TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen 25.10.05"

Transkriptio

1 1 TAULUKKOLASKENTAOHJELMA EXCEL PERUSTEET (Mervi Ruotsalainen YLEISTÄ EXCEL-IKKUNAN KÄYTTÖLIITTYMÄ ESITTELY TYÖKALURIVIEN LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN (NÄYTÄ / TYÖKALURIVIT ) PAINIKKEEN LISÄÄMINEN / POISTAMINEN TYÖKALURIVILTÄ (NÄYTÄ / TYÖKALUT / MUKAUTA) TYÖALUE TAULUKON NIMEN MUUTTAMINEN, LISÄÄMINEN JA POISTAMINEN SOLU SOLUUN SISÄLTÖ JA SEN MUOKKAUS SOLUN SISÄLLÖN JA ULKOASUN MUOTOILU (MUOKKAA / SOLUT ) SOLUN KORKEUS JA LEVEYS KAAVAT KAAVOJEN KIRJOITTAMINEN KAAVAN KOPIOINTI SUHTEELLISET JA SUORAT VIITTAUKSET SOLUALUEESEEN KAAVASSA SOLUN JA SOLUALUEEN NIMEÄMINEN SIVUN ASETUKSET SARJAT KAAVIOT KAAVION TEON VAIHEET: KAAVION ULKOASUN MUOKKAUS Kaavion lajin muuttaminen Kaavion asetusten muuttaminen RIVIEN LISÄÄMINEN/POISTAMINEN TAULUKOSSA JA PÄIVITYS KAAVIOON: KAHDEN ERI ARVOAKSELIN KÄYTTÄMINEN KAAVIOISSA LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN TAULUKON SUOJAUS (TYÖKALUT /SUOJAUS /SUOJAA TAULUKKO) RIVIEN JA SOLUJEN PIILOTTAMINEN RIVIN KIINNITTÄMINEN TAULUKON JAKAMINEN TIETTYJEN ARVOJEN MÄÄRÄN LASKEMISFUNKTIO TIETOKANTA TIETOKANNAN LAJITTELU TIETOKANNAN PIKASUODATUS PIKASYÖTTÖLOMAKE SOLURIVIEN MUUTTAMINEN SARAKKEIKSI TAI SARAKKEIDEN MUUTTAMINEN RIVEIKSI SEKALAISIA JUTTUJA PIIRTOTYÖKALUT KOMMENTIT... 19

2 2 TAULUKKOLASKENTAOHJELMASTA EXCEL 1. Yleistä Excel taulukkolaskenta ohjelmalla voidaan tehdä mm. seuraavaa -laskentojen tekeminen luvuilla -tekstin kirjoittaminen -kaavioiden laadinta -pienimuotoisten kuvioiden piirtäminen -sovellusten laatiminen käyttöliittymään -karttojen käyttäminen tietojen esittämiseen 2. Excel-ikkunan käyttöliittymä 2.1 Esittely Valikkorivi: Valitaan suoritettava toimenpide (ALT /alleviivattu kirjain) Työkalurivit: Kuvakkeita, jotka symbolisoivat toimenpidettä. Kaavarivi: Nimiruutu, jossa näkyy aktiivisen solun tunniste. Kaava-alue, jossa nähdään solun sisältö. Tässä voidaan muokata solun sisältöä. Työalue: Taulukko, joka koostuu riveistä ja sarakkeista. 2.2 Työkalurivien lisääminen ja poistaminen (Näytä / työkalurivit ) Työkalurivien näkymää voidaan muuttaa valitsemalla valikosta

3 3 Näytä / työkalurivit Työkalurivi on aktiivinen, kun sen edessä on väkänen-merkki Työkalurivi saadaan näkyviin / pois klikkaamalla sitä työkalurivit listasta. 2.3 Painikkeen lisääminen / poistaminen työkaluriviltä (Näytä / työkalut / Mukauta) Työkaluriville lisätään painikkeita valitsemalla valikosta Näytä / työkalut / Mukauta Tällöin avautuu Mukauta ikkuna. Työkalurivit lehdeltä valitaan rastitaan muokattava työkalurivi näkymään. Komennot-lehdeltä valitaan Luokat listasta se valikko, jossa lisättävä toimenpide on ja tämän jälkeen oikeanpuoleisesta Komennot-listasta valitaan haluttu-toimenpide Valittu-toimenpide otetaan vasemman puoleisella hiiren näppäimellä kiinni ja raahataan se haluttun kohtaan työkalurivillä. Työkalurivillä olevia kuvakkeista poistetaan Mukauta-ikkunan auki olessa vetämällä hiirellä ko. kuvake pois työalueelle. 3 Työalue Työalue koostuu taulukoista, joiden määrää voidaan säädellä. Yleensä käytetään ensimmäistä taulukkoa ja sen nimi annetaan olla taul1- nimisenä. Suurien tietomäärien käsittelyssä kannattaa tieto jakaa eri taulukoiden kesken ja nimetä taulukot sopivilla nimillä. Taulukko koostuu pystysuorista sarakkeista ja vaakasuorista riveistä. Sarakkeet on nimetty kirjaimilla (A, B, C, IV) ja rivit on numeroitu (1, 2,,3,.., 65536) Rivin ja sarakkeen leikkauskohdassa on solu, jonka tunniste muodostuu sarakkeen kirjaimesta ja rivin numerosta. Esim A1, E3 jne.. Solulle tai solualueelle voidaan antaa myös sitä kuvaava nimi.

4 4 4 Taulukon nimen muuttaminen, lisääminen ja poistaminen Taulukosta toiseen siirrytään klikkamalla hiirellä kyseisen taulukon nimeä. Taulukon asetusten muuttamiseen pääsee helpoimmin viemällä hiiren taulukon nimen päälle ja painamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä. Ilmestyneestä listasta valitaan haluttu toimenpide. Taulukoiden järjestystä muutetaan ottamalla taulukosta kiinni ja raahaamalla se ko. väliin. 5 Solu 5.1 Soluun sisältö ja sen muokkaus Taulukosta valitaan ensin solu ja siihen kirjoitetaan suoraan sisältö. Sisältö näkyy myös kaavarivillä, jossa sitä voidaan muokata. Muokkaustilaan päästään joko valitsemalla solu ja sitten sisältöä muokataan kaavarivilla tai kaksois klikkaamalla solua ja siihen muokkaamalla suoraan. Soluun sisältö voi olla tekstiä, numeroarvo, päivämäärä, valuutta, laskentakaava, prosenttiarvo jne.. Desimaaliluvussa on desimaalipilkku (,) Päivämäärässä on piste ( ) Kellonajoissa kaksoispiste (:) Suomalaisessa valuuttamuodossa on yksikkönä mk, tuhannet erotetaan välilyönnillä Solun sisällön ja ulkoasun muotoilu (Muokkaa / Solut ) Solun sisältötekstiä voidaan muokata ulkoasultaan (Fontti, koko, jne..) Tärkeimmät toimenpiteet löytyvät Muotoilu-työkaluriviltä. Lisää muotoilutoimenpiteitä löytyy valikosta Muokkaa / Solut Ennen valintaa on kuitenkin osoitettava muokattava solualue maalaamalla

5 5 Avautuneesta ikkunasta solun sisällön arvoa voidaan muokata Luku-lehdeltä Luokka-listasta. Esimerkiksi luvun desimaaleihin voidaan vaikuttaa valitsemalla Luku ja avautuneesta ikkunasta desimaalien määrä. Tasaus-lehdeltä valitaan tekstin tasaus ja suunta solun sisällä Fontti-lehdeltä valitaan Fontti, väri, koko jne.. Reunaviiva-lehdeltä vaikutetaan valitun solualueen Reunaviivoihin ja sisällä oleviin viivoihin. Valitaan aina ensin reunaviivan leveys ja sitten vasta reunaviivan esiasetus tai Reunaviivan osa, johon asetus tulee voimaan. Kuviot lehdeltä määritetään solualueen väri Suojaus lehdeltä määritetään solualueen lukitus ja piilotus. 5.3 Solun korkeus ja leveys Vie hiiren kursori solun / rivin otsikon reunaviivan päälle ja ota hiirellä kiinni ja muuta koko. Tarkan arvo saa valitsemalla valikosta Muotoile / rivi / korkeus Muotoile / sarake / leveys 6 Kaavat 6.1 Kaavojen kirjoittaminen Kaava aloitetaan aina =-merkillä. Työalueesta valitaan solu, johon kaava kirjoitetaan ja tämän jälkeen solun sisällöksi kirjoitetaan kaava. Kaavassa viitataan solunimellä solun sisältöön. Esim Solussa B3 on kaava =B1+B2. Tällöin Soluun B3 lasketaan B1 ja B2 solun sisällön arvo ja arvo näkyy taulukon alueella, mutta kyseisen solun kaava näkyy kaavarivillä. Aritmeettiset merkit: + yhteenlasku; - vähennyslasku; * kertolasku; / jakolasku; ^Potenssiin korotus

6 6 Kaavan sisältö muokataan osoittamalla solua, jossa kaava on ja kaava muokataan kaavarivillä. Kaavoissa voi käyttää myös valmiita funktioita SummaFunktio laskee yläpuolella tai vasemmalla puolella olevien solujen lukujen summan =SUMMA(D2:D4) tarkoittaa samaa kuin =D2+D3+D4 Liitä funktion kautta saadaan käyttöön Excelissä olevia valmiita funtioita. Esim. Keskiarvo-funkitio =KESKIARVO(B2:B4) laskee keskiarvon (B2+B3+B4)/3 Toimenpiteet liitä Funktio- toiminnolle: 1. Valitse solu, johon tulee funktion kaava 2. Paina Liitä funktio kuvaketta, jolloin avautuu seuraava Ikkuna 3. Valitse Funktioluokka ja sieltä Funktion nimi ja kuittaa OK. 4.Siirrytään Excel-työtilaan painamalla taulukon-kuvaketta, jotta voidaan määrittää alue, josta funktion arvo lasketaan. 5.Maalataan solualue, josta funktion arvo lasketaan ja kuitataan Enter ja OK Esim. Bensaostokset: Tee taulukko ja tee laskentakaavat Kok hinnalle kullekin päivälle. Laske myös bensaan kulutettu kokonaisrahamäärä ja keskihinta bensalitralle. (Käytä funktioita, kun se on mahdollista.)

7 7 6.2 Kaavan kopiointi Kaavan kopiointi voidaan tehdä monella tavalla. Leikkelepöydän kautta käyttämällä Windowsin Kopioi ja Liitä toimintoja. sekä Alueen täytöllä (kaavaa kopioidaan seuraaviin rinnalla oleviin soluihin. Leikkelepöytä: Maalaa kopioitava solu, jossa kaava sijaitsee ja paina kopioi kuvaketta. Vie kursori siihen kohtaan taulukkoa, jonne kaava liitetään ja paina Liitä-painiketta. Alueen täyttö: Valitse solu, jossa kaava sijaitsee. Vie kursori solun oikean alareunassa olevan pienen neliön päälle niin, että siitä tulee ristikuvio. Ota hiirellä kiinni ja vedä alue, jolle kaava kopioidaan. Kopioinnissa kaavan suhteelliset viittaukset muuttuvat sekä riveittäin, että sarakkeittain. 6.3 Suhteelliset ja suorat viittaukset solualueeseen kaavassa. Suhteellisessa viittauksessa käytetään solun nimeä sellaisenaan esim. =A3 + A4. Jos tämä kaava kopioidaan B-sarakkeeseen, niin kaavan solujen nimet muuttuvat vastaavasti =B3+B4. Suorassa viittauksessa solunimi ei muutu, vaan se pysyy sellaisenaan kaavaa kopioitaessa. Esim. $A$1 merkintä kiinnittää A1 solun paikan ja sen sarake ja rivi tunniste eivät muutu kopioitaessa. Kiinnitys voi koskea myös vain sarake-tunnusta tai rivi-numeroa. Esim. $A3 Saraketunnus ei muutu kopioinnissa, mutta rivitunnus muuttuu A$3 Saraketunnus muuttuu kopioitaessa, mutta rivitunnus ei Esim. Tee seuraava taulukko ja laske korko lainalle, kun korkoprosentti tunnetaan.

8 8 6.4 Solun ja Solualueen nimeäminen Solulle tai solualueelle voidaan antaa nimi, johon voidaan viitata ko nimellä suoraan kaavassa. A. Nimeäminen nimiruudun kautta: 1. Valitse solu tai solualue 2. Anna nimikenttään nimi ja paina Enter B. Määritä nimi toiminnolla ( Lisää /nimi / määritä ) 1. Valitse solu tai solualue 2. Valitse valikosta Lisää /nimi / määritä, jolloin avautuu seuraava ikkuna 3. Kirjoita alueelle nimi nimet kirjassa-kohtaan 4. Viittaa- kohdassa näkyy, että alue B2-B4 on valittuna menotaulukko-nimisestä taulukosta. 5. Kuittaa OK Nimetyn alueen voi valita nimi-kentästä, jolloin alue maalautuu taulukosta. Nimettyä aluetta voi käyttää suoraan myös funktion arvoina. Esim yhteenlasku B2, B3 ja B4 soluista voidaan tehdä nyt seuraavasti =B2+B3+B4 =summa(b2:b4) =summa(menot) Esim. keskiarvon laskeminen =(B2+B3+B4)/3 =summa(b2:b4)/3 =keskiarvo(menot)

9 9 7. SIVUN ASETUKSET Sivun asetukset lehdeltä valitaan paperin koko, suunta, sivun reunusten asetukset,ylä- ja alatunnisteet, tulostusasu jne.. 8 SARJAT Sarjat koostuvat lukujonoista, joissa peräkkäisten lukujen suhde on vakio. Lineaarinen sarja: Sarja kasvaa vakioluvun summana. Esim. 1,3,5,7,9, Kasvaa kahdella Kasvava sarja: Sarja kasvaa vakioluvulla kerrottuna. Esim. 1,3,9,27 Lineaarinen sarja saadaan kehitettyä kirjoittamalla peräkkäisiin soluihin kaksi ensimmäistä lukua. Nämä luvut maalataan ja siteen vedetään tarvittavan sarjan pituus ottamalla hiirellä kiinni maalatun alueen oikean alanurkan neliöstä. Jos käytetään vakiolukua, niin se määritetään Sarja-ikkunassa. 1. Kirjoita sarjan ensimmäinen jäsen soluun ja maalaa valittu alue, johon sarja tulee 2. Valitse valikosta Muokkaa / Täyttö / Sarjat 3. Valitse Laji-vaihtoehto oikeaksi ja anna askeleen arvo. Viikon päivistä, päivämääristä, kuukasista jne. voi myös tehdä sarjoja. Tällöin sarjan ensimmäinen arvo kirjoitetaan soluun ja hiirellä otetaan solun oikean alareunan neliöstä kiinni ja vedetään haluttu alue

10 10 9. Kaaviot Kaavioilla havainnollistetaan taulukon arvoja. Excelissä on runsaasti erilaisia kaaviolajeja: Pylväs-, palkki-, viiva-, alue- jne. kaavioita. Kaavio tehdään taulukkomuotoon syötettyjen tietojen perusteella. Ennen kaaviota on aina tehtävä taulukko, josta kaavio muodostetaan Esim. Tee seuraava taulukko ja tämän tietojen perusteella tehdään kaavio 9.1 Kaavion teon vaiheet: 1. Maalaa kaavioon tuleva alue (myös otsikot) ja paina kaavio-painiketta tai valitse valikosta Lisää / kaavio / Avautuu Kaavion luonti ikkuna, jossa kysellään kaavioon liittyviä tietoja neljällä eri lehdellä. 2. (1/4 ikkunassa) Valitse kaavio-laji. Jota tulet käyttämään. Vakiokaaviot listasta valitaan haluttu kaavion malli. Mukautetut kaaviot lehdeltä löytyy lisää malleja (Esikatsele mahdollisuus Näytä Malli-painikkeen avulla). Kuittaa valinta Seuraava-painikkeella.

11 11 3. (2/4 ikkunassa) Kaavion lähdetiedot lehdellä voi vaikuttaa vielä alueeseen, josta kaavio muodostuu. Yleensä asetukset OK, joten kuittaa Seuraava-painikkeella. 4. ¾-ikkunassa voit kirjoittaa otsikoita kaavion osille ja määrittää myös muita ominaisuuksia. 5. 4/4-ikkunassa voit määrittää OBJEKTINA-valinnan listasta minkä nimiseen taulukkoon sijoitat kaavion. UUTEEN TAULUKOON valinta luo kaavion uuden taulukkoon. Kaavio päivittyy automaattisesti, kun kaavion tietoja muutetaan. 9.2 Kaavion ulkoasun muokkaus Kaavion lajia ja ulkoasua voidaan muokata kaavion teon jälkeen. Kaavion akseleihin, pylväiden ominaisuuksiin jne. päästää yleensä kaksoisklikkaamalla hiiren vasemman puoleista näppäintä. Kaavion lajin, kaavion lähdetietojen ja asetusten muuttamiseen pääsee painamalla hiiren oikean puoleista näppäintä, jolloin avautuu vieressä oleva lista Kaavion lajin muuttaminen Valitse hiiren oikeanpuoleisella näppäimellä auenneesta listasta Kaaviolaji ja valitse sieltä sopiva kaaviolaji Kaavion lähdetietojen muuttaminen Kaavion lähdetiedot muutetaan valitsemasta listasta Lähdetiedot. Tällä valinnalla voidaan muuttaa Kaavion sarjoille taulukosta alueita, joiden tietojen mukaan sarjat piirtyvät taulukkoon. Esim. silloin, kun kaavioon lisätään sarjoja tai kaaviosta poistetaan sarjoja. Sarjan poistaminen tapahtuu menemällä Lähdetiedot-ikkunassa sarja-lehdelle ja sieltä valitaan listasta poistettava sarja Sarjat-listasta. Sarja lisätään Sarja-Lehdellä painamalla Lisää-painiketta ja antamalla Sarjalle nimi nimi kenttään ja tämän jälkeen määritetään Arvot-kentässä alue, josta Sarjan pylväät piirtyvät kaavioon. Alue josta arvot määritetään voidaan kirjoittaa joko itse tai se voidaan käydä maalaamassa taulukosta seuraavasti Paina Arvot: -kentän oikeassa reunassa olevaa painiketta, jolloin siirrytään taulukon puolelle. Maalaa alue, jossa arvot sijaitsevat ja paina jälleen Lähdetiedot-arvot ikkunan oikeassa reunassa olevaa painiketta. Kuittaa Lähdetiedot ikkunan OK painiketta, jotta uusi sarja päivittyy listaan.

12 12 Esim. Tehdään edellisen tehtävän taulukkoon lisäsarake 7v. pituudelle ja annetaan uudet pituudet 1. Tehdään uusi sarake ja siihen täytetään tarvittavat tiedot (aktivoi 10v. sarake ja oik hiiri valitaan lisää, jolloin uusi sarake ilmestyy. Kirjoita tiedot 7v. 120, 120, 130, 130). HUOM Tieto ei päivity Kaavioon. 2. Aktivoi kaavio klikkaamalla kerran kaavion päällä. 4. Valitse valikosta Kaavio / lähdetiedot 5. Valitse Sarja-lehti ja paina Lisää-Painiketta 6. Anna sarjalle nimi 7v, nimi-kenttään. 7. Klikkaa hiiren kursorilla Arvot-kentän oikeanpuoleista kuvaketta 8. Maalaa 7 vuotiaiden pituudet ja paina Lähdetiedot-arvot ikkunan oikeassa reunassa olevaa painiketta 9. Kuittaa muutokset OK Kaavion asetusten muuttaminen Kaavion ulkoasun liittyvien asetusten muuttaminen tapahtuu valitsemalla Listasta kaavion asetukset. Täältä voidaan vaikuttaa mm. Otsikot, akselit,taustaruudukko, selite, Arvopisteiden otsikot ja arvotaulukko.

13 Rivien lisääminen/poistaminen taulukossa ja päivitys Kaavioon: Taulukkoon voi lisätä/poistaa rivejä. Nämä tiedot päivittyvät kaavioon. Rivi lisätään aina valitun rivin yläpuolelle esim. viemällä hiiren kursori sen rivin päälle, jonka yläpuolelle uusi rivi tulee ja painamalla hiiren oikeanpuoleista näppäintä saadaan lista, josta löytyy lisää vaihtoehto. Rivi poistetaan vastaavasti painamalla hiiren oikeanpuoleinen näppäin alas valitun rivin rivitunnistenumeron päällä ja valitsemalla Poista. 9.4 Kahden eri arvoakselin käyttäminen kaavioissa Kaavioissa voidaan määrittää vasen ja oikea arvoakseli kuvaamaan erilaista asteikkoa. Tätä käytetään silloin jos samassa kuviossa pitää esittää yhtä aikaa suurien lukujen ja pienien lukujen sarjoja Esim. Lisätään edelliseen taulukkoon painot vastaaville vuosille ja määritetään kaavioalue uudelleen seuraavan kaavion mukaan. Paino esitetään 2-akselilla. 1. Lisää paino-sarjat mallin mukaan ja muuta kaavion alue ulottumaan painosarakkeisiin valitsemalla listasta Lähdetiedot 2. Valitse lehti Arvoalue ja klikkaa Tietoalue-ruudun oikeaa kuvaketta. 3. Määritä taulukosta kaavion lähdealue uudelleen maalaamalla ja klikkaa tämä jälkeen LähdeTiedot- tietoalue ikkunan oikeassa reunassa olevaa kuvaketta. 4. Kuittaa lopuksi OK

14 14 Paino-Sarjojen muuttaminen 2-akselille: 1. Klikkaa kaaviosta paino-sarjaa ja valitse avautuneesta ikkunasta AKSELI-Lehti. 2. Valitse Sarjan sijoituskohtaan 2-akseli. Ja kuittaa OK. Tämän jälkeen voit muuttaa esim. painosarjan viivagiagrammiksi. Tee samat toimenpiteet muille paino-sarjoille. 10. LUKUJEN PYÖRISTÄMINEN Lukuja voidaan pyöristää, mutta tällöin käytetään PYÖRISTÄ-funktiota: PYÖRISTÄ(luku; numerot) Luku: Luku, jonka haluat pyöristää. Numerot ilmoitetaan millä tarkkuudella luku näkyy.. Jos numerot - arvo on suurempi kuin 0, funktio pyöristää Luvun ja näyttää luvun osoittaman desimaalien määrän. Jos numerot arvo on 0, funktio pyöristää Luvun lähimpään kokonaislukuun. Jos argumentin arvo on pienempi kuin 0, funktio pyöristää luvun seuraavasti: Lähimpiin kymmeniin arvolla -1, lähimpiin satoihin arvolla -2 lähimpiin tuhansiin arvolla 3 jne Esimerkkejä PYÖRISTÄ(2,15; 1) on 2,2. PYÖRISTÄ(2,149; 1) on 2,1. PYÖRISTÄ(-1,475; 2) on -1,48. PYÖRISTÄ(21,5; -1) on 20. PYÖRISTÄ(12345,5; -3) on PYÖRISTÄ(B6;-3) pyöristää B6-solun sisällön tuhannen tarkkuudella 11. Taulukon suojaus (Työkalut /suojaus /Suojaa taulukko) Taulukko voidaan suojata kokonaan tai siitä voidaan suojata vain osia. Suojaus voidaan tehdä ilman salasanaa tai salasanalla suojaten Kokonaisen taulukon suojaus tehdään valitsemalla valikosta Työkalut /suojaus /Suojaa taulukko Taulukon mihinkään soluun ei voi tehdä muutoksia suojauksen jälkeen. Suojaus puretaan vastaavasti valitsemalla valikosta Työkalut / suojaa / poista taulukon suojaus

15 15 Taulukon osien suojaus. Taulukon osien suojauksessa suojataan muuten koko taulukon alue, mutta ne solut johon voidaan tehdä muutoksia jätetään suojaamatta. Taulukon kaikille soluille on automaattisesti päällä lukittukomento. Lukittu-komento poistetaan niiltä soluilta, joihin saa tehdä muutoksia. Seuraavasti. 1. Maalaa ne solut, joista lukitus poistetaan. Jos solut sijaitsevat hajallaan, niin pidä maalauksen aikana CTRL-näppäin alhaalla. 2. Valitse valikosta Muotoile / Solut ja sieltä Suojaus-lehti. 3. Ota Lukittu kohdasta rasti pois. Kuittaa OK 12 Rivien ja solujen piilottaminen Taulukosta voidaan piilottaa väliaikaisesti rivejä ja soluja. Ennen toimenpidettä maalataan piilotettavat rivit tai solut. Valitaan valikosta Muotoile / (Sarake tai rivi) / Piilota Piilotetut alueet saadaan näkyviin maalaamalla piilotetun alueen kummaltakin puolelta sarakkeet tai rivit ja valitsemalla valikosta Muotoile / (Sarake tai rivi) / Näytä 13 Rivin kiinnittäminen Rivi voidaan kiinnittää siten,että se säilyy otsikkona alapuolella oleville riveille. Alaspäin rullauksessa otsikko rivi ei häviä vaan pysyy paikoillaan. Maalaa rivi tai rivit, jotka kiinnitetään ja valitse valikosta Ikkuna / Kiinnitä ruudut Kiinnittäminen puretaan valitsemalla kiinnitettävät rivit ja valitaan valikosta Ikkuna / Vapauta ruudut 14. Taulukon jakaminen Taulukko voidaan jakaa esim. neljään lohkoon.. Jako määrätään siten,että aktivoidaan se solu, johon tulee jaettujen ruutujen leikkauspiste ja valitaan valikosta Ikkuna / Jaa Jako puretaan vastaavasti valikosta Ikkuna / Poista jako

16 16 15 Tiettyjen arvojen määrän laskemisfunktio Tietyltä alueelta voidaan laskea samanlaisten solusisältöjen määrä Esim. voidaan laskea kuinka monta numeroarvoltaan 1 olevia soluja on tai voidaan antaa tarkka solun kuvaus tekstinä tai solun arvon vertailuoperaatio Funktio määritetään lauseella LASKE.JOS(alue; ehdot) Alue :määritetään alue, josta funktio tutkii annetuin ehdoin ehdot: voi olla tietty lukuarvo tai lauseita tai tesktiä esim. 1; 2; 30 ; ">5" ; "matti" Esim. Solualue, josta määritetään kuinka monta kappaletta on arvoltaan numero 1:stä alueella B2:B21 LASKE.JOS(B2:B21;1) 16 Tietokanta Tietokannan avulla voidaan käsitellä taulukon tietoja kortistomuodossa. Tietokanta muodostuu seuraavasti: Luettelon sarakkeet ovat tietokannan kenttiä. Luettelon sarakeotsikot ovat tietokannan kenttien nimiä. Jokainen luettelon rivi on tietokannan tietue. Tietokanta kirjoitetaan taulukkopohjalle siten,että jokainen rivi on tietokannan yksi tietue. Tietokantaa voidaan lajitella, siitä voidaan poimia tietoja ja siihen voidaan kohdistaa Excelin tehokkaita tietokantafunktioita. Esim Tietokannasta: Nimi Arvo Osastonro Työaika Tuntipalkka Kuukausip Vuosipalkka. Möttönen Sihteeri ,00 mk mk mk Maija Piirainen Sari Kanslisti ,00 mk mk mk Rossinen Psykiatri ,00 mk mk mk Marja Puumalainen Proj.pääll ,00 mk mk mk Merja Heikkinen Sihteeri ,50 mk mk mk Senja Kouru Mika Sihteeri ,00 mk mk mk

17 Tietokannan lajittelu Tietokanta voidaan lajitella minkä tahansa kentän mukaan. Lajiteltava alue maalataan ennen lajiteltua. Jos lajitellaan kokonaisia tietueita, niin tällöin on kaikki kentät maalattava mukaan, jotta lajittelu kohdistuu koko tietueeseen 1. Maalaa lajiteltava alue Valitse valikosta Tiedot / Lajittele Lajittele taulukosta voidaan lajitteluperuste määrittää 3:lla kriteerillä, siten,että 1. lajitteluperuste on prioriteetillaan Lajitteluperuste- alasvetovalikosta valitaan kenttä, jonka mukaan lajittelu tehdään. 3. Valitaan onko lajittelu suunta nouseva vai laskeva 16.2 Tietokannan pikasuodatus Tietokannan tietoja voidaan pikasuodattaa kenttien sisällön mukaan. Tietokannan kenttien otsikkoriville määritetään pikasuodatus-valikot seuraavasti 1. Maalaa Tietokannan kenttien otsikot 2. Valitse valikosta Tiedot / Suodata / PikaSuodata Kenttäotsikkoriville muodostuu alasvetovalikot, joista voidaan valita suodatuskriteeri Muista, että tietokannassa ei saa olla tyhjiä rivejä, koska suodatus alue loppuu aina silloin ja tyhjän rivin jälkeen olevat rivit eivät tule suodatukseen. Pikasuodatus poistetaan valitsemalla valikosta Tiedot / Suodata /pikasuodata Siis suodatus on joko päällä tai ei ole päällä.

18 PikaSyöttölomake PikaSyöttölomakkeen avulla voidaan syöttää taulukkoon tietoja. (tiedot voidaan myös syöttää suoraan taulukon riveille) Pikasyöttölomake generoidaan seuraavasti 1. Siirry johonkin työalueen soluun ja valitse valikosta Tiedot / lomake Näytölle avautuu tietokanta-ikkuna, josta voidaan selata tietueiden tietoja. Uusi-painike: Lisätään uusi tietue tietokantaan. Uusi tietue sijoittuu loppuun Poista painike : Poistetaan valittu tietue Edellinen- ja Seuraava- painike: Selataan tietokantaa Ehdot-painike: Määritetään ehdot, joiden mukaan poiminta tehdään 16.4 Solurivien muuttaminen sarakkeiksi tai sarakkeiden muuttaminen riveiksi Transponoi- komennolla voidaan muuttaa rivitiedot sarakkeiksi ja päinvastoin. Yhdellä kertaa voidaan muuttaa suuntaa joko yhdelle riville /sarakkeelle tai useammalle 1. Ennen muutosta maalataan muutettavan rivin / sarakkeen solut ja annetaan kopiointi (muokkaa / kopioi) komento. 2. Taulukosta valitaan kohdealueen vasemmassa yläkulmassa oleva solu 3. Valitaan Muokkaa /Liitä määräten. 4. Valitaan ikkunasta Transponoi-valintaruutu

19 19 17 Sekalaisia juttuja 17.1 Piirtotyökalut Excelissä, niin kuin myös muissakin Office-paketin ohjelmissa voidaan taulukkoon piirtää kuvioita piirtotyökaluilla. Työkalurivit on asetettu näkyviin yleensä näytön alareunaan. Jos piirtotyökaluriviä ei näy saadaan se näkyviin painamalla piirtotyökalu-kuvaketta Vakiotyökaluriviltä tai valitsemalla valikosta Näytä / työkalurivit / Piirto Piirtotyökaluriviltä valitaan piirrettävän objektin muoto ja viedään kursori taulukkoalueelle ja napsautetaan vasemman puoleista hiiren painiketta tai vedetään halutun kokoinen objekti. Objektin kokoa voi aina muuttaa valitun objektin mustista neliöistä Kommentit Taulukkoon voidaan lisätä kommentteja. Kommentit sijaitsevat tietyn solun sisällä siten että solun oikeassa yläkulmassa on pieni punainen kolmio. Kommentti saadaan näkyville, kun hiiri viedään ko solun päälle Kommentti lisätään soluun valitsemalla valikosta lisää / kommentti. Kirjoita avautuneeseen kommenttikenttään teksti ja lopuksi napauta hiirellä muualle taulukon alueelle. Kommenttia voidaan muokata tai se voidaan poistaa painamalla hiiren oikean puoleista kursoria kommenttisolun päällä ja valitsemalla listasta sopiva vaihtoehto.

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo

1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1 Funktiot, suurin (max), pienin (min) ja keskiarvo 1. Avaa uusi työkirja 2. Tallenna työkirja nimellä perusfunktiot. 3. Kirjoita seuraava taulukko 4. Muista taulukon kirjoitusjärjestys - Ensin kirjoitetaan

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman jatkokurssin tärkeitä asioita 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä

Lisätiedot

Juha Haataja 4.10.2011

Juha Haataja 4.10.2011 METROPOLIA Taulukkolaskenta Perusteita Juha Haataja 4.10.2011 Lisätty SUMMA.JOS funktion käyttö (lopussa). Tavoite ja sisältö Tavoite Taulukkolaskennan peruskäytön hallinta Sisältö Työtila Omat kaavat,

Lisätiedot

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006

Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Taulukoita ja kaavioita MS Excelillä Keijo Salakari 7. maaliskuuta 2006 Plasmatelevision hintoja 3 000,00 2 900,00 2 800,00 2 700,00 2 600,00 2 500,00 2 400,00 2 300,00 32" 37" 42" 2 (33) Microsoft Excel

Lisätiedot

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1

Excel Perusteet. 2005 Päivi Vartiainen 1 Excel Perusteet 2005 Päivi Vartiainen 1 SISÄLLYS 1 Excel peruskäyttö... 3 2 Fonttikoon vaihtaminen koko taulukkoon... 3 3 Sarakkeen ja rivin lisäys... 4 4 Solun sisällön ja kaavojen kopioiminen... 5 5

Lisätiedot

MICROSOFT EXCEL 2010

MICROSOFT EXCEL 2010 1 MICROSOFT EXCEL 2010 Taulukkolaskentaohjelman perusteet 2 Taulukkolaskentaohjelmalla voit Käyttää tietokonetta ruutupaperin ja taskulaskimen korvaajana Laatia helposti ylläpidettäviä listoja, luetteloita

Lisätiedot

KAAVAT. Sisällysluettelo

KAAVAT. Sisällysluettelo Excel 2013 Kaavat Sisällysluettelo KAAVAT KAAVAT... 1 Kaavan tekeminen... 2 Kaavan tekeminen osoittamalla... 2 Kaavan kopioiminen... 3 Kaavan kirjoittaminen... 3 Summa-funktion lisääminen... 4 Suorat eli

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007)

Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) Anne-Mari Näsi 15.2.2010 EXCELIN PIKAKÄYTTÖOHJE (EXCEL 2007) TAULUKON NIMEÄMINEN 1. Klikkaa hiiren kakkospainikkeella Taul1 eli taulukon nimen kohdalla. Valitse kohta Nimeä uudelleen. 2. Kirjoita taulukolle

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Ohjeet Libre Officen käyttöön

Ohjeet Libre Officen käyttöön 1 Ohjeet Libre Officen käyttöön Toisinaan Libre Officen kanssa sama asia on koitettava tehdä kolme kertaa ennen kuin se onnistuu. Kannattaa ottaa rauhallisesti. 1. Pylväsdiagrammi ohje Askel 1 Klikkaa

Lisätiedot

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

Excel. -taulukkolaskennan perusteet. TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Excel -taulukkolaskennan perusteet Sisällys sivu 1 Excel työkirjan peruskäsitteitä 1 2 Kuinka käytän laskentataulukkoa

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit

Taulukkolaskennan perusteet KSAO Liiketalous 1. 5 Rivitunnus (65 536 riviä) 14 Edellisten vierityspainikkeet. 6 Solu 15 Taulukon vierityspalkit KSAO Liiketalous 1 Perusteet 1110 12 9 1 2 8 3 4 18 5 7 6 14 13 16 15 15 17 1 Vakiotyökalurivi Vakio 10 vastaa Enter -näppäintä 2 Muotoilutyökalurivi Motoilu 11 vastaa Esc näppäintä 3 Työkirjan otsikkorivi

Lisätiedot

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen

Ryhmäkirjeen hyödyntäminen Ryhmäkirjeen hyödyntäminen hannele.rajaniemi@jyu.fi konkkola@cc.jyu.fi Sisältö Joukkokirje-toiminnon (Wordin ja Excelin yhteiskäytön) periaatteet Excel tietolähteenä tutuksi (valmis harjoitustiedosto)

Lisätiedot

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo

TAULUKKORYHMÄT. Sisällysluettelo Excel 2010 Taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN RYHMITTÄMINEN... 1 Ryhmän luominen... 1 Ryhmän purkaminen... 1 Tietojen kirjoittaminen, muotoilu ym.... 1 Tietojen kopioiminen taulukosta

Lisätiedot

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo

Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo Excel 2013 Taulukot, taulukkoryhmät Sisällysluettelo TAULUKKORYHMÄT TAULUKOIDEN VÄLISET KAAVAT, FUNKTIOT YM.... 1 Taulukon lisääminen työkirjaan... 1 Taulukon (välilehden) poistaminen työkirjasta... 1

Lisätiedot

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat

Sen jälkeen Microsoft Office ja sen alta löytyy ohjelmat. Ensin käynnistä-valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistävalikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu

Excel-harjoitus 1. Tietojen syöttö työkirjaan. Taulukon muotoilu Excel-harjoitus 1 Tietojen syöttö työkirjaan Kuvitteellinen yritys käyttää Excel-ohjelmaa kirjanpidon laskentaan. He merkitsevät taulukkoon päivittäiset ostot, kunnostuskulut, tilapäistilojen vuokramenot,

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ

TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ TIETOKONEEN ASETUKSILLA PARANNAT KÄYTETTÄVYYTTÄ Windows XP-käyttöjärjestelmän asetuksilla sekä Word-asetuksilla voit vaikuttaa tietokoneen näytön ulkoasuun, selkeyteen ja helppokäyttöisyyteen.. 1) ASETUKSET

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL

Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Taso 1 1 MICROSOFT Taulukkolaskentaa selkokielellä EXCEL Tuomas Seitsemän veljeksen Tuomas on vakaa ja vahva kuin tammi. Hänellä ei ole juuri mielikuvitusta, hän ei keksi mitään itse, vaan ideat tulevat

Lisätiedot

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I

LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I LUENTO 7 TAULUKKOLASKENTA I TIEY4 TIETOTEKNIIKKATAIDOT KEVÄT 2017 JUHANI LINNA ANTTI SAND 24.10.2017 LUENTO 7 24.10.2017 Tällä luennolla 1. Teema 4 Taulukkolaskenta Miksi? Harjoitukset 2. Taustaa yksilöharjoitukseen

Lisätiedot

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE

VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE VERKKOVELHO-YLLÄPITOTYÖKALUN KÄYTTÖOHJE 1. SISÄÄN KIRJAUTUMINEN Sisään kirjautuminen VerkkoVelho-ylläpitotyökaluun tapahtuu yrityksesi osoitteessa www.omaosoitteesi.fi/yllapito, esim. www.verkkovelho.fi/yllapito.

Lisätiedot

TAULUKOINTI. Word Taulukot

TAULUKOINTI. Word Taulukot Word 2013 Taulukot TAULUKOINTI TAULUKOINTI... 1 Taulukon tekeminen... 1 Solusta toiseen siirtyminen... 1 Solun tyhjentäminen... 2 Taulukon Layout (Asettelu) välilehti... 2 Alueiden valitseminen taulukossa...

Lisätiedot

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely

HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely Excel Harjoituksia 5 1 (8) HARJOITUS 1 Monen taulukkosivun käsittely 1. Aloita uusi työkirja 2. Nimeä taulukkosivut seuraavalla sivulla olevan mallin mukaan, tarvittaessa lisää taulukkosivuja valitsemalla

Lisätiedot

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015

Excel syventävät harjoitukset 31.8.2015 Yleistä Excel on taulukkolaskentaohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että sillä voi laskea laajoja, paljon laskentatehoa vaativia asioita, esimerkiksi fysiikan laboratoriotöiden koetuloksia. Excel-ohjelmalla

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko Error! Use the Home tab to apply Otsikko 1 to the text that you want to appear here. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Lomakkeet Lomake on asiakirja, joka sisältää täyttämistä ohjaavia tietoja tai merkintöjä. Wordin lomakekenttä-toiminnolla luodaan näytöllä täytettäviä lomakkeita tai tulostettavia lomakepohjia.

Lisätiedot

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT

TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT PowerPoint 2013 Taulukko, kaaviot, SmartArt-kuviot Sisällysluettelo TAULUKKO, KAAVIO, SMARTART-KUVIOT TAULUKOT... 1 Taulukon muotoileminen... 1 Taulukon koon muuttaminen... 2 Rivien valitseminen... 2 Sarakkeiden

Lisätiedot

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen

WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen WORD 2016 pikaohje. PÄIVIYTETTY Sarkain ohjeisiin asti. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 2 Sisällys Sisällys 1. Yleistä... 3 1.1 Office- ohjelmien muuttaminen suomen kielelle... 3 1.2 Wordin oma ohjetoiminto...

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy

Mitä tehdä Excel 2000:lla? Copyright Teknolit Oy Kalvosarjan käyttö Tervetuloa käyttämään Excel 2000:n käyttöä esittelevää pdf-kalvosarjaa! Siirry ensin Koko näyttö -tilaan valitsemalla View/Full Screen ja käytä liikkumiseen sivun alareunassa olevia

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1

Tekstinkäsittelyn jatko. KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Tyylien käyttö on keskeinen osa tehokasta tekstinkäsittelyä. Merkki- ja kappalemuotoilujen tallentaminen valmiiksi tyyleiksi nopeuttavat tekstinkäsittelyä; tekstin kirjoittamista ja

Lisätiedot

SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ. Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu

SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ. Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu SUOMEN LASTENKULTTUURIKESKUSTEN LIITTO TILASTOPOHJAN KÄYTTÖ Noora Herranen Kirsi Jaakkola Elina Järvelä Pilvi Kuitu 14.3.2017 TILASTOPOHJAN RAKENNE VÄLILEHDITTÄIN TOIMINTATIETOLOMAKE Kartoitetaan kunkin

Lisätiedot

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006

Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excelin perusteita Keijo Salakari 7. Maaliskuuta 2006 Microsoft Excel perusteita 2 (36) Sisältö 1 MS EXCEL OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN... 4 1.1 KÄYNNISTÄ-VALIKON KAUTTA... 4 1.2 TYÖPÖYDÄN PIKAKUVAKE...

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan:: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista numeroiduista osioista sekä osioiden molemmilla

Lisätiedot

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat

Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat Taulukkolaskennan perusteet Taulukkolaskentaohjelmat MS Excel ja LO Calc H6: Lomakkeen solujen visuaalisten ja sisältöominaisuuksien käsittely ja soluviittausten perusteet Taulukkolaskennan perusteita

Lisätiedot

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet

H6: Tehtävänanto. Taulukkolaskennan perusharjoitus. Harjoituksen tavoitteet H6: Tehtävänanto Taulukkolaskennan perusharjoitus Ennen kuin aloitat harjoituksen teon, lue siihen liittyvä taustamateriaali. Se kannattaa käydä läpi kokeilemalla samalla siinä annetut esimerkit käyttämässäsi

Lisätiedot

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki.

Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Asiakirjan valmistelu Aktivoi dokumentin rakenteen tarkistamiseksi piilomerkkien näyttäminen valitsemalla valintanauhasta Kappale-kohdasta painike Näytä kaikki. Tarkista, ettei dokumentissa ole peräkkäisiä

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Hakala Toni Varpelaide Heidi TEKSTINKÄSITTELYN OHJEET CASE: OPINNÄYTETYÖN RAPORTOINTI WORDILLA Liiketalous ja tietojenkäsittely Huittinen Liiketalous Taloushallinto 2005 1

Lisätiedot

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015

Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Nuorten hyvinvointi tilastotietokannan käyttöohjeet Tieke 18.5 2015 Taulukon valinta Valitse vasemmalta kansioita, kunnes saat taulukkoluettelon näkyviin. Jos etsit tietoa jostain tietystä aiheesta, voit

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc

1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Word - harjoitus 1 1. HARJOITUS harjoitus3_korjaus.doc Kopioi itsellesi harjoitus3_korjaus.doc niminen tiedosto Avaa näyttöön kopioimasi harjoitus. Harjoitus on kirjoitettu WordPerfet 5.1 (DOS) versiolla

Lisätiedot

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE

SPORTTISAITTI KÄYTTÖOHJE MUOKKAUSTILA Muokkaustilaan siirtyminen Siirry muokkaustilaan klikkaamalla copyright ( )- merkkiä omalla sivustollasi (esim. seurannimi.sporttisaitti.com). Merkki löytyy sivun alareunasta. Kirjoita käyttäjätunnus

Lisätiedot

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI

HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI HARJOITUS 1 SUUNNITTELUMALLI Dia 1... 1 Suunnittelumallin luominen... 1 Suunnittelumallin tallennus... 2 Suunnittelumallin käyttö... 2 Esityksen rakentaminen... 3 Dia 3... 4 Dia 4... 5 Oman tekstin lisääminen...

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

GEOS. Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla

GEOS. Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla GEOS Diagrammit LibreOfficeohjelmistolla Sisältö: Yleisiä ohjeita Dia 3 Pylväsdiagrammi Dia 7 Viivadiagrammi Dia 14 Ympyrädiagrammi Dia 23 LibreOffice-ohjelma on ladattavissa ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/lataa/luotettavinlibreoffice/.

Lisätiedot

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä:

KSAO Liiketalous 1. Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: KSAO Liiketalous 1 Asiakirjan ulkoasuun vaikuttavat tekstin muotoilut ja kappale muotoilut. Kappaleen ulkoasuun vaikuttavia tekijöitä: tekstin tasaus sisennys riviväli; kappaleen sisäiset rivivälit kappaleiden

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT

TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO KÄYTTÖOHJE TIETOVARASTON KUUTIOT 14.11.2011 Sisältö Perustietoa tietovarastosta... 2 Perustietoa kuutioista... 2 Dimensioiden valinta... 2 Uuden dimension lisääminen aikaisemman

Lisätiedot

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET

EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET EXCEL 2010 -TAULUKKOLASKENNAN PERUSTEET (@- ja a-ajokortti) KÄYTTÖOIKEUSTIEDOT Excel 2010 -taulukkolaskennan perusteet -opas on tuotettu Monimuotoiset opinpolut -hankkeen tuella. Hankkeen rahoittajina

Lisätiedot

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010)

EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) EXCEL -OHJELMAN PERUSOHJEITA (2010) Ohjelman käynnistys kaikki ohjelmat Peruskäsitteet Ikkunan säätöpainikkeet pienennä, palauta/suurenna, sulje Kumoa painike Rivitunnus Solun tartuntakahva (solun oikea

Lisätiedot

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1

Ajokorttimoduuli Moduuli 2. - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta. Harjoitus 1 Ajokorttimoduuli Moduuli 2 - Laitteenkäyttö ja tiedonhallinta Harjoitus 1 Tämän harjoituksen avulla opit alustamaan levykkeesi (voit käyttää levykkeen sijasta myös USBmuistitikkua). Harjoitus tehdään Resurssienhallinnassa.

Lisätiedot

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat

Ensin klikkaa käynnistä-valikkoa ja sieltä Kaikki ohjelmat valikosta kaikki ohjelmat Microsoft Office 2010 löytyy tietokoneen käynnistä-valikosta aivan kuin kaikki muutkin tietokoneelle asennetut ohjelmat. Microsoft kansion sisältä löytyy toimisto-ohjelmistopakettiin kuuluvat eri ohjelmat,

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010

WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK. Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 1 WORD 2007/2010 pikaohje. Kajaanin AMK Mervi Ruotsalainen 29.8.2010 2 Sisällys 1. YLEISTÄ... 3 1.1 OFFICE- OHJELMIEN MUUTTAMINEN SUOMEN KIELELLE... 3 1.2 WORDIN OMA OHJETOIMINTO... 3 1.3 WORDIN IKKUNAN

Lisätiedot

Moodle-alueen muokkaaminen

Moodle-alueen muokkaaminen Moodle-alueen muokkaaminen Alla oleva kuva esittää Moodle-aluetta sellaisena kuin se sinulle toimitetaan tilattuasi alueen Opetusteknologiapalveluista: - Etusivun näkymä koostuu sivun keskellä olevista

Lisätiedot

Microsoft PowerPoint perusohje 2003

Microsoft PowerPoint perusohje 2003 1 Microsoft PowerPoint perusohje 2003 Mervi Ruotsalainen Kajaanin AMK 21.10.2005 2 YLEISTÄ POWERPOINT- ESITYKSEN TEOSTA...3 1. SUUNNITELUMALLIN VALINTA UUDELLE ESITYKSELLE...4 2. UUDEN DIAN LISÄÄMINEN...4

Lisätiedot

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet

Pikanäppäin Yhdistelmiä. Luku 6 Pikanäppäimet Luku 6 Pikanäppäimet Pikanäppäimet ovat näppäinyhdistelmiä, jotka mahdollistavt ZoomTextin komennot ilman ZoomTextin käyttäjäliittymän aktivointia. Pikanäppäin komentoja on melkein jokaisella ZoomTextin

Lisätiedot

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1

Taulukot. 2002 Päivi Vartiainen 1 Taulukot Taulukon lisääminen FrontPagessa tapahtuu samalla tavoin kuin Word tekstinkäsittelyohjelmassakin. Valitse vakiotyökaluriviltä Lisää taulukko painike. Kun olet napsauttanut painikkeen alas voit

Lisätiedot

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto

Valitse aineisto otsikoineen maalaamalla se hiirella ja kopioimalla (Esim. ctrl-c). Vaihtoehtoisesti, Lataa CSV-tiedosto Versio k15 Näin laadit ilmastodiagrammin Libre Officen taulukkolaskentaohjelmalla. Ohje on laadittu käyttäen Libre Officen versiota 4.2.2.1. Voit ladata ohjelmiston omalle koneellesi osoitteesta fi.libreoffice.org.

Lisätiedot

ATK yrittäjän työvälineenä

ATK yrittäjän työvälineenä ATK yrittäjän työvälineenä Word ja Excel Timo Laapotti / F4U - Foto For You f4u@f4u.fi http://f4u.fi/mlykl/ 13.5.2008 Ohjelmisto Tietokoneohjelma on joukko toimintaohjeita ja käskyjä, jotka tietokoneen

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012

Metropolia Ammattikorkeakoulu Sonja Merisalo 3.6.2012 5. Taulukkolaskenta 5.1 Taulukon hallinta Rivejä saat valittua klikkaamalla rivin numeroa tai maalamalla useamman rivin kerralla numeroiden päältä. Tämä toiminto valitsee rivin aina hamaan loppuun asti.

Lisätiedot

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE

VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE VIENET JULKAISUJÄRJESTELMÄLLÄ TOTEUTETTUJEN INTERNET-SIVUJEN YLLÄPITO-OHJE JULKAISUJÄRJESTELMÄÄN KIRJAUTUMINEN. Osoitekenttään kirjoitetaan www.domain.fi/admin. Kirjoita käyttäjätunnus: xxxxxx. Salasana:

Lisätiedot

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut

9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut 9. Kappale -ryhmä - Kappalemuotoilut Aloitus -välilehdellä Kappale -ryhmästä löytyvät kaikki kappalemuotoilut. Huomaa, että kappalemuotoilut ovat aina voimassa seuraavaan kappalemerkkiin asti. Kappalemerkki

Lisätiedot

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi

Tekstinkäsittelyn jatkokurssi TAMPEREEN KAUPUNKI Kasvatus- ja opetustoimiala @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Tekstinkäsittelyn jatkokurssi Word Error! Not a valid link. Sisällys 1 Tekstin asettelu 1 1.1 Sarkaimet 1 1.2 Sivun

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Väitöskirja -mallipohja Word 2007/2010 IT-palvelut hannele.rajaniemi@jyu.fi https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja sovellustuki@jyu.fi Sisältö Miten toimii väitöskirja/asiakirjamallipohja?

Lisätiedot

SiteAdmin. www.visualweb.fi

SiteAdmin. www.visualweb.fi 1. Sisäänkirjautuminen...3 2. Käyttöliittymä...3 2.1 Valikot...3 2.1.1 Tiedosto-valikko...3 2.1.2 Muokkaa-valikko...3 2.1.3 Lisää-valikko...3 2.2 Työkalupalkki...3 2.2.1 Lukutila...3 2.2.1.1 Sivun muokkaus...3

Lisätiedot

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja.

Valintanauhan komennot Valintanauhan kussakin välilehdessä on ryhmiä ja kussakin ryhmässä on toisiinsa liittyviä komentoja. Pikaopas Microsoft Excel 2013 näyttää erilaiselta kuin aiemmat versiot. Tämän oppaan avulla pääset alkuun nopeasti ja saat yleiskuvan uusista ominaisuuksista. Komentojen lisääminen pikatyökaluriville Pidä

Lisätiedot

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1

40 Excel-vinkkiä Minkä tahansa elementin pikamuotoilu. Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä 1. Minkä tahansa elementin pikamuotoilu Muotoillaksesi mitä tahansa elementtiä, paina CTRL + 1 40 Excel-vinkkiä - 1 2. Sarakkeiden ja rivien koon tasaaminen pisimmän tekstin mukaan Tasataksesi

Lisätiedot

Avaa sovellus (PERUSAURORA)

Avaa sovellus (PERUSAURORA) 23.12.2010. Päivitetty 12.01.2011. Täydennetty 01.02.2011 Kaarina Karjalainen 1 Tehdyn numeron kopioiminen omalle osastolle Tämä on ohje numeroiden kopioimista varattaville/lainattaville lehdille. Pääsääntönä

Lisätiedot

Keravan karttapalvelun käyttöohje

Keravan karttapalvelun käyttöohje Keravan karttapalvelun käyttöohje Sisällys (klikkaa otsikkoa mennäksesi suoraan haluamaasi kappaleeseen) Keravan karttapalvelun käytön aloittaminen... 2 Liikkuminen kartalla... 2 Karttatasojen näyttäminen

Lisätiedot

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI

Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Taulukkolaskenta PERUSMATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ

OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ OHJE EXCEL-MAKRON LUOMISEKSI JA MAKRON KÄYTÖSTÄ Tässä ohjeessa esitetään kuinka Excel-taulukkolaskentaan luodaan makro ja annetaan muutama vinkki makron käyttöön. Ohje koostuu seuraavasti: 1. Mikä makro

Lisätiedot

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta

Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta Kansion asetusten muuttaminen Windows 2000 käyttöjärjestelmässä Resurssienhallinnan kautta..1 Tiedoston kytkeminen haluttuun ohjelmaan...2 Pikakuvakkeen luominen...3 Resurssien jakaminen verkossa olevien

Lisätiedot

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille

Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille OneNote OPS OHJE Pikaohjeita OneNote OPS:in käyttäjille Vinkki: Jos et löydä hakemaasi, voit painaa F1-painiketta, joka avaa OneNote-ohjeen, josta voit hakea hakusanoilla vastausta kysymyksiisi liittyen

Lisätiedot

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA

EXCEL- TAULUKKOLASKENTA EXCEL- TAULUKKOLASKENTA Kevät 2008 osittain HAMKin tietotyövälineetmateriaalin pohjalta (http://www.elearningcentre.hamk.fi/ttv/) Excel-taulukkolaskenta ja sen käyttöliittymä... 1 Tiedoston avaaminen,

Lisätiedot

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008

Taulukkolaskenta. Microsoft Excel 2007 SYVENTÄVÄ MATERIAALI. Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 Taulukkolaskenta SYVENTÄVÄ MATERIAALI Microsoft Excel 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 30.9.2008 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään

Lisätiedot

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje

Tietosuoja-portaali. päivittäjän ohje Tietosuoja-portaali päivittäjän ohje Maisa Kinnunen 2010 1 Sisältö PÄIVITTÄJÄN OHJE Kirjautuminen...3 Sivujen tekstin muokkaus...4 Tiedostojen lisääminen palvelimelle...9 Jos sinun pitää selvittää tiedoston/kuvan

Lisätiedot

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy

Office 365 Web Apps. Ohjelmat verkossa. 21.11.2011 Salcom Group Oy Office 365 Web Apps Ohjelmat verkossa 1 Sisältö Esittely ja ohjelmat Yleiset toiminnot Word Web App Excelin Web App PowerPointin Web App 2 Esittely ja Ohjelmat Mitä ovat Web Appit? Office Web Apps SharePoint

Lisätiedot

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3

1 Yleistä Web-editorista... 3. 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3. 2 Pikatoimintopainikkeet... 3. 2.1 Tallenna... 3 Web-editori 2 Optima Web-editori -ohje Sisällysluettelo 1 Yleistä Web-editorista... 3 1.1 Web-editori -dokumentin luominen... 3 2 Pikatoimintopainikkeet... 3 2.1 Tallenna... 3 2.2 Peru / Tee uudelleen...

Lisätiedot

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA

KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA KUVAN TUOMINEN, MUOKKAAMINEN, KOON MUUTTAMINEN JA TALLENTAMINEN PAINTISSA SISÄLLYS 1. KUVAN TUOMINEN PAINTIIN...1 1.1. TALLENNETUN KUVAN HAKEMINEN...1 1.2. KUVAN KOPIOIMINEN JA LIITTÄMINEN...1 1.1. PRINT

Lisätiedot

FrontPage 2000 - Näkymät

FrontPage 2000 - Näkymät FrontPage 2000 - Näkymät FrontPagessa on kuusi erilaista näkymää sivustoon. Sivunäkymä Tässä näkymässä luodaan sivut eli näkymä vastaa paljolti Wordin tekstinkäsittelyohjelman näkymää. Tässä on myös muokattava

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3

EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 EXCEL - TAULUKKOLASKENTA...2 ALOITUS...2 PERUSTAULUKKO...3 TYÖKIRJA...3 SOLUJEN TÄYTTÄMINEN JA MUOKKAAMINEN...4 SOLUUN KIRJOITTAMINEN...4 TEKSTIEN JA LUKUJEN KORJAUS...5 TEKSTIEN JA LUKUJEN MUOKKAUS...5

Lisätiedot

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä

Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä 1/6 Word 2003:n käyttötoimintojen muutokset Word 2010:ssä WORD 2003 TOIMINNOT TOIMINNOT WORD 2010:ssä Uusi tiedosto Avaa tiedosto Sivun asetukset valikosta painike ja avautuvasta valikosta valitse haluamasi

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE

OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE OPINNÄYTETYÖ MALLIPOHJAN KÄYTTÖOHJE Opinnäytetyö mallipohja Kajaanin ammattikorkeakoulu 2.12.2005 SISÄLLYS 1 MALLIPOHJAN KÄYTTÖÖNOTTO 1 2 TEKSTIN KIRJOITTAMINEN 2 2.1 Valmiin tekstin siirtäminen 2 2.2

Lisätiedot

LibreOfficen kaavaeditori

LibreOfficen kaavaeditori LibreOfficen kaavaeditori Esim. Koruketjun tiheyden määrittämiseksi ketjun massaksi mitattiin vaa'alla 74 g. Ketjun tilavuudeksi saatiin 24 ml upottamalla ketju mittalasissa olevaan veteen. Laske ketjun

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen

1 eportfolio Kyvyt.fi - palvelun käytön aloittaminen eportfolio Kyvyt.fi - palvelussa on Salpauksen ryhmä nimeltä AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI. Ryhmän jäsenenä saat käyttöösi suorittamiseen tarvittavat valmiit sivupohjat. Salpauksessa eportoliota käytetään

Lisätiedot

Aktiivisen solun osoite

Aktiivisen solun osoite Excel Opas 1 1 Excelin työtila Tiedon syöttäminen tapahtuu soluihin, joihin viitataan kirjaimilla A, B, C, (sarakkeet, yhteensä 255 kpl) ja numeroilla (rivit, yhteensä 65536 kpl). Soluihin kirjoitettavat

Lisätiedot

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen.

v1.2 Huom! Piirto-ohjelmissa asioita voi tehdä todella monella tavalla, tässä esitellään yksi esimerkkitapa tällaisen käyrän piirtämiseen. v2 Tehtävä: Piirrä kartalle merkittyjen pisteiden ja välinen korkeusprofiili. Voit käyttää valmista Libre Office Draw koordinaatistopohjaa. Pisteiden välisen janan jakomerkit ovat 100m välein. Vaihtoehtoisesti

Lisätiedot

Excel perusteet. Sisällys

Excel perusteet. Sisällys Excel 2016 -perusteet 15.2.2017 Markku Könkkölä J Y / IT - palvelut Sisällys Mitä taulukkolaskennalla voi tehdä Käyttöliittymästä Taulukon muokkaaminen ja muotoileminen Peruslaskutoimitukset (summa-funktio,

Lisätiedot

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007)

Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) Anne-Mari Näsi 12.2.2010 PIKAOHJEITA OPINNÄYTETYÖN RAPORTTIPOHJAN LAATIMISEEN (WORD 2007) ALUKSI ATK-ohjeet on laadittu Keski-Pohjanmaan maaseutuopiston Perhon yksikön opinnäytetyön raporttipohjan laatimisen

Lisätiedot

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen

LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen LABORAATIOSELOSTUSTEN OHJE H. Honkanen Tämä ohje täydentää ja täsmentää osaltaan selostuskäytäntöä laboraatioiden osalta. Yleinen ohje työselostuksista löytyy intranetista, ohjeen on laatinut Eero Soininen

Lisätiedot