Tekemällä oppii. Tuija Hämäläinen Susanna Palo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tekemällä oppii. Tuija Hämäläinen Susanna Palo"

Transkriptio

1 Tekemällä oppii Tuija Hämäläinen Susanna Palo

2 Kehittämisprosessit Susanna Palo

3 Keväällä 2013 alkaneet kehittämisprosessit Hämeenkyrö, Monityö Paimio, Nuorten Tupa Laukaa, Puustellin työkylä Oriveden työpajat Leppävirta, Tukeva valmennussäätiö Helsinki, Vihreän Oksan Werstas Pieksämäki, PS-liikunta, POTKU Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi, Kaksineuvoisen Jelppis, Junki ja Kieppis Keitele, etsivä - Pielavesi, Monitaitoset ry Rautalampi, Nuorten työpajatoiminta Suonenjoki, Rivertech Nuorten työpaja Vesannon työpaja Syksyllä 2013 alkaneet kehittämisprosessit Joroinen, Nuorten työpaja Nastola, Kakstahti

4 Tukeva, Leppävirta Nastolan Kakstahti Savon yhteinen: Pielavesi, Keitele, Vesanto, Rautalampi, Suonenjoki

5 TYÖKIRJA Power- muotoinen työkirja on suunniteltu työpajan kehittämisprosessin tueksi. Työkirjan aiheita: Arvot, Perustehtävä, Visio Toimintasuunnitelma, vuosikello, viikko-ohjelmat Organisaatiokaavio, Palvelut, Asiakasvirrat Valmennusprosessien kuvaus Valmentajien tehtävät, Valmentajien osaaminen Työpajan oppimisympäristö, Oppilaitosyhteistyö Verkostokartta, Yritysyhteistyö Tulosten mittaaminen Itsearviointi, SWOT STL (Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi malli)

6 Esimerkki Nuorten Tuvan Arvot PAIMION Kaupungin arvot: 1) TOIMIVAT PALVELUT. MONIPUOLISET MAHDOLLISUUDET TYÖHÖN, YRITTÄMISEEN JA VIIHTYMISEEN. Nuorten Tupa on yksi palvelun muoto PAIMIOSSA! 1) Turvallinen ja luonnonläheinen asuinympäristö. Nuoret ovat itse saaneet vaikuttaa työpajan sisustukseen ja työpajan työturvallisuus on huomioitu. Nuoret viihtyvät turvallisessa kannustavassa työpajassa. Kierrätys toimii hyvin työpajalla. 2) Paimiolla aktiviinen kumppanuuteen perustuva ote yritystoiminnan kehittämiseen. Nuorten Tupa aloittaa yritysyhteistyön 10 yrityksen kanssa. NUORTEN TUVAN ARVOT on tehty nuorten kanssa 1) SUVAITSEVAISUUS Kaikki otetaan vastaan sellaisena kuin ovat 2) KANNUSTUS Kannustus tekemään asioita oman elämän eteen (päivärytmi, koulutus ja työelämä) 3) SOSIAALISUUS (YHDENVERTAISUUS) Sosiaalisten taitojen oppiminen, taustalla ei merkitystä, kaikki samalla viivalla 4) HENKINEN TASAPAINO Itsetutkistelu ja itsetuntemus saavutetaan tehtävien kautta 5) YHTEISÖLLISYYS Sopeutuminen yhteiskuntaan terveellä tavalla. Toteutuu yhdessä tekemällä OPPIMISKÄSITYS: Tärkeintä on yhdessä oppiminen, vertaisoppimista

7 Etsivän nuorisotyön ja Nuorten työpajan välinen yhteistyö ETSIVÄ NUORISOTYÖ Kaikista alle 29 v. heitteillä olevista nuorista ilmoitus Saaralle Työpajajakson aloitus JOROISTEN NUORTEN TYÖPAJA Työpajajakson suunnittelu Työpajajakson seuranta Työpajajakson lopetus 1. Sovitaan tapaaminen nuoren kanssa 2. Palveluohjausta 3. Tutustuminen eri paikkoihin 4. Saattaen ohjaus kuntouttavaan tms. toimenpiteisiin 5. Nuorten tapaaminen pajan ulkopuolella tai vierailut pajalta 6. Seurantaa vielä 6 kk aktviivitoimenpiteen jälkeen Saara Mughal- Tiitinen p joroinen.fi TYÖPAJAKSON ALOITTAVA nuori (alle 29 v.) 1. Jokainen nuori ilmoitetaan Saaralle - Leena ilmoittaa aloituksen 2. Sovitaan aika etsivän tapaamiselle työpajalle, mukana Leena, Saara ja asiakas TOIVE: Pajanuorille terveystarkastus + seulat Leena vie TIETOA ohjausryhmään Suunnitelman pajajakson tarkoituksesta ja tavoitteesta tekee Leena asiakkaan kanssa 2. Pasin kanssa käydään suunnitelma läpi, että myös Pasi tietää tavoitteet 3. Seurantatapaamiset sovitaan suunnitelmaa tehtäessä Pajalaisen perustiedotlomake + tavoitteet samassa! 1. Seurannasta eli sopimuksen jatkosta tai keskeytyksestä tieto etsivälle! 2. Kerran kk:ssa PAJATSO ryhmä, jossa seurataan Pajatso-ryhmään sosiaalityöntekijä, koulukuraattori, tetoimiston virkailija ja etsivä. Pajatso ryhmä palvelee hyvin kaikkia. Suostumus saatu asiakkaalta ja Pajatso ryhmä on nimiryhmä! Voimakas hanke ei tule mukaan. Työpajaesimies Leena Laitinen Työvalmentaja Pasi Romo Tulee ilmoittaa etsivälle kaksi viikkoa ennen kuin asiakas lopettaa, että etsivä ehtii loppukartoituks een. 2. Asiakkaan jatkosuunnitelma tehdään (Leena, Pasi, etsivä ja asiakas) ETSIVÄ ottaa tarvittaessa uudelleen nuoret palveluohjaukseen ja jatkavat yhteydenpitoa

8 Paimion NuortenTupa VERKOSTOKARTTA YRITYS 1 on Paimion kunta, joka sitoutuu ottamaan pajalaiset työkokeiluun (kesätyöhön yms.) Kela Sosiaalitoimi Sosiaalityötekijät 3 kpl Nuorten Tupa Ammattiopisto LIVIA: Tuorlan maatalousoppilaitos Paraisen kalatalousoppilaitos Paimion metsäoppilaitos Salonseudun koulutuskuntayhtymä Turun Ammattiinstituutti Nuorten yritystoiveita: K-kauppa, Navikc Eltel, Motoland, Vistan pesula, huonekaluliike, Nordic Tattoo, Florence Martta, Tekniset, ABC ja Neste, K-rauta, sisustusliikkeet, OivaTikki TE- hallinto: Liisa Rastas, Annukka Maunula (Airi Kapanen) Alussa on hyvä saada joko TEhallinnon tai Nuorten Tuvan Jenniltä tai Etsivä Kristiinalta JOPOluokka olisi toive! TULOSSA syksyllä 2013 Paimion lukio Opetusministerin julkaisu 2007:15 JOUSTAVA PERUSOPETUS, Jopo toiminnan aloittaminen ja vakiinnuttaminen Kaarinan 10 luokka Kaarinan lukio Turun ammattiopisto

9 Kehittämistyötä on tehty työpajan tarpeista käsin. Konsultatiivisen tuen lisäksi työpajoilla on ollut mahdollisuus saada koulutusta asiantuntijoilta mm. palvelumuotoilusta. Koulutuksia keväällä katso Kiitos!

10 Työpajapedagogiikka Tuija Hämäläinen

11 Työpajatoimintaan liittyvää säätelyä Työpajatoimintaa ohjaa opetusministeriön päätös: Nuorten työpajatoiminnan yleiset perusteet ja suositukset, 17/600/2006 Työpajojen valmennuspalvelujen toteuttamiseen liittyvää lainsäädäntöä mm. Nuorisolaki 72/2006 Kuntalaki 365/1995 Henkilötietolaki 523/1999 Lastensuojelulaki 417/2007 Päihdehuoltolaki 41/1986 Työllisyys- Kansanterveyslaki 66/1972 politiikka Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Työsopimuslaki 55/2001 Työturvallisuuslaki 738/2002 Valtionavustuslaki 688/2001 Terveydenhuoltolaki 1326/2010 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 189/2001 Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013 Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010 Laki kuntoutuksen asiakasyhteistyöstä 497/2003 Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002 TYÖPAJA- TOIMINTA Nuorisopolitiikka Koulutuspolitiikka Sosiaalipolitiikka

12 TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa yksilön edellytysten mukaista tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta YKSILÖ YHTEISÖ VALMENNUS OPPIMISYMPÄRISTÖ OPPIMINEN Kasvaminen Osa kasvatustehtävää Hyvinvointi Kokonaisvaltainen näkökulma Kohtaaminen Keskeinen menetelmä Osaaminen Opinnollistaminen on osa oppimisympäristöajattelua Tekeminen Keskeinen tapa oppia TAVOITE MUUTOS Muutoksen haluaminen lähteen yksilöstä, valmentautujasta Muutos on mahdollista, mutta muutos on tehtävä näkyväksi muutoksen voi havaita ja todentaa usko omiin vaikuttamisen mahdollisuuksiin kasvaa valmentautujan motivoituminen vahvistuu ja tavoitteet alkavat hahmottua tarkemmin valmennusprosessi tuottaa näkyviä muutoksia ja tuloksia sekä kasvua

13 PEDAGOGIIKAN TOTEUTUMINEN TYÖPAJALLA TAPAHTUVASSA VALMENNUKSESSA PEDAGOGIIKKA tarkoittaa tapaa jolla opetus järjestetään sekä sen kasvatuksellisia ja näkemyksellisiä periaatteita. TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA tarkoittaa joustavissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa yksilön edellytysten mukaista tekemällä oppimista korostavaa, yhteisöllistä ja suunnitelmallista valmennusta. OPPIMISYMPÄRISTÖ TYÖPAJALLA Fyysinen oppimisympäristö: tilat, laitteet, välineet, teknologia, opetusmateriaalit, rakennettu ympäristö ja ympäröivä luonto. Sosiaalinen oppimisympäristö: vuorovaikutus ja ihmissuhteet. Psyykkinen oppimisympäristö: oppimisen kohteena olevat tiedot ja taidot. Emotionaalinen oppimisympäristö: tunteet ja motivaatio. Virtuaalinen oppimisympäristö: tekniikan avulla luotu sähköinen ympäristö. KASVATUSPROSESSI TYÖPAJALLA Kasvuympäristö: ärsykkeet ja virikkeet. Kasvatustilanne: kohtaaminen kasvuympäristössä. Kasvatustavoitteet: yksilölliset ja yhteisölliset kokonais-, etäis-, väli- ja lähitavoitteet. Kasvatustoimenpiteet: käytännön menetelmät. Kasvatussuhde: kahden toimijan välinen valmennustilanteen aikana oleva kaksisuuntainen suhde. VALMENNUS TYÖPAJALLA Valmennusympäristö: työpajalla oleva toiminta-, työ-, oppimisympäristö, jossa on yhteisesti sovittu arvopohja ja säännöt. Valmennustilanne: työpajalla tapahtuva kohtaaminen, vuorovaikutus, onnistumisen kokeminen, itsetunnon vahvistuminen. Valmennustavoitteet: voimaantuminen, sosiaalinen vahvistuminen, elämänhallinta, koulutukseen pääseminen, työmarkkinoille pääseminen, osaamisen karttuminen, työtaitojen vahvistuminen. Valmennusmenetelmät: yksilövalmennus, työvalmennus, kuntouttava työtoiminta, ryhmävalmennus. Valmennussuhde: valmentajan ja valmentautujan keskinäiseen luottamukseen ja toistensa kunnioittamiseen perustuva vuorovaikutussuhde.

14 Työpajapedagogiikka on määritelty työpajakentällä tehtävästä valmennustyöstä käsin. Työpajapedagogiikka-esite ladattavissa hankkeen sivuilta. Aihetta käsittelevä julkaisu ilmestyy Kiitos!

Alueellinen työpajojen kehittämispäivä

Alueellinen työpajojen kehittämispäivä Alueellinen työpajojen kehittämispäivä Nastola 16.9.2014 Tuija Hämäläinen 24.9.2014 24.9.2014 TPY esittely Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, TPY työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA. valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla TEKEMÄLLÄ OPPII TEKEMÄLLÄ OPPII työpajatoiminnan kehittämishankeen (2012-2014) päämääränä on työpajatoiminnan laadun kehittäminen, jotta toiminta on entistä vaikuttavampaa ja työpajat pystyvät paremmin vastaamaan valmentautujien

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta

Lisätiedot

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.

Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11. Työpajatoiminnan rooli ja yhteistyön mahdollisuudet suhteessa Valmaan Valmistavien ja valmentavien koulutusten yhteistyöseminaari 25.11.2013 Mari Ahonen-Walker, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Esityksen

Lisätiedot

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013

Valtakunnallinen työpajayhdistys ry. Vuosikertomus 2013 Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Vuosikertomus 2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) pähkinänkuoressa: työpaja-ammattilaisten vuonna 1997 perustama järjestö työpajakentän

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN

Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Tonja Mylläri PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Sosiaalialan koulutusohjelma Ylempi AMK 2014 PORIN KAUPUNGIN NUORTEN TYÖPAJAN STARTTIVALMENNUS JA SEN KEHITTÄMINEN Mylläri,

Lisätiedot

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA

UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA Utajärven kunta UTAJÄRVEN NUORTEN TYÖPAJATOIM INNAN TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2011 H y v i n v o i n t i t a l o, K i r k k o t i e 32, 9 1 6 0 0 U T A J Ä R V I 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2.

Lisätiedot

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12

TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 1 HAUKIPUTAAN KUNTA Nuorten työpaja TOIMINTA- JA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2010-12 3.6.2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO......... 3 2. TYÖPAJATOIMINTA.. 3 3. TYÖPAJAN TOIMINTA-AJATUS JA PERUSTEHTÄVÄ.....

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

MAMUPAJA-HANKKEEN VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOTAPAAMINEN 4.9.2013 - YHTEENVETO

MAMUPAJA-HANKKEEN VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOTAPAAMINEN 4.9.2013 - YHTEENVETO MAMUPAJA-HANKKEEN VALTAKUNNALLINEN VERKOSTOTAPAAMINEN 4.9.2013 - YHTEENVETO MaMuPaja-hankkeen valtakunnallinen verkostotapaaminen järjestettiin Helsingissä, Ravintola Limonen tiloissa. Tapaamisen teemana

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Nuorten itsenäistyminen

Nuorten itsenäistyminen Terve-Sos 2013 Nuorten itsenäistyminen Anssi Kemppi, järjestöpäällikkö Invalidiliitto ry Invalidiliitto 16.5.2013 Anssi Kemppi 2 Suomessa on tällä hetkellä noin 110 000 20 29-vuotiasta nuorta, jolla ei

Lisätiedot

VALMENNUKSEN OHJE YRITYSYHTEISTYÖHÖN

VALMENNUKSEN OHJE YRITYSYHTEISTYÖHÖN VALMENNUKSEN OHJE YRITYSYHTEISTYÖHÖN PAJALTA DUUNIIN HANKE 1.1.2014 31.10.2014 Kehittäjä Harri Lankinen 1 SISÄLTÖ JOHDANTO JOENSUUN NUORISOVERSTAS RY MILLOIN NUORI ON VALMIS MENEMÄÄN ETEENPÄIN YRITYSKONTAKTIEN

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS

AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS Graafinen suunnittelu & taitto: Heidi Sallmén / Mediapaja 2012 AKSELI 2012 SOSIAALINEN TILINPÄÄTÖS AKSELI Sammonkatu 8 B 15140 LAHTI www.nuorilahti.net Sisällys Tervetuloa

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 2 Esipuhe Puutarhataidot eivät enää automaattisesti siirry sukupolvelta toiselle. Kiinnostusta puutarhatoimintaan kuitenkin on yhä enemmän. Nuoret haluavat oppia kasvattamaan

Lisätiedot

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen

Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen Valtakunnallisen työpajayhdistyksen kehittämistrendejä: laatu, työpajapedagogiikka ja opinnollistaminen Turku 26.-27.9.2012 Mari Ahonen-Walker, toiminnanjohtaja, Tuija Hämäläinen, Tekemällä oppii -projektipäällikkö,

Lisätiedot

Starttivalmennussuunnitelma

Starttivalmennussuunnitelma Starttivalmennussuunnitelma Helsingin Diakonissalaitos Sisältö 3 Johdanto 3 Starttivalmennuksen yleiset tavoitteet 4 Mistä starttivalmennus muodostuu 5 Starttivalmennuksen teemat 8 Elinikäisen oppimisen

Lisätiedot

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli-

Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti. LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- OTE Orimattilan kaupungin työllistämisprojekti LOPPURAPORTTI Orimattilan kaupungin uusi ohjaus- ja työllistämismalli- yhteiskuntavastuullinen monitoimijaverkosto 2012-2015 21.4.2015 Sina Rasilainen projektipäällikkö

Lisätiedot

Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter 22.11.11

Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter 22.11.11 Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter Jupiter-säätiö......on vuonna 2001 perustettu työvalmennuskeskus, joka tarjoaa työttömille henkilöille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville ohjattua työtä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007

Valmennuksella työhön. Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Kirsi Purhonen Muuntaja-projekti Työvalmennus-osaprojekti Vaalijalan kuntayhtymä 2007 Lukijalle MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke www.adaptor.fi Muuntaja-hanke

Lisätiedot

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA

OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä AVARTAJAT-HANKE OSAAMISTA YKSILÖLLISILLÄ POLUILLA Opinnollistaminen osana oppilaitos työpaja-yhteistyötä

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010

Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 Laatukäsikirja KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ Yrittäjäntie 2, 5-7 Vasarakuja 23 67100 Kokkola RETRO Vaunusepäntie 17 Hallitus hyväksynyt 17.6.2010 68620 Pietarsaari Päivitetty 15.4.2013 2 / 14 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖ...

Lisätiedot

Kokemuksia kesästä. Kokemuksia kesästä. Kati Vapalahti

Kokemuksia kesästä. Kokemuksia kesästä. Kati Vapalahti Kokemuksia kesästä on MALLI nuorisokasvatuksen ja työvalmennuksen MENETELMÄSTÄ, jonka tarkoitus on kehittää nuorten sosiaalisia taitoja ja sitä kautta helpottaa nuorten siirtymistä työmarkkinoille. Sosiaaliset

Lisätiedot

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI

YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI YLÄ-SAVON VERKOSTOPAJAN SELVITYSTYÖ LOPPURAPORTTI Loppuraportti 30.12.2009 SULEVI KOMULAINEN Iisalmen Nuorison Tuki ry Sisältö 1 Johdanto... 4 2 Selvitystyön tavoitteet ja tehtävät... 6 3 Välityömarkkinat...

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot