LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2014 463. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus AIKA klo 17:30-20:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja Heijnsbroek-Wirén Mia jäsen Alm Agneta jäsen Lindfors Leena jäsen Ekström Veikko jäsen Lindell Armi jäsen Turku Roger Karlssonin varajäsen Antas Camilla Peren varajäsen MUUT Isotalo Arja kv:n puh.johtaja Paakkanen Petra kv:n 1. varapuh.johtaja Hagfors Kari kv:n 2. varapuh.johtaja Kaleva Olavi kaupunginjohtaja Lönnfors Kristina hallintojohtaja,sihteeri Kettunen Kirsi talousjohtaja Naukkarinen Anneli kaupunginarkkitehti klo Rosenström Jan henkilöstöpäällikkö klo POISSA Karlsson Mikael jäsen Pere Nina jäsen Peltoluhta Vesa jäsen

2 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Tom Liljestrand KÄSITELLYT ASIAT Kristina Lönnfors PÖYTÄKIRJAN Loviisassa syyskuuta TARKASTUS Veikko Ekström Roger Turku PÖYTÄKIRJA YLEI- Loviisassa, kaupunginkansliassa 10. syyskuuta 2014 SESTI NÄHTÄVILLÄ Pöytäkirjanotteen oikeaksi todistaa Loviisa

3 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Sivu 208 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajat Eroanomus luottamustehtävistä, Peltokorpi Asemakaava, Hagalund, kaupunginosat 1, 2 ja Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Vuoden 2014 talousarvion määrärahojen siirto, kesätyöntekijät Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Kårkulla kuntayhtymä - lausunto taloussuunnitelmasta vuosille Monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta / liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n uusittuun puitesopimukseen 217 Kalusteiden hankinta / liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen Loviisan Torin salibandyjoukkueen sponsorointi Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi Lautakuntien ja jaostojen päätökset Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 494

4 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KH 208 Todettiin.

5 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Pöytäkirjantarkastajat KH 209 Valittiin jäsenet Veikko Ekström ja Roger Turku.

6 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Eroanomus luottamustehtävistä, Peltokorpi 537/ /2014 KH 210 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Marita Peltokorpi on päivätyllä kirjeellä anonut eroa luottamustehtävistään lukien. Peltokorpi on kaupunginhallituksen ja sen henkilöstöjaoston varajäsen, sekä keskusvaalilautakunnan jäsen. Eroanomuksen perusteluksi hän esittää paikkakunnalta poismuuttoa. Kuntalain 38 mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Paikkakunnalta muutto toiseen kuntaan on pätevä syy, koska silloin luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa. Eron luottamustehtävistä myöntää tässä tapauksessa kaupunginvaltuusto. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1) myöntää Marita Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 2) myöntää Marita Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenyydestä 3) myöntää Marita Peltokorvelle eron keskusvaalilautakunnan jäsenyydestä 4) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen Marita Peltokorven tilalle 5) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon Marita Peltokorven tilalle 6) valitsee uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan Marita Peltokorven tilalle. Pykälä tarkastetaan välittömästi. Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto 1) myöntää Marita Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen varajäsenyydestä 2) myöntää Marita Peltokorvelle eron kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston varajäsenyydestä 3) myöntää Marita Peltokorvelle eron keskusvaalilautakunnan

7 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ jäsenyydestä 4) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallitukseen Marita Peltokorven tilalle 5) valitsee uuden varajäsenen kaupunginhallituksen henkilöstöjaostoon Marita Peltokorven tilalle 6) valitsee uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan Marita Peltokorven tilalle. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

8 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Asemakaava, Hagalund, kaupunginosat 1, 2 ja / /2012 TL 116 Valmistelija: Vs. kaupunginarkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Asemakaavan laatiminen on päätetty käynnistää teknisen lautakunnan pää töksellä Suunnittelun tavoitteena on laatia asemakaava, jossa osoitetaan katualueek si tiesuunnitelmassa lakkautettava valtatie 7:n osa. Samalla asemakaavoite taan valtatien ja nykyisten asemakaavojen välinen kaupungin omistamalla maalla sijaitseva urheilupalveluiden alue, Hagalundin jälleenrakennuskau den omakotialue, uusi omakotialue Kuhlefeltinkadun ja Man ner heimin ka dun ris teyksen itäpuolelle. Terveyslähteen alue, pohjavesialue ja alu eella si jait se vat valtakunnallisesti merkittävät historiallisen ajan kiin teät muinais jään nökset osoitetaan kaavamerkinnöin. Kaupunginvaltuusto on päättänyt , että monitoimi/urheilu halli sijoitetaan urheilukentän ympäristöön. Liite 75 arviointi Esittelijä: sijaintikartta, kaksi kaavaluonnosta, osallistumis- ja suunnitelma Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Lautakunta merkitsi kaavoitustilanteen tiedoksi.

9 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ TL 64 Valmistelija: Vs.kaup.arkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Asemakaavan luonnosvaihtoehdot ovat olleet nähtävänä Niistä on pyydetty 16 lausuntoa ja saatu 15 sekä 6 mielipidettä. Luonnokseen on tehty tarkennuksia saadun palautteen johdosta. Lyhennelmä lausunnoista ja vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä. Liite 35 liitteineen asemakaavaehdotus määräyksineen, selostus osallistumis- ja arvioiontisuunnitelma Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää asettaa Hagalundin asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen MRL 65 :n mukaisesti virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle. TL 126 Valmistelija: Vs.kaup.arkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Kaava-asiakirjoja on täydennetty ja kirjoitusvirheitä korjattu edellisen käsittelyn jälkeen. Liite 73 Esittelijä: asemakaavakartta määräyksineen, selostus liitteineen, rakennustapaohjeet, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Käsittely: Tekninen lautakunta päättää hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet sekä päättää asettaa Hagalundin asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen MRL 65 :n mukaisesti virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Kaavakartta sisältää myös tonttijaon ja tonttijaon muutoksen sekä kaupunginosien rajojen muutokset. Keskustelun kuluessa esittelijä muutti ehdotustaan siten, että rakennustapaohjeet poistetaan kaavamääräyksistä.

10 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Lautakunta päätti hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin annetut vastineet sekä päätti asettaa Hagalundin asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutoksen ehdotuksen MRL 65 :n mukaisesti virallisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot. Kaavakartta sisältää myös tonttijaon ja tonttijaon muutoksen sekä kaupunginosien rajojen muutokset. Lisäksi lautakunta päätti, että rakennustapaohjeet poistetaan kaavamääräyksistä. TL 100 Valmistelija: Vs.kaup.arkkitehti Anneli Naukkarinen, puh Asemakaavaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä Siitä on saatu 15 lausuntoa ja 4 muistutusta. Vastineet niihin ovat selostuksen liitteenä. Lausuntojen ja muistutusten perusteella kaavakarttaan ja -määräyksiin tehdyt tarkennukset eivät ole oleellisia, joten asemakaavaehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Liite 71 Asemakaavakartta määräyksineen, selostus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittelijä: Tekninen johtaja Ulf Blomberg Ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy lausuntoihin ja muistutuksiin annetut vastineet. Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se käsittelisi Hagalundin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginosissa 1, 2 ja 10, ja lähettäisi sen edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Lautakunnan päätös on esittelijän ehdotuksen mukainen. Jatkokäsittely: Kaupunginhallitus KH 198 Liite nro 98. Esittelijä: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Hagalundin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginosissa 1, 2 ja 10.

11 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Jäsen Janne Lepola ehdotti jäsen Heijnsbroek-Wirénin kannattamana pöydällepanoa. Asia jätettiin pöydälle. KH 211 Liite nro 106. Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Hagalundin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kaupunginosissa 1, 2 ja 10. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

12 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/ /2014 KH 212 Valmistelija: talousjohtaja Kirsi Kettunen Kiinteistö Oy Talludden pyytää Loviisan kaupungilta joko avustusta tai pitkäaikaista lainaa Yhtiö on suurissa taloudellisissa vaikeuksissa. Yhtiöllä on ollut kolme vuokralaista, Loviisan kaupungin päiväkoti, Esperi Care Oy ja Axxell-koulu. Yhtiön vuokratulot ovat olleet 6.903,50 euroa kuukaudessa saakka. Axxell-koulun vuokrasopimus päättyi ja vuokratulot 1.761,76 euroa kuukaudessa ovat jääneet saamatta alkaen eikä uusia vuokralaisia ole löytynyt tiloihin. Kassavirta kääntyi negatiiviseksi eivätkä tulot riitä kattamaan olemassa olevia kuluja. Tuloja yhtiöllä on euroa kuukaudessa, joista Loviisan kaupungin päiväkodin maksama vuokra on 60%. Velkoja yhtiöllä on yhteensä euroa ja lainojen kuukausilyhennyksiä ei ole voitu maksaa kesäkuulta alkaen. Yhtiöllä on 2 lainaa Aktia Pankissa. Lainan nro jäljellä oleva lainapääoma on euroa ja sillä on kiinteistö takaus. Lainalla nro on Loviisan kaupungin 100% takaus ja sen jäljellä oleva pääoma on euroa. Kiinteistöyhtiön osakepääoman omistavat Loviisan kaupunki 71,16 %, Porvoon kaupunki 15,5 %, Lapinjärven kunta 7,91 %, Sipoon kunta 4,65 % ja Garantiföreningen för Östra Nylands Folkhögskola 0,78 %. Kiinteistö Oy:llä on ollut toistuvia maksuvaikeuksia eikä yhtiö ole selvinnyt velvoitteistaan ilman Loviisan kaupungin avustusta. Loviisan kaupungin valtuusto päätti, että yhtiön omistamat kiinteistöt tai osa niistä olisi laitettava myyntiin, kokouksessaan Myös muut omistajat ovat ilmoittaneet oman tahtotilansa yhtiön myyntiin laittamisesta. Toimitiloissa toimii Esperi Care Oy:n hoitokoti mielenterveyskuntoutujille sekä kaupungin päiväkoti. Esperi Care Oy on ilmoittanut siirtävänsä oman toimintansa kokonaisuudessaan uusiin toimitiloihin vuoden 2015 loppuun mennessä.

13 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Yhtiö on saneerannut mielenterveyskuntoutujien kylpyhuonetiloja ,24 eurolla. Saneeraus kuitenkin söi isännöitsija Tuula Kallion mukaan yhtiön kaikki kassavarat. Yhtiöllä ei ole uskottavaa tulevaisuuden kassavirtaa ja kiinteistössä on korkea korjausvelka. Yhtiö ei pysty rahoittamaan toimintaansa itse vaan se tarvitsee kaupungin avustusta. Koska kassavirta on negatiivinen se tekee tappiota joka päivä, mikäli paremmin maksavia vuokralaisia ei Axxell-koululta vapautuneisiin tiloihin löydy. Kaupungin taloudellinen tilanne on haasteellinen ja se joutuu sopeuttamaan ydintoimintajaa jatkuvasti. Koska Kiinteistöyhtiön järjestämä vuokraustoiminta ei ole kaupungin ydintoimintoa, ei kaupungin ole mitenkään perustultua laittaa yhtiöön enempää rahaa kuin on aivan välttämätöntä. On kuitenkin perusteltua, että koska Esperi Care Oy rakentaa Loviisan kaupunkiin he saavat käyttää tiloja saakka (tai kuuden kuukauden irtisanomisajan) ja kaupunki estää yhtiön konkurssiin ajautumisen. Yhtiö ei myöskään tee vuokrankorotuksia. Esperin maksama kuukausivuokra on noin 7.40 euroa per neliömetri. Päiväkotitoiminta voidaan järjestää myös kaupungin omissa tiloissa ilman välissä olevaa yhtiötä ja Kaupungin päiväkotitoiminnalle aletaankin etsiä välittömästi korvaavia toimitiloja. Asiasta on keskusteltu sivitysjohtjan kanssa. Yhtiön tulisi irtisanoa vuokrasopimus sopimuksen mukaisella 6 kuukauden irtisanomisajalla. Yhtiön kiinteistöt laitetaan myyntiin ja Kiinteistöyhtiö puretaan viimeistään Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunki antaa euroa pitkäaikaisena lainana Kiinteistö Oy Talluddenille, jotta sen konkurssiin ajautuminen voidaan estää saakka. Laina kirjataan kaupungin muihin lainasaamisiin tytäryhteisöiltä ja korkona käytetään kaupungin sisäistä korkoa, joka on 2 %. Yhtiölle annetaan lyhennysvapaata saakka. Käsittely: Jäsen Janne Lepola ilmoitti jääviydestä ja poistui salista pykälän käsittelyn ajaksi. Käydyn keskustelun jälkeen esittelijä lisäsi ehdotukseen toisen kappaleen kiinteistöosakeyhtiön hallitukselle

14 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ annettavasta evästyksestä. Lisäys hyväksyttiin yksimielisesti. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki antaa euroa pitkäaikaisena lainana Kiinteistö Oy Talluddenille, jotta sen konkurssiin ajautuminen voidaan estää saakka. Laina kirjataan kaupungin muihin lainasaamisiin tytäryhteisöiltä ja korkona käytetään kaupungin sisäistä korkoa, joka on kaksi (2) prosenttia. Yhtiölle annetaan lyhennysvapaata saakka. Esperi Oy:lle vuokrattujen toimitilojen huonoon kuntoon viitaten kiinteistöosakeyhtiön hallitusta evästetään välittömästi ryhtymään neuvottelemaan Esperi Oy:n kanssa toimitilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

15 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Vuoden 2014 talousarvion määrärahojen siirto, kesätyöntekijät 542/ /2014 KH 213 Valmistelija: talouspäällikkö Siv Gustafsson Hallintosäännön mukaisesti valtuuston tulee hyväksyä talousarviomäärärahojen siirrot keskusten välillä, ja jotta osavuosikatsaus saadaan vastaamaan käyttöä, täytyy kesätyöntekijöiden määrärahoja siirtää ja jakaa uudelleen keskusten välillä. Loviisan kaupunki tarjoaa opiskelijoille kesätöitä sekä vuotiaille koululaisille mahdollisuuden tutustua työelämään. Kesätyöpaikkoja oli tarjolla yhteensä 78 ja näistä 55 rahoitetaan kokonaan tai osin kesätyömäärärahasta. Kaupunginhallitus on tätä varten varannut henkilöstökuluihin määrärahaa euroa. Lisäksi keskukset ovat varanneet omiin palkkamäärärahoihinsa varoja kesätyöntekijöiden palkkaamiseksi.. Henkilöstöjaosto on jakanut palkkamäärärahat keskusten käytettäväksi seuraavasti: Kaupunginhallitus; koululaisten kesätyö Yleinen hallinto ja konsernihallinto Perusturvakeskus Sivistyskeskus Tekninen keskus euroa euroa euroa euroa euroa Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että edellä mainitut määrärahojen siirrot hyväksytään. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

16 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lausunto kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta 551/ /2014 KH 214 Valmistelija: hallintojohtaja Kristina Lönnfors Valtiovarainministeriö on pyytänyt kunnilta lausuntoa kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta mennessä. Hallintojohtaja on ollut yhteydessä valtionvarainministeriöön ja ilmoittanut, että Loviisan kaupunginhallitus antaa lausuntonsa asiassa Uusi kuntalaki on tarkoitettu tulemaan voimaan Kuntalain kokonaisuudistuksen tavoitteena on uudistaa kuntalaki ottamalla huomioon kuntien muuttuvasta toimintaympäristöstä ja uusista kuntahallinnon rakenteista aiheutuvat muutostarpeet. Kuntalaki on edelleen tarkoitettu olemaan kunnan hallintoa, päätöksentekomenettelyä ja taloutta koskeva yleislaki. Uudistettavan kuntalain keskeisenä sisällöllisenä tavoitteena on kunnan kestävyyden turvaaminen ja pitkän aikavälin vastuukannon korostaminen päätöksenteossa. Tähän pyritään mm. säätämällä kunnan järjestämisvastuusta ja palvelujen tuottamisesta, uudella kuntastrategiaa koskevalla sääntelyllä, uudistamalla kuntakonsernin ja kunnan toiminnan kokonaisohjausta koskevaa sääntelyä, vahvistamalla kunnan johtamista ja poliittisen johdon päätöksentekokykyä, selkeyttämällä poliittisen ja ammatillisen johdon työnjakoa ja korostamalla kuntalaisten oikeutta osallistua kunnan päätöksentekoon. Voimassa olevan kuntalain säännökset on pääosin otettu osaksi uutta kuntalakia. Lakiehdotukseen on myös säännöksinä sisällytetty jo nyt käytännössä vakiintuneita toimintatapoja. Kuntalain hallituksen esitysluonnoksesta Loviisan kaupunki lausuu seuraavaa: Lain tavoite huomioida kuntien erilaistuminen ja kuntakohtaisten ratkaisujen mahdollistaminen hallinnon, johtamisen ja osallistumisen järjestämisessä joustavalla lainsäädännöllä on kannatettava. Tämä asettaa kuitenkin suuret vaatimukset kunnassa laadittavan kuntastrategian ja hallintosäännön sisällölle. Mikäli kuntalain mahdollistavia säännöksiä ei kattavasti tarkenneta kunnan strategiassa ja hallintosäännössä, on vaarana, että osa kunnassa päätettävistä menettelytavoista jää määrittelemättä ja/tai tulkinnanvaraisiksi.

17 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Alla on muutaman lakiehdotuksen pykälän sisältöä kommentoitu lähemmin. 2 luku: Kunnan tehtävät ja järjestämisvastuu Kuntatalousohjelma 12 Kuntatalousohjelmassa kuntataloutta arvioidaan kokonaisuutena, osana julkista taloutta. Kunnan talouden tasapainoisen toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää, että kuntatalousohjelmassa todella myös turvataan kunnille säädettävien tehtävien rahoitus. 4 luku: Valtuusto Valtuuston tehtävät 14 Valtuuston roolin korostaminen kuntakonsernin ohjauksessa on luontevaa. Kunnille kuuluvia tehtäviä järjestetään ja tuotetaan yhä enemmän eri yhtiömuodoissa ja yhteistyössä toisten toimijoiden kanssa, jolloin tarve tehostaa ja kehittää omistajaohjausta kasvaa entisestään. Omistajaohjauksen linjausten ja periaatteiden sekä konserniohjeiden kautta valtuustolla on mahdollisuus tehokkaasti ohjata ja valvoa kaupunginhallituksen ja konsernijohdon toteuttamaa konsernihallintoa ja -valvontaa. Kuntavaalit 15 Kuntavaalien ajankohdan siirtämisellä saavutettava hyöty on kyseenalainen. Vastuukysymyksiä ja vaikutusmahdollisuuksia silmällä pitäen on loogisempaa, että uusi valtuusto ja asetettavat toimielimet ryhtyvät nykyiseen tapaan vuodenvaihteesta toteuttamaan jo päätettyä talousarviota ja siinä asetettuja tavoitteita ja kantamaan vastuuta niistä sen sijaan, että he joutuisivat kesäkuussa ensimmäisinä tehtävinään luottamustehtävään perehtymisen lomassa käsittelemään edellisen vuoden tilinpäätöstä, vanhan valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista sekä vastuuvapautta koskevia kysymyksiä ja vielä heti sen jälkeen valmistelemaan seuraavan vuoden talousarviota. 5 luku: Kunnan asukkaiden osallistumisoikeus Kunnan asukkaiden ja palveluiden käyttäjien oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan päätöksentekoon on ensiarvoisen tärkeää. On hyvä, että harkinta siitä, miten valtuustolle asetettu velvollisuus huolehtia monipuolisista ja vaikuttavista osallistumisen mahdollisuuksista toteutetaan, on jätetty kunnalle. Näin on mahdollista huomioida yksittäisen kunnan erityispiirteet ja ajankohtaiset asiat osallistumis- ja vaikuttamiskeinoja valittaessa.

18 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ luku: Kunnan johtaminen ja kunnanhallitus Kuntastrategia 39 Kuntastrategian säätäminen pakolliseksi ja sen merkityksen korostaminen valtuuston merkittävimpänä ohjausvälineenä kunnan johtamisessa on aiheellista. Kunnan toiminnan kehittäminen nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja haasteellisessa taloudellisessa tilanteessa vaatii suunnitelmallista ja pitkäjänteistä strategiaan perustuvaa työtä. Kaikki kunnan toiminta pitäisi olla johdettavissa kuntastrategiassa asetettuihin tavoitteisiin ja velvoitteisiin. Pykälän perustelutekstistä ilmenevä mahdollisuus laatia kunnalle vain yksi kaikenkattava, laaja kuntastrategia, johon koottaisiin mahdollisimman laajasti kaikki kunnan strategiat, sektorikohtaiset suunnitelmat sekä myös erityislainsäädännössä edellytettävät suunnitelmat voisi olla oiva työkalu valtuustolle ja toimielimille kunnan toiminnan ja talouden ohjaamisessa. Toisaalta yksi hyvin laaja ja kaiken sisältävä strategia voi olla haasteellinen esimerkiksi strategian päivittämistä silmällä pitäen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja 41 Poliittisten johtajien vastuut ja tehtäväkentät ovat kasvaneet vuosien varrella vaatien tehtäviä hoitavilta yhä enemmän resursseja. Ehdotukseen kuntalaiksi on otettu uusi pykälä kunnanhallituksen puheenjohtajasta. Pykälän mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista valmistelua, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää. On hyvä, että työjakoa eri toimijoiden välillä selkeytetään. Sekaannusten välttämiseksi tehtäväjakoa pitäisi kuitenkin eritellä konkreettisemmin. Lakiehdotuksessa tai sen perusteluissa ei esimerkiksi ole määritelty, mitä kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävään johtaa poliittista valmistelua, jota kunnanhallituksen tehtävien toteuttaminen edellyttää on tarkoitettu sisältyvän tai miten poliittisen valmistelun on katsottu eroavan operatiivisen johdon valmistelusta. Johtajasopimus 43 Säännös kunnan ja kunnanjohtajan välillä tehtävästä johtajasopimuksesta on perusteltu, joskin johtajasopimuksia on laadittu kunnissa yleisesti myös ilman lain velvoitetta. Koska johtajasopimuksessa pykälän mukaan on sovittava kunnanjohtajan ja kunnanhallituksen puheenjohtajan välisestä työnjaosta, on loogista, että sopimuksen hyväksyy kunnanhallitusta korkeampi toimielin, eli valtuusto.

19 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Omistajaohjaus 47, kunnan tytäryhteisöjen toiminta ja konserniohjaus 48 sekä konsernijohto 49 On aiheellista painottaa kuntien omistajaohjauksen tärkeyttä keinona huolehtia kunnan kokonaisedun toteutumisesta. Tytäryhteisöjen taloudellinen ja toiminnallinen vaikutus kuntakonsernin kokonaistilanteeseen on huomattava ja kasvanee edelleen. On ensiarvoisen tärkeää, että kunta huolehtii siitä, että tytäryhteisöjen toimielimiin valittavilla edustajilla on sekä tehtävän edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus että tieto kunnan yhteisöä koskevista tavoitteista. 10 luku: Luottamushenkilöt Vaalikelpoisuus kunnanhallitukseen 74 Pykälän sääntelyä ollaan tiukentamassa mm. siten, että henkilö ei voisi olla samaan aikaan kunnan konsernijohtoon kuuluvassa kunnanhallituksessa ja konserniyhtiön hallituksessa (1 momentin 3 kohta). Se, että henkilö on vastuullinen konsernijohdossa vastaten kuntakonsernin ohjauksesta ja valvonnasta samalla kun on vastuuasemassa tytäryhteisön hallituksessa, voidaan käsittää lakiesityksessä esitetysti negatiivisena asiana, mutta tilanteen voi myös nähdä päinvastaisena, konsernivalvontaa ja -ohjausta korostavana seikkana. Rajoitus voi varsinkin pienemmissä kunnissa estää luottamushenkilöiden asiantuntemuksen laajamittaisen hyödyntämisen. 12 luku: Kunnan päätöksenteko- ja hallintomenettely Hallintosääntö 91 Ehdotus, että hallintosääntö kattaisi kaikki eri johtosäännöissä määrättävät asiat, valtuuston työjärjestys mukaan lukien, on kannatettava. Siitä huolimatta, että lakiehdotukseen ei enää muuhun lakisäädäntöön ja suosituksiin viitaten ole tarkoitus ottaa säännöstä kaksikielisyyden huomioon ottamisesta kaksikielisen kunnan palvelutoiminnassa, on kaksikielisen kunnan toimintansa selkeyden vuoksi syytä antaa asiasta määräykset hallintosäännössään. Asia ei kuitenkaan vaadi säätämistä kuntalaissa.

20 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Sähköinen kokous 100 ja sähköinen päätöksentekomenettely 101 Sähköisten kokouskäytäntöjen mahdollisuuksien lisääminen kunnan päätöksenteossa mahdollistaa toiminnan tehostamisen niin ajansäästön kuin taloudenkin näkökulmasta. Haasteena asiassa on menettelyn vaatimien laitteiden ja järjestelmien kustannukset sekä tietoturvasta huolehtiminen. Kunnan ilmoitukset 109 ja tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa 110 Kunnan ilmoitusten siirtäminen pääasiallisesti yleiseen tietoverkkoon julkaistaviksi on taloudellisesti ja ajankäytöllisesti hyödyllinen toimenpide. Olisi toivottavaa, että lainsäätäjä ryhtyisi toimenpiteisiin, jotta myös erityislainsäädännössä vielä olevat velvoitteet ilmoitustaulun käyttöön muutettaisiin vastaamaan nyt ehdotettavaa säännöstä. 13 luku: Kunnan talous Talousarvio ja -suunnitelma 111 Lakiluonnoksessa esitetään, että alijäämä olisi katettava viimeistään neljän vuoden sisällä. Aikaraja alkaa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta. Alijäämän kattamisvelvoite on sinänsä perusteltu, mutta sitä ei pitäisi rajata neljään vuoteen, kuten lakiluonnoksessa esitetään. Kuntien taloudelliset tilanteet vaihtelevat huomattavasti ja aikaraja asettaa kunnat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen. Monet pysyviä rakenteellisia muutoksia ja kustannuksia aiheuttaneet päätökset realisoituvat vasta viiveellä. On todennäköistä, että lakiluonnoksen 119 :n mukaan erityisen vaikeassa asemassa olevan kunnan mahdollisuus joutua arviointimenettelyn piiriin on jo sinällään riittävän suuri kannustin kunnalle tasapainottaa talouttaan, joten olisi perustultua lieventää neljän vuoden aikarajaa alijäämän kattamisvelvollisuudesta. Alijäämän kattamisenvelvollisuuden tiukentaminen ulottamalla se myös kuntayhtymiin on perusteltua.

21 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ luku: Oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle 141 Toimielimien pöytäkirjojen nähtävilläpito yleisessä tietoverkossa helpottaa ja lisää kuntalaisten tiedonsaantia kunnan toimielinten päätöksistä. Haasteena asiassa on salassapidon turvaaminen. Henkilötietojen osalta on huomioitava, että pykälän 1 momentissa säädetty velvollisuus poistaa pöytäkirjaan sisältyvät henkilötiedot oikaisuvaatimus- ja valitusajan jälkeen ei poistamisesta huolimatta takaa, etteivät jo yleisessä tietoverkossa julkaistut henkilötiedot edelleen olisi tietoverkosta löydettävissä. Liite nro 107. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunginhallitus antaa yllä olevan lausunnon kuntalain hallituksen esityksestä valtionvarainministeriölle. Pykälä tarkistetaan välittömästi. Ehdotuksen mukainen. Pykälä tarkastettiin välittömästi.

22 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Perusturvalautakunta Kaupunginhallitus Kårkulla kuntayhtymä - lausunto taloussuunnitelmasta vuosille / /2014 PL Valmistelija ja esittelijä: perusturvajohtaja Carola Klawér, puh Kårkullan kuntayhtymän hinnoitteluperusteet muuttuivat vuonna Vuosien taloussuunnitelma perustuu tähän suunnitelmaan. Tämä tarkoittaa, että hintaluokkien ja suoritteiden määrä nousee merkittävästi laskutuksessa, mutta ne kuvaavat myös paremmin asiakkaiden todellisia hoitotarpeita. Kårkullan kuntayhtymän laskelmien mukaan kaikki nämä muutokset ovat kustannusneutraaleja kuntayhtymätasolla. Se, mitä tämä tarkoittaa yksittäisten kuntien kohdalla, riippuu asiakkaiden hoitotarpeesta. Liitteenä oleva taloussuunnitelmalomake on alustava ja sen mukaan Kårkullan kuntayhtymä nostaa suoritehintoja keskimäärin 1,9 % vuodesta 2014 vuoteen 2015, joka on kohtuullinen hinnankorotus. Suoritteiden mukainen painotettu keskihinta laskee vuonna Ajanjaksolle Kårkullan kuntayhtymällä on suunnitteilla vähäisiä hankkeita, mutta alueellisesti on tarvetta peruskorjauksille ja nykyisten palveluyksiköiden laajentamiselle, mikä voi osittain lisätä hoitovuorokausien määrää kunnissa. Kårkullan kuntayhtymän kustannuskehitys vaikuttaa kohtuulliselta. Liite 22. Ehdotus: Perusturvalautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Kårkullan kuntayhtymän ehdottamat hinnoitteluperusteiden muutokset alkaen 2015 hyväksytään. Ehdotuksen mukainen.

23 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ KH 215 Liite nro 108. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Kaupunginhallitus päättää, että Kårkullan kuntayhtymän ehdottamat hinnoitteluperusteiden muutokset alkaen 2015 hyväksytään. Ehdotuksen mukainen.

24 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankinta / liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n uusittuun puitesopimukseen 540/ /2014 KH 216 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia asiakkaittensa puolesta. KL-Kuntahankinnat Oy ei veloita asiakkaita palveluistaan. Palvelusta aiheutuvat kulut katetaan toimittajien maksamilla palvelumaksuilla. Loviisan kaupunki liittyi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen koskien monitoimilaitteita ja niihin liittyviä palveluita ajalla Toimittaja on ollut Konica Minolta Business Solutions Finland Oy. KL-Kuntahankinnat Oy kilpailutti kesän 2014 aikana monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut. Toimittajaksi on valittu Konica Minolta Business Solutions Finland Oy. Sopimus on nelivuotinen ja päättyy Sopimus on kokonaistaloudellisesti edullinen ja siten hyödyllinen Loviisan kaupungille. Konica Minolta Business Solutions Finland Oy on myös KL-Kuntahankinnat Oy:n edellinen monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden puitesopimustoimittaja ja Loviisan kaupungilla on pääsääntöisesti Konica Minolta -merkkisiä monitoimilaitteita käytössään. Sitoumus on liitteenä. Monitoimilaitteiden leasingmaksut ovat vuositasolla noin ,00 euroa (alv 0 %) ja laitteita on Loviisan kaupungilla noin 40 kpl. Liite nro 109. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki liittyy ajalle KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan monitoimilaitteiden ja niihin liittyvien palveluiden hankintaa koskevaan puitesopimukseen antamalla liittymissitoumuksen

25 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ KL-Kuntahankinnat Oy:lle. Ehdotuksen mukainen.

26 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Kalusteiden hankinta / liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen 541/ /2014 KH 217 Valmistelija: hankinta-asiantuntija Johanna Heikel, puh KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n tarkoittama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia asiakkaittensa puolesta. KL-Kuntahankinnat Oy ei veloita asiakkaita palveluistaan. Palvelusta aiheutuvat kulut katetaan toimittajien maksamilla palvelumaksuilla. Loviisan kaupunki liittyi kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti KL-Kuntahankinnat Oy:n puitesopimukseen koskien kalusteiden hankintoja alkaen toistaiseksi. Toimittaja on ollut Martela Oyj. KL-Kuntahankinnat Oy:n hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen ja tästä syystä puitesopimus on ollut voimassa siihen asti kunnes markkinaoikeus antoi päätöksen asiassa. KL-Kuntahankinnat Oy on kilpailuttanut kalustehankinnat uudestaan ja uusi sopimustoimittaja on Isku Interior Oy. Sopimus on nelivuotinen ja päättyy Kalustehankintasopimus kattaa toimisto-, päiväkoti- ja opetuskalusteet. Sopimus on kokonaistaloudellisesti edullinen ja siten hyödyllinen Loviisan kaupungille. Kyseessä on kotimaisia ja laadukkaita kalusteita, jotka ovat suunniteltu ja valmistettu käytettäväksi julkisissa tiloissa. KL-Kuntahankinnat Oy:n sitoumus on liitteenä. Vuonna 2013 kalusteita tilattiin KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimustoimittajalta Martela Oyj:ltä noin ,00 eurolla (alv 0 %). Liite nro 110. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva Ehdotus: Loviisan kaupunki liittyy ajalle KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan kalusteiden hankintaa koskevaan puitesopimukseen antamalla liittymissitoumuksen KL-Kuntahankinta Oy:lle.

27 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotuksen mukainen.

28 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Loviisan Torin salibandyjoukkueen sponsorointi 483/ /2014 KH 218 Valmistelija: markkinointisuunnittelija Jaana Laine, puh Loviisan Torin salibandyjaosto hakee kaupungilta sponsorointitukea seuran edustusjoukkueelle kaudeksi Loviisan kaupunki on sponsoroinut Loviisan Torin salibandyn liigajoukkuetta eurolla kaudella , eurolla kausilla ja sekä eurolla kaudella Loviisan Tor pelasi neljä kautta korkeimmalla sarjatasolla Salibandyliigassa, mutta putosi viime keväänä I divisioonaan (Divariin). Syyskuun lopussa alkavan kauden kokonaisbudjetti on noin euroa, josta suurin osa kootaan yritysten kanssa tehtävillä yhteistyösopimuksilla. Joukkueen budjetti pienenee aiemmasta hieman, sillä budjetti oli noin euroa kaudella Loviisan Tor joutuu tekemään pitkiä ottelumatkoja myös Divarissa. Kotiotteluihin odotetaan tulevan noin 400 katsojaa/ottelu. Loviisan Tor tarjoaa kaupungille sponsoritukea vastaan näkyvyyspakettia, johon sisältyvät aiempien vuosien tapaan logopaikat pelipaidassa ja verryttelyasussa, sivun ilmoitustila ohjelmalehdessä, kaukalomainos, kaksi mainoslakanapaikkaa kotiotteluissa, yksi otteluisännyys, logolinkki Torin verkkosivuilla ja kausikortteja. Loviisan Tor on valmis jatkamaan myös viime vuonna aloitettuja uusia yhteistyömuotoja siten, että kaikki loviisalaisten alakoulujen oppilaat pääsevät seuraamaan ilmaiseksi yhtä ottelua. Lisäksi salibandyjoukkue osallistuu Loviisan viikon ohjelmaan: edustuspelaajat jakavat nimikirjoituksia ja yleisö voi testata oman laukauksensa nopeutta ns. lämäritutkalla kaupungin yleisurheilumestaruuskilpailujen yhteydessä Loviisa on profiloitunut aktiiviseksi salibandykaupungiksi sen ansiosta, että Loviisan Tor pelasi neljä kautta Salibandyliigassa ja että loviisalaisseuralla on kotikaupungissa innostunut kannattajajoukko. Joukkueella on edelleenkin hyvä PR-arvo kaupungille. Joukkueen saama valtakunnallinen huomio kuitenkin väistämättä vähenee Divariin putoamisen takia. Myös joukkueen kokonaisbudjetti on aiempaa pienempi, joten sponsorituen määrää tarkistetaan samassa suhteessa. Esittelijä: kaupunginjohtaja Olavi Kaleva

29 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Ehdotus: Kaupunginhallitus myöntää Loviisan Torin salibandyjoukkueelle euron sponsorituen, joka maksetaan kustannuspaikasta Viestintä/Yleismarkkinointi. Ehdotuksen mukainen.

30 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Viranhaltijapäätöksiä kaupunginhallitukselle tiedoksi KH 219 Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kaupunginhallitukselle tiedoksi: - hallintojohtaja, 5-7/ talousjohtaja, 4-6/ asuntosihteeri, 11/ hankinta-asiantuntija, 2-5/ henkilöstöpäällikkö, 64-73/ satamajohtaja, 1-2/2014 Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

31 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Lautakuntien ja jaostojen päätökset KH 220 Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätösluettelonsa kokouksistaan: - perusturvalautakunta Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnalle, ettei se kuntalain 51 :n nojalla käytä otto-oikeuttaan. Ehdotuksen mukainen.

32 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/ Kaupunginhallitus Ilmoitusasioita kaupunginhallitukselle tiedoksi 544/ /2014, 441/ /2014, 456/02.03/2013, 679/10/2013 KH 221 a) Satamassa käsiteltiin tavaraa tammi-heinäkuun 2014 aikana yhteensä tonnia mikä on 4,25% enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2013 b) Helsingin hallinto-oikeuden päätös koskien Pertti Ajomaan valitusta kaupunginhallituksen päätöksestä myydä rantarakennuspaikka Rönnäsissä c) Verohallinnon päätös koskien Loviisan kaupungin oikaisupyyntöä verovuoden 2010 toisesta oikaisutilityksestä d) Eduskunnan oikeusasiamiehen vastaus Mauri Poikeljärven tutkintapyyntöön katukylttien kieltä koskevassa asiassa e) Henkilöstöpäällikkö informoi valmisteilla olevasta vuoden 2015 henkilöstösuunnitelmasta f) Kaupunginarkkitehti tiedotti kaavoituksen ajankohtaisista asioista. Merkittiin tiedoksi.

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014 KH 212 Valmistelija:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2015 174 Kaupunginhallitus AIKA 30.03.2015 klo 17:30-21:15 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 4/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 15.04.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille

Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille Kaupunginhallitus 212 01.09.2014 Kaupunginvaltuusto 97 10.09.2014 Kaupunginhallitus 94 30.03.2015 Kaupunginvaltuusto 49 15.04.2015 Kiinteistö Oy Talluddenin avustus-/lainapyyntö Loviisan kaupungille 550/02.05.03/2014

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Ekström Veikko Peltoluhta Vesa jäsen klo 17.30-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 21/2014 667 Kaupunginhallitus AIKA 01.12.2014 klo 17:30-20:20 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325. Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2012 325 Kaupunginvaltuusto AIKA 12.12.2012 klo 18:03-21:23 PAIKKA Lovisanejdens högstadium, Brandensteininkatu 27 B LÄSNÄ Lobbas Mats puheenjohtaja Hagfors Kari I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20.

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. Antas Camilla Peren varajäsen klo 17.34-20. LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 84 Kaupunginhallitus AIKA 03.03.2014 klo 17:34-20:54 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 206. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/205 206 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.205 klo 7:30-20:2 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2013 80 Kaupunginhallitus AIKA 18.02.2013 klo 17:31-19:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 24/2012 558 Kaupunginhallitus AIKA 03.12.2012 klo 17:01-18:16 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Grönberg Merja jäsen Kullberg

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 287 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.10.2014 klo 18:00-19:47 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Hagfors Kari II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 241 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 klo 17:00-19:09 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 252. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/205 252 Kaupunginhallitus AIKA 8.05.205 klo 7:30-2:25 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Heikkilä Pekka Sakari

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 262 Kaupunginhallitus AIKA 19.05.2014 klo 17:35-20:10 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Grönberg Merja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 12/2014 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 37 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00-20:16 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2014 495 Kaupunginhallitus AIKA 15.09.2014 klo 18:05-20:33 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 136 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:09-19:51 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli.

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252. Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli. Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 8/2014 252 Maakuntahallitus Kokousaika 20.08.2014 kello 10:00-12:40 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, kokoushuone Piällysmies, Mikonkatu 5, Mikkeli Asialista:

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 2/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 11.02.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää.

Korvaa voimassa olevan peruspalveluohjelmamenettelyn ja on osa EU-lainsäädännön edellyttämää uutta julkisen talouden ohjausjärjestelmää. Kunnanhallitus 25.8.2014 Valtiovarainministeriö Kunta- ja aluehallinto-osasto LAUSUNTO KUNTALAIN HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA / RANTASALMEN KUNTA kunnan toiminnan käsitteestä (6 ) kunnan tehtäviä, järjestämisvastuuta

Lisätiedot

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä.

Asialista. Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys selostaa strategisen yleiskaavan laadinnan edistymistä. HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 12/2014 Kokousaika 25.8.2014, klo 17.00 19.12 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat :t 84-95 Klo 16.00 alkaen ennen kokousta, kaavoitusarkkitehti Pöntys

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1

LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 LOVIISAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 5/2015 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 20.05.2015 klo 18:00 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Liljestrand Tom I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta:

Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Oriveden kaupungin lausunto kuntalain esitysluonnoksesta: Yleistä: Kuntalain kokonaisuudistukselle, jolla korvataan vuoden 1995 kuntalaki, on perusteltu tarve ottaen huomioon kuntien toimintaympäristössä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA

KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA KESKI-POHJANMAAN LIITTO - MELLERSTA ÖSTERBOTTENS FÖRBUND ASIALISTA Maakuntahallitus 7/2014 Kokousaika: 25.8.2014 klo 9.00 12.00 Kokouspaikka: Keski-Pohjanmaan liitto, Kokkola Käsiteltävät asiat: 173 KOKOUKSEN

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1(285) HE-luonnos 8.5.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kuntalaki, joka korvaisi

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2011 345 Kaupunginhallitus AIKA 27.06.2011 klo 17:00-18:43 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Järvinen Anja II varapuheenjohtaja

Lisätiedot