Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa"

Transkriptio

1 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa olen hahmotellut yhdistymisen kustannuksia karkealla tasolla. Niin sanottujen suoraomisteisten kiinteistö-osakeyhtiöiden, joissa siis osakkeet eivät tuota oikeutta hallita mitään tiettyä tilaa, yhdistymisprosessi sisältää useita vaiheita, jotka voidaan jaotella seuraavasti: 1. Sulautuville yhtiöille laaditaan yhteinen sulautumissuunnitelma fuusiosuunnitelmarunko on liitteenä tässä vaiheessa tarvitaan myös tilintarkastajia tässä vaiheessa pitää olla käytännössä keskusteltu asiasta myös panttivelkojien kanssa II. III. IV. Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa Tarvittaessa hankintaan KHT- tai HTM-tilintarkastajan tai -yhteisön lausunto Käytännössä vaikka osakeyhtiölaki ei sitä tässä vaiheessa edellytä, sulautumisasia on hyvä viedä asukasdemokratian toteutumisen vuoksi joko yhtiökokousten käsiteltäväksi tai muutoin vakiintuneisiin elimiin asukasdemokratian toteutumiseksi - sulautumislainsäädäntö ei tätä edellytä V. Sulautumissuunnitelma ilmoitetaan kaupparekisteriin rekisteröitäväksi (kaupparekisterin 1 vaihe) - tämä tulee tapahtua 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukset ovat suunnitelman allekirjoittaneet - sulautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määrä-ajassa

2 2 jos yhtiökokoukset, joissa sulautumisesta päätetään, halutaan pitää tässä vaiheessa yhdistäen kaksi vaihetta, ne on syytä pitää nopealla aikataululla ilmoituksen tekevät kaikki yhtiöt yhdessä käsittelymaksu on 250 mikäli tässä vaiheessa ilmoitetaan muita tietoja, näistä maksettava erilliset käsittelymaksut VI. VII. Sulautumisesta päättävät yhtiökokoukset - jos sulautumisilmoitus saatetaan ensin rekisteröitäväksi 1 kuukauden kuluessa siitä, kun hallitukset ovat ne allekirjoittaneet, yhtiökokouksia, joissa päätetään varsinaisesta sulautumisesta, on aikaa pitää neljän (4) kuukautta siitä, kun suunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin Kuulutushakemus velkojille kaupparekisteriin (kaupparekisterin toinen vaihe) neljän kuukauden kuluessa suunnitelman rekisteröimisestä on haettava Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH) kuulutusta yhtiön velkojille kuulutusta hakevat kaikki sulautuvat yhtiöt vastaanottavan yhtiön on haettava kuulutusta, jos sulautuminen on tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun (EI YLEENSÄ OLE) ellei kuulutusta haeta määräajassa, sulautuminen raukeaa kaikki sulautumiseen osalliset yhtiöt voivat tehdä yhteisen hakemuksen - yhtiö - PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa sulautumista Oikeus vastustukseen on 1) velkojilla, joiden saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä 2) velkojalla, jonka saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetään ja jonka saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

3 3 PRH julkaisee kuulutuksen virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin. Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden on lähetettävä osakeyhtiölain 16 luvun 7 :ssä määritelty ilmoitus velkojille kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää Kyseisten ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävän ilmoituksen liitteeksi. Kuulutushakemuksen käsittelyyn menee aikaa lähes neljä kuukautta Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä VIII. Ilmoitukset velkojille (RM hoitaa käytännössä) - Yllä olevan mukaisesti yhtiöiden tulee lähettää tunnetuille velkojille ilmoitukset postitse Velkojien vastustuksesta Jos velkoja on vastustanut sulautumista, PRH ilmoittaa tästä yhtiölle. Velkojan vastustamisen myötä sulautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä. Asian käsittelyä on kuitenkin lykättävä, jos yhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä. IX. Kun kukaan velkojista ei vastusta, myöntää PRH sulautumisluvan X. Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta (kaupparekisterin kolmas vaihe) Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta yhtiökokous päätöksestä -- ja ajaksi ilmoitetaan Sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle, kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity. Samalla sulautuvat yhtiöt purkautuvat ja kombinaatiosulautumisessa vastaanottava yhtiö syntyy

4 4 Sulautumisen oikeusvaikutuksista on säädetty osakeyhtiölain 16 luvun 16 :ssä Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhteisen ilmoituksen. Jos kyse olisi kombinaatiosulautumisesta, täytettäisiin lisäksi uuden yhtiön osalta myös perustamisilmoituslomake Sulautumispäätökset kaikista osallisyhtiöistä Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa on Toimitusjohtajan todistus ilmoituksen tekemisestä yhtiön velkojille (ks. osakeyhtiölain 16 luvun 7 ja 14 ). Käsittelymaksut M. Sulautuneiden yhtiöiden kokoukset, joissa hyväksytään lopputilitys (ns. viimeiset tilinpäätökset) - ajoittuvat vuoden 2015 alkuun XII. Lopputilityksen rekisteröitäväksi ilmoittaminen (kaupparekisterin neljäs vaihe) Sulautuneiden yhtiöiden on ilmoitettava lopputilitys kaupparekisteriin kahden kuukauden kuluessa siitä, kun tilitys on vahvistettu osakkeenomistajien kokouksessa (ks. UOYL 16:17 ja 8:10). Lopputilityksestä tehtävä ilmoitus on maksuton Tätä varten on olemassa oma lomake Ilmoitukseen liitetään osakkeenomistajien kokouksen päätös lopputilityksen hyväksymisestä sekä lopputilitys

5 5 Yhdistymisen kustannukset Kaupparekisterimaksut ovat suuruusluokkaa eroa riippuen toteutustavasta ja tarvittavien kuulutusten määrästä Hinta-arvion asianajotoimiston palkkiosta vaihtelee eurossa + ALV (muun muassa yhdistymissuunnitelma, kutsut, pöytäkirjat, ilmoitukset, neuvottelut tilintarkastajan kanssa) Tarvittaessa tilintarkastuslausuntopalkkiot palkkiotaksojen mukaan Lisäksi tulevat kokouspalkkiot ja muut isännöinnin kustannukset sekä ylimääräisten tilinpäätösten /lopputilitysten laatimiskustannukset Aikataulut Tämän tyyppisiin yhdistymisiin on hyvä varata 6-10 kuukautta siten, että kun suunnitelmien laatiminen aloitetaan alkuvuodesta (helmi-maaliskuussa), ja täytäntöönpanoajankohdaksi otetaan , syntyy yleensä paras tulos.

6 1 / 1 SULAUTUMISSUUNNITELMA Allekirjoittaneet yhtiöt XX, YY, W. jne. ja KOY ovat tänään sopineet sulautumisesta ja yhtiöiden hallitukset ovat tätä tarkoitusta varten laatineet ja allekirjoittaneet seuraavan sulautumissuunnitelman. 1. Yhtiöt Sulautuvat yhtiöt Vastaanottava yhtiö 2. Yhtiöjärjestyksen muutokset 3. Vastikkeet 4. Pääomalainat 5. Sulautuvien yhtiöiden omistamat osakkeet 6. Vastikkeiden maksujärjestelyt 7. Erityiset edut ja oikeudet 8. Selvitys sulautumisen syistä 9. Varojen ja velkojen arvostus 10. Henkilökunta 11. Sulautumisen ilmoitukset ja täytäntöönpanon rekisteröinti 12. Sulautumissuunnitelman kappaleet Tämä sulautumissuunnitelma on laadittu ja allekirjoitettu xxx kappaleena, Kaikkien yhtiöiden hallitusten jäsenten allekirjoitukset

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516

SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1500 1516 SISÄLLYS N:o Sivu 1500 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 4189 1501 Laki liikepankeista

Lisätiedot

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa.

Sulautumisessa annettavilla uusilla osakkeilla ei voida käydä julkista arvopaperikauppaa. TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lappeenrannan KTK Oy:n ( Lappeenrannan KTK ) ja Imatran Kuljetus Oy:n ( Imatran Kuljetus ) hallitukset allekirjoittivat 9. päivänä toukokuuta 2006 sulautumissuunnitelman (

Lisätiedot

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen.

Osuuskunnan säännöissä voidaan kuitenkin määrätä, että osuuskunnan tarkoitus on pääasiassa aatteellisen tarkoituksen yhteinen toteuttaminen. 1 of 91 27/05/2011 11:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2001» 28.12.2001/1488 28.12.2001/1488 Seurattu SDK 479/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Osuuskuntalaki

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499. Osuuskuntalaki. N:o 1488 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2001 N:o 1488 1499 SISÄLLYS N:o Sivu 1488 Osuuskuntalaki... 4101 1489 Laki osuuskuntalain voimaanpanosta... 4168 1490 Laki kaupparekisterilain

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE Lounet Oy:n ( Lounet ) ja Liedon Puhelin Oy:n ( Liedon Puhelin ) hallitukset allekirjoittivat 25. päivänä elokuuta 2004 sulautumissuunnitelman ( Sulautumissuunnitelma ), jonka

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi.

Yksityisen osakeyhtiön arvopapereita ei saa ottaa arvopaperimarkkinalain (495/1989) 1 luvun 3 :ssä tarkoitetun julkisen kaupankäynnin kohteeksi. 1 of 77 19.6.2008 13:53 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 21.7.2006/624 21.7.2006/624 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Osakeyhtiölaki

Lisätiedot

VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN

VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN Raimo Immonen OTT, kauppaoikeuden professori, Turun kauppakorkeakoulu VELKOJA-ASEMASTA OSAKEYHTIÖN JAKAUTUESSA KOKONAAN TAI OSITTAIN Artikkeli Marraskuu 2007 Julkaistu Edilexissä 30.7.2010 www.edilex.fi/lakikirjasto/7177

Lisätiedot

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ

Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Jakautumisesite Tarjousesite 7.12.2004 KONE OYJ Kone Oyj:n ( Yhtiö tai Jakautuva Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt 1.11.2004 jakautumissuunnitelman ( Jakautumissuunnitelma ), jonka mukaan Kone Oyj jakautuu

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000

SISÄLLYS. N:o 338. Laki. kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille. Annettu Helsingissä 31 päivänä maaliskuuta 2000 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2000 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä huhtikuuta 2000 N:o 338 342 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Laki kiinteistön luovutuksesta Tampereen kaupungille... 851 339 Laki eräistä kiinteistöjärjestelyistä...

Lisätiedot

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004

TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 TARJOUSESITE SULAUTUMISESITE 12.5.2004 Elisa Oyj:n ( Elisa ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Elisa-konserni ) ja Yomi Oyj:n ( Yomi ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Yomi-konserni ) hallitukset allekirjoittivat

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302. Laki. N:o 294. osakeyhtiölain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302. Laki. N:o 294. osakeyhtiölain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä toukokuuta 1998 N:o 294 302 SISÄLLYS N:o Sivu 294 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 1047 295 Laki osuuskuntalain 9 luvun muuttamisesta... 1050

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE

TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE 7.4.2008 TIIVISTELMÄ JA ARVOPAPERILIITE Lännen Puhelin Oy:n ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy:n ( STT ) hallitukset allekirjoittivat 14. päivänä helmikuuta 2008 Sulautumissuunnitelman, jonka mukaan LP

Lisätiedot

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002

Neuvonantaja SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 SULAUTUMISMUISTIO 3.4.2002 Wecan Electronics Oyj ( Wecan ) ja Scanfil Oy ( Scanfil ) julkaisevat tämän sulautumismuistion liittyen Wecanin ja Scanfilin ehdotettuun sulautumiseen. Wecanin ja Scanfilin hallitukset

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot ja

Lisätiedot

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS

HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS HANHIKIVEN SÄHKÖNMYYNTI OY:N OSAKASSOPIMUS 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 2 OSAPUOLET... 4 3 TAUSTA JA TARKOITUS... 4 4 YHTIÖN TOIMINNAN TARKOITUS... 5 5 YHTIÖN HALLINTO... 5 6 YHTIÖN RAHOITUS...7 7 OSAKKEIDEN

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suur-Savon Sähkö Oy 13.02.2013 14:44:32 1(6) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 13.02.2013 Toiminimi: Suur-Savon Sähkö Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 0215863-7

Lisätiedot

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio

4(20) Vahva tuotekehitysportfolio BIOTIE THERAPIES OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.4.2002 Klo 9.00 1(20) BIOTIE THERAPIES, CONTRAL PHARMA JA CARBION FUUSIOITUVAT JA MUODOSTAVAT VAHVAN LÄÄKEKEHITYS- JA BIOTEKNIIKKAYHTIÖN - Biotie Therapies Oyj:n,

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7.2010 Asunto-osakeyhtiölaki Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Valtioneuvoston asetus osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta Keski-Suomen

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt.

Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. SÄÄNNÖT Tällä asiakirjalla vahvistetaan TaitavatKädet Osuuskunta -nimisen yrityksen viralliset säännöt. Tässä määritellyt säännöt on hyväksytty Osuuskunnan perustamiskokouksessa. 1 OSUUSKUNNAN NIMI JA

Lisätiedot

LSO Osuuskunnan säännöt

LSO Osuuskunnan säännöt LSO Osuuskunnan säännöt Merkitty kaupparekisteriin 7.12.2012 LSO OSUUSKUNTA Y-tunnus: 0142110-6 Kotipaikka: Turku 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on suomeksi LSO Osuuskunta ja ruotsiksi

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä. Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6. Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisterijärjestelmä Sivu 1 09.09.2009 Y-tunnus: 2266897-6 Yritys- ja yhteisötunnus: 2266897-6 Yhtiö: Etelä-Hartolan vesiosuuskunta Kasitteleva toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot