Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Osakeyhtiö II. Lait ja lyhenteet... 33"

Transkriptio

1 Sisällysluettelo Osakeyhtiö II Lait ja lyhenteet Q Pääomarakenne 1 Pääomarakenteesta yleensä Yhtiön varojen merkitsemisestä taseeseen Rahaston nimeäminen Rahastot ja kaupparekisteri Sidotun oman pääoman rahastot KPL:n mukainen arvonkorotusrahasto Käyvän arvon rahasto Uudelleenarvostusrahasto VOYL:n aikaiset vara- ja ylikurssirahastot Vapaan oman pääoman rahastot Yhtiön varojen vähentyminen Negatiivinen oma pääoma A. Hallituksen velvollisuudet B. Osakepääoman menettämistä koskevan merkinnän poistaminen Oman pääoman aleneminen alle puoleen osakepääomasta R Osakeanti 1 Yleistä Mikä on osakeanti ja miten se toimeenpannaan A. Mitä osakeanti merkitsee B. Erilaiset osakeannit C. Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet Missä tarkoituksissa osakeanteja toimeenpannaan Osakeannista päättävä toimielin ja päätöksentekojärjestys (ks. myös 3.2.C) Osakkeenomistajan etuoikeus osakeannissa annettaviin osakkeisiin A. OYL:n mukainen etuoikeus B. Mahdollisuus yhtiöjärjestyksessä määrätä etuoikeudesta

2 1.5 Etuoikeuden syrjäyttäminen osakeantipäätöksellä eli suunnattu osakeanti A. Yleistä B. Käyttämättömät merkintäoikeudet silloin, kun osakkeenomistajilla on osakkeenomistuksen mukainen etuoikeus osakeannilla annettaviin osakkeisiin C. Yhtiökokousta koskevat erityiset edellytykset D. Erityiset muodolliset edellytykset silloin, kun hallitus valtuutetaan päättämään osakeannin suuntaamisesta ja hallitus päättää asiasta E. Painava taloudellinen syy maksullisen suunnatun osakeannin edellytyksenä F. Maksutonta osakeantia koskeva erityisen painava taloudellinen syy G. Suunnattu osakeanti ja osakkeenomistajien yhdenvertaisuus Osakeantipäätöksen ajallinen edellytys Osakeannista päättäminen yhtiökokouksessa (ks. myös 1.3) Kokouskutsusta osakeantia käsittelevään yhtiökokoukseen Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen Maksullista osakeantia koskevan päätöksen sisältö A. OYL:n mukaan päätöksen sisällöstä yleensä B. OYL:n mukaan päätöksessä mainittavat seikat C. Tietyissä tilanteissa pakolliset määräykset D. Vapaaehtoisista määräyksistä E. Seurauksista, jos osakeantipäätös ei sisällöltään täytä OYL:ssa ja/tai yhtiöjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia Osakeantipäätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset A. Osakeantipäätös B. Ilmoitus annettavien osakkeiden määrää koskevasta muutoksesta C. Osakeantipäätöksen peruuttaminen Merkintäoikeutetun oikeus saada tietoja osakeantipäätöksestä ja yhtiön taloudellisesta asemasta A. Osakeantipäätöksestä ilmoittaminen osakkeenomistajille B. Osakkeenomistajien saatavilla pidettävät asiakirjat Hallituksen oikeus päättää osakeannista Yleistä Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisällöstä E. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Tiedonanto osakkeenomistajille

3 C. Tiedonanto muille merkitsijöille kuin osakkeenomistajille D. Osakeantipäätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset Osakkeen maksaminen apportilla (kvalifioitu osakeanti) tai siihen rinnastettu menettely Yleistä Millainen omaisuus voi olla apporttina Osakeantipäätöksen apporttia koskevat määräykset ja merkintähinnan maksaminen apportilla A. Osakeantipäätöksen apporttia koskevat määräykset B. Merkintähinnan maksaminen apportilla Seurauksista, jos osakeannissa ei ole otettu huomioon, mitä OYL:ssa on apportista säädetty Osakemerkintä edellytyksin, että yhtiö hankkii vastiketta vastaan omaisuutta Osakkeiden merkintä Merkinnän sääntely A. Merkinnän muoto B. Merkintätahdonilmaisun sisältö Merkintäoikeuden osoittaminen osakkeita merkittäessä A. Merkintäoikeus on osakkeenomistajilla B. Merkintäoikeus on muilla kuin osakkeenomistajilla Ehdollinen merkintä Merkinnän hyväksyminen Osakemerkinnän pätemättömyydestä Merkintähinnan maksu muutoin kuin apportilla ja maksun laiminlyönti Merkintähinnan maksaminen ja merkintähintana saatujen varojen käyttö A. Merkintähinnan maksutapa B. Pankkitilillä olevien varojen käyttö C. Merkintähinnan maksu kuittaamalla D. Vastuu osakkeen maksamisesta, kun osake siirtyy uudelle omistajalle ennen merkintähinnan kokonaan maksamista Maksun laiminlyönnin oikeusseuraamukset A. Yleistä B. Yhtiön toimenpiteet C. Merkitsijän korvausvelvollisuus Osakeantiin perustuvan saamisen luovutus- ja panttauskielto Maksulliseen osakeantiin liittyvä ilmoitus kaupparekisteriin ja sen johdosta rekisteriin tehtävät merkinnät Edellytykset kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiselle A. Mitä tilanteita ilmoitusvelvollisuus koskee

4 B. Edellytykset ilmoituksen tekemiselle ja kaupparekisterimerkinnälle C. Päällekkäiset osakeannit Kaupparekisteri-ilmoituksen sisältö ja sen liitteet Osakeannin raukeaminen Raukeamisen aiheuttavista tilanteista A. Raukeaminen ennen osakeantia koskevien merkintöjen tekemistä kaupparekisteriin. 122 B. Osakeannin raukeaminen sitä koskevien kaupparekisterimerkintöjen jälkeen Raukeamiseen liittyvistä oikeusseuraamuksista Maksuton osakeanti Miten maksuton osakeanti toimeenpannaan Maksutonta osakeantia koskevan päätöksen sisältö A. OYL:n mukaan päätöksen sisällöstä yleensä B. OYL:n mukaan päätöksessä mainittavat seikat C. Vapaaehtoisista määräyksistä Hallituksen oikeus päättää maksuttomasta osakeannista Maksuton osakeanti yhtiölle A. Yleistä B. Osakkeiden antamisesta päättäminen C. Annettavien osakkeiden lukumäärä ja laji Osakeantipäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Maksuttomalla osakeannilla annettavan osakkeen menettäminen Osakasoikeuksien saaminen S Optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet 1 Yleistä :1:ssä säädettyjen oikeuksien oikeudellisesta ja taloudellisesta luonteesta A. Mikä on optio-oikeus tai muu osakkeisiin oikeuttava erityinen oikeus B. Vaihtovelkakirja C. Optiolaina D. Optio-oikeuden tai muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden siirtäminen Osakkeenomistajien tai yhtiön oikeus optio-oikeuksiin tai muihin osakkeisiin oikeuttaviin erityisiin oikeuksiin Voitto-osuuslaina eli partiaarinen debentuuri Päätöksestä yleensä Optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta päättäminen yhtiökokouksessa (ks. myös 1.4) Kokouskutsusta optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista käsittelevään yhtiökokoukseen Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen (ks. myös R.2.2)

5 2.3 Päätöksen sisältö A. Jokaiseen päätökseen sisällytettävät määräykset B. Määräyksistä, jotka tietyissä tilanteissa on sisällytettävä päätökseen tai joilla poiketaan OYL:n olettamasäännöksistä C. Vapaaehtoisista määräyksistä Optio-oikeuksien tai 10:1:ssä tarkoitettujen muiden oikeuksien antamista koskevaan päätökseen välittömästi liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset A. Päätöksen ilmoittaminen B. Ilmoitus annettavien osakkeiden määrää koskevasta muutoksesta C. Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamista koskevan päätöksen peruuttaminen Optio-oikeuksien ja muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien saamiseen/ merkintään oikeutettujen oikeus saada tietoja päätöksestä ja yhtiön taloudellisesta asemasta Hallituksen oikeus päättää optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisesta Yleistä Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisältö E. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Tiedottaminen hallituksen päätöksestä niille, joille on tarkoitus antaa optiooikeuksia tai muita 10:1:ssä tarkoitettuja oikeuksia C. Optio-oikeuksien ja muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamispäätökseen liittyvät kaupparekisteri-ilmoitukset Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien merkintä Mitä sääntely koskee Merkinnän muoto Merkintätahdonilmaisun sisältö Muuta Merkintähinnan maksu ja sen laiminlyönti Maksu (ks. myös R.6.1) A. Maksutapa B. Pankkitilillä olevien varojen käyttö C. Merkintähinnan maksu kuittaamalla D. Vastuu optio-oikeuden tai muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden merkintähinnan maksamisesta, kun oikeus siirtyy uudelle omistajalle ennen merkintähinnan kokonaan maksamista

6 5.2 Maksun laiminlyönnin oikeusseuraamukset A. Yleistä B. Yhtiön toimenpiteet Optio-oikeuden ja muun 10:1:ssä tarkoitetun oikeuden merkintähintasaamisen luovutus- ja panttauskielto Optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien antamisen/ merkitsemisen raukeaminen A. Raukeamisen oikeusseurauksista Osakkeiden merkintä ja osakasoikeuksien saaminen OYL:n soveltaminen optio-oikeuksiin ja vaihtovelkakirjoihin, joiden antamisesta on päätetty ennen OYL:n voimaantuloa T U Pääomalaina 1 Pääomalainan tarve ja luonne Pääomalainan pakolliset määräykset Pääomalainasta sopiminen, siitä päättäminen ja sopimus lainaehtojen muuttamisesta Sopimuksen muoto ja sopimuksen sisällöstä muiden kuin OYL:ssa edellytettyjen määräysten osalta Pääomalainasta päättäminen Pääomalainamääräysten muuttaminen Pääomalainan velkojiensuojamenettelystä Pääomalainojen keskinäinen suhde Seuraukset, jos pääomalainaa koskevia OYL:n säännöksiä ei ole noudatettu Osakepääoman muutokset 1 Yleistä Korottamistavat Päätös osakepääoman korottamisesta Osakkeiden taikka optio-oikeuksien tai muiden 10:1:ssä tarkoitettujen oikeuksien merkintähinta Rahastokorotus A. Yleistä B. Korotus yhtiökokouksen päätöksellä C. Valtuutus hallitukselle ja hallituksen päätös D. Valtuutuspäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin Osakepääomasijoitus Osakepääoman korottamispäätöksen ajallinen edellytys

7 4 Osakepääoman korottamisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Yleistä Osakepääoman korottaminen maksullisesti Rahastokorotus Osakepääomasijoitus Kaupparekisterimerkinnän oikeusvaikutus Osakepääoman alentaminen Missä tarkoituksessa osakepääomaa voidaan alentaa Alentamispäätös ja siihen liittyvät seikat A. Mikä toimielin päättää osakepääoman alentamisesta B. Kokouskutsu osakepääoman alentamisesta päättävään yhtiökokouksen C. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen D. Päätöksentekojärjestys E. Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Velkojiensuoja osakepääomaa alennettaessa Yleistä Velkojiensuojaa edellyttävät osakepääoman alentamistavat Kuka on yhtiön velkoja Velkojiensuojamenettely A. Kaupparekisteri-ilmoitus ja siihen perustuva kuulutuksen hakeminen velkojille B. Kuulutus velkojille C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Velkojan toimenpiteet E. Tuomioistuinmenettely Osakepääoman alentamisen merkitseminen kaupparekisteriin A. Alentaminen, jota velkojat eivät voi vastustaa B. Alentaminen, jota velkojat voivat vastustaa Osakepääoman alentamisen voimaantulo Osakepääoman alentamiseen liittyvä varojenjakorajoitus V Yhtiön omat osakkeet 1 Yleisiä näkökohtia yhtiön omista osakkeista Yhtiön omiin osakkeisiin liittyvästä sääntelystä OYL:ssa Mitä OYL:ssa tarkoitetaan osakkeiden hankkimisella ja lunastamisella Miksi yhtiö haluaa omistaa omia osakkeitaan Osakkeiden merkintä Omien osakkeiden tuleminen yhtiön omistukseen Erilaisista yhtiön saannoista ja OYL 15 luvun säännösten soveltamisesta niihin

8 2.2 Vapaata omaa pääomaa ja yhtiön maksukykyä koskevat edellytykset Omien osakkeiden omistamista koskevat määrälliset rajoitukset A. Julkinen osakeyhtiö B. Yksityinen osakeyhtiö Päätöksenteko omien osakkeiden hankkimisesta ja lunastamisesta Yhtiön toimielin, joka päättää asiasta Yhtiökokouksen päätöksenteko ja siihen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksentekojärjestys D. Päätöksen sisältö E. Päätöksen ilmoittaminen osakkeenomis tajille F. Asiakirjojen saatavilla pitäminen hankkimis-/lunastamispäätöksen jälkeen Suunnattu omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen Mitä tarkoitetaan osakkeiden suunnatulla hankkimisella ja lunastamisella Aineelliset edellytykset A. Yhtiön kannalta painava taloudellinen syy B. Hankinnan ehdoista Yhtiökokouskutsun sisällöstä Päätöksentekojärjestys A. Hankkiminen B. Lunastaminen Hallituksen oikeus valtuutuksen nojalla hankkia tai lunastaa yhtiön omia osakkeita Missä tilanteissa valtuutus voidaan antaa Yhtiökokouksen valtuutuspäätökseen liittyvät seikat A. Kokouskutsu B. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen C. Päätöksentekojärjestys D. Päätöksen sisältö Hallituksen päätös ja siihen liittyvät seikat A. Hallituksen päätös B. Päätöksen ilmoittaminen osakkeenomis tajille (ks. myös 3.2.E) C. Asiakirjojen saatavilla pitäminen ennen osakkeiden hankkimista Lunastusehtoiset osakkeet Yleistä A. Lunastusehtoiset osakkeet verrattuna muihin osakkeisiin B. Ennen OYL:n voimaantuloa annetut lunastusehtoiset tai niihin verrattavat osakkeet

9 6.2 Yhtiöjärjestyksen lunastusehtoisia osakkeita koskevat määräykset (ks. C kohta) Päätös hankkimisesta ja/tai lunastamisesta A. Päätös yhtiökokouksessa B. Hallituksen valtuuttaminen päätöksentekoon julkisessa osakeyhtiössä C. Hallituksen päätös Päätöksestä tiedottaminen osakkeenomistajille Yhtiön toimenpiteet omistamiensa tai tytäryhteisönsä omistamien yhtiön osakkeiden suhteen Mitä yhtiö voi tai mitä sen pitää tehdä Omien osakkeiden pitäminen yhtiön omistuksessa Osakkeiden luovuttaminen A. Osakkeiden luovuttamisesta yleensä B. Vastoin OYL:a hankitut tai lunastetut omat osakkeet C. Julkiselle osakeyhtiölle säädetty velvollisuus luovuttaa sallitun omistusosuuden ylittävät osakkeet Osakkeiden mitätöinti A. Vapaaehtoinen mitätöinti B. OYL:n mukaan pakollinen mitätöinti C. Mitätöinnin ilmoittaminen kaupparekisteriin Omien osakkeiden ottaminen pantiksi Paljonko osakkeita saadaan ottaa pantiksi Päätöksenteko osakeyhtiön päättäessä ottaa pantiksi omia osakkeita Yhtiön saatavan periminen pantin arvosta X Tilinpäätökseen liittyvien seikkojen sääntely Oyl:ssa 1 Otsikossa mainittujen asioiden käsittely tässä teoksessa Tilinpäätöksestä ja sen käsittelystä yhtiön elimissä Tilinpäätöksestä yleensä Tilinpäätösasiakirjat Tilinpäätöksen allekirjoittaminen Laaditun tilinpäätöksen käsittely yhtiön toimielimissä A. Tilintarkastajat B. Hallintoneuvosto C. Yhtiökokous Toimintakertomus Velvollisuus laatia toimintakertomus ja sitä koskevat periaatteet Sisältö Konserni Konsernit ja niiden sääntely

10 4.2 Mikä on konserni OYL:n mukaan A. Konsernista yleensä B. Äänivaltaan perustuva määräysvalta C. Hallituksen jäsenten enemmistön nimitysoikeuteen perustuva määräysvalta D. Tosiasiallinen määräysvalta E. Alakonserni tai konserni, joka muuten perustuu välilliseen suhteeseen emo- ja tytäryrityksen välillä Konsernisuhteen ja sen lakkaamisen toteaminen Velvollisuus laatia konsernitilinpäätös A. OYL:iin ja KPL:iin perustuva velvollisuus B. Yksityistä osakeyhtiötä koskevat poikkeukset Tilinpäätöksen julkisuus Asiakirjojen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja oikeudesta saada niistä jäljennös Sanktiot rekisteri-ilmoituksen laiminlyönnistä Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimiseen liittyvät sanktiot Y Voitonjako ja yhtiön muu varojen käyttö yhtiön normaalin toiminnan aikana 1 Varojenjakoa koskevat periaatteet Kenelle kuuluu osakeyhtiön tuottama taloudellinen tulos A. Osakkeenomistajat B. Muut kuin osakkeenomistajat C. Konserniavustus Tavat, joilla yhtiön varoja saadaan jakaa osakkeenomistajille Voitonjako osakkeenomistajille Voitonjakoon käytettävät varat Vapaa oma pääoma Maksukyky Aktivoidut tutkimus- ja perustamismenot ylimenokaudelta Voitonjaosta päättäminen Voitonjakopäätöksen tekemisestä yleensä Päätöksen tekeminen yhtiökokouksessa A. Yleistä B. Kokouskutsu voitonjaosta päättävään yhtiökokouksen C. Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen D. Päätöksentekojärjestys E. Rajoitukset

11 4.3 Hallitus ja voitonjakopäätös A. Hallituksen ehdotus tai hyväksyminen yhtiökokouksen päätöksen edellytyksenä B. Hallituksen oikeus valtuutuksen nojalla päättää osingonjaosta C. Päätöksenteon muodolliset edellytykset D. Yhtiökokouksen päätöksen sisällöstä E. Hallituksen päätös Varojenjako kaikkien osakkeenomistajien suostumuksella Vähemmistöosinko A. Tarpeesta säännellä osingon vähimmäismäärää B. Oikeus poiketa OYL:ssa vähemmistöosingosta säädetystä joko yhtiöjärjestyksen määräyksin tai sopimuksin C. 13:7 1 :n mukaiset edellytykset vähemmistöosingon maksamiselle D. Rajoitukset E. Vähemmistöosingon määrä F. Moiteoikeus Velkojiensuoja voitonjaossa A. Yleensä velkojiensuojasta yhtiön varoja jaettaessa B. Kuulutus velkojille C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Velkojan toimenpiteet E. Tuomioistuinmenettely Voitonjaon ajankohta, vanhentuminen ja maksaminen Ajankohta Vanhentuminen Maksaminen Yhtiön oikeus lahjoituksen tekemiseen Yhtiön omien ja emoyhtiön osakkeiden hankinnan rahoittaminen Rahoituskiellon ulottuvuus Yhtiön ja yhtiön lähipiiriin kuuluvien yhtiöiden työntekijöiden osakehankinnan rahoitus Oikeusseuraamuksista silloin, kun osakehankintaa on rahoitettu OYL:n vastaisesti Osakeyhtiön varojen laittomasta jakamisesta ja siihen liittyvistä oikeusseuraamuksista Mikä on laitonta varojenjakoa Laittoman varojenjaon oikeusseuraamuksista A. Velvollisuus palauttaa laittoman varojenjaon nojalla saadut varat yhtiölle ja siihen läheisesti liittyvät oikeusseuraamukset B. Laittomaan varojenjakoon perustuva vahingonkorvausvelvollisuus C. Rangaistusseuraamus

12 Z Osakeyhtiöiden sulautuminen eli fuusio 1 Sulautumisesta yleensä Sulautumisen käsite, tavoitteet ja sääntely Sulautumisen lajit Selvitystilan vaikutus sulautumiseen Sulautumisten samanaikaisuus Sulautumisen toteuttamisaika Sulautumissuunnitelma Pakollisuus ja muoto Sisältö A. Varsinainen sisältö B. Liite Tilintarkastajan lausunto A. Lausunnon tarkoituksesta B. Tilintarkastajan valinta C. Lausunto ja sen sisältö D. Poikkeukset lausunnon sisältöön E. Palkkio F. Säännösten rikkominen Sulautumis- eli fuusiovastike (ks. myös ja 5-kohdat sekä 6.4) Sulautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojiensuoja sulautumisessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Menettely A. Velkojat, joita menettely koskee B. Kuulutuksen hakeminen C. Kuulutus velkojille D. Ilmoitus yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yrityssaneeraus ja sulautuminen Sulautumisesta päättäminen Päätöksen tekevä elin A. Yleistä B. Hallitus päättäjänä C. Yhtiökokous D. Hyväksymispäätöksen ajankohta Kokouskutsu yhtiökokoukseen A. Mistä lähtien kutsun saa toimittaa B. Kutsuaika

13 C. Kutsun toimittamistapa D. Kutsun sisältö Osakkeenomistajien oikeus saada vastaanottavassa yhtiössä yhtiökokous päättämään sulautumisesta A. Osakkeenomistajille tehtävä ilmoitus, kun yhtiökokousta ei kutsuta koolle B. Osakkeenomistajan vaatimus C. Yhtiökokouksen kutsuminen koolle Osakkeenomistajien oikeus saada ennen päätöksentekoa tiedoksi sulautumiseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja A. Tavat, joilla osakkeenomistajille annetaan tiedot asiakirjoista B. Nähtävillä pidon ajankohta C. Asiakirjat, joita nähtävänä pito ja lähettäminen koskevat sulautumiseen osallistuvissa yhtiöissä D. Asiakirjojen nähtävillä pito kolmikantasulautumisessa E. Erityinen tiedonanto sulautumisesta päättäville yhtiökokouksille Päätöksentekojärjestys yhtiökokouksessa Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Hyväksyvän sulautumispäätöksen oikeusvaikutuksista sulautumisvastikkeen saamiseen Jakautumispäätöksen pätemättömyys Sulautumisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Ilmoittaminen ja ilmoituksen sisältö Ilmoituksen liitteet Rekisteröiminen Sulautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset Voimaantulon ajankohta Sulautuvan yhtiön purkautuminen A. Sulautuva yhtiö sulautumisen jälkeen B. Lopputilitys Varojen ja velkojen siirtyminen Sulautumisvastikkeen saaminen A. Osakkeenomistajan aseman saavuttaminen vastaanottavassa yhtiössä B. Osakasoikeuksien saaminen vastaanottavassa yhtiössä C. Muu sulautumisvastike kuin vastaanottavan yhtiön osakkeet D. Oikeuden sulautumisvastikkeen saamiseen menettäminen Sulautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Vähemmistösuoja sulautumisessa A. Vastaanottava yhtiö B. Sulautuva yhtiö

14 8.2 Lunastamisen edellytykset A. Osakkeenomistaja B. Optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltija Lunastusmenettely A. Hakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle B. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tehtävistä C. Välimiesmenettelyn vireille tulo ja sen oikeusvaikutus D. Välimiesmenettelyn aloittaminen E. Uskottu mies F. Oikeudenkäyntikulut G. Välitystuomio ja sen ilmoittaminen asianosaisille H. Välitystuomion ilmoittaminen kaupparekisteriin I. Muutoksenhaku välitystuomioon J. Välitystuomion täytäntöönpano K. Sulautumisen raukeamisen vaikutus lunastamiseen Lunastushinta ja sen maksu A. Lunastushinnan määrä B. Lunastushinnalle maksettava korko C. Lunastushinnan maksuajankohta D. Lunastushinnan maksaja E. Varat, joita saa käyttää lunastushinnan maksuun F. Lunastushinnan maksu ja lunastushinnan tallettaminen G. Sulautumisen raukeamisen vaikutus lunastushinnan maksamiseen Rajat ylittävä sulautuminen Mitä OYL:ssa tarkoitetaan rajat ylittävällä sulautumisella A. Millaisia sulautumisia OYL:ssa säännellään B. Ulkomaiset yhtiöt, jotka voivat olla osallisia sulautumisessa C. Suomalaisen osakeyhtiön sulautuminen ulkomaiseen emoyhteisöön Sulautumissuunnitelma ja hallituksen selvitys A. Sulautumissuunnitelma B. Hallituksen selvitys Riippumattoman asiantuntijan lausunto Sulautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojien suoja Päätös sulautumisesta Sulautumispäätöksen oikeusvaikutuksista Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Suomeen rekisteröitävän sulautumisen täytäntöönpano A. Ilmoitus kaupparekisteriin B. Rekisteröiminen

15 C. Ulkomaisen yhtiön Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen poistaminen rekisteristä D. Ilmoitus ulkomaiselle rekisteriviranomaiselle Toiseen valtioon rekisteröitävän sulautumisen täytäntöönpano A. Luvan hakeminen sulautumisen täytäntöönpanolle B. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan rekisteröinti C. Sivuliike Suomessa sulautumisen jälkeen D. Yrityskiinnitys sulautumisessa E. Todistus luvasta F. Suomalaisen osakeyhtiön poistaminen rekisteristä Sulautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset A. Voimaantulon ajankohta B. Sulautuvan yhtiön purkautuminen ja kombinaatiofuusiossa uuden yhtiön syntyminen C. Varojen ja velkojen siirtyminen vastaanottavalle yhtiölle D. Sulautumisvastikkeen saaminen E. Lopputilitys sulautuvassa yhtiössä Sulautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Å OsakeyhtiÖn jakautuminen eli diffuusio 1 Jakautumisesta yleensä Mitä OYL:ssa tarkoitetaan osakeyhtiön jakautumisella Jakautumisen toteuttamistavat Sulautumisen tai selvitystilan vaikutus jakautumiseen A. Sulautuminen B. Selvitystila Jakautumisien samanaikaisuus Jakautumisen toteuttamisaika Jakautumissuunnitelma Pakollisuus ja muoto Sisältö A. Varsinainen sisältö B. Liite Tilintarkastajan lausunto A. Lausunnon tarkoituksesta B. Tilintarkastajan valinta C. Lausunto ja sen sisältö D. Poikkeukset lausunnon osalta E. Palkkio F. Säännösten rikkominen Jakautumisvastike (ks. myös ja 5-kohdat sekä 6.4) Jakautumissuunnitelman rekisteröinti

16 3 Velkojiensuoja jakautumisessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Menettely A. Velkojat, joita menettely koskee B. Kuulutuksen hakeminen velkojille C. Kuulutus velkojille D. Ilmoitus yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yrityssaneeraus ja jakautuminen Jakautumisesta päättäminen Päätöksen tekevä elin A. Yleistä B. Hallitus päättäjänä C. Yhtiökokous D. Hyväksymispäätöksen ajankohta Kokouskutsu yhtiökokoukseen A. Mistä lähtien kutsun saa toimittaa B. Kutsuaika C. Kutsun toimittamistapa D. Kutsun sisältö Osakkeenomistajien oikeus saada vastaanottavassa yhtiössä yhtiökokous päättämään jakautumisesta A. Osakkeenomistajille tehtävä ilmoitus, kun yhtiökokousta ei kutsuta koolle B. Osakkeenomistajan vaatimus C. Yhtiökokouksen kutsuminen koolle Osakkeenomistajien oikeus saada ennen päätöksentekoa tiedoksi jakautumiseen liittyviä asiakirjoja ja muita tietoja A. Tavat, jolla osakkeenomistajille annetaan tiedot asiakirjoista B. Nähtävänä pidon ajankohta C. Asiakirjat, joita nähtävänä pito ja lähettäminen koskee D. Erityinen tiedonanto jakautumisesta päättäville yhtiökokouksille Päätöksentekojärjestys yhtiökokouksessa A. Normaalitilanne B. Jakautuvassa yhtiössä on erilajisia osakkeita C. Jakautuva yhtiö, joka jakautuu yhteen tai useampaan perustettavaan yhtiöön Yhtiökokouksen päätöksen sisältö Hyväksyvän jakautumispäätöksen oikeusvaikutuksista jakautumisvastikkeen saamiseen Jakautumispäätöksen pätemättömyys

17 5 Jakautumisen ilmoittaminen ja merkitseminen kaupparekisteriin Ilmoittaminen ja ilmoituksen sisältö Ilmoituksen liitteet Rekisteröiminen Jakautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset Voimaantulon ajankohta Jakautuvan yhtiön purkautuminen kokonaisjakautumisessa A. Jakautuva yhtiö kokonaisjakautumisen jälkeen B. Lopputilitys Varojen ja velkojen siirtyminen vastanottavalle yhtiölle A. Pääsääntönä varojen siirtyminen B. Jakautumissuunnitelmassa mainitsemattomat varat C. Jakautumiseen ulkopuolisten seikkojen vaikutus omaisuuden tai sopimussuhteiden siirtymiseen D. Jakautuvan yhtiön ja vastaanottavan yhtiön omistamat jakautuvan yhtiön osakkeet E. Vastuu jakautuvan yhtiön veloista jakautumisen jälkeen Jakautumisvastikkeen saaminen A. Osakkeenomistajan aseman saavuttaminen vastaanottavassa yhtiössä B. Osakasoikeuksien saaminen vastaanottavassa yhtiössä C. Muu jakautumisvastike kuin vastaanottavan yhtiön osakkeet D. Oikeuden jakautumisvastikkeen saamiseen menettäminen Jakautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien erityinen oikeussuoja jakautumisessa Vähemmistösuoja jakautumisessa A. Jakautuva yhtiö B. Vastaanottava yhtiö Lunastamisen edellytykset A. Osakkeenomistaja B. Optio-oikeuden tai muun osakkeisiin oikeuttavan erityisen oikeuden haltija Lunastusmenettely A. Hakemus Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle B. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan tehtävistä C. Välimiesmenettelyn vireille tulo ja sen oikeusvaikutus D. Välimiesmenettelyn aloittaminen E. Uskottu mies F. Oikeudenkäyntikulut G. Välitystuomio ja sen ilmoittaminen asianosaisille H. Välitystuomion ilmoittaminen kaupparekisteriin I. Muutoksenhaku välitystuomioon

18 J. Välitystuomion täytäntöönpano K. Jakautumisen raukeamisen vaikutus lunastamiseen Lunastushinta ja sen maksu A. Lunastushinnan määrä B. Lunastushinnalle maksettava korko C. Lunastushinnan maksuajankohta D. Lunastushinnan maksaja E. Varat, joita saa käyttää lunastushinnan maksuun F. Lunastushinnan maksu ja lunastushinnan tallettaminen G. Jakautumisen raukeamisen vaikutus lunastushinnan maksamiseen Rajat ylittävä jakautuminen Mitä OYL:ssa tarkoitetaan rajat ylittävällä jakautumisella A. Millaisia jakautumisia OYL:ssa säännellään B. Ulkomaiset yhtiöt, jotka voivat olla osallisia jakautumisessa Jakautumissuunnitelma ja hallituksen selvitys A. Jakautumissuunnitelma B. Hallituksen selvitys Riippumattoman asiantuntijan lausunto Jakautumissuunnitelman rekisteröinti Velkojien suoja Päätös jakautumisesta Jakautumispäätöksen oikeusvaikutuksista Osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien lunastaminen Suomeen rekisteröitävän jakautumisen täytäntöönpano A. Ilmoitus kaupparekisteriin B. Rekisteröiminen C. Ulkomaisen yhtiön Suomessa rekisteröidyn sivuliikkeen poistaminen rekisteristä D. Ilmoitus ulkomaiselle rekisteriviranomaiselle Toiseen valtioon rekisteröitävän jakautumisen täytäntöönpano A. Luvan hakeminen jakautumisen täytäntöönpanolle B. Luvan myöntämisen edellytykset ja luvan rekisteröinti C. Sivuliike Suomessa jakautumisen jälkeen D. Yrityskiinnitys jakautumisessa E. Todistus luvasta F. Suomalaisen osakeyhtiön poistaminen rekisteristä G. Jakautumisen vaiheittainen voimaantulo Jakautumisen voimaantulo ja oikeusvaikutukset A. Vastaanottava suomalainen osakeyhtiö B. Jakautuva yhtiö on suomalainen osakeyhtiö

19 C. Jakautumiseen osallisten yhtiöiden yhteisvastuu jakautuvan suomalaisen osakeyhtiön veloista D. Jakautumissuunnitelmassa jakamattomat varat kokonaisjakautumisessa E. Lopputilitys jakautuvassa yhtiössä Jakautumisen toteutumatta jääminen tai raukeaminen Ä Yritysmuodon muuttaminen 1 Yritysmuodon muutoksista yleensä Mikä on yritysmuodon muutos Osakeyhtiöihin liittyvästä yritysmuodon sääntelystä Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen julkiseksi osakeyhtiöksi OYL:ssa muutokselle säädetyt edellytykset Päätöksentekojärjestys Muutoksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja muutoksen voimaantulo Julkisen osakeyhtiön merkittävät hankinnat osakkeenomistajilta osakeyhtiömuodon muuttumisen jälkeen A. Säännös ja sen tarkoitus B. Edellytykset 19:2:n soveltamiselle C. Asian käsittely yhtiökokouksessa D. Kaupparekisteriin merkitseminen E. Sanktiot Julkisen osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi osakeyhtiöksi Edellytykset Päätöksentekojärjestys Muutoksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja muutoksen voimaantulo Yksityisen osakeyhtiön muuttaminen muihin yritysmuotoihin Mihin yritysmuotoihin yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa Yksityisen osakeyhtiön yritystoiminnan jatkaminen toisessa yritysmuodossa A. Osuuskunta B. Henkilöyhtiö C. Yksityinen elinkeinonharjoittaja Päätös yritysmuodon muuttamisesta A. Osuuskunnaksi B. Avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi C. Yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi Velkojiensuoja yritysmuotoa muutettaessa Velkojiensuojamenettelyn tavoite Velkojiensuojamenettely A. Muutospäätöksen ilmoittaminen kaupparekisteriin ja kuulutuksen hakeminen velkojille B. Kuulutus velkojille

20 C. Ilmoitus yhtiön velkojille D. Todistus ilmoitusten lähettämisestä yhtiön velkojille E. Velkojan toimenpiteet F. Tuomioistuinmenettely Yritysmuodon muutoksen merkitseminen kaupparekisteriin ja voimaantulo Ö Osakeyhtiön purkautuminen tai kaupparekisteristä poistaminen 1 Yhtiön purkautumisesta ja kaupparekisteristä poistamisesta yleensä Yhtiön asettaminen selvitystilaan yhtiön oman päätöksen perusteella Yhtiökokous Yhtiökokouskutsu A. Kutsuaika B. Kutsun toimittamistapa C. Kutsun sisältö Ennen yhtiökokousta osakkeenomistajien nähtävänä pidettävät asiakirjat ja niiden lähettäminen Yhtiökokouksen päätös Selvitystilaan asettaminen yhtiöjärjestyksen nojalla Osakeyhtiön määrääminen selvitystilaan tai poistaminen kaupparekisteristä kaupparekisteriviranomaisen päätöksellä Yleistä Tilanteet, joissa osakeyhtiö määrätään selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä. 601 A. Yhtiöllä ei ole rekisteriin merkittyä toimikelpoista hallitusta B. ElinKL:n 6 :ssä tarkoitetun edustajan puuttuminen C. Tilinpäätösasiakirjojen ja toimintakertomuksen kaupparekisteriin ilmoittamisen laiminlyönti D. Yhtiön konkurssi on rauennut varojen puutteeseen Menettely, kun kaupparekisteriviranomainen määrää osakeyhtiön selvitystilaan tai poistettavaksi rekisteristä A. Asian vireillepano B. Kaupparekisterin antama korjauskehotus C. Kaupparekisterin ratkaisu Selvitystilan alkamisesta Yhtiön organisaatio selvitystilan aikana Yleistä Yhtiökokous Selvitysmiehet Tilintarkastajat Yhtiön elinten selvitystilan aikaiset tehtävät Hallitus ja toimitusjohtaja

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.

KPMG and the KPMG logo are registered trademarks of KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Osakeyhtiölaki 2010 ISBN 952-5070-32-3 Painopaikka: Multiprint Oy, Helsinki The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ. KL 2012 Antti Kolehmainen OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ KL 2012 Antti Kolehmainen Maksunsaantijärjestys Tapa ymmärtää osakeyhtiön pääomarakenne ja rahoitus Yritysriski: a) luottoriski b) sijoitusriski Maksunsaantijärjestys -

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI

LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI LIITE 1 HARJULAN OSUUSKUNTAMALLIN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI KOONTI OLEELLISIMMISTA TOIMINTAAN VAIKUTTAVISTA LAEISTA 15.8.2014/PK Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. OSUUSKUNTALAKI... 6 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella.

SÄÄDÖSKOKOELMA. 487/2015 Säätiölaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA. pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 2015 487/2015 Säätiölaki Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: I OSA YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien

HE 109/2005 vp. lisäksi useita velkojien ja vähemmistöosakkeenomistajien HE 109/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi osakeyhtiölainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi osakeyhtiölaki. Lisäksi useisiin lakeihin tehtäisiin uudesta laista johtuvia muutoksia.

Lisätiedot

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT

UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT 1 Oikeusministeriö Lainvalmisteluosasto 21.7.2010 UUSI ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAINSÄÄDÄNTÖ JA SEN PERUSTELUT Johdannoksi lukuohje Tämän oppaan alussa on yhteenveto tärkeimmistä 1.7.2010 voimaan tulleeseen uuteen

Lisätiedot

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT

SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT SCANFIL OYJ OPTIO-OHJELMA 2013 (A) (C) OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT 18.4.2013 SISÄLLYS: I. JOHDANTO... 3 II. OPTIO-OIKEUKSIEN EHDOT... 3 1. Optio-oikeuksien määrä... 3 2. Optio-oikeudet... 3 3. Optio-oikeuksien

Lisätiedot

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin.

Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. Ei julkistettavaksi tai levitettäväksi Yhdysvaltoihin, Kanadaan, Australiaan, Hongkongiin, Etelä-Afrikkaan tai Japaniin. IXONOS OYJ:N HALLITUS ON PÄÄTTÄNYT 3,5 MILJOONAN EURON VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä

Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Liikkeeseenlaskut ja yhtiöjärjestelyt arvoosuusjärjestelmässä Toimitusjohtajan päätös Liikkeeseenlaskijoille Tilinhoitajille Liikkeeseenlaskijan asiamiehille Sääntöviite: 2.1.13, 3.1.11, 3.1.12, 3.1.13,

Lisätiedot

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014)

BIOTIE THERAPIES OYJ. OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) BIOTIE THERAPIES OYJ OSAKEPALKKIOJÄRJESTELMÄ (Osakepalkkiojärjestelmä 2014) Biotie Therapies Oyj:n (Yhtiö, tai yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa Konserni) 4.4.2013 pidetty varsinainen yhtiökokous valtuutti

Lisätiedot

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE

1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE 1 (83) 7.4.2008 PERUSESITE Lännen Puhelin Oy ( LP ) ja Satakunnan Teletieto Oy ( STT ) ovat laatineet tämän Perusesitteen käytettäväksi esitteenä LP:n sulautuessa STT:hen. Tämä Perusesite on laadittu Suomen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle osuuskuntalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi osuuskuntalaki, jolla kumotaan vuodelta

Lisätiedot

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät.

Cencorpin hallitus on kokouksessaan hyväksynyt tehdyt merkinnät. Cencorp Oyj Pörssitiedote 27.5.2013 klo 09.30 ETERA JA INGMAN MERKITSIVÄT CENCORPIN 2,1 MILJOONAN EURON VAIHTOVELKAKIRJALAINAN KOKONAISUUDESSAAN TEKESIN JA CENCORPIN VÄLISEN NOIN 3 MILJOONAN EURON LAINAN

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin

nökset: - Eurooppaosuuskunta on oikeushenkilö, jonka jäsenten vastuu rajoittuu pääomapanoksiin YLEISPERUSTELUT 1. Nykytila 1.1. Asetuksen voimaantulo Eurooppaosuuskunnan säännöistä annettua neuvoston asetusta ((EY) N:o 1435/2003), jäljempänä neuvoston asetus, on sovellettava EU:n jäsenvaltioissa

Lisätiedot

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT

VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Pörssitiedote 29.5.2015 klo 14.00 VALOE LASKEE LIIKKEELLE VAIHTOVELKAKIRJALAINAN JA ALOITTAA OSAKEANNIN VALMISTELUT Valoen pääomarakenteen vahvistamiseksi yhtiö laskee liikkeelle enintään 5.000.000 euron

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA

JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA JUSSI CAPITAL OY:N PAKOLLINEN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA SIEVI CAPITAL OYJ:N LIIKKEESEENLASKEMISTA OSAKKEISTA 14.4.2014 Jussi Capital Oy ( Jussi Capital tai Tarjouksentekijä ) tarjoutuu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ

OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ OSAKKAIDEN VÄLINEN OSAKASSOPIMUS KIERRÄTYSVERKKO OY:STÄ 28.1.2011 1 OSAPUOLET (1) Harri Välimäki (hetu/y-tunnus), osoite (2) Pasi Papunen (hetu/y-tunnus), osoite (3) Heikki Laakso (hetu/y-tunnus), osoite

Lisätiedot

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Vaihdettava pääomalaina 2005. sekä. Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi 28.2.2005 Vaihdettava pääomalaina 2005 sekä Suunnatussa osakeannissa merkittyjen 3.850.000 osakkeen hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi Järjestäjä 1(91) Tämän listalleottoesitteen on laatinut Evox

Lisätiedot

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE)

HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA HYVINKÄÄN KAUPUNKIKONSERNISSA (CORPORATE GOVERNANCE OHJE) 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTIÖKOKOUS... 3 2.1. YHTIÖKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN... 3 2.2. KOKOUSKUTSU

Lisätiedot

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA

SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA SUOSITUS OHJEEKSI HYVÄ HALLINTO- JA JOHTAMISTAPA PÄIJÄT-HÄMEEN KUNTA- KONSERNEISSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OMISTAJAOHJAUS...4 1.1 Tarkoitus...4 1.2 Hyvä hallinto- ja johtamistapa -ohjeen soveltamisala...4

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014

Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: klo 14.30-15.35 Paikka: Läsnä: Suomalainen Klubi, Kansakoulukuja 3, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

SSH Communications Security Oyj

SSH Communications Security Oyj SSH Communications Security Oyj YHTIÖKOKOUSKUTSU SSH Communications Security Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 25. maaliskuuta 2015 klo 10.00 alkaen

Lisätiedot

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen. 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen YHTIÖKOKOUSKUTSU :n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 14.4.2015 klo 14.00 osoitteessa Marina Congress Center, Nauticasali, Katajanokanlaituri 6, Helsinki.

Lisätiedot

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ

OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ OSAKKEITA KOSKEVA ARVOPAPERILIITE JA TIIVISTELMÄ 26.9.2013 Osakkeiden hakeminen julkisen kaupankäynnin kohteeksi (ns. Roal-osakkeet) Osakeanti enintään 10.000.000 osaketta (ns. Uudet Osakkeet) Efore Oyj

Lisätiedot

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT

ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT ASPO OYJ VVK 2009 8.6.2009 1 (7) ASPO OYJ:N VAIHDETTAVAN PÄÄOMALAINAN 2009 EHDOT I LAINAEHDOT 1. Lainan määrä Lainan määrä on enintään 15.000.000 euroa. Laina lasketaan liikkeeseen Euroclear Finland Oy:n

Lisätiedot