KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 Oph:n määräys Dnro 32/011/2009 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja ja yhdistelmä-ajoneuvon kuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja

2 2 (95) Sisällysluettelo AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 OV Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Kuorma-autokuljetukset 20 ov Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov Tavaran vastaanotto ja säilytys 20 ov Tavaran keräily ja lähetys 20 ov Inventointi ja saldonhallinta 10 ov Trukinkuljettajan tehtävät 10 ov KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT Alan yritystoiminta 10 ov Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov Ulkomaanliikenteenkuljettajan tehtävät 10 ov Vaarallisten aineiden käsittely 5 ov Varaston tietojärjestelmät 5 ov Tavaran kuljettaminen 10 ov Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 10 ov...79 Pakolliset tutkinnon osat 16 ov...84 Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov...93 VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OV... 94

3 3 (95) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET Logistiikan perustutkinnon suorittaneen ammattitaitoon kuuluvat oma-aloitteisuus, täsmällisyys, luotettavuus, joustavuus ja kyky oppia jatkuvasti uutta sekä työturvallinen ja ympäristövastuullinen työskentelytapa. Tutkinnon suorittaneen tulee osata toimia laaja-alaisen logistisen osaamisensa turvin erilaisissa ympäristöissä ja muuttuvissa oloissa. Hänen on pystyttävä omaksumaan yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukainen toiminta ja myös kehittämään sitä. Hänen on suhtauduttava arvostavasti sidosryhmiin yrityksessä ja sen ulkopuolella. Logistiikan perustutkinnon suorittaneella on oltava valitsemansa koulutusohjelman ja muun valinnaisuuden perusteella sellainen työelämän vaatima ammattitaito, että hän voi työllistyä koulutusohjelman mukaisiin tehtäviin. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava palvella henkilö- tai tavaraliikenteessä asiakkaita eri tilanteissa heidän tarpeidensa ja odotustensa mukaisesti ja hyviä käytöstapoja noudattaen. Hänen on osattava huolehtia asiakkaiden ja omasta turvallisuudesta. Hänen on pyrittävä toiminnassaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti parhaaseen mahdolliseen suoritukseen. Hänellä on oltava luovuutta, innovatiivisuutta ja rohkeutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja työntekijänä tai ammatinharjoittajana. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava noudattaa työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita sekä osattava ottaa toiminnassaan huomioon keskeinen työsuhdetta koskeva lainsäädäntö ja keskeiset seikat oman alansa työehtosopimuksista. Hänen on osattava huolehtia omasta terveydestään sekä työ- ja toimintakyvystään. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava kohdata ja palvella eri kulttuureista tulevia asiakkaita. Hänen on osattava toimia valitsemissaan työtehtävissä kansainvälisissä ympäristöissä. Hänellä on oltava valmiudet tarvitsemansa tiedon hankkimiseen ja vuorovaikutukseen uusimman tieto- ja viestintätekniikan välityksellä. Hänen on osattava tehdä yhteistyötä yksi- ja monikulttuurisessa työympäristössä. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on kyettävä arvioimaan omaa oppimistaan ja osaamistaan, suunnittelemaan omaa opiskeluaan ja asettamaan oppimisen tavoitteita. Hänen on osattava arvioida ja jäsentää tietoa. Hänen on osattava toimia joustavasti ja luovasti uusissa ja erilaisissa tilanteissa sekä kyettävä ratkaisemaan työssään ongelmatilanteita. Logistiikan perustutkinnon suorittaneen on osattava toimia logistiikka-alan ammattieettisten periaatteiden mukaan vastuullisesti ja oikeudenmukaisesti sekä liikenneturvallisuutta edistäen. Hänen on noudatettava mm. tehtyjä sopimuksia ja asiakkaita ja työnantajaa koskevaa vaitiolovelvollisuus-, tietosuoja- ja kuluttajalainsäädäntöä sekä liikennesääntöjä. Hänen on osattava käsitellä eettisiä ongelmia ja ratkaista ne yleisesti hyväksyttävällä tavalla. Hänen on osattava käyttäytyä suvaitsevasti ja tasa-arvoisesti toisia ihmisiä kohtaan. Hänen on osattava ottaa toiset ihmiset huomioon käyttäytymällä työpaikan edellyttämällä tavalla ja huolehtimalla työpaikan viihtyisyydestä ja yleisestä siisteydestä. Hänen tulee hyväksyä työtoverien ja asiakkaiden erilaiset tunteet sekä hallita omat tunteensa palvelu- ja muissa vuorovaikutustilanteissa. Hänen on osattava vaalia suomalaista kulttuuriperintöä sekä arvostaa omaa ammattiaan ja oltava valmis jatkuvasti kehittämään itseään ja työtään. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman suorittaneen on osattava toimia asiakaspalvelun ja kuljetusten tehtävissä. Hänen on osattava kuljettaa asiakkaan tuotteita kannattavasti ja turvallisesti sekä palvella asiakkaita. Hänen on tunnettava ajoneuvonsa liikennekelpoisuuden vaatimukset ja osattava varmistaa ajoneuvon ja sen lisälaitteiden tekninen ja turvallinen toimivuus. Hänen on hallittava ajoneuvonsa ajonlähtöön liittyvät tarkastukset ja tavallisimmat huoltotoimet. Hänen on osattava lastata ajoneuvo säädösten ja olosuhteiden sallimaan maksimikuormaan ja kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti, taloudellisesti ja vastuullisesti. Hänen on tunnettava kuljetuksiin liittyvät vakuutukset ja työhönsä liittyvät työsuojelusäädökset. Hänen on osattava kommunikoida ajoneuvojen ja kuljetusalan viestintävälineillä. Kuljettajalta vaaditaan ajokorttiasetuksen edellyttämä ajokortti ja kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus.

4 4 (95) Varastopalvelujen koulutusohjelman suorittaneen on hallittava varastoalan tehtäviä käsin ja koneellisesti esim. trukilla tai automaattisilla laitteilla. Hänen on osattava tehdä varaston asiakirjat ja varastokirjanpito käsin tai tietotekniikkaa käyttäen. Varastonhoitajan on osattava logistiikan perusvalmiuksiin kuuluvat asiat, kuten tavaran varastointi, kuljetukset, kierrätys ja varastontietojärjestelmien käyttö. Hänen on tunnettava varastotalous ja sen vaikutus yrityksen talouteen sekä kansainvälisten materiaalitoimintojen perusasiat. Varastonhoitajan tutkinnon suorittaneet sijoittuvat kaupan, teollisuuden, liikenteen ja julkisen sektorin palvelukseen. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5 ). LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON (120 OV) MUODOSTUMINEN Ammatilliset perustutkinnot muodostuvat ammatillisista tutkinnon osista, jotka voivat olla pakollisia tai valinnaisia. Lisäksi peruskoulutuksena suoritettaviin tutkintoihin sisältyy pakollisia ja valinnaisia ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. Lisäksi tutkintoon tulee voida yksilöllisesti sisällyttää enemmän tutkinnon osia, jotka laajentavat suoritettua tutkintoa (yli 120 ov), silloin kun se on työelämän alakohtaisiin tai paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin vastaamisen ja tutkinnon suorittajan ammattitaidon syventämisen kannalta tarpeellista. Opiskelija voi valita ammatilliseen perustutkintoon tutkinnon osia myös muista ammatillisista tutkinnoista. Opiskelija voi valita jatko-opintovalmiuksien vahvistamiseksi lukio-opintoja ja suorittaa ylioppilastutkinnon. Nämä opinnot voivat korvata ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot), muita valinnaisia tutkinnon osia ja vapaasti valittavia tutkinnon osia. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 OV Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 opintoviikkoa, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. 120 Kaikille pakolliset tutkinnon osat 121 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov 122 Kuorma-auton tavarankuljetusten hallinta 30 ov 130 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja 131 Kuorma-autokuljetukset 20 ov 150 Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 151 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov 160 Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja 161 Tavaran vastaanotto ja säilytys 20 ov

5 5 (95) 162 Tavaran keräily ja lähetys 20 ov 163 Inventointi ja saldohallinta 10 ov 164 Trukinkuljettajan tehtävät 10 ov 300 Kaikille valinnaiset tutkinnon osat 301 Alan yritystoiminta 10 ov 302 Työkoneiden käyttö ja huolto 10 ov 304 Ulkomaanliikenteen kuljetukset 10 ov 313 Vaarallisten aineiden käsittely 5 ov 314 Varaston tietojärjestelmät 5 ov 315 Tavaran kuljettaminen 10 ov 316 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa 10 ov Opiskelija voi myös valita tutkinnon osia muista tutkinnon perusteen mukaisista kaikille valinnaisista tutkinnon osista henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaisesti mm. työssäoppimisjakson aikana. Opiskelija voi lisäksi valita tutkinnon osia muista ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) tutkinnon perusteen määrittämällä tavalla Muut valinnaiset tutkinnon osat 0-10 ov 401 Yrittäjyys 10 ov 402 Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Yrittäjyys 10 ov ja Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov suoritetaan Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisesti. Muihin valinnaisiin tutkinnon osiin voi opiskelija valita HOPS:n mukaisesti myös ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteiset opinnot) tai lukio-opintoja enintään 10 ov. 700 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat yli 120 ov) 701 Yritystoiminta 10 ov Yritystoiminta 10 ov suoritetaan Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisesti. Opiskelija voi lisäksi valita HOPS:n mukaisesti tutkinnon osia ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot) ja ammatillista osaamista yksilöllisesti syventäviä paikallisesti tarjottavia tutkinnon osia.

6 6 (95) AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 OV Pakolliset tutkinnon osat 16 ov 011 Äidinkieli, suomi 4 ov Viestijän perustaidot 1 ov Viestijän vuorovaikutustaidot 1 ov Viestijänä yhteiskunnassa 1 ov Viestijänä työelämässä 1 ov 020 Toinen kotimainen kieli, ruotsi 1 ov Ruotsi 1 ov 031 Vieras kieli, A-englanti 2 ov Englannin perusteet 1 ov Syventävä englanti 1 ov 061 Matematiikka 3 ov Peruslaskutaidot hallintaan 1 ov Soveltavaa matematiikkaa 1 ov Johdatus tilastoihin ja kuvaajiin 1 ov 062 Fysiikka ja kemia 2 ov Fysiikkaa ammattialan kannalta 1 ov Keskeistä kemiaa ammattinäkökulmasta 1 ov 071 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov 091 Liikunta 1 ov Liikuntaa yhdessä 1 ov 082 Terveystieto 1 ov Nuoret ja terveys 1 ov 091 Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Valinnaiset tutkinnon osat 4 ov Opiskelija valitsee Keudan opetussuunnitelman yhteisen osan mukaisia valinnaisia tutkinnon osia tai Keudan toimipisteissä tarjolla olevia valinnaisia tutkinnon osia/opintoja. Ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin opiskelija voi valita myös lukio-opintoja, joiden korvaavuudet on määritelty tutkinnon perusteen luvussa 5. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 OV Opiskelijan tulee sisällyttää tutkintoonsa 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia, joiden tavoitteet ja arviointi tulee myös sisällyttää opiskelijan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan (HOPS). Vapaasti valittavat tutkinnon osat voivat olla oman koulutusalan tai muiden alojen ammatillisia tai ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon osia (yhteisiä opintoja), lukio-opintoja tai ylioppilastutkinnon suorittamiseen tai jatko-opintoihin valmentavia opintoja, työkokemusta tai ohjattuja harrastuksia, jotka tukevat koulutuksen yleisiä ja ammatillisia tavoitteita sekä opiskelijan persoonallisuuden kasvua.

7 7 (95) OPINTOJEN ETENEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN (Autonkuljettaja) Pakolliset 60/ vuosi Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta Kuljetusalan perustason ammattipätevyys Kuorma-autonkuljettajan tehtävät Yhdistelmäajoneuvokuljetukset Valinnaiset 30/20 Alan yritystoiminta Työkoneiden käyttö ja huolto Ulkomaanliikenteenkuljettajan tehtävät Ammattitaitoa täydentävät 20 Äidinkieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Englanti Ruotsi Liikunta Työelämätieto Taide ja kulttuuri Terveystieto Valinnaiset Vapaasti valittavat

8 8 (95) OPINTOJEN ETENEMINEN JA JÄRJESTÄMINEN (Varastonhoitaja) Pakolliset Vuosi Tavaran vastaanotto ja säilytys Tavaran keräily ja lähetys Inventointi ja saldonhallinta Trukinkuljettajan tehtävät Valinnaiset 30 Alan yritystoiminta Työkoneiden käyttö ja huolto Varaston tietojärjestelmät Vaarallisten aineiden käsittely Tavaran kuljettaminen 10 0 Osto- ja myyntitoiminnot varastoissa Ammattitaitoa täydentävät 20 Äidinkieli Matematiikka Fysiikka ja kemia Englanti Ruotsi Liikunta Työelämätieto Taide ja kulttuuri Terveystieto Valinnaiset Vapaasti valittavat Yht

9 9 (95) AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 OV Kaikille pakolliset tutkinnon osat 121 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys 10 ov Turvallisuussääntöihin perustuva järkevän ajokäyttäytymisen parantaminen 5 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o käyttää voimansiirron ominaisuuksia ajoneuvon käytön optimoimiseksi o käyttää hallintalaitteiden teknisiä ominaisuuksia ja toimintoja ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi o kuormittaa ajoneuvoa turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti o soveltaa tavarankuljetusta koskevaa säännöstöä työssään o käyttäytyä yrityksen imagoa tukevalla tavalla o tunnistaa tavarankuljetusten taloudellinen ympäristön ja markkinajärjestelmä ja toimia siellä Säännöstön soveltaminen 5 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o optimoida käyttämänsä ajoneuvon/kuljetusyksikön polttoaineen käyttöä o toimia tieliikenteen sosiaalisen ympäristön ja siihen liittyvän säännöstön o Terveys, tie- ja ympäristöturvallisuus, palvelu, logistiikka o Tiedostaa liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvät riskit o Ennalta ehkäistä rikollisuutta ja salamatkustajien kuljetuksen o Ennalta ehkäistä fyysiset riskit ja fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkityksen o Kykenee arvioimaan hätätilanteita (ennakoiva ajo) Toteuttamistapa Oppimisympäristö luokkahuone, työsali, verkko-oppimisympäristö, tutustumiskäynnit ja työpaikat Oppimisen menetelmät lähiopetus, työsaliopiskelu, itsenäinen opiskelu ja työssäoppiminen

10 10 (95) Oppimateriaalit oppikirjat, koneiden ja laitteiden käsikirjat, opettajan jakama materiaali ja www- sivut Arviointi numeroarviointi T1- K3 Koe suoritetaan, kun säädetty opetus on saatu. Koe saadaan suorittaa vaiheittain kuorma-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain 6 :n 1 momentissa tarkoitetussa koulutuksessa tai ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkintosuorituksen yhteydessä, kun kysymys on mainitun lain 15 :n 1 momentin mukaisesti järjestettävästä kokeesta. Koe on kirjallinen. Koe saadaan järjestää suullisesti ammattiosaamisen näytön tai näyttötutkinnon yhteydessä tai jos se erityisestä syystä, kuten kokelaan lukihäiriön vuoksi, katsotaan tarpeelliseksi. Kokeen on sisällettävä vähintään yksi kysymys oppiaineiden jokaista tavoitetta kohden. Kokeen kaikista kysymyksistä pitää olla yhteensä vähintään 75 % oikein. Kokeen kielet ovat suomi tai ruotsi, jollei opetusministeriön koulutuksen järjestämisluvasta muuta johdu. Kokeen arvioijalla on oltava tehtävän edellyttämä asiantuntemus ja ammattitaito. 122 Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla o tehdä perushuoltotoimet ajoneuvolle (kuorma- tai linja-autolle) ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä o tunnistaa ajoneuvoihin(kuorma- tai linja-autolle) kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkötekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita o käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia o käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä o toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää o käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä o määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon o käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja o pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita o vastaanottaa ja säilyttää tavaroita o kerätä ja lähettää tavaroita

11 11 (95) o kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään yrittäjyyden ja< sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa o toimia asiakaspalvelutilanteissa o hallitsee ea 1 vastaavat tiedot ja taidot o osata tehdä osaltaan työsopimuksen o hallitsee alansa työturvallisuusohjeet Tekniikan perusteet 16 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o tehdä perushuoltotoimet ajoneuvolle (henkilöautolle ja kuorma-autolle) ja käyttää tarvittavia työvälineitä ja -menetelmiä o asennoitua ammattikuljettajan tehtävien edellyttämällä tavalla o tunnistaa ajoneuvoihin (henkilöautolle ja kuorma- autolle) kuuluvia hydrauliikan, pneumatiikan ja sähkö-tekniikan laitteita ja toimintaperiaatteita o osaa vaihtaa yleisimpiä kulutusosia oikeilla välineillä ja menetelmillä o osaa tunnistaa ajoneuvon huoltokohteet ja käyttää tarvittaviin toimenpiteisiin oikeita työvälineitä. o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa o toimia asiakaspalvelutilanteissa o käyttää tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmia Toteuttamistapa Oppimisympäristö luokkahuone, työsali, verkko-oppimisympäristö, tutustumiskäynnit ja työpaikat Oppimisen menetelmät lähiopetus, työsaliopiskelu, itsenäinen opiskelu ja työssäoppiminen Oppimateriaalit

12 12 (95) oppikirjat, koneiden ja laitteiden käsikirjat, opettajan jakama materiaali ja www- sivut Arviointi numeroarviointi T1-K Logistiikan perusteet 14 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää o käyttää logistiikan telemaattisia järjestelmiä o määritellä tarvittaessa työtehtävässään rahdituspainon o käyttää yleisimpiä kuljetusasiakirjoja o pakata, tulkita ja tehdä yleisimpien pakkausten ja kuljetusyksiköiden merkinnät o käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä o käyttää tavaraterminaalissa olevia apu ja kuormankäsittelylaitteita o vastaanottaa ja säilyttää tavaroita o kerätä ja lähettää tavaroita o kuormata, varmistaa ja purkaa erilaisia kappaleita säädösten ja määräysten mukaan kuorma-auton kuormatiloissa o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa tehtävissään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään yrittäjyyden ja sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia ohjeiden ja määräysten mukaisesti työtilanteissa o toimia asiakaspalvelutilanteissa o hallitsee ea 1 vastaavat tiedot ja taidot o osata tehdä osaltaan työsopimuksen o hallitsee alansa työturvallisuusohjeet Toteuttamistapa oppimisympäristö luokkahuone, työsali, verkko-oppimisympäristö, tutustumiskäynnit ja työpaikat oppimisen menetelmät lähiopetus, työsaliopiskelu, itsenäinen opiskelu ja työssäoppiminen oppimateriaalit oppikirjat, koneiden ja laitteiden käsikirjat, opettajan jakama materiaali ja www- sivut

13 13 (95) Arviointi numeroarviointi T1- K3 Arviointikriteereinä käytetään yllä oleviin opintojaksoihin seuraavaa kriteeristöä 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Terminaalitoiminnot osaa ohjattuna punnita, kuutioida ja lavametrittää erilaisia tavaroita osaa itsenäisesti rahdittaa yleisimpiä kuljetettavia tavaroita osaa itsenäisesti rahdittaa yleisimpiä kuljetettavia tavaroita ja osaa neuvoa asiakasta osaa lukea ja ymmärtää kuljetusasiakirjoista keskeiset tiedot osaa käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja osaa käyttää erilaisia kuljetusasiakirjoja ja tehdä tarvittaessa sähköiset kirjaukset Tavaran käsittely osaa tehdä ohjattuna kestävän pakkauksen osaa pakata tavarat ja käyttää keskeisiä pakosaa pakata tavaran kuljetuksen edellyttämällä

14 14 (95) Kuormaaminen ja kuorman varmistaminen osaa purkaa ja vastaanottaa tavaran ohjattuna osaa tehdä tavaran keräilyn ohjattuna osaa ohjattuna tarkastaa ja käyttää kuormansidontavälineitä ja haarukkavaunua osaa valmistella kuorma-auton kuormatilan ja kuormata sen säädösten mukaisesti osaa varmistaa yksittäisen kappaleen määräysten mukaisesti kausmerkintöjä ohjattuna osaa vastaanottaa ja sijoittaa tavaran ohjeiden mukaan osaa tehdä tavaran keräilyn ja valmistella tavaran kuljetusta varten ohjeiden mukaan osaa itsenäisesti käyttää kuormansidontavälineitä sekä ohjatusti kuormankäsittelylaitteita määräysten mukaisesti osaa kuormata kuormaauton kuormatilan kuormauksen perusperiaatteiden mukaisesti käyttäen soveltuvia kuormankäsittelylaitteita osaa käyttää kollien sijoittelua ja tuentaa kuorman varmistuksen apukeinona tavalla osaa vastaanottaa ja sijoittaa tavaran määrättyyn paikkaan osaa keräillä tavarat ja sijoittaa ne oikeisiin lähetyspaikkoihin osaa tarkastaa ja käyttää kuormansidonta- ja käsittelylaitteita määräysten mukaan sekä osaa huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön osaa kuormata kuormaautoon mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä osaa soveltaa tarvittavia kuorman varmistuksen keinoja määräysten ja ohjeiden mukaisesti Ajoneuvotekniikka osaa tunnistaa ajoneuvon huoltokohteet ja käyttää tarvittaviin toimenpiteisiin oikeita työvälineitä osaa suorittaa voiteluhuollon ympäristövaatimusten mukaisesti oikeilla välineillä osaa vaihtaa yleisimpiä kulutusosia oikeilla välineillä ja menetelmillä osaa tunnistaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä osaa selvittää hydraulisten, pneumaattisten ja sähköisten järjestelmien toimintaperiaatteet erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa osaa tarkastaa ja huoltaa hydraulisia, pneumaattisia ja sähköisiä järjestelmiä erilaisissa ajoneuvoissa ja työlaitteissa Työympäristö pitää tarvittavat työvälineet ja asiakirjat siisteinä ja järjestyksessä sekä osaa siivota työympäristönsä osaa lajitella työssä syntyneet jätteet toteuttaa työssään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia valintoja

15 15 (95) Tietotekniikka osaa lähettää ja vastaanottaa sähköpostia sekä käyttää internetiä oman alansa tiedonhakuun osaa tehdä yksinkertaisia tehtäviä tekstinkäsittely-, laskenta- ja esitysgrafiikkaohjelmilla osaa käyttää yhtä oman alansa tietotekniikan sovellusta Asiakaspalvelu osaa käyttäytyä ja vastata puhelimeen työtehtävän edellyttämällä tavalla. osaa pukeutua ja toimia asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. on aloitteellinen sekä osaa arvioida ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Kuljetusyksiköt Laatu- ja ympäristöjärjestelmät Yrittäjyys tietää yleisimmät kappaletavaroiden kuljetuksessa käytettävät kuljetusyksiköt tietää yleisimmät käytössä olevat laatu- ja ympäristöjärjestelmät noudattaa ohjattuna työssään taloudellisen työskentelyn periaatteita tietää erilaisille kappaletavaroille soveltuvat kuljetusyksiköt osaa selvittää laatu- ja ympäristöjärjestelmien perusperiaatteet noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita osaa valita erilaisille kappaletavaroille ja kuormatiloille soveltuvat kuljetusyksiköt tietää laatu- ja ympäristöjärjestelmien merkityksen yrityksen toiminnassa arvioi ja kehittää työtään yrityksen taloudellisten ja laadullisten tavoitteiden suuntaisesti tietää työsopimuksen solmimisen periaatteet osaa selvittää työsopimuksesta sopijaosapuolten oikeudet ja velvollisuudet tuntee työsopimusosapuolten oikeudet ja velvollisuudet työmarkkinajärjestelmän osana Riskienhallinta osaa kartoittaa yksinkertaisin menetelmin kuljetusvahinkojen riskejä tietää säädösten velvoitteet kuljetuksen suorittajalle kuljetusvahinkotapauksissa tuntee kuljetus- ja vastuuvakuutusten korvausperiaatteet suorittaa ensiapukoulutuksen osaa täyttää vahinkoilmoituksen ja antaa hätäensiavun tietää miten toimia onnettomuustilanteessa Logistiset järjestelmät osaa toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää osaa selvittää kuljetuslogistiikan järjestelmän perusperiaatteet osaa arvioida ja soveltaa sekä kehittää omaa toimintaansa erilaisissa logistisissa järjestelmissä

16 16 (95) tietää yleisimmät telemaattiset järjestelmät. osaa käyttää yhtä telemaattista sovellusta. osaa valita ja käyttää tehtävän edellyttämää telemaattista sovellusta. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita ja tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä osaa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen Oppiminen ja ongelmanratkaisu tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa valmistelemalla kappaletavaralähetyksen sekä kuormaamiseen käytettävän kuorma-auton kuormatilan ja välineet sekä kuormaamalla ja varmistamalla kuorman kuljetuksen edellyttämään kuormatilaan mahdollisimman aidossa kuljetusalan

17 17 (95) ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinnasta kuljetusasiakirjat, terminaalitoiminnot, kuormaaminen ja kuorman varmistaminen, ajoneuvotekniikka ja asiakaspalvelu työn perustana olevasta tiedonhallinnasta riskienhallinta elinikäisen oppimisen avaintaidoista terveys, turvallisuus ja toimintakyky, vuorovaikutus ja yhteistyö, ammattietiikka. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

18 18 (95) Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja 20 ov 131 Kuorma-autokuljetukset 20 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuormaautolle o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja o valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin o käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-, sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) o kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla o kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) o suorittaa annetun kuljetustehtävän (turvallisesti ja taloudellisesti ja ennakoiden) o suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia asiakaspalvelutilanteissa o suorittaa ADR-peruskurssin ja kokeen o suorittaa kuljetusalan työturvakortin Kuorma-autonkuljettajan tehtävät 1, 16 ov Edeltävyysopinnot Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet kuormaautolle o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja o valita työtehtävän edellyttämän kuorma-auton ja siihen soveltuvan kuormatilan

19 19 (95) o käyttää vähintään kahta erityyppistä kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavaa lisälaitetta ja välinettä (taka-, sivulaitanostin, trukki, kappaletavaranosturi) o kuormata ja purkaa kuorma-auton säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla o kuljettaa kuorma-autoa säädösten ja määräysten mukaan (noudattaa työssään työaika-, ajoaika- ja lepoaikasäädöksiä) o suorittaa annetun kuljetustehtävän (turvallisesti ja taloudellisesti ja ennakoiden) o suorittaa C-luokan kuljettajatutkinnon o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia asiakaspalvelutilanteissa o suorittaa kuljetusalan työturvakortin Kuorma-autonkuljettajan tehtävät 2, 4 ov Edeltävyysopinnot Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o suorittaa ADR-peruskurssin ja kokeen o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin Toteuttamistapa Oppimisympäristö luokkahuone, työsali, verkko-oppimisympäristö, tutustumiskäynnit ja työpaikat Oppimisen menetelmät lähiopetus, työsaliopiskelu, itsenäinen opiskelu ja työssäoppiminen Oppimateriaalit oppikirjat, koneiden ja laitteiden käsikirjat, opettajan jakama materiaali ja wwwsivut Arviointi numeroarviointi T1- K3

20 20 (95) 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Työn kokonaisuuden hallinta suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa Taloudellinen ja laadukas toiminta toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Päivittäiset tarkastukset ja huoltotoimet Reittisuunnittelu Kuljetustehtävä osaa tarkastaa kuorma-auton liikenneturvallisuuskunnon ennen ajoon lähtöä löytää opastettuna, kartan tai navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään osaa kuormata, varmistaa ja purkaa kuorma-auton kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti tekee tarvittavat täydennykset ja toimenpiteet ennen ajoon lähtöä ja ajon päätyttyä osaa suunnitella ja aikatauluttaa valitsemansa reitin osaa kuormata, varmistaa ja purkaa kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti oikeassa purkujärjestyksessä seuraa kuorma-auton kuntoa ja osaa vian ilmetessä informoida korjaamohenkilökuntaa osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin osaa kuormata mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä kuljetustehtävän edellyttämään kuorma-autoon. osaa suorittaa kulje- osaa suorittaa kuljetusteh- osaa suorittaa kuljetusteh-

21 21 (95) Lisälaitteet ja välineet tustehtävän säädösten mukaisesti osaa selvittää ajoneuvon ja kuorman asiakirjoista säädösten mukaisen kuormauksen tietää lämmönsäätölaiteen toimintaperiaatteen ja osaa käyttää kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä tävän turvallisesti ja säädösten mukaisesti osaa täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja osaa käyttää lämmönsäätölaitteita ja kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita tävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti osaa laatia laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja osaa tarkastaa ja käyttää lämmönsäätölaitteita ja työkoneita määräysten mukaan ja huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön Asiakaspalvelu osaa käyttäytyä ja vastata puhelimeen ohjeiden mukaisesti. osaa pukeutua ja toimia asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. on aloitteellinen sekä osaa arvioida ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella. 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Turvallinen kuljettaminen osaa kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon fysiikan lakien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää henkilöiden ja tavaran luvanvaraiseen kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää tiekuljetussopimuslain perusasiat ja osaa soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään osaa suunnitella ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. osaa suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaat-

22 22 (95) teita noudattaen. 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Ammattietiikka noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä osaa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan osaa edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla kuorma-autolla kappaletavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedon hallinnasta turvallinen kuljettaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan, pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisutaito.

23 23 (95) Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja 151 Yhdistelmäajoneuvokuljetukset 30 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle o kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja o valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin o osaa käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita välineitä o kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla o kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan o suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia asiakaspalvelutilanteissa Lisäksi opiskelija o suorittaa CE -luokan kuljettajatutkinnon o suorittaa ADR-peruskurssin ja kokeen o suorittaa kuljetusalan työturvakortin Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävät 1, 18 ov Edeltävyysopinnot Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Tavoitteet ja sisältö

24 24 (95) Opiskelija osaa o suorittaa päivittäiset tarkastukset ja tarvittavat huoltotoimet yhdistelmäajoneuvolle o kytkeä ja irrottaa kuorma-autoon soveltuvan perävaunun o käyttää työtehtävässään tarvittavia asiakirjoja o valita työtehtävän edellyttämän yhdistelmäajoneuvon ja kuormatilan o osaa käyttää kappaletavarakuljetuksissa kuormaukseen, purkamiseen ja kuljettamiseen tarvittavia lisälaitteita välineitä o kuormata ja purkaa yhdistelmäajoneuvon säädösten ja työtehtävän edellyttämällä tavalla o suorittaa annetun kuljetustehtävän sekä jakelu- että runkoliikenteessä o käyttää trukkia turvallisesti työtehtävässään o huolehtia työympäristönsä järjestyksestä ja siisteydestä o ottaa kuljetustehtävässään huomioon terveyteen, turvallisuuteen ja toimintakykyyn vaikuttavat asiat o noudattaa työssään sisäisen yrittäjyyden periaatteita ja laatujärjestelmien vaatimuksia o toimia asiakaspalvelutilanteissa o suorittaa kuljetusalan työturvakortin Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan tehtävät 2, 12 ov Edeltävyysopinnot Kuorma-auton tavarakuljetusten hallinta 30 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa o suunnitella ja valita kuljetustehtävään soveltuvan reitin o kuljettaa yhdistelmäajoneuvoa säädösten ja määräysten mukaan o suorittaa CE -luokan kuljettajatutkinnon o suorittaa ADR-peruskurssin ja kokeen Toteuttamistapa Oppimisympäristö luokkahuone, työsali, verkko-oppimisympäristö, tutustumiskäynnit ja työpaikat Oppimisen menetelmät lähiopetus, työsaliopiskelu, itsenäinen opiskelu ja työssäoppiminen Oppimateriaalit oppikirjat, koneiden ja laitteiden käsikirjat, opettajan jakama materiaali ja www- sivut

25 25 (95) Arviointi numeroarviointi T1- K3 1. Työprosessin hallinta Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Taloudellinen ja laadukas toiminta suorittaa omaa työtään ohjeiden mukaisesti suorittaa kuljetusalan perustehtävät annettujen ohjeiden mukaan toimii ohjattuna asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. suoriutuu itsenäisesti annetusta tehtävästä suorittaa kuljetusalan keskeiset tehtävät itsenäisesti ohjeiden mukaan ja osoittaa toiminnallaan ottavansa huomioon muut työyhteisönsä jäsenet sekä työympäristön toimii asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. noudattaa työsuunnitelmaa itsenäisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa suoriutuu kuljetusalan prosessista vastuullisesti ja turvallisesti sekä arvioi ja kehittää toimintaansa toimii ja kehittää toimintaansa laatutavoitteiden saavuttamiseksi. 2. Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta Yhdistelmäajoneuvon käyttöönotto ja ajon päättäminen osaa tarkastaa yhdistelmäajoneuvon liikenneturvallisuuskunnon ennen ajoonlähtöä osaa suorittaa raskaan yhdistelmäajoneuvon perävaunun kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaan tekee tarvittavat täydennykset ja toimenpiteet ennen ajoonlähtöä ja ajon päätteeksi osaa suorittaa raskaan yhdistelmäajoneuvon perävaunun kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaan vaativissa olosuhteissa seuraa yhdistelmäajoneuvon kuntoa ja osaa vian ilmetessä informoida korjaamohenkilökuntaa osaa valita työtehtävään soveltuvan perävaunun ja suorittaa kytkennän ja irrotuksen turvallisesti ja säädösten mukaisesti

26 26 (95) Reittisuunnittelu löytää opastettuna kartan navigaattorin tai molempien avulla oikean määränpään. osaa suunnitella ja aikatauluttaa valitsemansa reitin osaa suunnitella ja valita kuljetustehtävään ja olosuhteisiin soveltuvan taloudellisen ja turvallisen reitin Kuljetustehtävä Lisälaitteet ja välineet Asiakaspalvelu 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta osaa kuormata, varmistaa ja purkaa yhdistelmäajoneuvon kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti osaa suorittaa kuljetustehtävän säädösten mukaisesti osaa selvittää yhdistelmäajoneuvon ja kuorman asiakirjoista säädösten mukaisen kytkennän ja kuormauksen tietää lämmönsäätölaiteen toimintaperiaatteen ja osaa käyttää kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia ajoneuvossa olevia laitteita ja välineitä osaa käyttäytyä ja vastata puhelimeen ohjeiden mukaisesti. osaa kuormata, varmistaa ja purkaa kappaletavarakuorman säädösten mukaisesti oikeassa purkujärjestyksessä osaa suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti ja säädösten mukaisesti osaa täyttää kuljetustehtävän edellyttämiä raportteja osaa käyttää lämmönsäätölaitteita ja kappaletavaran käsittelyssä tarvittavia työkoneita osaa pukeutua ja toimia asiallisesti työtehtävän edellyttämällä tavalla. osaa kuormata mahdollisimman suuren hyötykuorman oikeassa purkujärjestyksessä kuljetustehtävän edellyttämään yhdistelmäajoneuvoon osaa suorittaa kuljetustehtävän turvallisesti, taloudellisesti ja ennakoivan ajon periaatteiden mukaisesti osaa laatia laatujärjestelmän edellyttämiä poikkeama- tai vahinkoraportteja osaa tarkastaa ja käyttää lämmönsäätölaitteita ja työkoneita määräysten mukaan ja huomioida olosuhteiden vaikutukset turvalliseen ja taloudelliseen käyttöön on aloitteellinen sekä osaa arvioida ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella.

27 27 (95) Turvallinen kuljettaminen 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu osaa kuljettaa ajoneuvoa turvallisesti säädösten edellyttämällä tavalla ja ottaa huomioon fysiikan lakien vaikutuksen kuljetustehtävän suorittamiseen tietää maksimiajoajat sekä minimilepoajat vuorokaudessa ja käyttää ajopiirturia oikein tunnistaa ennakoivan ajon periaatteet. tietää henkilöiden ja tavaran luvanvaraiseen kuljettamiseen ja näihin käytettäviin ajoneuvoihin liittyvät säädökset tietää keskeiset ajo- ja lepoaikasäädökset sekä keskeiset työaikasäädökset ja soveltaa niitä työssään ymmärtää ennakoivan ajamisen turvallisuusvaikutukset. tietää tiekuljetussopimuslain perusasiat ja osaa soveltaa säädöksiä sekä fysiikan lakeja työssään erilaisissa tilanteissa osaa suunnitella ja aikatauluttaa työtehtävänsä ottaen huomioon ajo- ja lepoaikasäädökset sekä työaikasäädökset osaa suorittaa oman työtehtävänsä ennakoivan ja taloudellisen ajon periaatteita noudattaen. noudattaa työturvallisuusmääräyksiä ja ohjeita sekä tietää työvireyteen vaikuttavat asiat ymmärtää vuorovaikutustaitojen merkityksen tunnistaa työssään esiintyviä ongelmatilanteita ja välttää niitä tunnistaa ja välttää turvallisuusriskejä työtehtävissään ja huomioi ergonomian vaikutuksen terveyteen osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja työskennellä asiakkaiden kanssa ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia käytettävissä olevilla keinoilla arvioi ja kehittää työympäristöään sekä toimintatapojaan turvallisemmiksi tietää terveellisen ravinnon ja liikunnan vaikutukset terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävänä tekijänä osaa johdattaa asiakkaan vuorovaikutustilanteeseen ratkaisee työssään esiintyviä ongelmia hankkimalla lisätietoa ja punnitsemalla erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

28 28 (95) Ammattietiikka noudattaa sovittuja työaikoja ja raportoi poikkeamista sekä käyttäytyy asiallisesti toimii yleisesti sovittujen toimintamallien mukaisesti suorittaa työtehtävänsä sovittujen toimintamallien mukaisesti ja kehittää ammattinsa arvostusta omalla toiminnallaan tunnistaa alansa kestävän kehityksen periaatteet toimii alansa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa edistää alansa kestävän kehityksen periaatteiden toteutumista. Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa kuljettamalla ajoneuvoyhdistelmällä kappaletavarakuorman mahdollisimman aidossa kuljetusalan ympäristössä. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytöllä arvioidaan vähintään työprosessin hallinta kokonaan työmenetelmien, -välineiden ja materiaalien hallinta kokonaan työn perustana olevasta tiedonhallinnasta turvallinen kuljettaminen elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan pois lukien oppiminen ja ongelmanratkaisu. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja 161 Tavaran vastaanotto ja säilytys 20 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa: o vastaanottaa saapuvan tavaran o laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin o toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti o valita tavaralle oikean varastopaikan o turvallisen hyllytys- ja pinontatekniikan o käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon o käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta o käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä

29 29 (95) o saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään o toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää o alan keskeiset käsitteet o tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja o työskennellä työryhmän jäsenenä o selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet. Opiskelija o suorittaa hygieniapassin Tavaran vastaanotto ja säilytys 1, 10 ov Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa: o käsitellä saapuvaa tavaraa sitä vahingoittamatta o käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä o saapumistiedon päivityksen varastokirjanpitojärjestelmään o toimia osana työtehtävänsä edellyttämää logistista järjestelmää o alan keskeiset käsitteet o työskennellä työryhmän jäsenenä Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: o tavaran käsittely o tavaran vastaanoton työvälineiden käsittely o oikean varastopaikan valinta o saapumisdokumenttien hallinta o saapumistiedon päivitys varastokirjanpitojärjestelmään o yhteistyö ja vuorovaikutustaidot ryhmässä Toteutamistapa: Oppimisympäristö Oppilaitos ja alan eri työympäristöt, verkko-oppimisympäristö Oppimisen menetelmät Lähiopetus, harjoitustehtävät, opintokäynnit, käytännön harjoittelu oppilaitoksessa tai yrityksessä Oppimateriaali Opettajan materiaali, www-sivut, multimedia, ohjekirjat, yritysten toimintaohjeet Arviointi Arviointiasteikko T1 K3

30 30 (95) Osaamista arvioidaan seuraavin menetelmin: o jatkuva näyttö (läsnäolo, annettujen tehtävien suoritus, kirjallisten tehtävien palauttaminen) o harjoitustyöt ja työkokeet o kirjalliset kokeet ja/tai projektitehtävät Tavaran vastaanotto ja säilytys 2, 10 ov Edeltävyysehto: Tavaran vastaanotto ja säilytys 1 Tavoitteet ja sisältö Opiskelija osaa: o vastaanottaa saapuvan tavaran o laskea saapuvan tavaran yksiköt oikein ja verrata tavaraa dokumentteihin o toimia tavaran varastointivaatimusten mukaisesti o valita tavaralle oikean varastopaikan o turvallisen hyllytys- ja pinontatekniikan o käsitellä saapumisdokumentteja sekä osaa toimia oikein havaittuaan näkyvän tai piilevän vahingon o käyttää turvallisesti tavaran vastaanottoon tarvittavia työvälineitä ja menetelmiä o tehdä työsopimuksen ja noudattaa annettuja työaikoja o selvittää tavaran vastaanoton ja säilytyksen työvaiheet. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: o tavaran vastaanottoprosessin hallinta o tavaran varastointivaatimusten mukainen toiminta o oikean varastopaikan valinta o saapumisdokumenttien hallinta sekä toiminta näkyvän tai piilevän vahingon yhteydessä o yhteistyö ja vuorovaikutustaidot asiakaspalvelu/vastaanottotilanteessa Toteuttamistapa: Oppimisympäristö Oppilaitos ja alan eri työympäristöt, verkko-oppimisympäristö Oppimisen menetelmät Lähiopetus, harjoitustehtävät, opintokäynnit, käytännön harjoittelu oppilaitoksessa tai yrityksessä Oppimateriaali

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

40 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Lentokoneasennuksen perustutkinto, kokeilu Koodi: LEK141 Päätös: LAO C99/20 Liikennöinti ja kunnossapito Opiskelija suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä kuljettamalla

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja OPETUSSUUNNITELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen osaamisala Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Tekniikan alan apulaisrehtorin hyväksymä 29.4.2015, 15. Näyttötoimikunta hyväksynyt 9.4.2015, 6.

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet

Logistiikan perustutkinto Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014. Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet

Logistiikan perustutkinto 2014. Lausuntopyyntö 25/421/2014. Ammatillisen perustutkinnon perusteet Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS

Tutkintokohtainen opetussuunnitelma SISÄLLYS 1 SISÄLLYS 1. JOHDANTO, LOGISTIIKKA... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 2. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 2.1 Logistiikan perustutkinnon tavoitteet... Virhe.

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma

Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Logistiikan perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Rauma Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 4.11.2015 Johtokunta 22.12.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Ammatilliset tutkinnon osat 135 osp...3

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Kuljetuspalvelujen osaamisala Autonkuljettaja Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 5. LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA... 89 ARVOPERUSTA...

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Sisällys 2.1 Kuljetuspalvelujen osaamisalan pakolliset tutkinnon osat, 50 osp... 4 2.1.1 Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, 10 osp... 4 2.1.2 Kuorma-auton tavarankuljetusten

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, YHDISTELMÄAJONEUVON- KULJETTAJA KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Sisällysluettelo 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN:

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: Kansilomake (1) AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN TOTEUTTAMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ARVIOINTITOIMIKUNTAAN: TUTKINTO: Logistiikan perustutkinto AMMATTIOPISTO(T): Nivalan ammattiopisto OSAAMISALA: Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO NÄYTTÖSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Ammatilliset Ammattiosaamisen näytöt

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. käyttää jätteiden kuormaukseen Hyväksymismerkinnät 1 (6) Logistiikan perustutkinto Koodi: LOG3901 Päätös: LAO C10/015 Ammaattiosaamisen näyttö Tutkinnon osan ammattiosaaminen arvoidaan jätekuljetus. Näytöön osallistumisen edellytys

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 02.04.2015 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja AUTOALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Autotekniikan osaamisala Ajoneuvoasentaja Hyväksytty 9.5.205 2 Sisällys. JOHDANTO... 3 2. AUTOALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat HIUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 12.12.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan.

Opiskelija tekee työasemaympäristöön ja sen hankintaan liittyviä toimistotehtäviä ja laskutoimituksia sekä hyödyntää kielitaitoaan. 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa : Järjestelmän hankinta ja käyttöönotto 20 osp Tavoitteet: Opiskelija toimii työasemaympäristössä asentaen sekä laitteistoja että ohjelmistoja,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto 2015 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Kuljetuspalvelujen osaamisala Lapin ammattiopisto Opetussuunnitelma 1 (9) Sisällys 1 Tervetuloa oppimaan! - Valitsit hyvin! -Tehemä pois!... 1 2 Mikä on opetussuunnitelma

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma [TOP OSP] OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä automaation perustaitoihin kuuluvia työtehtäviä työpaikkaolosuhteissa. Työtä tehdään

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1)

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat (1) AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN MUODOSTUMINEN JA OPINTOJEN VALINNAISUUS 29.9.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn

Lisätiedot

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet:

1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Testaus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston, toteuttaa ohjelmiston valittua testausympäristöä käyttäen sekä laatia

Lisätiedot

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto

Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Ammatillisten perustutkintojen uudistuminen Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto Infotilaisuus 7.12.2009 Perustutkinnon muodostuminen Ammatillinen perustutkinto muodostuu seuraavasti: 1. Ammatilliset

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Voimaantulo 1.8.2009

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Finanssipalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija valmistautuu ja hoitaa finanssipalvelun työtehtäviä. Hän seuraa työnsä tuloksellisuutta ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12

MÄÄRÄYS. Voimassaoloaika: Säännökset, joihin. L 631/98, 13 2 mom A 811/98, 10, 12 MÄÄRÄYS 9.10.2008 Dnro /011/2008 Voimassaoloaika: 1.8.2008 alkaen toistaiseksi Ammatillisen peruskoulutuksen järjestäjätt Alan tutkintotoimikunnat AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON Säännökset, joihin toimivalta

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA LENTOASEMAPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, LENTOASEMAHUOLTAJA

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.12.2013 PAIKALLISESTI TARJOTTAVA TUTKINNON OSA: NAVETAN TUOTANTOTEKNOLOGIAN KÄYTTÄMINEN JA HUOLTAMINEN, 10 ov Ammattiosaamisen näyttö Muu

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ORGANISAATION ASIAKIRJOJEN HOITAMINEN Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Organisaation asiakirjojen hoitaminen Ammattitaitovaatimukset o laatii asioiden valmistelua,

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely

30 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. suorittaja osaa: työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Kone- ja metallialan perustutkinto Koodi: KON141 Päätös: LAO C3/2015 Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tekemällä tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Uudistuneet ammatillisten perustutkintojen perusteet 19.3.2015 Helsinki, Messukeskus, Messuaukio 1 Aira Rajamäki, opetusneuvos, Ammatillinen

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 2009 TYPISTETTY VAIN LENTOAS.PALVELUN SISÄLTÄVÄKSI KOULUTUSTMK KÄYTTÖÖN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 91 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Kehitysympäristön käyttö Tavoitteet: Opiskelija osaa määritellä, suunnitella ja toteuttaa ohjelmiston sekä dokumentoida ja testata valittua

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste

Logistiikan perustutkinto. Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Logistiikan perustutkinto Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Logistiikan perustutkinto: Ammatillisen peruskoulutuksen peruste Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Osaaminen arvioidaan työn tekemisestä pientalo - oppimisympäristössä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä

Lisätiedot

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Autoalan perustutkinto OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) tutkinnon osan Näyttötyössäopp. toteuttamisesta Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus tai tutkinnon suorittaja osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus

Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp. Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Puhtauspalvelussa toimiminen 15 osp Ammattiosaamisen näytön toteutuksen kuvaus Näytön tehtävät: suunnittelee työtään yhteistyössä työyhteisön kanssa asiakaskohteen toiminnan, palvelukuvauksen ja työohjeiden

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto, autonkuljettaja linja-autonkuljettaja yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala Hyväksytty 24.5.2016 Koulutus

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely.

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. osaa työskentely. Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osa ei sisällä ammattiosaamisen näyttöä. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa osaamista ei voida työtä tekemällä ammattiosaamisen

Lisätiedot

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4 MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT 4.1.1 Työtehtävän suunnittelu, 10 ov Ammattitaitovaatimukset kartoittaa

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Näyttö suoritetaan mahdollisuuksien mukaan työpaikalla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että osoitettava osaaminen vastaa kattavasti tutkinnon

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MÄÄRÄYKSEN MUUTOS LIITE 1 1(5) 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON, MEDIA-ASSISTENTTI, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.2 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5

1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5 SISÄLTÖ 1 AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 2 2 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON 120 OV RAKENNE,... 5 3 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN, YHDISTELMÄAJONEUVON KULJETTAJA, (KUORMA-AUTONKULJETTAJA)...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Käytön tuen prosessien vakiointi 15 osp Tutkinnon osaan kuuluvat opinnot: Prosessien tunnistaminen ja vakiointi 8 osp Työssäoppiminen 7 osp

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköisten toteuttaminen 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oma-aloitteisuus ja työn tulosten

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt

Ammattiosaamisen näytöt Työpaikkaohjaaja kouluttajakoulutus Veijo Kykkänen Ammattiosaamisen näytöt Ammattiosaamisen näytöt ovat ammatillisten perustutkintojen opetussuunnitelmaperusteisessa koulutuksessa osa opiskelijan arviointia.

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto

Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikan perustutkinto Logistiikka-ala käsittää tässä autokuljetuksen ja varastoinnin sekä lentoaseman logistisia palveluja. Kuljetusalan ammattilainen kuljettaa ihmisiä, tavaroita

Lisätiedot

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston.

Opiskelija osaa suunnitella ohjelmiston toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida ohjelmiston. 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ tuotantoversion toteuttaminen 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa suunnitella toteuttamisen, toteuttaa, testata ja dokumentoida. Työssäoppimisen keskeinen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI NÄYTTEENOTTO JA ASIAKASPALVELU LÄHIHOITAJAN TYÖSSÄ SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - -

AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto. MÄÄRÄYKSEN MUUTOS Lausuntopyyntö 15/421/2012 LIITE 1 (4) - - - 1 (4) - - - 4.2.17 Tallennetuotanto Ammattitaitovaatimukset osaa tallentaa tekstiä, kuvaa, ääntä, liikkuvaa kuvaa ja kolmiulotteisia malleja laatukriteerien mukaisesti käsitellä kaikkia aineistolajeja

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Autotekniikan osaamisala, ajoneuvoasentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja. Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen

Lisätiedot