Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma. Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10"

Transkriptio

1 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma Työryhmän väliraportti. STM:n raportteja ja muistioita 2013:10

2 Omaishoidon nykytilanne Laki omaishoidon tuesta voimaan Omaishoidon tuki on hoidettavan sosiaalipalvelu Tuen saajia oli vuoden 2011 aikana Saajista 2/3 on 65 v täyttäneitä Tuen piirissä olevista omaishoitajista oli yli 65+ Omaisensa pääasiallisia auttajia arvioidaan olevan Suomessa noin , avun intensiteetti vaihtelee 1,2 suomalsita auttaa jonkin verran

3 Omaishoidon tuen saajat 2012

4 Omaishoidon tuen saajien hoitajat 2012

5 Työryhmän tehtävä Laatia Suomen ensimmäinen kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma, johon sisältyvät tällä ja seuraavalla hallituskaudella toteutettavat tavoitteet ja toimenpiteet, toimenpiteiden kustannus- ja muiden vaikutusten arviointi sekä toimeenpanosuunnitelma Koordinoida eri hallinnonalojen, kuntien, järjestöjen ja muiden toimijoiden toimenpiteitä, yhteistyötä ja työnjakoa omaishoidon kehittämisessä; Selvittää tarpeelliset säädösmuutokset.

6 Omaishoidon kehittämistä ohjaavat arvot Ihmisarvon kunnioittaminen Itsemääräämisoikeus Yhdenvertaisuus Luottamus ja Turvallisuus

7 Omaishoidon määritelmä / sisältö Omaishoito on hoitoa ja huolenpitoa tarvitsevan henkilön kotona asumista tukeva hoitomuoto. Huolenpito sisältää hoidettavan auttamisen, tukemisen ja ohjauksen sekä valvonnan päivittäisissä toimissa.

8 Sopimusomaishoito, muu omaishoito ja läheisapu Omaishoito toteutetaan joko sopimusomaishoitona tai muuna omaishoitona. Sopimusomaishoitaja on omaishoitaja, joka kanssa on tehty toimeksiantosopimus omaishoidosta. Sopimusomaishoitoa tuetaan aina hoitopalkkiolla ja palveluilla. Harkintavalta omaishoitosopimuksen tekemisessä ulottuu siihen, täyttyvätkö laissa säädettävät sopimusomaishoidon yleiset edellytykset sekä hoidon sitovuutta ja vaativuutta koskevat edellytykset. Muu omaishoitaja on henkilöt, jotka osallistuu omaisensa tai läheisensä hoitoon hoidettavan palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjattavalla tavalla ilman sopimusta. Tuki omaishoitajalle ja hoidettavalle annetaan tarpeenmukaisina palveluina. Tavanomainen perhe- ja ystävyyssuhteisiin kuuluvaa läheisapu ei ole omaishoitoa.

9 Omaishoidon tavoitetila 2020 mennessä Sitova ja raskas omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä, jolloin sopimusomaishoitajien määrä kasvaa nykyisestä :sta noin henkilöön. Omaishoitajien nykyistä vahvempi asema ja keskinäinen yhdenvertaisuus on saavutettu Omaisiaan ja läheisiään hoitavien, heidän hoidettaviensa ja koko omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu palveluin Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamiseen kehitettyjä joustoja hyödynnetään Omaishoitoa tukevien palvelujen ja hoitopalkkioiden järjestämis- ja rahoitusmalli turvaa omaishoitajien yhdenvertaisuuden

10 Omaishoidon tavoitetila 2020 mennessä Sopimusomaishoitajien hoitopalkkiot on määritelty laissa (palkkiot veronalaista tuloa, palkkiotason nosto mahdollisuuksien mukaan) Hoidettavan asiakasmaksuja on sisällytetty sosiaalija terveydenhuollon maksukattoon Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu eri hallinnonalojen toimenpitein Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty

11 Sopimusomaishoidon vaihtoehtoiset järjestämis- ja rahoitusmallit Malli A. Vahvennettu kuntamalli Malli B. Kelan toimeenpanomalli Malli C. Kelan rahoitusmalli Päätös mallista tehdään mm. lausuntopalautteen pohjalta lopullisessa kehittämisohjelmassa

12

13 Malli A. Vahvennettu kuntamalli (1) Kunta vastaa palkkioiden ja palveluiden järjestämisestä uuden sopimusomaishoitolain perusteella Palvelujen ja palkkioidenrahoittamisesta vastaavat kunnat, valtio osallistuu rahoitukseen valtionosuuksin Kunta selvittää hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeen esim. sosiaalihuoltolain, vanhuspalvelulain tai vammaispalvelulain mukaisesti. Sopimusomaishoito valitaan hoitomuodoksi, jos henkilön palvelutarvetta selvitettäessä ilmenee, että henkilö tarvitsee säännöllistä ja vaativaa hoitoa ja huolenpitoa, josta siihen halukas ja kykenevä omainen tai läheinen voi huolehtia osittain tai kokonaan.

14 Malli A. Vahvennettu kuntamalli (2) Kunnan harkintavalta ulottuu siihen, täyttyvätkö laissa säädettävät sopimusomaishoidon yleiset edellytykset ja hoitopalkkion saantiedellytykset. Em. edellytysten täyttyessä kunta on velvollinen järjestämään hoidon ja huolenpidon sopimusomaishoitona määrärahoista riippumatta. Kunta selvittää omaishoitoa tukevien sopimusomaishoitajan palvelujen tarpeen. Kunta tekee hoidettavalle päätöksen sopimusomaishoidon järjestämisestä sekä päätökset hoidettavalle myönnettävistä palveluista palveluja koskevan lainsäädännön perusteella

15 Malli A. Vahvennettu kuntamalli (3) Hoitopalkkion saantikriteerit, hoitopalkkioluokat (2-3) ja palkkioiden suuruus palkkioluokissa määritellään sopimusomaishoitolaissa valtakunnallisesti yhtenäisiksi hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Kunnan ja omaishoitajan väliseen omaishoitosopimukseen kirjataan omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon sisältö ja määrä, hoitopalkkioluokka ja hoitotehtävää tukevien kunnan järjestämien palvelujen sisältö ja määrä. Kaikille sopimusomaishoitajille vapaata 3 vrk/kk.

16 Malli B. Kelan toimeenpanomalli Samat periaatteet kuin Malli A:ssa, mm.: Kunta tekee omaishoitajan kanssa sopimuksen omaishoidosta. Kunta ottaa omaishoitajalle tapaturmavakuutuksen. Ero: Hoitopalkkioiden ja niihin liittyvien sotu-maksujen maksatuksen hoitaa Kela kunnan toimeksi antamana.

17 Malli C. Kelan rahoitusmalli (1) Sopimusomaishoitoa tukevien lakisääteisten palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat. Palvelujen rahoituksesta vastaavat kunnat, valtio osallistuu rahoitukseen valtionosuusjärjestelmän kautta. Hoitopalkkioiden rahoituksesta vastaa valtio (Kela) Hoitopalkkion myöntämisen kriteerit, palkkioluokat ja palkkioiden suuruus palkkioluokassa säädetään laissa valtakunnallisesti yhtenäisiksi hoidon ja huolenpidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

18 Malli C. Kelan rahoitusmalli (2) Kunta selvittää hoidettavan hoidon ja huolenpidon tarpeen Hoidettavan palvelutarpeen selvittämisen (ja palvelusuunnitelman valmistelun) yhteydessä arvioidaan yhdessä hoidettavan ja hänen omaisensa kanssa, voidaanko hoito ja huolenpito osittain tai kokonaan järjestää sopimusomaishoitona. Jos voidaan, sopimusomaishoitajaksi haluava henkilö ohjataan hakemaan hoitopalkkiota Kelalta.

19 Malli C. Kelan rahoitusmalli (3) Kunta antaa Kelalle lausunnon omaishoitajan osuudesta hoidon toteuttamisessa ja hänen soveltuvuudestaan sopimusomaishoitajaksi. Lausunnon liitteenä on hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelma, jossa kuvataan hoidettavan hoidon ja huolenpidon sitovuus ja vaativuus sekä omaishoitajan antaman hoidon ja huolenpidon sisältö ja määrä. Kela tekee päätöksen sopimusomaishoitajan hoitopalkkiosta.

20 Malli C. Kelan rahoitusmalli (4) Kela hoitaa palkkioiden maksatuksen sopimusomaishoitajille ja sopimusomaishoitajan palkkioon liittyvät sosiaaliturvamaksut. Kela (tai kunta) tekee omaishoitosopimuksen hoitajan kanssa. Kela (tai kunta) ottaa tapaturmavakuutuksen sopimusomaishoitajalle. Kunta tekee tarvittavat päätökset hoidettavan sopimusomaishoitajan lakisääteisen vapaan aikaista palveluista ja omaishoitajan jaksamista tukevista palveluista.

21 Kaikissa järjestämis- ja rahoitusmalleissa omaishoitoa tukevia palveluja parannettaisiin Valmennus omaishoitajaksi Riittävä palveluohjaus ja neuvonta Vastuutyöntekijä omaishoitoperheille Omaishoitajille oikeus vuosittaiseen terveystarkastukseen Omaishoitajien ja hoidettavien kuntoutuksen lisääminen

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Sosiaaliturvan kehittymisestä Suomessa 1879 vaivaishuoltoasetus,

Lisätiedot

Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu

Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu Iltapäivän ohjelma 12.30-14.30 Ajankohtaista Omaishoidossa, Matti Mäkelä, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Mistä voimia arkeen,

Lisätiedot

Omaishoito kotona asumisen tukena

Omaishoito kotona asumisen tukena Omaishoito kotona asumisen tukena Koulutuspäällikkö, TtT Kirsi Valkeapää Yliopettaja, THL, KM Hannele Tiittanen SOTE KESKUSTELUTILAISUUS Kotona asumista tukevat avohoidon palvelut Tiistai 9.12.2014 klo

Lisätiedot

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2015 2016 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET

Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET Muonion kunta Sosiaalitoimi MUONION KUNNAN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET SISÄLTÖ 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja määritelmät...3 2. Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset...3 3. Omaishoitajaa koskevat ohjeet...4

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi... 2 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Haapaveden kaupunki, PL 40, 86601 Haapavesi. Kaupungintalo, Tähtelänkuja 1, 86600 Haapavesi. Puhelin 08 4591 1, Faksi 08 4591 334, www.haapavesi.fi OMAISHOIDON TUEN HAKEMINEN JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Sosiaali-

Lisätiedot

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset

Vanhustyön vastuualuepäällikön ehdotus: Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset Omaishoidon tuen myöntämisen perusteet ja soveltamisohjeet Perusturvaltk 42 / 08.02.2006 Vuoden 2006 alusta tuli voimaan laki omaishoidon tuesta (937/2005). Omaishoidon tuki on osa sosiaalipalveluja, jonka

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki 1(6) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2014 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen

16.12.2014. Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Omaishoidon tuen toimintaohje 1.1.2015 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 1 Yleistä omaishoidon tuesta Omaishoidon tuen tavoitteena on mahdollistaa vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön

Lisätiedot

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa?

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Liiton ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivät, Baltic Princess, Hki- Tallinna 25.8.2011 Yrjö Mattila

Lisätiedot

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus

Omaishoidon tuen myöntämisedellytykset ja tukea koskeva sopimus Kuopion kaupunki TIEDOTE 1(5) OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET VUONNA 2011 Perusteet Omaishoidon tuki on lain (Laki omaishoidon tuesta 2.12.2005/937) mukaista palvelua, jonka järjestämis- ja valvontavastuu

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN

Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Hyväksytty johtokunta 10.12.2012 173 OMAISHOIDONTUEN TOIMINTAOHJE 1.1.2013 ALKAEN Sisältö 1. Omaishoidon tuen tarkoitus ja sisältö... 1 2. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 3. Palvelutarpeen arviointi...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Omaishoidontuen toimintaohje

Omaishoidontuen toimintaohje Omaishoidontuen toimintaohje 1/2015 Sisällysluettelo 1. Omaishoidon tuen hakeminen... 2 2. Omaishoidontuen myöntämisedellytykset... 2 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 2 4. Päätös omaishoidontuesta sekä

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Hoiva- ja hoitotyön palvelut OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Omaishoidon tuen soveltamisohjeet Vahvistettu STL 25.4.2006 30/2006 Muutos STL 29.8.2006 44/2006 Päivitys

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot