Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä"

Transkriptio

1 Päihdetyön ammattitutkinto, painotuksena Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Koulutuksen tavoite: Osallistujat ymmärtävät kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteitä ja kokonaisuutta sekä erityisesti kognitiivisen psykoterapian tapaa käsitteellistää päihdeongelmaa. Osallistujat osaavat soveltaa kognitiivisten terapian työmenetelmiä osana omaa työtään. Koulutuksessa hankittu osaamien osoitetaan käytännön työtilanteissa. Osaamista arvioidaan suhteessa päihdetyön ammattitutkinnon perusteisiin. Koulutuksen sisältö: Päihdetyössä voidaan käyttää erilaisia terapeuttisia viitekehyksiä ja tässä koulutuksessa päihdetyötä lähestytään kognitiivisen terapian näkökulmasta. Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia, haitallisia ajatustapoja ja niiden yhteyksiä ongelmallisiin kokemuksiin, tunteisiin ja toimintatapoihin. Keskeisessä asemassa ovat toimivien ongelmanratkaisutaitojen ja selviytymiskeinojen kehittäminen. Koulutuksen kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu kaikille päihde- ja mielenterveystyötä tekeville alan ammattilaisille, jotka tarvitsevat kognitiivisen psykoterapian menetelmäosaamista. Opiskelijat voivat olla mm. lähihoitajia, sairaanhoitajia, sosiaaliohjaajia tai muita alan työntekijöitä. Aikaisempaa kognitiivista osaamista ei tarvita. Koulutus ja päihdetyön ammattitutkinto: Koulutus toimii valmistavana koulutuksena Päihdetyön ammattitutkinnon suorittamista varten. Tutkinto koostuu seuraavista neljästä osasta: Päihdetyön ammattilaisena toimiminen Päihdetyön asiakastyössä toimiminen Kuntouttavassa päihdetyössä toimiminen Haittoja vähentävässä päihdetyössä toimiminen TAI ehkäisevässä päihdetyössä toimiminen TAI tutkinnon osa toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta; psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinnosta Tarvittaessa tarjoamme mahdollisuuden täydentää osaamistasi esimerkiksi seuraavissa aiheissa: mielenterveys-, lastensuojelu- ja päihdelainsäädännön soveltaminen päihdyttävät aineet ja niiden vaikutukset päihdepalvelujärjestelmä työturvallisuus, väkivalta- ja kriisitilanteissa toiminen hoidolliset lähestymistavat päihdetyössä lääkehoito ja sen toteuttaminen Koulutuksen hinta: 580 e/opiskelija + tutkintotoimikunnan maksu 58 e/opiskelija. Ilmoittautuminen: Koulutus toteutetaan yhteistyössä Järvenpään Sosiaalisairaalan ja Seurakuntaopiston Työelämäpalveluiden kanssa. Koulutukseen otetaan mukaan 24 opiskelijaa. Koulutus pidetään Järvenpään sosiaalisairaalalla, osoitteessa Kuusitie 36, Haarajoki. Ilmoittautuminen tapahtuu sähköisen ilmoittautumislomakkeen kautta. Ilmoittautuminen päättyy Lisätietoja: koulutussuunnittelija Irina Köntti, ,

2 Koulutuksen menetelmät t Koulutuksessa on 11 lähiopetuspäivää. Päivät sisältävät asiantuntijaluentoja ja työnohjausryhmissä työskentelyä. Koulutuksen asiantuntijaluennoitsijoina toimivat kognitiiviseen psykoterapiaan perehtyneet psykoterapeutit. Kouluttajat avaavat päihde- ja mielenterveystyön peruskysymyksiä kognitiivisen terapian käsitteiden avulla. Etäopiskelu Koulutuksen materiaalina käytetään Järvenpään sosiaalisairaalan koulutusmateriaaleja ja kirjaa Kognitiivinen psykoterapia (toim. Kähkönen, Karila, Holmberg, 3. uudistettu painos). Työssäoppiminen Työssäoppiminen tapahtuu lähijaksojen välissä omassa työssä. Välitehtävät koostuvat kognitiiviseen terapian ja työotteeseen liittyvistä tehtävistä, joita käytetään omassa asiakastyössä. Työssäoppimisen ohjaus Työnohjausryhmissä kognitiivisen terapian kouluttajien johdolla käydään läpi menetelmien soveltamisessa esille nousseita kysymyksiä ja käydään syventävää keskustelua käsitteistä ja työmenetelmistä. Lisäksi omalla työpaikalla menetelmien soveltamista käydään läpi työssä oppimisen ohjaajan kanssa. Päihdetyön ammattitutkinto Tutkinnon suorittamisessa huomioidaan kaikki se osaaminen, koulutus ja työkokemus, jonka opiskelija on hankkinut aikaisemmin. Tämä todennetaan henkilökohtaisen opetussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Tutkinto suoritetaan työpaikassa, jossa työskennellään päihdeasiakkaiden parissa

3 Koulutusprosessi Jakso Prosessi Käsittely/tehtävät I jakso Ennakkotehtävä Viikon tekemiset -lomake Artikkeli Beck, Wright, Newman & Liese: Kognitiivinen terapia ja päihdeongelmat Tutustuminen ja koulutukseen orientoituminen / IRINA KÖNTTI koulutuksen toimijoiden esittely Koulutuksen runko ja sisällöt oppimismenetelmät koulutuksessa: luennot, välitehtävät, omassa työssä tapahtuva oppiminen ja työnohjaus Kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteet päihderiippuvuuksien hoidossa / JYRI TAMMINEN + altistusharjoitus-tehtävän ja tilanneanalyysilomakkeen ohjeistus Muutoksen vaihemalli päihdetyössä/ JYRKI TUULARI Työnohjausryhmät /JYRI TAMMINEN, TUULA LISKI ja JYRKI TUULARI Ryhmän tutustuminen Työnohjauksen käytäntöjen pelisääntöjen sopiminen Etukäteistehtävien käsittely II jakso työssä 1 Altistusharjoitus Tilanneanalyysilomake Artikkeli. Karila & Holmberg & Laaksonen: Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat (kirjassa Kognitiivinen psykoterapia 3. painos 2008, toim. Kähkönen, Karila, Holmberg) Artikkeli. Kajaste: Sosiaalinen fobia ja paniikkihäiriö (kirjassa Kognitiivinen psykoterapia 3. painos 2008, toim. Kähkönen, Karila, Holmberg) Tutkinnon osa 1:n (Päihdetyön ammattilaisena toimiminen) suunnitelmalomakkeen palauttaminen Irinalle Jakson aloitus / IRINA KÖNTTI Päihteidenkäytölle altistavat ja siltä suojaavat kehitykselliset tekijät / JYRKI TUULARI Käsitteellistäminen kiintymyssuhde-näkökulmasta tilanne, ajatukset, tunteet, toiminta oman toiminnan käsitteellistämisharjoitus Ahdistuneisuushäiriöt ja päihdeongelma / JYRKI TUULARI yleistynyt ahdistuneisuus pakko-oireet Sosiaaliset pelot ja ahdistus + käsitteellistämistehtävän ohjeistus Työnohjausryhmät /LISKI, TAMMINEN ja TUULARI

4 III jakso Asiakastapaus: Käsitteellistämistehtävä Tilanneanalyysilomakkeen, viikon tekemiset lomakkeen sekä altistusharjoituksen käyttö omassa asiakastyössä Artikkeli Karila: Masennushäiriöt (kirjassa Kognitiivinen psykoterapia 3. painos 2008, toim. Kähkönen, Karila, Holmberg) Tutkinnon osa 2:n (Päihdetyön asiakastyössä toimiminen) suunnitelmalomakkeen palauttaminen Irinalle klo Masennus ja päihdeongelma / JYRI TAMMINEN Erilaiset masennukset Masennuksen rinnalla muitakin diagnooseja Hoitomallin valinta depressiotyypin mukaan Kognitiiviset perusmenetelmät masennuksen hoidossa klo Ahdistuneisuushäiriöt ja päihdeongelma / JYRKI TUULARI jatkoa edelliseen kertaan + hankala asiakas tehtävän ohjeistus Työnohjausryhmät / LISKI, TAMMINEN ja TUULARI Ennen IV jaksoa tulee olla arvioituna kaksi ensimmäistä tutkinnon osaa. IV jakso työssä 3 Hankala asiakas -tehtävä Tilanneanalyysilomakkeen, viikon tekemiset lomakkeen sekä altistusharjoituksen käyttö omassa asiakastyössä Artikkelit Holmberg & Kähkönen: Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia sekä Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä (kirjassa Kognitiivinen psykoterapia 3. painos 2008, toim. Kähkönen, Karila, Holmberg) Valinnaisen tutkinnon osan suunnitelmalomakkeen palauttaminen Irinalle klo Persoonallisuushäiriöt ja päihdeongelma / JYRI TAMMINEN Persoonallisuushäiriöiden moninaisuus Käsitteellistäminen: tunnelukot eli skeemat Hoitosuunnitelma Minuuden eri puolet ja painotukset hoidossa Hoitavan henkilön jaksaminen Kehityksellisten tekijöiden hyödyntäminen Kognitiivinen lähestymistapa nuorten päihdeongelmien hoidossa/ Jyri Tamminen normaali ja epänormaali kehitys nuoruusiän kognitiivisen kehityksen vaikutus minän kehitykseen vuorovaikutustyyli + RET- / ABC lomakkeen ohjeistus klo Työnohjausryhmät / LISKI, TAMMINEN ja TUULARI

5 V jakso työssä 4 Asiakastapaus: RET-lomake eli ABC-lomake Artikkeli Windy Dryden: RET Rationaalis-emotionaalinen terapia. Löytyy sosiaalisairaalan nettisivuilta: -> koulutus -> koulutusmateriaalia kohdasta Kognitiivisen psykoterapian klassikoita. Artikkeli Nils Holmberg: Addiktiot (kirjassa Kognitiivinen psykoterapia 3. uudistettu painos 2008, toim. Kähkönen, Karila, Holmberg Valinnaisen tutkinnon osan suunnitelmalomakkeen palauttaminen Irinalle klo Psykoosit, päihdeongelma ja kognitiivinen lähestymistapa/ HELI MÄÄTTÄ, psykologi, Niuvanniemen sairaala psykoosien psykososiaalinen hoito samanaikainen psykoosi ja päihdeongelma psykoosin käsitteellistäminen klo Työnohjausryhmät / LISKI, TAMMINEN ja TUULARI klo Koulutusprosessin arviointi ja palaute/ IRINA KÖNTTI Ennen päätösseminaaria kaikki 4 tutkinnon osaa tulee olla suoritettuna PÄÄTÖSSEMINAARI klo klo Luento Todistusten jako

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto

PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Oulaisten ammattiopisto 2 Sisällys 1. PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång

POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång POHJANMAAN MAAKUNTIEN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISKESKUS PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Saara Lång 0 PELIPILOTTI 2013-2015 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2014 Sisältö

Lisätiedot

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta...

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. lähihoitaja. Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto lähihoitaja Ensihoidon osaamisala Kuntoutuksen osaamisala Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille

Hyvän elämän puolesta. Näyttötutkinto-opas 2014. - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Hyvän elämän puolesta Näyttötutkinto-opas 2014 - opas tutkinnon suorittajille, arvioijille ja opettajille Sisällysluettelo 1 Näyttötutkinto 3 2 Näyttötutkintojärjestelmän keskeisiä käsitteitä 4 3 Tarvittavan

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja MIELENTERVEYS JA PÄIHDETYÖN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto

LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Ylivieskan ammattiopisto 2 3 Sisällys 1. LAITOSHUOLTAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2

Lisätiedot

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto

Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Hyväksytty tutkintotiimissä 13.5.15 Hyväksytty työelämätiimissä 18.5.15 Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden

Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden Marja-Liisa Vesterinen SOTE-ENNAKOINTI sosiaali- ja terveysalan tulevaisuuden ennakointi SOTE-ALAN OSAAMISTARPEET JA KOULUTUKSEN KEHIT- TÄMINEN TULEVAISUUDESSA Tässä luvussa esitetään SOTE-ENNAKOINNIN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus

KOULUTUS OHJELMA. ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus KOULUTUS OHJELMA 2013 ammatillinen täydennyskoulutus kielikoulutus lukiolaiskurssit avoin yliopisto-opetus muu koulutus 2 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Esittelemme tässä koulutusohjelmassa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012

Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 Päijät-Hämeen kesäyliopisto KOULUTUSOHJELMA 2012 1 Tervetuloa opiskelemaan Päijät-Hämeen kesäyliopistoon! Kesäyliopistossa on kaikilla, iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta, mahdollisuus osallistua

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 20.2.2012 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Sosiaali-

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. SISUSTUSALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1. NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2. VALMISTAVAN

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet

TIETY - Tietotyötutkinto. Tutkinnon perusteet TIETY - Tietotyötutkinto Tutkinnon perusteet 1.9.2013 TIETY - Tietotyötutkinto, tutkinnon perusteet 2 Sisällysluettelo 1 Tutkinnon tavoitteet ja lähtökohdat... 3 1.1 Tietotyö... 3 1.2 Tavoitteet... 3 1.3

Lisätiedot