Alkoholihaittoja vähentämässä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri Diacor

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alkoholihaittoja vähentämässä. Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri 13.5.2009 Diacor"

Transkriptio

1 Alkoholihaittoja vähentämässä Tiina Kaarne, työterveyshuollon erikoislääkäri Diacor

2 Alkoholijuomien kulutuksen rakenne juomaryhmittäin 100 %:n alkoholina vuosina % Mallasjuomat Long drink -juomat Siiderit Miedot viinit Väkevät viinit Väkevät juomat Lähteet: SVT, alkoholitilastot, Stakes

3 Rajat miehet 40 g/vrk naiset 20 g/vrk Suurkulutuksen rajat Viikkokulutus Miehillä 24 annosta Naisilla 16 annosta Kertakulutus Miehillä 7 annosta Naisilla 5 annosta 3

4 Reinert DF, Allen JP. The alcohol use disorders identification test: an update of research findings. Alcohol Clin Exp Res 2007; 31: AUDIT ja lyhyet kyselyt kuten AUDIT-C 4

5 AUDIT ei tunnista 20% suurkuluttajista, reliabiliteetti pos pos pos pos pos pos AUDIT 8 pos SK (väärä neg) pos SK (väärä neg) 5

6 Positiivinen ennustearvo 0.7 SK SK SK SK SK SK SK Väärä pos Väärä pos Väärä pos Audit 8 6

7 Suurkuluttajista riippuvaisia yli kolmannes F10.2 F10.2 RK RK RK RK RK Väärä pos Väärä pos Väärä pos Audit 8 7

8 Drinking habits and prevalence of heavy drinking among occupational healthcare patients. Kaarne T, Aalto M, Kuokkanen M, Seppa K. Scand J Prim Health Care Dec 8:1 5. [Epub ahead of print] Riskikuluttaja ei erotu muuten kuin selvittämällä Pääkaupunkiseudun työterveyshuollon asiakkaista AUDIT yli 8, miehet 42 % naiset 13 % 8

9 Stakesin kouluterveyskysely Peruskoulun 8. ja 9. luokkalaisista 21 % (pojista 22 % ja tytöistä 20 %) joi itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Kerran viikossa tai useammin joi alkoholia pojista 11 % ja tytöistä 9 %. Täysin raittiita ilmoitti olevansa n. 37 % peruskoululaisista. Lukion 1. ja 2. vuosikurssien opiskelijoista 29 % (pojista 33 % ja tytöistä 24 %) joi itsensä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa. Kerran viikossa tai useammin joi alkoholia 19 % pojista ja 12 % tytöistä. Täysin raittiita ilmoitti olevansa n. 19 % lukioikäisistä. Laittomia huumeita ainakin kerran oli kokeillut peruskoululaisista 6 % ja lukiolaisista 13 %. 9

10 Varhaisvaiheen tunnistaminen sairaudet : masennus, unettomuus, ylävatsavaivat, verenpaine, rytmihäiriöt, ripuli, ekseemat, tapaturmat strukturoidut kyselyt AUDIT spesifisyys ja sensitiivisyys n.90% laboratoriokokeet seuranta 10

11 Alkoholin suurkulutus 1) Valistuksessa käytettävät rajat kuolleisuus lisääntyy, kun päivittäinen alkoholinkäyttö on enemmän kuin 1 2 annosta päivässä 11

12 2) Interventiota edellyttävät rajat Yhdysvallat: miehet yli 14 annosta/vko tai yli 4 annosta juomakertaa kohti naiset yli 7 annosta/vko tai yli 3 annosta juomakertaa kohti Suomi: miehet yli 24 annosta/vko tai yli 7 annosta juomakertaa kohti naiset yli 16 annosta/vko tai yli 5 annosta juomakertaa kohti 12

13 3) Rajat, joita tavoitellaan intervention myötä yksilöllisesti RAAMIT 1) Rohkeus (Self efficacy) ja usko onnistumiseen 2) Alkoholitietous (Feedback) yksilöllinen lääketieteellinen 3) Apu (Advice) päätös vähentää tai lopettaa 4) Myötätunto (Empathy) 5) Itsemääräämisvastuu (Responsibility) oma päätös 6)Toimintaohjeet (Menu) laaditaan vaihtoehtoisia strategioita juomisen vähentämiseksi. 13

14 Yksilön käyttäytyminen ja veren alkoholipitoisuus promille vaikutus 0,5 hyvä olo 0,7 lisääntyvä seurallisuus 1,0 koordinaatio heikkenee 1,5 kontrolli pettää 2,0 nukutusvaikutus 2,5 sammuminen 5,0 kuolema 14

15 Laboratoriolöydöksiä I veren tai hengitysilman alkoholipitoisuus: alkoholismidiagnoosi on todennäköinen, jos ajanvarausvastaanotolla todetaan yli 1 promillea tai todetaan 3 promillea missä tahansa tilanteessa tai pitoisuus on yli 1,5 promillea ilman päihtymyksen merkkejä 15

16 Motivoivan haastattelun perusidea Pyrkimys eroon perinteisestä, määräävästä asiantuntijamallista, jossa Potilaan omia mielipiteitä, tavoitteita tai muutosvalmiutta ei juuri kartoiteta eikä käytetä hyväksi Potilas vastustaa eikä muuta tapojaan lääkäri turhautuu Tavoitteena opastava, motivoiva tyyli Motivoiva haastattelu on sekä kommunikaatiotyyli että kokoelma tekniikoita Kuitenkin direktiivistä: tavoitteena on käytöksen muutos

17 Motivoivan haastattelun perusidea 2 Potilas voi muuttaa käytöstään. Potilas muuttaa käytöstään jos kokee muutoksen sekä tärkeäksi että mahdolliseksi Motivaatio (tai sen puute) ei ole luonteenpiirre, vaan tilanteeseen sidottu (vaihteleva) valmius muutokseen Kukaan ei voi muuttaa potilaan puolesta tämän käytöstä Lääkäri voi lisätä (ja vähentää) potilaan motivaatiota Lääkärin tehtävänä on auttaa potilasta tuomaan esiin ja käsittelemään tavoitteittensa ja käytöksensä ristiriitoja ja oman muutoshalukkuutensa voimakkuutta Miller W ym. 2002

18 Motivointi ja muutoksen vaiheet Terveyskäytöksen muutos on usein pitkäaikainen, osin kehämäinen prosessi Etenee tunnistettavien muutosvaiheiden kautta Relapsit ennemmin sääntö kuin poikkeus Muutosvaiheet eroavat potilaan motivaation ja muutosvalmiuden suhteen Lääkärin mahdollisuudet ovat eri vaiheissa erilaiset Tavoitteena muutosvaiheen tunnistaminen ja siihen sopiva toimintatapa Kaikki eivät noudata vaihemallia kaavamaisesti, vaan voivat hyppiä vaiheiden yli Mutta voiko potilaita työntää vaiheiden yli?

19 Terveyskäyttäytymisen muutosvaiheet HARKINTAVAIHE ESIHARKINTAVAIHE VALMISTELUVAIHE TOIMINTAVAIHE RELAPSI YLLÄPITOVAIHE Prochaska et al. 1997

20 Motivoivan haastattelun peruskeinot Osoita empatiaa Potilas kokee, että lääkäri on kiinnostunut Kehitä ristiriitoja (discrepancy) Potilaan kokemus ristiriidasta oman käytöksensä ja toiveittensa välillä pt.n koettava muutos tärkeäksi Myötäile vastarintaa (roll with resistance) Konfliktit lääkärin ja potilaan välillä lisäävät muutoksen vaikeutta entisestään Kannusta kyvykkyyttä (self efficacy) Jotta voisi muuttua on uskottava, että muutos on mahdollinen

21 Motivoivan haastattelun tekniikka Avoimia kysymyksiä, potilas enemmän äänessä kuin lääkäri Reflektoidaan eri tavoin potilaan tarinaa Yhteenvetoja pt:n tarinasta Yritetään ymmärtää mitä potilas todella haluaa Selkeytetään toiveita, tavoitteita, ristiriitoja, tutkitaan onko potilas jo halukas muuttumaan Itseä motivoivien lauseiden kehittäminen Potilaan oma muutospuhe motivoi paremmin kuin lääkärin kehoitukset Kannustetaan pt:n kykyjä muuttua

22 AVOIMET KYSYMYKSET tavoitteena, että potilas/asiakas puhuu avoimiin kysymyksiin on vaikea vastata lyhyesti ohje: älä kysy samalla puheenvuorolla enempää kuin kaksi kysymystä avoin kysymys on avattu ovi, se mahdollistaa kontaktin ja muiden tekniikoiden käytön

23 EMPATIA Kyky kuunnella ja ymmärtää potilasta Lisää potilaan kykyä ymmärtää itseään Hyvä empaattinen suhtautuminen potilaaseen parantaa hoitotuloksia Empatia merkitsee tässä potilaan tilanteen kokemista ymmärrettävänä ja käsitettävänä, mutta ei välttämättä hyvänä tai hyväksyttävänä

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA

IKÄÄNTYNEIDEN PUHEEKSIOTTO JA IKÄÄNTYNEIDEN ALKOholinkäytön PUHEEKSIOTTO JA LYHYTneuvonta HYVIÄ TYÖVÄLINEITÄ JA ARJEN KÄYTÄNTÖJÄ TERVEYDENHUOLLON JA SOSIAALIALAN AMMATTILAISILLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto 1 IKÄÄNTYNEIDEN ALKOHOLINKÄYTÖN

Lisätiedot

ALKOholin käytön. työvälineenä audit

ALKOholin käytön. työvälineenä audit ALKOholin käytön Riskien arviointi, neuvonta ja hoitoonohjaus työvälineenä audit OPAS SOSIAALIALAN JA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE 1 TYÖVÄLINEENÄ AUDIT Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto Leena Alho

Lisätiedot

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Lappeenranta Hoitotyön koulutusohjelma Heli Apo VARHAISEN PUUTTUMISEN TOIMINTAMALLI PSYKIATRISELLA OSASTOLLA ALKOHOLIN SUURKULUTTAJIEN TUNNISTAMISEKSI

Lisätiedot

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN

Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muutos- ja kuntoutumisvalmius kuntoutumisen prosesseissa LYHYT OPAS VALMA-KIELEEN Muokannut VALMA:n lähtötilaisuuksien (2007 marras-joulukuu) pohjalta 1.2.2008 Anne Aholainen tutkijakoordinaattori VALMA-hanke

Lisätiedot

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia?

Millainen kohtaaminen, keskustelu ja työskentely ovat motivoivia? Jos haluan onnistua johdattelemaan jonkun ihmisen tiettyyn päämäärään, minun on ymmärrettävä hänen tämänhetkinen tilansa ja aloitettava juuri siitä. Jos en sitä osaa, petän itseäni uskoessani pystyväni

Lisätiedot

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA

PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA PUHEEKSIOTTO JA MINI-INTERVENTIO ALKOHOLI JA TUPAKKA Sirpa Moilanen, hankevastaava, terveyden edistämisen suunnittelija Jaana Huohvanainen, terveyden edistämisen suunnittelija Pohjois-Karjalan kansanterveyden

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki

KATSAUS. Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki KATSAUS Elämäntapojen muuttaminen terveellisemmiksi miten autan potilasta? Pertti Mustajoki Kliinikko tapaa päivittäin potilaita, joiden sairauksien hoito tai ehkäiseminen edellyttäisi tupakoinnin lopettamista,

Lisätiedot

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London

William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London William R. Miller, Stephen Rollnick: Motivational Interviewing Preparing People to Change Addictive Behavior The Guilford press New York & London 1992 Referoiva suomennos, laatinut Sari Vesikansa maaliskuu

Lisätiedot

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu

Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Jukka Oksanen Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten

Lisätiedot

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa

Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu muutoksen eri vaiheissa Motivoiva keskustelu on W. R. Millerin kehittämä tavoitehakuinen, asiakaskeskeinen vuorovaikutustyyli, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan sisäistä motivaatiota

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK

PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS. Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK PROJEKTISUUNNITELMA MINI INTERVENTIO KOULUTUS Satu Heilala Sairaanhoitaja ylempi AMK SISÄLLYS 1. TAUSTA... 2 2. TARKOITUS JA TAVOITE... 5 2.1 Tarkoitus... 5 2.2 Tavoite... 5 2.3 Kustannusvaikuttavuus ja

Lisätiedot

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004:

Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Motivoituminen ja motivoiva haastattelu Lähteet: Miller W.R. & Rollnick S. 2002: Motivational Interviewing Koski-Jännes, Riittinen & Saarnio 2008: Kohti muutosta Stanton Peele 2004: Miten voitat riippuvuudet

Lisätiedot

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN

MOTIVOIVA KOHTAAMINEN MOTIVOIVA KOHTAAMINEN Mitä se on ja miten sovellan sitä käytännössä? Marjo Tossavainen 23.09.2014 AAMUPÄIVÄN KULKU 9.00-9.45 Motivoivan kohtaamisen perusteet 9.45-10.00 Jaloitellaan ja jutellaan 10.00-10.45

Lisätiedot

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009

Valma- projekti 2007 2010 Tutkimusraportti Tiina Nykky Tammikuu 2009 Että en minäkään esimerkiksi pienenä tyttönä toivonut että voi että kun minusta tulisi alkoholisti. Muutosvalmius ja kohtaamiset palvelujärjestelmässä päihdeasiakkaiden kokemina. Valma- projekti 2007 2010

Lisätiedot

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta

Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä. Omahoidon tukeminen. Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille. Kuva: istockphoto Derek Latta Pirkko Routasalo & Kaisu Pitkälä Omahoidon tukeminen Opas terveydenhuollon ammattihenkilöille Kuva: istockphoto Derek Latta ISBN 978-952-67123-2-1 Kustantaja: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimittajat:

Lisätiedot

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen

Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen Milla-Noora Luhtala & Maria Salminen Ikäihmisen alkoholinkäytön puheeksi ottaminen IkäHoli -lomakkeen kehittäminen Aijjooskumppanuushankkeelle Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Vanhustyön

Lisätiedot

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti

MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS. Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti MOTIVOIVA TYÖ-OTEKOULUTUS Lolan Lindroos sh, kouluttaja, konsultti Mikä saa ihmiset yleensä muuttumaan? - hätä tai ahdinko - kriittiset elämän tapahtumat - kognitiivinen arviointi ( etuja / haittoja) -

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ

MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Hoitotyön koulutusohjelma Mielenterveystyön erikoistumisopinnot MINI-INTERVENTIO TYÖVÄLINEENÄ Riitta Kangaskolkka Ulla-Maija Laine Kehittämistehtävä

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI

AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI AINEMAATIO ALKOHOLI PÄIHDEKASVATUS -DVD:N MANUAALI JA OHJAUSMATERIAALI SISÄLTÖ MISTÄ ON KYSE?... 3 Mikä on Ainemaatio -kilpailu?... 3 Preventiimi... 3 DVD:N TARKOITUS... 4 Ketä varten Dvd on?... 4 Dvd:n

Lisätiedot

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010

Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 Vastuullisen alkoholinkäytön toimenpideohjelma 20.9.2010 2010 2012 fax. (09) 310 42504 terveyskeskus@hel.fi Sisällys 1 Työryhmän toimeksianto 4 Olen syntyisin rakastavasta Aloitin opiskelut normaalisti

Lisätiedot

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa.

Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Päätöksentekoprosessi valtakunnallisessa hankkeessa. Mini interventioprojekti. Pro gradu tutkielma Suvi Mäklin Tampereen yliopisto Terveystieteen laitos Joulukuu

Lisätiedot

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI

TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI TYTÖT PANEVAT RANTTALIKSI Tutkimus Pieksämäen ja Pieksänmaan 8- luokkalaisten tyttöjen päihteidenkäytöstä Kati Hanhonen Sari Itkonen Opinnäytetyö, kevät 2005 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö

Lisätiedot

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN

TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN TUPAKASTAVIEROITUSINTERVENTION SUUNNITTELU PRECEDE-PROCEED- MALLIA SOVELTAEN Mari Tami Opinnäytetyö Kesäkuu 2013 Terveyden edistämisen koulutusohjelma, ylempi AMK Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

Alkoholi uhka vai mahdollisuus?

Alkoholi uhka vai mahdollisuus? JULKAISU 6/2010 TUTKAS Tutkijoiden ja kansanedustajien seura Alkoholi uhka vai mahdollisuus? Toimittanut Ulrica Gabrielsson Tutkijoiden ja kansanedustajien seura TUTKAS järjesti yhdessä Yrjö Jahnssonin

Lisätiedot

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle

Vähennä vähäsen. Opas alkoholinkäytön vähentäjälle Vähennä vähäsen Opas alkoholinkäytön vähentäjälle 1 Sisältö Tee tilannearvio 4 Mittayksikkönä annos 6 Riskirajat 8 Vähentää vai lopettaa? 12 Kun haluat vähentää 16 Annospäiväkirja 18 Tämä opas on tarkoitettu

Lisätiedot

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ

KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ KATKOLLA HAJUN TAKIA NENÄ NYRPEÄ Päihdeasiakkaiden kokemuksia hoitajien suhtautumisesta eri hoitoympäristöissä Henna Iskanius Ulla-Riikka Kuvaja Anna Pesonen Opinnäytetyö Syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot