Sarkoidoosin hoito. Anne Pietinalho, LKT Keuhkosairauksien dosentti, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry SKLY

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sarkoidoosin hoito. Anne Pietinalho, LKT Keuhkosairauksien dosentti, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, Filha ry SKLY 18.11."

Transkriptio

1 Sarkoidoosin hoito Anne Pietinalho, LKT Keuhkosairauksien dosentti, FCCP Johtava lääkäri, Raaseporin tk Asiantuntijalääkäri, ry SKLY

2 Hoito Hoidon indikaatiot Lääkehoito Steroidoihoito Steroidia säästävät hoidot TNFa-salpaajat Muut hoidot Sädehoito Leikkaukset Tahdistinhoito Erityistilanteet Pulmonaari hypertensio Hyperkalsiurian ja kalsemian hoito Osteoporoosin ehkäisy ja hoito SKLY

3 Keuhkosarkoidoosin hoitoindikaatiot St I Seurataan 1/2-1 vuotta St II St III Seurataan, mutta jos oireita ja/tai funktiolaskua, hoidetaan St IV Ei yleensä hoideta - Jos kuitenkin Galliumkartassa, BAL:ssa tai seerum-näytteissä näkyy aktiviteettiin viittaavaa, hoidetaan (Keuhkosairaudet, Duodecim 2005) SKLY

4 Keuhkojen ulkopuolisen sarkoidoosin hoitoindikaatiot Sydänsarkoidoosi tai sen epäily Pulmonaari hypertensio Neurosarkoidoosi tai sen epäily Ylähengitystiesarkoidoosi Munuaissarkoidoosi Hyperkalsemia/-kalsiuria Uveiitti Vaikeasti oireileva akuutti sarkoidoosi SKLY

5 Sarkoidoosin lääkehoito SKLY

6 Steroidihoito ja sen toteutus keuhkosarkoidoosissa Steroidi parantaa pitkäaikaishoitotulosta 149 potilasta seurattiin 6kk, 33 alkoi parantua seurannan aikana, 58 tarvitsi steroidia ennen 6kk, 116 jaettiin steroidi ja steroidi tarvittaessa ryhmiin, kokonaisseuranta 5v. Annostelu näytön aste A: Thorax 1996;51: aluksi prednisolonia mg/vrk näytönaste B: Am J Med Sci 2010;339:1-4 lasku ylläpitoanokseen 3-4 kk:ssa ylläpitoannos voidaan antaa vuoropäivinä hoidon pituus 1-2 v näytönaste C: Chest 1997;111:623-31, QJM 2006;99: SKLY

7 Inhalaatiosteroidi Auttaa tuoreen ylläpitohoidossa: 189 pot, kaksoissokko, lumekontrolloitu, satunnaistettu monikeskustutkimus. 3 kk prednisolon alkaen 20 mg/pv ja sitten 15 kk budesonid 1,6mg/pv (Chest 2002; 121: 24-31) SKLY

8 Steroidia säästävät hoidot Metotreksaatti isoilla annoksilla antiproliferatiivinen, pienillä antiinflammatoorinen annos 5-15mg/vk näytönaste A; Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2000;17:60-6, Arch Intern Med 1995;155:846-51, Curr Opin Pulm Med 2002;470-6 foolihappolisä 1mg/pv pienentää toksisuutta näytönaste B: Ann Intern Med 1994;121: Atsatiopriimi puriinianalogi estää solun jakautumista ja estää soluvälitteistä immuunivastetta annos mg/pv näytönaste B: Eur Respir J 1999;14: , Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 1999;16:87-92 SKLY

9 Steroidia säästävät hoidot Leflunomidi antiproliferatiivinen immunosupressiivinen MTX:n kaltainen, paremmin siedetty aluksi 100 mg/pv ja sitten mg/pv näytönaste B: Sarcoidosis Vasc Diffuse Lun Dis 2004;21:43-8 Mycofenolaatti: vaikutusmeksnismi ei selvä näytönaste C: Neurology 2009;72:337-40, Br J Dermatol 2003;148:147-8, Pediatr Nefrol 2006;21:281-5 SKLY

10 Muut hoidot Syklosporin A sienipeptidi, supressoi T-soluja, BAL:ssa T-soluaktivaatio ei steroidia säästävää vaikutusta (Am Rev Respir Crit Care Med 1997;156:1371-3) NSAID: esim. EN:ssa Antimalarialääkkeet: klorokiini, hydroksiklorokiini ihosarko- ja neurosarkoidoosissa (Arch Neurol 1998;55: ) hyperkalsemiassa (Ann Intern Med 1989;111:437-8) vähäisemi teho kuin MTX:lla ja AZA:lla (Clin Chest Med 1997;18:853-64) Antibiootit (dapsoni, tetrasykliinit, makrolidit) anti-inflammatorinen vaikutus Keuhkon siirto SKLY

11 Granuloomien muodostuminen Kuva: Grutters et all Diseases Edited by R.M. du Bois and L. Richeldi. European Respiratory Society Monograph, Vol P

12 Hoitoresistentin sarkoidoosin hoito: TNFa-salpaajat Infliksimabi Annostelu i.v., aluksi 3-5 g/kg Paras teho kun oireinen kroonista sarkoidoosia sairstava potilas, jolla: FVC<70%, hengenahdistus sairauden kesto >2v merkittävät ekstrapulmonaarimuutokset CRP Lupus pernio Keskushermostosarkoidoosi näytönaste A: Am J Respir Crit Care Med 2006;174: , Sarcoidosis Vasc Diffuse Lung Dis 2006;23:201-8 haittavaikutukset: infektioriski kasvaa SKLY

13 Infliximabi 24 vkn hoito kroonisessa sarkoidoosissa Am J Respir Crit Care Med 2006;174: Faasi II, monikeskus, satunnaistettu, kaksoissokko, lumekontrolloitu tutkimus, 138 potilasta Hoito: 3 tai 5 mg/kg tai lumelääke i.v., viikoilla 0, 2, 6, 12, 18, ja 24 Seuranta ad vk 52 FVC % (päämittari) Lisämittarit: Saint George's Respiratory Questionnaire, 6-min kävelytesti, Borg's dyspnea score, Lupus Pernion pinta-ala Tulokset 24 vk:n kohdalla: Yhdistetyssä hoitoryhmässä FVC% parani 2,5%, ero lumeryhmään merkitsevä (p = 0.038) Muissa muuttujissa ei eroa alkutilanteeseen SKLY

14 Sarkoidoosin pitkäaikaishoito infliximabilla (Hostlettler KE, Studler U, Tamm M, Brutsche MH. Respiration 2011) Retrospektiivitutkimus potilasta sai infliximabia, joista 16:lla yli 12 kk hoitoaika, keskimäärin 29 kk (vaihtelu kk) 31%:lla oli keuhkosarkoidoosi 69%:lla pääosin ekstrapulmonaarinen sarkoidoosi SKLY

15 Sarkoidoosin pitkäaikaishoito infliximabilla (Hostlettler KE, Studler U, Tamm M, Brutsche MH. Respiration 2011) Tulokset: extrapulmonaarisarkoidoospotilaista 55% lähes täydellinen hoitovaste 36% osittainen hoitovaste 9% ei vastetta Keuhkosarkoidoosipotilaista 1/5:lla >10% paraneminen 3/5:lla 0-10% paraneminen 1/5 huononi Yhteenveto: 88% kaikista infliximabilla pitkäaikaishoidetuista hyötyi hoidosta SKLY

16 Sarkoidoosin pitkäaikaishoito infliximabilla (Hostlettler KE, Studler U, Tamm M, Brutsche MH. Respiration 2011) Yhteenveto: Pitkäaikais-infliximabi hoito on hyvin tehokasta ja turvallista steroidiresistenteilla kroonista sarkoidoosia sairastavilla Ekstrapulmonaarisarkoidoosia sairastavat näyttävät hyötyvän keuhkosarkoidoosia sairastavia enemmän lääkityksestä SKLY

17 Hoitoresistentin sarkoidoosin hoito: TNFa-salpaajat (jatkuu) Muut TNFa salpaajat Etanercepti ei niin lupaava (Chest 2003; 124:177-85) infektioherkkyyden lisääntyminen sarkoidoosia muistuttava keuhkoinflammaatio (23 raportoitua tapausta TNFa-salpaajilla) (Rev Mal Respir 2011;28(3):360-4) Adalimubabi: avoin tutkimus: 3 pot., hyvä hoitovaste, perna ei reagoinut, yhdelle imusolmukesuurentumat hoidon päätyttyä (Rheumatol Int 2011 Jun 5) Pentoksifylliini: avoin tutkimus pot hyötyivät (Am J Respir Crit Care Med :1665-9) Talidomidi: avoin tutkimus kroonisessa ihosarkoidoosissa, 14 pot (Chest 2002;122:227-32) SKLY

18 Erityistilanteet SKLY

19 Sarkoidoosipotilaan pulmonaari hypertensio Syyt moninaiset Vaikea interstitiaalinen keuhkosairaus Keuhkoverisuonisairaus Pulmonaarinen veno-oklusio Keuhkoarterian kompressio adonopatian vuoksi Vasemman kamminon diastolinen dysfunktio SKLY

20 Pulmonaari hypertension hoito Prostasyklinin, epoprostenolin pitkäaikaiskäyttö on ollut hyödyksi muutamille vaikeasti sairaille (Chest 2006;130: ) Avoin tutkimus inhaloidulla prostasyklinillä, iloprostilla (Chest 2006;130: ) 16 vk:n hoito hemodynamista tai suorituksen paranemista, P.o. sildenafililla ja bosentanilla on myös satu hyötyä noin ½:lle hoidetuista (Chest 2009;135: ) SKLY

21 Hyperkalsemian/ -urian hoito Hoidon pääosat: dieetti, auringon välttäminen steroidihoito (20-40mg/vrk) S-Ca alkaa korjautua 3-5pv:ssä du-ca alkaa korjautua 7-10pv:ssä Kun arvot ovat normalisoituneet voidaan pienin hoitoannos etsiä 4-6 vk:n kuluessa tiheä seuranta Jos kortisonihoito ei riitä tai esiintyy sivuoireita voi lisätä klorokiinia tai hydroksiklorokiinia, joka vaikuttaa kalsitriolituotantoon ketokonatsoli on sytokromi P450 steroidioksidaasin inhibiittori ja vaikuttaa myös kalsitriolitasoa alentavasti Ellei tila korjaannu 2 vk:ssa tulisi muita syitä etsiä SKLY

22 Sarkoidoosipotilaan osteoporoosin ehkäisy/hoito ei yleensä käytetä kalkki- tai D-vitamiinilisää jos kuitenkin käytetään, tulisi S- ja du-ca- sekä S-krea-arvoja kontrolloida säännöllisesti bifosfanaatti ensisijainen aloitetaan aina, jos ylläpitosteroidihoito on >15mg/vrk jos steroidiannos on mg/vrk, annetaan postmenopausaalisille naisille ja >70-vuotiaille miehille jos fertiili-ikäinen nainen, tai alle 70-vuotias mies tai jos steroidiannos <7.5mg/vrk, tehdään selän ja lonkkien rtg ja dexascan riskiryhmien hoidon tuloksellisuutta seurataan aluksi ja 3 v välein mainituilla tutkimuksilla SKLY

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenlääkäriyhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistys ry:n asettama työryhmä 16.6.2014, kohdennettu päivitys 26.6.2015 (s. 7)

Lisätiedot

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako

Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako S UOMEN L ÄÄKÄRILEHTI 11/2004 VSK 59 1149 Katsausartikkeli Nivelreuman lääkehoito ja hoidon työnjako HEIKKI JULKUNEN MATTI ROMU Tärkein tieto Nivelreuman lääkehoidon tavoite on täysi remissio. Varhaisessa

Lisätiedot

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito

Nivelreuman diagnostiikka ja hoito Käypä hoito -suositus Suomen Reumatologinen Yhdistys ry Tavoite Suosituksen tavoitteena on tehostaa ja yhdenmukaistaa nivelreuman varhaisdiagnostiikkaa ja hoitoa. Kohderyhmät Suositus on tarkoitettu perusterveydenhuollossa

Lisätiedot

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille.

RoActemraa voidaan antaa monoterapiana näille potilaille, jos he eivät siedä MTX:a tai, jos jatkuva MTX-hoito ei sovi heille. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI RoActemra 20 mg/ml, infuusiokonsentraatti, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi ml konsentraattia sisältää 20 mg tosilitsumabia*. Yksi 4 ml:n injektiopullo

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Neurologinen Yhdistys ry:n asettama työryhmä Julkaistu ensimmäisen kerran Aikakauskirja Duodecimissa 2002;118(11):1200-9 1. PÄIVITYS

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Enbrel 25 mg injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen injektiopullo sisältää 25 mg etanerseptiä.

Lisätiedot

Miten edetä niveltulehduksissa?

Miten edetä niveltulehduksissa? Miten edetä niveltulehduksissa? POTILAS ja OIREET 30.11.12 Dan Nordström reumatologi,, HYKS 1 Polyartikulaarinen akuutti kihti 2 0-kuva 12 kk Eroosion kehitys 2 v 3 osteofyytti marginaalinen syndesmofyytti

Lisätiedot

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

Migreenin käypä hoito

Migreenin käypä hoito 1 Migreenin käypä hoito Suomen Neurologinen Yhdistys ry (**Sisällysluettelo numerot alussa ok, sitten vähän aikaa 2 numeroa pienemmät kuin pitäisi ja jälleen lopussa ok. Viite 11 poistettu, koska siihen

Lisätiedot

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia

Migreenin hoito. Käypä hoito -suositus. Keskeinen viesti. Aikuisten migreenin hoito. Tavoite ja kohderyhmät. Määritelmä ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Neurologinen Yhdistys ry Keskeinen viesti Lievän migreenikohtauksen hoidoksi sopivat tulehduskipulääkkeet joko yksinään tai metoklopramidiin yhdistettyinä. Vaikeissa tai invalidisoivissa

Lisätiedot

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1

Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011. 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Jukka Vadén Ylilääkäri, keuhkosairauksien klinikka KHKS 6.10.2011 6.10.2011 Keuhkoahtaumataudin palliatiivinen hoito 1 Määritelmät COPD : Hitaasti etenevä, pääosin korjaantumaton hengitysteiden ahtauma

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia.

Lisätiedot

Henoch Schönleinin purppura lapsilla

Henoch Schönleinin purppura lapsilla Näin hoidan Jaana Ronkainen, Olli Koskimies, Marja Ala-Houhala, Marjatta Antikainen, Pekka Arikoski, Timo Jahnukainen, Outi Jauhola, Jussi Merenmies, Jukka Rajantie, Timo Örmälä ja Matti Nuutinen Henoch

Lisätiedot

REUMALÄÄKKEET JA YLEISLÄÄKÄRI. Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri 30.11.2012

REUMALÄÄKKEET JA YLEISLÄÄKÄRI. Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri 30.11.2012 REUMALÄÄKKEET JA YLEISLÄÄKÄRI Ritva Peltomaa, reumatologian erikoislääkäri 30.11.2012 Sidonaisuudet Mukana lääketieteellisissä asiantuntijakokouksissa sekä luennoimassa koulutustilaisuuksissa Roche, UCB,

Lisätiedot

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 152 mg laktoosia (monohydraattina) ja 0,12 mg soijalesitiiniä.

Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 152 mg laktoosia (monohydraattina) ja 0,12 mg soijalesitiiniä. 1. LÄÄKEVALMISTEE IMI Leflunomide medac 20 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AIEET JA IIDE MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 20 mg leflunomidia. Apuaineet, joiden vaikutus

Lisätiedot

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1 Eripainos Suomen Lääkärilehdestä 15/15.4.2005, s. 1678 1684 Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon ROHTO-KESKUS SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1678 1678 S

Lisätiedot

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland

Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta. Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Lääkeinformaatiota Lääkelaitokselta Läkemedelsinformation från Läkemedelsverket, Finland Drug information from the National Agency for Medicines, Finland 3 2006 TABU 3.2006 14. vuosikerta 14 årgången 14th

Lisätiedot

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos.

Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Remicade 100 mg kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä varten, liuos. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi injektiopullo sisältää 100 mg infliksimabia (infliximab.).

Lisätiedot

VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO. Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot

VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO. Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot VAKAVAN KEUHKOKUUMEEN HOITO Jaana Karhu Anestesiologian erikoislääkäri, OYS Kliininen opettaja, OY Anestesian ja tehohoidon vastuualue Teho-osastot Määritelmiä CAP= community- acquired pneumonia Koti-

Lisätiedot

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.

Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala. Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01. Sydän- ja keuhkokeskus Peijaksen sairaala Annette Kainu, oyl Sydän- ja keuhkokeskus HYKS, Peijaksen sairaala Keuhkosairauksien klinikka 30.01.2015 Sisältö Astma ja COPD määritelmät Kansalliset ja kansainväliset

Lisätiedot

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle.

Valkoinen soikea 4,6 mm:n tabletti, johon on kaiverrettu koodi 52H toiselle puolelle ja yrityksen logo toiselle puolelle. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Micardis 80 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää vaikuttavana aineena 80 mg telmisartaania. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: Yksi tabletti

Lisätiedot

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista

Päivityksen keskeiset elementit Uudet luvut yleisyydestä Diagnostiikkamuutokset Mikä muuttuu hoitolinjoissa? Adherenssista Näin hoidan astmaa Mika Mäkelä Lastentautien ja lastenallergologian erikoislääkäri Vt. Professori, kliininen allergologia Vastaava ylilääkäri, Tulehdus-klinikkaryhmä HYKS Päivityksen keskeiset elementit

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa

VALMISTEYHTEENVETO. EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EPREX 4000 IU/ml injektioneste, liuos, esitäytetyssä ruiskussa 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Epoetiini alfaa* 4000 IU/ml eli 33,6 mikrog/ml, tuotettu

Lisätiedot

Infektio vai inflammaatio 16.4.2013

Infektio vai inflammaatio 16.4.2013 Infektio vai inflammaatio 16.4.2013 Ville Valtonen Professori, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri Ylilääkäri ( eläkkeellä ) HYKS, Infektiosairauksien klinikka, HUS Luennon rakenne Infektion

Lisätiedot

Tuberkuloosi työterveyshuollossa

Tuberkuloosi työterveyshuollossa Tuberkuloosi työterveyshuollossa Irmeli Lindström, LT Keuhkosairauksien erikoislääkäri 19.9.2014 Esittäjän nimi Tuberkuloosille altistunut 300 nuorta Turussa Kotimaa 12.04.2013 Tarttuva tuberkuloosi tamperelaiskoulussa

Lisätiedot

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon.

MabThera-ylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarista lymfoomaa sairastaville potilaille, jotka ovat saaneet vasteen induktiohoitoon. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI MabThera 100 mg infuusiokonsentraatti, liuosta varten 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen millilitra sisältää 10 mg rituksimabia. Jokainen injektiopullo sisältää 100

Lisätiedot

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi

ivelreuma TIETOISKU Suomessa nivelreumaa arvioidaan Ar tik ke lit TEEMA 6 hieroja 2/2003 www.khl.fi Ar tik ke lit TEEMA Kirjoittajat: Tuulikki Sokka, dosentti Pekka Hannonen, professori Keski-Suomen keskussairaala Sisätautien yksikkö N ivelreuma TIETOISKU Nivelreuma on yleissairaus, jolle on ominaista

Lisätiedot

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen

Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen LUKU 5 Kammiovärinästä elvytetyn potilaan tutkiminen Pekka Raatikainen Tiivistelmä Kammiovärinästä tai kammiotakykardiasta elvytetyn potilaan hoidon suunnittelun ja riskinarvion kannalta on tärkeää tunnistaa

Lisätiedot

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina).

Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 150 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tarceva 15 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 15 mg erlotinibia (erlotinibihydrokloridina). Apuaineet,

Lisätiedot