KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN"

Transkriptio

1 (15) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN Tarjouspyyntö PALVELUNHALLINTAJÄRJESTELMÄ KYSYMYS 1 We can offer our suggestion with purchased/perpetual/owned licenses and with leased licenses. The RFP document clearly states that ONE option must be selected. Is it acceptable, if we are submitting the same offer twice, but with different licensing/purchase options or are we restricted to submit only one offer? VASTAUS KYSYMYKSEEN 1 Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. Palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton voi tarjota jommallakummalla seuraavista tavoista tai kummallakin seuraavista tavoista (tämä on eri asia kuin vaihtoehtoiset tarjoukset): - TAPA 1: Tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton kokonaispalveluna (SaaS). Järjestelmän on oltava käytettävissä 24/7 (24 tuntia vuorokaudessa ja 7 vuorokautta viikossa). - TAPA 2: Tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton niin, että ostaja hoitaa sovellukselle laitealustan sekä ylläpidon käyttöjärjestelmätasolle. Tässä tavassa tarjouksen hintaan lisätään ostajan käyttämän konesalipalvelutoimittajan veloittama hinta alustan ylläpidosta. HUOM! Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton kummallakin tavalla, tulee tarjoajan toimittaa kaksi tarjousta liitteineen, joista toinen koskee TAPAA 1 ja toinen TAPAA 2. Tarjous tulee tehdä suomen kielellä ja tarjouskilpailuun liittyvä asiointi huomioidaan vain suomen kielellä esitettynä ja kirjoitettuna. MUITA KUIN SUOMENKIELISIÄ TARJOUSASIAKIRJOJA EI HUOMIOIDA. TÄMÄ TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ MYÖS KAIKKIEN TARJOUKSEN LIITTEIDEN ON OLTAVA SUOMENKIELISIÄ. KYSYMYS 2 Hinnoittelusta: Meneekö lisenssien / käyttöoikeuksien lukumäärä ja hintavertailu seuraavan esimerkin mukaisesti? Esimerkin perusteella on vaikea saada selvää siitä, mitä kysymyksellä tarkalleen ottaen tarkoitetaan. Hinnoittelutaulukon osalta JOKAINEN HINTA- JA MUU KOHTA ON EHDOTTOMASTI TÄY- TETTÄVÄ. Onko jokaiseen lukumäärään (1-25, ) annettava summa? Kyllä on, koska muuten tarjous hylätään.

2 (15) Jos käyttöoikeushinnoittelu sisältää lisenssienhinnan ja ylläpidon (palvelutuen), niin pitääkö ne kuitenkin eritellä lisenssihinnassa, palvelutuessa ja lisenssien ylläpidossa? Esimerkiksi: Jos tarjoajalla palvelun tukikustannukset sisältyvät lisenssien kustannuksiin, niin tarjoaja ilmoittaa tällöin palvelun tukikustannuksien hinnaksi 0,00 euroa/kuukausi. Jos tarjoaja jättää palvelun tukikustannusten hintakohdan täyttämättä, joudutaan tarjous hylkäämään. Voidaanko antaa toisenlaista hinnoittelumallia kuin mikä on kuvattu tarjous_hinnoittelu excelissä? Esimerkiksi modulikohtaisia lisenssejä? Osatarjouksia ei hyväksytä. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei hyväksytä. HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Tarkoittaako rajaton loppukäyttäjälisenssi sitä, että yhdellä lisenssillä rajaton määrä henkilöitä pääsee järjestelmään (tässä ongelmaksi tulee se, miten voidaan identifioida mitä tietoja kenellekin näytetään) vai sitä, että tietyille käyttäjille on mahdollista osoittaa read-tyyppinen lisenssi, jolla voi tehdä hakuja tietyillä oikeuksilla sekä myös luoda työpyyntöjä? Rajaton määrä loppukäyttäjiä eli tiketin tekijöitä. Loppukäyttäjä näkee vain omat tietonsa (järjestelmään syöttämänsä tiedot ja niiden käsittelyn). Loppukäyttäjä voi tehdä työpyyntöjä ja seurata niiden tilannetta.

3 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 2 Vastaukset kysymysten lomassa punaisella tekstillä. KYSYMYS 3 Jos tarjotaan SaaS-palveluna (palvelimet ja niiden käytönhinnat toimittajan tarjouksessa mukana), niin pitääkö palvelimen vaatimusmääritykset silti antaa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 3 Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton TAVALLA 1, ei tarjouksessa tarvitse eikä kannata ilmoittaa tarkkoja tietoja palvelimen/palvelimien osalta. Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton TAVALLA 1, niin hankintayksikkö ei tarvitse palvelimen/palvelimien vaatimusmäärityksiä, mutta palvelun käytettävyysehdot (linjanopeus, työaseman vaatimukset, jne.) käydään tarvittaessa läpi sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS 4 Voisiko saada ominaisuusvertailun excelin avoimemmaksi (osa kysymyksistä ei näy kokonaan loppuun asti esim. ID:69)? Tai kun antaa vastausta, niin sekään ei näy järkevästi. VASTAUS KYSYMYKSEEN 4 Ominaisuusvertailutaulukosta on tehty kaksi uutta versiota, jotka löytyvät seuraavasta Internetosoitteesta: Kaikissa ominaisuusvertailutaulukon eri versioissa sisältö on sama, joten tarjoaja voi päättää sen, minkä version tarjoaja täyttää tarjoustaan varten. KYSYMYS 5 Kysymyksiä ominaisuusvertailun excelistä: ID25: Sisäverkon ulkopuolelta tulevissa käyttäjissä mahdollisuus federoida oikeuksia (ADFS). Mitä tarkoitetaan oikeuksien federoinnilla ADFS:ään liittyen? Oikeuksia voi federoida ADFS:n avulla. ID52: Palvelupyynnön luonnin ajastus (esimerkiksi 1.1 luo määritellyn palvelupyynnön). Mihin viitataan merkinnällä 1.1? Merkinnällä 1.1 viitataan päivämäärään 1. tammikuuta.

4 (15) ID80: Järjestelmä tukee prosessia, joka vastaa ITIL viitekehyksessä kuvattua Versionhallintaa. Viitataanko tässä ITIL 2011 editionin Palvelutransition Jakelun- ja käyttöönoton hallinta tehtäviin ja toimintoihin? Kyllä. ID82: Työnkulkuun tulee voida sijoittaa käytännössä rajoittamaton määrä elementtejä (ainakin: hyväksyntä, tehtävä, ehtolause, viesti ja ajastin). Voisitteko antaa esimerkin tämän osalta? Mitä haetaan esimerkiksi rajoittamattomalla määrällä ehtolauseita? Esimerkiksi yhdessä työnkulussa voi olla useita peräkkäisiä hyväksyntäkiertoja sekä useita eri asioista riippuvaisia ajastuksia. ID83: Järjestelmän tulee mahdollistaa työnkulun haarautuminen Työnkulun tulee sisältää mahdollisuus palauttaa työnkulku aiempaan elementtiin sekä palauttaa työnkulkuun liittyvät arvot em. elementtiä vastaavaan tilanteeseen. Mitä tarkoitetaan työnkulun palauttamisella aiempaan elementtiin ja näiden arvojen käsittelyllä? Esimerkiksi joku työnkulussa tehtävä muutos voi aiheuttaa työnkulun palautumisen uudestaan hyväksyjälle. ID85: Työnkulkujen tulee sisältää versionhallinta (ainakin samanaikaisesti: julkaistu versio ja muokattavana oleva versio). Voisitteko antaa esimerkin, mitä haetaan julkaistulla ja olemassa olevalla versiolla liittyen juuri työnkulkuun? Esimerkiksi jos työasematilausprosessi muuttuu ja hyväksyminen siirtyy esimieheltä yksikön johtajalle. Pitää olla mahdollisuus rakentaa taustalla uusi työnkulku prosessille, testata sitä, julkaista sekä tarvittaessa palata vanhaan työnkulkuun. ID86: Työnkulku tulee voida käynnistää erillisten käynnistysehtojen perusteella. Haetaanko käynnistysehdoilla jotain automaattisia toiminteita, joita voidaan parametroida järjestelmätasolla? Yksinkertainen esimerkki voisi avata tahtotilan. Työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi web-lomakkeen täyttämisellä (esimerkiksi tilauslomake). Toinen työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi lähettämällä sähköposti johonkin tiettyyn osoitteeseen. Kolmas työnkulku voi käynnistyä, jos tietyllä tavalla luokiteltu tiketti luodaan. ID103: Rakenneosien, prosessien ja prosessivaiheiden tietojen perusteella voidaan koostaa mittaritietoa ilman, että tämä tieto täytyy koodata osaksi em. prosessia, tallentaa rakenneosan- tai prosessin lomakkeelle tai niiden taustalla olevaan tietorakenteeseen. Minkälaisesta koodauksesta tässä on kyse? Voisiko tästä esittää yksinkertaisen esimerkin. Moniulotteisia raportteja ja näkymiä pitää voida luoda asiakkaan pääkäyttäjän osaamisella. Ilman ohjelmointi- tai tietokantaosaamista.

5 (15) ID108: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen Elisa OC järjestelmää varten. Tarkoitetaanko OC:llä Elisan contact center järjestelmää? Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Onko taustalla kyseessä kuluttajille suunnattava palvelu? Kyllä tarkoitetaan. Kaksisuuntaisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta toimittaa Elisan järjestelmästä puhelinnumerotieto palvelunhallintajärjestelmään, missä tunnistetaan sen perusteella käyttäjä. Kyseessä ei ole kuluttajille suunnattu palvelu. ID109: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen MS SCCM järjestelmää varten. Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Mitä tietoa tarvitaan SCCM-järjestelmään palvelunhallintajärjestelmästä? Kaksisuuntaisella tiedonvälityksellä tarkoitetaan, että esimerkiksi työasematiedot voidaan siirtää SCCM järjestelmästä tulevaan palvelunhallintajärjestelmään. Jos halutaan siirtää joku lisätietokenttä esimerkiksi koneen omistajasta SCCM järjestelmään, tämän on oltava mahdollista. ID110: Toimittajalla tai päämiehellä on olemassa oleva konfiguroitava moduuli kaksisuuntaiseen tiedonvälitykseen MS AD järjestelmää varten. Mitä haetaan kaksisuuntaisella integraatiolla? Kaksisuuntaisella integraatiolla tarkoitetaan mahdollisuutta noutaa AD:stä esimerkiksi henkilötiedot ja toisaalta siirtää sinne tietoa palvelunhallintajärjestelmästä, jos tällainen tarve ilmenee. VASTAUS KYSYMYKSEEN 5 Vastaukset kysymysten lomassa punaisella tekstillä. KYSYMYS 6 Voiko sama toimittaja tarjota muita vaihtoehtoja, esim. useampaa eri teknologiaa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 6 Ks. vastaus kysymykseen 1. KYSYMYS 7 Voiko projektiresursseiksi tarjota vaihtoehtoisia henkilöitä, esim. kaksi projektipäällikköä ja useampi tekninen asiantuntija? VASTAUS KYSYMYKSEEN 7 Ei voi. KYSYMYS 8 Onko määritelty ja mahdollista saada nähtäväksi palvelunhallintaprosesseja?

6 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 8 Palvelunhallinta on käytössä kaikkien Seutukeskus Oy Hämeen Internet-sivuilla (www.seutukeskus.fi) mainittujen palvelujen osalta. Palvelujen määrä voi kasvaa tulevaisuudessa. Päätasolla Seutukeskus Oy Hämeen palveluprosessit on esitelty yrityksen Internet-sivuilla ja tarkemmin palveluprosessit käydään läpi sopimusneuvotteluissa. Ks. myös :n Internetsivut (www.kuntapro.fi). KYSYMYS 9 Voiko toimittaja missään vaiheessa esittää omia muutoksia JIT sopimusehtoihin? VASTAUS KYSYMYKSEEN 9 Ei voi. Mahdollisiin lisenssisopimuksiin voidaan tarvittaessa soveltaa toimittajan vakiopohjaa, mikäli sopimusneuvotteluissa sille ei ilmaannu estettä. KYSYMYS 10 Miten järjestelmän käyttäjämäärän on odotettu kehittyvän? Esim. ensimmäisessä käyttöönotossa 50 tikettien käsittelijää, vuoden 2013 aikana 50 lisää tms. VASTAUS KYSYMYKSEEN 10 Ensimmäisessä käyttöönotossa noin 100 käyttäjää ja seuraavan vuoden aikana kasvua noin 50 käyttäjää. Tilanne voi vaihdella, tämä on paras arvio tällä hetkellä. KYSYMYS 11 Tarjouksen antaminen kohdassa sanotaan, että "Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä ja ominaisuusvertailutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi." Onko niin, että tarjouksen mukaan ei haluta/saa laittaa näiden vaadittujen dokumenttien lisäksi tuote-esitteitä, palvelukuvauksia jne. tarjousta tukevaa materiaalia? VASTAUS KYSYMYKSEEN 11 TARJOAJAN TULEE VASTATA VAIN SIIHEN, MITÄ ON KYSYTTY JA NIIN KUIN ON KYSYTTY. Erityistä huolellisuutta tulee kohdistaa siihen, että hinnoittelutaulukko ja ominaisuusvertailutaulukko ovat täydellisesti täytetyt. Sellaisen tarjousmateriaalin toimittaminen, jota ei ole vaadittu toimittamaan, aiheuttaa kokemuksemme mukaan suuren riskin siitä, että tarjous joudutaan hylkäämään. KYSYMYS 12 Saako projektihenkilöiden osaamista kuvaavaa kohtaa täydentää erikseen liitetyillä CV:llä?

7 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 12 Saa, mutta se ei ole suositeltavaa. KYSYMYS 13 Voiko projektipäälliköksi ja/tai tekniseksi asiantuntijaksi esittää useampaa henkilöä, joista sitten myöhemmässä vaiheessa nimetään varsinainen projektiorganisaatio? VASTAUS KYSYMYKSEEN 13 Ks. vastaus kysymykseen 7. KYSYMYS 14 Jos toimittaja ei suostu kaikkiin esitettyihin ehtoihin ja sanktioihin, onko näistä mahdollista neuvotella vielä ennen sopimuksen tekoa? VASTAUS KYSYMYKSEEN 14 Toimittaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitettyihin ehtoihin. Jos toimittaja ei suostu kaikkiin esitettyihin ehtoihin ja sanktioihin, ei toimittajan kannata tehdä tarjousta. KYSYMYS 15 IPR-asioista: mihin dokumentaatioon ja räätälöinteihin ostajalle jää pysyvä käyttöoikeus? VASTAUS KYSYMYKSEEN 15 Kaikkiin niihin, jotka ostaja ostaa toimittajalta erillisellä veloituksella eli jotka eivät sisälly tarjottuun kiinteään pakettihintaan. KYSYMYS 16 Hinnoittelun vertailussa käytetään 500 nimetyn/yhtäaikaisen käyttäjän määrää. Onko oletettavissa, että käyttäjämäärä nousee noin suureksi? Jos on, niin millä aikavälillä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 16 Nimetyissä lisensseissä 500 lisenssiä ja kelluvissa lisensseissä 50 lisenssiä ovat lukuja tarjousvertailua varten, eli ostaja ei sitoudu kyseisiin lisenssimääriin. 500 yhtäaikaista käyttäjää ei ole näköpiirissä seuraavan kahden vuoden aikana, mutta tilanne voi muuttua.

8 (15) KYSYMYS 17 Kun tarjottavan tuotteen lisensointimalli sisältää vain nimettyjä käyttäjälisenssejä miten käsitellään hinnoittelu nimettyjen ja yhtäaikaisten käyttäjien osalta? Tarjouspyynnössä: "Tarjous- ja hinnoittelulomake on tarjouksen jättämisen yhteydessä palautettava hinnoittelun osalta täydellisesti täytettynä." Ja "Tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa ilmoittamatta jätetyt pyydetyn laajuisten ja sisältöisten tuotteiden ja palvelujen kustannuskomponentit ovat veloituksettomia." VASTAUS KYSYMYKSEEN 17 HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Hinnoittelutaulukko: Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Jos tarjoajan veloitus jostain kohdasta on 0,00 euroa, niin tällöin tarjoajan on täytettävä kyseiseen kohtaan luku 0 (sama koskee henkilötyöpäivien lukumääriä ja prosenttilukuja). Ks. vastaus kysymykseen 2. KYSYMYS 18 Hinnoittelutaulukon kohta "Lisenssien ylläpito". Miten tähän tulee vastata, jos: Lisenssien ylläpito sisältyy käyttäjälisenssin hintaan? Lisenssien ylläpitomaksu on sidottu ostettujen lisenssien määrään? VASTAUS KYSYMYKSEEN 18 Esimerkiksi: Jos tarjoajalla lisenssien ylläpitokustannukset sisältyvät lisenssien kustannuksiin, niin tarjoaja ilmoittaa tällöin lisenssien ylläpitokustannusten hinnaksi 0,00 euroa/kuukausi. Jos tarjoaja jättää lisenssien ylläpitokustannusten hintakohdan täyttämättä, joudutaan tarjous hylkäämään. KYSYMYS 19 Tarjoajan tulee ilmoittaa "Rajattoman loppukäyttäjälisenssin kustannukset". Mikä on arvio tästä rajattomasta loppukäyttäjien määrästä ja sen kehityksestä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 19 Arvio kahden vuoden aikajänteelle on toistaiseksi korkeintaan , mutta kuntasektorin muutokset voivat aiheuttaa muutoksia myös tähän.

9 (15) KYSYMYS 20 Hinnoittelutaulukon kohta "Palvelun tukikustannukset". Miten tähän tulee vastata, jos palvelun tukikustannukset ovat sidottu käyttäjien määrään tai muulla tavalla käytön laajuuteen? VASTAUS KYSYMYKSEEN 20 HUOM! HINNAT TULEE EHDOTTOMASTI ILMOITTAA TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAK- KEESSA HINNOILLE VARATUISSA KOHDISSA. TARJOUKSEN EI TULE SISÄLTÄÄ MITÄÄN MUITA HINTATIETOJA KUIN TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKKEEN TÄYTETTY HINNOIT- TELUTAULUKKO (erikseen ilmoitettavat hintatiedot, joita ei ole sisällytetty hinnoittelutaulukon hintoihin, ovat suurin yksittäinen tarjousten hylkäämiseen johtava tekijä). TARJOUKSESSA EI TULE MISSÄÄN KOHDIN MAINITA MUISTA HINTAEHDOISTA KUIN MITÄ TARJOUS- JA HINNOITTE- LULOMAKKEESSA ON MAHDOLLISTETTU. TARJOUKSEEN EI SAA LIITTÄÄ MITÄÄN OMIA HINTAEHTOJA/HINTAVARAUMIA. Tarjoajan tulee ilmoittaa palvelun tukikustannusten hinta euroa/kuukausi tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Tarjoajan on itse määriteltävä se, miten se hinnoittelee hinnoittelutaulukkoon käyttäjien määrään sidotun palvelun tukensa siten, että ostajalle palvelun tukikustannusten kuukausihinta on vakio riippumatta käyttäjien määrästä. KYSYMYS 21 Mitä eroa on "Palvelun tukikustannuksilla" ja "Sovellusylläpitokustannuksilla"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 21 Palvelun tuki: tukipalvelu, eli mistä saadaan apua ongelmatilanteisiin. Sovellusylläpito: Sovellus pidetään tukikelpoisena, eli välttämättömät päivitykset, mahdollisesti versiopäivitykset (lisenssien versiopäivitykset lisenssien ylläpidossa), mahdollinen pienten muutosten toteutus. Ks. hinnoittelun täyttöohje tarjouspyynnön liitteestä numero 2. KYSYMYS 22 Miten Tilaaja määrittelee kustannukset: "palvelun tukeen liittyvät kustannukset" ja "sovellusylläpitoon liittyvät kustannukset"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 22 Ks. vastaus kysymykseen 21. KYSYMYS 23 Lisenssien ylläpitokustannuksissa mainitaan, että tulee sisältyä versiopäivitykset. Tarkoitetaan tällä oikeutta päivittää uudempaan versioon vai myös versiopäivityksiin liittyvää työtä?

10 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 23 Annettuun hintaan tulee sisältyä kaikki lisenssien ylläpitoon (mukaan luettuna versiopäivitykset) liittyvät kustannukset sekä ylläpitoon liittyvät matka-, työ-, päiväraha- ja majoitus- ym. kustannukset sekä palaverit ja muut kustannukset. Sekä oikeus päivittää uudempaan versioon että versiopäivityksiin liittyvä työ. KYSYMYS 24 Hinnoittelutaulukko sisältää useita "muut kustannukset" tyyppisiä kohtia, muttei tarjoa mahdollisuutta kertoa, mitä nämä muut kustannukset ovat. Onko mahdollista liittää selitys? VASTAUS KYSYMYKSEEN 24 On mahdollista, mutta ei suositeltavaa, koska selitys aiheuttaa kokemuksemme mukaan suuren riskin siitä, että tarjous joudutaan hylkäämään. Ajatus on, että muut kustannukset ovat marginaalisia. Muut kustannukset käydään tarvittaessa läpi sopimusneuvotteluissa. KYSYMYS 25 Ominaisuusvertailutaulukko Onko taulukosta mahdollista saada myös lukitsematon versio vaatimusten työstämisen helpottamiseksi? Jos on, niin tämä tulisi saada mahdollisimman pian, jotta siitä olisi hyötyä. VASTAUS KYSYMYKSEEN 25 Ks. vastaus kysymykseen 4. KYSYMYS 26 Onko sarakkeen G Mahdollinen esimerkki ominaisuuden toiminnasta vaikutusta tarjousten pisteytykseen? Missä tilanteissa tämä esimerkki tulisi antaa, ja milloin se ei ole niin välttämätöntä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 26 Mahdollinen esimerkki ominaisuuden toiminnasta -sarake ei vaikuta pisteytykseen, ellei sitten toimittajan sarakkeessa ilmoittama tieto ole ristiriidassa toimittajan Toteutettavuus-sarakkeessa ilmoittaman tiedon kanssa. Toimittajan täytyy kyetä itse arvioimaan milloin se antaa esimerkin. Jos asia on toimittajan mielestä riittävän selkeä ilman esimerkkiä, niin sitten esimerkkiä ei tarvita.

11 (15) KYSYMYS 27 Termien ristiriita vaatimuksessa numero 22. Käyttäjä voi räätälöidä, kun termi räätälöinti on määritelty tehtäväksi, jota asiakas ei itse voi suorittaa (vaan tarkoitetaan toimittajan tekemää syvällistä asiantuntemusta vaativaa työtä). Mitä tarkoitetaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 27 Käytetty virheellistä termiä, oikea termi on muokata. Vaatimuksessa numero 21 räätälöitävissä on virheellinen termi, oikea termi on muokattavissa. KYSYMYS 28 Vaatimus 24 Käyttäjä pääsee järjestelmään sisäverkon ulkopuolelta on riippuvainen asiakkaan infraratkaisusta, mikäli toimittaja ei tuota järjestelmää kokonaispalveluna. VASTAUS KYSYMYKSEEN 28 Ostajan infraratkaisu sallii sen, että järjestelmään tullaan myös sisäverkon ulkopuolelta. KYSYMYS 29 Työnkulkuun liittyvät pakolliset vaatimukset 80-83: Voisiko näihin vaatimuksiin liittyen saada käytännön esimerkin kenen tulee voida tehdä ja mitä? Kenen tulee voida muuttaa työn kulkua ja missä laajuudessa? Mitä tarkoitetaan elementin arvojen palauttamisella aiempaan tilanteeseen? VASTAUS KYSYMYKSEEN 29 Vaatimus numero 80, esimerkki: Järjestelmään voi rakentaa sovelluskehityksen versiohallinnan seurannan ja työnohjauksen. Vaatimus numero 81, esimerkki: Samanaikaisesti voi työasemaan (rakenneosa) olla sovellustilaus sekä laitetilaus ja ne kulkevat eri työnkululla (eri tilaukset). Ks. vaatimusten numerot 82 ja 83 osalta vastaukset muualta tästä dokumentista. KYSYMYS 30 Tarjouspyynnön kohta 6: "Selvyyden vuoksi kuitenkin todetaan, että ohjelmistolisenssien osalta voidaan tarvittaessa soveltaa kunkin tarjoajan valmisohjelmiston vakiolisenssiehtoja (mikäli sopimusneuvotteluissa sille ei ilmaannu estettä)". Tämä muotoilu jättää paljon tulkintavaraa ja periaatteessa tilaaja voi mielivaltaisesti hylätä tai hyväksyä toimittajan vakiolisenssiehdot. Voitteko tarkentaa mitkä asiat vakiolisenssiehdoissa eivät ole tilaajan kannalta hyväksyttävissä?

12 (15) VASTAUS KYSYMYKSEEN 30 Asiaa on mahdoton tarkentaa yksiselitteisesti etukäteen (tilaajan ei ole kuitenkaan tarkoitus toimia mielivaltaisesti). Joka tapauksessa vakiolisenssiehdot eivät saa olla ristiriidassa JIT-ehtojen kanssa. KYSYMYS 31 Tarjouspyynnön kohdassa 19 sanotaan: "Tarjoajan ei tule toimittaa mitään muita tietoja kuin tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä ja ominaisuusvertailutaulukko täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi, koska muilla tiedoilla ei voi kuitenkaan olla mitään vaikutusta tarjousvertailuun." Ominaisuusvertailutaulukon kohdassa 62 kuitenkin mainitaan: "Kuvaus portaalista liitettävä tarjoukseen." Ilmeisesti portaalin kuvaus vaaditaan siis yllä olevien dokumenttien lisäksi kaikilta tarjoajilta? VASTAUS KYSYMYKSEEN 31 Kyllä, kuvaus portaalista on liitettävä tarjoukseen. KYSYMYS 32 Hinnoittelulomakkeella pitää arvioida asiakkaan työn määrä. Kuinka suuri on asiakkaan oma projektiryhmä? Toisin sanoen montako henkilöä asiakkaalta osallistuu palvelun ja prosessien määrittelyyn tms. työhön? Samoin voitteko kuvata oman käyttäjäorganisaation tarkemmin? Näillä tiedoilla on iso merkitys käyttöönottoprojektin työmäärien arvioinnissa. VASTAUS KYSYMYKSEEN 32 Ostajan projektipäälliköllä on käytettävissään kokonaistyöajastaan noin 20 % tähän projektiin. Ostajan pääkäyttäjällä on käytettävissään kokonaistyöajastaan noin 30 % tähän projektiin. Lisäksi ostajalta seuraavat henkilöt osallistuvat projektiin oman toimensa ohella mahdollisuuksien mukaan: asiakaspalvelun edustaja, talouspalvelujen edustaja ja henkilöstöpalvelujen edustaja. KYSYMYS 33 Hinnoittelulomakkeella on omat kohtansa lisensseille, palvelun tuelle, lisenssien ylläpidolle ja sovelluksen ylläpidolle. Missään ei ole kuitenkaan tarkasti määritelty kunkin kohdan sisältöä ja kattavuutta. Otsikko "lisenssien ylläpito" ei ole mikään yksikäsitteinen termi, jolloin asiakas ja toimittaja voivat tulkita sen täysin eri tavalla. Voitteko määritellä yksityiskohtaisesti mitä tarkoitetaan sopimusmielessä ja palvelun kattavuuden näkökulmasta hinnoittelulomakkeen termeillä "lisenssi", "palvelun tuki", "lisenssien ylläpito" ja "sovelluksen ylläpito"? VASTAUS KYSYMYKSEEN 33 Ks. vastaus kysymykseen 21.

13 (15) KYSYMYS 34 Liittyen edelliseen kysymykseen. Tarjouspyynnön hinnoittelun täyttöohje -kohdassa on kuvattu "palvelun tuki", "lisenssien ylläpito" ja "sovelluksen ylläpito" hankinnan optioiksi. Mikäli lisenssien hinta pitää sisällään ainoastaan käyttöoikeuden lisensseihin, miten palvelun tuottaminen, ylläpito ja tuki voivat olla optioina? Jos toimittaja tarjoaa järjestelmän tavalla 1 (saas-palvelu), on mahdotonta irroittaa palvelun tuottamista, ylläpitoa ja tukea pois toimituksesta. Tämä on täysin ristiriitaista esitettyjen sopimusehtojen kanssa. Voiko hankintayksikkö selventää ja tarkentaa hinnoitteluperiaatteita ja vertailuhinnan laskentaa näiltä osin? VASTAUS KYSYMYKSEEN 34 Ne ovat optioina TAVASSA 2. Palvelun tukikustannusten hintakohta, lisenssien ylläpitokustannusten hintakohta ja sovellusylläpitokustannusten hintakohta on ehdottomasti täytettävä (riippumatta siitä, millä tavalla järjestelmän tarjoaa). KYSYMYS 35 Tarjouspyyntö / liite 4 / alustava projektisuunnitelma: "Käyttöönoton alustavan projektisuunnitelman osalta arvioidaan alustavan projektisuunnitelman tehtäväluettelon ja -kuvauksen kattavuutta, alustavan projektisuunnitelman mukaisen toimitusprojektin toteutuskelpoisuutta sekä alustavan projektisuunnitelman mukaisten resurssi- ja työmäärien realistisuutta. Alustavan projektisuunnitelman on noudatettava käyttöönottoaikataulua". Mitkä ovat edellä mainittujen arviointikriteereiden keskinäiset painoarvot projektisuunnitelman pisteytyksessä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 35 Käyttöönoton alustava projektisuunnitelma pisteytetään siten, että parhaimmaksi arvioitu tarjous saa 15 pistettä, ja muut tarjoukset pisteytetään suhteessa parhaan pistemäärän saaneeseen tarjoukseen. KYSYMYS 36 Liitteenä olevan tavoiteaikataulun mukaan toimittajavalinta olisi pitänyt tapahtua jo syyskuussa. Mikä on hankintayksikön arvio valintapäätöksen tekemiselle ja toimitussopimuksen allekirjoittamiselle? Voidaanko toteutusprojektin aikataulu sovittaa vastaamaan hankinnan päivitettyä aikataulua? VASTAUS KYSYMYKSEEN 36 Aikataulun mukaan hankintamenettely on aloitettu syyskuussa ja toimittajan valinta on tavoitteena tehdä joulukuun alussa. KYSYMYS 37 Ominaisuusvertailutaulukon pisteytys. Taulukon selityksessä mainitaan: "jos toteutettavuus on E (ei toteutettavissa) niin annetaan nolla pistettä tai tarjous hylätään (riippuen vaaditusta ominaisuudesta)".

14 (15) Tulkitsemmeko oikein, että jos "E" on pakollisen vaatimuksen kohdalla, tarjous hylätään. Jos "E" on vapaaehtoisen vaatimuksen kohdalla tarjousta ei hylätä, mutta kyseisestä kohdasta ei saa pisteitä? VASTAUS KYSYMYKSEEN 37 Kyllä, tulkitsette oikein. KYSYMYS 38 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 79: Voisitteko selventää käytännön esimerkin avulla, missä tilanteessa tarvitaan sopimukseen rakenteellisuutta? VASTAUS KYSYMYKSEEN 38 Sopimuksen rakenteellisuudella tarkoitetaan esimerkiksi palveluaikaa, mikä voi eri palveluille olla erilainen. Nämä tiedot on oltava mahdollisuus purkaa järjestelmään. KYSYMYS 39 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 86: Voisitteko selventää, millaisessa tilanteessa työnkulku täytyy käynnistää jonkin ehdon perusteella? VASTAUS KYSYMYKSEEN 39 Työnkulku voi käynnistyä esimerkiksi, jos tiettyyn osoitteeseen lähetetään sähköposti tai jos tietyllä tavalla luokiteltu tiketti luodaan. KYSYMYS 40 Ominaisuusvertailutaulukon kohta 113: "Järjestelmään pitää pystyä tunnistamaan asiakkaan omaan AD:een kirjautunut käyttäjä automaattisesti". Voisitteko selventää, mitä tällä vaatimuksella tarkoitetaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 40 Käytännössä tässä tarkoitetaan loppukäyttäjäportaalia. Sen pitää tunnistaa loppukäyttäjä. KYSYMYS 41 Ominaisuusvertailutaulukon kohdat : Voitteko kuvata kustakin integraatiosta, mitä tietoa ja missä tilanteissa pitää siirtää kumpaankin suuntaan? VASTAUS KYSYMYKSEEN 41 Ks. vastaukset muualta tästä dokumentista.

15 (15) KYSYMYS 42 Jos järjestelmä tarjotaan SaaS palveluna, voiko järjestelmään tallennettava data sijaita Suomen rajojen ulkopuolella? VASTAUS KYSYMYKSEEN 42 Tikettidata sisältää henkilötietoja, joten sitä ei saa viedä EU:n ulkopuolelle ilman jokaisen osallisen henkilön kirjallista lupaa. Toisin sanoen datan pitää sijaita EU-alueella. Vastaukset kysymyksiin julkaistaan seuraavassa Internet-osoitteessa (viimeistään kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista): Tarjoajan on joka tapauksessa käytävä lukemassa ja tarkistamassa kyseinen Internet-sivu kuusi (6) päivää ennen tarjousten jättöajan umpeutumista.

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön?

Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Onko tarkoitus ottaa hankittava järjestelmä kerralla 350 työntekijän käyttöön? Vastaus: Hankinta vaiheistetaan, kts. tarjouspyyntö kohta 7.6: Tavoitteena on suorittaa toimitus yksikkö kerrallaan, mutta

Lisätiedot

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille.

Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö. Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. Traktori Ylöjärven kaupungille Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia traktorista Ylöjärven kaupungille. 15.12.2014 2 (11) Sisältö 1 Hankinnan kohde... 3 2 Vaatimukset... 3 3 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen

Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen TIETOPYYNTÖ / LIITE 1 1 (6) Sähköisen asiointialustan ylläpito ja kehittäminen 1. Hankinnan kohde ja kuvaus 1.1 Taustatiedot 1.2 Tarjouksen sisältö Espoon kaupunki pyytää tarjousta sähköisen asiointialustan

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti.

Järjestelmävaatimukset on kuvattu liitteessä 1, hankinnan yksilöinti. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) AJANVARAUS- JA KÄYTÖNHALLINTAOHJELMISTON HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupunginkirjaston asiakaskoneille (noin 200 kpl) hankittavasta ajanvaraus-

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ

PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 15.3.2016 PEHMOPAPEREIDEN TARJOUSPYYNTÖ Valkeakosken kaupunki ja Akaan kaupunki pyytävät tarjoustanne pehmopapereista oheisen tuotetaulukkoliitteen (liite 1) mukaan. Sopimusaika Sopimuskausi on kolme

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Tervakosken elokuvateatterin digitalisointi Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti:

Tarjousten arviointi ja vertailu toteutetaan seuraavasti: Tarjouspyyntö 1(4) Kiinteistötraktorin hankinta pyytää tarjoustanne kahdesta uudesta kiinteistötraktorista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinta toteutetaan määrärahojen niin salliessa.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. 1 (8) Hankinta- ja kilpailuttamisyksikkö TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Lippukaupan myyntijärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen.

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1

Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 Iisalmen kaupunki Tarjouslomake Iisalmen terveyskeskuksen hoitajakutsujärjestelmä Liite 1 LIITE 1 Tarjouslomake (palautetaan täytettynä liitteineen) Yleiset ohjeet tarjouslomakkeen täyttämiseksi: Tarjoaja

Lisätiedot

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ

TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ TILITOIMISTON PALVELUIDEN KILPAILUTUS MUISTILIITTO ry (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilmailmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus

OM 1/52/2010. Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 5.12.2013 OM 1/52/2010 Nuorten aloitekanavan määrittelytyön viimeistely ja toteutuksen kilpailutus 1. PERUSTIEDOT Oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden

Lisätiedot

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ

YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki TARJOUSPYYNTÖ Perusturvalautakunta 29.9.2014 YMPÄRIVUOROKAUTISEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA PUITEJÄRJESTELYNÄ Kiteen kaupunki (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3.

TARJOUSPYYNTÖ 20.6.2012. Luettelo kiinteistöistä on tämän tarjouspyynnön liitteenä numero 3. 1 (8) SIIVOUSPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hämeenlinnan Asunnot Oy:n (www.hmlasunnot.fi) toimeksiannosta tarjoustanne kiinteistöjen siivouspalveluista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Lisätiedot

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon:

Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: HELSINGIN KAUPUNKI TARJOUSLOMAKE (A/4) 1 (7) Tämän tarjouslomakkeen tiedot koskevat palvelua, jota tarjotaan seuraavaan hankittavana olevaan palvelumuotoon: A/4. AVOKUNTOUTUS Palveluntuottaja: Tarjottava

Lisätiedot

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Raportointialustan kilpailutus 1 (6) Hankintayksikkö 10.5.2016 Tarjouspyyntö raportointiratkaisun toimittamisesta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiölle; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voiko järjestelmää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8)

TARJOUSPYYNTÖ HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) HEUREKAN AV-HANKINTA sivu 1(8) 1 HEUREKAN AV-HANKINTA Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 23.6.2016 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi. Tiedekeskussäätiö järjestää tarjouskilpailun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu

HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS. A. Tuote ja / tai palvelumuotoilu sekä konseptisuunnittelu Tarjouspyyntö 1 (6) 4.10.2013 Hallinto-osasto HELSINGIN KAUPUNKITILAOHJEEN LAATIMINEN / MINIKILPAILUTUS Diaarinumero: HEL 2013-005356 Hanke 1. Helsingin kaupungin rakennusvirasto pyytää Helsingin kaupunkitilaohjetta

Lisätiedot

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti:

PPKY Selänne pyytää tarjouksia tietoteknisistä laitteista seuraavasti: ATK-laitteet TARJOUSPYYNTÖ PPKY Selänne on kolmen kunnan muodostama peruspalvelukuntayhtymä, joka hoitaa Haapajärven, Pyhäjärven kaupunkien sekä Reisjärven kunnan peruspalvelut ja siihen kuuluvien kuntien

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat:

PANKKIPALVELUT HANKINNAN KOHDE. Hankinnan kohteena on ostajan tarvitsema pankkipalvelukokonaisuus, joka käsittää seuraavat osat: 1 (8) PANKKIPALVELUT Seutukeskus Oy Häme pyytää Hattulan kunnan toimeksiannosta tarjoustanne pankkipalvelukokonaisuudesta tämän tarjouspyynnön liitteineen mukaisesti. Sopimuskausi on 1.4.2013 31.12.2015

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Kysymykset ja vastaukset

Kysymykset ja vastaukset Viite: TH01/PeRo Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kysymykset ja vastaukset TYÖTERVEYSPALVELUIDEN HANKINTA Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Kysymykset ja vastaukset... 3

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö (luonnos)

Tarjouspyyntö (luonnos) 6.7.2016 Sivu 1/6 Hankintayksikkö Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä Hankinnan kohde Varsinais-Suomen erityishuoltopiirin kuntayhtymä (KTO) pyytää tarjoustanne pesulapalveluista. Vaatimukset

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö

Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Lämmitysöljy ja ajoneuvopolttoaineet TKS120 Tarjouspyyntö Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia lämmitysöljystä sekä ajoneuvopolttoaineista Nokian, Oriveden ja Ylöjärven kaupungeille sekä Kangasalan,

Lisätiedot

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä

Tarjouspyyntö korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä 2 korttipalvelinjärjestelmä, levyjärjestelmä ja varmistusjärjestelmä Hankintayksikkö Kirkkonummen kunta Konsernihallinto/kirjaamo Osoite PL 20 02401 Kirkkonummi Käyntiosoite: Vanha Sairaalantie 5 Hankinnan

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013

Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 Kysymykset tarjouspyyntöön Pääarkkitehtipalvelut Dnro 21/021/2013 K1: Tarjouspyynnössä työmääräksi on arvioitu 120-160 htp/vuosi. Voiko tämän jakaa osiin tarjotun pääarkkitehdin ja tämän varahenkilön välillä

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. SIIVOUSPALVELUJEN TARJOUSPYYNNÖN LIITE NUMERO 5 1 (12) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Siivouspalvelut (Hämeenlinnan Asunnot Oy) Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous-

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009

Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 Tarjouspyyntö 1 (10) 16.11.2009 SAIRAALA- JA HOITOKALUSTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde Pyydämme tarjoustanne Janakkalan kunnan terveyskeskussairaalan käyttöön tulevista sairaala- ja hoitokalusteista.

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien

Sopimuskausi Sopimuskausi on kaksi (2) vuotta hankintasopimuksen allekirjoittamisesta lukien TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) VERKKONEUVONTAPALVELUJÄRJESTELMÄN HANKINTA Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia verkkoneuvontapalvelujärjestelmän hankintaa koskevaan tarjouskilpailuun.

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU47706 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki Tohmajärven kunta Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Juuan kunta Lieksan kaupunki Liperin

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI

TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI TARJOUSPYYNTÖ: TP/LSKKY/UKI/2016/1 Tarjousnimike: VILJELYKONSULTOINTI Lounais Suomen koulutuskuntayhtymä / Lounais Suomen ammattiopisto Novida pyytää tarjoustanne viljelykonsultoinnin hankinnasta tarjouspyynnön

Lisätiedot

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen

10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen 10 Urakoitsijan ja urakkamuodon VAlinta 10.1 Urakkatarjouksen pyytäminen Urakkatarjouspyynnön valmistelee projektinjohtaja suunnittelijoiden teknisten asiakirjojen pohjalta. Tarjouspyyntö määrittelee muun

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013

HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Sairaala-apteekki 5.3.2013 HELSINGIN KAUPUNKI 1 (5) VASTAUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN, SAIRAALA- APTEEKIN TARJOUSPYYNTÖÖN MÄÄRÄAIKAAN MENNESSÄ ESITET- TYIHIN KYSYMYKSIIN JA TARKENNUS LÄÄKKEELLISTEN KAASUJEN TARJOUSPYYNTÖÖN

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) HEL 2014-004942 H009-14 Loponen 12.6.2014 KYSYMYKSET JA VASTAUKSET 1 (6) VASTAUKSET MÄÄRÄAIKAAN 5.6.2014 KLO 12.00 MENNESSÄ SAATUIHIN KYSYMYKSIIN KOSKIEN TARJOUSPYYNTÖÄ LÄÄKKEIDEN ANNOSJAKELUN JA TOIMITUSPALVELUN HANKINTA Huom! Samaa asiaa useammin

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

MHS 7/2016 Asia nro 115

MHS 7/2016 Asia nro 115 Muistio 1 (5) 21.1.2013 179/2016 MHS 7/2016 Asia nro 115 Tarjousten arviointi ja vertailu: Uudenmaan liiton ICT-palvelujen kilpailutus vuosille 2017-2018 Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä

Lisätiedot

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa.

Vastaus: Riittää vastaus rikkoontuneen koneen korjaus. lisäksi voi toimittaa perus ylläpitohuolto listauksen, mikäli sellainen on olemassa. Kysymykset 1(6) kysymykset ja vastaukset siivouskoneet Kysymys 1. Tarjouspyynnön kohdassa Huolto pyydetään ilmoittamaan huollon sisältö. Huollon yksityiskohtainen sisältö on aina tapauskohtainen, joten

Lisätiedot

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE

NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE NÄIN TEET TARJOUKSEN HYVINKÄÄN KAUPUNGILLE -OHJE Tämä on Hyvinkään kaupungin hankintapalveluiden suuntaa-antava ohje tarjouksen tekemisestä kaupungille Palaute tätä ohjetta koskien: hankintapalvelut@hyvinkaa.fi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset

Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset 1 (6) 11.5.2016 Tarjouspyyntö YTHS:n virtuaalineuvottelupalvelu; tarjouspyyntöä koskevat kysymykset Voidaanko ensimmäisessä vaiheessa vaatia lisäosien ja -ohjelmien asennukset asiakkaan päätteisiin? Vastaus:

Lisätiedot

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän, Porvoon ammattiopiston opiskelijoiden työvaatteiden ja jalkineiden hankinta Yleistä Itä-uudenmaan koulutuskuntayhtymän ylläpitämä oppilaitos Porvoon ammattiopisto (jatkossa

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta

Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta 1 Infotilaisuus: Terveyskeskusten vastaanottopalveluiden hankinta Virtain terveyskeskus Neuvotteluhuone 28.11.2016 Vesa Haapamäki toimitusjohtaja Keiturin Sote Oy 2 Tilaisuuden ohjelma Tiedotustilaisuuden

Lisätiedot

Liite 2/ Kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu

Liite 2/ Kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu 1 Liite 2/ Kokonaistaloudellista edullisuutta koskeva vertailu HINTAKRITEERI Hintavertailussa käytetään kolmelle jäljempänä mainitulle kuvitteelliselle tilaukselle (tilaukset I-III) erikseen laskettavaa

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 1 (5) KYSYMYKSET JA VASTAUKSET KYSYMYKSIIN 29.2.2012 Tarjouspyyntö 2012 RUOKAPALVELUT (KALVOLA JA RENKO) Hämeenlinnan kaupunki KYSYMYS 1 Soveltuvuusperusteet (liite 8), kohta 1. 1. Tarjoajayritystä

Lisätiedot

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ LIIKENNEVALOJEN OHJAUS- JA VALVONTAJÄRJESTELMÄ Liite 1: 19.8.2015 Liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä Sivu 1 / 4 Sisällys 1 Johdanto 2 2 Hankintayksikkö 2 3 Hankinnan kohde 2 3.1 Ohjelmistotoimitus

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013

Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 1 (7) 28.8.2013 Psykiatrisen palveluasumisen hankinta 749/02.08.00/2013 Tarjouspyyntöön on tullut määräaikaan 23.8.2013 mennessä seuraavat 35 kysymystä, joihin vastaamme alla. Liitteitä 5 ja 6 on korjattu,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU10546 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Kontiolahden kunta Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen

Lisätiedot

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000.

Kartta laaditaan koordinaattijärjestelmässä ETRS-GK25 ja korkeusjärjestelmässä N2000. Tarjouspyyntö 1 (5) NUMEERISEN POHJAKARTAN LAATIMINEN 1. Tehtävän määrittely Sipoon kunnan mittaus- ja kiinteistöyksikkö pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisen numeerisen pohjakartan

Lisätiedot

Hankinnan sisällön määrittely

Hankinnan sisällön määrittely Hankinnan sisällön määrittely lakimies Rasmus Ingman Markkinakartoitus sekä ehdokkaan tai tarjoajan osallistuminen hankinnan valmisteluun Ennen hankintamenettelyn aloittamista voi tehdä markkinakartoituksen

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö SEU12963 Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun kaupunki Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Joensuun Seudun Kehittämisyhtiö Josek Oy Asia

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

14.12.2011 POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) POLTTOAINEIDEN HANKINTA YLÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄLLE Pyydämme tarjoustanne tarjouspyynnössä olevan erittelyn mukaisista polttoaineista. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta.

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys

Joensuun seudun hankintatoimi. Tarjouspyyntö Päiväys 1/5 HANKINTAPÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Hankintayksikkö Mukana olevat muut yhteisöt: Joensuun Tiedepuisto Oy Asia ja sen selvitys 26927 Joensuun Tiedepuiston hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen sähkö-, putki-,

Lisätiedot

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa:

Määräajassa saapuneet tarjoukset tarkistetaan ja arvioidaan kolmessa vaiheessa: Sosiaali- ja terveysltk. 132 03.11.2016 TULKKAUSPALVELUJEN HANKINTA SOTEL 03.11.2016 132 Valmistelu ja lisätiedot: maahanmuuttajatyöpäällikkö Sirkka Valta 040 531 2660, hankintapäällikkö Tuure Marku 040

Lisätiedot

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä

Allu-tapahtumanhallintajärjestelmä -tapahtumanhallintajärjestelmä Tarjousten pisteytyskriteerit Pisteet lasketaan tiedonkeruutaulukkoon (LIITE 16) ilmoitettujen tietojen perusteella. Pisteytys painotetaan seuraavasti: 25 %: Rakentamisen

Lisätiedot

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa

Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Sähköinen kilpailutusjärjestelmä (Cloudia) kevään 2017 tarjouskilpailuissa Tuulikki Karhu Hankinta-asiantuntija Yhteisten palvelujen yksikkö/ Hankintapalveluryhmä Uusi hankintalaki Julkisista hankinnoista

Lisätiedot

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA

KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA KUNTIEN JA HUS:N ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINTA Perustelumuistio Liite 4: Toimittajan resurssien ja osaamisen arvioinnin tulokset (vertailuperuste 3.2) 1 Sisällysluettelo 1. Dokumentin tarkoitus

Lisätiedot

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä.

Olemassa olevien laitteiden korvaamisen lisäksi tulevan sopimuskauden aikana voidaan hankkia myös muita vastaavia tallennusjärjestelmiä. TARJOUSPYYNTÖ 26.10.2012 Puitejärjestely moniprotokollatallennusjärjestelmästä ja siihen liittyvistä palveluista (Dnro D1238/2/31/2012) Jyväskylän yliopisto (JY) pyytää tarjoustanne moniprotokollatallennusjärjestelmästä

Lisätiedot

LV-TYÖT JA TARVIKKEET

LV-TYÖT JA TARVIKKEET 29.1.2016 Sivu 1/5 Dnro: 22/2016 Tilaaja: Tila- ja aluepalvelut Juttilantie 1 14200 TURENKI Hanke: Janakkalan kunnan LV-työt ja niissä käytettävät tarvikkeet 4.4.2016 3.4.2019 + 1 optiovuosi LV-TYÖT JA

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima.

Hankinnan kohteena on jäljempänä tarkemmin määritelty hoitajatyövoima. HOITAJATYÖVOIMAN HANKINTA Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 29.9.2016 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Hankinta on jaettu neljään osioon:

Hankinta on jaettu neljään osioon: TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) Pesulapalveluiden hankinta Espoon kaupunki pyytää tarjousta pesulapalveluista. Palvelun suurimpia käyttäjiä ovat kiinteistöpalvelut ulkotyövaatteiden osalta; varikko, joka pesettää

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ 1(5) Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka Korpilahden satama RAKENNUSURAKKA Käsittelyvaihe 1. tarjouksen sisältövaatimukset Pyydämme tarjoustanne Korpilahden sataman

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta

TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 3510/ / Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Rotaatio-, suurarkki- ja pienpainotöiden hankinta Puitejärjestely Sopimuskausi Hankintapäätös Hankintasopimus Espoon kaupunki pyytää tarjousta rotaatio- ja suurarkkipainotöistä (arkkikoot

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus.

Kohde ja sitä koskevat vaatimukset on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelunkuvaus. SANELUJÄRJESTELMÄ JA SANELUNPURKUPALVELU Perusturvakuntayhtymä Karviainen (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 10.2.2017 julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke

Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke TARJOUSPYYNTÖ 1 (9) dno 50/021/2016 Tarjouspyyntö: Toisen asteen ammatillisen koulutuksen tutkimus ja vaikuttavuusarviointi/zoomi-hanke 1. Hankinnan kohde (jatkossa myös hankintayksikkö ) pyytää tarjoustanne

Lisätiedot