Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta Pirjo Havia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukijalle. Helsingissä 10. tammikuuta 2012. Pirjo Havia"

Transkriptio

1 Lukijalle Tämä julkaisu on tarkoitettu sekä yhteismetsien osakkaille, toimitsijoille ja hoitokuntien jäsenille että osakkuutta harkitseville metsänomistajille. Opas sopii myös yhteismetsäasioiden parissa toimiville metsäammattilaisille, viranomaisille ja palveluntarjoajille. Julkaisu perustuu Matti Kiviniemen vuosina 1992, 1995 ja 1998 laatimiin Yhteismetsän hallinto -oppaisiin sekä Matti Kiviniemen, Jukka Matilaisen ja Janne Uitamon vuonna 2005 ja Matti Kiviniemen, Jukka Matilaisen ja Pirjo Havian vuonna 2008 laatimiin uudistettuihin ja päivitettyihin painoksiin Yhteismetsän perustaminen ja hallinto. Tässä uudistetussa oppaassa on otettu huomioon muun muassa tuloverolain ja yhteismetsälain vuoden 2012 alussa voimaan tulleet muutokset. Sisällön ajantasaistamisen lisäksi julkaisun uudistamisessa on haluttu vastata erityisesti verotusta, uuden yhteismetsän toiminnan käynnistämistä ja yhteismetsien laajenemista koskeviin tiedontarpeisiin. Kiitän lämpimästi kaikkia teoksen laatimiseen osallistuneita arvokkaista kommenteista, neuvoista ja tiedoista. Erityinen kiitos kuuluu koko käsikirjoituksen läpikäyneille: Mikko Honkanen, Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus, Lasse Lahtinen, MTK, Jukka Matilainen, Hämeen-Uudenmaan metsäkeskus, Sanna Juntunen, Toivakon yhteismetsä ja Minnamari Tuovinen, Lounais- Suomen metsäkeskus. Tärkeitä asiatarkistuksia tekivät Sakari Haulos, Kalle Konttinen ja Esa Ärölä, Maanmittauslaitos, Arja Mustonen, Kuusamon yhteismetsä sekä Markku Kovalainen, Pohjois-Suomen verovirasto, Kari Pilhjerta, Verohallinto ja Vilppu Talvitie, maa- ja metsätalousministeriö. Kiitän myös Marjatta ja Eino Kollin Säätiötä sekä Eteläisen Suomen yhteismetsät ry:tä ja Pohjois-Suomen yhteismetsien yhdistys ry:tä, joilta saatu rahoitus mahdollisti oppaan uudistamisen vuonna Toivon, että opas tarjoaa lukijalleen käytännönläheistä, arvokasta tietoa ja johdattaa löytämään hyviä ratkaisuja. Helsingissä 10. tammikuuta 2012 Pirjo Havia 3

2 Sisällys Lukijalle 3 1 Yhteismetsän oikeudellinen luonne Yhteismetsä kiinteistöjen yhteisenä alueena Erityyppiset yhteismetsät Erityyppiset alueet Yhteismetsä verovelvollisena 9 2 Yhteismetsän perustaminen Perustamisen edellytykset Perustamissopimus Osuuksien suuruuden määrittäminen Yhteismetsän muodostamistoimitus Ohjesäännön laatiminen ja vahvistaminen Osakaskunnan ensimmäinen kokous Ilmoitus yhteismetsärekisteriin Toiminnan käynnistäminen 18 3 Toimielimet ja toimivalta Osakaskunta ja osakaskunnan kokous Hoitokunta Toimitsija Toiminnanjohtaja ja muu palkattu henkilöstö Metsäkeskus Maanmittauslaitos 24 4 Päätöksentekomenettely Osakaskunnan kokous Varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset Kokouskutsut Kokouksen järjestäytyminen Puhe- ja äänivallan käyttö Esteellisyys Äänestäminen Pöytäkirja Hoitokunnan kokous Koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus Äänestäminen Pöytäkirja 32 4 Yhteismetsä

3 4.3 Toimitsijan toiminta Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano 33 5 Yhteismetsän toiminta Yhteismetsän toimiala Yhteismetsän alueen käyttö Ohjesäännön merkitys Ohjesäännön muuttaminen Metsäsuunnitelma Metsästys- ja kalastusoikeudet Metsänhoitomaksu Metsätalouden tuet Tiekysymyksiä Metsäsertifiointi 44 6 Yhteismetsän talous Kirjanpito Tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastus Ylijäämä Oikeus ylijäämään Ylijäämä kiistanalaisissa tilanteissa Käyttö muihin tarkoituksiin Ennakon jako Velanotto ja vakuudet Vahingonkorvausvastuu Yhteismetsän arvo 51 7 Yhteismetsän verotus Verotus yhteismetsää perustettaessa Perustamisilmoitus ja yhteismetsän verovelvollisuus Osakkaan ilmoitukset muutoksista Vähennysoikeuksien ja varausten siirtyminen Siirtymävaiheen verotus Yhteismetsän verotuksen toteutuminen Verovelvollisuus ja veroilmoitus Metsätalouden tuloverotus ja vähämerkitykselliset tuet Arvonlisäverotus Verotus alueiden hankinnassa ja luovuttamisessa Verotus osuuksien luovuttamisessa 59 Sisällys 5

4 8 Yhteismetsäosuudet Osakasluettelo ja osuudet Osakaskunnan hankkima yhteismetsäosuus Yhteismetsäosuuden luovuttaminen Yhteismetsäosuuden luovutusrajoitus Yhteismetsäosuuden etuosto-oikeus Yhteismetsäosuuden arvo 63 9 Yhteismetsän laajeneminen Lisäalueiden hankkiminen Alueiden liittämismenettely Alueen liittäminen yhteismetsään yhteismetsäosuuksia vastaan Liittämisprosessi Liitämissopimus ja luovutettavan osuuden suuruus Yhteismetsien yhdistäminen Yhteismetsän alueiden luovuttaminen Tilusten luovuttaminen ja vaihto Osakkaan yhteismetsäosuutta vastaavan alueen erottaminen Yhteismetsän jakaminen osakaskiinteistöjen kesken Koko yhteismetsän alueen myyminen tai jakaminen uusiksi yhteismetsiksi Yhteismetsästä luovutetun alueen muodostaminen kiinteistöksi Pantinhaltijan aseman turvaaminen Rekisterit ja julkisuus 72 LIITTEET 11.1 Yhteismetsärekisteri Asiakirjojen julkisuus ja henkilötietolaki Kokousten julkisuus 73 1 Valtioneuvoston asetus yhteismetsistä ( /163) 75 2 Kiinteistönmuodostamislaki ( /554), 10 luku 76 3 Maanmittauslaitoksen ohje kiinteistörekisterin pitämisestä (KRO) , MML/4/012/2011, Yhteismetsän muodostaminen 78 4 Ohjesäännön malli 79 5 Sopimusmalli yhteismetsän perustamisesta 87 6 Sopimusmalli alueen liittämisestä yhteismetsään 89 7 Ilmoitus metsäkeskuksen yhteismetsärekisteriin 90 8 Osakaskunnan kokouskutsun malli 91 9 Osakaskunnan pöytäkirjan malli Kirjallisuutta ja tietolähteitä 94 6 Yhteismetsä

5 1 Yhteismetsän oikeudellinen luonne 1.1 Yhteismetsä kiinteistöjen yhteisenä alueena Yhteismetsä on kiinteistöille yhteisesti kuuluva alue, joka on tarkoitettu käytettäväksi kestävän metsätalouden harjoittamiseen. Metsätaloutta harjoitetaan metsäsuunnitelman mukaisesti yhteismetsän osakkaiden hyväksi. Yhteismetsään voidaan liittää muitakin kuin metsätalouteen käytettäviä alueita, jos nämä tilukset eivät ole tärkeitä muussa käytössä ja jos niiden liittäminen on kiinteistöjaotuksen kannalta tarkoituksenmukaista (kiinteistönmuodostamislaki 554/1995, 96 ). Yhteismetsän kiinteistöoikeudellinen luonne tekee siitä erityislaatuisen omistusmuodon, minkä ymmärtäminen auttaa ymmärtämään myös yhteismetsän toimintaa. Yhteismetsän osakkaita ovat osakaskiinteistöjen omistajat, jotka muodostavat yhteismetsän osakaskunnan. Osakaskunta on erillinen oikeushenkilö. Yhteismetsän käyttöä ja hallintoa koskevat perussäännökset ovat yhteismetsälaissa (109/2003). Yhteismetsään liittyvistä kiinteistötoimituksista ja yhteisistä alueista säädetään kiinteistönmuodostamislaissa (554/1995). Metsän hoitoon ja käyttöön liittyvistä kysymyksistä määrätään metsälaissa (1093/1996). Yleistietoa yhteismetsistä on saatavissa muun muassa osoitteista ja Yhteismetsä on luonteeltaan tilojen yhteinen alue. Osakastila voi olla myös kiinteistörekisteriin luotu niin sanottu haamutila, johon ei kuulu erillistä maa- tai vesialuetta. Yhteismetsän oikeudellinen luonne 7

6 1.2 Erityyppiset yhteismetsät Yhteismetsiä perustettiin ja 1900-luvuilla pääasiassa viranomaislähtöisesti lähinnä lisämaiden muodostamisen, uusjakojen, asutustoiminnan ja tilusjärjestelyjen yhteydessä. Yhteismetsiä on perustettu Suomeen vuodesta 1887 lähtien. Yhteismetsien perustaminen metsänomistajien keskinäisillä sopimuksilla yleistyi vuoden 2003 jälkeen, jolloin yhteismetsälain uudistuksessa laadittiin perustamista selventäviä säännöksiä. Erityisesti sukujen ja sijoittajien sopimuspohjaiset yhteismetsät ovat yleistyneet lakimuutoksen myötä. Yhteismetsiä voidaan luokitella niiden syntyhistoriaa kuvaaviin ryhmiin. Mitään virallisluontoista luokittelua ei kuitenkaan ole olemassa. Kaikkia yhteismetsiä koskee sama lainsäädäntö, joskin tiettyjä menettelyjä on säädetty erikseen koskemaan vain sopimuspohjaisesti perustettuja yhteismetsiä. Melko yleisesti yhteismetsistä käytetään erilaisissa asiayhteyksissä seuraavaa luokittelua: y asutusyhteismetsät y isojakoyhteismetsät y porotilallisten yhteismetsät y suvun yhteismetsät y sijoittajien yhteismetsät y tilusjärjestely-yhteismetsät. 1.3 Erityyppiset alueet Yhteismetsän alue tarkoittaa sitä maa- ja vesialuetta, joka kuuluu kiinteistöoikeudellisesti osakastiloihin niiden yhteisenä alueena. Osakaskunta ei omista yhteismetsän aluetta, vaan hoitaa ja hallinnoi sitä osakkaiden puolesta. Matti Seppälä Yhteismetsään voi kuulua metsätalouskäyttöön tarkoitettujen alueiden ohessa myös luonnonsuojeluun ja virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. 8 Yhteismetsä

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään

Yhteismetsä. omistusratkaisuna. Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

Yhteismetsä omistusratkaisuna

Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsä omistusratkaisuna Yhteismetsän perustaminen ja oman maan liittäminen yhteismetsään Kalle Konttinen 040-5636066, kalle.konttinen@maanmittauslaitos.fi Esityksen sisältö 1. Yhteismetsien taustoista

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Yksityismetsänomistuksen vaihtoehtoja 2 Yksin tai puolison kanssa Yksityismetsänomistuksen perusta Päätöksenteko helppoa Yhtymä

Lisätiedot

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella

Janne Leppänen. Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään. Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Janne Leppänen Metsänomistajien kiinnostus yhteismetsään Kalajokilaakson metsänhoitoyhdistyksen alueella Opinnäytetyö Kevät 2012 Maa- ja metsätalouden yksikkö Metsätalouden koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN

YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN YHTEISMETSÄ METSÄNOMISTUKSEN VAIHTOEHTONA Metsäkeskus Pohjois-Pohjanmaa 1 Taustaa Metsänomistajakunnassa tapahtuva muutos Esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla j perikuntien ja yhtymien hallussa 27 % metsäpinta-alasta

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ Suomen metsäkeskuksessa laadittu malliohjesääntö hoitokuntamalliselle yhteismetsälle YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Nimi ja kotipaikka Yhteismetsän osakaskunnan nimi on kotipaikka

Lisätiedot

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO

YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO YHTEISMETSÄ = HYVÄ JA TUOTTAVA METSÄNOMISTUSMUOTO www.metsakeskus.fi www.yhteismetsat.fi 1 MH Jukka Matilainen p. 0400 497 574 Suomen metsäkeskus Hämeen-Uudenmaan alueyksikkö jukka.matilainen@metsakeskus.fi

Lisätiedot

Yhteismetsien kiinteistöoikeus

Yhteismetsien kiinteistöoikeus LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 4/2014 Yhteismetsien kiinteistöoikeus Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 15.4.2014 Kemijärven, Kuusamon,

Lisätiedot

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta

UPM Yhteismetsät. Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsät Vastuullinen, vaivaton ja tuottava tapa hoitaa metsävarallisuutta UPM Yhteismetsä pähkinänkuoressa UPM Yhteismetsä sopii metsänomistajille, jotka arvostavat muun muassa; tehokasta puuntuotantoa

Lisätiedot

Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus

Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus Yhteismetsän ja osuuksien arvon muodostus Metsätilakoon ja rakenteen parantaminen-tietopaketti metsätilojen sukupolvenvaihdoksiin Säätytalo 12.10.2011 Esa Ärölä Maanmittauslaitos / Kehittämiskeskus 1 YMA

Lisätiedot

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011

Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yhteismetsän verotuksesta Oulu 2 2011 Alkuperäinen esitys Johanna Heikkinen Kainuun verotoimisto 23.2.2010 Muokannut Markku Kovalainen 21.2.2011 Yleistä Erillinen verovelvollinen Yhteisetuus (Tuloverolaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 7.5.2013 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on edistää metsätalouselinkeinon kilpailukykyä ja kannattavuutta sekä

Lisätiedot

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen

Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011. Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Yhteismetsän verotuksesta Yhteismetsän rahoitus- ja veropäivä Oulu 20.10.2011 Reijo Parkkila Pohjois-Suomen yritysverotoimisto Johanna Heikkisen esitykseen perustuen Käsiteltävät asiat Yleistä yhteismetsän

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS

VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 1.1.-31.12.2008 2 3 Sisällys YLEISTÄ...4 1 HALLINTO...5 2. PUUTAVARAN MYYNTI...6 3. METSÄNHOITOTYÖT...8 4. KUNNOSTUSOJITUS...8 5. METSÄAUTOTIET...8 6. RAKENNUSTYÖT...9

Lisätiedot

Yhteismetsän maan hankinta

Yhteismetsän maan hankinta LAAJENEVAT JA KEHITTYVÄT YHTEISMETSÄT Koulutusprojekti 2012-2014 PEREHDYTYSAINEISTO 6/2013 Yhteismetsän maan hankinta Perehdytysaineisto yhteismetsien avainhenkilöille 10.2.2014 Kemijärven, Kuusamon, Posion

Lisätiedot

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen

Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 Työryhmämuistio mmm 2011:3, osa 1 1 Metsätilakoon ja rakenteen kehittäminen - Työryhmän kannanotot Helsinki 2011 2 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖLLE

Lisätiedot

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN

METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN METSÄTILUSJÄRJESTELYJEN TARPEEN SELVITTÄMINEN Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Aaro Mikkola Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro 107 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA Julkaisija Kuvailulehti

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 1 1.6.2015 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Suomen metsäkeskuksen liiketoimintayksikön muuttamisesta osakeyhtiöksi, Suomen metsäkeskuksesta annetun lain muuttamisesta ja Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä

Lisätiedot

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012

VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Kauppatieteiden laitos VEROTUS JA YRITYSMUODON VALINTA. YRITYSVEROTUKSEN KEHITTYMINEN VUOSINA 2005-2012 Pro-gradu -tutkielma Yritysoikeus

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 608. Valtioneuvoston asetus. ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2000 N:o 608 609 SISÄLLYS N:o Sivu 608 Valtioneuvoston asetus ulkoasiainministeriöstä annetun valtioneuvoston asetuksen 1 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA

TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA TUOTTOARVOMENETELMÄN KÄYTTÖ ARVIOINTI- JA TILUSJÄRJESTELYTOIMITUSTEN METSÄN- ARVIOINNISSA Markku Airaksinen, Mikko Honkanen, Maija Lääti, Jarkko Tammi ja Olli Sirkiä Maanmittauslaitoksen julkaisuja nro

Lisätiedot

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen

Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015. Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua. Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 18/2015 Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Metsäverotus vaihtoehtojen tarkastelua Jussi Leppänen ja Harri Hänninen Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri

Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Yksityistiearkkitehtuuri ja yksityisteiden tietoarkkitehtuuri Tehtävät, vastuut ja tietojärjestelmät - nykytila ja kehittämismahdollisuudet 5/2010 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot