Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille"

Transkriptio

1 Integratiivinen yksilöpsykoterapeuttikoulutus psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille Psykiatrian oppiaine järjestää psykiatriaan ja nuorisopsykiatriaan erikoistuville lääkäreille 3- vuotisen integratiivisen yksilöpsykoterapeuttikoulutuksen (60 op), joka johtaa psykoterapeuttipätevyyteen. Ensimmäinen 18 hengen koulutusryhmä on aloittanut psykoterapeuttiopinnot tammikuussa Koulutusohjelman johtaja ja pääkouluttaja on dosentti Sinikka Luutonen. Hänen lisäkseen koulutusohjelmatoimikuntaan kuuluvat LT Markus Heinimaa, professori Jarmo Hietala, professori Hasse Karlsson, professori Jyrki Korkeila ja professori Simo Saarijärvi. Koulutuksen taustaa Psykoterapiatutkimuksen mukaan spesifin viitekehyksen merkitys terapian tuloksellisuudessa on pienempi kuin mitä aiemmin luultiin (Ahn ja Wampold 2001, Cuijpers ym. 2008). Tärkeämpänä tulosta ennustavana tekijänä pidetään terapeutin ja potilaan vuorovaikutukseen liittyviä yleisiä tekijöitä. Integratiivisuus on tämän hetken psykoterapiatutkimuksen keskeisiä teemoja. Monet vakiintuneet terapiamuodot, esim. DKT ja kognitiivisanalyyttinen terapia, ovat pohjaltaan integratiivisia. Integratiivinen psykoterapia ei sisällä yhtenäistä teoreettista mallia, vaan integratiivisessa työotteessa yhdistetään tietoa ja käytäntöjä eri psykoterapiasuuntauksista ja psykoterapiatutkimuksesta. Olennaisena pidetään terapeutin kykyä asiakkaan tilannetta seuraten yhdistää eri työtapoja teoreettisesti perustellusti ja teknisesti joustavasti (Wahlström 2007). Tavoitteena on työskentelytapa, joka huomioi potilaiden yksilölliset hoidolliset tarpeet mahdollisimman hyvin. Yhteistyösuhteen keskeiset elementit ja psykoterapiateorioista nouseva kehityspsykologinen ymmärrys ovat oleellisia. Suomessa integratiivista lähestymistapaa on kehittänyt Psykonet (psykologian koulutusalan yliopistoverkosto), jonka järjestämässä koulutuksessa psykologien on ollut mahdollista saada integratiivisen psykoterapian koulutus. Hiljattain on julkaistu ensimmäinen suomenkielinen aihetta käsittelevä laajahko esitys Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (Eronen ja Lahti-Nuuttila toim. 2012). Psykiatrian oppiaineen järjestämässä koulutuksessa integraatio tapahtuu siten, että seminaareissa käsitellään häiriöiden taustaa ja potilaiden hoitoa sekä psykodynaamisesta, kognitiivisesta, interpersoonallisesta että systeemiteoreettisesta näkökulmasta, ja koulutettava tulee koulutuksen aikana osallistumaan eri viitekehyksissä tapahtuviin ryhmätyönohjauksiin. Lisäksi järjestetään seminaareja. joissa koulutettavien esittämiä potilastapauksia käsitteellistetään eri psykoterapiaviitekehyksistä käsin. Koulutettavien oma yksilöterapia tapahtuu joko psykodynaamisessa tai kognitiivisessa viitekehyksessä. Koulutettavat osallistuisivat myös ryhmämuotoiseen oman sukutaustan tarkasteluun. Julkisen sektorin kannalta psykoterapiakoulutusten ongelma on yleensä ollut se, että koulutus monesti sopii paremmin hyödynnettäväksi yksityissektorilla, jonne koulutetut terapeutit usein siirtyvät. Psykiatrian oppiaineen järjestämän koulutuksen tarkoitus on huomioida myös julkisen sektorin potilaiden tarpeet ja keskittyä aikarajoitteeseen psykoterapiaan. Koulutuspotilaat tulevat julkiselta sektorilta. Lyhytpsykoterapia toteutuu tällä hetkellä varsin puutteellisesti julkisella sektorilla (Honkonen ja Vuorilehto 2011, Luutonen ym. 2011). On tärkeää, että psykiatrit, jotka

2 toimivat työryhmien johtajina ja suunnittelevat toimintaa, itse hallitsevat aikarajoitteisen psykoterapian tekemisen. Turun yliopiston psykiatrian oppiaineessa on vuosien kokemus psykoterapiaopetuksen antamisesta erikoistuville lääkäreille. Ennen v tapahtunutta varsinaisen psykoterapeuttikoulutuksen alkamista käytössä oli 3-vuotinen integratiivisesti suuntautunut koulutus, joka sisälsi 170 h kontaktiopetusta, 60 h työnohjausta ja 2 koulutuspotilaan hoidon. Nykyinen psykoterapeuttipätevyyteen johtava koulutus on huomattavasti laajempi. Psykoterapeutiksi kouluttautuminen on yleensä varsin kallista. Psykoterapeuttikoulutuksen saattamista osaksi julkisin varoin tapahtuvaa koulutusta on pidetty tavoiteltavana ja siitä on keskustelu vuosia; sitä ei kuitenkaan ole ollut mahdollista laajassa mittakaavassa toteuttaa. Psykiatrian oppiaineen järjestämä koulutus on koulutettaville ilmainen lukuun ottamatta omaa psykoterapiaa. Opiskelijavalinta Koulutettavien tulee olla lääketieteen lisensiaatteja, jotka ovat erikoistumassa psykiatriaan/nuorisopsykiatriaan Turun yliopistossa. Koulutettavilla tulee olla lääkäriksi valmistumisen jälkeen hankittu 2 vuoden soveltuva kliininen työkokemus ennen koulutuksen aloittamista. Henkilökohtainen soveltuvuus arvioidaan haastattelulla. Psykoterapian tekemistä haittaava vaikea psykiatrinen häiriö on este koulutukseen osallistumiselle. Kaikille erikoistuville lääkäreille tarjotaan mahdollisuutta osallistua soveltuvuushaastatteluun. Koulutusryhmään otetaan 18 henkeä. Psykoterapeuttikoulutus ei ole pakollinen osa erikoistumista. Niille erikoistuville, jotka eivät osallistu terapeuttipätevyyteen johtavaan koulutukseen, tarjotaan suppeampaa psykoterapiaopetusta. Koulutusohjelmakuvaus - opintojen kokonaislaajuus 60 op (3 vuotta) - teoriakoulutus 34 op h kontaktiopetusta (22 op) - osa kontaktiopetusta voi olla osallistuminen kotimaiseen tai ulkomaiseen psykoterapiakongressiin (esim. psykoterapiatutkimuksen päivät) sivua kirjallisuutta (12 op) -työnohjaus 12 op - yksilötyönohjaus (psykodynaaminen tai kognitiivinen) 40 h (4 op) - ryhmätyönohjaus 80 h (8 op) hengen ryhmät - jokainen koulutettava osallistuu psykodynaamiseen, kognitiiviseen ja interpersoonalliseen (IPT) työnohjausryhmään (kukin kestää 1 vuoden) - oma terapia 4 op - yksilöterapia (psykodynaaminen tai kognitiivinen) vähintään 40 h - oman sukutaustan tarkastelu 6 hengen ryhmissä 40 h - lopputyö 10 op

3 Opetussuunnitelma Teoriakoulutuksen aihealueet puolivuosittain ovat seuraavat: - psykoterapioiden tuloksellisuus, yleiset vaikuttavat tekijät, kehityspsykologiset teoriat - masennus - ahdistuneisuushäiriöt (sisältää kriisit) - persoonallisuushäiriöt - psykosomatiikka (sisältää syömishäiriöt) ja päihdehäiriöt - psykoosit ja kaksisuuntainen mielialahäiriö Oppiaineen omat opettajat Markus Heinimaa, Hasse Karlsson, Jyrki Korkeila ja Sinikka Luutonen (pätevyydet selostetaan jatkossa) pitävät noin puolet teoriaseminaareista. Toisen puolen seminaareista pitävät ulkopuoliset kouluttajat, joilta edellytetään VET-pätevyys, vastaava ulkomainen psykoterapiapätevyys tai aiheeseen liittyen muu vastaava perehtyneisyys. Ryhmätyönohjaajina toimivat Hasse Karlsson (ITP), Jyrki Korkeila (psykodynaaminen viitekehys) ja Sinikka Luutonen (kognitiivinen viitekehys). Ryhmätyönohjauksessa käytetään koulutettavien videointeja koulutuspotilaiden terapiatunneilta. Yksilötyönohjaajilta edellytetään VET-pätevyyttä. Markus Heinimaa vetää sukutaustaryhmät. Koulutuspsykoterapeuteilta vaaditaan VET-pätevyys. Opinnäytetyö on julkaistavaksi kelpaava suomenkielinen tai englanninkielinen artikkeli. Lopputöiden ohjaaminen tapahtuu ryhmissä ja arviointi tapahtuu koulutusohjelmatoimikunnan toimesta. Koulutettavat muodostavat koko koulutuksen ajan yhden ja saman ryhmän. Koulutuksen prosessiluonteen säilyttämiseksi myös erikoislääkäriksi valmistumisen jälkeen voi osallistua koulutukseen saattaakseen erikoistuvana lääkärinä aloitetun koulutuksen loppuun. Seminaariopetus ja ryhmätyönohjaus sekä sukutaustaryhmät järjestetään pääosin tiistaiaamupäivisin. Erikoistuvilla on muuta koulutusta tiistai-iltapäivisin, ja näin tiistai muodostuu kokonaisuudessaan erikoistuvien koulutuspäiväksi. Ulkopuolisten kouluttajien pitämät seminaarit voivat olla kaksipäiväisiä (esim. to pe). Koulutuksen rahoitus Oppiaineen omat opettajat pitävät virkatyönsä puitteissa osan seminaareista, työnohjausryhmät ja sukutaustaryhmät. Koulutettavat maksavat itse oman yksilöterapiansa. Koulutettavien työnantajien (VSSHP:n Psykiatrian tulosalue, Turun Psykiatria, Satakunnan sairaanhoitopiirin psykiatrisen hoidon toimialue ja Turunmaan sairaalan psykiatrian yksikkö) kanssa on sovittu, että työnantajat kustantavat yksilötyönohjauksen ja koulutukseen liittyvät ulkopuolisten kouluttajien pitämät seminaarit. Oppiaineen omien kouluttajien pätevyys Markus Heinimaa - LT, psykiatrian erikoislääkäri - kliininen opettaja, Turun yliopisto

4 - VET (perheterapia) - 1-vuotinen pariterapiakoulutus koulutetuille perheterapeuteille (kesken) - EMDR-terapeutti - Vakavien traumojen ja dissosiaatiohäiriöiden arviointi ja hoito koulutus (kesken) - psykoterapiaan liittyviä julkaisuja (Heinimaa ja Svirskis 2005, McGlashan ym. 2007, Heinimaa 2012) - toiminut psykoterapeuttina yksityissektorilla v lähtien Hasse Karlsson - integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto - ET (psykodynaaminen terapia), YET (psykodynaaminen lyhytterapia), IPT-koulutusta satoja tunteja - tuonut interpersoonallista psykoterapiaa Suomeen järjestämällä runsaasti IPT-koulutuksia yhdessä John Markowitzin kanssa - suunnitellut ja vetänyt oppiaineen erikoistuville suunnatun psykoterapiakoulutuksen luvulla yhdessä Päivi Niemen kanssa - vastannut Hgin yliopiston psykiatrian erikoislääkärikoulutukseen kuuluvasta psykoterapiakoulutuksesta v psykoterapiakonsensuskokouksen puheenjohtaja v psykoterapiaan liittyviä julkaisuja (Heikkilä ym. 2004, Laakso ym. 2008, Salminen ym. 2008, Vahtera ym. 2009, Kronström ym. 2009, Karlsson ym. 2010, Kontunen ym. 2007, Kronström ym. 2010, Karlsson 2011, Karlsson ym a, Karlsson ym 2011 b, Hirvonen ym. 2011) - toiminut psykoterapeuttina yksityissektorilla v lähtien Jyrki Korkeila - psykiatrian professori, Turun yliopisto - YET (psykodynaaminen terapia), psykodynaamisen lyhytterapian 2-vuotinen koulutus, kognitiivisen terapian 3-vuotinen koulutus - psykiatrian oppiaineessa erikoistuville annetun psykoterapiakoulutuksen vetäjä yhdessä Sinikka Luutosen kanssa v lähtien - psykoterapiaan liittyviä julkaisuja (Korkeila 1994, Korkeila 2006, Vahtera ym. 2009) - toiminut psykoterapeuttina yksityissektorilla v lähtien Sinikka Luutonen - psykiatrian dosentti - kliininen opettaja, Turun yliopisto - VET (kognitiivinen terapia) - psykiatrian oppiaineessa erikoistuville annetun psykoterapiakoulutuksen vetäjä yhdessä Jyrki Korkeilan kanssa v lähtien - psykoterapiaan liittyviä julkaisuja (Luutonen 2007, Aaltonen ym. 2009, Oranta ym. 2010, Luutonen ym. 2011) - toiminut psykoterapeuttina yksityissektorilla v lähtien Viitteet Aaltonen J, Jaakkola L, Luutonen S, Pölönen R, Riikonen E. Masennuspotilaan psykoterapiat. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 2009;16:

5 Ahn H, Wampold BE. Where are the spesific ingredients? A meta-analysis of component studies in counseling and psychotherapy. J Couns Psychol 2001;48: Cuijpers P, van Straten A, Andersson G, van Oppen P. Psychotherapy for depression in adults: a meta-analysis of comparative outcome studies. J Consult Clin Psychol 2008;76: Eronen S, Lahti-Nuuttila P (toim.). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Edita, Porvoo Heikkilä J, Karlsson H, Taiminen T, Lauerma H, Ilonen T, Leinonen K-M, Wallenius E, Virtanen H, Heinimaa M, Kaljonen A, Salokangas R.K. R. Psychodynamic personality profile in first-episode severe mental disorders. Acta Psychiatr Scand 2004; 109: Heinimaa M, Svirskis T. Miten hoitaa psykoosiriskissä olevaa? Suomen Lääkärilehti 2005;60: Heinimaa M. Resiprokaalinen kysely vastavuoroisten mielikuvien tutkimisen menetelmä. Perheterapia-lehti 2012;28 (3) (painossa). Hirvonen J, Hietala J, Kajander J, Markkula J, Rasi-Hakala H, Salminen JK, Någren K, Aalto S, Karlsson H.Effects of antidepressant drug treatment and psychotherapy on striatal and thalamic dopamine D2/3 receptors in major depressive disorder studied with [11C]raclopride PET.J Psychopharmacol Oct;25(10): Epub 2010 Sep 9. Honkonen T, Vuorilehto M. Masennuksen lyhytpsykoterapia vähän käytetty mahdollisuus julkisessa terveydenhoidossa. Suomen Lääkärilehti 2011;66: Karlsson H, Hirvonen J, Kajander J, Lepola A, Markkula J, Rasi-Hakala H, Någren K, Aalto S, Salminen JK, Hietala J. Psychotherapy increases brain serotonin 5-HT-1A receptors in patients with major depressive disorder. Psychol Med 2010 Mar;40(3): Karlsson H. Interpersoonallinen psykoterapia. Teoksessa: Lönnqvist J, Henriksson M, Marttunen M, Partonen T.(toim.). Psykiatria. Duodecim. Keuruu Karlsson H, Kronström K, Nabi H, Oksanen T, Salo P, Virtanen M, Suominen S, Kivimäki M, Vahtera J. Low level of optimism predicts initiation of psychotherapy for depression: results from the Finnish Public Sector Study. Psychother Psychosom. 2011a;80(4): Epub 2011 Apr 18. Karlsson H, Säteri U, Markowitz JC.Interpersonal psychotherapy for Finnish community patients with moderate to severe major depression and comorbidities: a pilot feasibility study.nord J Psychiatry. 2011b Dec;65(6): doi: / Epub 2011 Mar 18. Kontunen J, Karlsson H, Larmo A. Interpersoonallinen terapia. Depression fokusoitu hoitomenetelmä. Edita Korkeila J. Mittaus psykoterapiatutkimuksessa voiko tiedostamatonta formalisoida? Teoksessa: Karlsson H (toim.). Mielen mallit psykiatrian tieteenteorian nykykysymyksiä. Yliopistopaino, Helsinki 1994.

6 Korkeila J. Psykoterapian vaikuttavuus mielenterveyden häiriöissä. Psykoterapian konsensuskokous. Duodecim Kronström K, Salminen JS, Vahlberg T, Markkula J, Rasi-Hakala H, Karlsson H. Does defence style or psychological mindedness predict treatment response in major depressive disorder. Depress Anxiety. 2009;26(7): Kronström K, Salminen JK, Hietala J, Kajander J, Vahlberg T, Markkula J, Rasi-Hakala H, Karlsson H Personality traits and recovery from major depressive disorder..nord J Psychiatry Feb;65(1):52-7. Epub 2010 May 26. Laakso V, Niemi PM, Grönroos M, Karlsson H. Relieved after consultation with a GP? change in the complaint-related worry of young adult patients. Psychol, Health & Medicine 2008; 13: Luutonen S. Anger and depression theoretical and clinical considerations. N J Psychiatry 2007;61: Luutonen S, Tikka M, Nieminen M, From T, Salokangas RKR. Takuulla hoitoon, mutta millaiseen? VARHAIN-tutkimus psykiatrisen erikoissairaanhoidon käynnistymisestä. Suomen Lääkärilehti 2011;66: McGlashan TH, Addington J, Cannon T, Heinimaa M, McGorry P, O'Brien M, Penn D, Perkins D, Salokangas RKR, Walsh B, Woods SW, Yung A. Recruitment and Treatment Practices for Help- Seeking "Prodromal" Patients. Schizophrenia Bulletin 2007;33: Oranta O, Luutonen S, Salokangas RKR, Vahlberg T, Leino-Kilpi H. The outcomes of interpersonal counselling on depressive symptoms and distress after myocardial infarction. N J Psychiatry 2010;64: Salminen J, Karlsson H, Hietala J, Aalto S, Rasi-Hakala H, Markkula J, Toikka T. Short-term psychodynamic psychotherapy and fluoxetine in major depressive disorder - a randomized comparative study with a 12-month follow-up. Psychother Psychosom 2008; 77: Vahtera J, Korkeila J, Karlsson H, Suoyrjö H, Virtanen M, Pentti J, Klaukka T, Kivimäki M. Effectiveness of long-term psychotherapy ampng depressive employees: A 7-year cohort study on sickness absence. Psychotherapy Psychosomatics 2009;78: Wahlström J. Muutos psykoterapiassa. Teoksessa: Lindeman M, Hokkanen L, Punamäki R-L (toim.). Hermoverkot, mielenterveys ja psykoterapia, s Psykologinen Kustannus Oy, Helsinki 2007.

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei?

Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Depression psykologiset hoitomuodot - mikä toimii, mikä ei? Hasse Karlsson, LT, FM, Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professori, Turun yliopisto, Ylilääkäri, TYKS Psykoterapeutti Esityksen sisältö

Lisätiedot

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017

DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017 DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017 1. KOULUTUSOHJELMAN YLEISTIEDOT 1.1. Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajakoulutus (56 op) Järjestäjänä: Nuorisopsykoterapia-säätiö

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Erkki T. Kaila LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Diacor Pasila erkki.kaila@diacor.fi Jyrki Varjonen LL, psykiatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta

Mielenterveyssyistä työkyvyttömien nuorten aikuisten tausta Julkaistu 4.12.2014 www.laakarilehti.fi Alkuperäistutkimus VERKOSSA ENSIN tieteessä Kirsi Ahola dosentti, tiimipäällikkö Työterveyslaitos, Mielenterveys ja kognitiivinen toimintakyky kirsi.ahola@ttl.fi

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä

Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä Erika Jääskeläinen ja Jouko Miettunen NÄIN TUTKIN Psykiatriset arviointiasteikot kliinisessä työssä Psykiatrisia arviointiasteikoita voidaan käyttää kliinisen työn tukena muun muassa sairauksien seulonnassa,

Lisätiedot

Tosi mies ei masennu?

Tosi mies ei masennu? TIETEESSÄ TARJA MELARTIN dosentti, psykiatrian erikoislääkäri, erikoistutkija Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarja.melartin@fimnet.fi LAURI KUOSMANEN TtT, projektipäällikkö Sateenvarjo-projekti, Vantaan

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä?

Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuorisolääketiede Terhi Aalto-Setälä ja Mauri Marttunen Nuoren psyykkinen oireilu häiriö vai normaalia kehitystä? Nuoruus alkaa puberteetista. Nuoren tulee vähitellen irrottautua lapsuudesta ja löytää

Lisätiedot

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6

5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5 MIELENTERVEYS 5 MIELENTERVEYS... 1 5.1.001 Mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys ja taustatekijät suomalaisessa väestössä terveys 2000 tutkimuksen valossa... 6 5.2 Muut tieteelliset julkaisut... 6 5.2.001

Lisätiedot

Perheterapiasta hyötyy myös potilaan läheisverkosto

Perheterapiasta hyötyy myös potilaan läheisverkosto tieteessä Klaus Lehtinen LT, dosentti, psykiatrian toimialuejohtaja, VE perheterapeutti SMS TAYS klaus.lehtinen@uta.fi Elina Haapaniemi LL, psykiatrian erikoislääkäri, akuuttipsykiatrian ylilääkäri, VE

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio

Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Psykoterapiakoulutustyöryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:6 Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä.

Lisätiedot

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla

Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla PSYKOLOGIASSA TAPAHTUU Suomen Psykologiliiton ja Suomen psykologisen seuran Tieteellinen neuvottelukunta Neuropsykologinen kuntoutus suositus hyvistä käytännöistä aikuispotilailla Määritelmä Neuropsykologinen

Lisätiedot

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä

Nuorten masennusta voidaan ehkäistä katsaus tieteessä Tiina-Maija Nuotio LL, psykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Harjavallan sairaala tiina-maija.nuotio@rauma.fi Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva

Lisätiedot

Raiskaus on traumaattinen tapahtuma, jonka psyykkiset. Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen

Raiskaus on traumaattinen tapahtuma, jonka psyykkiset. Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen Katsausartikkeli Riitta Ylikomi, Raija-Leena Punamäki Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen Tärkein tieto K Suuri osa raiskauksen uhreista ei toivu itsestään

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti

MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007. Loppuraportti MIELENTERVEYSTYÖNTEKIJÖIDEN OSAAMISEN KEHITTYMINEN JA TYÖRASITUKEN LIEVENTYMINEN -HANKE 1.1.2005-31.12.2007 Loppuraportti Julkaisija: Kainuun maakunta -kuntayhtymä PL 400 87070 Kainuu Puh.08 615 541 Faksi

Lisätiedot

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti

Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma. Hoitotyö. Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS. Terveysnetti Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö 2012 Jari Silokangas VANHUSTEN MASENNUS Terveysnetti OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma Hoitotyö Toukokuu

Lisätiedot

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen

2010 Kuntoutus. Ammatillisen kuntoutuksen kautta työkyvyttömyyseläkkeelle? Seppo Matinveden tutkimus prosessista ja ajoittamisen Veijo Notkola Kokonaisnäkemystä kuntoutukseen Ritva Linnakangas, Pirjo Lehtoranta, Aila Järvikoski ja Asko Suikkanen Lasten ja nuorten psykiatrinen perhekuntoutus: muutosten ja koettujen vaikutusten arviointi

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa

Musiikkiterapia masennuksen hoidossa Katsaus Jaakko Erkkilä professori Jyväskylän yliopisto, Musiikin laitos, Monitieteisen musiikintutkimuksen huippuyksikkö jaakko.erkkila@jyu.fi Mari Tervaniemi professori Jyväskylän yliopisto, psykologian

Lisätiedot

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon

Aikuisen ADHD diagnoosista hoitoon Katsaus tieteessä Anniina Koski LL, psykiatrian erikoislääkäri HYKS, psykiatrian yksikkö Sami Leppämäki dosentti, ylilääkäri Työterveyslaitos ja HYKS, psykiatrian yksikkö sami.leppamaki@ttl.fi Aikuisen

Lisätiedot

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä Tieteessä katsaus Klaus Ranta LT, dosentti HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä klaus.ranta@hus.fi Vera Gergov PsM HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä Veli-Matti

Lisätiedot

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito

Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Katsaus tieteessä Miika Nietola LL, Turku mtniet@utu.fi Jyrki Korkeila professori Turun yliopisto, psykiatrian klinikka Psykoottisen masennuksen diagnostiikka ja hoito Psykoottinen masennus on vakava häiriö,

Lisätiedot