TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05"

Transkriptio

1 1 TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen YLEISTÄ EXCEL-IKKUNAN KÄYTTÖLIITTYMÄ ESITTELY TYÖKALURIVIEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN (NÄYTÄ / TYÖKALURIVIT ) PAINIKKEEN LISÄÄMINEN / POISTAMINEN TYÖKALURIVILTÄ (NÄYTÄ / TYÖKALUT / MUKAUTA) TYÖALUE TAULUKON NIMEN MUUTTAMINEN, LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN SOLU SOLUUN SISÄLTÖ JA SEN MUOKKAUS SOLUN SISÄLLÖN JA ULKOASUN MUOTOILU (MUOKKAA / SOLUT ) SOLUN KORKEUS JA LEVEYS KAAVAT KAAVOJEN KIRJOITTAMINEN KAAVAN KOPIOINTI SUHTEELLISET JA SUORAT VIITTAUKSET SOLUALUEESEEN KAAVASSA SOLUN JA SOLUALUEEN NIMEÄMINEN SIVUN ASETUKSET SARJAT KAAVIOT KAAVION TEON VAIHEET: KAAVION ULKOASUN MUOKKAUS Kaavion lajin muuttaminen Kaavion asetusten muuttaminen RIVIEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN TAULUKOSSA JA PÄIVITYS KAAVIOON: KAHDEN ERI ARVOAKSELIN KÄYTTÄMINEN KAAVIOISSA LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN TAULUKON SUOJAUS (TYÖKALUT /SUOJAUS /SUOJAA TAULUKKO) RIVIEN JA SOLUJEN PIILOTTAMINEN RIVIN KIINNITTÄMINEN TAULUKON JAKAMINEN TIETTYJEN ARVOJEN MÄÄRÄN LASKEMISFUNKTIO TIETOKANTA TIETOKANNAN LAJITTELU TIETOKANNAN PIKASUODATUS PIKASYÖTTÖLOMAKE SOLURIVIEN MUUTTAMINEN SARAKKEIKSI TAI SARAKKEIDEN MUUTTAMINEN RIVEIKSI SEKALAISIA JUTTUJA PIIRTOTYÖKALUT KOMMENTIT... 19

2 2 TAULUKKOLASKENTAOHJELMASTA EXCEL 1. Yleistä Excel taulukkolaskenta ohjelmalla voidaan tehdä mm. seuraavaa -laskentojen tekeminen luvuilla -tekstin kirjoittaminen -kaavioiden laadinta -pienimuotoisten kuvioiden piirtäminen -sovellusten laatiminen käyttöliittymään -karttojen käyttäminen tietojen esittämiseen 2. Excel-ikkunan käyttöliittymä 2.1 Esittely Valikkorivi: Valitaan suoritettava toimenpide (ALT /alleviivattu kirjain) Työkalurivit: Kuvakkeita, jotka symbolisoivat toimenpidettä. Kaavarivi: Nimiruutu, jossa näkyy aktiivisen solun tunniste. Kaava-alue, jossa nähdään solun sisältö. Tässä voidaan muokata solun sisältöä. Työalue: Taulukko, joka koostuu riveistä ja sarakkeista. 2.2 Työkalurivien lisääminen ja poistaminen (Näytä / työkalurivit ) Työkalurivien näkymää voidaan muuttaa valitsemalla valikosta

3 3 Näytä / työkalurivit Työkalurivi on aktiivinen, kun sen edessä on väkänen-merkki Työkalurivi saadaan näkyviin / pois klikkaamalla sitä työkalurivit listasta. 2.3 Painikkeen lisääminen / poistaminen työkaluriviltä (Näytä / työkalut / Mukauta) Työkaluriville lisätään painikkeita valitsemalla valikosta Näytä / työkalut / Mukauta Tällöin avautuu Mukauta ikkuna. Työkalurivit lehdeltä valitaan rastitaan muokattava työkalurivi näkymään. Komennot-lehdeltä valitaan Luokat listasta se valikko, jossa lisättävä toimenpide on ja tämän jälkeen oikeanpuoleisesta Komennot-listasta valitaan haluttu-toimenpide Valittu-toimenpide otetaan vasemman puoleisella hiiren näppäimellä kiinni ja raahataan se haluttun kohtaan työkalurivillä. Työkalurivillä olevia kuvakkeista poistetaan Mukauta-ikkunan auki olessa vetämällä hiirellä ko. kuvake pois työalueelle. 3 Työalue Työalue koostuu taulukoista, joiden määrää voidaan säädellä. Yleensä käytetään ensimmäistä taulukkoa ja sen nimi annetaan olla taul1- nimisenä. Suurien tietomäärien käsittelyssä kannattaa tieto jakaa eri taulukoiden kesken ja nimetä taulukot sopivilla nimillä. Taulukko koostuu pystysuorista sarakkeista ja vaakasuorista riveistä. Sarakkeet on nimetty kirjaimilla (A, B, C, IV) ja rivit on numeroitu (1, 2,,3,.., 65536) Rivin ja sarakkeen leikkauskohdassa on solu, jonka tunniste muodostuu sarakkeen kirjaimesta ja rivin numerosta. Esim A1, E3 jne.. Solulle tai solualueelle voidaan antaa myös sitä kuvaava nimi.

4 4 4 Taulukon nimen muuttaminen, lisääminen ja poistaminen Taulukosta toiseen siirrytään klikkamalla hiirellä kyseisen taulukon nimeä. Taulukon asetusten muuttamiseen pääsee helpoimmin viemällä hiiren taulukon nimen päälle ja painamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä. Ilmestyneestä listasta valitaan haluttu toimenpide. Taulukoiden järjestystä muutetaan ottamalla taulukosta kiinni ja raahaamalla se ko. väliin. 5 Solu 5.1 Soluun sisältö ja sen muokkaus Taulukosta valitaan ensin solu ja siihen kirjoitetaan suoraan sisältö. Sisältö näkyy myös kaavarivillä, jossa sitä voidaan muokata. Muokkaustilaan päästään joko valitsemalla solu ja sitten sisältöä muokataan kaavarivilla tai kaksois klikkaamalla solua ja siihen muokkaamalla suoraan. Soluun sisältö voi olla tekstiä, numeroarvo, päivämäärä, valuutta, laskentakaava, prosenttiarvo jne.. Desimaaliluvussa on desimaalipilkku (,) Päivämäärässä on piste ( ) Kellonajoissa kaksoispiste (:) Suomalaisessa valuuttamuodossa on yksikkönä mk, tuhannet erotetaan välilyönnillä Solun sisällön ja ulkoasun muotoilu (Muokkaa / Solut ) Solun sisältötekstiä voidaan muokata ulkoasultaan (Fontti, koko, jne..) Tärkeimmät toimenpiteet löytyvät Muotoilu-työkaluriviltä. Lisää muotoilutoimenpiteitä löytyy valikosta Muokkaa / Solut Ennen valintaa on kuitenkin osoitettava muokattava solualue maalaamalla

5 5 Avautuneesta ikkunasta solun sisällön arvoa voidaan muokata Luku-lehdeltä Luokka-listasta. Esimerkiksi luvun desimaaleihin voidaan vaikuttaa valitsemalla Luku ja avautuneesta ikkunasta desimaalien määrä. Tasaus-lehdeltä valitaan tekstin tasaus ja suunta solun sisällä Fontti-lehdeltä valitaan Fontti, väri, koko jne.. Reunaviiva-lehdeltä vaikutetaan valitun solualueen Reunaviivoihin ja sisällä oleviin viivoihin. Valitaan aina ensin reunaviivan leveys ja sitten vasta reunaviivan esiasetus tai Reunaviivan osa, johon asetus tulee voimaan. Kuviot lehdeltä määritetään solualueen väri Suojaus lehdeltä määritetään solualueen lukitus ja piilotus. 5.3 Solun korkeus ja leveys Vie hiiren kursori solun / rivin otsikon reunaviivan päälle ja ota hiirellä kiinni ja muuta koko. Tarkan arvo saa valitsemalla valikosta Muotoile / rivi / korkeus Muotoile / sarake / leveys 6 Kaavat 6.1 Kaavojen kirjoittaminen Kaava aloitetaan aina =-merkillä. Työalueesta valitaan solu, johon kaava kirjoitetaan ja tämän jälkeen solun sisällöksi kirjoitetaan kaava. Kaavassa viitataan solunimellä solun sisältöön. Esim Solussa B3 on kaava =B1+B2. Tällöin Soluun B3 lasketaan B1 ja B2 solun sisällön arvo ja arvo näkyy taulukon alueella, mutta kyseisen solun kaava näkyy kaavarivillä. Aritmeettiset merkit: + yhteenlasku; - vähennyslasku; * kertolasku; / jakolasku; ^Potenssiin korotus

6 6 Kaavan sisältö muokataan osoittamalla solua, jossa kaava on ja kaava muokataan kaavarivillä. Kaavoissa voi käyttää myös valmiita funktioita SummaFunktio laskee yläpuolella tai vasemmalla puolella olevien solujen lukujen summan =SUMMA(D2:D4) tarkoittaa samaa kuin =D2+D3+D4 Liitä funktion kautta saadaan käyttöön Excelissä olevia valmiita funtioita. Esim. Keskiarvo-funkitio =KESKIARVO(B2:B4) laskee keskiarvon (B2+B3+B4)/3 Toimenpiteet liitä Funktio- toiminnolle: 1. Valitse solu, johon tulee funktion kaava 2. Paina Liitä funktio kuvaketta, jolloin avautuu seuraava Ikkuna 3. Valitse Funktioluokka ja sieltä Funktion nimi ja kuittaa OK. 4.Siirrytään Excel-työtilaan painamalla taulukon-kuvaketta, jotta voidaan määrittää alue, josta funktion arvo lasketaan. 5.Maalataan solualue, josta funktion arvo lasketaan ja kuitataan Enter ja OK Esim. Bensaostokset: Tee taulukko ja tee laskentakaavat Kok hinnalle kullekin päivälle. Laske myös bensaan kulutettu kokonaisrahamäärä ja keskihinta bensalitralle. (Käytä funktioita, kun se on mahdollista.)

7 7 6.2 Kaavan kopiointi Kaavan kopiointi voidaan tehdä monella tavalla. Leikkelepöydän kautta käyttämällä Windowsin Kopioi ja Liitä toimintoja. sekä Alueen täytöllä (kaavaa kopioidaan seuraaviin rinnalla oleviin soluihin. Leikkelepöytä: Maalaa kopioitava solu, jossa kaava sijaitsee ja paina kopioi kuvaketta. Vie kursori siihen kohtaan taulukkoa, jonne kaava liitetään ja paina Liitä-painiketta. Alueen täyttö: Valitse solu, jossa kaava sijaitsee. Vie kursori solun oikean alareunassa olevan pienen neliön päälle niin, että siitä tulee ristikuvio. Ota hiirellä kiinni ja vedä alue, jolle kaava kopioidaan. Kopioinnissa kaavan suhteelliset viittaukset muuttuvat sekä riveittäin, että sarakkeittain. 6.3 Suhteelliset ja suorat viittaukset solualueeseen kaavassa. Suhteellisessa viittauksessa käytetään solun nimeä sellaisenaan esim. =A3 + A4. Jos tämä kaava kopioidaan B-sarakkeeseen, niin kaavan solujen nimet muuttuvat vastaavasti =B3+B4. Suorassa viittauksessa solunimi ei muutu, vaan se pysyy sellaisenaan kaavaa kopioitaessa. Esim. $A$1 merkintä kiinnittää A1 solun paikan ja sen sarake ja rivi tunniste eivät muutu kopioitaessa. Kiinnitys voi koskea myös vain sarake-tunnusta tai rivi-numeroa. Esim. $A3 Saraketunnus ei muutu kopioinnissa, mutta rivitunnus muuttuu A$3 Saraketunnus muuttuu kopioitaessa, mutta rivitunnus ei Esim. Tee seuraava taulukko ja laske korko lainalle, kun korkoprosentti tunnetaan.

8 8 6.4 Solun ja Solualueen nimeäminen Solulle tai solualueelle voidaan antaa nimi, johon voidaan viitata ko nimellä suoraan kaavassa. A. Nimeäminen nimiruudun kautta: 1. Valitse solu tai solualue 2. Anna nimikenttään nimi ja paina Enter B. Määritä nimi toiminnolla ( Lisää /nimi / määritä ) 1. Valitse solu tai solualue 2. Valitse valikosta Lisää /nimi / määritä, jolloin avautuu seuraava ikkuna 3. Kirjoita alueelle nimi nimet kirjassa-kohtaan 4. Viittaa- kohdassa näkyy, että alue B2-B4 on valittuna menotaulukko-nimisestä taulukosta. 5. Kuittaa OK Nimetyn alueen voi valita nimi-kentästä, jolloin alue maalautuu taulukosta. Nimettyä aluetta voi käyttää suoraan myös funktion arvoina. Esim yhteenlasku B2, B3 ja B4 soluista voidaan tehdä nyt seuraavasti =B2+B3+B4 =summa(b2:b4) =summa(menot) Esim. keskiarvon laskeminen =(B2+B3+B4)/3 =summa(b2:b4)/3 =keskiarvo(menot)

9 9 7. SIVUN ASETUKSET Sivun asetukset lehdeltä valitaan paperin koko, suunta, sivun reunusten asetukset,ylä- ja alatunnisteet, tulostusasu jne.. 8 SARJAT Sarjat koostuvat lukujonoista, joissa peräkkäisten lukujen suhde on vakio. Lineaarinen sarja: Sarja kasvaa vakioluvun summana. Esim. 1,3,5,7,9, Kasvaa kahdella Kasvava sarja: Sarja kasvaa vakioluvulla kerrottuna. Esim. 1,3,9,27 Lineaarinen sarja saadaan kehitettyä kirjoittamalla peräkkäisiin soluihin kaksi ensimmäistä lukua. Nämä luvut maalataan ja siteen vedetään tarvittavan sarjan pituus ottamalla hiirellä kiinni maalatun alueen oikean alanurkan neliöstä. Jos käytetään vakiolukua, niin se määritetään Sarja-ikkunassa. 1. Kirjoita sarjan ensimmäinen jäsen soluun ja maalaa valittu alue, johon sarja tulee 2. Valitse valikosta Muokkaa / Täyttö / Sarjat 3. Valitse Laji-vaihtoehto oikeaksi ja anna askeleen arvo. Viikon päivistä, päivämääristä, kuukasista jne. voi myös tehdä sarjoja. Tällöin sarjan ensimmäinen arvo kirjoitetaan soluun ja hiirellä otetaan solun oikean alareunan neliöstä kiinni ja vedetään haluttu alue

10 10 9. Kaaviot Kaavioilla havainnollistetaan taulukon arvoja. Excelissä on runsaasti erilaisia kaaviolajeja: Pylväs-, palkki-, viiva-, alue- jne. kaavioita. Kaavio tehdään taulukkomuotoon syötettyjen tietojen perusteella. Ennen kaaviota on aina tehtävä taulukko, josta kaavio muodostetaan Esim. Tee seuraava taulukko ja tämän tietojen perusteella tehdään kaavio 9.1 Kaavion teon vaiheet: 1. Maalaa kaavioon tuleva alue (myös otsikot) ja paina kaavio-painiketta tai valitse valikosta Lisää / kaavio / Avautuu Kaavion luonti ikkuna, jossa kysellään kaavioon liittyviä tietoja neljällä eri lehdellä. 2. (1/4 ikkunassa) Valitse kaavio-laji. Jota tulet käyttämään. Vakiokaaviot listasta valitaan haluttu kaavion malli. Mukautetut kaaviot lehdeltä löytyy lisää malleja (Esikatsele mahdollisuus Näytä Malli-painikkeen avulla). Kuittaa valinta Seuraava-painikkeella.

11 11 3. (2/4 ikkunassa) Kaavion lähdetiedot lehdellä voi vaikuttaa vielä alueeseen, josta kaavio muodostuu. Yleensä asetukset OK, joten kuittaa Seuraava-painikkeella. 4. ¾-ikkunassa voit kirjoittaa otsikoita kaavion osille ja määrittää myös muita ominaisuuksia. 5. 4/4-ikkunassa voit määrittää OBJEKTINA-valinnan listasta minkä nimiseen taulukkoon sijoitat kaavion. UUTEEN TAULUKOON valinta luo kaavion uuden taulukkoon. Kaavio päivittyy automaattisesti, kun kaavion tietoja muutetaan. 9.2 Kaavion ulkoasun muokkaus Kaavion lajia ja ulkoasua voidaan muokata kaavion teon jälkeen. Kaavion akseleihin, pylväiden ominaisuuksiin jne. päästää yleensä kaksoisklikkaamalla hiiren vasemman puoleista näppäintä. Kaavion lajin, kaavion lähdetietojen ja asetusten muuttamiseen pääsee painamalla hiiren oikean puoleista näppäintä, jolloin avautuu vieressä oleva lista Kaavion lajin muuttaminen Valitse hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä auenneesta listasta Kaaviolaji ja valitse sieltä sopiva kaaviolaji Kaavion lähdetietojen muuttaminen Kaavion lähdetiedot muutetaan valitsemasta listasta Lähdetiedot. Tällä valinnalla voidaan muuttaa Kaavion sarjoille taulukosta alueita, joiden tietojen mukaan sarjat piirtyvät taulukkoon. Esim. silloin, kun kaavioon lisätään sarjoja tai kaaviosta poistetaan sarjoja. Sarjan poistaminen tapahtuu menemällä Lähdetiedot-ikkunassa sarja-lehdelle ja sieltä valitaan listasta poistettava sarja Sarjat-listasta. Sarja lisätään Sarja-Lehdellä painamalla Lisää-painiketta ja antamalla Sarjalle nimi nimi kenttään ja tämän jälkeen määritetään Arvot-kentässä alue, josta Sarjan pylväät piirtyvät kaavioon. Alue josta arvot määritetään voidaan kirjoittaa joko itse tai se voidaan käydä maalaamassa taulukosta seuraavasti Paina Arvot: -kentän oikeassa reunassa olevaa painiketta, jolloin siirrytään taulukon puolelle. Maalaa alue, jossa arvot sijaitsevat ja paina jälleen Lähdetiedot-arvot ikkunan oikeassa reunassa olevaa painiketta. Kuittaa Lähdetiedot ikkunan OK painiketta, jotta uusi sarja päivittyy listaan.

12 12 Esim. Tehdään edellisen tehtävän taulukkoon lisäsarake 7v. pituudelle ja annetaan uudet pituudet 1. Tehdään uusi sarake ja siihen täytetään tarvittavat tiedot (aktivoi 10v. sarake ja oik hiiri valitaan lisää, jolloin uusi sarake ilmestyy. Kirjoita tiedot 7v. 120, 120, 130, 130). HUOM Tieto ei päivity Kaavioon. 2. Aktivoi kaavio klikkaamalla kerran kaavion päällä. 4. Valitse valikosta Kaavio / lähdetiedot 5. Valitse Sarja-lehti ja paina Lisää-Painiketta 6. Anna sarjalle nimi 7v, nimi-kenttään. 7. Klikkaa hiiren kursorilla Arvot-kentän oikeanpuoleista kuvaketta 8. Maalaa 7 vuotiaiden pituudet ja paina Lähdetiedot-arvot ikkunan oikeassa reunassa olevaa painiketta 9. Kuittaa muutokset OK Kaavion asetusten muuttaminen Kaavion ulkoasun liittyvien asetusten muuttaminen tapahtuu valitsemalla Listasta kaavion asetukset. Täältä voidaan vaikuttaa mm. Otsikot, akselit,taustaruudukko, selite, Arvopisteiden otsikot ja arvotaulukko.

13 Rivien lisääminen/poistaminen taulukossa ja päivitys Kaavioon: Taulukkoon voi lisätä/poistaa rivejä. Nämä tiedot päivittyvät kaavioon. Rivi lisätään aina valitun rivin yläpuolelle esim. viemällä hiiren kursori sen rivin päälle, jonka yläpuolelle uusi rivi tulee ja painamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä saadaan lista, josta löytyy lisää vaihtoehto. Rivi poistetaan vastaavasti painamalla hiiren oikeanpuoleinen näppäin alas valitun rivin rivitunnistenumeron päällä ja valitsemalla Poista. 9.4 Kahden eri arvoakselin käyttäminen kaavioissa Kaavioissa voidaan määrittää vasen ja oikea arvoakseli kuvaamaan erilaista asteikkoa. Tätä käytetään silloin jos samassa kuviossa pitää esittää yhtä aikaa suurien lukujen ja pienien lukujen sarjoja Esim. Lisätään edelliseen taulukkoon painot vastaaville vuosille ja määritetään kaavioalue uudelleen seuraavan kaavion mukaan. Paino esitetään 2-akselilla. 1. Lisää paino-sarjat mallin mukaan ja muuta kaavion alue ulottumaan painosarakkeisiin valitsemalla listasta Lähdetiedot 2. Valitse lehti Arvoalue ja klikkaa Tietoalue-ruudun oikeaa kuvaketta. 3. Määritä taulukosta kaavion lähdealue uudelleen maalaamalla ja klikkaa tämä jälkeen LähdeTiedot- tietoalue ikkunan oikeassa reunassa olevaa kuvaketta. 4. Kuittaa lopuksi OK

14 14 Paino-Sarjojen muuttaminen 2-akselille: 1. Klikkaa kaaviosta paino-sarjaa ja valitse avautuneesta ikkunasta AKSELI-Lehti. 2. Valitse Sarjan sijoituskohtaan 2-akseli. Ja kuittaa OK. Tämän jälkeen voit muuttaa esim. painosarjan viivagiagrammiksi. Tee samat toimenpiteet muille paino-sarjoille. 10. LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN Lukuja voidaan pyöristää, mutta tällöin käytetään PYÖRISTÄ-funktiota: PYÖRISTÄ(luku; numerot) Luku: Luku, jonka haluat pyöristää. Numerot ilmoitetaan millä tarkkuudella luku näkyy.. Jos numerot - arvo on suurempi kuin 0, funktio pyöristää Luvun ja näyttää luvun osoittaman desimaalien määrän. Jos numerot arvo on 0, funktio pyöristää Luvun lähimpään kokonaislukuun. Jos argumentin arvo on pienempi kuin 0, funktio pyöristää luvun seuraavasti: Lähimpiin kymmeniin arvolla -1, lähimpiin satoihin arvolla -2 lähimpiin tuhansiin arvolla 3 jne Esimerkkejä PYÖRISTÄ(2,15; 1) on 2,2. PYÖRISTÄ(2,149; 1) on 2,1. PYÖRISTÄ(-1,475; 2) on -1,48. PYÖRISTÄ(21,5; -1) on 20. PYÖRISTÄ(12345,5; -3) on PYÖRISTÄ(B6;-3) pyöristää B6-solun sisällön tuhannen tarkkuudella 11. Taulukon suojaus (Työkalut /suojaus /Suojaa taulukko) Taulukko voidaan suojata kokonaan tai siitä voidaan suojata vain osia. Suojaus voidaan tehdä ilman salasanaa tai salasanalla suojaten Kokonaisen taulukon suojaus tehdään valitsemalla valikosta Työkalut /suojaus /Suojaa taulukko Taulukon mihinkään soluun ei voi tehdä muutoksia suojauksen jälkeen. Suojaus puretaan vastaavasti valitsemalla valikosta Työkalut / suojaa / poista taulukon suojaus

15 15 Taulukon osien suojaus. Taulukon osien suojauksessa suojataan muuten koko taulukon alue, mutta ne solut johon voidaan tehdä muutoksia jätetään suojaamatta. Taulukon kaikille soluille on automaattisesti päällä lukittukomento. Lukittu-komento poistetaan niiltä soluilta, joihin saa tehdä muutoksia. Seuraavasti. 1. Maalaa ne solut, joista lukitus poistetaan. Jos solut sijaitsevat hajallaan, niin pidä maalauksen aikana CTRL-näppäin alhaalla. 2. Valitse valikosta Muotoile / Solut ja sieltä Suojaus-lehti. 3. Ota Lukittu kohdasta rasti pois. Kuittaa OK 12 Rivien ja solujen piilottaminen Taulukosta voidaan piilottaa väliaikaisesti rivejä ja soluja. Ennen toimenpidettä maalataan piilotettavat rivit tai solut. Valitaan valikosta Muotoile / (Sarake tai rivi) / Piilota Piilotetut alueet saadaan näkyviin maalaamalla piilotetun alueen kummaltakin puolelta sarakkeet tai rivit ja valitsemalla valikosta Muotoile / (Sarake tai rivi) / Näytä 13 Rivin kiinnittäminen Rivi voidaan kiinnittää siten,että se säilyy otsikkona alapuolella oleville riveille. Alaspäin rullauksessa otsikko rivi ei häviä vaan pysyy paikoillaan. Maalaa rivi tai rivit, jotka kiinnitetään ja valitse valikosta Ikkuna / Kiinnitä ruudut Kiinnittäminen puretaan valitsemalla kiinnitettävät rivit ja valitaan valikosta Ikkuna / Vapauta ruudut 14. Taulukon jakaminen Taulukko voidaan jakaa esim. neljään lohkoon.. Jako määrätään siten,että aktivoidaan se solu, johon tulee jaettujen ruutujen leikkauspiste ja valitaan valikosta Ikkuna / Jaa Jako puretaan vastaavasti valikosta Ikkuna / Poista jako

16 16 15 Tiettyjen arvojen määrän laskemisfunktio Tietyltä alueelta voidaan laskea samanlaisten solusisältöjen määrä Esim. voidaan laskea kuinka monta numeroarvoltaan 1 olevia soluja on tai voidaan antaa tarkka solun kuvaus tekstinä tai solun arvon vertailuoperaatio Funktio määritetään lauseella LASKE.JOS(alue; ehdot) Alue :määritetään alue, josta funktio tutkii annetuin ehdoin ehdot: voi olla tietty lukuarvo tai lauseita tai tesktiä esim. 1; 2; 30 ; ">5" ; "matti" Esim. Solualue, josta määritetään kuinka monta kappaletta on arvoltaan numero 1:stä alueella B2:B21 LASKE.JOS(B2:B21;1) 16 Tietokanta Tietokannan avulla voidaan käsitellä taulukon tietoja kortistomuodossa. Tietokanta muodostuu seuraavasti: Luettelon sarakkeet ovat tietokannan kenttiä. Luettelon sarakeotsikot ovat tietokannan kenttien nimiä. Jokainen luettelon rivi on tietokannan tietue. Tietokanta kirjoitetaan taulukkopohjalle siten,että jokainen rivi on tietokannan yksi tietue. Tietokantaa voidaan lajitella, siitä voidaan poimia tietoja ja siihen voidaan kohdistaa Excelin tehokkaita tietokantafunktioita. Esim Tietokannasta: Nimi Arvo Osastonro Työaika Tuntipalkka Kuukausip Vuosipalkka. Möttönen Sihteeri ,00 mk mk mk Maija Piirainen Sari Kanslisti ,00 mk mk mk Rossinen Psykiatri ,00 mk mk mk Marja Puumalainen Proj.pääll ,00 mk mk mk Merja Heikkinen Sihteeri ,50 mk mk mk Senja Kouru Mika Sihteeri ,00 mk mk mk

17 Tietokannan lajittelu Tietokanta voidaan lajitella minkä tahansa kentän mukaan. Lajiteltava alue maalataan ennen lajiteltua. Jos lajitellaan kokonaisia tietueita, niin tällöin on kaikki kentät maalattava mukaan, jotta lajittelu kohdistuu koko tietueeseen 1. Maalaa lajiteltava alue Valitse valikosta Tiedot / Lajittele Lajittele taulukosta voidaan lajitteluperuste määrittää 3:lla kriteerillä, siten,että 1. lajitteluperuste on prioriteetillaan Lajitteluperuste- alasvetovalikosta valitaan kenttä, jonka mukaan lajittelu tehdään. 3. Valitaan onko lajittelu suunta nouseva vai laskeva 16.2 Tietokannan pikasuodatus Tietokannan tietoja voidaan pikasuodattaa kenttien sisällön mukaan. Tietokannan kenttien otsikkoriville määritetään pikasuodatus-valikot seuraavasti 1. Maalaa Tietokannan kenttien otsikot 2. Valitse valikosta Tiedot / Suodata / PikaSuodata Kenttäotsikkoriville muodostuu alasvetovalikot, joista voidaan valita suodatuskriteeri Muista, että tietokannassa ei saa olla tyhjiä rivejä, koska suodatus alue loppuu aina silloin ja tyhjän rivin jälkeen olevat rivit eivät tule suodatukseen. Pikasuodatus poistetaan valitsemalla valikosta Tiedot / Suodata /pikasuodata Siis suodatus on joko päällä tai ei ole päällä.

18 PikaSyöttölomake PikaSyöttölomakkeen avulla voidaan syöttää taulukkoon tietoja. (tiedot voidaan myös syöttää suoraan taulukon riveille) Pikasyöttölomake generoidaan seuraavasti 1. Siirry johonkin työalueen soluun ja valitse valikosta Tiedot / lomake Näytölle avautuu tietokanta-ikkuna, josta voidaan selata tietueiden tietoja. Uusi-painike: Lisätään uusi tietue tietokantaan. Uusi tietue sijoittuu loppuun Poista painike : Poistetaan valittu tietue Edellinen- ja Seuraava- painike: Selataan tietokantaa Ehdot-painike: Määritetään ehdot, joiden mukaan poiminta tehdään 16.4 Solurivien muuttaminen sarakkeiksi tai sarakkeiden muuttaminen riveiksi Transponoi- komennolla voidaan muuttaa rivitiedot sarakkeiksi ja päinvastoin. Yhdellä kertaa voidaan muuttaa suuntaa joko yhdelle riville /sarakkeelle tai useammalle 1. Ennen muutosta maalataan muutettavan rivin / sarakkeen solut ja annetaan kopiointi (muokkaa / kopioi) komento. 2. Taulukosta valitaan kohdealueen vasemmassa yläkulmassa oleva solu 3. Valitaan Muokkaa /Liitä määräten. 4. Valitaan ikkunasta Transponoi-valintaruutu

19 19 17 Sekalaisia juttuja 17.1 Piirtotyökalut Excelissä, niin kuin myös muissakin Office-paketin ohjelmissa voidaan taulukkoon piirtää kuvioita piirtotyökaluilla. Työkalurivit on asetettu näkyviin yleensä näytön alareunaan. Jos piirtotyökaluriviä ei näy saadaan se näkyviin painamalla piirtotyökalu-kuvaketta Vakiotyökaluriviltä tai valitsemalla valikosta Näytä / työkalurivit / Piirto Piirtotyökaluriviltä valitaan piirrettävän objektin muoto ja viedään kursori taulukkoalueelle ja napsautetaan vasemman puoleista hiiren painiketta tai vedetään halutun kokoinen objekti. Objektin kokoa voi aina muuttaa valitun objektin mustista neliöistä Kommentit Taulukkoon voidaan lisätä kommentteja. Kommentit sijaitsevat tietyn solun sisällä siten että solun oikeassa yläkulmassa on pieni punainen kolmio. Kommentti saadaan näkyville, kun hiiri viedään ko solun päälle Kommentti lisätään soluun valitsemalla valikosta lisää / kommentti. Kirjoita avautuneeseen kommenttikenttään teksti ja lopuksi napauta hiirellä muualle taulukon alueelle. Kommenttia voidaan muokata tai se voidaan poistaa painamalla hiiren oikean puoleista kursoria kommenttisolun päällä ja valitsemalla listasta sopiva vaihtoehto.

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta.

Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Kirjaudu sisään palveluun klikkaamalla Omat kartat -painiketta. Sisäänkirjauduttuasi näet palvelun etusivulla helppokäyttöisen hallintapaneelin. Vasemmassa reunassa on esillä viimeisimmät tehdyt muutokset

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU

ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU ARVOSANA-HARJOITUKSEN RATKAISU Tee allaoleva taulukko. Arvosana-sarakkeeseen pitää tehdä sellainen jos-funktio. joka määrittää arvosanaksi Hylätty tai Hyväksyttty. Jos pisteet ovat vähintään 10, arvosanaksi

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2016 -kaaviot 20.2.2017 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010

I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Liiketalous Kuopio Tutkimusmenetelmät Likitalo & Mäkelä I. Ristiintaulukointi Excelillä / Microsoft Office 2010 Tässä ohjeessa on mainittu ensi Excelin valinnan/komennon englanninkielinen

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 1 Kuva 1 Sakari Järvenpää sakari.o.a.jarvenpaa@student.jyu.fi TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 28.3.16 2 Sisällys 1 Kaaviot... 3 1.1 Kaavion osat... 3 1.2 Kaavion tekeminen... 4 1.3 Kaavion muokkaaminen...

Lisätiedot

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti

2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti 2.1 Yksinkertaisen geometrian luonti Kuva 2.1 Tiedon portaat Kuva 2.2 Ohjelman käyttöliittymä suoran luonnissa 1. Valitse Luo, Suora, Luo suora päätepistein. 2. Valitse Pystysuora 3. Valitse Origo Origon

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

FORMATIIVINEN ARVIOINTI

FORMATIIVINEN ARVIOINTI FORMATIIVINEN ARVIOINTI (OHJEISTUKSESSA KÄYTETTY VISMAN YLEISIÄ OHJEITA FORMATIIVISEN ARVIOINNIN TEKEMISESTÄ. LISÄTIETOJA VISMA.FI) 1 OPETTAJAN ARVIOINTINÄKYMÄ Opettaja pääsee tekemään formatiivista arviointia

Lisätiedot

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut

1 (14) Ohje. Ohje. GTK-wiki. Geologian tutkimuskeskus, Verkkosivustopalvelut 1 (14) GTK-wiki 2 (14) Sisällysluettelo 1. Wikin ylläpito... 3 1.1. Wiki-artikkelin muokkaus... 3 1.2. Wiki-artikkelin lisääminen... 3 2. Wiki-toiminnot... 4 2.1. Ristiinlinkitys... 4 2.2. Tekstin muotoilu...

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö

A. Peruskäyttöohje Digilehtiö A. Peruskäyttöohje Digilehtiö 1 1. Aseta haluamasi paperi tai lehtiö alustan päälle. Kirjoita ja piirrä muistiinpanot digilehtiön kynällä, kun kirjoitat uudelle sivulle, käännä lehti syrjään, ja paina

Lisätiedot

Discendum Oy

Discendum Oy 1 CV+ ansioluettelon luominen ja muokkaus CV+ - Yleistä 3 CV+ -ansioluettelon luominen 5 Tietojen muokkaaminen Perustoiminnot 7 CV+ sisältöjen otsikoiden muokkaus 8 Koulutus- ja työkokemustiedot Todistuksen

Lisätiedot

Excel kaaviot. Sisällys

Excel kaaviot. Sisällys Excel 2010 -kaaviot 14.11.2012 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Sisällys Käyttöliittymästä Visualisointia soluissa Piirtäminen ja vuokaaviot Kaaviot Kaaviot muihin ohjelmiin Kaavioiden jälkikäsittelystä

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys

UpdateIT 2010: Uutisten päivitys UpdateIT 2010: Uutisten päivitys Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Uutisen lisääminen... 1

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2010 PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1. Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI + SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2010 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.1 päivitetty 24.1.2011 materiaalimyynti@piuha.fi Copyright Taulukkolaskenta Microsoft

Lisätiedot

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA:

OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: Kyvyt.fi-ohjeita / MR 22.12.2011 1(21) OHJEET HOPSIN TEKEMISEEN KYVYT- PALVELUSSA: HOPS-RYHMÄÄN LIITTYMINEN, HOPS-POHJIEN KOPIOINTI, SIVUSTON TEKEMINEN JA HOPSIN MUOKKAAMINEN SISÄLLYS JAMK HOPS-RYHMÄÄN

Lisätiedot

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Suvi Junes/Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tietokanta Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia ja linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda WebOodin OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasVastuuhenkilö-oikeudet. WebOodin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Excel 2010 -funktiot. Sisällys

Excel 2010 -funktiot. Sisällys Excel 2010 -funktiot 5.11.2015 Markku Könkkölä J Y / Tietohallintokeskus Soluihin viittaaminen Sisällys Laskentakaavojen kirjoittaminen, kopiointi ja arvojen vakiointi Funktioiden käyttö: Laskenta Merkkijonot

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

Kyläsivujen InfoWeb-ohje

Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kyläsivujen InfoWeb-ohje Kirjoita internet-selaimesi osoitekenttään kyläsivujen hallintaosoite; www.yla -savo.fi/admin Saavut seuraavalle sivulle, johon kirjoitat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi: Paina

Lisätiedot

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön

Mobiilimarkkinointi Routa. Ohjeet päivitystyökalun käyttöön Mobiilimarkkinointi Routa Ohjeet päivitystyökalun käyttöön 1 Kirjautuminen... 3 Sivujen päivitys... 3 Widgetit... 3 Muutosten julkaiseminen tai tallentaminen...4 Uuden sivun lisääminen... 5 Sivun poistaminen...

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Share-työkalu (AC 9.1)

Share-työkalu (AC 9.1) 1 Share-työkalu (AC 9.1) Share-työkalulla voit jakaa Connect-huoneessa tietokoneesi näyttöä, koneellasi auki olevia sovelluksia tai valkotaulun, johon voi piirtää tai kirjoittaa. Jos haluat uuden Share-työkalun,

Lisätiedot

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU

,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU ,QWHUQHWVHODLPHQNl\WWlPLQHQ±,QWHUQHW([SORUHU Tässä pääsette tutustumaan Internet Explorerin (IE) käyttöön. Muitakin selainversioita löytyy, kuten esimerkiksi Netscape, Opera ja Mozilla. Näiden muiden selainten

Lisätiedot

päivittäjän pikaopas

päivittäjän pikaopas 12.2.2012 päivittäjän pikaopas by Petteri Seppälä Sisällysluettelo 1 Sivun tietojen päivittäminen eli korjaaminen... 3 1.1 Toimenpiteet ennen muokkauksien tekemistä... 3 1.2 Virheellisen tekstin korjaaminen...

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille:

Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Lappi.fi -pikaohje Kittilän kylille: Tämän pikaohjeen avulla pääsette alkuun sivujenne tekemisessä, mutta suosittelemme täydellisten Lappi.fi -ohjeiden lukemista ennen sivujenne tekemistä. Ohjeet löytyvät

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset

POWERPOINT. A-ajokorttivaatimukset POWERPOINT A-ajokorttivaatimukset Kurssin suorittaminen Tunneille osallistuminen Tehtävien teko ja palauttaminen Tämän A-ajokorttivaatimukset tehtävän täydentäminen Tuo kuvakaappauksia ja tee malleja toiminnoista

Lisätiedot

Kyvyt.fi eportfolion luominen

Kyvyt.fi eportfolion luominen Kyvyt.fi eportfolion luominen Portfolion tekeminen koostuu kolmesta vaiheesta: 1 Yksittäisten portfolio-sivujen luominen 2 Sivujen liittäminen yhteen sivustoksi - eportfolioksi 3 Katseluoikeuksien antaminen

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle

5. Alaindeksi 6. Yläindeksi 7. Poista muotoilut 8. Tasaa teksti vasemmalle OHJELMAN ESITTELY OHJELMAN OSAT JA TERMINOLOGIA Valikkorivi Tekstikursori Pikapainikkeet Viivain Vierityspalkit = pienentää ikkunan alas = suurentaa ikkunan = sulkee ikkunan TYÖKALURIVIEN PAINIKKEET 1.

Lisätiedot

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut

2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut 2016/07/05 08:58 1/12 Shortcut Menut Shortcut Menut Shortcut menut voidaan aktivoida seuraavista paikoista. Shortcut menun sisältö riippuu siitä, mistä se aktivoidaan. 1. Shortcut menu suunnitellusta linjasta

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Opinto-oppaan tekeminen

Opinto-oppaan tekeminen 1 Opinto-oppaan tekeminen Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opinto-oppaita voidaan luoda n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasVastuuhenkilö-oikeudet. n käyttölupia voi hakea

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

PowerPoint -esitysgrafiikka

PowerPoint -esitysgrafiikka TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ PowerPoint -esitysgrafiikka jatkokurssi SisällysError! Not a valid link. 1 Automaattiset muodot 1 2 Piirrosobjektin

Lisätiedot

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu

PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto loma-aikataulu (PlanMan Project 2015 projektihallintaohjelmisto on PlanMan Oy:n kehittämä ja ylläpitämä tuote) 23.10.2015 Pekka Väätänen Loma-aikataulupohjan

Lisätiedot

PageMaker 6.5 -moniste

PageMaker 6.5 -moniste PageMaker 6.5 -moniste by Sami Mäkinen Sisällysluettelo Yleiset asetukset...1 Uuden julkaisun aloittaminen...1 PageMakerin julkaisuikkunan osat...2 Värien määrittely...3 Piirtäminen...4 Apulinjat...5 Objektin

Lisätiedot

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa

2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa 2017/01/30 02:12 1/10 Muokkaa Muokkaa Valikon toiminnot: Kaivanto > Jaa Kaivanto jaetaan kahdeksi kaivannoksi valitussa solmussa. Valikko: Suunnitelma > Muokkaa > Kaivanto > Jaa Valitse solmu, jossa kaivanto

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä

Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä IT/Tietohallinto Raportointijärjestelmäprojekti Raportointijärjestelmän käyttöohje: Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä 1/11 Omien raporttien tekeminen Qlikviewissä versiohistoria 11.5.2010 versio

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä

Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Excel 2013:n käyttö kirjallisen raportin, esim. työselostuksen tekemisessä Sisällysluettelo EXCEL-TAULUKKOLASKENTAOHJELMAN PERUSTEET... 2 1. PERUSASIOITA... 2 2. TEKSTIN KIRJOITTAMINEN TAULUKKOON... 3

Lisätiedot

Joukkuesivujen päivittäminen

Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuesivujen päivittäminen Joukkuueen kotisivupäivittäjä päivittää itsenäisesti oman joukkueen joukkuesivut : Sivuilla tulee olla löytyä seuraavat tiedot: -Pelaajatiedot ajantasalla. -Päivittää otsikon,

Lisätiedot

Sini Jatta Suonio 7/1/2010

Sini Jatta Suonio 7/1/2010 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO, FYSIIKAN LAITOS Microsoft Word 2007 Käyttöohje Sini Jatta Suonio 7/1/2010 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Wordin perusasetukset... 2 2.1 Tekstin ja kappaleiden asettelu...2 2.2

Lisätiedot

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla)

Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) T A M P E R E E N Y L I O P I S T O Opinnäytteen nimi ja mahdollinen alaotsikko (tämä pohja toimii parhaiten Word2010-versiolla) Kasvatustieteiden yksikkö Kasvatustieteiden pro gradu -tutkielma NIMI NIMINEN

Lisätiedot

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan

WordPress. Kysyy. Sähköpostiosoitteen Tulee aktivointi viesti. Käyttäjänimen vähintään 4 merkkiä. Salasanan WordPress 1 Tulostettu 1.11.2012 WordPress Ilmainen blogi-sivusto. Voi tehdä blogin. Täytyy vain luoda käyttäjätunnus ja salasana. Osoite on http://fi.wordpress.com/. Paina Get Started Kysyy Sähköpostiosoitteen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle

GEOS 1. Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GEOS 1 Piirto-ohjeita GIMPkuvankäsittelyohjelmalle GIMP-kuvankäsittelyohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteessa: https://www.gimp.org/ Tässä ohjeessa on käytetty GIMP 2.8.16 versiota. Tarvittaessa

Lisätiedot

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet

VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet Pekka Penttala 9.11.2008 1 (11) VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet VJS-96 Black Panthers joukkueen www-sivujen käyttöohjeet... 1 1 Yleistä www-sivujen käytöstä... 2 2 Sivujen osoitteet...

Lisätiedot

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2

Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 Verkko-opas Usein kysytyt kysymykset V1.2 K: Kuinka etsin lentoja kartan avulla? Aloita haku napauttamalla jotain kartalla olevaa pistettä. Valitse sen jälkeen haluamasi vaihtoehto ruudulla näkyvästä valikosta

Lisätiedot

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen

OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Helsingin yliopisto WebOodi 1 OpeOodi Kuvaustekstien ja lisätietokysymysten lisääminen Opetustapahtuman vastuuopettaja tai virkailija pääsee muokkaamaan opetustapahtuman tietoja. Tämä ohje neuvoo miten

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille

Portaalin käyttöohje palveluntuottajille Portaalin käyttöohje palveluntuottajille 2 Sisältö 1 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen... 3 1.1 Sisäänkirjautuminen palveluseteliportaaliin... 3 1.2 Palvelusetelipalveluntuottajaksi hakeutuminen...

Lisätiedot

ECDL Taulukkolaskenta

ECDL Taulukkolaskenta ECDL Taulukkolaskenta Copyright 2015 ECDL Foundation ECDL Taulukkolaskenta Sivu 1 / 7 Tavoite Tässä esitellään tutkintovaatimukset moduulille ECDL Taulukkolaskenta, joka määrittelee tarvittavat tiedot

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Aineistot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi tiedostot siirtää

Lisätiedot

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari

Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä Aulikki Hyrskykari Luento 7 Taulukkolaskennan edistyneempiä piirteitä 25.10.2016 Aulikki Hyrskykari Luento 7 o Kertausta: suhteellinen ja absoluuttinen viittaus o Tekstitiedoston tuonti Exceliin o Tietojen lajittelu, suodatus

Lisätiedot