KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL"

Transkriptio

1 Käyttöohje / ARGO AWR mallit /RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus AWR 608CL AWR 609CL AWR 612CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Lämmitys Tuuletus AWR 608HL AWR 609HL AWR 612HL Split seinämallin ilmastointilaitteet Maahantuoja: Martinkyläntie 39, VANTAA Puhelin , telefax

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 OSIEN NIMET JA OHJAUKSEN VALINTAKYTKIN 3 LAITTEEN SIJOITUS 4 SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET 4 TURVALLISUUSOHJEET 4 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ 4 KAUKOSÄÄDIN 6 KELLONAJAN ASETTAMINEN 7 JÄÄHDYTYS 7 LÄMMITYS 7 AUTOMAATTINEN TOIMINTA 7 KOSTEUDENPOISTO (DRY) 7 PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA 8 TUULETUS 8 YÖASETUS-TOIMINTO 8 AJASTIMEN KÄYTTÖ 8 - YHDEN TUNNIN VIIVEAJASTIMEN KÄYTTÖ 8 ILMAVIRRAN SUUNTAUS 9 - KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ 9 - HUOLTO JA PUHDISTUS 10 - ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ 11 - VIANETSINTÄ 11 TUOTETIEDOT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät laitteen pohjassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinro Sarjanro Hankintapvm Myyjän nimi ja osoite Puhelinnumero KÄYTETYT HUOMIO-SYMBOLIT Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista tilanteista ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. Jäähdytinmalleissa on jäähdytys,kosteudenpoisto ja tuuletus, kun taas lämpöpumppumalleissa on jäähdytys, lämmitys, kosteudenpoisto ja tuuletus. Näiden toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, johon tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA Tämä laite on varustettu merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: - Matalajännite no. 73/23 EEC ja 93/68 EEC. - Elektromagneettisten häiriöiden suojaus no. 89/336 ECC, 92/31 EEC ja 93/68 EEC. Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin.

3 OSIEN NIMET JA OHJAUKSEN VALINTAKYTKIN 3 SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ KÄYNTI-valo AJASTIMEN valo VALMIUS-valo KÄYNTI-valo AJASTIMEN valo LÄMPÖPUMPPUMALLIT JÄÄHDYTINMALLIT 1. Kaukosäädin 2. Lämpötila-anturi: mittaa huoneilman lämpötilaa kaukosäätimen läheisyydessä ja ilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimen lämpötilan mukaan. 3. Ilman puhallusaukko: jakaa suodatetun ja viileän ilman huonetilaan. 4. Ilman imuaukko: ilma imetään säleikön ja sen takana olevan suodattimen läpi sisäyksikköön. 5. Vastaanotin: tämä yksikkö vastaanottaa kaukosäätimen lähettämät viestit. 6. Taipuisa kondenssivesiletku: poistaa ilmastointilaitteen sisäyksikössä kondensoituneen veden. 7. Kylmäaineputket: kylmäaine kulkee näissä putkissa sisä- ja ulkoyksikköjen välillä. 6. Ohjauksen valintakytkin. ON-asento: tässä asennossa ilmastointilaite toimii kaukosäätimen ohjaamana. Normaalisti kytkimen on oltava tässä asennossa. OFF-asento: siirrä kytkin tähän asentoon, jos et käytä ilmastointilaitetta muutamaan päivään tai pysäytät sen pitemmäksi ajaksi.

4 OFF-asento ei katkaise laitteesta virtaa. Jos haluat kytkeä laitteen pois verkosta kytke virta pois turvakytkimestä tai irrota pistoke pistorasiasta. TEST-asento: tätä asentoa käytetään ainoastaan laitetta huollettaessa, joten älä käytä tätä asentoa normaalissa käytössä. Käynti(OPERATION)-valo: valo palaa, kun ilmastointilaite on käynnissä. Valmius (STANDBY) valo: valo palaa, - lämmitysjakson aikana laitetta käynnistettäessä - kun ulkoyksikön sulatus on käynnissä - kun kaukosäätimeen asetettu lämpötila on saavutettu. Valo sammuu automaattisesti, - kun sulatusjakso on päättynyt - kun lämmitysjakso on päättynyt. Sisäysikön puhallin pyörii pienellä teholla lämmitysjakson aikana tai lämmityksellä, vaikka asetettu lämpötila on saavutettu (lämpöpumput). Ajastimen (TIMER) valo: valo palaa, kun laite toimii ajastimen ohjaamana. LAITTEEN SIJOITUS Suosittelemme, että laitteen asentaa ammattitaitoinen asentaja laitteen mukana seuraavien asennusohjeiden mukaisesti. TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen myyjän puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun tarkoitukseen. Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä asenna laitteen alle sähköisiä laitteita, joita ei ole suojattu vähintään IPX1:n mukaisesti (SUOJAUS PYS- TYSUORILTA VESIPISAROILTA) Valmistaja ei vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden ja Suomen sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. Älä käynnistä/pysäytä laitetta turva-/pääkytkimestä. Käytä kaukosäätimen ON/OFF -käynnistyspainiketta tai sisäyksikön käynnistyskytkintä. Älä työnnä mitään ilmastointilaitteen puhallusaukkonn. Se on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi varsinkin, jos lapsia tai vanhuksia on läsnä. 4 Älä sijoita ilmastointilaitetta seuraaviin paikkoihin: Tilaan, jossa on palavia höyryjä tai kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Tilaan, joka on erittäin kostea (esim. kasvihuone tai pesula), jolloin laite saattaa joutua altiiksi vesiroiskeille. Vältä: Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja /huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen asennusta tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilven vaatimuksia. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Jokainen yksikkö on suojamaadoitettava kunnolla. Sähköistyksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENNUS Liu uta kantta nuolen suuntaan ja poista se. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkalipaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. ACL-painike Paristot kestävät noin kuusi kuukautta riippuen kaukosäätimen käytön määrästä. Poista kaukosäätimen paristot, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Paina ACL-painiketta jollakin ohutkärkisellä työkalulla esimerkiksi kynällä, aina kun olet vaihtanut paristot. (Tämä toimenpide, NOLLAUS, palauttaa asetukset tilaan ennen laitteen käyttöottoa. Tämä on tehtävä aina paristonvaihdon jälkeen.) Vaihda uudet paristot, kun kaukosäätimen merkkivalo ei enää toimi, tai kun kaukosäädin ei enää vaihda ilmastointilaitteen asetuksia.

5 5 LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA (A/C SENSOR) Normaalisti huoneilman lämpötila mitataan kaukosäätimeltä. Paina A/C SENSOR-painiketta ohutkärkisellä työkalulla esimerkiksi kynällä. Näytölle ilmestyy merkki, joka ilmaisee, että sisäyksikön lämpötila-anturi ohjaa laitteen toimintaa huoneilman keskilämpötilan mukaan. 2. Kiinteä asennus - Aloita asennus kohdan 1 ohjeiden mukaisesti. - Poista paristot kaukosäätimestä. - Kiinnitä kaukosäädin paristokotelon reiästä ruuvilla seinään. - Aseta paristot takaisin paikoilleen. -Tarkista vielä, että kaukosäädin toimii moitteettomasti. KAUKOSÄÄDINYKSIKKÖ Normaalissa käytössä on suositeltavaa käyttää kaukosäätimen lämpötila-anturia. Kaukosäädin lähettää lämpötilatiedon sisäyksikölle kolmen minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity siäyksikölle kymmeneen minuuttiin jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaaman lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Näissä tapauksissa kaukosäätimen ja sisäyksikön lämpötiloissa saattaa olla jonkin verran eroa. KAUKOSÄÄTIMEN SIJOITUS Kaukosäädintä voidaan käyttää joko irrallisena tai seinään kiinnitettynä. Jotta ilmastointilaite toimisi kunnolla, ÄLÄ SIJOITA kaukosäädintä seuraaviin paikkoihin: EI Suoraan auringonvaloon. Verhon taakse tai muutoin peitetyksi. Yli kahdeksan metrin päähän laitteesta. Suoraan ilmastointilaitteen ilmavirtaan. Paikkoihin, joissa kaukosäädin kuumentua tai jäähtyä liikaa. Paikkoihin, joissa se voi joutua alttiiksi sähköisille tai magneettisille häiriöille. Paikkoihin, joissa on esteitä kaukosäätimen ja ilmastointilaitteen välillä (Tarkista, että kaukosäätimen viesti välittyy vastaanottimelle kolmen minuutin välein). 1. Käyttö irrallisena (1) ALUSTA LAITTEEN OHJAUS KAUKOSÄÄTIMEN AVULLA Tarkista, että pää-/turvakytkin on ON-asennossa ja ohjauspaneelin käyttökytkin on myös ON-asennossa. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Kaukosäädintä käytettäessä osoita lähetinpää kohti sisäyksikön vastaanotinta. SISÄYKSIKKÖ VASTAANOTIN - Pidä kaukosäädintä suunnitellussa ripustuskohdassa. - Tarkista, että kaukosäätimen käskyt välittyvät ilmastointilaitteeseen tästä kohdasta. LÄHETINPÄÄ - Jos kaukosäädin toimii, kiinnitä kaukosäätimen alustalevy ruuveilla seinään ja ripusta kaukosäädin siihen KAUKOSÄÄDINYKSIKKÖ

6 KAUKOSÄÄDIN 6 NÄYTTÖ Tiedot näkyvät ruudussa, kun laite on kytketty päälle kaukosäätimestä. Jos laite ei ole päällä, ruudulla näkyvät vain valittu toiminto, kellonaika (tunnit ja minuutit) ja huoneilman lämpötila. Toiminto Automatiikka Jäähdytys Lämmitys Lämpötilan asetus näkyy 5 sekunnin ajan Huoneilman lämpötila 1 T VIIVEAJASTIN Kun tätä painiketta painetaan, laite on käynnissä vielä yhden tunnin ajan huolimatta valitusta toiminnosta ja pysäytysajasta LÄMPÖTILA- ANTURI Anturi sijaitsee kaukosäätimen sisällä ja mittaa huoneilman lämpötilaa LÄHETIN Kun painat kaukosäätimen painikkeita, tiedonsiirron merkki ilmestyy näytölle ja muuttuneet asetusarvot välittyvät kaukosäätimeltä ilmastointilaitteen vastaanottimelle. ON/OFF KÄYTTÖPAINIKE Tästä painikkeesta ilmastointilaite käynnistetään (ON) ja pysäytetään (OFF). Viiveajastin Kosteudenpoisto Tuuletus Sisäyksikön anturi mittaa lämpötilaa LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEET (viileämpää) Paina tätä, kun haluat laskea lämpötilaa. Näkyy tiedonsiirrossa (lämpimämpää) Paina tätä, kun haluat nostaa lämpötilaa. Näkyy asetuksen ylä ja alarajalla PUHALLINNOPEUDEN VALINTA Yöasetus Puhaltimen nopeus Automaatti Suuri Keski Pieni Kellonaika tunnit ja minuutit Pyyhkäisy päällä YÖASETUS PAINIKE Katso yksityiskohdat YÖASETUS toiminto kohdasta. Kun painat tätä painiketta JÄÄHDY- TYKSEN, LÄMMITYKSEN tai KOSTEUDEN- POISTON ollessa toiminnassa, yöasetus merkki ilmestyy näytölle, ja kaukosäätimen mikroprosessori muuttaa asetuslämpötilaa energian säästämiseksi. Ajastin pysäyttää Päiväohjelma päällä Ajastin käynnistää Mikroprosessori valitsee automaattisesti nopeuden. Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus AJASTIMEN PAINIKE (Ajastimen asetus) Ajastin pysäyttää Laite pysähtyy asetettuna ajankohtana. Ajastin ohjaa vuorokausiohjelmaa Laite pysähtyy ja käynnistyy, tai käynnistyy ja pysähtyy joka päivä asetettuina ajankohtina. Toiminnon valintapainike Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja. (automaattinen) * Automatiikalla ilmastointilaite laskee asetuslämpötilan ja todellisen lämpötilan välisen eron ja valitsee automaattisesti joko jäähdytyksen tai lämmityksen. (lämmitys)* Ilmastointilaite lämmittää huoneilmaa. (kosteudenpoisto) Ilmastointilaite laskee huoneilman kosteutta. (jäähdytys) Ilmastointilaite jäähdyttää huoneilmaa. (tuuletus) Ilmastointilaite yksinomaan kierrättää huoneilmaa * Vain LÄMPÖPUMPPUMALLEISSA PUHALLUSLÄPÄN PAINIKE Tästä voit käynnistää pyyhkäisytoiminnon Puhallussuunnan valinta (kuusi läpän asentoa) Puhallusläppä liikkuu ylös ja alas automaattisesti. LÄMPÖTILA- ANTURIN VALINTAPAINIKE ALL CLEAR= NOLLAUS- PAINIKE Ajastin käynnistää Laite käynnistyy määrättyyn kellonaikaan. Ajastin ei ole käytössä OHJELMOINTIPAINIKE Seuraavien toimintojen valinta: Kellonajan asetus ON/OFF -ajastin Pysäytysajan asetus (vilkkuu) Käynnistysajan asetus (vilkkuu) Kellonajan asetus (vilkkuu) (Käytä TIME SET painikkeita) Ajastin ei ole käytössä Ajastimen ja kellonajan asetuspainikkeet Painamalla ohjelmointipainiketta saat haluamasi toiminnon näytölle (ainoastaan kellonaika vilkkuu). Katso yksityiskohtaiset ohjeet kohdasta Ajastimen asettaminen. Tuntien asetus Kun haluat valita automaattisen pyyhkäisytoiminnon paina FLAP painiketta. KANSI Kansi avataan liu uttamalla sitä alaspäin Minuuttien asetus

7 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina ohjelmointipainiketta kolme kertaa Kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina HH-painiketta, kunnes tunnit ovat oikein. Paina sitten MM-painiketta, minuuttiosoitus on myös oikein. Kellonaika lakkaa vilkkumasta 10 sekunnin kuluttua. Vain kaksoispiste : jää vilkkumaan. JÄÄHDYTYS Tarkista, että virta on kytketty pää-/turvakytkiestä ja että, sisäyksikön ohjauspaneelin valintakytkin on ON-asennossa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/ OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 30 ºC ja minimi 16 ºC) NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta kiinteästä asetuksesta. LÄMMITYS (Vain lämpöpumppumalleissa) LÄMMITYSTEHO Ilmalämpöpumppu lämmittää siirtämällä lämpöenergiaa ulkoilmasta sisäilmaan. Lämmitysteho laskee ulkoilman lämpötilan laskiessa. Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, käytä lämpöpumpun ohella muita lämmityslaitteita. AUTOMAATTINEN TOIMINTA (Vain lämpöpumput) 1. Aseta MODE-painikkeesta AUTO 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF-painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 30 ºC ja minimi 16 ºC) NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA Kun haluttu lämpötilan asetus on valittu, ilmastointilaite valitsee joko jäähdytyksen tai lämmityksen riippuen termostaatin asetuksesta ja todellisesta huoneilman lämpötilasta. 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. AUTOMATIIKAN TOIMINTA Esimerkki automatiikan (AUTO) toiminnasta, kun huoneilman asetuslämpötilaksi on valittu 23 ºC. HUOMAUTUS Ilmastointilaite siirtyy toiminnosta toiseen (jäähdytyksestä 7 1. Aseta MODE-painikkeesta LÄMMITYS (HEAT) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 30 ºC ja minimi 16 ºC) NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. 5. Paina FLAP-painiketta ja aseta haluamasi puhallussuunta (katso kohta Ilmavirran suuntaus ). Valitse joko automaattinen pyyhkäisy tai yksi kuudesta kiinteästä asetuksesta.! Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön kennon esilämmitys, joka kestää useita minuutteja. Esilämmityksen tarkoituksena on estää kylmä veto. Jakson aikana aikana puhallin toimii erittäin pienellä teholla ja STANDBY-valo palaa. ULKOYKSIKÖN KENNON SULATUS Kun ulkolämpötila on alhainen, huurretta tai jäätä saattaa muodostua ulkoyksikön lämmönsiirtimen pintoihin, mikä laskee lämmitystehoa. Kun jäänmuodostusta ilmenee, mikroprosessori käynnistää sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä ja STANDBYvalo palaa, kunnes sulatusjakso on päättynyt. Lämmitys käynnistyy uudelleen muutamien minuuttien kuluttua. (Sulatuksen tarve vaihtelee riippuen sisä- ja ulkolämpötilasta sekä ulkoilman kosteudesta.) lämmitykseen ja päinvastoin) seuraavien vaihtoehtojen mukaan: -Vyöhyke A: siirtyy toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaero on enemmän kuin 3 ºC. - Vyöhyke B: siirtyy toiminnosta toiseen yhden tunnin kuluttua kompressorin pysähtymisestä, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpö tilaero on välillä 1-3 ºC. -Vyöhyke C: ei siirry toiseen toimintoon, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaero on alle 1 ºC. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOISTO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF-painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista lämpötila, joka on 1-2 ºC korkeampi, kuin huoneilman sen hetkinen lämpötila. (Väliltä maksimi 30 ºC ja minimi 16 ºC). SET TEMP NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA NÄYTÖLLE ILMESTYY HUONEILMAN TODELLINEN LÄMPÖTILA - Kosteudenpoisto ei ole tarkoitettu jäähdytykseen. Jos haluat jäähdytystä, käytä jäähdytystoimintoa, jolloin poistuu myös kosteutta. - Käytä kosteudenpoistoa, kun haluat alentaa huoneilman kosteutta. - Kun huoneilman asetuslämpötila on saavutettu, kuivausjaksot toistuvat, jolloin laite käynnistyy ja pysähtyy automaattisesti. - Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on automaattisesti joko pieni tai erittäin pieni, jolloin käyntijaksot ovat 20 ja 10 sekuntia. - Kosteudenpoisto ei ole mahdollista, jos huoneilman lämpötila 15 ºC tai vähemmän.

8 8 PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA Automaattinen Valitse FAN SPEED painikkeesta AUTO -asento Kun AUTO on valittu, laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on käynnistetty, mikroprosessori laskee asetusarvon ja huoneen lämpötilan välistä eroa ja valitsee automaattisesti sopivimman puhallintehon. Jäähdytystoiminto Kun asetuslämpötilan PUHALLINja huonelämpötilan ero: NOPEUS Jäähdytys ja 2 ºC tai sen yli Suuri kosteudenpoisto 2-1 ºC Keski alle 1 ºC Pieni - Lämmitys 2 ºC tai sen yli Suuri - Alle 2 ºC Keski - Yllä esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi, toiminta saattaa hieman erota edellä esitetystä. KÄSIVALINTAINEN Puhaltimen nopeutta toiminnan aikana voi vaihtaa käsivalintaisesti valitsemalla FAN SPEED -painikkeesta haluttu puhaltimen nopeus. Suuri Keski Pieni JÄÄHDYTYS JA KOSTEUDENPOISTO Asetuslämpötila Huoneilman lämpötila LÄMMITYS (vain lämpöpumppumallit) Asetuslämpötila AJASTIMEN ASETUS Huoneilman lämpötila A) Pysäytysajan asetus (Käynnistyspainike no 3 asennossa OFF ) 1. Paina PROGRAM-painiketta kerran. OFF-merkki ja kellonaika vilkkuvat. 2. Paina HH-painiketta, kunnes tuntinäytöllä on haluttu aika. Paina MM-painiketta, kunnes minuuttinäyttö on oikein. Kellonaika palautuu näytölle 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeesta. 4. Paina TIMER SELECT-painiketta pysäytysajan (OFF) asettamiseksi. YÖASETUS TOIMINTO Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästön. 1. Valitse MODE-painikkeesta jäähdytys-, kosteudenpoisto- tai lämmitys-toiminto. 2. Paina NIGHT SETBACK -painiketta. 3. Yöasetus-merkki ilmestyy näyttöön. Kun haluat lopettaa yöasetustoiminnon, paina uudelleen NIGHT SETBACK -painiketta. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? Tässä toiminnossa, ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää huoneen haluttuun lämpötilaan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, termostaatti pysäyttää laitteen. Noin 30 min. kuluttua yöasetus-toiminnon valinnasta, laite muuttaa lämpötila-asetusta automaattisesti alla olevan taulukon mukaan. TOIMINTO ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTOS Lämmitys Laskee 2 ºC Jäähdytys ja kosteudenpoisto Nostaa 1 ºC Kun huoneilman uusi asetuslämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. Noin 30 min kuluttua uuden asetusarvon saavuttamisesta nostaa laite jälleen automaattisesti lämpötila-asetusta 1 ºC jäähdytyksellä ja vastaavasti laskee 2 ºC lämmityksellä.toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä. B) Käynnistysajan asetus (Käynnistyspainike no 3 asennossa OFF ) 1. Paina PROGRAM-painiketta kaksi kertaa. ONmerkki ja kellonaika vilkkuvat. 2. Paina HH-painiketta, kunnes tuntinäytöllä on haluttu aika. Paina MM-painiketta, kunnes minuuttinäyttö on oikein. Kellonaika palautuu näytölle 10 sekunnin kuluttua. 3. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeesta. 4. Paina TIMER SELECT-painiketta neljä kertaa käynnistysajan (ON) asettamiseksi. C) Vuorokausiohjelman asetus 1. Aseta ajastimen ON ja OFF ajat kohtien A) ja B) mukaan. 2. Käynnistä laite ON/OFF-painikkeesta. 3. Paina TIMER SELECT-painiketta kaksi kertaa vuorokausiohjelman (ON/OFF) asettamiseksi. Voit tarkistaa asettamasi käynnistys- ja pysäytysajat painamalla PROGRAM-painiketta. 1 TUNNIN VIIVEAJASTIMEN KÄYTTÖ Kun tätä painiketta painetaan, huolimatta vali tusta toiminnosta tai pysäytysajasta, laite on käynnissä vielä tunnin ajan ja pysähtyy sen jälkeen.

9 9 VIIVEAJASTIMEN ASETUS Paina 1 HR. TIMER -painiketta. Yhden tunnin viiveajastimen viiveajastimen merkki ilmestyy näytölle. VIIVEAJASTIMEN ASETUKSEN PERUUTUS Pysäytä laite painamalla ON/OFF -käyttöpainiketta. Odota, kunnes sisäyksikkö on pysähtynyt. Paina uudelleen ON/OFF -käyttöpainiketta. Ajastintoiminto on nyt sammutettu ja laite toimii jälleen normaalisti. NÄYTTÖ AJASTIMEN ASETUKSEN JÄLKEEN Puhallusläppä Ilman puhallussäleikkö Alas Ylös HUOMAUTUS! Jos painetaan 1. HR TIMER -painiketta toiminnon sammuttamiseksi yhden tunnin ajastimen ollessa käynnissä ja sen jälkeen painetaan ko. painiketta uudestaan, laite jatkaa toimintaansa sammuen tunnin kuluttua tästä hetkestä. VIIVEAJASTIMEN JA VUOROKAUSIOHJELMAN YHDISTÄMINEN Yhden tunnin ajastin voidaan aktivoida vuorokausiohjelman asettamisen jälkeen. Jäähdytys ja kuivaus Lämmitys Jos painetaan 1. HR TIMER -painiketta, kun vuorokausiajastin on asetettu OFF -asentoon tämä asetus peruuntuu ja 1-tunnin ajastin aktivoituu: laite sammuu tunnin kuluttua. ILMAVIRRAN SUUNTAUS VAAKASUORA SUUNTAUS (käsin) Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealle seuraavien kuvien mukaan. PYSTYSUORA SUUNTAUS (kaukosäätimellä) Varmistu, että kaukosäädin on toiminnassa. Paina puhallusläpän FLAPpainiketta, jolloin läppä alkaa liikkumaan ylös ja alas. Jos haluat pysäyttää läpän liikkeen ja suunnata sen haluttuun asentoon paina uudelleen FLAPpainiketta. Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattu jäähdytettäessä/kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet ovat suunnatut jyrkästi oikealle tai vasemmalle, kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi tippuu lattialle. Pyyhkäisy-toiminto (Sweep) Puhallusläppä liikkuu automaattisesti ylös ja alas. Puhalluksen suuntaus Kun haluat suunnata puhalluksen määrättyyn suuntaan, paina FLAP-painiketta, kunnes puhallussuunta on haluttu. Suositus: - jäähdytys ja kosteudenpoisto, asennot lämmitys, asennot 4-1. Puhallusläppä sulkeutuu automaattisesti, kun laite pysäytetään. Esilämmityksen aikana puhaltimen nopeus on erittäin alhainen ja läppä on vaaka-asennossa (asento 6), kunnes lämmintä ilmaa alkaa virtaamaan ulos. Kun ilma on lämmintä, läpän asento ja puhaltimen nopeus asettuvat kaukosäätimen asetuksiin. Käytä vain kaukosäätimen FLAP-painiketta puhallusläpän suuntauksen muuttamiseen. Jos käännät läppää käsin, läpän todellinen asento ja kaukosäätimen osoitus poikkeavat toisistaan. Jos näin käy, pysäytä laite ja odota, kunnes läppä sulkeutuu. Käynnistä laite uudelleen, ja läpän asento palautuu normaaliksi. Kun laite on jäähdytyksellä, älä suuntaa puhallusta alas, sillä kosteutta saattaa kondensoitua puhallussäleikköön ja vettä alkaa tippumaan puhallusaukosta. Älä käännä puhallusläppää käsin, kun ilmastointilaite on toiminnassa. KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavasti: 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄHTYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen, siirrä ohjauksen valintakytkin ensin OFF -asentoon ja vasta sitten ON -asentoon. HUOMAUTUS Lämpötila-asetus ja puhallinnopeuden asetus ovat automaattisesti samat kuin edellisellä käyttökerralla. Pystysäleikkö Vasemmalle Oikealle

10 10 2. Kun ilmastointilaite on käynnissä Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen, siirrä ohjauksen valintakytkin OFF - asentoon. HUOMAUTUS Sähköhäiriö laitteen käydessä Sähköhäiriön sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkö on jälleen palannut, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen noin 3 minuutin kuluttua. Älä koskaan käytä liuottimia tai kemikaaleja eikä kovin kuumaa vettä. Jotkut metallireunat ja lauhduttimen evät ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Lauhduttimen kenno ja muut osat on syytä puhdistaa aika ajoin ainakin vähintään vuoden välein. Huoltoasioissa ota yhteys laitteen myyjään. Toiminnon valintakytkin ILMANSUODATIN Ilmansuodatin sijaitsee ilman imusäleikön takana ja se on syytä tarkistaa ja puhdistaa vähintään kahden viikon välein. ILMANSUODATTIMEN POISTAMINEN HUOLTO JA PUHDISTUS Turvallisuutesi takia varmistu, että laite on pysäytetty käynnistyskytkimestä ja myös virta on katkaistava pää-/turvakytkimestä, ennenkuin aloitat laitteen puhdistamisen. Älä kaada vettä sisäyksikön päälle, kun puhdistat sitä. Vesi saattaa vahingoittaa sisäyksikön sähkökomponentteja, mistä olla seurauksena sähköiskun vaara. KOTELO JA SÄLEIKKÖ (SISÄYKSIKKÖ) Ilman imusäleikkö Ilmansuodatin Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö pölynimurilla tai pyyhi ne hieman kostealla, pehmeällä kangaspyyhkeellä. Tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa paikoiltaan. Ilman imusäleikön poistaminen ja paikoilleen asetus Avaa imusäleikkö täysin auki, tartu molemmin käsin pidikkeisiin, vedä itseesi päin ja poista säleikkö. Kun asetat säleikön takaisin paikoilleen, pidä sitä vaaka-asennossa, paina yläosan pidikkeet paikoilleen sisäyksikköön ja käännä säleikkö kiinni. 1. Tartu ilman imusäleikköön molemmista päistä ja vedä sitä itseesi päin sekä käännä ylös. 2. Ilmansuodatin irtoaa työntämällä sitä kevyesti ylöspäin ja sen jälkeen vedä sitä alaspäin. ILMANSUODATTIMEN PUHDISTUS Puhdista suodatin ensin pölynimurilla. Jos suodattimeen on tarttunut likaa, pese se lämpimällä vedellä ja miedolla pesuaineella, huuhtele se ja anna kuivua. SUODATTIMEN PAIKOILLEEN ASETTAMINEN Pidikkeet Ilman imusäleikkö Ilman imusäleikkö Ilmansuodatin Imusäleikön peseminen vedellä Puhdista säleikkö pehmeällä pesusienellä tai vastaavalla. Kuivaa säleikkö lopuksi. Tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Sitten huuhtele säleikkö vedellä ja kuivaa se. Työnnä sisäyksikössä olevaan uraan 1. Kun asetat suodatinta takaisin paikoilleen, varmistu, että FRONT-merkki on itseäsi päin. Työnnä suodatinta ylöspäin, kunnes se loksahtaa paikoilleen. 2. Kun olet asettanut suodattimen takaisin paikoilleen, sdulje imusäleikkö painamala nuolien osoittamista kohdista. Puhdasilmasuodatin (STK -ARF4B) Puhdasilmasuodatin suodattaa ilmasta pölyä ja muita hiukkasmaisia epäpuhtauksia sekä laskee hajujen ja tupakansavun määrää.

11 11 Puhdasilmasuodatin ei poista vaarallisia kaasuja eikä höyryjä eikä myöskään korvaa ilmastointia. Ovet tai ikkunat täytyy avata aika ajoin, jos huonetilassa kaasu- tai öljylämmitteisiä laitteita. Muutoin saattaa ääritilanteessa olla tukehtumisvaara. 1. Yksi muovipakkaus sisältää kaksi puhdasilmasuodatinta. 2. Avaa pakkaus vasta ennen sudattimien asennusta, koska suodattimien teho heikkenee, jos niitä säilytetään avattuina pitkiä aikoja. PUHDASILMASUODATTIMEN ASENNUS Puhdasilmasuodattimet asennetaan ilmansuodattimien takapuolelle. 1. Poista ilmansuodatin 2. Asenna puhdasilmasuodatin kuvan osoittamallla tavalla siten, että valkoinen puoli tulee itseesi päin. 3. Aseta ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje imusäleikkö. Puhdasilmasuodatin Etupuoli: valkoinen Takapuoli: musta Puhdasilmasuodatin PUHDASILMASUODATTIMEN UUSIMINEN Suodatin on kertakäyttöinen. Suodatinta ei voida käyttää uudelleen, vaikka se puhdistettaisiin. Uuden puhdasilmasuodattimen voit hankkia laitteen myyjältä ( tyyppi STK-AFR4B) Tarkista suodattimen likaisuus kahden viikon välein. Vaihda uusi suodatin, kun se on tullut niin likaiseksi, että väri on sama kuin Suodattimen vaihto - väritarrassa. ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ ÄLÄ TEE NÄIN: - Älä sulje ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy, laitteen teho laskee ja se voi vioittua. - Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon. Käytä markiisia, sälekaihtimia tai verhoja. TEE NÄIN: - Pidä ilmansuodatin aina puhtaana. Likainen suodatin laskee laitteen jäähdytystehoa. VIANETSINTÄ Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, (OPERATION-valo palaa,mutta ulkoyksikkö ei käynnisty), toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö pää/turva-kytkimestä vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen käännä sähkö päälle ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennenkuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: ilmastointilaite ei toimi ollenkaan Mahdollinen syy: 1. Sähkönsyöttö on poikki 2. Vuotovirtasuoja on lauennut 3. Verkkojännite on liian alhainen 4. Käynnistyspainike on OFF-asennossa 5. Ohjauksen valintakytkin on OFF-asennossa. 6. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa Toimenpide: 1. Palauta sähkönsyöttö 2. Ota yhteys huoltoon 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta 5. Siirrä ohjauksen valintakytkin ON-asentoon. 6. Vaihda paristot Häiriö: OPERATION-käyntivalo vilkkuu ja laite ei toimi Mahdollinen syy: Vika sähköistyksessä Toimenpide: Ota yhteys huoltoon Häiriö: kompressori käynnistyy, pysähtyy pian Mahdollinen syy: Este lauhduttimen edessä (haittaa ilmankiertoa) Toimenpide: Poista este Häiriö: heikko jäähdytys- tai lämmitysteho Mahdollinen syy: 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin 2. Lämmönlähde tai paljon ihmisiä samassa tilassa 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä 5. Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäädytys) tai alhainen (lämmitys) 6. Ulkoläpötila on liian alhainen (lämpöpumppu). 7. Sulatusjärjestelmä ei toimi (lämpöpumput). Toimenpide: 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta 6. Käytä lisälämmitintä (lämpöpumput). 7. Ota yhteys huoltoon (lämpöpumput) Häiriö: nakuttava ääni Mahdollinen syy: Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytys -toiminnon aikana muoviosat saattavat kutistua. Toimenpide: Tämä on normaalia ja ääni häviää hetken kuluttua. - Estä jäähdytetyn ilman karkaaminen huonetilasta, joten pidä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuina.

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET

Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET 14.5.2008 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Käyttöohje/Gree KY-20N siirrettävä ilmastointilaite 1/16 KÄYTTÖOHJE GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Malli KY-20N Maahantuoja: Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA Puhelin 09-290 2240, telefax 09-290 1213

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

S1825 - S1833 - S1847

S1825 - S1833 - S1847 S1825 - S1833 - S1847 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Floor Type

AIR CONDITIONER Floor Type AIR CONDITIONER Floor Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Polish Swedish English Danish Norwegian Finnish KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI KÄYTTÄJÄN OHJE Onnline N09LHE N12LHE Lue tämä käyttöohje Ohjeesta

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot