Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset. Arttu Piri"

Transkriptio

1 Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2013 Tulokset Arttu Piri 1

2 Yleistä - Aineiston keruu sähköisesti Otos: Opiskelijajäsenet, poislukien jälkeen liittyneet - Otos yhteensä: Vastauksia: => vastausprosentti 19,2 % - Mukaan lukien kesken jääneet vastaukset: => 23,5 % 2

3 Sisällys 1. Tulokset Taustatietoa vastaajista 1.2 Työskentely lukuvuoden aikana 1.3 Työskentely kesällä Kesätöitä tuloksetta hakeneet 3

4 4 1.1 Taustatietoja vastaajista

5 Vastanneiden lukumäärät

6 Sukupuolijakauma (n=3615) nainen mies 25% 75% 6

7 Vastanneiden ikäjakauma (n=3625) 12% 13% 14% 13% 9% 9% 7% 4% 5% 4% 3% 1% 1% 1% 1% 2% 1% < < 7

8 Vastanneet korkeakouluittain (n=3656) Aalto-yliopisto 35% Tampereen teknillinen yliopisto 28% Oulun yliopisto Lappeenrannan teknillinen yliopisto 12% 13% Turun yliopisto Åbo Akademi Vaasan yliopisto Helsingin yliopisto Jokin muu Jyväskylän yliopisto Itä-Suomen yliopisto 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 8

9 Mitä korkeakoulututkintoa suoritat? (n=3651) Tekniikan kandidaatti 50% Diplomi-insinööri (olen jo suorittanut kanditutkinnon tai va 41% Filosofian maisteri (olen jo suorittanut kanditutkinnon tai 3% Luonnontieteiden kandidaatti 3% Jokin muu 2% Arkkitehti/Maisema-arkkitehti (olen jo suorittanut kanditutkinnon tai vast. 1% 9

10 Minä vuonna sait opiskelupaikan? (n=3491) 14% 15% 15% 15% 10% 11% 8% 5% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 2% 0%

11 Vastaajien vuosikurssi (n=3486) N 11,2 % 14,6 % 15,2 % 14,6 % 14,5 % 30,2 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 1. Vuosikurssi = Vuonna 2012 opintonsa aloittaneet 11

12 Kuinka monta välivuotta olet pitänyt opinnoissasi? (n=3512) 53% 33% 8% 2% 1% 1% 1% 0% 1% Yli 7 12

13 1.2 Työskentely lukuvuoden aikana 13

14 Työskentelitkö aikavälillä syyskuu huhtikuu 2013? (n=3521) En Satunnaisesti Jatkuvassa osapäivätyössä Jatkuvassa kokopäivätyössä 44% 19% 21% 16% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 14

15 Kuinka monta kuukautta työskentelit aikavälillä syyskuu huhtikuu 2013? (n=1416) 39% 15% 7% 10% 8% 9% 4% 5% 4% Alle 1 kk 1 kk 2 kk 3 kk 4 kk 5 kk 6 kk 7 kk 8 kk 15

16 Montako tuntia työskentelit keskimäärin viikossa edellä mainitsemanasi aikana? (n=1411) 23% 16% 17% 17% 9% 5% 3% 7% 1% 1% 0% 0% 0% Yli 60 16

17 Työsuhteeni oli (n=1873) Vakituinen Määräaikainen Olin yrittäjä / ammatinharjoittaja Jokin muu 37% 56% 2% 5% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 17

18 Kuinka monta vuotta olet työskennellyt työnantajallesi? (n=1862) 30% 25% 20% 24% 22% 22% 15% 14% 10% 5% 0% 5% 5% 2% 2% 2% 1% 1% 0% Alle Yli 10 18

19 Työnantajasi lukuvuoden aikana oli (n=1873) Yksityinen yritys 71% Yliopisto 17% Kunta, kuntayhtymä tai kunnan liikelaitos 4% Järjestö / kolmas sektori 3% Valtio tai valtion rahoittama laitos (esim. VTT) 3% Muu 2% 19

20 Työnantajasi edustama toimiala oli (n=1852) Koulutus tai tutkimus Jokin muu Tietojenkäsittelypalvelut Muu palveluala Insinööri- tai suunnittelutoimisto Metalliteollisuus Kauppa, rahoitus- tai vakuutustoiminta Energia-ala Rakentaminen Elektroniikkateollisuus Muu teollisuus Tele- / tietoliikenne Elintarviketeollisuus Järjestö (esim. työmarkkinajärjestö, seurankunta, puolue) Julkinen hallinto Kemian teollisuus Metsäteollisuus 9% 8% 7% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 12% 16% 20

21 Saamasi luontoisedut? (n=1976) Ei luontoisetuja 45% Liikunta-, kulttuuri- tai virikesetelit 23% Puhelinetu (kattaa yksityispuhelut) 16% Lounassetelit 13% Ateriaetu 10% Muu 4% Autoetu 2% 21

22 Teitkö työnantajasi kanssa kirjallisen työtai virkasopimuksen? (n=1859) Kyllä En En osaa sanoa 8% 2% 91% 22

23 Sovellettiinko työsuhteeseesi toimialalla noudatettavaa yleistä työehto- tai virkaehtosopimusta (TES, VES, KVTES)? (n=1857) Kyllä Ei En osaa sanoa 19% 11% 70% 23

24 Kuinka hyvin lukuvuoden aikana tekemäsi työ vastasi opintoalaasi? (n=1805) Täysin Jonkin verran Ei lainkaan En osaa sanoa 43% 30% 26% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 24

25 Mitkä olivat sinulle tärkeimmät syyt työskennellä lukuvuoden aikana? Erittäin tärkeä Hyvin tärkeä Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä EOS Taloudelliset tekijät, n= % 22% 11% 5% 2% 1% Opintojen edistäminen (diplomityö), n= % 9% 10% 16% 46% 4% Omien uratavoitteiden toteutumisen edistäminen, n= % 24% 16% 12% 13% 1% Oman osaamisen kehittäminen, n= % 25% 15% 12% 10% 1% 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 25

26 Uskotko, että lukuvuoden aikana tekemäsi työ on sinulle hyödyllistä uratavoitteidesi toteutumisen kannalta? (n=1803) Kyllä, uskon että erittäin hyödyllistä Ei, uskon ettei juurikaan hyödyllistä En osaa sanoa Kyllä, uskon että jossain määrin hyödyllistä Ei, uskon ettei lainkaan hyödyllistä 42% 38% 14% 5% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 26

27 Kuinka paljon työskentelysi lukuvuonna on kehittänyt tietojasi ja taitojasi seuraavilla osaamisalueilla? (N=1778) Ongelmanratkaisutaidot Itseluottamus Ajanhallintaan ja tehtävien priorisointiin liittyvät taidot Ihmissuhdetaidot Tiimityöskentelytaidot Itsetuntemus Kriittisyys Kyky jatkuvaan oppimiseen Omaan opintoalaan liittyvä osaaminen Tiedonhakutaidot Suullisen viestinnän taidot (mm. esiintymis- ja neuvottelutaidot) Analyyttisyys Teorian soveltaminen käytäntöön Projektinhallintataidot Luovuus Uranhallintataidot Liiketoiminnan perusteiden tuntemus Kirjallisen viestinnän taidot (mm. projektisuunnitelmat, artikkelit) Vieraan kielen taidot Oman alan tutkimuksen tuntemus Kansainvälisyystaidot Eettinen valveutuneisuus Johtamistaidot Matemaattinen ja luonnontieteellinen osaaminen Yrittäjyystaidot Esimiestaidot 1 Erittäin vähän 2 Vähän 3 Jonkin verran 3,4 3,4 3,3 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 2,8 2,8 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,4 2,2 2,2 2,1 2,0 4 Paljon ,7 5 Erittäin paljon 27

28 Hyödynsitkö seuraavia TEKin palveluja työnhaussa? Kyllä En En tiennyt palvelusta Minulla ei ollut tarvetta palvelulle En osaa sanoa Oikeudelliset palvelut (esim. työsopimuksen tarkistus tai lakitietosivusto), n=1775 5% 66% 4% 25% 1% Palkkasuositukset (harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkkasuositukset), n= % 46% 2% 15% 1% Teekkarin työkirja ja / tai - sivusto, n= % 52% 3% 22% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 28

29 Työskentely kesällä 2013

30 Pääasiassa kesällä 2013 (n=3341) Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä / ns. "ammattiharjoittelussa" 24% Jatkoin kesällä lukuvuoden aikaisessa työssäni 20% Tein kesätyötä, joka ei liittynyt opintoalaani Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 15% 15% Tein kesätyössä diplomityötäni / pro gradu -työtäni 7% Opiskelin (ml. opiskelijavaihto) tai tein diplomi- / pro gradu - työtäni Tilanteeni oli muu kuin ylläkuvattu, mikä? Olin työtön Olin lomalla 5% 4% 4% 4% Olin armeijassa, perhevapaalla (vanhempainvapaa, hoitovapaa) 1% 30

31 Pääasiassa kesällä 2013 / vuosikurssi (%) 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % , n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Vuosikurssi Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" Tein kesätyötä, joka ei liittynyt opintoalaani Jatkoin kesällä lukuvuoden aikaisessa työssäni Tein kesätyössä diplomityötäni / pro gradu -työtäni Opiskelin (ml. opiskelijavaihto) tai tein diplomi- / pro gradu -työtäni Olin lomalla Olin työtön Olin armeijassa, perhevapaalla (vanhempainvapaa, hoitovapaa) Tilanteeni oli muu kuin ylläkuvattu, mikä? 31

32 Kuinka monta viikkoa työskentelit kesällä 2013? (n=2062) 37% 26% 29% 6% 2% 1-4 viikkoa 5-8 viikkoa 9-12 viikkoa viikkoa 17 viikkoa tai enemmän 32

33 Onko sinulle aiempaa suhdetta kesän 2013 työnantajaasi? (n=2058) Ei, en ole työskennellyt työnantajalle aiemmin. Kyllä, sama työnantaja oli ensisijainen työnantajani lukuvuoden aikana työskennellessäni Kyllä, olen työskennellyt samalle työnantajalle jonain aiempana kesänä tai lukuvuotena 31% 49% 21% 33

34 Missä työpaikkasi kesällä 2013 sijaitsi? (n=2062) Työskentelin oman yliopistoni lähialueella (etäisyys yliopistostasi enintään 80 km) Työskentelin kotikaupunkini lähialueella (eri kuin yliopiston lähialue) Työskentelin muualla Suomessa. Työskentelin ulkomailla. 57% 25% 17% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 34

35 Jatkatko työskentelyä samassa työpaikassa syksyllä 2013? (n=2058) Kyllä, kokopäiväisenä Kyllä, osa-aikaisena En jatka En osaa sanoa 16% 24% 52% 8% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 35

36 Kuukausipalkka kesätyössä ( /kk), kun välillä /kk Vuosikurssi Lukumäärä Keskiarvo Mediaani TEKin palkkauositukset vuodelle N Yhteensä Diplomityö

37 Luontoisedut (n=2026) Ei luontoisetuja 55% Liikunta-, kulttuuri- tai virikesetelit 14% Ateriaetu 14% Puhelinetu (kattaa yksityispuhelut) 9% Lounassetelit 8% Muu 4% Autoetu 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 37

38 Työnantajasi kesällä 2013 oli (n=1605) Yksityinen yritys 77% Yliopisto 10% Valtio tai valtion rahoittama laitos (esim. VTT) 6% Kunta, kuntayhtymä tai kunnan liikelaitos 4% Jokin muu 2% Oma yritys 1% Järjestö 1% 38

39 Työnantajasi kesällä 2013 edustama toimiala oli (n=1588) Metalliteollisuus Energia-ala Jokin muu Koulutus tai tutkimus Muu palveluala Rakentaminen Metsäteollisuus Muu teollisuus Elektroniikkateollisuus Kemian teollisuus Kauppa, rahoitus- tai vakuutustoiminta Insinööri- tai suunnittelutoimisto Elintarviketeollisuus Julkinen hallinto Tietojenkäsittelypalvelut Tele-/tietoliikenne Järjestö (esim. työmarkkinajärjestö, seurankunta, puolue) 1% 3% 3% 3% 4% 4% 4% 6% 6% 6% 7% 7% 7% 8% 8% 9% 14% 39

40 Teitkö työnantajasi kanssa kirjallisen työtai virkasopimuksen? (n=1596) Kyllä En En osaa sanoa 1% 5% 94% 40

41 Sovellettiinko työsuhteeseesi toimialalla noudatettavaa yleistä työehto- tai virkaehtosopimusta (TES, VES, KVTES)? (n=1597) Kyllä Ei En osaa sanoa 18% 7% 75% 41

42 Mitkä tekijät olivat sinulle tärkeimmät syyt työskennellä kesän 2013 aikana? Erittäin tärkeä Hyvin tärkeä Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Opintojen edistäminen (diplomityö), n= % 9% 13% 15% 38% 8% Omien uratavoitteiden toteutumisen edistäminen, n= % 23% 13% 10% 8% 1% Oman osaamisen kehittäminen, n= % 24% 13% 8% 5% 1% Taloudelliset tekijät, n= % 19% 10% 5% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 42

43 Uskotko, että kesän 2013 aikana tekemäsi työ on sinulle hyödyllistä uratavoitteidesi toteutumisen kannalta? (n=1587) Kyllä, uskon että erittäin hyödyllistä Ei, uskon ettei juurikaan hyödyllistä En osaa sanoa Kyllä, uskon että jossain määrin hyödyllistä Ei, uskon ettei lainkaan hyödyllistä 46% 38% 12% 4% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 43

44 Kuinka paljon työskentelysi kesällä 2013 on kehittänyt tietojasi ja taitojasi seuraavilla osaamisalueilla? (n=1581) Ongelmanratkaisutaidot Itseluottamus Ihmissuhdetaidot Omaan opintoalaan liittyvä osaaminen Kyky jatkuvaan oppimiseen Ajanhallintaan ja tehtävien priorisointiin liittyvät taidot Itsetuntemus Tiimityöskentelytaidot Teorian soveltaminen käytäntöön Kriittisyys Analyyttisyys Tiedonhakutaidot Uranhallintataidot Suullisen viestinnän taidot (mm. esiintymis- ja neuvottelutaidot) Luovuus Projektinhallintataidot Oman alan tutkimuksen tuntemus Liiketoiminnan perusteiden tuntemus Vieraan kielen taidot Kirjallisen viestinnän taidot (mm. projektisuunnitelmat, artikkelit) Eettinen valveutuneisuus Kansainvälisyystaidot Matemaattinen ja luonnontieteellinen osaaminen Johtamistaidot Yrittäjyystaidot Esimiestaidot 1 Erittäin vähän 2 Vähän 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,5 2,3 2,3 2,2 2,1 2,1 1,9 1,8 1,8 3 Jonkin verran 3,5 3,4 3,3 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,1 3,1 2,9 2,9 4 Paljon 5 Erittäin paljon 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 44

45 Milloin aloitit kesätyön haun? (n=317) Tammikuussa % Helmikuussa % Vuoden 2012 lopulla 13% Maaliskuussa 2013 tai myöhemmin 9% En hakenut, koska jatkoin kesällä aiemmin alkaneessa työsuht 5% En hakenut muun syyn takia, minkä? 4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 45

46 Kesätyöpaikan hankinta oli mielestäsi tänä vuonna (n=1588) Erittäin helppoa Helppoa Vaikeaa Erittäin vaikeaa En osaa sanoa 17% 27% 35% 14% 7% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 46

47 Kesätöitä tehneet: Kesätyöpaikan hankinta oli tänä vuonna 100 % 90 % 17% 23% 22% 17% 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 24% 30% 31% 26% 29% 27% 25% 35% erittäin helppoa helppoa vaikeaa erittäin vaikeaa En osaa sanoa % 10 % 0 % 17% 8% 12% 12% 2010, n= , n= , n= , n= : Kesätöissä olleet, joilla eri työnantaja eri kuin lukuvuoden aikana (mikäli työskennelleet lukuvuoden aikana) 8% 17% 14% 7%

48 Kuinka moneen eri tehtävään hait tämän vuoden kesäksi? (n=1571) 24% 24% 13% 14% 12% 7% 6% Yli 20 48

49 Hyödynsitkö seuraavia TEKin palveluja työnhaussa? Kyllä En En tiennyt palvelusta Minulla ei ollut tarvetta palvelulle En osaa sanoa Oikeudelliset palvelut (esim. työsopimuksen tarkistus tai lakitietosivusto), n=1576 3% 65% 5% 27% 1% Palkkasuositukset (harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkkasuositukset), n= % 41% 2% 16% 1% Teekkarin työkirja ja / tai - sivusto, n= % 28% 3% 9% 1% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 49

50 Kesätöitä tuloksetta hakeneet

51 Jos et ollut töissä kesällä 2013, haitko kesätöitä? (n=533) Kyllä, aktiivisesti Kyllä, jonkin verran En hakenut 40% 31% 29% 51

52 Milloin aloitit kesätyön haun? (n=317) Tammikuussa % Helmikuussa % Maaliskuussa 2013 tai myöhemmin 16% Vuoden 2012 aikana 7% Muu tilanne, mikä? 3% 52

53 Kesätyöpaikan hankinta oli mielestäsi tänä vuonna Erittäin helppoa Helppoa Vaikeaa Erittäin vaikeaa En osaa sanoa 1% 4% 35% 45% 16% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 53

54 Kuinka moneen eri tehtävään hait tämän vuoden kesäksi? (n=313) 27% 28% 16% 15% 9% 2% 3% Yli 20 54

55 Mitkä tekijät olivat sinulle tärkeimmät syyt hakea kesätöitä? Erittäin tärkeä Hyvin tärkeä Tärkeä Jossain määrin tärkeä Ei lainkaan tärkeä En osaa sanoa Opintojen edistäminen (diplomityö), n=317 14% 10% 16% 19% 35% 6% Omien uratavoitteiden toteutumisen edistäminen, n=312 35% 30% 18% 9% 5% 2% Oman osaamisen kehittäminen, n=318 42% 31% 17% 5% 3% 2% Taloudelliset tekijät, n=317 50% 22% 15% 10% 2% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 55

56 Hyödynsitkö seuraavia TEKin palveluja työnhaussa? Kyllä En En tiennyt palvelusta Minulla ei ollut tarvetta palvelulle En osaa sanoa Oikeudelliset palvelut (esim. työsopimuksen tarkistus tai lakitietosivusto), n=313 2% 59% 7% 31% 2% Palkkasuositukset (harjoittelu-, diplomityö- ja alkupalkkasuositukset), n=316 39% 39% 5% 15% 2% Teekkarin työkirja ja / tai - sivusto, n=318 56% 31% 8% 3% 2% 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % 56

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET

Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Pirre Hyötynen Otto Kanervo www.tek.fi/vastavalmistuneet TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOKSET 2.3.2015, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti

Lisätiedot

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset

2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 2013 VALMISTUNEIDEN TULOKSET Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu Omat kysymykset 1 - TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomi-insinööreille

Lisätiedot

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa

Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteuttavat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille Palautetta hyödynnetään tekniikan yliopistoopetuksen

Lisätiedot

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin.

Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Juurisyiden oivaltaminen perustuu usein matemaattisiin menetelmiin, jotka soveltuvat oireiden analysointiin. Tämä pätee arkisten haasteiden ohella suuriin kysymyksiin: kestävä kehitys, talous, lääketiede,

Lisätiedot

Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset

Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset Tekniikan alalta vastavalmistuneiden kysely 2012 Tulokset Arttu Piri Perustietoa tutkimuksesta - TEK toteuttaa ja koordinoi kaikkien tekniikan alan korkeakoulujen palautekyselyn valmistuville - Korkeakoulut

Lisätiedot

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua

Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Kooste vuoden 2014 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2009 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua 15.6.2015 Uraseurantakysely 2014 Kysely lähetettiin syksyllä

Lisätiedot

TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014

TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014 TEKNIIKAN YLIOPISTOKOULUTUSTA KEHITTÄMÄSSÄ 2014 RAPORTTI 2013 VALMISTUNEIDEN PALAUTTEESTA JA TYÖSEMINAARIN ANNISTA Toimittanut Jussi-Pekka Teini ja Pirre Hyötynen www.tek.fi/vastavalmistuneet Julkaisija:

Lisätiedot

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK

VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 2014 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.12.2015 Pirre Hyötynen, TEK VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTE 204 TULOSESITTELY AALTO/ENG 3.2.205 Pirre Hyötynen, TEK TEKNIIKAN ALAN PALAUTEKYSELY VASTAVALMISTUNEILLE 3.2.205 2 3.2.205 204 ENG:LTÄ VALMISTUNEET, YHTEENVETO /4 Sivunumerot

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELYN TULOKSET, 2014 VALMISTUNEET Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama palautekysely vastavalmistuneille diplomi-insinööreille

Lisätiedot

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5.

OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5. OSAAMISEN KEHITTÄMISEN KYSELY 2014 tuloksia 16.5. TEK 1. TUTKIMUKSEN TAVOITE Osaamisen kehittämisen tutkimus on toteutettu 7 kertaa 2000-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää TEK:n jäsenten osaamisen

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY

KESÄTYÖKYSELY 2014 KESÄTYÖ- KYSELY KESÄTYÖ- KYSELY 2014 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2014 kesätyökysely Internet-tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET

TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET TEKNIIKAN ALAN VASTAVALMISTUNEIDEN PALAUTEKYSELY TULOSKOOSTE, 2013 VALMISTUNEET 4. - Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan yliopistojen yhteisesti toteuttama vuotuinen palautekysely vastavalmistuneille

Lisätiedot

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä

Teekkarit työelämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Teekkarit elämässä - tutkittua tietoa TEKin opiskelijajäsenistä Lisätietoja: Jarna Savolainen TEK, koulutuspoliittinen asiamies jarna.savolainen@tek.fi Tuloksia kahdesta vuosittain tehtävästä TEKin tutkimuksesta

Lisätiedot

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014

TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 TEK Työttömyystutkimus 2013-2014 Perustuloksia Arttu Piri Mitä ja miksi? Tutkimuksen fokusalueita: - Työttämien tekkiläisten demografiset taustat - Irtisanomispaketit: - yleisyys ja sisältö - Oman työnhakuosaamisen

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA

Sijoittumisseuranta: PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Sijoittumisseuranta: Vuosina 2008 ja 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet taiteen maisterit PÄÄAINEENA TEKSTIILI- JA VAATETUSALA Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Kevät 2012

Lisätiedot

Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta?

Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? Millaisia työelämätaitoja yritykset odottavat vastavalmistuneilta? Eila Pajarre, Veli-Pekka Pyrhönen, Saara Kuismanen, Patrik Nieminen ja Laura Valtonen Tampereen teknillinen yliopisto Peda-forum-päivät

Lisätiedot

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET

KESÄTYÖKYSELY TULOKSET KESÄTYÖKYSELY TULOKSET Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin nuorille jäsenille tehtiin syyskuussa 2013 kesätyökysely internet tutkimuksena. Kysely lähetettiin kaikille RILin opiskelijajäsenille. Kyselyn

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2012 Tulokset. Arttu Piri

Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2012 Tulokset. Arttu Piri Opiskelijoiden työssäkäynti- ja kesätyökysely 2012 Tulokset Arttu Piri Sisällys 1. Perustietoa tutkimuksesta ja vastanneista 2. Työskentely kesällä 2012 2.1 Avoimet kommentit: Onnistunut ja epäonnistunut

Lisätiedot

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4.

Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille. Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4. Kysely tekniikan alan vastavalmistuneille Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu ja koko maa 2011 tulosten esittely 16.4.2012 Perustietoa kyselystä TEK tehnyt 1982 lähtien Yliopistoilla ollut

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Kartoitus tekniikan alan toivotuista työelämätaidoista työelämässä Laura Valtonen, Saara Kuismanen, Patrik Nieminen

Kartoitus tekniikan alan toivotuista työelämätaidoista työelämässä Laura Valtonen, Saara Kuismanen, Patrik Nieminen Kartoitus tekniikan alan toivotuista työelämätaidoista työelämässä Laura Valtonen, Saara Kuismanen, Patrik Nieminen www.tyylihanke.wordpress.com Oulun yliopisto Turun yliopisto Lapin yliopisto Aalto-yliopisto

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009

OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009 OPISKELIJOIDEN KESÄTYÖKYSELY 2009, n = 315 1 Tiivistettynä 2 Keskeiset tulokset 3 Kuvat 1 TIIVISTETTYNÄ Rakennusalaa opiskelee yliopistotasolla enemmän ja lahjakkaampaa ainesta kuin aikoihin. Työnteko

Lisätiedot

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO

OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS 2015 YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINATUTKIMUS YMPÄRISTÖASIANTUNTIJOIDEN KESKUSLIITTO Tutkimusraportti Kirjoittanut Markus Mervola, avustanut Tuomas Lehikoinen Lokakuu Tekninen johdanto Tutkimuksen tarkoitus Agronomiliitto,

Lisätiedot

YTM. Politiikkatieteet

YTM. Politiikkatieteet YTM Politiikkatieteet Koontia ura- ja sijoittumisseurannoista Saija Tikkanen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto Syksy 2011 2 1 TAUSTATIETOJA VASTAAJISTA o Yhteiskuntatieteen maistereita o

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK

Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK Pirre Hyötynen DI, asiamies Tekniikan akateemiset TEK 1 TEK tehnyt 1982 lähtien omaa vastavalmistuneiden kyselyä Silloin painopiste erityisesti työllisyyden seurannassa Yliopistoilla rinnalla omia palautejärjestelmiään

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Jyrki Ollikainen & Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2003 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tulevaisuuden teologi

Tulevaisuuden teologi Tulevaisuuden teologi Teologikoulutustarveselvitys 2015 Heikki Salomaa Teotar 2 kyselyyn vastanneet (N=527) HY (N=366) 45 % ISY (N=126) 51 % ÅA (N=27) 30 % Koko aineisto Mies (N = 190) 33 % 42 % 48 % 36

Lisätiedot

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla

Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Hanna Lindholm Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla Vuonna 2005 Helsingin yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon, farmaseutin ja lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia

Aalto-yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Aalto-yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Uraseurantatutkimuksen taustaa ja kohderyhmä Uraseurantatutkimus on Aarresaariverkoston (Suomen yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Teknillinen tiedekunta Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta Arkkitehtuurin tiedekunta Saatteeksi Tässä

Lisätiedot

Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely

Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely Tekniikan alan vastavalmistuneiden kysely 2012 Aalto/ENG tulosesittely 8.4.2013 DI Pirre Hyötynen Asiamies, Tekniikan akateemiset TEK Perustietoa tutkimuksesta - TEK toteuttaa ja koordinoi kaikkien tekniikan

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Kesätyökysely 2017

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Kesätyökysely 2017 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Kesätyökysely 1 Tiivistelmä (*Vastauksista on suodatettu muissa kuin opintoja sivuavissa töissä olleet ja ilman kesätöitä jääneet vastaajat) Suomen Rakennusinsinöörien

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2011 valmistuneiden tilanne syksyllä 2016 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Uraseuranta aineisto

Uraseuranta aineisto Aarresaari-verkosto Kooste vuoden 2012 syksyllä kerätystä aineistosta, jossa tarkastellaan vuonna 2007 ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työuran alkua Uraseuranta aineisto Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille

Sijoittumisseuranta vuonna 2011 Metropoliasta valmistuneille Sijoittumisseuranta vuonna 2 Metropoliasta valmistuneille Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Metropolia Ammattikorkeakoulu 7.4.23 www.metropolia.fi VALMISTUNEIDEN SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Opetus- ja kulttuuriministeriön asemointitilastot 2015 yliopistoille Ylempien korkeakoulututkintojen jakautuminen yliopistoittain alan sisällä Seuraavissa kuvioissa on alakohtaisesti esitetty vuonna 2014

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2012 valmistuneiden tilanne syksyllä 2017 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2007 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 2013 TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 7 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kesäkuu 13 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 12 uraseurantakysely toteutettiin

Lisätiedot

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä. Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/ KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2352 Yliopistoista vuonna 2001 valmistuneiden työelämään sijoittuminen viisi vuotta valmistumisen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 T a l o u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista

KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA. - yhteenveto tuloksista 1 KYSELY TEKNISEN VIESTINNÄN TEHTÄVISSÄ TOIMIVIEN PALKKAUKSESTA JA TYÖSUHTEEN EHDOISTA - yhteenveto tuloksista Suomen teknisen viestinnän yhdistyksen syysseminaari Tampere 15.10.2013 Hanna Gorschelnik

Lisätiedot

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen

I TAUSTATIEDOT. Kaikki vastaukset käsitellään anonyymisti. 1. Sukupuoli 1 mies 2 nainen 1 Kyselylomakkeen on laatinut HELA:n tohtorikoulutettava Kirsi-Maria Hytönen (kianhyto@jyu.fi). Apuna on käytetty lähteenä eri yliopistoissa tehtyjä selvityksiä: Hänninen, Kirsi 2005. Turun yliopiston

Lisätiedot

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä 2012 Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Toimittanut Kaisa Harmaala Julkaisija: Tekniikan akateemiset TEK Taitto: Juho Heikkinen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a B i o k e m i a n j a m o l e k y y l i l

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 H u m a n i s t i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL

DI - KATSAUS 2009. Toukokuu 2009. Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL DI - KATSAUS 2009 Toukokuu 2009 Sivu 2 (15) YHTEENVETO Rakennus- ja kiinteistöala työllisti vuonna 2008 Tilastokeskuksen mukaan noin 250 000 henkilöä. Heistä rakennusalan diplomi-insinööri -tasoisen koulutuksen

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 K a s v a t u s t i e t e i d e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen!

Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Tarvitaan kokonaisvaltainen näkökulma työllistyvyyteen! Työelämästä korkeakoulutukseen ja takaisin elinikäistä oppimista käytännössä (15.6.2011) HY:n urapalvelut, suunnittelija Eric Carver Urapalvelut/

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ

Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Sijoittumisseuranta: Vuosi valmistumisen jälkeen Vuonna 2010 Lapin yliopistosta valmistuneet yhteiskuntatieteiden maisterit PÄÄAINEENA SOSIAALITYÖ Anne Keränen Työelämä- ja rekrytointipalvelut Lapin yliopisto

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2009 valmistuneiden tilanne syksyllä 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Taloustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Taloustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

HOPS ja opintojen suunnittelu

HOPS ja opintojen suunnittelu HOPS ja opintojen suunnittelu Hanna-Mari Kivinen, 8.12.2010 Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta, Fysiikan laitos Mikä ihmeen HOPS? HOPS eli Henkilökohtainen OPintoSuunnitelma HOPS kuuluu 1.8.2005

Lisätiedot

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta

Uraseuranta 2018 tuloksia vuonna 2013 valmistuneiden uraseurannasta Opintopalvelut Suunnittelija Outi Suorsa Uraseuranta 18 tuloksia vuonna 13 valmistuneiden uraseurannasta Uraseuranta 18 toteutettu syksyllä 18 valtakunnallisena kysely lähetetty kaikille vuonna 13 päättyvän

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.

Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta. Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10. Insinöörikoulutuksen tulevaisuus työelämän kehittymisen näkökulmasta Wiipurista Kotkaan 250 vuotta tekniikan ja merenkulun koulutusta 16.10.2008 2 Tutkintojen sisällöistä ja tavoitteista (A352/2003): Ammattikorkeakoulututkinnot

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla

Sijoittumisseuranta 2013 Vuonna 2012 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 2013 lopulla Sijoittumisseuranta 13 Vuonna 12 maisteriksi valmistuneiden tilanne ja mielipiteet vuoden 13 lopulla Jyväskylän yliopisto - koko aineisto (kyselyn vastausprosentti 4 %) Jari Penttilä Jyväskylän yliopisto/työelämäpalvelut

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012

KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 KYSELYLOMAKE: FSD2923 YLIOPISTOISTA VUONNA 2007 VALMISTUNEIDEN TYÖELÄ- MÄÄN SIJOITTUMINEN 2012 QUESTIONNAIRE: FSD2923 FINNISH UNIVERSITY GRADUATES OF YEAR 2007: CAREER AND EMPLOYMENT SURVEY 2012 Tämä kyselylomake

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä Teknillinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Teknillinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän mielipiteistään

Lisätiedot

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja?

Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? Opiskelupaikka mietinnässä? Sinustako lääketieteen tekniikan tai hyvinvointiteknologian osaaja? ABIPÄIVÄT 2011 Mitä lääketieteen tekniikka ja hyvinvointiteknologia ovat? Poikkitieteellisiä aloja yhdistävät

Lisätiedot

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet

Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Maistereiden työurat ja työelämän osaamistarpeet Katsaus yliopistojen maisteriuraseurantakyselyn tuloksiin. Yliopistojen oposeminaari 3.11.2017 Eric Carver Helsingin yliopiston urapalvelut Agenda 1. Uraohjaajan

Lisätiedot

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA

TEKNIIKAN ALAN TOHTORIT TYÖMARKKINOILLA TEKNIIKAN ALAN TYÖMARKKINOILLA Sisältö: Tutkinnon suorittaneiden määrä (Tilastokeskus) Tutkinnot (Opetushallitus) TEK työmarkkinatutkimus (TEK 10/2014) Työttömyyskehitys (TEM) Työttömyystutkimus (TEK 2013-2014)

Lisätiedot

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja

liikunnanohjaaja system designer rakennusinsinööri fysioterapeutti maanmittausinsinööri tietotekniikan insinööri ravintolapäällikkö maaseutuneuvoja terveydenhoitaja rakennusinsinööri fysioterapeutti metsäsuunnittelija marketing manager travel supervisor system designer maaseutuneuvoja liikunnanohjaaja maanmittausinsinööri sairaanhoitaja tietotekniikan

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta v. 2006 valmistuneiden tilanne syksyllä 2011 L u o n n o n t i e t e e l l i n e n t i e d e k u n t a Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden

Lisätiedot

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA5895. Flash Eurobarometer 378 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA89 Flash Eurobarometer 78 (The Experience of Traineeships in the EU) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL 78 Traineeship - FIF D Minkä ikäinen olette? (KIRJOITA IKÄ JOS KIELTÄYTYI, KOODI ON '99')

Lisätiedot

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016)

Jyväskylän yliopistosta vuonna 2011 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 2016) Jyväskylän yliopistosta vuonna 11 valmistuneiden maistereiden uraseuranta - tilanne viisi vuotta valmistumisen jälkeen (syksy 16) kohtaiset tiedot (Kyselyn vastausprosentti: 4 valmistuneista) Vastaajien

Lisätiedot

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen

Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Teknillistieteellisten alojen opintoprosessien seuraaminen, arviointi ja kehittäminen Peda-forum 21.5.2008 Opintojenseuranta hanke 2005-2008 Opintoprosessien seurantahanke Mukana kaikki teknillistieteelliset

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä Lääketieteellinen tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Lääketieteellinen tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Q1 Sukupuolesi. Foreca.fi kävijätutkimus syksy / 27. Answered: 4,024 Skipped: 0. Mies. Nainen 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Q1 Sukupuolesi Answered: 4,024 Skipped: 0 Mies Nainen Mies Nainen 64.81% 2,608 35.19% 1,416 Total 4,024 1 / 27 Q2 Kuinka vanha olet Answered: 4,024 Skipped: 0 alle 16 vuotta 16-24 vuotta 25-34 vuotta 35-44

Lisätiedot

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999

1., n= n=485 3., n=497 4., n=484 5., n=489 N., n=999 Työskentelin syventäviin tai ammattiaineisiin liittyvässä kesätyössä Olin opintoja sivuavassa kesätyössä / ns. "haalariharjoittelussa" 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1., n=350 2. n=485 3., n=497 4.,

Lisätiedot

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista

Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille. Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Sijoittumisseuranta kysely vuonna 2011 tutkinnon suorittaneille Koonti FUAS-ammattikorkeakouluista valmistuneiden vastauksista Huhtikuu 2013 2/12 SISÄLLYS JOHDANTO... 3 KYSYMYKSIÄ OPINNOISTA... 3 TYÖMARKKINATILANNE...

Lisätiedot

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista

Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014. Kooste kyselyn tuloksista Nuori Yri(äjyys - vaiku(avuuskysely 2014 Kooste kyselyn tuloksista Tausta;edot 1. Oletko osallistunut Nuori Yri2äjyys ry:n lukuvuoden mi2aiseen NY Vuosi yri2äjänä - ohjelmaan? 78% Kyllä, olen osallistunut.

Lisätiedot

Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen kehi5ämisessä ja koulutuspolii>sessa vaiku5amisessa

Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen kehi5ämisessä ja koulutuspolii>sessa vaiku5amisessa Tekniikan akateemiset TEKin ja tekniikan alan yliopistojen toteu5avat yhdessä palautekyselyn vastavalmistuneille diplomi- insinööreille ja arkkitehdeille Palaute5a hyödynnetään tekniikan yliopisto- opetuksen

Lisätiedot

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA

AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA AMMATTIKUVAKONEEN SATOA - KOOSTE ALUMNIEN VASTAUKSISTA Vastaajia oli 18.10.2013 mennessä yhteensä 165. Vastaajat ovat jakautuneet melko epätasaisesti eri koulutusalojen kesken, minkä takia tämän koosteen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut

TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA. Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut TAMPEREEN YLIOPISTOSTA V. 2005 VALMISTUNEIDEN URASEURANTAKYSELYN TULOKSIA Tampereen yliopiston ura- ja rekrytointipalvelut Kyselyn toteuttaminen V. 2010 toteutettu uraseurantakysely v.2005 maisterin tutkinnon

Lisätiedot

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille

Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa verkossa: Uraseuranta vuonna 2012 valmistuneille Vastaa kysymyksiin valitsemalla sopivimman vaihtoehdon numero tai kirjoittamalla vastaus sille varattuun tilaan. TAUSTAKYSYMYKSET Saamme opintorekisteristä

Lisätiedot

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot.

virhemarginaali eli luottamusväli on plus miinus yksi prosenttiyksikkö. Taulukosta 1 nähdään myös muiden muuttujien vakioidut palkkaerot. 28 työmarkkinaedunvalvonta Teksti: Teuvo Muhonen TEKin työmarkkinatutkimus Tulospalkkiot lievässä laskussa Tulospalkkioiden osuus kokonaisvuosiansioista oli viime vuonna 7,2 prosenttia, kun se vuotta aikaisemmin

Lisätiedot

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen

@TEK_akateemiset Tuunia Keränen Ulkomaanpalkkatutkimus tehdään joka kolmas vuosi Tavoitteena selvittää ulkomailla työskentelevien palkkoja, muita työsuhteen ehtoja jne. Kohderyhmänä ulkomailla työskentelevät tekkiläiset Vuonna 2018 tutkimukseen

Lisätiedot

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014

Nuoret Lakimiehet ry Työhyvinvointikysely 2014 Lue analyysi kyselyn tuloksista: www.nuoretlakimiehet.fi/0///nula-selvitti-tyooloja-sisalto-ennen-kompensaatiota-ja-glooriaa/ Taustatiedot Sukupuoli 0 8 6 6 Mies Nainen Kaikki (KA:.6, Hajonta:0.9) (Vastauksia:7)

Lisätiedot

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland

Projektityö. Vuosina vastavalmistuneiden vastauksista poimittua. Suunnittelija Outi Suorsa. UEF // University of Eastern Finland Projektityö Vuosina 2010-14 vastavalmistuneiden vastauksista poimittua Suunnittelija Outi Suorsa Taustatiedot Tiedot perustuvat v.2011-2015 vastavalmistuneille tehdystä kyselystä (vuosina 2010-2014 loppututkinnon

Lisätiedot

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta

Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Tekniikan yliopistokoulutusta kehittämässä Raportti tekniikan alan vastavalmistuneiden palautteesta ja työseminaarin keskustelusta Toimittanut: Pirre Hyötynen 1 Sisällysluettelo Yhteenveto....3 Palautekyselyn

Lisätiedot

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Kesätyökysely 2018

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto. Kesätyökysely 2018 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto Kesätyökysely 1 Tiivistelmä Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILn nuorille jäsenille toteutettiin lokakuussa kesätyökysely. Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille

Lisätiedot