Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE"

Transkriptio

1 Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG ML v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty. Maahantuoja: Scanoffice Oy Mestarintie VANTAA

2 2 TURVALLISUUSOHJEET Määrittelyt Seuraavat merkit määrittävät ohjeita, joita tulee noudattaa. Tämä merkki ilmoittaa toimenpiteestä, joka on KIELLETTY Nämä merkit ilmoittavat toimenpiteistä, jotka ovat PAKOLLISIA VAARA Tämä merkki varoittaa kuolemanvaarasta tai vakavasta henkilövahingosta. VAROITUS Tämä merkki varoittaa henkilö- tai tuotevahingoista Kaukosäädin Älä käytä ladattavia paristoja (Ni-Cd). Pidä kaukosäädin poissa vauvojen ja pikkulasten ulottumattomissa, etteivät he vahingossa niele paristoja. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ota kaukosäätimen paristot pois. Käytä ainoastaan saman tyypin paristoja ja varmistu, että paristot tulevat oikein päin kaukosäätimeen. Muutoin voi aiheutua teknisiä ongelmia. J Sisäyksikkö Lämpöpumpun saa asentaa tai purkaa vain TUKES:in hyväksymä asennusliike. Virheellinen asennus voi aiheuttaa kylmäainevuodon, sähköiskun tai tulipalon. Ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjääsi tai maahantuojaan. Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä sisäyksikköön. Älä itse korjaa ilmastointilaitetta Ilman sisäänotto Sisäyksikkö Älä asenna lämpöpumppua räjähdystai palovaaralliseen paikkaan. Älä pese ilmalämpöpumppua vedellä, bentseenillä, tinnerillä tai pesupulverilla. Älä käytä ilmalämpöpumppua muuhun tarkoitukseen, esimerkiksi ruokatavaroiden säilyttämiseen. Älä aseta helposti syttyviä tavaroita suoraan ilmavirtaan. Älä oleskele pidempiä aikoja suorassa kylmässä ilmavirtauksessa Huolehdi, että kondenssiveden poisto on yhdistetty kunnolla sisäyksikköön. Vesi voi muuten valua sisäyksiköstä Tuuleta huone säännöllisesti. Sähkönsyöttö Laitteessa ei toimiteta verkkojohtoa, koska se on ulkoa sähköistetty. Älä käsittele ilmastointilaitetta märin käsin. Tämä ilmalämpöpumppu täytyy suojamaadoittaa. Riittämätön suojamaadoitus voi aiheuttaa sähköiskun. Ilman puhallus Ilman sisäänotto Ilman sisäänotto Ilman puhallus Sähkönsyöttö Katkaise virta turvakytkimestä, kun aloitat laitteen puhdistuksen tai minkä tahansa huoltotoimenpiteen. Katkaise virta turvakytkimestä, mikäli lämpöpumppua ei käytetä pitkään aikaan. Tämä laite on varustettu sisäänrakennetulla suojajärjestelmällä. Välttääksesi kuitenkin ilmastointilaitteesi vaurioitumisen, kytke virta pois voimakkaan salamoinnin aikana. Älä koske laitteeseen ukonilman aikana, sillä siitä voi aiheutua sähköisku. 2 Hätä- tai vikatilanteessa katkaise virta turvakytkimestä ja ota yhteyttä jälleenmyyjääsi (jos laitteesta tulee outoa hajua tai palaneen käryä). Ulkoyksikkö Älä työnnä sormia tai vieraita esineitä ulkoyksikköön. Ulkoyksikkö Älä istu tai astu ulkoyksikön päälle tai aseta sen päälle mitään painavia esineitä. Älä koske alumiinisiin lamelleihin Varmistu, että kondenssiveden poistoputki on aiennettu kunnolla. Muutoin voi aiheutua vuotoa. Kun et ole käyttänyt laitetta pitkään aikaan, varmistu, että ulkoyksikön asennusalusta ei ole vaurioitunut

3 3 TUOTEKUVAUS Tätä ilmastointilaitetta ei ole suunniteltu ja varustettu siten, että lapset tai muut asiaankuulumattomat voisivat käyttää sitä ilman valvontaa. Varmistu, etteivät pikkulapset leiki ilmastointilaitteella. Jätehuoltovaatimukset Käytettyjen paristojen käsittely Paristoja ei saa sekoittaa talousjätteeseen vaan ne on toimitettava paristoille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Kiitos, että hankitte Panasonic ilmalämpöpumpun. Sisällysluettelo Turvallisuusohjeet 2 Tuotekuvaus 3 Toimintaolosuhteet 4 Monijärjestelmäkäyttö 5 Laiteen käyttö ja toiminnot 6-7 Puhdistus ja huolto 8 Vianetsintä 9 Pikaopas 10 Laitteen romutus Huomautus: Tämän käyttöohjeen kuvat ovat kuvitteellisia ja voivat siten erota todellisesta laitteesta. Laitteeseen voidaan laitekehityksen vuoksi tehdä muutoksia ilman etukäteisilmoitusta Ohjeet ilmastointilaitteen loppukäyttäjälle Tässä ilmastointilaitteessa oleva viereinen merkki tarkoittaa, että sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa talousjätteeseen. Suomessa on erityismääräykset kylmälaitteiden purkamisesta sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittelystä. Älä yritä purkaa järjestelmää itse. Järjestelmän purkaminen voi aiheuttaa vahinkoa terveydellesi ja ympäristölle. Laitteen purkaminen sekä kylmäaineen, öljyn ja muiden osien käsittely tulee antaa TUKES:in hyväksymän asentajan tehtäväksi voimassa olevien määräysten mukaisesti. Ilmastointilaitteet on käsiteltävä niille tarkoitetussa käsittelylaitoksessa uudelleenkäyttöä, kierrätystä ja talteenottoa varten. Kysy lisätietoja asentajalta, laitteen toimittajalta tai paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta. Älä käynnistä ilmastointilaitetta, kun vahaat lattiaa. Vahauksen jälkeen tuuleta huone kunnolla, ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen Älä asenna laitetta öljyiseen tai savuiseen paikkaan. 3

4 KÄYTTÖOLOSUHTEET Käyttöolosuhteet 4 Pohjoismaisia käyttöolosuhteita varten ulkoyksikköön lisätään sulatusveden keräilyaltaan lämmitysvastus, jolloin lämmitystä voidaan käyttää 20 ºC ulkolämpötilaan saakka. Sisäilma Ulkoilma Lämpötila ºC / Suhteellinen kosteus % Lämpötila ºC / Suhteellinen kosteus% Maksimi lämpötila / jäähdytys 32 / / 25 Minimi lämpötila / jäähdytys Maksimi lämpötila / lämmitys Minimi lämpötila / lämmitys 16 / / / - 24 / / / 80 Pohjoismaisia käyttöolosuhteita varten ulkoyksikköön lisätään sulatusveden keräilyaltaan lämmitysvastus, jolloin lämmitystä voidaan käyttää 20 ºC ulkolämpötilaan saakka. 4

5 5 MONIJÄRJESTELMÄKÄYTTÖ (CU-2E15GBE, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) Kuvaus Yksi ulkoyksikkö on kytketty useampaan sisäyksikköön. SISÄYKSIKKÖ Voit käyttää halutessasi vain yhtä sisäyksikköä kerrallaan tai useampaa sisäyksikköä rinnakkain. Toiminto määräytyy ensiksi käynnistetyn sisäyksikön mukaisesti. Lämmitystä ja jäähdytystä ei voi käyttää rinnakkain samanaikaisesti. Kun POWER-merkkivalo vilkkuu, tarkoittaa se, että sisäyksikkö on valmiustilassa ja vaihtamassa toimintoa. Olohuone Huone A Ulkoyksikkö Huone B VAROITUS ja toiminnot voi asettaa aktiiviseksi, vaikka ilmastointilaite on pysähtynyt. Tässä tapauksessa, kun e-ion valo palaa, laitteen puhallusnopeus on automatiikalla ja puhallusläppä käy pyyhkäisytoiminnolla. toimintoa ei voi aktivoida, jonkin toisen sisäyksikön käydessä lämmityksellä. 5

6 6 LAITTEEN KÄYTTÖ JA TOIMINNOT Auto OFF/ON -käyttöpainike Painiketta käytetään laitteen ohjaamiseen, jos kaukosäädin on kadonnut tai ei toimi. E-ion ilmanpuhdistusjärjestelmä Älä koske käynnin aikana E-ion -suodattimet E-ion moduuli E-ion (ionisaattori) generaattori Toimenpide Toiminto Paina painiketta kerran. Auto-toiminto Paina painiketta Jäähdytys yhtäjaksoisesti kunnes kuulet piip -äänen. Toista vaihe 2. Paina Lämmitys uudestaan kunnes kuulet 2 piip -ääntä ja vapauta painike. Paina ON/OFF-käyttöpainiketta pysäyttääksesi laitteen Etupaneeli Merkkivalot Pystysuora puhallussäleikkö (Vihreä) (Oranssi) (Oranssi)(Oranssi) (Sininen) Käsin säädettävä (Sininen) Vastaanotin Vaakasuora puhallussäleikkö Älä säädä käsin Laitteen käynnistäminen tai Pysäyttäminen sisäyksiköstä Varmista OFF-merkkivalo kaukosäätimen näytöllä, jottet käynnistä/pysäytä laitetta väärin. Lämpötilan asetus Kaukosäätimen näyttö Lämpötilan asetusväli voi vaihdella 16 C ja 30 C välillä Voit säästää energiaa kun käytät suosituksen mukaisia lämpötiloja. LÄMMITYS: 20 C - 24 C. JÄÄHDYTYS: 26 C - 28 C. KOSTEUDENPOISTO: 1 C - 2 C alempi kuin huonelämpötila. Toiminnon valitseminen 6 AUTO - automaattiohjaus POWER-valo vilkkuu, kun ilmastointilaite on automaattiohjauksella. Laite valitsee toiminnon 30 minuutin välein riippuen lämpötilan asetuksesta sekä ulko- ja huonelämpötilasta. (CU-E7HKE-3, CU-E9HKE-3, CU-E12HKE-3, CU-E15HKE-3) Laite valitsee toiminnon 3 tunnin välein riippuen lämpötilan asetuksesta sekä ulko- ja huonelämpötilasta. (CU-2E15GBE, CU-3E18EBE, CU-3E23CBPG, CU-4E27CBPG) HEAT - lämmitys Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön kennon esilämmitys. POWER-valo vilkkuu esilämmitysjakson aikana. COOL - jäähdytys Nauti jäähdytyksen tuottamasta viileästä sisäilmasta. DRY kevyt kuivaus Laite käy kevyellä jäähdytystoiminnolla pitäen ympäristön samalla kuivana.

7 7 PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA (5 nopeutta) AJASTIMEN ASETUS Kun haluat ilmastointilaitteen käynnistyvän tai pysähtyvän määrättyyn aikaan käytä ajastinta. Automatiikalla sisäyksikön puhaltimen nopeus määräytyy automaattisesti käyttötilanteen mukaan. PYSTYSUORAN PUHALLUKSEN SUUNTAUS (Valittavanasi 5 suuntaa). Tuulettaa huonetilaa. AUTO-toiminnassa puhallussäleikkö liikkuu automaattisesti ylös ja alas. Lämmityksellä puhallus asettuu aluksi vaakasuoraan ja kennon lämmettyä puhallus kääntyy automaattisesti alaviistoon. NAUTI PUHTAASTA JA RAIKKAASTA ILMASTA Tästä painikkeesta käynnistetään negatiivisten ionien tuotanto, mikä edistää pölyhiukkasten tarttumista positiivisesti varattuihin e-ion suodattimiin. ILMAN LAADUTARKKAILU Tällä asetuksella ilmanlaatusensori tarkkailee jatkuvasti sisäilman laatua. Kun ilmanlaatu on huono, e-ion toiminto käynnistyy automaattisesti. Valitse tämä asetus, kun haluat mahdollisimman hiljaisen käyntiäänen. SUPERTEHO Superteho mahdollistaa halutun lämpötilan saavuttamisen mahdollisimman nopeasti. ovat käytössä laitteen käydessä ja ne voidaan pysäyttää painamalla vastaavaa painiketta. ja tai ja käytössä samanaikaisesti. ja eivät voi olla voivat olla käytössä, vaikka laite on pysäytetty. Tilanteessa, jolloin e-ion merkkivalo on päällä, laitteen puhallin toimii automatiikalla ja puhalluksen pyyhkäisy on myös toiminnassa. toiminto ei voi olla käytössä laitteen käydessä lämmityksellä 7 Kun haluat pysäyttää käynnistys- tai pysäytysajastimen, paina ensin ON tai OFF ja sitten CANCEL. Kun käynnistysajastin on toiminnassa, laite voi käynnistyä jopa 35 minuuttia ennen asetettua käynnistysaikaa, jolloin asetuslämpötila on saavutettu jo käynnistysajankohtana. Ajastimen toiminta perustuu kaukosäätimen kellonaikaan ja se toistaa siihen asetettua vuorokausiohjelmaa. Katso lisätietoa takasivun kohdasta kaukosäätimen valmistelu ennen käyttöönottoa. Sähkökatkon jälkeen voit palauttaa ajastimen asetukset painamalla painiketta KÄYTTÖVIHJEITÄ HILJAINEN KÄYNTI ja Aseta käynnistys- Aseta haluttu aika Vahvista asetus (ON) tai pysäytys(off) -ajastin Ilman laaduntarkkailu käynnistyy automaattisesti, kun käynnistät laitteen käyttöpainikkeesta. Jos haluat estää tai palauttaa ilmanlaatuohjauksen käynnistymisen laitetta käynnistettäessä, paina painiketta 5 sekunnin ajan. Kun haluat sammuttaa sisäyksikön merkkivalot, paina painiketta 5 sekunnin ajan. Toimi samoin kun haluat palauttaa merkkivalot, Kun haluat lämpötilan osoitukseksi ºC tai ºF, paina painiketta yhtäjaksoisesti 10 sekunnin ajan. Kun haluat käyttää 12 tunnin (am/pm) tai 24 tunnin kellonajan näyttöä, paina CLOCK painiketta noin 5 sekunnin ajan. Paina painiketta, kun haluat peruuttaa kaukosäätimen asetukset. Ei käytössä laitteen normaalikäytössä. Jos nostat lämpötilan asetusta 1 C jäähdytyksellä tai lasket 2 ºC lämmityksellä säästät laitteen energian kulutuksessa 10 %. Jos haluat alentaa energian kulutusta jäähdytyksellä, sulje verhot ja sälekaihtimet, jotka estävät auringonvalon ja lämmön pääsyn sisätilaan.

8 8 YLLÄPITO JA PUHDISTUS Katkaise virta turvakytkimestä tai irrota pistoke pistorasiasta ennen laitteen puhdistusta ja huoltoa. Älä koske alumiinisiin lamelleihin, sillä ovat teräviä ja voivat vahingoittaa sinua. PESUOHJEITA Älä käytä bentseeniä, tinneriä tai hankaavaa pesujauhetta. Käytä saippuaa (ph noin 7) tai mietoa pesuainetta. Älä käytä yli 40 ºC lämpöistä pesuvettä. KÄYTTÖVIHJEITÄ Puhdistamalla suodattimet säännöllisesti parannat laitteen tehoa ja alennat energian kulutusta. Tilaa jälleenmyyjältäsi vuosihuolto. Alumiiniset lamellit ETUPANEELI Nosta ensin ja vedä itseäsi kohti. Pese hellävaraisesti ja anna kuivua. SISÄYKSIKKÖ Pyyhi laite kevyesti pehmeällä, kuivalla pyyhkeellä. e-ion SUODATTIMET Puhdista suodattimet säännöllisesti Pese ja huuhtele suodattimet hellävaraisesti, vahingoittamatta suodattimien pintaa. Kuivaa suodattimet huolella varjossa suojassa tulelta ja auringonpaisteelta. Vaihda uusi suodatin vahingoittuneen tilalle. e-ion GENERAATTORI -YKSIKKÖ e-ion GENERAATTORI Puhdista kuivalla pumpulipuikolla Suositellaan puhdistettavaksi kuuden kuukauden välein. TARKISTUKSET PITKÄN SEISOKIN JÄLKEEN Tarkista kaukosäätimen paristot. Tarkista, ettei ilman imu- ja puhallusaukkojen edessä ole esteitä. Anna laitteen käydä 15 minuuttia. Mittaa lämpötilaero imuilman ja ulospuhalluksen välillä. Jos lämpötilaerot alla olevan mukaisia, laite toimii normaalisti. Jäähdytys 8 C, Lämmitys 14 C tai korkeampi PITKÄN SEISOKIN VALMISTELU Käytä laitetta lämmityksellä 2-3 tunnin ajan, jolloin se kuivuu. Pysäytä laite kaukosäätimestä ja katkaise virta lopuksi turvakytkimestä. Poista 8 kaukosäätimen paristot. KÄYTÖN KESKEYTYS Pysäytä laite ja katkaise virta turvakytkimestä seuraavissa tilanteissa sekä ota yhteys jälleenmyyjääsi. Epänormaalia ääntä laitteen käydessä. Vesivuotoa sisäyksiköstä. Sulake palaa tai vikavirtasuoja laukeaa useita kertoja. Mitään ei tapahdu vaikka mitä tahansa painiketta painetaan.

9 VIANETSINTÄ Seuraavat ongelmat eivät välttämättä ilmennä vikaa Ongelma Aiheuttaja Sisäyksiköstä näyttää tulevan sumua Laitteesta kuuluu veden virtausta muistuttava ääni. Huoneessa on omituinen haju. Puhaltimen nopeuden ollessa automatiikalla sisäyksikön puhallin pysähtyy aika ajoin. Ilmaa virtaa laitteesta, vaikka se on pysähtynyt Ilmastointilaite käynnistetään uudelleen, mutta se ei käynnisty heti, vaan muutaman minuutin kuluttua. Ulkoyksiköstä tulee vettä tai vesihöyryä. Ajastimen merkkivalo palaa koko ajan. Laite käynnissä merkkivalo vilkkuu ja sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä. Lämmitystoiminnolla sisäyksikön puhallin saattaa välillä pysähtyä. Virran merkkivalo vilkkuu ennen kuin laite käynnistetään. Laitteesta kuuluu paukahtelevaa ääntä. Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoon Ongelma Tarkista Ilmastointilaite ei jäähdytä eikä lämmitä tehokkaasti. Ilmastointilaitteesta kuuluu kovaa ääntä sen käydessä. Kaukosäädin ei toimi. (sen näyttö on himmeä tai se ei lähetä signaalia). Ilmastointilaite ei käy. Patrol sensorin tai e-ionin merkkivalo vilkkuu. Laite pysähtyy ja ajastimen merkkivalo vilkkuu Ilman sisältämä vesihöyry kondensoituu huoneilmaa jäähdytettäessä Tämä ääni aiheutuu kylmäaineen virtauksesta laitteessa. Se voi olla kosteudesta johtuva haju, joka tulee seinistä, matoista, huonekaluista tai vaatteista. Tämän tarkoituksena on ympäristöstä erittyvien hajujen poistaminen. Sisäyksikköön jäljelle jäänyt lämmin ilma purkautuu. (max. 30 sekuntia) Kompressorin suojarele estää välittömän uudelleen käynnistämisen. Odota kunnes laite käynnistyy Jäähdytys- ja kuivaustoiminnoissa ulkoyksikön kylmille putkipinnoille kondensoituu vettä. Ajastin toistaa samaa vuorokausiohjelmaa, kun laite on ajastinohjauksessa. Ulkoyksikkö on sulatuksella, jolloin sulatusvesi valuu keräilyaltaaseen ja edelleen ulos. Odota, kunnes sulatusjakso päättyy. Tämän tarkoituksena on välttää ilman kylmäpuhallus lämmityksen aikana. Tämä on valmistelutoimenpide laitteen ollessa asetettuna käynnistysajastimelle. Ääni johtuu laitteiston laajenemisesta/supistumisesta jonka lämpeneminen/ jäähtyminen aiheuttaa. Onko lämpötilan asetus oikein? Ovatko kaikki ikkunat ja ovet suljetut? Ovatko ilmansuodattimet likaiset? Onko ulkoyksikön imu- ja puhallusaukkojen edessä ilmavirtausta haittaavia esteitä? Onko laite asennettu vaakasuoraan? Onko sisäyksikön etupaneeli kunnolla suljettu? Aseta kaukosäätimen paristot kunnolla. Vaihda uudet paristot. Onko sulake palanut tai mahdollinen vikavirtasuoja lauennut? Ovatko ajastimen asetukset oikein? Paina PATROL tai e-ion-painiketta kaksi kertaa. Jos patrol sensorin tai e-ioninmerkkivalo vilkkuu edelleen ota yhteys jälleenmyyjääsi. HUOMAUTUS 9 Paina 5 sekuntia Paina 5 sekuntia kuittaukseksi Paina, kunnes kuulet piip äänen ja kirjoita vikakoodi muistiin Riippuen vikakoodista laitetta voidaan käyttää väliaikaisesti (kuuluu 4 piip ääntä). 9

10 10 PIKAOPAS Vedä ulos. Aseta 3 AAA tai R03 tyyppistä paristoa (käyttöikä n. vuosi). Sulje kansi. Paina kellonajan -asettamispainiketta (CLOCK). Aseta kellonaika. Valitse toiminto. AUTO LÄMMITYS JÄÄHDYTYS KUIVAUS Käynnistä/pysäytä laite. Aseta haluamasi lämpötila. 10

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE

HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE 1 ML 6.6.2011 v. 1.0 HPB 300 ASENNUS JA KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje

Greenline HE C6-C11 E6-E17 Käyttöohje Greenline HE C6-C11 E6-E17 6 720 641 855-01.1I Käyttöohje 6 720 645 298 (2010/11) fi Tietoja Tietoja IVT Greenline HE on varustettu uusimman sukupolven matalaenergialämpöpumpuilla sekä kylmällä että lämpimällä

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu

161 502 09-1 2011-08-09. Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir. Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110. Ulkoilmalämpöpumppu 161 502 09-1 2011-08-09 Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir Malli 105 I 107 I 110 Polar Edition 107 I 110 Ulkoilmalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje CTC EcoAir 105 I 107 I 110 CTC EcoAir Polar Edition 107

Lisätiedot

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Hoito-ohje DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA920 Danfoss A/S pidättää oikeudet osien ja teknisten tietojen muutoksiin ilman

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

Käyttöohje. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 nilan Compact P MLP nilan Compact P MLP Käyttöohje 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Yleisiä tietoja ennen asennusta Asennusohje on yritetty tehdä

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot

Käyttöohjekirja NIBE F750

Käyttöohjekirja NIBE F750 Käyttöohjekirja Poistoilmalämpöpumppu LEK UHB FI 1121-1 031948 Yksityiskohtainen selostus painikkeiden toiminnoista löytyy sivulla 12. Valikoiden selaaminen ja asetusten tekeminen on selostettu sivulla

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot