Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja"

Transkriptio

1 Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty

2 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE... 5 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN... 5 OPISKELUJEN JAKSOTUS Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA) Voimansiirron käyttöön liittyvät auton moottorin ominaisuudet voimansiirron käytön optimoimiseksi Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi Polttoaineen käytön optimointi Ajoneuvon kuormittaminen turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Huolehtiminen matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta Ajoneuvon kuormittaminen turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Tieliikenteen sosiaalisen ympäristön ja siihen liittyvän säännöstön tunteminen Tavarankuljetusta koskevan säännöstön tunteminen Matkustajien kuljetusta koskevan säännöstön tunteminen Liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvien riskien tiedostaminen Rikollisuuden ja salamatkustajien kuljetuksen ennalta ehkäiseminen Fyysisten riskien ennalta ehkäiseminen Fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkityksen tiedostaminen Hätätilanteiden arviointiin kykeneminen Yrityksen imagoa tukevalla tavalla käyttäytyminen Tavarankuljetusten taloudellisen ympäristön ja markkinajärjestelmän tunteminen Matkustajakuljetusten taloudellisen ympäristön ja markkinajärjestelmän tunteminen Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (KUTA) Terminaalitoiminta, (TERM) Ajoneuvon huoltaminen (AJHU) Työ ja turvallisuus (TYTU) Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus (KEKE) Tavaran käsittely (TAKÄ) Minustakin yrittäjä (MIYR) Minä oppijana (OPPI) Työnhakuvalmennus (TYHA) Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (YAKU) Kuljettaminen (KULJ) Kuljetusten suunnittelu (KUSU) Kuormankäsittely (KUKÄ) ADR kuljetukset (ADR) Yhdistelmäkuljetukset (YHKU) Alan yritystoiminta (YRTO) Työkoneiden käyttö ja huolto (TYKÄ) Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, äidinkieli Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Puheviestintä Kirjallinen viestintä Ammattikieli ja kulttuuri Ilmaisutaito Tukea, apua ja ohjausta opinnäytetyöhön tai äidinkielen tehtäviin Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, ruotsi Toinen kotimainen kieli, ruotsi

3 Tunne Pohjolasi Ruotsia jatko-opintoja varten Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, englanti Viestintä ja vuorovaikutus Ammatillinen englanti Brush Up Brush Up Checking the Entries Finns and EU Media English Working Abroad Talking Heads Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, matematiikka Peruslaskutoimitukset Yhtälöt ja geometria Ammatti- ja tilastomatematiikka Rahoitusmatematiikka Jatko-opintoihin valmentavaa matematiikkaa Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, fysiikka ja kemia Fysiikka Kemia Ympäristökemia Energiantuotanto ja ympäristö Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, liikunta Liikunta Liikunta ja toimintakyky Liikunta ja virkistys Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, terveystieto Terveystieto Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, taide ja kulttuuri Taide ja kulttuuri Piirustus ja maalaus Video ja animaatio Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Työpaikan ja/tai messuosaston visuaalinen ilme Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, äidinkieli Ilmaisutaito Tukea, apua ja ohjausta opinnäytetyöhön tai äidinkielen tehtäviin Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ruotsi Ruotsia jatko-opintoja varten

4 Tutkinnon rakenne opetussuunnitelmaperusteisessa Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja TUTKINNON RAKENNE TUTKINNON OSAT JA OPINTOJAKSOT Linkki OPH:n tutkinnon perusteisiin 009.pdf 4.1. Pakolliset ammatilliset tutkinnon osat ja opintojaksot opintoviikkoineen Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman tutkinnon osat: 50 ov Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov - Terminaalitoiminta 10 ov - Ajoneuvonhuoltaminen 4 ov - Tavarankäsittely 8 ov - Työ ja turvallisuus 3 ov - Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus 1 ov - Minustakin yrittäjä 2 ov - Minä oppijana 1 ov - Työnhakuvalmennus 1 ov Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov - Kuljettaminen 6 ov - Kuljetusten suunnittelu 6 ov - Kuormankäsittely 6 ov - ADR-Kuljetukset 2 ov Yhdistelmä kuljetukset 10 ov 4.7 Ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat: 20 ov Vuosittain valittavat valinnaiset tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa Alan yritystoiminta 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov 5. Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat 20 ov 5.1 Pakolliset tutkinnon osat Äidinkieli, suomi 4 ov Ruotsi 1 ov Englanti 2 ov Matematiikka 3 ov Fysiikka ja kemia 2 ov 4

5 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Taide- ja kulttuuri 1 ov 5.2 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Ammattitaitoa täydentävien pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat 6. Vapaasti valittavat tutkinnon osat 10 ov TYÖSSÄOPPIMINEN Vuosittain valittavat vapaasti valittavat tutkinnon osat määritellään opintojen jaksotussuunnitelmassa. Työssäoppiminen tapahtuu alan yrityksissä ja työpaikoilla yleensä toisen ja kolmannen opiskeluvuoden aikana. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT OPINNÄYTE Näytöt toteutetaan pääsääntöisesti työssäoppimisen yhteydessä alan yrityksissä, työpaikoilla ja oppilaitoksessa. Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelman on hyväksynyt alan toimielin. Opinnäytetyö (2 ov) sisältyy ammatillisiin opintoihin ja se tehdään opintojen loppuvaiheessa. ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti sekä keskusarkistossa tai alan arkistossa. OPISKELUJEN JAKSOTUS Liite: Opiskelun jaksotus 5

6 Tutkinnon osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto: Tutkinnon osa: Laajuus: Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA) 10 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: 009.pdf Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittajan on suoritettava Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/59/EY maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien vaatimusten mukaisesti sellaisena kuin se on viety Suomen kansalliseen lainsäädäntöön (laki 273/2007 ja asetus 640/2007). Asetuksessa 640/2007 on määritelty mm. tarkemmin määräykset ennakoivan ajon koulutuksesta. Perustason ammattipätevyyden hankkimiseen sisältyy opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppi-aineissa. Tämän perustason ammattipätevyyteen liittyvän koulutustason keston on oltava 280 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 20 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut kouluajoneuvojen vaatimukset. Perustason ammattipätevyyden koskevaan nopeutettuun koulutukseen on sisällytettävä opetusta kaikissa tässä opintokokonaisuudessa tai tutkinnon osassa luetelluissa oppiaineissa. Sen keston on oltava 140 tuntia. Kunkin opiskelijan tai tutkinnon suorittajan on saatava vähintään 10 tuntia henkilökohtaista ajo-opetusta asianomaisen luokan ajoneuvolla, joka täyttää vähintään direktiivissä 91/439/ETY vahvistetut testiajoneuvojen vaatimukset. Direktiivin mukaiselle koulutukselle tulee olla kansallisen valvovan viranomaisen lupa. Oppiaineluettelon osat 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 ja 3.6 ovat pakollisia kaikille direktiivin mukaisille tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajille ja osat, 1.4, 2.2 ja 3.7 ovat pakollisia suoritettaessa tavaraliikenteen ammattipätevyyttä. ja oppimisympäristöt Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Arviointi Arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöistä ja opintojaksojen arvosanoista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: 6

7 rustutkinto_2009.pdf Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuormaja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainittu lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75% oikein. Kokeen kieli on suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. Arviointi merkinnällä suoritettu. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kuinka hyvin ammattitaitovaatimukset on saavutettu ja kuinka ne toteutuvat kyseisessä näytössä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja. Näyttö voidaan toteuttaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu arviointi Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. Liitännät muihin tutkinnon osiin Kuljetusalan perustason ammattipätevyys opintokokonaisuus on oma opintokokonaisuutensa ja ei vaadi aiempia opintoja. Henkilöliikenteen ammattipätevyyden saamiseksi on suoritettava C- ajo-oikeus ennen D-ajokortin suorittamista. 7

8 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.1 Voimansiirron käyttöön liittyvät auton moottorin ominaisuudet voimansiirron käytön optimoimiseksi 20 h Tavoite on tuntea voimansiirron käyttöön liittyvät auton moottorin ominaisuudet voimansiirron käytön optimoimiseksi: - vääntömomenttiin, tehoon ja moottorin ominaiskulutukseen liittyvät käyrät, käyntinopeusmittarin optimi käyttö, vaihteiston välityssuhteeseen liittyvät kaaviot - ajoneuvon välityssuhteen merkitys ajonopeuteen nähden - ajoneuvon liikkeeseen vaikuttavat voimat; liike-energia, tehollinen jarrutusmatka, pysähtymismatka, nopeus, matka, aika, hidastuvuus, kiihtyvyys, kitka, keskipakovoima, momentti - oikea vaihteiden käyttö kuorman sekä tieprofiilin mukaan Teoria, käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 8

9 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.2 Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi 30 h Tavoite on tuntea hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi Hydraulisten jarrupiirien erityisominaisuudet, jarrujen ja hidastinten käyttörajoitukset, jarrujen ja hidastimen yhteiskäyttö, nopeuden ja vaihteiston välityssuhteen yhteyden parantaminen, ajoneuvon inertian hyödyntäminen, hidastus- ja jarrutuskeinojen käyttö alamäessä, toimenpiteet toimintahäiriön varalle: - jarrujen toiminta ja rakenne - jarrujen sekä hidastimien yhteiskäyttö - ajoneuvon välityssuhteen merkitys ajonopeuteen nähden - ajoneuvon inertian hyödyntäminen - miten ajoneuvon hidastimia sekä jarruja käytetään oikealla tavalla, myös poikkeustilanteissa Teoria sekä käytännön harjoitukset, sisältää 7 h ennakoivanajamisenkäytännön harjoittelu Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 9

10 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.3 Polttoaineen käytön optimointi 20 h Tavoite on osata optimoida polttoaineen käyttö Polttoaineen käytön optimointi soveltamalla kohtien 1.1 ja 1.2 tietotaitoa: - osaa kuljettaa ajoneuvoa taloudellisesti - vaihteiden käyttö - liike-energian hyödyntäminen - moottorijarrutuksen hyödyntäminen - ajonopeus - ennakointi Opetusmenetelmät: - teoria, käytännön harjoittelu, ajoharjoittelu 15 h Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 10

11 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.4 Ajoneuvon kuormittaminen turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti 46 h Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käy-tön mukaisesti Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, hyötytilavuuden määrittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus ja painopiste, pakkausten ja kuormalavojen tyypit, tärkeimmät lukitusta edellyttävät tavaraluokat, kiilaus- ja lukitusmenetelmät, lukitushihnojen käyttö, lukituslaitteiden tarkistus, käsittelylaitteiden käyttö, suojapeitteiden asettaminen ja poistaminen. - ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat; ilmanvastus, vierintävastus, keskipakovoima, yms. - ajoneuvon hyötykuorman määrittäminen - maksimikapasiteetin määrittäminen - opiskelija osaa laskea tilavuuden annettujen mittojen mukaan - kuormituksen jakautuminen - opiskelija ymmärtää väärin kuormauksen merkityksen - akselin ylikuormauksen seuraukset - ajoneuvon vakaus ja painopiste - pakkausten ja kuormalavojen tyypit - tärkeimmät lukitusta edellyttävät tavaraluokat - kiilaus- ja lukitusmenetelmät Teoria, käytännön harjoittelu, ajoharjoittelu 5 h Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 11

12 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.5 Huolehtiminen matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta 24 h Tavoite on pystyä huolehtimaan matkustajien turvallisuudesta ja mukavuudesta. Pitkittäisten ja poikittaisten liikkeiden hallinta, tienkäytön jakaminen, sijainti ajoradalla, pehmeä jarrutus, akselinylityksen hallinta, erityisinfrastruktuurien käyttö (julkiset alueet, erikoiskaistat), turvallisen ajamisen ja kuljettajan muiden tehtävien välisten ristiriitojen ratkaiseminen, vuorovaikutus matkustajien kanssa, tiettyjen matkustajaryhmien kuljettamiseen liittyvät erityispiirteet (vammaiset, lapset): - ennakoiva ajaminen - ajon suunnittelu infrastruktuurin mukaan - linjasuunnittelu - matkustajaryhmien erityispiirteet - asiakaspalvelu, vuorovaikutus - turvallinen ja asiakasystävällinen ajaminen - ajoneuvon kuormitus - ajoneuvon liikkeiden hallinta - tienkäyttö eri infrastruktuureissa - vuorovaikutus ja toiminta eri matkustajaryhmien kanssa - on tietoinen ajoneuvon nopeuden muutosten sekä ohjausliikkeiden vaikutuksesta matkustusmukavuuteen - on tietoinen ajoneuvon äärimitoista - on tietoinen bussiliikenteelle tarkoitetuista ajokaistoista Teoria ja käytännön harjoittelu, ajoharjoittelu 3 h Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 12

13 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 1.6 Ajoneuvon kuormittaminen turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti 25 h Tavoite on osata kuormittaa ajoneuvo turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti Ajoneuvon liikkeessä vaikuttavat voimat, vaihteiston välityssuhteiden käyttö ajoneuvon kuorman ja tieprofiilin mukaan, ajoneuvon tai ajoneuvoyhdistelmän hyötykuorman määrittäminen, kuormituksen jakautuminen, akselin ylikuormituksen seuraukset, ajoneuvon vakaus ja painopiste: - taloudellisen ajotavan perusteet - ajoneuvon hyötykuorman määräytyminen - ajoneuvon suurimmat sallitut massat sekä painopiste Teoria ja käytännön harjoittelu, ajoharjoittelu 2 h Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä,harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 13

14 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 2.1 Tieliikenteen sosiaalisen ympäristön ja siihen liittyvän säännöstön tunteminen 48 h Tavoite on tuntea tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö Kuljetusalan enimmäistyöajat; asetusten (ETY) nro 3820/85 ja (ETY) nro 3821/85 periaatteet, soveltaminen ja seuraukset; seuraamukset ajopiirturin käyttämättä jättämisestä, virheellisestä käytöstä tai väären-tämisestä; tieliikenteen sosiaalisen ympäristön tunteminen: kuljettajan oikeudet ja velvollisuudet perustason ammattipätevyyden ja jatkokoulutuksen osalta: - vuorokautiset ja viikoittaiset työ- ja ajoajat - lepoajat - muu työaika - seuraamukset väärinkäytöksistä - piirturin käyttö ja seuraamukset väärinkäytöstä Teoria ja käytännön harjoittelu Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 14

15 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 2.2 Tavarankuljetusta koskevan säännöstön tunteminen 16 h Tavoite on tuntea tavarankuljetusta koskeva säännöstö Kuljetusluvat, tavarankuljetusta koskevien vakiosopimusten velvoitteet, kuljetussopimukseen kuuluvien asiakirjojen laadinta, kansainväliset kuljetusluvat, tavaran kansainvälisessä tiekuljetuksessa käytettävästä rahtisopimuksesta tehdyn yleissopimuksen (CRMsopimuksen) velvoitteet, kansainvälisen rahtikirjan laadinta, rajanylitys, huolitsijat, tavaroiden mukana olevat erityisasiakirjat: - kuljetussopimukset ja niihin kuuluvien asiakirjojen tuntemus ja hallinta - kuljettajan vastuut ja velvollisuudet - rajanylityskäytännöt - huolitsijan tehtävät Teoria, käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 15

16 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 2.3 Matkustajien kuljetusta koskevan säännöstön tunteminen 14 h Tavoite on tuntea matkustajien kuljetusta koskeva säännöstö. Erityisryhmien kuljettaminen, bussien turvalaitteet, turvavyöt, ajoneuvon kuormitus: - erityisryhmien kuljettaminen - turvalaitteet - kuormittaminen Teoria, käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 16

17 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.1 Liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvien riskien tiedostaminen 16 h Tavoite on tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit. Teoria Kuljetusalan työtapaturmien tyypit, tieliikenteen onnettomuustilastot, raskaiden ajoneuvojen ja linja-autojen osallisuus onnettomuuksiin, inhimilliset, aineelliset ja taloudelliset seuraukset: - kuljetusalan työtapaturmien tyypit sekä tieliikenteen onnettomuustilastot - raskaiden ajoneuvojen sekä bussien osallisuudet onnettomuuksissa - onnettomuuksien inhimilliset, aineelliset ja taloudelliset seuraukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 17

18 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.2 Rikollisuuden ja salamatkustajien kuljetuksen ennalta ehkäiseminen 8 h Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään rikollisuus ja salamatkustajien kuljetus. Yleinen informaatio, seuraukset kuljettajien kannalta, torjuntatoimenpiteet, tehtävät tarkastukset, kuljettajien vastuuseen liittyvä lainsäädäntö: - osaa hyödyntää yleistä informaatiota koskien rikollisuutta ja salamatkustajia - reittisuunnittelu - ajonaikainen valvonta - lainsäädännön vastuut ja velvollisuudet - tapahtuneiden kertaus - reittisuunnittelu - salassapito - ajoneuvon valvonta - lainsäädäntö - ajoneuvon suojaamiseen liittyvät toimenpiteet ja riskipaikkojen tunnistaminen - ajoneuvon turvatarkastukset Teoria, käytännön harjoittelu Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 18

19 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.3 Fyysisten riskien ennalta ehkäiseminen 8 h Tavoite on pystyä ennalta ehkäisemään fyysiset riskit Ergonomiaperiaatteet: riskialttiit liikkeet ja asennot, fyysinen kunto, käsittelyharjoitukset, henkilökohtaiset suojavarusteet Tuntee henkilökohtaisten turvavälineiden ja ergonomian merkityksen. Tunnistaa yleisimmät kuljetusalan työtapaturmien aiheuttajat ja osaa ennalta ehkäistä niiden syntyminen: - työtapaturmien esittely - työ- ja suojavaatteet - työturvallisuusraportit - henkilökohtaiset suojavarusteet - tapaturmien ehkäisy - lastaukseen ja purkaukseen liittyvät fyysiset riskit - ergonomia - nostot ja apuvälineiden käyttö - vapaa-ajan liikunta Teoria ja käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 19

20 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.4 Fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkityksen tiedostaminen 16 h Tavoite on tiedostaa fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys Terveellisen ja tasapainoisen ruokavalion periaatteet, alkoholin vaikutukset, lääkkeet ja muut käyttäytymiseen vaikuttavat aineet, väsymyksen ja stressin oireet, syyt ja vaikutukset, työn ja levon perusrytmin keskeinen merkitys: - ruokavalio - alkoholi, lääkkeet ja huumaavat aineet - väsymyksen ja stressin oireet - työn ja levon rytmittäminen - kriittisten tilanteiden jälkipuintijärjestelmiä Teoria ja käytäntö Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 20

21 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.5 Hätätilanteiden arviointiin kykeneminen 20 h Tavoite on kyetä arvioimaan hätätilanteita Toiminta hätätilanteessa: tilanteen arviointi, tilanteen pahenemisen estäminen, avun kutsuminen paikalle, loukkaantuneiden auttaminen ja ensiavun antaminen, toimenpiteet tulipalon varalta, raskaan tavaraliikenteen ajoneuvossa olevien ja bussimatkustajien evakuoiminen, kaikkien matkustajien turvallisuudesta huolehtiminen, väkivaltatilanteissa toimiminen, vahinkoilmoituksen laadinnan periaatteet: - toiminta hätätilanteessa ja onnettomuuspaikalla - väkivaltatilanteen hoitaminen ja itsepuolustus - matkustajien evakuointi ajoneuvosta - alkusammutus - vahinkoilmoituksen laatiminen Teoria ja käytäntö Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 21

22 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.6 Yrityksen imagoa tukevalla tavalla käyttäytyminen 20 h Tavoite on osata käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla Kuljettajan käyttäytyminen ja yrityksen imago: kuljettajan työn laadun merkitys yritykselle, kuljettajan eri roolit, kuljettajan työssään kohtaamat henkilöt, ajoneuvon kunnossapito, työn organisointi, riidan seuraukset kaupallisella ja taloudellisella tasolla. - asiakaspalvelu ja yrityksen imago - ajoneuvon kunnosta ja siisteydestä huolehtiminen - reklamaatioiden hoitaminen - kuljettajan työn laatu Teoria, käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 22

23 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.7 Tavarankuljetusten taloudellisen ympäristön ja markkinajärjestelmän tunteminen 8 h Tavoite on tuntea tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (kilpailu, rahtaajat), tiekuljetusten eri toimintamuodot (muiden lukuun tehtävät kuljetukset, kuljetuksiin liittyvät toiminnot), kuljetusyritysten päätyyppien ja kuljetuksiin liittyvien toimintojen organisaatiot, erityiskuljetusmuodot (säiliökuljetukset, kylmäkuljetukset jne.), alan kehitys (palvelujen monipuolistaminen, rautatie-, maantiekuljetukset, alihankinnat jne.): - tiekuljetusten merkitys - kuljetusmuotojen välinen kilpailu - alihankintana suoritettavat kuljetukset - yhdistetyt kuljetukset - erityiskuljetukset Teoria ja käytännön harjoitukset Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 23

24 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys (KUPA), 10 ov 3.8 Matkustajakuljetusten taloudellisen ympäristön ja markkinajärjestelmän tunteminen 7 h Tavoite on tuntea matkustajakuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä. Teoria Tiekuljetukset suhteessa muihin kuljetusmuotoihin (raideliikenne, yksityisautot), tiekuljetusten eri toimin-tamuodot, maan rajojen ylittäminen (kansainvälinen liikenne), matkustajayritysten päätyyppien organisaatiot: - henkilökuljetusmuodot - kansainvälinen henkilöliikenne - matkustajaliikenteen yritysten organisaatiot Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 24

25 Tutkinnon osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto: Tutkinnon osa: Laajuus: Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta (KUTA) 30 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: rustutkinto_2009.pdf Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: - asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla - tehdä perushuoltotoimet kuorma-autolle ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja - menetelmiä - tunnistaa kuorma-autoon kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita - käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia - käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä - toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää - käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä - määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon - käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja - pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät - käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita - vastaanottaa ja säilyttää tavaroita - kerätä ja lähettää tavaroita - kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa - toimia asiakaspalvelutilanteissa - ensiapu 1-kurssia vastaavat tiedot ja taidot - tehdä osaltaan työsopimuksen - alansa työturvallisuusohjeet. ja oppimisympäristöt Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Arviointi Arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöistä ja opintojaksojen arvosanoista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. 25

26 Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: rustutkinto_2009.pdf Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kuinka hyvin ammattitaitovaatimukset on saavutettu ja kuinka ne toteutuvat kyseisessä näytössä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja. Näyttö voidaan toteuttaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu arviointi Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. Liitännät muihin tutkinnon osiin Ei vaatimuksia. 26

27 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Terminaalitoiminta, (TERM) 10 ov Minä oppijana, opiskelija osaa yleisimmät opiskelutavat. Asiakaspalvelu, opiskeluja osaa toimia sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden kanssa. Terminaalin työvälineiden käyttö ja huolto, Opiskelija osaa käyttää turvallisesti työvälineitä. Trukin turvallinen käsittely. Tuntee erilaiset rahtikirjat ja lähetteet sekä osaa käyttää niitä. Tietää rahditusperusteet ja niiden määräytymisen. Osaa koostaa erilaisia kuljetusyksiköitä. Yrittäjyys. Opiskelija osaa toimia taloudellisesti ja ymmärtää talouselämän perusasiat. Pitää työympäristön siistinä. Osaa käyttää kuormansidonta välineitä sekä tietää kuorman varmistamisen periaatteet. Opiskelija tuntee terminaalin toimintaympäristön. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, monisteet, kuljetusalan oppikirjat, kuljetusasiakirjat. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. Suoritetaan trukkikortti. 27

28 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Ajoneuvon huoltaminen (AJHU) 4 ov Huoltokohteiden tunnistaminen. Osaa ohjekirjaa apuna käyttäen vaihtaa osia ajoneuvoon. Oikeiden työ-välineiden valitseminen työtehtävään. Tuntee hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä. Tuntee ajoneuvonrakenteen ja huoltokohteet. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, kuljetusalan oppikirjat ja monisteet, verkkotiedostot. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 28

29 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Työ ja turvallisuus (TYTU) 3 ov EA 1 kurssin suorittaminen. Työajat, työehdot, laatujärjestelmät. Kuljettajaa koskeva työlainsäädäntö. Logistiset tietojärjestelmät. Tulityökurssin suorittaminen. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä tekemällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, monisteet, kuljetusalan oppikirjat Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla EA1-kortin ja tulityökortin suorittaminen. 29

30 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Kestävät elämäntavat kestävä tulevaisuus (KEKE) 1 ov Opintojaksossa käsitellään maailmanlaajuisten, paikallisten ja alueellisten ympäristöongelmien syntyä ja niiden ratkaisukeinoja sekä kestävän kehityksen periaatteita. Opiskelija: - arvostaa luonnon monimuotoisuutta ja ymmärtää kestävän kehityksen ekologisen, taloudellisen, sosiaalisen ja kulttuurisen ulottuvuuden sekä motivoituu toimimaan niiden puolesta työssä ja vapaa-ajalla - tuntee yleisimmät ympäristöongelmat: tietää, miten otsonikato muodostuu mihin se vaikuttaa tuntee kasvihuoneilmiön syntytavan ja sen aiheuttamat uhkat maapallolla osaa selittää energian tuoton, maatalouden, teollisuuden, kaupungistumisen, liikenteen ja turismin merkityksen ympäristöongelmien aiheuttajina osaa selittää, mitä elinympäristön (maaperä, vesi, ilma) happamoituminen ja rehevöityminen tarkoittavat - tuntee aineen ja energian kierron - ymmärtää luonnonvarojen rajallisuuden ja kestävän elämäntavan merkityksen: kuluttaminen-säästäminen, kierrätys, ympäristömerkit, ekologinen jalanjälki ja selkäreppu Verkko-opetus tai lähiopetus Verkkokurssin opiskelumateriaali on osoitteessa Materiaali on hyödynnettävissä sekä verkko- että lähiopetuksessa. Arviointi s-merkinnällä (suoritettu) tai sk-merkinnällä (suoritus kesken). 30

31 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Tavaran käsittely (TAKÄ) 8 ov Osaa lähettää tavaran asiakkaalle ja vastaanottaa tavaran terminaaliin. Tavarakäsittelyn liittyvien lomkkeiden täyttäminen ja asianmukaisten koneiden käyttäminen tavaran käsittelyssä. Kerätä ja koostaa asiakkaalle kuuluvat tavarat ja tuotteet yhteen tarkoituksen mukaisella kuljetusapuvälineellä. tavaroiden oikeanlainen ja turvallinen käsittely, ottaen huomioon pakkausmerkinnät. Opiskelu tapahtuu oppilaitoksen/yrityksen tiloissa, etätehtäviä, harjoitustehtäviä sekä harjoitustöitä teke-mällä tai työssäoppien. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, moniteet, kuljetusalan oppikirjat, kuljetusasiakirjat. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla Opintojakso sisältää kestävän kehitykset opinnot. 31

32 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Minustakin yrittäjä (MIYR) 2 ov Opiskelija osaa yrittäjyysopinnot suoritettuaan arvioida sen hetkisiä yrittäjävalmiuksiaan ja osaa hakeutua valinnaisiin yrittäjyyttä tukeviin opintoihin. Yrittäjyysopinnot edistävät valmistuneen opiskelijan työllistymistä ja mahdollisuuksia ryhtyä itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi ja omatoimisuuden ymmärtämistä yrittäjyydessä. Opiskelija tutustuu oman alansa erilaisiin yrityksiin ja saa käytännön tuntuman henkilöihin, jotka ovat valinneet yrittäjyyden urakseen. Samalla opiskelija perehtyy oman toimialansa yrittäjien toimintatapoihin. Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäiset tehtävät ja harjoitustyöt. Yrittäjien vierailut oppilaitoksella yhteistyössä paikallisten yrittäjäjärjestöjen kanssa. Omakohtaiset kokemukset yrittäjyydestä ja yritystoiminnasta kuullun ja nähdyn perusteella Oman yritysidean kehittäminen. Tutustuminen erilaisiin omaan ammattialan yrittäjiin ja yrityksiin sekä muihin toimijoihin (esim. Uusyrityskeskus). Oman yritysidean kehittäminen, joka perustuu omaan osaamiseen. Ilmoitetaan opiskelun alkaessa alakohtaisesti Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana (ohjaava arviointi), kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät hyväksytysti suoritettuna. Opinintojakson erityispiirteet Opintojakso sijoitetaan tutkinnoittain ammatillisiin opintoihin. 32

33 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Minä oppijana (OPPI) 1 ov Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa. Hän tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita. Opiskelija löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja. Hän oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään. Opiskelija tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä. Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen: - Opiskelutekniikat - Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle - Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen. - Vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote - Ammatillisen kasvun käsite - Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet - Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa. 33

34 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta, 30 ov Työnhakuvalmennus (TYHA) 1 ov Opiskelija osaa hakeutua aktiivisesti työmarkkinoille. Opiskelija osaa hakea työtä, toimia työnhakutilanteessa ja laatia työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat. Hän osaa esitellä osaamisensa työnantajille, jolloin hän arvostaa ammattiaan ja ammattitaitoaan. Opiskelija osaa tehdä osaltaan työsopimuksen. - Oma osaaminen, vahvuudet ja itsetuntemus - Työnhakeminen, työnhakustrategiat ja -kanavat - Erilaiset työpaikkahakemukset ja asiakirjat - Työhaastattelu - Työsopimuksen solmiminen Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäiset tehtävät, vierailijat työelämästä/yritysvierailu. Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Opiskelija: itsearviointi Opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät Äidinkielen, tietotekniikan ja ammatillisten opintokokonaisuuksien opinnot kytkeytyvät opintojaksossa opiskeltaviin asioihin. Sisältöalueiden integroinnin osalta tehdään yhteistyötä ko. opettajien kanssa. 34

35 Tutkinnon osan toteutussuunnitelma opetussuunnitelmaperusteisessa Tutkinto: Tutkinnon osa: Laajuus: Logistiikan perustutkinto, kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvokuljetukset (YAKU) 30 ov Ammattitaitovaatimukset Linkki tutkinnon perusteisiin: rustutkinto_2009.pdf Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: - suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle - kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla - kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan - suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Lisäksi opiskelija tai tutkinnon suorittaja suorittaa - CE -luokan kuljettajatutkinnon - ADR -peruskurssin ja kokeen hyväksytysti - kuljetusalan työturvakortin hyväksytysti. ja oppimisympäristöt Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Arviointi Arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytöistä ja opintojaksojen arvosanoista. Arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit on määritelty tutkinnon valtakunnallisissa perusteissa. Linkki tutkinnon perusteet/arviointi: rustutkinto_2009.pdf 35

36 Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu ammattiosaamisen näytöstä, opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Ammattiosaamisen näyttö Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan kuinka hyvin ammattitaitovaatimukset on saavutettu ja kuinka ne toteutuvat kyseisessä näytössä. Näyttö toteutetaan oppilaitoksessa tai työssäoppimisen yhteydessä. Arviointiin osallistuvat opiskelija, opettaja ja/tai työpaikkaohjaaja. Näyttö voidaan toteuttaa kokonäyttönä tai osanäyttöinä. Muu arviointi Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. Liitännät muihin tutkinnon osiin Ei vaatimuksia. 36

37 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov Kuljettaminen (KULJ) 6 ov - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän ajoneuvon ja kuormatilan - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen - tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuljettaa ajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan - suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn - vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten yleisellä tiellä, terminalialueilla, ajoharjoittelu alueella, oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, monisteet, kuljetusalan oppikirjat, ajoneuvot, havaintovälineet ja materiaalit, Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla - hyväksytty C -luokan kuljettajatutkinto 37

38 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov Kuljetusten suunnittelu (KUSU) 6 ov - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - valita työtehtävän edellyttämän ajoneuvon ja kuormatilan - suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen - tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - suunnittelee ajoneuvon kuormauksen ja purkamisen säädösten ja työtehtävän - edellyttämällä tavalla - suunnittelee annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa kuljetustehtävän suunnittelussa huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - toimia asiakaspalvelutilanteissa. Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten yleisellä tiellä, terminalialueilla, ajoharjoittelu alueella, oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, monisteet, kuljetusalan oppikirjat, ajoneuvot, havaintovälineet ja materiaalit. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 38

39 Tutkinnon osa: Opintojakso: Laajuus: Yhdistelmäajoneuvokuljetukset, 30 ov Kuormankäsittely (KUKÄ) 6 ov - käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja - käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen - tarvittavia lisälaitteita ja välineitä - kuormata ja purkaa ajoneuvon kuorman säädösten ja työtehtävän - edellyttämällä tavalla - käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään - huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä - ottaa huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat - noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia - osaa toimia asiakaspalvelutilanteissa. - osaa toimia onnettomuustilanteessa Opiskelu tapahtuu opetussisältöön kulloinkin sopivalla opetusmenetelmällä ja siihen soveltuvassa opetusympäristössä, kuten yleisellä tiellä, terminalialueilla, ajoharjoittelu alueella, oppilaitoksen työsalissa, luokkatiloissa ja työssäoppimispaikoissa sekä itseopiskeluna. Toteutukseen voi kuulua myös tutustumiskäyntejä työpaikoille, messuihin, tapahtumiin ja ammattitaitokilpailuihin osallistumista, kansainvälistä opiskelua ja kansainvälistä työssäoppimista. Kuormankäsittelylaitteet, käyttöohjekirjat, esitemateriaali, verkkomateriaali, monisteet, kuljetusalan oppikirjat, ajoneuvot, havaintovälineet ja materiaalit. Arviointi tapahtuu työskentelyä ja kehittymistä seuraamalla ja harjoitustöiden arviointina sekä kirjallisilla kokeilla. 39

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinto

Talotekniikan perustutkinto Talotekniikan perustutkinto Hyväksytty 19.1.2012 SISÄLLYSLUETTELO TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 8 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto

Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Hotelli-, ravintola- ja cateringalan perustutkinto Sisältö HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO... 6 TUTKINNON RAKENNE... 6 TYÖSSÄOPPIMINEN... 8 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 9 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori

Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori Elintarvikealan perustutkinto Leipomoalan koulutusohjelma leipuri-kondiittori SISÄLLYSLUETTELO ELINTARVIKEALAN PERUSTUTKINTO, LEIPURI-KONDIITTORI... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA

MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUALAN PERUSTUTKINTO MATKAILUPALVELUJEN KOULU- TUSOHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUPALVELUJEN TUOTTAJA MATKAILUPALVELUJEN MYYNNIN JA TIETOPALVELUJEN KOULUTUS- OHJELMA / OSAAMISALA, MATKAILUVIRKAILIJA

Lisätiedot

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti

Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Laboratorioalan perustutkinto, laborantti Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: LABORATORIOALAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 5 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 5 OPINNÄYTE...

Lisätiedot

Metsäalan perustutkinto

Metsäalan perustutkinto Metsäalan perustutkinto SISÄLLYSLUETTELO METSÄALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 7 ARVIOINTIAINEISTON SÄILYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi

Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Tieto ja viestintätekniikan perustutkinto, datanomi Hyväksytty 21.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI, 120 ov... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8

Lisätiedot

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto Opetussuunnitelma hyväksytty käyttöönotettavaksi 27.5.2010 SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 TUTKINNON RAKENNE... 4 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Hyväksytty 23.9.2011 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon voi suorittaa joko ammatillisena peruskoulutuksena,

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto 2010

Autoalan perustutkinto 2010 1 Autoalan perustutkinto 2010 Autotekniikan koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autokorikorjauksen koulutusohjelma, autokorinkorjaaja Automaalauksen koulutusohjelma, automaalari Moottorikäyttöisten pienkoneiden

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA OPETUSSUUNNITELMA JA JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, Itä-Savon koulutuskuntayhtymä Pohjolankatu 4-6, PL 12 57201 SAVONLINNA puh. (015) 550 6000 (vaihde) fax. (015) 550 6215 www.samiedu.fi AUTOALAN PERUSTUTKINTO AJONEUVOASENTAJA

Lisätiedot

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA

TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA 0 TYÖELÄMÄLÄHTÖISYYS LOGISTIIKAN OPETUSSUUNNITELMASSA Jaana Heikanen Opinnäytetyö Toukokuu 2014 Logistiikan koulutusohjelma YAMK Tekniikan ja liikenteen ala 1 KUVAILULEHTI Tekijä(t) Heikanen, Jaana Julkaisun

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot