KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN"

Transkriptio

1 (15) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ KYSYMYS 1 We can offer our suggestion with purchased/perpetual/owned licenses and with leased licenses. The RFP document clearly states that ONE option must be selected. Is it acceptable, if we are submitting the same offer twice, but with different licensing/purchase options or are we restricted to submit only one offer? VASTAUS KYSYMYKSEEN 1 Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton voi tarjota jommallakummalla seuraavista tavoista tai kummallakin seuraavista tavoista (tämä on eri asia kuin vaihtoehtoiset tarjoukset): - TAPA 1: Tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton kokonaispalveluna (SaaS). Järjestelmän on oltava käytettävissä 24/7 (24 tuntia vuorokaudessa ja 7 vuorokautta viikossa). - TAPA 2: Tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton niin, että ostaja hoitaa sovellukselle laitealustan sekä ylläpidon käyttöjärjestelmätasolle. Tässä tavassa tarjouksen hintaan lisätään ostajan käyttämän konesalipalvelutoimittajan veloittama hinta alustan ylläpidosta. HUOM! Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton kummallakin tavalla, tulee tarjoajan toimittaa kaksi tarjousta liitteineen, joista toinen koskee TAPAA 1 ja toinen TAPAA 2. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna. MUITA KUIN SUOMENKIELISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA EI HUOMIOIDA. TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ MYÖS KAIKKIEN TARJOUKSEN LIITTEIDEN ON OLTAVA SUOMENKIELISIÄ. KYSYMYS 2 Hinnoittelusta: Meneekö lisenssien / käyttöoikeuksien lukumäärä ja hintavertailu seuraavan esimerkin mukaisesti? Esimerkin perusteella on vaikea saada selvää siitä, mitä kysymyksellä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Hinnoittelutaulukon osalta JOKAINEN HINTA- JA MUU KOHTA ON EHDOTTOMASTI TÄY- TETTÄVÄ. Onko jokaiseen lukumäärään (1-25, ) annettava summa? Kyllä on, koska muuten tarjous hylätään.

2 (15) Jos käyttöoikeushinnoittelu sisältää lisenssienhinnan ja ylläpidon (palvelutuen), niin pitääkö ne kuitenkin eritellä lisenssihinnassa, palvelutuessa ja lisenssien ylläpidossa? Esimerkiksi: Jos tarjoajalla palvelun tukikustannukset sisältyvät lisenssien kustannuksiin, niin tarjoaja ilmoittaa tällöin palvelun tukikustannuksien hinnaksi 0,00 euroa/kuukausi. Jos tarjoaja jättää palvelun tukikustannusten hintakohdan täyttämättä, joudutaan tarjous hylkäämään. Voidaanko antaa toisenlaista hinnoittelumallia kuin mikä on kuvattu tarjous_hinnoittelu excelissä? Esimerkiksi modulikohtaisia lisenssejä? Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Tarkoittaako rajaton loppukäyttäjälisenssi sitä, että yhdellä lisenssillä rajaton määrä henkilöitä pääsee järjestelmään (tässä ongelmaksi tulee se, miten voidaan identifioida mitä tietoja kenellekin näytetään) vai sitä, että tietyille käyttäjille on mahdollista osoittaa read-tyyppinen lisenssi, jolla voi tehdä hakuja tietyillä oikeuksilla sekä myös luoda työpyyntöjä? Rajaton määrä loppukäyttäjiä eli tiketin tekijöitä. Loppukäyttäjä näkee vain omat tietonsa (järjestelmään syöttämänsä tiedot ja niiden käsittelyn). Loppukäyttäjä voi tehdä työpyyntöjä ja seurata niiden tilannetta.

3 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 2 Vastaukset kysymysten lomassa punaisella tekstillä. KYSYMYS 3 Jos tarjotaan SaaS-palveluna (palvelimet ja niiden käytönhinnat toimittajan tarjouksessa mukana), niin pitääkö palvelimen vaatimusmääritykset silti antaa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 3 Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton TAVALLA 1, ei tarjouksessa tarvitse eikä kannata ilmoittaa tarkkoja tietoja palvelimen/palvelimien osalta. Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton TAVALLA 1, niin hankintayksikkö ei tarvitse palvelimen/palvelimien vaatimusmäärityksiä, mutta palvelun käytettävyysehdot (linjanopeus, työaseman vaatimukset, jne.) käydään tarvittaessa läpi sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS 4 Voisiko saada ominaisuusvertailun excelin avoimemmaksi (osa kysymyksistä ei näy kokonaan loppuun asti esim. ID:69)? Tai kun antaa vastausta, niin sekään ei näy järkevästi. VASTAUS KYSYMYKSEEN 4 Ominaisuusvertailutaulukosta on tehty kaksi uutta versiota, jotka löytyvät seuraavasta Internetosoitteesta: Kaikissa ominaisuusvertailutaulukon eri versioissa sisältö on sama, joten tarjoaja voi päättää sen, minkä version tarjoaja täyttää tarjoustaan varten. KYSYMYS 5 Kysymyksiä ominaisuusvertailun excelistä: ID25: Sisäverkon ulkopuolelta tulevissa käyttäjissä mahdollisuus federoida oikeuksia (ADFS). Mitä tarkoitetaan oikeuksien federoinnilla ADFS:ään liittyen? Oikeuksia voi federoida ADFS:n avulla. ID52: Palvelupyynnön luonnin ajastus (esimerkiksi 1.1 luo määritellyn palvelupyynnön). Mihin viitataan merkinnällä 1.1? Merkinnällä 1.1 viitataan päivämäärään 1. tammikuuta.

4 (15) ID80: Järjestelmä tukee prosessia, joka vastaa ITIL viitekehyksessä kuvattua Versionhallintaa. Viitataanko tässä ITIL 2011 editionin Palvelutransition Jakelun- ja käyttöönoton hallinta tehtäviin ja toimintoihin? Kyllä. ID82: Työnkulkuun tulee voida sijoittaa käytännössä rajoittamaton määrä elementtejä (ainakin: hyväksyntä, tehtävä, ehtolause, viesti ja ajastin). Voisitteko antaa esimerkin tämän osalta? Mitä haetaan esimerkiksi rajoittamattomalla määrällä ehtolauseita? Esimerkiksi yhdessä työnkulussa voi olla useita peräkkäisiä hyväksyntäkiertoja sekä useita eri asioista riippuvaisia ajastuksia. ID83: Järjestelmän tulee mahdollistaa työnkulun haarautuminen Työnkulun tulee sisältää mahdollisuus palauttaa työnkulku aiempaan elementtiin sekä palauttaa työnkulkuun liittyvät arvot em. elementtiä vastaavaan tilanteeseen. Mitä tarkoitetaan työnkulun palauttamisella aiempaan elementtiin ja näiden arvojen käsittelyllä? Esimerkiksi joku työnkulussa tehtävä muutos voi aiheuttaa työnkulun palautumisen uudestaan hyväksyjälle. ID85: Työnkulkujen tulee sisältää versionhallinta (ainakin samanaikaisesti: julkaistu versio ja muokattavana oleva versio). Voisitteko antaa esimerkin, mitä haetaan julkaistulla ja olemassa olevalla versiolla liittyen juuri työnkulkuun? Esimerkiksi jos työasematilausprosessi muuttuu ja hyväksyminen siirtyy esimieheltä yksikön johtajalle. Pitää olla mahdollisuus rakentaa taustalla uusi työnkulku prosessille, testata sitä, julkaista sekä tarvittaessa palata vanhaan työnkulkuun. ID86: Työnkulku tulee voida käynnistää erillisten käynnistysehtojen perusteella. Haetaanko käynnistysehdoilla jotain automaattisia toiminteita, joita voidaan parametroida järjestelmätasolla? Yksinkertainen esimerkki voisi avata tahtotilan. Työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi web-lomakkeen täyttämisellä (esimerkiksi tilauslomake). Toinen työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi lähettämällä sähköposti johonkin tiettyyn osoitteeseen. Kolmas työnkulku voi käynnistyä, jos tietyllä tavalla luokiteltu tiketti luodaan. ID103: Rakenneosien, prosessien ja prosessivaiheiden tietojen perusteella voidaan koostaa mittaritietoa ilman, että tämä tieto täytyy koodata osaksi em. prosessia, tallentaa rakenneosan- tai prosessin lomakkeelle tai niiden taustalla olevaan tietorakenteeseen. Minkälaisesta koodauksesta tässä on kyse? Voisiko tästä esittää yksinkertaisen esimerkin. Moniulotteisia raportteja ja näkymiä pitää voida luoda asiakkaan pääkäyttäjän osaamisella. Ilman ohjelmointi- tai tietokantaosaamista.

5 (15) ID108: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen Elisa OC järjestelmää varten. Tarkoitetaanko OC:llä Elisan contact center järjestelmää? Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Onko taustalla kyseessä kuluttajille suunnattava palvelu? Kyllä tarkoitetaan. Kaksisuuntaisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta toimittaa Elisan järjestelmästä puhelinnumerotieto palvelunhallintajärjestelmään, missä tunnistetaan sen perusteella käyttäjä. Kyseessä ei ole kuluttajille suunnattu palvelu. ID109: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen MS SCCM järjestelmää varten. Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Mitä tietoa tarvitaan SCCM-järjestelmään palvelunhallintajärjestelmästä? Kaksisuuntaisella tiedonvälityksellä tarkoitetaan, että esimerkiksi työasematiedot voidaan siirtää SCCM järjestelmästä tulevaan palvelunhallintajärjestelmään. Jos halutaan siirtää joku lisätietokenttä esimerkiksi koneen omistajasta SCCM järjestelmään, tämän on oltava mahdollista. ID110: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen MS AD järjestelmää varten. Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Kaksisuuntaisella integraatiolla tarkoitetaan mahdollisuutta noutaa AD:stä esimerkiksi henkilötiedot ja toisaalta siirtää sinne tietoa palvelunhallintajärjestelmästä, jos tällainen tarve ilmenee. VASTAUS KYSYMYKSEEN 5 Vastaukset kysymysten lomassa punaisella tekstillä. KYSYMYS 6 Voiko sama toimittaja tarjota muita vaihtoehtoja, esim. useampaa eri teknologiaa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 6 Ks. vastaus kysymykseen 1. KYSYMYS 7 Voiko projektiresursseiksi tarjota vaihtoehtoisia henkilöitä, esim. kaksi projektipäällikköä ja useampi tekninen asiantuntija? VASTAUS KYSYMYKSEEN 7 Ei voi. KYSYMYS 8 Onko määritelty ja mahdollista saada nähtäväksi palvelunhallintaprosesseja?

6 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 8 Palvelunhallinta on käytössä kaikkien Seutukeskus Oy Hämeen Internet-sivuilla (www.seutukeskus.fi) mainittujen palvelujen osalta. Palvelujen määrä voi kasvaa tulevaisuudessa. Päätasolla Seutukeskus Oy Hämeen palveluprosessit on esitelty yrityksen Internet-sivuilla ja tarkemmin palveluprosessit käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Ks. myös :n Internetsivut (www.kuntapro.fi). KYSYMYS 9 Voiko toimittaja missään vaiheessa esittää omia muutoksia JIT sopimusehtoihin? VASTAUS KYSYMYKSEEN 9 Ei voi. Mahdollisiin lisenssisopimuksiin voidaan tarvittaessa soveltaa toimittajan vakiopohjaa, mikäli sopimusneuvotteluissa sille ei ilmaannu estettä. KYSYMYS 10 Miten järjestelmän käyttäjämäärän on odotettu kehittyvän? Esim. ensimmäisessä käyttöönotossa 50 tikettien käsittelijää, vuoden 2013 aikana 50 lisää tms. VASTAUS KYSYMYKSEEN 10 Ensimmäisessä käyttöönotossa noin 100 käyttäjää ja seuraavan vuoden aikana kasvua noin 50 käyttäjää. Tilanne voi vaihdella, tämä on paras arvio tällä hetkellä. KYSYMYS 11 Tarjouksen antaminen kohdassa sanotaan, että "Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä ja ominaisuusvertailutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi." Onko niin, että tarjouksen mukaan ei haluta/saa laittaa näiden vaadittujen dokumenttien lisäksi tuote-esitteitä, palvelukuvauksia jne. tarjousta tukevaa materiaalia? VASTAUS KYSYMYKSEEN 11 TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoittelutaulukko ja ominaisuusvertailutaulukko ovat täydellisesti täytetyt. Sellaisen tarjousmateriaalin toimittaminen, jota ei ole vaadittu toimittamaan, aiheuttaa kokemuksemme mukaan suuren riskin siitä, että tarjous joudutaan hylkäämään. KYSYMYS 12 Saako projektihenkilöiden osaamista kuvaavaa kohtaa täydentää erikseen liitetyillä CV:llä?

7 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 12 Saa, mutta se ei ole suositeltavaa. KYSYMYS 13 Voiko projektipäälliköksi ja/tai tekniseksi asiantuntijaksi esittää useampaa henkilöä, joista sitten myöhemmässä vaiheessa nimetään varsinainen projektiorganisaatio? VASTAUS KYSYMYKSEEN 13 Ks. vastaus kysymykseen 7. KYSYMYS 14 Jos toimittaja ei suostu kaikkiin esitettyihin ehtoihin ja sanktioihin, onko näistä mahdollista neuvotella vielä ennen sopimuksen tekoa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 14 Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin. Jos toimittaja ei suostu kaikkiin esitettyihin ehtoihin ja sanktioihin, ei toimittajan kannata tehdä tarjousta. KYSYMYS 15 IPR-asioista: mihin dokumentaatioon ja räätälöinteihin ostajalle jää pysyvä käyttöoikeus? VASTAUS KYSYMYKSEEN 15 Kaikkiin niihin, jotka ostaja ostaa toimittajalta erillisellä veloituksella eli jotka eivät sisälly tarjottuun kiinteään pakettihintaan. KYSYMYS 16 Hinnoittelun vertailussa käytetään 500 nimetyn/yhtäaikaisen käyttäjän määrää. Onko oletettavissa, että käyttäjämäärä nousee noin suureksi? Jos on, niin millä aikavälillä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 16 Nimetyissä lisensseissä 500 lisenssiä ja kelluvissa lisensseissä 50 lisenssiä ovat lukuja tarjousvertailua varten, eli ostaja ei sitoudu kyseisiin lisenssimääriin. 500 yhtäaikaista käyttäjää ei ole näköpiirissä seuraavan kahden vuoden aikana, mutta tilanne voi muuttua.

8 (15) KYSYMYS 17 Kun tarjottavan tuotteen lisensointimalli sisältää vain nimettyjä käyttäjälisenssejä miten käsitellään hinnoittelu nimettyjen ja yhtäaikaisten käyttäjien osalta? Tarjouspyynnössä: "Tarjous- ja hinnoittelulomake on tarjouksen jättämisen yhteydessä palautettava hinnoittelun osalta täydellisesti täytettynä." Ja "Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa ilmoittamatta jätetyt pyydetyn laajuisten ja sisältöisten tuotteiden ja palvelujen kustannuskomponentit ovat veloituksettomia." VASTAUS KYSYMYKSEEN 17 HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Hinnoittelutaulukko: Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Jos tarjoajan veloitus jostain kohdasta on 0,00 euroa, niin tällöin tarjoajan on täytettävä kyseiseen kohtaan luku 0 (sama koskee henkilötyöpäivien lukumääriä ja prosenttilukuja). Ks. vastaus kysymykseen 2. KYSYMYS 18 Hinnoittelutaulukon kohta "Lisenssien ylläpito". Miten tähän tulee vastata, jos: Lisenssien ylläpito sisältyy käyttäjälisenssin hintaan? Lisenssien ylläpitomaksu on sidottu ostettujen lisenssien määrään? VASTAUS KYSYMYKSEEN 18 Esimerkiksi: Jos tarjoajalla lisenssien ylläpitokustannukset sisältyvät lisenssien kustannuksiin, niin tarjoaja ilmoittaa tällöin lisenssien ylläpitokustannusten hinnaksi 0,00 euroa/kuukausi. Jos tarjoaja jättää lisenssien ylläpitokustannusten hintakohdan täyttämättä, joudutaan tarjous hylkäämään. KYSYMYS 19 Tarjoajan tulee ilmoittaa "Rajattoman loppukäyttäjälisenssin kustannukset". Mikä on arvio tästä rajattomasta loppukäyttäjien määrästä ja sen kehityksestä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 19 Arvio kahden vuoden aikajänteelle on toistaiseksi korkeintaan , mutta kuntasektorin muutokset voivat aiheuttaa muutoksia myös tähän.

9 (15) KYSYMYS 20 Hinnoittelutaulukon kohta "Palvelun tukikustannukset". Miten tähän tulee vastata, jos palvelun tukikustannukset ovat sidottu käyttäjien määrään tai muulla tavalla käytön laajuuteen? VASTAUS KYSYMYKSEEN 20 HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Tarjoajan tulee ilmoittaa palvelun tukikustannusten hinta euroa/kuukausi tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Tarjoajan on itse määriteltävä se, miten se hinnoittelee hinnoittelutaulukkoon käyttäjien määrään sidotun palvelun tukensa siten, että ostajalle palvelun tukikustannusten kuukausihinta on vakio riippumatta käyttäjien määrästä. KYSYMYS 21 Mitä eroa on "Palvelun tukikustannuksilla" ja "Sovellusylläpitokustannuksilla"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 21 Palvelun tuki: tukipalvelu, eli mistä saadaan apua ongelmatilanteisiin. Sovellusylläpito: Sovellus pidetään tukikelpoisena, eli välttämättömät päivitykset, mahdollisesti versiopäivitykset (lisenssien versiopäivitykset lisenssien ylläpidossa), mahdollinen pienten muutosten toteutus. Ks. hinnoittelun täyttöohje tarjouspyynnön liitteestä numero 2. KYSYMYS 22 Miten Tilaaja määrittelee kustannukset: "palvelun tukeen liittyvät kustannukset" ja "sovellusylläpitoon liittyvät kustannukset"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 22 Ks. vastaus kysymykseen 21. KYSYMYS 23 Lisenssien ylläpitokustannuksissa mainitaan, että tulee sisältyä versiopäivitykset. Tarkoitetaan tällä oikeutta päivittää uudempaan versioon vai myös versiopäivityksiin liittyvää työtä?

10 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 23 Annettuun hintaan tulee sisältyä kaikki lisenssien ylläpitoon (mukaan luettuna versiopäivitykset) liittyvät kustannukset sekä ylläpitoon liittyvät matka-, työ-, päiväraha- ja majoitus- ym. kustannukset sekä palaverit ja muut kustannukset. Sekä oikeus päivittää uudempaan versioon että versiopäivityksiin liittyvä työ. KYSYMYS 24 Hinnoittelutaulukko sisältää useita "muut kustannukset" tyyppisiä kohtia, muttei tarjoa mahdollisuutta kertoa, mitä nämä muut kustannukset ovat. Onko mahdollista liittää selitys? VASTAUS KYSYMYKSEEN 24 On mahdollista, mutta ei suositeltavaa, koska selitys aiheuttaa kokemuksemme mukaan suuren riskin siitä, että tarjous joudutaan hylkäämään. Ajatus on, että muut kustannukset ovat marginaalisia. Muut kustannukset käydään tarvittaessa läpi sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS 25 Ominaisuusvertailutaulukko Onko taulukosta mahdollista saada myös lukitsematon versio vaatimusten työstämisen helpottamiseksi? Jos on, niin tämä tulisi saada mahdollisimman pian, jotta siitä olisi hyötyä. VASTAUS KYSYMYKSEEN 25 Ks. vastaus kysymykseen 4. KYSYMYS 26 Onko sarakkeen G Mahdollinen esimerkki ominaisuuden toiminnasta vaikutusta tarjousten pisteytykseen? Missä tilanteissa tämä esimerkki tulisi antaa, ja milloin se ei ole niin välttämätöntä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 26 Mahdollinen esimerkki ominaisuuden toiminnasta -sarake ei vaikuta pisteytykseen, ellei sitten toimittajan sarakkeessa ilmoittama tieto ole ristiriidassa toimittajan Toteutettavuus-sarakkeessa ilmoittaman tiedon kanssa. Toimittajan täytyy kyetä itse arvioimaan milloin se antaa esimerkin. Jos asia on toimittajan mielestä riittävän selkeä ilman esimerkkiä, niin sitten esimerkkiä ei tarvita.

11 (15) KYSYMYS 27 Termien ristiriita vaatimuksessa numero 22. Käyttäjä voi räätälöidä, kun termi räätälöinti on määritelty tehtäväksi, jota asiakas ei itse voi suorittaa (vaan tarkoitetaan toimittajan tekemää syvällistä asiantuntemusta vaativaa työtä). Mitä tarkoitetaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 27 Käytetty virheellistä termiä, oikea termi on muokata. Vaatimuksessa numero 21 räätälöitävissä on virheellinen termi, oikea termi on muokattavissa. KYSYMYS 28 Vaatimus 24 Käyttäjä pääsee järjestelmään sisäverkon ulkopuolelta on riippuvainen asiakkaan infraratkaisusta, mikäli toimittaja ei tuota järjestelmää kokonaispalveluna. VASTAUS KYSYMYKSEEN 28 Ostajan infraratkaisu sallii sen, että järjestelmään tullaan myös sisäverkon ulkopuolelta. KYSYMYS 29 Työnkulkuun liittyvät pakolliset vaatimukset 80-83: Voisiko näihin vaatimuksiin liittyen saada käytännön esimerkin kenen tulee voida tehdä ja mitä? Kenen tulee voida muuttaa työn kulkua ja missä laajuudessa? Mitä tarkoitetaan elementin arvojen palauttamisella aiempaan tilanteeseen? VASTAUS KYSYMYKSEEN 29 Vaatimus numero 80, esimerkki: Järjestelmään voi rakentaa sovelluskehityksen versiohallinnan seurannan ja työnohjauksen. Vaatimus numero 81, esimerkki: Samanaikaisesti voi työasemaan (rakenneosa) olla sovellustilaus sekä laitetilaus ja ne kulkevat eri työnkululla (eri tilaukset). Ks. vaatimusten numerot 82 ja 83 osalta vastaukset muualta tästä dokumentista. KYSYMYS 30 Tarjouspyynnön kohta 6: "Selvyyden vuoksi kuitenkin todetaan, että ohjelmistolisenssien osalta voidaan tarvittaessa soveltaa kunkin tarjoajan valmisohjelmiston vakiolisenssiehtoja (mikäli sopimusneuvotteluissa sille ei ilmaannu estettä)". Tämä muotoilu jättää paljon tulkintavaraa ja periaatteessa tilaaja voi mielivaltaisesti hylätä tai hyväksyä toimittajan vakiolisenssiehdot. Voitteko tarkentaa mitkä asiat vakiolisenssiehdoissa eivät ole tilaajan kannalta hyväksyttävissä?

12 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 30 Asiaa on mahdoton tarkentaa yksiselitteisesti etukäteen (tilaajan ei ole kuitenkaan tarkoitus toimia mielivaltaisesti). Joka tapauksessa vakiolisenssiehdot eivät saa olla ristiriidassa JIT-ehtojen kanssa. KYSYMYS 31 Tarjouspyynnön kohdassa 19 sanotaan: "Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä ja ominaisuusvertailutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun." Ominaisuusvertailutaulukon kohdassa 62 kuitenkin mainitaan: "Kuvaus portaalista liitettävä tarjoukseen." Ilmeisesti portaalin kuvaus vaaditaan siis yllä olevien dokumenttien lisäksi kaikilta tarjoajilta? VASTAUS KYSYMYKSEEN 31 Kyllä, kuvaus portaalista on liitettävä tarjoukseen. KYSYMYS 32 Hinnoittelulomakkeella pitää arvioida asiakkaan työn määrä. Kuinka suuri on asiakkaan oma projektiryhmä? Toisin sanoen montako henkilöä asiakkaalta osallistuu palvelun ja prosessien määrittelyyn tms. työhön? Samoin voitteko kuvata oman käyttäjäorganisaation tarkemmin? Näillä tiedoilla on iso merkitys käyttöönottoprojektin työmäärien arvioinnissa. VASTAUS KYSYMYKSEEN 32 Ostajan projektipäälliköllä on käytettävissään kokonaistyöajastaan noin 20 % tähän projektiin. Ostajan pääkäyttäjällä on käytettävissään kokonaistyöajastaan noin 30 % tähän projektiin. Lisäksi ostajalta seuraavat henkilöt osallistuvat projektiin oman toimensa ohella mahdollisuuksien mukaan: asiakaspalvelun edustaja, talouspalvelujen edustaja ja henkilöstöpalvelujen edustaja. KYSYMYS 33 Hinnoittelulomakkeella on omat kohtansa lisensseille, palvelun tuelle, lisenssien ylläpidolle ja sovelluksen ylläpidolle. Missään ei ole kuitenkaan tarkasti määritelty kunkin kohdan sisältöä ja kattavuutta. Otsikko "lisenssien ylläpito" ei ole mikään yksikäsitteinen termi, jolloin asiakas ja toimittaja voivat tulkita sen täysin eri tavalla. Voitteko määritellä yksityiskohtaisesti mitä tarkoitetaan sopimusmielessä ja palvelun kattavuuden näkökulmasta hinnoittelulomakkeen termeillä "lisenssi", "palvelun tuki", "lisenssien ylläpito" ja "sovelluksen ylläpito"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 33 Ks. vastaus kysymykseen 21.

13 (15) KYSYMYS 34 Liittyen edelliseen kysymykseen. Tarjouspyynnön hinnoittelun täyttöohje -kohdassa on kuvattu "palvelun tuki", "lisenssien ylläpito" ja "sovelluksen ylläpito" hankinnan optioiksi. Mikäli lisenssien hinta pitää sisällään ainoastaan käyttöoikeuden lisensseihin, miten palvelun tuottaminen, ylläpito ja tuki voivat olla optioina? Jos toimittaja tarjoaa järjestelmän tavalla 1 (saas-palvelu), on mahdotonta irroittaa palvelun tuottamista, ylläpitoa ja tukea pois toimituksesta. Tämä on täysin ristiriitaista esitettyjen sopimusehtojen kanssa. Voiko hankintayksikkö selventää ja tarkentaa hinnoitteluperiaatteita ja vertailuhinnan laskentaa näiltä osin? VASTAUS KYSYMYKSEEN 34 Ne ovat optioina TAVASSA 2. Palvelun tukikustannusten hintakohta, lisenssien ylläpitokustannusten hintakohta ja sovellusylläpitokustannusten hintakohta on ehdottomasti täytettävä (riippumatta siitä, millä tavalla järjestelmän tarjoaa). KYSYMYS 35 Tarjouspyyntö / liite 4 / alustava projektisuunnitelma: "Käyttöönoton alustavan projektisuunnitelman osalta arvioidaan alustavan projektisuunnitelman tehtäväluettelon ja -kuvauksen kattavuutta, alustavan projektisuunnitelman mukaisen toimitusprojektin toteutuskelpoisuutta sekä alustavan projektisuunnitelman mukaisten resurssi- ja työmäärien realistisuutta. Alustavan projektisuunnitelman on noudatettava käyttöönottoaikataulua". Mitkä ovat edellä mainittujen arviointikriteereiden keskinäiset painoarvot projektisuunnitelman pisteytyksessä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 35 Käyttöönoton alustava projektisuunnitelma pisteytetään siten, että parhaimmaksi arvioitu tarjous saa 15 pistettä, ja muut tarjoukset pisteytetään suhteessa parhaan pistemäärän saaneeseen tarjoukseen. KYSYMYS 36 Liitteenä olevan tavoiteaikataulun mukaan toimittajavalinta olisi pitänyt tapahtua jo syyskuussa. Mikä on hankintayksikön arvio valintapäätöksen tekemiselle ja toimitussopimuksen allekirjoittamiselle? Voidaanko toteutusprojektin aikataulu sovittaa vastaamaan hankinnan päivitettyä aikataulua? VASTAUS KYSYMYKSEEN 36 Aikataulun mukaan hankintamenettely on aloitettu syyskuussa ja toimittajan valinta on tavoitteena tehdä joulukuun alussa. KYSYMYS 37 Ominaisuusvertailutaulukon pisteytys. Taulukon selityksessä mainitaan: "jos toteutettavuus on E (ei toteutettavissa) niin annetaan nolla pistettä tai tarjous hylätään (riippuen vaaditusta ominaisuudesta)".

14 (15) Tulkitsemmeko oikein, että jos "E" on pakollisen vaatimuksen kohdalla, tarjous hylätään. Jos "E" on vapaaehtoisen vaatimuksen kohdalla tarjousta ei hylätä, mutta kyseisestä kohdasta ei saa pisteitä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 37 Kyllä, tulkitsette oikein. KYSYMYS 38 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 79: Voisitteko selventää käytännön esimerkin avulla, missä tilanteessa tarvitaan sopimukseen rakenteellisuutta? VASTAUS KYSYMYKSEEN 38 Sopimuksen rakenteellisuudella tarkoitetaan esimerkiksi palveluaikaa, mikä voi eri palveluille olla erilainen. Nämä tiedot on oltava mahdollisuus purkaa järjestelmään. KYSYMYS 39 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 86: Voisitteko selventää, millaisessa tilanteessa työnkulku täytyy käynnistää jonkin ehdon perusteella? VASTAUS KYSYMYKSEEN 39 Työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi, jos tiettyyn osoitteeseen lähetetään sähköposti tai jos tietyllä tavalla luokiteltu tiketti luodaan. KYSYMYS 40 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 113: "Järjestelmään pitää pystyä tunnistamaan asiakkaan omaan AD:een kirjautunut käyttäjä automaattisesti". Voisitteko selventää, mitä tällä vaatimuksella tarkoitetaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 40 Käytännössä tässä tarkoitetaan loppukäyttäjäportaalia. Sen pitää tunnistaa loppukäyttäjä. KYSYMYS 41 Ominaisuusvertailutaulukon kohdat : Voitteko kuvata kustakin integraatiosta, mitä tietoa ja missä tilanteissa pitää siirtää kumpaankin suuntaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 41 Ks. vastaukset muualta tästä dokumentista.

15 (15) KYSYMYS 42 Jos järjestelmä tarjotaan SaaS palveluna, voiko järjestelmään tallennettava data sijaita Suomen rajojen ulkopuolella? VASTAUS KYSYMYKSEEN 42 Tikettidata sisältää henkilötietoja, joten sitä ei saa viedä EU:n ulkopuolelle ilman jokaisen osallisen henkilön kirjallista lupaa. Toisin sanoen datan pitää sijaita EU-alueella. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista): Tarjoajan on joka tapauksessa käytävä lukemassa ja tarkistamassa kyseinen Internet-sivu kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. KEHITTÄMISKESKUS OY HÄME 1 (11) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Integroitu asiakashallinta Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Työajan kohdentamisen järjestelmä

Työajan kohdentamisen järjestelmä TTY-säätiö Tarjouspyyntö 1 (5) Työajan kohdentamisen järjestelmä Toimintayksiköt (TaY) 33014 TTY-säätiö sr (Tampereen teknillinen yliopisto, TTY) PL 527 33101 Tampere (TAMK) Kuntokatu 3 33520 Tampere Yhteyshenkilö

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HÄMEENLINNAN KAUPUNKI YHDYSKUNTARAKENNE 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE Tiehöylä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. JANAKKALAN KUNTA 1 (9) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 27.2.2013 Janakkalan markkinointiviestintäkumppanuus Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ

PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ TARJOUSPYYNTÖ 1 (22) PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ 1. Tausta 2. Hankinnan kohde ja tavoitteet Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy pyytävät tarjoustanne palvelunhallintajärjestelmästä ja sen käyttöönotosta

Lisätiedot

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään

Voidaanko tarjota käyttäjähallinta optiona? - Koska muussa muodossa hinnoiteltu tarjous hylätään 10.11.2010 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 10.11.2010 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖISESTÄ TILAUSJÄRJESTELMÄSTÄ KYSYMYS 1 Mikäli ette saa hyväksyttäviä tarjouksia niin keskeytättekö hankinnan vai jatkatteko

Lisätiedot

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat.

Tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnat. Sivu 1 / 5 KEITTIÖLAITEHANKINNAT 1. Hankinnan kohde 2. Tarjoushinnan ilmoittaminen Sotkamon kunta järjestää tarjouskilpailun tuotantokeittiön laite- ja kalustohankinnoista. Pyydämme tarjoustanne oheisten

Lisätiedot

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET

HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET HAMMASHOIDON JA OIKOMISHOIDON TARVEAINEET Perusturvakuntayhtymä Karviainen pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 15.10.2015 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020

K/7/ /2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 Asia K/7/02.08.00.06/2017 Kaavoituksen ja kunnallistekniikan suunnittelupalveluiden puitesopimus 2018%2020 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Imatran kaupunki / Kaupunkirakenne ja kunnallistekniikka.

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka?

1. kysymys: Tarjous annetaan tarjouspyynnön liitteenä olevilla kahdella lomakkeella. Voihan samassa tarjouksessa olla useampi hoitopaikka? HUOM! TARJOUSPYYNTÖÄ ON KORJATTU 28.11.2012. Lisätieto 28.11.2012 Hammaslääkäripalvelut TRE: 7514//02.07.01/2012 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa huomioon tarjousta

Lisätiedot

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta:

Seminaarin koulun, Ojoisten Lasten talon ja Kirkonkulman koulun perussiivouksen palvelukuvauksessa on seuraava kohta: 1 KYSYMYKSIIN Kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut (Käikälä ja Tarvasmäki, Ojoinen sekä Seminaarin koulu) Tarjouspyyntö 15.2.2013 Hämeenlinnan kaupunki, Linnan Tilapalvelut -liikelaitos KYSYMYS 1 Sopimusluonnoksissa

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA 13.11.2012 1 (7) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö JOHDON RAPORTOINTIRATKAISUSTA KYSYMYS 1 Liite 4. Kohta 6. Tarjoajalla on viimeisen kolmen vuoden ajalta vähintään viisi (5) vastaavaa referenssiä.

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin.

Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. TARJOUSPYYNTÖ TYÖTERVEYSPALVELUT Etelä-Savon maakuntaliitto pyytää tarjoustanne työterveyspalveluiden tuottamisesta Etelä- Savon maakuntaliiton tarpeisiin. Etelä-Savon maakuntaliitto on 14 eteläsavolaisen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA. Hankinnan kohde ja kuvaus KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KAIVURIKUORMAAJASTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta runko-ohjatusta kaivurikuormaajasta

Lisätiedot

Pakollinen/Vapaaehtoinen. Toteutettavuus. Painoarvo. Mahdollinen esimerkki V 1 0 0 V 3 0 0

Pakollinen/Vapaaehtoinen. Toteutettavuus. Painoarvo. Mahdollinen esimerkki V 1 0 0 V 3 0 0 Liite 5 - Palvelunhallintajärjestelmän ominaisuusvertailutaulukko Tarjoaja: Tarjottava järjestelmä: Tarjoajan tulee vastata kaikkiin taulukon kysymyksiin/väittämiin. Tilaaja on määritellyt erilliseen sarakkeeseen

Lisätiedot

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut

TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut KORJATTU 1 (16) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 14.11.2012 Markkinointiviestintä- ja viestintäpalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ

TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ TARJOUSPYYNTÖ: OY HELSINGIN ASUNTOHANKINTA AB:N VUOKRAHUONEISTOJEN MUUTTOTARKASTUKSET JA REMONTTIEN HALLINNOINTI PUITEJÄRJESTELYNÄ Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä ja sen liitteenä olevissa asiakirjoissa

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde

Tarjouspyyntö 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ. 1 Hankinnan kohde Tarjouspyyntö 1 (5) 16.11.2017 TARJOUSPYYNTÖ TIEDOTUSLEHDESTÄ 1 Hankinnan kohde Kaarinan kaupunki (tilaaja) pyytää tarjousta kaikkiin Kaarinan kaupungin kotitalouksiin jaettavan tiedotuslehden julkaisemista,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti

Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Osallistu julkisiin kilpailutuksiin helposti ja turvallisesti Sisältö Mikä on Tarjouspalvelu-toimittajaportaali? Mitä hyötyä ja etuja toimittajalle? Miten Tarjouspalvelua käytetään? Tarjouspalveluun pääseminen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset

Tarjouspyyntö Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Kirkkonummen kunta TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Tarjouspyyntö "Microsoft School Agreement ja Select sopimukset Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Atk-palvelukeskus Osoite PL 20 002401 KIRKKONUMMI Yhteyshenkilö

Lisätiedot

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko

HSL: Tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 28.8.2013 1 (5) HSL: tekniikan käyttö- ja tukipalvelujen hankinta, laatupisteiden muodostuminen ja pisteytystaulukko 1. Hankinnan kohde Hankinnan kohteena ovat HSL:n tietotekniikan käyttö- ja tukipalvelut

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA

TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA. 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1 / 7 EU-KYNNYSARVON YLITTÄVÄ HANKINTA 13.11.2014 Dnro 25/021/2014 OPETUSHALLITUKSEN PAINOPALVELUJEN HANKINTA 1. Tarjouspyynnön kohde 2. Hankintayksikkö 3. Yhteyshenkilö Opetushallitus

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE

LOGON SUUNNITTELU HANKINNAN KOHDE 1 (7) LOGON SUUNNITTELU Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan n toimeksiannosta tarjoustanne logon suunnittelusta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimustoimittajaksi valitaan yksi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu

Tarjouspyyntö. Taivalkosken kunnan vakuutukset Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B Oulu Veli-Seppo Vuoristo Regional Manager veli-seppo.vuoristo@aon.fi Tarjouspyyntö Taivalkosken kunnan vakuutukset 22.06.2017 Veli-Seppo Vuoristo Aon Finland Oy Kirkkokatu 17 B 90100 Oulu Aon Risk Solutions

Lisätiedot

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ

ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 37/13 1(5 ) ATERIATILAUSJÄRJESTELMÄ Tarjouspyyntöön liittyviä vaatimuksia Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyytää tarjoustanne ateriatilausjärjestelmästä.

Lisätiedot

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation

Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation TARJOUSPYYNTÖ 1 / 5 Rajanylitykseen liittyvän dokumentoinnin ohjelmistokehitys ml. rajanylitysdokumentaation käsittelyn digitalisointi 05/2017 11.5.2017 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös

Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Tarjousten vertailu ja hankintapäätös Asiantuntija Laura Heinonen 12.11.2014 Järjestelmän hyödyntäminen myös kilpailutusprosessin lopussa Järjestelmällä voi hoitaa koko kilpailutusprosessin alusta loppuun

Lisätiedot

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA

ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kahdesta (2) elektronisesta suurtehohälyttimestä asennuksineen, teholtaan 2000 W, jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Hankinnan problematiikka

Hankinnan problematiikka Antti Kirmanen Hankinnan problematiikka Toimittajan näkökulma Asiakkaan näkökulma www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 2 1. Ristiriita www.sulava.com www.facebook.com/sulavaoy 3 Asiakas haluaa Onnistuneen

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset:

Kysymykset ja vastaukset: Kysymykset ja vastaukset: Kysymys 1 Voidaanko JYSE2009 Palvelut sopimusehtoja täydentää JIT2007 sopimusehdoin (Yleiset sopimusehdot, JIT2007 sovellukset, JIT2007 Palvelut)? Vastaus 1 Hankinnassa noudatetaan

Lisätiedot

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ

Nivalan kaupunki TARJOUSPYYNTÖ 2012 Nivalan kaupunginkirjasto TARJOUSPYYNTÖ KIRJASTOAUTON ALUSTAN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Nivalan kaupunki pyytää tarjoustanne kirjastoauton alustasta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan n käyttöön (www.nivala.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE

LIITE 8: TARJOUSLOMAKE LIITE 8: TARJOUSLOMAKE Tarjoavan yrityksen nimi 1. TARJOAJAN TUNNISTETIEDOT Tarjoajan osoite Yrityksen Y-tunnus (tai vastaava) Tarjoajan yhteyshenkilön nimi Yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Lippukaupan myyntijärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ 1.11.2011 1 (6) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Tarjouspyyntö RUOKAKULJETUKSISTA LÄHTÖPAIKKANA KAURIALAN KESKUSKEITTIÖ KYSYMYS 1 Kysymys koskee seuraavia kuljetettavia alueita: 2. Hauho - pudotuspisteitä n. 24

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014

MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu ,. 2014 Tarjouslomake MV/8/05.05.00.01/2013 1 TARJOUKSEN KANSILEHTI JA SISÄLLYSLUETTELO TARJOUS MUSEOKESKUS SEURASAARI: Iisalmen pappilan ja eteläisen siipirakennuksen arkkitehti- ja pääsuunnittelu Tarjoaja Tarjoajan

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. VÄLINEHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää Hilmailmoituskanavassa 2.10.2014 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki

11.4.2014. Tarjousta pyydetään seuraavista työkoneista: kauhan kallistaja, routapiikki Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Järvenpään kaupungin työkonepalvelut 2014-2015 2 Hankinnan yksilöinti Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne tarvitsemiensa yksikköhintaperusteisten työkonepalveluiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1

KIRKKONUMMEN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ LIITE 1 3.6.2008 1 3.6.2008 1 VERKKOLASKUJEN VÄLITYSPALVELUT HANKINNAN YKSILÖINTI 1 Hankinnan tausta 1.1 Ostolaskut 1.2 Myyntilaskut Kirkkonummen kunnalla on käytössä ostolaskujen käsittelyssä Rondojärjestelmä. Kunnalla

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (13) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Mainostoimistopalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

TÄYDELLINEN PROSESSI

TÄYDELLINEN PROSESSI 14.11.2017 2 1 14.11.2017 3 TÄYDELLINEN PROSESSI Tarjouspyynnön läpikäynti Aiempiin tarjouksiin tutustuminen Analysointi Resurssien kartoitus Tarjouksen teko Tarjouksen lähettäminen Päätöspalaveri ja analysointi

Lisätiedot

SOPIMUS [...] PALVELUSTA

SOPIMUS [...] PALVELUSTA Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ

LIITE 4: TARJOUSPYYNTÖ Hankinta: Muistiliiton paino- ja jakelupalvelut, tilausjärjestelmä ja logistiikka Muistiliitto ry (jäljempänä tilaaja) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 23.8.2017 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009

Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa. Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK. EK-päivä 31.3.2009 Tarjoa oikein julkisissa tarjouskilpailuissa Asiantuntija Jukka Lehtonen, EK EK-päivä 31.3.2009 Esityksen sisältö Tarjouskilpailuun osallistumista harkittaessa huomioitavat seikat Ryhmittymänä tarjoaminen

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi

Hankintailmoitus on julkaistu 18.10.2010 Hilma-palvelussa www.hankintailmoitukset.fi Sivu 1 Mediapankki-ohjelman hankinta Kouvolan kaupungille 1 Nykytilanne ja tavoite 2 Aikataulu Pyydämme tarjoustanne Kouvolan kaupungin mediapankkiohjelmasta, toimitukseen liittyvästä käyttöönottoprojektista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Aula- ja turvallisuuspalvelut Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET

8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET 8.10.2014 LISÄKYSYMYKSET SEKÄ NIIDEN VASTAUKSET, PESU- JA PUHDISTUSAINEET, SIIVOUSVÄLINEET, JÄTEPUSSIT JA SANITEETTITARVIKKEET Tarjouspyyntöön määräaikaan 6.10.2014 klo 14.00 mennessä esitetyt kysymykset

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 HENKILÖKOHTAISEN VARUSTUKSEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjousta henkilökohtaisista varusteista seuraavasti: Palopukuja Palokypärä YLEISTÄ Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin.

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille Tarjouspyyntö perunoiden toimittamisesta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat yhteisiä kuntapalveluja nimellä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet:

LIITE 2. Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: 1/ LIITE 2 Tarjousten kokonaistaloudellista edullisuutta koskevat vertailuperusteet: Tarjouskilpailu ratkaistaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen tarjoajan eduksi. Tarjousten kokonaistaloudellista

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA. Tarjous tulee antaa tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. TARJOUSPYYNTÖ 1(5) ESPOONLAHDEN ALUEEN JÄÄKENTTIEN VEDENAJON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Tarjouspyynnön liitteet Sopimuskausi Hankintapäätös Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoonlahden koulujen

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (7) H a n k in ta - ja k ilp ailu tta m is yk s ik k ö 14.2.2013 Iittala-Hämeenlinna -vesihuoltolinjan urakoinnit (HS-Vesi) HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (12) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Sauna- ja päivätoimintakuljetukset OHJE: - jokainen tarjoaja täyttää ja toimittaa tämän välilehden (Excel-taulukon), eli Yleiset

Lisätiedot

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta:

Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta: TARJOUSPYYNTÖ sammutusauton alustan ja korityön hankinnoista Jokilaaksojen pelastuslaitos pyytää tarjoustanne pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta ajoneuvosta: 1. Hankinnan kohde ja tavoitteet Pyydämme

Lisätiedot

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely

KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011. 1. Hankintamenettely 1(4) Tekniikka- ja ympäristöosasto KUNNALLISTEKNIIKAN SUUNNITTELUPALVELUT 2011 1. Hankintamenettely Avoin menettely, puitejärjestely. Hankinta alittaa EU-kynnysarvon. Hankintailmoitus julkaistaan HILMA:ssa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille

Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille TARJOUSPYYN TÖ 29.5.2015 Tarjouspyyntö kertakäyttötuotteiden hankinnasta Viitasaaren kaupungin ja Pihtiputaan kunnan ruoanvalmistusyksiköille 1. Yleistä Viitasaaren kaupunki ja Pihtiputaan kunta toteuttavat

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Konsernipalvelut / tilapalvelut/ varikko

Konsernipalvelut / tilapalvelut/ varikko 1 Tarjouspyyntö Konsernipalvelut / tilapalvelut/ varikko 17.02.2017 Nokian kaupunki pyytää tarjoustanne vesisäiliöstä/pesulaitteistosta tässä tarjouspyynnössä mainituin ehdoin. Hankintamenettely Hankinnassa

Lisätiedot

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET

VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET KEMIN KAUPUNKI 13.4.2015 Tekninen palvelukeskus / Tilapalvelu Valtakatu 26 94100 KEMI TARJOUSPYYNTÖ VALONLÄHTEET / LAMPUT, PL- JA LOISTEPUTKET Pyydämme tarjoustanne valonlähteistä kirjallisena 24.4.2015

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA

JOHTOAUTON IU20 HANKINTA 1 JOHTOAUTON IU20 HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne johtoautosta. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-palvelussa osoitteessa hankintailmoitukset.fi

Lisätiedot

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt

1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin tuki- ja koulutuspalveluiden järjestämisvaihtoehdot ja parhaat käytännöt Tarjouspyyntö Julkisen hallinnon paikkatietoalusta -digihankkeen tuki- ja koulutuspalveluja koskevan osahankkeen konsultointipalveluista - vastaukset esitettyihin kysymyksiin, 29.3.2017 1. Paikkatietoalustan/infrastruktuurin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä 2 korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Konsernihallinto/kirjaamo Osoite PL 20 02401 Kirkkonummi Käyntiosoite: Vanha Sairaalantie 5 Hankinnan

Lisätiedot

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi

Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi Porvoon kaupungin strategiatyön konsultointi 10.10.2012 1(5) Porvoon kaupunki pyytää tarjoustanne strategiatyön konsultoinnista. Hankintamenettely Hankintamenettely on avoin. Hankittavan palvelun sisältö

Lisätiedot

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi.

15.7.2011. 1. Ruokailutason on oltava yhdellä kädellä liikuteltavissa. 2. Helposti siivottava hyvän hygienian säilyttämiseksi. POTILASPÖYTIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne Peruspalvelukeskus Oiva -liikelaitoksen (Asiakas) Salpakankaan vuodeosaston (Terveystie 4, Hollola) potilaspöytien hankinnasta. 1 HANKINTAMENETTELY Hankintamenettelynä

Lisätiedot