Keskeiset ongelmat johtuvat ylipainosta. Keskeiset ongelmat johtuvat laihtumisesta ja alipainosta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Keskeiset ongelmat johtuvat ylipainosta. Keskeiset ongelmat johtuvat laihtumisesta ja alipainosta"

Transkriptio

1 Iäkkäiden ravitsemus Geriatri Pirkko Jäntti

2 Vanhuspalvelulaki Voimaan Asiantuntemus erityisasiantuntemusta tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito- ja sosiaalityön, geriatrian, lääkehoidon, ravitsemuksen, monialaisen kuntoutuksen sekä suun terveydenhuollon alalta. 12 Hyvinvointia edistävät palvelut neuvontapalveluja, vastaanottoja, kotikäyntejä. Ikääntyneen väestön terveyden ja toimintakyvyn heikkenemisestä aiheutuvien sosiaali- ja terveydellisten ongelmien tunnistaminen ja siihen liittyvä tuki

3 Hyvä ravitsemus iäkkäillä Ylläpitää terveyttä Ylläpitää toimintakykyä Parantaa elämänlaatua Parantaa kotona asumisen mahdollisuutta Nopeuttaa sairauksista toipumista Ruoalla ja ruokailulla on tärkeä psykososiaalinen merkitys

4 Ikääntymisen eri vaiheet ja ravitsemus Varhaiseen ikääntymiseen (< 75 v) liittyy usein positiivinen energiataspaino ja painon nousu Sairastuvuus ja kuolleisuus lisääntyvät ja terveydenhuoltomenot kasvavat Keskeiset ongelmat johtuvat ylipainosta Myöhäisemmässä ikääntymisessä (75 ->) kehon lihaskudoksen määrä pienenee, energiatasapaino on negatiivinen Liian vähän energiaa ja/tai proteiinia Virheravitsemus ja aliravitsemus yleistä Iäkäs ihminen voi olla lihava, mutta lihaskudoksen määrä pieni (sarcopenic obesity, fat frail) Keskeiset ongelmat johtuvat laihtumisesta ja alipainosta

5 Syitä iäkkäiden ihmisten painon laskuun 1. Fysiologiset Muutokset maku- ja hajuaistissa > ruoka ei maistu Maha-suolikanava ->Mahalaukun tyhjeneminen hidastuu Energiaa sisältävät aineenvaihdunnan tuotteet (gluk ja rasvahapot) viipyvät verenkierrossa kauemmin -> kylläisyydentunne lisääntyy ja näläntunne heikkenee Suolistohormonit Glukakoni-, kolekystokiniini- ja leptiinit nousevat Greliinitaso laskee -> energiatasapainon säätely muuttuu

6 Syitä iäkkäiden ihmisten painon laskuun 2. Psykologiset Depressio, Dementia, Puolison kuolema, Väsymys/apatia, Alkoholismi, Vanhuusiän paranoia 3. Sosiaaliset Köyhyys, Sosiaalinen eristyneisyys, Yksinäisyys 4. Lääketieteelliset Krooninen sairaus, Infektiot, Painehaavat, Imeytymishäiriöt, Lääkkeet, jotka vaikuttavat makuaistiin tai ruokahaluun Ruoan ja lääkkeiden yhteisvaikutus, Huonot hampaat/kipuja suussa, Nielemisvaikeudet Liian rajoittavat/turhat erityisruokavaliot

7 Ikääntyneiden ryhmät ja ravitsemus Suominen M, Finne-Soveri H, Hakala P, Hakala-Lahtinen P, Männistö S, Pitkälä K, Soini H, Sarlio-Lähteenkorva S. Julkaistu 2010

8 RAVITSEMUSHOITO Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin Valtion Ravitsemusneuvottelukunta 2010

9 Ravitsemushoitoon osallistuvat ammattiryhmät tehtävineen Ravitsemushoito, Valtion ravitsemusneuvottelukunnan suositus 2010 Lääke-, hoitotieteellinen ja talousjohto Ruokapalvelun johto, esimiehet ja ravitsemussuunnittelija Muu ruokapalveluhenkilöstö Lääkärit, osastonhoitajat, hoitohenkilökunta, sairaalahuoltaja Ravitsemusterapeutti Puheterapeutti, hammaslääkäri Toimintaterapeutti, fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, psykologi Sosiaalityöntekijä Kuljetushenkilöstö Apteekkihenkilöstö

10 Mitä hyötyä on ravitsemustilan arvioinnista? MNA (mini nutritional assessment) tunnistaa hyvin erityisesti virheravitsemuksen riskissä olevat henkilöt hyötyvät eniten ravitsemushoidosta Ravitsemusongelmien tunnistaminen ajoissa ehkäisee niiden pahenemisen mahdollisuudet toimintakyvyn ylläpitoon onnistuvat parhaiten

11 Ravitsemustila ja MNA MNA-pisteytys: yli 23,5:hyvä ravitsemustila 17 23,5: riski virheravitsemukselle kasvanut alle 17: kärsii virhe- tai aliravitsemuksesta Virheravitsemuksessa energiaa saadaan sopivasti tai liikaa, mutta ravintoaineiden saanti ei vastaa tarvetta Aliravitsemuksessa energian ja/tai ravintoaineiden saanti on pienempi kuin niiden tarve, esim proteiini-energiaaliravitsemus laihtuminen, sarcopenia

12 Virheravitsemuksen synty Ikääntyminen ja sairaudet, vähäinen liikkuminen ja energiankulutus Huono ruokahalu, vaikeuksia syömisessä Vähäinen syöminen Ikäihmisen anoreksia ja laihtuminen Akuutti sairaus Lisääntynyt ravintoaineiden tarve Ruokavalion laatu huono Energiaa riittävästi tai liikaa, ei painonlaskua Fysi ry Puutetta ravintoaineista (proteiini, vitamiinit, kivennäisaineet) Sairauksista toipuminen hidastuu Sairastumisriski kasvaa

13 Minkälainen ravitsemustila laitosasukkailla on ja miten hyvin aliravitsemus tunnistetaan? Merja Suominen, väitöskirja

14 Helsingin vanhainkodeissa hoitajat havaitsivat aliravitsemuksen vain 26 %:ssa tapauksista Suominen M yms European Journal of Clinical Nutrition 2005;59: Esityksen nimi / Tekijä 14

15 Ravitsemustila MNA-testillä arvioituna yli 65-vuotiailla MNA>23,5 MNA MNA<17 Kotona asuvat (N=400) Vanhainkoti (N=2036) Pitkäaikaisosasto (N=1052) Ravitsemuskuntoutus

16 Naissukupuoli Mihin aliravitsemus oli yhteydessä? Pitkäkestoinen laitosasuminen Toimintakyvyn vaje Muistisairaus Halvaus Ummetus Nielemisvaikeus mutta myös Vähäinen syöminen Ei välipaloja

17 Mitä ravinnosta puuttuu? Riittämätön D-vitamiinin saanti Riittämätön proteiinin saanti Riittämätön kuitujen saanti Riittämätön energian saanti Riittämätön nesteiden nauttiminen

18 Mitkä asiat olivat tärkeitä ravitsemuksen parantamisessa? Kun ravitsemustila ja ravinnonsaanti oli arviotu, keskusteltiin pienryhmäss ssä. Tämän jälkeen työntekij ntekijät kokivat, että oli selkeät perusteet tehdä asukkaalle sopivat, yksilölliset lliset muutokset ruokavalioihin Kirjallisuuteen tutustuminen ja yksin opiskelu olivat vähiten hyödylliset tavat oppia Työskentely moniammatillisessa ryhmäss ssä koettiin erittäin in hyödylliseksi Ajan puute ja ongelmat tiedonkulussa olivat toteuttamisen ongelmakohtia

19 Ravitsemuskuntoutus

20 Syö muistaaksesi Ravitsemus aivoterveyden edistäjänä Monityydyttämättömät Omega-3 rasvahapot: rasvainen kala, rypsi-, pellavansiemenöljy, pellavansiemenet Runsaasti antioksidantteja sisältävä ruokavalio (C-, E- vitamiinit, foolihappo). Itämeren ruokavalio (rypsiöljy, marjat, hedelmät, kasvikset, kala) Kahvia ja tummaa suklaata kohtuudella Riittävästi D-vitamiinia, vähintään 20µg pv:ssä Riittävästi proteiineja, g pv:ssä Muista iltapala, ei yli 11 tunnin paastoa

21 Muistisairaan ravinnon saanti dementiayksikössä Suominen ym 2004 Tutkittuja 23 naista, keski-ikä 82 vuotta Tarjotun ruoan energiasisältö 1665 kcal/vrk Useimmat tutkittavat söivät vain osan Energiansaanti 1205 kcal/vrk, kcal/vrk (suositus vähintään 1500 kcal/vrk) Rasvan suhteellinen osuus pieni, proteiinia, kalsiumia, magnesiumia ja sinkkiä riittävästi Energiaa, D-vitamiinia, foolihappoa ja kuitua liian vähän

22

23

24 Muistisairas ja omaishoitaja Ravitsemustutkimus, Taija Puranen Tutkimukseen osallistui 99 pariskuntaa, joista 50 interventioryhmässä, 49 kontrolliryhmässä Ravitsemuksen arviointi + ravitsemushoito tehtiin kotikäynneillä Muistisairaiden puolisohoitajat eivät syö sen paremmin kuin hoidettavatkaan Ravinnonsaanti parantui interventioryhmässä räätälöidyn ravitsemusohjauksen ja hoidon seurauksena Interventioryhmässä verrattuna kontrolliryhmään muistisairaiden elämänlaatu parani, muistitoiminnot ja ajattelu pysyivät ennallaan, hengenahdistus, masennus vähenivät pienillä muutoksilla isot vaikutukset!

25

26 Virhe/vajaaravitsemuksen seurauksia Tahaton painonlasku, alhainen painoindeksi -> > negatiivinen vaikutus toimintakykyyn, kuolleisuus lisää ääntyy Virheravitsemus yhteydessä moniin sairauksiin kuten painehaavoihin, murtumiin Mieliala laskee, ruokahaluttomuus lisää ääntyy Liikkuminen vähenee, v hengitys ja sydämen toiminta huononevat Infektioherkkyys lisää ääntyy, intensiivihoidon tarve lisää ääntyy Hoidon teho huononee, sairaalassaoloaika pitenee

27 Nälkiintymisen seurauksia Keysin tutkimus 1940-luvulla 36 tervettä, nuorta miestä noudatti puoli vuotta ruokavaliota, jossa puolet tarvitusta energiasta PAV hidastui 40%, painot laski 25% Rasvaa väheni 70%, lihaksia 40% Fyysiset muutokset: heikkous, väsymys, unihäiriöt, palelu, turvotukset, huimaus, puutumiset, motoriikan heikentyminen Psyykkiset muutokset: masennus, ahdistus, ärtymys, kiukunpuuskat, psykoottiset episodit, itsetunnon heikkeneminen, huumorintajun katoaminen, alentunut keskittymiskyky sekä ymmärrys ja käsityskyky

28 HRO-oireyhtymä Hauraus-raihnaus-oireytymä Hauraus-raihnaus-oireyhtymä Kehittyy ikääntyneen elimistön heikkenemisen, liikkumattomuuden ja vähentyneen energiansaannin takia Esiintyvyys noin 40%:lla yli 80- vuotiaista Tehokas ehkäisy edellyttää tilan varhaista tunnistamista: avohoito, kotipalvelu avainasemassa

29 Miten HRO tunnistetaan? Tahaton laihtuminen Subjektiivinen uupumuksen tunne Hitaus, heikkous Lihasheikkous (sarkopenia) Muita tunnistuskeinoja: Tuolista ylösnousu < 5 x käsinojista auttamatta, kävelynopeus < 1,0 m/s

30 HRO-diagnoosia tukevia laboratoriolöydöksiä Aliravitsemukseen liittyvät pieni kolesterolipitoisuus pieni albumiinipitoisuus lievä anemia Ateroskleroosiin liittyvät suurentunut homokysteiinipitoisuus suurentunut herkän CRP:n pitoisuus Sarkopeniaan liittyvä pieni kreatiniinipitoisuus

31 HRO-oireyhtymän hoitomahdollisuuksia Lääkkeettömät hoidot Proteiinivajauksen korjaaminen ja ylläpitohoito, riittävästi energiaa, tarvittaessa lisäravinteet Liikunta ja lihasvoimaharjoittelu Lääkkeet ja lääkkeenomaiset hoidot D-vitamiini ja kalsiumlisä Anaboliset steroidit (nandroloni) Hormonikorvaushoidot (estrogeeni, testosteroni) Dehydroepiandrosteroni DHEA Reniini-angiotensiini-aldosteronijärjestelmään vaikuttavat lääkkeet (ACE-estäjät, ATR:n salpaajat), Statiinit Mirtatsapiini?

32 Lihaskato, lihaskuntoharjoittelu ja ravitsemus Fysi ry

33 Lihaskuntoharjoittelusta haittoja jos ravitsemustila ei ole hyvä Carlsson et al JNHA, vanhainkotiasukasta Reisilihasten, tasapainon ja kävelyn harjoituksia 5 x 2 vk:naikana Yhteensä29 kertaa 3 kk:n aikana, räätälöityäkunnon mukaan Kontrolleilla laulamista, keskustelua, lukemista ym. Ravintolisä 5 min sisällä harjoituksesta: 15 g prot, 30 g hh 6 kk kuluttua harjoitteluryhmässä lihaksia vähemmän, paino alhaisempi Liian pieni proteiinilisä, tarvitaan g Monillaravitsemustilahuono, muun ravitsemuksen oltava myös hyvä Järvenpää

34 D-vitamiini - monivaikutteinen hormoni Antti Aro Duodecim 2005;121(16): Vaikuttaa kalsiumin ja fosfaatin aineenvaihduntaan Vaikuttaa luun mineralisoitumiseen Veren D-vitamiini pitoisuus yli 80 nmol/l vähentää murtumien syntyä Estää lihaskatoa, parantaa lihasvoimaa ja tasapainoa D-vitamiinin puute vahvistunut riskitekijänä useasti kaatuneilla (J.Clin Endocrinol Metab 2006;91: ) Vaikutus immuunipuolustusjärjestelmään Puute lisää riskiä hormoniriippuvaisiin syöpiin? Puute aiheuttaa masennusta

35 D-vitamiini Saantisuositukset Tarve 800 yks (20µgr) /vrk D-vitamiinia 20 µgr x yks (2500 µgr) p.o joka 4.s kk Vuosittaiset D-vitamiinipistokset? 2000 yks/vrk (50µgr) turvallinen annos ympäri vuoden D-vitamiinilisän tarve tulisi perustua pimeänä vuodenaikana tehtyyn veren D-vitamiinitason määritykseen (P-D-25)

36

37 Keiden pitäisi saada kalsium- ja D-vitamiinilisää? Age and Ageing 2012;41: Kalsium+/- D-vitamiinilisä yhteys sydän - ja verisuonitauteihin? Otettava vakavasti, mutta ei ole lisännyt sydäntapahtumien määrää monisairailla vanhuksilla Kalsiumin saantia tulisi lisätä mieluimmin ravinnosta täydennys, jos henkilöllä suuri murtumariski ja kalsiumin ja D-vitamiinin saanti ravinnosta hyvin vähäinen Vuosittainen D-vitamiinipistos lisäsi kaatumisia ja murtumia anto päivittäin tai joka 4.s kk

38 Palvelutalossa asuvien kalsiumin saanti ravinnosta ja huomiointi kalsiumlisän käyttöön Eri ryhmillä ei ollut eroa kalsiumlisän käyttöön. Suominen MH, Vikstedt T, Muurinen S, Soini H, Pitkälä KH. Calsium intake of service house residents when are supplements needed?

39 Milloin lisäravinteita? Tahatonta laihtumista kaikesta huolimatta 1 x Nutridrink Compact 125 ml ja 3 x 30 ml Calogen Huomioitavaa Tieto kirjataan potilastietojärjestelmään! 700 kcal / vrk + 16,5 g proteiinia + kaikkia tarvittavia ravintoaineita OYL Pirkko Jäntti, Erikoistuva lääkäri ( geriatria ) Minna Pellikka, Osastonhoitaja Mervi Partanen

40 Lääkehoito ja ravitsemus Ravitsemushoito, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010 Kuivan suun tunne: diureetit, virtsankarkailun estolääkkeet, antipsykootit Metallin maku suussa: tsopikloni Vatsavaivat, pahoinvointi: antidepressiivat, AKE-lääkkeet Ummetus: kalsiumsalpaajat, neuroleptit, opiaatit, virtsankarkailun estolääkkeet Ripuli: magnesiumvalmisteet, tulehduskipulääkkeet, antibiootit

41 Ruoka ja ravintoaineet Ruoka voi heikentää lääkkeen tehoa Levodopa on aminohappo ja kilpailee proteiinien aminohappojen kanssa imeytymisestä: proteiinien ottoa tulee välttää 30 minuuttia ennen ja 60 minuuttia jälkeen lääkkeen oton. Maidon kalsium voi muodostaa lääkkeen kanssa imeytymättömän yhdisteen ja lääkkeen teho pienenee (antibiootit)

42 Ravitsemustila ja lääkkeet Jos heikentyneeseen ravitsemustilaan liittyy veren matala albumiinitaso, on mietittävä niiden lääkkeiden annostusta, jotka sitoutuvat plasman proteiineihin Alhainen albumiinitaso voi nostaa lääkkeen pitoisuuden veressä liian korkeaksi, esim varfariini

43 Verenohennuslääkkeet Varfariini Tummanvihreiden kasvisten sisältämä K-vitamiini toimii verenohennuslääkkeen vastavaikuttajana ja heikentää lääkkeen tehoa Paras hoitotasapaino on niillä, joiden K- vitamiinin saanti on runsasta ja tasaista.

44 Esimerkkejä valmisteyhteenvedoissa annetuista atreriointia koskevista ohjeista Lääke Bisfosfonaatit Accolate Thyroxin Lansopratsoli Antotapa Tyhjään vatsaan ½ tuntia ennen aamiaista Ei ruoan yhteydessä Ennen aamiaista, mieluiten veden kanssa Tyhjään vatsaan ½ t ennen ateriaa Aterioinnin vaikutus Aamiainen pienentää hyötyosuutta 90% Ruoka vähentää hyötyosuutta 40% Hormonin imeytyminen suolesta vaihtelee. Ruoka vähentää hyötyosuutta 50%

45 Lakritsioireyhtymä Runsas lakritsin tai salmiakin syönti Verenpaineen nousu ja hypokalemia Verenpainelääkityksen teho voi heikentyä

46 Alkoholi Voimistaa keskushermostoa lamaavien lääkkeiden vaikutusta (unilääkkeet, psykoosilääkkeet, lihasrelaksantit) Suurentaa tulehduskipulääkkeisiin liittyvää ruoansulatuskanavan verenvuotovaaraa Lisää parasetamoliini liittyvää maksahaittojen vaaraa Voimistaa diabeteslääkkeiden veren glukoosipitoisuutta pienentävää vaikutusta Suurentaa metformiiniin liittyvää maitohappoasidoosin vaaraa Tehostaa tai vähentää verenpainelääkkeen vaikutusta

47 Kirjallisuutta + ohjeita Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi, STM:n julkaisuja 2013:11 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista, esitteitä 2008:10 Ravitsemussuositus ikääntyneille, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010 Ravitsemushoito, suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin, Valtion ravitsemusneuvottelukunta, 2010 Syö muistaaksesi, Satu Jyväkorpi, Suomen muistiasiantuntijat ry, 2013 Ravitsemus muistisairaan kotona, Suominen, Puranen, Jyväkorpi, Loppuraportti, Suomen muistiasiantuntijat ry, 2013

48 Kiitos! Kun syö kylliksensä, ajattelee sivistyneesti ja ihmeen hienosti monesta asiasta. (Maria Jotuni)

Ravitsemus muistisairaan kodissa

Ravitsemus muistisairaan kodissa Ravitsemus muistisairaan kodissa Merja Suominen, Taija Puranen ja Satu Jyväkorpi LOPPURAPORTTI Suomen muistiasiantuntijat ry 2013 Ravitsemus muistisairaan kodissa Loppuraportti Merja Suominen, Taija Puranen

Lisätiedot

Ikääntyneiden ravitsemussuositukset teoriasta ruokapöytään. ETT Merja Suominen Suomen muistiasiantuntijat 18.11.2010

Ikääntyneiden ravitsemussuositukset teoriasta ruokapöytään. ETT Merja Suominen Suomen muistiasiantuntijat 18.11.2010 Ikääntyneiden ravitsemussuositukset teoriasta ruokapöytään ETT Merja Suominen Suomen muistiasiantuntijat 18.11.2010 Ravitsemus läpi elämän Ruokavalio ja elämäntavat vaikuttavat ihmisen hyvinvointiin, sairastuvuuteen

Lisätiedot

Riittävä ravinnonsaanti on ikääntyneen hyvinvoinnin edellytys

Riittävä ravinnonsaanti on ikääntyneen hyvinvoinnin edellytys Riittävä ravinnonsaanti on ikääntyneen hyvinvoinnin edellytys ETT Merja Suominen Gerontologisen ravitsemuksen yhdistys 15.5.2013 Helsingin yliopisto Ravitsemus ja ikääntyminen Väestötutkimusten mukaan

Lisätiedot

Ikäihmisten ravitsemus ja toimintakyky

Ikäihmisten ravitsemus ja toimintakyky Ikäihmisten ravitsemus ja toimintakyky ETT Merja Suominen Gerontologisen ravitsemuksen yhdistys Kun ravitsemustila heikkenee Heikentynyt ravinnonsaanti kiihdyttää lihaskatoa ja lihasvoiman heikkenemistä

Lisätiedot

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry Satu.jyvakorpi@gery.fi puh.: 050 4920

Lisätiedot

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet

Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Ikääntyneen ravitsemus, liikunta ja erityispiirteet Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry Satu.jyvakorpi@gery.fi puh.: 050 4920

Lisätiedot

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon

Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon Ravinnon ja lääkkeiden yhteisvaikutukset mitä pitää ottaa huomioon ETT Merja Suominen Ravitsemustutkija ja -suunnittelija Lääkkeet ja ikääntyminen Ikääntyneet käyttävät muita ikäryhmiä enemmän lääkkeitä,

Lisätiedot

Ikäihmisen ravitsemus. Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry

Ikäihmisen ravitsemus. Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry Ikäihmisen ravitsemus Dosentti, ETT Merja Suominen merja.suominen@gery.fi Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi Ravitsemus laatua elämään RAY:n rahoittama kehittämisprojekti 2014-2016 Tuottaa käytännönläheistä

Lisätiedot

Syö muistisi hyväksi 29.3.2015

Syö muistisi hyväksi 29.3.2015 Syö muistisi hyväksi Satu Jyväkorpi Ravitsemustieteilijä, ETM Tohtorikoulutettava, Helsingin yliopisto Gerontologinen ravitsemus Gery ry www.gery.fi KIRJAA VOI TILATA : INFO@SUMUT.FI 1 Luennon sisältö

Lisätiedot

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24

Ravitsemus. Ravinto ja verenpaine. katsaus. Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravitsemus 2 katsaus 2 / 2 0 0 8 Ikääntyneiden ravitsemus s. 8 13 Lasten lihavuus yleistyy s. 24 Ravinto ja verenpaine Ravitsemus 2 2 0 0 8 30. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti ravitsemuksen, opetuksen

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA

IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA IKÄÄNTYNEEN POTILAAN RAVITSEMUS JA SIIHEN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN KARTOITUS AKUUTTIOSASTOLLA Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitaja Opinnäytetyö 10.11.2006 Heidi Hiltunen Tanja Luukkonen HELSINGIN

Lisätiedot

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito

Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Palvelutalon asukkaan hyvä suunhoito Osio 4: Ikääntyneen suun terveyden ja ravitsemuksen vastavuoroisuus Suun terveydenhuollon koulutusohjelma suuhygienisti Opinnäytetyö 30.5.2008 Jaana Hälikkä Jonna Jylli

Lisätiedot

Roope Mäkelä Ravitsemusterapeutti TtM. Ikää

Roope Mäkelä Ravitsemusterapeutti TtM. Ikää Roope Mäkelä Ravitsemusterapeutti TtM Ikää ääntyvänruokavalio 1 Suomalaisten ravitsemussuositusten (VRNK 2005) mukaisella ruokavaliolla: Turvataan riittävä ravintoaineiden saanti Turvataan terveyttä edistävä/ylläpitävä

Lisätiedot

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä

TARMOA ARKEEN. Kuntosaliharjoittelu ja ravitsemuskuntoutus iäkkäillä ja huonokuntoisilla kotihoidon asiakkailla Hämeenkyrössä Julkaisutoimikunta: Sirkkaliisa Heimonen, toimialapäällikkö Pirjo Kalmari, ohjelmakoordinaattori Pertti Pohjolainen, vanhempi tutkija Jere Rajaniemi, tutkija Päivi Topo, johtaja Ilkka Syrén, tutkimussihteeri

Lisätiedot

RAVITSEMUS KOKONAISVALTAISEN HOITOTYÖN OSANA

RAVITSEMUS KOKONAISVALTAISEN HOITOTYÖN OSANA RAVITSEMUS KOKONAISVALTAISEN HOITOTYÖN OSANA Hanna Koivisto ja Tuija Suutari Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä Pieksämäki Hoitotyön koulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Voimaa ruuasta. Hyvä ravitsemus ja liikunta tuovat voimaa vuosiin s. 4 7. Testaa ruokavaliosi. s. 8. s. 10. Gerontologinen ravitsemus

Voimaa ruuasta. Hyvä ravitsemus ja liikunta tuovat voimaa vuosiin s. 4 7. Testaa ruokavaliosi. s. 8. s. 10. Gerontologinen ravitsemus Gerontologinen ravitsemus 1/2014 Voimaa ruuasta Testaa ruokavaliosi laatu! Mitä syöt, sitä olet -testi kertoo miten rakennat terveellisen ruokavalion... s. 8 Kotona ruoka on hyvää Ruokailu rytmittää kotona

Lisätiedot

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja

IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN terveydenhoitajan käsikirja Terveyden edistämisen tehostaminen Keski-Karjalassa -hanke Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus LUKIJALLE IKÄÄNTYNEEN TERVEYSTAPAAMINEN RAVINTO

Lisätiedot

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008

VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO 5/2008 5/2008 VOL. 37 MARRASKUU SUOMEN DIABETESLIITTO TEEMA: IKÄIHMISEN DIABETES Ikäihmisen diabeteksen erityispiirteet Ikääntyneen diabeetikon sokeritasapainon hoito Liikunta on lääkettä ikääntyneellekin Kuva:

Lisätiedot

Ruokarytmi. ~ Hyvää oloa ruoasta ~ RAVITSEMUSKÄSIKIRJA sairaalapalvelut asumispalvelut kotihoito

Ruokarytmi. ~ Hyvää oloa ruoasta ~ RAVITSEMUSKÄSIKIRJA sairaalapalvelut asumispalvelut kotihoito Ruokarytmi ~ Hyvää oloa ruoasta ~ RAVITSEMUSKÄSIKIRJA sairaalapalvelut asumispalvelut kotihoito 2011 Kouvolan kaupunki 1 LUKIJALLE Ruokarytmi -ravitsemuskäsikirjassa määritellään Kouvolan kaupungin terveyskeskussairaalassa

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus

Ravitsemus. katsaus. 2Neuvoloiden. Kala & terveys s. 8. Kouluruokailusuositus s. 14. ravitsemusneuvonta s. 27. Vanhusten ravitsemus Ravitsemus katsaus 2 / 2 0 0 7 Kala & terveys s. 8 Kouluruokailusuositus s. 14 2Neuvoloiden ravitsemusneuvonta s. 27 Vanhusten ravitsemus Ravitsemus 2 2 0 0 7 29. vuosikerta Ravitsemuskatsaus on lehti

Lisätiedot

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014

Osteoporoosin hoito lääkkein. Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Osteoporoosin hoito lääkkein Geriatrian dosentti Pirkko Jäntti 22.5.2014 Luun aineenvaihdunta osteoporoosissa A. Luun syöjäsolut kiinnittyvät luun pintaan B. Ne hajottavat normaalia enemmän luuta ja muodostavat

Lisätiedot

KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA

KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA KOLME ASKELTA LUJIIN LUIHIN D-VITAMIINI, KALSIUM JA LIIKUNTA www.luustoliitto.fi www.iofbonehealth.org normaali luu osteoporoottinen luu MIKÄ ON OSTEOPOROOSI? Osteoporoosi on sairaus, jossa luumassa on

Lisätiedot

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo

2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Timo Saaristo 2 2013 huhtikuu 42. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri Kuva: Timo Saaristo Diabeteskeskuksessa Kuntoutusta: diabeteskursseja lapsiperheille, nuorille, työikäisille, eläkeläisille ja erityisryhmille

Lisätiedot

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon

Suomalaiset ravitsemussuositukset. ravinto ja liikunta tasapainoon Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta 2005 Suomalaiset ravitsemussuositukset ravinto ja liikunta tasapainoon Valtion ravitsemusneuvottelukunta

Lisätiedot

RUOKARYTMI ravitsemuskäsikirja

RUOKARYTMI ravitsemuskäsikirja RUOKARYTMI ravitsemuskäsikirja 2015 vuodeosastopalvelut asumispalvelut kotihoito 1 LUKIJALLE Ruokarytmi -ravitsemuskäsikirjassa määritellään Asikkalan kunnan terveyskeskuksen vuodeosastolla ja asumispalveluyksiköissä

Lisätiedot

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville

FortiCare. Ravitsemusopas syöpää sairastaville FortiCare Ravitsemusopas syöpää sairastaville Sisältö Miksi ravitsemus on niin tärkeää? 3 Miten syöpä vaikuttaa ravitsemukseen? 3 Syö usein 4 Mitä hyvä ruokavalio sisältää? 4 Apua täydennysravintovalmisteista

Lisätiedot

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35

Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 Suomen MS-liiton julkaisusarja n:o 35 Työryhmä Hanna-Maria Viholainen, ravitsemusterapeutti Juhani Ruutiainen, ylilääkäri Eeva-Maija Saaranto, uroterapeutti Eeva-Liisa Warinowski, puheterapeutti Heta Pontela,

Lisätiedot

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS

RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyö 2010 Seija Jussila & Verna Metsävuori RASKAUSAJAN LIIKUNTA JA RAVITSEMUS OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön

Lisätiedot