Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen metsäkeskus Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3."

Transkriptio

1 1 Metsätilarakenteen asiantuntijaohjelma Antti Pajula

2 2 Sisällys Taustaa. 3 1 Ohjelman painopistealueet Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen nykyisestä tilanteesta Kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen vähentäminen Uusien yhteismetsien perustaminen, vanhojen yhteismetsien laajeneminen ja yhteismetsien toiminnan helpottaminen Aktiivisen ja yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen ja metsätilarakenteen parantaminen. 8 2 Ohjelman toiminta ja kesto Resurssien käyttö ja asiantuntijoiden erikoistuminen Ulkopuolisen rahoituksen tavoiteet Odotettavat asiakashyödyt Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Tulosten jalkautus, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa. 14 Vuoden 2015 metsätila rakenteen tulostavoitteet. 14

3 3 Taustaa Metsätilarakenneasiat ovat painokkaasti esillä Kansallisessa metsästrategiassa 2025, Suomen biotalousstrategiassa ja Valtioneuvoston metsäpoliittisessa selonteossa Metsänomistusrakenteen kehitys Suomessa on ollut seuraavanlainen: - Metsänomistajien keski-ikä on noussut selvästi, ja se on tällä hetkellä jo yli 60 vuotta. 30 vuoden aikana metsänomistajien keski-ikä on noussut 9 vuotta. Uusien, ensimmäistä kertaa metsänomistajiksi tulevien henkilöidenkin keski-ikä on yli 50 vuotta. Metsänomistajien keski-iän nousu johtuu toisaalta ihmisten keski-iän kasvusta ja toisaalta siitä, että aivan liian usein metsänomistuksesta luovutaan kuoleman kautta ja uudeksi metsänomistajaksi tulee kuolinpesä. - Metsätilojen keskikoko on alentunut. Aivan viime vuosina metsätilojen keskikoko on pysynyt ennallaan, mutta edelleenkin aivan pienten metsätilojen määrä kasvaa. Toisaalta myös suuret metsätilat ovat viime vuosina kasvattaneet metsänomistustaan. - Naisten osuus metsänomistajista on kasvanut ja kasvaa jatkossakin. - Eläkeläisten osuus metsänomistajista on kasvanut. - Maanviljelijöiden osuus metsänomistajista on alentunut. - Metsänomistajien riippuvuus metsätuloista on vähentynyt, koska yhä useammalla metsäomistajalla palkkatulo tai eläketulo antaa perustulon elämistä varten. Tämän ohjelman tavoitteena on lisätä yritysmäistä ja aktiivista metsänomistusta, kasvattaa metsätilojen keskikokoa, selkeyttää metsätilojen omistusta eli parantaa päätöksentekoa yhteisomistustiloilla, alentaa metsänomistajien keski-ikää ja parantaa metsätilusrakennetta. Kun nämä tavoitteet toteutuvat, lisääntyvät sekä hakkuut että metsänhoitotöiden määrä. Samalla metsänomistuksen kannattavuus paranee. Metsänomistajien lisäksi hyödyn saajina ovat metsänomistajille erilaisia palveluja tarjoavat organisaatiot, puuta käyttävä metsäteollisuus, sahat, energiapuun käyttäjät ja lisääntyvien verotulojen kautta koko yhteiskunta.

4 4 1 Ohjelman painopistealueet 1.1 Metsänomistajan elinaikanaan tekemien sukupolvenvaihdosten lisääminen nykyisestä tilanteesta - Lähivuosina sukupolvenvaihdosneuvonnan ja -koulutuksen painopisteenä ovat niin sanotut suuret ikäluokat, jotka omistavat runsaasti metsää - Käyvän arvon mukaiset kaupat, lahjanluonteiset kaupat ja puhtaat lahjoitukset monipuolisesti käyttöön perheen ja suvun sisällä tehtävissä metsätilan sukupolvenvaihdoksissa. Jokainen metsätilan sukupolvenvaihdos on yksilöllinen tapahtuma. - Kauppavaihtoehdon esiin tuominen nykyistä painokkaammin myös perheen tai suvun sisällä tehtävissä sukupolvenvaihdoksissa (metsävähennyksen merkityksen korostaminen, metsät harvempien ja metsällisesti aktiivisempien henkilöiden omistukseen, puu liikkeelle tilakauppahinnan maksamiseksi ja metsävähennyksen hyödyntämiseksi) - Kokonaan vieraalle taholle myytävien metsien määrän lisääminen (metsäpalstoilla on hyvä kysyntä ja korkea hinta, metsät aktiivisiin käsiin, puu liikkeelle) - Metsien liittäminen laajenemishaluisiin yhteismetsiin osuuksia vastaan - Elinikäisten hallintaoikeuksien pidättäminen sukupolvenvaihtostilanteissa vain hyvin harkitusti - Jo tehtyjen elinikäisten hallintaoikeuksien purkaminen riittävän ajoissa Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Vapailla markkinoilla myytävien puhtaiden metsätilojen (pinta-ala vähintään 2 ha) kappalemäärä nousee ohjelmakauden lopussa tasoon vähintään 4000 kpl/v (vuosien keskiarvo 3192 kpl/vuosi), seurantatietona Maanmittauslaitoksen kauppahintatilasto. - Metsänomistajien keski-iän vuosikymmeniä jatkunut nousu pysähtyy ja kääntyy lievään laskuun ja on ohjelmakauden lopussa 60 vuotta (vuoden 2014 lopussa 61 vuotta), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen metsänomistajatutkimus.

5 5 Metsänomistajien riippuvuus metsätuloista on vähentynyt

6 6 1.2 Kuolinpesämuotoisen metsänomistuksen vähentäminen - Osakkaiden määrän vähentäminen metsää omistavissa kuolinpesissä - Jos kuolinpesässä tehdään osakkaiden sisäisiä omistusjärjestelyjä, kannattaa ensin tehdä perinnönjako, jolloin kuolinpesä muuttuu yhtymäksi. Tämän jälkeen tehtävät yhtymäosuuden kaupat ovat verotuksellisesti edullisia varsinkin, jos osakkaat ovat keskenään lähisukulaisia - Kokonaan vieraalle taholle myytävien kuolinpesien määrän lisääminen - Kuolinpesän metsien liittäminen laajenemishaluisiin yhteismetsiin osuuksia vastaan - Yhtymämuotoisessa metsänomistuksessa on usein samoja ongelmia kuin kuolinpesämuotoisessakin omistuksessa varsinkin siinä vaiheessa, kun yhtymät muuttuvat lähisukulaisten yhtymistä kaukaisempien sukulaisten yhtymiksi. - Mikäli yhtymän tai kuolinpesän osakkaat haluavat jatkaa omistusta vanhaan tapaan, suositellaan niille ns. yhteishallintosopimuksen tekemistä, jossa käytännön metsäasioiden hoito valtuutetaan yhden osakkaan tehtäväksi esimerkiksi metsäsuunnitelmassa 10 vuodeksi esitettyjen hakkuiden ja hoitotöiden osalta. Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Kuolinpesien omistaman metsämaan ala (yli 1,0 hehtaarin metsätiloilla) alenee ohjelmakauden loppuun mennessä hehtaariin (vuoden 2013 lopussa ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen julkaisema metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin. - Verotusyhtymien omistaman metsämaan ala (yli 1,0 hehtaarin tiloilla) ei kasva ohjelmakauden loppuun mennessä (vuonna ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin.

7 7 1.3 Uusien yhteismetsien perustaminen, vanhojen yhteismetsien laajeneminen ja yhteismetsien toiminnan helpottaminen - Uusien alueellisten, laajenemishaluisten yhteismetsien perustaminen. Pitkän aikavälin tavoitteena se, että kaikilla metsänomistajilla olisi mahdollisuus liittää metsänsä johonkin yhteismetsään osuuksia vastaan. - Vanhojen laajenemishaluisten yhteismetsien tukeminen laajenemisessa - Perheiden ja sukujen yhteismetsien perustaminen (isot satojen hehtaarien metsänomistajat ja kuolinpesät) - Yhteismetsien hallinnon malliasiakirjojen tekeminen, niiden liittäminen ulkoiselle nettisivustolle ja ko. asiakirjojen ajan tasalla pitäminen - Yhteismetsien vastuuhenkilöiden (hoitokunnan jäsenet ja asiamiehet) kouluttaminen yhteismetsien hallinto-, verotus- ja muiden metsäasioiden hoitamisessa - Suomen metsäkeskuksen ylläpitämän yhteismetsärekisterin kehittäminen sähköiseen muotoon yhdessä metsätieto- ja tarkastuspalvelujen kanssa Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Yhteismetsiin liitetty maapinta-ala kasvaa ohjelmakauden lopussa hehtaariin (vuoden 2014 lopussa yhteismetsien maapinta-ala oli ha), lähteenä Maanmittauslaitoksen julkaisema yhteismetsätilasto. - Selvitetään viimeistään vuoden 2016 aikana yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa yhteismetsien osakaskuntien omistamat, yhteismetsiin liittämättömien maapinta-alojen määrä.

8 8 1.4 Aktiivisen ja yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen ja metsätilarakenteen parantaminen - Jos/kun yritysmäisen metsänomistuksen lisääminen tulee hallitusohjelmaan keväällä 2015, on Suomen metsäkeskus valmis astumaan rivin eteen ottamaan vastuuta ja merkittävän roolin myös tilarakenneasioiden kehittämisessä. Suomen metsäkeskus on valmis neuvottelemaan ministeriöiden ja metsäalan toimijoiden kanssa, mitä eri osapuolet tekevät yhdessä ja erikseen. Tavoitteet tähän painopistealueeseen: - Yksityisten henkilöiden (yksin tai puolison kanssa omistetut, kuolinpesät, verotusyhtymät) omistamien metsätilojen (pinta-ala vähintään 2,0 hehtaaria) metsämaan keskipinta-ala nousee ohjelmakauden lopussa 32,0 hehtaariin (keskikoko vuonna ,1 ha), seurantatietona Luonnonvarakeskuksen julkaisema metsämaan omistustilasto, joka perustuu verohallinnon tilastoihin.

9 9 Kaikilla metsänomistajilla tulisi olla halutessaan mahdollisuus liittää metsänsä yhteismetsään osuuksia vastaan.

10 10 2 Ohjelman toiminta ja kesto Ohjelman kesto on 4 vuotta ( ) Ohjelmaa toteutetaan seuraavilla toimenpiteillä: Metsänomistajien sekä metsäorganisaatioiden että muiden yhteistyöorganisaatioiden toimihenkilöiden jatkuva neuvonta (asiakastyö) metsätilarakenneasioissa (luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojat ja metsätilarakenteen asiantuntijat) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojien koulutus metsätilarakenneasioissa kevään, kesän ja alkusyksyn 2015 aikana, kouluttajina metsätilarakenteen asiantuntijat - Myös muut metsänomistaja-asiakasneuvojat (kehittyvät metsänomistajat ja uudet metsänomistajat) koulutetaan samoissa tilaisuuksissa. Suomen metsäkeskus hakee sekä valtakunnallista että alueellista rahoitusta EU-hankkeiden muodossa metsätilarakenneasioiden kehittämiseen - Valtakunnallinen EU-rahoitteinen hanke on jätettiin tammikuussa 2015 valtakunnallisten hankkeiden ideahakuun (hankkeen eteenpäin viennistä vastuussa ovat Jukka Matilainen, Antti Pajula ja Markku Granander). Hanke ei menestynyt ensimmäisessä ideahakuvaiheessa, mutta hanketta tarjotaan rahoitettavaksi seuraavissa ideahauissa pienemmällä budjetilla. - Alueellisten tai alueiden välisten metsätilarakennehankkeiden suunnitelmat jätetään ELY-keskuksille elo-lokakuussa 2015 (alueellisten hankesuunnitelmien laatimisesta ja jättämisestä ovat vastuussa palvelualueiden aluejohtajat, elinkeinopäälliköt ja metsätilarakenteen asiantuntijat). Metsänomistajien sekä metsäorganisaatioiden että muiden yhteistyöorganisaatioiden toimihenkilöiden kouluttaminen metsätilarakenneasioissa (metsätilarakenteen asiantuntijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Aloitetaan laajemmin syksyllä 2015 tai alkuvuonna 2016 EU-rahoitteisten metsätilarakennehankkeiden käynnistymisen myötä. Paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen tiedottaminen metsätilarakenneasioissa (metsätilarakenteen asiantuntijat, metsätilarakennehankkeissa työskentelevät henkilöt) - Toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Parantamisen varaa on erityisesti Suomen metsäkeskuksen valtakunnallisessa näkyvyydessä metsätilarakenneasioiden osalta. Metsätilan sukupolvenvaihdosmessujen (tuotteistettava Polvelta Toiselle -messut) järjestäminen kaikissa suuremmissa kaupungeissa (15 20 kpl) ohjelmakauden eli neljän vuoden aikana - Aloitetaan talvikaudella 2015/2016, tavoitteena vähintään 4 sukupolvenvaihdos-messutapahtumaa/talvikausi. - Vastuussa metsätilarakenteen asiantuntijat, aluejohtajat, elinkeinopäälliköt, koulutussuunnittelijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt. Erilaisten metsätilarakenteen esitteiden, nettisivustojen, malliasiakirjojen laatiminen ja päivittäminen (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Olemassa olevat ulkoiset ja sisäiset nettisivustot (www.metsakeskus.fi, ja Miilu) pidetään ajan tasalla koko ohjelmakauden ajan, päivitystarpeet yleensä vuodenvaihteessa. - Uusien esitteiden ja malliasiakirjojen laatiminen sekä nettisivustojen isompi remontti toteutetaan vuonna Metsätilarakenteen aihealueelle tuotteistetaan Suomen metsäkeskuksen koulutusmateriaalit ja ylläpidetään ko. materiaalit (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Metsätilojen sukupolvenvaihdosasiat - Yhteisomistustilojen omistusjärjestelyt - Yhteismetsä omistusmuotona/yhteismetsän perustaminen/ yhteismetsään liittyminen - Metsäverotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus) - Muut tarvittavat metsätilarakenteen aihealueen koulutuspaketit - Tarvittavat koulutusmateriaalit ovat valmiina syyskuun lopussa Alueellisten metsätilarakenteen toimijaluetteloiden laatiminen, ylläpitäminen ja niistä tiedottaminen luopuville metsänomistajille ja metsäalan toimijoille (metsätilarakenteen asiantuntijat ja metsätilarakennehankkeissa työskentelevät toimihenkilöt) - Metsäarvioiden tekijät - Metsäkiinteistöjen välittäjät - Kauppa-, lahja- ja perinnönjakokirjojen tekijät - Alueelliset metsätilarakenteen toimijaluettelot tehdään ensimmäisen kerran vuonna 2016 ja päivitetään aina vuodenvaihteen jälkeen. Yhteismetsien neuvonta (asiakastyö) ja hoitokuntien ja asiamiesten kouluttaminen (metsätilarakenteen asiantuntijat) - Neuvontaa (asiakastyötä) toteutetaan koko ohjelmakauden ajan. - Hoitokuntien ja asiamiesten koulutus EU-rahoitteisten metsätilarakennehankkeiden kautta vuosina

11 11 3 Resurssien käyttö ja asiantuntijoiden erikoistuminen Metsätilarakenteen johtava asiantuntija ja neljä alueellista asiantuntijaa. Asiantuntijoiden erikoistuminen tilarakenteen eri aihealueille (metsätilan sukupolvenvaihdosasiat, kuolinpesien ja yhtymien omistusjärjestelyt, yhteismetsäasiat, metsäverotusasiat, yritysmäisen ja aktiivisen metsätalouden edistäminen, tilusjärjestelyt/tilusvaihdot, muut aihealueet) sovitaan asiantuntijoiden kesken kevään 2015 aikana. Luopuviin metsäomistajiin keskittyvät metsänomistaja-asiakasneuvojat (10 15 henkilöä) - Vuonna 2015 luopuvien metsänomistajien neuvontaan käytetään 5 7 henkilötyövuotta - Kaikki asiakasneuvojat koulutetaan metsätilarakenneasioissa kevään, kesän ja syksyn 2015 aikana (vastuussa Veikko Iittainen ja Antti Pajula) Tulevan ohjelmakauden metsätilarakenteen EU-hankkeissa työskentelevät henkilöt Edellä mainitut henkilöt muodostavat jatkossa metsätilarakenteen asiantuntijaverkoston Suomen metsäkeskuksessa täydennettynä muutamalla muissa tehtävissä työskentelevällä toimihenkilöllä.

12 12 4 Ulkopuolisen rahoituksen tavoiteet Valtakunnallinen metsätilarakennehanke yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa (viety ideahakuun tammikuun lopussa 2015, ei menestynyt ensimmäisessä valtakunnallisessa ideahaussa, tarjotaan rahoitettavaksi tulevissa ideahauissa) Vähintään yhden Metsäkeskus-vetoisen alueellisen tai alueiden väliseen metsätilarakennehankkeen - Toteutus jokaisella viidellä Suomen metsäkeskuksen palvelualueella tulevalla ohjelmakaudella. - Alueellisten hankkeiden suunnittelutyö on käynnissä kaikilla viidellä palvelualueella. - Hankehakemukset jätetään ELY-keskuksille kevään 2015 aikana. Näiden hankkeiden (valtakunnallinen + alueelliset) yhteinen vuosibudjettitavoite (vuodet ) 0,5 miljoonaa euroa (keskimäärin noin /palvelualue). Tavoitetta tarkistetaan ylöspäin, jos metsätilarakenneasiat tulevat vahvasti mukaan kevään 2015 hallitusohjelmaan. 5 Odotettavat asiakashyödyt Ohjelman toteuttaminen tuottaa merkittäviä asiakashyötyjä metsänomistajille, metsäteollisuudelle, metsäalan toimijoille ja yrittäjille sekä koko yhteiskunnalle lisääntyvien metsätulojen, yrittäjätulojen, työllisyyden ja yhteiskunnan verotulojen kautta.

13 13 6 Yhteys Metsäkeskuksen strategiaan Ohjelma tukee vahvasti Suomen metsäkeskuksen strategiaa ja toteuttaa omalta osaltaan Suomen metsäkeskuksen metsänomistaja-asiakkuusohjelmaa ja yhteisöasiakkuusohjelmaa Metsäkeskus on olemassa asiakkaitaan varten. Tilarakenteen kehittämisen asiantuntijaohjelman perustarkoitus on toteuttaa tätä strategista perustarkoitusta. Metsäala kasvuun tarkoittaa konkreettisesti muun muassa parempaa tilarakennetta ja suurempaa tilakokoa. Metsäkeskus toimii tilarakenteen kehittämisen asiantuntijaohjelmaa toteuttaessaan suunnannäyttäjänä (sukupolvenvaihdosneuvonnassa, kuolinpesien vähentämisessä, yhteismetsäalan lisäämisessä jne.) ja kokoavana voimana saaden yhteistyössä asiakkaiden, kumppaneiden ja yhteiskunnan kanssa asiantuntijaohjelman tavoitteet täytettyä. Metsäkeskus on haluttu ja luotettava yhteistyötaho sekä vahva ja näkyvä metsäalan vaikuttaja, joka lisää metsävarojen kestävää käyttöä ja edistää yhteiskunnan ja kansalaisten hyvinvointia. 7 Tulosten jalkautus, sidosryhmäyhteistyö, näkyvyys ja viestintä Näitä osa-alueita pystytään hoitamaan tehokkaasti EU-rahoitteisten hankkeiden kautta. Viiden vakituisen metsätilarakenneasiantuntijan ja luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojien työpanos parantaa näiden osa-alueiden hoitamista selvästi verrattuna vanhaan tilanteeseen.näkyvyyden ja viestinnän osalta parantamisen varaa on erityisesti valtakunnan tason viestinnässä ja näkyvyydessä. Alueellisen ja paikallisen tason näkyvyys ja viestintä ovat olleet jo aikaisemmin paremmalla tolalla. Toki niilläkin tasoilla on syytä parantaa entisestä. Viestinnässä tehostetaan jatkossa tehostamaan myös sähköisten ja sosiaalisten medioiden kanavien käyttöä perinteisten medioiden rinnalla.

14 14 8 Ohjelman koordinointi ja yhteistyö palvelualueiden kanssa Metsätilarakenneohjelman toteuttamiseen tarvitaan palvelualueilta seuraavien henkilöiden työpanosta: - Metsätilarakenteen asiantuntijat - Luopuvien metsänomistajien asiakasneuvojat - Aluejohtajat - Elinkeinopäälliköt - Asiakkuuspäälliköt ja asiakkuusasiantuntijat - Koulutussuunnittelijat - Viestinnän suunnittelijat - Yhteismetsäasioissa yhteistyötä myös metsätietoja tarkastusprosessin väen kanssa Vuoden 2015 metsätilarakenteen tulostavoitteet - Ulkopuolinen rahoitus ( /palvelualue) - Ulkopuolinen rahoitus 30 prosenttia ohjelman budjetista (30 prosenttia kaikilla palvelualueilla) - Koulutustapahtumat 20 kpl (4 kpl/palvelualue) - Koulutustapahtumat, osallistuneet metsänomistajat 600 kpl (120 kpl/ palvelualue) - Koulutustapahtumat, osallistuneet yritykset 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Asiantuntijaesiintymiset 40 kpl (8 kpl/palvelualue) - Yritys- ja sidosryhmätapaamiset 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Media-artikkelit 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Media- ja some-esiintymiset, kuten haastattelut ja kommentit 50 kpl (10 kpl/palvelualue) - Palaute tilaisuuksista vähintään 4 (asteikolla 1 5) - Lisäksi ohjelmakohtaiset tavoite-, tulos- ja vaikuttavuusmittarit

15

TILASTO: Metsämaan omistus 2013

TILASTO: Metsämaan omistus 2013 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 TILASTO: Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 5/2015 T I L A S T O Metsämaan omistus 2013 23.1.2015 Jussi Leppänen ja Jukka

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja 2 Yksin tai puolison kanssa Yksityismetsänomistuksen perusta Päätöksenteko helppoa Yhtymä

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen kehittäminen

Metsänomistusrakenteen kehittäminen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011 "Metsänomistus, puun tarjonta ja metsätietolähteet" Metsänomistusrakenteen kehittäminen Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi

Lisätiedot

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri-

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Yksityismetsänomistuksen rakenne

Yksityismetsänomistuksen rakenne Yksityismetsänomistuksen rakenne Harri Hänninen Metsätehon iltapäiväseminaari 24.5.2011, Helsinki Metsätilajakauma Metsää vähintään 1 hehtaaria käsittäviä metsätiloja 375 000 kappaletta, joilla omistajia

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle -messut Mikkeli 14.4.2014 Seppo Niskanen Tarkkana jo perunkirjoitusvaiheessa Perukirjassa luetellaan vainajan (ja lesken) omaisuus Arvoina kannattaa

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA. Metsien aktiivinen ja toimiva omistus

HANKESUUNNITELMA. Metsien aktiivinen ja toimiva omistus HANKESUUNNITELMA Metsien aktiivinen ja toimiva omistus 1.2.2016 31.1.2019 Hankesuunnitelma Sivu 2/12 1 Hankkeen julkinen kuvaus Metsä- ja energiateollisuuden tiedossa olevat investoinnit lisäävät puun

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos

Metsänomistusrakenteen muutos Metsänomistaja 2010 tutkimusseminaari 20.11.2009 Metsänomistusrakenteen muutos Jussi Leppänen Metsäntutkimuslaitos PL 18, 01301 Vantaa jussi.leppanen@metla.fi puh. 010 2112240 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen

Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsänomistuksen rakennemuutos edistämisorganisaatioiden toiminnan kannalta Harri Hänninen Metsätalouden edistämisorganisaatiohankkeen johtoryhmä MMM 21.8.2009 Aineistot Metlan metsänomistajatutkimus vuosi

Lisätiedot

Katsaus alueellisiin hankkeisiin

Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Ohjausryhmän kokous 27.10.2009 Marjut Vierimaa Katsaus alueellisiin hankkeisiin Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

Yhteismetsäisännöinnin näkymät

Yhteismetsäisännöinnin näkymät Yhteismetsäisännöinnin näkymät Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelman loppuseminaari 25.11.2014 Hämeenlinna Pirjo Havia 27.11.2014 1 Mitä on yhteismetsäisännöinti? Palvelutoimintaa ja yrittäjyyttä o Kirjanpitopalvelut

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Polvelta toiselle messut 8.11.2014 Seinäjoki Seppo Niskanen Miksi kuolinpesässä kannattaa tehdä omistusjärjestelyjä? Päätöksenteko hakkuu- ja hoitotöistä saattaa

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014

Yhteismetsä omistusratkaisuna. Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsään liittyminen, Jarmo Korhonen 19.2.2014 Lisämaan hankkiminen yhteismetsissä Laajenemisen vaihtoehdot: Metsätilojen osto, liittäminen yhteismetsään osuuksia vastaan,

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki

Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014. Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Metsätilan sukupolvenvaihdos 29.3.2014 Rahoitusjohtaja Ari Mähönen Pohjois-Savon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia 50 %

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Taustaa Metsänomistajakunnassa tapahtuva muutos Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla j perikuntien ja yhtymien hallussa 27 % metsäpinta-alasta

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta

Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvio Ryskettä Metsiin Pirkanmaalla -hankkeesta Vaikuttavuusarvion Laatija: metsätalousinsinööriopiskelija Tommi Kivimäki Hankkeen toteutusaika: 1.6.2008 31.5.2013. Toiminta-alue: Pirkanmaan

Lisätiedot

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä

kansallinen metsäohjelma Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä kansallinen metsäohjelma 2015 Metsäalasta biotalouden vastuullinen edelläkävijä Hyvinvointia metsistä Metsät ja niiden kestävä käyttö ovat Suomen biotalouden kasvun perusta. Metsät ovat Suomen merkittävin

Lisätiedot

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall

Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt. Metsäpäivä Tapiola Clas Stenvall Kuolinpesän metsätilan omistusjärjestelyt Metsäpäivä Tapiola 03.09.2016 Clas Stenvall Kuolinpesä Kuolinpesän muodostaa kuolleen henkilön kaikki omaisuus Kuolinpesää hallinnoi osakkaiden väliaikainen henkilöyhteenliittymä

Lisätiedot

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen

Metsätilan sukupolvenvaihdos. Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsätilan sukupolvenvaihdos Polvelta toiselle messut Seinäjoki 8.11.2014 Seppo Niskanen Metsäomaisuuden omistusjärjestelyt Esimerkkejä: Tilan luovutus perheen sisällä Tilan myynti ulkopuoliselle Omistusjärjestelyt

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA

YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA YHTEISMETSÄ OMISTUSMUOTONA Nurmes 13.3.2015 Sakari Tikka Yhteismetsä on tilojen yhteinen metsäalue Yhteismetsä on tilojen yhteinen alue, joka on tarkoitettu kestävän metsätalouden harjoittamiseen osakastilojen

Lisätiedot

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä

Oulu Mikko Honkanen / Toimiva metsä Toimiva metsä hanke Yhteismetsä hankkeet Oulu 20.10.2011 1 Toimiva metsä Metsätilojen tilusjärjestely- ja yhteismetsähanke Hankkeen rahoitus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007-2013 kautta

Lisätiedot

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta

Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Metsänomistamisen erityiskysymykset: laitoshoidon maksut, yhteiskunnan tuet ja edunvalvonta Kuopio 29.3.2014 Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Antti Pajula Kunnat perivät pysyvässä hoidossa olevilta

Lisätiedot

Puuenergia rahoittajan näkökulmasta. Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki

Puuenergia rahoittajan näkökulmasta. Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki Puuenergia rahoittajan näkökulmasta Toimitusjohtaja Simo Kauppi Länsi-Suomen Osuuspankki Pankkien markkinaosuudet maa- ja metsätalouden rahoituksessa 03/2010 (n. 5,8 mrd. euroa) Paikallisosuuspankit 10,7

Lisätiedot

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN. Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä UPM LAKIPALVELUT TIE ONNISTUNEESEEN SUKUPOLVENVAIHDOKSEEN Kuopio 29.3.2014 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä SUKUPOLVENVAIHDOS ERILAISIA KYSYMYKSIÄ JA TAVOITTEITA Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus

Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus Metsätilakoon ja rakenteen kehittämistoimenpiteet tilannekatsaus Harri Hänninen KMO 2015 Metsätalous ja energia työryhmä 1.11.2011 Metsätilakoko, tila- ja omistajamäärä 2009 Yksityishenkilöt yksin, yhdessä

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä

METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA. Kuusankoski Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä METSÄTILAN KAUPPA, LAHJA JA LAHJANLUONTEINEN KAUPPA Kuusankoski 6.5.2016 Minna Ikonen Lakipalveluasiantuntija UPM Metsä Sukupolvenvaihdos suunnittelu ja alkukartoittaminen Jokainen metsätilan omistajanvaihdos

Lisätiedot

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014

Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen. Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Johdatus metsätilan sukupolvenvaihdokseen Raimo Summanen, Hämeenlinna 1.4.2014 Ainutkertainen mahdollisuus tehdä hyviä ratkaisuja Jokainen tapaus on ainutkertainen ja ainutlaatuinen Ulkopuolinen taho voi

Lisätiedot

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku

Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Toimiva metsä hanke Metsätilat tuottokuntoon, tiedotuspäivä Avauspuheenvuoro Kuolinpesästä yhtymäksi Yhtymästä yhteismetsäksi - tapausten kulku Ylivieska 20.1.2011 Niilo Piisilä 1 Yksityismetsätalouden

Lisätiedot

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt

Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Metsien kiinteistörakenne ja metsätilusjärjestelyt Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos Metsän omistus ja tilakoko Suomen maapinta-alasta (30,4 milj.

Lisätiedot

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013

Puumarkkinat ja niiden kehittäminen. asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Puumarkkinat ja niiden kehittäminen asiantuntija Anssi Kainulainen 22.5.2013 Markkinat ja puut kasvavat eri puolilla maapalloa viennin arvo muodostuu matkalla Lähde: Metsäntutkimuslaitos Metsävaramme mahdollistavat

Lisätiedot

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi

Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsien omistusmuodot ja verotus Saimaan Metsänomistajat 17.11.2014 Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Metsää omistavat tahot Yksityishenkilöt Kuolinpesät, leski + perittävän lapset Yhtymät (yhteisomistus)

Lisätiedot

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet

Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Metsän yhteisomistusmuodot - ongelmat ja kehittämistarpeet Marjut Vierimaa Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishankkeen ohjausryhmän kokous 25.1.2010, MMM Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014

Metsämaan omistus 2012. Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän. Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 6/2014 Metsämaan omistus 2012 14.2.2014 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Pien- ja suuromistuksia entistä enemmän Vuoden 2006 jälkeen

Lisätiedot

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija

Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija Sujuvasti seuraavalle. Miten omistajanvaihdos käytännössä tehdään? Pääkaupunkiseudun metsäpäivä Espoo 3.9.2016 Pirjo Havia yrittäjä / tietokirjailija www.metsapremium.fi Tärkeitä päätöksiä Päätös luopua

Lisätiedot

Elinvoimaa metsistä -seminaari

Elinvoimaa metsistä -seminaari Elinvoimaa metsistä seminaari 6.11.2013 Veikko Iittainen Tavoitteena on: Tarjota metsänomistajille ajantasaista tietoa metsistä, jotta he tekevät tietoisia päätöksiä metsiensä hoidosta ja käytöstä Tarjota

Lisätiedot

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo

Kullaa 28.10.2014. Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Kullaa 28.10.2014 Asiakkuusasiantuntija Jussi Somerpalo Metsään.fi-palvelu Sähköinen asiointipalvelu metsänomistajille ja metsäalan toimijoille Metsäkeskuksen keräämät metsätiedot Hakkuu- ja hoitotyöehdotukset

Lisätiedot

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria.

XXX:n YHTEISMETSÄ. Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. XXX:n YHTEISMETSÄ Tähän päiväys Alle mahd. koko dian kokoinen kuva Värit ja fontti vielä päättämättä, nyt fontti cambria. Laajenevat ja kehittyvät yhteismetsät hanke MetsäPremium Oy Kuvat Riikka Jauhiainen

Lisätiedot

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet

Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Metsänomistajan sekä toimijan tieto- ja palvelutarpeet Veikko Iittainen Pirkanmaan metsäkeskus Metsäkeskusten ja Tapion Sähköinen asiointi -projekti Metsävaratietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009 Sähköisten

Lisätiedot

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura

Minne menet suomalainen metsätalous. uudistuneen metsäpolitiikan haasteet. Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura Minne menet suomalainen metsätalous uudistuneen metsäpolitiikan haasteet Toimitusjohtaja Juha Ojala TTS Työtehoseura 29.10.2015 1 Suomi elää edelleen vahvasti myös metsästä: Metsäsektorin osuus kaikkien

Lisätiedot

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen

Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä. Jussi Leppänen Pääkaupunkiseudun metsänomistajat ry Metsän yhteisomistamisen teemailta, 5.4.2011 Metsän yhteisomistusmuodot i t t Kuolinpesä, yhtymä, osakeyhtiö ja yhteismetsä Jussi Leppänen Metsätilakoon ja rakenteen

Lisätiedot

Metsämaan omistus 2011

Metsämaan omistus 2011 Metsäntutkimuslaitos, Metsätilastollinen tietopalvelu METSÄTILASTOTIEDOTE 16/2013 Metsämaan omistus 2011 22.4.2013 Jussi Leppänen Yrjö Sevola Metsänomistajia 632 000 Suomalaiset omistavat metsää yksin

Lisätiedot

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen OP-Pohjolan Maa- ja metsätalouden koulutus- ja asiantuntijapäivät 1.12.2011 Sokos Hotel Vantaa, Tikkurila Metsanomistus.fi Tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdosten ja omistusjärjestelyjen toteuttamiseen

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma. 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 1 Luonnonhoidon asiantuntijaohjelma 10.4.2015 31.3.2019 Matti Seppälä 2 Sisällys Ohjelman tavoitteet ja painopisteet....................... 3 1 METSO-ohjelman toteuttamis palvelut, metsätalouden ympäristö

Lisätiedot

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa

Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa Metsätila-arvio ja metsäsuunnitelma sukupolvenvaihdoksen suunnittelussa 1 Puheenaiheena tänään Ajantasainen metsäsuunnitelma Luopujan apuväline Jatkajan työkalu Metsätila-arvio Metsän arvon määritys verottajaa

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen

OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen OMISTAJANVAIHDOS-seminaari Parempaa omistajanvaihdospalvelua kasvavaan tarpeeseen Torstai 17.9.2009 klo 13-17 Jyväskylä Paviljonki, auditorio Wivi Yritysten sukupolvenvaihdosten edistäminen -projekti APAKE/TEM

Lisätiedot

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat

Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Pohjois-Suomen metsävarat, hakkuumahdollisuudet ja metsäohjelmat Puusta elinvoimaa Pohjoiseen seminaari 12.5.2016 Eeva-Liisa Repo Elinkeinopäällikkö, Pohjois-Pohjanmaa Pohjoinen palvelualue Suomen metsäkeskus

Lisätiedot

Yhteismetsän perustaminen

Yhteismetsän perustaminen Yhteismetsän perustaminen Maa-20.3371 Kiinteistösuunnittelu Aalto yliopisto 23.9.2015 Esa Ärölä Maanmittauslaitos / Tukipalvelut Yksityismetsänomistus Yli 5 ha:n yksityismetsien metsätilat: Omistusmuoto

Lisätiedot

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen

Metsään.fi. METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen Metsään.fi METO Yrittäjät Hämeenlinna 25.3.2014 Veikko Iittainen 450 Toimijapalveluun kirjautuneiden käyttäjien määrän kehitys 400 350 300 250 200 150 100 50 0 1.12.2013 1.1.2014 1.2.2014 1.3.2014 27.3.2014

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä

Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT. Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Suomen metsäkeskus JULKISET PALVELUT Hankehaku - Susinevan esimerkki, hankehakulomakkeet Johtava luonnonhoidon asiantuntija Matti Seppälä Hankehaku esimerkkinä Susineva Jalasjärven Susinevan vesiensuojelun

Lisätiedot

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa

Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa Valtion rooli suomalaisessa metsäpolitiikassa 19.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Taustaa 2. Metsäpolitiikan välineet 3. Metsäpolitiikan haasteet 4.

Lisätiedot

Perustietoa metsänomistajalle

Perustietoa metsänomistajalle Perustietoa metsänomistajalle Arvoisa metsänomistaja Tervetuloa metsänomistajien monimuotoiseen joukkoon. Tyypillistä metsänomistajaa ei ole, vaan metsää omistetaan ikään, sukupuoleen ja asuinpaikkakuntaan

Lisätiedot

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet

Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Harri Hänninen, Metla MHY-päivät 28-29.1.2010 Kongressikeskus Fellmanni, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

Lisätiedot

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA

KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA KEHITTYVÄ METSÄENERGIA 2008-2010 RAHOITUS Hanke kuuluu EU-rahoitteeseen Manner-Suomen maaseutuohjelmaan TAUSTA Suomi on sitoutunut osaltaan toteuttamaan EU:n ilmasto ja energiapolitiikkaa

Lisätiedot

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014

Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto. Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Onnistuneeseen omistajanvaihdokseen Mika Haavisto Hyrrät-Metropolia 23.5.2014 Omistajanvaihdosnäkymät 2010-2020 Yrittäjät ikääntyvät, 50 % yrittäjistä iältään 50+ Myyntiin (ulkop.) 28 000 yritystä Sukupolvenvaihdos

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta 2012. Pirjo Havia

Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta 2012. Pirjo Havia Lukijalle Tämä julkaisu on tarkoitettu sekä yhteismetsien osakkaille, toimitsijoille ja hoitokuntien jäsenille että osakkuutta harkitseville metsänomistajille. Opas sopii myös yhteismetsäasioiden parissa

Lisätiedot

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset

METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2016-2019 1. TAE 2016. Rakennemuutokset Muistio maa- ja metsätalousvaliokunnan kuulemiseen 6.10.2015 Maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto Neuvotteleva virkamies Heikki Piiparinen METSÄTALOUS - TAE 2016 - Julkisen talouden suunnitelma

Lisätiedot

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo

Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä. Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Metsäkeskuksen näkemyksiä metsien hyödyntämisestä Tulevaisuuden bioenergiaratkaisut seminaari Kuusamo 16.4.2015 Eeva-Liisa Repo Puheenvuoron sisältöä Suomen metsäkeskuksesta Pohjois-Suomen ja Koillismaan

Lisätiedot

HANKKEEN LOPPURAPORTTI

HANKKEEN LOPPURAPORTTI Pohjois-Pohjanmaan Työvoima- ja elinkeinokeskus HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite kehittämishankkeen maksamislomakkeeseen 316_01 EUROOPAN YHTEISÖ Euroopan maatalouden ohjausja tukirahasto 1 Hankkeen nimi PERKKU

Lisätiedot

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet?

Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Toteutuvatko hallitusohjelman metsätavoitteet? Metsäpolitiikan AMK-konferenssi, Vantaa 10.3.2016 tutkimuspäällikkö Erno Järvinen MTK Katsauksen sisältö 1. Hallitusohjelman metsätavoitteet ja kärkihankkeet

Lisätiedot

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA

OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA OMISTAJANVAIHDOSILTAPÄIVÄ KALAJOELLA Omistajanvaihdoksen eri toimenpiteet Sukupolvenvaihdoksen huojennukset 16.6.2015 OMISTAJANVAIHDOKSEN ERI TOIMENPITEET Suunnittelu Aloitus riittävän ajoissa Asiantuntijan

Lisätiedot

Metsäsektori Suomessa

Metsäsektori Suomessa Metsäsektori Suomessa Metsävarat ja niiden kehitys Metsien omistus ja sen kehitys Metsien käyttöä ohjaavat tekijät Metsätalous ja metsäteollisuus Metsäohjelmat Metsävarat Metsätalousmaata 26 milj. ha,

Lisätiedot

Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä. Pertti Harstela Metla/Joy

Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä. Pertti Harstela Metla/Joy Puun saatavuus turvaa metsäsektorin menestystä Pertti Harstela Metla/Joy Metsätalouden merkitys kansan- ja aluetaloudessa Metsätalous Suomessa 1,9 % BKT:stä Pohjois-Karjalassa 6,4 % BKT:stä Metsäsektori

Lisätiedot

EMOTR Pienmetsänomistajan palvelut, Dnro 2960/3510-2000 PIENMETSÄNOMISTAJAN PALVELUT LOPPURAPORTTI

EMOTR Pienmetsänomistajan palvelut, Dnro 2960/3510-2000 PIENMETSÄNOMISTAJAN PALVELUT LOPPURAPORTTI PIENMETSÄNOMISTAJAN PALVELUT LOPPURAPORTTI Laatinut Markku Mehtätalo 30.6.2004 2/9 SISÄLLYS 1 Taustaa... 3 2 Tavoitteet... 4 3 Hankkeen toiminta... 5 3.1 Toteutuneet toimenpiteet... 5 3.2 Organisointi...

Lisätiedot

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008

Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa. Ritva Toivonen 10/2008 Metsätalous kotitalouksien tulonmuodostuksessa Ritva Toivonen 10/2008 1 SISÄLTÖ Metsät ja metsien omistus Suomessa Yksityismetsänomistajakunta - muutoksessa Lähestymistapoja metsien merkitykseen tulonlähteenä

Lisätiedot

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen

PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen PELIKENTÄN YLLÄPITO OTA KOPPI! 9.12.2010 Jorma Tolonen 1 Hankkeiden taustaa Metsätalouden kehittämishankkeet on ideoitu alueellisissa metsäohjelmissa Tavoite: Toimialan kehittämisen pullonkaulat hankkeistetaan,

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet. Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet Vesistöt kuntoon yhteistyöllä - seminaari 25.-26.11.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden rahoituslailla (KEMERA)

Lisätiedot

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke

Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Luonnonhoitohankkeiden toimintamalli ja hankehaku Työtä ja toimeentuloa luonnonhoitotöistä Siikainen 1.10.2015 Matti Seppälä Vaikuttavuutta METSO Luonnonhoitoon -hanke Oikeudellinen tausta KemeraLaki (34/2015)

Lisätiedot

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta

Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 27/2016 Metsäverotuksen kehittämistarpeet metsä- ja elinkeinopolitiikan kannalta Loppuraportti maa- ja metsätalousministeriölle Harri Hänninen ja Jussi Leppänen (toim.)

Lisätiedot

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija

Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö. Kitka-Muha-hankkeen seminaari Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija Metsätalouden luonnonhoitohankkeet ja metsälainsäädäntö Kitka-Muha-hankkeen seminaari 16.12.2014 Irmeli Ruokanen Luonnonhoidon asiantuntija KEMERA-rahoituksen oikeudellinen tausta Kestävän metsätalouden

Lisätiedot

Varautuminen metsätuhoihin

Varautuminen metsätuhoihin Varautuminen metsätuhoihin Suomen metsäkeskus 1 Varautumissuunnitelma Sisällys 1.Perusteet 2.Pelastusviranomaisten toimintavaltuudet 3.Varautumissuunnitelmaan sisältyvät metsätuhot 4.Varautumisen tavoitteet

Lisätiedot

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos

Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Maa- ja metsätilan onnistunut sukupolvenvaihdos Kari Pulli Suomen metsäkeskus Kaakkois-Suomi Sukupolvenvaihdos Ennakkosuunnittelu, 2-5 v, valmistavat toimet Suunnittelu, 1-2 v. Luonnoskauppa tai -lahja

Lisätiedot

UPM Metsäpalvelut yhteisöille UPM METSÄ

UPM Metsäpalvelut yhteisöille UPM METSÄ UPM Metsäpalvelut yhteisöille UPM METSÄ UPM ja Biofore UPM on vastuullinen metsäalan edelläkävijä, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa Suomeen uutta, kestävää ja innovaatiovetoista tulevaisuutta.

Lisätiedot

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 23.5.2012 Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Yksityismetsätaloudentalouden organisaatiot 2012 Maa ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT

Metsätilan myynti. Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus. Salon Osuuspankki. Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Metsätilan myynti Kiinteistökaupan asiakirjat ja verotus Ari Salomaa, lakiasiainpäällikkö, VT Salon Osuuspankki Puolet metsätilan omistajanvaihdoksista on kauppoja Metsätilojen omistajanvaihdoksista: Vastikkeettomia

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

Luonnos maanomistajille suunnattavasta kirjeestä jaetaan esityslistan mukana.

Luonnos maanomistajille suunnattavasta kirjeestä jaetaan esityslistan mukana. Kaupunginhallitus 75 11.03.2013 Kaupunginhallitus 452 17.12.2013 Kaupunginhallitus 229 19.05.2014 Kaupunginhallitus 223 25.08.2015 Metsätilojen tilusjärjestely-ja yhteismetsähanke KH 11.03.2013 75 Suomen

Lisätiedot

Metsänomistajien koulutus

Metsänomistajien koulutus koulutus EME-hanke Mari Sarvaala aktivointi Hankesuunnitelmassa todettu: menetelminä viestintä, koulutus ja henkilökohtainen neuvonta metsänomistajia autetaan tiedostamaan metsänsä arvo ja kannattavan

Lisätiedot

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa

Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Alue- ja rakennepolitiikan ajankohtaispäivät 27.-28.11.2012 ELY-keskusten ja maakuntien liittojen tehtävät tulevaisuudessa Leena Gunnar Ylijohtaja, KASELY 1 ELYjen toiminta-ajatus (ELY-laki) Elinkeino-,

Lisätiedot

Suomen metsäkeskus Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. 2015 2018 Markku Remes

Suomen metsäkeskus Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma. 2015 2018 Markku Remes 1 Metsänhoidon ja metsätuhojen asiantuntijaohjelma 2015 2018 Markku Remes 2 Sisällys 1 Taustaa. 3 2 Tavoitteet ja painopisteet. 4 2.1 Metsätalouden kannattavuus. 6 2.2 Taimikonhoidon lisääminen. 8 2.3

Lisätiedot

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista

Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Metsätilan sukupolvenvaihdos Tampere 19.5.2016 Antti Pajula Suomen metsäkeskus Taustatietoa metsätilojen sukupolvenvaihdoksista Suomessa omistajaa vaihtaa vuosittain 15 000 metsätilaa, joista vapailla

Lisätiedot

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014

Kansallinen metsästrategia 2025. Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 Kansallinen metsästrategia 2025 Juha Ojala maa- ja metsätalousministeriö luonnonvaraosasto 17.10.2014 1 Kansallisen metsästrategia 2025:n lähtökohdat Metsäpoliittinen selonteko 2050 ja eduskunnan siihen

Lisätiedot

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA

VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA VALTAKUNNALLISET MAKE HANKKEET MAASEUDUN KEHITTÄMISKOKONAISUUDESSA Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus Hämeenlinna 15.4.2011 Verkosto- ja hanketapaaminen Sivu 1 Valtakunnallinen hanketoiminta Toimintatapa

Lisätiedot

Metsikkötietojen päivityskäytännöt

Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen päivityskäytännöt Metsikkötietojen ajantasaistusseminaari 21.4.2009/Jari Yli-Talonen Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme Metsänhoitoyhdistys Päijät-Häme TOIMIALUEENA Asikkalan, Hartolan, Heinolan,

Lisätiedot

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia

Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa. EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia Meripolitiikan rahoitus Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa EU-erityisasiantuntija Jussi Soramäki Valtioneuvoston kanslia EMKR varojen jakauma Komissio: - 650 milj. euroa, josta meripolitiikka noin

Lisätiedot

Metsätilatyöryhmän esitykset ja jatkotoimet 12.10.2011. Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto

Metsätilatyöryhmän esitykset ja jatkotoimet 12.10.2011. Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Metsätilatyöryhmän esitykset ja jatkotoimet 12.10.2011 Marja Kokkonen maa- ja metsätalousministeriö, metsäosasto Esityksen sisältö 1. Hankkeen taustaa 2. Hallitusohjelman linjaukset 3. Työryhmän esitykset

Lisätiedot

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia

Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä. Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Verotus yhteismetsän ja osuuksien omistusjärjestelyissä Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen Helsinki, 12.10.2011 Pirjo Havia Esityksen sisältö Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa

Lisätiedot

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ

METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ 1 METSÄSUUNNITTELU YKSITYISMETSISSÄ KEHITYS: 50-70 luvut: tilakohtaisia suunnitelmia 1975: alueellinen metsäsuunnittelu, keskitetty järjestelmä 1985: Taso-metsätaloussuunnitelma, kerättiin tarkempia puustotietoja

Lisätiedot

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa

KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa KIVININET 30.10 Rajatonta kasvua Kaakossa Mikko Härkönen, TEM mikko.harkonen@tem.fi MIKÄ TEAM FINLAND? Team Finland verkosto edistää Suomen taloudellisia ulkosuhteita, maakuvaa, yritysten kansainvälistymistä

Lisätiedot

Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa. Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus

Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa. Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus Metsävaratiedon hyödyntäminen yksityismetsätaloudessa Päättäjien Metsäakatemian kurssi 24.5.2012 Ari Meriläinen Suomen metsäkeskus 1 Metsäinventointi uudistuu Vanha tapa: aluesuunnittelu kuljetaan jalkaisin

Lisätiedot

Metsähakkeen käyttömäärät ja potentiaali sekä Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais- Suomessa hankkeen tuloksia

Metsähakkeen käyttömäärät ja potentiaali sekä Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais- Suomessa hankkeen tuloksia Metsähakkeen käyttömäärät ja potentiaali sekä Kiinteän bioenergian edistämishanke Varsinais- Suomessa hankkeen tuloksia Lähienergia Varsinais-Suomessa, Lieto 26.11.2013 Jussi Somerpalo Suomen metsäkeskus,

Lisätiedot

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun

Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Metsäpalveluyrittäjyys kasvuun Kullaa 28.10.2014 Projektipäällikkö Jussi Laurila Suomen metsäkeskus Julkiset palvelut Etelä- ja Keski-Pohjanmaan alueyksikkö Hanke lyhyesti Tavoite: Laaditaan esiselvitys

Lisätiedot

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011

Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Metsäalan strateginen ohjelma (MSO) 2011 2015 Päättäjien metsäakatemia 14.9.2011 Sixten Sunabacka Strateginen johtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Metsäalan strateginen ohjelma MSO hallitusohjelmassa Toteuttaa

Lisätiedot

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula

Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012. Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Perhemetsät - puuhuollon selkäranka Päätäjien metsäakatemia 27.9.2012 Metsänomistajien liitto Pohjois-Suomi Johtaja Jukka Aula Yksityismetsätaloudentalouden organisaatiot 2012 Maa ja metsätalousministeriö

Lisätiedot

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025

Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäpolitiikan suunta ja toimeenpano: Hallitusohjelma ja Kansallinen metsästrategia 2025 Metsäneuvos Marja Kokkonen MMM/LVO/MBY Puuta liikkeelle ja luontopolitiikkaa luottamuksella seminaari 14.10.2015

Lisätiedot