RAPORTTI JOHTAJA DEF:stä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAPORTTI JOHTAJA DEF:stä"

Transkriptio

1 Karl-Magnus Spiik Ky 1 RAPORTTI JOHTAJA DEF:stä Luottamuksellinen raportti organisaation johdolle ja johtaja DEF:lle YLEISTÄ Ensimmäinen kysymys DEF:lle: Mikä on käsityksesi tästä tilaisuudesta. Miksi se on järjestetty? Kun DEF sanoi ettei tiedä, tarkensin kysymystä: Mitä luulet? Hänen näkemyksensä olivat seuraavat. On jännitettä hänen ja toisen johtajan välillä. Yhteistyö ei suju kuten pitäisi. Tämä heijastuu ympäristöön mm. aiheuttamalla kitkaa osastojen välille. Tärkeässä avaintehtävässä oleva toinen henkilö on uhannut vaihtaa työpaikkaa, jos yhteistyönongelma DEF:n kanssa ei ratkaista. DEF ei tiedostanut, että hänen persoonansa ja toimintatapansa oli tapaamisen suurin syy. Keskustelun alkuminuutit olivat vaikeita, koska DEF:n suhtautuminen oli negatiivinen. Hän pyrki johtamaan tilannetta hyökkäävällä asenteella. Myöhemmin selvisi, että negatiivisuuden syynä oli tapa, jolla hänet oli ilman tarkempia perusteluja kutsuttu tapaamiseen ja kehotettu tekemään persoonallisuustesti. Alussa nousi myös esiin DEF:n värikäs kielenkäyttö, josta keskusteltiin seuraavasti. Johtaja- /esimiestehtävään kuuluu asiallinen viestintä joka tilanteessa. Ihmiset ovat ihmisiä ja suhtautuvat asioihin tunteella. Värikkäät ilmaisut voidaan / halutaan ymmärtää väärin ja seurauksena syntyy tulkintoja ja suhtautumista, joka voi hidastaa ja heikentää työn laatua. PERSOONALLISUUSTESTIN TULOKSET DEF:n oma käsitys itsestään ihmisenä on merkitty ihmistyyppikuvaan väreillä (sivu ). Vihreä: parhaat ominaisuudet. Punainen: kehitettävät ominaisuudet. Ei väriä: ko. ominaisuuksia ei löydy merkittävästi DEF:n toiminnassa tai ne toimivat kuten pitääkin. Persoonallisuustestin tulos (sivu 5) ja 30-mittaus (sivut -) eivät vastanneet toisiaan. Jälkimmäisen arviot ja kirjalliset kommentit viittaavat voimakkaaseen persoonaan, joka välillä kävelee henkilöstön yli. Persoonallisuustestin tuloksen mukaan mukautuvuutta on enemmän kuin hallitsevuutta. Tämän pohjalta voi tehdä johtopäätöksen, että DEF:llä on epärealistinen käsitys itsestään (millä tasolla on mukautuvuus ja ihmisten arvostaminen, joustavuus ja empatia). Vai onko? Täysin tarkkaa käsitystä tilanteesta ei syntynyt. Omasta mielestään DEF on hyvä kuuntelija, mutta ihmiset eivät aina ymmärrä, että kaikkea ei voi tehdä. Tästä saatetaan tehdä tulkinta, että DEF ei kuuntele. DEF:n hallitsevuudelle on järkevät perusteet. Tämä on erittäin tärkeä ottaa huomioon, kun arvioidaan kokonaistilannetta. o Hänen työnsä on ollut saneerausta, kun toimintoja on yhdistetty. Sellaisessa tilanteessa ei voi ottaa huomioon kaikkia. Asioita on vain vietävä määrätietoisesti läpi joskus jopa voimalla. Toimintatapojen muuttaminen on haastava tehtävä; ihmiset pitävät usein lujasti kiinni entisistä turvallisista työskentelytavoistaan ja tehtävistään. o Henkilöstöllä ei ole aikaisemmin ollut määrätietoista johtajaa. Ihmiset ovat saaneet toimia itsenäisesti omien näkemystensä ja halujensa pohjalta. Sellaisen haltuun ottaminen uusine

2 Karl-Magnus Spiik Ky 2 pelisääntöineen on vaativa tehtävä kenelle tahansa. Asioihin joutuu puuttumaan, vaikka ennakkoon tiedetään, että se aiheuttaa tunteenomaisia reaktioita. o Osa DEF:n saamasta kritiikistä johtuu todennäköisesti hänen tehtävästään. Toisaalta muutoksia ja saneerauksia voidaan tehdä monella tavalla. Kysymys ei aina ole itse muutoksesta, vaan tavasta jolla se toteutetaan. o Tässä yhteydessä DEF mainitsi että eräs avainhenkilö toimii piilojohtajana entisen valtansa perusteella ja ylläpitää negatiivisuutta henkilöstössä. Edellä kuvattu kokonaisuus saattaa olla taustasyynä siihen, että testi ja mittaus antoivat erilaisia tuloksia. Ehkä DEF on sisimmältään mukautuva, mutta työ on pakottanut hänet hallitsevuuteen ja jos se ei ole aitoa osaa omaa persoonaa, voi tapahtua ylilyöntejä? Tätä kysymystä DEF:n on hyvä pohtia. Allekirjoittaneen käsitys tapaamisen perusteella on kuitenkin, että DEF on persoonaltaan enemmän hallitseva kuin mukautuva. Vaikka ns. ideatyyppi ei näy testituloksessa, viittaa DEF:n toimintatapa monessa kohdassa temperamenttisen ideatyypin tapaan hoitaa asioita (mm. paljon ideoita, suuri kehittämisen halu, reagoi tunteella, halua nopeasti eteenpäin, saattaa kohdella pehmeitä ihmisiä loukkaavasti, ei kestä kritiikkiä). 30 -TULOKSEN TARKASTELUA Mittauksen laajuuden takia kaikkia kohtia ei käyty läpi. Arviot asioiden ja itsensä johtamisesta ovat selvästi parempia kuin ihmisten johtamisesta. Keskityimme pääasiassa kohtiin, joissa oli poikkeavia käsityksiä ja jotka näyttivät ongelmakohdilta. Allekirjoittaneen yleishavaintona keskustelun aikana oli, että kritiikin vastaanottaminen oli monessa kohtaa vaikeaa. DEF kyseenalaisti myös 30-mittauksen kuten persoonallisuustestinkin: Ketkä ovat vastanneet. Kuka päätti arvion tekemisestä. Miksi niin monelta on kysytty minullahan on vain kolme suoranaista alaista. Muut eivät tiedä mitä teen. Taustalla saattaa olla pelkoa tulla ihmisenä näkyväksi muiden joukossa ja siksi DEF:llä on tarve pysyä työroolin takana? Perustelin arvion tekemistä. Nimi on 30 ja se pyrkii mittaamaan laajemmin ihmisen toimintaa organisaatiossa. Siksi palautetta pyydetään muiltakin kuin vain suoraan omilta johdettavilta. Asiajohtaja DEF:llä on ollut liikaa tehtäviä ja siksi ajankäyttö on ollut vaikeaa. Tuotannon johtaminen olisi vielä ollut hallittavissa, mutta osastojen yhdistäminen on tuonut lisää tehtäviä, jotka ovat vieneet aikaa tuotannon johtamiselta. DEF delegoi tehtäviä ja hänellä on huono omatunto, kun joutuu antamaan tiukat aikataulut. Hän kuitenkin tietää, että näin vain on tehtävä organisaation toiminnan kannalta. Mitalin toinen puoli: uskaltavatko kaikki sanoa, etteivät ehdi? Kun palautetta on tullut, on DEF joustanut. Hän on kertonut myös johtoryhmässä, että aikataulut ovat välillä liian tiukkoja. Monet tehtävät ovat uusia, joihin ei ole ollut aikaa perehtyä riittävästi. DEF puuttuu toisten päätöksiin, kun siihen on tarvetta. Tästä DEF aikoo edelleen pitää kiinni, koska kysymys ei ole vain yksilön töistä ja päätöksistä, vaan organisaation päätöksistä, joiden tulee olla tavoitteellisia, järkeviä ja pelisääntöjen mukaisia.

3 Karl-Magnus Spiik Ky 3 Toiminnan tavoitteena on ollut organisaatio tehokas ja järkevä toiminta. Tilanne ei voi jatkua siten, että ihmiset saavat tehdä kuten itse haluavat. Tällainen asioihin puuttuminen kiristää suhteita ja aiheuttaa ilmapiiri- ja motivaatio -ongelmia. DEF on keskittynyt vahvasti asioiden johtamiseen. Hän on halunnut selvittää entiset käytännöt, jotta näkisi selkeämmin mikä toimii ja mitä pitää kehittää. On kyseenalaistanut monia vanhoja toimintatapoja. Ihmisjohtaja XXX -toimistossa voidaan huonosti. Tämä oli tiedossa. Tässä kohtaa palattiin aikaisempaan keskusteluun, eli DEF:n mielestä ko. toimiston ihmisten ei olisi pitänyt vastata 30- mittaukseen, koska esimiehiä on välissä. Miksi DEF:n suhtautuminen oli näin kapea-alainen? Mitä on taustalla? Myöskään kentällä työskenteleviltä ei kuulemma olisi pitänyt pyytä arviota, koska DEF ei johda heitä. Kommentit (puolustautuminen) nousivat esiin, kun arviot osoittivat miten heikolla tasolla ihmisten johtamistaito on. Muissa organisaatiossa tehtyihin 30-mittauksiin nähden ne ovat poikkeuksellisen huonot. DEF osaa kuunnella, kun siihen on varattu aikaa ja/tai sovittu etukäteen. Mutta jos tullaan kesken kaiken puhumaan asioista, ei DEF:llä ole aina aikaa kuunnella. Henkilöstössä oli ollut suuria odotuksia, kun DEF aloitti, että nyt saamme vihdoin johtajan. Mutta pettymykset ovat olleet suuria, kun DEF on puuttunut jämäkästi asioihin. Yhdessä palautteessa puhuttiin henkilöstön alistamisesta: DEF tunnisti yhden tapauksen. Omasta mielestään DEF ei ole itsekeskeinen. Ehkä näin on, mutta johtamistapa antaa toisenlaisen kuvan. Palaute ajattelee vai itseään ja omaa mainettaan. DEF:n mielestä näin ei ole, eikä keskustelumme perusteella allekirjoittaneellekaan syntynyt tällaista käsitystä. Kaikista asioita ei voi keskustella aina loppuun asti, välillä on vain tehtävä päätöksiä. Tämä oli DEF:n oikeutettu näkemys. Kritiikin vastaanottaminen on vaikeaa. Tästä DEF sai palautetta myös allekirjoittaneelta, koska sitä tapahtui myös tässä tapaamisessa. DEF ei ole tunnistanut tätä riittävän selvästi. Toivottavasti keskustelumme valotti ongelmaa. DEF ei omasta mielestään ole edes saanut paljon palautetta. Hän kertoi, että kentältä tulee paljon positiivista palautetta (e-post). Myös johtoryhmästä tulee positiivista palautetta. -> Teoria: ideatyyppi pyrkii kääntämään kritiikin pois itsestään ja tuomaan tilalle omat hyvät puolet. Näin tapahtui tässä keskustelussa. DEF osaa omasta mielestään varoittaa ympäristöä, kun paine on kova. Mutta joskus tilannehallinta pettää ja reaktio on voi olla liian voimakas. DEF käytti sanaa siilipuolustus. Hän tunnisti yhden tapauksen. DEF haluaa saada palautetta ja on tämän myös ilmaissut, mutta uskaltavatko ihmiset antaa? Mikä on nykytilanne? Mikä on ilmapiiri? Pelkääkö henkilöstö? Monet ovat kokeneet DEF johtamisen uhkaavana, koska DEF on joutunut puuttumaan asioihin. Näin tapahtuu, kun organisaation toimintaa muutetaan. Sille ei voi mitään. DEF totesi, että naisten johtaminen on suuri haaste, koska asioihin suhtaudutaan liian usein henkilökohtaisesti ja tunteella. Hän on joskus sanonut, että olisi hyvä jos naisetkin kävisivät armeijan. Olin samaa mieltä, mutta jos tällaisen sanoo ääneen henkilöstön kuullen, voi se pahoittaa ihmisten mieliä. Viesti luetaan ja tulkitaan henkilökohtaisemmin kuin on tarkoitettu.

4 Karl-Magnus Spiik Ky 4 Itsensä johtaminen DEF:n oli vaikea ymmärtää palautteiden perusteella, ettei hän luota ihmisiin. Hän ei koe että asia on näin. Ilmeisesti asioihin perehtyminen ja jämäkkä tilanteisiin puuttuminen on synnyttänyt vaikutelman luottamuksen puutteesta. Nykyinen tehtävä on vaatinut DEF:lta erittäin paljon työtä, tahtoa ja energiaa. Tehtävän vaativuuteen ja vaikeuteen nähden DEF on saanut aikaan merkittäviä tuloksia. Tämä on hänen ja myös DEF:n esimiehen käsitys (mm. 30-tulokset ovat lähellä toisiaan). Sama käsitys syntyi myös allekirjoittaneelle. Mutta mikä on hinta? Huono ilmapiiri? Henkilöstön vastustus? Onko siltoja poltettu niin paljon, että tehtävän jatkaminen yhdistymisen jälkeen on liian vaikea tai ehkä mahdoton? Yrityselämässä on esimerkkejä saneeraajista, jotka ovat tehneet hyvää työtä ja saaneet yritykset säilymään elossa, mutta eivät ole voineet jatkaa tehtävässään. Kovien päätösten ja suoran johtamisen takia luottamus on menetetty. Henkilöstö pelkää eikä enää usko, että johtajan muutos ihmiskeskeisempään suuntaan on todellista, vaikka se olisikin. LOPPUKESKUSTELUA DEF:n mielestä keskustelumme oli reilu ja oikeudenmukainen. Kun tuotantoa verrataan jatkuvasti ulkopuoliseen tarjontaan, syntyy painetta. Mm. tämä on kiristänyt tilanne hänen ja toisen johtajan välillä. DEF mielestä on unohdettu tuotannon historia. On mahdotonta oppia kilpailukykyiseksi organisaatioksi muutamassa vuodessa. Sama ongelma näkyy muuallakin, kun entisistä laitoksista tehdään kilpailukykyisiä yksiköitä tai yrityksiä. Näkemysten esittämisen pitää perustua todellisuuteen; ei teoreettisiin ihannekuviin. DEF haluaa käydä kehityskeskustelun esimiehensä kanssa, joka olisi pitänyt käydä jo keväällä. DEF olisi tarvinnut coachingia, jotta olisi hallinnut tilanteen ja jaksamisena paremmin. Myös yhteistyön kehittämisessä toisen johtajan kanssa olisi ulkopuolinen apu ollut tarpeen. DEF on kokenut olleensa lottokone, johon organisaatio on heittänyt liian monta palloa pidettäväksi ilmassa. Coaching ehdotusta ei ole hyväksytty. Nyt on sen paikka. DEF:n toiveena on työn määrän väheneminen. Kummatkin nykyiset vastuualueet ovat kiinnostavia ja haastavia. Kaarinassa Karl-Magnus Spiik liikkeenjohdon konsultti (LJK), ekonomi Lemuntie 355, 200 Piispanristi puhelin ,

5 Karl-Magnus Spiik Ky 5 IHMISTYYPPINI A = Minäkuva-arvion kokonaistulos B = Yksityisprofiilin tulos (minkälainen olet vapaa-ajalla eli ilman työroolia) Idea Ihmiskeskeinen Sosiaalinen H a l l i t s e v a M u k a u t u v a Päättäjä Asiakeskeinen Tutkija

6 Karl-Magnus Spiik Ky IHMISTUNTEMUS H A L L I T S E V A IHMISKESKEINEN IS SI SOSI- IDEA AALI- NEN IP IT SP ST PI PS TI TS PÄÄT- TÄJÄ PT TP ASIAKESKEINEN TUT- KIJA M U K A U T U V A IHMISKESKEINEN * ulospäin suuntautunut (extrovert) * tunteilla reagoiva * epämuodollinen * viihtyy ihmisten parissa ASIAKESKEINEN * sisäänpäin kääntynyt (introvert) * pidättyvä * muodollinen * viihtyy asioiden parissa HALLITSEVA * käskevä * haluaa johtaa * nopeatempoinen MUKAUTUVA * kysyvä * ei halua johtaa * hidastempoinen IDEATYYPPI + luova (ideointi) innostuva/tava aktiivinen, nopea tekee aloitteita ottaa riskejä hyvä soveltaja avoin haasteellinen huumorintajuinen keskittyy yleislinjoihin - hutilus, huolimaton lyhytjänteinen pinnallinen suurpiirteinen kärsimätön itsekeskeinen ei osaa kuunnella voimakkaat mielipiteet subjektiivinen PÄÄTTÄJÄTYYPPI + - tarkka, täsmällinen ei ota huomioon asiallinen ihmistä järjestelmällinen kaavoihin kangistunut määrätietoinen jääräpäinen tulostietoinen suvaitsematon hallitseva tosikko itsenäinen varautunut kurinalainen virallinen tehokas vaikea lähestyä keskittyy tavoitteisiin "jyrääjä" SOSIAALINEN TYYPPI + arvostaa ihmissuhteita inhimillinen avulias, miellyttävä herkkä empaattinen kärsivällinen hyvä kuuntelija huomioi muut helppo lähestyä keskittyy ihmissuhteisiin - lepsu, pehmeä epäitsenäinen passiivinen tunteilija ei osaa sanoa "ei" arka, alistuja ristiriitatilanteet tuottaa ongelmia helppo johdatella TUTKIJATYYPPI + - luova (kehittely) hidas huolellinen jahkailija perusteellinen pyrkii täydellisyyteen johdonmukainen unohtuu yksityiskohtiin pitkäjänteinen huono päätöksentekijä hyvä suunnittelija pitkästyttävä työn laatu korkea ei ota riskejä tekee kysymyksiä omissa ajatuksissaan harkittua toimintaa jatkuva vertailija keskittyy yksityiskohtiin

7 Karl-Magnus Spiik Ky Johtaja DEF Henkilökohtaisen työn määrä 2. Henkilökohtaisen työn laatu 3. Osaaminen 4. Tiedonkulku 5. Tavoitteellisuus. Strategia. Ajankäyttö. Tilannehallinta. Päätöksenteko 10. Ratkaisukeskeisyys 11. Organisointi 12. Delegointi 13. Ihmistuntemus 14. Yhteistyökyky 15. Oikeudenmukaisuus 1. Vuorovaikutustaito 1. Esiintyminen 1. Positiivinen palaute 1. Korjaava palaute 20. Palautteen vastaanottaminen 21. Me-henki ja motivaatio 22. Stressin sieto 23. Muutoshalukkuus 24. Positiivinen ajattelu 25. Itseluottamus 2. Visiointikyky 2. Luottamus 2. Käytöstavat 5,4,44,,5,5 5,,1,31 5,1 5,4 5,50 5 5,00 5 5,31 5,1 5,25 5,31 5,44 5,00 4, 5,25,0,12 5, 5,5, 5,3 5,1,5 10 Muiden arviot ka. 5,3 (1 kpl) Oma arvio ka.,2 Esimiehen arvio ka.,5

8 Karl-Magnus Spiik Ky Johtaja DEF Työntekijöiden antamat arviot Oma Esimies ka. 1. Henkilökohtaisen työn määrä ,5 2. Henkilökohtaisen työn laatu ,4 3. Osaaminen ,44 4. Tiedonkulku 4 5 5, 5. Tavoitteellisuus ,5. Strategia ,5. Ajankäyttö ,. Tilannehallinta ,1. Päätöksenteko , Ratkaisukeskeisyys ,1 11. Organisointi ,4 12. Delegointi , Ihmistuntemus , Yhteistyökyky , Oikeudenmukaisuus ,1 1. Vuorovaikutustaito ,25 1. Esiintyminen ,31 1. Positiivinen palaute ,44 1. Korjaava palaute , Palautteen vastaanottaminen , 21. Me-henki ja motivaatio , Stressin sieto ,0 23. Muutoshalukkuus , Positiivinen ajattelu , 25. Itseluottamus ,5 2. Visiointikyky , 2. Luottamus ,3 2. Käytöstavat ,1 Keskiarvot (ka.),2,5 5,3

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin:

Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Arvioita tuli kahdeksan. Koko mittauksen keskiarvo on 7,64 eli tyydyttävää tasoa. Vertailu muihin johtoryhmiin: Karl-Magnus Spiik Oy 1 (8) Yritys X, JR 25.3.2015 LAUSUNTO JOHTORYHMÄN TOIMINNASTA / YLEISTÄ Tämä kirjallinen lausunto perustuu johtoryhmäarvio -mittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja kaikki

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI

A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Karl-Magnus Spiik Ky 1 A-JAKSOJEN YHTEISRAPORTTI Liikelaitosten A ja B valmennuksista JOHTAMINEN JA YHTEISTYÖ TULEVAISUUDESSA Ryhmätöiden tavoitteena oli laitosten toimintojen kitkaton ja sujuva yhdistyminen

Lisätiedot

MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut)

MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut) Karl-Magnus Spiik Ky IT-arvio / sivu 1 MINÄKUVA-ARVION OHJEET (tulosta nämä sivut) Arviossa on erilaisia tilanteita. Vastaamalla niihin saat kuvan ihmistyypistäsi. Mikään ihmistyyppi ei ole toistaan parempi

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun

Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Esimiehen työkalupakki osallistamiseen ja ongelmanratkaisuun Sisällysluettelo 1. Vuorovaikutus kaiken a ja o...3 Motivointi on kuuntelua ja osallistamista...3 Oma esimerkki heijastuu koko työyhteisöön...3

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

MATKALLA JOHTAJUUTEEN

MATKALLA JOHTAJUUTEEN Laurea Julkaisut I Laurea Publications Anni Sinkko (toim.) MATKALLA JOHTAJUUTEEN Artikkeleita Johtaminen työyhteisössä -opintojaksolta Laurea Julkaisut I Laurea Publications I 50 Anni Sinkko (toim.) MATKALLA

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 OMA-ALOITTEISUUS / ITSEARVIO Todellinen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus muodostavat laajan kokonaisuuden, johon liittyy monia tekijöitä. Siksi pyyntö tai

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET

MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Eveliina Palmari MIKKELIN KAUPUNGIN MUUTOSVALMIUS JA ODOTUKSET Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma Toukokuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 18.5.2009 Tekijä(t) Eveliina Palmari Nimeke

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

ESIMIESVALMENNUS (ET)

ESIMIESVALMENNUS (ET) Karl-Magnus Spiik Ky 1 ESIMIESVALMENNUS (ET) Esimiestaito I Aihealueet: Harjoitukset: Vuorovaikutustaidot Nykypäivän johtamiskulttuuri ja todellisen esimiestaidon oppiminen. Itsetuntemus ja itsensä johtaminen.

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle

Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ. Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Pia Willberg OPINNÄYTETYÖ Mielikuvamarkkinointitutkimus Voite Oy:lle Työn ohjaaja: Jyrki Ala-Myllymäki Työn tilaaja: Voite Oy Paikka ja aika:

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa

Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan Lönnblad Suomalaisten johtajien osaamis- ja koulutustarpeet Kiinassa FUTUREX Future Experts -hanke Johan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden tiedekunta Diplomityö Petri Keronen VALMENTAVA JOHTAMINEN JA SEN KEHITTÄMINEN KOULUTUSORGANISAATIOSSA Työn tarkastajat: Professori Helinä Melkas Professori

Lisätiedot

MYYNTI. Etunimi Sukunimi

MYYNTI. Etunimi Sukunimi Tämä analyysi auttaa tunnistamaan luontaisia vahvuuksiasi ja kehityshaasteitasi myyntityössä. Se perustuu Carl Gustav Jungin taipumusteoriaan ja siitä kehitettyyn MBTI-malliin. Analyysi on erityisen hyvä

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat

Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat PPSS -käyttäytymisprofiili Henkilökohtainen kuvaus ja menestysstrategiat Yleiset piirteet Myönteisen vuorovaikutussuhteen luominen Suhteet ihmisiin ja ympäristöön Miten henkilöä tulee johtaa Millainen

Lisätiedot

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN

ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN ESIMIESTYÖSKENTELYN VAIKUTUS APTEEKISSA TYÖSKENTELEVIEN FARMASEUTTIEN TYÖHYVINVOINTIIN Anu Viitala Projektityö Apteekkifarmasian Erikoistumisopinnot, PD Helsingin Yliopisto Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Perusasioista pieniin ihmeisiin

Perusasioista pieniin ihmeisiin polemia Marja-Liisa Manka, Laura Bordi ja Kirsi Heikkilä-Tammi Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Perusasioista pieniin ihmeisiin kuntajohtamisen kuva

Lisätiedot

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä?

Sparraava esimies. motivoida nuoria työssä? Sparraava esimies Kuinka motivoida nuoria työssä? Pamfletti pohjautuu T-Median ja TATin tekemien tutkimusten tuloksiin (Nuoret ja johtaminen, Työnantajakuva). Teesien koostaminen: Maria Vesanen, Päivi

Lisätiedot

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ

Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen. Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ Anneli Romana, Soili Keskinen, Esko Keskinen Tutkimusraportti OIKEUDENMUKAINEN JOHTAMINEN - ARJEN KOKEMUKSIA JA MENETELMIÄ LUKIJALLE Kuntien eläkevakuutuksen strategisena tavoitteena on tukea kuntatyöntekijöiden

Lisätiedot

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä.

Jakson pedagoginen toteutustapa noudatteli väljästi tutkivan oppimisen prosessin mallia, jossa oppimisprosessi toimii vaiheittain etenevänä kehänä. TieVie-kouluttajakoulutus 2003-2004 Organisatorinen muutos verkkojakson koonti 7.1.2003 1. Johdanto Organisatorinen muutos verkkojakson tavoitteena oli antaa osallistujille perustiedot strategiatyöstä.

Lisätiedot

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF)

HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009. Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) HOPETTAAKO? Tilannekatsaus HOPE-hankkeesta keväällä 2009 Irma Rantonen HOPE Part 2 -hanke 28.5.2009 ISBN 978-952-99808-4-0 (PDF) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Haastattelujen toteutus... 3 3. Arviot

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ

NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ OPPIMATERIAALEJA PUHEENVUOROJA 69 RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Ari Putkonen (toim.) NÄKÖKULMIA OSAAMISEN JOHTAMISEN KEHITTÄMISEKSI TYÖYHTEISÖISSÄ Opintojaksojulkaisu Julkaisun tekijät ovat teknologiaosaamisen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1

Karl-Magnus Spiik Oy 1 Karl-Magnus Spiik Oy 1 EM 1 ( esimiehet, 2 pv ) KANNUSTAVA JA TAVOITTEELLINEN ESIMIESTAITO on asiakaspalvelun tiiminvetäjien, esimiesten ja johdon käytännönläheinen valmennus. Päivien aikana keskustellaan

Lisätiedot