KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ARGO AW MALLEIHIN , v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos. 1

2 SISÄLLYSLUETTELO Osien nimet 1 Laitteen sijoitus 2 Sähköistyksen vaatimukset 2 Turvallisuusohjeet 2 Kaukosäätimen käyttö 3 Kaukosäädinohjaus 4 Kellonajan asettaminen 5 Jäähdytys 5 Lämmitys 5 Automaattinen toiminta 5 Kosteudenpoistotoiminto 6 Pelkkä puhallus 6 Puhallusnopeus 6 Yöasetus 6 Ajastimen asetus 7 Puhalluksen suuntaus 8 Käyttö ilman kaukosäädintä 8 Huolto ja puhdistus 9 Energian säästövihjeitä 10 Vianetsintä 10 TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät sisäyksikön alareunassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinumero Sarjanumero HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista tilanteista ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: VAARA Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Hankintapäivämäärä Myyjän nimi ja osoite Puhelinnumero Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Jäähdytinmalleissa on jäähdytys, kosteudenpoisto ja tuuletus, kun taas lämpöpumppumalleissa on jäähdytys, lämmitys, kosteudenpoisto ja tuuletus. Näiden toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, joihin tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA Tämä laite on varustettu -merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: No. 89/336/EEC, 73/23/EEC, 93/68/EEC ja 92/31/EEC Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. 2

3 OSIEN NIMET 4 SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ 7 SISÄYKSIKKÖ JÄÄHDYTYSTOIMINNON valo NOLLAUS-painike (Paina sammuttaaksesi suodatin-valon ja peruuttaaksesi äänimerkin äänen) 8 LÄMMITYSTOIMINNON -valo KÄYNTI-valo 5 AJASTIMEN valo VALMIUSTILA-valo SUODATIN-valo 1. Kaukosäädin 2. Lämpötila-anturi: Mittaa huoneen lämpötilaa kaukosäätimen ympäriltä, ilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimen lämpötilan mukaan. 3. Ilman puhallusaukko: Puhdistettu jäähdytys/lämmitysilma puhaltuu huoneilmaan. 4. Ilman imuaukko: Huoneilma imetään suodattimien läpi sisäyksikköön. 5. Vastaanotin: Vastaanottaa kaukosäätimestä lähetetyn signaalin. 6. Joustava kondenssivesiputki: Poistaa ilmastointilaitteen sisäyksikössä kondensoituneen veden. 7. Kylmäaineputket: Kylmäaine virtaa putkissa sisä- ja ulkoyksikön välillä. 8. Toiminnon valitsin (ilman kaukosäädintä): Paina painiketta valitaksesi POIS PÄÄLTÄ-, JÄÄHDYTYS-, ja LÄMMITYSTOIMINNON. 1

4 POIS PÄÄLTÄ -asento ei kytke virtaa pois. Katkaise sähkönsyöttö turvakytkimestä tai irrota pistoke pistorasiasta katkaistaksesi sähkönsyöttö kokonaan. KÄYNTIVALO: Tämä valo palaa laitteen ollessa käynnissä. Se vilkahtaa kerran osoittaakseen, että kaukosäätimen signaali on vastaanotettu. Valo vilkkuu lakkaamatta kun turvatoiminto on käynnissä (sulatus ym.). VALMIUSTILA VALO: Tämä valo syttyy kun ilmastointilaite on kytketty virtalähteeseen ja on valmiina ottamaan vastaan toimintoja kaukosäätimestä. AJASTIN VALO: Tämä valo syttyy, kun laite on kytketty ajastintoiminnolle tai yöasetukselle. LAITTEEN SIJOITUS Ilmastointilaitteen saa asentaa vain TUKESin hyväksymä asennusliike. Älä sijoita ilmastointilaitetta tilaan, jossa on höyryjä tai syttyviä kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Älä sijoita ilmastointilaitetta myöskään tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Vältä VAARA VAARA Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja/huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen asennusta tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilven vaatimuksia. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Jokainen yksikkö on suojamaadoitettava kunnolla. Sähköistyksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen myyjän puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. VAARA Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä koskaan asenna sähkölaitteita, jotka eivät täytä kotelointiluokkaa IPX1, ilmastointilaitteen alle. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat turvallisuusohjeiden ja Suomen sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Älä käynnistä/pysäytä laitetta turvakytkimestä tai pistokkeella. Käytä kaukosäätimen ON/OFF - käynnistyspainiketta tai sisäyksikön käyttökytkintä. Älä työnnä mitään ilmastointilaitteen ulkoyksikön puhallusaukkoon. Se on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi varsinkin, jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 2

5 KAUKOSÄÄDIN KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENTAMINEN Poista kansi kaukosäätimen takaosasta. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Paristojen käyttöikä on noin kuusi kuukautta riippuen tietenkin kaukosäätimen käytön määrästä. Poista paristot kaukosäätimestä, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Paina +,, SET ja CLEAR painikkeita yhtäaikaisesti kun olet asentanut paristot (Tämä toimenpide mahdollistaa toimintojen nollaamisen. Kaukosäädin täytyy ohjelmoida uudelleen.) Vaihda uudet paristot, jos kaukosäätimen näyttö himmenee, tai jos kaukosäädin ei enää vastaanota ilmastointilaitteen asetuksia. Paristot sisältävät luontoa saastuttavia aineita ja ne tulee hävittää asiaankuuluvalla tavalla. Tarkista, että vitakytkin etupaneelissa on päällä, ja että valmiustila (STANDBY) -valo palaa. Kun käytät kaukosäädintä, osoita aina lähetinpäällä suoraan sisäyksikön signaalin vastaanottoalueeseen. ILMASTOINTILAITTEEN KÄYNNISTÄMINEN Paina ON/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. OPERATION -valo syttyy osoittaen, että laite on käynnissä. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti lämpötila-anturi, joka sijaitsee ilmastointilaitteessa mittaa ja ohjaa huoneen lämpötilaa. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto on suunniteltu, jotta laite mittaa lämpötilan, joka on juuri sinun kohdallasi. Tätä toimintoa käyttäessäsi kaukosäätimen tulee olla suunnattuna sisäyksikköön esteettömästi. Sisäyksikkö Vastaanotin Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle kahden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle viiteen minuuttiin jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaamaan lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Tällöin lämpötiloissa kaukosäätimen ympärillä ja sisäyksikön korkeudella saattaa olla jonkin verran eroa. Kaukosäädin Lähetinpää Kaukosäätimen näyttö 3

6 TOIMINNOT NÄYTTÖ Kun kaukosäädin on päällä, näkyy sen näytöllä tiedot asetuksista. Automatiikka Jäähdytys Lämmitys Kosteudenpoisto Pelkkä puhallus Näkyy näytöllä, kun AJAS- TIN PÄÄLLE on aktiivisena Näkyy näytöllä, kun tieto siirtyy ilmastointilaitteeseen tai kun kaukosäädin on lukittu Näyttää AJASTIMEN valinnan Näkyy näytöllä, kun AJASTIN POIS PÄÄLTÄ on aktivoituna LÄHETIN Kun painat kaukosäätimen painikkeita, tiedonsiirron merkki ilmestyy näytölle ja muuttuneet asetusarvot välittyvät kaukosäätimeltä ilmastointilaitteen vastaanottimelle. LÄMPÖTILA-ANTURI Kaukosäätimen sisällä sijaitseva anturi mittaa huonelämpötilaa LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIK- KEET - (viileämpää) Paina tätä, kun haluat laskea lämpötilaa. + (lämpimämpää) Paina tätä, kun haluat nostaa lämpötilaa. Kello (tunnit ja minuutit) Näkyy näytöllä, kun YÖ- ASETUS on päällä Automaattinen PYYH- KÄISY-toiminto on päällä ON/OFF-KÄYTTÖPAINIKE Tästä painikkeesta ilmastointilaite käynnistetään (ON) ja pysäytetään (OFF). Asetettu tai vallitseva lämpötila Näkyy näytöllä, kun lämpötila on huonelämpötila Näkyy näytöllä kun laite toimii I FEELtoiminnolla Puhaltimen nopeus Automaattinen Suuri nopeus Keskisuuri nopeus Pieni nopeus PUHALLINNOPEU- DEN VALITSIN Mikroprosessori valitsee automaattisesti nopeuden Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus OHJELMOINTIPAINIKE Paina tätä painiketta kun: Asetat kellonajan Asetat ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ (ks. s. 7) TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja. (automatiikka) Ilmastointilaite laskee asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välisen eron ja valitsee automaattisesti joko lämmityksen tai jäähdytyksen. (lämmitys) Ilmastointilaite lämmittää huoneilmaa. (kosteudenpoisto) Ilmastointilaite laskee huonetilan kosteutta. (jäähdytys) Ilmastointilaite jäähdyttää huoneilmaa. AJASTIN-JA KELLONAJAN ASETUSPAINIKKEET Painamalla + tai- painikkeita kellonaika voidaan asettaa ja ajastin aktivoida (ks. s 5) AJASTINPAINIKE Paina AJASTIN PÄÄLLE ja näytölle ilmestyy ajastimen PÄÄLLE/POIS PÄÄLTÄ toimenpide (ks. s. 7) KAUKOSÄÄTIMEN LUKITUSPAINIKE Painamalla tätä painiketta lukitset voimassaolevat asetukset. Kun lukitus on aktiivisena, et voi ohjata ilmastointilaitetta kaukosäätimellä. Jos haluat vapauttaa lukituksen, paina painiketta uudestaan. (tuuletus) Ilmastointilaite yksinomaan kierrättää huoneilmaa. LÄMPÖPUMPPUMALLEISSA YÖASETUSPAINIKE (ks. s. 6) Kun painat painiketta jäähdytys/lämmitys/ kosteudenpoistotoiminnoissa näytölle ilmestyy merkki. Kaukosäätimen mikroprosessori muuttaa lämpötilaa energian säästämiseksi. PUHALLUSLÄPÄN PAINIKKEET Paina painikkeita valitaksesi haluamasi puhalluksen suuntaus: Läppä liikkuu ylös ja alas automaattisesti Joka kerran kun painat painiketta, läpän asento muuttuu yhden askeleen verran. Paina kaukosäätimen I FEEL -painiketta aktivoidaksesi kaukosäätimessä olevan lämpötilaanturin. Tämä toiminto takaa entistä mukavamman lämpötilan säätelyn HUONELÄMPÖTILA Kun painat ROOM-painiketta näytölle ilmestyy kaukosäätimen ympäristössä oleva lämpötila. 4 AJASTIMEN NOLLAUS- PAINIKE Painamalla CLEAR-painiketta peruutat kaikki ajastimen asetukset.

7 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SET- painiketta viiden sekunnin ajan. Kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina + tai - painikkeita kunnes kellonaika on oikea. 3. Paina SET- painiketta pysäyttääksesi näytön vilkkumisen. JÄÄHDYTYS Tarkista, että virta on kytketty pistokkeesta/ turvakytkimestä ja että sisäyksikön STAND BY -valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. LÄMMITYS (vain lämpöpumppumalleissa) 1. Aseta MODE-painikkeesta LÄMMITYS (HEAT) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA ULKOYKSIKÖN KENNON SULATUS Kun ulkolämpötila on alhainen, huurretta ja jäätä saattaa kertyä lämmönsiirtimen pintoihin, mikä laskee lämmitystehoa. Tässä tilanteessa mikroprosessori käynnistää sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä ja OPERATi- ON-valo vilkkuu, kunnes sulatus on päättynyt. Lämmitys käynnistyy uudestaan muutaman minuutin kuluttua. (Sulatuksen tarve vaihtelee riippuen sisä- ja ulkolämpötilasta, sekä ulkoilman kosteudesta). LÄMMITYSTEHO Ilmalämpöpumppu lämmittää siirtämällä lämpöenergiaa ulkoilmasta sisäilmaan. Lämmitysteho laskee kun ulkoilma on erittäin kylmää. Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, käytä lämpöpumpun ohella muita lämmönlähteitä. AUTOMAATTINEN TOIMINTA (vain lämpöpumput) 1. Aseta MODE-painikkeesta AUTO 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). NÄYTÖLLÄ NÄKYY VALITTU LÄMPÖTILA Kun haluttu lämpötilan asetus on valittu, ilmastointilaite valitsee joko jäähdytyksen tai lämmityksen riippuen termostaatin asetuksesta ja ympäröivästä huoneilman lämpötilasta. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi asetus. Esimerkki automaattisesta (AUTO) -toiminnosta kun asetuslämpötilaksi on valittu 23 C. 4. Valitse FAN SPEED -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta manuaalisesta asetuksesta. Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön kennon esilämmitys, joka kestää useita minuutteja. Esilämmityksen tarkoituksena on estää 5

8 Ilmastointilaite siirtyy toiminnosta toiseen (jäähdytyksestä lämmitykseen ja päinvastoin) seuraavien vaihtoehtojen mukaan: VAIHE 1: Siirtyy toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on vähintään 3 C. VAIHE 2: Siirtyy toiminnosta toiseen yhden tunnin kuluttua kompressorin pysähdyttyä, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero vähintään 1 C. VAIHE 3: Ei siirry toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välinen ero on alle 1 C. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOIS- TO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (+ tai ) haluamasi lämpötila (väliltä maksimi 30 C ja minimi 16 C). Käytä kosteudenpoisto-toimintoa, kun haluat alentaa huoneen kosteutta. Kun huoneilman asetuslämpötila on saavutettu, kuivausjaksot toistuvat, jolloin laite pysähtyy ja käynnistyy automaattisesti. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti joko pieni tai kokonaan pysähtynyt, jotta huone ei viilene liikaa. Kosteudenpoistotoimintoa ei voi käyttää, jos huonelämpötila on 15 C tai alle. PELKKÄ PUHALLUS Jos haluat vain kierrättää ilmaa, ilman lämpötilantarkkailua, noudata seuraavia ohjeita: 1. Aseta MODE-painikkeesta PUHALLUS (FAN) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA AUTOMAATTINEN NÄYTÖLLE ILMESTYY VA- LITTU LÄMPÖTILA Valitse FAN SPEED -painikkeesta -asento. Laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty mikroprosessori laskee automaattisesti asetuslämpötilan ja huonelämpötilan välistä eroa, ja valitsee automaattisesti sopivan puhallintehon. PELKKÄ PUHALLUS -toiminnossa puhaltimen nopeus säätyy automaattisesti kuten jäähdytystoiminnossa. KUN ASETUSLÄMPÖTILAN JA HUO- NELÄMPÖTILAN VÄLINEN ERO ON: Jäähdytys- ja kosteudenpoistotoiminto Lämmitystoiminto Taulukossa esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi toiminta saattaa toiminto hieman erota taulukosta esitetystä. Kaukosäätimen näytössä näkyy symboli MANUAALINEN VALINTA Jos haluat vaihtaa puhaltimen nopeutta käsivalinteisesti valitse FAN SPEED -painikkeesta haluttu nopeus. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus YÖASETUS-TOIMINTO Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästöä. 1. Aseta MODE-painikkeesta jäähdytys, kosteudenpoisto tai lämmitys. 2. Paina SLEEP-painiketta. 3. Näytölle ilmestyy -merkki. Paina SLEEPpainiketta uudestaan kun haluat vapauttaa yöasetustoiminnon. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? PUHALTIMEN NOPEUS 2 C tai yli Korkea 2 C - 1 C Keski Alle 1 C Pieni 2 C tai yli Korkea Alle 2 C Keski Tässä toiminnossa ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää huoneen haluttuun lämpötilaan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, termostaatti pysäyttää laitteen. Noin tunnin kuluttua yöasetus-toiminnon valinnasta laite muuttaa lämpötila-asetusta alla olevan taulukon mukaisesti. TOIMINTO ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTOS Lämmitys Laskee 1 C Jäähdytys ja kosteudenpoisto Nostaa 1 C 6

9 Kun huonelämpötila saavuttaa uuden asetuslämpötilan, ilmastointilaite pysähtyy. Noin tunnin kuluttua nostaa laite lämpötila-asetusta automaattisesti 1 C jäähdytyksellä ja laskee 1 C lämmityksellä. Toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä. Jäähdytys ja kosteudenpoisto Lämmitys Asetuslämpötila Huonelämpötila Asetuslämpötila Huonelämpötila B) AJASTIN PÄÄLLE 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + ja - (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET- ja CLEAR -painikkeita aktivoidaksesi ajastimen. 1 tunti 1 tunti AIKA 1 tunti 1 tunti AIKA AJASTIMEN ASETUS Kaukosäätimessä on 4 ajastinmahdollisuutta, joista valita. Kaksi päivittäistä ajastinta (T1 ja T2) ja kaksi valinnaista viikonloppuajastinta (WKT1 ja WKT2). Jokainen ajastin voidaan valita painamalla AJASTIN (TIMER) -painiketta (2). Päivittäiset ajastimet T1 ja T2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi. Ajastimen asetukset eivät muutu, ennen kuin siihen asetetaan uudet asetukset. Viikonloppuajastimet WKT1 ja WKT2 voidaan käynnistää ja pysäyttää erikseen kahdeksi ajanjaksoksi, ne ovat toiminnassa vain kahtena päivänä. Nämä ajastimet ovat toiminnassa vain asetuspäivänä ja sitä seuraavan päivän. Seuraavana päivänä klo WKTajastin ei ole enää toiminnassa vaan päivittäinen ajastin aktivoituu uudelleen. WKT1 - toiminnassa asetuspäivänä WKT2 - toiminnassa asetuspäivää seuraavana päivänä 1. Viikonloppuajastimien aikana päivittäiset asetukset eivät ole voimassa. 2. Viikonloppuajastimet täytyy asettaa uudestaan ennen jokaista viikonloppua. A) AJASTIN POIS PÄÄLTÄ 1. Paina AJASTIN (TIMER) - painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET- ja CLEAR - painikkeita kunnes OFF-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. C) PÄIVITTÄISEN KÄYNNISTÄMISEN JA PYSÄYTTÄMISEN ASETTAMINEN (TAI PÄINVASTOIN) 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina SET-painiketta kunnes ON-valinta tulee näkyviin ja vilkkuu. 3. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 4. Paina SET-painiketta uudestaan, OFF valinta vilkkuu. 5. Paina + tai (HOUR) painikkeita kunnes haluamasi ajankohta näkyy näytöllä. 6. Paina SET-painiketta aktivoidaksesi ajastimen. D) AJASTIMEN ASETUSTEN POISTAMI- NEN 1. Paina AJASTIN (TIMER) -painiketta valitaksesi haluamasi ajastimen. 2. Paina CLEAR-painiketta, kun haluat kaikkien ajastinasetusten poistuvan. Jos ajastinasetuksia ei ole asetettu loppuun asti, painamalla SET-painiketta 15:n sekunnin sisällä, asetustoiminto peruuntuu ja viimeksi asetetut ajastimen asetukset jäävät voimaan. 7

10 PUHALLUSILMAN SUUNTAUS VAAKASUORA SUUNTAUS (käsin) Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealla seuraavien kuvien osoittamalla tavalla. PYSTYSUORA SUUNTAUS (kaukosäätimellä) Kaukosäätimestä on mahdollista säädellä suuntaussäleikköä kahdella tavalla: 1. Paina -painiketta käynnistääksesi pyyhkäisytoiminnon. Jos painat painiketta uudestaan suuntaussäleikkö pysähtyy välittömästi. 2. Paina -painiketta liikuttaaksesi suuntaussäleikköä asteittain. Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattuna jäähdyttäessä/ kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet on suunnattu oikealle tai vasemmalle kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi voi pisaroitua ja tippua alas. Älä käännä pystysiivekkeitä käsin, kun ilmastointilaite on käynnissä. PYYHKÄISYTOIMINTO (SWEEP) Suuntaussäleikkö liikkuu automaattisesti ylös ja alas. Puhallusläppä sulkeutuu automaattisesti, kun laite ei ole käynnissä. Lämmitystoiminnon aikana puhaltimen nopeus on alhainen ja läppä on vaaka-asennossa (asento 6), kunnes puhallusilma alkaa lämmetä. Kun puhallusilma on lämmennyt, suuntaussäleikkö ja puhaltimen nopeus asettuvat kaukosäätimen mukaisiin asetuksiin. Käytä vain kaukosäätimen FLAP-painiketta ilmansuuntauksen muuttamiseen. Jos käännät suuntaussäleikköä käsin, säleikön todellinen asento ja kaukosäätimen osoittama säleikön asento eroavat toisistaan. Jos näin käy, pysäytä laite ja odota kunnes puhallusläppä sulkeutuu. Käynnistä laite uudestaan ja läpän asento muuttuu normaaliksi. Kun laite on jäähdytyksellä, älä suuntaa puhallusläppää alaspäin. Kosteutta saattaa kondensoitua puhallusaukkoon ja vettä voi alkaa tippumaan. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen, tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti. Pystysiivekkeet Vasen Oikea 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄH- TYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä valitaksesi halutun toiminnon (JÄÄHDYTYS tai LÄMMITYS) Ylös Läppä Alas Ilman suuntaussäleikkö Ilmastointilaite käynnistyy automaattisella puhallinnopeudella ja pyyhkäisytoiminnolla. Lämpötilaasetukset ovat 22 C jäähdytykselle ja 26 C lämmitykselle. 8

11 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen paina MO- DE-painiketta kynällä, kunnes JÄÄHDYTYS tai LÄM- MITYS -valo sammuu. ILMANSUODATIN Ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana ja se on syytä puhdistaa kun ILMANSUODATIN-valo syttyy (ks. Sivu 1). ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Sähkökatkon sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkönsyöttö palautuu, laite käynnistyy automaattisesti kolmen minuutin kuluttua. Ilman imusäleikkö Ilmansuodatin 1. Tartu ilman imusäleikköön molemmista päistä ja vedä sitä itseesi päin sekä käännä ylös. 2. Ilmansuodatin irtoaa työntämällä sitä kevyesti ylöspäin ja sen jälkeen vetämällä sitä alaspäin. HUOLTO JA PUHDISTUS VAARA Turvallisuutesi vuoksi, varmista että ilmastointilaite ei ole käynnissä ja että sähkönsyöttö on katkaistu, ennen kuin aloitat puhdistamisen. Älä kaada vettä sisäyksikön päälle puhdistaaksesi sen. Tämä aiheuttaa komponenttien kastumisen, josta voi aiheutua sähköiskun vaara. KOTELO JA SÄLEIKKÖ (SISÄYKSIKKÖ) Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö imurin harjaosalla tai käytä puhdistamiseen hieman kosteaa ja pehmeää liinaa. Jos nämä osat ovat tahraisia käytä puhdistamiseen liinaa, joka on hieman kostutettu miedolla puhdistusaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa. Säleikön saa irti, jotta se voidaan pestä vedellä. Toiminnonvalitsin Älä koskaan käytä liuottimia, kemikaaleja tai kovin kuumaa vettä. Jotkut metallireunat ja lämmönvaihtimien lamellit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Lauhduttimen kenno ja muut ulkoyksikön osat on syytä puhdistaa aika ajoin, esim. vuoden välein. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. 9 ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. SUODATTIMEN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN Ilman imusäleikkö Aseta sisäyksikön uraan. Ilmansuodatin 1. Kun asetat suodatinta takaisin paikoilleen, varmistu, että FRONT-merkki on itseäsi päin. Työnnä suodatinta ylöspäin, kunnes se loksahtaa paikoilleen. 2. Kun olet asettanut suodattimen takaisin paikoilleen, sulje imusäleikkö painamalla nuolien osoittamista kohdista. 3. Paina RESET-painiketta sammuttaaksesi ILMAN- SUODATIN-valon, (katso sivu 1).

12 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ Älä tee näin: Älä sulje laitteen ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy laitteen teho laskee, ja se voi vioittua. Älä päästä suoraa auringonvaloa sisälle. Käytä markiisia, sälekaihtimia tai verhoja. Tee näin: Pidä ilmasuodatin aina puhtaana. Tukkeutunut suodatin alentaa laitteen tehoa, Estä jäähdytetyn/lämmitetyn ilman karkaaminen huonetilasta pitämällä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuna. VIANETSINTÄ Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö pää/turva-kytkimestä tai irrottamalla pistoke pistorasiasta vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen kytke sähkö päälle ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: Ilmastointilaite ei toimi ollenkaan Mahdollinen syy: 1. Sähkönsyöttö on poikki. 2. Mahdollinen vikavirtasuoja on lauennut. 3. Verkkojännite on liian alhainen. 4. Käynnistyspainike kaukosäätimessä on OFFasennossa. 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa. Toimenpide: 1. Palauta sähkönsyöttö. 2. Ota yhteys laitteen toimittajaan. 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan. 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta. 5. Vaihda paristot. Häiriö: AJASTIN (TIMER) -valo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Sähkönsyötön häiriö toiminnan aikana. Toimenpide: Paina kaukosäätimen ON/OFF - painiketta. Häiriö: Kompressori käynnistyy mutta pysähtyy pian. Mahdollinen syy: Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa). Toimenpide: Poista este. Häiriö: Heikko jäähdytys- tai lämmitysteho Mahdollinen syy: 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin. 2. Lämmönlähde tai paljon ihmisiä samassa tilassa. 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna. 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä. 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäädytys) tai alhainen (lämmitys). 6. Ulkolämpötila on liian alhainen (lämpöpumput). 7. Sulatusjärjestelmä ei toimi (lämpöpumput). Toimenpide: 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta 6. Käytä lisälämmitintä. 7. Ota yhteys laitteen toimittajaan. Häiriö: Nakuttava ääni Mahdollinen syy: Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys tai lämmitystoiminnon aikana sisäyksikön muoviosat saattavat kutistua tai laajeta. Toimenpide: Tämä on normaalia ja ääni häviää kun asetettu lämpötila saavutetaan. Häiriö: STANDBY-käyntivalo vilkkuu ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: Viallinen sensori. Toimenpide: Ota yhteys laitteen toimittajaan. 10

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL Käyttöohje / ARGO AWR 608-609-612-mallit 2002-04-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET 14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL Käyttöohje / ARGO ASR minisarjan kattokasettimallit / 2002-05-03/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT

KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT KÄYTTÖOHJEET PUHALLINKONVEKTORIT Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja:

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT LÄMPÖPUMPPUMALLIT FCR 512 CL FC 512 HL - FCR 512 HL FCR 518 CL FCR 518 HL FCR 522 CL FCR 522 HL

KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT LÄMPÖPUMPPUMALLIT FCR 512 CL FC 512 HL - FCR 512 HL FCR 518 CL FCR 518 HL FCR 522 CL FCR 522 HL Käyttöohje / ARGO FCR 512-518-522 sekä AFR-509-mallit / 2002-06-18 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT FCR 512 CL FCR 518 CL FCR 522 CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT FC 512 HL - FCR 512 HL FCR 518 HL FCR 522 HL Jäähdytinmalli

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Siirrettävä split ilmastointilaite JÄÄHDYTTIMET

KÄYTTÖOHJEET. Siirrettävä split ilmastointilaite JÄÄHDYTTIMET Käyttöohje / ARGO Ulisse AUR131CL / 2002-07-01 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET Siirrettävä split ilmastointilaite Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA Puhelin 09-290 2240, telefax 09-2901213 www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE AWI826HL AWI835HL AWI8826HL AWI8835HL AWI826HLB AWI835HLB AWI8826HLB AWI8835HLB AWI726HL AWI735HL ML 3.7.2008 v. 1.0 REF09HI REF12HI Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL. LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL. LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys Käyttöohje / ARGO AWR 518-522-mallit 2003-02-24/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN/ KOSTEUDENPOISTOMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto AWR 518CL AWR 522CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys AWR

Lisätiedot

Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 18.7.2007/TS KÄYTTÖOHJEET. Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A

Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 18.7.2007/TS KÄYTTÖOHJEET. Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A Käyttöohje/Argo/AWI 25-35AHL Sivu 1/25 KÄYTTÖOHJEET Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta kylmäainetta R410A NORDIC-INVERTER-ILMALÄMPÖPUMPUT AWI 25AHL+25AHB AWI 35AHL+35AHB Säilytä nämä ohjeet mahdollista

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT (R410A) HSA-094/124HNBE ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT (R410A) HSH-094/124HNBE Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite Argo Ultra KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite Argo Ultra KÄYTTÖOHJE 1 JM 11.5.2011 v. 1.0 Siirrettävä ilmastointilaite Argo Ultra KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu

KÄYTTÖOHJEET. Inverter ilmalämpöpumppu Käyttöohje/Panasonic/CS-E 9-12 DKEW Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Inverter ilmalämpöpumppu CS-E9DKEW CS-E12DKEW CU-E9DKE CU-E12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

AR280P Clockradio Käyttöohje

AR280P Clockradio Käyttöohje AR280P Clockradio Käyttöohje Index 1. Käyttötarkoitus 2. Turvallisuus o 2.1. Tämän käyttöoppaan tarrat o 2.2. Yleiset turvallisuusohjeet 3. Käyttöönoton valmistelu o 3.1. Pakkauksesta purkaminen o 3.2.

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN

ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LUNA KAUKOSÄÄDIN Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Säilytä tämä ohje tallessa vastasta käyttöä varten. SISÄLLYSLUETTELO Kaukosäätimen tekniset tiedot... 1 Käyttöominaisuudet...

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1516-1 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB

Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB 1 Ilmalämpöpumput MSC-GA20VB MSC-GA25VB MSC-GA35VB ML 11.6.2008 v. 1.0 KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL.

KÄYTTÖOHJE VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20. Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 2003-09-29/RTL. KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/kosteudenpoistimet/Vortice Deumido 10-20 sivu 1/1 VORTICE DEUMIDO 10 VORTICE DEUMIDO 20 Maahantuoja: Maahantuoja: Scanoffice Oy Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.fi

Lisätiedot

SAP Flexi Multi Split

SAP Flexi Multi Split PB097:0705 SAP Flexi Multi Split Ilmastointilaite lämmitykseen ja jäähdytykseen Vietämme paljon aikaamme sisätiloissa. Hyvä sisäilma on meille ensiarvoisen tärkeää. Puhdas, oikeanlämpöinen ilma on tärkeä

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE

CS-TE9DKE + CU-TE9DKE Käyttöohje/Panasonic/CS-TE 9-12 DKE Sivu 1/9 KÄYTTÖOHJEET Ilmalämpöpumppu CS-TE9DKE + CU-TE9DKE CS-TE12DKE + CU-TE12DKE. Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä nämä

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM FIN

Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM FIN Suomi 2 Käyttö- ja huolto-ohjeet T100 HTM Yleistä Arvoisa Webasto-asiakas! Olemme iloisia, että valitsit tämän Webasto-tuotteen. Oletamme, että laitteen asentanut korjaamo tai huoltopiste on neuvonut Telestart

Lisätiedot

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje

HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje HAIHDUTTAVA ILMANKOSTUTIN HYDRO 60 Käyttöohje Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED MODE FAN 42HQE009 / 012 C ON OFF FI KÄYTTÖOHJE 42HQE009/012 FI SUOMI Split-malli Hi-Wall sisäyksikkö I F E GR S 42HQE009/012 SISÄLTÖ TURVAOHJEET OSIEN NIMET KÄYTTÖLÄMPÖTILA KÄSIKÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMET JA

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE LASIKERAAMINEN LIESITASO BTO431 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YLEISTÄ Lue ohjekirjaa huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöönottoa. Säilytä ohjekirja tulevaisuudeksi. Sähköasennus on suoritettava

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot