KUNTOUTTAVA TYÖOTE LAITOKSESSA JA KOTIHOIDOSSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNTOUTTAVA TYÖOTE LAITOKSESSA JA KOTIHOIDOSSA"

Transkriptio

1 KUNTOUTTAVA TYÖOTE LAITOKSESSA JA KOTIHOIDOSSA Geriatri Pirkko Jäntti Iäkkään kuntoutus on haasteellista Asenteet Monisairaus Huono fyysinen kunto Muistisairaus Masennus Sosiaalinen ympäristö Kaikkiin näihin voidaan vaikuttaa! Asuinympäristö myös laitoksessa asuvilla on oikeus kuntoutukseen, ulkoiluun, liikuntaan ja sosiaalisiin suhteisiin!

2 Voiko ikäihminen pysyä toimintakykyisenä ja osallistujana? Vanheneminen Monet sairaudet Monilääkitys Harjoituksen puute Heikko ravitsemustila Kuntoutumista edistävä työote perustuu geriatriseen arviointiin hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan +

3 Mitä kuntoutumista edistävä työote on? Kaikki toiminta tukee henkilön itsenäistä selviytymistä ei auteta avuttomaksi Huomioidaan fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset voimavarat On voimavaralähtöistä KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITOTYÖ Mikä on oleellista? Tuntea lähtötilanne Onko sairaudet/lääkehoidon ongelmat kunnon heikkenemisen syynä? Kuulla iäkästä itseään ja omaista Laatia realistiset tavoitteet = suunnitelma Yhteistyö eri ammattiryhmien kanssa Ammattitaito Asenne: Hollannissa aluksi pääpaino hoitajien voimaannuttamisessa

4 Mitä kuntoutumista edistävä työote sisältää? Fyysisen toimintakyvyn ylläpitäminen ja palauttaminen, liikunta Ravitsemuksesta huolehtiminen Lääkehoidosta huolehtiminen Elämään tyytyväisyyden lisääminen Psyykkisen hyvinvoinnin kohottaminen Sosiaalisten yhteyksien ja sosiaalisen aseman ylläpitäminen Laitoshoito

5 Laitoshoidolle tyypillistä Elämä on fyysisesti liian helppoa Noin 90%:lla kognitiivisten toimintojen jonkinasteista heikkenemistä Psyykenlääkkeiden runsas käyttö: 87% muistisairaista käytti vähintään yhtä psyykenlääkettä, 11% vähintään neljää (Pitkälä ym 2004) 75%:lla muistisairaista käytösoireita vähintään kerran viikossa, 5-10%:lla vaikeita Vain noin 10%:lla asukkaista normaali ravitsemustila Kuntoutumista edistävä työote on asukkaan oikeus! Aloittaminen on tahdon asia!

6 Muistisairaus ja liikunta Liikkumattomuus pahentaa muistisairauden oireita > lihasheikkous, tasapaino huononee, yleiskunnon lasku, motoriset taidot heikkenevät, kaatumiset lisääntyvät Liikunta ja liikkuminen vähentää toimettomuutta, ahdistusta ja aggressiivisuutta Muistisairaille tulee taata liikkumisen ja ulkoilun mahdollisuus sekä kotona että muualla asuessa Muistisairaan liikkumisen ohjaaminen Positiivinen asenne Katsekontakti Sanallinen ohjaus: lyhyttä ja selkeää Kosketus: ohjataan liikettä oikeaan suuntaan Mallintaminen ja mielikuvat Toistot Palaute

7 Kuntoutusta edistävä työote laitoksessa Kaikki syömään ruokasaliin, WC-käynnit Lisäksi yksilöllisesti suunnitellen Kuntosaliharjoittelu Ulkoilu Viriketoiminta Mitä omainen voi tehdä? Suunnittelussa mukana asukas ja omainen Raahen malli Maisa Karjulan mukaan VIP = Very Important Person, Vaarassa Innostua Petiin 12 kerran sääntö: Jokaisella on oikeus 12 kertaa päivässä sängystä nousemiseen: kuusi kertaa vessaan, viisi kertaa syömään ja kerran lenkille!

8 Kuntoutumista edistävässä työotteessa huomioitavaa Lihasvoimaan, liikkumiskykyyn ja vireyteen haitallisesti vaikuttavat lääkkeet (bentsodiatsepiinit, unilääkkeet, neuroleptit) Matala verenpaine aiheuttaa väsymystä, huimausta Taustalla usein liian tehokas verenpaineen hoito! Proteiinien, D-vitamiinin puute aiheuttaa lihasheikkoutta, huonontaa tasapainoa, haurastuttaa luuta, mataloittaa mieltä Energian, kalorien puute aiheuttaa väsymystä Kuntoutumista edistävä työote voisi sisältää myös Aivojumppaa Laulamista Lukemista Luovaa toimintaa

9 Kuntouttava työote hoitotyössä hoitajien näkökulmasta Eija Tuukkanen Centria, Kokkola-Pietarsaaren yksikkö 2013 Kuntouttavan työotteen merkitys hoitajille Kuntouttava työote merkitsee asukkaan toimintakyvyn ylläpitämistä Toimintakyvyn ylläpitäminen onnistuu, kun asukkaiden toimintakyvyn tukeminen ja hoitajien työssä jaksaminen ovat kunnossa Kuntouttavaa työotetta käyttäessään on hoitajan toimintatapojen ja oman asenteen oltava kohdallaan Myös hoitaja hyötyy kuntouttavasta työotteesta On tavoitteellista toimintaa On asiakaslähtöinen ja voimavaralähtöinen tapa työskennellä

10 Kuntouttavan työotteen käyttämistä edistävät tekijät Pitäisi olla yksilöllisesti suunniteltua ja asukkaan omia voimavaroja hyödyntävää Kinestetiikkakoulutuksen käyttäminen osana päivittäistä hoitotyötä ja sen hyödyntäminen eri tilanteissa edistää kuntouttavan työotteen käyttämistä Vaatii riittävästi työvoimaa ja aikaa toteuttaa sitä Kunnolliset apuvälineet Kuntouttavan työotteen käyttämistä estävät tekijät Resurssien riittämättömyys ja yhteisten tavoitteiden puuttuminen Hoitajan haluttomuus käyttää kuntouttavaa työotetta Asukkaan sairaus tai haluttomuus haluavat, että hoitaja tekee puolesta Fyysisen ympäristön epäkäytännöllisyys Ammattitaitoisen hoitohenkilökunnan puute

11 Kuntoutumista edistävän työotteen vaikutukset Asukkaiden liikkumiskyky ja yleinen virkeys paranee hoidettavuus vähenee, kivut vähenevät, vaippojen käyttö vähenee, nukkuminen paranee, ruokahalu lisääntyy Henkilökunnan työtyytyväisyys lisääntyy Kuntoutumista edistävän hoitajan toiminta ja sen johtaminen pitkäaikaisessa laitoshoidossa Pia Vähäkangas, väitöskirja, Oulu 2010 Hoitotyön lähijohtajan tehtävät: Toiminnan suunnittelu, linjassa pitäminen, avoin kommunikointi, palautteen antaminen, hoitajien arvostaminen. Hoidon tulosten seuranta ja arviointi. Tulokset Enemmän kuntoutumista edistävää hoitajan toimintaa. Lisäsi asiakaskohtaista välitöntä toimintaaikaa 8 min/ vrk/asiakas. Vähemmän vuodepotilaita Vähemmän asiakkaita, joilla on vähän aktiviteetteja, joilla täyttää päivänsä Vähemmän painehaavoja

12 Lihaskato, lihaskuntoharjoittelu ja ravitsemus Fysi ry Lihaskuntoharjoittelusta haittoja jos ravitsemustila ei ole hyvä Carlsson et al JNHA, vanhainkotiasukasta Reisilihasten, tasapainon ja kävelyn harjoituksia 5 x 2 vk:naikana Yhteensä29 kertaa 3 kk:n aikana, räätälöityäkunnon mukaan Kontrolleilla laulamista, keskustelua, lukemista ym. Ravintolisä5 min sisälläharjoituksesta: 15 g prot, 30 g hh 6 kk kuluttua harjoitteluryhmässä lihaksia vähemmän, paino alhaisempi Liian pieni proteiinilisä, tarvitaan g Monillaravitsemustilahuono, muun ravitsemuksen oltava myös hyvä Järvenpää

13 Ravitsemustila MNA-testillä arvioituna yli 65-vuotiailla MNA>23,5 MNA MNA<17 Kotona asuvat (N=400) Vanhainkoti (N=2036) Pitkäaikaisosasto (N=1052) Ravitsemuskuntoutus

14 Koti-ikävän toimintamalli Eksotelle, Lappeenranta Koti-ikävä pilotti Varhaisen puuttumisen malli Äkillisen tilanteen malli Toipilasajan malli

15 Kotikuntoutuksen prosessi Tampereen malli, projektin vetäjä Heli Vesaranta Asiakas saa tiedon kotikuntoutuksen aloittamisesta osana kotihoidon käyntejä Kotiin tuodun palvelun tähtäin on kotoa pois takaisin toimijaksi Asiakkaan, omaisen ja omahoitajan kanssa sovitaan kotikäynti Arvioidaan asiakkaan toimintakyky ja kotitilanne: Keskustelu kotona asumisen tulevaisuudesta. Mikä on tavoite? Mitä haluaa itse tehdä sen eteen? Laaditaan yhdessä kuntoutussuunnitelma, sen tavoitteet ja eri toimijoiden roolit. Kuka tekee? Koska tekee? Mitä tekee? Rooli myös omaiselle Kotikuntoutuksen prosessi Tampereen malli, projektin vetäjä Heli Vesaranta Omahoitaja vie asiakkaan tavoitteet hoitosuunnitelmaan käytännön toimenpiteiksi Asiakkaan tehostettu kuntoutumisjakso Arvioidaan uudelleen asiakkaan toimintakyky Kuntoutussuunnitelman päivitys ja jatkosuunnitelma Omahoitaja seuraa ja tukee, tarvittaessa yhteys ft/tt Seurantakäynti 2-3 kk kuluttua

16 Hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelma Uudenkaupungin systeemi Tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma asiakkaan hoidosta, palveluista ja kuntoutuksesta >> on näkyvä, suunnitelmallinen ja tavoitteellinen Läsnä: tiimin lääkäri, asiakkaan vastuuhoitaja, sosiaaliviraston vanhusvastuualueen sosiaalityöntekijä Lähtötilanne: MMSE, Barthel, SPPB, IADL, paino, pituus Kaikkien tulee toimia tehdyn suunnitelman mukaisesti Muistisairaat mukaan kotitöihin Hyvän hoidon kriteeristö: Kaikki mukaan kehitystyöhön Lupaava kotihoito Uusia toimintamalleja vanhustyöhön Kotihoidon toimintakykyä edistävällä työotteella hidastetaan vanhusten riippuvuutta ja siirtymistä laitoshoitoon Yhteiskehittely: määritetään, mitkä palvelut vaativat jatkuvaa muokkaamista Yhteistoimintayhteisö: kaikki toimijat, jotka vaikuttavat kotona asuvien palveluihin ja elämisen laatuun Eheyttävät välineet: palveluista on yhteinen kokonaiskuva niin palvelujen tuottajilla kuin asiakkaillakin SAP (selvitys, arviointi, palveluohjaus)-toiminta

17 Liikkumissopimusmalli Sopii myös tehostetun palveluasumisen asukkaille Liikkumiskyvyn ongelmat ovat muistisairauksien jälkeen toiseksi suurin laitoshoidon syy Ensin selvitetään, missä asioissa tarvitsee apua Mihin harjoittelulla pyritään? Toiminta- ja liikkumiskyvyn tukeminen ja ylläpitäminen on osa tehostetun palveluasumisen ydinpalvelua Ohjelma voidaan tehdä kuntoutuksen ammattilaisen kanssa Liikkumissopimusmalli Sopii myös tehostetun palveluasumisen asukkaille Voi sisältää tuolista ylösnousun harjoittelua, porraskävelyä, kaupassa käynnin uudelleen harjoittelua Tehostetussa palveluasumisessa harjoittelupisteitä: vastuskuminauha + hyvä tuoli, käsipainot, ranne- ja nilkkapainot. Tietoa tulee tarjota asukkaiden ja henkilöstön lisäksi omaisille omaisvartti, vapaaehtoisille

18 Asiakaslähtöisyys ja voimaantuminen kuntoutusprosessia (soveltaen Virtanen ym, 2011) 4. YHDENVERTAISUUS KUMPPANUUS LUOTTAMUS 1. ASIAKASKESKEISYYS 3. VASTUULLISUUS, VOIMAANTUMINEN 2. ASIAKASLÄHTÖISYYS Kuntoutumista edistävä työote pähkinänkuoressa Positiivinen, rohkaiseva asenne! Kannustetaan ja ohjataan liikkumaan Kannustetaan ja ohjataan henkiseen aktiivisuuteen Monipuolista ruokaa riittävästi ja mieluiten vielä hyvässä seurassa Arvioidaan lääkehoito kriittisesti: Sopivasti lääkkeitä! Kannustetaan ylläpitämään/solmimaan sosiaalisia suhteita Perustuu hoito-, palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen

- Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen Akseli kotihoito Liikuntasopimuskoulutus - Toimintakykyä tukeva työtapa ja arjen toimissa kuntoutuminen - Läheiset osana hyvää hoitoa - Vuorovaikutuksen ja kohtaamisen merkitys muistisairaan henkilön kanssa

Lisätiedot

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA

DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA DEMENTOITUVIEN KUNTOUTTAVAN LYHYTAIKAISHOIDON TOIMINNAN KÄSIKIRJA LyhDeKe-projekti 2005-2007 SISÄLTÖ 1. TAUSTAA 2. KEHITTÄMISHANKKEESSA SAATUJA KOKEMUKSIA JA JOHTOPÄÄTÖKSIÄ 3. TYÖPROSESSIT 3.1 Asiakkaaksi

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille

Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Hoiva-asumisen toimintamalli Etelä-Kymenlaakson kunnille Kaakon SOTE-INTO 2 Etelä-Kymenlaakson osahanke Hyväksytty 5/ 2010 Päivitetty 23.8.2012 Kaakon SOTE-INTO 2 / Etelä-Kymenlaakson osahanke 1 Kaakon

Lisätiedot

Keskeiset ongelmat johtuvat ylipainosta. Keskeiset ongelmat johtuvat laihtumisesta ja alipainosta

Keskeiset ongelmat johtuvat ylipainosta. Keskeiset ongelmat johtuvat laihtumisesta ja alipainosta Iäkkäiden ravitsemus Geriatri Pirkko Jäntti 15.4.2014 Vanhuspalvelulaki Voimaan 1.7.2013 10 Asiantuntemus erityisasiantuntemusta tulee olla hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, gerontologisen hoito-

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue

IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raisionjjj ja Ruskon yhteistoiminta-alue IKÄIHMISTEN HYVINVOINTIOHJELMA 2014 2017 Raision ja Ruskon yhteistoiminta-alue Yhteistyöllä ja ammattitaidolla kohti toimintakykyisempää

Lisätiedot

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään

Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Suunnitelma Päijät-Hämeen läntisen perusturvapiirin ikääntyneen väestön tukemiseksi Virkeänä omassa kodissa mahdollisimman pitkään Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali-

Lisätiedot

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma /sairaanhoitaja Marja Koivisto Marja Purho YLÖS, ULOS JA LIIKKEELLE ULKOILU JA IÄKÄS IHMINEN HOIVA- JA LAITOSHOIDOSSA Hoitohenkilökunnan näkökulma

Lisätiedot

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020

LIITE STL 35. Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 LIITE STL 35 Vanhuspalvelujen kehittämissuunnitelma 2014-2020 Kangasalan kunta Pälkäneen kunta Kansilehden kuva: Rekola-koto, toukokuu 2014 Kuvaaja: Pirjo Saloranta 2 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUJEN

Lisätiedot

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien

VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA. Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA Yhdessä ikääntyen voimavaroja tukien VANHUSPALVELUJEN STRATEGIA VUOSILLE 2013-2017 1. JOHDANTO... 1 2. SOSIAALI- JA TERVEYPIIRI HELMEN LÄHTÖKOHDAT VANHUSPALVELUISSA... 3 2.1

Lisätiedot

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI

30.9.2013 KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI KOIVUPIHAN HOIVAKODIN KUNTOUTUMISKODIN TOIMINTAMALLI 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Koivupihan hoivakodista 3 2. Kuntoutumiskodin toimintamalli vuokaaviona 3 3. Vuokaaviossa esitetyt toimijat 4 4. Vuokaaviossa

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja

Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2015 Vanhuspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 6 3. VANHUSPALVELUIDEN HOIDON PORRASTUS JA PALVELUOHJAUS

Lisätiedot

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS

KUNTOUTUSTA TOIMINTATAPOJEN JA KULTTUURIN MUUTOS KUNTUTUSTA TUKEVA TIMINTAMALLI TIMINTATAPJEN JA KULTTUURIN MUUTS Tunnistatko kohderyhmän? y Ennakoivia merkkejä joka toisella yli 75 vuotiaalla: Ulkona liikkumisen väheneminen Tuolista ylösnousun vaikeutuminen

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin

IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin IkäArvokas -hanke Kaatumistapaturmat ja niiden ennaltaehkäisy toimintakykyä edistävin keinoin Milla Majuri- Voutilainen, Laura Tuunainen E33ASH HAV Kevät 2015 Diakonia ammattikorkeakoulu Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito

4.2. Kotisairaanhoito 4.2.1. Säännöllinen kotisairaanhoito 4.2.2. Tilapäinen kotisairaanhoito Kotihoitopalvelut Lempäälässä, palveluiden sisältö ja myöntämisperusteet Sisältö 1. Johdanto 1.1. Visio 1.2. Kotihoito 2. Palvelutarpeen arviointi 3. Hoito- ja palvelusuunnitelma 4. Kotihoidon sisältö

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE

Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE Johanna Suutala, Paula Salmela & Tarja Partanen IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄLLE IKÄIHMISTEN NEUVOLAN TOIMINTAOHJE ASIAKASTILANTEISIIN RAAHEN

Lisätiedot

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012

Kaste-hanke. Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Kaste-hanke Toimintakykyisenä ikääntyminen vanhuspalveluiden palvelurakenteen ja toimintamallin kehittäminen Länsi-Suomessa 2010 2012 Rajapintakäytännöt IÄKKÄÄN PÄIVYSTYSPOTILAAN HOITOPOLKU OSAHANKE RAPORTTI

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy OPAS Satu Pajala Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy 16 Oppaan käyttäjälle 3 Sisällys 5 IÄKKÄIDEN KAATUMISET JA NIIDEN SEURAUKSET 7 Laajaa joukkoa koskettava terveysongelma 7 Väestö ikääntyy lisääntyvätkö kaatumiset?

Lisätiedot

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta

Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Samalla polulla voimavaroja lyhytaikaishoidosta Sampo hankkeen loppuraportti 33100 Tampere www.pirkanmaanmuistiyhdistys.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 HANKEEN PÄÄMÄÄRÄ... 6 1.1 LYHTYAIKAISHOIDON KEHITTÄMINEN JA

Lisätiedot

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015

Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 0 Oikeus ikääntyä arvokkaasti, täyttä elämää eläen Lapuan ikäpoliittinen ohjelma 2010-2015 1 1. Johdanto 3 2. Lähtökohdat ikääntymispoliittiselle ohjelmalle 4 2.1 Ikääntyvien määrän kehitys 4 2.2 Puutteellisesti

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi MIKKELIN SEUDUN VANHUSPALVELUIDEN KÄSIKIRJA 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VANHUSPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET YHTEISTOIMINTA-ALUEELLA... 5 2.1. VANHUSPALVELUIDEN ORGANISAATIO KANGASNIEMEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys

Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 20xx:x Työryhmän esitys LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI 1 Lukijalle... 3 Tavoitteena ikäystävällinen

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki

Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen. Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Asiakaslähtöisyydestä elämänlähtöisyyteen Kotikuntoutuksen kehittäminen 2014 Loppuraportti Tampereen kaupunki Heli Vesaranta 8.12.2014 Sivu 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kotikuntoutuksen tausta

Lisätiedot

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN

YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN YHTEISVOIMIN KOTONA IKÄÄNTYNEIDEN KOTIIN ANNETTAVIEN PALVELUIDEN JA KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMINEN Satakunnan sairaanhoitopiirin kehittämisosio Kotiutushoitajien haastattelut perusterveydenhuollossa 26.11.2014

Lisätiedot

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko]

Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit. [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Etelä-Kymenlaakson kotihoidon kriteerit [Kirjoita asiakirjan alaotsikko] Kotihoidon työryhmä 2011-2012 Sisältö Toiminta-ajatus... 3 Palvelutarpeen arviointi... 3 Neuvontapalvelut... 3 Kotipalvelut... 3

Lisätiedot