Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällys. 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen. Esipuhe 5. Kirjallisuus 23. Yleiset säännökset 29"

Transkriptio

1 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 19 Säädökset 21 Kirjallisuus 23 3 osa Hallinto, tilinpäätös ja varojen jakaminen 6 Yhtiökokous 27 Yleiset säännökset 29 1 Osakkeenomistajien päätöksenteko Yhtiökokouksen yleistoimivalta Päätöksenteko yhtiökokousta pitämättä 30 2 Toimivalta Toimivallan jako yhtiökokouksen, hallituksen ja isännöitsijän kesken Asian siirtäminen yhtiökokouksessa päätettäväksi 33 3 Varsinainen yhtiökokous Varsinaisen yhtiökokouksen pitoaika Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettävät asiat Yhtiökokouksessa päätettävät asiat Konsernin emoyhtiön yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Syysyhtiökokous 44 4 Ylimääräinen yhtiökokous Ylimääräisen yhtiökokouksen pitäminen 45 5 Oikeus vaatia ylimääräistä yhtiökokousta Tilintarkastajan, toiminnantarkastajan tai osakkaiden vaatimus ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä Kokouskutsun toimittamisaika 49 6 Oikeus saada asia käsiteltäväksi Osakkaan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi 50 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 7

2 Yhtiökokoukseen osallistuminen 52 7 Osakkeenomistajien osallistuminen Osakkaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen Osakkaan osallistumisoikeuden edellytykset 55 8 Valtuutettu ja avustaja Osakkaan oikeus käyttää valtuutettua Avustaja 60 9 Yhtiön omat osakkeet Kielto osallistua yhtiökokoukseen yhtiön omilla osakkeilla Muiden osallistuminen Muiden kuin osakkaiden osallistuminen yhtiökokoukseen Asukkaiden osallistumisoikeus Asukkaan oikeus osallistua yhtiökokoukseen Asukkaan osallistumisoikeuden sisältö Yhtiökokouksesta ilmoittaminen asukkaille Asukkaiden läsnäolon merkitseminen yhtiökokouksen pöytäkirjaan 67 Yleistä päätöksenteosta Päätettävät asiat Yhtiökokouksessa päätettävät asiat Uusi yhtiökokous ja jatkokokous Äänimäärä Osakkeiden tuottama äänimäärä Äänestysrajoitus eli äänileikkuri Yhdenvertaisuusperiaate Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen yhtiökokouksessa Esteellisyys Osakkaan ja valtuutetun esteellisyys Osakkaan esteellisyys yhtiön ja kolmannen välisissä tilanteissa Esteellisyys käytettäessä yhtiön puhevaltaa Esteellisyyden kumoutuminen, kun kaikki ovat esteellisiä Muotovaatimusten sivuuttaminen Säännös muotovaatimusten sivuuttamisesta 80 Kokousmenettely Kokouspaikka ja osallistuminen kokouspaikan ulkopuolelta Yhtiökokouksen pitopaikka Osallistuminen yhtiökokoukseen kokouspaikan ulkopuolelta Koolle kutsuminen Yhtiökokouksen koollekutsuja Aluehallintoviraston antama oikeus kutsua kokous koolle 85 8 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

3 19 Kokouskutsun sisältö Kokouskutsussa mainittavat asiat Muut kokouskutsun sisältöä koskevat AOYL:n säännökset Kutsuaika Kutsuaikaa koskeva pääsääntö Kutsuaika jatkokokoukseen Kutsuaika jälkimmäiseen yhtiökokoukseen Kutsutapa Yhtiökokouskutsun toimittamistapa Kokousasiakirjat, niiden nähtävänä pitäminen ja lähettäminen Päätösehdotukset ja asiakirjat Varojenjakoa koskevan päätöksen ja hallituksen selostuksen nähtävänä pitäminen Puheenjohtaja, ääniluettelo ja pöytäkirja Yhtiökokouksen avaaja ja yhtiökokouksen puheenjohtaja Ääniluettelo Yhtiökokouksen pöytäkirja Pöytäkirjan julkisuus Jatkokokous Jatkokokouksen pitäminen Kutsu jatkokokoukseen Kyselyoikeus Yhtiön johdon tiedonantovelvollisuus Tietojen antaminen yhtiökokouksen jälkeen Tietojen antaminen tilintarkastajalle ja toiminnantarkastajalle 110 Yleiset päätöksentekovaatimukset Enemmistöpäätös Normaali enemmistöpäätös ja enemmistö vaaleissa Enemmistövaatimuksen lieventäminen tai kiristäminen Määräenemmistöpäätös Määräenemmistöpäätöksen määritelmä Määräenemmistöllä tehtävät päätökset Määräenemmistövaatimuksen lieventäminen tai kiristäminen Suostumus yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen Osakkaan suostumus yhdenvertaisuusperiaatteesta poikkeamiseen Päätöksen hyväksymisen merkitys Päätöksen moittiminen Viitesäännös yhtiökokouksen päätöksen moittimista koskeviin määräyksiin 119 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 9

4 Kunnossapitoa tai uudistuksia koskevat päätöksentekovaatimukset Päätös kunnossapidosta Yhtiökokouksen päätös kunnossapidosta Kunnossapidosta päättäminen enemmistöpäätöksellä Päätös kaikkien osakkeenomistajien rahoittamasta uudistuksesta Yhtiökokouksessa päätettävät uudistukset Enemmistöpäätöksellä päätettävät uudistukset Maksuvelvollisuuden muuttaminen kunnossapidon ja uudistuksen osalta Vastikkeen alentaminen eli hyvitys Kustannusten jakaminen tasan osakkaiden kesken Hissin jälkiasennuskustannusten jakaminen Hissin jälkiasennus vain osaan porrashuoneista tai yhtiöön, jossa on kerrostalon lisäksi rivitalo tai muita rakennuksia, joissa on osakehuoneistoja Vain tiettyihin huoneistoihin kohdistuva, vain näille etua tuottava uudistus Päätös muusta uudistuksesta Päätös ajankohdan tavanomaisen tason ylittävästä uudistuksesta Yhtiön hallinnassa olevien tilojen käyttäminen uudistukseen Yhtiövastikkeen periminen tavanomaisen tason ylittäviin uudistuksiin tai yhtiön tilojen käyttämiseen 146 Yhtiöjärjestyksen muuttamista, yhtiörakenteen muuttamista ja omaisuuden luovuttamista koskevat päätöksentekovaatimukset Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva päätös Varautuminen AOYL :ssä tarkoitettuun uudistukseen Yhtiöjärjestyksen muutoksen rekisteröiminen Nimellisarvosta luopuminen Suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Osakkaan suostumusta edellyttävät yhtiöjärjestyksen muutostilanteet Kulutukseen perustuva maksu Osakkaan suostumus yhtiöjärjestyksen muuttamiseen Yhtiöjärjestyksen kohtuullistaminen Oikeus kohtuullistamiskanteen nostamiseen Kanteen nostamisen edellytykset Yhtiöjärjestyksen muuttamista vastustavien osakkaiden merkitseminen yhtiökokouksen pöytäkirjaan Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

5 Kanneaika Vastaajat Kohtuullistamisen edellytykset Suostumus toiminnan tai yhtiömuodon muuttamiseen tai lopettamiseen tai omaisuuden luovuttamiseen Yksimielisyyttä edellyttävät päätökset Vähäinen kiinteistönluovutus Päätöksenteko tilanteessa, jossa yhtiön toiminnan jatkaminen tuottaisi vahinkoa Sulautuminen tuomioistuimen luvalla Osakkaan hyväksyntä Asunto-osakeyhtiön johto ja edustaminen 179 Yhtiön johto Hallitus ja isännöitsijä Asunto-osakeyhtiön hallitus Yhdenvertaisuusperiaatteen noudattaminen, huolellisuusvelvoite ja vahingonkorvausvastuu Yhtiön edustaminen 183 Hallituksen tehtävät ja päätöksenteko Hallituksen yleiset tehtävät Hallituksen yleiset tehtävät Rajoitukset hallituksen toimivaltaan Kiireelliset toimenpiteet Päätösten lainmukaisuuden valvonta Hallituksen päätöksenteko Päätöksentekomenettely hallituksessa Hallituksen päätösvaltaisuus Hallituksen jäsenen esteellisyys Hallituksen jäsenen esteellisyys osallistua asian käsittelyyn Hallituksen jäsenen esteellisyys yhtiön ja kolmannen välisissä tilanteissa Esteellisyys puhevaltaa käytettäessä Hallituksen kokoontuminen Hallituksen kutsuminen koolle Muiden kuin jäsenten läsnäolo hallituksen kokouksissa Hallituksen pöytäkirja Pöytäkirjan laatiminen ja sisältö Hallituksen pöytäkirjan julkisuus 212 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 11

6 7 Tehtävien siirtäminen Tehtävien siirtäminen isännöitsijältä hallitukselle Hallituksen ja isännöitsijän tehtävien siirtäminen yhtiökokoukselle 214 Hallituksen jäsenet sekä jäsenyyden alkaminen ja päättyminen Hallituksen jäsenet, varajäsenet ja puheenjohtaja Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen varajäsenen valinta Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsenten valinta Jäsenten valitseminen yhtiökokouksessa Jäsenten valitseminen muutoin kuin yhtiökokouksessa Hallituksen jäsenen kelpoisuus Hallituksen jäsenen kelpoisuusvaatimukset Hallituksen jäsenen asuinpaikkaa koskeva vaatimus Hallituksen jäsenen toimikausi Hallituksen jäsenten toimikausi Toimivalta toimikauden päättymisen jälkeen Hallituksen jäsenen eroaminen Hallituksen jäsenen oikeus erota Eroamisen voimaantulo Koko hallituksen eroaminen Hallituksen jäsenen erottaminen Oikeus erottaa hallituksen jäsen Erotetun jäsenen toimikauden päättyminen Hallituksen täydentäminen Säännös hallituksen täydentämisestä 230 Hallitusta koskevat muut säännökset Konsernisuhde Hallituksen konsernisuhteen muutokseen liittyvät toimet Sopimus ainoan osakkeenomistajan kanssa Yhtiön ja sen ainoan osakkaan välisten sopimusten dokumentointi 232 Isännöitsijä Isännöitsijän yleiset tehtävät Isännöitsijän yleiset tehtävät Isännöitsijän oikeus ryhtyä epätavallisiin tai laajakantoisiin toimiin Isännöitsijän läsnäolo hallituksen kokouksessa Isännöitsijän oikeus osallistua hallituksen kokoukseen Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

7 19 Isännöitsijään sovellettavat säännökset Hallituksen jäsentä koskevien säännösten soveltaminen isännöitsijään Isännöitsijän valinta, eroaminen ja erottaminen Isännöitsijän valitseminen Isännöitsijänä luonnollinen henkilö tai rekisteröity yhteisö Isännöitsijän eroaminen Isännöitsijän erottaminen Isännöintiyhteisön päävastuullinen isännöitsijä Velvollisuus ilmoittaa päävastuullinen isännöitsijä Päävastuulliselta isännöitsijältä edellytettävä asema Päävastuulliseen isännöitsijään sovellettavat säännökset 243 Edustaminen Hallitus ja isännöitsijä edustajina Hallitus yhtiön edustajana Isännöitsijä yhtiön edustajana Muut edustajat Muiden kuin lakisääteisten edustajien oikeus edustaa asunto-osakeyhtiötä Edustamisoikeuden rajoitukset Rajoitukset edustamisoikeuteen Edustajan toimien sitovuus Tilanteet, joissa edustajan tekemä oikeustoimi ei sido yhtiötä Riittävä osoitus siitä, että kolmas osapuoli tiesi toimivallan ylityksestä Tiedoksiannot yhtiölle Tiedoksianto asunto-osakeyhtiön edustajalle Sijaistiedoksianto 253 Isännöitsijäntodistus sekä kunnossapito- ja muutostyöilmoitusten säilyttäminen Isännöitsijäntodistus Isännöitsijäntodistus, sen antaja ja saaja Isännöitsijäntodistuksen sisältö Isännöitsijäntodistuksesta perittävä maksu Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta (365/2010) Kunnossapitoa tai muutostyötä koskevien ilmoitusten säilyttäminen Luettelo osakkaiden kunnossapito- ja muutostöistä Oikeus saada jäljennöksiä kunnossapito- ja muutostyöilmoituksista 280 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 13

8 8 Pääsy osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Pääsy osakehuoneistoon Huoneistoon pääsyyn oikeutetut ja pääsyn perusteet Osakehuoneistossa käynnin järjestäminen Oikeus saada virka-apua Osakehuoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Huoneiston hallintaanotto ja hallintaanottoperusteet Vähäisyysarviointi Yhtiökokouksen hallintaanottoa koskevan päätöksen sisältö Hallintaanottoajan alkaminen Varoituksen antaminen Varoituksen antaja ja sisältö Varoituksen tiedoksianto Tiedoksianto tuntemattomalle osakkaalle Käytöksen oikaiseminen varoituksen jälkeen Päätöksen tiedoksianto Hallintaanottopäätöksen tiedoksianto Päätöksen moittiminen ja täytäntöönpano Hallintaanottopäätöksen moittiminen Päätöksen täytäntöönpano Yhtiön hallintaan otetun osakehuoneiston vuokraaminen Vuokraamismenettely Vuokran käyttäminen ja tilittäminen osakkaalle Uuden omistajan oikeus saada osakehuoneisto hallintaansa Hallintaan otetun huoneiston siirtyminen uudelle omistajalle Tilintarkastus, toiminnantarkastus ja erityinen tarkastus 339 Tilintarkastus Sovellettava laki Asunto-osakeyhtiön tilintarkastuksessa sovellettavat lait Tilintarkastajan valinta Tilintarkastusvelvollisuus Tilintarkastajan valinta Varatilintarkastaja Asunto-osakeyhtiön velvollisuus valita varatilintarkastaja Varatilintarkastajaan sovellettavat säännökset Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

9 4 Tilintarkastajan toimikausi Toimikausiolettama Yhtiöjärjestyksen määräys toimikaudesta Velvollisuus valita tilintarkastaja Yhtiön velvollisuus valita tilintarkastaja Aluehallintoviraston määräämä tilintarkastaja 351 Toiminnantarkastus Toiminnantarkastajan valinta ja toimikausi Toiminnantarkastajaolettama Toiminnantarkastajan valinta määrävähemmistön vaatimuksesta Toiminnantarkastajan valinta yhtiökokouksessa Aluehallintoviraston määräämä toiminnantarkastaja Toiminnantarkastajan toimikausi Toiminnantarkastajan sijainen Toiminnantarkastajan sijaisen valitseminen Toiminnantarkastajan kelpoisuus ja riippumattomuus Toiminnantarkastajan yleinen kelpoisuus ja esteellisyys Toiminnantarkastajan erityinen kelpoisuus Toiminnantarkastajan riippumattomuus Toiminnantarkastuksen sisältö Toiminnantarkastuksessa tarkastettavat asiat Toiminnantarkastuskertomus Velvollisuus toiminnantarkastuskertomuksen antamiseen Toiminnantarkastuskertomuksen sisältö Este lausunnon antamiselle Toiminnantarkastajan huomautukset Toiminnantarkastuskertomuksen luovuttaminen Palkkio ja muut kustannukset Toiminnantarkastajan oikeus palkkioon ja tarkastuskustannusten kattaminen Toiminnantarkastajan tietojensaantioikeus, tietojenantovelvollisuus ja salassapitovelvollisuus Toiminnantarkastajan tietojensaantioikeus Toiminnantarkastajan läsnäolo-oikeus kokouksissa Toiminnantarkastajan tiedonantovelvollisuus yhtiökokouksessa Toiminnantarkastajan muu tiedonanto-oikeus Vahingonkorvausvelvollisuus 373 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 15

10 Erityinen tarkastus Erityisen tarkastuksen määrääminen Erityisen tarkastuksen hakeminen Ehdotus erityisen tarkastuksen toimittamisesta Aluehallintoviraston asema ja tehtävät erityisessä tarkastuksessa Erityinen tarkastaja Erityisen tarkastajan kelpoisuus ja häneen sovellettavat säännökset Tarkastuslausunto Erityisen tarkastuksen tarkastuslausunto Palkkio ja muut kustannukset Erityisestä tarkastuksesta maksettava palkkio ja tarkastuksen kustannusten kattaminen Oma pääoma, tilinpäätös, toimintakertomus ja konserni 383 Oma pääoma Oman pääoman lajit ja käyttö Oman pääoman lajit Sidottu oma pääoma Vapaa oma pääoma Vararahaston ja rakennusrahaston esittäminen Oman pääoman jakaminen ja muu käyttäminen Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto SVOP-rahaston käyttö 387 Tilinpäätös ja toimintakertomus Kirjanpitolain soveltaminen Tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen sovellettavat lait Tilikausi Asunto-osakeyhtiön tilikauden määrääminen ja sen muuttaminen Toimintakertomus Yhtiön velvollisuus laatia toimintakertomus AOYL:n edellyttämät toimintakertomustiedot Toimintakertomuksen tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä Tiedot rakenne- ja rahoitusjärjestelyistä Toimintakertomuksen tiedot omista osakkeista Velvollisuus ilmoittaa omia osakkeita koskevat tiedot Omista osakkeista ilmoitettavat tiedot Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

11 Yhtiön hallussa ja panttina olevat osakkeet sekä lähipiirisäännökset Konsernitilinpäätös Säännökset konsernitilinpäätöksen laatimisesta Konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus, jos emoyhtiö jakaa varoja Kirjanpitolautakunnan ohjeet ja lausunnot Määräys KILAn ohjeista ja lausunnoista 400 Konserni Konserni Konsernin määritelmä Jaettu ja välillinen määräysvalta Viittaussäännöksen selventäminen Varojen jakaminen 403 Yleiset säännökset Varojenjakotavat Varojenjakotilanteet Laiton varojenjako Maksukyvyn säilyttäminen Maksukykyä uhkaavan varojenjaon kielto Jaon perustuminen tilinpäätökseen Tilinpäätökseen perustuva varojenjako Velvollisuus varojen palauttamiseen Säännös jaettujen varojen palauttamisesta 408 Osinko ja vapaan oman pääoman rahaston jakaminen Jaettava määrä Säännös jaettavien varojen enimmäismäärästä Päätöksenteko Yhtiökokouksen päätös varojen jakamisesta Hallituksen valtuuttaminen päättämään varojen jakamisesta Jakopäätöksen sisältö 412 Muut säännökset Lainan ja vakuuden antamista koskevat rajoitukset Rajoitukset yhtiön lainan ja vakuuden antamiselle Laina tai vakuus lähipiirille Yhtiön lähipiiri Lähipiiri Lähipiirin laskentatapa Tuottamusolettama 417 Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari 17

12 Oikeustapaushakemisto 419 Asiahakemisto Asunto-osakeyhtiölaki kommentaari

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6

SISÄLLYS EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 SISÄLLYS ALKUSANAT 6. PAINOKSEEN 5 EDELLISEN PAINOKSEN ALKUSANAT 6 1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖ JA SEN HALLINTO 17 1.1 Asunto-osakeyhtiömuoto asumisessa ja asunto-osakeyhtiölain soveltamisala 17 1.1.1 Mikä on asunto-osakeyhtiö?

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA. SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI MENETTELYT YHTIÖKOKOUKSESSA SKH-Isännöinti Oy 13.10.2010 Asunto-osakeyhtiölaki 22.12.2009 Asunto-osakeyhtiölain kokonaisuudistus Pääosin nykykäytäntö kirjattu lakiin Eriytetään

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Uusi asunto-osakeyhtiölaki Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Uusi asunto-osakeyhtiölaki AA, OTT Mikko Pikkujämsä Syksy 2009 Oulu Johdanto uudistukseen Yleiset periaatteet ja toimielimet Lainsäädäntöhanke Asunto-osakeyhtiölakityöryhmän

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi

Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI. Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi Omistajaohjaus ja kuntien yhtiöt 10.04.2013 PIETARSAARI Pasi Pönkä lakimies, varatuomari pasi.ponka@kuntaliitto.fi tilintarkastajat yhtiön johto yhtiökokous hallintoneuvosto hallitus toimitusjohtaja yhtiöoikeudellinen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT 1 Oikeusministeriö Ohje Lainvalmisteluosasto Jyrki Jauhiainen 2.6.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKI - YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOSTARVE, YHTIÖKOKOUS, HALLITUKSEN JÄSENET, ISÄNNÖITSIJÄ JA TARKASTAJAT Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä

Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Toiminnantarkastus asunto-osakeyhtiössä Lahti, 31.1.2013 Elina Skarra lakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry YLEISTÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TARKASTUKSESTA Yleistä asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu

Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Hallituksen tehtävät, toiminta ja vastuu Oulu 26.4.2012 Jaana Sallmén, lakimies, VT Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry Sisältö Asunto-osakeyhtiön tarkoitus, toimijat ja toiminta Hallituksen

Lisätiedot

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU

HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU HALLITUKSEN TEHTÄVÄT, TOIMINTA JA VASTUU Iisalmi 21.9.2011 Anu Kärkkäinen Päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto ry SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden asunto-osakeyhtiölain säätämistä. Tavoitteena on uudistus, joka edistää

Lisätiedot

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto

Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Hallitustyöskentelyn ABC Seinäjoki 3.4.2013 Päälakimies Anu Kärkkäinen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto ry Luennon idea Luennolla käydään läpi: hallituksen toimintaa kronologisessa järjestyksessä

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011

HYVÄ HALLINTOTAPASUOSITUS TALOYHTIÖILLE 2011 Hyvä hallintotapa lisää luottamusta taloyhtiön toimintaan ja parantaa hallinnon toimivuutta. Hyvään hallintotapaan kuuluu omistajien tasapuolinen kohtelu ja heidän oikeuksiensa suojeleminen sekä osallistumiseen

Lisätiedot

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa

Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014. Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Hallituksen toiminta, tehtävät ja vastuut 1.4.2014 Mia Pujals Johtava lakimies, varatuomari Kiinteistöliitto Uusimaa Sisältö Asunto-osakeyhtiön toimielimet Hallituksen toiminta Kokoontuminen ja päätöksenteko

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot