Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018"

Transkriptio

1 Tieteenalaa tukevien opintokokonaisuuksien hakuohjeet ja valintaperusteet, kevät 2018 Sisällys 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista Hakuohjeet Valintamenettely Valintaperusteet Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopintojen (30 op/30 op + 30 op = 60 op) valintaperusteet Esi- ja alkuopetuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) valintaperusteet Liikuntapedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) valintaperusteet Matematiikan perus- ja aineopintojen (25 op + 35 op) valintaperusteet Mediakasvatuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden (15-35 op) valintaperusteet Musiikin didaktiikan perusopintojen (25 op) valintaperusteet Suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden perusopintojen (25 op) valintaperusteet Teknologiakasvatuksen perusopintojen (30 op) valintaperusteet Teknologiakasvatuksen aineopintojen (30 op) valintaperusteet Uskonnon perus- ja aineopintojen (25 op/25 op + 35 op = 60 op) valintaperusteet Äidinkieli ja kirjallisuuden perusopintojen (25 op) valintaperusteet... 12

2 1. Yleistietoa tieteenalaa tukevista opintokokonaisuuksista Opintojen toteutumisen edellytyksenä on, että opintokokonaisuuteen ilmoittautuu ensisijaisena hakijana vähintään 10 sellaista kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajaopiskelijaa, jolla ei ole vielä suoritettuna tieteenalaa tukevia opintokokonaisuuksia tai aiempaa opinto-oikeutta tällaisiin opintoihin. Opintokokonaisuuksista järjestetään pääsääntöisesti yksi ryhmä (max. 22 opiskelijaa). Poikkeuksena ovat kuitenkin esi- ja alkuopetuksen perusopintokokonaisuus (25 op), josta järjestetään max. kolme (3) ryhmää sekä teknologiakasvatuksen perus- ja aineopintojen opintokokonaisuudet (30 op + 30 op), joihin valitaan max. 16 opiskelijaa. Haussa mukana oleviin tieteenalaa tukeviin opintokokonaisuuksiin myönnetään suoritusoikeus YH- DEKSI LUKUVUODEKSI. Opinnoissa on paljon pakollista läsnäoloa vaativaa ryhmäopetusta, mikä on otettava huomioon omia opintoja suunnitellessa. Opintokokonaisuuksien opintojaksot ovat jakaantuneet koko lukuvuodelle ja opinnot alkavat aina syksyisin. 2. Hakuohjeet Hakuaika alkaa klo ja päättyy klo Haku tapahtuu e-lomakkeella, joka löytyy Opiskelijan ohjeista kasvatustieteellisen tiedekunnan valinnaisten opintojen sivulta. Ilmoittautumisjärjestys ei vaikuta valintaan. Valinnan tulokset ilmoitetaan kesäkuussa Kaikki kasvatustieteellisen tiedekunnan opettajaopiskelijat voivat hakea tiedekunnan omiin tieteenalaa tukeviin opintokokonaisuuksiin. Hakea voi enintään kolmeen (3) tällaiseen opintokokonaisuuteen. Hakulomakkeella opiskelijan on ilmoitettava hakukohteidensa prioriteettijärjestys. Prioriteettijärjestys on tärkeä, sillä opiskelijat pyritään sijoittamaan prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Ensimmäisenä opintokokonaisuuteen valitaan ne opiskelijat, jotka ovat laittaneet kyseisen opintokokonaisuuden ensimmäiseksi vaihtoehdoksi. Opiskelija voi samana lukuvuonna ottaa vastaan vain yhden Kasvatustieteellisen tiedekunnan kokonaan järjestämän tieteenalaa tukevan opintokokonaisuuden opinto-oikeuden. Opiskelija voi kuitenkin ottaa vastaan tämän opinto-oikeuden lisäksi myös muita valinnaisten opintojen opinto-oikeuksia, mutta kaikkien näiden opintojen on mahduttava opiskelijan kandidaatin tai maisterin tutkintoon. 1

3 3. Valintamenettely Mikäli alustavan ilmoittautumisen mukaan opintokokonaisuuteen on ilmoittautuneita enemmän kuin ryhmään voidaan ottaa, valitaan opiskelijat ilmoittautuneista ko. opintokokonaisuuden valintaperusteiden mukaisesti. Mikäli opiskelija peruu osallistumisensa valinnassa saamaansa opintokokonaisuuteen tai ei aloita opintoja eli ei saavu ensimmäiselle opetuskerralla paikalle tai sovi opintojakson vastuuhenkilön kanssa poissaolon korvaamisesta ennen opetuksen alkua, opiskelijan opinto-oikeus kyseiseen tieteenalaa tukevaan opintokokonaisuuteen raukeaa ja vapautunutta paikkaa tarjotaan valintamenettelyn mukaisessa järjestyksessä muille opintokokonaisuuteen hakeneille. Edeltävien opintojen periaatteet Mikäli edeltävät opinnot on sidottu jonkin tietyn opintosuunnan opintojaksoon, tulee muiden koulutusohjelmien ja opintosuuntien opiskelijoille luoda mahdollisuus suorittaa edeltäviä opintoja korvaava opintojakso esim. kirjallisuuskuulustelulla. Lisätietoja ja ohjeistuksen korvaavasta suoritustavasta saat opintokokonaisuuden vastuuopettajalta opintokokonaisuuteen hyväksymisesi jälkeen. 4. Valintaperusteet Kuhunkin opintokokonaisuuteen on vahvistettu kasvatustieteiden kandiohjelman johtoryhmässä valintaperusteet, joita noudatetaan, mikäli opintokokonaisuuteen ilmoittautuu enemmän kuin 20 ensisijaista hakijaa. 4.1 Elämänkatsomustiedon perus- ja aineopintojen (30 op/30 op + 30 op = 60 op) valintaperusteet Elämänkatsomustiedon valinnaiset opinnot (30 tai 60 op) on Helsingin yliopiston opiskelijoille vapaa kokonaisuus, johon otetaan kaikki halukkaat. Opintokokonaisuuteen ei tarvitse erikseen hakea, vaan kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. ET kurssit ovat yleensä muun opetuksen takia järjestettyjä (ts. opetus ei ole vain ET:tä varten), joten yksittäisten kurssien lähiopetukseen voi joutua jonottamaan. 2

4 4.2 Esi- ja alkuopetuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Opinnot on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan sekä luokanopettajan opintosuuntien opiskelijoille sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille. Mikäli paikkoja jää vapaaksi, opintoihin voivat osallistua myös muut kasvatustieteellisen tiedekunnan opiskelijat. Ei edeltävien opintojen vaatimusta. Etusijalla valinnassa ovat ne kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijat, joilla ei ole suoritettuna tutkintoonsa vaadittavia valinnaisia opintoja kasvatustieteellisen tiedekunnan tieteenalaa tukevista valinnaisista opinnoista (ent. OKL:n sivuaineista) tai joilla ei vielä ole opintooikeutta näihin opintoihin. Poikkeuksena ovat kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijat, joiden tutkintoon mahtuu vain yksi vapaasti valittava opintokokonaisuus. Lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoista etusijalla valinnassa ovat ne opiskelijat, joilla ei ole suoritettua aiempaa vapaasti valittavaa opintokokonaisuutta tai joilla ei ole aiempaa opinto-oikeutta kasvatustieteellisen tiedekunnan kokonaan järjestämään tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen (ent. OKL:n sivuaineeseen). Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijoille ja varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille varataan yhteensä 44 paikkaa ja luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille varataan yhteensä 22 paikkaa. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla ensin kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuuntien sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoiden kesken niin, että lastentarhanopettajan opintosuunnan sekä varhaiskasvatuksen maisteriohjelman opiskelijoille varataan 44 paikkaa. Mikäli paikkoja jää lastentarhanopettajan ja luokanopettajan opintosuuntien opiskelijavalinnan jälkeen vapaaksi, valitaan muut hakijat arpomalla. 3

5 4.3 Kuvataiteen didaktiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) valintaperusteet Opintokokonaisuus on tarkoitettu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan ja lastentarhanopettajan opintosuuntien opiskelijoille, mutta on avoin myös kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Opinnoissa menestyminen edellyttää lastentarhan tai luokanopettajan opintosuuntien pakollisten kuvataiteen didaktiikan opintoja vastaavia tietoja ja taitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla seuraavassa järjestyksessä: 1. Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan ja lastentarhanopettajan opintosuuntien opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti kuvataiteen tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 2. Muut kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti kuvataiteen tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 3. Toissijaisesti kuvataiteen tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakeneet kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat. 4. Muut opiskelijat. 4

6 4.4 Liikuntapedagogiikan perusopintokokonaisuuden (25 op) valintaperusteet Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat. Opinnot on tarkoitettu antamaan valmiuksia peruskoulun alaluokkien liikunnan opetukseen Opinnoissa menestyminen edellyttää joko luokanopettajan opintosuunnan Liikunnan didaktiikan (EDUK8306 tai ) tai lastentarhanopettajan opintosuunnan Liikunnan pedagogiikka -opintojaksoa (EDUK7212 tai 60051) vastaavia tietoja ja taitoja. Muiden kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijoiden tulee perehtyä erillisen ohjeen mukaisesti Liikunnan didaktiikan (EDUK8306) tenttikirjaan ennen opetuksen alkamista. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla seuraavassa järjestyksessä: 1. Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti liikuntapedagogiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 2. Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan opintosuunnan opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti liikuntapedagogiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 3. Muut kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, jotka hakevat liikuntapedagogiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen ensisijaisesti. 4. Toissijaisesti liikuntapedagogiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakeneet kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat. 5

7 4.5 Matematiikan perus- ja aineopintojen (25 op + 35 op) valintaperusteet Matematiikka on kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille avoin valinnainen opintokokonaisuus. Lisätietoja opintokokonaisuudesta saat matemaattis-luonnontieteellisestä tiedekunnasta. Yhteistyössä toteutettavat matematiikan opinnot (25 op + 35 op), joihin sisältyy kasvatustieteellisen tiedekunnan järjestämät didaktiikan osuudet, on suunnattu luokanopettaja- sekä erityisopettajaopiskelijoille. 4.6 Mediakasvatuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Mediakasvatus on tietoyhteiskunnan kasvatustiedettä ja se käsittelee median ja kasvatuksen rajapinnassa syntyvää tietoa ja osaamista, jota hyödynnetään opetuksessa ja oppimisessa. Se osallistuu keskusteluun digitalisoituvasta koulusta. Mediakasvatuksen tieteenalaa tukeva valinnainen opintokokonaisuus on tarjolla kaikille yliopiston opiskelijoille. Ei edeltävien opintojen vaatimusta. Jos hakijoita on enemmän kuin opiskelupaikkoja, valinta suoritetaan arpomalla. 6

8 4.7 Monikulttuurisuuskasvatuksen perusopintojen (25 op) valintaperusteet Opintokokonaisuus on suunnattu kaikille kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijoille, jotka haluavat syventää tietojaan monikulttuurisuuskasvatuksesta ja moninaisuuteen liittyvistä ilmiöistä sekä siitä, miten moninaisuus tulisi ottaa huomioon kasvatuksessa ja opetuksessa. Helsingin yliopiston muiden tiedekuntien opiskelijoita voidaan valita, jos ryhmässä on tilaa. Ei edeltävien opintojen vaatimusta. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla. Kuitenkin niin, että ensisijaisesti monikulttuurisuuskasvatuksen tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakevat ovat valinnassa etusijalla. 4.8 Monitieteisen ympäristöopintokokonaisuuden (15-35 op) valintaperusteet Monitieteinen opiskelu on tärkeää ympäristökysymysten monitahoisen luonteen ymmärtämiseksi. Opintokokonaisuus on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille, sekä muiden yliopistojen opiskelijoille JOO-sopimuksella. Opintokokonaisuuteen voi sisällyttää ympäristöalan kursseja Helsingin yliopiston eri tiedekunnista. Opintokokonaisuus koostuu pakollisesta johdantokurssista sekä vaihtoehtoisista opintojaksoista. Lisätietoja opintokokonaisuudesta saa Janna Pietikäiseltä ja kasvatustieteellisessä tiedekunnassa järjestettävästä opintokokonaisuuteen kuuluvasta Ympäristökasvatuksen perusteet -kurssista Sirpa Tanilta Opintokokonaisuuteen ei tarvitse erikseen hakea, vaan kursseille ilmoittaudutaan WebOodin kautta. 7

9 4.9 Musiikin didaktiikan perusopintojen (25 op) valintaperusteet Opintokokonaisuus on tarkoitettu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan ja lastentarhanopettajan opintosuuntien opiskelijoille, mutta on avoin kaikille Helsingin yliopiston opiskelijoille. Opinnoissa menestyminen edellyttää lastentarhan tai luokanopettajan opintosuuntien pakollisten musiikin didaktiikan tai pedagogiikan opintoja vastaavia tietoja ja taitoja. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla seuraavassa järjestyksessä: 1. Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan ja lastentarhanopettajan opintosuuntien opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti musiikin didaktiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 2. Muut kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti musiikin didaktiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 3. Toissijaisesti musiikin didaktiikan tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakeneet kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat. 4. Muut opiskelijat. 8

10 4.10 Suomi toisena kielenä ja kirjallisuuden perusopintojen (25 op) valintaperusteet Opintokokonaisuus on suunnattu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietojaan suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöistä ja erikoistua monikielisen oppilaan toisen kielen oppimisen ja kirjallisuuskasvatuksen didaktiikkaan. Opintokokonaisuuden voivat suorittaa myös lastentarhanopettajan ja erityispedagogiikan opintosuuntien opiskelijat, jotka erikoistuvat suomeen toisena kielenä. Muiden tiedekuntien opiskelijoita voidaan ottaa tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen, jos paikkoja on. Hyväksytysti suoritetut luokanopettajan opintosuunnan kielen ja kirjallisuuden opintojaksot (Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8op: Suomen kieli koulussa, 5op, ja Lastenkirjallisuus koulussa, 3op, ). Muiden opintosuuntien tai kandiohjelmien opiskelijoiden tulee varautua suorittamaan näitä kursseja vastaavat tiedot tieteenalaa tukevan valinnaisen opintokokonaisuuden kuluessa. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla seuraavista ryhmistä alla kuvatussa järjestyksessä: 1. Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 2. Muut kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 3. Toissijaisesti suomi toisena kielenä ja kirjallisuus tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakeneet. 4. Muut opiskelijat. 9

11 4.11 Teknologiakasvatuksen perusopintojen (30 op) valintaperusteet Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat sekä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisena tieteenalaa tukevana opintokokonaisuutena teknologiakasvatuksen perusopinnot 30 opintopistettä tai perus- ja aineopinnot 60 opintopistettä. Teknologiakasvatuksen perusopinnot (30 op) antavat opiskelijalle valmiudet ja oikeuden osallistua valinnaisiin aineopintoihin (30 op), jotka vahvistavat ja monipuolistavat sisällöllistä osaamista perusopetuksen käsityöoppiaineessa ja jotka antavat myös valmiuksia teknologiapainotteisten oppiaineita eheyttävien laaja-alaisten kokonaisuuksien ohjaamiseen ja opettamiseen. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, valinnat tehdään motivaatiokirjeen perusteella. Kuitenkin niin, että ensisijaisesti teknologiakasvatuksen tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakevat kasvatustieteiden kandiohjelman käsityötieteen opintosuunnan opettajaopiskelijat ovat valinnassa etusijalla. Mikäli hakijat ovat tasavertaisia, heidän kesken suoritetaan vielä arvonta. Motivaatiokirjeessä sinun tulee perustella teknologiakasvatuksen perus- ja aineopintoihin hakemistasi. Perustele erityisesti, miten ne tukevat opettajan tutkintosi kokonaisuutta. Tekstin pituus enintään 1 sivu. 10

12 4.12 Teknologiakasvatuksen aineopintojen (30 op) valintaperusteet Kasvatustieteiden kandiohjelman opettajaopiskelijat sekä Helsingin yliopiston tutkinto-opiskelijat, jotka haluavat suorittaa valinnaisena tieteenalaa tukevana opintokokonaisuutena teknologiakasvatuksen perus- ja aineopinnot 60 opintopistettä. Teknologiakasvatuksen perusopinnot (30 op) antavat opiskelijalle valmiudet ja oikeuden osallistua valinnaisiin aineopintoihin (30 op), jotka vahvistavat ja monipuolistavat sisällöllistä osaamista perusopetuksen käsityöoppiaineessa ja jotka antavat myös valmiuksia teknologiapainotteisten oppiaineita eheyttävien laaja-alaisten kokonaisuuksien ohjaamiseen ja opettamiseen. Teknologiakasvatuksen aineopintoihin ei ole erillistä hakua. Ne opiskelijat, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden teknologiakasvatuksen perusopintoihin (30 op) lukuvuonna , saavat automaattisesti opinto-oikeuden aineopintoihin Uskonnon perus- ja aineopintojen (25 op/25 op + 35 op = 60 op) valintaperusteet Uskonnon valinnaisten opintojen opintokokonaisuus on Helsingin yliopiston opiskelijoille vapaa kokonaisuus, johon otetaan kaikki halukkaat. Uskonnon valinnaisia aineopintoja suorittavat kasvatustieteellisen tiedekunnan luokanopettajaopiskelijat voivat suorittaa aineopintoihin Uskonnon didaktiikka -seminaari 5 op jakson. Opintojaksoon ei tarvitse erikseen hakea, vaan siihen ilmoittaudutaan ottamalla yhteyttä WebOodissa mainittuun kurssin opettajaan. Lisätietoja uskonnon opinnoista voi tiedustella teologisesta tiedekunnasta. 11

13 4.14 Äidinkieli ja kirjallisuuden perusopintojen (25 op) valintaperusteet Opintokokonaisuus on suunnattu kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijoille, jotka haluavat syventää tietojaan suomen kielen ja kirjallisuuden sisällöistä ja perehtyä kieli- ja kirjallisuuskasvatuksen didaktiikkaan. Opintokokonaisuuden voivat suorittaa myös lastentarhanopettajan ja erityispedagogiikan opintosuuntien opiskelijat. Opintokokonaisuus on avoin myös muille Helsingin yliopiston opiskelijoille, mikäli paikkoja on. Hyväksytysti suoritetut luokanopettajan opintosuunnan kielen ja kirjallisuuden opintojaksot (Äidinkielen ja kirjallisuuden didaktiikka 8 op: Suomen kieli koulussa, 5 op, ja Lastenkirjallisuus koulussa, 3 op, ). Muiden opintosuuntien tai kandiohjelmien opiskelijoiden tulee varautua hallitsemaan näitä kursseja vastaavat tiedot tieteenalaa tukevan valinnaisen opintokokonaisuuden kuluessa. Jos hakijoita on enemmän kuin paikkoja, hakijat valitaan arpomalla seuraavista ryhmistä alla kuvatussa järjestyksessä: 1. Kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan opintosuunnan opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 2. Kasvatustieteiden kandiohjelman lastentarhanopettajan ja erityispedagogiikan opintosuuntien opiskelijat, jotka hakevat ensisijaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen. 3. Toissijaisesti äidinkielen ja kirjallisuuden tieteenalaa tukevaan valinnaiseen opintokokonaisuuteen hakevat kasvatustieteiden kandiohjelman luokanopettajan, lastentarhanopettajan ja erityispedagogiikan opintosuuntien opiskelijat. 4. Muut Helsingin yliopiston opiskelijat. 12

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 22.3.2018 Presentation Name / Firstname Lastname 29/03/2018 1 KLO 16.00-17.00 YLEISINFO KLO 17.00-18.00 VALINNAISTEN OPINTOJEN ESITTELYÄ ERI PISTEISSÄ Presentation Name / Firstname

Lisätiedot

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO

VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO VALINNAISTEN OPINTOJEN INFO 2.4.2019 Presentation Name / Firstname Lastname 04/04/2019 1 FLINGA https://flinga.fi Access code: EQKVBS6 Presentation Name / Firstname Lastname 04/04/2019 2 KLO 16.00-16.30

Lisätiedot

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015

Avoin yliopisto abeille. Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Abipäivät 11.-12.11.2015 Avoin yliopisto abeille Oman opiskelualan etsiminen: Mahdollisuus tutustua yliopistoopiskeluun sekä eri koulutusaloihin ja oppiaineisiin Valmistautuminen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta helmikuu 2017 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAISUUKSIEN VALINTAPERUSTEET Valinnaiset opinnot on tarkoitettu

Lisätiedot

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi?

Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Luokanopettajaksi, aineenopettajaksi tai opinto-ohjaajaksi? Tiina Nyyssönen, koulutussuunnittelija OKL tiina.m.nyyssonen@jyu.fi JYU. Since 1863. 12.11.2018 1 Millainen OKL on? Luokanopettajakoulutus =>

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden tiedekunta maaliskuu 2018 KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TARJOAMIEN VALINNAISTEN OPINTOJEN JA OSAAMISKOKONAI- SUUKSIEN VALINTAPERUSTEET Nämä valintaperusteet koskevat

Lisätiedot

Sinustako tulevaisuuden opettaja?

Sinustako tulevaisuuden opettaja? Sinustako tulevaisuuden opettaja? Esityksen sisältö Sinustako tulevaisuuden opettaja? Aineenopettajaksi Kielten aineenopettajaksi Opettajankoulutuksessa Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaisessa

Lisätiedot

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio

KIELI-, KÄÄNNÖS- JA KIRJALLISUUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Orientoivat opinnot, syksy 2011. Tampereen yliopiston organisaatio 1 Tampereen yliopiston organisaatio 2 Tieteenalayksiköt (9 kpl) Biolääketieteellisen teknologian yksikkö Informaatiotieteiden yksikkö Johtamiskorkeakoulu Kasvatustieteiden yksikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden

Lisätiedot

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info

Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info Valintoja ja optioita! Valinnaisten opintojen info www.helsinki.fi/yliopisto 8.11.2018 1 Tilaisuuden sisältö Miksi valinnaisia pitäisi / voi suorittaa ja minkä verran? Eli tietoa tutkintorakenteista ja

Lisätiedot

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu

B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa Vuonna 2009 kiintiö oli 35, hakijoita oli 122 Maisteriksi valmistu Aineenopettajan koulutukseen hakevien infotilaisuus 10.2.2010 Opintoasiainsuunnittelija Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta B-koulutusohjelma B-koulutusohjelmaan l vuonna 2010 voidaan hyväksyä 30 opiskelijaa

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatustiede, Vanhoilla tutkintovaatimuksilla opintoja jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op Tavoite Kasvatustieteen kandidaatin tutkinnon tavoitteena käsityönopettajan koulutuksessa on antaa opiskelijalle perustiedot käsityön kentästä, materiaaleista

Lisätiedot

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena

Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikka tai tilastotiede sivuaineena Matematiikan sivuainekokonaisuudet Matematiikasta voi suorittaa 25, 60 ja 120 opintopisteen opintokokonaisuudet. Matematiikan 25 op:n opintokokonaisuus Pakolliset

Lisätiedot

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet

SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT. Valintaperusteet 2016. Yleiset valintaperusteet 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU SIVUAINEIDEN PERUSOPINNOT Valintaperusteet 2016 Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksen (OKL) Turun yksikön sivuaineiden perusopintojen kevään 2016 haussa

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2012 2016 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op eo ped A I A II AIII Viestintä- ja orientoivat opinnot 20 Vo 1 Orientoituminen yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot

Kandidaatin tutkinnon rakenne

Kandidaatin tutkinnon rakenne Kandidaatin tutkinnon rakenne ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS 2016 2020 KANDIDAATIN TUTKINNON RAKENNE 180 op op Kieli-, viestintä ja orientoivat opinnot 20 Kvo Orientoituminen opintoihin (HOPS) ja opiskelutaitojen

Lisätiedot

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto

Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään 60 p/vokke/suositus. yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot. Kandidaatin tutkinto Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään p/vokke/suositus Kandidaatin tutkinto Maisterin tutkinto yhteensä vähintään Aineenopettajan pedagogiset opinnot Voivat jakaantua kandidaattitutkintoon (-30

Lisätiedot

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan

Tänään. * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan Tänään - Vaihto-info, Kaisa Leinonen - Sivuaineista, Minna Sainio * Sivuaineet tutkintorakenteessa * Mitä vaihtoehtoja sivuaineissa on * Miten sivuaineiden opinto-oikeutta haetaan SIVUAINEISTA ja niiden

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2019 2020 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan opintosuunta, kasvatuspsykologia, vanhoilla tutkintovaatimuksilla jatkavat Opetusperiodit Syyslukukausi 2019 Intensiivijakso

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät 2018 2.2.2018 Millä perusteella valitsen sivuaineen? Suosikkiaine vai kehittämisen paikka Työelämärelevanssi Mitä voi opiskella myöhemminkin elinikäinen oppiminen

Lisätiedot

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset

Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Kasvatusalan tutkintorakennesuositukset Hyväksytty Vokke-projektin neuvottelukunnassa vuonna 04 (Viimeistelty Vokke-konttorissa 1.3.0) Aineenopettajan pedagogiset opinnot vähintään op/vokke-suositus Kandidaatin

Lisätiedot

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista

Infoa voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Infoa 1.8.2015 voimaan astuneesta uudesta opetussuunnitelmasta, uudistetuista säädöksistä ja opintoja koskevista ohjeista Kasvatustieteiden yksikkö 10.9.2015 Arja Tahvola PÄÄAINEPOHJAISTEN KOULUTUSTEN

Lisätiedot

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille

Siirtymäsäännökset Avoimen yliopiston sivuaineopiskelijoille Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2016 ja haluat jatkaa opintojasi 1.8.2016 jälkeen? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.2016. Lue, miten

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi Aineenopettajainfo 15.9.2017 - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi - SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS - Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin

Lisätiedot

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4

AVOIN YLIOPISTO Opiskelu avoimessa yliopistossa... 4 Avoimen yliopisto-opetuksen maksut... 4 TÄYDENNYSKOULUTUS... 4 M SIBELIUS-AKATEMIA I vararehtori 3.5.2012 Valtuutus: KS (25.1.2012) 64, 69 ja 71 ja rehtorin delegointi 5.3.2012 OPISKELU SIBELIUS-AKATEMIAN NUORISOKOULUTUKSESSA, AVOIMESSA YLIOPISTOSSA JA TÄYDENNYSKOULUTUKSESSA

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 21.4.2016 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät

SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät SIVUAINEHAKU KTK:n opiskelijoille kevät 2019 1.2.2019 INFO 1. Muiden tiedekuntien sivuaineet lukuvuonna 2019-2020, mukana esittelemässä sivuaineita: - OyKk - LUTK ja TTK - HUTK Erilliset esittelydiat sivuainesivulle

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2016-2017 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Anna-Leena Huttunen anna-leena.huttunen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna

OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna OPINTOPOLKU Varhaiskasvatuksen opintosuunnan opiskelijoille kasvatustieteen maisteriohjelmassa Opintojen jakautuminen periodeihin lukuvuonna 2019-2020 KASVATUSTIETEEN MAISTERIN TUTKINTO (Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi

AINEENOPETTAJANKOULUTUS. historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi AINEENOPETTAJANKOULUTUS historia ja yhteiskuntaoppi äidinkieli ja kirjallisuus englanti, saksa, ruotsi SOVELTUVUUSKOE - - OPINTOMENESTYS Soveltuvuuskoe Soveltuvuuskokeesta voi saada 15 pistettä; alin hyväksytty

Lisätiedot

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä

Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista. Faculty of Education/Kasvatustieteiden tiedekunta Helena Seppälä Kasvatustieteiden tiedekunta Ennakkotietoja vuoden 2015 valintaperusteista Koulutukset ja aloituspaikat v. 2015 Kasvatustieteiden koulutus 25 Luokanopettajan koulutus 100 (sisältää teknologia- sekä taide-

Lisätiedot

Miten suunnittelen opintoni?

Miten suunnittelen opintoni? Humanistinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos Miten suunnittelen opintoni? PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto 2 SISÄLLYSLUETTELO Opintojen suunnittelu... 3 Tärkeitä

Lisätiedot

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op

Korvataan uuden ohjelman opintojaksolla. Suorittamatta jäänyt YPATperuskurssi. tutkinto-ohjelman peruskurssilla, á 5 op Siirtymäsäännökset 2010 YPAT KOULUTUSOHJELMASSA JATKAVILLE (YPATohjelman uusilla YAP-opintosuunnan opintojaksoilla suorittaville) Ohje siitä miten uuden ohjelman opintojaksot korvaavat vanhan koulutusohjelman

Lisätiedot

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi

Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto (Lastentarhanopettajan opintosuunta) Opetussuunnitelma OPETUSPERIODIT, lukuvuosi OPINTOPOLKU Tutkintovaatimusten 2017-2020 (1.8.2017 aloittaneet) mukaan meneville (3.vsk viimeinen sivu ennen 1.8.2015 aloittaneille eli tutkintovaatimusten 2012-2016 mukaan eteneville) Opintojen jakautuminen

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet

Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen. 1. Kaikkien opintojen hyväksilukemista koskevat yleiset periaatteet 1(7) 2016 Aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen ja täydentäminen Mikäli sinut on hyväksytty suorittamaan kandidaatin ja maisterin tutkintoa ja sinulla on aikaisempia korkeakouluopintoja,

Lisätiedot

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa?

Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Antropologian vaatimukset vanhoissa ja uusissa koulutusohjelmissa: mikä eroaa? Uusi maisteriohjelma Maisteritutkielma 30 op, vanhassa ohjelmassa 40 op Antropologian kurssimuotoisten opintojen laajuus 50-75

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan!

Tervetuloa opiskelemaan! Tervetuloa opiskelemaan! Kandidaatin- ja maisterintutkinnon opiskelijan infopaketti Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median tutkintoohjelma 28.8.2012 Sisältö Opinto-oikeus Onko sinulla aiempi

Lisätiedot

Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018

Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018 1 (5) OPETTAJANKOULUTUSLAITOS, TURKU Sivuaineiden perusopintojen valintaperusteet 2018 A. Yleiset valintaperusteet Opettajankoulutuslaitoksessa Turussa järjestetään sivuaineopetusta lukuvuonna 2018 2019

Lisätiedot

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja!

Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Kansainvälisen asiantuntijan viestintätaidot (25 op) Työelämässä tarvitaan monipuolisia viestintä- ja kulttuuritaitoja! Akateemiselta asiantuntijalta edellytetään monipuolista viestintä-osaamista. Kansainvälinen

Lisätiedot

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä

Lähiopetus Monimuoto-opetus (=puhelinvälit-teisesti ja kirjeitse) Verkko-opetus EduWeb ympäristössä 1 HY/ Päivitetty 19.4.2017 Lehtori Pirkko Raudaskosken opetusura yliopistossa Opettajanurani käynnistyi yliopistossa toimiessani syyslukukausina 1992 ja 1995 Kasvatustieteen laitoksella aikuiskasvatustieteen

Lisätiedot

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus 1-15 op OPH 2017 2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa ensisijassa perusopetuksen

Lisätiedot

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö)

1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille (ent. kasvatustieteiden koulutuksen C-kiintiö) KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN ERILLISVALINTOJEN VALINTAPERUSTEET 2012 1. TUTKINTOON JOHTAVIEN KOULUTUSTEN ERILLISVALINNAT 1.2 Kasvatustieteiden koulutuksen erillisvalinta avoimia yliopisto-opintoja suorittaneille

Lisätiedot

Opintoihin orientointi

Opintoihin orientointi Opintoihin orientointi Tervetuloa opiskelemaan fysiikkaa Helsingin yliopiston Avoimeen yliopistoon! 2.9.2014 1 Ennen opintojen alkua Tutustu huolellisesti ja hyvin opinto-ohjelmaan. Tee HOPS eli henkilökohtainen

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot Ia 2014 Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto,

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2015 tai keväällä 2016 aloittaville. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot /

Matematiikka ja tilastotiede. Orientoivat opinnot / Matematiikka ja tilastotiede Orientoivat opinnot / 27.8.2013 Tutkinnot Kaksi erillistä ja peräkkäistä tutkintoa: LuK + FM Laajuudet 180 op + 120 op = 300 op Ohjeellinen suoritusaika 3 v + 2 v = 5 v Tutkinnot

Lisätiedot

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET

AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET 1 AIKAISEMPIEN OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN YLEISET HAKUOHJEET Opiskelija täyttää itse hakemansa opintojakson tiedot eli mitä opintojaksoa tai opintojakson osaa hän hakee tunnustettavaksi. Samoin opiskelija

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Orientoivat opinnot 1a Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Orientoivat opinnot 1a 27.8.2014 Kati Toikkanen, opintopäällikkö Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö 2 Tutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, 180 op (tavoiteaika 3 vuotta)

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatustiede Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9. 22.10.

Lisätiedot

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4.

HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. HOPS-tilaisuudet 8.4. ja 10.4. Koulutusohjelmakohtainen aineisto Graafisen suunnittelun koulutusohjelma Taiteen kandidaatin tutkinto ->2014 Taiteen kandidaatin tutkinto 2014-> Kandidaatin tutkinto 180

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET TERVEYSTIETEIDEN PERUSTUTKINTOJA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Terveystieteiden tutkinto-ohjelman yleisrakenne ja vaadittavat opintosuoritukset Terveystieteiden tutkinto-ohjelmassa kandidaatin tutkinto

Lisätiedot

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op

Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) aineopinnot 35 op Esimerkkejä opintopoluista aineopinnot syksyllä 2013 tai keväällä 2014 aloittaneille. Aineopinnot 35 op koostuvat: A 1. Yhteiset sisältöopinnot

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2007-2009) KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP I KIELI- JA VIESTINTÄOPINNOT SEKÄ ORIENTOIVAT OPINNOT (20 op) KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info

KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info KASVATUSTIETEEN PERUSOPINNOT (25 op) sivuaineopiskelijoiden info lv. 2017-2018 kasvatustieteen perusopintoja koordinoiva opettaja Maarit Koskinen maarit.g.koskinen@jyu.fi Perusopinnot sivuaineopiskelijalle

Lisätiedot

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä

Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien sekä välillä Vastaavuudet ja siirtymäsäännöt opetussuunnitelmien 2012 2015 sekä 2015 2018 välillä PERUS- JA AINEOPINNOT Perus- ja aineopintojen suurin muutos on se, että jaksot Suomen kielen ja sen tutkimuksen historia

Lisätiedot

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v)

Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3v+2v) 1 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Katso koulutusten kuvaukset yliopiston verkkosivulta tai koulutustarjontaesitteestä tai Opintopolusta. Siirtohaku, Englannin kieli ja kulttuuri, Joensuu Humanististen tieteiden

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta

Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan kelpoisuudesta Lastentarhanopettajan opintosuunnasta valmistunut kasvatustieteen kandidaatti on pätevä lastentarhanopettaja Myös esikoulun osalta Esi- ja alkuopetuksen sivuaine ei

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma

Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op. Opetussuunnitelma Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18 op Opetussuunnitelma 2017-2018 Lukemattomat lukemaan Taitoa ja motivaatiota vastahakoisten lukijoiden lukemiseen 3-18

Lisätiedot

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op

v OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto 180 op Tampereen yliopisto Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö Venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma v. 201 OPINTONSA ALOITTANEIDEN HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Humanististen

Lisätiedot

Tavoitteena tutkinto

Tavoitteena tutkinto Tavoitteena tutkinto Helsingin yliopiston Opintojen suunnittelu Opintoja suunnitellessa on hyvä pohtia mitä ja miksi haluat opiskella millaisia tavoitteita sinulla on millainen olet opiskelijana miten

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 KASVATUSTIETEIDEN TIE DEKUNT A KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA SUOMENKIELISTEN MAISTERIOHJELMIEN VALINTAOPAS 2014 2(10) SISÄLTÖ 1. Kasvatustieteiden maisteriohjelma.. 3 2. Luokanopettajan maisteriohjelma

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo)

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg (Heli Alatalo) Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko

Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten korvaavuustaulukko POLITIIKAN JA TALOUDEN TUTKIMUKSEN LAITOS 2.5.2014/PS Yleisen valtio-opin tutkintovaatimusten 2014-17 korvaavuustaulukko SIVUAINEOPISKELIJOILLE 31.8.2014 mennessä suoritetut yleisen valtio-opin opinnot

Lisätiedot

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op

UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA. 60 op 1 VASTAAVUUSTAULUKOT FILOSOFIA AINEOPINNOT UUTEEN OPSIIN SIIRTYVILLE OPISKELIJOILLE YHTEISKUNTATIETEIDEN JA FILOSOFIAN AINEOPINNOT, FILOSOFIAN OPINTOSUUNTA OPS 2017-2020 OPS 2014-2017 Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH

Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH Suomen kielen oppija opetusryhmässäni OPH 2017-2018 Opettajankoulutuslaitoksen Sat@Oppi järjestää yhteistyössä opettajankoulutuslaitoksen Rauman ja Turun yksiköiden kanssa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Tuotantotekniikan laitos 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 15.1. Tavoitteet 167 Tietoliikenne-elektroniikan koulutusohjelma tuottaa tietoliikennelaitteistojen ja -järjestelmien kehittämiseen,

Lisätiedot

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai POMM1011

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai POMM1011 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op) erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijoille lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ).

Syksyllä 2010 opintonsa aloittavat uudet opiskelijat hyväksytään suoraan uuteen oppiaineeseen (tiedekuntaneuvoston päätös ). INFORMAATIOTIETEIDEN TIEDEKUNTA Tampereen yliopisto 6.5.2010 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.5.2010. Liite B3/1 Informaatiotutkimuksen oppiainenimen muutoksesta ja uusista informaatiotutkimuksen ja

Lisätiedot

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet

AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet AHOT Hyväksilukemisen uudet periaatteet 16.5.2012 16.5. Humanistinen tiedekunta.2012 1 Taustaa Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen =hyväksiluku Rehtorin päätös Tdk-neuvosto Astuivat

Lisätiedot

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA

15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA 164 15. TIETOLIIKENNE-ELEKTRONIIKAN KOULUTUSOHJELMA Vastuuhenkilö: Markku Renfors, koulutusohjelman johtaja, professori Huone: TG108 Puhelin: 31153937 markku.renfors@tut.fi Päivi Salo, osaston sihteeri

Lisätiedot

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913

POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille. Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 POM-opinnot erityisopettajaopiskelijoille Lisätietoja: Johanna Kainulainen johanna.kainulainen@jyu.fi p. 040 5233913 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot (POM)

Lisätiedot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot

Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot Kohti matematiikan opettajuutta - aineenopettajaopiskelijoille suunnatut matematiikan opintojaksot 15.8.2018 Simo Ali-Löytty, Terhi Kaarakka ja Elina Viro Sisältö TTY:n aineenopettajakoulutuksen tutkintorakenne

Lisätiedot

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo

Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info. Henrik Hedberg Heli Alatalo Tietojenkäsittelytieteet Tutkinto-ohjelman info Henrik Hedberg Heli Alatalo Orientoivat opinnot 810020Y, 2 op Orientaatioviikko Teemaluennot Pienryhmätoiminta Omaopettajatapaamiset Henkilökohtainen opintosuunnitelma

Lisätiedot

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht.

Ensikertalaisia % Hyväksytyistä ensikertalaisia % Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia. ensikertalaiset yht. Hakukohde Hakijat yht. Hakijoista ensikertalaisia Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v): Jyväskylän yliopisto, Matemaattis-luonnontieteellinen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA

KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA 1(7) KASVATUSTIETEELLINEN KOULUTUSALA ERITYISPEDAGOGIIKKA Erityispedagogiikan perusopinnot Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä erityispedagogiikasta vähintään syventävät opinnot. Opintojen järjestäminen

Lisätiedot

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma

Kotimaisten kielten kandidaattiohjelma ssa opiskellaan suomea ja ruotsia aidosti kaksikielisessä ympäristössä. Ohjelmaan sisältyy kolme pääainetta: suomenkieliset opiskelevat pääaineenaan ruotsia, ruotsinkieliset joko ruotsia äidinkielenä tai

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Teologisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijoiden opintoasiainkoordinaattori Helena Laurila Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajan pedagogiset opinnot 60 op (kasvatustieteen

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Elintarviketieteiden kandiohjelma Elintarviketieteiden kandiohjelma MMTDK Ravitsemustiede, kiintiö 15 MMTDK Elintarviketieteet, kiintiö 60 MMTDK + BYTDK Molekyylibiotieteet, kiintiö 60 ETK ETK LuK 15 max 5 max 15 max 35 max 10 max 15 max

Lisätiedot

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma

Viestintätieteiden kandidaattiohjelma Viestintätieteiden kandidaattiohjelma - tutkinnon sisältö ja rakenne - 30.8.2018 Hanna Korpela Perustutkinnot Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK) on humanistisen alan alempi korkeakoulututkinto,

Lisätiedot

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille

Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiedotustilaisuus erillisiin erityisopettajan opintoihin hyväksytyille Tiistai 12.6.2012 klo 15-17 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Erityispedagogiikan koulutus Yleistä opinnoista

Lisätiedot

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS

PL 4600, Oulun yliopisto p HOPS PL 4600, 90014 Oulun yliopisto p. 029 448 2920 http://www.oulu.fi/kauppakorkeakoulu/ HOPS henkilökohtainen opintosuunnitelma Pelkkää KTM-tutkintoa suorittamaan siirtyvät opiskelijat Nimi: Opiskelijanumero:

Lisätiedot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot

Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä. Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Tervetuloa opiskelemaan suomen kieltä Henkilökunnan esittely Perus- ja aineopintojen rakenne Suomen kieli sivuaineena Opettajan kelpoisuusehdot Henkilökunta syyslukukaudella 2016 Professorit Harri Mantila

Lisätiedot

OPINTOPOLKU lukuvuosi

OPINTOPOLKU lukuvuosi OPINTOPOLKU lukuvuosi 2017 2018 Opintojen jakautuminen periodeihin Luokanopettajan koulutus, pääaineena kasvatuspsykologia Opetusperiodit Syyslukukausi 2017 Intensiivijakso 28.8. 3.9. I opetusperiodi 4.9.

Lisätiedot

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO

ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO ENGLANNIN OPPIAINEEN INFO kaikille englannin opiskelijoille to 27.4.2017 klo 16.00 Paikalla englannin oppiaineen pääedustaja professori Paula Kalaja, yliopistonopettaja Jaana Toomar ja amanuenssi Anna-Maria

Lisätiedot

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op)

Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Kasvatustiede (luokanopettaja/varhaiskasvatus) perusopinnot (25 op) Alkuinfo 8.9.2015 1 OPINNOISTA Luokanopettaja perusopinnot (25 op) sisältää 6 opintojaksoa. Varhaiskasvatus perusopinnot (25 op): sisältää

Lisätiedot

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka

MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka MAISTERIKOULUTUS 2015 VALINTAPERUSTEET Konetekniikka Haku maisterikoulutukseen (Oulun yliopisto) ( 15.12.2014 klo 08:00 30.1.2015 klo 15:00 ) Hakija voi hakea vain yhteen teknillisen tiedekunnan maisteriohjelmaan

Lisätiedot

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8 10 POM2SMU R9 POM2STN R10. R POM1YSU-luento

Periodi KLO Maanantai Tiistai Keskiviikko Torstai Perjantai 8 10 POM2SMU R9 POM2STN R10. R POM1YSU-luento 1 Perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset (POM) opinnot (60 op) (OKLPOM 60 op) erityispedagogiikan koulutuksen opiskelijoille lukujärjestyspohja ilmoittautumisohjeet (Kainulainen

Lisätiedot

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut

Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta. opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut Kaukaa viisaaksi! yleistä Itä-Suomen yliopistosta yleistä avoimesta yliopistoopiskelusta opintojen suunnittelusta ohjaus- ja neuvontapalvelut ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto

Lisätiedot