Kuinka varaudumme muistisairauksiin? Välittävä vaikuttaja seminaari Raatihuoneen juhlasali, Hämeenlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuinka varaudumme muistisairauksiin? Välittävä vaikuttaja seminaari 10.4.2014 Raatihuoneen juhlasali, Hämeenlinna"

Transkriptio

1 Kuinka varaudumme muistisairauksiin? Välittävä vaikuttaja seminaari Raatihuoneen juhlasali, Hämeenlinna Minna-Liisa Luoma 1

2 ON VARAUDUTTAVA KOSKA. Minna-Liisa Luoma

3 Iäkkäät ihmiset - Joukko erilaisia ja eri-ikäisiä naisia ja miehiä Minna-Liisa Luoma 3

4 Väki vanhenee eri tahtiin eri puolilla Suomea 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä kunnittain 2010 ja ennuste v. täytt. % väestöstä v. täytt. % väestöstä ,9 9,9 (152) 10,0 13,9 (139) 14,0 17,4 (40) 17,5 19,9 (5) 5,6 9,9 (8) 10,0 13,9 (69) 14,0 17,4 (84) 17,5 19,9 (58) 20,0 32,0 (115) Lähde: Tilastokeskut Copyright: Karttakeskus OY AL Minna-Liisa Luoma 4

5 Vanhuus ei tule yksin 75 vuotta täyttäneet, % väestöstä maakunnittain 2010, ennuste 2030 sekä muistisairaiden määrä Muistisairaiden määrä maakunnassa 2010 koko Suomi = Muistisairaiden määrä maakunnassa 2030 koko Suomi = v. täytt. % väestöstä ,6 9,9 (13) 10,0 13,9 (6) muistisairasta henkiöä 75 v. täytt. % väestöstä ,0 13,9 (4) 14,0 17,4 (12) 17,5 19,9 (2) 20,0 32,0 (1) muistisairasta henkiöä Lähde: Tilastokeskut Copyright: Karttakeskus OY AL Minna-Liisa Luoma 5

6 Dementiaindeksi Minna-Liisa Luoma 6

7 Muisti heikkenee. alvelulain_toimeenpanon_seuranta Minna-Liisa Luoma

8 Valtaosa iäkkäistä ihmisistä ei käytä säännöllisesti palveluja Säännölliset kotiin annettavat palvelut Ympärivuorokautinen hoito muualla kuin yksityiskodissa väestö (pl. säännöllisten palvelujen käyttäjät) Minna-Liisa Luoma 8

9 Muistisairaat eri palveluissa Muistisairaat kotihoidossa % asiakkaista 18,9 Ikäihmisten palveluiden vertailukehittämishankkeen RAI-aineisto vuodelta 2011 osoitti, että noin 72 prosentilla kotihoidon (n=19450) ja tavallisen palveluasumisen (n=1454) asiakkaista oli kognitiivisen toimintakyvyn alenemaa, mutta dementoiva sairaus oli ilmoitettu noin 35 prosentille asiakkaista. Muistisairaat tehostetussa palveluasumisessa % asiakkaista 50,8 RAI:n mukaan noin 92 prosentilla vanhainkotien (n=6567), terveyskeskusten vuodeosastojen (n=4480) tai tehostetun palveluasumisen (n=7282) asiakkaista oli kognitiivisen toimintakyvyn alenemaa, mutta dementoiva sairaus oli ilmoitettu keskimäärin 62 prosentille näiden palvelujen asiakkaista Minna-Liisa Luoma 9

10 Kansallinen muistiohjelma tavoitteena muistiystävällinen Suomi. Tavoitteena on rakentaa muistiystävällinen Suomi, jossa aivoterveyden edistäminen ja muistioireiden varhainen tunnistaminen on otettu vakavasti, ja jossa muistisairaat elävät arvokasta elämää ja saavat asianmukaisen hoidon, huolenpidon ja kuntoutusta Halutaan herätellä kuntien päätöksentekijöitä, johtajia ja palveluja suunnittelevia huomaamaan muistisairaudet nykyistä paremmin Muistiohjelmaan on koottu toimenpiteitä, joiden avulla varaudutaan muistisairaiden määrän kasvuun, ehkäistään muistisairauksia sekä kehitetään hoito- ja palvelujärjestelmää Minna-Liisa Luoma 10

11 Muistiohjelman neljä kivijalkaa Aivoterveys on elämän mittainen Muistisairaudet koskettavat kaikkia - asenne ratkaisee Aivoterveys Asenteet Hyvä elämänlaatu Osaaminen Tutkimus Oikea-aikainen tuki, hoito, kuntoutus & palvelut Tutkimustiedon & osaamisen vahvistaminen Minna-Liisa Luoma 11

12 Aivoterveys Fyysinen yleinen terveydentila ja fyysinen kunto > runsaasti epidemiologista näyttöä Keski-iän korkea verenpaine, liikunta (suojaa) Reservihypoteesi esim koulutuksen myötä syntyy varakapasiteettia kompensoimaan muutoksia Use it or lose it, vrt. lihaksisto Fyysinen, kognitiivinen ja sosiaalinen aktiivisuus Minna-Liisa Luoma 12

13 Aivoterveyden edistäminen STM kansallinen ohjaus > KASTE hankkeissa painopiste Kehitetään indikaattoreita TEA viisari, dementia indeksi, ATH Kuntien hyvinvointikertomukseen sisällytetään malleja siitä, miten aivoterveys voi sisältyä siihen ja mistä aineistoista muistisairaiden ihmisten hyvinvointia ja terveyttä koskevat tiedot ovat löydettävissä. Neuvottelut OPM & OPH :n kanssa aivoterveyden edistämiseen liittyvää tietoa oppilaitosten opinto-ohjelmiin Minna-Liisa Luoma 13

14 Asenteet ratkaisevat Kaikkien meidän kannustavat ja hyväksyvät asenteet vaikuttavatsiihen, että muistisairaat ihmiset voivat elää tasavertaisina muiden kanssa. Muistisairaidenihmisten ja heidän omaistensa yhdenvertaisuuden ja itsemääräämisoikeuden turvaaminen on yhteiskunnan erityinen tehtävä. Tiedon lisääminen ja asenteiden muuttaminen on edellytys ennaltaehkäisyn, varhaisen tunnistamisen sekä hoidon ja palvelujen vaikuttavuuden parantamiselle Minna-Liisa Luoma 14

15 Asenteet Luotettavaa tietoa muistioireista ja -sairauksista sekä tutkimuksen, hoidon- ja kuntoutuksen mahdollisuuksista. (muisti.fi) Muistiviikkoa vietetään vuosittain Maailman Alzheimerpäivänä Aivoviikko Minna-Liisa Luoma 15

16 Osaaminen ja tutkimus Terveyden ja hyvinvoinnin laitos vahvistaa tietopohjaa yhdessä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa tuottamalla tietoa aivoterveyden edistymisestä, muistisairaiden hoidon ja palveluiden kehittymisestä ja kustannuksista. Moninaista tutkimusta: Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta käynnissä 2014 seurantakyselyyn mahdollisuus lisätä muistisisältöä Palveluvaaka Osaamisen vahvistamisen yhteistyötä OPM ja OPH:n kanssa Minna-Liisa Luoma 16

17 Hyvä elämänlaatu Oikea-aikainen tuki, hoito, kuntoutus & palvelut Vanhuspalvelulaki Laatusuositus Minna-Liisa Luoma 17

18 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista ( vanhuspalvelulaki ) V V V Minna-Liisa Luoma

19 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi Minna-Liisa Luoma

20 Ikääntyneen väestön hyvinvointia edistävät palvelut (12 ) Neuvontapalveluja oltava saatavilla Kunnan tarjottava erityisesti riskiryhmiin kuuluville terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä Toteuttamistavat kunnan harkinnassa Kaikkiin em. toimintoihin kuuluu: - monipuolinen neuvonta ja ohjaus - varhainen ongelmien tunnistaminen ja tuki Minna-Liisa 20 Luoma

21 Mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen Hyvinvointia edistävissä palveluissa erityishuomio riskiryhmiin hauraus-raihnaus -oireyhtymään viittaavat merkit (HRO) muistin heikkeneminen, muistihäiriöt, mielialan lasku runsas päihteiden käyttö, kaltoin kohtelu, perhe- tai läheisväkivalta runsas sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttö ja erilaiset siirtymät esim. sairaalasta kotitutumistilanne omaishoitaja, joka on korkeassa iässä tai uupunut Neuvonnan ja ohjauksen sisältö aivoterveyden edistäminen ravitsemustiedon lisääminen liikuntatiedon & liikuntaneuvonnan lisääminen rokotuskattavuuden parantaminen psyko-sosiaalisen hyvinvoinnin vahvistaminen omaehtoisen ennakoinnin mahdollisuudet Minna-Liisa Luoma 21

22 IÄKKÄÄN HENKILÖN PALVELUTARPEISIIN VASTAAMINEN Minna-Liisa Luoma 22

23 Yleiset periaatteet (13 ) Iäkkäälle järjestettävät sote-palvelut ovat laadukkaita, oikea-aikaisia ja riittäviä tukevat hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta ehkäisevät ennalta muuta palveluntarvetta sisältävät neuvontaa ja ohjausta Minna-Liisa Luoma 23

24 Pitkäaikaishoitoa ohjaavat periaatteet (14 ) hoito ensisijaisesti kotona tai kodinomaisissa oloissa ja räätälöityjen palvelujen avulla laitoshoito vain lääketieteellisin perustein tai jos se on muuten perusteltua iäkkään henkilön arvokkaan elämän ja turvallisen hoidon kannalta turvallisuus, merkityksellinen ja arvokas elämä sosiaalinen vuorovaikutus, mielekäs hyvinvointia ylläpitävä toiminta iäkkäille avo- ja aviopuolisoille mahdollisuus yhteisasumiseen hoitojärjestelyn pysyvyys Minna-Liisa Luoma 24

25 Iäkkään henkilön palveluntarpeet & niihin vastaaminen Palvelutarpeiden selvittäminen Vastuutyöntekijä Palvelusuunnitelma Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä määräajassa Minna-Liisa Luoma

26 Palvelusuunnitelma (16 ) Tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, kun iäkkään henkilön toimintakyky on arvioitu - ja sen perusteella palvelujen tarve selvitetty Määritellään palvelukokonaisuus joka tarvitaan toimintakyvyn tukemiseksi hyvän hoidon turvaamiseksi Iäkkään henkilön kanssa neuvoteltava vaihtoehdoista Iäkkään henkilön oma näkemys kirjattava suunnitelmaan Minna-Liisa Luoma 26

27 Vastuutyöntekijä (17 ) Nimettävä, jos iäkäs henkilö tarvitsee apua palvelujen toteuttamiseen liittyvissä asioissa Tehtävät: seuraa palvelusuunnitelman toteutumista ja asiakkaan palvelun tarpeiden muutoksia on yhteydessä palvelujen järjestämisestä vastaaviin tahoihin neuvoo ja auttaa asiakasta palvelujen ja etuuksien saannissa Minna-Liisa Luoma 27

28 Päätös sosiaalipalveluista ja oikeus saada myönnetyt palvelut (18 ) Hakemus voidaan tehdä suullisesti (viranomainen kirjaa) Kiireellisessä tapauksessa päätös tehtävä ja palvelut järjestettävä viipymättä Muussa tapauksessa päätös ilman aiheetonta viivytystä ja myönnetyt palvelut viimeistään 3 kk:n kuluessa päätöksenteosta - kielteinen päätös jos palvelua ei ole saatavissa muutoksenhakumahdollisuus Päätöstä tehtäessä otettava huomioon periaatesäännökset (mm. palvelujen riittävyys) Riittävyyden arvioinnin perustana palveluntarpeiden selvitys ja palvelusuunnitelma - jos siitä poiketaan, syy kirjattava päätökseen (ks. HE:n perustelut) Minna-Liisa Luoma 28

29 Päätös sosiaalipalveluista ja oikeus saada myönnetyt palvelut (18 ) II Ei ole mahdollista asettaa ihmisiä jonoon epämääräiseksi ajaksi ilman että palvelun järjestämisestä vastaava taho ottaa kantaa hänen tilanteeseensa. Päätös on aina tehtävä, ja jos asiakkaalla on palvelun tarve, mutta haettua palvelua ei pystytä järjestämään kolmen kuukauden määräajassa, tämä pitää todeta ja perustella päätöksessä. Lisäksi päätökseen on syytä kirjata, että kunta sitoutuu seuraamaan asiakkaan tilannetta ja järjestämään palvelun heti kun se on mahdollista. Asiakkaalla on mahdollisuus hakea muutosta Minna-Liisa Luoma 29

30 Iäkkään henkilön palveluntarpeet & niihin vastaaminen Palvelutarpeiden selvittäminen Vastuutyöntekijä Palvelusuunnitelma Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä määräajassa Minna-Liisa Luoma 30

31 Oikea palvelu oikeaan aikaan Oikea palvelu oikeaan aikaan Minna-Liisa Luoma

32 Muistisairaiden kuntoutusta on järjestelmällisesti lisättävä Muistisairaiden kuntoutus on käynnistettävä viivytyksettä sairauden diagnosoinnin jälkeen turvaamalla ensitieto, sopeutumisvalmennus sekä tarpeenmukainen ja sairauden vaiheen huomioon ottava kuntoutuskokonaisuus ensisijaisesti muistisairaan kotona Muistisairauksiin perehtyneiden kuntoutusalan ammattilaisten asiantuntemusta on käytettävä muistisairaiden kuntoutustarpeiden selvittelyssä, kuntoutuskokonaisuuksien suunnittelussa ja arvioinnissa Kuntoutusta suunniteltaessa on otettava huomioon muistisairauden eri vaiheissa olevien muistisairaiden erilaiset tarpeet ja mahdollisuudet tavoitteena autonomian, elämänhallinnan, toimintakyvyn ja hyvinvoinnin optimointi Minna-Liisa Luoma 32

33 PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN Minna-Liisa Luoma 33

34 PALVELUJEN LAADUN VARMISTAMINEN IÄKKÄILLE PALVELUJA TARJOAVASSA TOIMINTAYKSIKÖSSÄ Toimintayksikkö = toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sote-palveluja pääasiassa iäkkäille palveluntuottajan tiloissa (esim. asumispalvelu) tai iäkkään kodissa (esim.kotipalvelu) Nämä koskevat sekä yksityisiä että kunnan tuottamia palveluja: Perussäännös palvelujen laadusta (19 ) Henkilöstö (20 ) Johtaminen (21 ) Toimitilat (22 ) Omavalvonta (23 ) Viranomaisvalvonta (24 ) Minna-Liisa 34 Luoma

35 Palvelujen laatu (19 ) Iäkkäälle henkilölle tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen on oltava laadukkaita ja niiden on turvattava hänelle hyvä hoito ja huolenpito

36 Palvelujen laadun varmistaminen Rakenteet Henkilöstön määrä 20 Henkilöstön osaaminen 20 Johtaminen 21 Toimitilat 22 Prosessit Palvelujen tarpeen selvittäminen & niihin vastaaminen Palvelujen riittävyyden & laadun arviointi Omavalvonta 24 Tulokset Optimaalinen terveys & toimintakyky käytössä Laadukkaat palvelut niitä tarvitseville Minna-Liisa Luoma 36

37 Lisätietoa: Etusivu > Julkaisut > Julkaisu >muistiohjelma > Etusivu > Vireillä > Lainsäädäntöhankkeet > Sosiaali- ja terveydenhuolto > Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaaminen (ns. vanhuspalvelulaki) > Suositukset Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Kognitiivisen toimintakyvyn arviointi väestötutkimuksissa Suositus toimintakyvyn arvioinnista iäkkään väestön hyvinvointia edistävien palveluiden yhteydessä Iäkkäiden henkilöiden toimintakyvyn mittaaminen palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä (www.thl.fi/vanhuspalvelulainseuranta Minna-Liisa Luoma 37

38 Minna-Liisa Luoma 38

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11

LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2013:11 Mihin laatusuosituksia tarvitaan? Sosiaali- ja terveysministeriö ja Suomen

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely

Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vanhuspalvelulain toimeenpanon seuranta - Kuntakysely Vaihe 1 Vastaajaa koskevat tiedot 1. Lomakkeen täyttäjä * 2. Virkanimike * 3. Sähköposti * 4. Puhelin *. Kuntaa/*kuntayhtymää koskevat tiedot Valitse.

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista

SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista SULKAVAN KUNTA Suunnitelma ikääntyneiden palveluista (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-ja terveyspalveluista, 5 ) Peruspalvelulautakunta 5.2.2014 1 ELÄMÄÄ KOKO

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen

Ikäihmisten palvelujen Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisuja 2008:3 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SUOMEN KUNTALIITTO Helsinki 2008 ISSN 1236-2050 ISBN 978-952-00-2525-0 (nid.) ISBN 978-952-00-2526-7

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014 2017 Kemiönsaaren kunnan ikääntymispoliittinen ohjelma Peruspalveluosasto, Kemiönsaaren kunta Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Hyvinvointi... 3 2.1

Lisätiedot

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI

PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Väli-Suomen IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II 1.11.2011 31.10.2013 Kanta-Hämeen IKÄKASTE Pitsi II stm.fi/kaste PALVELU- TARPEEN ARVIOINTI Työntekijän avuksi 1 on osa IKÄKASTE ÄLDRE-KASTE II -hanketta Opas liittyy

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset

Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Liite 5/KH 26.5.2014 212 KV 9.6.2014 79 HÄMEENLINNAN PALVELUSUUNNITELMA 2014-2017 VISIO Hämeenlinnassa asuvat Suomen tyytyväisimmät ja toimintakykyisimmät ikäihmiset Ikäihmisten lautakunta 12.3.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020. Tiivistelmä 1 IKÄIHMISTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2020 Tiivistelmä 2 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. IKÄÄNTYNYT VÄESTÖ JA PALVELUJEN TARVE... 3 2.1 Väestön kehitys... 4 2.3 Palvelujen tarpeen kehittymisen arviointia....

Lisätiedot

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014

SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS KUNNANHALLI- TUKSILLE VUODELTA 2014 Hamina, Kaakon kaksikko, Kotka, Kouvola, Pyhtää Sirkku Bilaletdin 31.3.2015 Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom Kunnanhallituksille

Lisätiedot

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö

myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö Kotihoidon palveluiden myöntämisen perusteet ja kriteerit Vanhustyön johtajien työkokous 25.2.2014 Leila Mukkala Ikäihminen toimijana hankkeen projektipäällikkö TAUSTATIETOA VANHUSPALVELULAKI (2012) LAATUSUOSITUS

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi

Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana. Asiakirja-analyysi Muistipotilaan hoito- ja palveluketju Suomessa kuntien ikääntymispoliittisten strategioiden kuvaamana Asiakirja-analyysi Elisa Pessi PRO GRADU -TUTKIELMA Hoitotiede Turun yliopisto Hoitotieteen laitos

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS. MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS MUISTILIITTO-Oikeusopas-Paivitys-03.2014-210x145-7.indd 1 21.5.2014 8.38 Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa OIKEUSOPAS SISÄLLYSLUETTELO I IHMISOIKEUDET...

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Mänttä-Vilppulan kaupunki-palvelusuunnitelma IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-2016 1/23 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PALVELUSUUNNITELMA IKÄÄNTYVÄLLE VÄESTÖLLE 2014-16 Vanhusneuvosto 29.10.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016

Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Aktiivinen ikääntyminen ikäystävällisellä Kallion alueella suunnitelma vuosille 2014 2016 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIIVISTELMÄ Aktiivinen

Lisätiedot

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu

Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset. Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Sosiaalihuoltolaki: keskeinen sisältö ja muutokset Vantaan henkilöstökoulutus 2015 Katriina Rantala-Nenonen ja Sirkka Rousu Koulutuksen aikataulu Aamupäivien koulutukset 8.30 Avaus ja Vantaan edustajan

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen

Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia. Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Seinäjoen kaupungin ikääntymispoliittinen strategia Yhteisellä työllä hyvään ikääntymiseen Tavoite- ja toimenpideohjelma vuoteen 2017 2 SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ...3 1. JOHDANTO... 17 2. STRATEGIAN

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot