KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA. Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja"

Transkriptio

1 KANSALLINEN OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMA KOHO JA OMAISHOITAJIEN ASEMA Anneli Kiljunen Omaishoitajat ja läheiset -liiton puheenjohtaja Kansanedustaja - Sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja - Valtiovarainvaliokunnan jäsen - Kelan valtuutettujen varapuheenjohtaja anneli.kiljunen@eduskunta.fi puh

2 OMAISHOIDON YHTEISKUNNALLINEN YMPÄRISTÖ Väestön ikärakenteen muuttuminen: v Suomessa 1,5 milj. yli 65-vuotiasta, huoltosuhde muuttuu rajusti Haasteet kestävyydelle ja palvelurakenteelle Yhteiskunnan taloudelliset haasteet Palvelurakenteiden uudistaminen välttämätön Tulevaisuudessa entistä useampi ihminen asuu kotonaan Ihmisen omaa vastuuta korostetaan Omaishoidon merkitys kasvaa 2

3 75 vuotta täyttäneet Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä 89,7 89,6 89,5 89,6 91,0 92,0 Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet , % vastaavanikäisestä väestöstä 11,2 11,8 12,2 13,0 14,0 3,0 3,7 4,2 4,4 4,5 6,0-7,0* 1,7 3,4 5,6 5,9 6,0 7,0 8,4 6,8 4,7 4,4 2,0 3,0 3

4 Omaisia ja tuttavia auttavia 1,2 milj.. Pääasiallisia auttajia Raskas ja sitova hoito Omaishoidon tuki

5 OMAISHOIDON KEHITTÄMISOHJELMAN ARVOPOHJA 5

6 KEHITTÄMISOHJELMAN MUKAAN Omaishoito jatkossa hoitomuoto perustuu palvelutarpeenarviointiin hoidettavalle hoito- ja palvelusuunnitelma Sitova ja vaativa omaishoito turvataan sopimusomaishoitona Muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain mukaisin palveluin 6

7 OMAISHOIDON TAVOITETILA VUONNA Omaishoitajien yhdenvertaisuus on saavutettu 2. Omaishoitoperheen hyvinvointi on turvattu 3. Järjestöjen ja seurakuntien rooli omaishoitajien tukena on selkiytetty 4. Sitova ja vaativa omaishoito on sopimusomaishoidon piirissä 5. Muuta omaishoitoa tuetaan sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisesti 6. Ansiotyön ja omaishoidon yhteensovittamisen joustoja kehitetty 7. Omaishoitoon liittyviä asiakasmaksuja on sisällytetty maksukattoon 8. Omaishoidon toimijoiden yhteistyötä on vahvistettu 7

8 SITOVA JA VAATIVA OMAISHOITO ON SOPIMUSOMAISHOIDON PIIRISSÄ Sopimusomaishoidon edellytykset Hoidettavalla sitova ja vaativa hoidon tarve Olemassa omaishoitajaksi halukas, kykenevä ja soveltuva omainen Hoidettava hyväksyy omaisen sopimusomaishoitajakseen Sopimusmaishoito on hoidettavan toiveiden ja edun mukaista Koti soveltuu omaishoitoon joko sellaisenaan tai muutostöin. Sopimusomaishoito on yksi vaihtoehto hoidon toteuttamiseen, tarvittaessa muiden hoitomuotojen tukemana. Sopimusomaishoitajien määrä on vuoden 2020 lopussa.

9 SOPIMUSOMAISHOITAJAN ETUUDET, PALVELUT JA TUKI Hoitopalkkio omaishoitajalle 3 palkkioluokkaa 500e / 700e / 1100e Ennakonpidätyksen alaista tuloa Mahd. kuntakohtainen lisä Vapaapäivät kaikille sop.omaishoitajille alin palkkioluokka 2/kk, ylimmät 3 alennettu sijaishoidon maksu lisävapaat Palvelut hoidettavalle Omaishoitoa tukevat palvelut hoitajalle Eläke- ja tapaturmavakuutus Vastuutyöntekijä tarvittaessa Valmennus ja ohjaus Säännöllinen terveydentilan seuranta (omaishoitaja ja hoidettava) Omaishoidon tuki nyt omaishoitolaki 2006 Hoitopalkkio omaishoitajalle 381,00 /kk (alaraja) 761,99 /kk (alaraja: erityisen raskaat tilanteet + ansiotyöstä poisjääminen) Ennakonpidätyksen alaista tuloa Vapaapäivät (3/kk) osalle omaishoitajista alennettu sijaishoidon maksu lisävapaat Palvelut hoidettavalle Omaishoitoa tukevat palvelut omaishoitajalle Eläke- ja tapaturmavakuutus 9

10 MUUTA OMAISHOITOA TUETAAN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISESTI Sopimusomaishoidon kriteerit eivät täyty Omaishoitaja ei halua tehdä omaishoidosta sopimusta, mutta tarvitsee tehtäväänsä ja jaksamistaan tukevia sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja Omaishoitajan tehtävät kirjataan hoidettavan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. varaudutaan myös siihen, miten omaishoitajan osuus hoitotyöstä järjestetään tilanteissa, joissa hoitaja on estynyt toimimaan omaishoitajana. 10

11 MUUTA OMAISHOITOA TUETAAN SOSIAALIHUOLTOLAIN MUKAISESTI Tukea omaishoitajalle sosiaalihuoltolain mukainen ohjaus, neuvonta ja palvelut jaksamista tukevat palvelut, kuten virkistystoiminta, kuntoutus tai teknologiset ratkaisut lisäksi järjestöiltä, seurakunnilta ja lähiyhteisöiltä vertaistukea, valmennusta ja neuvontaa sekä kuntoutusta Kelasta Tukea hoidettavalle sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain, kehitysvammalain tai terveydenhuollon lainsäädännön mukaiset palvelut 11

12 SOPIMUSOMAISHOIDON JÄRJESTÄMIS- JA RAHOITUSVAIHTOEHDOT Vahvennettu kuntamalli Kunta vastaa sopimusomaishoidon, palvelujen ja palkkion järjestämisestä ja rahoituksesta Valtionosuus kunnalle nykyiseen tapaan Kelan rahoitusmalli Kela (valtio) vastaa palkkion myöntämisestä, vastaa sen rahoituksesta ja hoitaa maksamisen Palvelujen järjestämis- ja rahoitusvastuu kunnilla Kummassakin mallissa omaishoitosopimus tehdään kunnan ja omaishoitajan välillä. Muu omaishoito olisi kummassakin mallissa kunnan järjestämis- ja rahoitusvastuulla. 12

13 MALLIEN VAHVUUDET JA HEIKKOUDET Kela-malli Lisää omaishoitajien yhdenvertaisuutta varmemmin Rahoitus turvatumpi Heikkoutena kahdesta viranomaisesta johtuva päätöksenteon kankeus ja ongelmat muutoksenhaussa (AVI, sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta) Vahvennettu kuntamalli Joustavampi (esim. omaishoidon muutostilanteet) Nopeampi päätöksenteko (yksi viranomainen) Yksinkertaisempi muutoksenhakuprosessi Heikkoutena: alueelliset erot säilyvät ehdotetusta subjektiivisesta oikeudesta huolimatta 13

14 KUINKA PALJON TYÖRYHMÄN EHDOTUKSET MAKSAVAT? Kustannukset (brutto) n. 468 miljoonaa euroa/vuosi Sopimusomaishoidon tuomat säästöt kasvaisivat noin 1,3 miljardista yli 1,5 miljardiin euroon vuodessa muihin hoitomuotoihin verrattuna huom. 44 % omaishoidettavista olisi vuonna 2012 ollut laitoshoidossa tai muussa ympärivuorokautisessa hoidossa ilman omaishoidon tukea (THL, omaishoidon tuen kuntakysely 2012). 14

15 OMAISHOITOA KANNATTAA TUKEA Keskimääräinen omaishoidon tuki on > 450 /kk (STM 2007) Omaishoidon tukea saavien omaishoitajien työ säästi v kuntien sosiaalipalvelujen menoja arviolta 1,1 miljardia euroa (KOHO 2013) Omaishoidolle vaihtoehtoisen palvelun kustannuksia v Omaishoito Säännöllinen kotihoito (2 käyntiä/vrk, 45 /käynti) Vanhusten tehostettu palveluasuminen (120 /vrk) /v /v /v Vanhainkotihoito (150 /vrk) Hoito kehitysvammalaitoksessa (280 /vrk) /v /v 15

16 KEHITTÄMISOHJELMAAN SISÄLTYY TOIMENPIDEOHJELMA Sisältää 35 toimenpidettä Selkeitä askelmerkkejä tulevaisuuteen Omaishoidon edellytysten parantaminen vaatii poliittista päätöksentekoa, kuten lainsäädännön ja rahoituksen uudistamista, sekä informaatio-ohjauksen vahvistamista. 16

17 MITEN ETEENPÄIN? Laki sopimusomaishoidosta saatava voimaan viimeistään 2016 Palvelutarpeen selvittäminen, omaishoito hoitomuotona Yhtenäiset sopimusomaishoidon kriteerit ja hoitopalkkioluokat Nostetaan vähimmäishoitopalkkion tasoa. Otetaan käyttöön 3- luokkainen hoidon vaativuuden ja sitovuuden mukaan määräytyvä hoitopalkkio, Päätetään järjestämis- ja rahoitusmallista Säädetään sopimusomaishoitajien maksuttomat, tarpeenmukaiset aloitus- ja muut terveystarkastukset Turvataan sopimusomaishoidossa kunnan tarvittaessa nimeämän vastuutyöntekijän ja muussa omaishoidossa sosiaalihuoltolain mukaisen omatyöntekijän tuki Varaudutaan omaishoitajien määrän kasvuun lisäämällä valtion ja kuntien omaishoidon tukemiseen kohdistuvaa rahoitusta 17

18 MITEN ETEENPÄIN? Tulee arvioida palvelujen maksujen sisällyttäminen sosiaali- ja terveydenhuollon maksukattoon ja mahdollisuudet säätää omaishoidon hoitopalkkio etuoikeutetuksi tuloksi tulosidonnaisia asiakasmaksuja määriteltäessä. 18

19 NEUVOTTELUPÄIVÄT VAATIVAT ETTÄ lainsäädäntövalmistelu aloitetaan ohjelman pohjalta viivytyksettä asiakasmaksu-uudistusta kiirehditään huomioiden omaishoidon palveluiden maksut omaishoidon palveluiden maksut sisällytetään maksukattoon ilman lainsäädäntövalmistelua: kuntoutuksen lisääminen, terveydenhoidon ja toimeksiantosuhteisen sijaishoidon vahvistaminen -> vuoden 2015 budjettiin 19

20 Joka kuudes meistä on omaishoitaja.

21 KIITOS! Pidetään yhteyttä, Anneli 21