KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN , v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Osien nimet 1 Laitteen sijoitus 2 Sähköistyksen vaatimukset 2 Turvallisuusohjeet 2 Kaukosäätimen käyttö 3 Kaukosäädinohjaus 4 Kellonajan asettaminen 5 Jäähdytys 5 Lämmitys 5 Automaattinen toiminta 5 Kosteudenpoistotoiminto 6 Pelkkä puhallus 6 Puhallusnopeus 6 Yöasetus 6 Ajastimen asetus 7 Puhalluksen suuntaus 8 Käyttö ilman kaukosäädintä 8 Huolto ja puhdistus 9 Energian säästövihjeitä 10 Vianetsintä 10 TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät sisäyksikön alareunassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinumero Sarjanumero HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista tilanteista ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: VAARA Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Hankintapäivämäärä Myyjän nimi ja osoite Puhelinnumero Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Jäähdytinmalleissa on jäähdytys, kosteudenpoisto ja tuuletus, kun taas lämpöpumppumalleissa on jäähdytys, lämmitys, kosteudenpoisto ja tuuletus. Näiden toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, joihin tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA Tämä laite on varustettu -merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: No. 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC ja 92/31/EEC Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. 2

3 OSIEN NIMET 4 SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ 7 SISÄYKSIKKÖ JÄÄHDYTYSTOIMINNON valo NOLLAUS-painike (Paina sammuttaaksesi suodatin-valon ja peruuttaaksesi äänimerkin äänen) 8 LÄMMITYSTOIMINNON -valo KÄYNTI-valo 5 AJASTIMEN valo VALMIUSTILA-valo SUODATIN-valo 1. Kaukosäädin 2. Lämpötila-anturi: Mittaa huoneen lämpötilaa kaukosäätimen ympäriltä, ilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimen lämpötilan mukaan. 3. Ilman puhallusaukko: Puhdistettu jäähdytys/lämmitysilma puhaltuu huoneilmaan. 4. Ilman imuaukko: Huoneilma imetään suodattimien läpi sisäyksikköön. 5. Vastaanotin: Vastaanottaa kaukosäätimestä lähetetyn signaalin. 6. Joustava kondenssivesiputki: Poistaa ilmastointilaitteen sisäyksikössä kondensoituneen veden. 7. Kylmäaineputket: Kylmäaine virtaa putkissa sisä- ja ulkoyksikön välillä. 8. Toiminnon valitsin (ilman kaukosäädintä): Paina painiketta valitaksesi POIS PÄÄLTÄ-, JÄÄHDYTYS-, ja LÄMMITYSTOIMINNON. 1

4 POIS PÄÄLTÄ -asento ei kytke virtaa pois. Katkaise sähkönsyöttö turvakytkimestä tai irrota pistoke pistorasiasta katkaistaksesi sähkönsyöttö kokonaan. KÄYNTIVALO: Tämä valo palaa laitteen ollessa käynnissä. Se vilkahtaa kerran osoittaakseen, että kaukosäätimen signaali on vastaanotettu. Valo vilkkuu lakkaamatta kun turvatoiminto on käynnissä (sulatus ym.). VALMIUSTILA VALO: Tämä valo syttyy kun ilmastointilaite on kytketty virtalähteeseen ja on valmiina ottamaan vastaan toimintoja kaukosäätimestä. AJASTIN VALO: Tämä valo syttyy, kun laite on kytketty ajastintoiminnolle tai yöasetukselle. LAITTEEN SIJOITUS Ilmastointilaitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Älä sijoita ilmastointilaitetta tilaan, jossa on höyryjä tai syttyviä kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Älä sijoita ilmastointilaitetta myöskään tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Vältä VAARA VAARA Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja/huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen asennusta tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilven vaatimuksia. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Jokainen yksikkö on suojamaadoitettava kunnolla. Sähköistyksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen myyjän puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. VAARA Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä koskaan asenna sähkölaitteita, jotka eivät täytä kotelointiluokkaa IPX1, ilmastointilaitteen alle. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden ja Suomen sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Älä käynnistä/pysäytä laitetta turvakytkimestä tai pistokkeella. Käytä kaukosäätimen ON/OFF - käynnistyspainiketta tai sisäyksikön käyttökytkintä. Älä työnnä mitään ilmastointilaitteen ulkoyksikön puhallusaukkoon. Se on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi varsinkin, jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 2

5 KAUKOSÄÄDIN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENTAMINEN Poista kansi kaukosäätimen takaosasta. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Paristojen käyttöikä on noin kuusi kuukautta riippuen tietenkin kaukosäätimen käytön määrästä. Poista paristot kaukosäätimestä, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Paina +,, SET ja CLEAR painikkeita yhtäaikaisesti kun olet asentanut paristot (Tämä toimenpide mahdollistaa toimintojen nollaamisen. Kaukosäädin täytyy ohjelmoida uudelleen.) Vaihda uudet paristot, jos kaukosäätimen näyttö himmenee, tai jos kaukosäädin ei enää vastaanota ilmastointilaitteen asetuksia. Paristot sisältävät luontoa saastuttavia aineita ja ne tulee hävittää asiaankuuluvalla tavalla. Tarkista, että vitakytkin etupaneelissa on päällä, ja että valmiustila (STANDBY) -valo palaa. Kun käytät kaukosäädintä, osoita aina lähetinpäällä suoraan sisäyksikön signaalin vastaanottoalueeseen. ILMASTOINTILAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN Paina ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. OPERATION -valo syttyy osoittaen, että laite on käynnissä. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti lämpötila-anturi, joka sijaitsee ilmastointilaitteessa mittaa ja ohjaa huoneen lämpötilaa. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto on suunniteltu, jotta laite mittaa lämpötilan, joka on juuri sinun kohdallasi. Tätä toimintoa käyttäessäsi kaukosäätimen tulee olla suunnattuna sisäyksikköön esteettömästi. Sisäyksikkö Vastaanotin Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle kahden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle viiteen minuuttiin jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaamaan lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Tällöin lämpötiloissa kaukosäätimen ympärillä ja sisäyksikön korkeudella saattaa olla jonkin verran eroa. Kaukosäädin Lähetinpää Kaukosäätimen näyttö 3

6 TOIMINNOT NÄYTTÖ Kun kaukosäädin on päällä, näkyy sen näytöllä tiedot asetuksista. Automatiikka Jäähdytys Lämmitys Kosteudenpoisto Pelkkä puhallus Näkyy näytöllä, kun AJAS- TIN PÄÄLLE on aktiivisena Näkyy näytöllä, kun tieto siirtyy ilmastointilaitteeseen tai kun kaukosäädin on lukittu Näyttää AJASTIMEN valinnan Näkyy näytöllä, kun AJASTIN POIS PÄÄLTÄ on aktivoituna LÄHETIN Kun painat kaukosäätimen painikkeita, tiedonsiirron merkki ilmestyy näytölle ja muuttuneet asetusarvot välittyvät kaukosäätimeltä ilmastointilaitteen vastaanottimelle. LÄMPÖTILA-ANTURI Kaukosäätimen sisällä sijaitseva anturi mittaa huonelämpötilaa LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIK- KEET - (viileämpää) Paina tätä, kun haluat laskea lämpötilaa. + (lämpimämpää) Paina tätä, kun haluat nostaa lämpötilaa. Kello (tunnit ja minuutit) Näkyy näytöllä, kun YÖ- ASETUS on päällä Automaattinen PYYH- KÄISY-toiminto on päällä ON/OFF-KÄYTTÖPAINIKE Tästä painikkeesta ilmastointilaite käynnistetään (ON) ja pysäytetään (OFF). Asetettu tai vallitseva lämpötila Näkyy näytöllä, kun lämpötila on huonelämpötila Näkyy näytöllä kun laite toimii I FEELtoiminnolla Puhaltimen nopeus Automaattinen Suuri nopeus Keskisuuri nopeus Pieni nopeus PUHALLINNOPEU- DEN VALITSIN Mikroprosessori valitsee automaattisesti nopeuden Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus OHJELMOINTIPAINIKE Paina tätä painiketta kun: Asetat kellonajan Asetat ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (ks. s. 7) TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja. (automatiikka) Ilmastointilaite laskee asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välisen eron ja valitsee automaattisesti joko lämmityksen tai jäähdytyksen. (lämmitys) Ilmastointilaite lämmittää huoneilmaa. (kosteudenpoisto) Ilmastointilaite laskee huonetilan kosteutta. (jäähdytys) Ilmastointilaite jäähdyttää huoneilmaa. AJASTIN-JA KELLONAJAN ASETUSPAINIKKEET Painamalla + tai- painikkeita kellonaika voidaan asettaa ja ajastin aktivoida (ks. s 5) AJASTINPAINIKE Paina AJASTIN PÄÄLLE ja näytölle ilmestyy ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ toimenpide (ks. s. 7) KAUKOSÄÄTIMEN LUKITUSPAINIKE Painamalla tätä painiketta lukitset voimassaolevat asetukset. Kun lukitus on aktiivisena, et voi ohjata ilmastointilaitetta kaukosäätimellä. Jos haluat vapauttaa lukituksen, paina painiketta uudestaan. (tuuletus) Ilmastointilaite yksinomaan kierrättää huoneilmaa. LÄMPÖPUMPPUMALLEISSA YÖASETUSPAINIKE (ks. s. 6) Kun painat painiketta jäähdytys/lämmitys/ kosteudenpoistotoiminnoissa näytölle ilmestyy merkki. Kaukosäätimen mikroprosessori muuttaa lämpötilaa energian säästämiseksi. PUHALLUSLÄPÄN PAINIKKEET Paina painikkeita valitaksesi haluamasi puhalluksen suuntaus: Läppä liikkuu ylös ja alas automaattisesti Joka kerran kun painat painiketta, läpän asento muuttuu yhden askeleen verran. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto takaa entistä mukavamman lämpötilan säätelyn HUONELÄMPÖTILA Kun painat ROOM-painiketta näytölle ilmestyy kaukosäätimen ympäristössä oleva lämpötila. 4 AJASTIMEN NOLLAUS- PAINIKE Painamalla CLEAR-painiketta peruutat kaikki ajastimen asetukset.

7 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SET- painiketta viiden sekunnin ajan. Kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina + tai - painikkeita kunnes kellonaika on oikea. 3. Paina SET- painiketta pysäyttääksesi näytön vilkkumisen. JÄÄHDYTYS Tarkista, että virta on kytketty pistokkeesta/ turvakytkimestä ja että sisäyksikön STAND BY -valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. LÄMMITYS (vain lämpöpumppumalleissa) 1. Aseta MODE-painikkeesta LÄMMITYS (HEAT) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA ULKOYKSIKÖN KENNON SULATUS Kun ulkolämpötila on alhainen, huurretta ja jäätä saattaa kertyä lämmönsiirtimen pintoihin, mikä laskee lämmitystehoa. Tässä tilanteessa mikroprosessori käynnistää sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä ja OPERATi- ON-valo vilkkuu, kunnes sulatus on päättynyt. Lämmitys käynnistyy uudestaan muutaman minuutin kuluttua. (Sulatuksen tarve vaihtelee riippuen sisä- ja ulkolämpötilasta, sekä ulkoilman kosteudesta). LÄMMITYSTEHO Ilmalämpöpumppu lämmittää siirtämällä lämpöenergiaa ulkoilmasta sisäilmaan. Lämmitysteho laskee kun ulkoilma on erittäin kylmää. Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, käytä lämpöpumpun ohella muita lämmönlähteitä. AUTOMAATTINEN TOIMINTA (vain lämpöpumput) 1. Aseta MODE-painikkeesta AUTO 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA Kun haluttu lämpötilan asetus on valittu, ilmastointilaite valitsee joko jäähdytyksen tai lämmityksen riippuen termostaatin asetuksesta ja ympäröivästä huoneilman lämpötilasta. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi asetus. Esimerkki automaattisesta (AUTO) -toiminnosta kun asetuslämpötilaksi on valittu 23 C. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön kennon esilämmitys, joka kestää useita minuutteja. Esilämmityksen tarkoituksena on estää 5

8 Ilmastointilaite siirtyy toiminnosta toiseen (jäähdytyksestä lämmitykseen ja päinvastoin) seuraavien vaihtoehtojen mukaan: VAIHE 1: Siirtyy toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on vähintään 3 C. VAIHE 2: Siirtyy toiminnosta toiseen yhden tunnin kuluttua kompressorin pysähdyttyä, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero vähintään 1 C. VAIHE 3: Ei siirry toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on alle 1 C. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOIS- TO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). Käytä kosteudenpoisto-toimintoa, kun haluat alentaa huoneen kosteutta. Kun huoneilman asetuslämpötila on saavutettu, kuivausjaksot toistuvat, jolloin laite pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti joko pieni tai kokonaan pysähtynyt, jotta huone ei viilene liikaa. Kosteudenpoistotoimintoa ei voi käyttää, jos huonelämpötila on 15 C tai alle. PELKKÄ PUHALLUS Jos haluat vain kierrättää ilmaa, ilman lämpötilantarkkailua, noudata seuraavia ohjeita: 1. Aseta MODE-painikkeesta PUHALLUS (FAN) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA AUTOMAATTINEN NÄYTÖLLE ILMESTYY VA- LITTU LÄMPÖTILA Valitse FAN SPEED -painikkeesta -asento. Laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty mikroprosessori laskee automaattisesti asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välistä eroa, ja valitsee automaattisesti sopivan puhallintehon. PELKKÄ PUHALLUS -toiminnossa puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti kuten jäähdytystoiminnossa. KUN ASETUSLÄMPÖTILAN JA HUO- NELÄMPÖTILAN VÄLINEN ERO ON: Jäähdytys- ja kosteudenpoistotoiminto Lämmitystoiminto Taulukossa esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi toiminta saattaa toiminto hieman erota taulukosta esitetystä. Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli MANUAALINEN VALINTA Jos haluat vaihtaa puhaltimen nopeutta käsivalinteisesti valitse FAN SPEED -painikkeesta haluttu nopeus. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus YÖASETUS-TOIMINTO Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästöä. 1. Aseta MODE-painikkeesta jäähdytys, kosteudenpoisto tai lämmitys. 2. Paina SLEEP-painiketta. 3. Näytölle ilmestyy -merkki. Paina SLEEPpainiketta uudestaan kun haluat vapauttaa yöasetustoiminnon. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? PUHALTIMEN NOPEUS 2 C tai yli Korkea 2 C - 1 C Keski Alle 1 C Pieni 2 C tai yli Korkea Alle 2 C Keski Tässä toiminnossa ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää huoneen haluttuun lämpötilaan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, termostaatti pysäyttää laitteen. Noin tunnin kuluttua yöasetus-toiminnon valinnasta laite muuttaa lämpötila-asetusta alla olevan taulukon mukaisesti. TOIMINTO ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTOS Lämmitys Laskee 1 C Jäähdytys ja kosteudenpoisto Nostaa 1 C 6

9 Kun huonelämpötila saavuttaa uuden asetuslämpötilan, ilmastointilaite pysähtyy. Noin tunnin kuluttua nostaa laite lämpötila-asetusta automaattisesti 1 C jäähdytyksellä ja laskee 1 C lämmityksellä. Toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä. Jäähdytys ja kosteudenpoisto Lämmitys Asetuslämpötila Huonelämpötila Asetuslämpötila Huonelämpötila B) AJASTIN PÄÄLLE 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + ja - (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET- ja CLEAR -painikkeita aktivoidaksesi ajastimen. 1 tunti 1 tunti AIKA 1 tunti 1 tunti AIKA AJASTIMEN ASETUS Kaukosäätimessä on 4 ajastinmahdollisuutta, joista valita. Kaksi päivittäistä ajastinta (T1 ja T2) ja kaksi valinnaista viikonloppuajastinta (WKT1 ja WKT2). Jokainen ajastin voidaan valita painamalla AJASTIN (TIMER) -painiketta (2). Päivittäiset ajastimet T1 ja T2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi. Ajastimen asetukset eivät muutu, ennen kuin siihen asetetaan uudet asetukset. Viikonloppuajastimet WKT1 ja WKT2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi, ne ovat toiminnassa vain kahtena päivänä. Nämä ajastimet ovat toiminnassa vain asetuspäivänä ja sitä seuraavan päivän. Seuraavana päivänä klo WKTajastin ei ole enää toiminnassa vaan päivittäinen ajastin aktivoituu uudelleen. WKT1 - toiminnassa asetuspäivänä WKT2 - toiminnassa asetuspäivää seuraavana päivänä 1. Viikonloppuajastimien aikana päivittäiset asetukset eivät ole voimassa. 2. Viikonloppuajastimet täytyy asettaa uudestaan ennen jokaista viikonloppua. A) AJASTIN POIS PÄÄLTÄ 1. Paina AJASTIN (TIMER) - painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- ja CLEAR - painikkeita kunnes OFF-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. C) PÄIVITTÄISEN KÄYNNISTÄMISEN JA PYSÄYTTÄMISEN ASETTAMINEN (TAI PÄINVASTOIN) 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET-painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta uudestaan, OFF valinta vilkkuu. 5. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 6. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. D) AJASTIMEN ASETUSTEN POISTAMI- NEN 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina CLEAR-painiketta, kun haluat kaikkien ajastinasetusten poistuvan. Jos ajastinasetuksia ei ole asetettu loppuun asti, painamalla SET-painiketta 15:n sekunnin sisällä, asetustoiminto peruuntuu ja viimeksi asetetut ajastimen asetukset jäävät voimaan. 7

10 PUHALLUSILMAN SUUNTAUS VAAKASUORA SUUNTAUS (käsin) Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. PYSTYSUORA SUUNTAUS (kaukosäätimellä) Kaukosäätimestä on mahdollista säädellä suuntaussäleikköä kahdella tavalla: 1. Paina -painiketta käynnistääksesi pyyhkäisytoiminnon. Jos painat painiketta uudestaan suuntaussäleikkö pysähtyy välittömästi. 2. Paina -painiketta liikuttaaksesi suuntaussäleikköä asteittain. Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattuna jäähdyttäessä/ kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet on suunnattu oikealle tai vasemmalle kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi voi pisaroitua ja tippua alas. Älä käännä pystysiivekkeitä käsin, kun ilmastointilaite on käynnissä. PYYHKÄISYTOIMINTO (SWEEP) Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti ylös ja alas. Puhallusläppä sulkeutuu automaattisesti, kun laite ei ole käynnissä. Lämmitystoiminnon aikana puhaltimen nopeus on alhainen ja läppä on vaaka-asennossa (asento 6), kunnes puhallusilma alkaa lämmetä. Kun puhallusilma on lämmennyt, suuntaussäleikkö ja puhaltimen nopeus asettuvat kaukosäätimen mukaisiin asetuksiin. Käytä vain kaukosäätimen FLAP-painiketta ilmansuuntauksen muuttamiseen. Jos käännät suuntaussäleikköä käsin, säleikön todellinen asento ja kaukosäätimen osoittama säleikön asento eroavat toisistaan. Jos näin käy, pysäytä laite ja odota kunnes puhallusläppä sulkeutuu. Käynnistä laite uudestaan ja läpän asento muuttuu normaaliksi. Kun laite on jäähdytyksellä, älä suuntaa puhallusläppää alaspäin. Kosteutta saattaa kondensoitua puhallusaukkoon ja vettä voi alkaa tippumaan. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen, tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pystysiivekkeet Vasen Oikea 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄH- TYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä valitaksesi halutun toiminnon (JÄÄHDYTYS tai LÄMMITYS) Ylös Läppä Alas Ilman suuntaussäleikkö Ilmastointilaite käynnistyy automaattisella puhallinnopeudella ja pyyhkäisytoiminnolla. Lämpötilaasetukset ovat 22 C jäähdytykselle ja 26 C lämmitykselle. 8

11 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä, kunnes JÄÄHDYTYS tai LÄM- MITYS -valo sammuu. ILMANSUODATIN Ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana ja se on syytä puhdistaa kun ILMANSUODATIN-valo syttyy (ks. Sivu 1). ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Sähkökatkon sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkönsyöttö palautuu, laite käynnistyy automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Ilman imusäleikkö Ilmansuodatin 1. Tartu ilman imusäleikköön molemmista päistä ja vedä sitä itseesi päin sekä käännä ylös. 2. Ilmansuodatin irtoaa työntämällä sitä kevyesti ylöspäin ja sen jälkeen vetämällä sitä alaspäin. HUOLTO JA PUHDISTUS VAARA Turvallisuutesi vuoksi, varmista että ilmastointilaite ei ole käynnissä ja että sähkönsyöttö on katkaistu, ennen kuin aloitat puhdistamisen. Älä kaada vettä sisäyksikön päälle puhdistaaksesi sen. Tämä aiheuttaa komponenttien kastumisen, josta voi aiheutua sähköiskun vaara. KOTELO JA SÄLEIKKÖ (SISÄYKSIKKÖ) Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö imurin harjaosalla tai käytä puhdistamiseen hieman kosteaa ja pehmeää liinaa. Jos nämä osat ovat tahraisia käytä puhdistamiseen liinaa, joka on hieman kostutettu miedolla puhdistusaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa. Säleikön saa irti, jotta se voidaan pestä vedellä. Toiminnonvalitsin Älä koskaan käytä liuottimia, kemikaaleja tai kovin kuumaa vettä. Jotkut metallireunat ja lämmönvaihtimien lamellit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Lauhduttimen kenno ja muut ulkoyksikön osat on syytä puhdistaa aika ajoin, esim. vuoden välein. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. 9 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. SUODATTIMEN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN Ilman imusäleikkö Aseta sisäyksikön uraan. Ilmansuodatin 1. Kun asetat suodatinta takaisin paikoilleen, varmistu, että FRONT-merkki on itseäsi päin. Työnnä suodatinta ylöspäin, kunnes se loksahtaa paikoilleen. 2. Kun olet asettanut suodattimen takaisin paikoilleen, sulje imusäleikkö painamalla nuolien osoittamista kohdista. 3. Paina RESET-painiketta sammuttaaksesi ILMAN- SUODATIN-valon, (katso sivu 1).

12 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ Älä tee näin: Älä sulje laitteen ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy laitteen teho laskee, ja se voi vioittua. Älä päästä suoraa auringonvaloa sisälle. Käytä markiisia, sälekaihtimia tai verhoja. Tee näin: Pidä ilmasuodatin aina puhtaana. Tukkeutunut suodatin alentaa laitteen tehoa, Estä jäähdytetyn/lämmitetyn ilman karkaaminen huonetilasta pitämällä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuna. VIANETSINTÄ Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö pää/turva-kytkimestä tai irrottamalla pistoke pistorasiasta vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen kytke sähkö päälle ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: Ilmastointilaite ei toimi ollenkaan Mahdollinen syy: 1. Sähkönsyöttö on poikki. 2. Mahdollinen vikavirtasuoja on lauennut. 3. Verkkojännite on liian alhainen. 4. Käynnistyspainike kaukosäätimessä on OFFasennossa. 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Toimenpide: 1. Palauta sähkönsyöttö. 2. Ota yhteys laitteen toimittajaan. 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan. 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta. 5. Vaihda paristot. Häiriö: AJASTIN (TIMER) -valo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Toimenpide: Paina kaukosäätimen ON/OFF - painiketta. Häiriö: Kompressori käynnistyy mutta pysähtyy pian. Mahdollinen syy: Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa). Toimenpide: Poista este. Häiriö: Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho Mahdollinen syy: 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin. 2. Lämmönlähde tai paljon ihmisiä samassa tilassa. 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna. 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä. 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäädytys) tai alhainen (lämmitys). 6. Ulkolämpötila on liian alhainen (lämpöpumput). 7. Sulatusjärjestelmä ei toimi (lämpöpumput). Toimenpide: 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta 6. Käytä lisälämmitintä. 7. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Häiriö: Nakuttava ääni Mahdollinen syy: Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys tai lämmitystoiminnon aikana sisäyksikön muoviosat saattavat kutistua tai laajeta. Toimenpide: Tämä on normaalia ja ääni häviää kun asetettu lämpötila saavutetaan. Häiriö: STANDBY-käyntivalo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Viallinen sensori. Toimenpide: Ota yhteys laitteen toimittajaan. 10

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 KÄYTTÖOHJE Ilmastointilaite inverter lämpöpumppu Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta R 410A jäähdytettä Säilytä tämä käyttöohje. Säilytä se helposti saatavassa

Lisätiedot

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot