Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, Vantaa, KÄYTTÖOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pääkaupunkiseudulla ARGOn jäähdyttimet toimittaa: Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy, Kelatie 9 C, 01450 Vantaa, 050-433 2222 KÄYTTÖOHJEET"

Transkriptio

1 / ML KÄYTTÖOHJEET Jäähdytinmallit AW726CL AW735CL AW752CL AW764CL Lämpöpumput AW720HL AW726HL AW735HL AW752HL AW764HL Jäähdytinmallit FC735 FC752 FC764 Jäähdytinmallit AS71CL AS100CL AS125CL Maahantuoja: Mestarintie 4, VANTAA Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin ilman tekijän lupaa on kielletty.

2 SISÄLLYSLUETTELO 2 OSIEN NIMET JA OHJAUKSEN VALINTAKYTKIN 3 LAITTEEN SIJOITUS 4 SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET 4 TURVALLISUUSOHJEET 4 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ 5 KAUKOSÄÄDIN 6 KELLONAJAN ASETTAMINEN 6 JÄÄHDYTYS 6 LÄMMITYS 6 AUTOMAATTINEN TOIMINTA 6 KOSTEUDENPOISTO (DRY) 6 TUULETUS 7 PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA 7 YÖASETUS-TOIMINTO 7 AJASTIMEN KÄYTTÖ 7 TUNTIAJASTIMEN ASETUS 7 ILMAVIRRAN SUUNTAUS 8 KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ 9 HUOLTO JA PUHDISTUS 9 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ 12 VIANETSINTÄ 12 TUOTETIEDOT KÄYTETYT HUOMIO-SYMBOLIT Jos sinulla on ongelmia tai kysymyksiä koskien ilmastointilaitettasi, tarvitset seuraavia tietoja. Kirjoita tähän ylös ilmastointilaitteesi tiedot. Näin ne löytyvät helposti, niitä tarvitessasi. Malli ja sarjanumero löytyvät laitteen pohjassa sijaitsevasta tyyppikilvestä. Mallinro Sarjanro Hankintapvm Myyjän nimi ja osoite Puhelinnumero Mahdollisesti käyttäjille / huoltohenkilökunnalle / laitteelle vaarallisista tilanteista ja olosuhteista on varoitettu tässä käyttöohjeessa seuraavin symbolein: Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa vakavaa loukkaantumiseen tai kuolemaan. VAROITUS Tämä symboli viittaa vaaraan tai vaaralliseen toimintaan, joka voi johtaa loukkaantumiseen tai tuotteen / omaisuuden vahingoittumiseen. HUOMAUTUS! Tämä ilmastointilaite on varustettu jäähdytys-, kosteudenpoisto- ja tuuletustoiminnoilla JÄÄHDYTINMALLIT Sekä jäähdytys-, lämmitys-, kosteudenpoisto- ja tuuletus- ja AUTOtoiminnoilla LÄMPÖPUMPPUMALLIT..Näiden toimintojen yksityiskohdat löytyvät tästä käyttöohjeesta, johon tutustuminen on suositeltavaa ennen laitteen käyttöönottoa. VAKUUTUS YHDENMUKAISUUDESTA Tämä laite on varustettu merkillä, mikä on vakuutena siitä, että laite täyttää seuraavat direktiivit: - Matalajännite no. 2006/95/CE. - Elektromagneettisten häiriöiden suojaus no. 89/336 ECC, 92/31 EEC ja 93/68 EEC. Tämä vakuutus ei ole voimassa, jos laitetta käytetään väärin ja/tai jos valmistajan asennus- ja käyttöohjetta ei noudateta kaikilta osin. Tuotteen hävittäminen Euroopan direktiivin 2002/96/EC mukaan Laitteessa on ylläoleva merkki, joka ilmoittaa, että ilmastointilaitteen hävittämistä koskevat erityismääräykset (2002/96/ EC) eikä sitä saa sekoittaa normaalin yhdyskuntajätteen joukkoon. Älä yritä purkaa laitetta itse, koska siitä voi aiheutua terveydellistä vaaraa ja ympäristöhaittoja. Ilmastointilaitteen saa purkaa ainoastaan valtuutettu asentaja, joka vastaa kylmäaineen, öljyn ja muiden osien asianmukaisesta käsittelystä. Ota yhteys valtuutettuun asennusliikkeeseen, laitteen myyjään tai paikallisiin jälleenkäsittelystä vastaaviin viranomaisiin, jos haluat lisätietoa.

3 OSIEN NIMET JA OHJAUKSEN VALINTAKYTKIN 3 1. Kaukosäädinyksikkö 2. Lämpötila-anturi: mittaa huoneilman lämpötilaa kaukosäätimen läheisyydessä ja ilmastointilaitetta ohjataan kaukosäätimen lämpötilan mukaan. 3. Ilman puhallusaukko: jakaa suodatetun ja viileän ilman huonetilaan. 4. Ilman imusäleikkö: Ilma imetään huonetilasta säleikön läpi ilmansuodattimeen, joka poistaa pölyä. 5. Vastaanotin: tämä yksikkö vastaanottaa kaukosäätimen lähettämät viestit. 6. Ohjauksen valintakytkin (kun kaukosäädin ei ole käytössä): paina painiketta ja toiminto vaihtuu joka painalluksella OFF COOL-HEAT (PYSÄYTYS -JÄÄHDYTYS-LÄMMITYS). JÄÄHDYTINMALLIT PYSÄYTYS ja JÄÄHDYTYS LÄMPÖPUMPPUMALLIT LÄMMITYS PYSÄYTYS, JÄÄHDYTYS ja OFF-asento ei katkaise laitteesta virtaa. Jos haluat kytkeä laitteen pois verkosta kytke virta pois turvakytkimestä. 7. Käynti (OPERATION)-valo: valo palaa, kun ilmastointilaite on käynnissä. Valo vilkahtaa kerran, kun kaukosäätimen signaali on vastaanotettu. Se vilkkuu jatkuvasti, kun jokin suojaustoiminto on käynnissä (sulatus tai vastaava). 8. VALMIUSTILA-valo: Tämä valo syttyy kun ilmastointilaite on kytketty virtalähteeseen ja on valmiina ottamaan vastaan toimintoja kaukosäätimestä.ajastimen (TIMER) valo: valo palaa, kun laite toimii ajastimen ohjaamana tai se on yöasetuksella 9. AJASTIN-VALO: Tämä valo syttyy, kun laite on kytketty ajastintoiminnolle tai yöasetukselle. 10. Ilman imusäleikön salpa, kahdella puolella. 11. Ilmansuodatin 12. Kiinnityskannattimet 13. Kylmäaineputket 14. Kondenssiveden poistoletku 15. Lämpötila-anturi: mittaa laitetta ympäröivää lämpötilaa; kun kaukosäädin ei ole käytössa ilmastointilaite toimii lämpötilan-anturin mittaamin asetuksin. HUOMAUTUS vain JÄÄHDYTINMALLIT Jos kaikki käynti,- ajastin ja valmiustilavalo vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, joka ei ole käytettävissä. Laite ei käynnisty, ennen kuin olet valinnut oikean toiminnon.

4 4 LAITTEEN SIJOITUS Laitteiston saa asentaa vai TUKESin hyväksymä ammattitaitoinen asentaja. Älä sijoita laitetta tilaan, jossa on palavia höyryjä tai kaasuja tai erityisen kosteaan tilaan kuten kasvihuoneeseen. Älä asenna laitetta tilaan, jossa on erityisen paljon kuumuutta tuottavia laitteita. Älä asenna laitetta ympäristöön, joka on erittäin kostea (esim. kasvihuone tai pesula), jolloin laite saattaa joutua altiiksi vesiroiskeille. Suojataksesi laitetta voimakkaalta korroosiolta, vältä ulkoyksikön sijoittamista tilaan, jossa on syövyttäviä kaasuja tai huuruja tai paikkaan, jossa laite joutuu alttiiksi suolaisen meriveden roiskeille tai rikkipitoiselle ilmalle. SÄHKÖISTYKSEN VAATIMUKSET Ennen laitteen asennusta tarkista, että sähköverkon jännite vastaa laitteen tyyppikilven vaatimuksia. Laitteen sähköistys on tehtävä Suomen sähköturvallisuusmääräysten mukaan. Ota yhteys laitteen myyjään tai valtuutettuun sähköasennusliikkeeseen. Jokainen yksikkö on suojamaadoitettava kunnolla. Sähköistyksen saa tehdä ainoastaan valtuutettu sähköasentaja. TURVALLISUUSOHJEET Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöönottoa. Jos sinulla on siitä huolimatta vaikeuksia tai pulmia, käänny laitteen myyjän puoleen. Tämä ilmastointilaite on suunniteltu tuottamaan sinulle miellyttävää sisäilmaa. Käytä tätä laitetta ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvattuun t arkoitukseen. Älä koskaan käytä tai säilytä bensiiniä tai muita palavia nesteitä tai kaasuja laitteen läheisyydessä. Se on erittäin vaarallista. Älä asenna laitteen alle sähkölaitteita, joita ei ole suojattu vähintään IPX1:n mukaisesti (SUOJAUS PYSTYSUORILTA VESIPISAROILTA). Valmistaja ei vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat turvallisuusohjeiden ja Suomen sähköturvallisuusmääräysten noudattamatta jättämisestä. VAROITUS Älä käynnistä / pysäytä laitetta turvakytkimestä. Käytä kaukosäätimen ON/OFF -käynnistyspainiketta tai sisäyksikön käynnistyskytkintä. Älä työnnä mitään ilmastointilaitteen puhallusaukkoon. Se on vaarallista, koska puhallin pyörii suurella nopeudella. Älä anna lasten leikkiä ilmastointilaitteella. Älä jäähdytä tai lämmitä huonetilaa liiaksi. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ PARISTOJEN ASENNUS Poista kaukosäätimen takaosan paristokotelon kansi ja tarkista, että DIP-kytkimet ovat kuvan osoittamassa kohdissa. Aseta kaksi 1,5 V:n AAA alkalipaliparistoa paikoilleen. Varmista, että paristojen suunta on paristotilan merkintöjen mukainen. Näytöllä vilkkuu kellonaika. Paina SEL TYPE -painiketta. Paristot kestävät noin kuusi kuukautta riippuen kaukosäätimen käytön määrästä. Poista kaukosäätimen paristot, jos et käytä kaukosäädintä yli kuukauteen. Vaihda uudet paristot, kun kaukosäätimen LCD näyttö himmenee, tai kun kaukosäädin ei enää vaihda ilmastointilaitteen asetuksia. Kaukosäätimen paristot ovat ongelmajätettä ja niitä on käsiteltävä jätemääräysten mukaisesti. LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Normaalisti huoneilman lämpötilaa mittaa ja ohjaa kaukosäätimen lämpötila-anturi (I FEEL merkki on näytöllä). Paina kaukosäätimen I FEEL-painiketta, kun haluat aktivoida kaukosäätimen lämpötila-anturin mittaamaan huoneilman lämpötilaa. Tällä toiminnolla ohjataan ilmastointilaitetta huonetilan määrätyn kohdan lämpötilan mukaan eli sieltä, missä kaukosäädin sijaitsee. Kun käytät tätä toimintoa, varmistu ettei kaukosäätimen ja laitteen vastaanottimen välissä ole tiedonsiirtoa haittaavia esteitä. Voit estää kaukosäätimen lämpötila-anturin toimimisen painamalla I FEEL -painiketta, kunnes sen merkki kaukosäätimen näytöllä sammuu. Kun kaukosäätimen lämpötila-anturi on pois päältä tapahtuu lämpötilan mittaus laitteessa olevasta lämpötila-anturista. HUOMAUTUS! DIP-kytkimet Kaukosäädin lähettää lämpötilasignaalin sisäyksikölle aina, kun mitä tahansa painiketta painetaan ja automaattisesti viiden minuutin välein. Jos lämpötilaviesti ei välity sisäyksikölle viiteen minuuttiin jonkin häiriön takia, laite siirtyy automaattisesti mittaaman lämpötilaa sisäyksikön anturilta. Näissä tilanteissa kaukosäätimen ja laitteen mittaamat lämpötilat saattavat erota toisistaan. KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ Kaukosäädintä käytettäessä osoita lähetinpää kohti sisäyksikön vastaanotinta. KUINKA KÄYNNISTÄT ILMASTOINTILAITTEEN Kun haluat käynnistää laitteen, paina kaukosäätimen ON/ OFF -käyttöpainiketta. Merkkivaloista käyntivalo syttyy ja

5 KAUKOSÄÄDIN 5 NÄYTTÖ Tiedot näkyvät ruudussa, kun kaukosäädin on kytketty päälle. Jos kaukosäädin ei ole päällä, vain toiminto, huoneilman lämpötila ja kellonaika ovat näytöllä. Toiminto I FEEL - toiminto on päällä. Huonelämpötila Automaattinen * Jäähdytys Näkyy tiedonsiirron aikana Lämmitys * Ajastintoiminnot Kosteudenpoisto Tuuletus Kellonaika Puhaltimen nopeus Asetuslämpötila Yöasetus Puhallusläppä Automaattinen Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus ANTURI Kaukosäätimen sisällä oleva lämpötilaanturi mittaa huoneilman lämpötilaa LÄMPÖTILA-ANTURIN VALINTA Painamalla IFEEL -painiketta saadaan kaukosäätimen lämpötilan ohjaus toimintaan. (kaukosäätimestä ilmastointilaitteeseen ja päinvastoin). LÄMPÖTILAN ASETUSPAINIKKEET (viileämpää) Paina tätä painiketta, kun haluat laskea asetuslämpötilaa. + (lämpimämpää) PUHALLUSLÄPÄN TOIMINNON VALINTA Paina tätä painiketta, kun haluat valita tietyn toiminnon Kiinteä ( 6 asentoa) LÄHETIN Näytössä merkki, kun tiedot välittyvät ilmastointilaitteen vastaanottimelle painettaessa jotakin kaukosäätimen painiketta. YÖASETUS PAINIKE Katso yksityiskohdat "Yöasetus - toiminto" kohdasta. Merkki ilmestyy näytölle ja mikroprosessori muuttaa asetuslämpötilaa energian säästämiseksi, kun laite on jäähdytys- tai kosteudenpoistotoiminnolla. PAINIKE EI OLE KÄYTÖSSÄ Pyyhkäisytoiminto Automaattinen pyyhkäisy ON/OFF KÄYTTÖPAINIKE Tämä painike käynnistää ja pysäyttää ilmastointilaitteen. SEL TYPE -PAINIKE Paina painiketta, kun haluat: Asettaa kellonajan Asettaa käynnistys- tai pysäytysajastimen PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA Mikroprosessori valitsee automaattisesti puhaltimen nopeuden Suuri nopeus Keskinopeus Pieni nopeus AJASTIMEN JA KELLONAJAN ASETUSPAINIKKEET Painamalla + tai -painikkeita asetetaan kellonaika ja ajastimen ajat. Yksityiskohdat löytyvät kohdista KELLONAJAN ASETTAMI- NEN ja AJASTIMEN ASETUS. AJATIMEN ASETUSPAINIKE Paina tätä painiketta, kun haluat asettaa ajastintoiminnon ks. kohta AJASTIMEN ASETUS. TOIMINNON VALINTAPAINIKE Painikkeesta muutetaan ilmastointilaitteen toimintoja (automaattinen*) Kun automatiikka on valittu, laite vertailee asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaeroa ja valitsee automaattisesti joko jäähdytyksen tai lämmityksen. (lämmitys)* Ilmastointilaite lämmittää huonetilaa (kosteudenpoisto=kuivatus) Ilmastointilaite laskee huoneilman kosteutta (jäähdytys) Ilmastointilaite jäähdyttää huoneilmaa (tuuletus) Ilmastointilaite kierrättää huoneilmaa * vain LÄMPÖPUMPPUMALLIT

6 KELLONAJAN ASETTAMINEN 1. Paina SEL TYPE -painiketta kolmen kertaa. Kellonaika vilkkuu näytöllä. 2. Paina SET H- painiketta, kunnes tuntia osoittava aika on oikein näytöllä. Paina SET M -painiketta, kunnes minuuttia osoittava aika on oikein näytöllä. Näyttö lopettaa automaattisesti vilkkumisen. JÄÄHDYTYS HUOMAUTUS Tarkista, että virta on kytketty laitteeseen ja sisäyksikön VALMIUSTILA-valo palaa. 1. Aseta MODE-painikkeesta JÄÄHDYTYS (COOL). 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 10 ºC) NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA. VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA ASETUSLÄMPÖTILAN ASETTAMISESTA, NÄYTÖLLE ILMESTYY UUDESTAAN HUONELÄMPÖTILA LÄMMITYSTEHO Ilmalämpöpumppu lämmittää siirtämällä lämpöenergiaa ulkoilmasta sisäilmaan. Lämmitysteho laskee kun ulkoilma on erittäin kylmää. Jos lämpöpumppu ei pysty tuottamaan riittävästi lämpöä, käytä lämpöpumpun ohella muita lämmönlähteitä. AUTOMAATTINEN TOIMINTA (Lämpöpumppumallit) 1. Aseta MODE-painikkeesta AUTO 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA. VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA ASETUSLÄMPÖTILAN ASETTAMISESTA, NÄYTÖLLE ILMESTYY UUDESTAAN HUONELÄMPÖTILA Kun haluttu lämpötilan asetus on valittu, ilmastointilaite valitsee joko jäähdytyksen tai lämmityksen riippuen termostaatin asetuksesta ja todellisesta huoneilman lämpötilasta. 4. Valitse FAN -painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. Esimerkki automatiikan (AUTO) toiminnasta kun huoneilman asetuslämpötilaksi on valittu 23 ºC Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. LÄMMITYS * vain LÄMPÖPUMPPUMALLIT 1. Aseta MODE-painikkeesta LÄMMITYS (HEAT) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFF -painikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista haluamasi lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 10 ºC) NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA. VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA ASETUSLÄMPÖTILAN ASETTAMISESTA, NÄYTÖLLE ILMESTYY UUDESTAAN HUONELÄMPÖTILA 4. Valitse FAN SPEED-painikkeesta haluamasi puhaltimen nopeus. HUOMAUTUS! Ennen varsinaisen lämmityksen käynnistymistä alkaa sisäyksikön lämmönsiirtimen esilämmitys, joka kestää useita minuutteja. Jakson aikana aikana puhallin on pysähdyksissä kunnes sisäyksikön lämmönsiirrin on lämmennyt tarpeeksi. Esilämmityksen tarkoituksena on estää kylmä veto. Esilämmityksen aikana STANDBY -valo palaa. ULKOYKSIKÖN KENNON SULATUS Kun ulkolämpötila on alhainen, huurretta ja jäätä saattaa kertyä lämmönsiirtimen pintoihin, mikä laskee lämmitystehoa. Tässä tilanteessa mikroprosessori käynnistää sulatustoiminnon. Sulatuksen aikana sisäyksikön puhallin on pysähdyksissä ja VALMIUSTILAvalo palaa, kunnes sulatus on päättynyt. Lämmitys käynnistyy uudestaan muutaman minuutin kuluttua. (Sulatuksen tarve vaihtelee riippuen sisä- ja ulkolämpötilasta, sekä ulkoilman kosteudesta). HUOMAUTUS Ilmastointilaite siirtyy toiminnosta toiseen (jäähdytyksestä lämmitykseen ja päinvastoin) seuraavien vaihtoehtojen mukaan: - Vyöhyke A: siirtyy toiminnosta toiseen, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaero on enemmän kuin 3 ºC. - Vyöhyke B: siirtyy toiminnosta toiseen yhden tunnin kuluttua kompressorin pysähtymisestä, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaero on vähintään 1 ºC. - Vyöhyke C: ei siirry toiseen toimintoon, jos asetuslämpötilan ja huoneilman lämpötilaero on alle 1 ºC. KOSTEUDENPOISTO (DRY) 1. Aseta MODE-painikkeesta KOSTEUDENPOISTO (DRY) 2. Käynnistä ilmastointilaite kaukosäätimen ON/OFFpainikkeesta. 3. Valitse TEMP-painikkeista lämpötila, joka on 1-2 ºC korkeampi, kuin huoneilman sen hetkinen lämpötila. (Väliltä maksimi 32 ºC ja minimi 16 ºC). NÄYTÖLLE ILMESTYY VALITTU LÄMPÖTILA. VIIDEN SEKUNNIN KULUTTUA ASETUSLÄMPÖTILAN ASETTAMISESTA, NÄYTÖLLE ILMESTYY UUDESTAAN HUONELÄMPÖTILA HUOMAUTUS! Käytä kosteudenpoistoa, kun haluat alentaa ilman kosteutta. Kun asetettu lämpötila on saavutettu, laite toistaa samaa sykliä eli pysähtyy ja käynnistyy automaattiseti. Kosteudenpoistossa puhaltimen nopeus on joko pieni tai automaattinen, mikä estää ylijäähdytyksen. Kosteudenpoisto ei toimi alle 15ºC huonelämpötilassa.

7 7 TUULETUS Jos haluat pelkästään kierrättää huoneilmaa etkä jäähdyttää, toimi seuraavasti: 1. Käynnistä laite ON/OFF käyttöpainikkeesta. 2. Valitse toiminnon valintapainikkeesta tuuletus, jonka merkki ilmestyy näytölle. PUHALTIMEN NOPEUS Noin 1 tunnin kuluttua laite nostaa jälleen automaattisesti lämpötila-asetusta 1 ºC jäähdytyksellä ja vastaavasti laskee 1 ºC lämmityksellä.toiminto mahdollistaa energian säästön mukavuudesta tinkimättä. Jäähdytys ja kuivatus Lämmitys Asetuslämpötila Huoneämpötila Asetuslämpötila Huoneämpötila Automaattinen Valitse FAN SPEED painikkeesta AUTO -asento. Kun AUTO on valittu, laitteen mikroprosessori ohjaa automaattisesti puhaltimen nopeutta. Kun ilmastointilaite on AJASTIMEN ASETUS käynnistetty, mikroprosessori laskee asetusarvon ja huoneen lämpötilan välistä eroa ja valitsee automaattisesti sopivimman puhallintehon. A) KÄYNNISTYSAJAN ASETUS Kun asetuslämpötilan PUHALLINja huonelämpötilan ero: NOPEUS - Jäähdytys ja 2 ºC tai sen yli Suuri kosteudenpoisto ºC Keski Alle 1 ºC Pieni Lämmitys 2 ºC tai sen yli Suuri - Alle 2 ºC Keski B) PYSÄYTYSAJAN ASETUS HUOMAUTUS! Yllä esitetyt arvot perustuvat kaukosäätimen lämpötilamittaukseen. Jos käytössä on sisäyksikön lämpötila-anturi, toiminta saattaa hieman erota edellä esitetystä. Automaattinen puhaltimen nopeus ei le käytettävissä tuuletustoiminnossa. YÖASETUS TOIMINTO KÄSIVALINTAINEN Puhaltimen nopeutta voi muuttaa käytön aikana käsivalintaisesti valitsemalla FAN SPEED -painikkeesta haluttu puhaltimen nopeus. Suuri Keski Pieni PUHALTIMEN NOPEUDEN VALINTA YÖASETUS TOIMINTO Yöasetus-toiminto mahdollistaa energiansäästön. 1. Valitse MODE-painikkeesta jäähdytys, kosteudenpoisto tai lämmitys. 2. Paina NIGHT -painiketta. 3. merkki ilmestyy näyttöön. Kun haluat lopettaa yöasetus-toiminnon, paina uudelleen SLEEP -painiketta. Mitä yöasetus-toiminto tarkoittaa? Tässä toiminnossa, ilmastointilaite jäähdyttää tai lämmittää huoneen haluttuun lämpötilaan. Kun asetuslämpötila on saavutettu, termostaatti pysäyttää laitteen. Noin yhden tunnin kuluttua yöasetus-toiminnon valinnasta, laite muuttaa lämpötila-asetusta automaattisesti alla olevan taulukon mukaan. TOIMINTO ASETUSLÄMPÖTILAN MUUTOS Lämmitys Laskee 1 ºC Jäähdytys ja kosteudenpoisto Nostaa 1 ºC Kun huoneilman uusi asetuslämpötila on saavutettu, laite pysähtyy. 1. Paina kerran SEL TYPE -painiketta. ON ja ajastinsymboli vilkkuvat. 2. Paina SET H -painiketta, kunnes haluttu tuntiaika ilmestyy näytölle. Paina SET M - painiketta, kunnes haluttu minuuttiaika ilmestyy näytölle 3. Paina On/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. 4. Paina TIMER SEL -painiketta, jolloin ajastimen käynnistysaika aktivoituu. 1. Paina kaksi kertaa SEL TYPE -painiketta. OFF ja ajastinsymboli vilkkuvat. 2. Paina SET H -painiketta, kunnes haluttu tuntiaika ilmestyy näytölle. Paina SET M - painiketta, kunnes haluttu minuuttiaika ilmestyy näytölle 3. Paina On/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. 4. Paina TIMER SEL -painiketta, jolloin ajastimen pysäytysaika aktivoituu. C) VUOROKAUSIOHJELMAN ASETUS (joko alla olevan mukaan tai päinvastoin) 1. Aseta Käynnistys/pysäytysajastin kuten kohdissa A ja B ohjeistetaan. 2. Paina On/OFF -painiketta käynnistääksesi ilmastointilaitteen. 3. Paina TIMER SELECT -painiketta kolme kertaa, jolloin vuorokausiajastin aktivoituu. Tämä toiminto mahdollistaa sen, että TUNTIAJASTIMEN ASETUS ilmastointilaite toimii tunnin ajan asetetuin asetuksin riippumatta siitä onko laite käynnissä tai pysähtynyt Ajastimen asetus Paina TIMER SEL -painiketta neljä kertaa. Näytölle ilmestyy 1 HOUR TIMER -merkki Ajastimen peruutus Paina ON/OFF -painiketta pysäyttääksesi ilmastointilaitteen. Odota kunnes sisäyksikkö pysähtyy. Paina ON/OFF -painiketta uudestaan käynnistääksesi ilmastointilaitteen.

8 8 ILMAVIRRAN SUUNTAUS VAAKASUORA SUUNTAUS (käsin) Ilmavirtaa voidaan suunnata vaakatasossa kääntämällä pystysiivekkeitä vasemmalle tai oikealle seuraavien kuvien mukaan. HUOMAUTUS! Puhallusläppä sulkeutuu automaattisesti, kun laite pysähtyy. Lämmityksellä puhaltimen nopeus on alussa erittäin pieni, ja puhallus vaakasuoraan(asento 4). Kun ilma on lämmennyt, läppä ja puhaltimen nopeus siirtyvät asetusarvoihin. VAROITUS Älä käännä puhallusläppää käsin, kun laite on käynnissä VAROITUS Vasen Pystysiiveke FC MALLIT Pystysiiveke Oikea PYSTYSUORA SUUNTAUS (kaukosäätimellä) Kaukosäätimestä voidaan ohjata puhallusläpän toimintaa. Säädä puhallusläpän asentoa kaukosäätimen FLAP-painikkeesta. Jos säädät puhallusläppää käsin kaukosäätimen läpän asento ja läpän todellinen asento eivät vastaa toisiaan. Jos näin pääse käymään pysäytä laite ja odota että puhallusläppä sulkeutuu. Käynnistä sen jälkeen laite uudestaan. Läpän asento on nyt oikea. Kun käytät laitetta jäähdytyksellä, älä suuntaa läppää alaspäin, sillä se voi aiheuttaa veden kondensoitumista ja sitä myötä veden tippumista. Kiinteä Kuusi asentoa Jatkuva Pyyhkäisy Automaattinen pyyhkäisy Puhallusläppä Ylös Alas Ilman ulospuhallussäleikkö FC MALLIT AS MALLIT Puhallusläpät

9 9 ILMAVIRRAN SUUNTAUS KÄYTTÖ ILMAN KAUKOSÄÄDINTÄ Jos olet kadottanut kaukosäätimen tai sen toiminnassa on häiriöitä, toimi seuraavasti: Vyöhyke A Jäähdytykselle ja kuivaukselle FC MALLIT Vyöhyke A Jäähdytykselle ja kuivaukselle VAROITUS Vyöhyke B Lämmitykselle Vyöhyke B Lämmitykselle 1. KUN ILMASTOINTILAITE ON PYSÄHTYNYT Jos haluat käynnistää ilmastointilaitteen, valitse toiminnon valintakytkimestä haluttu toiminto painamalla MODE painiketta kynän kärjellä tai hammastikulla (JÄÄHDYTYS COOL tai LÄMMITYS HEAT ) HUOMAUTUS Ilmastointilaite käynnistyy puhallinnopeuden automatiikalla ja puhallusläpän pyyhkäisyllä. Lämpötilan asetus on 25 C jäähdytyksellä ja 21 C lämmityksellä. 2. KUN ILMASTOINTILAITE ON KÄYNNISSÄ Jos haluat sammuttaa ilmastointilaitteen, paina toiminnon valintakytkintä esim. hammastikulla, kunnes OPERATION valo sammuu. HUOMAUTUS Sähköhäiriö laitteen käydessä Sähköhäiriön sattuessa laite pysähtyy. Kun sähkö on jälleen palannut, laite käynnistyy automaattisesti uudelleen noin kolmen minuutin kuluttua. Ilmankosteuden ollessa korkea tulisi pystysiivekkeiden olla suunnattu jäähdytettäessä / kosteudenpoistossa suoraan eteenpäin. Jos pystysiivekkeet ovat suunnatut jyrkästi oikealle tai vasemmalle, kosteutta saattaa tiivistyä siivekkeiden pinnalle, ja kondenssivesi tippuu lattialle. Toiminnon valitsin FC MALLIT Toiminnon valitsin Vyöhyke B Lämmitykselle AC MALLIT Toiminnon valitsin

10 HUOLTO JA PUHDISTUS 10 Huoltotoimenpiteitä saa tehdä vain siihen erityisesti koulutettu henkilö Turvallisuutesi takia varmistu, että laite on pysäytetty käynnistyskytkimestä ja myös virta on katkaistava turvakytkimestä, ennenkuin aloitat laitteen puhdistamisen. Älä kaada vettä sisäyksikön päälle, kun puhdistat sitä. Vesi saattaa vahingoittaa sisäyksikön sähkökomponentteja, mistä voi olla seurauksena sähköiskun vaara. 1. Irrota turvakiinnike kehyksestä (Muista kiinnittää se takaisin puhdistuksen tai huollon jälkeen). 2. Avaa ilman imuaukon ritilä pitämällä kiinni ja vetämällä itseesi päin irrottaaksesi ulokkeet). Ritilän puhdistaminen 1. Pese ritilä hellävaraisesti sienellä tai vastaavalla ja kuivaa sen jälkeen huolellisesti. 2. Voit käyttää puhdistamiseen mietoa pesuainetta irrottaaksesi jämähtäneen lian. Huuhtele huolellisesti ja kuivaa ritilä. Kotelo ja säleikkö (sisäyksikkö) Puhdista sisäyksikön kotelo ja säleikkö pölynimurin harjasuuttimella tai pyyhi ne hieman kostealla, pehmeällä kangaspyyhkeellä. Tahrat voi poistaa miedolla pesuaineella. Säleikköä puhdistettaessa on varottava, etteivät säleet irtoa paikoiltaan. VAROITUS Älä koskaan käytä liuottimia tai kemikaaleja eikä kovin kuumaa vettä sisäyksikön puhdistamiseen. Jotkut metallireunat ja lauhduttimen lamellit ovat teräviä ja voivat aiheuttaa tapaturman; joten on noudatettava erityistä varovaisuutta näitä osia puhdistettaessa. Ulkoyksikön kenno ja muut sisäosat on AWW MALLIT puhdistettava vuoden välein. Ota yhteyttä huoltoon, kun asia on ajankohtainen. Ilman imusäleikön irrottaminen (Vain AW-AS - mallit) Toiminnon valitsin FCW MALLIT Varsi Ilman imusäleikkö Toiminnon valitsin Avaa ritilä ääriasentoonsa ja tartu siihen molemmila puolita käsilläsi. Vedä itseesi päin irrottaaksesi ritilän. Kun asetat ritilän paikoilleen, pidä ritilää vaakasuorassa asennossa, ja aseta ritilän varret paikoilleen sisäyksikön pidikkeisiin. Aseta ritilä paikoilleen. AS MALLIT Ritilä Kiinnike

11 11 Ilmansuodatin Ilmansuodatin joka sijaitsee ilman imusäleikkön takana, tulisi tarkistaa ja puhdistaa vähintään kahden viikon välein. AS MALLIT Ilmansuodatin tulee puhdistaa vähintään kuuden kuukauden välein tai useammin riippuen käyttöolosuhteista. Ilmasuodattimen irrottaminen Ilman imusaleikkö Ilmansuodatin Ilmasuodattimen irrottaminen Ilman imusaleikkö Ilmansuodatin Salpa Ruuvi IIman imusäleikkö Ilmansuodatin 1. Irrota ruuvit ruuvimeisselillä molemmista salvoista. 2. Paina molemmista salvoista peukaloillasi nuolen osoittamaan suuntaan avataksesi ilman imusäleikkön. 3. Avaa ilman imusäleikkö alaspäin 4. Irrota ilmasuodatin ritilästä.puhdista suodatin. 5. Aseta suodatin paikoilleen ritilään ja sulje ritilä niin että salvat liukuvat paikoilleen. Kiinnitä salvat ruuveilla molemmilta puolilta Ilmansuodattimen puhdistaminen 1. Tartu kiinni ilman imusäleikön molemmista reunoista ja vedä irrottaaksesi ritilä. 2. Tartu ilmansuodattimen kahvaan ja vedä sitä ylöspäin. Puhdista ilmansuodatin. Imuroi pöly. Jos suodattimessa on näkyvää likaa pese se haalealla saippuavedellä. Huuhtele suodatin ja kuivaa se huolellisesti. Ilmasuodattimen paikoilleenasettaminen. FC MALLIT 1. Kun asennat ilmansuodattimen paikoilleen varmistu, että FRONT merkki osoittaa itseäsi päin. Aseta suodatin paikoilleen, ja sulje ilman imusäleikkö. 2. Kun olet asentanut ilmansuodattimen paikoilleen, paina kuvan osoittamista kohdista ja sulje ilman imusäleikkö. Ilmasuodattimen irrottaminen

12 12 Aktiivihiilisuodatin (lisävaruste) (vain AW-FC -mallit) Aktiivihiilisuodatin on tarkoitettu lisämään ilmansuodattimen tehoa. Se koostuu kahdesta kerroksesta: Ensimmäinen kerros on synteettistä hunajakuitua, joka poistaa tehokkaasti pölyä ja puhdistaa huoneilmaa. Toinen kerros on hiiltä, joka puhdistaa huoneilmaa. HUOMIO 1. Kaksi aktiivihiilisuodatinta yhtä sisäyksikköä varten on tässä polyeteenissä pussissa. 2. Avaa pussi juuri ennen käyttöä, muutoin hajuja poistava ominaisuus saattaa heiketä. FC MALLIT Aktiivihiilisuodattimen paikoilleenasettaminen 1. Avaa ilman imusäleikkö ja vedä ilmansuodatin ulos. 2. Aseta pakkauksessa olevat jouset paikoilleen suodattimen takapuolelle sen alaosaan. 3. Kiinnitä aktiivihiilisuodatin jousilla vakiosuodattimeen. 4. Aseta suodattimet takaisin paikoilleen ja sulje imusäleikkö. Ilmansuodattimen takaosa Aktiivihiilisuodatin Jousi Aktiivihiilisuodatin ei poista vaarallisia kaasuja tai höyryjä huoneilmasta tai tuuleta huonetta. Tuuleta huoneilma säännöllisesti kun käytät huonetilassa kaasu- tai öljylämmittimiä. Muutoin on olemassa tukehtumisvaara. Aktiivihiilisuodattimen vaihtaminen 1. Suodatin on kertakäyttöinen. 2. Älä hävitä suodattimen kehystä 3. Käytettyä suodatinta ei voi käyttää uudestaan, vaikka se puhdistettaisiinkin. 4. Hanki uusi suodatin jälleenmyyjältäsi. 5. Tarkista suodattimen likaisuusaste vähintään kahden viikon välein. 6. Vaihda suodatin kuuden kuukauden käytön jälkeen. Aktiivihiilisuodattimen paikoilleenasettaminen Aktiivihiilisuodatin asetetaan ilmansuodattimen taakse. 1. Irrota ilmansuodatin. 2. Aseta aktiivihiilisuodatin kuvan osoittamalla tavalla paikolleen ja varmistu, että FRONT-merkki on itseäsi päin. 3. Aseta ilmasuodatin paikoilleen. Aktiivihiilisuodatin Edessä: valkoinen Takana:Musta Aktiivihiilisuodatin

13 13 ENERGIAN SÄÄSTÖVIHJEITÄ ÄLÄ TEE NÄIN: Älä sulje ilman imu- ja puhallusaukkoja. Jos ilmankierto estyy, laitteen teho laskee ja se voi vioittua. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon. Käytä markiisia, sälekaihtimia tai verhoja. TEE NÄIN: Pidä ilmansuodatin aina puhtaana. Likainen suodatin laskee laitteen jäähdytystehoa. Estä jäähdytetyn ilman karkaaminen huonetilasta, joten pidä ovet, ikkunat ja muut aukot suljettuina. VIANETSINTÄ HUOMIO Jos kolme merkkivaloa TIMER, STANDBY JA OPERATION vilkkuvat, olet valinnut toiminnon, joka ei ole käytettävissä tässä yksikössä. Laite ei käynnisty, ennen kuin olet valinnut oikean toiminnon. Langattomien puhelinten käyttö ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa häiriöitä laitteen normaaliin toimintaan. Jos toiminnassa on poikkeavuutta, toimi seuraavasti: katkaise sähkönsyöttö turvakytkimestä vähintään 60 sekunnin ajaksi. Sen jälkeen kytke sähkö päälle ja käynnistä ilmastointilaite uudelleen. Jos ilmastointilaitteesi ei toimi kunnolla, tarkista ensiksi seuraavat kohdat ennenkuin otat yhteyden huoltoon. Jos laite ei siltikään toimi kunnolla, ota yhteys laitteen toimittajaan tai huoltoliikkeeseen. Häiriö: ilmastointilaite ei toimi ollenkaan Mahdollinen syy: 1. Sähkönsyöttö on poikki 2. Vuotovirtasuoja on lauennut 3. Verkkojännite on liian alhainen 4. Käynnistyspainike on OFF-asennossa 5. Kaukosäätimen paristot ovat lopussa Toimenpide: 1. Palauta sähkönsyöttö 2. Ota yhteys huoltoon 3. Ota yhteys sähköasennusliikkeeseen tai laitteen toimittajaan 4. Paina ON/OFF käyttöpainiketta 5. Vaihda paristot Häiriö: Laite ei toimi ja STANDBY-merkkivalo valo vilkkuu Mahdollinen syy: 1. Viallinen lämpötila-anturi Toimenpide: 1. Ota yhteys huoltoon Häiriö: STANDBY ja OPERATION merkkivalo vilkkuvat ja laite ei toimi. Mahdollinen syy: 1. Ilmastointilaitteen kennoanturi on vahingoittunut. Toimenpide: 1. Ota yhteys huoltoon. Häiriö: heikko jäähdytys- tai lämmitysteho Mahdollinen syy: 1. Likainen tai tukkeutunut ilmansuodatin 2. Lämmönlähde tai paljon ihmisiä samassa tilassa 3. Ovet ja/tai ikkunat ovat avoinna 4. Este ilman imu-/puhallusaukon edessä 5.Termostaatin asetusarvo liian korkea (jäähdytys) tai alhainen (lämmitys) 6. Ulkolämpötila on liian alhainen (lämpöpumppumallit) 7. Sulatusjärjestelmä ei toimi (Lämpöpumppumallit) Toimenpide: 1. Puhdista suodatin 2. Poista lämmönlähde, mikäli mahdollista. 3. Sulje ovet / ikkunat 4. Poista esteet 5. Muuta termostaatin asetusta 6. Käytä lisälämmitintä 7. Ota yhteys huoltoon. Häiriö: Kompressori käynnistyy, mutta pysähtyy äkkiä. Mahdollinen syy: Jokin tukkii ilman imuaukon. Toimenpide. Poista tukkeuman aiheuttaja. Häiriö: nakuttava ääni Mahdollinen syy: 1. Äkillisestä lämpötilan muutoksesta johtuen jäähdytystoiminnon aikana muoviosat saattavat kutistua. Toimenpide: 1. Tämä on normaalia ja ääni häviää jonkin ajan kuluttua.

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE

GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Käyttöohje/Gree KY-20N siirrettävä ilmastointilaite 1/16 KÄYTTÖOHJE GREE SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE Malli KY-20N Maahantuoja: Martinkyläntie 39, 01720 VANTAA Puhelin 09-290 2240, telefax 09-290 1213

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin.

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin. SUOMI ÍÎÕîðÆÓÈóÍ ÍÎÕîëÆÓÈóÍ ÍÎÕíëÆÓÈóÍ ÍÎÕëðÆÓÈóÍ ÍÎÕêðÆÓÈóÍ Tämä ilmastointilaite on yhteensopiva EMC-direktiivin 004/08/EC, sekä pienjännitedirektiivin 006/95/EC kanssa. CCMHISS304 Maahantuoja pidätää

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636

Käyttöoppaasi. LG J09AW http://fi.yourpdfguides.com/dref/3909636 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

S1825 - S1833 - S1847

S1825 - S1833 - S1847 S1825 - S1833 - S1847 2 6 5 3 4 GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL 2 22 42 62 82 102 Hyvä asiakas Onnittelemme Zibro-ilmastointilaitteen

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE Alkuperäistekstin käännös KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje

KÄYTTÄJÄN OHJE ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI. Onnline N09LHE N12LHE. Lue tämä käyttöohje Lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. ILMALÄMPÖPUMPPU INVERTTERIMALLI KÄYTTÄJÄN OHJE Onnline N09LHE N12LHE Lue tämä käyttöohje Ohjeesta

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot