OTSIKKO. Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa. Alaotsikko. Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OTSIKKO. Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa. Alaotsikko. Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö"

Transkriptio

1 Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa OTSIKKO Alaotsikko Mielenterveystalo.fi Nuorten Nettiterapiat.fi mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö

2

3 SUOMESSA KAIKILLE SAATAVILLA Struktuuri ja kohdistaminen diagnoosi HUS nettiterapiat ei struktuuria irti ahminnasta Mood Gym Selma struktuuri Oiva Tunnekeskeinen parisuhdekurssi ei diagnoosia

4 Terapeutin tuki ja kommunikoinnin synkronia Synkroninen Selma Videovälitteiset terapiat Chatterapiat Osin synkroninen HUS:n nettiterapiat Asynkroninen Itseapu Irti ahminnasta Tunnekeskeinen parisuhdekurssi Oiva Mood Gym Vähäinen tuki terapia Terapeuttivetoinen

5 NETTITERAPIAA VUODESTA 2013 Kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuvia ohjelmia Terapeutin tukemaa itsehoitoa Hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla Kuka vain lääkäri organisaatiosta riippumatta voi tehdä lähetteen. Terapiajakson kustannuksesta (640 ) vastaa potilaan kotikunta

6 MASENNUKSEN HOIDON MERKITYS Masennus on yksi yleisimmistä mielenterveyden häiriöistä ja se aiheuttaa huomattavaa kärsimystä ja toimintakyvyn heikkenemistä usealla elämän osa-alueella. Masennustilasta kärsii vuoden aikana noin 5% suomalaisista (Depression käypä hoito. Masennuksen aiheuttamat menot ennenaikaisina eläkekuluina ja sairauspäivärahoina olivat 617 miljoonaa euroa vuonna

7 HOIDON SAATAVUUS merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri syistä saa tarvitsemaansa mielenterveyspalvelua. THL, terveys, toimintakyky ja hyvinvointi suomessa 2011 Hoidon onnistumiseksi on olennaista että asianmukainen hoito aloitetaan ilman viivytyksiä. Hoidon tärkeä kehittämiskohde on hakeutuvuuden edistäminen ja hoidon saatavuuden helpottaminen

8 VAIKUTTAVUUS Britanniassa nettiterapiaa suositetaan käytettäväksi lievissä ja keskivaikeissa tapauksissa porrastetun hoitomallin alkupäässä (NICE-suositukset). Nettiterapiat soveltuvat täydentämään tavanomaista perustason hoitoa ja auttavat vähentämään masennusoireita pääosin lieväoireisissa masennustiloissa (A). (Depression käypä hoito, 2014)

9 KYMMENIÄ SATUNNAISTETTUJA VERTAILUASETELMIA Waitlist g=0.94, TAU g=0.75 Hedgesin g ~ Cohenin d (Andrews ym., 2010) vrt. masennuslääke meta-analyysi g=0.31 (turner ym., 2008)

10 Measure Wagner ym Online group n=25 à17 Face-to-face n=28 à 20 à intention-to-treat analysis

11

12 Tajusin nettiterapian aikana, että masennusoireeni ovat varsin tavallisia. HYÖTYJÄ POTILAALLE Yhdenmukainen ja laadukas toteutus Käyttömahdollisuus ajasta ja paikasta riippumatta 24/7 Alentaa hoitoon hakeutumisen kynnystä ja vähentää sairauden aiheuttamaa stigmaa. Voimaantuminen (toimijuuden vahvistuminen) ja autonomia Psykoterapeuttisen hoidon saatavuus paranee

13 Apua voidaan tarjota yhä varhemmin ja yhä useammalle. HYÖTYJÄ TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄLLE Hoito on vaikuttavaa ja tuloksellista. Hoitoa voidaan tarjota mistä vain ja milloin vain. Hoito on turvallista. Mahdollistaa suuremman hoidettavien määrän ja varhaisemman hoitoon pääsyn. Potilaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun

14 LÄHETE KLIINISESTI HUOMIOITAVAA Lyhyt kuvaus asiakkaan sairaushistoriasta ja oirehdinnasta Oireilun mahdollinen endokrinologinen syy on poissuljettava ennen lähettämistä Toteamus siitä, että nettiterapiaan ei ole esteitä Merkittävä ajankohtainen päihteidenkäyttö Lähetteen arvioinnissa luotetaan lähettävän tahon tekemään kliiniseen arvioon nettiterapian soveltuvuudesta ko. asiakkaan hoidoksi, sekä siihen että nettiterapian kontraindikaatiot on huomioitu Nettiterapia vertautuu ostopalvelu lyhytterapioihin/päiväkirurgisiin toimenpiteisiin, joissa varsinainen hoitovastuu säilyy lähettävällä taholla

15 LÄHETTEET Sähköiset lähetteet: HYKS lähetelaatikko 9187 PSYNET 70 psykiatria Paperilähetteet: HYKS/Nettiterapiat PL HUS

16 LÄHETE Potilaan sähköpostiosoite Potilaan ajantasainen puhelinnumero Potilaalle tulee riittävässä määrin kertoa mistä on kyse ja varmistaa että hänellä on käytettävissä tietokone tai tabletti sekä tunnistautumiseen verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne

17 MASENNUS Lievän tai keskivaikean masennuksen hoitoon (vähintään 4 seuraavista oireista) Mielialan lasku Toimeliaisuuden puute, hidastuneisuus Kyky nauttia asioista alentunut Keskittymis- ja huomiokyvyn heikkeneminen Itsetunnon ja itseluottamuksen heikkeneminen Syyllisyyden ja arvottomuuden kokeminen Synkät ja pessimistiset ajatukset tulevaisuuden suhteen Unihäiriöt Ruokahalun heikkeneminen ja painon lasku

18 PANIIKKIHÄIRIÖ Lievän tai keskivaikean paniikkihäiriön hoitoon Ennalta arvaamattomat ja toistuvat paniikkikohtaukset Autonomisen hermoston oireet + psyykkiset oireet Äkillinen, intensiivinen kohtaus, joka kestää vähintään muutaman minuutin Huoli kohtausten uusiutumisesta, kohtauksen vaikutuksista, sekä kohtauksiin liittyvä käyttäytymisen muutos (esim. välttely) 2/18/

19 YLEISTYNYT AHDISTUNEISUUSHÄIRIÖ Yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoitoon Yleistynyt pitkäkestoinen ahdistuneisuus ja huolestuneisuus arjen tapahtumista Olosuhteisiin nähden liiallista murehtimista ja levottomuutta erityisesti tulevaisuuden suhteen Ahdistus ei ole luonteeltaan esim. masennuksen tai paniikkihäiriön oire 2/18/

20 ALKOHOLIN LIIKAKÄYTTÖ Haitallinen alkoholinkäyttö Asiakas itse huolissaan alkoholinkäytöstään tai alkoholin käyttö häiritsee muun hoidon toteutumista Motivaatio Poissulkukriteereinä akuutisti oireilevat vakava-asteiset mt-häiriöt (vakava masennus, mania, psykoosi tms.) Ohjelma soveltuu tasaisessa vaiheessa oleville 20

21 KAKSISUUNTAINEN MIELIALAHÄIRIÖ Psykoedukatiivinen sairaudenhallinnan ohjelma, ei varsinainen terapia Varmistettu kaksisuuntaisen mielialahäiriön diagnoosi Epäily kaksisuuntaisesta mielialahäiriöstä ei riitä Tasaisessa vaiheessa oleville asiakkaille Tukee varsinaista hoitoa Huom. tarpeenmukainen seuranta terapian ajan! 2/18/

22 VASTA-AIHEET NETTITERAPIALLE Kohonnut itsemurhavaara Psykoottinen häiriö Vaikea persoonallisuushäiriö Kyvyttömyys käyttää tietokonetta Toimintakykyyn vaikuttava päihteidenkäyttö Akuutisti oireilevat vaikeat mielenterveyden häiriöt Yleiset vasta-aiheet

23 TUTKIMUKSIA Andersson, G. & Cuijpers, P. (2009). Internet-based and other computerized psychological treatments for adult depression: a meta-analysis. Cognitive Behavioral Therapy, (38), Andrews, Gavin, and Alishia D. Williams (2014). "Up-scaling clinician assisted internet cognitive behavioural therapy (icbt) for depression: A model for dissemination into primary care." Clinical psychology review. Andrews, G., Cuijpers, P., Craske, M.G., McEvoy, P. & Titov, N. (2010). Computer therapy for the anxiety and depressive disorders is effective, acceptable and practical health care: a meta-analysis. PLos ONE 2010;5(10)e Andrews, G., Titov, N. & Schwenke, G. (2009). Untreated depression in the community. Psychiatric Bulletin, (33), Cuijpers, P., Marks, I.M., van Straten, A., Cavanagh, K., Gega, L. & Andersson, G. (2009). Computer-aided psychotherapy for anxiety disorders: a meta-analytic review. Cognitive Behaviour Therapy (38), Foroushani, P., S., Schneider, J. & Assareh, N. (2011). Meta-review of the effectiveness of computerised CBT in treating depression. British Medical Journal of Psychiatry, (11), 131. Johansson, R.,Andersson,G. (2012).Internet-basedpsychologicaltreatmentsfor depression. Expert Review of Neurotherapeutics 12, Joutsenniemi, K., Stenberg, J., Reiman-Möttönen, P., Räsänen, P., Isojärvi, J. & Sihvo, S. (2011). Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat. Suomen lääkärilehti (66), Richards, D., & Richardson, T. (2012). Computer-based psychological treatments for depression: A systematic review and meta-analysis. Clinical Psychology Review, 32(4), So, M. et al. (2013). Is computerised CBT really helpful for adult depression? A meta-analytic re-evaluation of CCBT for adult depression in terms of clinical implementation and methodological validity. BMC Psychiatry 13:113. Titov, N. (2011) Internet-delivered psychotherapy for depression in adults. Current Opinion in Psychiatry, (24), Wagner, B., Horn, A. B., & Maercker, A. (2013). Internet-based versus face-to-face cognitive-behavioral intervention for depression: A randomized controlled non-inferiority trial. Journal of Affective Disorders

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat

Masennuspotilaiden kognitiiviset verkkoterapiat Julkaistu 21.9.2011 www.laakarilehti.fi HALO-KATSAUS VERKOSSA ENSIN TIETEESSÄ KAISLA JOUTSENNIEMI LT, VTM,vs osastonlääkäri HUS psykiatria, Peijaksen sairaala THL, Mielenterveysongelmat ja päihdepalvelut

Lisätiedot

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015

TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015 TYÖTERVEYSYHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN TEY:n ja TTL:n juhlaseminaari 9.6.2015 Masennuksen hoito voiko työ ja nettiterapia parantaa? Oyl Katinka Tuisku Työkyvyntutkimuspoliklinikka ja Erityispoliklinikat, Erityistutkimus

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste

JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA. Arviointikooste JULKAISUSARJA 6/2013 ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste ESSITALOPRAAMI JA SITALOPRAAMI MASENNUKSEN HOIDOSSA Arviointikooste Fimea kehittää, arvioi ja informoi -julkaisusarja

Lisätiedot

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa

Depression hyvä hoito perusterveydenhuollossa Julkaistu 14.11.2014 www.laakarilehti.fi Katsaus verkossa ensin tieteessä Maria Vuorilehto LT, yleislääketieteen ja psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti HUS, Helsingin ja vanhuspsykiatrian tulosyksikkö

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Depressio ja työterveyshuolto - ajankohtaista hoitosuosituksista Perjantai-meeting Teija Kivekäs LT, psykiatrian dosentti, ylilääkäri Päivitetyt hoitosuositukset Depression Käypä hoito

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

Lapsen masennus. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version

Lapsen masennus. This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere. Publisher's version This document has been downloaded from Tampub The Institutional Repository of University of Tampere Lapsen masennus Publisher's version Authors: Tamminen Tuula Name of work: Lapsen masennus Year of publication:

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN

TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN TUNTUI, KUIN JOKIN OLISI SYÖNYT MINUA HITAASTI SISÄLTÄPÄIN Tutkimus nuorten omakohtaisista masennuskokemuksista Henna Heiskanen Eeva Laukkanen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Pieksämäen

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa

Interpersonaalinen psykoterapia pureutuu ongelmiin sosiaalisessa vuorovaikutuksessa tieteessä Heikki Katila LKT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Psykiatrinen Palvelukeskus Solvum Oy heikki.katila@solvum.fi Jarmo Kontunen PsL, psykologi, psykoterapeutti (VET) Psykoterapia- ja

Lisätiedot

Nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito

Nuorten yleistyneen ahdistuneisuushäiriön hoito tieteessä Max Karukivi LT, nuorisopsykiatriaan erikoistuva lääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri, Nuorisopsykiatrian yksikkö max.karukivi@utu.fi Kirsi-Maria Haapasalo-Pesu LT, ylilääkäri Satakunnan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

NUORTEN DEPRESSIO. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille NUORTEN DEPRESSIO Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille 1 LL Linnea Haarasilta Dos Mauri Marttunen Kansanterveyslaitos, Mielenterveyden ja alkoholitutkimuksen osasto 2000 Kuvat: Jonna Vuokola

Lisätiedot

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa

Masennus on hoidettavissa työterveyshuollossa Terveydenhuoltotutkimus tieteessä Erkki T. Kaila LL, työterveyshuollon ja yleislääketieteen erikoislääkäri, vastaava lääkäri Diacor Pasila erkki.kaila@diacor.fi Jyrki Varjonen LL, psykiatrian erikoislääkäri,

Lisätiedot

Raiskaus on traumaattinen tapahtuma, jonka psyykkiset. Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen

Raiskaus on traumaattinen tapahtuma, jonka psyykkiset. Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen Katsausartikkeli Riitta Ylikomi, Raija-Leena Punamäki Raiskaustrauma II: Raiskauksen uhrin psyykkinen akuuttihoito ja hoitopolun rakentaminen Tärkein tieto K Suuri osa raiskauksen uhreista ei toivu itsestään

Lisätiedot

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa Katsaus tieteessä Tiina Paunio psykiatrian dosentti ja professori HYKS, psykiatrian klinikka Olavi Lindfors psykologian lisensiaatti, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hely Kalska FT,

Lisätiedot

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio

LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio LT Linnea Karlsson LT Prof Mauri Marttunen Nuorten depressio Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikusille Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B 10/2007 Kansanterveyslaitoksen julkaisuja B10 / 2007 Publications

Lisätiedot

Psykiatrian sähköiset potilaspalvelut. Matti Holi, Dos. Klinikkaryhmän johtaja / HYKS Psykiatria

Psykiatrian sähköiset potilaspalvelut. Matti Holi, Dos. Klinikkaryhmän johtaja / HYKS Psykiatria Psykiatrian sähköiset potilaspalvelut Matti Holi, Dos. Klinikkaryhmän johtaja / HYKS Psykiatria Kelnet - hankkeet Hyvinkään sairaanhoitoalueelta vuonna 2006 käynnistyneet projektit. Pääosin virkatyönä

Lisätiedot

Seksuaaliterapiaa verkossa?

Seksuaaliterapiaa verkossa? Lopputyö Seksuaaliterapiakoulutus Kevät 2014 Sexpo-säätiö Seksuaaliterapiaa verkossa? Verkon hyödyntäminen seksuaaliterapeutin työssä Pia Tuovinen 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 VERKON HYÖDYNTÄMINEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI

MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI MIELENTERVEYSONGELMIIN LIITTYVÄ TOIMINTAKYVYN ARVIOINTI Kirjoittajat: Tuisku Katinka, LT, psykiatrian erikoislääkäri, Melartin Tarja, psykiatrian dosentti ja Vuokko Aki, LL, työterveyshuollon erikoislääkäri

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA

MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA MASENNUSLÄÄKITYKSEN YLEISYYS JA YHTEYS TOIPUMISEEN MASENNUKSEN VUOKSI HOITOON HAKEUTUVILLA ASIAKKAILLA Pro gradu- tutkielma Minna Karjalainen Jyväskylän Yliopisto Psykologian laitos Toukokuu 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Pelaamishäiriöiden hoito

Pelaamishäiriöiden hoito Pelaamishäiriöiden hoito Jos meillä olisi suosituksia, mitä ne voisivat olla ja mihin ne voisivat perustua? Jukka Halme Tutkija, PsM Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Tarve hoitojen arviointiin Kansainvälisesti

Lisätiedot

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä

Psykoterapeuttisten hoitomuotojen vaikuttavuus nuorten ahdistuneisuushäiriöissä Tieteessä katsaus Klaus Ranta LT, dosentti HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä klaus.ranta@hus.fi Vera Gergov PsM HYKS, Psykiatriakeskus, nuorisopsykiatrian klinikkaryhmä Veli-Matti

Lisätiedot

Lukijalle. Mielialahäiriöt

Lukijalle. Mielialahäiriöt Mielialahäiriöt Lukijalle Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen paraneminen

Lisätiedot