Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan"

Transkriptio

1 Saatteeksi opetusmateriaalin käyttäjälle ja tutustujalle. Sisällön soveltuvuus koulutukseen: Kuljetusalan perustason ammattipätevyys, tavaraliikenne kouluttajan materiaali on suunnattu nimensä mukaisesti ensisijaisesti perustason ammattipätevyyskoulutus mielessä. Nimestä huolimatta sisältö sopii hyvin myös muuhun tavaraliikenteen kuljettajakoulutukseen ja kaikille yhteisien osien sisällöt osin myös henkilöliikenteeseen. Materiaalia voi käyttää hyvin osana logistiikan perustutkinnon koulutuksessa autonkuljettajan sekä yhdistelmäajoneuvonkuljettajan koulutusohjelmissa. Tulemme tosin julkaisemaan myöhemmin lisää opetussuunnitelman mukaista materiaalia logistiikan perustutkinnon koulutukseen. Sisällön laajuus: Nyt julkaisuvaiheessa materiaali sisältää yli 1400 diaa ammattipätevyyskoulutuksen oppiaineluettelon mukaisissa aiheissa. Tämän lisäksi opettajan materiaali sisältää kymmeniä sivuja erilaisia tehtäviä oppilaille. Osassa tehtävistä ideana on synnyttää keskustelua ja sitä kautta pohtia ratkaisuja ongelmiin, osassa taas oppilas/oppilaat ohjataan itsenäiseen tiedonhakuun ja sitä kautta etsimään ratkaisua aiheeseen. Oppimisympäristö viitoittaa paljon, että millaisia tehtäviä oppilaille voi suunnata jos käytössä on verkkoyhteys, niin se tekee tehtävistä mielekkäämpiä. Opetussisällön eteneminen ja painopisteet: Opetussisältö etenee loogisesti kunkin oppiaineluettelon kohdan keskeisten sisältöjen mukaisesti. Kaikkia keskeisiä sisältöjä on käsitelty vähintään jollain tasolla. Osaan aiheista olemme luoneet paljon materiaalia osaa taas käsitellään hieman kevyemmin. Osaan aiheista materiaalia olisi niin paljon, että sisältöä on pitänyt rajata, koska sitä olisi vaikea käsitellä ammattipätevyyskoulutukseen käytettävän ajan puitteissa. Pääpaino sisällössä on tavaraliikenteessä, eli niissä asioissa, joita tavaraliikenteen kuljettaja tarvitsee päivittäisessä työssään. Monelle koulutuksen suorittajalle tämä ammattipätevyyskoulutus voi olla ainoa alakohtainen koulutus ja sillä olemme pyrkineet pitämään tavaraliikenteen työn keskipisteessä. Tarkoituksena on, että koulutuksen jälkeen opiskelijalla on riittävät valmiudet selvitä liikenteessä taloudellisemmin ja turvallisemmin sekä ymmärtää työhönsä liittyvän vastuun. Tähän liittyy mm. olennaisesti riskien tunnistaminen ja välttäminen, kuorman määrittämiseen, sijoittamiseen ja käsittelyyn liittyvä osaaminen sekä alakohtaisen lainsäädännön tunteminen. Tässä on kuitenkin vain pieni osa sisällöstä loppu selviää, kun tutustut materiaaliin paremmin. Aiheiden laajuudet: Tässä on suuntaa antavasti eri aiheiden laajuudet esityssivuina. Miksi sanon suuntaa antavasti? johtuu siitä, että vuosien aikana olemme keränneet materiaalia huomattavasti enemmän kuin vain sen, joka on nyt mukana esityksissä. Meillä on myös valtava määrä kuva ja videomateriaalia, jonka tulemme linkittämään oppiaiheisiin myöhemmässä vaiheessa. Nyt aihekohtaiset laajuudet vaihtelevat välillä diaa. Alla on lueteltu määrät kohdittain tätä esitettä tehtäessä: 1.1 Moottorin ja Voimansiirron ominaisuudet. 70 diaa 1.2 Hallintalaitteiden tekniset ominaisuudet ja toiminta ajoneuvon hallitsemiseksi, kulumisen minimoimiseksi ja toimintahäiriöiden ennalta ehkäisemiseksi. 90 diaa. 1.3 Polttoaineen käytön optimointi (ja ennakoiva ajaminen). 120 diaa. 1.4 Ajoneuvon kuormittaminen turvallisuussääntöjen ja ajoneuvon tarkoituksenmukaisen käytön mukaisesti. 266 diaa. 2.1 Tieliikenteen sosiaalinen ympäristö ja siihen liittyvä säännöstö. 125 diaa. 2.2 Tavarankuljetusta koskeva säännöstö. 141 diaa.

2 3.1 Liikenteeseen ja työtapaturmiin liittyvien riskien tunnistaminen. 127 diaa. 3.2 Rikollisuuden ja salamatkustajien kuljetuksen ennalta ehkäisy. 74 diaa. 3.3 Fyysisten riskien ennalta ehkäiseminen. 65 diaa. 3.4 Fyysisen ja henkisen suorituskyvyn merkitys. 72 diaa. 3.5 Hätätilanteiden arviointi. 45 diaa. 3.6 Käyttäytyminen yrityksen imagoa tukevalla tavalla. 126 diaa. 3.7 Tavarankuljetusten taloudellinen ympäristö ja markkinajärjestelmä. 107 diaa Näiden yllä lueteltujen aiheiden yhteyteen suosittelemme lisäämään tietyt alalla yleisesti tarvittavat koulutukset, jotka voidaan laskea myös osaksi ammattipätevyyskoulutusta. Näitä aiheeseen hyvin sopivia koulutuksia ovat mm. Työturvakortti koulutus 8 h (jonka sisällön voit laskea kuuluvaksi mm. kohtiin 3.1 ja 3.3), Tieturva1 korttikoulutus 8 h (jonka sisällön voit laskea kuuluvaksi mm. kohtiin 3.1 ja 3.3), Ensiapukoulutus h (kohtaan 3.5), Trukkiturvallisuuskoulutus halutussa laajuudessa (kohtiin 1.4, 3.1 ja 3.3) Mikään ei toki pakota näihin yllä oleviin koulutuksiin, mutta niistä on ehdottomasti etua työmarkkinoilla erityisesti silloin, kun kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutus on ainoa alalle tulokoulutus (mm. yksityiset koulutuksen järjestäjät). Tavoitteenahan on, että koulutuksen käytyään opiskelija omaisi mahdollisimman hyvät työelämävalmiudet ja nämä edellä olevat auttavat sitä osaltaan. Myös kaikissa kuljetusalan tutkintoon johtavissa koulutuksissa yllä mainitut voidaan kytkeä osaksi ammattipätevyyskoulutusta, vaikka ne saattavat kuulua myös johonkin toiseen tutkinnon osaan. Toivomme myös, että Sinä materiaalin käyttäjän annat palautetta materiaalista ja mitä toivoisit sen sisältävän. Me puolestamme pyrimme vastaamaan näihin toiveisiin. Joka tapauksessa tulemme päivittämään säännöllisesti uutta sisältöä eri aiheisiin, koska sähköinen alusta antaa siihen hyvän mahdollisuuden. Uskomme tosin vahvasti, että se tarjoaa jo nykyiselläänkin laajimman yhtenäisen kokonaisuuden tämän aihealueen opetukseen. Kuljetusalan perustason ammattipätevyyskoulutuksen opetussuunnitelma: Opetussuunnitelmasta ei kannata tehdä itselle liian kuristavaa. Oppilaita ja ryhmiä on erilaisia ja sama koskee heidän tarpeitaan koulutuksen toteuttamisen suhteen. Siksi suosittelen henkilökohtaisesti käyttämään opetussuunnitelmaa, joka ei ole kiveen hakattu opetusmenetelmien ja tuntien suhteen. Mikäli opetussuunnitelmaan naulaa kaikki aiheet kiinni tunti tunnista, että esim. tässä pidän teoriaa 3 tuntia juuri tähän aiheeseen ja tässä taas 5 tuntia käytännön harjoituksia, niin on enemmän kuin todennäköistä, ettei jako toimi kaikilla ryhmillä erilaisista lähtökohdista johtuen. Matkalle voi tulla myös muita mutkia olet suunnitellut harjoituksia jonkun ajoneuvon ympärillä, mutta se ei olekaan silloin käytössä syystä tai toisesta. Liian tiukka tuntijako tekee opetussuunnitelmasta orjallisen ja se ei varmasti ole tarkoitus. Itselle voi toki tehdä ja on hyväkin tehdä tavoitteita koulutuksen toteuttamiseksi tuntijaon ja aiheiden välillä, mutta kaikkea ei tarvitse purkaa opetussuunnitelmaan vaan sen voi pitää henkilökohtaisena toteutussuunnitelmana. Käytännössä opetussuunnitelmassa on vain muutamia pakollisia asioita, jotka koulutuksen tulee ehdottomasti täyttää. Näitä ovat: a) koulutuksen kesto (280h/140h tai laajennuksessa 70h/35h), b) ennakoivan ajamisen koulutuksen (20h/14h) ja käytännön harjoitusten tuntimäärät (7h) sekä henkilökohtaisen ajoopetuksen määrät (20/10). Kaikki olemassa olevat hyväksytyt opetussuunnitelmat ovat suunniteltu näiden reunaehtojen mukaan.

3 OKM luvalla toimivat oppilaitokset voivat tehdä itse opetussuunnitelmansa ja rakentaa opetussuunnitelman ympärille vaikka rajattomasti erilaisia tuntitoteutussuunnitelmia. Tosin opiskelijan on aina mentävä jonkun suunnitelman mukaan. Trafin luvalla toimivat voivat käyttää olemassa olevia suunnitelmia tai tehdä oman opetussuunnitelman, mikäli mikään olemassa olevista suunnitelmista ei vastaa omia tarpeita. Opetussuunnitelman tekeminen ei ole mikään vaikea tehtävä, eli jos vain tuntuu, että omaan koulutukseen tarvitaan jotain muuta kuin olemassa olevat tarjoavat, niin ei muuta kuin tekemään. Suosittelen kuitenkin pitämään sen yksinkertaisena. Direktiivi on määrittänyt valmiiksi sisällöt, joten niitä ei tarvitse erikseen keksiä. Tuntijaon suosittelen tekemään erilliselle taulukolle, kuten joissain alla olevan linkin valmiissa opetussuunnitelmissa on tehty. Tällöin myös opetussuunnitelman päivittäminen on helpompaa. Teoria ja käytännön tuntien eritteleminen ei myöskään ole olennaista opetussuunnitelmassa, koska se vain rajoittaa toteuttamista (tarkemmat erittelyt tarvitaan vain näistä opetussuunnitelman pakollisista kohdista, jotka mainittiin aikaisemmin). (http://www.trafi.fi/kumppanit/tieliikenteen_kumppanisivusto/tutkintojen_vastaanottajat/tutkinnon_vast aanottajan_kasikirja/koulutusohjelmat/perustason_opetusohjelmat ). Mikäli sinulle heräsi jotain kysymyksiä materiaaliin tai opetussuunnitelmien tekemiseen/toteuttamiseen liittyen, niin ota rohkeasti yhteyttä. Parhain Terveisin Sami Huntus Seuraaville sivuille olen koonnut jotain esimerkkejä koulutusmateriaalin sisällöstä. Alkuperäisessä materiaalissa kuvien ja tekstin tarkkuutta ei ole rajoitettu kuten tässä osassa. Huomaa, että tämä esitteen materiaali edustaa vain muutamaa prosenttia sisällöstä, eli näiden lisäksi sisältöä on lähes 1400 diaa lisää!

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon

Lisätiedot

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators

National implementation scenario of ICT DRV quality indicators National implementation scenario of ICT DRV quality indicators for: FINLAND prepared by: Teemu Lähde, TTS WP 5 del: 13 last update: May 2015 contact: teemu.lahde@tts.fi, www.project ictdrv.eu Indikaattori

Lisätiedot

Riina Helenius & Paula Oja:

Riina Helenius & Paula Oja: Riina Helenius & Paula Oja: AVERKON OPISKELIJAPALAUTE 2002 2003 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT...3 3 VERKKO-OPISKELUN MAHDOLLISUUDET JA HAASTEET...6 4 TUTOROINTI JA SEN KEHITTÄMINEN...8

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Opetussuunnitelma. Logistiikan perustutkinto. Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Opetussuunnitelma Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma, autonkuljettaja, yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Varastopalvelujen koulutusohjelma, varastonhoitaja Hyväksytty 1.0/13.8.2009

Lisätiedot

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi)

Luova ympäristö omaaloitteisen. edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) Luova ympäristö omaaloitteisen toiminnan edistämiseksi. Matkan alku. Kirjailija Karl Rautio Creavit Media Osk (Suomi) 2013 Opetusaineisto on valmistunut Latvian, Viron ja Suomen aikuiskouluttajien yhteisen

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Metsäalan perustutkinto. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja

OPETUSSUUNNITELMA. Metsäalan perustutkinto. Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja 1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMA Metsäalan perustutkinto Metsäkoneenkuljetuksen osaamisala, metsäkoneenkuljettaja Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma koskee

Lisätiedot

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7

Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4. etwinning-verkostoon liittyminen... 5. etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 YLEISOPAS SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 3 MITÄ ETWINNING ON?... 4 etwinning-verkostoon liittyminen... 5 etwinning-portaali: työkalujen käyttö... 7 Lähde mukaan etwinning-projektiin... 21 TwinSpace: oppilaat

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Sosiaalipedagogiikka-projekti

Sosiaalipedagogiikka-projekti Mari Mehtonen Sosiaalipedagogiikka-projekti Kysely sosiaalialan ammattikorkeakouluille, vastausten yhteenveto Sosionomien (AMK) varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan osaaminen Sosiaalipedagogit Talentia

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Yhdistelmäajoneuvonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA...

Lisätiedot

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone!

Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Muokkaa salibandyjoukkueestasi kokoelma tähtiä, joka treenaa ja pelaa kuin kone! Kirjoittanut: Ville-Matti Hakanpää 2011 1 1. Lupaus Miten salibandyn juniorijoukkue saadaan tekemään töitä tehokkaasti harjoituksesta

Lisätiedot

Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma

Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma Projektinhallinnan erityispiirteet: käännöstoimiston näkökulma Katja Ilmonen Tampereen yliopisto Kieli, käännös ja kirjallisuustieteiden yksikkö Käännöstiede (englanti) Pro gradu tutkielma Toukokuu 2011

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ

AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Kirsti Hulkari ja Marja Pakaste AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet Opetusministeriön julkaisuja 40/2007 AIKUISOPISKELIJAA EI JÄTETÄ Aikuisopiskelun ohjaus ja tukitoimenpiteet

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO

LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO LOGISTIKAN PERUSTUTKINTO 209 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 222 1 LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Sisältö Johdanto 1. LOGISTIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Logistiikan

Lisätiedot

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja

Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma. Autonkuljettaja Logistiikan perustutkinto Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Autonkuljettaja Hyväksytty 15.12.2010 Sisällysluettelo: LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, KULJETUSPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA, AUTONKULJETTAJA... 4

Lisätiedot

Töissä tiedeyhteisössä

Töissä tiedeyhteisössä Töissä tiedeyhteisössä (Mikko Salo, FT, akatemiatutkija, Helsingin yliopisto, matematiikan ja tilastotieteen laitos) Tutkijanura mitä väitöksen jälkeen? Vuosien työ on vihdoin päätöksessä: väitös on takana.

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU

AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Tampereen ammattikorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJAKORKEAKOULU Opettajankoulutuksen kehittämishanke Työturvallisuuskorttikoulutuksen kehittäminen Tampereen kaupungin tilakeskuksen siivoustuotantoyksikössä

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO Kuljetuspalvelujen koulutusohjelma Varastopalvelujen koulutusohjelma AUTONKULJETTAJA LINJA-AUTONKULJETTAJA YHDISTELMÄAJONEUVONKULJETTAJA

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio

Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle. Roope Hauhio Muutosjohtaminen keskijohdossa - Muutosjohtamisen opas Yritys Y:lle Roope Hauhio Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 18.5.2015 Tekijä(t) Roope Hauhio Koulutusohjelma Liiketalous

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot