Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän."

Transkriptio

1 Mikäli Egyptin kriisiä ei olisi ollut, Kalajoen satama olisi epäilemättä kirjannut kirkkaasti kaikkien aikojen liikenne-ennätyksen. Siitä jäätiin tänä vuonna vain yhden laivanmitan päähän, Lehdistötiedote 2011 Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän. Kalajoen satamassa on ollut jälleen vilkas vuosi. Satamassa käyneiden laivojen lukumäärissä saavutettiin kuluvan vuosituhannen ennätys. Satamassa kävi vuonna 2011 yhteensä 112 laivaa. Tonnimäärissä saavutettiin sataman historian toiseksi paras tulos, yhteensä tonnia. KALAJOEN SATAMAN LAIVALIIKENTEEN KEHITYS vv JAKSO16 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu vuosi vuosi vuosi vuosi KRIITTINEN- 9 vuosi PISTE14 12 tammikuu helmikuu LAIVAKÄYNTEJÄ maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu 4 2 marraskuu joulukuu Lin. (elokuu) 0 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 KALAJOEN SATAMAN LAIVALIIKENTEEN KEHITYS vv EGYPTIN KRIISI JA ANKARA JÄÄTALVI HEIKENSIVÄT MERKITTÄVÄSTI ALKUVUODEN VIENTIMÄÄRIÄ Alkuvuonna tilanne näytti Egyptin kriisin vuoksi todella huolestuttavalta. Liikenne Alexandriaan, eli Kalajoen sataman tärkeimpään vientisatamaan oli pysähdyksissä lähes kaksi kuukautta. Lisäksi ankarin jäätalvi vuosikymmeniin vaikeutti ja hidasti laivojen liikennöintiä. Satama-altaasta jouduttiin nostamaan lisäksi tuhansia kuutioita jäälohkareita, jotta alukset pystyivät liikkumaan ja kääntymään satama-altaassa.

2 Anttio toteaa. Viimeisen viiden vuoden aikana Kalajoen sataman liikenne on kuitenkin kasvanut hitaasti mutta varmasti yhteensä jo n 50%, joten kasvutrendi on selvästi havaittavissa. KALAJOEN SATAMAN LIIKENTEEN KEHITYS vv JAKSO tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi TONNEJA tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Lin. (elokuu) Lin. (marraskuu ) 0 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 KALAJOEN SATAMAN LIIKENTEEN KEHITYS vv SATAMALAITOKSEN HENKILÖRESURSSEJA LISÄTTIIN Satamalaitos on työskennellyt viime vuodet liikenteen kasvulukuihin ja työn alla olleisiin hankkeisiin suhteutettuna todella pienillä henkilöresursseilla. Henkilötyövuosina laskettuna satamassa ei ole työskennellyt kahtakaan päätoimista henkilöä. Kesällä saatiin avuksemme satamasihteeri, sekä konsulttisopimuksella toimiva satamarakennusmestari. Ilman näitä lisäresursseja olisimme olleet todella pulassa, myöntää Anttio. Kalajoen satamassa oli vuonna 2011 yhtä aikaa käynnissä käytännössä kaksi EU-hanketta. Ensimmäistä hanketta lopeteltiin ja toinen oli parhaassa vauhdissa Toisessa hankkeessa oli pääkohteena kokonaan uuden pengertieyhteyden rakentaminen sataman ja viereisen Rautaruukin teollisuusalueen välille. Se lyhensi kuljetusmatkaa useilla kilometreillä ja erikoiskuljetukset saatiin pois yleisiltä teiltä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu liikenne- ja kenttäalueiden laajentamista. Päättyneessä EU-hankkeessa kunnostettiin ja laajennettiin pääasiassa sataman kenttä- ja liikennealueita sekä peruskorjattiin itälaituri. Tämä hanke päättyi kenttätöiden osalta vuoden 2010 lopussa, mutta työllisti paperitöiden osalta sataman ja elinkeinopalveluiden henkilökuntaa vielä pitkälle kevääseen viime vuonna. SATAMAAN RAKENNETTIIN KAKSI UUTTA VARASTOHALLIA Lisäksi satamaan rakennettiin v 2011 kaksi uutta varastohallia ja tehtiin kolmanteen halliin valmiiksi massanvaihdot, pohjan asfaltointi, perustukset, maakaapeloinnit sekä liikennöintikentät. Varsinainen hallin rakentaminen tapahtuu tänä vuonna. Vuonna 2011 rakennetuista halleista toinen rakennettiin lunastussopimuksella jolla sataman toinen operaattori Oy Blomberg Stevedoring lunastaa hallin itselleen kertasuorituksena tämän vuoden lopussa. Lunastussummalle maksetaan korkoa tämän vuoden ajan.

3 Satamassa nähdään jatkossakin erittäin positiivisena suuntauksena se, että operaattorit ja muut toimijat rakentavat itse omia varastohalleja. Tämä luonnollisesti lisää toimijoiden intressiä kasvattaa liikennettä, ja pitää halleissa yllä jatkuvaa tavaran kiertoa. Mutta toisena erittäin tärkeänä asiana satamassa nähdään se että se vapauttaa varoja sellaisiin investointeihin, joista sataman on pakko huolehtia liikenteen kasvaessa. Kalajoen satamassa se tarkoittaa ensisijaisesti laituri- ja kenttätilan kasvattamista. Satamassa on käytössä jatkuva laiturikapasiteetin seuranta, jossa mittarina on kuukausittainen maksimi laivamäärä. Tästä mittarista nähdään selkeästi että yhä useammin laitureissa on ruuhkaa. Merirahtiliikenteessä kilpailu on tänä päivänä niin tiukkaa että odotusaikoja ei sataman puuttuvan laiturikapasiteetin takia saisi tulla yhtään. UUSI SATAMATOIMISTO SATAMAN SIDOSRYHMILLE Viime vuonna satamaan siirrettiin Rautaruukki Oy:ltä ylimääräiseksi jäänyt toimistorakennus, johon kunnostettiin toimisto ja taukotupatiloja sataman eri toimijoille ja sidosryhmille sataman jatkuvasti kasvavaa liikennettä silmälläpitäen. ENTISISTÄ SAHATAVARAKUIVAAMOISTA KONEHALLEJA Alkuperäisestä käytöstään jo vuosia sitten poistuneista sahatavarakuivaamoista alettiin kunnostamaan konehalleja sekä kaluston huolto- ja pesutiloja. Ympäristöviranomaisten kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä että keskitetään kaikki ympäristöriskejä sisältävä toiminta yhteen paikkaan ja rakennetaan sinne 1-luokan öljyntorjuntavalmiudet ja mm. työkoneiden polttoainesäiliöt. KAUPUNKI HANKKINUT LISÄALUEITA 30 ha SATAMAN LAAJENNUSTARPEITA VARTEN Kalajoen kaupunki on hankkinut sataman ympäriltä noin 30 hehtaaria maa-alueita sekä sataman laajentumista silmälläpitäen että uusia satamasidonnaisia teollisuusalueita varten. Näiden alueiden kaavoitus on jo täydessä vauhdissa. Satama pitää kaavoituksen kiirehtimistä tärkeänä koska uusille halleille ei ole nykyisellä satama-alueella käytännössä tilaa.

4 Satamapalvelut on ulkoistettu ja niistä huolehtii Vartiointi Vierimaa- Hintsala Ky, kenttävastaavanaan Pekka Hintsala. Rahjan Huolinta Oy:llä työskentelee keskimäärin 55 ahtaajaa, ja Blomberg Stevedoring Oy Ab puolestaan työllistää kymmenkunta ahtaajaa ja alihankkijaa Kalajoella. KALAJOKI ON PERÄMEREN SUURIN SAHATAVARASATAMA Kalajoki on jo vuosia ollut Perämeren suurin sahatavaran vientisatama ja koko maassa yksi suurimmista, Sataman kokonaisliikennemäärissä päästiin vuonna 2011 yhteensä yli tonniin. Edellinen 16 vuoden takainen tonnin hopeasija ylitettiin siten n tonnilla Sataman Suurin vientiartikkeli on edelleenkin sahatavara. Muita vientituotteita ovat muun muassa hake, kuitupuu, kasvuturve, teräsrakenteet ja vilja. Tuontiliikenteessä tärkeimpiä artikkeleita ovat rehuraaka-aineet, magnesiumsulfaatti, mineraalit, ja rakennuslevyt. Lannoitteet ja maatalouskalkki ovat sataman viime aikojen uusia tuontiartikkeleita, Anttio selvittää. Nykyisen Kalajoen sataman alkuna Rahjassa voidaan pitää heinäkuuta 1897, jolloin höyrylaiva Gremo saapui Ryöppään saaren luo. Santaholma Oy:ssä päätettiin että yksi laiva lastataan Rahjassa. Ottaessaan käyttöön Rahjan lastauspaikan Santaholma Oy oivalsi heti sataman tulevaisuuden mahdollisuudet, mikä oli arvokas avaus koko Pohjois-Suomen viennille.

5 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN VUONNA 2011 MAAILMAN SUURIMMAN LUOKITUSLAITOKSEN LLOYDS REGISTERIN ISO-9001 LAATUSERTIFIKAATTI Edellisen vuoden lopulla sertifioidun ISO-9001 laatujärjestelmän käytännön toimet auditointeineen, poikkeamakäsittelyineen ja johdon katselmuksineen painottuivat ensimmäiselle toimintavuodelle. Loppuvuodesta 2011 satamalaitokselle myönnettiin maailman suurimman luokituslaitoksen Lloyds Registerin ISO-9001 laatusertifikaatti. Tämä tehostaa satamalaitoksen toimintoja entisestään, koska Kalajoen satamassa toimii myös muita Lloydsin sertifioimia yrityksiä. Kalajoen satamalle myönnetty sertifikaatti kattaa satamapalvelut, sisältäen aluspalvelut, satamakenttien ja varastojen myynti- ja vuokraustoiminnan, sataman aluevalvonnan sekä sataman infrastruktuurista huolehtimisen. Erityisesti merenkulkualalla Lloyds tunnetaan hyvin ja sillä on myös korkealle arvostettu status maailman vanhimpana laivojen luokituslaitoksena. FENNOVOIMAN YDINVOIMALAHANKE KASVATTAA KALAJOEN SATAMAN LIIKENNETTÄ Syksyllä 2011 tehtiin myös päätös Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisesta Kalajoen naapurikuntaan Pyhäjoelle. Kalajoen satama on käynyt neuvotteluja jo useiden eri toimijoiden kanssa voimalaprojektin laivauksista Kalajoen sataman kautta. Erityisesti ydinvoimateollisuudessa ISO-9001 sertifioitua laatujärjestelmää vaaditaan kaikilta merkittävimmiltä toimijoilta. Laatujärjestelmien kehittämisen yhtenä merkittävimpänä liikkeellepanevana voimana oli erityisesti ydinvoimateollisuus. Tässä mielessä Kalajoen sataman ISO-9001 laatujärjestelmän rakentaminen osui juuri oikeaan ajankohtaan. Kalajoen satamajohtajan mukaan on selvää että Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kuljetustarpeet tulevat lisäämään Kalajoen sataman liikennettä ja varastointitarvetta lähivuosina. Kalajoen kaupunki on hankkinut parin viime vuoden aikana n 30 hehtaaria maaalueita sataman laajentumista silmälläpitäen. Näiden alueiden kaavoitus satama- ja teollisuusalueiksi aloitettiin jo viime vuoden keväällä ja uusi asemakaava saataneen voimaan tänä vuonna. Sataman alueen ollessa tällä hetkellä n 32 ha, uusien alueiden myötä satamaalue lähes kaksinkertaistuu. Tämä on myös Pyhäjoen voimalahanketta ajatellen erittäin tärkeä asia, koska tarvittavat varastokenttäalueet ovat useita hehtaareja ja varastohalleja tullaan tarvitsemaan tuhansia neliöitä.

6 KALAJOEN SATAMAN LAAJENTAMINEN ON HELPPOA JA KASVUMAHDOLLISUUDET OVAT HYVÄT Viime vuosien EU-hankkeiden myötä satamakenttiä on laajennettu useita hehtaareja. Satamajohtajan mukaan nämä alueet, sekä parhaillaan kaavoitettavat lisäalueet mahdollistavat Kalajoen sataman liikenteen lisäämisen helposti miljoonaan tonniin vuodessa. Useissa Suomen satamissa työskennellyt satamajohtaja Anttio tietää että useilla satamilla ainut laajentumismahdollisuus on alueiden valtaaminen mereltä, joka edellyttää valtavia massansiirtoja, YVA- menettelyistä ja muusta asiaan liittyvistä toimenpiteistä puhumattakaan. Siinä mielessä Kalajoen sataman sijainti on ihanteellinen. Monellakaan Suomen satamalla ei taatusti ole tarjota kolmeakymmentä hehtaaria satamakenttää, joka pystytään tarvittaessa ottamaan käyttöön vaikka vuodessa. Uusien hankittujen maa-alueiden on todettu olevan suurimmalta osin helppoja pohjustaa. Maa-alueet ovat rakenteeltaan samaa tyyppiä kuin viime vuosina pohjustetut ja asfaltoidut alueet, joten tekniikka tiedetään, ja kustannukset on helppo laskea per hehtaari. Lisäksi uusilla alueilla sijaitsevien kallioalueiden pohjustaminen sataman kenttätasoon parantaa ns. massaomavaraisuutta. Eli tasoitettavilta alueilta saatavat massat voidaan käyttää louheena tai murskeena uusia satamakenttiä pohjustettaessa. Tämä pienentää myös massojen kuljetuskustannuksia. Viime vuonna tästä saatiin jo kokemusta kun hallien pohjustuksessa siirretyillä maamassoilla saatiin täytettyä lähes hehtaarin kokoinen lahdenpohjukka joka oli aikoinaan sadevesiviemäröinnin takia jäänyt satama-alueen keskelle. Kenttiä rakennettaessa viemäröinti saatiin muutettua ja kenttälaajennuksia haittaava lahdenpohjukka täytettyä. SATAMA TYÖLLISTÄÄ JA LUO HYVINVOINTIA KOKO SEUTUKUNNALLE Edellisenä vuonna tehtiin yhteistyössä EP- Logistics Oy:n kanssa tutkimus Kalajoen sataman heijastusvaikutuksista seutukunnan talouteen ja työllisyyteen. Sataman toiminta merkitsee suoraan lähes 100 henkilötyövuotta ja lisäksi välillisesti 200 henkilötyövuotta. Satama generoi seutukunnalle yhteensä miljoonien eurojen vaikutukset. Pelkästään kuljetusliikenteelle aikaansaadaan tehdyn herkkyystarkastelun mukaan yli viiden miljoonan euron vaikutukset liikevaihtoon. Selvityksestä ilmeni sataman tärkeä rooli Kalajoen alueen kehittymisessä. Satama on elinkeinoelämän veturi, joka mahdollistaa teollisuuden elinkyvyn säilymisen ja uuden yritystoiminnan kehittymisen. Myös lähikuntien asukkaat käyttävät Kalajoen palveluita ja mahdollistavat osaltaan koko alueen kehitystä tukevien palveluiden syntymistä. Pelkästään satamassa toimivien yritysten työntekijöiden ansiotulojen kunnallisverot tuovat kaupungin pussiin karkean arvion mukaan yli euroa vuodessa.

7 PERÄMEREN SATAMIEN ISPS-HARJOITUKSISTA YHTEISIÄ JA KIERTÄVIÄ Kalajoen Satamassa järjestettiin edellisvuonna lain vaatima vuosittainen ISPS- turvaharjoitus (International Ship and Port Facility Security Code). Siihen osallistui kymmeniä eri viranomaisia seutukunnalta mm. poliisin erikoisryhmä TePo, Merivartiosto, Säteilyturvakeskus ja Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi. Harjoitukseen sisältyi mm. aseistetun rikollisen pakeneminen, etsintä ja kiinniotto sekä kätkettyjen räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden etsintä. Perämeren satamien neuvottelukunta on pitänyt myös kuluneena vuonna Kalajoen satamaa kokoustukikohtanaan. Kalajoki on Perämeren alueella keskeinen paikka, ja sopii jatkossakin erinomaisesti satamajohtajien kokouspaikaksi, Anttio sanoo. Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki Perämeren satamat Torniosta Vaasaan. Hallitusta luotsaavat tätä nykyä satamajohtajat Kaarlo Heikkinen Raahesta puheenjohtajana ja Esa Anttio Kalajoelta varapuheenjohtajana. Molemmat ovat merikapteeneita, joten yhteistyö sujuu juohevasti ja merimieshengessä. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii laatupäällikkö Nina Kujala Pietarsaaren satamasta. Vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin vuosittaisten ISPS- harjoitusten vaatimista valtavasta työmäärästä sekä satamille ja kaikille viranomaisille. Niinpä päätettiin esittää Liikenteen Turvallisuusvirastolle TraFille Perämeren satamien yhteistä kiertävää harjoitusta, joka pidettäisiin vuorotellen kussakin Perämeren satamassa. Ehdotus tehtiin lähes samalta istumalta ja TraFi suhtautui siihen myötämielisesti. Itse harjoiteltavat asiat ja harjoitusten tavoitteet kun ovat pitkälti samat kaikissa satamissa. Näin ollen harjoituksen järjestäminen osuisi oman sataman kohdalle joka kahdeksas vuosi, edellyttäen tietenkin että jokainen Perämeren satama osallistuu vuosittaiseen suurharjoitukseen. Näin ollen vuoden 2011 ensimmäinen Perämeren satamien yhteinen suurharjoitus järjestettiin Pietarsaaren satamassa. Harjoitus onnistui erinomaisesti, ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä harjoituksen antiin. Seuraava suurharjoitus päätettiin järjestää Outokummun satamajohtajan kutsumana Tornion satamassa.

8 Perämeren satamien neuvottelukunta antaa muun muassa yhteisiä kannanottoja Perämeren satamille tärkeistä asioista eri viranomaisille. Tammikuussa 2012 oli ohjelmassa liikenneministeri Merja Kyllösen tapaaminen. SATAMAAN TARVITAAN 10m SYVÄVÄYLÄ JA SYVÄLAITURI Kalajoen sataman osalta esille otettiin esille liikenneministerin tapaamisessa satamaan johtavan meriväylän ruoppaus 10m kulkusyväyteen. Kasvava liikenne ja jatkuvasti suurentuvat aluskoot edellyttävät väylän syventämistä jo lähivuosina. Kalajoen satama on omalta osaltaan tehnyt esisuunnitelmat uudesta 10 metrin syvälaiturista, joka sijoittuisi sataman pohjoisosaan, Kainun saaren pohjoisrannalle. Vuonna 2005 vahvistettu sataman asemakaava mahdollistaa n 300m lisälaituritilan sataman pohjoisosaan. Satamassa tehtyjen laskelmien mukaan koko satama-aluetta ei missään tapauksessa kannata ruopata 10m kulkusyvyyteen, joka edellyttäisi 11 metrin ruoppaussyvyyttä. Tämä puolestaan edellyttäisi sataman kaikkien laiturien rakentamista alaosiltaan uudelleen 11m syväyteen. Hanke maksaisi reilusti yli 10 miljoonaa, joka ei ole enää mitenkään perusteltavissa hyöty/käyttölaskelmissa. Sen sijaan sataman pohjoisosaan rakennettava ja vain siltä osin ruopattava yksi uusi 150m pitkä 10m kulkusyvyinen syvälaituri olisi vielä kustannuksiltaan hallittavissa. Mikäli investointi jaettaisiin parille tai kolmelle vuodelle se ei muuttaisi sataman investointibudjettia juurikaan nykyisestä tasosta. Muita esille otettuja asioita olivat mm Kalajoen sataman meriväylän kunnossapitoruoppaus, Kalajoki-Raahe oikoväylän loppuunsaattaminen, sekä Satamatien peruskorjaus kevyen liikenteen väylineen, 8-tien ja Satamatien risteyksen ryhmityskaista. Kaikkien toimenpiteiden taustalla on myös Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä kasvava satamaliikenne Kalajoen satamassa, Perämeren satamien yhteisiä huolenaiheita ovat; 1. JÄÄNMURRON TOIMIVUUDEN TURVAAMINEN - uuden Perämeren olosuhteissa toimivan murtajan rakentaminen 2. MERIVÄYLIEN KUNNOSSAPITO JA SYVENTÄMINEN - varautuminen meriväylien syventämistarpeeseen 3. MAALIIKENNEVÄYLIEN VÄLITYSKYVYN TURVAAMINEN - pääradan raideliikenteen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen - Valtatie nro. 8 kehittäminen 4. LAIVALIIKENTEEN KILPAILUKYVYN TAKAAMINEN - rikkidirektiivin aiheuttaman kustannusten nousun vaikutukset SATAMAN EU-HANKKEET KEHITTÄVÄT TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ JA LISÄÄVÄT TYÖLLISYYTTÄ Kalajoen satamassa jatkettiin koko viime vuosi v 2009 aloitettua yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen kanssa toteutettavaa EAKR-projektia; Kalajoen sataman toimintaympäristön parantaminen No 2. Kyseessä on yhteensä noin euron kokonaisuus, jolla laajennetaan kenttäalueita ja rakennettiin uusi pengertie sataman ja Rautaruukin teollisuusalueen välille sekä rakennetaan tänä vuonna luotsi- ja hinaajalaituri. Tähän hankkeeseen myönnettiin EAKRtukea 35% kokonaiskustannuksista. Kaikki hankkeen osiot ovat hyvin perusteltuja. Suora 200m tieyhteys sataman ja Ruukin välillä on molempien etu, hinaajien, luotsialuksen ja muiden pienalusten sijoittaminen omaan laituriinsa, vapauttaa lisää tilaa lastaaville ja purkaville aluksille, ja kenttäalueiden laajentaminen mahdollistaa liikenteen kasvun. Satamassa vv toteutetun 1-hankkeen kaikki tavoitteet saavutettiin, ja siihen oltiin Ely- keskuksella erittäin tyytyväisiä. Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi 20 HTV, joka oli tarkalleen hankkeen tavoite. Lisäksi sataman liikenne on kasvanut viimeisen 5 vuoden aikana n 50%, satamajohtaja

9 summaa edellisen hankkeen vaikuttavuutta. Tämä oli myös merkittävä peruste sille että meihin uskottiin Ely- keskuksella, kun perustelimme nyt käynnissä olevaa 2-hanketta. Jätimme joulukuussa sisään hakemuksen 3-hankkeesta, joka sisältää mm satama-altaan meriilmastusjärjestelmän rakentamisen. Tämä tarkoittaa satama-altaan pohjaan rakennettavan reìjitetyn putkiston rakentamista. Tähän putkistoon talviaikana kompressorilla puhallettava ilma nostaa meren pohjassa olevan +4 asteisen veden pintaan, joka puolestaan vähentää jäänmuodostusta. Tämä puolestaan helpottaa ja nopeuttaa alusten liikkumista ja manöveerausta satama-altaassa. Viimeisinä kahtena talvena olemme joutuneet pahimmillaan nosturilla nostamaan satama-altaasta tuhansia kuutiometrejä suuria jäälohkareita, jotta alusten liikennöintiä ja käsittelyä satama-altaassa on saatu helpotettua. Lisäksi 3-hanke sisältää liikenne- ja kenttäalueiden laajentamista edelleen sekä länsilaiturin jatkamisen. SATAMAN TULEVAISUUS Sataman tulevista hankkeista suurimmat liittyvät lisälaituritilan rakentamiseen. Nyt kun uusia varastotiloja on rakennettu tuhansia neliömetrejä, seuraavaksi pullonkaulaksi muodostuu laituritilan riittämättömyys. Nykyaikana aluksilla ei ole aikaa odotella yhtään ylimääräistä vuorokautta lastausta tai purkausta. Yhden vuorokauden odotuskustannukset ovat pienilläkin aluksilla tuhansia euroja. Alkuvuonna toteutettiin pengertien rakentaminen satamasta suoraan Ruukin teollisuusalueelle. Tie parantaa yhteyttä teollisuusalueen ja sataman välillä ja mahdollistaa lisälaituritilan rakentamisen pengertien kupeeseen sekä Laumalahden vesialueen täytön myöhemmin. OY KALAJOEN SATAMA PORT OF KALAJOKI LTD? Satamalaitosten osakeyhtiöittäminen aiheuttaa melkoisia haasteita jo lähitulevaisuudessa Kalajoen satamalle. EU:n kilpailulainsäädäntö tulee edellyttämään lähivuosina satamien saattamista samaan asemaan muun muassa verotuksellisesti. Satamaliitossa pohditaan jo kuumeisesti toimintamalleja eri satamille. Yhtiöittämisprojektin valmistelut tullaan aloittamaan Kalajoen satamassakin heti kun kuntalain muutos tulee voimaa, eli jo tänä vuonna Satamaliiton arvion mukaan yhtiöittämisen takaraja olisi siirtymäkauden jälkeen vuoden 2014 alku. Lähtökohtana on että kuntienkin liiketoiminnan tulisi tapahtua Oy-muodossa. Ratkaiseva kysymys tulee olemaan, tuottaako kunnan liikelaitos palveluita oman kunnan asukkaille vai ulkopuolisille. Kansainvälisessä satamatoiminnassahan näin tietysti on. Kuntien liikelaitokset saavat samoilla markkinoilla toimiviin osakeyhtiöihin verrattuna merkittäviä etuja, muun muassa verotuksessa. Liikelaitokset eivät esimerkiksi maksa kiinteistöveroja, varainsiirtoveroja eikä tuloveroakaan, jos toiminta tapahtuu omistajakunnan alueella.

10 Niiden Oy-muodossa toimivia kilpailijoita sen sijaan verotetaan täysimääräisesti. Liikelaitos ei myöskään voi mennä konkurssiin Oy:n tapaan, vaan tappiokin kuitataan kunnan budjetista. Kuntaliiton mukaan noin 70 prosenttia liikelaitosten ulkoisesta myynnistä tulee energiahuollosta ja satamatoiminnasta. Satamajohtaja Anttion mukaan Kalajoen satamankin hallintomallia tullaan muuttamaan. On ilmeisen vaikeaa muuttaa satamaa kuitenkin osakeyhtiöksi, jossa kaupunki olisi enemmistöomistaja ja mukana olisi muita yhtiökumppaneita, koska ketään ei varmaankaan kiinnosta sataman vähemmistöosakkuus. Sataman toimiminen osakeyhtiönä ei varmaankaan ole helppoa nykyisillä investointimäärillä. Satama on kuitenkin kokonaisuutena, verotulot ja työpaikat huomioon ottaen, kaupungille erittäin kannattava. Lisäksi tulot ovat lähes kaikki vientituloja. Anttion pohtima varteenotettavin vaihtoehto on sellainen, että tuleva Kalajoen Satama Oy toimisi satamapalveluyhtiönä, joka maksaisi käypää vuokraa Kalajoen kaupungille sataman varastoista ja kenttäalueista. Omaisuusmassa säilyisi kaupungilla. Myös Ely-keskuksen alustava kanta on ollut että mikäli kaupunki on saanut EU-tukia sataman kehittämiseen, niin omaisuusjärjestelyjä kaupungilta osakeyhtiölle ei liene syytä tehdä, koska silloin voi tulla riski tukien takaisinperinnästä. Esa Anttio toimi ennen päätoimiseksi satamajohtajaksi siirtymistään oman perheensä omistaman osakeyhtiön toimitusjohtajana, joten Oy-asiat eivät ole hänelle uusia. Positiivisena asiana hän kokee osakeyhtiöittämisen mukanaan tuoman päätöksenteon helpottumisen. Toki toimitusjohtaja on edelleen vastuussa osakeyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle vastuurajojensa mukaisesti tekemistään päätöksistä. Mikäli osakeyhtiön talous mahdollistaa uudet perustellut investoinnit, niin päätökset voidaan tehdä asiakkaan, eli nyt siis kahden yhtiön välillä varsin ripeässä järjestyksessä. TALKOOTYÖNÄ RAKENNETTU KALJAASI ANSIO LASKETTIIN VESILLE KALAJOEN SATAMASSA Plassin kyläyhdistyksen talkootyönä rakentama perinnelaiva Ansio laskettiin vesille 5. kesäkuuta Tilaisuus houkutteli Kalajoen satamaan noin 5000 hengen yleisöjoukon ja oli samalla Kalajoen sataman kaikkien aikojen suurin yleisötapahtuma. Kaljaasin rakentaminen kesti noin kolme ja puoli vuotta. Vapaaehtoiset talkoolaiset ovat käyttäneet urakkaan tuntia. Kaljaasi Ansion kastoi Soili Autio. Kaljaasin kokonaispituus on 25 metriä, leveys 5,2 metriä, syväys 1,5 metriä ja paino n. 60 tonnia. Purjeiden pinta-ala on 200 neliömetriä. Laivalla on tilaa 40 hengelle ja sen esikuvana on v valmistunut kaljaasi Ansio. Uusi Kaljaasi Ansio toimii sekä Kalajoen kaupungin että Kalajoen sataman lippulaivana. FEEDBACK JA SEN MERKITYS Asiakkailta saatu myönteinen palaute auttaa löytämään oikeat linjat sataman kehittämisessä. Meripelastaja saattaa arvostaa, myrskyisellä merellä tai tuulisella satamalaiturilla vietetyn pitkän työpäivän jälkeen, sataman tarjoamaa maukasta ja lämmintä soppalautasta yli kaiken. Laivaajat taas kokevat, että suhteiden ja jatkuvan tiedonvälityksen tulee toimia juohevasti sekä tärkeimmän yhteistyökumppanin, satamaoperaattorin että kunnallisen satamalaitoksen

11 suuntaan. Satamissa pitää ymmärtää asiakkaiden tärkeys. Asiakkaiden huomiointi koostuu pienistä asioista. Joskus puhelinsoitto tai tekstiviesti satamalaitoksen operatiiviselta johdolta asiakkaalle oikealla ja strategisella hetkellä riittää kertomaan, että asiakas on huomioitu. Se on tärkeää, jotta yritykset haluavat jatkossakin käyttää kunnallisen satamayhtiön palveluja ja siten kartuttaa sekä kunnan kassavirtaa että edesauttaa kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Kalajoen satama on asiakkaiden mielestä malliesimerkki piensataman merkityksestä laajalle alueelle. Erityisesti juuri pieni satama on ketterä tyydyttämään lähiseudun yritysten tarpeet viennissä ja tuonnissa. Asiakkaiden mielestä Kalajoen sataman valtteina ovat myös suotuisa sijainti, esteettömät laajenemismahdollisuudet ja hyvät liikenneyhteydet ympäröivään maakuntaan. Kalajoen satama yrityksineen muodostaa alueen vientiä ja tuontia palvelevan logistisen keskuksen. Kalajoella on onnistuttu luomaan asiakaslähtöinen ja tehokas satamapalvelukonsepti. - On parempi olla suuri asiakas pienessä satamassa kuin pieni asiakas suuressa satamassa - Anttio kiteyttää monien asiakkaiden yhteisen mielipiteen. Satamajohtaja Esa Anttio Kalajoen satamalaitos puh

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 Tervehdys Kalajoen satamasta! Kalajoen satamassa rikottiin liikenne-ennätys kolmatta kertaa peräkkäin Viime vuosi sujui Kalajoen satamassa hyvässä myötätuulessa. Sataman liikenne

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 5/2012 Tikusta asiaa Ruotsin tammikuun vienti kasvoi Ruotsin sahatavaran ja höylätuotteiden vienti

Lisätiedot

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille

Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille yrityksille Oulun Kauppakamarilehti 1/2013 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riikka Moilanen: Vahvuudet eivät ole Oulusta mihinkään hävinneet! Norjan teollinen kasvu tuo mittavia bisnesmahdollisuuksia täkäläisille

Lisätiedot

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti OuluPort Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti 2-2009 NO SMOKING Satamalla uusi strategia Nuottasaaren laiturille merkittäviä parannuksia Luoteis-Venäjän

Lisätiedot

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus

LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009. vuosikertomus LUOTSAUSLIIKELAITOS 2009 vuosikertomus FINNPILOT l MERILIIKENTEEN OHJAUS l TURVALLISUUS l YMPÄRISTÖ l HUOLTOVARMUUS l TOIMINTAKERTOMUS 2009 3 finnpilot 2009 SISÄLTÖ Luotsauspalvelua 24/7 vuoden jokaisena

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla

Kauppakamari. Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009. Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kauppakamari Oulun ja Lapin Kauppakamarilehti 2/2009 Ydinvoimala Pyhäjoelle? Raahessa ei nyyhkitä laman alla Kuntaliitos vahvistaa Kalajoen ja Himangan elinvoimaa Topi-Kalustaja ja Sievin Jalkine varautuvat

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite

Visio. Kansan valta. Haluamme energian säilyvän hyvinvoinnin perustana ja elinkeinoelämän kilpailutekijänä. s. 2. Energiateollisuus ry:n ilmoitusliite Visio Kuvitus: Daniel Jernberg 6 suomella on hyvät saumat ottaa osuutensa nopeasti kasvavista energiateknologiamarkkinoista. Renewa on jo aloittanut ottamisen. Kansan valta Puhemies Sauli Niinistö kehottaa

Lisätiedot

Alan uutuudet ja uutiset. aamuyöllä. - kestääkö kantti?

Alan uutuudet ja uutiset. aamuyöllä. - kestääkö kantti? Alan uutuudet ja uutiset Nro 1/2008 Satamat kasvussa Säästöjä typellä! Autoa hankkimassa - kulkuväline vai status? Suossa jumissa aamuyöllä - kestääkö kantti? www.toyota.fi Olosuhteet vaihtelevat yksi

Lisätiedot

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja

HYÖTYNELIÖ. Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja 46/2008 HYÖTYNELIÖ Cramo Instant Oy:n asiakaslehti Cramossa ymmärretään teollisuuden tarpeita RAKLI on kiinteistö- ja rakentamisalan vaikuttaja Opiskelutilat 430 oppilaalle Cramo toimitti kaksikerroksisia

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems

Vuosikertomus 2001. Aspo Chemicals. Aspo Shipping. Aspo Systems Vuosikertomus 2001 Aspo Chemicals Aspo Shipping Aspo Systems Aspo lyhyesti 1 Toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo Chemicals 6 Hyvä ympäristömaine edistää liiketoimintaa 8 Aspo Shipping 10

Lisätiedot

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma

Helsingin Satama. Länsisataman uusi matkustajaterminaali. Kehittämissuunnitelma Helsingin Satama Länsisataman uusi matkustajaterminaali Kehittämissuunnitelma Matkustajasatamat 21.11.2013 1 LÄNSISATAMAN UUDEN MATKUSTAJATERMINAALIN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1. KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TAUSTAT...

Lisätiedot

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7

INFRA Uusimaa. Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4. Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 2/2014 Työturvallisuus haasteena ESPOO KEHITTÄÄ RADANVARSIA s. 7 Päivärahojen verotuskiemurat tutuiksi s. 4 Nyt kannattaa valmistautua ilmoitusvelvollisuuteen s. 10 Länsimetron jatkohanke halutaan heti

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011. Sähköinen. Logistiikan suuri harppaus

English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011. Sähköinen. Logistiikan suuri harppaus English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011 Polttoaineveron korotus nostaa kuljetusten hintoja Metsäteollisuus vaatii todellista liikennepolitiikkaa Sähköinen kuljetustilaus

Lisätiedot

Intia. Cargo. muutoksessa NEWS. Aasian jättiläisen talous kasvaa pikavauhtia. > Mihin kaikkia satamia tarvitaan?

Intia. Cargo. muutoksessa NEWS. Aasian jättiläisen talous kasvaa pikavauhtia. > Mihin kaikkia satamia tarvitaan? Cargo 3 NEWS DFDS Transport Groupin asiakaslehti 2006 Intia muutoksessa Aasian jättiläisen talous kasvaa pikavauhtia > Kotimaan liikennejärjestelmä uudistettiin > DSV:lle tullibrokerin oikeudet Venäjälle

Lisätiedot

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella

SUOJAPAIKKA METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET. Euroopan johtavat kaivosteknologiamessut Tampereella METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET 1 METALLI- JA TEOLLISUUSUUTISET Syyskuu Kesäkuu 4/2007 3/2013 Helmikuu Joulukuu Osoitteellinen jakelu Tietopaketti teollisuuteen 1/2007 5/2006 Osoitteellinen jakelu Alihankintaextra

Lisätiedot

Aspo Vuosikertomus 2004

Aspo Vuosikertomus 2004 Aspo Vuosikertomus 2004 Sisällys Aspo lyhyesti 1 Aspon toiminta-ajatus 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 Aspo-konserni 6 Aspo Chemicals 8 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 16 Henkilöstö ja ympäristö 20 Corporate

Lisätiedot

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä KESKI-POHJANMAAN YrittäjäMAGAZINE YRITTÄJÄT RY:N 1/2013 Kokkolan satama Portti maailmalle Kannuksen kaupunki Kolmen vaiheen taktiikalla Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen Rohkeutta ja riskinottokykyä

Lisätiedot

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s.

1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE. LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6. s. 1/2004 TNT:N LENTO- RAHTILIIKENNE TUO VILKKAUTTA TURUN LENTOASEMALLE s. 18-19 LOGISTIIKKA ON KESTÄVÄ TEEMA KOVENEVASSA KILPAILUSSA s. 6 PERINTEET VELVOITTAVAT Turku on ikivanha logistiikkakeskus, joka

Lisätiedot

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa

Smail. Uusia muotoja. Uusi toimitusjohtaja. Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä. Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Smail Kumppanuuden rakentaja 2 2011 Uusi toimitusjohtaja tuo Uusia muotoja 8 Kirkkautta harmauteen Infrarahoitus etsii luovia väyliä 12 22 Äiti pärjää hyvin Kontulan ryhmäkodissa Teksti: Katri Syvärinen

Lisätiedot

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus

Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Arctia Shipping Oy:n liiketoiminnan kehittämismahdollisuudet, Suomen merialueiden jäänmurto ja polaarinen ulottuvuus Salainen Monitoimimurtajat Jäänmurtajat Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lyhyt tausta-analyysi...

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta

Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön. Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Oulun Kauppakamarilehti 2/2012 Innovaatiokeskukset hakevat yrityksiä yhteistyöhön Northern Start Up Fund tehostaa alkavien yritysten rahoitusta Alueiden asema säilyy vahvana tulevallakin ohjelmakaudella

Lisätiedot

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8

LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 1/2005 LEGENDAT KOHTAAVAT AURAJOELLA s. 8 GLS FINLAND OY:N PERIAATE: LOGISTIIKASSA TÄSMÄLLISYYS ON HYVÄÄ ASIAKASPALVELUA s. 6 EDUNVALVONTAA, TIEDOTTAMISTA JA MARKKINOINTIVIESTINTÄÄ BRYSSELISSÄ s. 16 LUOTTAVAISIN

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ

VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ VUOSIKERTOMUS 2007 FINSTASHIP VAHVASTI MERELLÄ SISÄLLYSLUETTELO ARVOT, MISSIO JA VISIO 4 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 6 JÄÄNMURTOPALVELUT 8 VÄYLÄPALVELUT 12 LAUTTALIIKENNE 16 OFFSHORE-PALVELUT 20 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta

Mann Lines panostaa Turkuun. Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia. Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Mann Lines panostaa Turkuun Öljyntorjunnassa varautuminen on valttia Suomalainen teräs matkaa maailmalle Turun kautta Aboard 1/2015 16 Viime vuonna silliä tuotiin Orklan toimesta Suomeen noin puolen miljoonan

Lisätiedot