HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut."

Transkriptio

1 SEUTUKESKUS OY HÄME KUNTAPRO OY 1 (10) TARJOUS- JA HINNOITTELULOMAKE 2012 Palvelunhallintajärjestelmä Tarjoaja tekee tarjouksen täyttämällä ja allekirjoittamalla tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen. Tarjouksen jättäessään tarjoaja sitoutuu tarjouspyynnön sekä tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen ja tarjouspyynnön muiden liitteiden mukaisiin ehtoihin ja sanktioihin (myös mahdollisten alihankkijoidensa osalta). HUOM! Sinisellä taustavärillä on merkitty tarjoajan täytettäväksi tarkoitetut sarakkeet/kohdat/solut. HUOM! Keltaisella taustavärillä on merkitty tiedot niistä selvityksistä ja asiakirjoista, jotka tarjoajan on tarjouksensa yhteydessä toimitettava tämän tarjous- ja hinnoittelulomakkeen lisäksi. Tarjouksen tulee sisältää vain tämä tarjous- ja hinnoittelulomake täytettynä sekä ne selvitykset ja asiakirjat, jotka vaaditaan tässä tarjous- ja hinnoittelulomakkeessa toimitettaviksi. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet tarjouksessa liitteineen -kohdan voi jättää täyttämättä, jos tarjoajan tarjous ei sisällä liike- tai ammattisalaisuuksia. Tiedot tarjoajan käyttämistä alihankkijoista -kohdan voi jättää täyttämättä, jos tarjoaja ei käytä ollenkaan alihankkijoita tähän hankintaan liittyen.

2 2 (10) PERUSTIEDOT Tarjoaja: Y-tunnus: Tarjoajan sähköpostiosoite: Tarjoaja ilmoittaa edellä sähköpostiosoitteensa, johon tätä tarjouskilpailua koskeva hankintapäätös ja/tai koskevat muut päätökset sekä muut mahdolliset yhteydenotot tarjouskilpailuun liittyen toimitetaan. Tarjoaja on vastuussa siitä, että sähköpostiosoite on ilmoitettu edellä oikein. Tätä tarjouskilpailua koskevat päätökset toimitetaan vain ja ainoastaan edellä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mahdolliset liike- tai ammattisalaisuudet tarjouksessa liitteineen: Tarjouksen jättöpäivä: Vastuunalainen myyjä (nimi): Vastuunalaisen myyjän suorat yhteystiedot: Vastuunalaisen myyjän varahenkilö (nimi): Varahenkilön suorat yhteystiedot:

3 3 (10) Tiedot tarjoajan käyttämistä alihankkijoista (vähintään alihankkijoiden nimet sekä tiedot siitä, miltä osin kukin alihankkija osallistuu tähän hankintaan): Tarjoaja vastaa alihankkijoidensa työstä kuin omasta työstään ja tuloksista kuin omista tuloksistaan. HUOM! KS. TARJOUSPYYNNÖN KOHTA 2. TAPA 1 TAPA 2 Tarjoamme palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton seuraavalla tavalla (RASTI JOMPAANKUMPAAN RUUTUUN) HUOM! Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton kummallakin tavalla, tulee tarjoajan toimittaa kaksi tarjousta liitteineen, joista toinen koskee TAPAA 1 ja toinen TAPAA 2.

4 4 (10) TARJOAJAN SOVELTUVUUS HUOM! KS. TARJOUSPYYNNÖN LIITE NUMERO 3. KYLLÄ EI Ilmoitamme täyttävämme kaikki tarjouspyynnön liitteessä numero 3 mainitut soveltuvuusehdot sekä hankintailmoituksessa ja mahdollisissa hankintailmoituksen korjausilmoituksissa mainitut soveltuvuusehdot (RASTI RUUTUUN) Jos tarjoaja ei ilmoita täyttävänsä kaikkia ehtoja, eli tarjoaja on laittanut rastin EI-ruutuun, tarjous joudutaan hylkäämään. REFERENSSITOIMITUKSET Referenssitoimitus 1: Referenssitoimituksen yhteyshenkilö (nimi): Em. yhteyshenkilön suorat yhteystiedot: Referenssitoimitus 2: Referenssitoimituksen yhteyshenkilö (nimi): Em. yhteyshenkilön suorat yhteystiedot: Referenssitoimitus 3: Referenssitoimituksen yhteyshenkilö (nimi): Em. yhteyshenkilön suorat yhteystiedot: TEKNINEN TUKI Teknisen tuen puhelinnumero: Teknisen tuen sähköpostiosoite: TOIMITAMME TARJOUKSEMME LIITTEENÄ SEURAAVAT TARJOAJAN SOVELTUVUUDEN TARKASTAMISEEN LIITTYVÄT SELVITYKSET JA ASIAKIRJAT: Seuraavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettava tarjouksen liitteinä: Tarjouspyynnön liitteen numero 3 mukaiset selvitykset ja asiakirjat sekä hankintailmoituksessa ja mahdollisissa hankintailmoituksen korjausilmoituksissa mahdollisesti mainitut muut selvitykset ja asiakirjat.

5 5 (10) TARJOUSVERTAILU HINTA HUOM! JOKAINEN HINTA- JA MUU KOHTA ON EHDOTTOMASTI TÄYTETTÄVÄ. HUOM! Hinnat on ilmoitettava euroina ( ) ilman arvonlisäveroa (alv 0 %). Jos tarjoajan veloitus jostain kohdasta on 0,00 euroa, niin tällöin tarjoajan on täytettävä kyseiseen kohtaan luku 0 (sama koskee henkilötyöpäivien lukumääriä ja prosenttilukuja). YHTÄÄN HINTA- TAI MUUTA KOHTAA EI SAA JÄTTÄÄ TÄYTTÄMÄTTÄ! YHTEENSÄ 1. 1.a KÄYTTÖÖNOTTOKUSTANNUKSET Käyttöönoton perustamiskustannukset, 0,00 1.b 1.c 1.d 1.e 1.f Käyttöönottoprojekti, projektipäällikkö, henkilötyöpäivien lukumäärä Käyttöönottoprojekti, projektipäällikkö, /henkilötyöpäivä Käyttöönottoprojekti, muut henkilöt, henkilötyöpäivien lukumäärä Käyttöönottoprojekti, muut henkilöt, /henkilötyöpäivä Käyttöönottoprojektin kustannukset, 0,00 Asiakkaan arvio koulutustarpeesta, koulutuspäivien lukumäärä 2 Koulutus, /koulutuspäivä Koulutuskustannukset, 0,00 Muut kertakustannukset, 0,00 ASIAKKAAN TYÖMÄÄRÄ ILMAN KOULUTUSTA Tarjoajan arvio asiakkaan työmäärästä, henkilötyöpäivien lukumäärä Asiakkaan kustannus, /henkilötyöpäivä 500,00 Asiakkaan omat käyttöönoton työkustannukset, 0,00 KÄYTTÖÖNOTTOKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0,00

6 6 (10) 2. VUOSIKUSTANNUKSET 2.a Kuukausien lukumäärä Nimettyjen lisenssien kustannukset, Keskiarvo * 500 lisenssiä: b Kuukausien lukumäärä Keskiarvo * 50 lisenssiä: Kelluvien lisenssien kustannukset, 2.c 2.d 2.e 2.f Kuukausien lukumäärä 12 Rajaton loppukäyttäjälisenssi, /kuukausi Rajattoman loppukäyttäjälisenssin kustannukset, 0,00 Kuukausien lukumäärä 12 Palvelun tuki, /kuukausi Palvelun tukikustannukset, 0,00 Kuukausien lukumäärä 12 Lisenssien ylläpito, /kuukausi Lisenssien ylläpitokustannukset, 0,00 Kuukausien lukumäärä 12 Sovellusylläpito, /kuukausi Sovellusylläpitokustannukset, 0,00

7 7 (10) 2.g 2.h Asiakkaan arvio koulutustarpeesta, koulutuspäivien lukumäärä 2 Koulutus, /koulutuspäivä Koulutuskustannukset, 0,00 Muut vuosikustannukset, 0,00 2.i VUOSIKUSTANNUS YHTEENSÄ 2.j Vuosikustannukset, 1. vuosi 2.k Vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus toisena vuonna, % 2.l 2.m Vuosikustannukset, 2. vuosi Vuosikustannusten enimmäiskorotus tai sitova alennus kolmantena vuonna, % 2.n Vuosikustannukset, 3. vuosi 2.o 3. VUOSIKUSTANNUKSET YHTEENSÄ KOKONAISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ

8 8 (10) HUOM! Jos tarjoaja tarjoaa palvelunhallintajärjestelmän ja sen käyttöönoton TAVALLA 2, tulee alla ehdottomasti ilmoittaa tarkat tiedot vaadittavan palvelimen/vaadittavien palvelimien osalta. PALVELIN 1 Käyttöjärjestelmä: Prosessorien lukumäärä: Tarvittava muisti: Levytilan määrä: Tietokanta kyllä/ei: PALVELIN 2 Käyttöjärjestelmä: Prosessorien lukumäärä: Tarvittava muisti: Levytilan määrä: Tietokanta kyllä/ei: PALVELIN 3 Käyttöjärjestelmä: Prosessorien lukumäärä: Tarvittava muisti: Levytilan määrä: Tietokanta kyllä/ei:

9 9 (10) OMINAISUUSVERTAILUTAULUKKO Seuraavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettava tarjouksen liitteinä: Ominaisuusvertailutaulukko täydellisesti täytettynä. Ominaisuusvertailutaulukkona on käytettävä tarjouspyynnön liitteenä numero 5 olevaa ominaisuusvertailutaulukkoa. Ominaisuusvertailutaulukko on toimitettava tarjouksen liitteenä mielellään Excel-muodossa (joka tapauksessa pyydettäessä ominaisuusvertailutaulukko on toimitettava Excel-muodossa hankintayksikölle yhden (1) viikon sisällä pyynnöstä). KÄYTTÖÖNOTON ALUSTAVA PROJEKTISUUNNITELMA Seuraavat selvitykset ja asiakirjat on toimitettava tarjouksen liitteinä: Käyttöönoton alustava projektisuunnitelma, jonka tulee käsittää vähintään yksityiskohtainen tehtäväluettelo ja -kuvaus käyttöönotosta ja toimitusprojektista sekä yksityiskohtaiset tiedot resurssi- ja työmääristä. Lisäksi käyttöönoton alustavan projektisuunnitelman tulee käsittää vähintään kokonaisaika tarjoajan ominaisuusvertailutaulukossa ilmoittamille räätälöinneille. KÄYTTÖÖNOTON PROJEKTIPÄÄLLIKÖN JA TEKNISEN ASIANTUNTIJAN OSAAMINEN Kuvauksia/selvityksiä voi tarvittaessa jatkaa erillisille papereille tai kuvaukset/selvitykset voi tarvittaessa toimittaa erillisillä papereilla. Projektipäällikkö ja tekninen asiantuntija eivät saa olla yksi ja sama henkilö. Projektipäällikkö (nimi): Projektipäällikön suorat yhteystiedot: Projektipäällikön työkokemus projektipäällikkönä toimimisesta vastaavissa käyttöönotoissa:

10 10 (10) Projektipäällikön koulutus ja sertifioinnit: Tekninen asiantuntija (nimi): Teknisen asiantuntijan suorat yhteystiedot: Teknisen asiantuntijan työkokemus teknisenä asiantuntijana toimimisesta vastaavissa käyttöönotoissa: Teknisen asiantuntijan kokemus tarjottavasta tuotteesta: ALLEKIRJOITUS/-KIRJOITUKSET Allekirjoitus/-kirjoitukset: Nimenselvennys/-selvennykset: