KANAVAMALLI ARY 12-18L

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANAVAMALLI ARY 12-18L"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049

2 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN OSAT... ESIVALMISTELUT... KÄYTTÖ... AJASTIN TOIMINNOT... 5 ON/OFF AJASTIN... 5 VIIKKOAJASTIN... 6 LÄMPÖTILAN MUUTTOAJASTIN... 8 KÄYTTÖOHJEITA... 9 PUHDISTUS JA HUOLTO... VIKAKOODIT... VIANETSINTÄTAULUKKO... TURVAOHJEET Ennen käyttöä tutustu näihin turvallisuusohjeisiin huolellisesti. Näillä ohjeilla halutaan varmistaa turvalliset käyttöolosuhteet. Sanat : VAARA, VAROITUS ja VARO omaavat seuraavan merkityksen näissä ohjeissa: VAARA! VAROITUS!! VARO! Tämä merkki varoittaa toimista jotka todennäköisesti johtavat vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämä merkki varoittaa toimista, jotka saattavat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämä merkki varoittaa väärinkäytöksistä, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. VAARA! VARO!

3 ILMASTOINTILAITTEEN OSAT KAUKO-OHJAIN CLOCK ADJUST BACK DELETE ENERGY SAVE THERMO SENSOR Start/Stop-painike Lämpötilan asetus painikkeet Käyttötavan valinta painike 4 Puhallinnopeuden valinta painike 5 THERMO SENSOR-painike (termostaatin paikan valinta) 6 ENERGY SAVE-painike(virransäästö) 7 Ajastin/kellon asetus-painike 8 ()-painike 9 BACK -painike(lämpötila ajastin) 0 Kellonajan asetus painike DELETE-painike (ajastimen nollaus) -painike( ajastimen asetus) Ohjelmoinnin merkkivalo 4 Ajastimen/kellon näyttö 5 Käyttötavan näyttö 6 Puhallinnopeuden näyttö 7 Lapsilukon näyttö 8 Lämpötilan näyttö 9 Toiminta näyttö Sulatustoiminto Termostaatin paikan valinta Virransäästöohjelma

4 ESIVALMISTELUT Päivämäärän ja ajan asetus CLOCK ADJUST Paina -painiketta (8) ja valitse viikonpäivä. ilmestyy valittavan päivän ympärille. Paina (CLOCK ADJUST)-painiketta (7) yli sekuntia. Kauko-ohjaimen ajan näyttö alkaa välkkyä. (SU) (MA) (TI) (KE) (TO) (PE) (LA) 4 Paina kellonajan asetus painikkeita valitaksesi oikean ajan. Painaessasi painiketta kerran aika siirtyy min kerrallaan ja painaessasi painiketta pohjassa siirtyy aika 0 min. kerrallaan. CLOCK ADJUST Paina -painiketta uudestaan hyväksyessäsi kellonajan ja päivämäärän. Esim. Maanantai 0.00 KÄYTTÖ Kohdat jotka liittyvät lämmitykseen koskevat vain LÄÄMITYS & JÄÄHDYTYS mallia. Käynnistys ja pysäytys toiminto Paina käynnistys ja pysäytys-painiketta (). Ohjelmoinnin merkkivalo Ilmastointilaite päällä: valo päällä Ilmastointilaite pois päältä: valo pois Käyttötavan valinta Käyttötavan valinta Paina käyttötavan valinta-painiketta () asettaaksesi haluamasi käyttötavan. Jos valitset DRY(kuivaus) ohjelman, siirtyy puhallinnopeus AUTO asentoon. AUTO COOL DRY FAN HEAT (automaatti) (jäähdytys) (kuivaus) (puhallin) (lämmitys) Lämpötilan asetus Paina lämpötilan asetus painikkeita () asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Laskee Nostaa Lämpötila-alue AUTO C COOL/DRY C HEAT C Puhallinnopeuden asetus Paina puhallinnopeuden asetus painiketta (4) asettaaksesi haluamasi puhallinnopeuden. AUTO HIGH MED LOW (automaatti) (nopea) (puoliteho) (hidas)

5 KÄYTTÖ Virransäästö ohjelma ENERGY SAVE Paina ENERGY SAVE-painiketta (6) käynnistääksesi tai pysäyttääksesi virransäästö ohjelman. Lisätietoja virransäästö ohjelmasta sivulla 9. Termostaatin lämpösensorin paikan valinta THERMO SENSOR Sisäyksikkö Paina THERMO SENSOR-painiketta valitaksesi paikan mistä termostaatti mittaa huoneessa vallitsevan lämpötilan. Vaihtoehtoina kauko-ohjain tai sisäyksikkö. Kun thermo sensor näyttö ilmestyy kauko-ohjaimeen, lämpötila mitataan kauko-ohjaimesta. HUOMIOI Tämä toiminto on lukittu tehtaalla. Jos haluat valita toisen paikan termostaatin sensorille, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asentajaan käyttäessäsi tätä toimintoa. Jos toiminto on lukittu, kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy merkki painettaessa THERMO SENSOR-painiketta. Tällöin ei termostaatin sensorin paikkaa voi muuttaa. Lapsilukko CLOCK ADJUST BACK DELETE Paina -painiketta (8) ja -painiketta () samanaikaisesti yli sukuntia aktivoidaksesi lapsilukon. Toiminto lukitsee kauko-ohjaimen kaikki painikkeet. Paina painikkeita uudestaan yli sekuntia purkaaksesi toiminnon. Kun lapsilukko on aktivoitu ilmestyy näyttöön merkki. Jos jotain painiketta painetaan toiminnon aikana, välkyy kaukoohjaimessa CL. 4

6 AJASTIN TOIMINNOT OFF timer (Pysäytyksen ajastin) (Katso sivu 5.) Käytä tätä ajastinta pysäyttääksesi ilmastointilaitteen haluamanasi kellonaikana. Ajastin voidaan ohjelmoida 4 tuntia etukäteen. ON timer (Käynnistyksen ajastin) (Katso sivu 5.) Käytä tätä ajastinta käynnistääksesi ilmastointilaitteen haluamanasi kellonaikana. Ajastin voidaan ohjelmoida 4 tuntia etukäteen. WEEKLY timer (Viikkoajastin) (Katso sivu 6.) Käytä tätä ajastinta ohjelmoidaksesi ilmastointilaiteen toimintaa joka viikonpäiväksi. Voit käyttää toimintoa sammuttaaksesi ilmastointilaitteen haluttuna päivänä. Koska kaikkien viikonpäivien toiminnot voidaan yhdistää, voit ohjelmoida ajastimen toistamaan saman ajastuksen joka päivä. Temperature BACK timer (Lämpötilan ajastin) (Katso sivu 8.) Käytä tätä ajastinta muuttaaksesi lämpötilaa haluamanasi viikonpäivänä. Tätä toimintoa voidaan käyttää muitten ajastintoimintojen yhteydessä. ON/OFF TIMER (Käynnistyksen/pysäytyksen ajastin) ON/OFF ajastimen käyttö CLOCK ADJUST ei näyttöä NON STOP (ei ajastusta) OFF TIMER Paina ajastimen asetus painiketta (7) valitaksesi ON(käynnistyksen) tai OFF(pysäytyksen) ajastuksen. ON TIMER WEEKLY TIMER (pysäytyksen ajastin) (käynnistyksen ajastin) (viikkoajastin) h - 4 h Esim. OFF(pysäytys) 6 tunnin päästä. Paina ajan asetus painikkeita (0) asettaaksesi ajan. Kun aika on asetettu, ajastin käynnistyy automaattisesti. Tuntimäärä, jonka jälkeen OFF(pysäytyksen) ajastin käynnistyy, vähenee näytössä kun aika kuluu. Peruutus DELETE Paina DELETE-painiketta () peruuttaaksesi ajastimen toiminnan. Ajastin toiminto voidaan myös peruuttaa vaihtamalla ajastimen asetuksia, painamalla ajastimen asetus painiketta (7). 5

7 VIIKKOAJASTIN Viikkoajastimen asetus CLOCK ADJUST Paina ajastimen (7) asetus painiketta valitaksesi viikkoajastimen. Viikonpäivä asetukset Paina -painiketta () yli sekuntia. ALL (kaikki) (SU) (MA) (TI) (KE) (TO) (PE) (LA) Paina -painiketta valitaksesi viikonpäivän ja varmista valintasi -painikkeella. Kaikki viikonpäivät voidaan ohjelmoida toimimaan samoilla asetuksilla kun ympäröi ALL tekstin. 4 Ajan asetus Kun ohjelmoitu aika on asetettu ilmestyy merkki kyseisen päivän alle. ON- OFF- ON- OFF- Paina ajan asetus painikkeita asettaaksesi ajan ja varmista aika -painikkeella. -painiketta painamalla siirryt seuraavaan ON/OFF kohtaan. Voit ohjelmoida kaksi ON/OFF aikaa päivää kohden. Paina -painiketta siirtyäksesi seuraavan viikonpäivän asetuksiin. Esim. Ajastin on asetettu toimimaan Toista kohdat ja 4. Lopettaaksesi viikkoajastimen asetukset, paina painiketta yli sekuntia. Ohjelmoidun ajan poisto. DELETE Jos DELETE-painiketta painetaan kohtien tai 4 aikana kyseisen päivän aikaasetukset nollutuvat. Jos kaikki päivät ovat valittuna, nollautuvat kaikkien päivien aikaasetukset. HUOMIOI Aika-asetukset voidaan ohjelmoida 0 min. tarkkuudella. OFF(pysäytys) aika voidaan ohjelmoida seuraavan päivän puolelle. ON/OFF ajastimen asetuksia ei voi asettaa viikkoajastimen avulla. Sekä ON että OFF aika on valittava. 6

8 VIIKKOAJASTIN VIIKKOAJASTIMEN käyttö Käynnistys Peruutus DELETE CLOCK ADJUST Kun viikkoajastin on valittu, ajastin käynnistyy automaattisesti. Esim: Käyttöaika 7:00-8:00 Päivän käyttöaika näkyy näytössä. Paina DELETE-painiketta peruuttaaksesi ajastimen käytön. Ajastimen käytön voi myös peruuttaa vaihtamalla ajastinasetuksia painamalla ajastimen valinta painiketta. -toiminnon asetus 4 Viikkoajastimen käytön aikana, paina painiketta yli sekuntia valitaksesi haluamasi päivän. Valitse päivä jolloin haluat OFF toiminnon olevan päällä. Paina ()-painiketta yli sekuntia valitaksesi toiminnon. Paina - painiketta yli sekuntia suorittaaksesi loppuun toiminnon. merkki kuvaa toimintoa Esim. on asetettu maanantaiksi. Peruutus Toista kohdat -4 peruuttaaksesi toiminnon. HUOMIOI toiminto on mahdollinen suorittaa vain päivinä jolloin viikkoajastin on jo asetettu. Jos ajastusaika siirtyy seuraavan vuorokauden puolelle, toiminta asettuu alla olevan piirroksen mukaisesti. Normaali Aika-asetukset seuraavan vuorokauden puolelle ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Edellinen päivä Asetus päivä Edellinen päivä Asetus päivä Seuraava päivä toiminnon voi asettaa vain kerran. toiminto peruuntuu automaattisesti asetetun päivän ajastuksen jälkeen. 7

9 LÄMPÖTILAN MUUTTOAJASTIN Lämpötilan muuttoajastimen asetukset BACK Jos lämpötilan muutto ajastimessa ei ole annettua lämpötilaa -- merkki ilmestyy näyttöön. Paina BACK-painiketta muuttaaksesi BACK vahvistusnäyttöä. BACK käyttöaika-ajastus ja lämpötila ilmestyvät näyttöön. Paina -painiketta yli sekuntia. Päivän valinta Käyttöajan valinta 4 Esim. Valittuna kaikki viikonpäivät Aseta lämpötilan muuttoajastin samalla tavalla kuin viikkoajastin. DELETE-painiketta voidaan myös käyttää peruuttamaan toiminto samalla tavalla kuin viikkoajastimen käytössä. 4 Lämpötilan asetus Paina lämpötilan asetus painikkeita asettaaksesi lämpötilan. (Lämpötila-alue on sama kuin käytettävän käyttötavan lämpötila-alue.) 5 BACK lämpötila Normaali lämpötila Esim. Käyttöaika ON 8 C OFF 4 C 4 C Toista kohdat ja 4. Paina -painiketta yli sekuntia päättääksesi lämpötilan muuttoajastimen asetukset. Lämpötilan muuttoajastimen käyttö Käynnistys Peruutus BACK BACK DELETE Esim. Näyttö lämpötilan muuttoajastimen aikana. (Käyttöaika ei näy näytössä.) Paina BACK painiketta. BACK vahvistus näyttö ilmestyy kauko-ohjaimeen 5 sekuniksi, jonka jälkeen ajastin aloittaa toimintansa. Paina BACK-painiketta ja sen jälkeen DELETE-painiketta kun BACK vahvistus näyttö on näkyvissä. Vaikka BACK-painiketta painetaan uudestaan, lämpötilan muuttoajastin peruuntuu. HUOMIOI Lämpötilan muuttoajastin muuttaa asetettua lämpötillaa, ajastinta ei voi käyttää ilmastointilaitteen käynnistykseen tai pysäytykseen. Lämpötilan muuttoajastin voidaan ohjelmoida muuttamaan lämpötilaa kertaa päivässä, vain yksi lämpötila on mahdollista kerrallaan. Lämpötilan muuttoajastinta on mahdollista käyttää käynnistys/pysäytys ja viikkoajastimen kanssa. Lämpötilan muuttoajastimen aika-asetukset näkyvät vain BACK vahvistus näytössä. (Toista kohta halutessasi tarkistaa tai muuttaa aikoja.) 8

10 KÄYTTÖOHJEITA Lämmitykseen liittyvät kohdat koskevat vain LÄMMMITYS/JÄÄHDYTYS mallia. Käyttötavat AUTO JÄÄHDYTYS MALLI Milloin huoneenlämpö on C korkeampi kuin asetettu lämpötila, käyttötapa vaihtelee jäähdytyksen ja kuivauksen välillä. Kuivauksen(DRY) aikana suositellaan tuulettimen(fan) asetukseksi LOW, jotta saadaan siedettävä viileyden tunne. Tuuletin saattaa väliaikaisesti pysähtyä. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS MALLI Vaihtuvatoiminen kierto Kun AUTO(automaattinen käyttötavan muuttaminen) on valittu, ilmastointilaite valitsee sopivan käyttötavan (Jäähdytyksen tai lämmityksen) riippuen huoneen lämpötilasta. Kun AUTO on valittu, puhallin käy noin minuutin ajan erittäin pienellä nopeudella. Sinä aikana Ilmastointilaite ottaa selville huoneen olosuhteet ja valitsee sopivan käyttötavan. Mikäli ilmastointilaite on säätänyt huonelämpötilan lähelle termostaatin asetusarvoa, se kytkeytyy seurannalle. Seurannan aikana puhallin käy pienellä nopeudella. Jos huonelämpötila sen jälkeen muuttuu, ilmastointilaite valitsee jälleen sopivan käyttötavan (lämmitys, jäähdytys) säätääkseen lämpötilan termostaatin asetusarvon mukaiseksi. (Seurannan toiminta-alue suhteessa termostaatin asetusarvoon on ± C. ) Puhallin nopeus käyttötavalla AUTO Lämmitys: Puhallin toimii matalalla teholla kun ilmastointilaitteen puhallusilman lämpötila on matala. Jäähdytys: Kun huoneen lämpötila lähestyy termostaattiin asetettettua lämpötilaa, puhaltimen nopeus laskee. Puhallin : Puhallin toimii vuorotellen päälle ja pois. Päällä ollessaan puhallin toimii matalalla nopeudella. Virran säästö ohjelma Viirran säästö ohjelma (ENERGY SAVE) nostaa hiukan asetettua lämpötilaa jäähdytyksellä ja laskee asetettua lämpötilaa lämmityksellä. Ohjelma valitsee ekonomisen käyttölämpötilan käyttötavalle. Jos painat ENERGY SAVE-painiketta ilmastointilaitteen ollessa ajastin toiminnassa, siirtyy käyttötapa virran säästö ohjelmaksi kun ajastin aloittaa toimintansa. Jos sammutat ilmastointilaitteen säästö ohjelman aikana muuttuu käyttötapa normaaliksi. Kauko-ohjaimeen asetettu lämpötila ei muutu virran säästö ohjelman aikana. Jäähdytyksen aikana Kun ENERGY SAVE-painiketta on painettu, termostaatin asetukset nousevat automaattisesti C joka 60 minuutti, kunnes lämpötila on noussut C. Lämmityksen aikana Kun ENERGY SAVE-painiketta on painettu, termostaatin asetukset laskevat automaattisesti C joka 0 minuutti, kunnes lämpötila on laskenut 4 C. Kuuma käynnistys (lämmityksellä) Energy save 60 min. 0 min. 0 0 min. 9 0 min. Energy save Sisäyksikkö muodostaa kylmiä virtauksia lämmitysohjelman alussa. Sisäyksikön puhallin ei puhalla ennen kuin lämmönvaihdin saavuttaa asetetun lämpötilan. Automaattinen uudelleenkäynnistys Jos virta on katkennut sähkökatkon tai muun ongelman takia, virran kytkeytyessä ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen ja jatkaa käyttötavalla joka oli valittuna ennen sähkökatkoa. Muiden sähkölaitteiden (partakoneen jne.) tai langattoman radiolähettimen käyttäminen ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa siihen häiriöitä. Irrota siinä tapauksessa pistoke pistorasiasta tai katkaise virta pääkatkaisimesta, työnnä pistoke takaisin ja jatka toimintaa kauko-ohjaimella. Lämmitysteho Tämä ilmastointilaite toimii lämpöpumpun periaatteella imemällä lämpöä ulkoilmasta ja siirtämällä lämmön sisälle. Siksi laitteen teho laskee ulkoilman lämpötilan laskiessa. Mikäli ilmastointilaitteen tuottama lämmitysteho on riittämätön, kannattaa sitä käyttää yhdessä jonkin muun lämmityslaitteen kanssa. Lämpöpumpun periaatteella toimivat ilmastointilaitteet lämmitttävät huoneen kierrättämällä ilmaa läpi koko huoneen. Siksi laitteen käynnistyksen jälkeen huoneen lämpiämiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Sulatustoiminto (lämmitysksellä) Kun ulkolämpötila on matala ja ilmankosteus korkealla, kerääntyy ulkoyksikköön huurretta joka heikentää lämmitys toimintoa. Kun näin tapahtuu, aloittaa ilmastointilaite automaattisen sulatustoiminnon. Sulatustoiminnon aikana sisäyksikön puhallin pysähtyy ja merkki ilmestyy kauko-ohjaimen näyttöön. Sulatustoiminto kestää 4-5 minuuttia, jonka jälkeen ilmastointilaite käynnistyy. Useamman laitteen yhteiskäyttö Yksi kauko-ohjain voi hallita jopa 6 ilmastointilaitetta. Kaikki laitteet on ohjelmoitava samoin asetuksin. Lisä kauko-ohjain (lisävaruste) Lisävarusteena voit liittää toisen kauko-ohjaimen ilmastointilaitteeseen. Kumpikin kauko-ohjain voi hallita laitetta mutta vain pää ohjaimella voit asettaa ajastimen toimintaa. 9

11 KÄYTTÖOHJEITA Monitoimintainen järjestelmä Tämän ilmastointilaitteen sisäyksikkö voidaan yhdistää monitoimintaiseen järjestelmään. Monitoimintainen järjestelmä sisältää useita erillisiä sisäyksiköitä joita voidaan ohjata erillisinä ilmastointilaitteina. Erillisiä yksiköitä voidaan myös ohjata samanaikaisesti määrittämällä yksiköiden keskinäinen ulostulo samanlaiseksi. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö Tähdellä (*) merkityt kohdat vain INVERTER mallissa. Monitoimintaisessa ilmastointijärjestelmässä voidaan useampaa sisäyksikköä käyttää samanaikaisesti. kuitenkin kahta tai useampaa saman ryhmän laitetta käytettäessä yhtäaikaisesti, lämmityksen ja jäähdytyksen hyötysuhde on pienempi kuin käytettäessä vain yhtä sisäyksikköä. Näinollen, jos haluat jäähdyttää useammalla sisäyksiköllä samanaikaisesti, kannattaa käyttöajankohdaksi valita aika jolloin tarvitaan mahdollisimman vähän tehoa. Lämmitettäessä tilanne on sama ja laitetta suositellaan käytettäväksi samanaikaisesti muiden lämmitysmuotojen kanssa. Vuodenaikojen ja ulkolämpötilan vaihtelut, huoneiston rakenne ja henkilöiden lukumäärä vaikuttavat laitteen hyötysuhteeseen ja käyttöön. Suosittelemme laitteen käyttöä useilla eri käyttötavoilla lämmitettäessä ja jäähdytettäessä, jotta löydät perheesi elämäntyyliin parhaiten soveltuvan käyttötavan. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö onnistuu seuraavien käyttötapojen yhdistelmissä. Jäähdytystoiminto ja kuivaustoiminto Jäähdytystoiminto ja puhallintoiminto Kuivaustoiminto ja puhallintoiminto Käyttötavat (Lämmitys, jäähdytys ja kuivaus) ulkoyksikössä kumoutuvat käyttötavalla mikä on ohjelmoitu sisäyksikköön ensimmäisenä. Jos sisäyksikkö on ohjelmoitu aloittamaan puhallintoiminnolla ulkoyksikön ohjelma ei kumoudu. Esimerkiksi, jos sisäyksikkö (A) on käynnistetty puhallintoiminnolla ja sisäyksikkö (B) on ohjelmoitu lämmitystoimintoon. Sisäyksikkö (A) aloittaa puhallustoiminnan normaalisti mutta kun sisäyksikkö (B) aloittaan lämmityksen, syttyy sisäyksikkö (A).n merkkivalo ja yksikkö menee valmiustilaan. Sisäyksikkö (B) jatkaa lämmitystoimintoa. Jos huomaat että yksi tai useampi sisäyksikkö toimii vain heikosti joko lämmityksen tai jäähdytyksen aikana, suosittelemme että pysäytät monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käytön. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö ei onnistu seuraavien käyttötapojen yhdistelmissä. Jos sisäyksikkö on ohjelmoitu suorittamaan ohjelma johon se ei pysty, merkkivalo ilmestyy kauko-ohjaimeen ja yksikkö siirtyy valmiustilaan. Lämmitystoiminto ja jäähdytystoiminto (tai kuivaustoiminto) Lämmitystoiminto ja puhallintoiminto Huomioi Tähdellä (*) merkityt kohdat vain LÄMMITYS&JÄÄHDYTYS malleissa. * Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksikkö saattaa aika-ajoin siirtyä sulatustoiminto tilaan. Sulatustoiminnon aikana, käyttäjän uudelleen ohjelmoima lämmitystoiminto jatkaa sulatustoimintaa. Lämmitystoiminto käynnistyy sulatustoiminnon päätyttyä. * Lämmitystoiminnon aikana sisäyksikön kuori saattaa lämmetä järjestelmän läpi kulkevan jäähdytysaineen vaikutuksesta. Sisäyksikkö saattaa pysähtyä aika-ajoin. 0

12 PUHDISTUS JA HUOLTO VARO Ennen ilmastointilaitteen puhdistusta, sammmuta laite ja katkaise virta. Ilmansuodattimen puhdistus Jos ilmansuodattimeen on kertynyt pölyä ja likaa, heikkenee ilmastointilaitteen suorituskyky ja laitteen melutaso nousee. Muista puhdistaa suodatin säännöllisesti. Ilmansuodattimen puhdistus Käytä imuria poistaessasi suodattimesta pölyn ja lian. Voit myös pestä suodattimen synteettisellä pesuaineella ja vedellä. Anna suodattimen kuivua varjossa pesun jälkeen. Jos laitetta käytetään epäsäännöllisesti saattaa laitteen sisään kertyä likaa, joka vaikuttaa sen suorituskykyyn. Suosittelemme laitteen tarkastusta säännöllisesti suodattimen puhdistuksen lisäksi. Tarvitessasi lisätietoja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja älä käytä yli 40 C vettä tai voimakkaita puhdistusaineita kuten tinneri. Älä suihkuta laitteen runkoon hyönteismyrkkyä tai hiuslakkaa. Jos laitetta ei käytetä yli kuukauteen, varmista että laitteen sisäosat ovat kuivia. Voit kuivata koneen sisäosat käyttämällä puhallin toimintoa (FAN) n.puoli päivää. VIKAKOODIT Kun vikakoodi osoitus E:EE ilmestyy näyttöön, ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus on tarpeellista. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan. Pysäytä ilmastointilaitteen toiminta. Paina lämpötilanasetus painikkeita pohjassa yli 5 sekuntia käynnistääksesi ilmastointilaitteen vianmäärityksen. Yksikön numero (normaalisti 0) Vikakoodi Paina Esim. Vikakoodin osoitus lämpötilanasetus painikkeita yli 5 sekuntia lopettaaksesi vianmäärityksen. Esim. Vianmääritys

13 VIANETSINTÄTAULUKKO Lämmitykseen liittyvät kohdat vain (LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS) malleissa. VAROITUS! Laitteen toimiessa viallisesti (esim. palaneen käry tms.) pysäytä toiminta välittömästi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Pelkkä laitteen virtakytkimen kytkeminen pois päältä ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Muista aina kytkeä sulake pois toiminnasta, jotta jännite on kytketty kokonaan pois. Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen: NORMAALI TOIMINTA Vika Ei toimi heti: Syy Jos laite on pysäytetty ja käynnistetty heti sen jälkeen, kompressori ei toimi n. minuutin aikana, jotta sulakkeet eivät palaisi. Kun pistoke on irrotettu ja liitetty uudelleen pistorasiaan, suojauspiiri kytkeytyy toimintaan n. minuutiksi ja estää laitetta toimimasta. Ks. sivu Laitteesta kuuluu ääntä: Laitteen käytön aikana ja heti pysäyttämisen jälkeen saattaa ilmastointilaitteen putkistosta kuulua veden lorinaa. Ääni saattaa kuulua myös minuuttia käynnistyksen jälkeen (jäähdytysaineen virtausääni). Käytön aikana saattaa kuulua pientä kitinää. Tämä syntyy lämpötilavaihteluiden aiheuttamasta erittäin vähäisestä etupaneelin laajenemisesta ja supistumisesta. Lämmityksen aikana saattaa silloin tällöin kuulua sihinää. Tämän äänen saa aikaan automaattinen huurteenpoisto. 9 Laitteesta tulee hajua: Laitteesta tulee sumua tai höyryä: Sisäyksikkö saattaa erittää hajua. Tämä haju muodostuu huoneen hajuista (huonekalut, tupakka jne.), jotka ovat joutuneet ilmastointilaitteeseen. Jäähdytyksen/Kuivauksen aikana sisäyksiköstä saattaa tulla sumua. Tämä johtuu ilmastointilaitteesta tulevan ilman nopeasta huoneilman jäähdyttämisestä, mikä näkyy kosteuden tiivistymisenä ja sumuna. Lämmityksen aikana ulkoyksikön puhallin saattaa pysähtyä ja yksiköstä nousee höyryä. Tämän saa aikaan automaattinen huurteenpoisto. 9 Ilmavirta on heikko tai pysähtyy kokonaan Lämmitystä käynnistettäessä puhaltimen nopeus on väliaikaisesti erittäin pieni, jotta laitteen sisäosat ehtisivät lämmetä. Jos huonelämpötila lämmityksen aikana ylittää termostaatin asetusarvon, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö käy erittäin pienellä puhaltimen nopeudella. Jos haluat vielä lämmittää huonetta, säädä termostaatin asetusarvoa lämpimämmäksi. Lämmityksen aikana laite pysähtyy väliaikaisesti ( 6 minuutin ajaksi), jotta se voisi suorittaa automaattisen huurteenpoiston. Automaattisen huurteenpoiston aikana KÄYTÖN merkkivalo vilkkuu. 9 Ulkoyksiköstä tulee vettä: Puhallin saattaa pysähtyä kun ilmastointilaite tarkkailee huoneen lämpötilaa. Lämmityksen aikana ulkoyksiköstä saattaa tulla vettä automaattisen huurteenpoiston takia. 9 Termostaatin sensorin merkki välkkyy kauko-ohjaimen näytössä. Huonelämpötilan tunnistussensori saattaa olla epäkunnossa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan.

14 VIANETSINTÄTAULUKKO Vika Tarkasta Kts.sivu TARKISTA VIELÄ KERRAN Ei toimi ollenkaan: Onko pistoke irrotettu pistorasiata. Onko ollut sähkökatko. Onko sulake palanut tai lauennut. Onko ajastus toiminnassa. 5-7 Onko ilmansuodatin likainen. Jäähdytysteho on huono: Onko ilmastointilaitteen ilmanottoritilä tai ilmanpoistoaukko tukossa. Onko huoneen lämpötila-asetus (termostaatti) säädetty oikein. Onko jossain ovi tai ikkuna auki. Onko jäähdytyksen aikana huoneessa ikkuna, josta aurinko pääsee lämmittämään. (Sulje verhot.) Onko jäähdytyksen aikana huoneessa lämmityslaitteita, tietokoneita tai liikaa ihmisiä. Mikäli vika ei häviä em. toimenpiteillä tai huomaat palaneen käryä pysäytä toiminta välittömästi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan.

15

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin.

SUOMI. CCMHISS32014 Maahantuoja pidätää oikeuden tämän ohjeen muutoksiin ja päivityksiin. SUOMI ÍÎÕîðÆÓÈóÍ ÍÎÕîëÆÓÈóÍ ÍÎÕíëÆÓÈóÍ ÍÎÕëðÆÓÈóÍ ÍÎÕêðÆÓÈóÍ Tämä ilmastointilaite on yhteensopiva EMC-direktiivin 004/08/EC, sekä pienjännitedirektiivin 006/95/EC kanssa. CCMHISS304 Maahantuoja pidätää

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-SF25VE MSZ-SF35VE MSZ-SF42VE MSZ-SF50VE Alkuperäistekstin käännös KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen

Lisätiedot

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET

Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 12 30 Ruosilantie 14 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET Combi Cool Oy Ab Puh: 09 777 2 30 Ruosilantie 4 E Web: www.combicool.fi 00390 HELSINKI KÄYTTÖOHJEET ILMALÄMPÖPUMPPU SKM 25ZG-S SKM 35ZG-S SKM 50ZG-S SCM 45ZG-S Malli Sisäyksiköt: SKM 25ZG-S / SKM 35ZG-S

Lisätiedot

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306

MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Ulkoasua ja tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkovaroitusta tuotteen parantamiseksi. Kysy tarkempia tietoja myyjältä tai valmistajalta. MIDEA PREMIER CS508U-BP11PU 202000192487 20120306 Lue tämä käyttöohje

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B

DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B DAIKIN-HUONEILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOPAS MALLIT FTXLS25K2V1B FTXLS35K2V1B Toiminto Mukavuutta ja energiansäästöä varten ÄLYKÄS SILMÄ ÄLYKÄS SILMÄ -anturi tunnistaa ihmisten liikkeet huoneessa. Jos huoneessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot