KAAVIOT. Sisällysluettelo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAAVIOT. Sisällysluettelo"

Transkriptio

1 Excel 2013 Kaaviot Sisällysluettelo KAAVIOT KAAVIOT... 1 Hyvä tilastokuvio... 1 Visuaalisuus... 1 Kaavion tekeminen pikanäppäimellä... 1 Kaavion tekeminen Insert (Lisää)--välilehdellä... 2 Kaavion siirtäminen kaaviovälilehdelle... 3 Kaavion muotoiluvälilehdet... 3 Design (Rakenne)... 3 Format (Muotoile)... 3 Kaavion koko, siirtäminen... 4 Otsikoiden lisääminen... 5 Kaavion otsikon lisääminen... 5 Arvoakselin otsikko (y-akseli)... 5 Luokka-akselin (X) otsikko... 6 Tekstiboksien, pylväiden, selitteiden ym. muotoileminen... 7 Taustavärin ja -kuvion muotoileminen... 7 Kuva tai taustakuvio taustaan Reunaviivan määrittäminen... 8 Varjostus tekstibokseihin, selitteisiin, pylväisiin ym Tekstin muotoileminen... 9 Pylväskaavio Pylväiden limittäminen ja välin säätäminen Pylväiden väri, täyttökuvio ym. ja reunaviiva Selitteet Vapaiden tekstien ja viivojen lisääminen Lukuarvojen näyttäminen kaaviossa Taustaviivat Akseleiden muotoilu Arvoakseli (Y) Luokka-akseli (X) Palkkikaavio X-akseli ylös eli x-akseli leikkaa y-akselin suurimman luokan kohdalla Viivakaavio Kuvaajat y-akselista Muotoileminen Ympyräkaavio Kaaviotyypin vaihtaminen Sektorin värin muuttaminen Kaaviotyypin vaihtaminen Vuosiluvut x-akselin otsikoiksi Kaaviot, joissa kaksi arvoakselia... 23

2 Excel 2013 Kaaviot 1 KAAVIOT Hyvä tilastokuvio Esittää tietoa valehtelematta ja tarkasti. Houkuttelee katsojan ajattelemaan asiaa eikä menetelmiä, graafista suunnittelua tms. Kuvio tehdään kuviossa olevan asian vuoksi, ei kuvion tekijän taitojen esittelemiseksi. Kaavio paljastaa asioita, joiden esille tuominen muilla keinoilla saattaa olla vaikeaa jopa mahdotonta. Ei vääristä tietoihin sisältyvää sanomaa. Visuaalinen vertailtavuus on kuvion tärkeimpiä ominaisuuksia. Rohkaisee silmää tekemään vertailuja kuvion eri osien välillä. Muodostaa kiinteän kokonaisuuden muun taulukossa ja tekstissä olevan aineiston kuvauksen kanssa. Visuaalisuus 1. Yksinkertainen on kaunista: hyvän tilastokuvion rakenne on yksinkertainen mutta sanoma monimutkainen. 2. Käytä kuviosymboleja ja rasterointeja loogisesti ja harkiten. 3. Käytä värejä selkeästi mutta säästeliäästi. 4. Sijoita selitteet mieluummin kuva-alueelle kuin erilliseen kehykseen. 5. Vältä kuvioroinaa, esim. koristelua, erivärisiä taustoja, näennäinen kolmiulotteisuus. 6. Kun kaavio viedään esim. Wordiin tai PowerPointiin, jossa sillä on oma kuvaotsikko, kaavioon ei laiteta otsikkoa Excelissä. 7. Taustaviivoitus selventää. Kaavion tekeminen pikanäppäimellä 1. Valitse taulukosta alue otsikkoteksteineen, josta haluat tehdä kaavion. valitse ensimmäinen alue paina Ctrl-näppäin pohjaan ja pidä se alaspainettuna valitse seuraava alue, pidä Ctrl-näppäin edelleen alaspainettuna valitse seuraava alue eli tee kuten monivalinta.

3 Excel 2013 Kaaviot 2 2. Paina F11-näppäintä, jolloin työkirjaan avautuu uusi välilehti, johon Excel piirtää pylväsdiagrammin. Arvoakseli Luokka-akseli Selitteet Arvoakselille (Y-akseli) ohjelma piirtää taulukossa olevia lukuja vastaavat arvot. Luokka-akselille (X-akseli) tulostuu luokkien, muuttujien nimet pylväiden alle. Kaavion tekeminen Insert (Lisää)--välilehdellä 1. Valitse taulukosta luokkasarake/rivi ja lukusarakkeet/rivit otsikoineen 2. Siirry Insert (Lisää) välilehdelle. 3. Valitse kaaviotyyppi. 4. Excel luo kaavion samalle taulukkovälilehdelle, missä taulukko on.

4 Excel 2013 Kaaviot 3 Kaavion siirtäminen kaaviovälilehdelle 5. Siirrä kaavio omalle välilehdelle: napsauta Move Chart Location (Siirrä kaavio) - painiketta. 6. Valitse New Sheet (Uuteen taulukkoon) ja anna välilehdelle nimi. 7. Napsauta OK. Kaavion muotoiluvälilehdet Design (Rakenne) Kaavioikkunassa on käytössä kaksi uutta välilehteä. Design (Rakenne) välilehti, jonka Chart Layouts (Kaavion asettelu) ryhmä sisältää valmiita kaavion asettelumalleja ja Chart Styles (Kaavion tyylit) -ryhmä sisältää erilaisia väri- ja ulkoasumuotoilua Lisää kaavioon elementti Vaihda värejä Vaihda kaavion tyyppi Muuta kaavion muotoa Kaaviotyylit Vaihda rivit/sarakkeet Format (Muotoile) Tekstilaatikoiden, pylväiden, otsikoiden ym. taustavärejä, viivoja ja tehosteita voidaan muokata Format (Muotoilu) välilehden Shape Styles (Muodon tyylit) ryhmästä

5 Excel 2013 Kaaviot 4 Shape Fill (Muodon täyttö), valikosta Shape Outline (Muodon reunaviiva) Shape Effects (Muodon tehosteet) Kaavion koko, siirtäminen 1. Napsauta kaavion sisällä. 2. Koko: muuta kaavion kokoa kahvoista vetämällä. 3. Siirtäminen: siirrä kaaviota vetämällä jostain reunasta

6 Excel 2013 Kaaviot 5 Kaavioikkunan oikeasta reunasta voi vaihtaa kaavion tyyliä ja väriä Chart Styles (Kaaviotyylit)-valikosta Otsikoiden lisääminen Oikeassa reunassa Chart Elements (Kaavion osat) -painikkeen valikosta voi lisätä ne elementit, joissa ei ole valintamerkkiä, tässä mallissa akselien otsikot ym. Kaavion otsikon lisääminen Muotoillaan otsikko esim. seuraavanlaiseksi 1. Napsauta kaaviossa Chart title (Kaavion otsikko) tekstiä. 2. Kirjoita otsikko ja paina Enter Arvoakselin otsikko (y-akseli) 1. Valitse Design (Muotoile)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Axis Titles (Akselien otsikot) valikosta Primary Vertical (Pystysuuntainen 1. akseli)

7 Excel 2013 Kaaviot 6 4. Kirjoita otsikko ja paina Enter, jolloin ohjelma sijoittaa sen akselin viereen pystysuuntaan 5. Vedä akselin yläpuolelle. 6. Käännä vaakasuuntaan: kaksoisnapsauta otsikkoa ja valitse Text Options (Tekstin asetukset) välilehdeltä Text direction (Tekstin suunta) Horizontal (Vaakasuunta) 7. Muotoile otsikko edellisen valikon alimmaisesta More Primary Vertical Axis Title Optionsvalintataulusta (Lisää pystysuuntaisen 1-akselin otsikkovaihtoehtoja), joka on samanlainen kuin edellisessä (Otsikoiden lisääminen) kohdassa Luokka-akselin (X) otsikko 1. Valitse Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Axis Titles (Akselien otsikot) valikosta Primary Horizontal (Vaakasuuntainen 1. akseli) 4. Kirjoita otsikko ja paina Enter. 5. Siirrä haluamaasi kohtaan. 6. Muotoile kuten edellinen otsikko

8 Excel 2013 Kaaviot 7 Tekstiboksien, pylväiden, selitteiden ym. muotoileminen Taustavärin ja -kuvion muotoileminen Otsikon, pylväiden, tekstilaatikoiden tms. taustan voi muotoilla 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Fill (Täyttö) välilehdeltä elementin taustaväri tai kuvio tms. Solid fill (Tasainen täyttö): vaihda väri Color (Väri) -valikosta ja peittävyys Transparency (Läpinäkyvyys) säätimestä Gradient fill (Liukuväri)liukuväri Present gradients valmiksi määritetytvliukuvärit Type liukuvärin laji Direction liukuvärin suunta Gradient stops -palkissa määritetään liukuvärin värit ja kunkin värin leveydet vetämällä pysäyttimestä palkissa. Väripysäyttimen värin voi vaihtaa napsauttamalla merkkiä ja valitsemalla Color (Väri)-paletista uuden värin. Stoppareita voi lisätä napsauttamalla tyhjään kohtaan palkissa tai painikkeella Add gradient stop. Jälkimmäisellä painikkeella poistetaan stoppari tai vetämällä sen palkin ylä- tai alapuolelle

9 Excel 2013 Kaaviot 8 Kuva tai taustakuvio taustaan. Fill (Täyttö)-välilehdeltä Picture or texture fill valinnalla voi hakea haluamansa kuvan taustaan, pylvääseen, otsikkoon tms. File (Tiedosto) painikkeen alta Valmiit taustakuviot löytyvät Texture (Taustakuva) valikosta Reunaviivan määrittäminen 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Fill (Täyttö)-välilehdeltä Border (Reunaviiva) -osasta voi määrittää reunaviivan värin, tyylin, paksuuden ym. Varjostus tekstibokseihin, selitteisiin, pylväisiin ym. 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Shadow (Varjostus) välilehdeltä varjostuasetukset

10 Excel 2013 Kaaviot 9 Presets Transparency Size (Koko) Blur Angle (Kulma) Distance valmiiksi määritellyt mallit peittävyys varjon koko varjostuksen häivytys varjostuksen kulma varjostuksen etäisyys Tekstin muotoileminen 1. Napsauta muotoiltavaa kohdetta ja paina hiiren oikeaa painiketta 2. Valitse valikon alareunasta Format. (Muotoile) 3. Valitse Text Options (Tekstin asetukset) välilehdille tekstin muotoilut. tekstin täyttöväri, tekstin reunaviiva tekstin varjostus tekstin tasaus Fontti, fontin koko, lihavointi ym. voidaan laittaa Home (Aloitus) -välilehdellä

11 Excel 2013 Kaaviot 10 Pystysuuntainen tasaus Vaakasuuntainen tasaus

12 Excel 2013 Kaaviot 11 Pylväskaavio Pylväskaavio sopii vertailujen tekemiseen Soveltuu määrän kuvaamiseen. Soveltuu käyttöön, jos muuttuja eli luokka-akselin yksikkö on jatkuva-arvoinen ja tasavälinen. Pylväsryhmässä enintään 3-4 pylvästä. Pylväitä ei pidä limittää, koska se hankaloittaa lukemista. Pylväiden rasterointi tai vinoviivoitus voi luoda optisen harhan, niin että pylväs näyttää vinolta. Pylväskuvion asteikon tulee aina alkaa nollasta. Käytä kaksiulotteisia kaavioita. Pylväiden limittäminen ja välin säätäminen Pylväitä ja palkkeja voi limittää, ei suositella tosin ja niiden väliä voidaan säätää 1. Napsauta jonkin pylvään päälle 2. Paina hiiren oikeaa painiketta 3. Valitse Format Data Series (Muotoile arvosarjat). 4. Säädä Series Options -valintataulussa Series Overlap (Sarjojen limitys) limittää pylväät Gap Width (Välin leveys) säätää välin leveyden Pylväiden väri, täyttökuvio ym. ja reunaviiva 1. Napsauta jonkin pylvään päälle 2. Paina hiiren oikeaa painiketta 3. Valitse Format Data Series (Muotoile arvosarjat). Muotoile täyttöväri ja kuvio, reunaviiva varjostus ym.

13 Excel 2013 Kaaviot 12 Selitteet Selitteet kannattaa laittaa mahdollisuuksien mukaan kaavion sarjojen viereen, ei erikseen ulkopuolelle. Excelissä selitteiden sijainnin voi määritellä 1. Valitse Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta Legend (Selite) 3. Valitse sijainti valikosta. 4. More Legend Options (Lisää selitevaihtoehtoja) valintataulusta voi muotoilla selitteen taustavärin, reunaviivan värin ja tyylin ym. Vapaiden tekstien ja viivojen lisääminen Selitteet voi lisätä vapaina teksteinä ja sijoittaa ne kaavioon sarjan viereen. 1. Napsauta Insert (Lisää)-välilehdellä Text Box (Tekstiruutu) painiketta. Vedä hiirellä kaavioon laatikko ja kirjoita teksti. Siirrä tarvittaessa. 2. Piirrä tarvittaessa viiva havainnollistamaan kuvaa: napsauta Shapes (Muodot) painiketta ja valitse viiva. Vedä viiva. 3. Muotoile viivan paksuus Format (Muotoile)-välilehdellä Lukuarvojen näyttäminen kaaviossa 1. Napsauta kaaviossa sitä pylvästä, johon haluat lukuarvot esille. 2. Napsauta Design (Muotoilu)-välilehdellä 3. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 4. Data Labels (Arvopisteiden otsikot). 5. Valitse kohta, mihin haluat arvot.

14 Excel 2013 Kaaviot 13 Taustaviivat 1. Napsauta Design (Muotoilu)-välilehdellä 2. Add Chart Element (Lisää kaavion osa) valikosta 3. Napsauta Gridlines (Ruudukko). 4. Valitse haluamasi vaihtoehto Major Gridlines eli pääjakoviivat, harvempi ruudukko Minor Gridlines tekee apuruudukon Akseleiden muotoilu Arvoakseli (Y) Pystyakseli eli arvoakseli (Y-akseli) 1. Kaksoisnapsauta akselia 2. Valitse Format Axis (Muotoile akselia) välilehdellä akselin minimi- ja maksimiarvo: akselin pitää alkaa nollasta eli minimi 0. voit muuttaa akselin maksimiarvoa, kirjoita kohtaan Maximum (Maksimi) uusi arvo pääyksikkö: luokkien väliä voi muuttaa kohdasta Major Unit (Pääyksikkö)

15 Excel 2013 Kaaviot 14 numeromuotoilut: valitse luokka Category (Luokka) -luettelosta

16 Excel 2013 Kaaviot 15 Luokka-akseli (X) Vaaka-akseli eli luokka-akseli (X-akseli) 1. Kaksoisnapsauta akselia 2. Valitse Format Axis (Muotoile akselia) välilehdellä 3. Määritä mm. missä kohtaa y-akseli leikkaa x-akselin - viivakaavioissa On tick mark eli jakomerkin kohdalta - palkkikaaviossa At maximum category - pylväskaaviossa esim. jos haluat siirtää x-akselin oikeaan reunaan At maximum category

17 Excel 2013 Kaaviot 16 Tässä y-akseli leikkaa suurimman x-akselin arvon kohdalla x-akselin Palkkikaavio Palkkikaaviota, jossa pylväät ovat vaakasuunnassa, kannattaa käyttää silloin, kun pylväskaavio ei sovellu hyvin kuvaamaan asiaa, esim. luokkia on paljon, enemmän kuin 7-8 luokka-akselin yksikkö ei ole jatkuva-arvoinen tai tasavälinen luokka-akseli ei ole järjestävä Lajittelu Ennen kuin tehdään palkkikaavio, täytyy taulukko lajitella pienimmästä suurimpaan sen sarakkeen mukaan, mistä ensimmäinen pylväs piirretään.

18 Excel 2013 Kaaviot 17 X-akseli ylös eli x-akseli leikkaa y-akselin suurimman luokan kohdalla Kaksoisnapsauta y-akselin jonkin luvun päällä. Napsauta Horizontal axis crosses (Vaaka-akselin leikkauskohta) At maximun category (Suurimman luokkaarvon kohdalla) Viivakaavio Käytetään kun esitettävä muuttuja on jatkuva-arvoinen esim. aika. Käytetään trendien, kehityksen ja vaihtelun kuvaamiseen. Asteikkojen on oltava tasavälisiä. Jos viivoja useita, niiden on erotuttava toisistaan. Selitteet viivojen viereen, ei kuvion oikealle puolelle tai alapuolelle. Viivakaavion pystyakselin ei tarvitse alkaa nollasta, jos kaaviolla kuvataan pelkästään vaihtelua. Kuvaajat y-akselista Ensimmäinen luokka alkaa pystysuuntaisesta akselista, joka vaihdetaan Axis Options-(Akselin asetukset) -valintataulusta valitsemalla Position Axis (Sijaintiakseli) kohdassa On tick marks (Jakoviivojen kohdalla).

19 Excel 2013 Kaaviot 18 Muotoileminen Viivoja voi muotoilla seuraavasti: 1. napsauta viivaa ja valitse Design (Muotoile) välilehdeltä Shape Outline (Muodon ääriviiva) valikosta viivan asetukset tai 2. Kaksoisnapsauta muotoiltavaa viivaa tai Napsauta viivaa ja napsauta Format Selection (Muotoile valinta) painiketta tai 3. Muotoile valintataulussa viivan väri, paksuus, ym.

20 Excel 2013 Kaaviot 19 kaavion tyylin voi vaihtaa oikean reunan siveltimen valikosta Ympyräkaavio Ympyräkaavio soveltuu esittämään kokonaisuuden jakautumista osiin. Muutoin ympyräkaavion käyttäminen ei ole perusteltua siksi, että sen avulla ei pysty arviomaan luokan suuruutta, koska ympyräkaaviossa ei ole nollapistettä. Ennen ympyräkaavion tekemistä taulukko, josta se luodaan, on lajiteltava suurimmasta pienimpään sen sarakkeen mukaan, mistä kaavio luodaan, jolloin Excel aloittaa kaavion kello 12:sta alkaen. Sektoreita enintään 6-8. Jos muuttujia on enemmän, ne kannattaa yhdistää yhdeksi Muutluokaksi. Selitteet sektoreiden sisään Sektoreihin sellainen väri, joka kuvaa sektorin sisältöä ja helpottaa kuvan sanoman muistamista. Excel luo seuraavanlaisen oletuskaavion, joka on huono luettavuudeltaan, koska selitteet ovat kaukana informaatiosta

21 Excel 2013 Kaaviot 20 Kaaviotyypin vaihtaminen 1. Design (Rakenne)-välilehdellä voi vaihtaa kaavion sellaiseksi, jossa on selitteet sektorin läheisyydessä 2. Kaaviossa on nyt selitteet ja taulukon arvot. Mallissa muutettu otsikko ja suurennettu selitteiden tekstiä. Sektorin värin muuttaminen 1. Napsauta muotoiltavaan sektoriin pari kertaa niin, että vain se on aktiivinen. 2. Valitse Format (Muotoile) -välilehdellä Shape Fill (Täyttö)-valikosta väri 3. Laita kullekin sektorille sitä kuvaava väri, jos mahdollista, koska se helpottaa sisällön muistamista. Lisää tarvittaessa myös sisältöä kuvaava kuva.

22 Excel 2013 Kaaviot 21 Kaaviotyypin vaihtaminen Kaaviotyypin voi vaihtaa napsauttamalla Change Chart Type (Muuta kaavion tyyppiä) painiketta. Avautuvasta luettelosta voi valita toisen tyypin. Jos kaaviota on muokattu, sitä joudutaan yleensä muotoilemaan uudelleen kaaviotyypin vaihtamisen jälkeen. Vuosiluvut x-akselin otsikoiksi Jos taulukossa on luokka-akselin tiedot numerotietoja kuten vuosilukuja, Excel piirtää niistä kaavion sarjan, jos ne valitaan. Tehdään seuraavasta kaavio: Vuosi Miehet Naiset ,1 10, ,6 9, ,1 9, ,2 8, ,7 8, ,2 8, ,4 8, ,5 7, ,1 6, ,9 7, ,1 7,6 1. Valitse vain Miehet ja Naiset sarakkeiden luvut otsikoineen 2. Luo viivakaavio

23 Excel 2013 Kaaviot Lisää luokka-akselin otsikot: napsauta Design (Rakenne)-välilehdeltä, Select Data (Valitse tiedot) -painiketta 4. Valitse oikeanpuoleisesta ikkunasta Edit (Muokkaa) jolloin saat ikkunan 3. Napsauta punaista nuoli-kuvaketta 4. Maalaa taulukosta vuosiluvut, jolloin saat vuosiluvut 5. Muotoile kaavio

24 Excel 2013 Kaaviot 23 Kaaviot, joissa kaksi arvoakselia Esimerkiksi silloin kun lukusarjojen luvut ovat hyvin erilaiset, kannattaa laittaa molemmille lukusarjoille omat arvoakselit Tehdään viivakaavio edellisistä luvuista: maalaa vain Myynti ja Indeksi -sarakkeet Muotoile y-akselin luvut: tuhaterotin, 0 desimaalia. Määritä vuosiluvut x-akselin otsikoiksi.

25 Excel 2013 Kaaviot 24 Kaksoisnapsauta jotain punaista luokkamerkkiä ja valitse seuraavasta valintataulusta 2-akseli Kaavio on seuraavannäköinen Muuta sininen viiva pylväiksi: napsauta viivaa ja valitse Design (Rakenne) välilehdeltä Vaihda kaaviolaji

26 Excel 2013 Kaaviot 25 Muotoile viivakuvaajaa

27 Excel 2013 Kaaviot 26

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen

HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen HARJOITUSTYÖ ITKP101 Ronja Saarinen ITKP101-Harjoitustyö Ronja Saarinen ronjaemmiwilhelmiina@gmail.com Asiakirjamalli Asiakirjamalli (engl. Template) tarkoittaa valmista asiakirjapohjaa, josta löytyvät

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet

Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Sivu 1 / 8 Adobe Photoshop Elements, kuvakäsittelyn perusteet Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit - kääntää kuvan - valita kuvasta vain tietyn alueen ja poistaa kuvasta muut (eng. crop, suom. rajaus) - muuttaa

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten "OK".

Kuva 1. GIMP:in uuden kuvan luominen. Voit säätää leveyttä ja korkeutta ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja. Napsauta sitten OK. Gimp alkeet III 8 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 Uuden kuvan luominen GIMP:illä yleisinfoa ----> LUE! Sen lisäksi, että GIMP on loistava valokuvankäsittelyohjelma, sillä saa piirrettyä myös omia kuvia

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa.

Tee html-sivu, jossa on yllä olevat kaksi taulukkoa. TAULUKKO 1 Taulukoiden avulla voidaan informaatio esittää havainnollisesti esimerkiksi palstoitettuna. Lisäksi voidaan sijoittaa eri elementit haluttuihin paikkoihin (taulukkotaitto). Taulukko luodaan

Lisätiedot

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011

Esitysgrafiikka. Microsoft PowerPoint 2010 PERUSMATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 Esitysgrafiikka PERUSMATERIAALI Microsoft PowerPoint 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Esitysgrafiikka Microsoft PowerPoint 2010 3/32

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen

Ylä- ja alatunniste. Tunnisteen kirjoittaminen. Tunnisteen muokkaaminen 1 Ylä- ja alatunniste Tunniste on tekstiä tai grafiikkaa, joka toistuu automaattisesti määritysten mukaan sivulta toiselle. View Print Layout näytössä ja esikatselussa tunnisteet näkyvät omilla paikoillaan.

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit

Kuvat. 1. Selaimien tunnistamat kuvatyypit Kuvat Kuvia voi liittää xhtml-sivulle -elementillä -elementillä -elementillä lomakkeiden yhteydessä lähinnä painikenappeja taustakuvina -elementin background-attribuutilla tai

Lisätiedot

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen

Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ohjeet Finna- julisteen PowerPoint- pohjan muokkaamiseen Ennen kuin aloitat: 1. Asenna tietokoneeseesi ilmainen Miso Regular fontti, jonka saat täältä: https://www.fontspring.com/fonts/marten- nettelbladt/miso

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2010 -kaaviot 14.11.2012 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla.

Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Esitysgrafiikka Harjoitellaan esitysgrafiikkaohjelman käyttöä Microsoftin PowerPoint ohjelmalla. Tallenna esimerkki.pptx tiedosto tuokion kansioon. Avaa esimerkki.pptx tiedosto PowerPoint ohjelmassa. Jäsennysnäkymä

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Sivunumerot ja osanvaihdot

Sivunumerot ja osanvaihdot Sivunumerot ja osanvaihdot WORD 2010 Sivu 1 / 11 Sivunumerot ja osanvaihdot HUOM ohje on tehty toimimaan WORD 2010 -tekstinkäsittelyohjelmalla. Ohje saattaa toimia tai olla toimimatta myös uudemmille tai

Lisätiedot

CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia.

CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia. CSS1 CSS (Cascading Style Sheets) CSS-kielen avulla määritellään HTML-dokumentin tyyli. CSS avulla voidaan tarkemmin määritellä eri elementtien ominaisuuksia. Esim.

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

ECDL Taulukkolaskenta

ECDL Taulukkolaskenta ECDL Taulukkolaskenta Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Taulukkolaskenta Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Taulukkolaskenta, joka määrittelee tarvittavat tiedot

Lisätiedot

Microsoft Office. Excel 2007

Microsoft Office. Excel 2007 Microsoft Office Excel 2007 SISÄLLYSLUETTELO 1 OHJELMAIKKUNA... 3 2 OHJE... 3 3 TALLENTAMINEN JA AVAAMINEN... 4 3.1 TALLENTAMINEN... 4 3.2 AVAAMINEN JA SULKEMINEN... 5 4 TAULUKON LAATIMINEN JA MUOTOILU...

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen

VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 VALIKON LISÄÄMINEN Moduulin lisääminen Valikon nimikkeen lisääminen Moduulien järjestyksen muuttaminen ETAPPI ry JOOMLA 2.5 Sivu 1(13) Sisällysluettelo 1. Uuden valikon lisääminen...

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä)

Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Taulukkolaskenta 1 (12 pistettä) Pakettilaskurissa on seuraavat toiminnallisuudet: Tehtävän anto Tee mallin mukainen Tietokonepaketti laskuri Part- O- Matic arkille. Tallenna nimellä: O: asemalle Nimellä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Planssit (layouts) ja printtaus

Planssit (layouts) ja printtaus 1 / 21 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 17.11.2015 Planssit (layouts) ja printtaus Yksittäisen kuvan printtaus 2 / 21 Ennen printtausta valitse näkymä, jonka haluat printata, klikkaamalla

Lisätiedot

Tilastografiikan sudenkuopat - millaista on hyvä tilastografiikka?

Tilastografiikan sudenkuopat - millaista on hyvä tilastografiikka? Tilastografiikan sudenkuopat - millaista on hyvä tilastografiikka? Datajournalismin kurssi 25.11.2011 Heli Mikkelä heli.mikkela@tilastokeskus.fi Tilastotiedon esittämistavat Miksi grafiikkaa? Tilastografiikan

Lisätiedot

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa.

LIITE 1 1. Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. LIITE 1 1 HARJOITUS 1 Kitara Tehtävänä on mallintaa kitara ohjeiden mukaan käyttäen Edit Poly-tekniikkaa. Käsiteltävät asiat Edit Poly Muokkaus kuvan mukaan TurboSmooth Extrude 1. Tarkistetaan että mittayksiköt

Lisätiedot

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne.

Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Gimp 3. Polkutyökalu, vektori / rasteri, teksti, kierto, vääntö, perspektiivi, skaalaus (koon muuttaminen) jne. Moni ammatikseen tietokoneella piirtävä henkilö käyttää piirtämiseen pisteiden sijasta viivoja.

Lisätiedot

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö

VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö VH5, JOTU, MagicDraw:n käyttö 1. Käynnistä MagicDraw (versio 18.2) 2. Valitse Manage Projects-kohdasta Create New Project toiminto. Oletusarvona on UML Project, saa olla. Täytä nimi (Name) ja tallennuspaikka

Lisätiedot

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009

Verkkosivut perinteisesti. Tanja Välisalo 11.2.2009 Verkkosivut perinteisesti Tanja Välisalo 11.2.2009 WWW-sivujen vieminen omaan kotisivutilaan yliopiston mikroverkossa https://salasana.jyu.fi Klikkaa painiketta Activate WWW Klikkaa painiketta Activate

Lisätiedot

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors

Windows Movie Maker. Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010. Videonkäsittely. Miisa Brännfors Windows Movie Maker Digitaaliset porfoliot oppimisen tukena Taitotyöpajat 7.12.2010 Videonkäsittely Miisa Brännfors MovieMaker:llä voit: Tuoda ohjelmaan videokuvaa ja valokuvia Muokata videokuvaa Listätä

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw

TIE = JOTU. VH5 - MagicDraw TIE-02300 = JOTU VH5 - MagicDraw TIE-02300 2 VH5 kaavionpiirtelyharjoitus Tässä harjoituksessa opetellaan tunnistamaan ja piirtämään tavallisimpia ja käytetyimpiä ohjelmistotuotannon kaavioita: käyttötapauskaavio

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2016 -kaaviot 20.2.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas

TUTKIMUSOPAS. SPSS-opas TUTKIMUSOPAS SPSS-opas Johdanto Tässä oppaassa esitetään SPSS-tilasto-ohjelman alkeita, kuten Excel-tiedoston avaaminen, tunnuslukujen laskeminen ja uusien muuttujien muodostaminen. Lisäksi esitetään esimerkkien

Lisätiedot

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter

ASIAKASOHJE. 1.1 Ajurin asennus & konfigurointiohje: 1. Kirjoita AutoCadin komentoriville _plottermanager ja paina Enter Tulostinajurin ja paperikoon konfigurointiohjeet AutoCad 2010 -ohjelmalla Ohje on tarkoitettu PLT-tiedostojen tekemiseen. PDF-tiedostoja varten on ohjeet erikseen. Erilaisista tulostusjärjestelmistä johtuen

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Sisällysluettelo EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet

Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Juricon Nettisivu Joomlan käyttöohjeet Sisällysluettelo Julkaisujärjestelmä hallinta... 3 Joomla-järjestelmän ylävalikolla on seuraavia:... 3 Valikot... 4 Kategoriat ja artikkelit... 5 Lisäosat ja moduulien

Lisätiedot

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä

Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Ohjeistus hankkeen sivujen tekemiseen julkaisujärjestelmällä Viestintäpalvelut 9.6.2015 1 Sivupohjan tekeminen Ennen kuin alat tekemään hankkeen sivuja, tilaa Viestintäpalveluilta hankesivupohja ja ilmoita

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda

valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda Valitsimista valitsin on useimmiten html-elementti, jolle tyyli halutaan luoda Muistin virkistykseksi elementtejä http://appro.mit.jyu.fi/doc/www/xhtml/ HTML-elementtien lisäksi valitsimille voidaan luoda

Lisätiedot

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista

Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista 1 / 12 Digitaalisen arkkitehtuurin yksikkö Aalto-yliopisto 24.11.2015 Pohjan ja leikkauksen tekeminen Casa Parrista Talon sijoittaminen maastoon 2 / 12 1. File --> import --> valitse maastotiedosto (tai

Lisätiedot

Sisällysluettelo T A R R A O P A S

Sisällysluettelo T A R R A O P A S isällysluettelo 1 Tarraeditori 3 1.1 Label-ikkunan osat.3 1.2 Label ikkunan toiminnot 4 1.3 Layout-ikkunan osat...5 1.4 Layout-ikkunan toiminnot..5 2 Tarrojen tekeminen 7 3 Tulostusasetukset...8 Esimerkki

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS

KUVAMUOKKAUS HARJOITUS KUVAMUOKKAUS HARJOITUS VÄRI, PARANNUS, KUVAKOKO, KEHYKSET Kuvan väri- ja valoisuusarvot ovat sidoksissa kuvanottohetken valaistukseen. Harjoituksen kuva on kuvattu loistevaloissa ja värisävy ei ole kohdallaan.

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus

2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus 2016/06/24 13:47 1/11 Yleiskuvaus Yleiskuvaus Tällä toiminnolla määritetään väylän päällysrakenteet. Tätä toimintoa voidaan käyttää myös rehabilitaatiossa rehabilitaatio. Käyttäjä voi myös helposti määrittää

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

KODU. Lumijoen peruskoulu

KODU. Lumijoen peruskoulu KODU Lumijoen peruskoulu Sisällysluettelo 1. Aloitus... 2 1.1 Pelin tallennuspaikka... 2 1.2 Kodu Game lab... 3 2 Maan luominen... 4 2.1. Seinän tekeminen... 5 2.2. Vesialueen tekeminen peliin... 6 2.3.

Lisätiedot

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta.

Kuva 1. Jokaisen tavallisen kuvan tasotyökalussa näkyy vain yksi taso, tässä nimellä tausta. Gimp alkeet XII 9 luokan ATK-työt/HaJa Sivu 1 / 6 GIMP:in tasotyökalu Lue ensin nämä ohjeet! Harjoitus lopussa! GIMP:in tasotyökalu on nimensä mukaisesti työkalu, jolla hallitaan tasoja, niiden läpinäkyvyyttä,

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

OTA KAIKKI IRTI MICROSOFT OFFICESTA (WORD, EXCEL, POWERPOINT) MS Office 2013 Käytä työvälineohjelmia entistä tehokkaammin ja opi työtäsi helpottavia ominaisuuksia. Osallistujilta toivotaan tietokoneen peruskäytön hallintaa. Soveltuu myös Officen versioille 2007/2010.

Lisätiedot

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa

Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa 1(13) Tilastokeskuksen rajapintapalveluiden käyttöönotto QGISohjelmistossa (QuantumGIS) Ohjeita laatiessa on käytetty QuantumGIS:n versiota 2.0.1. Ruudunkaappauskuvat ovat englanninkielisestä versiosta,

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Jakopinta monipesäinen muotti

Jakopinta monipesäinen muotti Jakopinta monipesäinen muotti JuhoTaipale, Tuula Höök Tampereen teknillinen yliopisto Teoriatausta Muotin perusrakenne Ruisku tai painevalukappaleen rakenteen perusasiat: hellitys eli päästö, kulmapyöristys,

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

Harjoitus Particle View

Harjoitus Particle View LIITE 2 1(5) Harjoitus Particle View Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Partikkelien luominen Particle systemsin kautta Partikkelien luominen tyhjästä Particle viewin kautta Partikkelien ja tapahtumien

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot