KANAVAMALLI ARY 12-18L

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANAVAMALLI ARY 12-18L"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049

2 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN OSAT... ESIVALMISTELUT... KÄYTTÖ... AJASTIN TOIMINNOT... 5 ON/OFF AJASTIN... 5 VIIKKOAJASTIN... 6 LÄMPÖTILAN MUUTTOAJASTIN... 8 KÄYTTÖOHJEITA... 9 PUHDISTUS JA HUOLTO... VIKAKOODIT... VIANETSINTÄTAULUKKO... TURVAOHJEET Ennen käyttöä tutustu näihin turvallisuusohjeisiin huolellisesti. Näillä ohjeilla halutaan varmistaa turvalliset käyttöolosuhteet. Sanat : VAARA, VAROITUS ja VARO omaavat seuraavan merkityksen näissä ohjeissa: VAARA! VAROITUS!! VARO! Tämä merkki varoittaa toimista jotka todennäköisesti johtavat vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämä merkki varoittaa toimista, jotka saattavat johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Tämä merkki varoittaa väärinkäytöksistä, jotka saattavat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahinkoja. VAARA! VARO!

3 ILMASTOINTILAITTEEN OSAT KAUKO-OHJAIN CLOCK ADJUST BACK DELETE ENERGY SAVE THERMO SENSOR Start/Stop-painike Lämpötilan asetus painikkeet Käyttötavan valinta painike 4 Puhallinnopeuden valinta painike 5 THERMO SENSOR-painike (termostaatin paikan valinta) 6 ENERGY SAVE-painike(virransäästö) 7 Ajastin/kellon asetus-painike 8 ()-painike 9 BACK -painike(lämpötila ajastin) 0 Kellonajan asetus painike DELETE-painike (ajastimen nollaus) -painike( ajastimen asetus) Ohjelmoinnin merkkivalo 4 Ajastimen/kellon näyttö 5 Käyttötavan näyttö 6 Puhallinnopeuden näyttö 7 Lapsilukon näyttö 8 Lämpötilan näyttö 9 Toiminta näyttö Sulatustoiminto Termostaatin paikan valinta Virransäästöohjelma

4 ESIVALMISTELUT Päivämäärän ja ajan asetus CLOCK ADJUST Paina -painiketta (8) ja valitse viikonpäivä. ilmestyy valittavan päivän ympärille. Paina (CLOCK ADJUST)-painiketta (7) yli sekuntia. Kauko-ohjaimen ajan näyttö alkaa välkkyä. (SU) (MA) (TI) (KE) (TO) (PE) (LA) 4 Paina kellonajan asetus painikkeita valitaksesi oikean ajan. Painaessasi painiketta kerran aika siirtyy min kerrallaan ja painaessasi painiketta pohjassa siirtyy aika 0 min. kerrallaan. CLOCK ADJUST Paina -painiketta uudestaan hyväksyessäsi kellonajan ja päivämäärän. Esim. Maanantai 0.00 KÄYTTÖ Kohdat jotka liittyvät lämmitykseen koskevat vain LÄÄMITYS & JÄÄHDYTYS mallia. Käynnistys ja pysäytys toiminto Paina käynnistys ja pysäytys-painiketta (). Ohjelmoinnin merkkivalo Ilmastointilaite päällä: valo päällä Ilmastointilaite pois päältä: valo pois Käyttötavan valinta Käyttötavan valinta Paina käyttötavan valinta-painiketta () asettaaksesi haluamasi käyttötavan. Jos valitset DRY(kuivaus) ohjelman, siirtyy puhallinnopeus AUTO asentoon. AUTO COOL DRY FAN HEAT (automaatti) (jäähdytys) (kuivaus) (puhallin) (lämmitys) Lämpötilan asetus Paina lämpötilan asetus painikkeita () asettaaksesi haluamasi lämpötilan. Laskee Nostaa Lämpötila-alue AUTO C COOL/DRY C HEAT C Puhallinnopeuden asetus Paina puhallinnopeuden asetus painiketta (4) asettaaksesi haluamasi puhallinnopeuden. AUTO HIGH MED LOW (automaatti) (nopea) (puoliteho) (hidas)

5 KÄYTTÖ Virransäästö ohjelma ENERGY SAVE Paina ENERGY SAVE-painiketta (6) käynnistääksesi tai pysäyttääksesi virransäästö ohjelman. Lisätietoja virransäästö ohjelmasta sivulla 9. Termostaatin lämpösensorin paikan valinta THERMO SENSOR Sisäyksikkö Paina THERMO SENSOR-painiketta valitaksesi paikan mistä termostaatti mittaa huoneessa vallitsevan lämpötilan. Vaihtoehtoina kauko-ohjain tai sisäyksikkö. Kun thermo sensor näyttö ilmestyy kauko-ohjaimeen, lämpötila mitataan kauko-ohjaimesta. HUOMIOI Tämä toiminto on lukittu tehtaalla. Jos haluat valita toisen paikan termostaatin sensorille, ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai asentajaan käyttäessäsi tätä toimintoa. Jos toiminto on lukittu, kauko-ohjaimen näyttöön ilmestyy merkki painettaessa THERMO SENSOR-painiketta. Tällöin ei termostaatin sensorin paikkaa voi muuttaa. Lapsilukko CLOCK ADJUST BACK DELETE Paina -painiketta (8) ja -painiketta () samanaikaisesti yli sukuntia aktivoidaksesi lapsilukon. Toiminto lukitsee kauko-ohjaimen kaikki painikkeet. Paina painikkeita uudestaan yli sekuntia purkaaksesi toiminnon. Kun lapsilukko on aktivoitu ilmestyy näyttöön merkki. Jos jotain painiketta painetaan toiminnon aikana, välkyy kaukoohjaimessa CL. 4

6 AJASTIN TOIMINNOT OFF timer (Pysäytyksen ajastin) (Katso sivu 5.) Käytä tätä ajastinta pysäyttääksesi ilmastointilaitteen haluamanasi kellonaikana. Ajastin voidaan ohjelmoida 4 tuntia etukäteen. ON timer (Käynnistyksen ajastin) (Katso sivu 5.) Käytä tätä ajastinta käynnistääksesi ilmastointilaitteen haluamanasi kellonaikana. Ajastin voidaan ohjelmoida 4 tuntia etukäteen. WEEKLY timer (Viikkoajastin) (Katso sivu 6.) Käytä tätä ajastinta ohjelmoidaksesi ilmastointilaiteen toimintaa joka viikonpäiväksi. Voit käyttää toimintoa sammuttaaksesi ilmastointilaitteen haluttuna päivänä. Koska kaikkien viikonpäivien toiminnot voidaan yhdistää, voit ohjelmoida ajastimen toistamaan saman ajastuksen joka päivä. Temperature BACK timer (Lämpötilan ajastin) (Katso sivu 8.) Käytä tätä ajastinta muuttaaksesi lämpötilaa haluamanasi viikonpäivänä. Tätä toimintoa voidaan käyttää muitten ajastintoimintojen yhteydessä. ON/OFF TIMER (Käynnistyksen/pysäytyksen ajastin) ON/OFF ajastimen käyttö CLOCK ADJUST ei näyttöä NON STOP (ei ajastusta) OFF TIMER Paina ajastimen asetus painiketta (7) valitaksesi ON(käynnistyksen) tai OFF(pysäytyksen) ajastuksen. ON TIMER WEEKLY TIMER (pysäytyksen ajastin) (käynnistyksen ajastin) (viikkoajastin) h - 4 h Esim. OFF(pysäytys) 6 tunnin päästä. Paina ajan asetus painikkeita (0) asettaaksesi ajan. Kun aika on asetettu, ajastin käynnistyy automaattisesti. Tuntimäärä, jonka jälkeen OFF(pysäytyksen) ajastin käynnistyy, vähenee näytössä kun aika kuluu. Peruutus DELETE Paina DELETE-painiketta () peruuttaaksesi ajastimen toiminnan. Ajastin toiminto voidaan myös peruuttaa vaihtamalla ajastimen asetuksia, painamalla ajastimen asetus painiketta (7). 5

7 VIIKKOAJASTIN Viikkoajastimen asetus CLOCK ADJUST Paina ajastimen (7) asetus painiketta valitaksesi viikkoajastimen. Viikonpäivä asetukset Paina -painiketta () yli sekuntia. ALL (kaikki) (SU) (MA) (TI) (KE) (TO) (PE) (LA) Paina -painiketta valitaksesi viikonpäivän ja varmista valintasi -painikkeella. Kaikki viikonpäivät voidaan ohjelmoida toimimaan samoilla asetuksilla kun ympäröi ALL tekstin. 4 Ajan asetus Kun ohjelmoitu aika on asetettu ilmestyy merkki kyseisen päivän alle. ON- OFF- ON- OFF- Paina ajan asetus painikkeita asettaaksesi ajan ja varmista aika -painikkeella. -painiketta painamalla siirryt seuraavaan ON/OFF kohtaan. Voit ohjelmoida kaksi ON/OFF aikaa päivää kohden. Paina -painiketta siirtyäksesi seuraavan viikonpäivän asetuksiin. Esim. Ajastin on asetettu toimimaan Toista kohdat ja 4. Lopettaaksesi viikkoajastimen asetukset, paina painiketta yli sekuntia. Ohjelmoidun ajan poisto. DELETE Jos DELETE-painiketta painetaan kohtien tai 4 aikana kyseisen päivän aikaasetukset nollutuvat. Jos kaikki päivät ovat valittuna, nollautuvat kaikkien päivien aikaasetukset. HUOMIOI Aika-asetukset voidaan ohjelmoida 0 min. tarkkuudella. OFF(pysäytys) aika voidaan ohjelmoida seuraavan päivän puolelle. ON/OFF ajastimen asetuksia ei voi asettaa viikkoajastimen avulla. Sekä ON että OFF aika on valittava. 6

8 VIIKKOAJASTIN VIIKKOAJASTIMEN käyttö Käynnistys Peruutus DELETE CLOCK ADJUST Kun viikkoajastin on valittu, ajastin käynnistyy automaattisesti. Esim: Käyttöaika 7:00-8:00 Päivän käyttöaika näkyy näytössä. Paina DELETE-painiketta peruuttaaksesi ajastimen käytön. Ajastimen käytön voi myös peruuttaa vaihtamalla ajastinasetuksia painamalla ajastimen valinta painiketta. -toiminnon asetus 4 Viikkoajastimen käytön aikana, paina painiketta yli sekuntia valitaksesi haluamasi päivän. Valitse päivä jolloin haluat OFF toiminnon olevan päällä. Paina ()-painiketta yli sekuntia valitaksesi toiminnon. Paina - painiketta yli sekuntia suorittaaksesi loppuun toiminnon. merkki kuvaa toimintoa Esim. on asetettu maanantaiksi. Peruutus Toista kohdat -4 peruuttaaksesi toiminnon. HUOMIOI toiminto on mahdollinen suorittaa vain päivinä jolloin viikkoajastin on jo asetettu. Jos ajastusaika siirtyy seuraavan vuorokauden puolelle, toiminta asettuu alla olevan piirroksen mukaisesti. Normaali Aika-asetukset seuraavan vuorokauden puolelle ON OFF ON OFF ON OFF ON OFF WEEKLY WEEKLY WEEKLY WEEKLY Edellinen päivä Asetus päivä Edellinen päivä Asetus päivä Seuraava päivä toiminnon voi asettaa vain kerran. toiminto peruuntuu automaattisesti asetetun päivän ajastuksen jälkeen. 7

9 LÄMPÖTILAN MUUTTOAJASTIN Lämpötilan muuttoajastimen asetukset BACK Jos lämpötilan muutto ajastimessa ei ole annettua lämpötilaa -- merkki ilmestyy näyttöön. Paina BACK-painiketta muuttaaksesi BACK vahvistusnäyttöä. BACK käyttöaika-ajastus ja lämpötila ilmestyvät näyttöön. Paina -painiketta yli sekuntia. Päivän valinta Käyttöajan valinta 4 Esim. Valittuna kaikki viikonpäivät Aseta lämpötilan muuttoajastin samalla tavalla kuin viikkoajastin. DELETE-painiketta voidaan myös käyttää peruuttamaan toiminto samalla tavalla kuin viikkoajastimen käytössä. 4 Lämpötilan asetus Paina lämpötilan asetus painikkeita asettaaksesi lämpötilan. (Lämpötila-alue on sama kuin käytettävän käyttötavan lämpötila-alue.) 5 BACK lämpötila Normaali lämpötila Esim. Käyttöaika ON 8 C OFF 4 C 4 C Toista kohdat ja 4. Paina -painiketta yli sekuntia päättääksesi lämpötilan muuttoajastimen asetukset. Lämpötilan muuttoajastimen käyttö Käynnistys Peruutus BACK BACK DELETE Esim. Näyttö lämpötilan muuttoajastimen aikana. (Käyttöaika ei näy näytössä.) Paina BACK painiketta. BACK vahvistus näyttö ilmestyy kauko-ohjaimeen 5 sekuniksi, jonka jälkeen ajastin aloittaa toimintansa. Paina BACK-painiketta ja sen jälkeen DELETE-painiketta kun BACK vahvistus näyttö on näkyvissä. Vaikka BACK-painiketta painetaan uudestaan, lämpötilan muuttoajastin peruuntuu. HUOMIOI Lämpötilan muuttoajastin muuttaa asetettua lämpötillaa, ajastinta ei voi käyttää ilmastointilaitteen käynnistykseen tai pysäytykseen. Lämpötilan muuttoajastin voidaan ohjelmoida muuttamaan lämpötilaa kertaa päivässä, vain yksi lämpötila on mahdollista kerrallaan. Lämpötilan muuttoajastinta on mahdollista käyttää käynnistys/pysäytys ja viikkoajastimen kanssa. Lämpötilan muuttoajastimen aika-asetukset näkyvät vain BACK vahvistus näytössä. (Toista kohta halutessasi tarkistaa tai muuttaa aikoja.) 8

10 KÄYTTÖOHJEITA Lämmitykseen liittyvät kohdat koskevat vain LÄMMMITYS/JÄÄHDYTYS mallia. Käyttötavat AUTO JÄÄHDYTYS MALLI Milloin huoneenlämpö on C korkeampi kuin asetettu lämpötila, käyttötapa vaihtelee jäähdytyksen ja kuivauksen välillä. Kuivauksen(DRY) aikana suositellaan tuulettimen(fan) asetukseksi LOW, jotta saadaan siedettävä viileyden tunne. Tuuletin saattaa väliaikaisesti pysähtyä. LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS MALLI Vaihtuvatoiminen kierto Kun AUTO(automaattinen käyttötavan muuttaminen) on valittu, ilmastointilaite valitsee sopivan käyttötavan (Jäähdytyksen tai lämmityksen) riippuen huoneen lämpötilasta. Kun AUTO on valittu, puhallin käy noin minuutin ajan erittäin pienellä nopeudella. Sinä aikana Ilmastointilaite ottaa selville huoneen olosuhteet ja valitsee sopivan käyttötavan. Mikäli ilmastointilaite on säätänyt huonelämpötilan lähelle termostaatin asetusarvoa, se kytkeytyy seurannalle. Seurannan aikana puhallin käy pienellä nopeudella. Jos huonelämpötila sen jälkeen muuttuu, ilmastointilaite valitsee jälleen sopivan käyttötavan (lämmitys, jäähdytys) säätääkseen lämpötilan termostaatin asetusarvon mukaiseksi. (Seurannan toiminta-alue suhteessa termostaatin asetusarvoon on ± C. ) Puhallin nopeus käyttötavalla AUTO Lämmitys: Puhallin toimii matalalla teholla kun ilmastointilaitteen puhallusilman lämpötila on matala. Jäähdytys: Kun huoneen lämpötila lähestyy termostaattiin asetettettua lämpötilaa, puhaltimen nopeus laskee. Puhallin : Puhallin toimii vuorotellen päälle ja pois. Päällä ollessaan puhallin toimii matalalla nopeudella. Virran säästö ohjelma Viirran säästö ohjelma (ENERGY SAVE) nostaa hiukan asetettua lämpötilaa jäähdytyksellä ja laskee asetettua lämpötilaa lämmityksellä. Ohjelma valitsee ekonomisen käyttölämpötilan käyttötavalle. Jos painat ENERGY SAVE-painiketta ilmastointilaitteen ollessa ajastin toiminnassa, siirtyy käyttötapa virran säästö ohjelmaksi kun ajastin aloittaa toimintansa. Jos sammutat ilmastointilaitteen säästö ohjelman aikana muuttuu käyttötapa normaaliksi. Kauko-ohjaimeen asetettu lämpötila ei muutu virran säästö ohjelman aikana. Jäähdytyksen aikana Kun ENERGY SAVE-painiketta on painettu, termostaatin asetukset nousevat automaattisesti C joka 60 minuutti, kunnes lämpötila on noussut C. Lämmityksen aikana Kun ENERGY SAVE-painiketta on painettu, termostaatin asetukset laskevat automaattisesti C joka 0 minuutti, kunnes lämpötila on laskenut 4 C. Kuuma käynnistys (lämmityksellä) Energy save 60 min. 0 min. 0 0 min. 9 0 min. Energy save Sisäyksikkö muodostaa kylmiä virtauksia lämmitysohjelman alussa. Sisäyksikön puhallin ei puhalla ennen kuin lämmönvaihdin saavuttaa asetetun lämpötilan. Automaattinen uudelleenkäynnistys Jos virta on katkennut sähkökatkon tai muun ongelman takia, virran kytkeytyessä ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen ja jatkaa käyttötavalla joka oli valittuna ennen sähkökatkoa. Muiden sähkölaitteiden (partakoneen jne.) tai langattoman radiolähettimen käyttäminen ilmastointilaitteen läheisyydessä saattaa aiheuttaa siihen häiriöitä. Irrota siinä tapauksessa pistoke pistorasiasta tai katkaise virta pääkatkaisimesta, työnnä pistoke takaisin ja jatka toimintaa kauko-ohjaimella. Lämmitysteho Tämä ilmastointilaite toimii lämpöpumpun periaatteella imemällä lämpöä ulkoilmasta ja siirtämällä lämmön sisälle. Siksi laitteen teho laskee ulkoilman lämpötilan laskiessa. Mikäli ilmastointilaitteen tuottama lämmitysteho on riittämätön, kannattaa sitä käyttää yhdessä jonkin muun lämmityslaitteen kanssa. Lämpöpumpun periaatteella toimivat ilmastointilaitteet lämmitttävät huoneen kierrättämällä ilmaa läpi koko huoneen. Siksi laitteen käynnistyksen jälkeen huoneen lämpiämiseen saattaa kulua jonkin aikaa. Sulatustoiminto (lämmitysksellä) Kun ulkolämpötila on matala ja ilmankosteus korkealla, kerääntyy ulkoyksikköön huurretta joka heikentää lämmitys toimintoa. Kun näin tapahtuu, aloittaa ilmastointilaite automaattisen sulatustoiminnon. Sulatustoiminnon aikana sisäyksikön puhallin pysähtyy ja merkki ilmestyy kauko-ohjaimen näyttöön. Sulatustoiminto kestää 4-5 minuuttia, jonka jälkeen ilmastointilaite käynnistyy. Useamman laitteen yhteiskäyttö Yksi kauko-ohjain voi hallita jopa 6 ilmastointilaitetta. Kaikki laitteet on ohjelmoitava samoin asetuksin. Lisä kauko-ohjain (lisävaruste) Lisävarusteena voit liittää toisen kauko-ohjaimen ilmastointilaitteeseen. Kumpikin kauko-ohjain voi hallita laitetta mutta vain pää ohjaimella voit asettaa ajastimen toimintaa. 9

11 KÄYTTÖOHJEITA Monitoimintainen järjestelmä Tämän ilmastointilaitteen sisäyksikkö voidaan yhdistää monitoimintaiseen järjestelmään. Monitoimintainen järjestelmä sisältää useita erillisiä sisäyksiköitä joita voidaan ohjata erillisinä ilmastointilaitteina. Erillisiä yksiköitä voidaan myös ohjata samanaikaisesti määrittämällä yksiköiden keskinäinen ulostulo samanlaiseksi. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö Tähdellä (*) merkityt kohdat vain INVERTER mallissa. Monitoimintaisessa ilmastointijärjestelmässä voidaan useampaa sisäyksikköä käyttää samanaikaisesti. kuitenkin kahta tai useampaa saman ryhmän laitetta käytettäessä yhtäaikaisesti, lämmityksen ja jäähdytyksen hyötysuhde on pienempi kuin käytettäessä vain yhtä sisäyksikköä. Näinollen, jos haluat jäähdyttää useammalla sisäyksiköllä samanaikaisesti, kannattaa käyttöajankohdaksi valita aika jolloin tarvitaan mahdollisimman vähän tehoa. Lämmitettäessä tilanne on sama ja laitetta suositellaan käytettäväksi samanaikaisesti muiden lämmitysmuotojen kanssa. Vuodenaikojen ja ulkolämpötilan vaihtelut, huoneiston rakenne ja henkilöiden lukumäärä vaikuttavat laitteen hyötysuhteeseen ja käyttöön. Suosittelemme laitteen käyttöä useilla eri käyttötavoilla lämmitettäessä ja jäähdytettäessä, jotta löydät perheesi elämäntyyliin parhaiten soveltuvan käyttötavan. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö onnistuu seuraavien käyttötapojen yhdistelmissä. Jäähdytystoiminto ja kuivaustoiminto Jäähdytystoiminto ja puhallintoiminto Kuivaustoiminto ja puhallintoiminto Käyttötavat (Lämmitys, jäähdytys ja kuivaus) ulkoyksikössä kumoutuvat käyttötavalla mikä on ohjelmoitu sisäyksikköön ensimmäisenä. Jos sisäyksikkö on ohjelmoitu aloittamaan puhallintoiminnolla ulkoyksikön ohjelma ei kumoudu. Esimerkiksi, jos sisäyksikkö (A) on käynnistetty puhallintoiminnolla ja sisäyksikkö (B) on ohjelmoitu lämmitystoimintoon. Sisäyksikkö (A) aloittaa puhallustoiminnan normaalisti mutta kun sisäyksikkö (B) aloittaan lämmityksen, syttyy sisäyksikkö (A).n merkkivalo ja yksikkö menee valmiustilaan. Sisäyksikkö (B) jatkaa lämmitystoimintoa. Jos huomaat että yksi tai useampi sisäyksikkö toimii vain heikosti joko lämmityksen tai jäähdytyksen aikana, suosittelemme että pysäytät monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käytön. Monitoimintaisen ilmastointijärjestelmän käyttö ei onnistu seuraavien käyttötapojen yhdistelmissä. Jos sisäyksikkö on ohjelmoitu suorittamaan ohjelma johon se ei pysty, merkkivalo ilmestyy kauko-ohjaimeen ja yksikkö siirtyy valmiustilaan. Lämmitystoiminto ja jäähdytystoiminto (tai kuivaustoiminto) Lämmitystoiminto ja puhallintoiminto Huomioi Tähdellä (*) merkityt kohdat vain LÄMMITYS&JÄÄHDYTYS malleissa. * Lämmitystoiminnon aikana ulkoyksikkö saattaa aika-ajoin siirtyä sulatustoiminto tilaan. Sulatustoiminnon aikana, käyttäjän uudelleen ohjelmoima lämmitystoiminto jatkaa sulatustoimintaa. Lämmitystoiminto käynnistyy sulatustoiminnon päätyttyä. * Lämmitystoiminnon aikana sisäyksikön kuori saattaa lämmetä järjestelmän läpi kulkevan jäähdytysaineen vaikutuksesta. Sisäyksikkö saattaa pysähtyä aika-ajoin. 0

12 PUHDISTUS JA HUOLTO VARO Ennen ilmastointilaitteen puhdistusta, sammmuta laite ja katkaise virta. Ilmansuodattimen puhdistus Jos ilmansuodattimeen on kertynyt pölyä ja likaa, heikkenee ilmastointilaitteen suorituskyky ja laitteen melutaso nousee. Muista puhdistaa suodatin säännöllisesti. Ilmansuodattimen puhdistus Käytä imuria poistaessasi suodattimesta pölyn ja lian. Voit myös pestä suodattimen synteettisellä pesuaineella ja vedellä. Anna suodattimen kuivua varjossa pesun jälkeen. Jos laitetta käytetään epäsäännöllisesti saattaa laitteen sisään kertyä likaa, joka vaikuttaa sen suorituskykyyn. Suosittelemme laitteen tarkastusta säännöllisesti suodattimen puhdistuksen lisäksi. Tarvitessasi lisätietoja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan. Kun puhdistat laitteen ulkopintoja älä käytä yli 40 C vettä tai voimakkaita puhdistusaineita kuten tinneri. Älä suihkuta laitteen runkoon hyönteismyrkkyä tai hiuslakkaa. Jos laitetta ei käytetä yli kuukauteen, varmista että laitteen sisäosat ovat kuivia. Voit kuivata koneen sisäosat käyttämällä puhallin toimintoa (FAN) n.puoli päivää. VIKAKOODIT Kun vikakoodi osoitus E:EE ilmestyy näyttöön, ilmastointilaitteen toiminnan tarkastus on tarpeellista. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan. Pysäytä ilmastointilaitteen toiminta. Paina lämpötilanasetus painikkeita pohjassa yli 5 sekuntia käynnistääksesi ilmastointilaitteen vianmäärityksen. Yksikön numero (normaalisti 0) Vikakoodi Paina Esim. Vikakoodin osoitus lämpötilanasetus painikkeita yli 5 sekuntia lopettaaksesi vianmäärityksen. Esim. Vianmääritys

13 VIANETSINTÄTAULUKKO Lämmitykseen liittyvät kohdat vain (LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS) malleissa. VAROITUS! Laitteen toimiessa viallisesti (esim. palaneen käry tms.) pysäytä toiminta välittömästi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Pelkkä laitteen virtakytkimen kytkeminen pois päältä ei irrota laitetta kokonaan sähköverkosta. Muista aina kytkeä sulake pois toiminnasta, jotta jännite on kytketty kokonaan pois. Tarkista seuraavat kohdat ennen kuin otat yhteyttä huoltoliikkeeseen: NORMAALI TOIMINTA Vika Ei toimi heti: Syy Jos laite on pysäytetty ja käynnistetty heti sen jälkeen, kompressori ei toimi n. minuutin aikana, jotta sulakkeet eivät palaisi. Kun pistoke on irrotettu ja liitetty uudelleen pistorasiaan, suojauspiiri kytkeytyy toimintaan n. minuutiksi ja estää laitetta toimimasta. Ks. sivu Laitteesta kuuluu ääntä: Laitteen käytön aikana ja heti pysäyttämisen jälkeen saattaa ilmastointilaitteen putkistosta kuulua veden lorinaa. Ääni saattaa kuulua myös minuuttia käynnistyksen jälkeen (jäähdytysaineen virtausääni). Käytön aikana saattaa kuulua pientä kitinää. Tämä syntyy lämpötilavaihteluiden aiheuttamasta erittäin vähäisestä etupaneelin laajenemisesta ja supistumisesta. Lämmityksen aikana saattaa silloin tällöin kuulua sihinää. Tämän äänen saa aikaan automaattinen huurteenpoisto. 9 Laitteesta tulee hajua: Laitteesta tulee sumua tai höyryä: Sisäyksikkö saattaa erittää hajua. Tämä haju muodostuu huoneen hajuista (huonekalut, tupakka jne.), jotka ovat joutuneet ilmastointilaitteeseen. Jäähdytyksen/Kuivauksen aikana sisäyksiköstä saattaa tulla sumua. Tämä johtuu ilmastointilaitteesta tulevan ilman nopeasta huoneilman jäähdyttämisestä, mikä näkyy kosteuden tiivistymisenä ja sumuna. Lämmityksen aikana ulkoyksikön puhallin saattaa pysähtyä ja yksiköstä nousee höyryä. Tämän saa aikaan automaattinen huurteenpoisto. 9 Ilmavirta on heikko tai pysähtyy kokonaan Lämmitystä käynnistettäessä puhaltimen nopeus on väliaikaisesti erittäin pieni, jotta laitteen sisäosat ehtisivät lämmetä. Jos huonelämpötila lämmityksen aikana ylittää termostaatin asetusarvon, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö käy erittäin pienellä puhaltimen nopeudella. Jos haluat vielä lämmittää huonetta, säädä termostaatin asetusarvoa lämpimämmäksi. Lämmityksen aikana laite pysähtyy väliaikaisesti ( 6 minuutin ajaksi), jotta se voisi suorittaa automaattisen huurteenpoiston. Automaattisen huurteenpoiston aikana KÄYTÖN merkkivalo vilkkuu. 9 Ulkoyksiköstä tulee vettä: Puhallin saattaa pysähtyä kun ilmastointilaite tarkkailee huoneen lämpötilaa. Lämmityksen aikana ulkoyksiköstä saattaa tulla vettä automaattisen huurteenpoiston takia. 9 Termostaatin sensorin merkki välkkyy kauko-ohjaimen näytössä. Huonelämpötilan tunnistussensori saattaa olla epäkunnossa. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan.

14 VIANETSINTÄTAULUKKO Vika Tarkasta Kts.sivu TARKISTA VIELÄ KERRAN Ei toimi ollenkaan: Onko pistoke irrotettu pistorasiata. Onko ollut sähkökatko. Onko sulake palanut tai lauennut. Onko ajastus toiminnassa. 5-7 Onko ilmansuodatin likainen. Jäähdytysteho on huono: Onko ilmastointilaitteen ilmanottoritilä tai ilmanpoistoaukko tukossa. Onko huoneen lämpötila-asetus (termostaatti) säädetty oikein. Onko jossain ovi tai ikkuna auki. Onko jäähdytyksen aikana huoneessa ikkuna, josta aurinko pääsee lämmittämään. (Sulje verhot.) Onko jäähdytyksen aikana huoneessa lämmityslaitteita, tietokoneita tai liikaa ihmisiä. Mikäli vika ei häviä em. toimenpiteillä tai huomaat palaneen käryä pysäytä toiminta välittömästi, katkaise laitteesta virta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai maahantuojaan.

15

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

SEINÄKATTOMALLI KÄYTTÖOHJE. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

SEINÄKATTOMALLI KÄYTTÖOHJE. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy Kuva

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT

KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Käyttöohje/Hyundai/seinämallit HSH/HSA-090/120NBE 1/9 LÄMPÖPUMPPUMALLIT HSH-090NBE HSH-120NBE JÄÄHDYTINMALLIT HSA-090NBE HSA-120NBE KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLIN JÄÄHDYTTIMET JA LÄMPÖPUMPUT Maahantuoja: Martinkyläntie

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET

HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET HYUNDAI PREMIUM -ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖ- JA ASENNUSOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT (R410A) HSA-094/124HNBE ILMALÄMPÖPUMPPUMALLIT (R410A) HSH-094/124HNBE Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C

KÄYTTÖOHJE. Osien nimet. Käyttöpaneeli FIN. Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C FIN KÄYTTÖOHJE Siirrettävä ilmastointilaite MTV 87C Osien nimet 7 2 6 3 10 8 4 11 9 1. Näyttöpaneeli 2. Ilmanohjain 3. Siirtokahva (molemmin puolin) 4. Imusäleikkö. Pyörät 6. Taipuisa putki 7. Suutin 8.

Lisätiedot

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED

42HQE009 / 012 R-407C KÄYTTÖOHJE ON OFF MODE TEMP TEMP CLOCK SPEED FAN SPEED MODE FAN 42HQE009 / 012 C ON OFF FI KÄYTTÖOHJE 42HQE009/012 FI SUOMI Split-malli Hi-Wall sisäyksikkö I F E GR S 42HQE009/012 SISÄLTÖ TURVAOHJEET OSIEN NIMET KÄYTTÖLÄMPÖTILA KÄSIKÄYTTÖ KAUKOSÄÄTIMET JA

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput (ILP)

Ilmalämpöpumput (ILP) Ilmalämpöpumput (ILP) 1 TOIMINTA Lämmönlähteenä ulkoilma Yleensä yksi sisäja ulkoyksikkö Lämmittää sisäilmaa huonejärjestelyn vaikutus suuri 2 1 ULKO- JA SISÄYKSIKKÖ Ulkoyksikkö kierrättää lävitseen ulkoilmaa

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

Käyttöohjekirja AG-WT10

Käyttöohjekirja AG-WT10 Käyttöohjekirja Sisäyksikkö ilma/ilma-lämpöpumppu UHB FI 1516-1 331558 Sisällys 1 Tärkeää Laitteiston tiedot Turvallisuustiedot Sarjanumero - hyvä valinta Turvaohjeet Kierrätys 2 Rakenne 3 Kaukosäädin

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING HANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Hälytysjärjestelmän kauko-ohjain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan käyttöön

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit

KÄYTTÖOHJEET MAV 184 C - MAV 185 R MAV 224 C - MAV 225 R KPA 128 C - KPA 128 R KPA 185 C - KPA 184 R KPA 225 C - KPA 224 R. Mallit KÄYTTÖOHJEET Mallit MAV 8 C - MAV 85 R MAV C - MAV 5 R KPA 8 C - KPA 8 R KPA 85 C - KPA 8 R KPA 5 C - KPA R ILMASTOINTILAITE - LÄMPÖPUMPPUMALLI SISÄLTÖ VALINTAKYTKIN JA OSIEN NIMET ASENNUSPAIKKA SÄHKÖVAATIMUKSET

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk Englis h KEEP THIS MANUAL

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL

JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Käyttöohje / Argo AW22-38AL -mallit 23.7.2007 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTIN- JA LÄMPÖPUMPPUMALLIT AW22AL AW28AL AW38AL Seinämalliset split- ilmastointilaitteet Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A, 01720 VANTAA

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Ajoneuvon alkuperäinen kaukosäädinavain Asetusopas - Finnish Arvoisa asiakas Tässä oppaassa on tietoja ja ohjeita siitä, miten eräitä toimintoja otetaan

Lisätiedot

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen

Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Mene sovelluksen etusivulle. Broadlink RM-Pro Ilmastointilaitteen / Ilmalämpöpumpun ohjaaminen Broadlink RM-Pro:n koodikirjastossa on valmiina tuhansien laitteiden infrapunakauko-ohjainten ohjainkoodit,

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

RAS-35YH6 / RAC-35YH6

RAS-35YH6 / RAC-35YH6 MALLI RAS-35YH6 / RAC-35YH6 Sisäyksikkö RAS-35YH6 Ulkoyksikkö RAC-35YH6 OHJEKÄSIKIRJA Parhaimman suorituskyvyn ja ongelmattoman toiminnan saamiseksi, lue tämä ohjekirja kokonaan VAROTOIMENPITEET Lue Varotoimenpiteet

Lisätiedot

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta

Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506. Käyttöohjeet. Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta Bake-Off uuni METOS BISTROT 434-10 4560506 Käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Asennus... 3 3. Käyttö... 3 3.1. Käyttöönotto...3 3.2

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite.

Siirrettävä ilmastointilaite. Siirrettävä ilmastointilaite. Siirrettävä ilmastointilaite. Siirrettävä ilmastointilaite. KÄYTTÖ- OHJE AC-N6KM AC-N6KMH AC-N9KM AC-N9KMH AC-N12KM AC-N12KMH AC-N6KR AC-N6KRH AC-N9KR AC-N9KRH AC-N12KR AC-N12KRH

Lisätiedot

Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi Oy Esco Ab

Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi Oy Esco Ab Binar 5S ohjaustaulun käyttöohje, suomi 4.1.2017 Oy Esco Ab Ohjaustaulun osat 1- Digitaalinen näyttö 2- Validoiodit kellonäytölle, ajastimille ja kellon säädölle painikkeet valikoissa ja valinnoissa

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Floor Type

AIR CONDITIONER Floor Type AIR CONDITIONER Floor Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Polish Swedish English Danish Norwegian Finnish KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE

Lisätiedot

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella.

EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. EasyStart T Käyttöohjeet. Kellokytkin 7 päivän esivalintamahdollisuudella. Sisällysluettelo Johdanto Lue ensin läpi... 3 Turvaohjeet... 3 Yleiset ohjeet... 3 Käyttötarkoitus... 3 Yleiskuvaus Ajastin...

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0

OPTIMUS 3,5 kw. Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 OPTIMUS 3,5 kw Asennus- ja käyttöohje versio 3.0 Kuvaus Laitetta ei saa asentaa kohteisiin jotka altistuvat räjähdysvaaralle tai kohteisiin joissa lämpötila voi laskea alle 0 C. Ole hyvä, lue ja noudata

Lisätiedot

} Käsiajo ~ Varoitusnappi

} Käsiajo ~ Varoitusnappi Ohjauspaneeli: Käyttöohje u v w x y z { Virrankytkin Näytönsuoja } Käsiajo ~ Varoitusnappi Höyry Valonkytkin Etähälytyksen vastaanottaminen Kytkin FM/CD Otsonigeneraattori Puhelin Korotusnappi FM Sulkunappi

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL

KÄYTTÖOHJEET. JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL Käyttöohje / ARGO ASR minisarjan kattokasettimallit / 2002-05-03/RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTINMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto Tuuletus ASR 609CL ASR 612CL ASR 518CL LÄMPÖPUMPPUMALLIT Jäähdytys Kosteudenpoisto

Lisätiedot

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja

TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja TiiMi 5500 Perunavaraston ilmastoinnin säätöjärjestelmä Käyttäjän käsikirja V1.1 25.04.2008 25.04.2008 TiiMi 5500ohjekirja v1.1 1/ 4 TiiMi 5500 järjestelmä on kehitetty erityisesti perunan varastoinnin

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Ilmalämpöpumppu. Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B FI Ilmalämpöpumppu PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: CH-S09FTXH-B CH-S12FTXH-B CH-S18FTXH-B Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN

KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN KÄYTTÖOHJE CELOTRON GSM LÄMPÖPUMPPUOHJAIN Snro: 7163630 Kiitos tuotteemme hankinnasta. Tämä älykäs gsm toiminen laite ei ainostaan ohjaa lämpöpumppua vaan se myös tarkkailee huonelämpötilaasi ja sähköverkon

Lisätiedot

HITACHI Inspire the Next

HITACHI Inspire the Next HITACHI Inspire the Next SPLIT-TYYPPINEN ILMASTOINTILAITE SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAK-18PPA/RAC-18WPA RAK-25PPA/RAC-25WPA RAK-35PPA/RAC-35WPA ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ RAC-18WPA RAC-25WPA RAK-18PPA

Lisätiedot

42VMC---N. Console & Underceiling

42VMC---N. Console & Underceiling Console & Underceiling The Standards Q u a Institution of SI ISO 9001 l i t y A s s u r e d F Israel i r m KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA Split järjestelmän Night & Day konsoli- ja kattomalliset sisäyksiköt Etäisohjain

Lisätiedot

Ilmastointilaite Käyttöohjeet

Ilmastointilaite Käyttöohjeet Käyttöohje/Panasonic CS-YW9-12GKE Sivu 1/10 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-YW9GKE CS-YW12GKE Ulkoyksiköt CU-YW9GKE CU-YW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO TEKSTI NÄYTÖSSÄ. 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. SS/24.8.2012 Ver 1.1 Seinäsäädin RC E3/E4/E5 FUNCTION valikko TOIMINTO Imuilman säleikkö TEKSTI NÄYTÖSSÄ 1 GRILLE SET INVALID 50Hz ZONE ONLY 60HZ ZONE ONLY ESP, ulkoinen

Lisätiedot

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Ilma-vesilämpöpumppu WATERSTAGE 2 WATERSTAGE VESIPATTERI LÄMPIMÄN VEDEN TUOTTO KÄYTTÖVESI LATTIALÄMMITYS KÄYTTÖVESI- VARAAJA ULKOYKSIKKÖ FUJITSU GENERAL ilma-vesilämpöpumppu

Lisätiedot

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen

135 & 145 sarja. Väärennetyn rahan tunnistin. Manuaalinen 135 & 145 sarja Väärennetyn rahan tunnistin Manuaalinen Käyttöohje Safescan 135i, 135ix & 145ix Väärennetyn rahan tunnistin Onnittelut Safescan 135i, 135ix tai 145ix väärennetyn rahan tunnistimen hankinnan

Lisätiedot

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi.

Antenni Käytä FM-antennia parhaiden mahdollisten vastaanotto-olosuhteiden saavuttamiseksi. 1. Toimintovalitsin : Valinta radion tai CD-soittimen välillä 2. Taajuusaluevalitsin : FM/FM ST-alueiden valinta 3. FM antenni : Saadaksesi parhaan mahdollisen vastaanoton vedä tämä ulos 4. CD kansi :

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot