Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3."

Transkriptio

1 1 Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma Antti Pajula

2 2 Sisällys Taustaa. 3 1 Ohjelman painopistealueet Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen nykyisestä tilanteesta Kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen vähentäminen Uusien yhteismetsien perustaminen, vanhojen yhteismetsien laajeneminen ja yhteismetsien toiminnan helpottaminen Aktiivisen ja yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen ja metsätilarakenteen parantaminen. 8 2 Ohjelman toiminta ja kesto Resurssien käyttö ja asiantuntijoiden erikoistuminen Ulkopuolisen rahoituksen tavoiteet Odotettavat asiakashyödyt Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Tulosten jalkautus, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa. 14 Vuoden 2015 metsätila rakenteen tulostavoitteet. 14

3 3 Taustaa Metsätilarakenneasiat ovat painokkaasti esillä Kansallisessa metsästrategiassa 2025, Suomen biotalousstrategiassa ja Valtioneuvoston metsäpoliittisessa selonteossa Metsänomistusrakenteen kehitys Suomessa on ollut seuraavanlainen: - Metsänomistajien keski-ikä on noussut selvästi, ja se on tällä hetkellä jo yli 60 vuotta. 30 vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä on noussut 9 vuotta. Uusien, ensimmäistä kertaa metsänomistajiksi tulevien henkilöidenkin keski-ikä on yli 50 vuotta. Metsänomistajien keski-iän nousu johtuu toisaalta ihmisten keski-iän kasvusta ja toisaalta siitä, että aivan liian usein metsänomistuksesta luovutaan kuoleman kautta ja uudeksi metsänomistajaksi tulee kuolinpesä. - Metsätilojen keskikoko on alentunut. Aivan viime vuosina metsätilojen keskikoko on pysynyt ennallaan, mutta edelleenkin aivan pienten metsätilojen määrä kasvaa. Toisaalta myös suuret metsätilat ovat viime vuosina kasvattaneet metsänomistustaan. - Naisten osuus metsänomistajista on kasvanut ja kasvaa jatkossakin. - Eläkeläisten osuus metsänomistajista on kasvanut. - Maanviljelijöiden osuus metsänomistajista on alentunut. - Metsänomistajien riippuvuus metsätuloista on vähentynyt, koska yhä useammalla metsäomistajalla palkkatulo tai eläketulo antaa perustulon elämistä varten. Tämän ohjelman tavoitteena on lisätä yritysmäistä ja aktiivista metsänomistusta, kasvattaa metsätilojen keskikokoa, selkeyttää metsätilojen omistusta eli parantaa päätöksentekoa yhteisomistustiloilla, alentaa metsänomistajien keski-ikää ja parantaa metsätilusrakennetta. Kun nämä tavoitteet toteutuvat, lisääntyvät sekä hakkuut että metsänhoitotöiden määrä. Samalla metsänomistuksen kannattavuus paranee. Metsänomistajien lisäksi hyödyn saajina ovat metsänomistajille erilaisia palveluja tarjoavat organisaatiot, puuta käyttävä metsäteollisuus, sahat, energiapuun käyttäjät ja lisääntyvien verotulojen kautta koko yhteiskunta.

4 4 1 Ohjelman painopistealueet 1.1 Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen nykyisestä tilanteesta - Lähivuosina sukupolvenvaihdosneuvonnan ja -koulutuksen painopisteenä ovat niin sanotut suuret ikäluokat, jotka omistavat runsaasti metsää - Käyvän arvon mukaiset kaupat, lahjanluonteiset kaupat ja puhtaat lahjoitukset monipuolisesti käyttöön perheen ja suvun sisällä tehtävissä metsätilan sukupolvenvaihdoksissa. Jokainen metsätilan sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma. - Kauppavaihtoehdon esiin tuominen nykyistä painokkaammin myös perheen tai suvun sisällä tehtävissä sukupolvenvaihdoksissa (metsävähennyksen merkityksen korostaminen, metsät harvempien ja metsällisesti aktiivisempien henkilöiden omistukseen, puu liikkeelle tilakauppahinnan maksamiseksi ja metsävähennyksen hyödyntämiseksi) - Kokonaan vieraalle taholle myytävien metsien määrän lisääminen (metsäpalstoilla on hyvä kysyntä ja korkea hinta, metsät aktiivisiin käsiin, puu liikkeelle) - Metsien liittäminen laajenemishaluisiin yhteismetsiin osuuksia vastaan - Elinikäisten hallintaoikeuksien pidättäminen sukupolvenvaihtostilanteissa vain hyvin harkitusti - Jo tehtyjen elinikäisten hallintaoikeuksien purkaminen riittävän ajoissa Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Vapailla markkinoilla myytävien puhtaiden metsätilojen (pinta-ala vähintään 2 ha) kappalemäärä nousee ohjelmakauden lopussa tasoon vähintään 4000 kpl/v (vuosien keskiarvo 3192 kpl/vuosi), seurantatietona Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto. - Metsänomistajien keski-iän vuosikymmeniä jatkunut nousu pysähtyy ja kääntyy lievään laskuun ja on ohjelmakauden lopussa 60 vuotta (vuoden 2014 lopussa 61 vuotta), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen metsänomistajatutkimus.

5 5 Metsänomistajien riippuvuus metsätuloista on vähentynyt

6 6 1.2 Kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen vähentäminen - Osakkaiden määrän vähentäminen metsää omistavissa kuolinpesissä - Jos kuolinpesässä tehdään osakkaiden sisäisiä omistusjärjestelyjä, kannattaa ensin tehdä perinnönjako, jolloin kuolinpesä muuttuu yhtymäksi. Tämän jälkeen tehtävät yhtymäosuuden kaupat ovat verotuksellisesti edullisia varsinkin, jos osakkaat ovat keskenään lähisukulaisia - Kokonaan vieraalle taholle myytävien kuolinpesien määrän lisääminen - Kuolinpesän metsien liittäminen laajenemishaluisiin yhteismetsiin osuuksia vastaan - Yhtymämuotoisessa metsänomistuksessa on usein samoja ongelmia kuin kuolinpesämuotoisessakin omistuksessa varsinkin siinä vaiheessa, kun yhtymät muuttuvat lähisukulaisten yhtymistä kaukaisempien sukulaisten yhtymiksi. - Mikäli yhtymän tai kuolinpesän osakkaat haluavat jatkaa omistusta vanhaan tapaan, suositellaan niille ns. yhteishallintosopimuksen tekemistä, jossa käytännön metsäasioiden hoito valtuutetaan yhden osakkaan tehtäväksi esimerkiksi metsäsuunnitelmassa 10 vuodeksi esitettyjen hakkuiden ja hoitotöiden osalta. Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Kuolinpesien omistaman metsämaan ala (yli 1,0 hehtaarin metsätiloilla) alenee ohjelmakauden loppuun mennessä hehtaariin (vuoden 2013 lopussa ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen julkaisema metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin. - Verotusyhtymien omistaman metsämaan ala (yli 1,0 hehtaarin tiloilla) ei kasva ohjelmakauden loppuun mennessä (vuonna ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin.

7 7 1.3 Uusien yhteismetsien perustaminen, vanhojen yhteismetsien laajeneminen ja yhteismetsien toiminnan helpottaminen - Uusien alueellisten, laajenemishaluisten yhteismetsien perustaminen. Pitkän aikavälin tavoitteena se, että kaikilla metsänomistajilla olisi mahdollisuus liittää metsänsä johonkin yhteismetsään osuuksia vastaan. - Vanhojen laajenemishaluisten yhteismetsien tukeminen laajenemisessa - Perheiden ja sukujen yhteismetsien perustaminen (isot satojen hehtaarien metsänomistajat ja kuolinpesät) - Yhteismetsien hallinnon malliasiakirjojen tekeminen, niiden liittäminen ulkoiselle nettisivustolle ja ko. asiakirjojen ajan tasalla pitäminen - Yhteismetsien vastuuhenkilöiden (hoitokunnan jäsenet ja asiamiehet) kouluttaminen yhteismetsien hallinto-, verotus- ja muiden metsäasioiden hoitamisessa - Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän yhteismetsärekisterin kehittäminen sähköiseen muotoon yhdessä metsätieto- ja tarkastuspalvelujen kanssa Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Yhteismetsiin liitetty maapinta-ala kasvaa ohjelmakauden lopussa hehtaariin (vuoden 2014 lopussa yhteismetsien maapinta-ala oli ha), lähteenä Maanmittauslaitoksen julkaisema yhteismetsätilasto. - Selvitetään viimeistään vuoden 2016 aikana yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa yhteismetsien osakaskuntien omistamat, yhteismetsiin liittämättömien maapinta-alojen määrä.

8 8 1.4 Aktiivisen ja yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen ja metsätilarakenteen parantaminen - Jos/kun yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen tulee hallitusohjelmaan keväällä 2015, on Suomen metsäkeskus valmis astumaan rivin eteen ottamaan vastuuta ja merkittävän roolin myös tilarakenneasioiden kehittämisessä. Suomen metsäkeskus on valmis neuvottelemaan ministeriöiden ja metsäalan toimijoiden kanssa, mitä eri osapuolet tekevät yhdessä ja erikseen. Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Yksityisten henkilöiden (yksin tai puolison kanssa omistetut, kuolinpesät, verotusyhtymät) omistamien metsätilojen (pinta-ala vähintään 2,0 hehtaaria) metsämaan keskipinta-ala nousee ohjelmakauden lopussa 32,0 hehtaariin (keskikoko vuonna ,1 ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen julkaisema metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin.

9 9 Kaikilla metsänomistajilla tulisi olla halutessaan mahdollisuus liittää metsänsä yhteismetsään osuuksia vastaan.

10 10 2 Ohjelman toiminta ja kesto Ohjelman kesto on 4 vuotta ( ) Ohjelmaa toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä: Metsänomistajien sekä metsäorganisaatioiden että muiden yhteistyöorganisaatioiden toimihenkilöiden jatkuva neuvonta (asiakastyö) metsätilarakenneasioissa (luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojat ja metsätilarakenteen asiantuntijat) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojien koulutus metsätilarakenneasioissa kevään, kesän ja alkusyksyn 2015 aikana, kouluttajina metsätilarakenteen asiantuntijat - Myös muut metsänomistaja-asiakasneuvojat (kehittyvät metsänomistajat ja uudet metsänomistajat) koulutetaan samoissa tilaisuuksissa. Suomen metsäkeskus hakee sekä valtakunnallista että alueellista rahoitusta EU-hankkeiden muodossa metsätilarakenneasioiden kehittämiseen - Valtakunnallinen EU-rahoitteinen hanke on jätettiin tammikuussa 2015 valtakunnallisten hankkeiden ideahakuun (hankkeen eteenpäin viennistä vastuussa ovat Jukka Matilainen, Antti Pajula ja Markku Granander). Hanke ei menestynyt ensimmäisessä ideahakuvaiheessa, mutta hanketta tarjotaan rahoitettavaksi seuraavissa ideahauissa pienemmällä budjetilla. - Alueellisten tai alueiden välisten metsätilarakennehankkeiden suunnitelmat jätetään ELY-keskuksille elo-lokakuussa 2015 (alueellisten hankesuunnitelmien laatimisesta ja jättämisestä ovat vastuussa palvelualueiden aluejohtajat, elinkeinopäälliköt ja metsätilarakenteen asiantuntijat). Metsänomistajien sekä metsäorganisaatioiden että muiden yhteistyöorganisaatioiden toimihenkilöiden kouluttaminen metsätilarakenneasioissa (metsätilarakenteen asiantuntijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Aloitetaan laajemmin syksyllä 2015 tai alkuvuonna 2016 EU-rahoitteisten metsätilarakennehankkeiden käynnistymisen myötä. Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen tiedottaminen metsätilarakenneasioissa (metsätilarakenteen asiantuntijat, metsätilarakennehankkeissa työskentelevät henkilöt) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Parantamisen varaa on erityisesti Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisessa näkyvyydessä metsätilarakenneasioiden osalta. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessujen (tuotteistettava Polvelta Toiselle -messut) järjestäminen kaikissa suuremmissa kaupungeissa (15 20 kpl) ohjelmakauden eli neljän vuoden aikana - Aloitetaan talvikaudella 2015/2016, tavoitteena vähintään 4 sukupolvenvaihdos-messutapahtumaa/talvikausi. - Vastuussa metsätilarakenteen asiantuntijat, aluejohtajat, elinkeinopäälliköt, koulutussuunnittelijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt. Erilaisten metsätilarakenteen esitteiden, nettisivustojen, malliasiakirjojen laatiminen ja päivittäminen (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Olemassa olevat ulkoiset ja sisäiset nettisivustot (www.metsakeskus.fi, ja Miilu) pidetään ajan tasalla koko ohjelmakauden ajan, päivitystarpeet yleensä vuodenvaihteessa. - Uusien esitteiden ja malliasiakirjojen laatiminen sekä nettisivustojen isompi remontti toteutetaan vuonna Metsätilarakenteen aihealueelle tuotteistetaan Suomen metsäkeskuksen koulutusmateriaalit ja ylläpidetään ko. materiaalit (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Metsätilojen sukupolvenvaihdosasiat - Yhteisomistustilojen omistusjärjestelyt - Yhteismetsä omistusmuotona/yhteismetsän perustaminen/ yhteismetsään liittyminen - Metsäverotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus) - Muut tarvittavat metsätilarakenteen aihealueen koulutuspaketit - Tarvittavat koulutusmateriaalit ovat valmiina syyskuun lopussa Alueellisten metsätilarakenteen toimijaluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja niistä tiedottaminen luopuville metsänomistajille ja metsäalan toimijoille (metsätilarakenteen asiantuntijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt) - Metsäarvioiden tekijät - Metsäkiinteistöjen välittäjät - Kauppa-, lahja- ja perinnönjakokirjojen tekijät - Alueelliset metsätilarakenteen toimijaluettelot tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja päivitetään aina vuodenvaihteen jälkeen. Yhteismetsien neuvonta (asiakastyö) ja hoitokuntien ja asiamiesten kouluttaminen (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Neuvontaa (asiakastyötä) toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Hoitokuntien ja asiamiesten koulutus EU-rahoitteisten metsätilarakennehankkeiden kautta vuosina

11 11 3 Resurssien käyttö ja asiantuntijoiden erikoistuminen Metsätilarakenteen johtava asiantuntija ja neljä alueellista asiantuntijaa. Asiantuntijoiden erikoistuminen tilarakenteen eri aihealueille (metsätilan sukupolvenvaihdosasiat, kuolinpesien ja yhtymien omistusjärjestelyt, yhteismetsäasiat, metsäverotusasiat, yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden edistäminen, tilusjärjestelyt/tilusvaihdot, muut aihealueet) sovitaan asiantuntijoiden kesken kevään 2015 aikana. Luopuviin metsäomistajiin keskittyvät metsänomistaja-asiakasneuvojat (10 15 henkilöä) - Vuonna 2015 luopuvien metsänomistajien neuvontaan käytetään 5 7 henkilötyövuotta - Kaikki asiakasneuvojat koulutetaan metsätilarakenneasioissa kevään, kesän ja syksyn 2015 aikana (vastuussa Veikko Iittainen ja Antti Pajula) Tulevan ohjelmakauden metsätilarakenteen EU-hankkeissa työskentelevät henkilöt Edellä mainitut henkilöt muodostavat jatkossa metsätilarakenteen asiantuntijaverkoston Suomen metsäkeskuksessa täydennettynä muutamalla muissa tehtävissä työskentelevällä toimihenkilöllä.

12 12 4 Ulkopuolisen rahoituksen tavoiteet Valtakunnallinen metsätilarakennehanke yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa (viety ideahakuun tammikuun lopussa 2015, ei menestynyt ensimmäisessä valtakunnallisessa ideahaussa, tarjotaan rahoitettavaksi tulevissa ideahauissa) Vähintään yhden Metsäkeskus-vetoisen alueellisen tai alueiden väliseen metsätilarakennehankkeen - Toteutus jokaisella viidellä Suomen metsäkeskuksen palvelualueella tulevalla ohjelmakaudella. - Alueellisten hankkeiden suunnittelutyö on käynnissä kaikilla viidellä palvelualueella. - Hankehakemukset jätetään ELY-keskuksille kevään 2015 aikana. Näiden hankkeiden (valtakunnallinen + alueelliset) yhteinen vuosibudjettitavoite (vuodet ) 0,5 miljoonaa euroa (keskimäärin noin /palvelualue). Tavoitetta tarkistetaan ylöspäin, jos metsätilarakenneasiat tulevat vahvasti mukaan kevään 2015 hallitusohjelmaan. 5 Odotettavat asiakashyödyt Ohjelman toteuttaminen tuottaa merkittäviä asiakashyötyjä metsänomistajille, metsäteollisuudelle, metsäalan toimijoille ja yrittäjille sekä koko yhteiskunnalle lisääntyvien metsätulojen, yrittäjätulojen, työllisyyden ja yhteiskunnan verotulojen kautta.

13 13 6 Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Ohjelma tukee vahvasti Suomen metsäkeskuksen strategiaa ja toteuttaa omalta osaltaan Suomen metsäkeskuksen metsänomistaja-asiakkuusohjelmaa ja yhteisöasiakkuusohjelmaa Metsäkeskus on olemassa asiakkaitaan varten. Tilarakenteen kehittämisen asiantuntijaohjelman perustarkoitus on toteuttaa tätä strategista perustarkoitusta. Metsäala kasvuun tarkoittaa konkreettisesti muun muassa parempaa tilarakennetta ja suurempaa tilakokoa. Metsäkeskus toimii tilarakenteen kehittämisen asiantuntijaohjelmaa toteuttaessaan suunnannäyttäjänä (sukupolvenvaihdosneuvonnassa, kuolinpesien vähentämisessä, yhteismetsäalan lisäämisessä jne.) ja kokoavana voimana saaden yhteistyössä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa asiantuntijaohjelman tavoitteet täytettyä. Metsäkeskus on haluttu ja luotettava yhteistyötaho sekä vahva ja näkyvä metsäalan vaikuttaja, joka lisää metsävarojen kestävää käyttöä ja edistää yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointia. 7 Tulosten jalkautus, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Näitä osa-alueita pystytään hoitamaan tehokkaasti EU-rahoitteisten hankkeiden kautta. Viiden vakituisen metsätilarakenneasiantuntijan ja luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojien työpanos parantaa näiden osa-alueiden hoitamista selvästi verrattuna vanhaan tilanteeseen.näkyvyyden ja viestinnän osalta parantamisen varaa on erityisesti valtakunnan tason viestinnässä ja näkyvyydessä. Alueellisen ja paikallisen tason näkyvyys ja viestintä ovat olleet jo aikaisemmin paremmalla tolalla. Toki niilläkin tasoilla on syytä parantaa entisestä. Viestinnässä tehostetaan jatkossa tehostamaan myös sähköisten ja sosiaalisten medioiden kanavien käyttöä perinteisten medioiden rinnalla.

14 14 8 Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Metsätilarakenneohjelman toteuttamiseen tarvitaan palvelualueilta seuraavien henkilöiden työpanosta: - Metsätilarakenteen asiantuntijat - Luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojat - Aluejohtajat - Elinkeinopäälliköt - Asiakkuuspäälliköt ja asiakkuusasiantuntijat - Koulutussuunnittelijat - Viestinnän suunnittelijat - Yhteismetsäasioissa yhteistyötä myös metsätietoja tarkastusprosessin väen kanssa Vuoden 2015 metsätilarakenteen tulostavoitteet - Ulkopuolinen rahoitus ( /palvelualue) - Ulkopuolinen rahoitus 30 prosenttia ohjelman budjetista (30 prosenttia kaikilla palvelualueilla) - Koulutustapahtumat 20 kpl (4 kpl/palvelualue) - Koulutustapahtumat, osallistuneet metsänomistajat 600 kpl (120 kpl/ palvelualue) - Koulutustapahtumat, osallistuneet yritykset 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Asiantuntijaesiintymiset 40 kpl (8 kpl/palvelualue) - Yritys- ja sidosryhmätapaamiset 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Media-artikkelit 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Media- ja some-esiintymiset, kuten haastattelut ja kommentit 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Palaute tilaisuuksista vähintään 4 (asteikolla 1 5) - Lisäksi ohjelmakohtaiset tavoite-, tulos- ja vaikuttavuusmittarit

15

TILASTO: Metsämaan omistus 2013

TILASTO: Metsämaan omistus 2013 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 TILASTO: Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 T I L A S T O Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Jussi Leppänen ja Jukka

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen kehittäminen

Metsänomistusrakenteen kehittäminen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011 "Metsänomistus, puun tarjonta ja metsätietolähteet" Metsänomistusrakenteen kehittäminen Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi

Lisätiedot

Yhteismetsä- Tulevaisuuden metsänomistusta. Metsätilarakenteen asiantuntija Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus- hanke

Yhteismetsä- Tulevaisuuden metsänomistusta. Metsätilarakenteen asiantuntija Esa Lappalainen. Tietoinen metsänomistus- hanke Yhteismetsä- Tulevaisuuden metsänomistusta Metsätilarakenteen asiantuntija Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus- hanke Metsänomistamisen tavoitteita Metsänomistamisen helppous Omaisuuden arvon kasvattaminen

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja 2 Yksin tai puolison kanssa Yksityismetsänomistuksen perusta Päätöksenteko helppoa Yhtymä

Lisätiedot

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri-

Lisätiedot

Metsämaan omistus

Metsämaan omistus Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 28/2010 Metsämaan omistus 2006 2008 17.6.2010 Harri Hänninen Aarre Peltola Sekä suurten että pienten metsätilojen määrä on lisääntynyt

Lisätiedot

Yksityismetsänomistuksen rakenne

Yksityismetsänomistuksen rakenne Yksityismetsänomistuksen rakenne Harri Hänninen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011, Helsinki Metsätilajakauma Metsää vähintään 1 hehtaaria käsittäviä metsätiloja 375 000 kappaletta, joilla omistajia

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2009

Metsämaan omistus 2009 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 48/2010 Metsämaan omistus 2009 14.12.2010 Harri Hänninen Yrjö Sevola Metsänomistajia 739 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Katsaus alueellisiin hankkeisiin

Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous 27.10.2009 Marjut Vierimaa Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos

Metsänomistusrakenteen muutos Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsänomistusrakenteen muutos Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi puh. 010 2112240 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2010

Metsämaan omistus 2010 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 8/2012 Metsämaan omistus 2010 20.2.2012 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 737 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin tai

Lisätiedot

Yhteismetsäisännöinnin näkymät

Yhteismetsäisännöinnin näkymät Yhteismetsäisännöinnin näkymät Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman loppuseminaari 25.11.2014 Hämeenlinna Pirjo Havia 27.11.2014 1 Mitä on yhteismetsäisännöinti? Palvelutoimintaa ja yrittäjyyttä o Kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Metsien aktiivinen ja toimiva omistus

HANKESUUNNITELMA. Metsien aktiivinen ja toimiva omistus HANKESUUNNITELMA Metsien aktiivinen ja toimiva omistus 1.2.2016 31.1.2019 Hankesuunnitelma Sivu 2/12 1 Hankkeen julkinen kuvaus Metsä- ja energiateollisuuden tiedossa olevat investoinnit lisäävät puun

Lisätiedot

Metsätilat tuottokuntoon

Metsätilat tuottokuntoon Metsätilat tuottokuntoon Toimiva metsä hankeen tiedotustilaisuus metsätilusjärjestelyistä ja yhteismetsistä. Ylivieska 20.1.2011 2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsätalouden edistämisorganisaatiohankkeen johtoryhmä MMM 21.8.2009 Aineistot Metlan metsänomistajatutkimus vuosi

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu

Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Metsätilan sukupolvenvaihdoksen suunnittelu Polvelta Toiselle Metsätilan sukupolvenvaihdosmessut, Kajaani 30.9.2017 Antti Pajula, Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvion Laatija: metsätalousinsinööriopiskelija Tommi Kivimäki Hankkeen toteutusaika: 1.6.2008 31.5.2013. Toiminta-alue: Pirkanmaan

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Taustaa Metsänomistajakunnassa tapahtuva muutos Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla j perikuntien ja yhtymien hallussa 27 % metsäpinta-alasta

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Omistusmuotona yhteismetsä

Omistusmuotona yhteismetsä Omistusmuotona yhteismetsä Mikä on yhteismetsä? Yksi metsäomaisuuden omistusmuoto mm. yhtymien ja yhteisömuotoisen (Ay, Ky, Oy) omistuksen rinnalla Yhteismetsät ovat verotuksellisesti itsenäisiä, metsätiloista

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? Toteutuvatko hallituksen metsätavoitteet? MTK:n metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Heureka 22.3. 2017 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, MTK Metsätalouteen liittyvät hallitusohjelmatavoitteet Jo toteutetut

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja

Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja Metsätilan omistajanvaihdoksen vaihtoehtoja 14.11.2017 Konnevesi Juha Leppänen Projektipäällikkö, Biotalouden perusta kuntoon hanke SPV asiantuntija, Mhy Keski-Suomi Käsiteltäviä asioita Mihin sukupolvenvaihdoksella

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus

Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Kansallinen metsästrategia 2025 ja metsänjalostus Sanna Paanukoski maa- ja metsätalousministeriö 21.11.2016 1 Kansallinen metsästrategia 2025 Strategia listaa metsäalan tärkeimmät tavoitteet vuoteen 2025

Lisätiedot

Metsähallituksen metsien käyttö yhteismetsissä TP

Metsähallituksen metsien käyttö yhteismetsissä TP Metsähallituksen metsien käyttö yhteismetsissä 12.10.2011 TP Taustaa 1 Yksityismetsien pirstoutumisen hillitseminen on keskeisiä metsäpoliittisia tavoitteita: KMO: Tulevalla hallituskaudella arvioidaan

Lisätiedot

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka

Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puun riittävyys ja metsäpolitiikka Puuta lisää metsistä -Seminaari Helsinki 15.4.2016 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO 17.4.2016 1 Puuston kasvu ja poistuma 17.4.2016 2 Puuston kasvun ja poistuman suhde

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Puuenergia rahoittajan näkökulmasta. Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki

Puuenergia rahoittajan näkökulmasta. Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki Puuenergia rahoittajan näkökulmasta Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki Pankkien markkinaosuudet maa- ja metsätalouden rahoituksessa 03/2010 (n. 5,8 mrd. euroa) Paikallisosuuspankit 10,7

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

KUOLINPESÄN METSÄASIAT KÄYTÄNNÖT SUJUVIKSI

KUOLINPESÄN METSÄASIAT KÄYTÄNNÖT SUJUVIKSI Metsänomistajat KUOLINPESÄN METSÄASIAT KÄYTÄNNÖT SUJUVIKSI MUISTILISTA UUDELLE KUOLINPESÄLLE 1 Perunkirjoitus on tehtävä 3 kk:n kuluessa kuolemasta. Me neuvomme ja tarvittaessa laadimme perukirjan. 2 Metsäomaisuuden

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO. Jukka Matilainen Suomen metsäkeskus

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO. Jukka Matilainen Suomen metsäkeskus YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO Jukka Matilainen Suomen metsäkeskus Mikä on yhteismetsä? Kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi ensi sijassa kestävän

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus Harri Hänninen KMO 2015 Metsätalous ja energia työryhmä 1.11.2011 Metsätilakoko, tila- ja omistajamäärä 2009 Yksityishenkilöt yksin, yhdessä

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet

Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Innovaatioseminaari Kokkola 15.11.2011 Uuden alueellisen metsäohjelman painopisteet Jorma Vierula Etelä-Pohjanmaan metsäkeskus 1 Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueellinen metsäohjelma 2012-2015 2 Linjaukset

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Toimiva metsä hanke Metsätilat tuottokuntoon, tiedotuspäivä Avauspuheenvuoro Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Ylivieska 20.1.2011 Niilo Piisilä 1 Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut

Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä. Kari Tuppurainen , Kajaanin spv-messut 1 Maanmittauksen työkalut sukupolvenvaihdostilanteessa - metsämaiden kohtalo omistajan käsissä Kari Tuppurainen 30.9.2017, Kajaanin spv-messut Lähtökohta: Maanmittauksen työkaluilla varaudutaan harvoin

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi

Lisätiedot

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS

METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS METSÄTILAN OMISTAJAN VAIHDOS Rovaniemi 18.3.2017 Ilkka Ronkainen Mhy Länsi-Pohja YKSITYISMETSIEN OMISTAJIEN ONGELMIA Metsänomistajien 2 1. Ikääntyminen oikeustoimikelvottomuus 2. Hallitsemattomat yhteisomistukset

Lisätiedot

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos Metsän omistus ja tilakoko Suomen maapinta-alasta (30,4 milj.

Lisätiedot

Metsäkeskuksen asiakastyö

Metsäkeskuksen asiakastyö Asiakastyöllä toimintaa metsiin Elinvoimaa metsistä hanke - päätösseminaari Asiakkuuspäällikkö Veikko Iittainen Metsäkeskuksen asiakastyö Toimimme maaperän valmistelijana Kohderyhmät ja palvelut ovat:

Lisätiedot

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry Metsän yhteisomistamisen teemailta, 5.4.2011 Metsän yhteisomistusmuodot i t t Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä Jussi Leppänen Metsätilakoon ja rakenteen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa

Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Metsätila-arvonlaskelman hyödyntäminen SPV-tilanteissa Alpo Särkelä LKV Neuvonta-asiantuntija Metsäkiinteistöjen arvonmääritys, hallinta ja kauppa erikoistumisopinnot Kaupanvahvistaja Metsänomistajan tärkein

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Omistajaa vaihtaa vuosittain n. 15 000 metsätilaa Osto markkinoilta 15 % Sukulaiskauppa

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria.

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. XXX:n YHTEISMETSÄ Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke MetsäPremium Oy Kuvat Riikka Jauhiainen

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Puusta elinvoimaa Pohjoiseen seminaari 12.5.2016 Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Pohjoinen palvelualue Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl

Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke. Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona. Rovaniemi Markus Ekdahl Pohjoisen metsätilat kasvuun hanke Kuolinpesä Metsäyhtymä metsän omistusmuotona Rovaniemi 11.3.2017 Markus Ekdahl Kuolinpesät Suomessa Yli 35 000 kuolinpesää 30 hehtaaria / kpl, yli 5 ha:n omistukset Lähes

Lisätiedot

Keski-Suomen hakkuutavoitteet

Keski-Suomen hakkuutavoitteet Keski-Suomen hakkuutavoitteet Helena Reiman, aluejohtaja Metsä tarjoaa ratkaisuja: työtä ja hyvinvointia! Suomen metsäkeskus Keski-Suomen hakkuutavoitteet Keski-Suomen metsävarat Erilaisia hakkuutavoitteita

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen

Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Metsätilan sukupolvenvaihdos Esa Lappalainen Tietoinen metsänomistus -hanke Lähtötilanne Omistaja Metsä Jatkaja Tavoitetilanne Uusi Omistaja Metsä Luopuja Näkökulmia ja tavoitteita Metsätalous säilyy kannattavana

Lisätiedot

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen OP-Pohjolan Maa- ja metsätalouden koulutus- ja asiantuntijapäivät 1.12.2011 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen

SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT. Kajaani Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen SUKUPOLVENVAIHDOKSeN EDUT JA SUDENKUOPAT Kajaani 30.09.2017 Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Metsätilan sukupolvenvaihdos- ja veroneuvonta Esko Heikkinen Sukupolvenvaihdokset

Lisätiedot

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke

Projektineuvoja Jorma Kyllönen. Tietoinen metsänomistus -hanke Projektineuvoja Jorma Kyllönen Tietoinen metsänomistus -hanke Kuolinpesä Puhekielessä perikunta Itsenäinen verotusobjekti, oma veroilmoitus Yli 30 000 vuosituloksesta menee 34% vero Yhtymässä tulos jaetaan

Lisätiedot

Yhteismetsän perustaminen

Yhteismetsän perustaminen Yhteismetsän perustaminen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos / Tukipalvelut Yksityismetsänomistus Yli 5 ha:n yksityismetsien metsätilat: Omistusmuoto

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta 2012. Pirjo Havia

Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta 2012. Pirjo Havia Lukijalle Tämä julkaisu on tarkoitettu sekä yhteismetsien osakkaille, toimitsijoille ja hoitokuntien jäsenille että osakkuutta harkitseville metsänomistajille. Opas sopii myös yhteismetsäasioiden parissa

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Hankehaku esimerkkinä Susineva Jalasjärven Susinevan vesiensuojelun

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pohjois-Pohjanmaan Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_01 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi PERKKU

Lisätiedot

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Vantaa 10.3.2016 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Hallitusohjelman metsätavoitteet ja kärkihankkeet

Lisätiedot

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Puheenvuoron sisältöä Suomen metsäkeskuksesta Pohjois-Suomen ja Koillismaan

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Harri Hänninen, Metla MHY-päivät 28-29.1.2010 Kongressikeskus Fellmanni, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Perustietoa metsänomistajalle

Perustietoa metsänomistajalle Perustietoa metsänomistajalle Arvoisa metsänomistaja Tervetuloa metsänomistajien monimuotoiseen joukkoon. Tyypillistä metsänomistajaa ei ole, vaan metsää omistetaan ikään, sukupuoleen ja asuinpaikkakuntaan

Lisätiedot

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi

Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi Toimiva metsä hanke Kiiskilän kylän tilusrakenne ja tilusrakenteen vaikutus metsätalouteen Sievi 31.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka

Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari , Liminka Kemera-rahoitus vesiensuojelun toteuttamisessa Kosteikkoseminaari 13.2.2017, Liminka Irmeli Ruokanen Kemeran oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015) 4 (rahoituksen saajat), 21 (luonnonhoitohanketyypit,

Lisätiedot

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Kullaa 28.10.2014 Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Metsään.fi-palvelu Sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille Metsäkeskuksen keräämät metsätiedot Hakkuu- ja hoitotyöehdotukset

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen Metsään.fi METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen 450 Toimijapalveluun kirjautuneiden käyttäjien määrän kehitys 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1.12.2013 1.1.2014 1.2.2014 1.3.2014 27.3.2014

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 6.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma

Lisätiedot

Metsätalouden näkymät

Metsätalouden näkymät Metsätalouden näkymät Pääkaupunkiseudun Metsäpäivä 3.9.2016 Metsäjohtaja Juha Mäntylä Metsäteollisuus ja puun käyttö Metsäteollisuus pitää Suomen elinvoimaisena 4 Metsäteollisuus on elintärkeää yli 50

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä. Pertti Harstela Metla/Joy

Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä. Pertti Harstela Metla/Joy Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä Pertti Harstela Metla/Joy Metsätalouden merkitys kansan- ja aluetaloudessa Metsätalous Suomessa 1,9 % BKT:stä Pohjois-Karjalassa 6,4 % BKT:stä Metsäsektori

Lisätiedot

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Veikko Iittainen Pirkanmaan metsäkeskus Metsäkeskusten ja Tapion Sähköinen asiointi -projekti Metsävaratietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009 Sähköisten

Lisätiedot

Puumarkkinoille lisäruiskeita

Puumarkkinoille lisäruiskeita Puumarkkinoille lisäruiskeita Sisä-Suomen metsäpäivä Jämsässä 31.8.2012 Pekka Rajala Johtaja UPM Pohjois-Euroopan puunhankinta Suomi- metsien maa Suomen säännöllisesti inventoidut metsävarat ovat tällä

Lisätiedot