Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille Päiväkumpu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille 4.11.2014 Päiväkumpu"

Transkriptio

1 Seminaari kaikille omaishoidosta kiinnostuneille Päiväkumpu

2 Iltapäivän ohjelma Ajankohtaista Omaishoidossa, Matti Mäkelä, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Mistä voimia arkeen, Kaisu Ylikoski, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Yhdistystoiminnasta virtaa, Marianne Lind, Hiiden seudun omaishoitajat ja läheiset ry Kahvitauko 15: Parempi, paras, riittävän hyvä omaishoitaja, Matti Mäkelä, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Tukea muutostilanteisiin, Erja Laikio, Omaisena edelleen ry

3 Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry on omaishoitajien ja heidän hoidettaviensa edunvalvonta- ja tukijärjestö Ohjausta ja neuvontaa Omaishoitajien etujen valvontaa, vaikuttamistyötä Julkaisutoimintaa (mm. Lähellä-lehti, palveluopas) Omaishoitajien jaksamista tukevaa toimintaa Omaishoitajalomia Omaishoitajien valmennusta (Ovet) Kuntoutusta omaishoitajille (Kela) Koulutusta Kehittämishankkeita 71 paikallisyhdistystä vertaistukea, virkistystä, tietoa ja tukea osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollisuuksia Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry Förbundet närståendevårdare och vänner rf Hämeentie 105 A, Helsinki Neuvontapuhelin Puh (ma to klo 9 15)

4 Ajankohtaista omaishoidosta

5 Edunvalvontatyö sen kertoo Lausunto palvelurakenteen muuttamisesta vanhusten palveluissa Lausunto kunnan järjestämisvastuulla olevan kotipalvelun, kotisairaanhoidon ja palveluasumisen asiakasmaksuja koskevasta luonnoksesta hallituksen esitykseksi Lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämismallista Lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi työtapaturma- ja ammattitautilaiksi. Kannanottoja kunnissa suunniteltuihin omaishoidon tukemisen heikennyksiin ( Kaarina, Sipoo, Tuusula, Kuopio, Siilinjärvi, Ylöjärvi, Jyväskylä, Eksote )

6 Edunvalvontatyö sen kertoo Kirjelmä STM:lle; Omaishoito osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattiopintoja! Lausunto ikäihmisten palvelujen laatusuosituksesta Selvitys eduskunnalle omais- ja läheishoitovapaan tilanteesta Yleinen vetoomus, että Suomessa omaishoidon tuen myöntäminen on yhdenmukaistettava ja palveluasumisen maksuista tulee määrätä lainsäädännössä. KOHO- työryhmässä vaikuttaminen Julkilausuma: Uppoaako KOHO? Omaishoitajat eivät suostu enää odottamaan!

7 Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma

8 Miksi omaishoidon tukea halutaan kehittää? Jotta mahdollistetaan ihmisten kotona asuminen mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman pitkään Omaishoidon tuen hoitopalkkioiden myöntämiselle ei ole olemassa yhtenäisiä, valtakunnallisia kriteereitä Omaishoidon toimijoiden yhteistyö ei ole toimivaa Omaishoidon tuen hakijat ja saajat ovat asuinkunnastaan riippuen keskenään eriarvoisessa asemassa. Muuttaa iäkkäiden palvelujen rakennetta avohoitopainotteisemmaksi ja hillitä siten kustannusten kasvua ikäihmisten määrän kasvaessa. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

9 Omaishoidon tuen asiakkaat vuoden aikana / 1000 asukasta, koko maa vuodet

10 Mitä tummempi alue, sen suurempi omaishoidon tuen kattavuus, 2013

11 MAAN KESKIARVO

12

13 Sipoossa menee hyvin?

14 Pornaisissa joudutaan venyttelemään?

15 Kehittämisohjelman keskeinen sisältö omaishoidon kehittämisen strategiset tavoitteet ja kehittämistoimenpiteet sopimusomaishoidon ja muun omaishoidon määritelmät ehdotus omaishoitoa koskevan lain säätämisestä KOHO -raportti löytyy = &name=DLFE pdf Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

16 Uusi Omaishoidon määritelmä Omaishoito on hoitomuoto, joka tukee heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi hoitoa tai huolenpitoa tarvitsevien kaikenikäisten henkilöiden kotona asumista. Huolenpito voi olla myös hoidettavan päivittäisten toimien tukemista, ohjausta tai valvontaa. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

17 Työnantaja Läheiset Sairaala Kotikunta TYKS Kela Erityishuoltopiiri Päiväkoti Koulut Vakuutuslaitos Vammaispalvelu Sosiaalityöntekijät Opettajat Avustajat Omaishoito Lautakunnat Vaippahuolto KHO AVI Hallintooikeus Tulkit Kuljetukset Kuntoutus -työryhmä Apuvälinehuollot Lääkärit Apteekki Avustajakeskus Laskutus Tilapäishoito Puheterapeutti Vammaisen lapsen perhe Asuntola Optikko Päiväkeskus Henk.koht. avust. Hammaslääkäri. laboratorio Epilepsia- kontrolli Fysioterapeutit Toiminta- terapeutit Sosiaaliasiamies Kuntoutusohjaaja Poliisi Potilasasiamies Verottaja Kotipalvelu Seurakunta Autokauppa Tulli Asunnon muutos Oikeusaputoimi Maistraatti Koulukuraattori Koulunkäyntiavustajat Saattajat Tikoteekki Apuvälinevalmistajat Ortobedi TAYS Huolenpitotyötä on myös huolehtia verkostosta

18 1. Omaishoitajien yhdenvertaisuus ja nykyistä vahvempi asema on saavutettu Sopimusomaishoidon kriteerit täyttävillä on subjektiivinen oikeus sopimusomaishoitoon, hoitopalkkioon ja vapaaseen Omaishoitajat ovat tasavertaisia sopimuskumppaneita omaishoidon toimeksiantosopimusta tehtäessä Sopimusomaishoitajien tiedonsaantia hoidettavan hoitoon ja huolenpitoon liittyvistä asioista sekä mahdollisuuksiaan asioida tarvittaessa hoidettavan puolesta on parannettu Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten koulutukseen on sisällytetty riittävästi tietoa omaishoitajuudesta sekä omaishoitotilanteiden tunnistamisesta ja tukemisesta Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

19 2. Omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu Tarpeenmukaiset, yksilölliset palvelukokonaisuudet Omaishoitajalle mahdollisuus lepoon, virkistykseen Valmennus (Ovet) ja ohjaus omaishoitajille Sopimusomaishoitajille maksuttomat aloitustarkastukset ja muut tarpeen mukaiset terveystarkastukset (kunta) Omaishoitajille kuntoutusta kunnat Kela on asettanut omaishoitajien kuntoutuksen yhdeksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen painoalueeksi ja lisännyt tähän tarkoitukseen käytettäviä määrärahoja. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

20 3. Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty Neuvonta, koulutus, valmennus, vertaistuki, virkistystoiminta ja vapaaehtoistyö järjestöjen ja seurakuntien tehtävänä niiltä osin kuin ne eivät sisälly kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Järjestöt tekevät yhteistyötä keskenään ja kunnan kanssa toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi ja juurtumisen edistämiseksi. RAY lisää järjestöjen avustusten systemaattisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

21 4. Sitova ja vaativa omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä Sopimusomaishoitajien määrä :een vuoden 2020 lopussa Sopimusomaishoidon edellytykset Sitova ja vaativa hoidon tarve heikentyneen toimintakyvyn, sairauden tai vamman vuoksi voi olla myös sitovaa ja vaativaa päivittäisten toimien tukemista, ohjausta tai valvontaa. Halukas, kykenevä ja soveltuva hoitaja omainen tai muu läheinen henkilö Soveltuva koti sellaisenaan tai tarpeellisten muutostöiden ja apuvälineiden järjestämisen jälkeen. Hoidettavan toivomukset ja etu hoidettava hyväksyy hoitajan sopimusomaishoitajakseen ja sopimusomaishoito on muutenkin hoidettavan toiveiden ja edun mukaista. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

22 Miten sitovaa työtä osa omaishoitajista tekee? Ympärivuorokautista omaishoitotyötä tekevä on vuoden alusta alkaen ollut mennessä yhtä sitovasti työhönsä kuin ansiotyössä oleva palkansaaja keskimäärin koko vuonna. Kun omaishoitosopimuksen tehnyt omaishoitaja yrittää pitää lakisääteistä vapaata, hän joutuu maksamaan hoidettavan hoidosta 11.30e maksun/vrk.

23 Sopimushoidon edellytykset Arviointimittari? Hoidettavalla sitova ja vaativa hoidon tarve Olemassa omaishoitajaksi halukas, kykenevä ja soveltuva omainen Hoidettava hyväksyy omaisen sopimusomaishoitajakseen Sopimusmaishoito on hoidettavan toiveiden ja edun mukaista Koti soveltuu omaishoitoon joko sellaisenaan tai muutostöin. Sopimusomaishoito on yksi vaihtoehto hoidon toteuttamiseen, tarvittaessa muiden hoitomuotojen tukemana. Sopimusomaishoitajien määrä on vuoden 2020 lopussa.

24 Sopimusomaishoitajan etuudet, palvelut ja tuki Hoitopalkkio omaishoitajalle 3 hoitopalkkioluokkaa (laissa) 500 e / 700 e / e Ennakonpidätyksen alaista tuloa Mahd. kuntakohtainen lisä Vapaapäivät kaikille sopimusomaishoitajalle Ylimmät palkkioluokat 3/kk, alin 2/kk Alennettu sijaishoidon maksu Lisävapaat Palvelut hoidettavalle Omaishoitoa tukevat palvelut omaishoitajalle Eläke- ja tapaturmavakuutus Vastuutyöntekijä tarvittaessa Valmennus ja ohjaus Säännöllinen terveydentilan seuranta (omaishoitaja ja hoidettava) Omaishoidon tuki (2014) omaishoitolaki (2006) Hoitopalkkio omaishoitajalle 381,00 /kk (alaraja) 761,99 /kk (alaraja: erityisen raskaat tilanteet + ansiotyöstä poisjääminen) Ennakonpidätyksen alaista tuloa Vapaapäivät (3/kk) osalle omaishoitajista Alennettu sijaishoidon maksu Lisävapaat Palvelut hoidettavalle Omaishoitoa tukevat palvelut omaishoitajalle Eläke- ja tapaturmavakuutus Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

25 Ei oikeutta vapaaseen

26 5. Muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisesti Sopimusomaishoidon kriteerit eivät täyty Omaishoitaja ei halua tehdä omaishoidosta sopimusta, mutta tarvitsee tehtäväänsä ja jaksamistaan tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja Omaishoitajan tehtävät kirjataan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. varaudutaan myös siihen, miten omaishoitajan osuus hoitotyöstä järjestetään tilanteissa, joissa hoitaja on estynyt toimimaan omaishoitajana. Tukea omaishoitajalle Sosiaalihuoltolain mukainen ohjaus, neuvonta ja palvelut Jaksamista tukevat palvelut, kuten virkistystoiminta, kuntoutus tai teknologiset ratkaisut Lisäksi järjestöiltä, seurakunnilta ja lähiyhteisöiltä vertaistukea, valmennusta ja neuvontaa sekä kuntoutusta Kelasta Tukea hoidettavalle Sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset palvelut Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

27 Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen joustoja on kehitetty Omaishoitoon liittyviä asiakasmaksuja on sisällytetty maksukattoon Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

28 Sopimusomaishoidon järjestämisja rahoitusvaihtoehdot Vahvennettu kuntamalli kunta vastaa sopimusomaishoidon ja sitä tukevien palvelujen ja hoitopalkkion järjestämisestä ja rahoituksesta ja saa niihin nykyiseen tapaan valtionosuutta Kelan rahoitusmalli Kela (valtio) vastaa sopimusomaishoitoon kuuluvan hoitopalkkion rahoituksesta, päättää palkkion myöntämisestä ja hoitaa sen maksatuksen sopimusomaishoitajalle Sopimusomaishoitoon kuuluvien palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu kunnilla. Kummassakin mallissa omaishoitosopimus tehdään kunnan ja omaishoitajan välillä. Muu omaishoito olisi kummassakin mallissa kunnan järjestämis- ja rahoitusvastuulla. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

29 Mallien vahvuudet ja heikkoudet Kela-malli Lisää omaishoitajien yhdenvertaisuutta varmemmin Rahoitus turvatumpi Heikkoutena kahdesta viranomaisesta johtuva päätöksenteon kankeus ja ongelmat muutoksenhaussa (AVI, sosiaaliturvan muutoksenhaku ltk) Vahvennettu kuntamalli Joustavampi (esim. omaishoidon muutostilanteet) Nopeampi päätöksenteko (yksi viranomainen) Yksinkertaisempi muutoksenhakuprosessi Heikkoutena: alueelliset erot säilyvät ehdotetusta subjektiivisesta oikeudesta huolimatta Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

30 Miten tästä eteenpäin? Omaishoidon kehittämisohjelman toteuttaminen sisällytetään seuraavaan hallitusohjelmaan Laki sopimusomaishoidosta voimaan 2016 o o o o o o o Palvelutarpeen selvittäminen, omaishoito hoitomuotona Yhtenäiset sopimusomaishoidon kriteerit ja hoitopalkkioluokat Nostetaan vähimmäishoitopalkkion tasoa. Otetaan käyttöön 3-luokkainen hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyvä hoitopalkkio Päätetään järjestämis- ja rahoitusmallista Säädetään sopimusomaishoitajien maksuttomat, tarpeenmukaiset aloitus- ja muut terveystarkastukset Turvataan sopimusomaishoidossa kunnan tarvittaessa nimeämän vastuutyöntekijän ja muussa omaishoidossa sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän tuki Varaudutaan omaishoitajien määrän kasvuun lisäämällä valtion ja kuntien omaishoidon tukemiseen kohdistuvaa rahoitusta Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

31 Miten tästä eteenpäin? Arvioidaan asiakasmaksulainsäädännön uudistamisen yhteydessä sopimus- ja muuhun omaishoitoon liittyvien palvelujen maksujen sisällyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoon ja mahdollisuudet säätää omaishoidon hoitopalkkio etuoikeutetuksi tuloksi tulosidonnaisia asiakasmaksuja määriteltäessä. STM / Annetaan omaishoitajille valmennus tehtäväänsä (esim. Ovet) Lisätään Kelan omaishoitajille järjestämää harkinnanvaraista kuntoutusta Omaishoidon edellytysten parantaminen vaatii poliittista päätöksentekoa, kuten lainsäädännön ja rahoituksen uudistamista, sekä informaatio-ohjauksen vahvistamista. Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

32 Omaishoitoa kannattaa tukea Omaishoidolle vaihtoehtoisen palvelun kustannuksia v Omaishoito /v Säännöllinen kotihoito (2 käyntiä/vrk, 45 /käynti) Vanhusten tehostettu palveluasuminen (120 /vrk) Vanhainkotihoito (150 /vrk) Hoito kehitysvammalaitoksessa (280 /vrk) /v /v /v /v Lähde: Kansallinen omaishoidon kehittämisohjelma , Pyöreän pöydän muistio

33 Päättäjät ovat kiinnostuneita omaishoitajista ja heidän tukemisestaan motiivit vaihtelevat: Arvovalinnan ja tahtokysymyksen kunnissa: Haluamme tehdä omaishoidosta nyt ja jatkossa nykyistä inhimillisemmän ja houkuttelevamman vaihtoehdon. Keskeistä meille kehittämisessä on omaishoitoperheiden tarpeiden huomioiminen Kumppanuuden kunnissa: Haemme ratkaisuja, joista hyötyvät niin omaishoitoperhe kuin muut tahot (win win) Keskeistä meille on järjestelmän toimivuus ja omaishoitoperheiden tarpeiden huomioiminen pääsääntöisesti järjestelmän sallimissa puitteissa Hyödyksi käyttäjien kunnissa: Näemme omaishoitajat lähinnä hyvänä resurssina Keskeistä meille on saada laitoshoidon määrää vähennettyä ja kustannuksia kuriin Välinpitämättömyyden kunnissa: Siirrämme kasvavan hoito- ja hoivataakan omaisten harteille Keskeistä meille on omaisten velvollisuus hoitaa mahdollisimman pitkään, halutaan sitä tai ei

34 Keskisuurten kuntien sosiaali- ja terveystoimen kustannusten jakautuminen eri toimintamuotoihin Teija Mikkola 34

35 Eduskuntavaalit 2015 HAASTE: Tutustu omaishoitajan arkeen Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry ja sen paikallisyhdistykset haastavat kansanedustajat ja kansanedustajaehdokkaat tutustumaan omaishoitajien arkeen. Kampanja-aika: Maanantaisin Kampanja päättyy eduskuntavaalien kynnyksellä 9.4 Helsingissä pidettävään tilaisuuteen Kuka muistaa omaishoitajaa vaalien jälkeen? Kampanjan tavoite: Tehdä omaishoitajien arkea, tukemisen tarpeita, toiveita ja odotuksia tunnetuksi päättäjille. Lisätä ymmärrystä omaishoitoa kohtaan ja edistää omaishoitomyönteistä kulttuuria.

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila

Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma. KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Mikä muuttuu vai muuttuuko mikään Kansallinen omaishoidon ohjelma KUINKA LAKI LUETAAN 26.3. 2014 Valtion virastotalo Turku Yrjö Mattila Sosiaaliturvan kehittymisestä Suomessa 1879 vaivaishuoltoasetus,

Lisätiedot

Omaishoito kotona asumisen tukena

Omaishoito kotona asumisen tukena Omaishoito kotona asumisen tukena Koulutuspäällikkö, TtT Kirsi Valkeapää Yliopettaja, THL, KM Hannele Tiittanen SOTE KESKUSTELUTILAISUUS Kotona asumista tukevat avohoidon palvelut Tiistai 9.12.2014 klo

Lisätiedot

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille

Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille Palveluopas 2014 2015 Omaishoitajille ja läheisille AMMATTILAISTEN KÄYTTÄMÄT HOITOTARVIKKEET NYT KAIKKIEN SAATAVINA JÄSENETU Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry:n jäsenille ARJEN APUVÄLINEET Tuet ja suojat

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt...

Onneksi on omaishoitaja. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf. Tiedä, taida, selviydyt... Onneksi on omaishoitaja 1991 2011 Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2011-2012 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Tiedä, taida, selviydyt... 2010-2011 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tervetuloa

Lisätiedot

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville

2008-2009 PALVELUOPAS. omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville 2008-2009 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille ja ikääntyville Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Turvallisemmin portaissa Stannah-porrashissit

Lisätiedot

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä:

Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: Maailmassa on vain neljänlaisia ihmisiä: heitä, jotka ovat olleet omaishoitajia; heitä, jotka ovat omaishoitajia; heitä, joista tulee omaishoitajia; ja heitä, jotka tarvitsevat omaishoitajia. Rosalynn

Lisätiedot

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry

Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Onneksi on omaishoitaja Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf Tiedä, taida, selviydyt... 2012-2013 PALVELUOPAS omaishoitajille, vammaisille,pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa?

Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Paikallisyhdistysten ja kuntien yhteistyö uuden hallitusohjelman valossa, miten voimme vaikuttaa? Liiton ja paikallisyhdistysten neuvottelupäivät, Baltic Princess, Hki- Tallinna 25.8.2011 Yrjö Mattila

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta

Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta Minäkö omaishoitaja? Ensiopas omaishoidosta JULKAISIJAT Lakeuden Omaishoitajat ry, www.lakeudenomaishoitajat.fi Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry,

Lisätiedot

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE

OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE TUUSULAN KUNTA SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMIALA Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TOIMINTAOHJE Pysyväisohje 1.5.2012 alkaen Sosiaali- ja terveyslautakunta 23.5.2012 41 SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOIDON TUEN MÄÄRITTELY...

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014

TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 TYRNÄVÄN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta Vanhustyö, Vammaispalvelut OMAISHOIDONTUKI VUONNA 2014 Omaishoidontuki mahdollistaa henkilön kotihoidon alentuneesta toimintakyvystä, sairaudesta, vammasta

Lisätiedot

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen

PYSYVÄISOHJE 1 (8) Omaishoidon tuki OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS. 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen PYSYVÄISOHJE 1 (8) PTL 13.6.2013 Liite 9, PTL 29.8.2013 106 Liite 7 Dno 649/05.12.00/2013 OMAISHOIDON TUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA OHJEISTUS Voimassa: 1.9.2013 alkaen toistaiseksi Korvaa aiemman ohjeen 1.

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut

OMAISHOIDON TUKI. Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut OMAISHOIDON TUKI Toivakan vanhus- ja vammaispalvelut 1.7.2015 voimaan tulevat omaishoidon tuen myöntämisperusteet, maksaminen ja omaishoitajan tukeminen Vanhuspalvelujohtaja Eija Kauppinen ja perusturvajohtaja

Lisätiedot

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN

OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN OMAISHOIDON OPAS HUITTINEN Versio 1 19.3.2015 Sisällysluettelo Omaishoitajat Huittisissa... 2 Mitä on omaishoidontuki?... 2 Omaishoidon tuki... 2 Omaishoidon tuen hakeminen... 2 Tuen myöntämisedellytykset...

Lisätiedot

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011

ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT. Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 ONNEKSI ON OMAISHOITAJA YHDISTYKSET TOIMIVAT Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner -Förbundet rf 1991-2011 Onneksi on Julkaisija: Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry, Närståendevårdare

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015

TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 TYRNÄVÄN KUNTA Ikäihmisten strategia ja kehittämisohjelma vuosille 2011 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 4 03.02.2011 Kunnanhallitus 56 21.02.2011 Kunnanvaltuusto 30 15.06.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA KAIKKI YHDESSÄ EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA EURAN KUNNAN SOSIAALITOIMEN JULKAISUJA 2006 2 EURAN KUNNAN VAMMAISPOLIITTINEN VISIO Vammaiset kunnan asukkaat ovat tasavertaisia muiden kuntalaisten

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

Omaishoidontuesta annetun lain 3 mukaan kunta voi myöntää omaishoidontukea, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät: OMAISHOIDONTUEN MÄÄRITTELY 1.3.2014 Omaishoidontuella tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidetavalle läheisen henkilön

Lisätiedot

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN

OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN OHJEET OMAISHOIDON TUEN TOTEUTTAMISEKSI JA HOITOPALKKIOIDEN MÄÄRÄT LOVIISASSA 1.1.2013 LUKIEN SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1. OMAISHOITOON LIITTYVIÄ KÄSITTEITÄ JA MÄÄRITELMIÄ 2. OMAISHOIDON MYÖNTÄMISEN

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE

PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE PALVELUKANSIO OMAISHOITAJILLE Kokkolanseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry HYVÄ OMAISHOITAJA! Tämä palvelukansio on suunnattu omaishoitajille sekä omaishoitajien parissa työskenteleville ammattihenkilöille.

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS

PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Kokoaja: Aluesihteeri Satu Lukka PALVELUOPAS 2011 KIELELLINEN ERITYISVAIKEUS Tässä oppaassa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, jotka voivat

Lisätiedot

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET

OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET OMAISHOIDONTUEN MYÖNTÄMISPERUSTEET Laki omaishoidontuesta (937/2005) on tullut voimaan 1.1.2006 alkaen ja se korvaa aikaisemmat omaishoidontukea koskevat sosiaalihuoltolain säännökset sekä asetuksen omaishoidontuesta.

Lisätiedot

20 vuotta omaishoitoa

20 vuotta omaishoitoa 20 vuotta omaishoitoa Mitä minulle kuuluu? seminaari omaishoitajan oikeuksista Merja Purhonen, järjestöpäällikkö Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Omaishoitajien ajatuksia

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot