TULOKSEEN TIIMITYÖLLÄ - TENTTIKYSYMYKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TULOKSEEN TIIMITYÖLLÄ - TENTTIKYSYMYKSET"

Transkriptio

1 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu 1 TULOKSEEN TIIMITYÖLLÄ - TENTTIKYSYMYKSET Oheisena on kaikkiaan 140 kysymystä. Niitä kannattaa vaihdella mikäli mittaustilaisuuksia järjestetään useammalle ryhmälle. Myös samalle ryhmälle voidaan pitää uusi mittaustilaisuus esim. puolen vuoden tai vuoden kuluttua. Ehdotan, että mittauksen tulos on hyväksytty tai hylätty. Tapa on helppo ja nopea, ja se minimoi jälkipuheet. Me-hengen kannaltakin ratkaisu on parempi. Tiimityöskentely edellyttää perusasioiden tietämistä. Mutta käytännössä se edellyttää erityisesti osaamista. Tässä mittauksessa arvioidaan pääasiassa tietämistä, joka ei välttämättä anna kuvaa todellisesta osaamisesta. Joku voi saada mittauksessa hyvät tulokset, mutta ei kuitenkaan osaa tai uskalla soveltaa tietojaan käytäntöön. Joku toinen ei ehkä pidä lukemisesta, mutta osaa luonnostaan junailla asioita ja saada aikaan hyvää yhteistyötä. Mikäli kuitenkin halutaan käyttää asteikkoa, voi se olla seuraava: 0 pistettä = vastaus on väärin tai siihen ei ole vastattu 1 piste = vastaus on suunnilleen oikein tai vajavainen 2 pistettä = vastaus on oikea 3 pistettä = vastaus on erinomainen (tietoa on myös osattu soveltaa) Seuraavaksi valitaan kysymysten lukumäärä (esim. 20), ja asetetaan rajat: paljonko tarvitaan kiitettävään, tyydyttävään jne. Arvosteluasteikkona kannattaa käyttää organisaatiossa jo aikaisemmin käytössä olevia arvosanoja (esim. kiitettävä, hyvä, tyydyttävä, välttävä, hylätty). Kovin tiukkatunnelmaista tilaisuutta ei kannata järjestää. Jokaisen tulee ymmärtää, että tämä on keino a) lisätä ammattitaitoa yhteistyön ja johtamisen alueella ja b) varmistaa määrätty taso tietämisessä. VAIHTOEHTOJA Tarkistamisen voi suorittaa yksi henkilö tai jokaisen osallistujan esimies. Silloin molemmat perehtyvät kirjaan ja oppivat ymmärtämään asioita samalla tavalla. Yhdessä tehty vastausten tarkistaminen synnyttää mielenkiintoisia keskusteluja. Samalla pohditaan yhdessä kahden viimeisen kysymyksen ratkaisuja. Esimies saa tietää mitä ko. henkilö aikoo tehdä ja voi vaikuttaa siihen. Ko. henkilö saa keskustelukumppanin ja tukea toimenpiteilleen.

2 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu 2 Mittaus voidaan järjestää myös siten, että tiimi vastaa kysymyksiin yhdessä. Kysymykset kannattaa silloin valita siten, että kirjasta ei löydy suoraa vastausta, vaan asiaa on pohdittava eri kannalta. Viimeinen kysymys on useampiosainen ja sen painoarvo on suurin. Kysymys kerrotaan osallistujille etukäteen, jotta he soveltavat kirjan ajatuksia työhönsä jo valmistautumisvaiheessa. Kysymys työelämässä oleville * Miten aiot jatkossa käyttää tätä kirjaa työssäsi ja miten pidät huolen, että työryhmäsi muutkin jäsenet tutustuvat sen ajatuksiin? * Mitkä kaksi kirjan ideaa tai ratkaisumallia aiot soveltaa omaan toimintaasi? Määrittele näille kehittämisille tavoite, laadi suunnitelma ja tee aikataulu. Kysymys opiskelijoille * Mitä kohtaa kirjasta voit soveltaa suoraan omaan toimintaasi, miten ja miksi? * Mitä kirjan ideoita tai ajatuksia voit ehdottaa opiskelukavereillesi tai -ryhmällesi? * Kun olet työharjoittelussa tai kun saat työpaikan, niin mitä kirjan ajatusta voit siellä ehdottaa? Vaikeusastetta voi lisätä sekoittamalla kysymykset. Reilumpi tapa on poimia ne järjestyksessä, ja kertoa se osallistujille. Eli jos kysymyksiä on 20 kpl, niin ensimmäisten vastukset löytyvät kirjan alusta ja viimeisten kirjan lopusta. Tiedon etsiminen on jo riittävän haasteellista, kun tekstiä on luettava melko tarkkaan vastauksen löytämiseksi. Suosittelen, että kysymyslomakkeisiin merkitään mistä kappaleesta vastaukset löytyvät. Aikatauluehdotusta on vaikea suositella, koska siihen vaikuttaa kysymysten määrä ja laatu sekä vaikeusaste. Mutta 1-1,5 tuntia lienee riittävä, jos a) viimeiset kysymykset on kerrottu etukäteen, b) valitaan 18 muuta kysymystä ja c) osallistujille kerrotaan mistä kappaleista vastaukset löytyvät. Mikäli tilaisuuden päättyessä jollakin on vastaaminen vielä kesken ja hän haluaa lisää aikaa, annetaan sitä. Tavoitteenahan on motivoida osallistujat lukemaan ja käyttämään kirjaa työssään (eikä vain tentin suorittaminen). Terveisin Karl-Magnus Spiik

3 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu 3 Johdanto (luku 1) 1. Miksi organisaatioiden toimintaa ja johtamista varten kehitetään uusia teorioita ja malleja? 2. Millä tavoin organisaatioiden toiminnan ja johtamisen teorioita käytetään väärin? 3. Mitä voi tapahtua, jos teoriat kopioidaan organisaatioon sellaisinaan? 4. Kun teoria tuodaan yritykseen tai organisaatioon, mihin kysymykseen on ensimmäiseksi vastattava? 5. Kun teoria tuodaan yritykseen tai organisaatioon, mihin kysymykseen on järjestyksessä toiseksi vastattava? 6. Kun teoria tuodaan yritykseen tai organisaatioon, mihin kysymykseen on järjestyksessä kolmanneksi ja neljänneksi vastattava? 7. Kun teoria tuodaan yritykseen tai organisaatioon, mihin kysymykseen on viidenneksi vastattava? 8. Mikä oppimisen menetelmä tunnettiin jo kivikaudella? Tiimityöskentelyn tuloksia (luku 2) 9. Miksi tiimityöskentely ei saa olla itsetarkoitus? 10. Mainitse omasta mielestäsi kolme tärkeintä syytä, miksi tiimitoiminta onnistui tuotannossa. 11. Miksi yrityksen johdon, päälliköiden ja esimiesten merkitys tiimitoimintaan siirryttäessä on suuri? 12. Miksi logistiikkatiimi epäonnistui? 13. Mainitse mielestäsi kolme tärkeintä syytä, miksi tiimitoiminta onnistui päiväkodissa. 14. Mainitse mielestäsi kolme tärkeintä syytä, miksi tiimitoiminta onnistui rakennustyömaalla. 15. Miksi tiimityöhön kannattaa useimmiten siirtyä pilottimaisesti)? 16. Miksi tiimitoimintaan ei pitäisi siirtyä opastuksetta? 17. Miten itseohjautuvuuteen siirtyminen muuttaa johdon ja työryhmien (tiimien) suhdetta? Mikä tiimi on? (luku 3) 18. Mikä tiimi on? 19. Mitkä kaksi kokonaisuutta voidaan erottaa organisaatioista? 20. Mainitse organisaation ihmiset-puolelta mielestäsi kolme tuloksen kannalta tärkeintä asiaa. 21. Milloin voidaan puhua varsinaisesta tiimityöskentelystä (siirtyminen tiimityöhön)? 22. Luettele kolme erilaista tiimityyppiä. 23. Kun ryhmän koko kasvaa, niin miten se vaikuttaa tiimin toimintaan? 24. Millä tavalla tehtävät ja vastuut kannattaa määritellä, jos ne ovat tiimissä epäselviä?

4 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu 4 Miten tiimitoimintaa voi lisätä? (luku 4) 25. Mikä ero on työnkierrolla ja työn laaja-alaistamisella? 26. Mitä hyötyä on mm. vastuun ja vapauksien laajentamisella sekä kokeilemisen, kehittämisen ja oma-aloitteisuuden sallimisella? 27. Mitä etua on tiimien itsenäisyyden ja päätäntävallan lisäämisellä? 28. Mikä usein estää tiimien itsenäisyyden lisääntymistä? 29. Miksi avoin tiedottaminen ja organisaation päämäärän selvittäminen kaikille on niin tärkeää? 30. Miksi aikaa on käytettävä riittävästi ennakkosuunnitteluun? 31. Nimeä kolme mielestäsi tärkeintä syytä, miksi laivatelakka (hyvin suunniteltu...) onnistui työssään. 32. Miksi yhteiset pelisäännöt ovat tärkeitä? 33. Miten tiimin ja organisaation pelisääntöjä voi selvittää? 34. Miksi tehtaassa luovuttiin työn tarkastamisesta (toiminnan laatu)? 35. Miksi tiimityöskentely on suunniteltava asiantuntijatiimeissä tavallista huolellisemmin? 36. Minkälaisia pulmia asiantuntijatiimeissä liittyy tietoon? 37. Mitä arkuutta tai pelkoa voi olla asiantuntijatiimin määrätietoisen johtamisen taustalla? 38. Miten määritellään asiantuntijan todellinen työaika? 39. Kun perustetaan asiantuntijatiimi, niin mitkä asiat on syytä määritellä hyvin tarkkaan? 40. Miksi määrä- ja laatumittarit ovat tarpeen? 41. Miksi palaute ihmisille on niin tärkeää? 42. Luettele kolme palvelun mittaria. 43. Miksi pubi ei menestynytkään (palvelun mittarit)? 44. Mikä on mielestäsi tärkein palveluyrityksen mittari? Miksi tarvitsemme tiimityöskentelyä? (luku 5) 45. Miksi kaaoksessa tarvitaan järjestystä? 46. Kerro lyhyesti, mitä etua on tiimiorganisaatiosta verrattuna käskyorganisaatioon? 47. Nimeä mielestäsi tärkein tiimityöskentelyn etu kokonaistoiminnan kannalta. 48. Miksi tiimiorganisaation kuvaaminen on niin vaikeaa? 49. Kuvaile jokin prosessi. 50. Mitä eroa on prosessilla ja palveluketjulla? Asiakas on työn antaja (luku 6) 51. Mitä perinteisesti tarkoitetaan sanalla työnantaja? 52. Kuka on yrityksen tai organisaation todellinen työn antaja?

5 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu Mitä asiakasajattelu tarkoittaa? 54. Ketkä ovat tiimin sisäisiä asiakkaita? Tiimi ja me-henki (luku 7) 55. Miksi me-henki on tarpeen? 56. Mitä hyötyä tiimille on mukautuvista ihmisistä? Entä hallitsevista? 57. Mitä etua tiimille on asiakeskeisistä ihmisistä? Entä ihmiskeskeisistä? 58. Mitä tehdä, jos itsellä on yhteistyökykyä niukasti? 59. Kumpi on tärkeämpi, tiimin henki vai sen tehtävä? 60. Kumpi on tärkeämpi, työntekijöiden viihtyvyys vai prosessin kitkattomuus? 61. Kumpi on tärkeämpi, tiimin tehtävä vai sen yksittäisen jäsenen tarpeet? 62. Mitä on tehtävä ensimmäiseksi, jos tiimissä on hankala, yhteistyöhaluton jäsen? 63. Nimeä kolme ensimmäistä askelta, mitä tehdä, jos tiimissä on hankala, yhteistyöhaluton jäsen. 64. Kun lähestyy hankalaa, yhteistyöhalutonta tiimin jäsentä hankaluuden poistamiseksi, millä tavoin tälle kannattaa puhua? 65. Mitä tehdä, jos tiimissä on yhteistyöhaluton jäsen, eikä epävirallinen suostuttelu ole auttanut? 66. Mitä vaaroja on hankalan tiimin jäsenen ymmärtämisessä ja ajattelutavassa No hän nyt vain on sellainen? 67. Milloin tiimi kutsuu esimiehen apuun, kun tiimissä on hankala, yhteistyöhaluton jäsen? 68. Mitä esimiehen kannattaa tehdä, kun tiimi pyytää häneltä apua hankalan, yhteistyöhaluttoman jäsenen vuoksi? 69. Milloin on puututtava yhden tiimin jäsenen hankaluuteen ja yhteistyöhaluttomuuteen? 70. Mitä hyötyä on tiimin hyvästä ilmapiiristä ja me-hengestä? 71. Millainen vaikutus tiimin hyvällä ilmapiirillä on siihen, miten puututaan toisten tekemiin virheisiin? 72. Millainen vaikutus tiimin hyvällä ilmapiirillä on palavereihin? 73. Jos tiimillä on vaikeuksia toisen tiimin kanssa, mitä on kerrottava toiselle tiimille ensimmäiseksi? Mitä toiseksi? Minä tiimin jäsenenä? (luku 8) 74. Miksi tiimin jäsenet eivät välttämättä heti alussa pidä toisistaan? 75. Mitä periaatetta kappaleen ihmissuhteet esimerkit noudattavat? 76. Voiko kaikkien ihmisten kanssa oppia tekemään yhteistyötä? Miksi? 77. Mikä on perusajatus hyvän yhteistyön saavuttamiseksi?

6 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu Minkä periaatteen mukaan voi kyetä yhteistyöhön sellaistenkin henkilöiden kanssa, jotka vaikuttavat epämiellyttäviltä? 79. Jos A vihaa B:tä, kuka tästä vihasta kärsii? Miksi? 80. Miksi meidän on osattava antaa anteeksi, vaikka toinen olisikin epämiellyttävä? 81. Ihminen ei voi luonteelleen mitään. Oikein vai väärin? 82. Luettele kolme mielestäsi parasta piirrettä, jotka on reilulla pelikentällä työskentelevällä tiimin jäsenellä? 83. Miten määrääjä ja arvostelija eroavat reilulla pelikentällä työskentelevästä tiimin jäsenestä? 84. Miten vetäytyjä ja alistuja eroavat reilulla pelikentällä työskentelevästä tiimin jäsenestä? 85. Minkälaiseksi tiimityö voi muuttua, jos avoimuutta ei ole? 86. Mitä tehdään, kun tiimin jäsen muuttaa käyttäytymistään parempaan päin? 87. Nimeä jokin tapa, jolla tiimi voi opetella reilun pelikentän mallia. 88. Miksi elinikäinen kouluttautuminen on välttämätöntä? 89. Mitkä ovat omasta mielestäsi kaksi tärkeintä osaamisen aluetta sekä asiat- että ihmiset -puolella (ammattitaito)? Johtaminen tiimiorganisaatiossa (luku 9) 90. Mitä tiimityöskentelyyn siirryttäessä tapahtuu esimiehen tehtäville? 91. Miten esimiehen osalta perinteinen työryhmä eroaa itseohjautuvasta tiimistä? 92. Miten esimiehen johtama tiimi eroaa itseohjautuvasta tiimistä? 93. Mikä ero on esimiehellä ja tiimiohjaajalla? 94. Mitkä ovat tiimiohjaajan tärkeimmät tehtävät (luettele neljä)? 95. Miksi esimies hermostui palveluyrityksen esimerkissä (muutoksen syvyys)? 96. Mikä ero on käskijä- ja valmentaja-johtajalla (esimies-rooli)? 97. Milloin tarvitaan käskijä-tyyppistä johtamista (esimies-rooli)? 98. Mitä huonoja puolia on käskijä-tyyppisessä johtamisessa (esimies-rooli)? 99. Miten tiimityöskentelyn käskijä-tyyppinen johtaminen eroaa perinteisestä käskijä-johtamisesta (esimies-rooli)? 100. Miksi ja milloin esimerkki-tyyppinen johtaminen on tarpeen (esimies-rooli)? 101. Mitä johtaminen omalla esimerkillä tarkoittaa nykyään ja tulevaisuudessa (esimies-rooli)? 102. Mitä esimiehen valmentaja-rooli sisältää (esimies-rooli)? 103. Miksi tavoitteen asettaminen työlle on tärkeää? 104. Mikä on käsky- ja tavoitejohtamisen tärkein ero? 105. Miksi organisaatiolle on asetettava päämäärä? 106. Mikä etu on yhdessä sovituilla tavoitteilla verrattuna ulkoapäin määrättyihin? 107. Mitä etua on organisaation tiimien yhteisesti sovituilla pelisäännöillä?

7 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu Miksi tiimien ei voi aina antaa rakentaa kaikkia omia toimintatapojaan? 109. Mitä tehtäviä esimiehellä on tiimien välisessä yhteistyössä? Tiimipalaverit (luku 10) 110. Minkälaista keskustelua palaverin pitäisi sisältää? 111. Mitä haittaa on tarpeettomista palavereista? 112. Miksi saman organisaation eri tiimeillä pitäisi olla melko samanlainen palaverikäytäntö? 113. Miksi projektinomaisen työskentelyn jälkeen tarvitaan päätöskokous? 114. Miksi usein eri puolilla organisaatiota keksitään samoja asioita uudestaan? 115. Mitä etua palavereiden kannalta on asialistasta? 116. Miksi tiimien on syytä pitää palavereita, vaikka vaikuttaisi siltä, että palavereita ei tarvittaisi? Kehittäminen (luku 11) 117. Mitä tarkoitetaan sanalla moniammatillisuus? 118. Mitä on benchmarking? Lopuksi (luku 12) 119. Miten tiimin on suhtauduttava esimiehen tai valmentajan käskyihin? 120. Nimeä mielestäsi kolme tiimityöskentelyn parhainta etua. Liitteet (luku 13) 121. Miksi tiimisopimus on hyvä (liite 1)? 122. Nimeä oman tiimisi tai työryhmäsi kannalta kolme tärkeintä tiimisopimuksen kohtaa, jotka pitäisi selkeyttää Mikä ongelma yleensä on ongelmanratkaisupalavereissa? 124. Mitä etua on suunnitelmallisesta ongelmanratkaisupalaverista? 125. Mikä on ongelmanratkaisupalaverin toinen käsiteltävä kysymys? 126. Mikä on ongelmanratkaisupalaverin seitsemäs käsiteltävä kysymys? 127. Mikä on ongelmanratkaisupalaverin viimeinen käsiteltävä kysymys? 128. Luettele kolme asiaa, jotka liittyvät oma-aloitteisuuteen Mitkä kaksi palaverityöskentelyn kehittämislomakkeen kohtaa toimivat parhaiten oman tiimisi tai työryhmäsi kohdalla?

8 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu Mitkä kaksi palaverityöskentelyn kehittämislomakkeen kohtaa toimivat huonoiten oman tiimisi tai työryhmäsi kohdalla? 131. Miten on liitteessä 7 kuvattu hyvää viestinnän asennetta? 132. Miten on liitteessä 7 kuvattu hyvää viestinnän määrää? 133. Miten on liitteessä 7 kuvattu hyvää kuuntelemista? 134. Mitkä ovat liitteessä 8 mielestäsi kaksi parhainta piirrettä hyvin toimivan työryhmän johtamisessa? 135. Mitkä ovat liitteessä 8 mielestäsi kaksi parhainta ominaisuutta hyvin toimivan työryhmän organisaatiossa? 136. Mitkä ovat liitteessä 8 mielestäsi kaksi parhainta piirrettä hyvin toimivan työryhmän tavoitteissa ja viestinnässä? 137. Mitkä ovat liitteessä 8 mielestäsi kaksi parhainta ominaisuutta hyvin toimivan työryhmän suhteissa? 138. Mitkä ovat liitteessä 8 mielestäsi kaksi parhainta piirrettä hyvin toimivan työryhmän kehittymisessä ja vastuissa? Kysymys työelämässä oleville 139. Miten aiot jatkossa käyttää tätä kirjaa työssäsi ja miten pidät huolen, että työryhmäsi muutkin jäsenet tutustuvat sen ajatuksiin? 140. Mitkä kaksi kirjan ideaa tai ratkaisumallia aiot soveltaa omaan toimintaasi? Määrittele näille kehittämisille tavoite, laadi suunnitelma ja tee aikataulu. Kysymys opiskelijoille 141. Mitä kohtaa kirjasta voit soveltaa suoraan omaan toimintaasi, miten ja miksi? 142. Mitä kirjan ideoita tai ajatuksia voit ehdottaa opiskelukavereillesi tai -ryhmällesi? 143. Kun olet työharjoittelussa tai kun saat työpaikan, niin mitä kirjan ajatusta voit siellä ehdottaa (joka jo nyt tuntuu tärkeältä työelämässä)?

9 Karl-Magnus Spiik Ky Tenttikysymykset / sivu 9 TÄMÄ ON TENTIN MALLILOMAKE. TULOKSEEN TIIMITYÖLLÄ -kysymykset Nimi Pvm (kirjoita nimesi selvästi, koska se merkitään todistukseen) Yritys / osasto / tiimi Ole ystävällinen ja kirjoita vastaukset selvästi. Suluissa ( ) oleva numero kertoo, missä lu-vussa ko. asiaa käsitellään ellei sitä ole muuten mainittu. Mitä tapahtuu, jos teoriat kopioidaan organisaatioon sellaisinaan (1)? Miksi logistiikkatiimi epäonnistui (2)? Mikä tiimi on (3)? Mikä ero on työnkierrolla ja työn laaja-alaistamisella (4)? Mitä asiakasajattelu tarkoittaa (6)? Mitä periaatetta luvun kappaleen ihmissuhteet esimerkit noudattavat (8)? jne. Kahden viimeisen kysymyksen painoarvo on suurin. Kirjoita vastaus paperin kääntöpuolelle. 19 Miten aiot jatkossa käyttää kirjaa työssäsi ja miten pidät huolen, että työryhmäsi tai tiimisi muutkin jäsenet tutustuvat kirjan ajatuksiin? 20 Mitkä kaksi kirjan ideaa tai ratkaisumallia aiot soveltaa omaan toimintaasi? Määrittele näille kehittämisille tavoite, suunnitelma ja aikataulu.

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv )

TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky Tiimityöskentely / sivu 1 TIIMITYÖSKENTELY ( 1 + 1 + 1 pv ) Asiakas: Ryhmä: Uusi päiväkoti Koko henkilöstö Tämän kolmiosaisen valmennuksen päätavoitteena on tiimityöskentelyn kehittäminen.

Lisätiedot

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI

RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Karl-Magnus Spiik Ky Räätälöity ilmapiirimittari 1 RÄÄTÄLÖITY ILMAPIIRIMITTARI Ilmapiirimittarin vahvuus on kysymysten räätälöinti ko. ryhmän tilannetta ja tarpeita vastaavaksi. Mittaus voi olla yritys-,

Lisätiedot

TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv )

TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv ) Karl-Magnus Spiik Ky TYÖSKENTELY MUUTOKSESSA ( 1 pv ) Järjestelmäyksikön käytännönläheinen yleinen valmennus koko henkilöstölle. Miten ihminen voi oppia työskentelemään rennon tehokkaasti keskellä muutoksia,

Lisätiedot

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT

LÄHTÖTILANNE YLEISTÄ KÄYRÄT Karl-Magnus Spiik Ky ET/valinta / sivu 1 LÄHTÖTILANNE Tulosyksikön johtaja vaihtui. Yrityksen johdon tavoitteena oli saada lisää tietoa uuden johtajan valitsemista varten; hakijat (3) olivat talon sisältä.

Lisätiedot

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI

TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky TV-arvio / sivu 1 TIIMINVETÄJÄN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille tiiminvetäjille ja vastaavassa tehtävässä toimiville. Ryhmän ohjaaminen ilman muodollisia esimiesvaltuuksia on

Lisätiedot

YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI

YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI Karl-Magnus Spiik Ky YT-arvio / sivu 1 YHTEISTYÖKYVYN ARVIOINTI Tämä työkalu sopii kaikille organisaatioiden avainhenkilöille, joiden tehtävänä on tehdä tulosta ihmisten kanssa ja joiden työssä yhteistyön

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ

Aiheet 20.4.2012 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Esimiehen vuosikello Mikko Weissenfelt Aiheet 1. Esittäytyminen 2. Yleistä organisaatiosta 3. Henkilöstöjohtaminen käytäntöön; esimiehen vuosikello 20.4.2012 1 Raahen

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1

Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 Karl-Magnus Spiik Ky Oma-aloitteisuus / sivu 1 OMA-ALOITTEISUUS / ITSEARVIO Todellinen oma-aloitteisuus ja aktiivisuus muodostavat laajan kokonaisuuden, johon liittyy monia tekijöitä. Siksi pyyntö tai

Lisätiedot

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys

Tiimivalmennus 6h. Tiimienergian pikaviritys Tiimivalmennus 6h Tiimienergian pikaviritys Hienoa kuinka hyvin valmennus pysyi kasassa ja sai kaikki mukaan. Kukaan ei ollut passiivisena tässä koulutuksessa. TeliaSonera Oyj 1 / 9 Miksi investoisit tiimityöhön?

Lisätiedot

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus

Tehtävät. tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8. Tunteet kehossani. ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Tehtävät tunteisiin liittyvät tehtävät 1 8 1 Tunteet kehossani Kirjoita tai piirrä, missä seuraavassa listatut tunteet tuntuvat kehossasi ilo viha jännitys häpeä ahdistus onnellisuus Mukailtu lähde: mielenterveystalo.fi

Lisätiedot

RAPORTTI VALMENNUKSESTA

RAPORTTI VALMENNUKSESTA 1 RAPORTTI VALMENNUKSESTA XXX, johtoryhmän valmennus TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Valmennuksella haettiin vastauksia ja ratkaisuja alla olevaan kuuteen kysymykseen. 1. Löytyykö yrityksen sisältä sopiva jatkaja

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja

Columbus- palkkausjärjestelmä. Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Columbus- palkkausjärjestelmä Suoriutuvuuden arvioinnin käsikirja Suomen ympäristökeskus 11.1.2008 2 1. JOHDANTO Henkilökohtainen palkka muodostuu Columbus- palkkausjärjestelmässä tehtävän vaativuuteen

Lisätiedot

KANNUSTAVA JOHDETTAVA

KANNUSTAVA JOHDETTAVA Karl-Magnus Spiik Ky Kannustava johdettava / sivu 1 KANNUSTAVA JOHDETTAVA on kaksiosainen ( 2 pv + 2 pv ) käytännönläheinen valmennus käyttäytymisen, asenteiden ja yhteistyön ammatillisuudesta (hyvät alaistaidot).

Lisätiedot

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015

Perheystävällinen työpaikka. Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Perheystävällinen työpaikka Anna Kokko, Erityisasiantuntija Väestöliitto 18.9.2015 Miksi perheystävällisyys kannattaa? Top 3 1.Perheystävällinen työpaikka houkuttelee parhaita osaajia ja sitouttaa heidät

Lisätiedot

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012

Tehtävä 3. Inga Mukku 6.-7.9.2012 Tehtävä 3 Inga Mukku 6.-7.9.2012 Käytä ä työssäsi jotakin osallistavaa työmenetelmää. Kuvaa kokousta/tapahtumaa/tilannetta Sopiko käyttämäsi osallistava menetelmä asian käsittelyyn/edistämiseen? Mitä uutta

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA

RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017. Raisio KASVUN PAIKKA RAISION KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 2017 Raisio KASVUN PAIKKA TULEVIEN VUOSIEN HENKILÖSTÖHALLINNOLLISIA HAASTEITA Niukat taloudelliset resurssit Henkilöstön eläköityminen Henkilöstön saatavuus ja

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5)

Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) Karl-Magnus Spiik Ky 1 (5) OY:N ILMAPIIRIMITTARIN TULOKSET YLEISTÄ Tämä kirjallinen arvio perustuu ilmapiirimittarin tuloksiin. Todellisuus on paljon muutakin ja asiat ovat moniulotteisempia. Yhteenvedosta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu)

Määräykset ja ohjeet 2010: 13. ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Lukiodiplomi Kuvataide 2010 2011 Määräykset ja ohjeet 2010: 13 ISSN-L 1798 887X ISSN 1798 8888 (verkkojulkaisu) Kuvataiteen lukiodiplomin sisältö 1 Lukiodiplomin muoto, rakenne ja laajuus 3 2 Lukiodiplomikurssi

Lisätiedot

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi

Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi ASIAKASPALVELUSUORITUSTEN ANALYSOINTI Asiakaspalvelu- ja myyntisuoritusten arviointi Seuraavan, alla olevan helpon työkalun avulla voit itse nopeasti arvioida myynnissä ja asiakaspalvelussa työskentelevien

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla

OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN. organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla OSAAMISEN JOHTAMINEN OSAAMISEN JOHTAMINEN Anita Keskinen 4.2.2008 organisaation toimintakyvyn vahvistamista ja varmistamista osaamispohjan avulla sisältää kaiken sellaisen tarkoituksellisen toiminnan,

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle

Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle Reflektiivinen työryhmä ja kirje asiakkalle Moniammatillisen ryhmän jäsenenä Perhepsykologia ja perheterapia toi perhekeskeisen hoitomallin mielenterveystyöhän 70-80 luvulla Psykoosien hoidossa ns. tarpeenmukaisen

Lisätiedot

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja!

Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! Ihminen ensin tukea, apua ja ratkaisuja! 41. Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 10.-11.4.2013 Aikuiskouluttaja Raine Manninen www.rainemanninen.fi Uskotko itsesi kehittämiseen, vai kuluuko aikasi itsesi

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista.

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. Kannustaa toimimaan liiketoimintaa tukevalla tavalla. Feelbackin kilpailuetu: ylivoimainen tarkentuvuus ka yksilöitävyys 360 arvioinnissa

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

Johtajan dilemma - metsää ja puita. Helena Ahonen

Johtajan dilemma - metsää ja puita. Helena Ahonen Johtajan dilemma - metsää ja puita Helena Ahonen Minäkö johtaja? Johtaminen ei ole eteen tulevien asioiden hoitamista vaan tietoista vaikuttamista toisten ihmisten työhön Johtaja tekee johtamistyötä Asiantuntija

Lisätiedot

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet)

SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Karl-Magnus Spiik Ky Sisäisen palvelun arvio / sivu 1 SISÄISEN PALVELUN ARVIOINTI (ohjeet) Yritysten ja organisaatioiden toiminnat muodostavat prosessin, joka tuottaa asiakkaille tavaraa tai palvelua siihen

Lisätiedot

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset

1. Ohjaustyylit. Esimerkkejä tyylin käyttötilanteista. Tavoite. Työpaikkaohjaajan toiminta. Tulokset 1. Ohjaustyylit on hyvä tunnistaa itselleen ominaiset tavat ohjata opiskelijoita. on hyvä osata joustavasti muuttaa ohjaustyyliään erilaisiin tilanteisiin ja erilaisille opiskelijoille sopivaksi. Seuraavaksi

Lisätiedot

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy

Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case. Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Scrumjatkuvan palvelun DWprojektissa-case OP-Pohjola Niina Mäkiranta & OP-scrum-tiimi Aureolis Oy Agenda Scrum lyhyesti Jatkuvan palvelun DW-projekti- Case OP-Pohjola Lähtötilanne ennen Scrumia Scrumin

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys - kommenttipuheenvuoro Tuottavuus ja työhyvinvointi Toimihenkilöiden työsuhdepäivät 0.2.20 M/S Silja Symphony Johtaja Jukka Ahtela EK 2 3 Suomi on palvelutalous

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012

TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Turun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta Hoitotieteen laitos 1 TERVEYSTIETEIDEN KANDIDAATIN JA MAISTERIN TUTKINNON VALINTAKOE 15.5.2012 Vastaa selkeällä käsialalla kysymyspaperiin varattuun viivoitettuun

Lisätiedot

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa

Esimiesroolin muutokset. Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa Esimiesroolin muutokset Puheenjohtaja Heli Martinmäki Pääluottamusmies Ritva Timonen Työsuojelun päävaltuutettu Tiina Norppa HAKE-hanke - Arviolta 70 esimiestä tulee jäämään ilman esimiestehtävää HAKEhankkeen

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä

Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Paikallinen sopimus ulkopuolisen työvoiman käytöstä Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä 22.12.2006/1233 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~

~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ~YHDESSÄ -YHDESSÄ ETEENPÄIN~ ETEENPÄIN- EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN EVÄITÄ TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTIIN Melina Kivioja Anneliina Peltomaa SISÄLLYS 1 LUKIJALLE 2 ARVOSTA JA TUE 3 ANNA HYVÄN KIERTÄÄ 4

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi toinen luokka talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista,

Lisätiedot

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015

Esikoulu- / perhepäiväkotikysely 2015 Esikoulu- / kysely 2015 Tutkimuksen tuloksia käytetään parantamaan esikoulujen ja päiväperhekotien laatua Göteborgissa. Vastaa kysymyksiin omien, vanhempana tai huoltajana saamiesi kokemusten pohjalta.

Lisätiedot

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena

Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Tervetuloa Lahteen! Muutosmentori esimiestyön ja työyhteisön tukena Muutos on mahdollisuus 21.10.2015 Työhyvinvointipäällikkö Päivi Maisonlahti Strategisen työhyvinvoinnin osa-alueet (Aura & Saarikoski,

Lisätiedot

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä

360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä Palaute kaikista näkökulmista. 360-arvioinnit ammattitaidon kehittämisessä 360 arvioinnissa kerätään palautetta henkilöiden, lähinnä esimiesten, toimintatapojen kehittämistä varten. Asteluku 360 kuvaa

Lisätiedot

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje

Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje Viitta-itsearvioinnin käyttöohje Vastaajan ohje SISÄLLYSLUETTELO 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 4 2.1 Ohjelmistovaatimukset... 4 2.2 Sanasto... 4 3 Itsearviointiprosessi... 5 3.1 Vaihe 1: Aloitus...

Lisätiedot

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS

Opettajalle JOKAINEN IHMINEN ON ARVOKAS Miten kohtelet muita? Ihmiset ovat samanarvoisia Vastuu ja omatunto Missä Jumala on? Opettajalle TAVOITE Oppilas saa keskustelujen ja tekstien kautta mahdollisuuden muodostaa ja syventää käsityksiään ihmisyydestä

Lisätiedot

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996

Ehyeksi aikuiseksi osa 3. 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 12 askelta Ehyempään aikuisuuteen - Opas Kristus-keskeisen parantumisen tielle, 1996 Saarnaajan kirjasta (4:9-12) voidaan lukea Kristus-keskeisen kumppanuuden periaate: Kaksin on parempi kuin yksin, sillä

Lisätiedot

Miten muutoksia johdetaan Itellassa

Miten muutoksia johdetaan Itellassa Miten muutoksia johdetaan Itellassa KaMu Mira Pakarinen Lisätietoja KaMu-mallista antaa: Hankejohtaja Mira Pakarinen mira.pakarinen@itella.com gsm 0400-288 232 Miksi malli? Toimintaympäristön muutosvauhti

Lisätiedot

Esimiehen koutsaus ja valmennus

Esimiehen koutsaus ja valmennus Esimiehen koutsaus ja valmennus Tallinna 20.5.2016 YTM, työnohjaaja, coach Liisa Kallio Esityksen sisältö 1. Oma taustani 2. Mitä Coaching on 3. ICF ydintaidot A. Coaching työskentelyn perusta B. Suhteen

Lisätiedot

HUIPUT KEHIIN palautelomake

HUIPUT KEHIIN palautelomake HUIPUT KEHIIN palautelomake 1. Organisaatio Skills Finland ry SAMPO Saimaan ammattiopisto Sampo Vaasan Ammattiopisto Winnova Hyria koulutus Oy WinNova EteläKarjalan koulutuskuntayhtymä Linnan Vartijat

Lisätiedot

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI

PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI PAREMPAA (ITSENSÄ) JOHTAMISTA = KIRKKAAMPI IDENTITEETTI WIA one Pauliina Airaksinen-Aminoff pauliina@aminoff.fi 3.9.2013 Ensivaikutelma 3.9.2013 WIAone Yrittäjä Toimittaja Uusmedia-ala Coachi Mainostoimistoala

Lisätiedot

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja

29.9.2011 FINLANDIA-TALO. henkilöstöjohtaja UUDISTA JA UUDISTU 2011 28. FINLANDIA-TALO Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja Työhyvinvoinnilla tuottavuutta vai tuottavuudella työhyvinvointia? Työhyvinvoinnin taloudellinen merkitys Helsingissä 2010 Työhyvinvointityössä

Lisätiedot

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy

Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Omavalvonta osana oman toiminnan systemaattista laadunhallintaa Valvira 25.8.2015 Johanna Paavolainen, LL, liiketoimintajohtaja Mainio Vire Oy Mainiossa Vireessä jo 15 vuotta Tarjoamme sosiaali- ja hoivapalveluja

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013

Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Aki Jääskeläinen Tutkijatohtori Tampereen teknillinen yliopisto aki.jaaskelainen@tut.fi www.tut.fi/pmteam 17.5.2013 Esityksen sisältö Keskeiset käsitteet Mittaamisen tila kuntien teknisessä toimessa Näkökulmia

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Tampereen teknillinen yliopisto 1 (5) ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Yleiset valintaperusteet Tuotantotalouden hakukohteessa kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Lisätiedot

Kurssitusten tarve kipuaa

Kurssitusten tarve kipuaa Kurssitusten tarve kipuaa 9.11.2000 08:02 Muinoin tietotekniikkakurssilla opeteltiin ohjelmat läpikotaisin. Nyt niistä opetellaan vain työssä tarvittavat toiminnot. Niissäkin on työntekijälle tekemistä,

Lisätiedot

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa

Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa Työturvallisuus osaksi ammattitaitoa ja työyhteisön toimintaa YTM, HTL Pasi Valtee Syvätutkimus Oy Syvätutkimus Oy Pyhäjärvenkatu 6, 33200 Tampere P. 03-2127855, 040-5583910 E-mail: syvatutkimus@yritys.soon.fi

Lisätiedot

3. Koko maassa alkutuotanto työllistää n. 7 % koko maan työvoimasta. 4. Vuonna 1999 maatalous työllisti 200 000 henkilöä.

3. Koko maassa alkutuotanto työllistää n. 7 % koko maan työvoimasta. 4. Vuonna 1999 maatalous työllisti 200 000 henkilöä. LUONNONVARA- JA YMPÄRISTÖALAN VALTAKUNNALLINEN VALINTAKOE 8.6.2004 Viestinnän ja tiedonhankinnan osuus Nimi Henkilötunnus Etukäteismateriaalina on maa- ja metsätalousministeriön Luonnonvarastrategia, MMM:n

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin?

Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Oulun konttori maan palvelukeskusten kärkijoukkoon kuinka se tehtiin? Talous- ja kehittämispäällikkö Seija Mäenpää, Oulun Konttori Itä- ja Pohjois-Suomen yksikön johtaja, valmennuskonsultti Markku Oikarinen,

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset.

9. Kuvaile antamasi koulutus lyhyesti: tavoitteet, rakenne ja kesto, sisältö, suositukset. Kouluttajapankki 1. Kouluttajan nimi - Pirkko Haikola 2. Oppiarvo, ammatti, asiantuntemus - opettaja, aikuiskouluttaja/ryhmänohjaaja, kokemuskouluttaja 3. Mahdolliset suosittelijat tai muut referenssit

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA

ITSETUNTEMUS YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA PÄHKINÄNKUORESSA YKSI VAIKEIMMISTA ASIOISTA ON OLLA SE KUKA ON. SAMALLA SE ON YKSI PARHAISTA ASIOISTA. TEE RAUHA ITSESI KANSSA www.eeviminkkinen.fi ITSETUNTEMUS PÄHKINÄNKUORESSA Ihminen on herkkä ja tunteva olento Jokaisella

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen

Adoptiomaatapaamisen järjestäminen Adoptiomaatapaamisen järjestäminen 2016 Aina tulee yllätyksiä. Hyvällä suunnittelulla turvaa paljon, reagointikyvyllä ja hyvillä hermoilla pelastaa kaiken. Tekijä: Julia Kurki 2 Vapaaehtoistyö tapahtuman

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida

Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Työpaikkakiusaaminen keinot ehkäistä ja ohjeet reagoida Tarkastaja Sari Roivainen Etelä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Siltasaarenkatu 12 A, 00530 Helsinki Puh: 020 636 1040 (keskus)

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN

VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN VÄHITTÄISKAUPAN ESIMIESTEN työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 Vähittäiskaupan esimiesten työehtosopimus 1.5.2014 31.1.2017 1 VÄHITTÄISKAUPAN

Lisätiedot

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua

Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua Luku 4 Yhtälönratkaisun harjoittelua 4.1. Yhtälönratkaisu tehtäviä Tehtävä 4.1.1 Ratkaise yhtälöistä tuntematon muuttuja käyttäen oppimiasi muunnoksia. Valitse sarja. Sarja 1) 6 5 37 = 0 Kun eräs luku

Lisätiedot

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012

TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN. 30.6.2015 I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 TYÖHAASTATTELIJANA ONNISTUMINEN I Risto Kökkö Kevätkarkelot 2012 MIKSI HAASTATELLA? - Rekrytointi on arvaamista, tarvitaan tietoja työnhakijoista! - Tiedonkeruun tärkein menetelmä 2 HAASTATTELUMENETELMÄT

Lisätiedot

Käsiteanalyysi prosessina ja tarveanalyysi

Käsiteanalyysi prosessina ja tarveanalyysi Informaatioteknologian instituutti IIO30100 Tietokantojen suunnittelu Käsiteanalyysi prosessina ja tarveanalyysi kirjan Hovi, Huotari, Lahdenmäki: Tietokantojen suunnittelu & indeksointi, Docendo (2003,

Lisätiedot

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy

ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS. Juha Riippi, Vincit Oy ITSEOHJAUTUVAN ORGANISAATION MUUTOS Twitter: @JuhaRiippi Juha Riippi, Vincit Oy Linkedin: fi.linkedin.com/in/juhariippi MINUSTA Töissä Vincitillä vuodesta 2009. Monta eri roolihattua: Koodari Project Lead

Lisätiedot

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani

Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille. Osa II. 8 askelta urapolullani This tool was created by Urakirja opiskelijoille ja valmistuneille Osa II 8 askelta urapolullani Yhteystiedot Nimi: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email: Tuutorini / Ohjaajani: Osoite: Puhelin: Matkapuh: Email:

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA

TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus 05.04.2006/J Honkanen 1 TYÖNANTAJAN VELVOLLISUUDET MELUASIOISSA Jukka Honkanen työsuojelupäällikkö HUS/Palvelukeskus

Lisätiedot

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi

Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi Alberta Language and Development Questionnaire (ALDeQ) A. Varhaiskehitys Lapsen nimi 1. Milloin lapsenne otti ensiaskeleensa? 2. Minkä ikäisenä lapsenne sanoi ensisanansa? Esimerkkejä ensisanoista (käännöksineen):

Lisätiedot

Johtajuuden uusi aika miksi johtajuuden pita a muuttua?

Johtajuuden uusi aika miksi johtajuuden pita a muuttua? Johtajuuden uusi aika miksi johtajuuden pita a muuttua? Niina Andersin Hallituksen puheenjohtaja, johdon konsultti, valmentaja, coach Avidia Oy 1 Passion For Progress Alhaisen toimeenpanokyvyn tunnusmerkkejä

Lisätiedot

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö

KRITEERIT laatu, hinta, teho., aika. INPUT PROSESSI TULOS tietoa ihmiset, osaaminen tuote työmenetelmät materiaalit laitteet ympäristö 1 PROSESSIJOHTAMINEN Prosessijohtamisen tavoitteet eivät sinänsä eroa yleisistä johtamisen tavoitteista, joita ovat mm: hyvä taloudellinen tulos asiakkaiden tyytyväisyys korkea tuottavuus oman henkilöstön

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus talvi Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus.

Kehity KESKUSTELEMALLA. Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. 8 tradenomi 1/14 Kehity KESKUSTELEMALLA Onnistuneen kehityskeskustelun kivijalka on työntekijän ja esimiehen välinen luottamus. teksti kirsi ristaniemi kuvat shutterstock tradenomi 1/14 9 idätkö kehityskeskusteluja

Lisätiedot

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle TTY / Projektinhallintapäivä 23.8.2011 Olli-Pekka Mäkirintala olli-pekka.makirintala@altonova.fi 040 5541031 Olli-Pekka Mäkirintala

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi

Nuoret naiset johtamisurille. Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Nuoret naiset johtamisurille Ohjelman sisältö ja aikataulu Järjestäjä: Tammer Nova rotaryklubi Johtajuus on Tehtäväkokonaisuus, johon liittyy odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia Suhde, jossa on määritelty

Lisätiedot

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen

Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Pirkkola 19.1.2015 Yksilön kohtaaminen Henkinen valmentaminen Aikataulu 17.00-18.30 aiheen ympärillä lätinää 18.30-18.45 breikki+kaffet 18.45-20.00 lätinät jatkuu ja loppuu Mikä on valmentajan tehtävä?

Lisätiedot

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008

Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Yleinen velvoiteoikeus 28.4.2008 Vastaustilaa kysymyksissä nro 1-3 on yksi sivu, ellei kysymyksen kohdalla ole toisin sanottu. Kysymyksen nro. 4 vastaustila on rajoitettu kysymyspapereissa varattuun tilaan.

Lisätiedot

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander

Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Ympäristö muuttuu muuttuuko johtaminen? 30.9.2014 Pääjohtaja Erkki Moisander Kuinka johtaminen tukee työntekoamme? Nykytila: 1. Valveillaoloajastamme lähes puolet töissä 2. Kesälomat pidetty talvilomaa

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Karl-Magnus Spiik Oy 1

Karl-Magnus Spiik Oy 1 Karl-Magnus Spiik Oy 1 EM 1 ( esimiehet, 2 pv ) KANNUSTAVA JA TAVOITTEELLINEN ESIMIESTAITO on asiakaspalvelun tiiminvetäjien, esimiesten ja johdon käytännönläheinen valmennus. Päivien aikana keskustellaan

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa

Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Aikuissosiaalityön muutokset organisaatiouudistuksissa Anri Viskari-Lojamo (sosionomi YAMK) Johtava sosiaaliohjaaja Helsingin sosiaali- ja terveysvirasto Perhe- ja sosiaalipalvelut / Nuorten palvelut ja

Lisätiedot

MYYNTITAITO JA TYÖHYVINVOINTI

MYYNTITAITO JA TYÖHYVINVOINTI Karl-Magnus Spiik Ky Myynnin TyKy / sivu 1 MYYNTITAITO JA TYÖHYVINVOINTI on XXX Oy:n kolmiosainen valmennus myyntihenkilöstölle. Päivät ohjataan motivoivan johtamisen periaatteilla, joten ne aktivoivat

Lisätiedot

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009

Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne. Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Sosiaalityön johtamisen kehittämisrakenne Kyselyn vastausten yhteenvetoa 1.12.2009 Tehtävänimike N % Sosiaalityöntekijä 8 26 % Johtava sosiaalityöntekijä 6 19 % Sosiaalisihteeri 3 10 % Sosiaalityön opiskelija

Lisätiedot

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI

KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI TIETOJEN MALLINNUS KÄSITEANALYYSI PROSESSINA JA TARVEANALYYSI HOVI, HUOTARI, LAHDENMÄKI: TIETOKANTOJEN SUUNNITTELU & INDEKSOINTI DOCENDO (2003, 2005) LUKU 3 S. 68 73 JA LUKU 4 (S. 79 84) JOUNI HUOTARI

Lisätiedot

Itsemurhasta on turvallista puhua

Itsemurhasta on turvallista puhua Itsemurhasta on turvallista puhua Vaikuttaako joku lähelläsi masentuneelta? Voisiko hän miettiä itsemurhaa? AINOA tapa tietää on kysyä asiasta suoraan. Usein ajatellaan: Ettei itsemurhia oikeasti tehdä.

Lisätiedot

TERVEYSTIEDON AINEREAALI

TERVEYSTIEDON AINEREAALI S i v u 1 TERVEYSTIEDON AINEREAALI OHJEITA YO-KOKEESEEN VALMISTAUTUVILLE 1. Terveystieto reaalikokeessa 2. Valmistautuminen terveystiedon kokeeseen 3. Terveystiedon tehtävätyypit 4. Ohjeita koetilaisuuteen

Lisätiedot