Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet"

Transkriptio

1 Metsänomistusrakenteen muutos ja palvelutarpeet Harri Hänninen, Metla MHY-päivät Kongressikeskus Fellmanni, Lahti Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet Finnish Forest Research Institute

2 Esityksen rakenne metsänomistusrakenne; muutos metsänomistuksen tavoitteet; muutos puukauppa neuvonta millaisille palveluille kysyntää Tulokset perustuvat valtakunnalliseen Metsänomistaja 2010 tutkimuksen aineistoon kerätty keväällä metsänomistajaa raportti ilmestyy keväällä 2010 Harri Hänninen 2

3 Voimat metsänomistuksen rakennemuutoksen taustalla 1) väestön ikääntyminen 3) muuttoliike Yli 65 vuotiaiden osuus väestöstä, % Väestön muuttokehitys Pääkaupunkiseutu Vuorovaikutusalueet Muut keskukset Ydinmaaseutu 5 0 Tilastokeskus väestötilastot ) maa siirtyy suvussa Metsätila saatu % omistajista Perintö/lahja 45 Ostot vanh./sukul. 41 Osto markkinoilta 15 Metla Harvaan asuttu maaseutu Nivalainen & Haapalainen 2002 Metsäpolitiikassa ei käytössä rakennepoliittisia ohjauskeinoja toisin kuin maatalouspolitiikassa (paitsi metsävähennyksen laaj.) Harri Hänninen 3

4 Metsänomistajien ikärakenne % omistajista Ikä Keski-ikä 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % ala Uusien, enintään 5 vuotta metsätilan omistaneiden keski-ikä 52 vuotta (10 vuotta aiemmin 49) perintö 55 v, osto sukul. 48 v, osto markk. 51 v. entistä iäkkäämmät perijöinä ja ostajina Harri Hänninen Ikä on selkeä metsänomistajien käyttäytymistä selittävä taustatekijä - puunmyynnit - metsänhoito

5 Metsänomistajien ammattiasema (päätoimi) % omistajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Ammattiasema ala Muu Yrittäjä Palkansaaja Maa-metsäyrittäjä Eläkeläinen Eläkeläisten osuus kasvaa, palkansaajaryhmä ei ehdi kasvaa vaan eläköityy. Päätoimisten viljelijöiden ja ammattimaisesti metsää käsittelevien määrä supistuu. Sivutoimiset viljelijät mukaan luettuna, viljelijöiden osuus on 20 % (metsäalasta 30 %). Harri Hänninen 5 Metsänomistajista yhä suuremmalle osalle säännöllisillä metsätuloilla ei ole merkitystä kun lisäksi pieni metsätilakoko otetaan huomioon SPV-huojennus koskee yhä pienempää joukkoa

6 Metsänomistajan asuinpaikka % omistajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Asuinpaikka ala Uusmetsänomistajista asuu enää 44 % maaseudulla. Lähes puolet (48 %) asuu tilan sijaintikunnan ulkopuolella (keskim. 200 km). Kaupunki >20000 as Taajama, pieni kaupunki Maaseutu Metsän sijaintikunnan ulkopuolella asuu 36 % omistajista, heillä matkaa tilalle keskimäärin 190 km. Muuttoliike kohdistunut nuoriin ja koulutettuihin - ei metsänomistajiin. Harri Hänninen 6

7 Metsäomistajan koulutustaso 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % % Ammattikoutus Koulutustaso Akateeminen tutkinto Opistotasoinen tutkinto Koulutasoinen tutkinto Ei tutkintoa noussut mutta hieman hitaammin kuin koko väestössä. 30 % 20 % 10 % 0 % ala Rakennemuutoksen myötä koulutustaso nousee: uusomistajilla vähintään opistotasoinen tutkinto 43 %, ilman tutkintoa 20 %. Metsänomistajien tulotaso on muuta väestöä alhaisempi Harri Hänninen 7

8 Metsätilan omistusmuoto % omistajista 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Omistusmuoto ala Perikunta Yhtymä Perhe Perikuntien määrä on vähentynyt ja yhtymien lisääntynyt 20 vuodessa: syynä todennäköisesti verotukselliset edut Perikuntien metsätiloja käytetään paljon asumiseen ja vapaa-ajan viettoon Tilan käyttö asumiseen Perikunta tilalla asutaan 30% - on asunto 42% -on mökki 27% - on asunto ja mökki 8% - ei rakennuksia 23% Yhtymä tilalla asutaan 23% - on asunto 30% - on mökki 27% - on asunto ja mökki 7% - ei rakennuksia 36% Perheomistus tilalla asutaan 47% - on asunto 43% -on mökki 19% - on asunto ja mökki 9% - ei rakennuksia 29% Harri Hänninen 8

9 Metsänomistajien tavoitteiden muutos % metsänomistajista

10 Tavoiteryhmien lkm- ja pinta-alaosuudet 2009

11 Johtopäätöksiä rakennemuutoksesta Rakennemuutos on edennyt ennakoidun mukaisesti Metsänomistajien keski-ikä noussut ennakoitua nopeammin metsänomistajien juuret maaseudulla; 86 % elänyt lapsuuden maaseudulla Muuttoliike ei ole kohdistunut metsänomistajiin vielä kovin voimakkaasti, mutta tilalla asuminen vähenee koko ajan Puhtaita metsätiloja ei ole vielä kovin paljon, sillä 71 %:lla tiloista on asunto tai mökki Tavoitteet monitavoitteiset suurin ryhmä, omistavat lähes puolet yksityismetsien alasta epätietoisten osuus kasvanut kymmenessä vuodessa metsästä elävien ja taloudellista turvaa korostavien vähentynyt virkistyskäyttäjien ja epätietoisten määrä kaksi viidesosaa, osuus metsäalasta hieman yli neljännes

12 Rakennemuutoksen tuleva kehitys Suuret ikäluokat ( syntyneet) omistajista noin 20 % ja metsäalasta 20 %. Perintösuma 2020-luvulla ellei omistusjärjestelyä saada aikaistettua Kun suuret ikäluokat luopuvat metsistään, metsänomistajien rakenteessa voimistuu seuraavanlainen muutos: syntyperäiset kaupunkilaiset metsänomistajiksi (vielä nyt uusomistajienkin juuret maaseudulla 78 %) etämetsänomistajuus lisääntyy merkittävästi koulutustaso lisääntyy merkittävästi tulotaso nousee (nyt metsänomistajat muuta väestöä pienituloisempia) palveluiden kysynnän huomattava lisäys tottuneet ostamaan palveluita, mutta myös vaatimaan laatua

13 Puukauppatarkastelu - määrittelyt tarkastelujakso hakkuut = puukaupat, m 3 /ha/v tarkastellaan 5 vuoden keskiarvoa laskettu kaikille metsänomistajille, mutta jos hallintaaika lyhyempi, jakajana oikea hallinta-aika vuotuisen puukaupan koko laskettu vain puukaupan tehneille ja jaettu myyntivuosilla puukauppatapa (suoraan, valtakirja, sopimusasiakas) myyntimäärä ei tiedossa (liian vaikea vastaajille) kuinka moni puukaupan tehneistä käytti ko. tapaa Harri Hänninen 13

14 Muutokset puukaupassa Myi puuta, % omistajista näistä suorakaupalla, % näistä valtakirjakaupalla, % näistä sopimusasiakkaana, % 22 - Myyntimäärä, m 3 /ha/v 3,7 3,9 Puukaupan koko, m 3 /v Kymmenessä vuodessa ei tapahtunut oleellista muutosta Harri Hänninen 14

15 Tilakoko ja puukauppa 1200 Puukaupan koko 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 41% 53% 70% 81% 85% % myi ,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 m3/ha/v,0 Puukaupan todennäköisyys ja koko riippuvat tilan koosta, metsien käytön tehokkuus ei Suuret tilat sopimusasiakkaita, pienet tilat valtakirja-asiakkaita Valtakirja ja sopimusasiakaskauppa 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Valtakirja 5% S asiakas % Yli 100 Harri Hänninen 15

16 Ikä ja puukauppa m3 P uukaupan koko 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 62% 63% 61% % myi m3/ha/v Alle Metsien käytön tehokkuus laskee iän myötä, puukaupan koko yhtä suuri kuin nuoremmilla Nuoret sopimusasiakkaita, iäkkäät valtakirja-asiakkaita 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0,5,0 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Alle Valtakirja ja sopimuskaupat Valtakirja S asiakas Alle Harri Hänninen 16

17 Omistusmuoto ja puukauppa 700 P uukaupan koko 70% 4, % 50% 40% 30% 20% 10% % 64% % myi m3/ha/v 60% 49% perhe yhtyma perikunta Perikunnat passiivisempia, mutta vaikka hakkaisivat yhtä paljon kuin muut, markkinoille vain 0,8 milj. m3 lisää puuta, mikä on 2 % (45 milj. m3) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0,5, % 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % perhe yhtyma perikunta Valtakirja- ja sopimuskaupat Valtakirja S-asiakas perhe yhtyma perikunta Harri Hänninen 17

18 Ammattiasema ja puukauppa 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% % 57% Palka nsaaja 78% Maa&metsäyrittä jä Yrittä jä 63% 59% E läke lä inen Viljelijät ja yrittäjät aktiivisimpia puukaupassa 65% Muu 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0,5,0 % myi m3/ha/v Palka nsa aja 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% % Maa&metsäyrittäjä Puukaupan koko Y rittäjä Eläke lä inen Valtakirja- ja sopimuskaupat Muu Palkansaajat ja eläkeläiset valtakirjaasiakkaita Palkansaaja Maa&metsäyrittäjä Yrittäjä Eläkeläinen Muu Valtakirja S-asiakas Harri Hänninen 18

19 Asuinympäristö ja puukauppa Puukaupan koko 70% 4, % 4, % 3,5 3, % 30% 20% 10% % 66% % myi m3/ha/v 61% 55% 2,5 2,0 1,5 1,0,5, Maas eutu Taajama K aupunki Valtakirja- ja sopimuskaupat Maas eutu Taajama K aupunki 50% 45% 40% 35% 30% Kaupunkilaiset käyttävät metsiään muita tehokkaammin ja ovat valtakirjakaupan kanta-asiakkaita 25% 20% 15% 10% 5% % Valtakirja S-asiakas Maaseutu Taajama Kaupunki Harri Hänninen 19

20 Tavoitteet ja puukauppa Puukaupan koko 90% 80% 70% 60% 50% 40% 79% Monitavoitteiset Virkistyskäyttäjät Metsästä elävät Taloudell turva Epätietoiset 30% 20% % 10% 50% 60% 57% 53% 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0,5,0 Monitavoitteis et V irkis tyskäyttäjät Metsästä elävä t Taloudell turva E pätietoiset % myi m3/ha/v 50% Valtakirja ja sopimuskaupat 40% 30% 20% 10% % Valtakirja S asiakas Monitavoitteis et Virkistyskäyttäjät Metsäs tä elävät Taloudell turva E pätietoiset Monitavoitteiset markkinoilla säännöllisesti, tekevät suorakauppaa muita useammin. Taloudell. turvaa korostavat myyvät harvemmin, mutta kerralla paljon; valtakirja-asiakkaita.

21 Johtopäätöksiä puukaupasta puunmyynneissä ei oleellista muutosta kymmenessä vuodessa yhä useampi turvautuu ulkopuolisiin palveluihin; markkinat eriytymässä metsänhoitoyhdistysten valtakirjakauppa ja metsäteollisuuden sopimusasiakkuus keskittyvät selvästi erilaisille ryhmille sama kehitys kuin USA:ssa maanviljelijät erottuvat muita aktiivisempina - syntymässä supermetsänomistajajoukko? perikunnat entistä passiivisempia aktiivisemmat muuttuneet yhtymiksi, lunastettu tai jaettu monitavoitteiset tekevät säännöllistä puukauppaa, epätietoiset ja virkistyskäyttäjät spekulantteja

22 Neuvonnan tavoittamat metsänomistajat (viiden edellisen vuoden aikana vähintään yhden kerran) % omistajista ala Kansainvälisesti tarkastellen neuvonnan tavoittamien metsänomistajien osuus on poikkeuksellisen suuri HUOM! Henkilökohtainen neuvonta koski 1990 ja 1999 vain mk:n ja mhy:n ammattilaisia mutta 2009 kaikkia metsäammattilaisia. Puukauppaneuvonnan merkitys korostuu. Harri Hänninen 22

23 Henkilökohtaisen neuvonnan aiheryhmät Puukauppa-asiat Taimikonhoito/nuoren metsän kunnostus Metsänuudistaminen Metsäsuunnitelma Valtion tuki- tai lainarahoitus Verotus Suojelu tai arv.luontokohteen käsittely % metsänomistajista Merkittävimmät aihe-erot 10 vuodessa: puukauppa-asiaa enemmän (verohuojennukset, puun hinta 2007) metsäsuunnitelma-asiaa vähemmän Harri Hänninen 23

24 Omistajaryhmittäisiä eroja neuvonnassa Metsätilan koko ratkaisee. - mitä enemmän metsää, sitä paremmin neuvonnan piirissä ja sitä todennäköisemmin metsäsuunnitelma Metsäsuunnitelma. - maanviljelijöillä eniten - yhtymillä - nuorilla metsänomistajilla Henkilökohtainen neuvonta. - ei oleellisia eroja - perikunnat vähiten - maanviljelijät parhaiten ha:n omistajistakin 72 % Joukkoneuvonta. - maanviljelijät ja eläkeläiset eniten - perikunnat vähiten - kaupunkilaiset hieman enemmän kuin muut Kurssit. - ei oleellisia eroja - perikunnat heikoiten - maanviljelijät parhaiten Harri Hänninen 24

25 Mieluisimmat tavat hankkia metsätietoa Tiedonhankintatavat metsäasioissa Metsälehdet Henkilökohtainen neuvonta Metsätiedotteet ja esitteet Sanomalehdet Radio/TV Metsäsuunnitelma Yleisötilaisuudet Internet Metsäkurssit Metsäkirjat Erityisesti Joskus Ei lainkaan Ei merkittäviä eroja 10 vuodessa paitsi internet, jonka osuus lähes 2- kertaistunut Metsälehtien merkitys lisääntynyt % omistajista 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Edistämistoiminnan perinteiset keinot melko suosittuja (paitsi kurssit) 50 % Passiiviset tiedonjakokanavat (tieto tulee kotiin) suositumpia kuin aktiiviset Harri Hänninen 25

26 Millaisille palveluille kysyntää Palvelu % metsänomistajista Ostaa tulevai. On ostanut Lisäkysyntä Metsäsuunnitelma Metsäsuunnitelma ja ohjelmisto omalla tietokoneella Verkkometsäsuunnitelma (internet-pohjainen suunnitelma) Tilakohtainen metsäsuunnitelma (paperiversio) Asiantuntijapalvelut Tilan sukupolvenvaihdos- tai kauppapalvelut Puukaupan tarjouspyynnöt ja niiden arviointi Metsän luonnonarvokaupan palvelut Metsän maisema-arvokaupan palvelut Metsätalouden kirjanpidon ja veroilmoitusten hoito Korjuupalvelut Metsuripalvelut ensiharvennus- tai erikoishakkuisiin Hankintahakkuun metsäkuljetus Polttopuiden korjuu, kuljetus ja teko omaan käyttöön Kotitarvepuun kuljetus ja sahaus omaan käyttöön Metsänhoitopalvelut Taimikon hoitotyö (heinäntorjunta, perkaus tai harvennus) Metsänuudistamisen laatutakuu (takuu taimikon syntymiselle) Metsänuudistaminen (muokkaus, istutus tai kylvö)

27 Johtopäätöksiä metsänomistajat hyvin neuvonnan piirissä henkilökohtainen neuvonta säilyttänyt asemansa ryhmäneuvonnan (kurssituksen) hankinta taantunut kysynnän vain tarjonnan heikentyminen? metsäsuunnitelma koetaan tarpeelliseksi; sekä paperi- että sähköiselle versiolle tilausta suuntaus sähköisiin metsänomistajapalveluihin vaikuttaa oikealta ratkaisulta metsäalan lehtien merkitys tiedon lähteenä kasvanut puu- ja tilakaupan palveluissa lisäpotentiaalia Harri Hänninen 27

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita

Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita ISBN 978-951-40-2228-9 (PDF) ISBN 978-951-40-2229-6 (nid.) ISSN 1795-150X Yksityismetsien metsäsuunnittelu 2010 nykytilanne ja kehittämistarpeita Mikko Kurttila, Katri Korhonen, Harri Hänninen ja Teppo

Lisätiedot

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi

Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöä lisäävien investointien edistämiseksi 18.3.2015 Suomen metsävarat ja puumarkkinoiden kehittäminen toimintaohjelma puun käyttöää lisäävien investointienn edistämiseksi Tiivistelmä Kotimaisen puun käytön ennustetaan toteutusvaiheessa ja suunnitteilla

Lisätiedot

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN

417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 417 VAPAA-AJAN ASUNTOJEN OMISTUS JA KÄYTTÖ ESISELVITYS EKOTEHOKKUUDEN KARTOITUSTA VARTEN Adriaan Perrels Elina Kangas Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2014 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Puolet suomalaisista mukana yhteisöpalveluissa Korjaus. Julkistusta korjattu... Korjatut kohdat on merkitty punaisella.

Lisätiedot

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007

Suomen Yrittäjät ry, Finnvera Oyj Pk-yritysbarometri, syksy 2007 tesipuhe Suomen Yrittäjät ja Finnvera Oyj tekevät yhteistyössä pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä tämän kehitystä kuvaavaa Pk-yritysbarometria kaksi kertaa vuodessa valtakunnallisena raporttina

Lisätiedot

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella

Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Sitran selvityksiä 98 Haaveena osa-aikatyö? Koettu hyvinvointi erilaisissa työsuhteissa ja työelämän ulkopuolella Kesäkuu 215 Sitra 215 Sitran selvityksiä 98 ISBN 978-951-563-927-1 (PDF) www.sitra.fi ISSN

Lisätiedot

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI?

Perhebarometri 2007 MIKÄ ON MINUN PERHEENI? PERHEBAROMETRI 1 PIRJO PAAJANEN Perhebarometri MIKÄ ON MINUN PERHEENI? SUOMALAISTEN KÄSITYKSIÄ PERHEESTÄ VUOSILTA JA Väestöntutkimuslaitos Katsauksia E 30/ 2 PERHEBAROMETRI Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013

Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö Yli neljännes -vuotiaista käyttää internetiä Internetin käyttö yleistyy edelleen. prosenttia -vuotiaasta väestöstä käytti

Lisätiedot

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö

Asuintalojen yhteiskäyttötilat ja kotitalouspalveluiden käyttö Tampereen teknillinen yliopisto. Rakennustekniikan laitos. Rakennustuotanto ja -talous. Raportti 7 Tampere University of Technology. Department of Civil Engineering. Construction Management and Economics.

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2012 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Kaksi kolmasosaa suomalaisista on verkkokaupan asiakkaita Internetin käyttö yleistyy enää hitaasti. Internetin käyttäjien osuus

Lisätiedot

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä

HUKASSA. Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? Pekka Myrskylä Pekka Myrskylä HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? YHTEENVETO Vuonna 2010 syrjäytyneitä 15 29 -vuotiaita nuoria oli yhteensä noin 51 300. Tämä on noin 5 % kaikista tämänikäisistä nuorista. Syrjäytyneistä

Lisätiedot

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1

Nuorista Suomessa. Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012. Nuorista Suomessa 2012 1 Nuorista Suomessa Tietoa nuorista, heidän asemastaan, elinoloistaan ja nuorisotyöstä 2012 Nuorista Suomessa 2012 1 2 Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry Nuorista Suomessa

Lisätiedot

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3

Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA. Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä. SAK:n järjestötutkimus 2000. Erilaisuus arjessa - 3 Marja Erkkilä ERILAISUUS ARJESSA Raportti SAK:laisista naisista ja miehistä SAK:n järjestötutkimus 2000 Erilaisuus arjessa - 3 SISÄLLYS Johdanto... 6 Yhteenveto... 8 SAK:lainen nainen lähellä ihmistä...

Lisätiedot

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen

Metsä. Sanoma. Puukauppaa tehtiin reippaasti. Energiapuu kysymysmerkki. Metsänhoitomaksu poistuu. Lauha alkutalvi tuo ongelmia puunkorjuuseen 1/2014 1 Metsä Sanoma II YLI-II KIIMINKI YLIKIIMINKI OULUN SEUTU MUHOS Iin, Kiimingin, Muhoksen, Oulunseudun, Yli-Iin ja Ylikiimingin Metsänhoitoyhdistysten jäsenlehti 1/2014 Puukauppaa tehtiin reippaasti

Lisätiedot

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä?

Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Metsätilan koko ja sukupolvenvaihdos - löytyykö lääkkeitä? Harri Hänninen Metsätilakoon ja rakenteen kehittämishanke Metsäkeskusten Lounais-Suomi ja Pirkanmaa Talvikoulutuspäivä 2011, Kuninkaisten kulttuuri-

Lisätiedot

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA

TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA TAVALLISEN PIENITULOISEN IHMISEN KOHTUUHINTAINEN VUORA-ASUMINEN HELSINGIN SEUDULLA Seppo Laakso & Eeva Kostiainen Kaupunkitutkimus TA Oy Toimeksiantaja: Y-säätiö Marraskuu 2013 Sisältö 1 Tausta, tavoitteet

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12

Korkeasti koulutetun väestön kehitys. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:12 Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius Korkeasti koulutetun väestön kehitys Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 214:12 Aleksi Kalenius

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010

Tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2010 Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta Tieto- ja viestintätekniikan käyttö Internet vuorovaikutuksen välineenä Jo joka toinen suomalainen käyttää internetiä useasti päivässä Korjattu.. klo. Ensimmäisessä

Lisätiedot

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista

Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista tutkimus Sakarias Sokka, Anita Kangas, Hannu Itkonen, Pertti Matilainen & Petteri Räisänen Hyvinvointia myös kulttuurija liikuntapalveluista kaks kunnallisalan kehittämissäätiö Hyvinvointia myös kulttuurija

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Erkki Lehtinen Eero Nippala Liisa Jaakkonen Harri Nuuttila VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA TAMPERE Asuinrakennukset vuoteen

Lisätiedot

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta

Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Yleistyvät yhteismetsät metsien käytön kannalta Harri Hänninen Metsäntutkimuslaitos Metsätilojen koon ja rakenteen kehittämishanke Metsäpäivät 26.11.2010 Metsäntutkimuslaitos Skogsforskningsinstitutet

Lisätiedot

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold

Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Ladattakoon myös Helvetica Neue Con ja Con Bold Timo Cantell, Tanssin Tiedotuskeskus ja Taiteen keskustoimikunta Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi ISBN 952-5253-46-5 ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino

Lisätiedot

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006

USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 USKON ASIA NUORISOBAROMETRI 2006 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 34 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys

Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Kulttuuritilaisuuksien ei-kävijät Tarkastelussa nuorten aikuisten teatteripalveluiden käyttämättömyys Pro gradu -tutkielma Heli Metsäpelto Sibelius-Akatemia Taidehallinto Syksy 2010 PL 86 00251 HELSINKI

Lisätiedot

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos

Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden käyttäjinä ja tuottajina Anelma Lammi Ekaterina Protassova Helsingin yliopiston nykykielten laitos Helsinki 2011 Sivu 1 / 60 Suomen venäjänkieliset kulttuuripalveluiden

Lisätiedot

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013

Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI PÄIVI BERG Nuoria liikkeellä! Nuorten VAPAA-AIKATUTKIMUS 2013 SAMI MYLLYNIEMI & Päivi Berg Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013 Sami Myllyniemi & Päivi Berg Nuoria liikkeellä!

Lisätiedot

Sijaishuollon ongelma

Sijaishuollon ongelma Sijaishuollon ongelma Teemu Vauhkonen BG- Tutkimus 2 Sijaishuollon ongelma Tiivistelmä Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten määrän kasvu on merkittävä huolen aihe suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätiedot

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO

KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Anneli Miettinen KOTITYÖT, SUKUPUOLI JA TASA-ARVO Palkattoman työn jakamiseen liittyvät käytännöt ja asenteet Suomessa Väestöntutkimuslaitoksen julkaisusarja E 32 /2008 Väestöliitto Väestöntutkimuslaitos

Lisätiedot

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys

Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys Vapaa-ajan asumisen ekotehokkuus (VAPET) Mökkeily elämäntapana ja ekotehokkaiden käytäntöjen hyväksyttävyys KIRSTI AHLQVIST MINNA SANTAVUORI PEKKA MUSTONEN ILMO MASSA ARJA RYTKÖNEN TTS tutkimuksen raportteja

Lisätiedot