LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie Vantaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa"

Transkriptio

1 LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie Vantaa

2 Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen sijoitus...6 Lauhdutusilmaletku...6 Sähköistys...7 Laitteen siirtäminen...7 Käyttö...8 Ohjauspaneeli...8 PÄÄLLE/POIS -näppäin...8 TOIMINTO -näppäin...9 TUULETTIMEN NOPEUS -näppäin...9 ASETA LÄMPÖTILA -näppäin...9 AJASTIN-näppäin...9 Ilmavirran suuntaaminen...9 Kauko-ohjain (AUTO-TOIMINTO) Kauko-ohjain (KOSTEUDENPOISTO/JÄÄHDYTYS) Kauko-ohjain (AJASTIN/TUULETIN-TOIMINTO) Puhdistus ja huolto Laitteen pinta Ilmansuodatin Kondenssiveden poistaminen Vianetsintä Tekniset ominaisuudet Huomio! Lue tämä ohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Kiinnitä erityistä huomiota kohtiin, joissa on joku seuraavista merkeistä: tarkoittaa asioita tai ohjeita, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kuoleman tai vakavan vaaran tarkoittaa asioita, jotka voivat aiheuttaa vakavia seurauksia, jos ohjeita ei noudateta 2

3 Turvaohjeet Ilmastointilaitetta saavat käyttää vain aikuiset. Älä anna lasten leikkiä sillä. Älä aseta painavia tai kuumia esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä suihkuta deodoranttia, hyönteismyrkkyä tai vastaavaa ilmansuodattimiin tai jäähdytyskennoon. Älä sijoita laitetta tilaan, jonka ilmassa on palavia tai syövyttäviä kaasuja. Älä yritä käynnistää vioittunutta laitetta tai jos verkkojohto on vioittunut, vaan ota heti yhteys laitteen toimittajaan. Älä pistä pistoketta pistorasiaan märin käsin. Älä varastoi tai käytä bensiiniä tai muita syttyviä höyryjä tai nesteitä tämän tai muiden laitteiden läheisyydessä. Haihtuvat höyryt saattavat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen vaaran. 3

4 Huomioitavaa laitteen käytössä Kun laite on pysäytetty, odota vähintään 5 minuuttia ennen kuin käynnistät laitteen uudelleen, sillä muutoin kompressori rasittuu ja saattaa vahingoittua. Älä kallista laitetta 35 enempää liikutellessasi sitä. Älä koskaan käytä verkkojohdon pistotulppaa laitteen käynnistämiseen tai pysäyttämiseen, vaan käytä PÄÄLLE/POIS -painiketta (ks. sivu 8). Älä saata laitetta alttiiksi vesiroiskeille. Varmista, ettei laitteen ympärillä ole ilmankiertoa haittaavia esteitä. Älä peitä laitteen imu- ja puhallusaukkoja verhoilla tai vastaavilla. Kuuman lauhdutusilman on päästävä poistumaan vapaasti ulkoilmaan. Laite on suunniteltu vain koti- ja toimisto- ja kesäasuntokäyttöön. Pidentääksesi laitteen käyttöikää tyhjennä kondenssivesi, jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan. Noudata laitteen asennuksessa ja liitännässä tämän käyttöohjeen määräyksiä. Ohjeiden noudattamatta jättämisestä tai rikkomisesta seuraa takuun peruuntuminen. 4

5 Laitteen osat ja rakenne Laitetoimitus sisältää seuraavat osat: 1 kpl siirrettävä ilmastointilaite 2 kpl lauhdutusilmaletkun liitinkappale 1 kpl lauhdutusilmaletkun suutin 1 kpl lauhdutusilmaletku 1 kpl kaukosäädin 1 kpl käyttöohje 2 kpl patteri 1 kpl vesiastia Jos joku yllä olevan luettelon mukainen osa puuttuu, ota välittömästi yhteyttä laitteen toimittajaan. LAITTEEN RAKENNE 1 Ohjauspaneeli 2 Ilman ulostuloaukko 3 Kädensijat 4 Pyörät 5 Ilmansuodatin 6 Ilmanottoaukko 7 Ilmanpoistoputken lähtöyhde 8 Sähköjohdon pidike 9 Vesitulppa 10 Sisempi liitinkappale asennettavaksi ilmanpoistoputkeen (11) ja ilmanpoistoputken lähtöyhteeseen (7) 11 Lauhdutusilmaletku 12 Lauhdutusilmaletkun suutin 13 Veden tyhjennysastia 14 Kaukosäädin 5

6 Ilmastointilaitteen asennus LAITTEEN SIJOITUS Ilmastointilaite sijoitetaan ilmastoitavaan huoneeseen tasaiselle alustalle, jotta vältytään mahdollisilta kondenssiveden vuodoilta. Sekä laitteen takana sijaitseva imusäleikkö että etuosan puhallusaukko on pidettävä vapaana esteistä, jotta ilma pääsee vapaasti kiertämään ilmastointilaitteessa. Laite on suojattava vesiroiskeilta ja -pisaroilta (suihku, kosteat vaatteet, jne.) sekä lämmönlähteiltä ja suoralta valolta. LAUHDUTUSILMALETKU Lauhdutusilmaletkun rakosuutin voidaan sijoittaa ikkunan tai oven rakoon, jolloin laite on helppo siirtää paikasta toiseen. On tärkeää myös estää lauhdutusilman pääsy takaisin huonetilaan joko sulkemalla muu osa aukosta sälekaihtimilla tai muulla sopivalla tavalla. Laite voidaan asentaa myös kiinteästi ikkunan tai seinän läpivientinä. 1. Lauhdutusilman poistaminen ikkunan kautta Avaa ikkunaa ja sovita lauhdutusilmaletkun suutin ikkunanrakoon. 2. Lauhdutusilman poistaminen oven kautta Avaa ovea sovittaaksesi lauhdutusilmaletkun suutin ovenväliin. Kun et käytä laitetta pidempään aikaan, poista lauhdutusilmaletku laitteesta ja varastoi se huolella. 6

7 Ilmastointilaitteen asennus LAUHDUTUSILMALETKU 1. Lauhdutusilmaletkun pituutta voi säädellä 0,5 m ja 1,5 metrin välillä. Laite toimii sitä tehokkaammin, mitä lyhyempi putki on. 2. Varmistu ettei lauhdutusilmaletku ole vääntynyt. Jos putki on vääntynyt, lämmin ilma virtaa takaisin ja laite lämpenee. Laite sammuu tällöin automaattisesti. 3. Älä käytä muiden laitteiden lauhdutusilmaletkuja tai pidennä putken pituutta muilla putkilla. Tällöin laitteen teho alenee. SÄHKÖISTYS Ennen kuin kytket ilmastointilaitteen verkkojohdon pistotulpan pistorasiaan varmistu, että: sähköverkon jännite on V ja taajuus 50 Hz pistorasia, johon laite liitetään on suojamaadoitettu LAITTEEN SIIRTÄMINEN Ennen laitteen siirtämistä kytke virta pois laitteesta PÄÄLLE/POIS -kytkimestä ja sen jälkeen irrota pistotulppa pistorasiasta. Laite on helppo siirtää pyörillä huoneesta toiseen. Älä siirrä laitetta vetämällä sitä verkkojohdosta. 7

8 Käyttö OHJAUSPANEELI Laitteen toiminta-ala jäähdyttämiseen ja kosteudenpoistoon on 15~35 C. PÄÄLLE/POIS -NÄPPÄIN (ON/OFF) Paina PÄÄLLE/POIS -näppäintä virran ollessa kytkettynä, niin laite käynnistyy AUTO-toiminnolla. Paina PÄÄLLE/POIS -näppäintä laitteen ollessa päällä, niin se sammuu ja ajastimen asetukset peruuntuvat, muut valinnat (toiminnon tila, lämpötila ja tuulettimen nopeus) säilyvät laitteen muistissa. Paina PÄÄLLE/POIS -näppäintä kun laite on valmiustilassa, niin laite käynnistyy välittömästi viimeisten asetusten mukaisesti. Aikaisemmat ajastimen asetukset peruuntuvat. 8

9 Käyttö TOIMINTO-NÄPPÄIN (MODE) Paina TOIMINTO-näppäintä, niin saat valituksi toiminnon: AUTO, JÄÄHDYTYS, KOSTEUDENPOISTO tai TUULETIN. Ohjauspaneelin näytössä näkyy valitsemasi toiminto. TUULETTIMEN NOPEUS -NÄPPÄIN (SPEED) Paina TUULETTIMEN NOPEUS -näppäintä, niin saat valituksi tuulettimen nopeuden: hiljainen, keskitaso, nopea. Ohjauspaneelin näytössä näkyy valitsemasi nopeus. ASETA LÄMPÖTILA -NÄPPÄIN (TEMP. UP / TEMP. DOWN) Paina NUOLI YLÖS tai NUOLI ALAS -näppäimiä halutun huonelämpötilan saavuttamiseksi. Näytössä näkyy valitsemasi lämpötila, joka voi vaihdella 15~35 C välillä. Kun laite käy AUTO-toiminnolla oletusarvona on 23 C. AJASTIN-NÄPPÄIN (TIMER) AUTO OFF Kun laite on käynnissä paina AJASTIN-näppäintä halutun sulkemisajankohdan saavuttamiseksi. Aika voi vaihdella 0,5 ja 12 tunnin välillä. Ajastimen valinta näkyy ohjauspaneelin näytössä. AUTO ON Kun laite on valmiustilassa paina AJASTIN-näppäintä halutun käynnistysajankohdan saavuttamiseksi. Aika voi vaihdella 0,5 ja 12 tunnin välillä. Valinta näkyy ohjauspaneelin näytössä. ILMAVIRRAN SUUNTAAMINEN Vaakasuuntaus: Käännä vipua ilmaritilässä (kuva A) säätääksesi ilmavirtaa haluttuun suuntaan. Pystysuuntaus: Käännä ilman puhallussäleikköä (kuva B) säätääksesi ilmavirtaa haluttuun suuntaan. 9

10 Käyttö KAUKO-OHJAIN AUTO-TOIMINTO 10

11 Käyttö KAUKO-OHJAIN KOSTEUDENPOISTO JÄÄHDYTYS 11

12 Käyttö KAUKO-OHJAIN AJASTIN TUULETIN-TOIMINTO 12

13 Puhdistus ja huolto LAITTEEN PINTA Sammuta laite ennen puhdistamista ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta välttääksesi sähköiskun vaaran. Älä käytä bentseeniä, tärpättiä, kemiallisia liuottimia, hiovia pesuaineita tai kuumaa vettä laitteen puhdistamiseen, koska tällöin laitteen pinta voi vahingoittua. Puhdista laitteen pinta nihkeällä pyyhkeellä ja kuivaa pinta sen jälkeen kuivalla pyyhkeellä. ILMANSUODATIN Jos ilmansuodatin on täynnä pölyä ilmavirran teho alenee. Suositus normaali kotiolosuhteissa suodattimen puhdistamiseksi on kerran kahdessa kuukaudessa. 1. Avaa ilmansuodatin Poista suodatin ilmanottoaukosta (ks. sivu 5). 2. Puhdistus Pese suodatin upottamalla se varovasti n. 40 C veteen, jossa on mietoa puhdistusainetta. Huuhtele suodatin huolella ja anna sen kuivua perusteellisesti varjoisassa paikassa. 3. Suodattimen paikalleen asettaminen Aseta suodatin takaisin ilmanottoaukkoon (ks. sivu 5). 13

14 Puhdistus ja huolto KONDENSSIVEDEN POISTAMINEN Kun laite toimii JÄÄHDYTIN-toiminnolla (ilman suhteellisen kosteuden ollessa erittäin korkealla tasolla, RH > 60 %) kondenssivesi valuu vesiastiaan. Kun vesiastia on täynnä, äänimerkki soi 20 kertaa ja ohjauspaneelin näytöllä näkyy virhekoodi "E4". Jäähdytinjärjestelmä lakkaa toimimasta ja tuuletin pysähtyy automaattisesti 3 minuutin kuluttua. Toimi seuraavien ohjeiden mukaisesti tyhjentääksesi vesiastian: Kondenssiveden tyhjennys vesiastian kanssa 1. Sammuta laite ja vedä pistotulppa irti pistorasiasta välttääksesi sähköiskun vaaran. 2. Aseta vesiastia vaakatasossa tyhjennysaukon alle. 3. Irrota tyhjennysputkesta vesitulppa ja muovinuppi. Kondenssivesi virtaa ulos automaattisesti. 4. Kun vesiastia on täynnä kiinnitä vesitulppa tyhjennysaukkoon ja tyhjennä vesiastia. 5. Toista vaiheet 2,3,4 kunnes laite on tyhjentynyt vedestä. 6. Aseta vesitulppa paikoilleen. 7. Asenna tyhjennysputki kiertämällä muovinupista. 8. Käynnistä laite uudestaan. 14

15 Puhdistus ja huolto KONDENSSIVEDEN POISTAMINEN Jatkuva tyhjennys 1. Irrota vesitulppa ja muovinuppi ja säilytä ne myöhempää käyttöä varten. 2. Asenna tyhjennysputki tyhjennysaukkoon ja vesi virtaa ulos automaattisesti. 3. Jos haluat pidentää tyhjennysputkea, voit käyttää 18 mm (halkaisija) muoviputkea ja liittää sen tyhjennysputkeen. Pidentääksesi laitteen käyttöikää tyhjennä kondenssivesi vesi laitteen ollessa käyttämättömänä pidempään. Laitteessa käynnistyy automaattisesti kuivaussysteemi, kun sitä käytetään yhtäjaksoisesti pidempiä aikoja. Huomioi vesi-indikaattorin ilmoitus, ja tyhjennä vesi ajoissa. 15

16 Vianetsintä Ennen ottamista yhteyttä laitteen toimittajaan, tarkista: ONGELMA SYY RATKAISU Laite ei toimi Laite lakkaa toimimasta Jäähdytin-toiminnossa kylmää ilmaa ei tule Kosteudenpoistotoiminnossa kylmää ilmaa ei tule ulos Virhekoodi E3 Vika virtalähteessä 1. Laitetta ei ole kytketty virtalähteeseen 2. Viallinen pistoke tai pistorasia 3. Sulake tai johto viallinen Ajastin on päällä tai huoneen lämpötila on alhaisempi kuin asetettu lämpötila 1. Huoneen lämpötila on alhaisempi kuin asetettu lämpötila 2. Haihdutin on jäässä Poista ilmansuodatin. Haihdutin on tiivistänyt sen pinnalle jäätä Ilmapoistoputken pää on tukkeutunut 1. Kytke laite kunnolla virtalähteeseen 2. Ota yhteys laitteen myyjään 3. Ota yhteys laitteen toimittajaan sulakkeen vaihtoa varten (sulake 3,15 A 250 V) Ota ajastin pois päältä tai odota, että se käynnistyy automaattisesti 1. Normaali ilmiö 2. Laite on sulatuksella - se käynnistyy, kun laite on sulanut Laite on sulatuksella - se käynnistyy, kun laite on sulanut Poista tukkeuma Virhekoodi E4 Vesiastia on täynnä Tyhjennä vesiastia Jos vikaa ei löytynyt tai se ei korjaantunut, niin irrota laite pistorasiasta ja ota yhteys laitteen toimittajaan. 16

17 Tekniset ominaisuudet MALLI Jäähdytysteho Kosteudenpoistoteho LINDA KY-26/A 2600 W 1,7 l/h Ilmavirta 320 m 3 /h Verkkoliitäntä Äänitaso, maksimi Paino 230/50/1 V-Hz-vaihe 52 db(a) 28 kg Mitat (laite / pakkaus) mm 738 x 446 x 377 / 780 x 460 x 450 Kylmäaine R407C Käyttötilatilavuus 18 m 2 Energialuokka C Huom! 1. Yllä oleva jäähdytyskapasiteetti on mitattu ympäristön lämpötilan ollessa DB 30 C, WB 25,5 C (sisä- ja ulkolämpötila sama, DB = kuivalämpötila, WB = märkälämpötila). 2. Äänitaso on mitattu metrin päässä laitteesta sen toimiessa jäähdyttimenä. 3. Tuulettimen tehon kulutus on mitattu sen toimiessa kovimmalla nopeudella. 17

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ:

LAF 30 KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: FI KÄYTTÄJÄN OHJEET Kosteudenpoistaja ammattikäyttöön TÄRKEÄÄ: Lue nämä ohjeet ennen tuotteen käyttämistä. Säilytä ohjeet myöhempää käyttöä varten Art.nr. 172773-01 Yleistä Kosteudenpoistaja on kannettava

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN

GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 1 MFI ILMANPUHDISTUSTEKNOLOGIA GENANO 310 -ILMANPUHDISTIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 310 Log. versio TT, tark. JSan GENANO KÄYTTÖOHJE Sivu 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE

POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B. Omistajan käsikirja. Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE POWER EQUIPMENT RUOHONLEIKKURI HRE42B Omistajan käsikirja Honda Europe Power Equipment S.A. Pôle 45 - Rue des Châtaigniers 45140 ORMES - FRANCE Sisällysluettelo Turvaohjeita 4 Aloitus 4 Valmistelut 4 Käyttö

Lisätiedot

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys...

Laatikon sisältö... 2. Tärkeät turvaohjeet... 3. Osien tunnistus... 6. Ennen käyttöä... 7. Perustoiminnot... 11. Vianmääritys... Sisältö SOUNDBAR MXSB-252 Laatikon sisältö... 2 Tärkeät turvaohjeet... 3 Osien tunnistus... 6 Pääyksikkö: Näkymä ylhäältä... 6 Näkymä takaa... 6 Älykäs kauko-ohjain... 6 Ennen käyttöä... 7 Älykkään kauko-ohjaimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO

KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO KÄYTTÖOHJEET KÄYTTÖTARKOITUS PESUKONEEN KÄYTTÖÖNOTTO ENSIMMÄINEN PESUKERTA VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS LAPSILUKKO PESU- JA LISÄAINEET JÄÄNNÖSVEDEN TYHJENTÄMINEN NUKKASIHDIN IRROTTAMINEN

Lisätiedot

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE

MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE MALLI: JKPK181-55 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO TURVALLISUUS... 2 Hävittäminen... 3 JOHDANTO... 4 Ennen ensimmäistä käyttökertaa... 4 ASENNUS... 5 Sijoittaminen... 5 Jääkaappipakastimen tasapainottaminen...

Lisätiedot

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet

KIERTOARINAUUNI. Asennus- ja käyttöohjeet KIERTOARINAUUNI CTX TYYPPI: DZ33II, DZ55II Lisävarusteet JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA SH KAHDELLE CTX DZ33II-UUNILLE, PYÖRILLÄ JALUSTA TL YHDELLE CTX DZ55II-UUNILLE, PYÖRILLÄ

Lisätiedot

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6

Säätölaitteet 4 Tärkeitä tietoja 6 Oikea käyttö 6 Oman turvallisuutesi vuoksi 6 Käyttöohjeet Nämä käyttöohjeet on palkittu riippumattoman saksalaisen tekniset tarkastusviraston, TÜV SÜDin, hyväksymissinetillä helposti ymmärrettävän tyylinsä, perusteellisuutensa ja turvallisuusnäkökulmien

Lisätiedot

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ

IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ IFU-TL HR FIN.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:31 PM SISÄLTÖ KÄYTTÖTARKOITUS ENNEN PESUKONEEN KÄYTTÖÄ VAROTOIMIA JA YLEISIÄ SUOSITUKSIA PESUKONEEN KUVAUS ENNEN ENSIMMÄISTÄ PESUJAKSOA PYYKIN VALMISTELU

Lisätiedot

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Viinikylmiö 50 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo TURVATOIMENPITEET... 3 KÄYTTÖMÄÄRÄYKSET... 3 Ennen laitteen käyttöönottoa... 4 VIINIKYLMIÖN ASENNUS... 5 Sijoituspaikka... 5 Sähköliitäntä... 5 Tasapainotus...

Lisätiedot

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje

Kompressorisumutin Malli NE-C801 Käyttöohje Kompressorisumutin Malli NE-C801 TM Käyttöohje FI IM-NE-C801S-E(V)-01-06/2013 Ennen laitteen käyttöä Sisältö Ennen laitteen käyttöä Johdanto... 3 Käyttötarkoitus... 3 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 4

Lisätiedot

Acrobat LCD (19 ja 22 )

Acrobat LCD (19 ja 22 ) Acrobat LCD (19 ja 22 ) Käyttöohje Maahantuoja: KL Support Oy Nuijamiestentie 3 B Puh. (09) 580 3880 00400 Helsinki www.kl-support.fi Sisällysluettelo ACROBAT LCD 19 JA 22... 3 TURVALLISUUSOHJEITA... 3

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet...

Sisällysluettelo. Johdanto... 119 Käyttöohjeessa käytetyt symbolit...119 Suluissa olevat kirjaimet...119 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Sisällysluettelo Johdanto... Käyttöohjeessa käytetyt symbolit... Suluissa olevat kirjaimet... Ongelmat ja korjaustoimenpiteet... Turvallisuus... Tärkeitä turvaohjeita... Oikea käyttö... 0 Käyttöohjeet...

Lisätiedot

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet

Automaattinen maidonvaahdottaja. Käyttöohjeet Automaattinen maidonvaahdottaja Käyttöohjeet Sisällysluettelo Maidonvaahdottajasi TÄRKEITÄ TURVALLISUUTTA KOSKEVIA OHJEITA... 3 Oikea käyttö... 3 Säätimet... 4 1 Laitteen asennus ja liitännät... 6 2 Käyttö...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425

Käyttöoppaasi. ROSENLEW RTK201 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1078425 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO...

AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 TOINEN JAKSO...16 CAR WASH AUTOPESULAN KÄYTTÖ...16 KOLMAS JAKSO... KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO CAR WASH KS 610... 4 VALMISTELUTYÖT... 5 AUTOPESULAN CAR WASH KS ASENNUS JA KIINNITYS... 7 SÄHKÖNSYÖTÖN KYTKENTÄ...11 SÄHKÖNSYÖTÖN JÄNNITTEEN MUUTTAMINEN...12 TOINEN JAKSO...16

Lisätiedot

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE

Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE Käyttöohjeet PYYKINPESUKONE IWC123 Sisältö Asennus Pakkauksen purkaminen ja sijoittaminen 2 Vesi ja sähköliitannät 2 Ensimmäinen pesujakso 3 Tekniset tiedot 3 Pyykinpesukoneen kuvaus ja ohjelman käynnistys

Lisätiedot

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin

Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Käyttö- ja asennusohje Jääkaappi-pakastin Lue ehdottomasti tämä käyttö- ja asennusohje ennen kylmälaitteen sijoitusta, asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen.

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 392-17. FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 17 Liesituuletin 392-17 FI... 3 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen

Lisätiedot

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7

Liesituuletin 394-12. Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 Liesituuletin 394-12 Turvallisuusohjeet... 3 Asennus... 4 Käyttöohjeet... 7 TURVALLISUUSOHJEET Lue nämä käyttö- ja asennusohjeet sekä ennen kaikkea niissä olevat turvallisuusohjeet ennen tuotteen asennusta

Lisätiedot

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä

Käyttöohje. Pesukone W 5821. fi-fi. Lue ehdottomasti tämä Käyttöohje Pesukone W 5821 Lue ehdottomasti tämä fi-fi käyttöohje ennen pesukoneen asennusta ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja laitteesi rikkoontumisen. M.-Nr. 09 493 860 Pidä huolta

Lisätiedot