1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä"

Transkriptio

1 Koulutusohjelmat vuodelle Matkustaja- ja matkustusturvallisuus päivittäisessä työssä Sisältää henkilöliikenteen kuljettajan lainsäädännölliset oikeudet ja velvollisuudet häiriö-, vaara ja onnettomuustilanteissa. Matkustajien aiheuttamat vaaratilanteet sekä auton turvallisuustekijät ja turvallisuussuunnitelman laatimisen. 2. Matkustaja- ja matkustusturvallisuus onnettomuustilanteissa Sisältää perehtymistä linja-autojen eri onnettomuustilanteisiin johtuviin tekijöihin, kuljettajan ja matkustajan toimintaa eri onnettomuustilanteissa autopalot mukaan lukien sekä turvallisuussuunnitelmaan perustuvan toimintaharjoituksen. Sisältää myös autopaloihin soveltuvan alkusammutuskoulutuksen. Koulutus on harjoitus painotteinen. 3. Liikenteen hätäensiapu Sisältää yleisimmät liikenteessä sekä matkustajan ensiapua vaativat tilanteet sekä oikeaoppisten, tilanteen vaatimien välttämättömien ensiaputoimien harjoittelun. Koulutus on harjoitus painotteinen. 4. Hätäensiapu ja alkusammutus Tavoitteena on tehostaa toimintaa onnettomuuspaikalla. Kuljettaja tietää perusteet hätäensiavusta ja sen merkityksestä sekä pystyy tavanomaisiin toimiin uhrien auttamisessa. Lisäksi kuljettaja tuntee alkusammutuksen periaatteet ja osaa käyttää tavanomaisia sammutuslaitteita ja turvata oman ja onnettomuudessa osallisten turvallisuuden. Koulutus sisältää teoriaa ja harjoituksia.

2 5. Kuljettajiin Tieturvallisuus, Tieturva 1 Tavoitteena on kouluttaa ja päivittää tiellä ja tiealueilla työtä tekevien tietoisuutta heitä koskevista määräyksistä. Liikenneviraston koulutusohjelma 6. Kuljettajan Työturva Tavoitteena on kouluttaa ja päivittää kuljetusalalla työtä tekevien tietoisuutta heitä koskevista työturvallisuusmääräyksistä. 7. Yleinen Työturva Tavoitteena on kouluttaa ja päivittää tehdasalueilla ja muissa teollisuuden aloilla työtä tekevien tietoisuutta heitä koskevista työturvallisuusmääräyksistä. 8. Kuljetusten vastuut ja turvallisuus Käsitellään vastuun jakautuminen koko kuljetusketjun osalta. Erityisesti kartoitetaan epäselvyyksiä kuorman sitomisen ja varmistamisen sekä oikean kuljetusvälineen osalta. Kuljetusten turvallisuuden osalta käsitellään kuljetuksen kuormalle aiheuttamien vahinkojen torjumista ja vähentämistä oikeasoppisella toiminnalla. Kuljetusrikollisuuden osalta käsitellään turvallisuusriskejä sekä niin yritysten kuin kuljettajan mahdollisuuksia tunnistaa ennakkoon kuljetusrikollisuutta. Koulutus on teoriapainotteinen, sisältää ryhmätöitä. 9. Liikenneturvallisuus ja muu turvallisuus Käsitellään ajo- ja lepoaikasäännöksiä mm eri poikkeusäännösten osalta sekä työaikalakia. Kerrataan yleisimmät ohjeistukset ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. Kuormauksen osalta käsitellään varmistamisen osalta yleisimmät säännökset ja tavat sekä eri toimijaosapuolten vastuita, sekä kuormauksen merkitystä liikenneturvallisuudelle Vaarallisten aineiden osalta käsitellään eri tahojen vastuita ja yleisiä kuljetukseen liittyviä ohjeita.

3 Kuljetus turvallisuuden osalta käsitellään rikollisuuden merkitystä tavaraliikenteessä,mahdollisuuksia estää niitä kuljetusketjun ja erityisesti kuljettajan toimenpitein. Asiakirjaturvallisuus kuuluu myös osana koulutusaiheisiin. 10. Vaarallisten aineiden kuljetus, kuormansitominen ja varmistaminen Tavoitteena on kouluttaa lähinnä vapaarajan puitteissa vaarallisia aineita kuljettaville kuljettajille oikeat määräysten mukaiset kuormansitomis- ja varmistustavat. Lisäksi käydään läpi vapaarajan puitteissa kuljetettavien vaarallisten aineiden keskeiset viranomaisohjeet ja määräykset. Koulutus voi sisältää harjoituksia. 11. Vaarallisten aineiden kuljetukset tiellä Lisätä vaarallisia aineita kuljettavien tietoutta vapaarajoista, kuormauksesta ja sitomisesta, ajoneuvojen varustamisesta, kuljettajan oikeuksista ja velvollisuuksista sekä toiminnasta onnettomuus- ja hätätilanteissa. Soveltuu linja- ja kuorma-auton kuljettajille. 12. Trukkikurssi Tavoitteena on kehittää turvallisuussäännöstöjen tietoutta ja siten parantaa työturvallisuutta. Opetellaan eri trukkimallien oikeaoppista käyttöä erilaisten ajoneuvomallien käytössä ja siten osat valita oikea väline oikeaan käyttöön. Koulutus voi olla teoriapainotteinen tai teoriaa ja käytännön harjoituksia sisältävä.

4 13. Ennakoiva ajo Ennakoivaa ajotapaa lähestytään selvittämällä viime vuosien raskaiden ajoneuvon onnettomuustilastoja, niihin vaikuttaneita kuljettajan, ajoneuvon, liikenneympäristön ja muiden tienkäyttäjien ja osallisten merkitystä. Lisäksi tarkastellaan erityisesti nopeuden ja havainnoin merkitystä kyseisiin tilanteisiin ja yleiseen ajotapaan liittyen huomioiden tekniikan mukaantulo ja sen merkitystä kuljettajan ajotapahtuma. 14. LT- kuljettajan taloudellinen ja ennakoiva ajotapa Lisätä kuljettajan tietoutta LT:n moottorin ja voimansiirron rakenteesta ja niiden vaikutuksesta moottorin polttoainetalouteen ja päästöihin. Perehdyttää liikennetraktorin ominaisuuksien ja ajotavan mukaiseen ennakoivaan ja turvalliseen ajotapaan. 15. Yrityksen tavoitteiden mukainen asiakaspalvelu Perehdytään hyvän ja huonon imagorakenteen muodostumisen perusteisiin ja hyvän imagon toiminnallisiin tavoitteisiin. Perehdytään asiakaspalvelun eri tasojen perusteisiin sekä vuorovaikutukseen niin yrityksen sisällä kuin kuljettajan toiminnassa. Tavoitteena on saada aikaan yrityksen toimintaa tukeva asiakaspalvelumalli. Koulutus sisältää teoriaa ja ryhmätöitä. 16. Yrityksen ja kuljettajan työhyvinvointi Koulutuksessa perehdytään työhyvinvoinnin eri osatekijöihin sekä niiden merkitykseen kuljettajalle ja yritykselle. Pohditaan työntekijän omaehtoisia sekä yrityksen keinoja ja mahdolisuuksia työhyvinvoinnin kehittämiseen. Laaditaan oman elämän kehittämissuunnitelma. Koulutus sisältää teoriaa ja ryhmätöitä.

5 17. Yrityksen sisäisen, imagopohjaisen toiminnan kehittäminen Koulutus lähtee yrityksen omasta halusta pohtia asemaansa ja ulospäin näkyvän toimintansa kehittämisestä. Tavoitteena saada aikaan yrityksen hyvää imagoa ylläpitävä ja kehittävä toimintamalli, johon niin työntekijät kuin yritysjohtokin on sitoutunut. Lähtökohtana on yrityksen imagorakenne, yrityksen tavoitteiden mukainen asiakaspalvelu sekä työntekijöiden toiveet yritykselle imagorakentamisen kehittämisessä. Koulutuksen ohessa laaditaan imagorakentamisen kehittämissuunnitelma. Koulutus on ryhmätyöpainotteinen. 18. Säännösten päivityspäivä Koulutuksessa päivitetään kuljettajan sosiaalilainsäädäntö, ammattipätevyyttä sekä kuormausta ja kuljettamista koskevat säädökset. Lisäksi päivitetään tieliikenteen yleiset säädökset, liikennesäännöt sekä ajoneuvoja koskevat säädökset. 19. Ulkomaan liikenne Koulutuksen tavoitteena on parantaa, päivittää ja lisätä linja-auton kuljettajan tietoisuutta ulkomaille suuntautuvassa liikenteessä. Koulutuksessa perehdytään ulkomaan liikenteen yleisiin perusteisiin ja sääntöihin. Lisäksi käsitellään kuljettajan tietotaitoa ulkomaille suuntautuvassa liikenteessä, matkustajaa koskevia yleisiä sääntöjä, velvoitteita ja oikeuksia. Selvitetään yleiset toimintamallit eu- alueella, rajoilla ja tulleissa sekä maakohtaisia sääntöjä ja seuraamuksia Käsitellään keskeisin maakohtainen kielisanasto sekä toiminta ja avun saanti mahdollisuudet ongelmatapauksissa. 20. Yityksien omat tilaamat aiheet Järjestämme tarvittaessa koulutuksen yrityksien omista aiheista.

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita

Keskeisimpänä tavoitteena on vähentää sekä liikenteessä että kuormankäsittelyssä tapahtuvia vahinkoja ja läheltäpiti tilanteita Annamme kuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutuksia seuraavissa aiheissa. Kouluttajina on aiheen hallitsevat ja rutinoituneet ammattipätevät kouluttajat. 1. Ajo- ja lepoajat, digipiirturi ja kuormansidonta

Lisätiedot

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki

Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Ajoneuvohallintokeskus PÄÄTÖS Nro 29496/302/2003 PL 120 00101 Helsinki Viite Ajoneuvohallintokeskukseen 24.09.2003 saapunut hakemuksenne, sekä 08.10.2003 saapuneet lisäselvitykset. Asia Säädösperusta Hakija,

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITTELMA Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Näyttötoimikunta hyväksynyt 1.10. 2009 Ammattiopiston rehtori hyväksynyt 7.10.2009 Voimaantulo

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Varastopalvelujen koulutusohjelma KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMA Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Keski-Uudenmaan OPETUSSUUNNITELMA 1 (6) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina)

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) MUUTOS LIITE 1 (41) LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO 120 OV (Muutetut ja uudet kohdat on merkitty tekstiin lihavoituina) 1.3 Koulutusohjelmien tavoitteet Kuljetuspalvelujen koulutusohjelman (autonkuljettaja,

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto 2014

Logistiikan perustutkinto 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Logistiikan perustutkinto 2014 Kuljetuspalvelujen osaamisala, autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, linja-autonkuljettaja Kuljetuspalvelujen osaamisala, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma

Suomen Taksiliitto ry. Taksinkuljettajakoulutus Opetussuunnitelma Suomen Taksiliitto ry Taksinkuljettajakoulutus SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 1. TAKSILIIKENTEEN LAIT JA SÄÄNNÖKSET... 3 1.1 Taksinkuljettajan ajolupa ja ajokortti... 3 1.2 Taksiliikennelaki kuljettajaa

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö

RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA. Diplomityö RUUSU KALLIO VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET JA TEIDEN KUN- NOSSAPITO TOIMINTATAPA ONNETTOMUUSTILANTEISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jouni Kivistö- Rahnasto Tarkastaja ja aihe hyväksytty Luonnontieteiden

Lisätiedot

TÄYDENNYSKOULUTUKSET

TÄYDENNYSKOULUTUKSET TÄYDENNYSKOULUTUKSET SYKSY 2014 - KEVÄT 2015 Tarjoamme osaamista työelämän tarpeisiin. Vahvistamalla omaa ja työyhteisösi osaamista varmistat menestymisen tulevaisuudessa. Tavoitteemme on kouluttaa ja

Lisätiedot

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS

Tieturva 1 TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS 3 2014 LIIKENNEVIRASTON oppaita TIELLÄ TYÖSKENTELYN TURVALLISUUSKOULUTUS Tiellä työskentelyn turvallisuuskoulutus Kurssin oppikirja Liikenneviraston oppaita 3/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen

Lisätiedot

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1.

Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014 Tieturva 1. Ei voimassa. Korvattu 20.5.2014 Liikenneviraston oppaalla 3/2014. 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA Tietöiden liikenteen järjestely-

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 1 TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 1 TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA 1 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIETÖIDEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY- JA TURVALLISUUSKOULUTUS PERUSKURSSIN OPPIKIRJA Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Liikenneviraston

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus

Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Tieliikenteen tavarankuljetusyritysten vastuullisuusmallin ohjeistus Sisältö Vastuullisuusmalli kuljetusyrityksille ja kuljetusten tilaajille 3 Vastuullisen toiminnan elementit 4 Vastuullisuusmallin sisältö

Lisätiedot

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO

KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO KANSALLINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖAINEISTO LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kansallinen ammattiosaamisen näyttöaineisto on laadittu voimassa olevien logistiikan perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon

Lisätiedot

Turvallisuusalan perustutkinto

Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusalan perustutkinto Hyväksytty 31.10.2011 SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 OV... 5 TUTKINNON RAKENNE... 5 TYÖSSÄOPPIMINEN... 7 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT... 7 OPINNÄYTE... 8

Lisätiedot

Trukkikoulutuksen arviointi ja kehittäminen

Trukkikoulutuksen arviointi ja kehittäminen TUTKIMUSRAPORTTI NRO BTUO44-031112 30.1.2003 Trukkikoulutuksen arviointi ja kehittäminen Tilaaja: Tapaturmavakuutuslaitosten liitto Tutkimus on toteutettu Työsuojelurahaston tuella. VTT TUOTTEET JA TUOTANTO

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132

ANTIN AUTOKOULU OY. Asemakatu 12. 92100 Raahe. info@antinautokoulu.fi. puh. 08-221130, fax. 08-221132 ANTIN AUTOKOULU OY Asemakatu 12 92100 Raahe info@antinautokoulu.fi puh. 08-221130, fax. 08-221132 KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA Kuljetusalan perustason ammattipätevyys

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA

LIIKENNEVIRASTON OPPAITA. Tieturva 2 TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA 3 2012 LIIKENNEVIRASTON OPPAITA TIELLÄ TEHTÄVIEN TÖIDEN TURVALLISUUSKOULUTUS VASTUUHENKILÖIDEN KURSSIN OPPIKIRJA [Kirjoita teksti] Tiellä tehtävien töiden turvallisuuskoulutus Vastuuhenkilöiden kurssin

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa

Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa RAPORTTEJA 40 2012 Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa RUUSU KALLIO OLLI MÄKELÄ Vaarallisten aineiden kuljetukset tienpidossa ja toiminta onnettomuustilanteissa

Lisätiedot

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja

Tieturva 1. Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Tieturva 1 Tietöiden liikenteen järjestely- ja turvallisuuskoulutus Peruskurssin oppikirja Toteuttamisvaiheen

Lisätiedot