KAAVIOT. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVIOT. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Excel 2013 Kaaviot Sisällysluettelo KAAVIOT KAAVIOT... 1 Hyvä tilastokuvio... 1 Visuaalisuus... 1 Kaavion tekeminen pikanäppäimellä... 1 Kaavion tekeminen Insert (Lisää)--välilehdellä... 2 Kaavion siirtäminen kaaviovälilehdelle... 3 Kaavion muotoiluvälilehdet... 3 Design (Rakenne)... 3 Format (Muotoile)... 3 Kaavion koko, siirtäminen... 4 Otsikoiden lisääminen... 5 Kaavion otsikon lisääminen... 5 Arvoakselin otsikko (y-akseli)... 5 Luokka-akselin (X) otsikko... 6 Tekstiboksien, pylväiden, selitteiden ym. muotoileminen... 7 Taustavärin ja -kuvion muotoileminen... 7 Kuva tai taustakuvio taustaan Reunaviivan määrittäminen... 8 Varjostus tekstibokseihin, selitteisiin, pylväisiin ym Tekstin muotoileminen... 9 Pylväskaavio Pylväiden limittäminen ja välin säätäminen Pylväiden väri, täyttökuvio ym. ja reunaviiva Selitteet Vapaiden tekstien ja viivojen lisääminen Lukuarvojen näyttäminen kaaviossa Taustaviivat Akseleiden muotoilu Arvoakseli (Y) Luokka-akseli (X) Palkkikaavio X-akseli ylös eli x-akseli leikkaa y-akselin suurimman luokan kohdalla Viivakaavio Kuvaajat y-akselista Muotoileminen Ympyräkaavio Kaaviotyypin vaihtaminen Sektorin värin muuttaminen Kaaviotyypin vaihtaminen Vuosiluvut x-akselin otsikoiksi Kaaviot, joissa kaksi arvoakselia... 23

2 Excel 2013 Kaaviot 1 KAAVIOT Hyvä tilastokuvio Esittää tietoa valehtelematta ja tarkasti. Houkuttelee katsojan ajattelemaan asiaa eikä menetelmiä, graafista suunnittelua tms. Kuvio tehdään kuviossa olevan asian vuoksi, ei kuvion tekijän taitojen esittelemiseksi. Kaavio paljastaa asioita, joiden esille tuominen muilla keinoilla saattaa olla vaikeaa jopa mahdotonta. Ei vääristä tietoihin sisältyvää sanomaa. Visuaalinen vertailtavuus on kuvion tärkeimpiä ominaisuuksia. Rohkaisee silmää tekemään vertailuja kuvion eri osien välillä. Muodostaa kiinteän kokonaisuuden muun taulukossa ja tekstissä olevan aineiston kuvauksen kanssa. Visuaalisuus 1. Yksinkertainen on kaunista: hyvän tilastokuvion rakenne on yksinkertainen mutta sanoma monimutkainen. 2. Käytä kuviosymboleja ja rasterointeja loogisesti ja harkiten. 3. Käytä värejä selkeästi mutta säästeliäästi. 4. Sijoita selitteet mieluummin kuva-alueelle kuin erilliseen kehykseen. 5. Vältä kuvioroinaa, esim. koristelua, erivärisiä taustoja, näennäinen kolmiulotteisuus. 6. Kun kaavio viedään esim. Wordiin tai PowerPointiin, jossa sillä on oma kuvaotsikko, kaavioon ei laiteta otsikkoa Excelissä. 7. Taustaviivoitus selventää. Kaavion tekeminen pikanäppäimellä 1. Valitse taulukosta alue otsikkoteksteineen, josta haluat tehdä kaavion. valitse ensimmäinen alue paina Ctrl-näppäin pohjaan ja pidä se alaspainettuna valitse seuraava alue, pidä Ctrl-näppäin edelleen alaspainettuna valitse seuraava alue eli tee kuten monivalinta.

3 Excel 2013 Kaaviot 2 2. Paina F11-näppäintä, jolloin työkirjaan avautuu uusi välilehti, johon Excel piirtää pylväsdiagrammin. Arvoakseli Luokka-akseli Selitteet Arvoakselille (Y-akseli) ohjelma piirtää taulukossa olevia lukuja vastaavat arvot. Luokka-akselille (X-akseli) tulostuu luokkien, muuttujien nimet pylväiden alle. Kaavion tekeminen Insert (Lisää)--välilehdellä 1. Valitse taulukosta luokkasarake/rivi ja lukusarakkeet/rivit otsikoineen 2. Siirry Insert (Lisää) välilehdelle. 3. Valitse kaaviotyyppi. 4. Excel luo kaavion samalle taulukkovälilehdelle, missä taulukko on.

4 Excel 2013 Kaaviot 3 Kaavion siirtäminen kaaviovälilehdelle 5. Siirrä kaavio omalle välilehdelle: napsauta Move Chart Location (Siirrä kaavio) - painiketta. 6. Valitse New Sheet (Uuteen taulukkoon) ja anna välilehdelle nimi. 7. Napsauta OK. Kaavion muotoiluvälilehdet Design (Rakenne) Kaavioikkunassa on käytössä kaksi uutta välilehteä. Design (Rakenne) välilehti, jonka Chart Layouts (Kaavion asettelu) ryhmä sisältää valmiita kaavion asettelumalleja ja Chart Styles (Kaavion tyylit) -ryhmä sisältää erilaisia väri- ja ulkoasumuotoilua Lisää kaavioon elementti Vaihda värejä Vaihda kaavion tyyppi Muuta kaavion muotoa Kaaviotyylit Vaihda rivit/sarakkeet Format (Muotoile) Tekstilaatikoiden, pylväiden, otsikoiden ym. taustavärejä, viivoja ja tehosteita voidaan muokata Format (Muotoilu) välilehden Shape Styles (Muodon tyylit) ryhmästä

5 Excel 2013 Kaaviot 4 Shape Fill (Muodon täyttö), valikosta Shape Outline (Muodon reunaviiva) Shape Effects (Muodon tehosteet) Kaavion koko, siirtäminen 1. Napsauta kaavion sisällä. 2. Koko: muuta kaavion kokoa kahvoista vetämällä. 3. Siirtäminen: siirrä kaaviota vetämällä jostain reunasta

6 Excel 2013 Kaaviot 5 Kaavioikkunan oikeasta reunasta voi vaihtaa kaavion tyyliä ja väriä Chart Styles (Kaaviotyylit)-valikosta Otsikoiden lisääminen Oikeassa reunassa Chart Elements (Kaavion osat) -painikkeen valikosta voi lisätä ne elementit, joissa ei ole valintamerkkiä, tässä mallissa akselien otsikot ym. Kaavion otsikon lisääminen Muotoillaan otsikko esim. seuraavanlaiseksi 1. Napsauta kaaviossa Chart title (Kaavion otsikko) tekstiä. 2. Kirjoita otsikko ja paina Enter Arvoakselin otsikko (y-akseli) 1. Valitse Design (Muotoile)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Axis Titles (Akselien otsikot) valikosta Primary Vertical (Pystysuuntainen 1. akseli)

7 Excel 2013 Kaaviot 6 4. Kirjoita otsikko ja paina Enter, jolloin ohjelma sijoittaa sen akselin viereen pystysuuntaan 5. Vedä akselin yläpuolelle. 6. Käännä vaakasuuntaan: kaksoisnapsauta otsikkoa ja valitse Text Options (Tekstin asetukset) välilehdeltä Text direction (Tekstin suunta) Horizontal (Vaakasuunta) 7. Muotoile otsikko edellisen valikon alimmaisesta More Primary Vertical Axis Title Optionsvalintataulusta (Lisää pystysuuntaisen 1-akselin otsikkovaihtoehtoja), joka on samanlainen kuin edellisessä (Otsikoiden lisääminen) kohdassa Luokka-akselin (X) otsikko 1. Valitse Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Axis Titles (Akselien otsikot) valikosta Primary Horizontal (Vaakasuuntainen 1. akseli) 4. Kirjoita otsikko ja paina Enter. 5. Siirrä haluamaasi kohtaan. 6. Muotoile kuten edellinen otsikko

8 Excel 2013 Kaaviot 7 Tekstiboksien, pylväiden, selitteiden ym. muotoileminen Taustavärin ja -kuvion muotoileminen Otsikon, pylväiden, tekstilaatikoiden tms. taustan voi muotoilla 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Fill (Täyttö) välilehdeltä elementin taustaväri tai kuvio tms. Solid fill (Tasainen täyttö): vaihda väri Color (Väri) -valikosta ja peittävyys Transparency (Läpinäkyvyys) säätimestä Gradient fill (Liukuväri)liukuväri Present gradients valmiksi määritetytvliukuvärit Type liukuvärin laji Direction liukuvärin suunta Gradient stops -palkissa määritetään liukuvärin värit ja kunkin värin leveydet vetämällä pysäyttimestä palkissa. Väripysäyttimen värin voi vaihtaa napsauttamalla merkkiä ja valitsemalla Color (Väri)-paletista uuden värin. Stoppareita voi lisätä napsauttamalla tyhjään kohtaan palkissa tai painikkeella Add gradient stop. Jälkimmäisellä painikkeella poistetaan stoppari tai vetämällä sen palkin ylä- tai alapuolelle

9 Excel 2013 Kaaviot 8 Kuva tai taustakuvio taustaan. Fill (Täyttö)-välilehdeltä Picture or texture fill valinnalla voi hakea haluamansa kuvan taustaan, pylvääseen, otsikkoon tms. File (Tiedosto) painikkeen alta Valmiit taustakuviot löytyvät Texture (Taustakuva) valikosta Reunaviivan määrittäminen 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Fill (Täyttö)-välilehdeltä Border (Reunaviiva) -osasta voi määrittää reunaviivan värin, tyylin, paksuuden ym. Varjostus tekstibokseihin, selitteisiin, pylväisiin ym. 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Shadow (Varjostus) välilehdeltä varjostuasetukset

10 Excel 2013 Kaaviot 9 Presets Transparency Size (Koko) Blur Angle (Kulma) Distance valmiiksi määritellyt mallit peittävyys varjon koko varjostuksen häivytys varjostuksen kulma varjostuksen etäisyys Tekstin muotoileminen 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Text Options (Tekstin asetukset) välilehdille tekstin muotoilut. tekstin täyttöväri, tekstin reunaviiva tekstin varjostus tekstin tasaus Fontti, fontin koko, lihavointi ym. voidaan laittaa Home (Aloitus) -välilehdellä

11 Excel 2013 Kaaviot 10 Pystysuuntainen tasaus Vaakasuuntainen tasaus

12 Excel 2013 Kaaviot 11 Pylväskaavio Pylväskaavio sopii vertailujen tekemiseen Soveltuu määrän kuvaamiseen. Soveltuu käyttöön, jos muuttuja eli luokka-akselin yksikkö on jatkuva-arvoinen ja tasavälinen. Pylväsryhmässä enintään 3-4 pylvästä. Pylväitä ei pidä limittää, koska se hankaloittaa lukemista. Pylväiden rasterointi tai vinoviivoitus voi luoda optisen harhan, niin että pylväs näyttää vinolta. Pylväskuvion asteikon tulee aina alkaa nollasta. Käytä kaksiulotteisia kaavioita. Pylväiden limittäminen ja välin säätäminen Pylväitä ja palkkeja voi limittää, ei suositella tosin ja niiden väliä voidaan säätää 1. Napsauta jonkin pylvään päälle 2. Paina hiiren oikeaa painiketta 3. Valitse Format Data Series (Muotoile arvosarjat). 4. Säädä Series Options -valintataulussa Series Overlap (Sarjojen limitys) limittää pylväät Gap Width (Välin leveys) säätää välin leveyden Pylväiden väri, täyttökuvio ym. ja reunaviiva 1. Napsauta jonkin pylvään päälle 2. Paina hiiren oikeaa painiketta 3. Valitse Format Data Series (Muotoile arvosarjat). Muotoile täyttöväri ja kuvio, reunaviiva varjostus ym.

13 Excel 2013 Kaaviot 12 Selitteet Selitteet kannattaa laittaa mahdollisuuksien mukaan kaavion sarjojen viereen, ei erikseen ulkopuolelle. Excelissä selitteiden sijainnin voi määritellä 1. Valitse Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta Legend (Selite) 3. Valitse sijainti valikosta. 4. More Legend Options (Lisää selitevaihtoehtoja) valintataulusta voi muotoilla selitteen taustavärin, reunaviivan värin ja tyylin ym. Vapaiden tekstien ja viivojen lisääminen Selitteet voi lisätä vapaina teksteinä ja sijoittaa ne kaavioon sarjan viereen. 1. Napsauta Insert (Lisää)-välilehdellä Text Box (Tekstiruutu) painiketta. Vedä hiirellä kaavioon laatikko ja kirjoita teksti. Siirrä tarvittaessa. 2. Piirrä tarvittaessa viiva havainnollistamaan kuvaa: napsauta Shapes (Muodot) painiketta ja valitse viiva. Vedä viiva. 3. Muotoile viivan paksuus Format (Muotoile)-välilehdellä Lukuarvojen näyttäminen kaaviossa 1. Napsauta kaaviossa sitä pylvästä, johon haluat lukuarvot esille. 2. Napsauta Design (Muotoilu)-välilehdellä 3. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 4. Data Labels (Arvopisteiden otsikot). 5. Valitse kohta, mihin haluat arvot.

14 Excel 2013 Kaaviot 13 Taustaviivat 1. Napsauta Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Napsauta Gridlines (Ruudukko). 4. Valitse haluamasi vaihtoehto Major Gridlines eli pääjakoviivat, harvempi ruudukko Minor Gridlines tekee apuruudukon Akseleiden muotoilu Arvoakseli (Y) Pystyakseli eli arvoakseli (Y-akseli) 1. Kaksoisnapsauta akselia 2. Valitse Format Axis (Muotoile akselia) välilehdellä akselin minimi- ja maksimiarvo: akselin pitää alkaa nollasta eli minimi 0. voit muuttaa akselin maksimiarvoa, kirjoita kohtaan Maximum (Maksimi) uusi arvo pääyksikkö: luokkien väliä voi muuttaa kohdasta Major Unit (Pääyksikkö)

15 Excel 2013 Kaaviot 14 numeromuotoilut: valitse luokka Category (Luokka) -luettelosta

16 Excel 2013 Kaaviot 15 Luokka-akseli (X) Vaaka-akseli eli luokka-akseli (X-akseli) 1. Kaksoisnapsauta akselia 2. Valitse Format Axis (Muotoile akselia) välilehdellä 3. Määritä mm. missä kohtaa y-akseli leikkaa x-akselin - viivakaavioissa On tick mark eli jakomerkin kohdalta - palkkikaaviossa At maximum category - pylväskaaviossa esim. jos haluat siirtää x-akselin oikeaan reunaan At maximum category

17 Excel 2013 Kaaviot 16 Tässä y-akseli leikkaa suurimman x-akselin arvon kohdalla x-akselin Palkkikaavio Palkkikaaviota, jossa pylväät ovat vaakasuunnassa, kannattaa käyttää silloin, kun pylväskaavio ei sovellu hyvin kuvaamaan asiaa, esim. luokkia on paljon, enemmän kuin 7-8 luokka-akselin yksikkö ei ole jatkuva-arvoinen tai tasavälinen luokka-akseli ei ole järjestävä Lajittelu Ennen kuin tehdään palkkikaavio, täytyy taulukko lajitella pienimmästä suurimpaan sen sarakkeen mukaan, mistä ensimmäinen pylväs piirretään.

18 Excel 2013 Kaaviot 17 X-akseli ylös eli x-akseli leikkaa y-akselin suurimman luokan kohdalla Kaksoisnapsauta y-akselin jonkin luvun päällä. Napsauta Horizontal axis crosses (Vaaka-akselin leikkauskohta) At maximun category (Suurimman luokkaarvon kohdalla) Viivakaavio Käytetään kun esitettävä muuttuja on jatkuva-arvoinen esim. aika. Käytetään trendien, kehityksen ja vaihtelun kuvaamiseen. Asteikkojen on oltava tasavälisiä. Jos viivoja useita, niiden on erotuttava toisistaan. Selitteet viivojen viereen, ei kuvion oikealle puolelle tai alapuolelle. Viivakaavion pystyakselin ei tarvitse alkaa nollasta, jos kaaviolla kuvataan pelkästään vaihtelua. Kuvaajat y-akselista Ensimmäinen luokka alkaa pystysuuntaisesta akselista, joka vaihdetaan Axis Options-(Akselin asetukset) -valintataulusta valitsemalla Position Axis (Sijaintiakseli) kohdassa On tick marks (Jakoviivojen kohdalla).

19 Excel 2013 Kaaviot 18 Muotoileminen Viivoja voi muotoilla seuraavasti: 1. napsauta viivaa ja valitse Design (Muotoile) välilehdeltä Shape Outline (Muodon ääriviiva) valikosta viivan asetukset tai 2. Kaksoisnapsauta muotoiltavaa viivaa tai Napsauta viivaa ja napsauta Format Selection (Muotoile valinta) painiketta tai 3. Muotoile valintataulussa viivan väri, paksuus, ym.

20 Excel 2013 Kaaviot 19 kaavion tyylin voi vaihtaa oikean reunan siveltimen valikosta Ympyräkaavio Ympyräkaavio soveltuu esittämään kokonaisuuden jakautumista osiin. Muutoin ympyräkaavion käyttäminen ei ole perusteltua siksi, että sen avulla ei pysty arviomaan luokan suuruutta, koska ympyräkaaviossa ei ole nollapistettä. Ennen ympyräkaavion tekemistä taulukko, josta se luodaan, on lajiteltava suurimmasta pienimpään sen sarakkeen mukaan, mistä kaavio luodaan, jolloin Excel aloittaa kaavion kello 12:sta alkaen. Sektoreita enintään 6-8. Jos muuttujia on enemmän, ne kannattaa yhdistää yhdeksi Muutluokaksi. Selitteet sektoreiden sisään Sektoreihin sellainen väri, joka kuvaa sektorin sisältöä ja helpottaa kuvan sanoman muistamista. Excel luo seuraavanlaisen oletuskaavion, joka on huono luettavuudeltaan, koska selitteet ovat kaukana informaatiosta

21 Excel 2013 Kaaviot 20 Kaaviotyypin vaihtaminen 1. Design (Rakenne)-välilehdellä voi vaihtaa kaavion sellaiseksi, jossa on selitteet sektorin läheisyydessä 2. Kaaviossa on nyt selitteet ja taulukon arvot. Mallissa muutettu otsikko ja suurennettu selitteiden tekstiä. Sektorin värin muuttaminen 1. Napsauta muotoiltavaan sektoriin pari kertaa niin, että vain se on aktiivinen. 2. Valitse Format (Muotoile) -välilehdellä Shape Fill (Täyttö)-valikosta väri 3. Laita kullekin sektorille sitä kuvaava väri, jos mahdollista, koska se helpottaa sisällön muistamista. Lisää tarvittaessa myös sisältöä kuvaava kuva.

22 Excel 2013 Kaaviot 21 Kaaviotyypin vaihtaminen Kaaviotyypin voi vaihtaa napsauttamalla Change Chart Type (Muuta kaavion tyyppiä) painiketta. Avautuvasta luettelosta voi valita toisen tyypin. Jos kaaviota on muokattu, sitä joudutaan yleensä muotoilemaan uudelleen kaaviotyypin vaihtamisen jälkeen. Vuosiluvut x-akselin otsikoiksi Jos taulukossa on luokka-akselin tiedot numerotietoja kuten vuosilukuja, Excel piirtää niistä kaavion sarjan, jos ne valitaan. Tehdään seuraavasta kaavio: Vuosi Miehet Naiset ,1 10, ,6 9, ,1 9, ,2 8, ,7 8, ,2 8, ,4 8, ,5 7, ,1 6, ,9 7, ,1 7,6 1. Valitse vain Miehet ja Naiset sarakkeiden luvut otsikoineen 2. Luo viivakaavio

23 Excel 2013 Kaaviot Lisää luokka-akselin otsikot: napsauta Design (Rakenne)-välilehdeltä, Select Data (Valitse tiedot) -painiketta 4. Valitse oikeanpuoleisesta ikkunasta Edit (Muokkaa) jolloin saat ikkunan 3. Napsauta punaista nuoli-kuvaketta 4. Maalaa taulukosta vuosiluvut, jolloin saat vuosiluvut 5. Muotoile kaavio

24 Excel 2013 Kaaviot 23 Kaaviot, joissa kaksi arvoakselia Esimerkiksi silloin kun lukusarjojen luvut ovat hyvin erilaiset, kannattaa laittaa molemmille lukusarjoille omat arvoakselit Tehdään viivakaavio edellisistä luvuista: maalaa vain Myynti ja Indeksi -sarakkeet Muotoile y-akselin luvut: tuhaterotin, 0 desimaalia. Määritä vuosiluvut x-akselin otsikoiksi.

25 Excel 2013 Kaaviot 24 Kaksoisnapsauta jotain punaista luokkamerkkiä ja valitse seuraavasta valintataulusta 2-akseli Kaavio on seuraavannäköinen Muuta sininen viiva pylväiksi: napsauta viivaa ja valitse Design (Rakenne) välilehdeltä Vaihda kaaviolaji

26 Excel 2013 Kaaviot 25 Muotoile viivakuvaajaa

27 Excel 2013 Kaaviot 26

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN

PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN PowerPoint 2007 Näyttävä Diaesitys FIN TÄMÄ MATERIAALI ON TARKOITETTU AINOASTAAN SUOMALAISEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIMIN HENKILÖSTÖN KÄYTTÖÖN. MATERIAALILLA EI OLE LEVITYSLUPAA. HELSINKI TAMPERE TURKU OULU

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU

Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU Aki Taanila AINEISTON ESITTÄMINEN JA KUVAILU 25.11.2014 SISÄLLYS 0 JOHDANTO... 1 1 ORIENTAATIO... 2 1.1 Kriittinen ajattelu... 3 2 AINEISTON TALLENTAMINEN... 4 3 AINEISTON KÄSITTELY... 6 3.1 Taulukko,

Lisätiedot

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO

Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO Esitysgrafiikka PowerPoint XP SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto...2 2. Esityksen suunnittelu...2 3. Esityksen aloittaminen...2 3.1. Tyhjän esityksen luominen... 2 3.2. Suunnittelumallin käyttäminen... 3 4.

Lisätiedot

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010

WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Aalto Yliopiston Teknillinen Korkeakoulu Kemian ja materiaalitieteiden tiedekunta Kemian laitos Fysikaalisen kemian ja sähkökemian tutkimusryhmä WORD- ja EXCEL-opas Office 2010 Annukka Aarnio asantasa@cc.hut.fi

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCELILLÄ Alkuperäinen versio: Heidi Parviainen ja Outi Virtanen - 2002 Päivitys: Jussi Helaakoski ja Antti Vanhanen - 2005 Päivitys: Anna

Lisätiedot

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15

Taulukon käyttö...14 Kaavat...14 Kaavan kopiointi...15 Alueen kopiointi...15 AB-ajokortti 2 Excel 97 Sisällys Taulukkolaskenta...4 Excel...5 Alueiden valinta...5 Automaattinen laskenta...6 Excelin käytön perusperiaatteita...6 Täyttökahva, aikasarjat, muut sarjat...7 Solun sisällön

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint 2010 Opas

Microsoft PowerPoint 2010 Opas Microsoft PowerPoint 2010 Opas PowerPoint on Microsoftin esitysgrafiikkaohjelma jolla on helppo laatia esityksiä eri tarpeisiin, kuten vaikkapa esitelmien pitoon tai opetukseen. PowerPoint esitys koostuu

Lisätiedot

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1

11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 11.8.2000 Excel 97 harjoituksia 1 1. SUHTEELLINEN VIITTAUS Avaa tiedosto Tunti1.xls hakemistosta Verkkoympäristö\Atkope\Excel. Lisää taulukkoon sarakkeeseen F ja riville 11 yhteensä-otsikon summakaavat.

Lisätiedot

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010)

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) Ohjelman käynnistys kaikki ohjelmat Peruskäsitteet Ikkunan säätöpainikkeet pienennä, palauta/suurenna, sulje Kumoa painike Rivitunnus Solun tartuntakahva (solun oikea

Lisätiedot

PowerPointin jatkokurssi

PowerPointin jatkokurssi 1 PowerPointin jatkokurssi Ohje PowerPoint 00 -ohjelman monipuoliseen käyttöön 1 Kuvion liittäminen diaesitykseen... 1 1.1 Kuvion piirtäminen... 1. Kuvion siirtäminen... 1. Kuvion koon muuttaminen... 1.4

Lisätiedot

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ

OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ OHJEITA LASKUJEN LASKEMISEEN JA KUVIEN PIIRTÄMISEEN MICROSOFT EXCEL 2007:LLÄ Sini-Jatta Suonio - 2010 Esipuhe Tämän ohjeen tarkoitus on opastaa yksinkertaisesti tekemään fysiikan oppilaslaboratorion selostustöissä

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop-ohje 33 Tasot. säätötaso

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop-ohje 33 Tasot. säätötaso HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulu Photoshop-ohje 33 TASOT PhotosShopin perustaso on kuin piirtoheitinkalvo, joka asetetaan kuvan päälle, jotta kuvaan voidaan lisätä osia vaikuttamatta toisiin tasoihin. Kukin

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3

Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 SISÄLLYS Tekstinkäsittelyä tutkielman tekijälle... 3 Tutkielman ulkoasu ja jäsentely... 4 Nimiölehti... 4 Sivun asettelu ja kappalejako... 5 Typografia... 5 Erilaiset tavuviivat... 6 Tyylit ja mallit...

Lisätiedot

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2

LIBREOFFICE. Published : 2012-06-02 License : GPLv2 LIBREOFFICE Published : 2012-06-02 License : GPLv2 1 LIBREOFFICE 1. LIBREOFFICE 2 1. LIBREOFFICE LibreOffice on täysi toimisto-ohjelmistopaketti, joka sisältää kaikki tarvitsemasi ohjelmat tekstinkäsittelystä

Lisätiedot

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN

Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN Aki Taanila AIKASARJOJEN ESITTÄMINEN 4.12.2012 Viivakaavio Excelissä voit toteuttaa viivakaavion kaaviolajilla Line (Viiva). Viivakaavio onnistuu varmimmin, jos taulukon ensimmäisessä sarakkeessa ovat

Lisätiedot

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5

Sisällys... 2. Tekstinkäsittely... 5 SISÄLLYS Sisällys... 2 Tekstinkäsittely... 5 Osa 1... 6 Aloitus... 6 Wordin perusteet... 6 Ohjelman käynnistäminen... 6 Tehtäväruutu... 7 Viivain... 7 Tilarivi... 7 Kysymysruutu... 7 Työkalurivit... 7

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy.

Tässä harjoituksessa silmäillään millaisia työkaluja Photoshopista löytyy. 1 Kuvankäsittelyn perusteet Photoshop CS Yleisohjeita harjoituksia varten lue nämä ensin! Kansion luominen: Luo ennen harjoituksia H asemalle itsellesi kansio harjoituksissa käytettäville kuville (esim.

Lisätiedot

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003

SISÄLLYS. Sisällys... 2. Excel 2003 SISÄLLYS Sisällys... 2 Taulukkolaskenta... 5 Excel taulukkolaskentaohjelma... 6 Työkalurivit... 7 Valikot... 7 Työkalurivien ja valikoiden asetukset... 7 Työkalurivin näyttäminen ja piilottaminen... 7

Lisätiedot

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus

1 Dreamweaver MMX. 2 Tekstin muokkaus 1 Dreamweaver MMX Dreamweaverissa on samantyylisiä paletteja kuin Photoshopissa. Niitä voi olla auki useampia, mutta alkuun tarvitaan vain Properties palettia joten sulje ensin kaikki paletit ja napauta

Lisätiedot

... 4 ! "! # $% "% & ' ( %) * % + +"" #,) % & ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" %

... 4 ! ! # $% % & ' ( %) * % + + #,) % & ) + ( %! $%  % - ( %. % '! ( '! *! '! # ( % % % & ( % % ... 4! "! # $% "% & ' " ( %) * % + +"" #,) % &,) %"" ) + ( %! $% " "% - (" %. % '!"" ( '!"" *! '!"" # ( % %" % & (" %" % ))" /" % ( % '!"" %' '!"" $"%'!"" # ( '!"" & (" '!"" - ( '"- /!!'"- %'"- ( % '"-

Lisätiedot

KUVAT. Word 2013. Kuvat

KUVAT. Word 2013. Kuvat Word 2013 Kuvat KUVAT KUVAT... 1 Kuvatiedoston lisääminen... 1 Microsoftin-kuvien lisääminen... 1 Koon muuttaminen ja kääntäminen... 2 Kuvan siirtäminen... 2 Tekstiin tasossa... 2 Kelluva kuva, tekstin

Lisätiedot

YLÄ JA ALATUNNISTE...

YLÄ JA ALATUNNISTE... Word 2013 Ylä- ja alatunniste YLÄ- JA ALATUNNISTE YLÄ JA ALATUNNISTE... 1 Ylätunnisteen tekeminen... 1 Oman ylätunnisteen tekeminen ja tallentaminen rakenneosaksi... 4 Alatunnisteen tekeminen... 4 Erilainen

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen

Word 2010 Perusteet Hannu Matikainen Word 2010 Perusteet Päivitetty 3.10.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Ohjelmaikkunan osat ja asetukset... 1 3 Asiakirjanäkymät... 3 4 Uusi asiakirja... 4 5 Asiakirjan hallinta... 5 5.1 Tallentaminen...

Lisätiedot

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5

1. Alkusanat... 3. Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4. 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView Pikaopas 1 Sisältö 1. Alkusanat... 3 Mikä on QlikView?... 3 QlikView-ohjelman eri versiot... 3 Pengon Oy... 4 2. Miten QlikView toimii?... 5 QlikView käyttäjän näkökulmasta... 5 3. Tutustuminen

Lisätiedot