KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN , v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Osien nimet 1 Laitteen sijoitus 2 Sähköistyksen vaatimukset 2 Turvallisuusohjeet 2 Kaukosäätimen käyttö 3 Kaukosäädinohjaus 4 Kellonajan asettaminen 5 Jäähdytys 5 Lämmitys 5 Automaattinen toiminta 5 Kosteudenpoistotoiminto 6 Pelkkä puhallus 6 Puhallusnopeus 6 Yöasetus 6 Ajastimen asetus 7 Puhalluksen suuntaus 8 Käyttö ilman kaukosäädintä 8 Huolto ja puhdistus 9 Energian säästövihjeitä 10 Vianetsintä 10 TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät sisäyksikön alareunassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinumero Sarjanumero HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista tilanteista ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: VAARA Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Hankintapäivämäärä Myyjän nimi ja osoite Puhelinnumero Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Jäähdytinmalleissa on jäähdytys, kosteudenpoisto ja tuuletus, kun taas lämpöpumppumalleissa on jäähdytys, lämmitys, kosteudenpoisto ja tuuletus. Näiden toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, joihin tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA Tämä laite on varustettu -merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: No. 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC ja 92/31/EEC Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. 2

3 OSIEN NIMET 4 SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ 7 SISÄYKSIKKÖ JÄÄHDYTYSTOIMINNON valo NOLLAUS-painike (Paina sammuttaaksesi suodatin-valon ja peruuttaaksesi äänimerkin äänen) 8 LÄMMITYSTOIMINNON -valo KÄYNTI-valo 5 AJASTIMEN valo VALMIUSTILA-valo SUODATIN-valo 1. Kaukosäädin 2. Lämpötila-anturi: Mittaa huoneen lämpötilaa kaukosäätimen ympäriltä, ilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimen lämpötilan mukaan. 3. Ilman puhallusaukko: Puhdistettu jäähdytys/lämmitysilma puhaltuu huoneilmaan. 4. Ilman imuaukko: Huoneilma imetään suodattimien läpi sisäyksikköön. 5. Vastaanotin: Vastaanottaa kaukosäätimestä lähetetyn signaalin. 6. Joustava kondenssivesiputki: Poistaa ilmastointilaitteen sisäyksikössä kondensoituneen veden. 7. Kylmäaineputket: Kylmäaine virtaa putkissa sisä- ja ulkoyksikön välillä. 8. Toiminnon valitsin (ilman kaukosäädintä): Paina painiketta valitaksesi POIS PÄÄLTÄ-, JÄÄHDYTYS-, ja LÄMMITYSTOIMINNON. 1

4 POIS PÄÄLTÄ -asento ei kytke virtaa pois. Katkaise sähkönsyöttö turvakytkimestä tai irrota pistoke pistorasiasta katkaistaksesi sähkönsyöttö kokonaan. KÄYNTIVALO: Tämä valo palaa laitteen ollessa käynnissä. Se vilkahtaa kerran osoittaakseen, että kaukosäätimen signaali on vastaanotettu. Valo vilkkuu lakkaamatta kun turvatoiminto on käynnissä (sulatus ym.). VALMIUSTILA VALO: Tämä valo syttyy kun ilmastointilaite on kytketty virtalähteeseen ja on valmiina ottamaan vastaan toimintoja kaukosäätimestä. AJASTIN VALO: Tämä valo syttyy, kun laite on kytketty ajastintoiminnolle tai yöasetukselle. LAITTEEN SIJOITUS Ilmastointilaitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Älä sijoita ilmastointilaitetta tilaan, jossa on höyryjä tai syttyviä kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Älä sijoita ilmastointilaitetta myöskään tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Vältä VAARA VAARA Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja/huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen asennusta tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilven vaatimuksia. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Jokainen yksikkö on suojamaadoitettava kunnolla. Sähköistyksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen myyjän puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. VAARA Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä koskaan asenna sähkölaitteita, jotka eivät täytä kotelointiluokkaa IPX1, ilmastointilaitteen alle. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden ja Suomen sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Älä käynnistä/pysäytä laitetta turvakytkimestä tai pistokkeella. Käytä kaukosäätimen ON/OFF - käynnistyspainiketta tai sisäyksikön käyttökytkintä. Älä työnnä mitään ilmastointilaitteen ulkoyksikön puhallusaukkoon. Se on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi varsinkin, jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 2

5 KAUKOSÄÄDIN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENTAMINEN Poista kansi kaukosäätimen takaosasta. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Paristojen käyttöikä on noin kuusi kuukautta riippuen tietenkin kaukosäätimen käytön määrästä. Poista paristot kaukosäätimestä, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Paina +,, SET ja CLEAR painikkeita yhtäaikaisesti kun olet asentanut paristot (Tämä toimenpide mahdollistaa toimintojen nollaamisen. Kaukosäädin täytyy ohjelmoida uudelleen.) Vaihda uudet paristot, jos kaukosäätimen näyttö himmenee, tai jos kaukosäädin ei enää vastaanota ilmastointilaitteen asetuksia. Paristot sisältävät luontoa saastuttavia aineita ja ne tulee hävittää asiaankuuluvalla tavalla. Tarkista, että vitakytkin etupaneelissa on päällä, ja että valmiustila (STANDBY) -valo palaa. Kun käytät kaukosäädintä, osoita aina lähetinpäällä suoraan sisäyksikön signaalin vastaanottoalueeseen. ILMASTOINTILAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN Paina ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. OPERATION -valo syttyy osoittaen, että laite on käynnissä. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti lämpötila-anturi, joka sijaitsee ilmastointilaitteessa mittaa ja ohjaa huoneen lämpötilaa. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto on suunniteltu, jotta laite mittaa lämpötilan, joka on juuri sinun kohdallasi. Tätä toimintoa käyttäessäsi kaukosäätimen tulee olla suunnattuna sisäyksikköön esteettömästi. Sisäyksikkö Vastaanotin Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle kahden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle viiteen minuuttiin jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaamaan lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Tällöin lämpötiloissa kaukosäätimen ympärillä ja sisäyksikön korkeudella saattaa olla jonkin verran eroa. Kaukosäädin Lähetinpää Kaukosäätimen näyttö 3

6 TOIMINNOT NÄYTTÖ Kun kaukosäädin on päällä, näkyy sen näytöllä tiedot asetuksista. Automatiikka Jäähdytys Lämmitys Kosteudenpoisto Pelkkä puhallus Näkyy näytöllä, kun AJAS- TIN PÄÄLLE on aktiivisena Näkyy näytöllä, kun tieto siirtyy ilmastointilaitteeseen tai kun kaukosäädin on lukittu Näyttää AJASTIMEN valinnan Näkyy näytöllä, kun AJASTIN POIS PÄÄLTÄ on aktivoituna LÄHETIN Kun painat kaukosäätimen painikkeita, tiedonsiirron merkki ilmestyy näytölle ja muuttuneet asetusarvot välittyvät kaukosäätimeltä ilmastointilaitteen vastaanottimelle. LÄMPÖTILA-ANTURI Kaukosäätimen sisällä sijaitseva anturi mittaa huonelämpötilaa LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIK- KEET - (viileämpää) Paina tätä, kun haluat laskea lämpötilaa. + (lämpimämpää) Paina tätä, kun haluat nostaa lämpötilaa. Kello (tunnit ja minuutit) Näkyy näytöllä, kun YÖ- ASETUS on päällä Automaattinen PYYH- KÄISY-toiminto on päällä ON/OFF-KÄYTTÖPAINIKE Tästä painikkeesta ilmastointilaite käynnistetään (ON) ja pysäytetään (OFF). Asetettu tai vallitseva lämpötila Näkyy näytöllä, kun lämpötila on huonelämpötila Näkyy näytöllä kun laite toimii I FEELtoiminnolla Puhaltimen nopeus Automaattinen Suuri nopeus Keskisuuri nopeus Pieni nopeus PUHALLINNOPEU- DEN VALITSIN Mikroprosessori valitsee automaattisesti nopeuden Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus OHJELMOINTIPAINIKE Paina tätä painiketta kun: Asetat kellonajan Asetat ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (ks. s. 7) TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja. (automatiikka) Ilmastointilaite laskee asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välisen eron ja valitsee automaattisesti joko lämmityksen tai jäähdytyksen. (lämmitys) Ilmastointilaite lämmittää huoneilmaa. (kosteudenpoisto) Ilmastointilaite laskee huonetilan kosteutta. (jäähdytys) Ilmastointilaite jäähdyttää huoneilmaa. AJASTIN-JA KELLONAJAN ASETUSPAINIKKEET Painamalla + tai- painikkeita kellonaika voidaan asettaa ja ajastin aktivoida (ks. s 5) AJASTINPAINIKE Paina AJASTIN PÄÄLLE ja näytölle ilmestyy ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ toimenpide (ks. s. 7) KAUKOSÄÄTIMEN LUKITUSPAINIKE Painamalla tätä painiketta lukitset voimassaolevat asetukset. Kun lukitus on aktiivisena, et voi ohjata ilmastointilaitetta kaukosäätimellä. Jos haluat vapauttaa lukituksen, paina painiketta uudestaan. (tuuletus) Ilmastointilaite yksinomaan kierrättää huoneilmaa. LÄMPÖPUMPPUMALLEISSA YÖASETUSPAINIKE (ks. s. 6) Kun painat painiketta jäähdytys/lämmitys/ kosteudenpoistotoiminnoissa näytölle ilmestyy merkki. Kaukosäätimen mikroprosessori muuttaa lämpötilaa energian säästämiseksi. PUHALLUSLÄPÄN PAINIKKEET Paina painikkeita valitaksesi haluamasi puhalluksen suuntaus: Läppä liikkuu ylös ja alas automaattisesti Joka kerran kun painat painiketta, läpän asento muuttuu yhden askeleen verran. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto takaa entistä mukavamman lämpötilan säätelyn HUONELÄMPÖTILA Kun painat ROOM-painiketta näytölle ilmestyy kaukosäätimen ympäristössä oleva lämpötila. 4 AJASTIMEN NOLLAUS- PAINIKE Painamalla CLEAR-painiketta peruutat kaikki ajastimen asetukset.

7 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SET- painiketta viiden sekunnin ajan. Kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina + tai - painikkeita kunnes kellonaika on oikea. 3. Paina SET- painiketta pysäyttääksesi näytön vilkkumisen. JÄÄHDYTYS Tarkista, että virta on kytketty pistokkeesta/ turvakytkimestä ja että sisäyksikön STAND BY -valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. LÄMMITYS (vain lämpöpumppumalleissa) 1. Aseta MODE-painikkeesta LÄMMITYS (HEAT) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA ULKOYKSIKÖN KENNON SULATUS Kun ulkolämpötila on alhainen, huurretta ja jäätä saattaa kertyä lämmönsiirtimen pintoihin, mikä laskee lämmitystehoa. Tässä tilanteessa mikroprosessori käynnistää sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä ja OPERATi- ON-valo vilkkuu, kunnes sulatus on päättynyt. Lämmitys käynnistyy uudestaan muutaman minuutin kuluttua. (Sulatuksen tarve vaihtelee riippuen sisä- ja ulkolämpötilasta, sekä ulkoilman kosteudesta). LÄMMITYSTEHO Ilmalämpöpumppu lämmittää siirtämällä lämpöenergiaa ulkoilmasta sisäilmaan. Lämmitysteho laskee kun ulkoilma on erittäin kylmää. Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, käytä lämpöpumpun ohella muita lämmönlähteitä. AUTOMAATTINEN TOIMINTA (vain lämpöpumput) 1. Aseta MODE-painikkeesta AUTO 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA Kun haluttu lämpötilan asetus on valittu, ilmastointilaite valitsee joko jäähdytyksen tai lämmityksen riippuen termostaatin asetuksesta ja ympäröivästä huoneilman lämpötilasta. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi asetus. Esimerkki automaattisesta (AUTO) -toiminnosta kun asetuslämpötilaksi on valittu 23 C. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön kennon esilämmitys, joka kestää useita minuutteja. Esilämmityksen tarkoituksena on estää 5

8 Ilmastointilaite siirtyy toiminnosta toiseen (jäähdytyksestä lämmitykseen ja päinvastoin) seuraavien vaihtoehtojen mukaan: VAIHE 1: Siirtyy toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on vähintään 3 C. VAIHE 2: Siirtyy toiminnosta toiseen yhden tunnin kuluttua kompressorin pysähdyttyä, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero vähintään 1 C. VAIHE 3: Ei siirry toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on alle 1 C. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOIS- TO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). Käytä kosteudenpoisto-toimintoa, kun haluat alentaa huoneen kosteutta. Kun huoneilman asetuslämpötila on saavutettu, kuivausjaksot toistuvat, jolloin laite pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti joko pieni tai kokonaan pysähtynyt, jotta huone ei viilene liikaa. Kosteudenpoistotoimintoa ei voi käyttää, jos huonelämpötila on 15 C tai alle. PELKKÄ PUHALLUS Jos haluat vain kierrättää ilmaa, ilman lämpötilantarkkailua, noudata seuraavia ohjeita: 1. Aseta MODE-painikkeesta PUHALLUS (FAN) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA AUTOMAATTINEN NÄYTÖLLE ILMESTYY VA- LITTU LÄMPÖTILA Valitse FAN SPEED -painikkeesta -asento. Laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty mikroprosessori laskee automaattisesti asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välistä eroa, ja valitsee automaattisesti sopivan puhallintehon. PELKKÄ PUHALLUS -toiminnossa puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti kuten jäähdytystoiminnossa. KUN ASETUSLÄMPÖTILAN JA HUO- NELÄMPÖTILAN VÄLINEN ERO ON: Jäähdytys- ja kosteudenpoistotoiminto Lämmitystoiminto Taulukossa esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi toiminta saattaa toiminto hieman erota taulukosta esitetystä. Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli MANUAALINEN VALINTA Jos haluat vaihtaa puhaltimen nopeutta käsivalinteisesti valitse FAN SPEED -painikkeesta haluttu nopeus. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus YÖASETUS-TOIMINTO Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästöä. 1. Aseta MODE-painikkeesta jäähdytys, kosteudenpoisto tai lämmitys. 2. Paina SLEEP-painiketta. 3. Näytölle ilmestyy -merkki. Paina SLEEPpainiketta uudestaan kun haluat vapauttaa yöasetustoiminnon. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? PUHALTIMEN NOPEUS 2 C tai yli Korkea 2 C - 1 C Keski Alle 1 C Pieni 2 C tai yli Korkea Alle 2 C Keski Tässä toiminnossa ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää huoneen haluttuun lämpötilaan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, termostaatti pysäyttää laitteen. Noin tunnin kuluttua yöasetus-toiminnon valinnasta laite muuttaa lämpötila-asetusta alla olevan taulukon mukaisesti. TOIMINTO ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTOS Lämmitys Laskee 1 C Jäähdytys ja kosteudenpoisto Nostaa 1 C 6

9 Kun huonelämpötila saavuttaa uuden asetuslämpötilan, ilmastointilaite pysähtyy. Noin tunnin kuluttua nostaa laite lämpötila-asetusta automaattisesti 1 C jäähdytyksellä ja laskee 1 C lämmityksellä. Toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä. Jäähdytys ja kosteudenpoisto Lämmitys Asetuslämpötila Huonelämpötila Asetuslämpötila Huonelämpötila B) AJASTIN PÄÄLLE 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + ja - (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET- ja CLEAR -painikkeita aktivoidaksesi ajastimen. 1 tunti 1 tunti AIKA 1 tunti 1 tunti AIKA AJASTIMEN ASETUS Kaukosäätimessä on 4 ajastinmahdollisuutta, joista valita. Kaksi päivittäistä ajastinta (T1 ja T2) ja kaksi valinnaista viikonloppuajastinta (WKT1 ja WKT2). Jokainen ajastin voidaan valita painamalla AJASTIN (TIMER) -painiketta (2). Päivittäiset ajastimet T1 ja T2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi. Ajastimen asetukset eivät muutu, ennen kuin siihen asetetaan uudet asetukset. Viikonloppuajastimet WKT1 ja WKT2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi, ne ovat toiminnassa vain kahtena päivänä. Nämä ajastimet ovat toiminnassa vain asetuspäivänä ja sitä seuraavan päivän. Seuraavana päivänä klo WKTajastin ei ole enää toiminnassa vaan päivittäinen ajastin aktivoituu uudelleen. WKT1 - toiminnassa asetuspäivänä WKT2 - toiminnassa asetuspäivää seuraavana päivänä 1. Viikonloppuajastimien aikana päivittäiset asetukset eivät ole voimassa. 2. Viikonloppuajastimet täytyy asettaa uudestaan ennen jokaista viikonloppua. A) AJASTIN POIS PÄÄLTÄ 1. Paina AJASTIN (TIMER) - painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- ja CLEAR - painikkeita kunnes OFF-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. C) PÄIVITTÄISEN KÄYNNISTÄMISEN JA PYSÄYTTÄMISEN ASETTAMINEN (TAI PÄINVASTOIN) 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET-painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta uudestaan, OFF valinta vilkkuu. 5. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 6. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. D) AJASTIMEN ASETUSTEN POISTAMI- NEN 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina CLEAR-painiketta, kun haluat kaikkien ajastinasetusten poistuvan. Jos ajastinasetuksia ei ole asetettu loppuun asti, painamalla SET-painiketta 15:n sekunnin sisällä, asetustoiminto peruuntuu ja viimeksi asetetut ajastimen asetukset jäävät voimaan. 7

10 PUHALLUSILMAN SUUNTAUS VAAKASUORA SUUNTAUS (käsin) Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. PYSTYSUORA SUUNTAUS (kaukosäätimellä) Kaukosäätimestä on mahdollista säädellä suuntaussäleikköä kahdella tavalla: 1. Paina -painiketta käynnistääksesi pyyhkäisytoiminnon. Jos painat painiketta uudestaan suuntaussäleikkö pysähtyy välittömästi. 2. Paina -painiketta liikuttaaksesi suuntaussäleikköä asteittain. Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattuna jäähdyttäessä/ kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet on suunnattu oikealle tai vasemmalle kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi voi pisaroitua ja tippua alas. Älä käännä pystysiivekkeitä käsin, kun ilmastointilaite on käynnissä. PYYHKÄISYTOIMINTO (SWEEP) Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti ylös ja alas. Puhallusläppä sulkeutuu automaattisesti, kun laite ei ole käynnissä. Lämmitystoiminnon aikana puhaltimen nopeus on alhainen ja läppä on vaaka-asennossa (asento 6), kunnes puhallusilma alkaa lämmetä. Kun puhallusilma on lämmennyt, suuntaussäleikkö ja puhaltimen nopeus asettuvat kaukosäätimen mukaisiin asetuksiin. Käytä vain kaukosäätimen FLAP-painiketta ilmansuuntauksen muuttamiseen. Jos käännät suuntaussäleikköä käsin, säleikön todellinen asento ja kaukosäätimen osoittama säleikön asento eroavat toisistaan. Jos näin käy, pysäytä laite ja odota kunnes puhallusläppä sulkeutuu. Käynnistä laite uudestaan ja läpän asento muuttuu normaaliksi. Kun laite on jäähdytyksellä, älä suuntaa puhallusläppää alaspäin. Kosteutta saattaa kondensoitua puhallusaukkoon ja vettä voi alkaa tippumaan. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen, tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pystysiivekkeet Vasen Oikea 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄH- TYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä valitaksesi halutun toiminnon (JÄÄHDYTYS tai LÄMMITYS) Ylös Läppä Alas Ilman suuntaussäleikkö Ilmastointilaite käynnistyy automaattisella puhallinnopeudella ja pyyhkäisytoiminnolla. Lämpötilaasetukset ovat 22 C jäähdytykselle ja 26 C lämmitykselle. 8

11 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä, kunnes JÄÄHDYTYS tai LÄM- MITYS -valo sammuu. ILMANSUODATIN Ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana ja se on syytä puhdistaa kun ILMANSUODATIN-valo syttyy (ks. Sivu 1). ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Sähkökatkon sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkönsyöttö palautuu, laite käynnistyy automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Ilman imusäleikkö Ilmansuodatin 1. Tartu ilman imusäleikköön molemmista päistä ja vedä sitä itseesi päin sekä käännä ylös. 2. Ilmansuodatin irtoaa työntämällä sitä kevyesti ylöspäin ja sen jälkeen vetämällä sitä alaspäin. HUOLTO JA PUHDISTUS VAARA Turvallisuutesi vuoksi, varmista että ilmastointilaite ei ole käynnissä ja että sähkönsyöttö on katkaistu, ennen kuin aloitat puhdistamisen. Älä kaada vettä sisäyksikön päälle puhdistaaksesi sen. Tämä aiheuttaa komponenttien kastumisen, josta voi aiheutua sähköiskun vaara. KOTELO JA SÄLEIKKÖ (SISÄYKSIKKÖ) Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö imurin harjaosalla tai käytä puhdistamiseen hieman kosteaa ja pehmeää liinaa. Jos nämä osat ovat tahraisia käytä puhdistamiseen liinaa, joka on hieman kostutettu miedolla puhdistusaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa. Säleikön saa irti, jotta se voidaan pestä vedellä. Toiminnonvalitsin Älä koskaan käytä liuottimia, kemikaaleja tai kovin kuumaa vettä. Jotkut metallireunat ja lämmönvaihtimien lamellit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Lauhduttimen kenno ja muut ulkoyksikön osat on syytä puhdistaa aika ajoin, esim. vuoden välein. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. 9 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. SUODATTIMEN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN Ilman imusäleikkö Aseta sisäyksikön uraan. Ilmansuodatin 1. Kun asetat suodatinta takaisin paikoilleen, varmistu, että FRONT-merkki on itseäsi päin. Työnnä suodatinta ylöspäin, kunnes se loksahtaa paikoilleen. 2. Kun olet asettanut suodattimen takaisin paikoilleen, sulje imusäleikkö painamalla nuolien osoittamista kohdista. 3. Paina RESET-painiketta sammuttaaksesi ILMAN- SUODATIN-valon, (katso sivu 1).

12 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ Älä tee näin: Älä sulje laitteen ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy laitteen teho laskee, ja se voi vioittua. Älä päästä suoraa auringonvaloa sisälle. Käytä markiisia, sälekaihtimia tai verhoja. Tee näin: Pidä ilmasuodatin aina puhtaana. Tukkeutunut suodatin alentaa laitteen tehoa, Estä jäähdytetyn/lämmitetyn ilman karkaaminen huonetilasta pitämällä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuna. VIANETSINTÄ Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö pää/turva-kytkimestä tai irrottamalla pistoke pistorasiasta vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen kytke sähkö päälle ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: Ilmastointilaite ei toimi ollenkaan Mahdollinen syy: 1. Sähkönsyöttö on poikki. 2. Mahdollinen vikavirtasuoja on lauennut. 3. Verkkojännite on liian alhainen. 4. Käynnistyspainike kaukosäätimessä on OFFasennossa. 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Toimenpide: 1. Palauta sähkönsyöttö. 2. Ota yhteys laitteen toimittajaan. 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan. 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta. 5. Vaihda paristot. Häiriö: AJASTIN (TIMER) -valo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Toimenpide: Paina kaukosäätimen ON/OFF - painiketta. Häiriö: Kompressori käynnistyy mutta pysähtyy pian. Mahdollinen syy: Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa). Toimenpide: Poista este. Häiriö: Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho Mahdollinen syy: 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin. 2. Lämmönlähde tai paljon ihmisiä samassa tilassa. 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna. 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä. 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäädytys) tai alhainen (lämmitys). 6. Ulkolämpötila on liian alhainen (lämpöpumput). 7. Sulatusjärjestelmä ei toimi (lämpöpumput). Toimenpide: 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta 6. Käytä lisälämmitintä. 7. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Häiriö: Nakuttava ääni Mahdollinen syy: Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys tai lämmitystoiminnon aikana sisäyksikön muoviosat saattavat kutistua tai laajeta. Toimenpide: Tämä on normaalia ja ääni häviää kun asetettu lämpötila saavutetaan. Häiriö: STANDBY-käyntivalo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Viallinen sensori. Toimenpide: Ota yhteys laitteen toimittajaan. 10

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE AWI826HL AWI835HL AWI8826HL AWI8835HL AWI826HLB AWI835HLB AWI8826HLB AWI8835HLB AWI726HL AWI735HL ML 3.7.2008 v. 1.0 REF09HI REF12HI Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL. LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL. LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys Käyttöohje / ARGO AWR 518-522-mallit 2003-02-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys AWR

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla

KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla Finnish KÄYTTÖOHJE DENVER TRC-1480 MK2 Langaton Sisä- ja ulkolämpötilan mittari kellolla ja sääasemalla PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme

ASENNUSOHJE. Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Hierova luksusamme ASENNUSOHJE Varmistaaksesi turvallisuuden lue ohjeet ennen asennusta ja käyttöä. Ohje koskee seuraavia malleja: 1. Täytettävät vaatimukset (koskien vesijärjestelmää ja sähköosia).

Lisätiedot

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja

PULLOJÄÄKAAPPI. Käyttäjän käsikirja PULLOJÄÄKAAPPI Mistral TYYPPI: M60, M90, TC60 Käyttäjän käsikirja S/N: Rev.: 2.0 Hyvä asiakkaamme, Onnittelumme, että valitsitte Metos-laitteen palvelemaan keittiötoimintojanne. Teitte hyvän valinnan.

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas

Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas Radio-ohjattu projektorikello Malli: RM622P / RM622PU Käyttöopas SISÄLTÖ Sisältö... 1 Johdanto... 2 Tuotteen kuvaus... 3 Näkymä edestä... 3 Näkymä takaa... 4 LCD-näyttö... 5 Aloitus... 5 Paristot... 5

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 LEK Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1637-2 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) 14.12.2004/RTL KÄYTTÖOHJE. HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional

Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) 14.12.2004/RTL KÄYTTÖOHJE. HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional Käyttöohje / Brune B 500 ilmankostutin 1(13) KÄYTTÖOHJE HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN BRUNE B 500 Professional VARUSTETTU KAUKOSÄÄTIMELLÄ JA RADIOTAAJUUDELLA TOIMIVALLA KOSTEUSMITTARILLA Maahantuoja: Maahantuoja:

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX

- KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX - KÄYTTÖOHJE Inverttersäätöinen ilmalämpöpumppu SAP-KRV94EHDX SAP-KRV124EHDX Sisäyksikkö Ulkoyksikkö S A P -K R V 94E HDX S A P -K R V 124E HDX S A P -C R V 94E HDX S A P -C R V 124E HDX Toiminnot Tämä

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. MCU-5301 LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ JA SÄILYTÄ LEHTINEN HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. SÄÄTIMET 1. VIRITYSSÄÄDIN 2. TAAJUUSALUEVALITSIN (AM/FM/FM STEREO) 3. TOIMINNON

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Käyttöohje CONDUCTOR

Käyttöohje CONDUCTOR CONDUCTOR TASO 1 W1 1 2 Oikeudet muutoksiin pidätetään. 20090514 www.swegon.fi Tietoa CONDUCTORista CONDUCTOR on säätöjärjestelmä huonelämpötilan ohjaukseen. Voit itse luoda miellyttävän sisäilmaston säätämällä

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta

Käyttöohjeet. Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E , Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta Sauvasekoitin Metos Dynamic SMX 600 E Dynamic SMX 800 E 4248004, 4248006 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä ohjeesta 16.03.2010 Rev. 1.0 SISÄLLYSLUETTELO 1. Laitteen osat... 3 2. Käyttö...

Lisätiedot

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE

BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE BOMANN HÖYRYPUHDISTIN DR921 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 letku 2 lämpötilan merkkivalo (oranssi) 3 päällekytkennän merkkivalo (punainen) 4 päälle/pois kytkin 5 kantosanka 6 turvalukitus /täyttöreikä 7 keitin

Lisätiedot

Roth Termostaatti 230V näytöllä

Roth Termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä Käyttöohje - lyhyt ja helppo Living full of energy /9 Roth termostaatti 230V näytöllä Roth Termostaatti 230V näytöllä on itsenäinen 230V AC 50Hz termostaatti/ohjausyksikkö,

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak

ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak 5040XXXXXX ASENNUSOHJE TVM110 MetaTrak SARJA SISÄLTÄÄ FI TVM110 KESKUSYKSIKKÖ JOHTOSARJA IRROTA AJONEUVON AKKU GPS ANTENNI GSM ANTENNI KIIHTYVYYSANTURI TARVIKEPUSSI TEKNISET TIEDOT Mitat...104 x 75 x 27

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS

YLEINEN TURVALLISUUS KÄYTTÖTURVALLISUUS KÄYTTÖOHJE PVK-26 TÄRKEÄÄ! Lue tämä käyttöohje ennen asennusta ja käyttöä. Näin vältytään mahdollisilta vahingoilta tai laitteen rikkoutumiselta. Tämän ohjeen asennustyöt saa suorittaa vain ammattitaitoinen

Lisätiedot

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero:

LevelControl Basic 2. Liite. Akun huoltosarja: tyyppi BC. Materiaalinumero: LevelControl Basic 2 Akun huoltosarja: tyyppi BC Liite Materiaalinumero: 19 074 194 Julkaisutiedot Liite LevelControl Basic 2 Alkuperäinen käyttöohje Kaikki oikeudet pidätetään. Sisältöä ei saa levittää,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi.

Jos sinulla on kysyttävää 10. Vastaanotin toimi. Tärkeät turvallisuustiedot ennen käyttöönottoa 1 Onnea uuden Langattoman Baby Guardin johdosta. Ennen kuin otat langattoman Baby Guardin käyttöösi, lue kaikki turvallisuus- ja käyttööhjeet huolellisesti,

Lisätiedot

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet

Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Suihkukaappi Asennus- ja käyttöohjeet Valmistelut Puhdistus ja huolto 1. Puhdista suihkukaappi miedolla puhdistusaineella ja pehmeällä kankaalla. Ammoniakkia tai asetonia sisältävän puhdistusaineen käyttö

Lisätiedot

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella.

Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. JBL CristalProfi e701, e901, e1501 greenline Turvallisuusohjeet: Jos käytät jatkojohtoa, jatkojohdon pistorasian on oltava suodattimen verkkokytkennän yläpuolella. Laitteen magneettikenttä saattaa vaikuttaa

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla

KÄYTTÖOHJE. CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850. * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla KÄYTTÖOHJE CITIZEN ECO-DRIVE Malli: AW7010-, AW7014- cal. J850 * Aurinkopaneeli on kellotaulun sivulla Ominaisuudet Eco-Drive kello (valoenergiaa hyödyntävä) Kello toimii muuntamalla taulussa olevan aurinkokennon

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04

Käyttöohje. 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta. Käyttölaite Multi Control MC04 FI Käyttöohje Käyttölaite Multi Control MC04 1 Yleiskatsaus käyttölaitteesta 1 Symboli Pikalämmitystoiminto 2 Symboli Tuuletus 3 Kiertonuppi (lämmitys/puhallin) 4 Käyttötilan näyttö / vikakoodin näyttö

Lisätiedot

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1

Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 Nokia langaton audioyhteyslaite AD-42W 9247810/1 VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote AD-42W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla.

KÄYTTÖOHJE. (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. CASIO-moduuli 3074 KÄYTTÖOHJE W-110 KÄYTTÖOHJETTA KOSKEVA HUOMAUTUS (valo) Eri painiketoiminnot ilmaistaan viereisen piirroksen esittämillä kirjaimilla. KELLON TOIMINNOT Paina C-painiketta toiminnon vaihtoa

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot