Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholi ja työelämä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 16.9.2009"

Transkriptio

1 Alkoholi ja työelämä Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri

2 Työikäisten yleisimmät kuolemansyyt 2007 Miehet Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt ,7 2. Sepelvaltimotauti ,9 3. Tapaturmat yht ,3 4. Itsemurhat 618 8,1 5. Keuhkosyöpä 400 5,2 6. Aivoverenkierron sairaus 315 4,1 Muut kuolemansyyt ,5 Työikäisenä kuolleita miehiä yht ,0

3 Työikäisten yleisimmät kuolemansyyt 2007 Naiset Kuolleiden määrä % Sija Kuolemansyy 1. Alkoholisyyt ,5 2. Rintasyöpä ,3 3. Tapaturmat yht ,5 4. Itsemurhat 206 6,4 5. Aivoverenkierron sairaus 199 6,2 6. Sepelvaltimotauti 189 5,9 Muut kuolemansyyt ,2 Työikäisenä kuolleita naisia yht ,0

4 Lukuja Euroopasta miljoonaa asukasta tuottaa neljänneksen kaikista alkoholijuomista ja puolet maailman viinistä 25 miljardia euroa verotuloa alkoholin aiheuttamat sosiaaliset kustannukset yli prosentti kansantuotteesta 125 miljardin kustannukset, josta puolet tuottavuuden laskusta

5 Tilastoitu alkoholin kulutus eräissä EU maissa, , litraa 100 % alkoholia asukasta kohti (World Drink Trends) Ranska Italia Itävalta Saksa Irlanti Suomi

6 Alkoholi ja työkyky Ruotsissa tehdyn selvityksen mukaan alkoholin kokonaiskulutuksen kasvu väestötasolla lisää miehillä sairauspoissaoloja (Nordström 2006). Suomalaisen tutkimuksen mukaan työelämässä olevilla alkoholin suurkuluttajilla on todettu olevan eniten sairauspoissaoloja verrattuna muihin alkoholinkäyttäjäryhmiin (Vahtera ym. 2002). Runsaasti alkoholia käyttävillä (yli 3 annosta päivässä) ja täysin raittiilla on kohonnut työkyvyttömyyseläkeriski verrattuna kohtuukäyttäjiin (Harkonmäki ym. 2008). Saman tutkimuksen mukaan alkoholin suurkulutus näyttäisi kaksinkertaistavan riskin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

7 Oikeus sairauspäivärahaan Päihtymystila, päihdekierre tai krapula eivät oikeuta sairauslomaan F1X.00 Asianmukainen katkaisuhoito, kun vakavat vieroitusoireet, oikeuttaa sairauslomaan F1X.3 Päihteiden käytön aiheuttamat akuutit somaattiset ja psyykkiset komplikaatiot (esim. F1X.4) oikeuttavat sairauslomaan, jos ovat työkyvyttömyyden syy, tuolloin päihtymys laitetaan kakkossyyksi

8 Alkoholin suurkulutus ja työkyky Suomalaisen tutkimuksen mukaan alkoholin suurkuluttajilla on todettu olevan eniten sairauspoissaoloja verrattuna muihin alkoholinkäyttäjäryhmiin (Vahtera ym. 2002). Runsaasti alkoholia käyttävillä (yli 3 annosta päivässä) ja täysin raittiilla on kohonnut työkyvyttömyyseläkeriski verrattuna kohtuukäyttäjiin (Harkonmäki ym. 2008). Saman tutkimuksen mukaan alkoholin suurkulutus näyttää kaksinkertaistavan riskin siirtyä työkyvyttömyyseläkkeelle.

9 Alkoholi ja työkyvyttömyys Alkoholiriippuvuus (F10.2) ei ole työkyvyttömyyden peruste. Alkoholiriippuvaisen pitkäaikainen työkyvyttömyys voidaan todeta, jos hänellä on merkittäviä somaattisia tai psyykkisiä komplikaatiota (toistuvia tai pitkäaikaisia alkoholipsykoosin oireita, psyykkisen tason laskua tai persoonallisuuden selvä muutos), työkykyä selvästi heikentävä muu psyykkinen häiriö tai somaattinen sairaus. Lisäksi joissakin tilanteissa henkilön voidaan katsoa olevan työkyvytön alkoholiriippuvuuden perusteella jos tilanne tuntuu toivottomalta alkoholin käytön pituuden ja runsauden, epäonnistuneiden hoitoyritysten, työelämästä poissaolon pituuden, sosiaalisen tason laskun, iän ja työn laadun perusteella (Kekki 1989).

10 Alkoholin käyttöön puuttuminen työpaikoilla Vuonna 1922 työsopimuslakiin kirjattiin työnantajan oikeus irtisanoa humalassa työssä tavattu henkilö. Työsopimuslaissa (55/2001) humalaa ei enää erikseen mainita vaan irtisanomisen perusteena mainitaan erityisen painava syy, jollaisena pidetään mm. humalassa työssä olemista luvulla keskusteluun nousi alkoholiriippuvuuden määrittäminen sairaudeksi. Perustuen tähän ajatustavan muutokseen lähdettiin hakemaan sairastuneelle oikeutta hoitoon irtisanomisen sijaan. Vuonna 1972 työmarkkinaosapuolet antoivat hoitoonohjauksesta suosituksen ja edelleen 1976 tehtiin hoitoonohjauksesta sopimus. Sittemmin eri työnantajat ovat luoneet omia hoitoonohjauskäytäntöjään, jotka yleensä ovat olleet sidoksissa varoitus ja irtisanomismenettelyyn.

11 Hoitoonohjatut Hoitoonohjatut itse kokevat hoitoonohjauksen usein rangaistuksena (Puhakka 2000). Usein hoitoonohjatut myöhemmin kokevat, että heidän päihteiden käyttöönsä olisi tullut tarttua hoitoonohjausjärjestelmän sisältämin keinoin huomattavasti aikaisemmin (Puhakka 2000).

12 Päihdeohjelmista Sosiaali ja terveysministeriön selvityksessä todetaan, ettei lainsäädäntö juurikaan velvoita työpaikkoja päihdehaittojen ehkäisyyn (Piironen 2004). Monilla aloilla suositukset ja hoitoonohjausmallit näyttävät olevan vanhentuneita eikä niitä etenkään pienillä paikkakunnilla välttämättä edes tunneta (Piironen 2004). Tuoreen työmarkkinajärjestöjen suosituksen mukaan (Työmarkkinajärjestöt 2006) organisaatioiden tulisi päivittää hoitoonohjaussopimuksensa, päihdehaittoja ehkäisevä toiminta sekä kouluttaa esimiehiä ja työntekijöitä päihdeasioissa. Samoin työpaikan yhteistyötä keskeisten kumppanien kuten työterveyshuollon kanssa tulisi vahvistaa. Erityisesti työpaikoilla pitäisi kehittää päihdehaittoja ehkäiseviä toimintoja ongelmiin puuttumisen ohella.

13 Diagnoosit suurkulutus F10.2 riippuvuus F10.1 haitallinen käyttö riskikulutus kohtuukäyttö absolutismi

14 Osallistuminen työelämään ja alkoholinkäyttö 30 65v Halme J, Seppä K, Alho H ym. Hazardous drinking: Prevalence and associations in the Finnish general population. Alcohol Clin Exp Res 2008; 28: työ-elämässä työttöminä eläkkeellä muualla absolutistit 53 % 13 % 27 % 7 % 100 % kohtuukäyttäjät 77 % 7 % 11 % 4 % 100 % riskikulutus 78 % 12 % 7 % 2 % 100 % alkoholistit 62 % 20 % 13 % 4 % 100 % Presentation heading / Työterveyslaitos / MM /

15 Prevalenssit raittiit 10.2 % (12.7/7.7) kohtuukäyttäjät 78.0 % (82.3/75.0) riskikulutus 5.8 % (3.1/8.5) alkoholistit 4.9 % (1.8/8.0) Presentation heading / Työterveyslaitos / MM /

16 48 % havainnut viimeisen vuoden aikana haittoja omassa työyhteisössään (A&T alustavia tuloksia, TTL) Krapulassa tai humalassa työskentelyä 27 % Alkoholin hajua hengityksessä 25 % Myöhästelyä tai poissaoloja työstä alkoholisyistä 19 % Töiden laiminlyöntiä tai tehottomuutta alkoholisyistä 13 % Karttelevaa tai vetäytyvää käyttäytymistä alkoholisyistä 11 % Läheiseni alkoholin käyttö on haitannut minua tai työtäni 5 % Toisen työntekijän alkoholin käyttö on haitannut minua tai työtäni 5 % Oma alkoholin käyttöni on haitannut työtäni tai toisten työtä 2 % Haittoja muiden päihteiden kuin alkoholin vuoksi 1 %

17 Työelämässä Päihdeohjelma 16% asiakasyrityksistä työterveyshuoltotuottajien mukaan (Manninen2008) Hoitoonohjaussopimus 20% Suositus päihdeongelmien ennaltaehkäisystä, päihdeasioiden käsittelystä ja hoitoonohjauksesta työpaikalla. Työmarkkinajärjestöt kilostohallinnon_asiakirjat/03_ohjeet/paihdeasiasuositus. pdf. Presentation heading / Työterveyslaitos / MM /

18 Tunnistamisen esteitä työpaikalla 1) Mukavan ihmisen oireyhtymä kaikkien kanssa tulee olla hyvissä väleissä, aina ja joka paikassa 2) Pelko ylireagoimisesta omasta ja toisen 3) Myytti: mukavasta ihmisestä ei voi tulla päihdeongelmaista 4) Myytti ihmisen särkymisestä 5) Ihmiset sopeutuvat päihdeongelmaisen käyttäytymiseen virtahepo olohuoneessa Presentation heading / Työterveyslaitos / MM /

Alkoholihaitat työelämässä

Alkoholihaitat työelämässä Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:19 Ossi Piironen Alkoholihaitat työelämässä Työmarkkinoiden keskusjärjestöjen toimenpiteet ja suunnitelmat alkoholihaittojen ehkäisemiseksi 2004 SOSIAALI-

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011

Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 Mielenterveys- ja päihdetyön strategia Osana Simon kunnan Hyvinvointikertomusta 2010-2011 31.3.2011 Simon kunta Virpi Pesonen Hyväksytty Simon kunnanvaltuuston kokouksessa 14/11/2011 53 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA

1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA TORNION PÄIHDESTRATEGIA 2007-2010 Sisällysluettelo JOHDANTO 3 1. PÄIHDESTRATEGIA PROSESSI TORNIOSSA 4 2. YLEISTÄ PÄIHTEISTÄ 5 3. PÄIHTEIDEN KÄYTÖN NYKYTILANNE TORNIOSSA 8 3.1 Tilastoja alkoholin myynnistä

Lisätiedot

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen

Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma. Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Tahdon asia? Näkökulmia työssä jatkamiseen ja terveyteen Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 3/2008 Karoliina Harkonmäki Markku Koskenvuo Pauli Forma Karoliina Harkonmäki, Markku Koskenvuo, Pauli Forma

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu

ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta irti s. 22 Antti Holma: Loppu ehyt 6 työelämä Huugo tsemppaa päihdeasioissa s. 10 Ota työterveyshuollosta hyöty irti s. 22 Antti Holma: Loppu tissuttelulle s. 30 ehyt 6 työelämä Kuva: Matti Immonen Huugo auttaa s. 10 15 Työpaikan päihdekysymykset

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Olenko minä veljeni vartija?

Olenko minä veljeni vartija? Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007 Helsinki Muistio Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä Ekumeeninen seminaari 16.3.2007

Lisätiedot

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä

Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen. 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä Vantaan päihdepalvelujen palvelurakenteen ja palvelujen kehittäminen 3/2011 Päihdepalvelujen johtoryhmä 1 VANTAAN PÄIHDEPALVELUJEN PALVELURAKENTEEN JA PALVELUJEN KEHITTÄMINEN - YHTEENVETO JA TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset

Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Miten huomata ajoissa työkykyongelmat ja muutokset Esim Uupumus Päihteet Mielenterveyden häiriöt 25.4.2014 Sisältöä Miksi työkyvyn muutosten tunnistaminen on tärkeää? Miten tiedämme, milloin ihminen on

Lisätiedot

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta

RAPORTTEJA. Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen. Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta R RAPORTTEJA Raija Gould, Harri Grönlund, Riitta Korpiluoma, Heidi Nyman ja Kristiina Tuominen Työkyvyttömyysasiain neuvottelukunta Miksi masennus vie eläkkeelle? Eläketurvakeskuksen raportteja 2007:1

Lisätiedot

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena

Sosiaalityön käytäntötutkimus. Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena Sosiaalityön käytäntötutkimus Päihdepotilaat erikoissairaanhoidon sosiaalityön haasteena S25 Asiantuntijuus toimintaympäristöissään Helsingin yliopisto/sosiaalityön oppiaine HYKS/Medisiinisen tulosyksikön

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa

VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa VAIN YHDELLE? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Vain yhdelle? Tukimateriaali päihdekeskusteluun nuorten aikuisten kanssa Sanna Pylkkänen (toim.) Preventiimiverkoston työryhmä 2010

Lisätiedot

ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA. Raportti Euroopan Komissiolle. Peter Andersson ja Ben Baumberg. Suomenkielinen käännös tiivistelmästä

ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA. Raportti Euroopan Komissiolle. Peter Andersson ja Ben Baumberg. Suomenkielinen käännös tiivistelmästä ALKOHOLI EUROOPASSA KANSANTERVEYSNÄKÖKULMA Raportti Euroopan Komissiolle Peter Andersson ja Ben Baumberg Suomenkielinen käännös tiivistelmästä Institute of Alcohol Studies, Iso-Britannia Kesäkuu 2006 Tiivistelmä

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen

Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Alkoholi- ja muiden päihdesidonnaisten turvallisuusuhkien torjuminen Sisäisen turvallisuuden ohjelman alatyöryhmäraportti / 2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Työryhmän toimeksianto ja työskentely... 3

Lisätiedot

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla

Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla 1 Outi Hedemäki Marja Hautaluoma Lupa puhua päihteistä - yhteisövalmennusta työpajoilla Valtakunnallinen työpajayhdistys ry 2010 2 Sisällysluettelo: Johdanto 1. Keskeisiä käsitteitä 3 Työpajatoiminta 3

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot