Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen Rahaston nimeäminen Rahastot ja kaupparekisteri Sidotun oman pääoman rahastot KPL:n mukainen arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto VOYL:n aikaiset vara- ja ylikurssirahastot Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma A. Hallituksen velvollisuudet B. Osakepääoman menettämistä koskevan merkinnän poistaminen Oman pääoman aleneminen alle puoleen osakepääomasta R Osakeanti 1 Yleistä Mikä on osakeanti ja miten se toimeenpannaan A. Mitä osakeanti merkitsee B. Erilaiset osakeannit C. Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet Missä tarkoituksissa osakeanteja toimeenpannaan Osakeannista päättävä toimielin ja päätöksentekojärjestys (ks. myös 3.2.C) Osakkeenomistajan etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin A. OYL:n mukainen etuoikeus B. Mahdollisuus yhtiöjärjestyksessä määrätä etuoikeudesta

2 1.5 Etuoikeuden syrjäyttäminen osakeantipäätöksellä eli suunnattu osakeanti A. Yleistä B. Käyttämättömät merkintäoikeudet silloin, kun osakkeenomistajilla on osakkeenomistuksen mukainen etuoikeus osakeannilla annettaviin osakkeisiin C. Yhtiökokousta koskevat erityiset edellytykset D. Erityiset muodolliset edellytykset silloin, kun hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin suuntaamisesta ja hallitus päättää asiasta E. Painava taloudellinen syy maksullisen suunnatun osakeannin edellytyksenä F. Maksutonta osakeantia koskeva erityisen painava taloudellinen syy G. Suunnattu osakeanti ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Osakeantipäätöksen ajallinen edellytys Osakeannista päättäminen yhtiökokouksessa (ks. myös 1.3) Kokouskutsusta osakeantia käsittelevään yhtiökokoukseen Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen Maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisältö A. OYL:n mukaan päätöksen sisällöstä yleensä B. OYL:n mukaan päätöksessä mainittavat seikat C. Tietyissä tilanteissa pakolliset määräykset D. Vapaaehtoisista määräyksistä E. Seurauksista, jos osakeantipäätös ei sisällöltään täytä OYL:ssa ja/tai yhtiöjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia Osakeantipäätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset A. Osakeantipäätös B. Ilmoitus annettavien osakkeiden määrää koskevasta muutoksesta C. Osakeantipäätöksen peruuttaminen Merkintäoikeutetun oikeus saada tietoja osakeantipäätöksestä ja yhtiön taloudellisesta asemasta A. Osakeantipäätöksestä ilmoittaminen osakkeenomistajille B. Osakkeenomistajien saatavilla pidettävät asiakirjat Hallituksen oikeus päättää osakeannista Yleistä Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisällöstä E. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Tiedonanto osakkeenomistajille

3 C. Tiedonanto muille merkitsijöille kuin osakkeenomistajille D. Osakeantipäätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset Osakkeen maksaminen apportilla (kvalifioitu osakeanti) tai siihen rinnastettu menettely Yleistä Millainen omaisuus voi olla apporttina Osakeantipäätöksen apporttia koskevat määräykset ja merkintähinnan maksaminen apportilla A. Osakeantipäätöksen apporttia koskevat määräykset B. Merkintähinnan maksaminen apportilla Seurauksista, jos osakeannissa ei ole otettu huomioon, mitä OYL:ssa on apportista säädetty Osakemerkintä edellytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta Osakkeiden merkintä Merkinnän sääntely A. Merkinnän muoto B. Merkintätahdonilmaisun sisältö Merkintäoikeuden osoittaminen osakkeita merkittäessä A. Merkintäoikeus on osakkeenomistajilla B. Merkintäoikeus on muilla kuin osakkeenomistajilla Ehdollinen merkintä Merkinnän hyväksyminen Osakemerkinnän pätemättömyydestä Merkintähinnan maksu muutoin kuin apportilla ja maksun laiminlyönti Merkintähinnan maksaminen ja merkintähintana saatujen varojen käyttö A. Merkintähinnan maksutapa B. Pankkitilillä olevien varojen käyttö C. Merkintähinnan maksu kuittaamalla D. Vastuu osakkeen maksamisesta, kun osake siirtyy uudelle omistajalle ennen merkintähinnan kokonaan maksamista Maksun laiminlyönnin oikeusseuraamukset A. Yleistä B. Yhtiön toimenpiteet C. Merkitsijän korvausvelvollisuus Osakeantiin perustuvan saamisen luovutus- ja panttauskielto Maksulliseen osakeantiin liittyvä ilmoitus kaupparekisteriin ja sen johdosta rekisteriin tehtävät merkinnät Edellytykset kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiselle A. Mitä tilanteita ilmoitusvelvollisuus koskee

4 B. Edellytykset ilmoituksen tekemiselle ja kaupparekisterimerkinnälle C. Päällekkäiset osakeannit Kaupparekisteri-ilmoituksen sisältö ja sen liitteet Osakeannin raukeaminen Raukeamisen aiheuttavista tilanteista A. Raukeaminen ennen osakeantia koskevien merkintöjen tekemistä kaupparekisteriin. 122 B. Osakeannin raukeaminen sitä koskevien kaupparekisterimerkintöjen jälkeen Raukeamiseen liittyvistä oikeusseuraamuksista Maksuton osakeanti Miten maksuton osakeanti toimeenpannaan Maksutonta osakeantia koskevan päätöksen sisältö A. OYL:n mukaan päätöksen sisällöstä yleensä B. OYL:n mukaan päätöksessä mainittavat seikat C. Vapaaehtoisista määräyksistä Hallituksen oikeus päättää maksuttomasta osakeannista Maksuton osakeanti yhtiölle A. Yleistä B. Osakkeiden antamisesta päättäminen C. Annettavien osakkeiden lukumäärä ja laji Osakeantipäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Maksuttomalla osakeannilla annettavan osakkeen menettäminen Osakasoikeuksien saaminen S Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 1 Yleistä :1:ssä säädettyjen oikeuksien oikeudellisesta ja taloudellisesta luonteesta A. Mikä on optio-oikeus tai muu osakkeisiin oikeuttava erityinen oikeus B. Vaihtovelkakirja C. Optiolaina D. Optio-oikeuden tai muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden siirtäminen Osakkeenomistajien tai yhtiön oikeus optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin Voitto-osuuslaina eli partiaarinen debentuuri Päätöksestä yleensä Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta päättäminen yhtiökokouksessa (ks. myös 1.4) Kokouskutsusta optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista käsittelevään yhtiökokoukseen Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen (ks. myös R.2.2)

5 2.3 Päätöksen sisältö A. Jokaiseen päätökseen sisällytettävät määräykset B. Määräyksistä, jotka tietyissä tilanteissa on sisällytettävä päätökseen tai joilla poiketaan OYL:n olettamasäännöksistä C. Vapaaehtoisista määräyksistä Optio-oikeuksien tai 10:1:ssä tarkoitettujen muiden oikeuksien antamista koskevaan päätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset A. Päätöksen ilmoittaminen B. Ilmoitus annettavien osakkeiden määrää koskevasta muutoksesta C. Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen Optio-oikeuksien ja muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien saamiseen/ merkintään oikeutettujen oikeus saada tietoja päätöksestä ja yhtiön taloudellisesta asemasta Hallituksen oikeus päättää optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta Yleistä Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisältö E. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Tiedottaminen hallituksen päätöksestä niille, joille on tarkoitus antaa optiooikeuksia tai muita 10:1:ssä tarkoitettuja oikeuksia C. Optio-oikeuksien ja muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamispäätökseen liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien merkintä Mitä sääntely koskee Merkinnän muoto Merkintätahdonilmaisun sisältö Muuta Merkintähinnan maksu ja sen laiminlyönti Maksu (ks. myös R.6.1) A. Maksutapa B. Pankkitilillä olevien varojen käyttö C. Merkintähinnan maksu kuittaamalla D. Vastuu optio-oikeuden tai muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden merkintähinnan maksamisesta, kun oikeus siirtyy uudelle omistajalle ennen merkintähinnan kokonaan maksamista

6 5.2 Maksun laiminlyönnin oikeusseuraamukset A. Yleistä B. Yhtiön toimenpiteet Optio-oikeuden ja muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden merkintähintasaamisen luovutus- ja panttauskielto Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisen/ merkitsemisen raukeaminen A. Raukeamisen oikeusseurauksista Osakkeiden merkintä ja osakasoikeuksien saaminen OYL:n soveltaminen optio-oikeuksiin ja vaihtovelkakirjoihin, joiden antamisesta on päätetty ennen OYL:n voimaantuloa T U Pääomalaina 1 Pääomalainan tarve ja luonne Pääomalainan pakolliset määräykset Pääomalainasta sopiminen, siitä päättäminen ja sopimus lainaehtojen muuttamisesta Sopimuksen muoto ja sopimuksen sisällöstä muiden kuin OYL:ssa edellytettyjen määräysten osalta Pääomalainasta päättäminen Pääomalainamääräysten muuttaminen Pääomalainan velkojiensuojamenettelystä Pääomalainojen keskinäinen suhde Seuraukset, jos pääomalainaa koskevia OYL:n säännöksiä ei ole noudatettu Osakepääoman muutokset 1 Yleistä Korottamistavat Päätös osakepääoman korottamisesta Osakkeiden taikka optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien merkintähinta Rahastokorotus A. Yleistä B. Korotus yhtiökokouksen päätöksellä C. Valtuutus hallitukselle ja hallituksen päätös D. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Osakepääomasijoitus Osakepääoman korottamispäätöksen ajallinen edellytys

7 4 Osakepääoman korottamisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Yleistä Osakepääoman korottaminen maksullisesti Rahastokorotus Osakepääomasijoitus Kaupparekisterimerkinnän oikeusvaikutus Osakepääoman alentaminen Missä tarkoituksessa osakepääomaa voidaan alentaa Alentamispäätös ja siihen liittyvät seikat A. Mikä toimielin päättää osakepääoman alentamisesta B. Kokouskutsu osakepääoman alentamisesta päättävään yhtiökokouksen C. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen D. Päätöksentekojärjestys E. Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Velkojiensuoja osakepääomaa alennettaessa Yleistä Velkojiensuojaa edellyttävät osakepääoman alentamistavat Kuka on yhtiön velkoja Velkojiensuojamenettely A. Kaupparekisteri-ilmoitus ja siihen perustuva kuulutuksen hakeminen velkojille B. Kuulutus velkojille C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Velkojan toimenpiteet E. Tuomioistuinmenettely Osakepääoman alentamisen merkitseminen kaupparekisteriin A. Alentaminen, jota velkojat eivät voi vastustaa B. Alentaminen, jota velkojat voivat vastustaa Osakepääoman alentamisen voimaantulo Osakepääoman alentamiseen liittyvä varojenjakorajoitus V Yhtiön omat osakkeet 1 Yleisiä näkökohtia yhtiön omista osakkeista Yhtiön omiin osakkeisiin liittyvästä sääntelystä OYL:ssa Mitä OYL:ssa tarkoitetaan osakkeiden hankkimisella ja lunastamisella Miksi yhtiö haluaa omistaa omia osakkeitaan Osakkeiden merkintä Omien osakkeiden tuleminen yhtiön omistukseen Erilaisista yhtiön saannoista ja OYL 15 luvun säännösten soveltamisesta niihin

8 2.2 Vapaata omaa pääomaa ja yhtiön maksukykyä koskevat edellytykset Omien osakkeiden omistamista koskevat määrälliset rajoitukset A. Julkinen osakeyhtiö B. Yksityinen osakeyhtiö Päätöksenteko omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta Yhtiön toimielin, joka päättää asiasta Yhtiökokouksen päätöksenteko ja siihen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksentekojärjestys D. Päätöksen sisältö E. Päätöksen ilmoittaminen osakkeenomis tajille F. Asiakirjojen saatavilla pitäminen hankkimis-/lunastamispäätöksen jälkeen Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Mitä tarkoitetaan osakkeiden suunnatulla hankkimisella ja lunastamisella Aineelliset edellytykset A. Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy B. Hankinnan ehdoista Yhtiökokouskutsun sisällöstä Päätöksentekojärjestys A. Hankkiminen B. Lunastaminen Hallituksen oikeus valtuutuksen nojalla hankkia tai lunastaa yhtiön omia osakkeita Missä tilanteissa valtuutus voidaan antaa Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksentekojärjestys D. Päätöksen sisältö Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Päätöksen ilmoittaminen osakkeenomis tajille (ks. myös 3.2.E) C. Asiakirjojen saatavilla pitäminen ennen osakkeiden hankkimista Lunastusehtoiset osakkeet Yleistä A. Lunastusehtoiset osakkeet verrattuna muihin osakkeisiin B. Ennen OYL:n voimaantuloa annetut lunastusehtoiset tai niihin verrattavat osakkeet

9 6.2 Yhtiöjärjestyksen lunastusehtoisia osakkeita koskevat määräykset (ks. C kohta) Päätös hankkimisesta ja/tai lunastamisesta A. Päätös yhtiökokouksessa B. Hallituksen valtuuttaminen päätöksentekoon julkisessa osakeyhtiössä C. Hallituksen päätös Päätöksestä tiedottaminen osakkeenomistajille Yhtiön toimenpiteet omistamiensa tai tytäryhteisönsä omistamien yhtiön osakkeiden suhteen Mitä yhtiö voi tai mitä sen pitää tehdä Omien osakkeiden pitäminen yhtiön omistuksessa Osakkeiden luovuttaminen A. Osakkeiden luovuttamisesta yleensä B. Vastoin OYL:a hankitut tai lunastetut omat osakkeet C. Julkiselle osakeyhtiölle säädetty velvollisuus luovuttaa sallitun omistusosuuden ylittävät osakkeet Osakkeiden mitätöinti A. Vapaaehtoinen mitätöinti B. OYL:n mukaan pakollinen mitätöinti C. Mitätöinnin ilmoittaminen kaupparekisteriin Omien osakkeiden ottaminen pantiksi Paljonko osakkeita saadaan ottaa pantiksi Päätöksenteko osakeyhtiön päättäessä ottaa pantiksi omia osakkeita Yhtiön saatavan periminen pantin arvosta X Tilinpäätökseen liittyvien seikkojen sääntely Oyl:ssa 1 Otsikossa mainittujen asioiden käsittely tässä teoksessa Tilinpäätöksestä ja sen käsittelystä yhtiön elimissä Tilinpäätöksestä yleensä Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Laaditun tilinpäätöksen käsittely yhtiön toimielimissä A. Tilintarkastajat B. Hallintoneuvosto C. Yhtiökokous Toimintakertomus Velvollisuus laatia toimintakertomus ja sitä koskevat periaatteet Sisältö Konserni Konsernit ja niiden sääntely

10 4.2 Mikä on konserni OYL:n mukaan A. Konsernista yleensä B. Äänivaltaan perustuva määräysvalta C. Hallituksen jäsenten enemmistön nimitysoikeuteen perustuva määräysvalta D. Tosiasiallinen määräysvalta E. Alakonserni tai konserni, joka muuten perustuu välilliseen suhteeseen emo- ja tytäryrityksen välillä Konsernisuhteen ja sen lakkaamisen toteaminen Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös A. OYL:iin ja KPL:iin perustuva velvollisuus B. Yksityistä osakeyhtiötä koskevat poikkeukset Tilinpäätöksen julkisuus Asiakirjojen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja oikeudesta saada niistä jäljennös Sanktiot rekisteri-ilmoituksen laiminlyönnistä Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen liittyvät sanktiot Y Voitonjako ja yhtiön muu varojen käyttö yhtiön normaalin toiminnan aikana 1 Varojenjakoa koskevat periaatteet Kenelle kuuluu osakeyhtiön tuottama taloudellinen tulos A. Osakkeenomistajat B. Muut kuin osakkeenomistajat C. Konserniavustus Tavat, joilla yhtiön varoja saadaan jakaa osakkeenomistajille Voitonjako osakkeenomistajille Voitonjakoon käytettävät varat Vapaa oma pääoma Maksukyky Aktivoidut tutkimus- ja perustamismenot ylimenokaudelta Voitonjaosta päättäminen Voitonjakopäätöksen tekemisestä yleensä Päätöksen tekeminen yhtiökokouksessa A. Yleistä B. Kokouskutsu voitonjaosta päättävään yhtiökokouksen C. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen D. Päätöksentekojärjestys E. Rajoitukset

11 4.3 Hallitus ja voitonjakopäätös A. Hallituksen ehdotus tai hyväksyminen yhtiökokouksen päätöksen edellytyksenä B. Hallituksen oikeus valtuutuksen nojalla päättää osingonjaosta C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisällöstä E. Hallituksen päätös Varojenjako kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella Vähemmistöosinko A. Tarpeesta säännellä osingon vähimmäismäärää B. Oikeus poiketa OYL:ssa vähemmistöosingosta säädetystä joko yhtiöjärjestyksen määräyksin tai sopimuksin C. 13:7 1 :n mukaiset edellytykset vähemmistöosingon maksamiselle D. Rajoitukset E. Vähemmistöosingon määrä F. Moiteoikeus Velkojiensuoja voitonjaossa A. Yleensä velkojiensuojasta yhtiön varoja jaettaessa B. Kuulutus velkojille C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Velkojan toimenpiteet E. Tuomioistuinmenettely Voitonjaon ajankohta, vanhentuminen ja maksaminen Ajankohta Vanhentuminen Maksaminen Yhtiön oikeus lahjoituksen tekemiseen Yhtiön omien ja emoyhtiön osakkeiden hankinnan rahoittaminen Rahoituskiellon ulottuvuus Yhtiön ja yhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden osakehankinnan rahoitus Oikeusseuraamuksista silloin, kun osakehankintaa on rahoitettu OYL:n vastaisesti Osakeyhtiön varojen laittomasta jakamisesta ja siihen liittyvistä oikeusseuraamuksista Mikä on laitonta varojenjakoa Laittoman varojenjaon oikeusseuraamuksista A. Velvollisuus palauttaa laittoman varojenjaon nojalla saadut varat yhtiölle ja siihen läheisesti liittyvät oikeusseuraamukset B. Laittomaan varojenjakoon perustuva vahingonkorvausvelvollisuus C. Rangaistusseuraamus

12 Z Osakeyhtiöiden sulautuminen eli fuusio 1 Sulautumisesta yleensä Sulautumisen käsite, tavoitteet ja sääntely Sulautumisen lajit Selvitystilan vaikutus sulautumiseen Sulautumisten samanaikaisuus Sulautumisen toteuttamisaika Sulautumissuunnitelma Pakollisuus ja muoto Sisältö A. Varsinainen sisältö B. Liite Tilintarkastajan lausunto A. Lausunnon tarkoituksesta B. Tilintarkastajan valinta C. Lausunto ja sen sisältö D. Poikkeukset lausunnon sisältöön E. Palkkio F. Säännösten rikkominen Sulautumis- eli fuusiovastike (ks. myös ja 5-kohdat sekä 6.4) Sulautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojiensuoja sulautumisessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Menettely A. Velkojat, joita menettely koskee B. Kuulutuksen hakeminen C. Kuulutus velkojille D. Ilmoitus yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yrityssaneeraus ja sulautuminen Sulautumisesta päättäminen Päätöksen tekevä elin A. Yleistä B. Hallitus päättäjänä C. Yhtiökokous D. Hyväksymispäätöksen ajankohta Kokouskutsu yhtiökokoukseen A. Mistä lähtien kutsun saa toimittaa B. Kutsuaika

13 C. Kutsun toimittamistapa D. Kutsun sisältö Osakkeenomistajien oikeus saada vastaanottavassa yhtiössä yhtiökokous päättämään sulautumisesta A. Osakkeenomistajille tehtävä ilmoitus, kun yhtiökokousta ei kutsuta koolle B. Osakkeenomistajan vaatimus C. Yhtiökokouksen kutsuminen koolle Osakkeenomistajien oikeus saada ennen päätöksentekoa tiedoksi sulautumiseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja A. Tavat, joilla osakkeenomistajille annetaan tiedot asiakirjoista B. Nähtävillä pidon ajankohta C. Asiakirjat, joita nähtävänä pito ja lähettäminen koskevat sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä D. Asiakirjojen nähtävillä pito kolmikantasulautumisessa E. Erityinen tiedonanto sulautumisesta päättäville yhtiökokouksille Päätöksentekojärjestys yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Hyväksyvän sulautumispäätöksen oikeusvaikutuksista sulautumisvastikkeen saamiseen Jakautumispäätöksen pätemättömyys Sulautumisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Ilmoittaminen ja ilmoituksen sisältö Ilmoituksen liitteet Rekisteröiminen Sulautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset Voimaantulon ajankohta Sulautuvan yhtiön purkautuminen A. Sulautuva yhtiö sulautumisen jälkeen B. Lopputilitys Varojen ja velkojen siirtyminen Sulautumisvastikkeen saaminen A. Osakkeenomistajan aseman saavuttaminen vastaanottavassa yhtiössä B. Osakasoikeuksien saaminen vastaanottavassa yhtiössä C. Muu sulautumisvastike kuin vastaanottavan yhtiön osakkeet D. Oikeuden sulautumisvastikkeen saamiseen menettäminen Sulautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Vähemmistösuoja sulautumisessa A. Vastaanottava yhtiö B. Sulautuva yhtiö

14 8.2 Lunastamisen edellytykset A. Osakkeenomistaja B. Optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltija Lunastusmenettely A. Hakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle B. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tehtävistä C. Välimiesmenettelyn vireille tulo ja sen oikeusvaikutus D. Välimiesmenettelyn aloittaminen E. Uskottu mies F. Oikeudenkäyntikulut G. Välitystuomio ja sen ilmoittaminen asianosaisille H. Välitystuomion ilmoittaminen kaupparekisteriin I. Muutoksenhaku välitystuomioon J. Välitystuomion täytäntöönpano K. Sulautumisen raukeamisen vaikutus lunastamiseen Lunastushinta ja sen maksu A. Lunastushinnan määrä B. Lunastushinnalle maksettava korko C. Lunastushinnan maksuajankohta D. Lunastushinnan maksaja E. Varat, joita saa käyttää lunastushinnan maksuun F. Lunastushinnan maksu ja lunastushinnan tallettaminen G. Sulautumisen raukeamisen vaikutus lunastushinnan maksamiseen Rajat ylittävä sulautuminen Mitä OYL:ssa tarkoitetaan rajat ylittävällä sulautumisella A. Millaisia sulautumisia OYL:ssa säännellään B. Ulkomaiset yhtiöt, jotka voivat olla osallisia sulautumisessa C. Suomalaisen osakeyhtiön sulautuminen ulkomaiseen emoyhteisöön Sulautumissuunnitelma ja hallituksen selvitys A. Sulautumissuunnitelma B. Hallituksen selvitys Riippumattoman asiantuntijan lausunto Sulautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojien suoja Päätös sulautumisesta Sulautumispäätöksen oikeusvaikutuksista Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Suomeen rekisteröitävän sulautumisen täytäntöönpano A. Ilmoitus kaupparekisteriin B. Rekisteröiminen

15 C. Ulkomaisen yhtiön Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen poistaminen rekisteristä D. Ilmoitus ulkomaiselle rekisteriviranomaiselle Toiseen valtioon rekisteröitävän sulautumisen täytäntöönpano A. Luvan hakeminen sulautumisen täytäntöönpanolle B. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan rekisteröinti C. Sivuliike Suomessa sulautumisen jälkeen D. Yrityskiinnitys sulautumisessa E. Todistus luvasta F. Suomalaisen osakeyhtiön poistaminen rekisteristä Sulautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset A. Voimaantulon ajankohta B. Sulautuvan yhtiön purkautuminen ja kombinaatiofuusiossa uuden yhtiön syntyminen C. Varojen ja velkojen siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle D. Sulautumisvastikkeen saaminen E. Lopputilitys sulautuvassa yhtiössä Sulautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Å OsakeyhtiÖn jakautuminen eli diffuusio 1 Jakautumisesta yleensä Mitä OYL:ssa tarkoitetaan osakeyhtiön jakautumisella Jakautumisen toteuttamistavat Sulautumisen tai selvitystilan vaikutus jakautumiseen A. Sulautuminen B. Selvitystila Jakautumisien samanaikaisuus Jakautumisen toteuttamisaika Jakautumissuunnitelma Pakollisuus ja muoto Sisältö A. Varsinainen sisältö B. Liite Tilintarkastajan lausunto A. Lausunnon tarkoituksesta B. Tilintarkastajan valinta C. Lausunto ja sen sisältö D. Poikkeukset lausunnon osalta E. Palkkio F. Säännösten rikkominen Jakautumisvastike (ks. myös ja 5-kohdat sekä 6.4) Jakautumissuunnitelman rekisteröinti

16 3 Velkojiensuoja jakautumisessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Menettely A. Velkojat, joita menettely koskee B. Kuulutuksen hakeminen velkojille C. Kuulutus velkojille D. Ilmoitus yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yrityssaneeraus ja jakautuminen Jakautumisesta päättäminen Päätöksen tekevä elin A. Yleistä B. Hallitus päättäjänä C. Yhtiökokous D. Hyväksymispäätöksen ajankohta Kokouskutsu yhtiökokoukseen A. Mistä lähtien kutsun saa toimittaa B. Kutsuaika C. Kutsun toimittamistapa D. Kutsun sisältö Osakkeenomistajien oikeus saada vastaanottavassa yhtiössä yhtiökokous päättämään jakautumisesta A. Osakkeenomistajille tehtävä ilmoitus, kun yhtiökokousta ei kutsuta koolle B. Osakkeenomistajan vaatimus C. Yhtiökokouksen kutsuminen koolle Osakkeenomistajien oikeus saada ennen päätöksentekoa tiedoksi jakautumiseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja A. Tavat, jolla osakkeenomistajille annetaan tiedot asiakirjoista B. Nähtävänä pidon ajankohta C. Asiakirjat, joita nähtävänä pito ja lähettäminen koskee D. Erityinen tiedonanto jakautumisesta päättäville yhtiökokouksille Päätöksentekojärjestys yhtiökokouksessa A. Normaalitilanne B. Jakautuvassa yhtiössä on erilajisia osakkeita C. Jakautuva yhtiö, joka jakautuu yhteen tai useampaan perustettavaan yhtiöön Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Hyväksyvän jakautumispäätöksen oikeusvaikutuksista jakautumisvastikkeen saamiseen Jakautumispäätöksen pätemättömyys

17 5 Jakautumisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Ilmoittaminen ja ilmoituksen sisältö Ilmoituksen liitteet Rekisteröiminen Jakautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset Voimaantulon ajankohta Jakautuvan yhtiön purkautuminen kokonaisjakautumisessa A. Jakautuva yhtiö kokonaisjakautumisen jälkeen B. Lopputilitys Varojen ja velkojen siirtyminen vastanottavalle yhtiölle A. Pääsääntönä varojen siirtyminen B. Jakautumissuunnitelmassa mainitsemattomat varat C. Jakautumiseen ulkopuolisten seikkojen vaikutus omaisuuden tai sopimussuhteiden siirtymiseen D. Jakautuvan yhtiön ja vastaanottavan yhtiön omistamat jakautuvan yhtiön osakkeet E. Vastuu jakautuvan yhtiön veloista jakautumisen jälkeen Jakautumisvastikkeen saaminen A. Osakkeenomistajan aseman saavuttaminen vastaanottavassa yhtiössä B. Osakasoikeuksien saaminen vastaanottavassa yhtiössä C. Muu jakautumisvastike kuin vastaanottavan yhtiön osakkeet D. Oikeuden jakautumisvastikkeen saamiseen menettäminen Jakautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien erityinen oikeussuoja jakautumisessa Vähemmistösuoja jakautumisessa A. Jakautuva yhtiö B. Vastaanottava yhtiö Lunastamisen edellytykset A. Osakkeenomistaja B. Optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltija Lunastusmenettely A. Hakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle B. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tehtävistä C. Välimiesmenettelyn vireille tulo ja sen oikeusvaikutus D. Välimiesmenettelyn aloittaminen E. Uskottu mies F. Oikeudenkäyntikulut G. Välitystuomio ja sen ilmoittaminen asianosaisille H. Välitystuomion ilmoittaminen kaupparekisteriin I. Muutoksenhaku välitystuomioon

18 J. Välitystuomion täytäntöönpano K. Jakautumisen raukeamisen vaikutus lunastamiseen Lunastushinta ja sen maksu A. Lunastushinnan määrä B. Lunastushinnalle maksettava korko C. Lunastushinnan maksuajankohta D. Lunastushinnan maksaja E. Varat, joita saa käyttää lunastushinnan maksuun F. Lunastushinnan maksu ja lunastushinnan tallettaminen G. Jakautumisen raukeamisen vaikutus lunastushinnan maksamiseen Rajat ylittävä jakautuminen Mitä OYL:ssa tarkoitetaan rajat ylittävällä jakautumisella A. Millaisia jakautumisia OYL:ssa säännellään B. Ulkomaiset yhtiöt, jotka voivat olla osallisia jakautumisessa Jakautumissuunnitelma ja hallituksen selvitys A. Jakautumissuunnitelma B. Hallituksen selvitys Riippumattoman asiantuntijan lausunto Jakautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojien suoja Päätös jakautumisesta Jakautumispäätöksen oikeusvaikutuksista Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Suomeen rekisteröitävän jakautumisen täytäntöönpano A. Ilmoitus kaupparekisteriin B. Rekisteröiminen C. Ulkomaisen yhtiön Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen poistaminen rekisteristä D. Ilmoitus ulkomaiselle rekisteriviranomaiselle Toiseen valtioon rekisteröitävän jakautumisen täytäntöönpano A. Luvan hakeminen jakautumisen täytäntöönpanolle B. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan rekisteröinti C. Sivuliike Suomessa jakautumisen jälkeen D. Yrityskiinnitys jakautumisessa E. Todistus luvasta F. Suomalaisen osakeyhtiön poistaminen rekisteristä G. Jakautumisen vaiheittainen voimaantulo Jakautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset A. Vastaanottava suomalainen osakeyhtiö B. Jakautuva yhtiö on suomalainen osakeyhtiö

19 C. Jakautumiseen osallisten yhtiöiden yhteisvastuu jakautuvan suomalaisen osakeyhtiön veloista D. Jakautumissuunnitelmassa jakamattomat varat kokonaisjakautumisessa E. Lopputilitys jakautuvassa yhtiössä Jakautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Ä Yritysmuodon muuttaminen 1 Yritysmuodon muutoksista yleensä Mikä on yritysmuodon muutos Osakeyhtiöihin liittyvästä yritysmuodon sääntelystä Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi OYL:ssa muutokselle säädetyt edellytykset Päätöksentekojärjestys Muutoksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja muutoksen voimaantulo Julkisen osakeyhtiön merkittävät hankinnat osakkeenomistajilta osakeyhtiömuodon muuttumisen jälkeen A. Säännös ja sen tarkoitus B. Edellytykset 19:2:n soveltamiselle C. Asian käsittely yhtiökokouksessa D. Kaupparekisteriin merkitseminen E. Sanktiot Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi Edellytykset Päätöksentekojärjestys Muutoksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja muutoksen voimaantulo Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen muihin yritysmuotoihin Mihin yritysmuotoihin yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa Yksityisen osakeyhtiön yritystoiminnan jatkaminen toisessa yritysmuodossa A. Osuuskunta B. Henkilöyhtiö C. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Päätös yritysmuodon muuttamisesta A. Osuuskunnaksi B. Avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi C. Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi Velkojiensuoja yritysmuotoa muutettaessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Velkojiensuojamenettely A. Muutospäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja kuulutuksen hakeminen velkojille B. Kuulutus velkojille

20 C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Todistus ilmoitusten lähettämisestä yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yritysmuodon muutoksen merkitseminen kaupparekisteriin ja voimaantulo Ö Osakeyhtiön purkautuminen tai kaupparekisteristä poistaminen 1 Yhtiön purkautumisesta ja kaupparekisteristä poistamisesta yleensä Yhtiön asettaminen selvitystilaan yhtiön oman päätöksen perusteella Yhtiökokous Yhtiökokouskutsu A. Kutsuaika B. Kutsun toimittamistapa C. Kutsun sisältö Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen Yhtiökokouksen päätös Selvitystilaan asettaminen yhtiöjärjestyksen nojalla Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan tai poistaminen kaupparekisteristä kaupparekisteriviranomaisen päätöksellä Yleistä Tilanteet, joissa osakeyhtiö määrätään selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. 601 A. Yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta B. ElinKL:n 6 :ssä tarkoitetun edustajan puuttuminen C. Tilinpäätösasiakirjojen ja toimintakertomuksen kaupparekisteriin ilmoittamisen laiminlyönti D. Yhtiön konkurssi on rauennut varojen puutteeseen Menettely, kun kaupparekisteriviranomainen määrää osakeyhtiön selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä A. Asian vireillepano B. Kaupparekisterin antama korjauskehotus C. Kaupparekisterin ratkaisu Selvitystilan alkamisesta Yhtiön organisaatio selvitystilan aikana Yleistä Yhtiökokous Selvitysmiehet Tilintarkastajat Yhtiön elinten selvitystilan aikaiset tehtävät Hallitus ja toimitusjohtaja

3 Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma... 49

3 Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma... 49 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet... 33 Q R PÄÄOMARAKENNE 1 Pääomarakenteesta yleensä... 39 1.1 Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen... 39 1.2 Rahaston nimeäminen... 40 1.3 Rahastot

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1

I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenneluettelo xvii I Osuuskunnat ja niiden sääntely 1 1. Johdanto 1 1.1. Osuuskunta yritysmuotona 1 1.2. Osuuskuntalain tavoitteet 2 1.3. Osuuskuntamuodot 4 2. Osuuskunnan

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

Sisällys. Kirjallisuus 29

Sisällys. Kirjallisuus 29 Sisällys Esipuhe 5 Lyhenteet 25 Säädökset 27 Kirjallisuus 29 IV OSA Perustaminen ja rahoitus 12 Asunto-osakeyhtiön perustaminen 33 Yleiset säännökset 34 1 Perustamissopimus 34 12.1.1 Perustamissopimuksen

Lisätiedot

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho

osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho osakeyhtiö- laki I Manne Airaksinen Pekka Pulkkinen Vesa Rasinaho TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1328-5

Lisätiedot

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö...

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö... Sisällysluettelo Osakeyhtiö I Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 37 A YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Osakeyhtiötä koskevasta tai siihen liittyvästä lainsää dännös tä... 43 1.1 Osakeyhtiölainsäädännön historiaa...

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016

Talenom Oyj:n optio-oikeudet 2016 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Sivu 1 / 5 TALENOM OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2016 Talenom Oyj:n (yhtiö) varsinainen yhtiökokous on 17.3.2016 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön hallituksen (hallitus) ehdotuksen 17.2.2016 mukaisesti

Lisätiedot

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta

Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Laki asunto-osakeyhtiölain voimaanpanosta Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 1 Asunto-osakeyhtiölain voimaantulo Asunto-osakeyhtiölaki ( / ), jäljempänä

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016

Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Sivu 1 / 5 Componenta Oyj:n optio oikeudet 2016 Componenta Oyj:n hallitus (hallitus) on päättänyt esittää 15.4.2016 kokoontuvalle Componenta Oyj:n (yhtiö) ylimääräiselle yhtiökokoukselle optio oikeuksien

Lisätiedot

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015

COMPTEL OYJ/ OPTIO-OIKEUDET 2015 9.9.2015 Sivu 1 / 5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2015 Comptel Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 9.9.2015 päättänyt Comptel Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 9.4.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE

16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE 16. HALLITUKSEN EHDOTUS OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI STOCKMANNIN KANTA-ASIAKKAILLE Stockmann Oyj Abp:n hallitus ehdottaa 15.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamista

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C.

Optio-oikeuksista 850.000 merkitään tunnuksella 2007A, 850.000 tunnuksella 2007B ja 850.000 tunnuksella 2007C. ELISA OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2007 Elisa Oyj:n (yhtiö) hallitus (hallitus) on 18.12.2007 päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 19.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö I. Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35

Sisällysluettelo. Osakeyhtiö I. Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35 Sisällysluettelo Osakeyhtiö I Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 35 A Yleisiä kysymyksiä 1 Osakeyhtiötä koskevasta tai siihen liittyvästä lainsää dännös tä... 41 1.1 Osakeyhtiölainsäädännön historiaa...

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2015 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 18.12.2014 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT 1 KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2010 EHDOT KONE Oyj:n hallitus on yhtiökokoukselta 1.3.2010 saamansa valtuutuksen perusteella päättänyt 20.7.2010 optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden

Lisätiedot

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö...

A. Yksityiset osakeyhtiöt ja julkiset osakeyhtiöt... 47 B. Pörssiyhtiö... 48. 1.5 Osakeyhtiön arvopapereiden kauppaan sovellettava lainsäädäntö... Sisällysluettelo Osakeyhtiö I Esipuhe... 33 Lait ja lyhenteet... 37 A YLEISIÄ KYSYMYKSIÄ 1 Osakeyhtiötä koskevasta tai siihen liittyvästä lainsää dännös tä... 43 1.1 Osakeyhtiölainsäädännön historiaa...

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin:

optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni) avainhenkilöille seuraavin ehdoin: OPTIO-OHJELMAN EHDOT TRAINERS HOUSE OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2012 Trainers House Oyj:n yhtiökokous on 21.3.2012 kokouksessaan päättänyt optio-oikeuksien antamisesta yhtiön ja sen tytäryhtiöiden (konserni)

Lisätiedot

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014

EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 EVLI PANKKI OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2014 Evli Pankki Oyj:n hallitus (hallitus) on 13.2.2014 päättänyt Evli Pankki Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 6.3.2013 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C.

Optio oikeuksista 1.320.000 merkitään tunnuksella 2010A, 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010B ja 1.340.000 merkitään tunnuksella 2010C. NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO OIKEUDET 2010 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 10.2.2010 päättänyt esittää 8.4.2010 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

UPM-Kymmene Oyj HALLITUKSEN EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA (Esityslistan kohta 15) Hallitus ehdottaa UPM-Kymmene

Lisätiedot

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN 11.8.14 EHDOTUS MUUTOKSIKSI METROPOLIA AMMATTIKORKEAKOULU OY:n YHTIÖJÄRJESTYKSEEN Voimassa oleva yhtiöjärjestys Esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi Perustelut/huomioita: Yhtiöjärjestyksen muutosesityksen

Lisätiedot

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT LIITE Pörssitiedote15.5.2014 ASPOCOMP GROUP OYJ:N TOIMITUSJOHTAJALLE OPTIO-OIKEUKSIA ASPOCOMP GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1/2014 1. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1.1 Optio-oikeuksien määrä Annetaan yhteensä

Lisätiedot

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006

Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö 1.9.2006 Uusi osakeyhtiölaki ja tilinpäätöskäytäntö Henrik Sormunen, Partner Tomi Seppälä, Partner PwC Sisällysluettelo Tilinpäätöstä koskevat UOYL:n säännökset pähkinänkuoressa Ongelma-alueita Sijoitetun vapaan

Lisätiedot

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1 (3) 1 (3) Optio-oikeuksien antaminen Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen optio-oikeuksien antamiseksi. Ehdotuksen pääkohdat ovat seuraavat: 1 (3) 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti yhtiön ja konsernin tilinpäätöksen tilivuodelta 2008 ja myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki

Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki 1. Yhtiökokouksen avaaminen 2. Puheenjohtajan valitseminen Varsinainen yhtiökokous torstaina 13. maaliskuuta 2008 klo 12.00 Diana-auditorio, Erottajankatu 5, Helsinki Esityslista 3. Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C.

Optio-oikeuksista merkitään tunnuksella 2011A, merkitään tunnuksella 2011B ja merkitään tunnuksella 2011C. I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 5.500.000 kappaletta, ja ne oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 5.500.000 yhtiön uutta tai sen hallussa

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20. maaliskuuta 2014 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3

Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 LUONNOS 4.6.2012 SULAUTUMISSUUNNITELMA 1 Sulautumisen osapuolet 1.1 Vastaanottava yhtiö 1.2 Sulautuva yhtiö Kiinteistö Oy Turun Monitoimihalli, Turku Osoite: PL 39, 20251 Turku Y-tunnus: 0816425-3 Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ

SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY:N JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY:N VÄLILLÄ 5.9.2017 2 SULAUTUMISSUUNNITELMA SAKUPE OY JA KARJALAN TEKSTIILIPALVELU OY Karjalan Tekstiilipalvelu Oy (Y-tunnus: 0167870-2),

Lisätiedot

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010

1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 1/5 STOCKMANN OYJ ABP:N OPTIO-OIKEUDET 2010 Stockmann Oyj Abp:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 11.2.2010 päättänyt esittää 16.3.2010 kokoontuvalle Stockmann Oyj Abp:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Oy Apotti Ab 24.03.2017 10:00:52 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 24.03.2017 Toiminimi: Oy Apotti Ab Yritys- ja yhteisötunnus: 2699989-5 Voimassaoloaika,

Lisätiedot

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE

9 VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN HALLITUKSEN JÄSENILLE JA TOIMITUSJOHTAJALLE AFFECTO OYJ PÖYTÄKIRJA 112011 3 (6) 7 TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN Merkittiin, että yhtiön ja konsernin tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus olivat lain ja yhtiöjäijestyksen mukaisesti

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI

HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE SCANFIL OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI HALLITUKSEN JA NIMITYSVALIOKUNNAN ESITYKSET YHTIÖKOKOUKSELLE :N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS SIEVI 12.4.2016 SISÄLLYS 1. TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN...3 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011

CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 CITYCON OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2011 Citycon Oyj:n hallitus (hallitus) on 3.5.2011 päättänyt Citycon Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 13.3.2007 antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN JA SEN VALIOKUNTIEN EHDOTUKSET 16.3.2016 PIDETTÄVÄLLE VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE OSINGONJAKOEHDOTUS Digia Oyj:n vapaa oma pääoma oli 31.12.2015 päivätyn taseen mukaan 34.214.777,30 euroa,

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi

Hallituksen ehdotus uudeksi yhtiöjärjestykseksi Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättää muuttaa yhtiöjärjestystä lähinnä vuonna 2006 voimaantulleen uuden osakeyhtiölain johdosta seuraavasti: poistetaan

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa

Sulautumissuunnitelma käsitellään ja allekirjoitetaan jokaisen kiinteistö-osakeyhtiön hallituksessa 18.11.2013 Kuvaus fuusioasiassa ja karkea arvio kustannuksista Seuraavassa sopimuksen mukaan kuvaus fuusioprosessista. Kunkin kaupparekisterivaiheen kohdalla on kerrottu kaupparekisterimaksuista. Lopussa

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN. 1. Optio-oikeuksien määrä OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT I OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMINEN 1. Optio-oikeuksien määrä Optio-oikeuksia annetaan yhteensä enintään 500.000 kappaletta. Ne oikeuttavat merkitsemään enintään yhteensä

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 1 (3) SUOMINEN YHTYMÄ OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN Suominen Yhtymä Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen tilivuodelta 2006 ja

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013

NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 NOKIAN RENKAAT OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2013 Nokian Renkaat Oyj:n hallitus (hallitus) on kokouksessaan 5.2.2013 päättänyt esittää 11.4.2013 kokoontuvalle Nokian Renkaat Oyj:n (yhtiö) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin.

Valoen omavaraisuusaste, pääomalainat mukaan lukien, nousi vaihtovelkakirjalainan tultua kokonaan merkityksi arviolta noin 30 prosenttiin. Pörssitiedote 9.10.2015 klo 12.15 VALOEN VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 TULOS: VAIHTOVELKAKIRJALAINA MERKITTIIN KOKONAISUUDESSAAN. VALOEN OMAVARAISUUSASTE PÄÄOMALAINAT MUKAAN LUKIEN NOUSI ARVIOLTA NOIN

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: ---

15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: --- 15. HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestys muutetaan seuraavasti: - yhtiöjärjestyksen 4 koskien täsmäytyspäivää poistetaan, ja yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi

Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle optio-oikeuksien antamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Cargotec-konsernin avainhenkilöille liitteenä olevin ehdoin.

Lisätiedot

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen

6. Vuoden 2010 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen 1 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Interavanti Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 8.3.2011 kello 10.00 alkaen yhtiön toimistossa osoitteessa Mannerheimintie

Lisätiedot

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ

LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ LEPPÄKOSKEN SÄHKÖ OY KANNUSTINJÄRJESTELMÄ 2018 2022 Yhtiökokous on 30.3.2017 myöntänyt hallitukselle valtuutuksen yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamiseen muun ohella osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Lisätiedot

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C.

Optio-oikeuksista 2.200.000 merkitään tunnuksella 2014A, 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014B ja 1.000.000 merkitään tunnuksella 2014C. 1/5 COMPTEL OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2014 Comptel Oyj:n hallitus ( Hallitus ) on kokouksessaan 4.2.2014 päättänyt 20.3.2013 pidetyn Comptel Oyj:n ( Yhtiö ) yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien

Lisätiedot

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT

KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE OYJ:N OPTIO-OIKEUKSIEN 2007 EHDOT KONE Oyj:n hallitus (hallitus) on 5.12.2007 päättänyt optio-oikeuksien antamisesta KONE Oyj:n (yhtiö) ja sen tytäryhtiöiden (KONE-konserni) avainhenkilöille sekä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp. Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 98/2009 vp Hallituksen esitys laeiksi osakeyhtiölain, arvopaperimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi osakeyhtiölain,

Lisätiedot

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016

QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 STOCK OPTIONS 2016 1 (5) QT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2016 Qt Group Oyj:n (Yhtiö) hallitus on kokouksessaan päättänyt Qt Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2015 antaman valtuutuksen perusteella

Lisätiedot

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 10 :n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 :n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Yhtiökokouskutsu Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 13.3.2008 klo 11.00 yhtiön auditoriossa, osoitteessa Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää. KOKOUKSESSA

Lisätiedot

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30

AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE klo 10.30 AFFECTO OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2009 klo 10.30 KUTSU AFFECTO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 3.4.2009 alkaen klo

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA

HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA 1 (6) HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON MAKSAMISESTA Yhtiön hallituksen voitonjakoehdotus on julkistettu 18.2.2010. ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa vuodelta

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys

KIRJANPITO 22C Luento 10b: Oman pääoman riittävyys KIRJANPITO 22C00100 Luento 10b: Oman pääoman riittävyys OMAN PÄÄOMAN RIITTÄVYYS Vähimmäisosakepääoma (OYL 1:3 ): Yksityinen osakeyhtiö (oy) 2 500 euroa Julkinen osakeyhtiö (oyj) 80 000 euroa. Yhtiön osakkaiden

Lisätiedot

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN

YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN 1/5 YHTIÖKOKOUSKUTSU ENFO OYJ:N YHTIÖKOKOUKSEEN Enfo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 22. päivänä maaliskuuta 2012 kello 15.00 alkaen osoitteessa

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri YHTIÖJÄRJESTYS: Suurpellon jätehuolto Oy 30.11.2015 13:50:00 1(5) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Kaupparekisteri Yhtiöjärjestys päivältä 30.11.2015 Toiminimi: Suurpellon jätehuolto Oy Yritys- ja yhteisötunnus:

Lisätiedot

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

HKScan Oyj. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta ja ylimääräistä osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan

Lisätiedot

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A

VINCIT GROUP OYJ OPTIO-OIKEUDET 2017A. Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Sivu 1 / 5 VINCIT GROUP OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2017A Vincit Group Oyj:n hallitus (hallitus) on 31.10.2017 päättänyt Vincit Group Oyj:n (yhtiö) varsinaisen yhtiökokouksen 26.4.2017 antaman valtuutuksen nojalla

Lisätiedot

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT

OPTIO-OHJELMA I 2013 OPTIO-OHJELMAN EHDOT OPTIO-OHJELMA I 2013 Biohit Oyj:n ( Yhtiö ) varsinainen yhtiökokous on 13.4.2011 päättänyt valtuuttaa Yhtiön hallituksen ( Hallitus ) päättämään 12.4.2014 mennessä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI

HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI HALLITUKSEN EHDOTUS YHTIÖKOKOUKSELLE OPTIO-OIKEUKSIEN ANTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi optio-oikeuksien antamisesta Talvivaara-konsernin avainhenkilöille ja osittain sen henkilöstölle

Lisätiedot

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2.

Vastaanottavien perustettavien yhtiöiden yhtiöjärjestysehdotukset ovat liitteenä 1 ja 2. JAKAUTUMISSUUNNITELMA Kiljavan Sairaala Oy:n hallitus esittää yhtiön jakautumisen toteuttamista osakeyhtiölain 17 luvun 2 :n 1 momentin 1) -kohdan ja elinkeinoverolain 52c :n mukaisena kokonaisjakautumisena

Lisätiedot

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA JA SIHTEERIN KUTSUMINEN Tectia Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU Tectia Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan täten varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28. maaliskuuta 2012 klo 10.00 alkaen osoitteessa: Töysänkatu 1, Helsinki,

Lisätiedot

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40

INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 INTERAVANTI OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.6.2009 klo 10:40 PROPOSTA OY SULAUTUU INTERAVANTI OYJ:ÖÖN Sulautumisjärjestelyn kuvaus Proposta Oy:n (Y-tunnus 0683848-8)ja Interavanti Oyj:n hallitukset ovat allekirjoittaneet

Lisätiedot

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50

SAMPO OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 10.50 PÖRSSITIEDOTE 11.2.2004 KLO 10.50 SAMMON HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE Sampo Oyj:n hallitus on päättänyt tehdä 7.4.2004 järjestettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset, joiden

Lisätiedot

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen

YRITYS- JÄRJESTELYT. Raimo Immonen YRITYS- JÄRJESTELYT Raimo Immonen TALENTUM Helsinki 2011 Esipuhe... V Lyhenteet... XIII 1 JOHDANTO... 1 1.1 Yritysjärjestelytilanteiden jäsentäminen mitä ovat yritysjärjestelyt?... 1 1.2 Teoksen rakenne

Lisätiedot

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN 1 TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN Hallitus ehdottaa 11.4.2017 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 vahvistettavan taseen

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab.

Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi Yhtiön toiminimi on Nurmijärven Työterveys Oy ja ruotsiksi Arbetshälsan i Nurmijärvi Ab. 2 Kotipaikka Yhtiön kotipaikka on Nurmijärven kunta. 3 Toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,10 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä

Lisätiedot

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi

UUSI OSAKEYHTIÖLAKI. OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto. www.kiinteistoliitto.fi UUSI OSAKEYHTIÖLAKI OULU 7.12.2006 Lakimies Juha Terho Suomen Kiinteistöliitto OSAKEYHTIÖLAKI OSAKEYHTIÖLAKI Kokonaisuudistus Valmistelun tausta Osakeyhtiölakityöryhmän mietintö 6.5.2003 1.9.2005 HE 109/2005

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT

KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT 1 (5) KCI KONECRANES INTERNATIONAL OYJ:N OPTIO-OHJELMAN 2001 EHDOT KCI Konecranes Oyj:n varsinainen yhtiökokous on 8.3.2006 osakkeiden lukumäärän lisäyksen seurauksena muuttanut ehtoja. Alkuperäiset luvut

Lisätiedot

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2010 KLO 09:00 TELESTE OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Teleste Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina huhtikuun 9. päivänä 2010 kello

Lisätiedot

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla.

Valoen hallitus päätti optio-ohjelmasta yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 28.4.2015 antaman valtuutuksen nojalla. Pörssitiedote 11.8.2015 klo 17.00 VALOEN HALLITUS PÄÄTTI OPTIO-OHJELMAN EHDOISTA :n hallitus on päättänyt optio-ohjelman ehdoista, jonka mukaisia optio-oikeuksia annetaan Valoekonsernin avainhenkilöille.

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

REKISTERIOTTEEN TIEDOT

REKISTERIOTTEEN TIEDOT Patentti- ja rekisterihallitus Kaupparekisteri Arkadiankatu 6 A 00100 Helsinki puh. 029 509 5000 kirjaamo@prh.fi Sivu: 1 (4) Luontiajankohta: 28.07.2017 08:48:20 REKISTERIOTTEEN TIEDOT Toiminimi: Huhtanen

Lisätiedot

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen.

Hallituksella on oikeus päättää Optio-oikeuksien muuntamisesta sarjasta toiseen. Okmetic Oyj:n Optio-oikeudet 2013 Okmetic Oyj:n (jäljempänä Okmetic tai "Yhtiö") hallitus (jäljempänä Hallitus ) on kokouksessaan 17.12.2013 päättänyt, että Yhtiö antaa optio-oikeuksia, joilla voidaan

Lisätiedot

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA

Valoe Oyj Valoe Oyj Pörssitiedote klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA Pörssitiedote 7.2.2017 klo 9.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA SIIHEN LIITTYVIÄ WARRANTTEJA :n pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 1,5 miljoonan euron suuruisen

Lisätiedot

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki

Raimo Immonen. Talentum Media Oy Helsinki Raimo Immonen Yritysjärjestelyt Talentum Media Oy Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Raimo Immonen ISBN 978-952-14-2327-7 ISBN 978-952-14-2328-4 (Verkkokirja) Kansi: Sirpa

Lisätiedot

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Sivu: 1(5) FINGRID OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS I YHTIÖN TOIMINIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALA 1 Yhtiön toiminimi on Fingrid Oyj. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. 2 Yhtiön toimialana on harjoittaa sähkömarkkinalain

Lisätiedot

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta.

Optio-oikeudet suunnataan konsernin avainhenkilöille. Optio-oikeudet annetaan vastikkeetta. DOVRE GROUP OYJ:N OPTIO-OHJELMA 2013 :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on 24.1.2013 päättänyt Yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen 2012 hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla optio-oikeuksien antamisesta

Lisätiedot

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1.

Vaihtovelkakirjalainan ehdot muutetussa muodossaan, ilman teknisiä liitteitä, ovat tämän tiedotteen liitteenä 1. Pörssitiedote 1.9.2015 klo 9.45 VALOE OYJ:N VAIHTOVELKAKIRJALAINA I /2015 YLIMERKITÄÄN. YHTIÖ ON PÄÄTTÄNYT VAIHTOVELKAKIRJALAINAN ENIMMÄISMÄÄRÄN KOROTTAMISESTA JA MERKINTÄAJAN JATKAMISESTA 30.9.2015 ASTI.

Lisätiedot

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009

TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 1 (5) TECNOMEN OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2009 I OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 1. Optio-oikeuksien määrä Tecnomen Oyj ( Yhtiö ) antaa yhteensä enintään 6.840.036 kappaletta optio-oikeuksia ( Optiooikeus ), jotka oikeuttavat

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jako sekä kahvitarjoilu alkavat kokouspaikalla klo 9. 1 (5) KUTSU YIT OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN YIT Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 17. päivänä kesäkuuta 2013 klo 10 Finlandia-talon kongressisiiven

Lisätiedot

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa.

2 Kokouksen puheenjohtajan valinta ja sihteerin kutsuminen Puheenjohtajaksi valittiin aa Olli Hyvönen ja sihteeriksi kutsuttiin Mirja Kopsa. 1(5) Aika 23.2.2009 klo 10.00 Paikka Interavanti Oyj, Mannerheimintie 118, 00270 Helsinki Läsnä 22 osakasta edustaen yhteensä 9 169 259 osaketta ja ääntä, joka on 94,5 % yhtiön koko äänimäärästä (9 703

Lisätiedot

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki),

1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), OSAKASSOPIMUS Sopijapuolet 1) Savonlinnan kaupunki, y-tunnus: (jäljempänä Kaupunki), 2) Savonlinnan Seudun Nuorisotoiminnan Tuki ry, y-tunnus: 1446495-7 (jäljempänä NT) Määritelmät Tässä sopimuksessa tarkoitetaan

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT HUHTAMÄKI OYJ:N OPTIO-OIKEUDET 2006 OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT Huhtamäki Oyj:n hallitus on 7.2.2006 päättänyt ehdottaa 27.3.2006 pidettävälle Huhtamäki Oyj:n (jäljempänä yhtiö ) varsinaiselle yhtiökokoukselle

Lisätiedot

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen

6. Vuoden 2015 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen; toimitusjohtajan katsauksen esittäminen WULFF-YHTIÖT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 7. huhtikuuta 2016 alkaen kello 12.00 Radisson Blu Seaside -hotellissa, osoitteessa

Lisätiedot

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16

Esipuhe 14. Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Sisältö 5 Esipuhe 14 Luettelo uusista ja päivitetyistä malleista 16 Yleistä kansainvälisistä tilintarkastusalan standardeista ja tilintarkastajan tehtävistä 19 OSA 1: TILINTARKASTUSLAIN MUKAINEN RAPORTOINTI

Lisätiedot