Sisällys. Kirjallisuus 29

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. Kirjallisuus 29"

Transkriptio

1 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus Perustamissopimuksen muoto ja allekirjoittaminen Osakkeiden merkintä Yhtiön johdon ja tilin- sekä toiminnantarkastajan tehtävien alkaminen 36 2 Perustamissopimuksen sisältö Perustamissopimuksessa mainittavat asiat Yhtiöjärjestys ja tilikausi Yhtiön muu johto ja tilintarkastajat 42 3 Merkintähinta Merkintähinnan merkitseminen 43 Osakkeen maksaminen 43 4 Rahamaksu Osakkeen merkintähinnan maksaminen rahalla 44 5 Apportti Apporttiomaisuus Apporttiomaisuus perustamissopimuksessa Maksuehtoinen hankinta 47 6 Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Perimiskulut ja kiinteä korvaus 49 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 7

2 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset 50 7 Yhtiön rekisteröiminen Rekisteröinnin määräaika Maksettujen osakkeiden ilmoittaminen rekisteröitäviksi Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttiomaisuudella tapahtunutta maksua koskeva lausunto 53 8 Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Asunto-osakeyhtiön rekisteröimisen oikeusvaikutukset Sivullisten luottamus rekisterimerkintöihin 54 9 Toiminta ennen rekisteröimistä Asunto-osakeyhtiön toiminta ennen rekisteröimistä Vastuu toimista Hallituksen ja isännöitsijän puhevalta Oikeustoimet rekisteröimättömän yhtiön kanssa Oikeustoimet rekisteröimättömän asunto-osakeyhtiön kanssa Perustamisen raukeaminen Asunto-osakeyhtiön perustamisen raukeaminen Maksun palautus raukeamisen jälkeen Osakeanti 59 Yleiset säännökset 60 1 Osakeanti Osakeannin määritelmä Maksullinen tai maksuton osakeanti 61 2 Päätöksentekoa koskevat yleiset säännökset Osakeannista päättäminen yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen valtuutus hallitukselle Yhtiökokouskutsu 64 3 Oikeus osakkeisiin Osakkaiden etuoikeus osakkeisiin Yhtiöjärjestyksen määräys Suunnattu osakeanti 66 4 Kutsu suunnatusta annista päättävään kokoukseen Suunnatun osakeannin mainitseminen yhtiökokouskutsussa 68 Maksullinen osakeanti 69 5 Päätöksen sisältö Maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisältö Suksessiivimerkintä Osakkeiden lukumäärän määritteleminen Yhtiöjärjestyksen muutos 74 8 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 Vähimmäismerkintäaika muussa kuin suunnatussa osakeannissa 75 6 Merkintähinta Uuden osakkeen merkintähinta Yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä 76 7 Osakkeenomistajan oikeus saada tietoja Ilmoitus osakkaille Poikkeus ilmoitusvelvollisuudesta Saatavilla olevat tiedot Hallituksen osakeantipäätöksen ilmoittaminen osakkaille 79 8 Merkintä Merkinnän todisteellisuus 80 9 Merkintähintasaaminen Merkintähintasaamisen luovuttaminen tai panttaaminen Merkintähinnan kuittaaminen Rahamaksu Rahana maksettavan merkintähinnan maksaminen Apportti Merkintähinnan maksaminen kokonaan tai osittain muulla omaisuudella kuin rahalla Apporttiehdon maininta osakeantipäätöksessä Vastaehto omaisuuden tai palveluiden hankkimisesta Maksuviivästyksen seuraamukset Maksuviivästyksen seuraamukset ja osakkeen kadusoiminen Korvaus laiminlyönnistä Uusien osakkeiden rekisteröiminen Edellytykset uusien osakkeiden rekisteröinnille Rekisteröinnin määräaika Rekisteri-ilmoituksen liitteet Apporttilausunto Rekisteröimisen oikeusvaikutukset Osakkeen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Osakemerkintään liittyvien ehtoihin vetoaminen Yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttaminen Asunto-osakeyhtiön omien osakkeiden luovuttaminen 93 Maksuton osakeanti Päätöksen sisältö Maksutonta osakeantia koskevan päätöksen sisältö Hallintaoikeuteen liittyvien tietojen ilmoittaminen 95 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 9

4 17 Rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Maksuttoman osakeannin rekisteröiminen Osakkeen tuottamat oikeudet Maksuton osakeanti yhtiölle Osakeanti asunto-osakeyhtiölle itselleen Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet osakkeisiin 99 1 Optio-oikeudet ja muut erityiset oikeudet Optio-oikeus osakkaalle Optio-oikeus velkojalle Päätöksenteko Päätös yhtiökokouksessa Hallituksen valtuutus Päätös määräenemmistöllä Päätöksen sisältö Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamista koskevan päätöksen sisältö Oikeudet sulautumis- ja jakautumistilanteissa Merkintähinnan kirjaaminen Osakkeenomistajan oikeus saada tieto Optio-oikeuksien tai muiden erityisten oikeuksien antamisesta tiedottaminen Oikeuksien merkintä Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien merkintätapa Vastikkeen suorittaminen yhtiölle Vastikkeen suorittamiseen sovellettavat säännökset Osakkeiden antaminen Osakkeiden antamiseen sovellettavat säännökset Uuden osakkeen rekisteröinnin määräaika Osakepääoman korottaminen Korottamisen tavat Osakepääoman korottamisen tavat Rahastokorotus Yhtiökokouksen päätös rahastokorotuksesta Hallituksen valtuutus päättää rahastokorotuksesta Rahastokorotusta koskevan päätöksen sisältö Osakepääomasijoitus Osakepääomasijoituksesta päättäminen Osakepääomasijoituksen maksaminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 4 Korotuksen rekisteröiminen ja sen oikeusvaikutukset Uusien osakkeiden merkintähinnalla tehtävän osakepääomakorotuksen rekisteröinti Muu osakepääomakorotuksen rekisteröinti Korotuksen maksaminen apporttiomaisuudella Osakepääoman korotuksen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Pääomalaina Takasijaisuus ja muut lainaehdot Pääomalainan määritelmä Rinnastus laittomaan varojenjakoon Pääomalainan velkojien suoja Muut säännökset Pääomalainasopimuksen muoto Pääomalainan koron maksaminen Pääomalainojen oikeus yhtiön varoihin Pääomalainojen kirjaaminen taseeseen 126 V OSA OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN JA OMAT OSAKKEET 17 OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN Päätöksenteko Yhtiökokouksen päätös osakepääoman alentamisesta Alentamispäätöksessä mainittavat asiat Päätöksenteko erityistilanteissa Velkojiensuojamenettely Oikeus velkojiensuojamenettelyn käyttöön Osakepääoman alentaminen tappion kattamiseksi Rekisteri-ilmoitus ja kuulutuksen hakeminen Osakepääoman alentamisen rekisteröinti ja kuulutuksen hakeminen Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröinnin edellytykset Rekisteröimisen edellytykset Osakepääoman alentamisen vastustuksen merkitys Osakepääoman alentamisen voimaantulo 140 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 11

6 6 Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Muu osakepääoman alentamisen rekisteröiminen Alentamisen ja korotuksen samanaikainen rekisteröiminen Velkojiensuojamenettelyn soveltaminen yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Velkojiensuojamenettely ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen YHTIÖN OMAT OSAKKEET 143 Yleiset säännökset Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen, lunastaminen ja pantiksi ottaminen Hankkiminen ja lunastaminen sidotulla pääomalla Soveltamisalan rajoitus Rajoitus omien osakkeiden hankkimista, lunastusta ja pantiksi ottamista koskeviin säännöksiin Pitäminen, mitätöinti ja luovutus Omien osakkeiden pitäminen, mitätöinti ja luovutus Säännökset omien osakkeiden luovuttamisesta ja mitätöinnistä 148 Omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Päätöksentekoa koskevat säännökset Omien osakkeiden hankinnasta tai lunastamisesta päättäminen Yhdenvertaisuus omia osakkeita hankittaessa tai lunastettaessa Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankinnasta tai lunastuksesta Yhtiökokouskutsu ja kokousasiakirjat Hankkimis- ja lunastamispäätöksen sisältö Omien osakkeiden hankkimis- ja lunastamispäätöksessä mainittavat asiat Osakkeiden mitätöiminen sekä luovuttaminen eräissä tilanteissa Yhtiön omien osakkeiden mitätöiminen Lainvastaisesti hankitut tai lunastetut osakkeet Mitätöinti, kun luovutusta ei ole tapahtunut 158 Omien osakkeiden pantiksi ottaminen ja merkitseminen Omat osakkeet panttina Päätös osakkeiden pantiksi ottamisesta Panttina olevien omien osakkeiden myyminen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 8 Omien ja emoyhtiön osakkeiden merkintä Merkintäkielto Merkintä yhtiön tai tytäryhteisön lukuun Maksuton osakeanti 160 VI OSA Yhtiörakenteen muuttaminen ja purkaminen 19 SULAUTUMINEN 163 Sulautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Sulautuminen Asunto-osakeyhtiön sulautuminen toiseen yhtiöön Osakeyhtiölain soveltaminen sulautumisessa Sulautuminen osuuskuntaan tai asumisoikeusyhdistykseen Sulautumisen toteuttamistavat Absorptiosulautuminen ja kombinaatiosulautuminen Tytäryhtiösulautuminen Kolmikantasulautuminen Sulautumiseen osallistuva yhtiö 171 Sulautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Sulautumissuunnitelma Sulautumissuunnitelman laatiminen Sulautumissuunnitelman vähimmäissisältö Tytäryhtiösulautumisen sulautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Tilintarkastajan lausunto sulautumiseen osallistuville yhtiöille Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 189 Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Sulautumissuunnitelman rekisteröiminen Sulautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Sulautumissuunnitelman rekisteri-ilmoituksen tekijät Sulautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille 194 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 13

8 8 Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus sulautumiseen Sulautumissuunnitelma ja sen liitteet osana saneerausohjelmaehdotusta 195 Sulautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Sulautumispäätös sulautuvassa yhtiössä Sulautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Sulautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Lunastusoikeudesta ilmoittaminen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka on pidettävä nähtävänä ennen sulautumisesta päättävää yhtiökokousta Kolmikantasulautumisen nähtävänä pidettävät asiakirjat Sulautumispäätöksen oikeusvaikutukset Sulautumispäätöksen vaikutus sulautumisvastikkeeseen Sulautumissuunnitelman mukainen päätös 203 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 206 Sulautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta Sulautumissuunnitelman täytäntöönpanosta ilmoittaminen Täytäntöönpanoilmoitus tytäryhtiösulautumisessa Rekisteröimisen edellytykset Sulautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus sulautumiseen Yrityskiinnitysten vaikutus sulautumisen rekisteröintiin Sulautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 Sulautumisen vaikutus kirjanpidossa Oikeus sulautumisvastikkeeseen Sulautumisvastikkeen vanhentuminen Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Sulautumisen peruuntuminen Sulautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 217 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät sulautumiset Rajat ylittävä sulautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä JAKAUTUMINEN 219 Jakautumisen määritelmä ja toteuttamistavat Jakautuminen Jakautumisen määritelmä Osakeyhtiölain soveltaminen Jakautumisen toteuttamistavat Kokonaisjakautuminen ja osittaisjakautuminen Jakautuminen perustettavaan yhtiöön ja jakautuminen toimivaan yhtiöön Jakautumiseen osallistuvat yhtiöt 225 Jakautumissuunnitelma ja tilintarkastajan lausunto Jakautumissuunnitelma Jakautumissuunnitelman laatiminen Jakautumissuunnitelman sisältö Tilintarkastajan lausunto Lausunnon antaminen Suppea lausunto osakkaiden suostumuksilla 242 Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen ja kuulutus velkojille Jakautumissuunnitelman rekisteröiminen Jakautumissuunnitelman rekisteröinnin ajankohta Ilmoituksen tekeminen Jakautumisen raukeaminen Kuulutus velkojille Velkojien vastustus Julkinen kuulutus velkojille Kuulutus vastaanottavan yhtiön velkojille 246 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 15

10 7 Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille Kuulutuksesta ilmoittaminen velkojille Yrityssaneeraus Yrityssaneerauksen vaikutus jakautumiseen Jakautumissuunnitelma saneerausohjelmaehdotuksen liitteenä 248 Jakautumisesta päättäminen Toimivaltainen elin ja päätöksen ajankohta Jakautumispäätös jakautuvassa yhtiössä Jakautumispäätös vastaanottavassa yhtiössä Jakautumispäätöksen ajankohta Ilmoitus optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoille Optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien haltijoille ilmoittaminen Asiakirjojen nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Asiakirjat, jotka tulee pitää nähtävinä ennen jakautumisesta päättävää yhtiökokousta Jakautumispäätöksen oikeusvaikutukset Jakautumispäätöksen vaikutus jakautumisvastikkeeseen Jakautumissuunnitelman mukainen päätös 254 Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Lunastaminen Lunastusvaatimusten esittäminen Lunastusmenettely Lunastushinta Lunastushinnan maksaminen Vastuu lunastushinnasta 258 Jakautumisen täytäntöönpano ja oikeusvaikutukset Ilmoitus jakautumisen täytäntöönpanosta Jakautumisen täytäntöönpanosta ilmoittaminen rekisteriviranomaisille Rekisteröimisen edellytykset Jakautumisen rekisteröinnin edellytykset Velkojan vastustus Yhtiön selvitystilan vaikutus jakautumiseen Yrityskiinnitysten asema jakautumisessa Jakautumisen oikeusvaikutukset Yleisseuraanto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Jakautumisen vaikutus kirjanpitoon Oikeus jakautumisvastikkeeseen Jakautumisvastikkeen vanhentuminen Tuntemattomat varat Vastuu jakautuvan yhtiön velasta Lopputilitys Lopputilityksen laatimisvelvollisuus Lopputilityksen vahvistaminen Lopputilityksen rekisteröiminen Jakautumisen peruuntuminen Jakautumisen peruuntuminen tuomioistuimen päätöksellä 271 Keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovellettavat säännökset Rajat ylittävät jakautumiset Rajat ylittävä jakautuminen keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä ASUMISYHTEISÖMUODON MUUTTAMINEN Yhteisömuodon muuttaminen Asunto-osakeyhtiön muuttaminen muuksi osakeyhtiöksi Asunto-osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi Päätöksenteko Yhteisömuodon muuttamisesta päättäminen Osuuskunnaksi muuttamista koskeva päätös Päätöksen rekisteröiminen Yhteisömuodon muuttamista koskevan päätöksen rekisteröinti Kuulutus velkojille Julkinen kuulutus velkojille Ilmoitus tunnetuille velkojille Vastustuksista ilmoittaminen yhtiölle Rekisteröimisen edellytykset Yhteisömuodon muutoksen rekisteröinnin edellytykset Yhteisömuodon muutoksen raukeaminen Selvitystilan vaikutus yhteisömuodon muuttamiseen Yhteisömuodon muutoksen voimaantulo YHTIÖN PURKAMINEN 283 Yleiset säännökset Purkaminen Yhtiön purkaminen Konkurssiin asetetun yhtiön purkautuminen 285 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 17

12 Purkautuminen sulautumisen tai jakautumisen seurauksena Rekisteristä poistaminen Rekisteriviranomaisen velvollisuus poistaa yhtiö rekisteristä 286 Päätöksenteko Yhtiön päätös selvitystilaan asettamisesta Yhtiökokouksen päätös selvitystilaan asettamisesta Kokouskutsu ja kokousasiakirjat Määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Yhtiön määrääminen selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä Virheen korjaaminen Korjauskehotus Kehotus rekisteritietojen korjaamiseen Kehotuksen rekisteröiminen Vireillepano-oikeus Tahot, joilla on vireillepano-oikeus 292 Selvitysmenettely Selvitysmenettelyn tarkoitus Selvitysmenettelyn tarkoitus Konkurssihakemus velkojen ylittäessä varat Selvitystilan alkaminen Yhtiökokouksen päätös selvitystilan aloittamisesta Selvitysmiesten valinta, määrääminen ja tehtävät Selvitysmiesten valinta ja määrääminen Selvitysmiesten tehtävät Toimikelpoisen selvitysmiehen määrääminen Selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröiminen Selvitysmiesten velvollisuus tehdä ilmoitus rekisteriin Tilinpäätös selvitystilaa edeltävältä ajalta Selvitysmiesten velvollisuus laatia tilinpäätös Yhtiökokous selvitystilan aikana Yhtiökokouksen pitäminen selvitystilan aikana Tilinpäätös, toimintakertomus, tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus Selvitysmiesten laatima tilinpäätös ja toimintakertomus Tilintarkastajat, toiminnantarkastajat ja erityinen tarkastus Julkinen haaste velkojille Velvollisuus hakea julkinen haaste velkojille Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

13 15 Velkojen maksaminen, omaisuuden jakaminen ja jaon moittiminen Yhtiön velkojen maksaminen Omaisuudenjaon moittiminen Jako-osuussaatavan vanhentuminen Lopputilitys Selvitysmiesten velvollisuus tehdä lopputilitys Lopputilityksen tarkastaminen yhtiökokouksessa Purkautuminen Yhtiön purkautuminen ja sen rekisteröinti Purkautumisen oikeusvaikutukset Selvitystilan jatkaminen ja jälkiselvitys Selvitystilan jatkaminen Jälkiselvitys Varojen puute Selvitystilan lopettaminen ja toiminnan jatkaminen Päätös selvitystilan lopettamisesta Yhtiön johdon valinta Rekisteröinti 311 Rekisteristä poistaminen Rekisteristä poistamisen ajankohta Rekisteristä poistamisen voimaantulo Rekisteristä poistetun yhtiön edustaminen Rekisteristä poistetun yhtiön edustajat Rekisteristä poistetun yhtiön tiedoksiannot Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön oikeudellinen asema Rekisteristä poistetun yhtiön edustajan toimet Varojen jakaminen Rekisteristä poistamisen jälkeiset selvitystoimet 314 Yhtiön varojen vähentyminen, saneeraus ja konkurssi Yhtiön varojen vähentyminen Oman pääoman menettäminen Oman pääoman laskeminen Yrityksen saneeraus Yrityssaneeraukseen hakeutuminen Konkurssi Yhtiön omaisuuden luovuttaminen konkurssiin Konkurssin päättyminen Yhtiön toiminnan jatkaminen tai selvitystilaan asettaminen konkurssin päätyttyä Yhtiön konkurssin jälkeen ilmaantuva omaisuus 320 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 19

14 VII OSA SEURAAMUKSET JA OIKEUSSUOJA 23 PÄÄTÖKSEN MOITE Yhtiökokouksen päätöksen moittiminen Moitteenvaraiset yhtiökokouspäätökset Moiteaika Mitätön yhtiökokouksen päätös Mitättömät yhtiökokouspäätökset Kanneaika Kanteen nostaminen Mitättömään yhtiökokouksen päätökseen rinnastuva hallituksen päätös Mitätön hallituksen päätös yhtiökokoukselle kuuluvassa asiassa Tuomion sisältö ja vaikutukset Tuomioistuimen tuomion oikeusvaikutukset Tuomion vaikutukset VAHINGONKORVAUS Johtohenkilön vahingonkorvausvelvollisuus Hallituksen ja isännöitsijän vahingonkorvausvastuu Muulle kuin asunto-osakeyhtiölle aiheutettu vahinko Johtohenkilöä koskeva tuottamusolettama Isännöintiyhteisön vahingonkorvausvastuu Osakkeenomistajan vahingonkorvausvelvollisuus Osakkaan vahingonkorvausvastuu Osakasta koskeva tuottamusolettama Osakkaan vastuu toisen huoneiston vahingoittumisesta Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvelvollisuus Yhtiökokouksen puheenjohtajan vahingonkorvausvastuu Tilintarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Tilintarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvelvollisuus Toiminnantarkastajan vahingonkorvausvastuu Toiminnantarkastajaa koskeva tuottamusolettama Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus Asunto-osakeyhtiön vahingonkorvausvastuu Yhtiötä koskeva tuottamusolettama Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

15 7 Sovittelu ja korvausvastuun jakautuminen Vahingonkorvauksen sovittelu ja korvauksen jakautuminen Myötävaikutusvelvollisuus Päätöksenteko yhtiössä Vahingonkorvausta koskeva päätöksentekomenettely yhtiössä Vastuuvapauden epäämisen merkitys Osakkaan oikeus ajaa kannetta yhtiön hyväksi Vähemmistön kanneoikeus Yhtiön asema ja oikeudenkäyntikuluvastuu Vähemmistökanteen nostamisen aika Osakkaan asema Kanneoikeuden vanhentuminen Yleinen kanneoikeuden vanhentumisaika Erityinen kanneoikeuden vanhentumisaika Kunnossapito- ja muutostöitä koskevat vahingonkorvauskanteet Pakottavuus Vahingonkorvaussäännösten pakottavuus Vaikutusvallan väärinkäyttöön perustuva lunastusvelvollisuus Lunastusvelvollisuus Velvollisuus lunastaa osakkeet vaikutusvallan väärinkäytön perusteella Lunastuksen toteuttaminen Riitojen ratkaiseminen 413 Oikeudenkäynti tuomioistuimessa Toimivaltaiset tuomioistuimet Kanteen vireillepanopaikka Kiireellisinä käsiteltävät asiat Maksua tai turvaavaa vakuutta koskevan asian kiireellinen käsittely Päätöksen pätemättömyyttä koskevan asian kiireellinen käsittely 416 Välimiesmenettely Yhtiöjärjestykseen perustuva välimiesmenettely Yhtiöjärjestyksen määräys välimiesmenettelystä Välimiesmenettelyä koskevan yhtiöjärjestysmääräyksen voimaantulo 419 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 21

16 Muut säännökset Ratkaisusta ilmoittaminen Ratkaisusta ilmoittaminen rekisteriviranomaiselle Rangaistussäännökset Asunto-osakeyhtiörikos Asunto-osakeyhtiörikoksen tunnusmerkit Asunto-osakeyhtiörikkomus Asunto-osakeyhtiörikkomuksen tunnusmerkit Tuomitseminen törkeästä huolimattomuudesta 424 VIII OSA ERINÄISET SÄÄNNÖKSET Lain soveltaminen kiinteistöosake yhtiöön ja muuhun osakeyhtiöön Soveltamisala AOYL:n soveltaminen keskinäiseen kiinteistöosakeyhtiöön Yhtiöjärjestyksen määräys olla soveltamatta AOYL:a AOYL:n soveltaminen ennen 1992 perustetuissa keskinäisissä kiinteistöosakeyhtiöissä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön määritelmä Soveltaminen muuhun osakeyhtiöön AOYL:n soveltaminen osakeyhtiöön Päätös tämän lain soveltamisesta Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön sovelletaan AOYL:a Yhtiöjärjestyksen muuttaminen siten, että yhtiöön ei sovelleta AOYL:a Voimaantulo Voimaantulosäännös Asunto-osakeyhtiölain voimaantulosäännös 435 Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta (1600/2009) LAKI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN VOIMAANPANOSTA Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölain voimaantulopäivä Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

17 1.2 VAOYL:n kumoaminen AOYL:n soveltaminen ennen lain voimaantuloa perustettuun yhtiöön Viittaus vanhan lain säännökseen Vähimmäisosakepääoma Vähimmäisosakepääoma Kunnossapitovastuu (kumottu) Kunnossapitovastuu hanoista Yhtiön perustaminen VAOYL:n soveltaminen asunto-osakeyhtiön perustamiseen Yhtiöjärjestys Yhtiöjärjestykseen sisältyvä AOYL:n vastainen määräys AOYL:n vastaista yhtiöjärjestystä ei voida rekisteröidä Yhtiöjärjestyksen muuttaminen AOYL:n mukaiseksi ennen lain voimaantuloa Omien osakkeiden hankintaa tai lunastusta koskeva yhtiöjärjestysmääräys Vanhan lain soveltaminen eräisiin yhtiöjärjestyksen määräyksiin Yhtiön osakepääoma ja osakkeen nimellisarvo Osakkeen siirtyminen Osakkeen hankkimista rajoittava määräys Kvasiasunto-osakeyhtiöt Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet Kirjanpidolliseen vasta-arvoon liittyvät oikeudet AOYL:ssa Osakekirja ja muut osakeoikeuksiin liittyvät todistukset Osakekirja, osakeanti- ja osinkolippu, väliaikaistodistus sekä osakeantitodistus Osakekirjan täydentäminen Vaatimus osakekirjojen painattamisesta painolaitoksessa Yhtiökokous Yhtiökokouksen päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Yhtiökokouksen päätös AOYL:n voimaantulon jälkeen Yhtiön 6 luvun ja 37 :ssä tarkoitettu päätös ennen AOYL:n voimaantuloa Aluehallintoviraston päätöksen täytäntöönpanokelpoisuus Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Hallituksen päätöksenteko valtuutuksen nojalla Yhtiökokouksen VAOYL:n mukainen päätös uusmerkinnästä, omien osakkeiden hankkimisesta tai lunastamisesta AOYL:n mukainen hallituksen valtuutus ennen AOYL:n voimaantuloa 455 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 23

18 11 ( /548) Tilintarkastus ja toiminnantarkastus Tilintarkastusta ja toiminnantarkastusta koskevat säännökset Erityinen tarkastus AOYL:n säännös erityisestä tarkastuksesta Vararahasto Vararahastot Sidotun pääoman vararahaston alentaminen Sidotun pääoman vararahaston käyttö osakepääoman korottamiseen Tilinpäätös ja toimintakertomus Säännös tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta Pääomalaina Säännös pääomalainasta Varojen jakaminen Varojen jakaminen Jakokelvoton erä Sulautuminen Sulautuminen Yhtiön purkaminen Yhtiön purkaminen Päätöksen pätemättömyys Päätöksen pätemättömyys Vahingonkorvaus Vahingonkorvaus Riitojen ratkaiseminen Riitojen ratkaiseminen Vanhan lain aikana annettu laina VAOYL:n aikana annettu laina Voimaantulo Lain voimaantulo 465 Oikeustapaushakemisto 467 Asiahakemisto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1328-5

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja

I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja Sisällys ESIPUHE 5 Lyhenteet 15 Säädökset 17 Kirjallisuus 19 I Osa Yleiset periaatteet, osakkeet ja yhtiövastike 1 Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön toiminnan keskeiset periaatteet 23 Soveltamisala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi UUSI OSAKEYHTIÖLAKI OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto OSAKEYHTIÖLAKI OSAKEYHTIÖLAKI Kokonaisuudistus Valmistelun tausta Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 6.5.2003 1.9.2005 HE 109/2005

Lisätiedot

3 Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma... 49

3 Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma... 49 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q R PÄÄOMARAKENNE 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Lait 14. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 Lyhenteet 13 1 Johdanto 2 Osakkeet Lait 14 15 1.1 Yleistä............................................... 15 1.1.1 Asunto-osakeyhtiön peruspiirteet.............. 15 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölaki........................

Lisätiedot

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15

1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 Sisällys Alkusanat 5 1 Asunto-osakeyhtiö ja sen hallinto 15 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asuntoosakeyhtiölain soveltamisala 16 1.1.1 Asunto-osakeyhtiö, keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 422/2013 Laki. osuuskuntalain voimaanpanosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 422/2013 Laki. osuuskuntalain voimaanpanosta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2013 422/2013 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1415 1431 SISÄLLYS N:o Sivu 1415 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 5327 1416 Laki osakeyhtiölain voimaanpanosta annetun

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29

Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 19 Säädökset 21 Kirjallisuus 23 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen 6 Yhtiökokous 27 Yleiset säännökset 29 1 Osakkeenomistajien päätöksenteko 29 6.1.1 Yhtiökokouksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua

Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Hallituksen ehdotus koskien taseen osoittaman voiton käyttämistä ja osingonmaksua Emoyhtiön taseen 31.12.2013 mukaan emoyhtiön jakokelpoiset varat ovat 17 969 052,99 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: osuuskuntien sulautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: osuuskuntien sulautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitosten yhdistyminen: osuuskuntien sulautuminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Mikä on sulautumisprosessi? Sulautumisprosessin vaiheet» Sulautumissuunnitelma»

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Sulautuminen / Jakautuminen Liite lomakkeeseen Y4 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö

Sulautuminen / Jakautuminen Liite lomakkeeseen Y4 Osakeyhtiö / julkinen osakeyhtiö TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava yhtiö / Jakautuva yhtiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä yhtiö Yhtiön nimi Y-tunnus Sulautuvat yhtiöt / Jakautumisen vastaanottavat yhtiöt / Perustettavat

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

Osakkeen lunastaminen

Osakkeen lunastaminen Osakkeen lunastaminen Osakeyhtiö- ja sopimusoikeudellinen tutkimus Ville Pönkä TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Ville Pönkä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 136/2006 vp Hallituksen esitys laiksi säästöpankkilain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi säästöpankkilain muuttamisesta (HE 145/2006 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT OPTIO-OHJELMA I 2013 Biohit Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) päättämään 12.4.2014 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

Lisätiedot

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta

Laki. osakeyhtiölain muuttamisesta Laki osakeyhtiölain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan osakeyhtiölain (624/2006) 4 luku, muutetaan 3 luvun 2 :n 1 momentti, 9 :n 1 momentti, 13 :n 1 momentti, 15 :n edellä oleva väliotsikko,

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori

OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET. Raimo Immonen Senior advisor, professori OSAKEYHTIÖÖN TEHTÄVÄT PÄÄOMANSIJOITUKSET Raimo Immonen Senior advisor, professori Sijoitukset sidottuun tai vapaaseen omaan pääomaan Mitä vaihtoehtoja on sijoituksen kirjaamisessa taseeseen perustamisessa

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 8. päivänä 2011 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa,

Lisätiedot

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41

Kirjailijat 2. 2.1 Hyvän hallinnon ohjeet 39 2.2 Yhtiökokous 41 Sisällys Kirjailijat 2 Esipuhe 5 1 Johdanto: suomalainen taloyhtiö 13 1.1 Asunto-osakeyhtiö eilen, tänään ja huomenna 13 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö? 13 1.1.2 Asunto-osakeyhtiölainsäädännön historiaa

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy

OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET. Tämän sopimuksen osapuolia ovat. Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy LIITE 5 1 (5) OSAKASSOPIMUS 1 OSAPUOLET Tämän sopimuksen osapuolia ovat Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy Y-tunnus 2719025-4 (jäljempänä Jäteyhtiö ) YIT Rakennus Oy Y-tunnus 1565583-5 Jäteyhtiön perustajaosakkaana

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina huhtikuun 1. päivänä 2014 kello 15.00 Finlandia-talon Helsinki-salissa, Mannerheimintie

Lisätiedot

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito

Yritysmuodot. Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Yritysmuodot Yksityinen toiminimi Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö 4. Osakeyhtiö Osuuskunta Lähde: Tomperi, Käytännön kirjanpito Marjatta Kariniemi 7.2.2005 1 Osakeyhtiö Lue Kehittyvä kirjanpitotaito kirjasta

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010

AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 AMANDA CAPITAL OYJ OPTIO-OHJELMA 2010 Varsinaisen yhtiökokouksen 14.4.2010 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille Amanda Capital Oyj -konsernin avainhenkilöille

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät ja vastuut

Hallituksen tehtävät ja vastuut Hallituksen tehtävät ja vastuut Taloyhtiötapahtuma 2016 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Hallituksen rooli ja tehtävät taloyhtiössä Hallituksen päätöksenteko Hallituksen

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2007A, tunnuksella 2007B ja tunnuksella 2007C. Konecranes Oyj:n optio-oikeudet 2007 I Optio-oikeuksien ehdot 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan enintään 3.000.000 kpl, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 3.000.000 Konecranes Oyj:n

Lisätiedot

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Seppo Villa

Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö. Seppo Villa Henkilöyhtiöt ja osakeyhtiö Seppo Villa TALENTUM Helsinki 2013 4., uudistettu painos Talentum Media Oy ja Seppo Villa ISBN 978-952-14-2004-7 ISBN 978-952-14-2005-4 (sähkökirja) Kansi: Lauri Karmila Taitto:

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI 1/6 HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous oikeuttaisi hallituksen antamaan optio-oikeuksia Stockmann-konsernin avainhenkilöille liitteenä

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012 VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: 4.4.2012 kello 15.30 alkaen Paikka: Tapahtumatalo Bankin Union Square -auditorio, Unioninkatu 22, 00130 Helsinki 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ

OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ OSUUSKUNTIEN YHDISTYMINEN CASE-PYHÄSELKÄ Suunnittelija Sanna Sorjonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Entisen Suhmuran, Nivan ja Pykälikkö-Rasivaaran vesiosuuskunnan toimitusjohtajan Antero Stedin näkemys

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Varsinainen yhtiökokous tiistaina 31. maaliskuuta 2015 klo 12.00 Pörssisali, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki Esityslista 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot