TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI 1.1. 30.12.2014"

Transkriptio

1 Liite 1 Tekninen ltk TP 2014, TOIMIELINTASON TOTEUTUMISRAPORTTI TOIMIELIN: Tekninen lautakunta TOIMINTA-AJATUS Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunki-organisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Strategiset tavoitteet Tavoitetaso 2014 Tot Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa Harjunpään koulun peruskorjaus alkaa. Lastentalon päiväkodin yläkerran muutostyöt toteutetaan. Vanhakylän ala-asteen peruskorjaamisen suunnitelma tehdään tarveselvityksen jälkeen. Sote- keskuksen korjaamisen suunnittelu käynnistyy lähipalvelukeskuksen päätöksen jälkeen. Harjunpään koulun peruskorjaus alkoi I-vaihe valmistui 12/2014. Lastentalon yläkerta valmistui 3/2014. Vanhakylän alakoulun suunnitelmaluonnokset käsiteltiin lautakunnnissa Sote-keskuksen suunnittelu alkaa vuonna Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Ydinpalvelut: Tekninen toimi ylläpitää vesihuollon ja toimivat liikenneyhteydet kaikille kuntalaisille. Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Tehdään tuotantokustannusten yksikköhintavertailua eri kuntien kanssa. Hakatien peruskorjaus valmistuu. Friitalan koulun piha ja lähiliikuntapaikka rakennetaan valmiiksi. Vesihuollossa ei aiheudu merkittäviä toimintakatkoja Vuoden 2014 alusta on muodostettu ruoka- ja siivouspalveluyksikkö. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta käynnistyy hyvin. Hakatie on valmistunut heinäkuussa. Friitalan koulun piha on valmistunut elokuussa. Vesihuollossa ei ole tapahtunut merkittäviä toimintakatkoksia. Vesilaitos on ottanut käyttöön uuden huoltotiedotusjärjestel män. Vuoden 2014 alusta muodostettiin yhdistetty ruoka-ja siivouspalvelun tulosalue. Toiminta on onnistunut hyvin 1

2 Vertailukuntien tuotantokustannusvertailu toteutuu vuo-den 2014 aikana. vuoden 2014 aikana. Kuntajakoselvityksessä on tehty vertailua. Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyötä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Henkilöstön kehityskeskustelut pidetään vuoden 2014 aikana. Tehdään kuntajakolain edellyttämä teknisten toimien yhdistämisselvitys. Kehityskeskustelut on pidetty. Teknisen toimen yhdistämisselvitys valmistui 1/2014. TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA VUONNA 2014 Lautakunta alitti selvästi vuoden 2014 toimintakulubudjetin, alituksen suuruus on Myös toimintatulot ylittyivät Lautakunnan toimintakate toteutui budjetoitua parempana. Metsätalouden toimintatuotot ylittyivät ollen yhteensä Sisäiset palvelut; kiinteistöjen hoito, ateria- ja puhtauspalvelut alittivat toimintakulubudjettina yhteensä ; tästä seuraa, että myös sisäiset toimintatuotot alittuivat. Vesilaitoksen toimintakate parani vuodesta

3 TP 2014, TULOSALUEKOHTAINEN TOTEUTUMISRAPORTTI TULOSALUE: Hallinto TOIMINTA-AJATUS Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tehdään aktiivisesti seudullista yhteistyötä Seudullinen yhteistyö toimii aktiivisesti, uutena mm. seudullinen jätehuoltotoimija (Porin TPK). Hallinto huolehtii, että osaston työyhteisötoiminta on hyvää Osaston yhteistyö on Ok. Osasto johtoryhmä kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran kuukaudessa. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raporttí on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui Toimintatulot ylittyivät jopa Joukkoliikenteen vuoden 2013 avustuksia siirtyi vuoteen

4 TULOSALUE: Liikenneväylät TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Hakatien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinko-onnettomuuksia. Hakatie on valmistunut kesällä. Henkilövahinko-onnettomuuksia, jotka olisivat johtaneet korvauksiin, ei tapahtunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Liikenneväylien hoito / km (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti ylittyi Toimintatuotot ylittyivät On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille. 4

5 TULOSALUE: Puistot ja muut yleiset alueet TOIMINTA-AJATUS Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Puistot ja leikkipuistot pidetään hyvässä kunnossa. Friitalan koulun piha rakennetaan valmiiksi. Vakituiselle henkilöstölle järjestetään yhtäläinen ja tasainen työkuormitus koko vuodelle. Puistot ja leikkipuistot on pidetty hyvässä kunnossa. Nummelan leikkipuiston saneeraus valmistui elokuussa. Friitalan koulun piha valmistui elokuussa. Tasainen työkuormitus myös talvikaudelle on onnistunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Puistojen hoito / ha henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti ylittyi Toimintatuotot ylittyivät On tehty budjetoitua enemmän laskutettavia töitä ulkopuolisille. 5

6 TULOSALUE: Jätehuolto TOIMINTA-AJATUS Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti seudullisen jätelautakunnan toiminnan onnistumiseksi. Jätelautakunnan toiminta on Ok. Vuoden 2015 alausta on aloittanut seudullinen jätehuollon toimija, Porin TPK. Tästä syystä jätehuollon vuoden 2015 budjetti on selvästi muuttunut. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Jätehuollon ekomaksun tuotto / kulut (sis. poistot) 0,96 0,98 1,01 Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas 9,1 9,5 8,74 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui , Toimintatuotot alittuivat

7 TULOSALUE: Kiinteistöt ja talonmiehet TOIMINTA-AJATUS Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Tyhjenevien kiinteistöjen hoito saatetaan oikealle tasolle nopeasti. Kiinteistöhoitajien määrä on oikeassa suhteessa ylläpidettävien kiinteistöjen määrään. Kaupunginjohtajalle on tehty maankäyttöosaston kanssa esityksiä tyhjien kiinteistöjen / rakennusten toimenpiteistä. Kiinteistönhoitajia on yksi vähemmän kuin vuonna vakituista jäi eläkkeelle, tilalla on yksi määräaikainen. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Rakennusten ylläpito ka. / m2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) 12,0 12,0 12,1 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 2 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui Toimintatuotot, sisäiset tuotot, alittuivat Talonmieskuluja on kohdistunut kiinteistöille, jotka ovat siirtyneet tekniselle toimelle. Näistä kiinteistöistä ei saada sisäisiä tuottaja. 7

8 TULOSALUE: Maa- ja metsätilat TOIMINTA-AJATUS Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Toteutetaan metsäalueiden myyntiä vuonna 2013 toteutetulta puunhakkuualueilta Kullaalla. Kaupungin peltomaat vuokrataan. Myyntiä ei ole vielä aloitettu. Asia on esillä uudelleen vuonna Kaupungin peltomaat on saatu vuokrattua. Uudet vuokraehdot päätettiin lautakunnassa 11/2014. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Pellon vuokratulot / ha Puuston myyntitulot henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Puun myyntitulot ylittyvät budjetoidusta Kokonaisuudesaan toimintotuotot ylittyivät Toimintakulut ylittyivät Puukaupan pienet toimeksiannot ja muut metsätalouden kuivatustyöt aiheuttivat ylityksen. 8

9 TULOSALUE: Ruoka- ja siivouspalvelut TOIMINTA-AJATUS Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ruokapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä toteutetaan vuoden 2014 alusta. Ruokapalveluilla ja siivouspalvelulla on omat budjetit. Ruokapalvelu: Ruokapalvelu tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ruokapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Siivouspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ruoka- siivouspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vuoden 2014 alusta on muodostettu ruoka- ja siivouspalveluyksikkö. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta käynnistyy hyvin ja lisää tehokkuutta. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö on aloittanut vuoden 2014 alusta Toiminta vuoden 2014 aikana on onnistunut hyvin. SUORITETIEDOT Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, lounas Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus

10 Koulut väli-, aamu-,iltispalat Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väli- iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,05 2,50 2,36 Siivoustyön kustannukset / m² 27,9 29,5 25,6 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui Toimintatuotot, pääasiassa sisäiset tuotot, alittuivat Toimintakulubudjetin alittumisesta aiheutuu myös toimintatuottojen lasku. Myös henkilöstöaterioiden vähentyminen laski tuottoja. 10

11 TULOSALUE: Varasto TOIMINTA-AJATUS Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vuonna 2014 selvitetään toimenpiteitä varaston talouden parantamiseksi. Toimenpiteitä varastorakennusten kunnostamiseksi on suunniteltu ja tarvikkeita hankittu mutta asennuksia ei vielä ole tehty. henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia 1 TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui Suunniteltuja korjaustoimenpiteitä ei ole vielä tehty. 11

12 TULOSALUE: Vesilaitos TOIMINTA-AJATUS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila- Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. 12

13 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN Vuodelle 2014 asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen Vesihuollon toimintavarmuus on erittäin hyvä. Vesilaitoksen taloudellisuus paranee jo vuonna Toimintavarmuus on ollut Ok. Vesilaitoksen talous on parantunut selvästi edellisistä vuosista tilikauden tulos tulee olemaan , kun siitä on tuloutettu omistajakonsernille Vesilaitos on ottanut käyttöön uuden huoltotiedotusjärjestelmän. Vesihuollon kehittämissuunnitelma on päivitetty ja käsitelty lautakunnassa 11/2014. Uusia asuntoalueita lähdetään muodostamaan kunnallistekniikan rakentamisella. Lisätään hulevesiviemäröinnin huoltoa ja rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Perinnän tehostaminen. Selvitetään hulevesien johtamista jätevesiviemäröintiin 2014 on rakennettu mm. Niittytien kunnallistekniikka. Hulevesiviemäröintiä on huollettu ja toteutettu saneerausta mm. Tuppikuja, Jäpintie ja Jäpinkuja; valmistunut syyskuussa. Kiuruntien vesihuoltoverkostoa on saneerattu loppuvuonna Eliaksentien putkijohtosaneeraus on aloitettu marraskuussa Perinnän tehostaminen on aloitettu yhdessä Kuntapron kanssa. Kesällä on toteutettu hulevesien vuotovesiselvitystä insinööriharjoittelijan kanssa. Kartoitusta jatketaan vuonna SUORITETIEDOT Toteutuma täydennetään. Suorite TP2013 Tavoite 2014 Tot Vesilaitos Verkostoon liittyneet kiinteistöt Verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ Laskutettu vesimäärä, m³ Hukkavesiprosentti, % 16,8 12,8 13,1 Kustannukset, brutto (sis.poistot) Kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 1,88 1,89 1,78 13

14 Maksutulot Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 74,81 72,82 80,49 Kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,21 1,25 1,25 Veden perusmaksun osuus maksutulosta Viemärilaitos Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä Puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ Laskutettu jätevesimäärä, m³ Kustannukset, brutto (sis.poistot) Kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 1,72 2,09 1,80 Maksutulot Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 127,62 104,75 125,29 Kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 2,15 2,26 2,15 Jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta Hulevesiviemärit Verkoston pituus, km Verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä Kustannukset, brutto (sis.poistot) Kustannukset, / liittynyt kiinteistö Kustannukset, /km Maksutulot Maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 50,81 71,68 65 henkilöstön määrä (31.12.) yhteensä joista määräaikaisia TALOUDELLISET TAVOITTEET, raportti on liitteenä. ARVIO KOKO VUODEN TULOARVION JA MENOMÄÄRÄRAHAN TOTEUTUMISESTA Toimintakulubudjetti alittui Toimintatuotot ylittyivät Vesilaitoksen tulos on selvästi parantunut edellisistä vuosista. Toimintakate parantui vuodesta Kun omistakonsernille tuloutetaan , niin tilikauden tulokseksi tulee

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014

Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Liite 1 Kaupunginhallitus 15.9.2014 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.6.2014 Talous- ja hallinto-osasto 1.9.2014 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2014 Ulvilan kaupungin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta

SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta SAVONLINNAN KAUPUNKI Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS 2012 3.6.2013 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTA... 2 1.1 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus sekä tavoitteet... 2 1.2 Kokoonpano... 2 1.3 Toimintamuodot

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8

- 42 524 2 910 9 704 333,5 Suojelutoimi - 247 510-262 180-86 205 32,9 Tekninen lautakunta yhteensä - 391 822-88 310 80 177 90,8 5.8 Tekninen lautakunta Tekn.ltk 46/3 30.5.2013 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi, ruokahuolto-/ siivouspalvelut, sekä Jokilaaksojen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015

Iin kunnan väliraportti 31.7.2015. Julkaistu 9.9.2015 Iin kunnan väliraportti 31.7.2015 Julkaistu 9.9.2015 2 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7 % 75,0

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II

Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 1 Perhon kunta OSAVUOSIKATSAUS II 2 1.1. 31.8.2013 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2013 Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti,

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS

TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2011 TILINPÄÄTÖS SAMK Kuvataiteen tekemä lumiveistos Herran kirjasto 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi. 1 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016

TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 Hyväksytty Kunnanvaltuusto 19.12.2013 68 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat

Lisätiedot

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008

TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 TALOUDEN TOINEN OSAVUOSIKATSAUS 31.8.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 1.10.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014

Tilinpäätös 2013. Järvenpään Vesi 19.3.2014 Tilinpäätös 2013 Järvenpään Vesi 19.3.2014 1 Sisältö TOIMINTAKERTOMUS... 3 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 4 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 5 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän TILINPÄÄTÖS 2010 1 Sisällys 1 Toimintakertomus...3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...3 1.1.1 Toimitusjohtajan katsaus...3 1.1.2 HSY:n

Lisätiedot

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy

Toimintakertomus 2013. Kymen Vesi Oy Toimintakertomus 21 Kymen Vesi Oy Kymen Vesi Oy Toimintakertomus vuodelta 21 Sisällysluettelo Katsaus Kymen Vesi Oy:n toimintaan vuonna 21 Hallituksen toimintakertomus 1.1.-1.12.21 Tilinpäätös Vuosikertomus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M.

Riihenmäen alakoulun suunnittelu on käynnistetty. Hanke valmistuu vuoden 2016 aikana. Alustava hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 11,4 M. 70 Tekniset palvelut Toimialajohtajan katsaus Ehnroosin koulun sisäilmaongelmat ja Saaren koulun vesivuoto ovat aiheuttaneet lisätöitä ja myös tarvetta talousarviomuutokseen. Elinkaarihankkeen kilpailullisen

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2014

Tekninen lautakunta 2014 1 Tekninen lautakunta 2014 Päävastuualueen esimies: kunnaninsinööri Ulkoiset ja sisäiset Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot% Toimintamenot - 3 429 105-3 292 233-136 872 96,0 Toimintatulot 3 143 824 3

Lisätiedot

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013

Iin kunnan taloustiedote. Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Iin kunnan taloustiedote Väliraportointi 31.7.2013 Julkaistu 12.9.2013 Tasainen toteutuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Jou 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 %

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta.

Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta. -3, KV 25.9.2014 18:30 Ennen kokousta klo 17.00 Asia: Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 25.9.2014

Lisätiedot