Kieli ja sen tutkimus. Teoria teorianmuodostuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kieli ja sen tutkimus. Teoria teorianmuodostuksessa"

Transkriptio

1 Theoria eli 'katseleminen' (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 25 [Johdatusta *eteelliseen aja0eluun. Helsingin yliopiston filosofian laitoksen julkaisuja 3. Helsinki.]) Kieli ja sen tutkimus Tommi Jantunen, SVKS112, Älyllisten toimintojen avulla saavutetut yleiset käsitykset (esim. musiikin teoria) Jokin kokonainen tutkimusala (esim. peliteoria tai systeemiteoria) Tieteenalan sisällä kehite/y systemaa1nen 2etojärjestelmä (esim. suhteellisuusteoria) Teoria (Haaparanta & Niiniluoto 1986: 25) Teoria teorianmuodostuksessa " sisältää teoree*sia termejä, jotka viioaavat teoreepsiin enqteeoeihin eli olioihin, jotka eivät ole välioömäsq havaioavissa, esimerkiksi alkeishiukkaset, geenit, sosiaalinen paine, kollekqivinen piilotajunta ja superego." " kertoo, millaisia olioita maailmassa on ja miten nämä oliot säännönmukaises2 lii/yvät toisiinsa." Teoriat yksioäiskielistä: Teoria kielestä maailmassa Maailma SVK 1

2 Mustan joutsenen merkitys Teoria kielestä perustuu teoriaan MAAILMASTA Popper, Karl R. ([1963]1995). Arvauksia ja kumoamisia [engl. Conjectures and refuta*ons]. Tampere: Gaudeamus. Maailma 1: fyysinen maailma Maailma 2: yksilön mentaalinen maailma Maailma 3: mentaalisen toiminnan tuooeiden maailma kieli maailmojen (2 ja 3) rajapintana Kuva: Peter Griffin, hop://www.publicdomainpictures.net/view- image.php?image=8248&picture=black- swan Millainen olio KIELI on? F. Karlsson: "Kielellä on fyysinen olomuoto (puhunnokset, viitonnokset, teksqt...) mentaalinen olomuoto (representaaqot ym.) ja sosiaalinen olomuoto" jotka ovat interak*ossa keskenään. (F. Karlsson) 2

3 Langage = langue + parole Languein olemus "The structure of a language is a social product of our language faculty. At the same Qme, it is also a body of necessary conven2ons adopted by society to enable members of society to use their language faculty." (CLG, 25.) De Saussure, Ferdinand ([1916]1983). Course in general linguis*cs [ransk. Cours de linguis*que générale = CLG]. [Edited by C. Bally & A. Sechehaye with the collaboraqon of A. Riedlinger.] Translated and annotated by R. Harris. London: Duckworth Johdatus kieliqeteenperinteisiin posi2vis2nen kieli2ede keskioyi vain kielen fysikaalisen olomuodon indukqiviseen kuvaukseen. kogni2ivinen kielioppi keskioyy kielen mentaalisen olomuodon tarkasteluun. funk2onaaliset suuntaukset lähestyvät kieltä sen sosiaalisesta olomuodosta käsin. Formalismi "In Chomsky's raqonalist view on language, language is an inborn mental capacity that is independent of other cogniqve faculqes. That is, his approach subsumes both na2vism and mentalism as well- as domain specifity. Accordingly, the subject maoer of invesqgaqon of a generaqve linguist is the abstract linguisqc knowledge, i.e. competence..." (Penke & Rosenbach 2004: 494 [Penke, MarQna & Rosenbach, AneOe (2004). What counts as evidence in linguisqcs. Studies in language 28:3 (2004), ].) 3

4 An2modulaarisuus "...gestures are an integral part of language as much as are words, phrases, and sentences - - gesture and language are one system" McNeil, David (1992). Hand and mind. What gestures reveal about thought. Chicago: University of Chicago Press, s. 2. FunkQonalismi Most funcqonal theories agree that language is a system of communica2ve social ac2on, and that gramma2cal structure can only be understood with reference to its seman2c and communica2ve func2ons (Van Valin & LaPolla 1997: 13 [Van Valin, R. D. & LaPolla, R. J. (1997). Syntax. Structure, Meaning and Func*on. Cambridge: Cambridge University Press.]). FunkQonaalinen kielitypologia Lähtökohta: funk2onaaliset domeenit (esim. kieltäminen, kaksiosallistujaisen Qlanteen esioäminen) manifestoituvat kielissä eri tavoin, josta seuraa, eoä kielet voivat olla rakenteeltaan hyvinkin erilaisia; "kielen" kaikille ihmisille yhteisen biologis- kogniqivisen ja psyko- fyysisen kytköksen (vrt. M1 ja M2) johdosta kieliä voidaan kuitenkin vertailla. LingvisQset kategoriat täytyy määritellä kielikohtaises2 kunkin kielen omaehtoisen tarkastelun perusteella; ennalta määritellyt, M3:sta ammennetut käsioeet voivat olla käyoökelpoisia eri kielissä, muoa eivät a priori Dryer, M. S. (2006). DescripQve theories, explanatory theories, and Basic LinguisQc Theory. In F. Ameka, A. Dench & N. Evans (Eds.) Catching language: issues in grammar wri*ng. Berlin: Mouton de Gruyter, Haspelmath, M. (2007). Pre- established categories don't exist: consequences for language descripqon and typology. Linguis*c Typology 11.1: ovat perusluonteeltaan prototyyppejä; niiden rajat ovat hämäriä 4

5 Käsiteet ja kategoriat Tiedonhankintamenetelmät YksiOäisteorioiden käsioeet: Viitekehyksen käsite Todellisuus FormalisQt hypotee1s- deduk2ivinen menetelmä eli teoriakeskeinen *edonhankintamenetelmä (so. pyrkii ideaalisesq teorian falsifikoinqin: teoria > hypoteesi > testaus > teoria); metodisessa keskiössä perinteisesq intuiqo/introspekqo FunkQonalisQt induk2ivinen menetelmä eli datakeskeinen *edonhankintamenetelmä (so. pyrkii ideaalisesq teorianmuodostukseen: data > observoinq > analyysi > yleistäminen > laki > teoria); metodisessa keskiössä perinteisesq erilaiset havaintomenetelmät ja monimenetelmäisyys Aineisto LingvisQsen aineiston neljä pääkeruumenetelmää (F. Karlsson): Havainnoin2 (suora vs. epäsuora; havainnoijan paradoksi; korpus; poiminta) Intui2o (tätä tulisi käyoää verifioitaessa muilla menetelmillä keräoyä aineistoa; clear cases) Elisitaa2o (kuuluu haastaoelumenetelmiin) Kokeelliset menetelmät (neurolingvisqikka, psykolingvisqikka, foneqikka) Datan luokkia Data on various levels of abstracqon (F. Karlsson): teoreqcally analyzed data perhaps numerically collapsed data data analyzed in classes interpreted data raw data ('reality') 5

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio

Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla. Vesa Vainio Opiskelijoiden mentaaliset mallit ohjelmien suorituksesta ohjelmoinnin peruskurssilla Vesa Vainio Kognitiotieteen pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Helsingin yliopisto

Lisätiedot

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT?

MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS JA ESIOPETUS TARKOITTAVAT? S U U N Y L I O P JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA J O E N I S T O UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 86 Ulla Härkönen MITÄ TERMIT VARHAISKASVATUS

Lisätiedot

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin

MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin MERKITYKSEN ONGELMA KASVATUSTIETEESSÄ Lähtökohtia pedagogisen toiminnan perusrakenteen semioottiseen analyysiin EETU PIKKARAINEN Kasvatustieteiden tiedekunta, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen

Lisätiedot

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer?

Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? Liisa Tainio! : Gender in Finnish Language Use: Equal, Inequal and/or Queer? From the lay(wo)man s perspective, the grammar of the Finnish language has been regarded as a precondition for the successful

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Huomioita ajattelun ja tiedon kuvastosta.

Huomioita ajattelun ja tiedon kuvastosta. Tekijä: Nimeke: Julkaisussa: Heinämaa, Sara Huomioita ajattelun ja tiedon kuvastosta. Tiede ja edistys ISSN 0356-3677 16(1991) : 2, s. 92-100 Tämä aineisto on julkaistu verkossa oikeudenhaltijoiden luvalla.

Lisätiedot

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla

Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Mut ei tää oo hei midsommarista! ruotsin kielen viestinnällinen suullinen harjoittelu yhteistoiminnallisten skeema- ja elaborointitehtävien avulla Helsinki 2006 Tutkimuksia 273 Pirjo Harjanne Mut ei tää

Lisätiedot

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä

Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A 37 ACTA SCENICA Koko koulu tanssii! Kehollisen oppimisen mahdollisuuksia kouluyhteisössä EEVA A N TTIL A EEVA ANTTILA

Lisätiedot

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa.

Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Vanhempien tyytyväisyys kommunikointikansioon ja sen käytön ohjaukseen Tietoteekissa. Hanna Korhonen Logopedian pro gradu -tutkielma Puhetieteiden laitos Helsingin yliopisto Toukokuu 2007 Ohjaaja: Kaisa

Lisätiedot

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA

TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN LAITOS TYÖPSYKOLOGIA JA JOHTAMINEN JUSSI KULLA TAVOITTEELLINEN JOHTAMISEN KEHITTYMINEN JOHTAMISOPPINA JA KÄYTTÖ SUURISSA SUOMALAISORGANISAATIOISSA LISENSIAATINTUTKIMUS

Lisätiedot

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä

Suomalaissuomenruotsalainen. koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä HEIDI RONTU Suomalaissuomenruotsalainen koti lapsen kaksikielisenä kasvuympäristönä aksikieliselle suomalais-suomenruotsalaiselle pariskunnalle syntyvä lapsi syntyy perheeseen, jollaisia suomenruotsalaiset

Lisätiedot

KATSAUS: MIKÄ KERTOMUS ON? TIETEIDENVÄLISYYDEN HAASTEITA KERTOMUSTEN

KATSAUS: MIKÄ KERTOMUS ON? TIETEIDENVÄLISYYDEN HAASTEITA KERTOMUSTEN ELORE (ISSN 1456-3010), vol. 14 1/2007. Julkaisija: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry. [http://www.elore.fi/arkisto/1_07/kos_c_1_07.pdf] KATSAUS: MIKÄ KERTOMUS ON? TIETEIDENVÄLISYYDEN HAASTEITA

Lisätiedot

Studying Market Place Cultures

Studying Market Place Cultures 8 2/ 2014 Studying Market Place Cultures Special issue on 3rd Nordic Conference on Consumer Research Studying Marketplace Cultures and Communities using Practice Theories: Methodological Challenges Practice

Lisätiedot

YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ?

YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ? NIINA KUNNAS YKSI, KAKSI VAI MONTA KIRJAKIELTÄ? VIENANKARJALAISTEN KANTA KIRJAKIELIDEBATTIIN arjalaisten etninen herääminen alkoi perestroikan aikoihin 1980-luvun lopulla, kun Neuvostoliiton poliittinen

Lisätiedot

Oppiva alue, menestyvä alue

Oppiva alue, menestyvä alue ILKKA LUOTO HANNU KATAJAMÄKI NIKLAS LUNDSTRÖM (Toim.) Oppiva alue, menestyvä alue Juhlakirja professori Seija Virkkalan 60-vuotispäiväksi ACTA WASAENSIA 275 ALUETIEDE 12 Vaasan yliopisto University of

Lisätiedot

Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa

Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa BECZNER BARBARA Budapest Direktiiviset puheaktit ja kohteliaisuus Unkarissa kaytettavissa suomen oppikirjoissa Tehokas viestinta riippuu siita, kuinka hyvin keskustelun osapuolet havaitsevat toistensa

Lisätiedot

Rajapinta Intuitiosta informalismiin

Rajapinta Intuitiosta informalismiin Tatu Vuorio 2015 Maisterin opinnäyte Taideteollisen muotoilun koulutusohjelma Muotoilun laitos Aalto-yliopisto taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu 2015 Rajapinta Intuitiosta informalismiin Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa

Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Toimittaneet Mikko Härmä ja Tarja Nupponen Työn muutos ja hyvinvointi tietoyhteiskunnassa Sitran raportteja 22 Helsinki 2 TYÖN MUUTOS JA HYVINVOINTI TIETOYHTEISKUNNASSA 2002 kirjoittajat ja Sitra Graafinen

Lisätiedot

SE ON NYT MUN VUORO!

SE ON NYT MUN VUORO! SE ON NYT MUN VUORO! Aikuisen ja lapsen välinen vuorovaikutus puhetta tukevan ja korvaavan kommunikoinnin perustana päiväkodin ryhmätuokioissa Sirkku Hildén Hannele Merikoski Logopedian pro gradututkielma

Lisätiedot

Genre moraalisen diskurssin välineenä kokousvuorovaikutuksessa

Genre moraalisen diskurssin välineenä kokousvuorovaikutuksessa Genre moraalisen diskurssin välineenä kokousvuorovaikutuksessa Esa Lehtinen Nykysuomi ja kääntäminen Vaasan yliopisto Earlier research shows that some genres, such as gossip (Bergmann 1993) or crime drama

Lisätiedot

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS

COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI SALLITTU VAIN SFS:N LUVALLA. TÄTÄ JULKAISUA MYY SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS SFS-OPAS 12 Suomen Standardisoimisliitto SFS ry Finnish Standards Association SFS 2013-10-07 2. painos 1 (145) COPYRIGHT SFS. OSITTAINENKIN JULKAISEMINEN TAI KOPIOINTI

Lisätiedot

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus?

118 2/2000. Mitä se on se kasvatus? 118 2/2000 Risto Ikonen Mitä se on se kasvatus? IKONEN, RISTO. 2000. MITÄ SE ON SE KASVATUS? Kasvatus 31 (2), 118 129. Termille kasvatus ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää. Sen sijaan eri kirjoittajat

Lisätiedot

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen

Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen TYÖ TULEVAISUUDESSA Taustamateriaalia tulevaisuusvaliokunnan skenaariohankkeeseen Suomen uhat ja mahdollisuudet - politiikan keinot uudistaa työn, opiskelun ja muun toiminnan ajoittumista joustavasti ja

Lisätiedot

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA

KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA TURUN YLIOPISTON JULKAISUJA ANNALES UNIVERSITATIS TURKUENSIS SARJA - SER. C OSA - TOM. 341 SCRIPTA LINGUA FENNICA EDITA KEHITTÄVÄ MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ PROSESSINA Lapsiperheiden varhaisen tukemisen

Lisätiedot

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä

HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä HAASTETAAN ASIAKKAAT OMAN ELÄMÄNSÄ TEKIJÖIKSI Perheterapeuttinen orientaatio lastensuojelun sosiaalityössä Sirkka Alho-Konu Pro gradu tutkielma Sosiaalityön ja sosiaalipedagogiikan laitos Sosiaalityön

Lisätiedot

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA

MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA MÄHÄN AJATTELIN, ETTÄ LAPSEN VOI VIEDÄ VAUVAPARKKIIN PERHEENÄITIEN ARJEN JÄNNITTEET LIIKUNTASUHDETTA RAKENTAMASSA ANITA SAARANEN-KAUPPINEN, ESA ROVIO, LIISA PARIKKA Yhteystiedot: Anita Saaranen-Kauppinen,

Lisätiedot

Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä

Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä Hanna Kimonen ERITYISOPETTAJAKSI OPISKELEMAAN? Koulutuksiin vuonna 2008 hakeneiden taustat, persoonallisuus ja uranvalintamotiivit sekä valintakokeissa menestyminen JOENSUUN YLIOPISTO Hanna Kimonen Erityispedagogiikan

Lisätiedot

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen

Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 368 Tarja Nyman Nuoren vieraan kielen opettajan pedagogisen ajattelun ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittyminen JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION,

Lisätiedot

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER?

GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? BMGT95.833 July 1995 GERONTECHNOLOGY: A SHIFT FROM PATIENT TO CONSUMER? Jan A.M. Graafmans Herman Bouma James L. Fozard Paper presented at the conference A city for all & training for living and working

Lisätiedot

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä

Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Julkaisu 693 Publication 693 Harri Jalonen Kompleksisuusteoreettinen tulkinta hallinnollisen tehokkuuden ja luovuuden yhteensovittamisesta kunnallisen päätöksenteon valmistelutyössä Tampere 2007 Tampereen

Lisätiedot