TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk 9.9.2014"

Transkriptio

1 1 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Liite 2 Tekninen ltk TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Teknisen lautakunnan / osaston toiminnalliset tavoitteet: Ulvilan kaupungin visio: Ulvila on rohkeista ratkaisuistaan tunnettu mahdollisuuksien kaupunki, joka kantaa vastuunsa asukkaiden ja yritysten hyvinvoinnista. Teknisellä lautakunnalla on merkittävä rooli vision saavuttamisessa. Tekninen lautakunta / osasto toteuttaa toimintamahdollisuuksia kaupungin asukkaille ja yrityksille sekä kaupunkiorganisaation muille osastoille. Tekninen lautakunta / osasto vastaa kaupungin kiinteistöjen sekä rakennetun ympäristön; julkiset rakennukset / toimitilat, niiden pihat, kadut, puistot, yleiset alueet, vesihuolto, ylläpidosta ja rakentamisesta. Peruspalveluiden turvaaminen Painopiste on lakisääteisissä monituottajamallilla tuotetuissa peruspalveluissa, joita ovat perusopetus, varhaiskasvatus, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä lupa- ja viranomaispalvelut Tekninen toimi tukee peruspalveluiden tuottamista erityisesti toimitilojen ylläpitämisellä. Tekninen osasto on aktiivisesti mukana peruspalveluiden toimitilaratkaisuissa. Harjunpään koulun muutos- ja peruskorjaustyö valmistuu syyskuun loppuun mennessä. Vanhakylän ala-asteen laajentamisen ja peruskorjaamisen suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet, vesihuolto, puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään hyvätasoisina. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Laaditaan leikkipuistojen yleissuunnitelma. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudista- Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumis- Varmistetaan riittävä osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö osastolla. Osaamisesta huo-

2 2 minen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen mahdollisuuksilla. lehditaan. Kesätyöntekijöitä otetaan samalla tavalla kuin vuonna Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja - tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Varmistetaan seudullisen jätehuollon toiminta. Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 103 Taulukko

3 3 TULOSALUE: HALLINTO Lautakuntatyöskentelyn toteuttaminen Sisäisen toiminnan johtaminen Sidosryhmätyöskentelyn johtaminen / toteuttaminen Talousseuranta ja ohjaus, osto-ja myyntireskontra Yhdyskuntatekninen suunnittelu Joukkoliikenteen hallinnointi Yhdyskuntatekninen suunnitteluttaminen ja rakennuttaminen Yhdyskuntatekninen johtotieto- ja karttapalvelu Yksityistieavustusten jakaminen Pellonvuokraus (valmistelijana maankäyttöosasto) Metsätaloussuunnitelman toteuttaminen Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Seudullinen yhteistyö pidetään hyvänä. Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamisen ja hyvinvoinnin tukeminen ja arvostaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla ja kouluttautumismahdollisuuksilla. Hallinto huolehtii, että henkilöstön ammattiosaaminen ylläpidetään. Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 4

4 4 Taulukko

5 5 TULOSALUE: LIIKENNEALUEET Ylläpitää ajoneuvoliikenteen liikenneväyliä, kevyen liikenteen väyliä, jalkakäytäviä ja niihin liittyviä rakenteita sekä tievalaistusta. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Liikennealueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Katujen talvihoito toteutetaan ostopalveluna ja kevyen liikenteen väylien talvihoito toteutetaan omana työnä. Tuppikujan ja Jäpintien peruskorjaus valmistuu. Katualueilla ei talvikaudella tapahdu henkilövahinkoonnettomuuksia. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Talvikaudella ei aiheudu yhtään korvauksiin johtavaa henkilövahinko-onnettomuutta talvihoidon laiminlyönnistä. Tunnuslukuja: - Katujen ja kaupungin ylläpitämien yksityisteiden määrä on 95 (kadut)+10 (y-tiet) = 104 km - Kevyen liikenteen väylien määrä on 41 km - Avustettavien yksityisteiden määrä 2014 on 125 km, avustussumma SUORITETIEDOT TP 2013 TA 2014 TA 2015 Liikenneväylien hoito / km (sis. kevyen liikenteen väylät) Yksityisteiden avustukset / km Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3

6 6 Taulukko

7 7 TULOSALUE: PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET Ylläpitää kaupungin puistoja, yleisiä alueita ja istutuksia, tehdä ja ylläpitää kukkaistutuksia kesäkaudella, ylläpitää kaupungin leikkipuistoja sekä kaupunkialueen puustoa. Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Puistot leikkikenttineen ja yleiset alueet ylläpidetään toimivalla ja turvallisella tasolla. Leikkipuistojen yleissuunnitelma käsitellään lautakunnassa 4/2015 mennessä. Tunnuslukuja: - puistojen pinta-ala yhteensä 2012 ja ha - lukuihin sisältyvät leikkipuistot yhteensä 33 kpl SUORITETIEDOT TP2013 TA 2014 TA 2015 Puistojen hoito / ha Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 4 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 3 Taulukko

8 8 TULOSALUE: JÄTEHUOLTO Jätehuolto toteuttaa kaupungin jätehuoltomääräyksiä ja antaa jätehuoltoon liittyvää neuvontaa, järjestää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräilyn sekä kierrätyskeskustoiminnan, ylläpitää hyötyjätteiden ja vaarallisten jätteiden keräyspisteitä ja toimittaa jätteet jatkokäsittelyyn. Ylläpitää risujen ja haravointijätteiden vastaanottopistettä Tutintien varastoalueella. Toteuttaa kaatopaikan sulkemisen lupaehtojen mukaisesti. Seudullinen verkosto palvelutuotannossa monituottajamalli toimintatavaksi Seudullisella yhteistyöllä vastataan muuttuviin palveluhaasteisiin ja yhteistyöllä kehitetään teknisen toimen tuotantotapoja ja tehokkuutta. Tekninen osasto vaikuttaa aktiivisesti uudenlaisen seudullisen jätehuollon toiminnan onnistumiseksi. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Vuoden 2015 alusta aloittaa uusi seudullinen Porin TPK:n jätehuoltoyksikkö. Jätehuollon vuosibudjetti muuttuu selvästi aikaisemmista vuosista. Tunnusluvut (asukkaita , tilanne 6/2014) SUORITETIEDOT Jätehuollon ekomaksun kuntaosuuden ja toimintalaskutuksen tulot / kulut (sis. poistot) Jätehuollon kulut (sis. poistot) / asukas TP2013 TA 2014 TA ,96 0,98 0,96 9,1 9,5 2,7 Taulukko

9 9 TULOSALUE: KIINTEISTÖT JA TALONMIEHET Kaupungin omistamien rakennusten, talotekniikan ja rakennusten piha-alueiden ylläpito. Kiinteistöjen käyttäjinä toimivat pääasiassa muut hallintokunnat (myös YTA-alue). Tehokkaat ja joustavat toimintamallit Toimintakulttuurin uudistaminen Henkilöstön osaamista ja työasennetta tuetaan hyvällä työyhteisötoiminnalla. Kiinteistöhoitajien ammattitaitoa kehitetään. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki ei ylläpidä tyhjiä tarpeettomia kiinteistöjä. Tyhjenevien kiinteistöjen hoito saatetaan oikealle tasolle nopeasti. TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISTA KUVAAVAT MITTARIT Tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tunnuslukuja: - Vuoden 2013 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2. - Vuoden 2014 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 - Vuoden 2015 alussa ylläpidettävien rakennusten pinta-ala oli m 2 SUORITETIEDOT Rakennusten ylläpito ka. / m 2 (sis. piha-alueet, ei sis. lämmitys, sähkö ja vesi) TP2013 TA 2014 TA ,0 11,9 12,8

10 10 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö 1 1 Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 12 Kunnossapito-ohjelma: Käyttösuunnitelman yhteyteen laaditaan kiinteistöjen kunnossapito-ohjelma Taulukko Talousarvio 2014, kiinteistöt hallinto Talousarvio 2014, kiinteistöjen hoito Talousarvio 2014, talonmiehet

11 11 TULOSALUE: MAA- JA METSÄTILAT Kaupungin peltojen vuokraus toteutetaan yhteistyössä maankäyttöosaston kanssa. Kaupungin omistamien metsäalueiden hoito toteutetaan vuonna 2010 valmistuneen metsänhoitosuunnitelman mukaisesti yhdessä Länsi-Satakunnan Metsänhoitoyhdistys ry:n kanssa. Talouden ja toiminnan tasapaino Kaupunki saa tuloja puunmyyntikaupoista. Puukauppaa toteutetaan aktiivisesti. Kaupungin peltomaat saadaan kaikki vuokrattua. Tunnuslukuja: Metsäalueen pinta-ala on 960 ha Peltoja on vuokrattuna ha Seurattavat suoritteet: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Pellon vuokratulot / ha Puuston myyntitulot Taulukko

12 12 TULOSALUE: RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Valtuuston hyväksymän tuottavuus- ja toimenpideohjelman mukaisesti vuonna 2013 on tehty selvitys ruokapalvelu- ja puhtauspalvelutoimintojen yhdistämistä yhdeksi kaupungin sisäiseksi palveluyksiköksi. Tämä on toteutettu vuoden 2014 alusta. Ruokapalveluilla ja siivouspalvelulla on omat budjetit. Ruokapalvelu: Ruokapalvelu tuottaa asiakaslähtöisesti terveellistä, laadukkaista raaka-aineista valmistettua ruokaa. Ruokapalvelut on raaka-aineiden hankinnassa ottanut huomioon lähituottajien tarjoamat tuotevalikoimat. Ruokapalvelu tuottaa palveluja sisäisille ja ulkoisille asiakkaille. Siivouspalvelu: Kaupungin omistamien ja kaupungin käytössä olevien kiinteistöjen siivous mukaan lukien yhteistoiminta-alueen kiinteistöjen siivous. Siivoustyönjohto toteuttaa myös ulkoisen siivouspalvelun kilpailuttamisen, ostamisen ja laadunvalvonnan muille hallintokunnille. Ruoka- siivouspalveluyksikön tavoitteena on lisätä ja ylläpitää palveluhenkisyyttä ja asiakaslähtöisyyttä sekä lisätä kustannustehokkuutta toiminnassaan. Talouden ja toiminnan tasapaino Järjestetään taloudellinen ja tehokas toimintatapa sisäisissä palveluissa. Valtuuston päättämässä TTohjelmassa on esitetty, että vuonna 2013 selvitetään ruokaja siivouspalvelun yhdistäminen sisäiseksi palveluyksiköksi. Yhdistetty ruoka- ja siivouspalveluyksikkö toiminta kehittyy ja pidämme riittävästi ammattitaitoisia työntekijöitä. Tunnuslukuja: Ruokapalveluyksikön tuottamat ateriakokonaisuudet valmistetaan kolmessa keittiössä: - Yhteiskoulun keskuskeittiössä valmistetaan koulu-, päiväkoti- ja henkilöstölounaita, välipaloja ja retkieväitä. Eri tyyppisiä aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 2500 annosta.

13 13 - Soten keittiössä valmistetaan päivittäin sairaalan asiakkaille aamiainen, välipala, päivällinen ja iltapala. Aterioita valmistetaan päivässä keskimäärin 190 annosta päivässä. - Kullaankodon keittiössä valmistetaan Kullaan alueen koulu-, päiväkoti-, vanhainkoti-, kotipalvelu- ja henkilöstöaterioita. Aterioiden valmistusmäärä päivässä on keskimäärin 350 annosta. Veteraanien ruoka-annokset valmistetaan Kullaankodon keittiössä. - 3 valmistuskeittiötä - 9 koulun palvelukeittiötä - 15 päiväkodin palvelukeittiötä Seurattavat ruokapalvelun suoritteet: Ateriasuoritteet: TP 2012 TP arvio 2015 arvio Kotipalveluateriat Kotipalvelu, kokopv ateriat Kotipalvelu, lounas Rintamaveteraanit Koulut yhteensä Koululounas M kuljetettu Koululounas L kuljetettu Koululounas L paikalla tarj Koululounas M Esiopetus Koulut väli-, aamu-,iltispalat Esiopetus Päivähoito lounas, päiväll Päivähoito aamu-,väli- iltapalat Terveyskeskus, pot.at Vanhainkodit Henkilöstöateriat Henkilöstö, aamupalat Luontaisateriat Muut suoritteet Yhteensä Kokonaismenot Ateriasuoritteen hinta 2,27 2,05 2,46 2,42 Siivoustyön tunnuslukuja: - Omana työnä (sis. oma alihankinta) siivottavien rakennusten pinta-ala oli vuosina 2011 ja m 2, vuonna m2, m2 ja m2. - Siivoustyön 2015 budjettiin on lisätty ostopalvelu Tämä on aikaisemmin ollut vain palvelua ostavien hallintokuntien budjeteissa.

14 14 Siivoustyön suoritteet: TP 2013 TA 2014 TA 2015 Siivoustyön kustannukset / m 2 27,9 28,3 27,2 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 70 Taulukko

15 15 TULOSALUE: VARASTO Varastotoiminnan tavoitteena on toimittaa kaupungin teknisen osaston tarvitsemat varastopalvelut. Painopistealueena on vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston korjauksessa tarvittavien osien varastointi ja pitäminen tasolla, jossa kaikille putkimateriaaleille ja kaikenkokoisille putkille on varaosat korjausta varten. Varasto toimii myös kunnallisteknisen rakentamisen tarvikkeiden ja erilaisten liikenteen ohjaamisessa tarvittavien rakenteiden varastointipaikkana. Lisäksi varaston tiloja käytetään työvälineistön korjauspaikkana (-tilana). Varastolla on myös pumppukorjaamo ja varapumppujen säilytystila. Varasto palvelee myös maankäyttöosastoa varastoimalla mm. rajapyykkejä. Varasto toimii myös teknisen osaston henkilökohtaisten suojavälineiden hankintayksikkönä. Talouden ja toiminnan tasapaino Varaston toimintaa kehitetään taloudellisempaan suuntaan Vuonna 2015 toteutetaan korjaustoimenpiteitä varastolla. Valitaan vakinainen varastonhoitaja eläkkeelle jäännin vuoksi. Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 1 Taulukko

16 16 TULOSALUE: VESILAITOS Vesilaitos jaetaan kolmeen osa-alueeseen: - Veden valmistus ja jakelu - Viemärilaitos - Hulevesiviemärit Vesilaitoksen toimintaa säätelee selkeästi vesihuoltolaki. Vesihuoltolaki on uudistumassa loppuvuonna Vesilaitos toimii teknisen osaston sisäisenä laskennallisena tulosyksikkönä, jonka kustannuspaikoille suoritetaan omat tuloslaskelmat. Tuloslaskelmat ovat perusteena eri taksojen ja vesimaksujen suuruudelle. Veden valmistus ja jakelu Vesilaitostoiminnan tavoitteena on toimittaa kaikille liittyjille riittävästi laadultaan hyvää sosiaali- ja terveysministeriön laatuvaatimukset (asetus 461/2000) täyttävää talousvettä. Vesilaitos toimii määritetyn toiminta-alueen sisällä. Viemärilaitos Viemärilaitos toimittaa viemäriverkostoon liittyneiden kiinteistöjen jätevedet Harjavalta-Nakkila-Ulvila-Pori siirtoviemäriin. Vesilaitos (viemärilaitos) ostaa jäteveden siirron ja puhdistamisen Jokilaakson Ympäristö Oy:ltä. Jätevedet puhdistetaan ja liete käsitellään Porin Veden jätevedenpuhdistamolla Luotsinmäellä. Viemärilaitos huolehtii umpikaivolietteen vastaanotosta. Sakokaivolietteen vastaanotosta vastaa Jokilaakson Ympäristö Oy, jonka Nakkilassa sijaitsevasta vastaanottoasemasta Ulvilan viemärilaitos huolehtii korvausta vastaan. Viemärilaitos toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä. Hulevesiviemärit Laajoille osille kaupungin taajama-alueita (ei kaikille) on rakennettu hulevesiviemäriverkosto kadun ja rakennetun ympäristön pinta- ja perusvesien poisjohtamista varten. Kiinteistöt ovat oikeutettuja kuivattamaan piha-alueitaan ja rakennuksien maapohjaa (salaojitusjärjestelmä) kaupungin hulevesiviemäriverkostoon vesilaitoksen antamin rakentamisohjein. Tämä pinta- ja perusvesien poisjohtamismahdollisuus velvoittaa hulevesimaksuun, jos kiinteistö sijaitsee alle 20 m etäisyydellä hulevesirunkolinjasta. Hulevesijärjestelmä toimii määritellyn toiminta-alueen sisällä.

17 17 Elinympäristön viihtyvyyttä ylläpidetään ja edistetään Vesihuollon toiminta ylläpidetään hyvätasoisina. Vanhat valurautaiset vesijohdot saadaan vaihdettua. Hulevesiviemäröinnin parannetaan vanhoilla asuinalueilla. Vesihuoltotapahtumien tiedottamista kehitetään. Putkijohtoverkoston uusiminen etenee suunnitelmallisesti. Rakennetaan uutta hulevesiviemäröintiä vanhoille asuinalueille. Talouden ja toiminnan tasapaino Vesihuoltolaitoksen taloutta saadaan parannettua. Vesilaitokselta jää maksuja saamatta. Tämän asia on korjattava tulevaisuudessa. Hulevesien johdetaan edelleen jätevesiviemäriin. Tavoitteena on tämän asian korjaaminen tulevaisuudessa. Etäluettavat vesimittarit tulevaisuudessa Vesilaitoksen taloudellisuus paranee edelleen vuodesta Perinnän tehostaminen. Selvitetään, missä määrin hulevesiä johdetaan jätevesiviemäröintiin. Selvitystyö jatkuu. Etäluettavia mittareita asennetaan pilottikokeiluna.

18 18 SUORITETIEDOT Seurattavat suoritteet: Suoritteet: Ulvilan vesilaitos TP 2012 TP 2013 TA 2014 TA 2015 verkostoon liittyneet kiinteistöt verkostoon pumpattu vesimäärä, m³ laskutettu vesimäärä, m³ hukkavesiprosentti, % 12,7 16,8 12,8 12,8 kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis. poistot) 2,00 1,88 1,80 1,79 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 62,37 74,81 75,74 75,29 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,16 1,21 1,25 1,25 veden perusmaksun osuus maksutulosta Suoritteet: Ulvilan viemärilaitos TP 2012 TP 2014 TA 2014 TA 2015 verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä puhdistamolla käsitelty jätevesimäärä, m³ laskutettu jätevesimäärä, m³¹ kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, /m³, brutto (sis.poistot) 2,02 1,72 2,08 1,90 maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 102,32 127,62 101,44 111,04 kulutusmaksu, /m³ (alv 0%) 1,95 2,15 2,15 2,15 jäteveden perusmaksun osuus maksutulosta Hulevesiviemärit TP 2012 TP 2014 TA 2014 TA 2015 verkoston pituus, km verkostoon liittyneiden kiinteistöjen määrä kustannukset, brutto (sis.poistot) kustannukset, / liittynyt kiinteistö kustannukset, /km maksutulot maksutulot / toimintakulut (%) (sis. poistot) 34,37 50,81 61,19 61,27 Henkilöstön lukumäärä Vakinainen henkilöstö Määräaikainen henkilöstö Henkilöstön lukumäärä yhteensä Henkilötyövuosia yhteensä 10

19 Taulukko 19

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu

Tekninen hallinto. Määrärahataulukko sitovalla tasolla: Yhdyskuntasuunnittelu TEKNINEN TOIMIALA Tekninen toimiala vastaa kunnan teknisen sektorin palvelujen tuottamisesta. Palveluun sisältyy toimialan hallinto, rakennuttaminen, kiinteistötoimen, siivous-, talonmies- ja korjauspalvelut.

Lisätiedot

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA

TOIMIELIN / Suunnitelma TULOSALUE TP-2001 TA-2002 HK-2003 TA-2003 2004 2005 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kajaanin kaupunki 79 4.2.2003 510-590 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNISEN TOIMEN INDIKAATTORIT Indeksi 2001 1 990 1 999 2000 2 001 (1990=100) Laskutettu vesimäärä l /asukas / vuorokausi 220 182 176 179 81 TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kunnanhallitus 26.11.2013 9.12.2013 Kunnanvaltuusto 16.12.2013 ALAVIESKAN KUNTA TALOUSARVION LAADINNASSA KÄYTETTYJÄ TUNNUSLUKUJA VÄESTÖ Ikäryhmä 2008 2009 2010

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta

Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Tekniset palvelut / Tekninen lautakunta Toiminnan kuvaus Teknisten palvelujen palvelualueella huolehditaan kunnan omista toimitilatarpeista ja kunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapidosta sekä liikenneverkon,

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013

TEKNINEN TOIMI TEKNINEN LAUTAKUNTA. T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 TEKNINEN LAUTAKUNTA TEKNINEN TOIMI T e k n i n e n TP 2008 TP 2009 TA 2010 TA 2011 TS 2012 TS 2013 lautakunta Toimintatulot 5.878.933 5.951.107 6.149.619 6.700.241 6.700.241 6.700.241 Toimintamenot 5.957.057

Lisätiedot

5210 TEKNINEN HALLINTO

5210 TEKNINEN HALLINTO 1 VALTIMON KUNTA / TEKNINEN LAUTAKUNTA KÄYTTÖSUUNNITELMAN 2014 PERUSTELUT Käyttösuunnitelma perustuu 24,5 henkilön työntekijämäärään, joista kaksi kiinteistönhoitajaa on oppisopimuskoulutuksessa määräaikaisina

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014

V E S I L A H D E N K U N T A. Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 V E S I L A H D E N K U N T A Talousarvio ja talousarviosuunnitelma 2012-2014 Anne Mäkelä Uusi päiväkoti Peiponpelto otettiin käyttöön tammikuussa 2011. Kunnan toiminta-ajatus: Vesilahden kunta on Tampereen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys

Viranomaistehtävät: Kaikki antavat viranomaistehtäviä. Hyöty: Koulutus, tutkimus, osaamisen kehittäminen, aluekehitys 102 LIITTEET Liikelaitokset Kajaanin ammattikorkeakoulu Palvelun perustelut - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Lakisääteisyys: Lain mukaan kunnan ei tarvitse järjestää

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA FCG Planeko Oy Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä SELVITYS VESIHUOLTOYHTEISTYÖN KEHITTÄMISESTÄ TAMPEREEN SEUDULLA Nykytilanneselvitys 5923-D2654 9.2.2010 FCG Planeko Oy Nykytilanneselvitys I VHS 5923-D2654

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016

KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 KUHMOISTEN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 2 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanjohtajan katsaus... 3 Vuoden 2014 talousarvio yleisperustelut... 4 Kunnan organisaatio... 13 Tuloslaskelmaosa...

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO

OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO OSAVUOSIRAPORTTI 1 4 2015 YMPÄRISTÖ- JA TEKNINEN OSASTO Toiminta-ajatus Ympäristö- ja tekninen osaston tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö järjestämällä

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kunnanhallitus 26.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 Työpaikat ja työllinen

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007

ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. - 30.4.2007 1 ULVILAN KAUPUNKI TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1. 30.4.2007 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 30.4.2007 yhteensä 17,8 milj. euroa ja

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot