ProCountorin version 5.0 uudet ominaisuudet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ProCountorin version 5.0 uudet ominaisuudet"

Transkriptio

1 Sivu 1(7) ProCountorin version 5.0 uudet ominaisuudet Käyttöliittymän muutokset Uusi oletusväriteema ProCountorin oletusväriteema on uudistettu tyylikkään harmaaksi. Aiemmat oletusvärit sekä useita muita väriteemoja on valittavissa kohdassa Hallinta > Omat tiedot ja asetukset > Vaihda ohjelman ulkoasua. Samasta paikasta voi myös vaihtaa käyttöliittymän fonttikokoa yms. asetuksia. Laskun tilojen nimet ja tilakaavio Ostolaskujen ja muiden maksettavien tositteiden tilojen nimiä on selkeytetty seuraavasti: - Saapunut ProCountoriin Vastaanotettu - Maksuunpanossa Odottaa siirtoa pankkiin - Siirretty maksuun Siirretty pankkiin Laskun tila ja oletettu elinkaari esitetään nyt tilakaaviona laskunnäkymällä, tarkastamisessa ja maksamisessa. Nykyinen tila esitetään kaaviossa korostettuna. Kaavio päivittyy automaattisesti laskun tilan muuttuessa. Esimerkiksi oheisessa kuvassa on esitetty tilakaavion muuttuminen kun tilassa Lähettämätön oleva myyntilasku lähetetään. Laskun kuvan näyttäminen Laskujen tarkastamisen ja käsittelyn helpottamiseksi tarkastamiseen, maksamiseen ja kirjanpitonäkymälle on lisätty mahdollisuus näyttää laskun kuva. Laskun kuvaksi katsotaan ostolaskuilla laskun ensimmäinen PDF-muotoinen liitetiedosto. Mikäli liitettä ei ole tai kyseessä on muun tyyppinen lasku, käytetään kuvana ProCountorin muodostamaa esikatselukuvaa. Kuvan näyttäminen on käytössä useilla eri laskutyypeillä, ei kuitenkaan muistiotositteella, palkkalaskelmalla eikä ilmoituksilla. Kuvan voi valita näytettäväksi muiden tietojen oikealla tai alapuolella tai sen voi piilottaa. Kuvan paikka muistetaan näkymäkohtaisesti ProCountor-istuntojen välillä.

2 Sivu 2(7) Tietojen esittäminen selkeinä tietoryhminä Tietokenttien ryhmittelyä on selkeytetty ProCountorin useilla keskeisillä näkymillä, esimerkiksi laskulla, tarkastamisessa, maksamisessa ja liikekumppanirekisterissä. Tietoryhmät on otsikoitu ja ryhmiä on mahdollista erikseen sulkea tai avata klikkaamalla ryhmä otsikkopalkkia. Klikkaa otsikkoa Mikäli kaikki tietoryhmät eivät mahdu kerralla näytölle, näkymää voi vierittää alaspäin oikeassa reunassa olevalla vierityspalkilla. Avatut ja suljetut tietoryhmät muistetaan ProCountor-istuntojen välillä. Painikkeisiin liittyvien valikkojen käyttö Useita ProCountorin näkymiä on parannettu ottamalla käyttöön painikkeisiin liittyviä valikoita. Näin harvemmin tarvitut toiminnot eivät vie täytä painikepalkkia, mutta ovat silti helposti saatavilla. Valikon tunnistaa siitä, että painikkeen nimen vieressä on pieni alaspäin osoittava nuoli. Valikkoja on kahden tyyppisiä. Perusvalikko avataan klikkaamalla painiketta, minkä jälkeen haluttu toiminto valitaan listasta hiirellä. Jaetussa valikossa tekstiosan toimii suoraan toimintopainikkeena, mutta nuolta klikkaamalla tai hiiren oikeaa näppäintä käyttämällä aukeaa valikko, josta löytyy lisätoimintoja. Esimerkiksi oheisessa kuvassa myyntilaskun kirjanpitosivulta on mahdollista painiketta klikkaamalla siirtyä suoraan laskulle tai avata valikon kautta erikoistilanteet-näkymä, laskun esikatselu tai käsitellä laskun liitetiedostoja. Taulukon toimintovalikko ja tiedot Exceliin tai uuteen selainikkunaan Kaikkien ProCountorissa olevien taulukoiden tiedot on nyt mahdollista avata jatkokäsittelyä varten helposti CSV-muodossa Exceliin tai HTMLmuodossa uuteen selainikkunaan. Klikkaa painiketta Klikkaa nuolta Klikkaa nuolta Tämä Avaa Excel / HTML -toiminto löytyy taulukon toimintovalikosta, joka avataan klikkaamalla taulukkoa hiiren oikealla näppäimellä tai painamalla taulukon sarakeotsikoiden oikeassa reunassa olevaa valikkonäppäintä. Samasta valikossa löytyy asetus Kopiointi päälle / pois, jolla valitaan ovatko taulukon tekstit valittavissa ja kopioitavissa suoraan hiirellä. Kopiointi on oletuksena pois päältä, jolloin taulukon rivejä on helppo tuplaklikata ja siten porautua tietoihin. Lisäksi toimintovalikosta löytyy näkymäkohtaisesti vaihtelevia hyödyllisiä toimintoja ja oikopolkuja. Tietokenttien ja hakuehtojen ryhmittely eri näkymillä Tietokenttien ja hakuehtojen ryhmittelyä eri puolilla ProCountoria on selkeytetty. Kenttien otsikot esitetään nyt heti otsikkoa vastaavan kentän yläpuolella. Lisäksi eri näkymille on lisätty selkeyttäviä väliotsikoita.

3 Sivu 3(7) Toiminnallisuuden muutokset Maksuliikenne SEPA-maksuina kohdistusta parannettu Maksutapavalinnan oletuksena SEPA Usean laskun maksaminen myös SEPA-maksuille Pankkiyhteys myös SEBpankkiin ProCountorin kautta SEPA-maksuina tehtäviin maksuihin on lisätty uusi kohdistustieto, jonka avulla maksut pystytään kohdistamaan laskuihin aiempaa tarkemmin. Myös viiteettömiä suorituksia on siten mahdollista kohdistaa automaattisesti laskuihin, jotka ovat Siirretty pankkiin -tilassa. Maksamisnäkymällä Maksutapa -alasvetovalikossa on oletuksena valittuna SEPA- tilisiirto, mikäli pankkiyhteyksiin on merkitty käyttöön sekä uudet SEPA- että vanhat LMP-maksut. Oikean maksutavan automaattista päättelyä eri tietojen perusteella on myös parannettu. Usean laskun maksamiseen on lisätty tuki SEPA-tilisiirto tekemiselle. Maksutavoista on valittavissa SEPA-tilisiirto (C2B), Tilisiirto (LMP). ProCountoriin on nyt mahdollista liittää myös SEB-pankin pankkitilejä. Pankkipalveluista käytettävissä ovat tiliotteet, saapuvat viitemaksut, LMP-maksut sekä toistuvaissuoritukset. Laskujen käsittely Laskunäkymä uudistettu Laskunäkymä on uudistettu. Näkymällä on useita parannuksia: - Näkymän tiedot on ryhmitelty selkeämmiksi tietoryhmiksi, jotka voi avata ja sulkea erikseen. Näkymää voi vierittää oikeassa reunassa olevalla vierityspalkilla. Rivitiedot löytyvät näkymän alaosasta. - Näkymälle on lisätty laskun tilaa ja elinkaarta esittävä tilakaavio, joka päivittyy laskun tilan (ja myyntilaskulla laskukanavan) mukaan. - Laskun palauttaminen tilaan Kesken tai hyvityslaskun laadinta onnistuvat nyt suoraan laskunäkymältä. Toiminnot ovat Muokkaa -valikossa. - Laskun PDF-muotoinen esikatselukuva avataan Esikatselu - painikkeella. Laskun HTML-esikatselun voi avata painikkeeseen liittyvästä valikosta. - Näkymältä siirtymistä muille laskuun liittyville näkymille on helpotettu yhdistämällä toiminnot Siirry -valikkoon. - Osoitetietojen syöttämistä on helpotettu lisäämällä kesken-

4 Sivu 4(7) eräisen myyntilaskun laskutusosoitteen yhteyteen valinta Käytä asiakkaan osoitetta myös laskutusosoitteena, jonka avulla asiakkaan osoite kopioituu laskutusosoitteeksi. Vastaava valinta on käytössä toimitusosoitteen osalta. Tarkastamis-, maksamis- ja kirjanpitonäkymiä uudistettu Laskun esikatselu Incoterms 2010 Muutoksia laskun tilojen nimiin Laskunäkymän lisäksi myös muita laskujen käsittelyyn liittyviä näkymiä on uudistettu: - Maksamisnäkymän on selkeytetty nostamalla uuden maksutapahtuman tiedot ja Maksa - ja Merkitse maksettu muualla -toiminnot näkymän yläosaan. - Kirjanpitonäkymän tietokenttien järjestystä on selkeytetty ja kirjanpidon esikatselu tapahtuu nyt Esikatselu -painikkeella. - Laskun tila ja elinkaari esitetään tilakaaviona tarkastamisessa ja maksamisessa. - Laskun kuva voidaan valita näytettäväksi tarkastamisessa, maksamisessa ja kirjanpidossa. Kuvan näyttämisen asetus on näkymäkohtainen. Kuvaa voidaan vierittää hiirellä ja zoomata kuvan yhteydessä olevilla painikkeilla. - Laskulle ja muille näkymille siirtyminen tapahtuu Lasku - painikkeella ja painikkeeseen liittyvän valikon toiminnoilla. Samasta valikosta löytyy myös laskun esikatselu ja liitteiden käsittely. Selkeyden vuoksi on laskujen Näytä -painike korvattu Esikatselu - painikkeella hakutoiminnoissa ja useilla eri näkymillä. Toimitusehtoihin on lisätty Incoterms 2010 mukaiset ehdot. Laskun tilojen nimiä on selkeytetty: Saapunut Procountoriin -> Vastaanotettu Maksuunpanossa -> Odottaa siirtoa pankkiin Siirretty maksuun -> Siirretty pankkiin Palkanlaskenta Useita uusia palkkalajeja ProCountorin palkkalajirekisteriin on lisätty useita uusia palkkalajeja: - Lomapalkka, kuukausipalkka, vakiojakaja 25 - Peruspalkan vähennys, loma-aika, vakiojakaja 25 - Lomarahavapaa, vakiojakaja 25 - Peruspalkan vähennys, lomarahavapaa - Sairausajan palkka kuukausi

5 Sivu 5(7) - Peruspalkan vähennys, sairausajan palkka - Lomapalkka 9 % - Lomapalkka 11,5 % - Työkalukorvaus - Ateriakorvaus - Saldovapaa - Työsuhdematkalipun vähennys Uusi lomakoodi: Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka Työsuhdematkalipun käsittelyä kehitetty YEL-vakuutuksen piirissä olevat 30-49% omistavat Uusi raportti: Tapaturmavakuutuksen vuosiyhteenveto Palkkalajiraporttia kehitetty Työntekijäraporttia kehitetty Lomapalkan laskennan ohjaustietona toimivalle lomakoodille on lisätty uusi valittava arvo, Prosenttiperusteinen vuosilomapalkka. Kun palkansaajalle on valittu tämä lomakoodi, näytetään palkkalaskelmalla tieto lomanmääräytymisvuoden ansio. Työsuhdematkalipun käsittelyä on kehitetty. Palkkalajirekisteriin on lisätty tätä varten uusi palkkalaji Työsuhdematkalipun vähennys. Kyseistä palkkalajia käytetään yhdessä palkkalajin Työsuhdematkalippu kanssa ilmoittamaan työsuhdematkalipun verovapaan edun määrää. YEL-vakuutuksen piisissä olevien 30-49% omistavien henkilöiden palkasta tulee vuoden 2011 alusta pidättää sivukulut. Näille henkilöille tulee valita palkkatietoihin eläkevakuutus YEL ja kohtaan osaomistaja Kyllä, jotta laskenta toimii oikein. Palkkaraportteihin on lisätty uusi raportti Tapaturmavakuutuksen vuosiyhteenveto, jonka avulla on helppo hakea tapaturmavakuutuksen palkkailmoitukseen tarvittavat tiedot. Palkkaraporteista löytyvälle palkkalajiraportille on lisätty sarake lukumäärälle. Lisäksi hakuehdot näytetään nyt myös raportin Excelmuodossa. Palkkaraporteista löytyvälle työntekijäraportille on lisätty uusi sarake, joka kertoo, onko työntekijä alle 16-vuotias, vuotias vai 68- vuotias tai vanhempi. Rekisterit Liikekumppanin perustiedot uudistettu Liikekumppanin perustiedot -näkymä on uudistettu: - Näkymän tiedot on ryhmitelty selkeämmiksi tietoryhmiksi, jotka voi avata ja sulkea erikseen. Ryhmien järjestys mukailee uudistettua laskunäkymää. Näkymää voi vierittää oikeassa

6 Sivu 6(7) reunassa olevalla vierityspalkilla. Ryhmätiedot löytyvät näkymän alaosasta. - Laskupohjaan vaikuttava Kieli -valinta on tuotu lisätiedoista suoraan perustietonäkymälle. - Painikkeet Muokkaa ja Oletukset on muutettu valikoiksi, joiden kautta pääsee käsiksi aiemmin painikkeeseen liittyneisiin toimintoihin. - Osoitetietojen syöttämistä on helpotettu lisäämällä asiakkaan laskutusosoitteen yhteyteen valinta Käytä asiakkaan osoitetta myös laskutusosoitteena, jonka avulla asiakkaan osoite kopioituu laskutusosoitteeksi. Vastaava valinta on käytössä toimitusosoitteen osalta. Ilmoitukset Päävalikon kohta Ilmoitukset järjestetty uudelleen Kausiveroilmoitus: Rakennusalan käänteinen arvonlisävero Kausiveroilmoitus : Nollailmoitus Tuloveroilmoituksella 3 uutta painiketta Tuloveroilmoitus lomake 8A ProCountorin päävalikon kohdan Ilmoitukset alla olevat toiminnot on järjestetty uudelleen. Tarvittavat toiminnot löytyvät näin aiempaa helpommin. Käytöstä poistuneet ilmoitukset kuten verotilimenettelyä edeltävät ALV- ja TAS-valvontailmoitukset on siirretty omaan alivalikkoon. Kausiveroilmoituksen ALV-tietoihin on lisätty kentät rakennusalan käänteiseen arvonlisäveroon liittyvien tietojen ilmoittamista varten. Tiedot haetaan uuden ALV-statuksen Rakennusalan käänteinen arvonlisävero 23% perusteella. Tilanteessa, jossa kausiveroilmoituksella ei ole annettu mitään tietoja (edes valittu kohtaa Ei toimintaa ), lähetetään verottajalle nollailmoitus. - Päivitä raportointitietokanta -painike ajaa viimeisimmät kirjanpidon muutokset käytettäväksi tuloveroilmoituksella. - Veroilmoitusten täyttöohjeet -painike avaa uuden selainikkunan Verohallinnon tuloveroilmoituksen täyttöohjeisiin. - Viimeisin virhe -painike näyttää viimeisimmän virheraportin, joka on muodostunut kun tuloveroilmoitus on lähetetty Verohallinnon palveluun tarkastettavaksi tai käsittelyyn. Tuloveroilmoituksen lomakkeelle 8A on parannettu summien laskentaa.

7 Sivu 7(7) Hallinta ja asetukset Verotilitiedot IBANmuodossa Maksutili-sarake poistettu pankkiyhteyksistä Muutoksia käyttäjän omissa asetuksissa Verotilitietoihin tallennetut verottajan pankki tilinumerot on päivitetty IBAN-muotoon. Lisäksi tilinumeron yhteyteen on lisätty kenttä BICtiedolle. Pankkiyhteydet-näkymältä on poistettu erillinen rastitettava sarake sille tiedolle, onko kyseessä maksutili. Tiliin liitetyt maksupalvelut valitaan sarakkeissa Eräsiirto ja SEPA. Käyttäjän omiin asetuksiin on lisätty valittaviksi uudet väriteemat ProCountor versio 4.x (sama kuin entinen oletusteema) ja vaaleanpunainen. Tekstin kokoihin on lisätty uusi vaihtoehto Pienempi teksti joka on Pieni teksti ja Keskikokoinen teksti välissä. Taulukoista tapahtuvan tekstien valinnan ja kopioinnin oletusasetukseksi on muutettu, ettei toiminto ole käytössä. Toiminnon voi tarvittaessa ottaa nopeasti käyttöön hiiren oikealla näppäimellä avattavan taulukon toimintovalikon kautta. Uuden käyttäjän HETU:n tarkistaminen HETU:n oikeellisuus tarkistetaan nyt uutta käyttäjätunnusta perustettaessa, mikäli tunnus on annettu. Käyttäjän voi perustaa myös ilman HETU:a, mutta tällöin käyttäjää ei voi linkittää yrityksen henkilörekisteriin esimerkiksi matkalaskujen laadintaa varten.

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet

ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Sivu 1(6) ProCountorin version 4.1 uudet ominaisuudet Tiivistelmä Verotilimenettely muuttaa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista ja maksamista vuoden 2010 alusta lähtien. ProCountorissa voi nyt tehdä

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (49) Käyttöohje 6.4.0 Toukokuu 2014 2 (49) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Laskujen asiatarkastus ja hyväksyminen... 5 2. Laskun maksamisen toiminnot... 5 3. Laskun kiertokulku... 6 4.

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47)

DOORANET KÄYTTÖOHJE 1 (47) 1 (47) 1 Käyttöönotto... 3 1.1 Rekisteröityminen... 3 1.2 Asetukset... 3 1.3 Nämä on hyvä tietää... 5 1.3.1 Päivämääräkentät... 5 1.3.2 Hakukentät... 5 1.3.3 Pikanäppäimet... 5 1.3.4 Suositeltu selain

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (61) Käyttöohje 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (61) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät ja selaimet... 5 1.2. Sovellusversion

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2012 1 (57) Käyttöohje 6.1.2 SP1 Copyright Aditro 2012 Toukokuu 2012 2 (57) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 5 1.1. Sovellusversion päivitys... 7 1.2. Internet Explorer

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006

WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 1 WM-Laskutus 3.1 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330 HELSINKI

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi

Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007. Isolta Oy www.isolta.fi Arkhimedes v2.7 käyttöohjeet 25.6.2007 Isolta Oy www.isolta.fi 1 Sisällys Arkhimedes-taloushallinto yleisesti 3 1. Johdanto 3 1.1. Järjestelmävaatimukset 3 1.2. Asennus 3 1.3. Tervetuloa-ruutu 4 1.4. Perustiedot

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY

Fivaldi käsikirja. Tilaustenkäsittely TILAUSTENKÄSITTELY TILAUSTENKÄSITTELY 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 TILAUKSEN TIEDOT välilehti... 5 Uuden tilauksen otsikkotietojen syöttäminen... 5 Tietokenttien

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Myyntireskontra 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien Ecomin käsikirjojen

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille

PIKAOPAS. 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle. 1.1 Miten käsikirjat saa esille Ohjeita käsikirjan lukijalle 1 PALKANLASKENNAN PIKAOPAS 1 Ohjeita käsikirjan lukijalle Luetpalkanlaskentaohjelmiston pikaopasta, jossa käsitellään palkanlaskennan perustoimintoja. Varsinaisessa palkanlaskennan

Lisätiedot

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.

6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki. puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851. asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava. 6.0.6 ~KÄYTTÄJÄN OPAS ~ Asemamiehenkatu 4 00520 Helsinki puh. (09) 2780 0078 fax (09) 155 2851 asiakaspalvelu@seuraava.fi http://exim.seuraava.fi Sisältö Sivu 1. Yleistä 2 2. Valikot ja niiden toiminta

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje

Visma Approval 1.40 Käsikirja. Ohje Visma Approval 1.40 Käsikirja Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10

3 Toimeksiantojen rakenne ja hinnoittelu... 10 3.1 Asiakastoimeksiannon rakenne... 10 3.1.1 Toimeksianto ja palvelut... 10 Käyttöohje Sivu 2(85) Sisällysluettelo Arvo... 1 Käyttöohje... 1 1 Johdanto... 4 1.1 Procountor Arvon hyödyntämiskohteita... 4 2 Asiakastietojen hallinta... 5 2.1 Asiakastietojen käyttötarpeet... 5 2.2

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely

2010.1. Uusien toimintojen käyttöohje. - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely 2010.1 Uusien toimintojen käyttöohje - Vakiotoiminnot - Korjaamotoiminnot - Verkkolaskutus - Työkalenteri - ipost laskutus - Trafi-kysely Päivitetty 1.2.2011 Sisällys YLEISTÄ... 9 UUDET LIITÄNNÄT AUTOALALLE...10

Lisätiedot