Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana"

Transkriptio

1 Vanhusneuvostojen rooli Vanhuspalvelulain mukaan on toimia ikäihmisten edunvalvojana 1

2 Määritelmiä Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Ikääntynyt väestö =vanhuuseläkkeeseen oikeuttavassa iässä oleva väestönosa (+63 v) Iäkäs henkilö = henkilö, jonka fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on heikentynyt: korkean iän myötä alkaneiden, lisääntyneiden tai pahentuneiden sairauksien tai vammojen vuoksi taikka korkeaan ikään liittyvän rappeutumisen johdosta Toimintayksikkö = julkinen tai yksityinen toiminnallinen kokonaisuus, jossa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluita iäkkäille henkilöille laitokseen tai kotiin 2

3 Vanhuspalvelulain tarkoitus (1 ) 1. Tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista 2. Parantaa ikääntyneen väestön mahdollisuutta vaikuttaa kunnassa päätösten valmisteluun 3. Parantaa iäkkään mahdollisuutta saada tarvitsemiansa laadukkaita ja oikea-aikaisia palveluita 4. Vahvistaa iäkkään henkilön mahdollisuutta vaikuttaa tarvitsemiensa sosiaali- ja terveyspalveluidensa toteuttamistapaan 3

4 Iäkkään henkilön oikeudet Perustuslaki (19 ) ja vanhuspalvelulaki (2 ) Voi pyytää itse, omainen tai viranomainen palvelutarveselvitystä - tehtävä viivytyksettä kokonaisvaltaisesti (15 ) On oikeus osallistua kaikkiin itseään koskeviin päätöksiin tai tarvitsemisensa palvelujen toteuttamistavan valintaan sekä laadunvalvontaan On saatava palvelut, pysyvä ja turvallinen hoito, ensisijaisesti kotiin tai kodinomaisiin olosuhteisiin Vain lääkärin määräyksestä voidaan sijoittaa laitokseen Aviopuolisoilla on oikeus asua yhdessä 4

5 Ikäihmisten määrä kasvaa 2011 yli 65-vuotiaita oli lähes ja yli 85-vuotiaita henkilöä 2030 yli 65-vuotiaita ennustettu ja yli 85- vuotiaita henkilöä -??? Iäkkäät ovat entistä terveempiä ja toimintakykyisempiä sekä entistä enemmän osallistuvat mm. työelämään Siksi iäkkäät ovat kuntalaisina toimijoita, kuluttajia, veronmaksajia ja vaativampia sekä vaikuttavampia Tavoite eliniän nousemisesta, elinvoimaisuuden ja elämänlaadun paranemisesta on toteutunut 5

6 Jotta vanhuslaki toteutuu kunta: Laatii ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman ja osoittaa riittävät voimavarat (9 ) sen toteuttamiseen Arvio vuosittain palveluiden riittävyyden ja laadun Kerää säännöllisesti palautetta vanhuspalveluiden käyttäjiltä, omaisilta ja henkilöstöltä Antaa ohjausta ja neuvontaa palvelujen käyttöön Huolehtii pyydettäessä iäkkään henkilön palvelutarveselvityksen tekemisestä Laatii hänelle henkilökohtaisen palvelusuunnitelman 6

7 Kunnan on järjestettävä asiantuntemusta (10 ) Ikääntyneen väestön hyvinvoinnin- ja terveyden toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseksi ja laadukasta järjestämistä varten Sosiaali- ja terveyspalveluiden laadukasta järjestämistä varten ainakin seuraaville aloille: - Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen - Gerontologinen hoito ja geriatria, sosiaalityö ja lääkehoito - Ravitsemus ja monialainen kuntoutus, suun ja terveydenhoito Palveluneuvonta ja ohjaus iäkkäiden henkilöiden tarvitsemiin palveluihin 7

8 Kunnan on järjestettävä ikääntyneelle väestölle (12 ) Palveluita ja neuvonta palveluihin, jotka tukevat: Hyvinvointia ja terveyttä, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista, tapaturmien ja onnettomuuksien ehkäisyä Tarjottava em. tukevia terveystarkastuksia, vastaanottoja tai kotikäyntejä ikääntyneille, erityisesti niille ryhmille, joilla arvioidaan olevan palvelutarvetta lisääviä riskitekijöitä Palvelut on järjestettävä oikea-aikaisesti (13 ) Kunnan on järjestettävä ikääntyneen väestön em. (1 ) sosiaali- ja terveys palvelut lähellä asiakkaita kuitenkin turvallisuuden tai laadun vaarantumatta (7 ) 8

9 Vanhusneuvosto (11 ) Kunta asettaa Vanhusneuvoston ikääntyneen väestön vaikutusmahdollisuuksien varmistamiseksi Neuvoston toimintatavat määritellään paikallisesti Kunta huolehtii vanhusneuvoston toimintaedellytyksistä, toimitiloista, resursseista jne. Kunnan eri toimialat toimivat yhteistyössä ikääntyneen väestön hyvinvointiasioissa Kunnan on tehtävä yhteistyötä kunnassa toimivien tahojen kanssa (4 ) >vanhusneuvosto Työ ei rajaudu vain sosiaali- ja terveyspalveluihin 9

10 Vanhusneuvoston rooli Osallistuu ikäihmisiä koskevien asioiden valmisteluun, toimeenpanoon ja seurantaan Seuraa, että kunta osoittaa tarvittavat voimavarat hyvinvointisuunnitelman (4 ja 5 ) toteutukseen Saa seurantaa varten riittävät tiedot ja vastaukset Nostaa asioita yhteiseen keskusteluun Esittää ideoita, palautetta, korjausehdotuksia Sihteerinä ja valmistelijana virkamies Tuo asiantuntemusta= kokemusasiantuntijoita Yksikään virkamies ei ole ikääntynyt => joten kokemusta vanhuspalveluista ei vielä ole 10

11 Vanhusneuvoston tehtävät Osallistuu kunnan laatiman vanhuspalvelulain mukaisen hyvinvointisuunnitelman (5 ) valmisteluun, palvelujen riittävyyden ja laadun arviointiin (6 ) Osallistuu ja vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön 11 ): - hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, - elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai - päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka - ikääntyneen väestön tarvitsemien palvelujen kannalta Tekee esityksiä, aloitteita ja antaa lausuntoja kunnan ikäihmisiä koskevissa asioissa - seuraa etenemistä 11

12 Vanhusneuvosto Hartolassa On toiminut Hartolassa vuodesta 2000 Uudistettu vanhuslain mukaan läht. Valitaan valtuustokaudeksi 6 jäsentä edust. - Eläkeliiton Hartolan osasto ry, Paula Halmisto / Maija-Liisa Mamia - Hartolan Eläkkeensaajat ry, Pirkko Lintuluoto / Tarja Järvi - Hartolan Kansalliset Seniorit ry, Kalevi Antikainen / Pertti Vuokko - Hartolan Sotainvalidit ry, Pertti Mäkinen / Teuvo Järvinen - Hartolan Sotaveteraanit ry, Kari Ruoppi / Heikki Havas - Alatalon Vanhustensäätiö, Juhani Pahkala / Kalevi Hanhinen Puheenjohtaja valitaan eläkeläisjärjestöjen edustajista kahdeksi vuodeksi kerrallaan 12

13 Tavoitteena ikäystävällinen yhteiskunta meidän kunta Laki ei hoida ketään vaan lain hyvä toimeenpano Ikääntyvää väestöä tulisi arvostaa, että vanhuspalvelulain mukaiset palvelut ovat riittävät ja hyvin saavutettavissa - tarvittaessa neuvonnalla ja opastamalla Ikäihmisistä kunnan hoivapalveluita tarvitsee vain % Ikääntyvät eivät ole vain kustannuserä vaan myös resurssi: maksavat veroja 3,6 mrd +ALV+ ym verot, kuluttavat, tekevät vapaaehtois-, lasten- tai omaishoitotyötä Toimivat liikunta- ym. järjestöissä, luottamustehtävissä yms. Kestävyysvaje on /ikäluokkamme on jo mennyt 13

14 Kunnanjohtaja ja vanhusneuvosto Huolehtii, että vanhusneuvosto tunnetaan kunnassa Huolehtii, että itse, keskeiset virka- ja luottamushenkilöt ja vanhusneuvoston jäsenet tuntevat vanhuspalvelulain velvoitteet ja mahdollisuudet Varmistaa, että neuvosto oikeasti paneutuu lainmukaisiin tehtäviinsä ja resursoi ne Seuraa, että vanhusneuvosto konkreettisesti saa kuntalaisten tarpeita vastaavia tuloksia aikaiseksi Neuvostolla paljon tehtävää väestön ikääntyessä toimivalta kunnanjohdolla - yhteistyökumppani Varmistaa, että neuvosto edustaa ikääntyvien kuntalaisten tahtoa ja tarpeita ja toteuttaa niitä 14

15 Kunnan päättäjät huolehtivat ikääntyvistä kuntalaisistaan - Jokaiselle vanhukselle suunnitellaan yksilöllinen ja luovin ratkaisuin toteutettu turvallinen asuminen palveluineen - Vanhuksella on tuttu hoitaja tukenaan joukko ammattilaisia - Avohuollon ja laitoshuollon raja ei ole jyrkkä ja -- Palvelut ovat oikein mitoitettuja niin, ettei yhdenkään omaisen tarvitsisi tehdä ympärivuorokautista työtä itse siihen uupuen - Ammatillista ja taloudellista tukea on saatavissa omaishoitajille, muutoin on kunnalla kaksi uutta laitospaikkalaista kustannuksineen - Voimia ja resursseja on riittävästi kaikille sosiaalihuollon sektoreilla ajoittain tosi raskastakin työtä tekeville - Avoimuutta löytyy asiakkaiden kysellessä oikeuksiensa perään - Päättäjillä on tahtoa ja viisautta palvelujärjestelmän kehittämistyössä 15

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2014 1301/2014 Sosiaalihuoltolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi

Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen. Ne vaan mut tänne toi Anu Alatalo & Laura Närhi-Paananen Ne vaan mut tänne toi - asiantuntijana ikäihminen? Opinnäytetyö Syksy 2014 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET

KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET KOTIHOIDON PALVELUT JA MYÖNTÄMISPERUSTEET Hyväksytty perusturvalautakunta 20.5.2015 72 Päivitetty Sijainti http://www.nokiankaupunki.fi/ palvelut/perusturva_ja_terveys/ vanhukset/kotihoito/ 1. NOKIALAISEN

Lisätiedot

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa

Gerontologia 28(3), 2014. Artikkelit. Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa 168 Gerontologia 28(3), 2014 Artikkelit Ikääntyvä maahanmuuttaja kuntien kotouttamisohjelmissa ja vanhuspoliittisissa ohjelmissa Sari J. Heikkinen ja Kirsi Lumme-Sandt Tampereen yliopisto, terveystieteiden

Lisätiedot

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta

? Katso. Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta ? Katso Käsikirjan tueksi koottuja esimerkkejä Ikäpalo-hankkeesta MONIMUOTOINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 Aikuissosiaalityö 3. sektori, vapaaehtoistyö, järjestöt Yksityiset palveluntuottajat Seurakunnat Korjausneuvonta

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen

Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen asuinalueen kehittäminen Raija Hynynen (toim.) YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2015 Palvelualueen ja ikäystävällisen

Lisätiedot

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo

Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle. Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Tasa-arvon käsikirja kuntapäättäjälle Mahdollisuuksien tasa-arvon lisäksi yhtä tärkeää on käytännön lopputuloksen tasa-arvo Sisältö Esipuhe 3 1 Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan tehtävänä 5 2 Tasa-arvolainsäädäntö

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa

Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Sukupuolten välinen tasa-arvo kunnan toiminnassa ja päätöksenteossa Johdanto Diasarja kokoaa perustiedot tasa-arvosta kuntien toiminnassa ja päätöksenteossa. Kokonaisuus on tarkoitettu koulutusmateriaaliksi

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014.

Oma tupa, oma lupa. Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013. Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Oma tupa, oma lupa Kotona asuvan ikääntyvän itsemääräämisoikeuden tukeminen palveluilla 28.03.2013 Hanke toteutetaan 1.7.2013 31.10.2014. Hankesuunnitelma 1. Hankkeen valmistelu Hankkeen maakunnallinen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA

PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA PORIN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2007-2012 Porin kaupungin vammaispoliittinen ohjelma 2007 2012/15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 OHJELMAN TAVOITTEET... 4 1. VAMMAISPOLITIIKAN YLEISIÄ

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa

Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli. SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa SUUN TERVEYDEKSI Tieto tukee terveyttä elämän eri vaiheissa Suun ja hampaiden huollon suun terveyden edistämisen toimintamalli Maija Tytärniemi Suuhygienisti 4.1.-30.9.2010 (1. osa) ja 15.8.-30.9.2011

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA

KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA KOTIHOIDON KEHITTÄMINEN VIRTU-PROJEKTISSA Pekkonen, Leena & Saarikivi, Carita TIIVISTELMÄ Ikääntyneiden hoitoa ja palvelua koskevan laatusuosituksen (2008) mukaan vanhusten tulee voida asua kotona mahdollisimman

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot