KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A VANTAA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice."

Transkriptio

1 Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa on tekijänoikeuslain mukaan rangaistava rikos. Siirrettävä split ilmastointilaite Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A VANTAA

2 2 SISÄLLYSLUETTELO TUOTESELOSTUS... 3 OHJAUSPANEELI LAITTEEN SIJOITUS SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET TURVALLISUUSOHJEET TÄRKEITÄ NEUVOJA... 4 ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS... 5 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Paristojen asennus... 6 Lämpötila-anturin valinta (Sisäyksikön lämpötila-anturi) Laitteen ohjaus kaukosäätimen avulla KAUKOSÄÄDIN KELLONAJAN ASETTAMINEN... 8 JÄÄHDYTYS... 8 AUTOMAATTINEN TOIMINTA.. 8 KOSTEUDENPOISTO (KUIVAUS) 8 TUULETUS PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA... 8 YÖASETUS-TOIMINTO... 8 AJASTIMEN ASETUS.. 9 YHDEN TUNNIN AJASTIN... 9 ILMAVIRRAN SUUNTAUS KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ HUOLTO JA PUHDISTUS ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ. 11 VIANETSINTÄ TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät laitteen pohjassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinro Sarjanro Hankintapvm Myyjän nimi ja osoite KÄYTETYT HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista toimenpiteistä ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: VAARA Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. VAROITUS Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa henkilön loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Puhelinnumero HUOMAUTUS! Jäähdyttimissä on jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja tuuletus- toiminnot. Näitten toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, johon tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA KÄYTTÖOLOSUHTEET / JÄÄHDYTYS Tämä laite on varustettu -merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: - Matalajännite no. 2006/95/CE. - Elektromagneettisten häiriöiden suojaus no. 89/336 CEE, 92/31 CEE ja 93/68 CEE. Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. MAKSIMI ULKOLÄMPÖTILA 46 C MAKSIMI SISÄLÄMPÖTILA, KUN 32 C SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS ON 45 % MINIMI ULKOLÄMPÖTILA 19 C MINIMI SISÄLÄMPÖTILA, KUN 19 C SISÄILMAN SUHTEELLINEN KOSTEUS ON 55 %

3 TUOTESELOSTUS 3 1 Infrapunakaukosäädin 2 Ohjauspaneeli 3 Ilman puhallusaukko 4 Ilman imuaukko 5 Ulkoyksikkö 6 Taipuisa letkusto 7 Ilmansuodatin 8 Verkkojohto pistokkeineen 9 Kondenssiveden tyhjennysletku 10 Ulkoyksikön kori tai kannatuskonsoli 11 Pikaliitäntöjen kotelo OHJAUSPANEELI LAITTEEN SIJOITUS VAARA JÄÄHDYTINMALLIT 1. Ajastimen (Timer) valo: valo palaa, kun laite toimii ajastimen ohjaamana. 2. Käyntivalo: valo palaa, kun ilmastointilaite on käynnissä. Valo vilkahtaa, kun tieto on siirtynyt kaukosäätimeltä laitteelle. VEDEN PINTARAJAN HÄLYTYS Valo vilkkuu ja laite pysähtyy, jos kondenssiveden pinta noysee ja pumppaussysteemissä on häiriö. 3. Valmius (STAND-BY) valo: valo palaa, kun laitteessa on virta päällä ja laite voi vastaanottaa kaukosäätimeltä komentoja. 4. Vastaanotin: tämä yksikkö vastaanottaa kaukosäätimeltä (lähettimeltä) välittyvät viestit. 5. Käyttökytkin (käyttö ilman kaukosäädintä): paina kytkintä toistamiseen, jolloin toiminto vaihtuu seuraavasti: POIS (OFF) tai JÄÄHDYTYS (COOL). VAARA OFF-asento ei katkaise laitteesta virtaa. Jos haluat kytkeä laitteen pois verkosta irrota pistotulppa pistorasiasta. HUOMAUTUS Jos kaikki merkkivalot vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, joka ei ole käytettävissä (AUTO, lämmitys). Laite ei käynnisty, ennen kuin olet valinnut oiken toiminnon. Laitteen saa asentaa ainoastaan valtuutettu asentaja laitteen mukana seuraavien asennusohjeiden mukaisesti. Älä sijoita ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Tilaan, jossa on palavia höyryjä tai kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Tilaan, joka on erittäin kostea (esim. kasvihuone tai pesula), jolloin laite saattaa joutua alttiiksi vesiroiskeille. Vältä: Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja /huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. Varmistu, ettei sisäyksikön ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Älä peitä verhoilla tai vastaavilla ilman imu ja puhallusaukkoja. Älä myöskään laita laitteen päälle mitään esineitä. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen käyttönottoa Tarkista, että sähköverkon ominaisuudet vastaavat laitteen vaatimuksia eli 220/240 V, 1-vaihe ja 50 Hz. Verkkojohto on erikoisvalmisteinen ja tyyppiä X. Kun tarvitset uuden verkkojohdon, ota yhteys laitteen myyjään. Ennenkuin asetat pistotulpan pistorasiaan, varmistu, että pistorasia on suojamaadoitettu. Varmistu, että virtapiiri, johon laite liitetään, on riittävä kestämään ilmastointilaitteen kuormituksen mukaan lukien mahdolliset muut laitteet (kodinkoneet, valaistus). Tarkista ilmastointilaitteen vaatima maksimi virta laitteen takana olevasta konekilvestä.

4 Käytä 10 A:n hidasta sulaketta. Varmista, että virtakytkimet, sulakkeet, jne ovat riittäviä kestämään laitteen käynnistysvirran (normaalisti yhden sekunnin ajan). Sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. VAROITUS! Ilmastointilaite on varustettu kompressorin suojareleellä, mikä estää kompressorin käynnistymisen uudelleen, kunnes kolme minuuttia on kulunut. TÄRKEITÄ NEUVOJA ULKOYKSIKKÖ 1. Kun siirrät ulkoyksikköä, tartu siihen kantokahvasta älä vedä tai nosta sitä taipuisasta letkusta. 4 TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen toimittajan puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. 2. Älä koskaan anna ulkoyksikön roikkua taipuisan letkun varassa. VAARA Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä asenna laitteen alle sähköisiä laitteita, joita ei ole suojattu vähintään IPX1:n mukaisesti (SUOJAUS PYSTYSUORILTA VESIPISAROILTA). Valmistaja ei vastaa mistään vahingoista, mikäli ne aiheutuvat turvallisuusohjeiden tai Suomen sähköturvallisuusohjeiden noudattamatta jättämisestä. 3. Kun pysäytät ilmastointilaitteen käyttökauden jälkeen, tyhjennä ulkoyksikön kondenssivesi kallistamalla ulkoyksikköä. VAROITUS Älä käytä pistotulppaa laitteen käynnistykseen eikä pysäyttämiseen. Käytä kaukosäätimen ON/OFF -käyttöpainiketta. Älä työnnä mitään ulkoyksikön puhallussäleikköön. Tämä on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi, varsinkin jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 4. Yksiköiden välinen korkeusero saa olla enintään 1500 mm, jos ulkoyksikkö sijaitsee sisäyksikköä korkeammalla.

5 5 ILMASTOINTILAITTEEN ASENNUS Ilmastointilaite koostuu kahdesta toisiinsa taipuisalla letkulla yhdistetystä yksiköstä. Sisäyksikkö sijoitetaan ilmastoitavaan huonetilaan ikkunan, parvekkeen oven tai ulkoseinän läheisyyteen. Ulkoyksikkö, joka tuottaa lämpöä ja jonne sisäyksiössä kondensoitunut vesi pumpataan, sijoitetaan ulos ikkunalaudalle, parvekkeelle tai kiinnitetään seinälle. ULKOYKSIKÖN SIJOITUS Ulkoyksikkö on aina pidettävä pystyasennossa ja vaakasuorassa. Varmistu, ettei ulkoyksikön ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Ulkoyksikön pohjassa takana on uloke, joka estää ulkoyksikön sijoittamisen liian lähelle seinää (min. 3 cm). Minimietäisyydet lähimpään seinään ovat sivuilla 15 cm ja edessä 80 cm. TYYPPI A TYYPIN A ASENNUS Jos huoneessa on parveke tai tarpeeksi syvä ikkunapenkki (min. 25 cm), ulkoyksikkö on helppo sijoittaa niille. Jos ulkoyksikkö sijoitetaan ikkunapenkille, on turvallisuuden takia syytä kiinnittää ulkoyksikön alaosan jalusta ikkunapenkkiin yhdellä M6 x 20 mm ankkuripultilla. Taipuisa letku johdetaan ikkunan tai oven raosta tai tekemällä 25 x 50 mm lovi ikkunan / oven puitteeseen tai karmiin. 2 reikää Ǿ 10 mm TYYPPI B KANNATUS- KORI TYYPIN B ASENNUS (KANNATUSKORIN AVULLA) 1. Kiinnitä kannatuskori ulkoseinään ikkunan alapuolelle. 2. Aseta ulkoyksikkö koriin ja tarkista, että se on vaakasuorassa. TYYPIN C ASENNUS (KANNATUSKONSOLIN AVUL- LA) 2 reikää Ǿ 10 mm 1. Kiinnitä kannatuskonsolin ohjain seinään ikkunan kannatuskonsolin alapuolelle. ohjain 2. Työnnä kannatuskonsoli ulkoyksikön kantokahvaan ja sen jälkeen ulkoyksikön pohjan alle kuvan osoittamalla tavalla. 3. Varmista kannatuskonsolin kiinnitys ulkoyksikön pohjaan ruuveilla viereisen kuvan mukaisesti. 4. Työnnä kannatuskonsoli seinään kiinnitettyyn ohjaimeen. Varmistu, että ulkoyksikkö on vaakasuorassa. KANNATUS- KONSOLI TYYPPI C

6 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENNUS Poista kaukosäätimen takaosan kansi ja tarkista että DIP kytkin on asetettu alla olevan kuvan mukaisesti (kaikki kytkimet ylhäällä). KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Kaukosäädintä käytettäessä osoita lähetinpää kohti sisäyksikön vastaanotinta. SISÄYKSIKKÖ VASTAANOTIN 6 Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkalipaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Näytöllä kellonaika vilkkuu. Paina SEL TYPE painiketta. Kaukosäädin on nyt toimintavalmiina. Paristot kestävät noin kuusi kuukautta riippuen kaukosäätimen käytön määrästä. Poista kaukosäätimen paristot, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Vaihda uudet paristot, kun kaukosäätimen signaalin välittymisen merkki ei enää näy tai signaali ei välity ilmastointilaitteelle. Paristot sisältävät ympäristömyrkkyjä, joten hävitä ne asianmukaisesti jätteenkäsittelyohjeiden mukaan. KAUKOSÄÄDINYKSIKKÖ LÄHETINPÄÄ LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti huoneilman lämpötilaa mittaa ja ohjaa kaukosäätimen lämpötila-anturi (näytöllä on I FEEL kuvake). Tällä toiminnolla ohjataan ilmastointilaitetta huonetilan määrätyn kohdan lämpötilan mukaan eli sieltä, missä kaukosäädin sijaitsee. Kun käytät tätä toimintoa, varmistu ettei kaukosäätimen ja laitteen vastaanottimen välissä ole tiedonsiirtoa haittaavia esteitä. HUOMAUTUS! Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle aina, kun mitä tahansa painiketta painetaan ja automaattisesti viiden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaaman lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Näissä tilanteissa kaukosäätimen ja laitteen mittaamat lämpötilat saattavat erota toisistaan.

7 7 KAUKOSÄÄDIN NÄYTTÖ Tiedot näkyvät ruudussa, kun kaukosäädin on kytketty päälle. Jos kaukosäädin ei ole päällä, vain toiminto, huoneilman lämpötila ja kellonaika ovat näytöllä. Toiminto Automaattinen Jäähdytys Lämmitys Kosteudenpoisto Tuuletus Yöasetus Puhaltimen nopeus I FEEL toiminto käytössä (kaukosäätimen anturi toiminnassa) Näkyy tiedonsiirron aikana Ajastimen toiminto Kellonaika Huoneilman lämpötila Huoneilman asetuslämpötila Automaattinen Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus ANTURI Kaukosäätimen sisällä oleva lämpötilaanturi mittaa huoneilman lämpötilaa. LÄHETIN Merkki ilmestyy näytölle, kun tiedot välittyvät ilmastointilaitteen vastaanottimelle painettaessa jotakin kaukosäätimen painiketta. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Painamalla IFEEL -painiketta saadaan huoneilman lämpötilan ohjauspiste vaihdettua ( kaukosäätimeltä sisäyksikölle tai päinvastoin). LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEET TEMP (viileämpää) Paina tätä painiketta, kun haluat laskea asetuslämpötilaa. TEP + (lämpimämpää) Paina tätä painiketta, kun haluat nostaa asetuslämpötilaa. NÄMÄ PAINIKKEET EIVÄT OLE TOIMINNASSA ON/OFF KÄYTTÖPAINIKE Tämä painike käynnistää ja pysäyttää ilmastointilaitteen. SEL TYPE ASETUS PAINIKE Paina tätä painiketta, kun haluat valita jonkin seuraavista toiminnoista: kellonajan asetus ajastimen asetus Katso yksityiskohdat KELLONAJAN ASETTAMINEN ja AJASTIMEN ASETUS -kohdista. PUHALTIMEN PAINIKE Puhaltimen nopeus määräytyy automaattisesti. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus AJASTIMEN JA KELLONAJAN ASETUSPAINIK- KEET Painamalla + tai -painikkeita asetetaan kellonaika ja ajastimen ajat. Yksityiskohdat löytyvät kohdista KELLONAJAN ASETTAMINEN ja AJASTIMEN ASETUS. YÖASETUS PAINIKE Katso yksityiskohdat "Yöasetus - toiminto" kohdasta. Merkki ilmestyy näytölle ja mikroprosessori muuttaa asetuslämpötilaa energian säästämiseksi, kun laite on jäähdytys- tai kosteudenpoistotoiminnolla. TIMER SEL -PAINIKE (ajastimen toiminnan käynnistys/pysäytys) Painamalla TIMER SEL -painiketta voit tarkistaa ajastimen käynnistys- ja pysäytysajat. Katso yksityiskohdat AJASTIMEN ASE- TUS. TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja (automaattinen vain lämpöpumppumalleissa) (lämmitys vain lämpöpumppumalleissa) kosteudenpoisto (kuivaus) Ilmastointilaite laskee huoneilman kosteutta. jäähdytys Ilmastointilaite jäähdyttää huonetilaa. tuuletus Ilmastointilaite kierrättää huoneilmaa.

8 8 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SEL TYPE asetuspainiketta kolme kertaa. Ainoastaan kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina SET H -painiketta niin useasti kunnes tuntiosoitus on näytöllä oikein. Paina SET M painiketta kunnes minuuttiosoitus on oikein. Kellonaika lakkaa automaattisesti vilkkumasta. JÄÄHDYTYS HUOMAUTUS! Tarkista, että verkkojohdon pistoke on pistorasiassa ja että, sisäyksikön valmius (STANDBY) valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (3) haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU SISÄILMAN LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOISTO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFFkäyttöpainikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista (3) lämpötila. (Valitse väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU SISÄILMAN LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA HUOMAUTUS! Käytä kosteudenpoistoa, kun haluat alentaa huoneilman kosteutta, jos huoneilman lämpötila on yli 15 ºC. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti pieni tai pysähdyksissä, jolloin estetään ylijäähdytys. PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA Automaattinen Valitse FAN SPEED painikkeesta AUTO -asento. Kun AUTO on valittu, laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, mikroprosessori laskee asetusarvon ja huoneen lämpötilan välistä eroa ja valitsee automaattisesti sopivimman puhallintehon. - KUN ASETUSLÄMPÖTILAN PUHALLIN- JA HUONELÄMPÖTILAN ERO ON: NOPEUS - Jäähdytys ja 2 ºC tai sen yli Suuri kosteudenpoisto -toiminnolla Välillä 2-1 ºC Keski Alle 1 ºC Pieni - HUOMAUTUS! Yllä esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi, toiminta saattaa hieman erota edellä esitetystä. KÄSIVALINTAINEN Puhaltimen nopeutta voi vaihtaa käsivalintaisesti valitsemalla FAN SPEED -painikkeesta haluttu puhaltimen nopeus. Suuri Keski Pieni Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästön. 1. Valitse MODE-painikkeesta jäähdytys tai kosteudenpois- YÖASETUS TOIMINTO totoiminto. 2. Paina YÖASETUS -painiketta. 3. Yöasetus -merkki ilmestyy näyttöön. Kun haluat lopettaa yöasetus-toiminnon, paina uudelleen YÖÄSETUS - painiketta. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? Kun asetuslämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. Noin yhden tunnin kuluttua, automatiikka nostaa lämpötilaasetusta 1 ºC. Kun huoneilman uusi lämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. Noin yhden tunnin kuluttua uuden asetusarvon saavuttamisesta laite nostaa jälleen automaattisesti lämpötila-asetusta 1 ºC. Toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä ja on käytännöllinen tarvitessasi vain vähäistä jäähdytystä. LÄMPÖTILAN MUUTOS JÄÄHDYTYKSESSÄ JA KOSTEUDENPOISTOSSA Asetuslämpötila Huoneilman lämpötila TUULETUS TOIMINTO Jos haluat pelkästään kierrättää huoneilmaa ilman lämpötilan säätöä toimi seuraavasti: 1. Paina ON/OFF käyttöpainiketta ja käynnistä ilmastointilaite. 2. Paina MODE-painiketta, kunnes tuuletustoiminnon merkki ilmestyy näytölle 1 tunti 1 tunti AIKA

9 AJASTIMEN ASETUS ILMAVIRRAN SUUNTAUS 9 A) KÅYNNISTYSAJAN ASETUS 1. Paina SEL TYPE -painiketta kerran. ON -merkki ja kellonaika alkavat vilkkumaan. 2. Paina SET H painiketta, kunnes näytöllä on haluttu tuntiosoitus. Paina SET M painiketta, kunnes näytöllä on haluttu minuuttiosoitus. Näytölle palaa automaattisesti kellonaika 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 4. Paina TIMER SEL -painiketta, jolloin ajastimen käynnistysaika aktivoituu. B) PYSÄYTYSAJAN ASETUS 1. Paina SEL TYPE -painiketta kaksi kertaa. OFF -merkki ja kellonaika alkavat vilkkumaan. 2. Paina SET H painiketta, kunnes näytöllä on haluttu tuntiosoitus. Paina SET M painiketta, kunnes näytöllä on haluttu minuuttiosoitus. Kellonaika palaa automaattisesti näytölle 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 4. Paina TIMER SEL -painiketta kaksi kertaa, jolloin ajastimen pysäytysaika aktivoituu. C) VUOROKAUSIOHJELMAN ASETUS 1. Aseta ajastimen käynnistys ja pysäytysajat kohtien A) ja B) mukaan. 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF käyttöpainikkeesta. 3. Paina TIMER SEL -painiketta kolme kertaa, jolloin ajastimen vuorokausiohjelma aktivoituu. HUOMAUTUS Kun ajastimen käynnistys ja pysäytysajat on asetettu, ne voidaan tarkistaa painamalla TIMER SEL painiketta. YHDEN TUNNIN AJASTIMEN ASETUS Valitsemalla tämän toiminnon laite käy vielä yhden tunnin ajan riippumatta siitä onko se käynnissä tai ei. AJASTIMEN ASETUS Paina TIMER SEL painiketta neljä kertaa ja yhden tunnin ajastimen merkki ilmestyy näytölle. AJASTIMEN PERUUTUS Pysäytä laite ON/OFF käyttöpainikkeesta. Odota kunnes sisäyksikkö on pysähtynyt. Käynnistä laite ON/OFF käyttöpainikkeesta. PYSTYSUORA SUUNTAUS Tartu säleikköön ja käännä sitä ylös- tai alaspäin. VAAKASUORA SUUNTAUS Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealle. VAROITUS Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattu jäähdytettäessä tai kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet ovat suunnatut jyrkästi oikealle tai vasemmalle, kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi tippuu lattialle. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavasti: 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄHTYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen, valitse ohjauspaneelin käyttökytkimestä JÄÄHDYTYS (COOL). HUOMAUTUS Ilmastointilaite käynnistyy suurella puhaltimen nopeudella. Sisäilman lämpötilan asetus on 25 ºC. 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen, paina ohjauspaneelin käyttökytkintä, kunnes käyntivalo (OPERATION) sammuu. HUOMAUTUS Sähköhäiriö laitteen käydessä Sähköhäiriön sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkö on jälleen palannut, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen noin 3 minuutin kuluttua. KÄYTTÖPAINIKE

10 10 HUOLTO JA PUHDISTUS VAROITUS Turvallisuutesi takia varmistu, että laite on pysäytetty käyttökytkimestä ja myös verkkojohdon pistoke on irrotettu pistorasiasta, ennenkuin aloitat laitteen puhdistamisen. ULKOYKSIKKÖ (KOTELO JA KENNO) Jotkut metallireunat ja lauhduttimen evät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Tarkista aika ajoin, ettei puhallustai imuaukko ole tukkeutunut ja lauhdutinkenno kovin likainen. Lauhduttimen kenno ja muut osat on syytä puhdistaa säännöllisesti. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. ILMANSUODATIN Ilmansuodatin on syytä tarkistaa ja tarvittaessa puhdistaa vähintään kahden viikon välein. Likainen suodatin laskee ilmastointilaitteen tehoa ja voi aiheuttaa vakavia vaurioita.ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana laitteen etupuolella. ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN Tartu ilmansuodattimen imusäleikön yläpuolella olevaan kahvaan ja vedä sitä ylöspäin. SUODATTIMEN PUHDISTUS SISÄYKSIKKÖ Älä koskaan kaada tai ruiskuta vettä laitteen päälle, koska se vahingoittaa laitteen sisäosia ja voi aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä koskaan käytä liuottimia tai kemikaaleja eikä kovin kuumaa vettä. Kotelo ja säleikkö Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö pölynimurilla tai pyyhi ne hieman kostealla, pehmeällä kangaspyyhkeellä. Tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa paikoiltaan. Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. LAITTEEN SIIRTÄMINEN Pidä ilmastointilaite pystyasennossa mikäli mahdollista siirron ja kuljetuksen aikana. Jos tämä ei ole mahdollista, kallista laite toiselle kyljelleen. Uudella sijoituspaikalla nosta laite pystyasentoon ja odota vähintään 10 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen. ILMASTOINTILAITTEEN VARASTOINTI Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, puhdista suodatin ja tyhjennä sisäyksikön kondenssiveden allas tyhjennysletkusta ja samoin ulkoyksikkö kallistamalla sitä ennen varastointia. Älä irrota taipuista letkustoa ellei se ole aivan välttämätöntä. Jos pikaliittimet joudutaan avaamaan, ne on suljettava hyvin lisävarusteena saatavilla tulpilla, ettei mitään likaa pääse putkistoon. Älä laita mitään painavia esineitä laitteen päälle ja suojaa se kangas- tai muovipussilla. KONDENSSIVEDEN TYHJENNYSLETKU

11 11 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ ÄLÄ TEE NÄIN: Älä sulje ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy, laitteen teho laskee ja se voi vioittua. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon. TEE NÄIN: Pidä ilmansuodatin aina puhtaana. Likainen suodatin laskee laitteen jäähdytystehoa. Estä jäähdytetyn ilman karkaaminen huonetilasta, joten pidä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuina. VIANETSINTÄ VAARA Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, (käyntivalo palaa,mutta ulkoyksikkö ei käynnisty) toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö irrottamalla pistoke vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen laita pistoke takaisin ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos käyntivalo vilkkuu ja samanaikaisesti ilmastointilaite pysähtyy lyhyeksi ajaksi, 1-2 minuutiksi, on syynä liian suuri kondensoituva vesimäärä (erittäin korkea ilman kosteuspitoisuus), jota pumppu ei ehdi pumpata. Jos käyntivalo vilkkuu, ja laite pysähtyy kokonaan on syynä häiriö pumppausjärjestelmässä tai vesiletku on taittunut tai puristuksissa. Ota yhteys laitteen myyjään/ huoltoon. Hätätilanteessa kondenssivesi voidaan johtaa tyhjennysletkusta erilliseen astiaan. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennenkuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: ilmastointilaite ei toimi ollenkaan 1. Sähkönsyöttö on poikki 2. Vuotovirtasuoja on lauennut 3. Verkkojännite on liian alhainen 4. Käyttöpainike on OFF-asennossa 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa 1. Palauta sähkönsyöttö 2. Ota yhteys huoltoon 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta 5. Vaihda paristot Häiriö: STANDBY- valo vilkkuu ja laite ei toimi Viallinen lämpötila-anturi Ota yhteys huoltoon Häiriö: STANDBY ja OPERATION -valo vilkkuvat ja laite ei toimi. 1. Lämmönsiirtimen lämpötila-anturi on viallinen. Ota yhteys huoltoon. - Häiriö: Kompressori käynnistyy, mutta pysähtyy pian. Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa) Poista este Häiriö: heikko jäähdytysteho 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin 2. Lämmönlähde (keitin, sähkölämmitin/ muu sähkölaite) tai paljon ihmisiä samassa tilassa 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäähdytys) 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta Häiriö: nakuttava ääni 1. Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys - toiminnon aikana muoviosat saattavat kutistua. 1. Tämä on normaalia ja ääni häviää hetken kuluttua. HUOMAUTUS Jos OPERATION, TIMER ja STANDBY valot vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, jota ei ole tässä mallissa (AUTO tai lämmitys). Laite toimii, kun valitset oikean toiminnon (jäähdytys, kosteudenpoisto tai tuuletus). LISÄVARUSTEET (TOIMITETAAN TILAUKSESTA) YLIMÄÄRÄINEN KANNATUSKORI TAI KANNATUSKONSOLIN OHJAIN Jos ilmastointilaitetta käytetään useissa eri huoneissa, on mahdollista hankkia ylimääräinen kannatuskori tai kannatuskonsolin ohjain.

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet

Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet Asennus- käyttö- ja huoltoohjeet EC Series Jääpalakoneille Tätä käyttöohjetta päivitetään uusien tietojen ja mallien toteutuksen mukaisesti. Käy tutustumassa uusimpiin käyttöohjeisiin internetsivuillamme.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ

LAITTEEN KUVAUS TÄRKEÄÄ FI Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kuin asennat tai käytät keitintä. Ohjeita noudattamalla saat parhaan mahdollisen tuloksen ja voit käyttää keitintä turvallisesti. LAITTEEN KUVAUS (katso kuvaa

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112

Defensor PH15/PH15A. Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin. Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 Defensor PH15/PH15A Ilmanpuhdistin / haihduttava kostutin Käyttöohjeet 2537403 FI 1112 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 1.1 Aivan aluksi! 4 1.2 Käyttöohjeen merkinnät 4 2 Turvallisuus 6 3 Tuotekuvaus 8

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE BeQuem 20 ARITERM OY Asennus- ja käyttöohje - 17.08.2009-1/24 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTIETOA Yleistä...2 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen...2 Tekniset tiedot...3 Polttimen

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

Käyttö- ja huoltoohjekirja

Käyttö- ja huoltoohjekirja Käyttö- ja huoltoohjekirja Lämmönvaihtimella varustetut moottorit Keskikokoiset dieselmoottorit Beta 43, Beta 50 & Beta 60 1.9.2010 Moottorin tiedot TÄRKEÄÄ: Täytä lomakkeen tiedot ostohetkellä siitä on

Lisätiedot

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B

TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B TOHATSU MFS 30B OMISTAJAN KÄSIKIRJA MFS 30B 30141108 SISÄLLYSLUETTELO : SIVU 1. TOHATSU PERÄMOOTTORISI : ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA 3 2. TEKNISET TIEDOT 4 3. MOOTTORIN OSAT 5 4. MOOTTORIN ASENNUS 6 MOOTTORIN

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit

Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Käyttö- ja asennusohje Kalusteliedet ja kalusteuunit Lue ehdottomasti laitteen käyttö- ja asennusohje ennen laitteen asennusta, liitäntöjen tekemistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C

Käyttöohje. Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Käyttöohje Rider 11 Rider 11 C Rider 13 C Rider 13 AWD Rider 15 C Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 JOHDANTO

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1D41. 1D50. 1D81. 1D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA D4. D50. D8. D90. 43320907-FIN -09.05-0.03 Printed in Germany 33 Uusi HATZ dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin vain määrättyyn

Lisätiedot

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje

Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje Digitaalinen automaattinen verenpainemittari Malli M10-IT Käyttöohje FI IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto...3 Tärkeitä turvallisuustietoja...4 1. Laitteen osat...6 2. Valmistelu...10

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany

KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany KÄYTTÄJÄN OHJEKIRJA 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 433 809 07 -FIN -12.05-0.05 Printed in Germany 33 Uusi HATZ -dieselmoottori on valmiina käyttöösi Laitevalmistaja on suunnitellut ja testannut moottorin

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI

sampo SR1046X R O S E N L E W HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI sampo R O S E N L E W SR1046X HARVESTERI Käyttöohje Sampo-Rosenlew Oy PL 50 28101 PORI ALKUSANAT Tämän kirjan tarkoituksena on auttaa käyttäjää tutustumaan harvesteriin. On tärkeää, että harvesterin käyttäjä

Lisätiedot

Enervent Pingvin Kotilämpö eair

Enervent Pingvin Kotilämpö eair 0.5.05 Enervent Pingvin Kotilämpö eair FIN Asennusohje SUOMI...5 Lue tämä ensin...6 Varoitukset...6 Yleistä...6 Sähkötyöt...6 Sanasto...6 Ennen laitteen asennusta...7 Huomioi ennen asennusta...7 Pingvin

Lisätiedot

CineMate 15/10. home theater system

CineMate 15/10. home theater system CineMate 15/10 home theater system Brugervejledning Bedienungsanleitung Gebruikershandleiding Käyttöohje Manuale di istruzioni Kezelési útmutató Instrukcja obsługi Bruksanvisning Tärkeitä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta.

Käyttöohje. Rider 15Ts AWD. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Rider 15T Käyttöohje Rider 15T AWD Rider 15Ts AWD Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Finnish SISÄLTÖ Sisältö SISÄLTÖ Sisältö... 2 Huoltokirja Luovutushuolto...

Lisätiedot

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups.

DEUTSCH KRUPS ENGLISH ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM. SERIE EA 82xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK. www.krups. KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC PREMIUM SERIE EA 82xx SVENSKA DANSK DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS NEDERLANDS www.krups.com NORSK ITALIANO SUOMI 13 14 12 11 10 15 16 17 18 9 19 8 7 20 21 22 23 1 2 3 4 5 6 KRUPS

Lisätiedot

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas

TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi. Kodin sähköturvallisuusopas TUKES TURVATEKNIIKAN KESKUS PL 123, Lönnrotinkatu 37, 00181 Helsinki Puhelin (09) 61 671, Fax (09) 616 7566 www.tukes.fi Kodin sähköturvallisuusopas 2 3 KODIN SÄHKÖTURVALLISUUSOPAS Esipuhe Sähkön käyttö

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi

Käyttöohje SG11 SG13. Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi Käyttöohje SG11 SG13 Lue käyttöohje huolellisesti ja ymmärrä sen sisältö, ennen kuin alat käyttää konetta. Suomi SISÄLLYSLUETTELO Käyttöohje SG11- ja SG13-kantojyrsimet Johdanto... 2 Asiakkaalle... 2

Lisätiedot

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja

Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI. Omistajan käsikirja Suomi DATA/VIDEOPROJEKTORI Omistajan käsikirja Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, tallent mihinkään hakujärjestelmään eikä lähettää elektronisesti, mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS

Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? VAROITUS Mallin no. PETL84909.0 Sarja no. Kirjoita sarjanumero tyhjälle riville yläpuolelle viittaukseksi. Ennen kuin aloitat KYSYTTÄVÄÄ? Jos Teillä on kysyttävää tai laitteesta puuttuu osia, olkaa hyvä, ja ottakaa

Lisätiedot