Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa"

Transkriptio

1 Yrittäjyyskasvatus Jyväskylän perusopetuksessa Yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien valmennus Marja Heinistö / Villinikkarit Oy

2 Tänään - Yrittäjyyskasvatuksen pedagogiikka Yrittäjyyskasvatuksen menetelmät ja toimintamallit Yrittäjäpersoonan valmentaminen Jyväskylän perusopetuksen yrittäjyyskasvatuksen strategia (seuraavat askeleet omalla koululla)

3 Ei koulua vaan elämää varten Hyvinvointioppiminen Tieto- ja viestitätekniikka Yrittäjyyskasvatus

4 Tulevaisuudessa tarvitaan Ihmisenä olemisen perustaidot - kohtaaminen, kuunteleminen, kiireettömyys realistinen minäkuva terve itsetunto itseluottamus elämänhallinta- ja hyvinvointitaidot ihmisten kohtaaminen sosiaalisia taitoja vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaidot toisten kunnioittaminen oppimisentaidot oppimistrategiat sitoutuminen vastuunottaminen rohkeus kysyä Kyky ottaa huomioon ympäröivä maailma, luonto ja muut ihmiset. Maailma ei ole valmis, lasten ja nuorten tulee oppia ottamaan itse roolia sen rakentamisessa. luovuus tunnetaidot inhimilliset arvot erilaisuuden hyväksyminen rentous tiedonhankkimisen taitoja tietotekniset taidot teknologian hyödyntäminen kriittinen tiedonhaku perustaitoja eri oppiaineista Lähde: Viestiseinä

5 Mihin meidän tulee keskittyä? Täytyy löytää se juttu, joka saa oppilaan syttymään. Matkaseuralaisena elää kasvatin mukana - ei pelkästään puskien vaan välillä myös yhdessä huokaisten. Lapsen ja nuoren kohtaamiseen - mitä sinulle kuuluu tänään? (luottamuksen rakentaminen) Uudistumisen esteenä omat opitut toimintamallit ja tehokkuuden ihannointi. Herkästi tulee pelko siitä tekevätkö oppilaat tehokkaasti töitä. Osaamisen jakaminen esim. Atk- asioissa. Vertaiskouluttaja ja omien taitojen hyödyntäminen myös muissa opetusryhmisssä. Oppiva organisaatio, yhteisen päämäärän suuntaista toimintaa yhteistyössä. Karsitaan liiat rönsyt pois koulumaailmasta. Opetussuunnitelma joustavaksi ja oppilaslähtöisemmäksi. Jos oma persoona on opettajan tärkein työväline, tulisi keskittyä sen kehittämiseen: omien vahvuuksien löytämiseen ja hyvää mieltä tuottavien asioiden tekemiseen Oppilaan kohtaaminen, aito läsnä olo tekemisessä. Uudet hankkeet pysyviksi ratkaisuiksi. Lähde: Viestiseinä

6 Mitkä ilmiöt innostavat ja kiinnostavat?

7 Ilmiöt ja yrittäjyyskasvatus? Ilmiölähtöisessä opiskelussa lähtökohtana ovat todellisen maailman ilmiöt (onnellinen elämä, maailmankansalaisuus, kestäväkehitys, hyvinvointi, työelämä, digitalous jne.) Ilmiöit auttavat ymmärtämään omaa roolia aktiivisena kansalaisena Ilmiöden tuntemus on osa osaamispääomaa, voisiko tulevaisuuden yritystoiminta rakentua kiinnostavien ilmiöiden/maailman ongelmien ratkaisemisen ympärille? Ilmiöiden tutkimisen työpariksi sopivat esimerkiksi yhteistoiminnallisuus, toiminnallinen oppiminen ja projektioppiminen

8 Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa

9 Yrittäjyyskasvatuksen lähtökohtana oppijakeskeisyys, käytännöllisyys ja yhdessä tekeminen.

10 Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen 1. Yrittäjyyskasvatuksen strategia (oppilaitoksen yrittäjyyskasvatuksen kehittämistä ohjaavat valinnat) 2. Yrittävä työkulttuuri (oppilaitoksen ja henkilöstön yrittäjämäinen asenne ja työskentelykulttuuri ) 3. Yrittäjyyskasvatuksen ja opintojen opetussisällöt (pakolliset ja vapaasti valittavat yrittäjyysopinnot ja kurssit) 4. Yrittäjyyteen kannustavat oppimis- ja ohjausmenetelmät (yrittäjyyskasvatuksen pedagogia, ihmis-tieto-oppimiskäsitys, oppimismenetelmät, oppimistyökalut) 5. Yrittäjyyden oppimisympäristöt (kokonaisvaltainen yrittäjyyttä synnyttävä ja tukeva oppimisympäristö) 6. Yrittäjyyskasvatuksen yhteistyö (yrittäjät, järjestöt, toiset oppilaitokset, yrittäjyyden palveluorganisaatiot, kunta)

11 Yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen Millaisia sisältöjä ja menetelmiä haluamme käyttää omassa opetuksessamme? Sisällöt, oppimis- ja opetus- menetelmät Toimintakulttuuri Millainen toimintakulttuuri ja johtaminen mahdollistaa yrittäjyyskasvatuksen toteuttamisen? Millaisessa verkostossa / ympäristössä toimimme? Kenen kanssa teemme yhteistyötä? Oppimisympäristöt Yhteistyöverkostot

12 Yrittäjäpersoonan valmentaminen

13 10 erilaista väylää yrittäjyyteen 1. Persoona - halu toteuttaa itseä ja tehdä 2. Keksintö - idean eteenpäin vieminen 3. Oma osaaminen/ammatti - oman osaamisen valjastaminen liiketoiminnaksi 4. Luova yrittäjyys - itsensä työllistäminen luovalla toimialalla 5. Perheyritys - sukupolvenvaihdoksen kautta 6. Osto - toimivan yrityksen tai liiketoiminnan ostaminen 7. Osakkuus - menemällä osaakkaaksi yritykseen 8. Franchising - ryhtymällä yrittäjäksi valmiiksi testattuun liiketoimintamalliin 9. Harrastuksesta yritykseksi - harrastus kasvaa työksi ja yritystoiminnaksi 10. Yrittäjyyskokeilut - kokeilut kannattavat ja kantavat esim. NY-Yritys/ 4H Yritys

14 Millainen on yrittäjäpersoona? Asenteeltaan positiivinen ja rakentava Näkee sekä hyvät, että huonot puolet Lukee paljon, hankkii pohjatietoja, kuuntelee avoimesti kaikenlaisia ihmisiä Leikkii mielellään lennokkailla ideoilla osaa kuitenkin palata arkitodellisuuteen Luottaa kykyihinsä, keksii uusia ideoita Osaa arvostella muutkin ideat tasapuolisesti Ottaa riskejä epäonnistuu toisinaan muttei masennu On sitkeä, kun tavoite on arvokas

15 Yrittäjyyden tarvitaan + = (Hyvä) tyyppi + unelma (Suotuisa) tilanne Toiminta, kokeilut

16 Yrittäjän tärkeimmät työkalut Liiketoimintasuunnitelma roskakoriin, Ollis Leppänen 2013

17

18 Oppijalähtöisten projektien valmentaminen

19 Projektioppiminen yrittäjyyden synnyttämisen työkaluna Miten käynnistää opiskelijoita motivoivia projekteja? Miten synnytetään oppijalähtöisiä projekteja? Miten asiakas on mukana projekteissa? Miten projekteista voi syntyä yrityksiä? Miten voimme kehittyä projektien toteuttamisesta asiakkuuksien synnyttämiseen? Kuinka valmentaa projektioppimista?

20 Valmentajan tehtävät 1.Itsenäisen ajattelun ja oppimaan oppimisen prosessien käynnistäminen 2.Itseluottamuksen kehittäminen 3.Rikastavan yhteisön luominen 4.Luovan intohimon synnyttäminen merkityksiä luomalla 5.Oppimisen johtaminen (tiedot, taidot, kyvyt)

21 Oppimismatkan valmentaminen Yksilö - Omat ajatukset, kokemukset, ennakkoluulot, osaaminen, kiinnostuksen kohteet, kysymykset esille ja osaksi yhteistä tekemistä - Omien oppimistavoitteiden määrittäminen Työkaluja esim. - Oppimissopimus - Aarrekartta Tiimi - Yhteisen ymmärryksen ja luottamuksen rakentaminen - Jokaisen omien kiinnostuksen kohteiden/osaamisen hyödyntäminen, tiimiroolien sopiminen -Tiimin yhteisten pelisääntöjen sopiminen ja tavoitteiden sopiminen - hyvä yhdessä tekemisen meininki Työkaluja esim. -Tiimiroolitestit - Dialogin taito Tiimiytymisharjoitukset Projekti - Vastuu käytännön tekemisestä nuorilla (valmentaja tuo työkaluja ja luo puitteita/ yhteistä aikaa tekemiseen) - Selkeä alku, loppu ja tavoitteet - Tekeminen on kovaa työtä, mutta samalla saa pitää hauskaa - Työkaluja esim. - Ideatalkoot - Projektin ositus ( isot kivet & pienet kivet ) - Road map - aikataulusuunnittelu

22

23 Oppijalähtöisen projektioppimisen prosessin vaiheet 1. Projektitiimin kasaus ja yhteinen ymmärrys projektista 2. Projektin valinta 3. Projektin määrittely 4. Projektin ositus ( isot kivet ja pienet kivet ) 5. Projektisuunnitelma 6. Yksilöiden roolien määritys 7. Yhdessä tekeminen 8. Projektin päättäminen Kirjat: Valmentajan projektiseikkailu (Nieminen & Tukiainen) Matkaopas projektiseikkailijoille (Leppänen, Leppänen& Tukiainen) Linkit: Projektiohjaaminen: Meidän homma projektityön käsikirja nuorille:

24 Valmentajana kehittyminen - oma työkalupakki Palautteen antaminen Unelmat ja tavoitteiden asettaminen (oppijasta lähtöisin) Esimerkkien käyttäminen Rohkaisu päätöksentekoon ja kokeiluihin Reflektointi Tunnelma Herättelyt, alustukset Erilaisuuden huomiointi Käytännön tekeminen ja onnistuminen Mentorointi Yhteisöllisyys Kirjallisuus Esiintymis- ja vuorovaikutustaidot

25 Jos tulevaisuuden rakennusaineet ovat? Unelmat > Tulevaisuususko Asenne > Optimismi Toiminta > Sisukkuus Osaaminen > Itseluottamus Leppänen, Rauhala 2013

26 Millaisilla keinoilla TOSI asioita voidaan valmentaa? Minä - itsensä johtaminen Tulevaisuususko Optimismi Sinnikkyys Luottamus Sinä - yksilön valmentaminen Mahdollisuusajattelu Positiivinen asenne Tahdonvoima Minäpystyvyys Me - kulttuurin johtaminen Toivonkulttuuri Yhdessä tekeminen Tiimisisu Yhteisluottamus Leppänen, Rauhala 2013

27 Tukitoimet Johdonvalmennus rehtoreille ja johtoryhmän jäsenille (Osaavan koulutukseen linkittyen): klo (yhteinen) klo klo (Alustava aikataulu, tähän nimetään yksi johtoryhmänjäsen) Yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien valmennus: ke klo ti klo ma klo (Nimetään yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettaja, valmennukseen voi osallistua 1-2/koulu) Koulukohtainen tuki (tarkemmat sisällöt sovitaan rehtorin ja yrittäjyyskasvatuksen yhteysopettajien kanssa). 1-2 kertaa syksyn aikana Villinikkarit mukaan esim. YTtunnille Henkilökohtainen coaching viidelle rehtorille tai johtoryhmän jäsenelle Aikataulu sovitaan mukaan lähtevien kesken. (Ks. liite)

28 Tukitoimet toteuttaa Villinikkarit Oy. Lisätietoja ja ilmoittaudu mukaan: Marja Heinistö p

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0

Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Yri$äjyyskasvatuksen0 strateginen0kehi$äminen0 Jyväskylän0perusopetus0 Johtajuusvalmennus08.9.0;010jakso Toimintatapa 4 Päivän teemat Yrittäjyyskasvatuksen strategia ja sen johtaminen - miksi, mitä ja

Lisätiedot

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille.

Omilta opinpoluilta onnistuen elämän valtateille. 1 1. Yrittäjyyskasvatus Petäjäveden strategioissa Sisällys 1. YRITTÄJYYSKASVATUS PETÄJÄVEDEN STRATEGIOISSA 1 1.1 Kuntastrategia 2020 1 1.2 Aktiivisen yrittämisen ja hyvän työllisyyden kunta 1 1.3 Opetustoimen

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA

Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA Yrittäjyyskasvatus UURAISILLA SISÄLLYS 1. MUUTTUVA TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2 1.1 Kestävä tulevaisuus 2 1.2 Uudet sukupolvet työelämässä 2 1.3 Suomi tarvitsee yrittäjiä 2 2. KESKI-SUOMI JA YRITTÄJYYSKASVATUS

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 VARSINAIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN VISIO 2020 Yrittäjyyskasvatus on Varsinais-Suomen yrittäjyyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma Ohjelma pähkinänkuoressa uudessa esitteessämme Yhdessä oppien teemme rohkeaa ja poreilevaa yrittäjyyttä Stadiin Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma 1 Sisällys 1. Helsingin yrittäjyyskasvatuksen ohjelma

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA 2013-2016 Tähän strategiaan on koottu työkirjaksi konkreettiset kehittämisen välineet yrittäjyyskasvatuksen vahvistamiseksi Jyväskylän kaupungin

Lisätiedot

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille

Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille Versio 1.1 Projekti ryhmäyttämisen tukena ensimmäisen vuoden opiskelijoille (Pohjana on käytetty Tarja Niemisen (Villinikkarit Oy, 2012) Oppijalähtöinen projektioppiminen materiaalia sekä Jämsän ammattiopiston

Lisätiedot

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015

SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 SATAKUNNAN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA 2010-2015 MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA Sisällysluettelo Miksi yrittäjyyskasvatuksen strategia?... 4 Suomi osana globaalia toimintaympäristöä...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille

Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen. työkirja. Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja Opettajille, rehtoreille sekä muille yrittäjyyskasvatuksen toimijoille ja kumppaneille Yrittäjyyskasvatuksen kehittämisen työkirja on osa Yritteliäs ja hyvinvoiva

Lisätiedot

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020

Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 Väylä yrittäjyyteen - Kaakkois-Suomen Yrittäjyyskasvatuksen strategia 2020 Julkaisijatiedot: KAAKKOIS-SUOMEN YRITTÄJYYSKASVATUSSTRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2020 TEKIJÄ: Strategiaprosessin työskentelyn

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE

VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNNALLINEN YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JA TOIMINTAOHJELMA 2013 2016 HANKE Taustaa Toteutusaika 1.6.2012 30.6.2013 Hankkeen hallinnointivastuu on Varsinais-Suomen Yrittäjillä. Hanketta

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014

Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 Tuusulan yrittäjyyskasvatusohjelma 2014 2 TUUSULAN YRITTÄJYYSKASVATUSOHJELMA 2014 Yrittäjyyskasvatus on tärkeä osa koulutuksen perustehtävää. Sen tavoitteena on kehittää oppijoissa sellaisia tietoja, taitoja

Lisätiedot

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja

Kyl määki. Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja. Koonnut Petri Niemi. Kyl määki! Turun kaupungin peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Kyl määki Turun peruskoulujen oppilaanohjauksen käsikirja Koonnut Petri Niemi Kyl määki Turun kaupunki, kasvatus- ja opetustoimi ISBN 978-952-5991-84-0 Koonnut Petri Niemi Kuvat Taitto Lauri Tiikasalo

Lisätiedot

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It

Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Yrittäjyyden valmennuskeskus Voimala Konseptikäsikirja - Feel It, Try It Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Kohti innostunutta työyhteisöä

Kohti innostunutta työyhteisöä Kohti innostunutta työyhteisöä Innostava työ Avoimuus Yhdessä osaaminen Innostavat ja luovuutta tukevat puitteet Rohkeus Luovuus Arvostus Sitoutuminen Positiivisuus Me-henki Työyhteisötaidot Luottamus

Lisätiedot

Innovaatiodidaktiikan käsikirja

Innovaatiodidaktiikan käsikirja Innovaatiodidaktiikan käsikirja Opas innovaatioprosesseja fasilitoivalle Laura-Maija Hero Innovaatiodidaktiikan KÄSIKIRJA 2014 1 Sisällysluettelo 04 Innovaatioprosesseja fasilitoivalle 06 08 Innovaatioprosessi

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10313 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen

Y-kampuksen konseptikäsikirja. Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen Y-kampuksen konseptikäsikirja Tekijät Mikael Juntunen ja Lauha Peltonen 3 Sisältö Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla

Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Yrittäjyyskasvatuksen tila Suomessa ja Pirkanmaalla Villinikkarit Oy, 2013 Keskustelua yrittäjyykasvatuksen kehittämisestä 2000-luvulta NÄKÖKULMA 2 - JOHTAMINEN Fokus nyt Sisältö, Menetelmät Materiaalit,

Lisätiedot

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014

Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Yrittäjyys ja yrittäjyysosaaminen seminaarin ryhmätöiden tulokset 9.12.2014 Teemat, puheenjohtajat ja alustajat Teema Puheenjohtaja Alustajat 1 Yrittävyys ja liiketoimintaosaaminen osaksi työntekijän arkea

Lisätiedot

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu

Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu Opetusministeriö Undervisningsministeriet Osallistuva oppilas - yhteisöllinen koulu oppilaskunnan ohjaavan opettajan opas Opetusministeriön julkaisuja 2005:19 Leena Nousiainen Ulla Piekkari Osallistuva

Lisätiedot

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa

Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Sininen Kolmio - koulutustarjontaa Valmennusten opetusmenetelmät Sininen Kolmio Oy toteuttaa henkilöstökoulutuksissaan kokemuksellisen ja yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteita. Koulutustapahtuma

Lisätiedot

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja

Saivo. Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Saivo Koulutussuunnittelun pedagogisia perusteluja Harriet Urponen Opettajan pedagogiset opinnot Kevät 2012 Lapin yliopisto 2 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Ajankohtaista taustaa... 5 3 Pedagogisia perusteluja...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö MÄKELÄ, PÄIVI SAGLAMER, SANNI OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ YRITTÄJYYSKASVATUKSEN YHTEYDESTÄ NUORTEN ELÄMÄNHALLINTATAITOJEN KEHITTYMISEEN Kasvatuspsykologian pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003

Projektioppiminen. Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 Projektioppiminen Jari Vesterinen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2003 päivitetty 3.9.2010 PROJEKTIOPPIMINEN 1 Projektioppimisen teoreettiset perusteet... 1 1.1 Projektioppimisen käyttöönoton perusteet...

Lisätiedot

Työssäoppiminen Yrittäjänä. IKATAN TOY -malli. Terhi Leppä Jukka Hassinen

Työssäoppiminen Yrittäjänä. IKATAN TOY -malli. Terhi Leppä Jukka Hassinen Työssäoppiminen Yrittäjänä IKATAN TOY -malli Terhi Leppä Jukka Hassinen TOY:n taustavaikuttimet IKATA:n tapauksessa IKATA:n strategiana on yrittäjyysopiskelun kehittäminen. HOPE hanke tarjoaa mahdollisuuksia

Lisätiedot