Palkkatukityöllistäminen yhdistyksessä vaihe vaiheelta. Ortodoksinen kulttuurikeskus klo 17-19

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palkkatukityöllistäminen yhdistyksessä vaihe vaiheelta. Ortodoksinen kulttuurikeskus 2.10.2012 klo 17-19"

Transkriptio

1 Palkkatukityöllistäminen yhdistyksessä vaihe vaiheelta Ortodoksinen kulttuurikeskus klo 17-19

2 Koulutuksen tarkoitus Kerrata palkkatukityöllistämisen vaiheet ja työnjaot asiakasyhdistysten kanssa Avata palkkatukityöllistämisen tarkoitusta Keskustella nykyisistä KAJO-keskuksen toimintakäytännöistä Saada palautetta ja ideoita uuden hankkeen suunnittelua ajatellen

3 Palkkatukityöllistämisen perimmäinen tarkoitus Palkkatuella järjestettävän työn tarkoituksena on parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille (www.mol.fi) TE-toimiston näkökulmasta yhdistykset ovat työllistymispalvelun tuottajia vastineeksi palkkatuesta yhdistys tarjoaa työpaikan ja tavallista enemmän opastusta työhön sekä tukea työnhakuun

4

5

6 Johdanto; Mitä ennen kaiken alkua? Yhdistyksellä oltava Taloudelliset edellytykset (mahdollinen työllistämislaina) Pakolliset henkilövakuutukset (viimeistään työsuhteen alkaessa) Viranomaisilmoituksiin tarvittavat käyttäjätunnukset (viimeistään palkkaa maksaessa) KAJO-keskuksella oltava Valtakirja, jotta voimme toimia asianhoitajana Viranomaisilmoituksiin tarvittavat käyttäjätunnukset (viimeistään palkkaa maksaessa)

7 Palkkatukipaikan avaaminen (1) Mitä asioita pitää tietää ennen paikan avaamista? Työnimike Työtehtävän kuvaus Vaadittava osaaminen ja koulutus Voidaanko työtehtäviä räätälöidä hakijan osaamisen mukaan? Miten? Työaika Työpäivien määrä/vko (tunti- vai kk-palkka) Työn toivottu alkamisajankohta Yhteyshenkilö, kenelle hakijat soittavat Muut huomioitavat asiat

8 Palkkatukipaikan avaaminen (2) Yhteydenotto KAJO-keskuksen kehittäjään Kehittäjä avaa paikan TE-toimistoon TE-toimistosta etsitään sopivia ehdokkaita, jotka ottavat yhteyttä yhdistyksen yhteyshenkilöön Yhdistys haastattelee hakijat ja valitsee sopivan Haastattelussa hakijalle kerrottavat asiat Yhdistys pyytää kehittäjää sulkemaan paikan Palkkatukityö pitää olla kirjattuna hakijan työllistymissuunnitelmaan ennen palkkatukipäätöstä. Jos merkintä puuttuu, hakijan pitää käydä TE-toimistossa. TEtoimistosta soitetaan KAJO-keskukseen tai hakijalle, jos merkintä puuttuu.

9 Palkkatukipaikan avaaminen (3) Mitä pitää muistaa? Mikäli yhdistys avaa paikan itse TE-toimistoon, KAJOkeskusta tulisi myös informoida avoimesta paikasta Kirjata ylös kaikkien yhteyttä ottaneiden nimet. Ne voi ilmoittaa itse tai KAJO-keskuksen kautta TE-toimistoon Pyytää valitulta henkilöltä seuraavat tiedot palkkatukihakemusta varten: nimi, osoite, puh, hetu KAJO-keskukselle ilmoitetaan työntekijän tietojen lisäksi, millaista palkkatukea haetaan, työsuhteen kesto, tuntimäärä, palkka sekä toivottu aloitusaika

10 Palkkatukihakemus Voidaan valmistella KAJO-keskuksessa Yhdistys täydentää puuttuvat kohdat hakemuksesta ja allekirjoittaa sen Tarvittavat liitteet Verotodistus (tulee postissa yhdistyksen osoitteeseen) Yhdistysrekisteriote Edellinen verotuspäätös ja veroilmoitus (pyydettäessä)

11 Palkkatukipäätös Kannattaa lukea huolellisesti, onko haetun kaltainen Tukiaika Tukisumma saakka tehtyjä päätöksiä jatketaan automaattisesti Työsopimus kannattaa allekirjoittaa vasta sitten, kun päätös on luettu

12 Työsopimus Lähetetään esitäytettynä yhdistykseen yleensä palkkatukipäätöksen saavuttua Täydentäkää puuttuvat yhteystiedot (PUHELINNRO) Käytävä läpi työntekijän kanssa Maininta KAJO-päivistä sekä yksilövalmennuksesta Työntekijän opas annetaan työntekijälle työsopimusta allekirjoitettaessa Perehdytysopas

13 Käytännön toimistotyöt (1) Palkanlaskenta Palkka lasketaan työsopimuksen perusteella Jos tilinkäyttöoikeudet, palkka maksetaan yhdistyksen tililtä eräpäivään mennessä (yhdistyksen vastuulla huolehtia rahojen riittävyydestä) Maksetaan myös verot (ennakonpidätys ja sotu) ja tarvittaessa ay- ja ulosotto-maksut Käsittelyaikojen noudattaminen ja muiden palkanlaskentaan vaikuttavien asioiden ilmoittaminen (esim. yli viikon sairasloma, palkaton poissaolo, lisätunnit) on erittäin tärkeää!

14 Käytännön toimistotyöt (2) Palkkatukitilitykset Maksetusta palkasta tehdään palkkatukitilitys kuukauden sisällä palkanmaksusta Liitteeksi tarvitaan Kuitti maksetusta palkasta Verotodistus (voimassa 3kk) tai verotiliote Ensimmäisen tilityksen mukaan työsopimuskopio Ensimmäisen ja viimeisen tilityksen mukaan vakuutustodistukset (eläke- ja tapaturmavakuutuksista) Lomarahan osuus haetaan tukena kuukausittain

15 Käytännön toimistotyöt (3) Kuukausi-ilmoitukset Maksetusta palkasta on annettava kausiveroilmoitus Sähköinen valtakirja tai KATSO-tunnisteilla annettu valtuutus (huom. voimassaolo!) Paperisessa oltava yhdistyksen virallinen allekirjoitus Rahallinen sanktio ilmoituksen puuttumisesta

16 Käytännön haasteita Kausityöllistäjät Kesätauot Työssäoloehdon täyttyminen Epäsäännölliset työajat Tunti- tai kuukausipalkka Leirillä olot Sairastumiset Omavastuuaika ja kustannukset Työehtosopimuksen noudattaminen Kelan suhtautuminen

17 Työneuvojan antama yksilövalmennus Työneuvoja ottaa yhteyttä yksilövalmennuksen osalta työntekijään työsuhteen alkamisen jälkeen (puhelinnumero) Tapaaminen KAJO-keskuksella, yhdistyksen tiloissa tai muussa sovitussa paikassa Valmennukset tapahtuvat työajalla ja tapaamisia on asiakkaan tilanteen ja tarpeen mukaan Sovittaessa työneuvoja informoi työnantajaa tapaamisajankohdista

18 Mitä on yksilövalmennus? Kartoitetaan asiakkaan tilannetta koulutus, työhistoria vahvuudet toiveet/haaveet tulevaisuudelle työllistymisen esteiden ja työn tekemiseen liittyvien rajoitteiden selvittäminen Tehdään yhteinen suunnitelma, kuinka asiaa lähdetään työstämään; vastuut ja tehtävät. Tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen työsuhteen aikana tai välittömästi sen jälkeen

19 Mitä valmennuksessa tapahtuu? (1) Varmistetaan, että asiakkaan työnhakuasiakirjat (CV ja työhakemus) ovat kunnossa ja autetaan tarvittaessa niiden laatimisessa. Vinkataan sopivista avoimista työpaikoista ja kommentoidaan tarvittaessa työhakemuksia. Haetaan sopivia piilotyöpaikkoja ja ollaan yhteydessä yrityksiin. Kartoitetaan sopivia koulutusvaihtoehtoja ja tuetaan koulutushaun tekemisessä. Neuvotaan työttömyysetuudella opiskeluun liittyvissä asioissa ja ohjataan asiakas Te-toimiston koulutusneuvojan luo. TOPPIS- kokeilu on yksi mahdollisuus (pt-työn ja koulutuksen yhdistäminen)

20 Mitä valmennuksessa tapahtuu? (2) Keskustellaan työn sujumisesta. Selvitetään ammatillisen kuntoutuksen tarvetta ja autetaan kuntoutukseen hakemisessa. Ohjataan asiakkaita oikeiden palveluiden piiriin (esim. ammatinvalintapsykologi, mt-palvelut,velkaneuvonta, sosiaalitoimi) Yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kanssa on keskeisessä osassa. Kannustus, hyvän huomioiminen ja myönteisen palautteen antaminen on tärkeää! Selvitetään eläkkeelle hakeutumisen kriteereitä, autetaan hakemusten teossa.

21 KAJO-päivät Koulutuspäiviä palkkatukityöntekijöille 4krt/vuosi, 4h/pvä Tavoitteena tukea työllistymistä, tiedottaa kouluttautumismahdollisuuksista, tarjota vertaistukea ja lisätä työhyvinvointia Päiviin osallistutaan työajalla

22 Kouluttautumisvaihtoehdot Toppis ja opso Molemmille yhteistä: kouluttautumisen ja työnteon yhdistäminen TOPPIS Palkkatukityöjakson aikana suoritetaan näyttötutkinto/tutkintoja Tarvitaan yksittäinen työvoimapoliittinen koulutuspaikka Koulupäiviä 1pv/vk Palkkatukea saa myös koulupäiviltä Työaika min 18h/vk Työpaikkaohjaajalla oltava alan koulutus

23 Kouluttautumisvaihtoehdot Toppis ja opso OPSO Palkkatukea saa koko oppisopimusajalle ainakin perustuen verran Jos henkilöllä oikeus korkeimpaan korotettuun palkkatukeen, se kannattaa käyttää opso-jakson aluksi Työaika min 25h/vk Suoritetaan ammattitutkinto osittain tai kokonaan Työpaikkaohjaajalla oltava alan koulutus Oppisopimuskeskus maksaa koulutuskorvausta työnantajalle

24 Aloituspalaverin pilotointi - Osallistujat - Palkkatukityöntekijä - Työnantajayhdistyksen edustaja - Työneuvoja - Työvoimaneuvoja - Käsiteltävät asiat - Tehtävänkuva - Työsuhdeasiat Perehdytysoppaasta - Palkkatukijakson tarkoitus - KAJO-keskuksen rooli ja palvelut ml. yksilövalmennukseen ja KAJO-päiviin osallistuminen - Palkkatukijaksolle asetettavat tavoitteet - Palkkatukijakson arviointi

25 Työsuhteen jatkuminen 1. Jos halutaan pitää sama työntekijä toisenakin vuonna Vuoden palkkatukijakson jälkeen voi olla mahdollisuus hakea kunnalta työllistämislisää (n. 2kk) työssäoloehdon tarkastus on tehtävä hyvissä ajoin Toisen vuoden tuesta jää kustannuksia yhdistykselle pois lukien työllistämislisäaika 2. Jos halutaan hakea uutta työntekijää Yhdistyskohtaiset työllistämiskiintiöt Uusi ja vanha työntekijä voivat olla töissä loman verran yhtä aikaa (max 1kk)

26 Työsuhteen päättyessä Työnantaja antaa työntekijälle työtodistuksen KAJO-keskus antaa palkkatodistuksen

27 Uudet velvoitteet ja KAJO-keskuksen tuki Uusia velvoitteita yhdistyksille TEM:n Rakennetyöttömyyttä koskevista kehittämislinjauksista (2011): - Etsitään työllistäjiksi yhdistyksiä, jotka voivat tarjota koulutusta työpaikalla - Palkkatukipäätöksen ehtona, että työnantajan tulee tukea työllistettyä työnhaussa Työneuvojan antama yksilövalmennus Yhdistyksen toimijoiden kouluttautuminen asiassa - Yhdistys antaa suullisen tai kirjallisen palautteen työjakson tavoitteiden toteutumisesta Yhteistyö työneuvojan kanssa, kirjallinen ohjemateriaali

28 Sananen tulevaisuudesta KAJO-keskus hakee jatkorahoitusta vuosille Jatkossakin ilmeisesti työllistetään yhdistyksiin hankkeiden kautta Vuoden 2013 alusta maakunnassa vain yksi TE-toimisto TE-toimiston palveluprosesseja uudistetaan syksyn 2012 aikana Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta tulee voimaan Palkkatukea voi hakea sähköisesti Käytäntöä ei ole vielä luotu

11/2011 PEREHDYTYSOPAS

11/2011 PEREHDYTYSOPAS 11/2011 PEREHDYTYSOPAS Perehdytyksen tarkoituksena on antaa uudelle työntekijälle työssä tarvittavia tietoja taitoja valmiuksia viihtyvyyden ja turvallisuuden tunnetta. Ohjeita perehdytykseen: Tulostakaa

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja

yön yhdis ant yön Yhdis ant käsikir käsikir ja Yhdis Yhdis Yhdis Yhdis Yhdistyst yön yön yön yön yönant ant ant ant antaj aj aj aj ajan an an an an käsikir käsikir käsikir käsikir käsikir ja 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 yhdis yhdis

Lisätiedot

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN

OPAS. oppisopimusta harkitsevalle oppisopimusopiskelijalle työpaikkakouluttajalle työnantajalle yrittäjälle OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN n perustutkinto baarimest erikoisammattitutkinto eläintenhoitaja sähköasentajan oppisopimuskoulutus lähihoitaja ja viestintätekniikan perustutkinto kaukolämpöasentajan ammattitutkinto markkinointiviestinnän

Lisätiedot

Kisällistä mestariksi 1

Kisällistä mestariksi 1 Kisällistä mestariksi 1 2 Kisällistä mestariksi Pohjois-Kymen Setlementti ry: Kisällistä mestariksi ammattipajamalli työllistämisen tukena Kisällistä mestariksi 3 l ll Kisällistä mestariksi ammattipajamalli

Lisätiedot

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS

ELAMA JALKEEN VALMISTUMISEN KÄYTTÄJÄN OPAS ELAMA VALMISTUMISEN JALKEEN KÄYTTÄJÄN OPAS ONNITTELUT! Opintosi alkavat olla lopuillaan ja varmasti mietit jo erilaisia vaihtoehtoja, miten jatkaa eteenpäin. Halusitpa jatkaa opintoja tai siirtyä jo työelämään,

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA!

Oppisopimuskeskus. kouluttaja. Tietopuolinen. Keuruun kaupunki. Opiskelija. Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Oppisopimuskeskus Tietopuolinen kouluttaja Keuruun kaupunki Opiskelija Oppisopimus Keuruun kaupungissa KEURUUN KAUPUNKI KOULUTTAA! Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 2. Ennen oppisopimuskoulutusta...7 2.1

Lisätiedot

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA

OHJEITA HAKEVALLE PUUKASSA TYÖTTÖMYYSETUUTTA OHJEITA TYÖTTÖMYYSETUUTTA HAKEVALLE 2013 PUUKASSA PUUKASSA Sisällysluettelo Ansiopäivärahan hakeminen 7 Ensimmäinen hakemus työttömyyden alussa 7 Jatkohakemus työttömyyden jatkuessa 7 Lähetä hakemuksesi

Lisätiedot

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja

Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Oppisopimus on nykyaikainen ja työelämälähtöinen tapa hankkia tai lisätä ammattitaitoa Hyvä oppisopimusopiskelija, työpaikkakouluttaja ja työnantaja Tämän oppaan tarkoitus on palvella teitä entistä paremmin.

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN!

TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! TYÖELÄMÄN ABC TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Työelämässä pärjää, kun osaa pelisäännöt. Ne ovat kaikille samat. Omista oikeuksista kannattaa pitää kiinni ja omat velvollisuudet pitää myös tuntea. Työelämän ABC-opas

Lisätiedot

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 1 TAMMELAN KUNNAN TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TYÖLLISTÄMISSUUNNITELMAN TARKOITUS Tämän suunnitelman avulla pyritään aktiivisesti työllistämään tammelalaisia työttömiä. Työllistämissuunnitelma

Lisätiedot

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE

TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TYÖELÄMÄN ABC SELKOESITE TERVETULOA TYÖELÄMÄÄN! Tämä opas tarjoaa perustietoa työelämästä. Oppaassa käydään läpi työelämän sanastoa ja muuta perustietoa työelämästä. Työpaikalla kannattaa pitää kiinni

Lisätiedot

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu

Juho Kervinen, HTM. Pohjois-Karjalan sosiaaliturvayhdistys, KAJO-keskus. 19.5.2014, Joensuu Raportti Pohjois-Karjalan työllisyyspoliittisten hankkeiden yhteistyöstä, esille nousseista teemoista sekä hankkeiden toimintaan vaikuttaneista lakimuutoksista ajalta 1998 2014 Juho Kervinen, HTM Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen

Oppisopimuskoulutuksen Oppisopimuskoulutuksen opas - opiskelijalle, työpaikkakouluttajalle ja työnantajalle Oppisopimuspalvelut Ketunpolku 1 Tieto 1 87100 Kajaani www.kao.fi/oppisopimuskoulutus 1 Oppisopimus on nykyaikainen

Lisätiedot

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas

Henkilökohtaisen avun perehdytysopas 2010 Henkilökohtaisen avun perehdytysopas HAVU - hanke Henkilökohtaisen avun perehdytysopas työnantajille, edunvalvojille, työnjohtajille ja heidän avustajilleen. Opas sisältää yleistä tietoa käytännöistä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN HOITAMISESTA TYÖVOIMAVAROJEN TURVAAMISEEN - RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET Maaliskuu 2011 2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 I YHTEENVETO KEHITTÄMISLINJAUKSISTA...

Lisätiedot

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN ABC. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN ABC Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa YTK uudella ilmeellä vuoteen 2012 YTK uudisti vuoden 2011 lopussa visuaalista ilmettä. Myös tämä Ansioturvan ABC muuttui tässä yhteydessä.

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE FSHKY HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Voimassa 1.5.2014 alkaen 1 Sisällysluettelo Esipuhe... 2 OSA 1... 2 Mitä henkilökohtainen apu on... 2 Henkilökohtaisen avun edellytyksiä... 3 Toiminta, johon korvausta

Lisätiedot

Ajokortti työelämään

Ajokortti työelämään TÖITÄ Ajokortti työelämään Teksti ja toimitus: Tuula Alanko, Riitta Huhtala, Satu Mellanen Kannen kuva: Rodeo Taitto: Tiina Rinne Paino: Lönnberg Painot Oy Suomen 4H-liitto 2014, www.4h.fi SISÄLTÖ 1 Työnhaku

Lisätiedot

Yhdistys työnantajana

Yhdistys työnantajana Yhdistys työnantajana Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi varsinaissuomenpiiri.mll.fi Tämä opas on

Lisätiedot

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus

Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen. K-kauppiasliiton suositus Kehitysvammaisen henkilön työllistäminen K-kauppiasliiton suositus K-KAUPPIASYRITTÄJILLE Kehitysvammaiset ovat olleet vähän käytetty voimavara työelämässä. Tähän mennessä kokemukset ovat kuitenkin hyviä.

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

TUUMA MAATILA TYÖNANTAJANA OPAS MAATALOUSYRITTÄJÄLLE TUUMASTA TOIMEEN TE-TOIMISTO MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO KELA TYÖTERVEYSHUOLTO VEROTTAJA

TUUMA MAATILA TYÖNANTAJANA OPAS MAATALOUSYRITTÄJÄLLE TUUMASTA TOIMEEN TE-TOIMISTO MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO KELA TYÖTERVEYSHUOLTO VEROTTAJA TUUMA TYÖVOIMA, URAKOINTI JA ULKOISTAMINEN MAATALOUDESSA TUUMASTA TOIMEEN TE-TOIMISTO MAASEUDUN TYÖNANTAJALIITTO KELA VEROTTAJA TYÖTERVEYSHUOLTO VAKUUTUSYHTIÖ TYÖSUOJELUPIIRI MAATILA TYÖNANTAJANA OPAS

Lisätiedot

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille

Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Ohje henkilökohtaisen avun käyttäjille Forssan kaupunki 2010 Perusturvalautakunnan 16.12.2010 hyväksymä Sisällysluettelo Milloin henkilökohtainen avustaja palkataan?... 3 Henkilökohtainen avustaja on sinun

Lisätiedot

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS

Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Oppisopimusopas OPPISOPIMUS Mitä oppisopimus on? Oppisopimuskoulutus on työelämälähtöisin koulutusmuoto, koska suurin osa opiskelusta ja oppimisesta tapahtuu työpaikalla työtä tehden. Työtehtävien on oltava

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE. POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke POLKUJA TYÖELÄMÄÄN OPAS MAAHANMUUTTAJILLE POINTTI Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa - hanke Pointti Maahanmuuttajat työvoimaksi Etelä-Savossa hanke 2008 2013 Pointin neuvonta- ja ohjauspalvelut

Lisätiedot

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus

ELY-keskukset TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus ELY-keskukset OHJE TE-toimistot 26.5.2014 TEM/566/00.03.05.02/2014 Työvoiman palvelukeskukset TE-hallinnon asiakaspalvelukeskus TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE JULKISESTA TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUSTA

Lisätiedot

Työttömyyskassan etuudet 2015

Työttömyyskassan etuudet 2015 Työttömyyskassan etuudet 2015 SISÄLLYSLUETTELO Pro-kassa... 1 Toimintaohje työttömyyden varalta... 2 Työ- ja elinkeinotoimistoon (TE-toimisto) ilmoittautuminen... 2 Ansiopäivärahan hakeminen... 3 Ansiopäivärahahakemuksen

Lisätiedot