Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän."

Transkriptio

1 Mikäli Egyptin kriisiä ei olisi ollut, Kalajoen satama olisi epäilemättä kirjannut kirkkaasti kaikkien aikojen liikenne-ennätyksen. Siitä jäätiin tänä vuonna vain yhden laivanmitan päähän, Lehdistötiedote 2011 Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän. Kalajoen satamassa on ollut jälleen vilkas vuosi. Satamassa käyneiden laivojen lukumäärissä saavutettiin kuluvan vuosituhannen ennätys. Satamassa kävi vuonna 2011 yhteensä 112 laivaa. Tonnimäärissä saavutettiin sataman historian toiseksi paras tulos, yhteensä tonnia. KALAJOEN SATAMAN LAIVALIIKENTEEN KEHITYS vv JAKSO16 tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu vuosi vuosi vuosi vuosi KRIITTINEN- 9 vuosi PISTE14 12 tammikuu helmikuu LAIVAKÄYNTEJÄ maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu 4 2 marraskuu joulukuu Lin. (elokuu) 0 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 KALAJOEN SATAMAN LAIVALIIKENTEEN KEHITYS vv EGYPTIN KRIISI JA ANKARA JÄÄTALVI HEIKENSIVÄT MERKITTÄVÄSTI ALKUVUODEN VIENTIMÄÄRIÄ Alkuvuonna tilanne näytti Egyptin kriisin vuoksi todella huolestuttavalta. Liikenne Alexandriaan, eli Kalajoen sataman tärkeimpään vientisatamaan oli pysähdyksissä lähes kaksi kuukautta. Lisäksi ankarin jäätalvi vuosikymmeniin vaikeutti ja hidasti laivojen liikennöintiä. Satama-altaasta jouduttiin nostamaan lisäksi tuhansia kuutioita jäälohkareita, jotta alukset pystyivät liikkumaan ja kääntymään satama-altaassa.

2 Anttio toteaa. Viimeisen viiden vuoden aikana Kalajoen sataman liikenne on kuitenkin kasvanut hitaasti mutta varmasti yhteensä jo n 50%, joten kasvutrendi on selvästi havaittavissa. KALAJOEN SATAMAN LIIKENTEEN KEHITYS vv JAKSO tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu vuosi vuosi vuosi vuosi vuosi TONNEJA tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu Lin. (elokuu) Lin. (marraskuu ) 0 vuosi 2007 vuosi 2008 vuosi 2009 vuosi 2010 vuosi 2011 KALAJOEN SATAMAN LIIKENTEEN KEHITYS vv SATAMALAITOKSEN HENKILÖRESURSSEJA LISÄTTIIN Satamalaitos on työskennellyt viime vuodet liikenteen kasvulukuihin ja työn alla olleisiin hankkeisiin suhteutettuna todella pienillä henkilöresursseilla. Henkilötyövuosina laskettuna satamassa ei ole työskennellyt kahtakaan päätoimista henkilöä. Kesällä saatiin avuksemme satamasihteeri, sekä konsulttisopimuksella toimiva satamarakennusmestari. Ilman näitä lisäresursseja olisimme olleet todella pulassa, myöntää Anttio. Kalajoen satamassa oli vuonna 2011 yhtä aikaa käynnissä käytännössä kaksi EU-hanketta. Ensimmäistä hanketta lopeteltiin ja toinen oli parhaassa vauhdissa Toisessa hankkeessa oli pääkohteena kokonaan uuden pengertieyhteyden rakentaminen sataman ja viereisen Rautaruukin teollisuusalueen välille. Se lyhensi kuljetusmatkaa useilla kilometreillä ja erikoiskuljetukset saatiin pois yleisiltä teiltä. Lisäksi hankkeeseen kuuluu liikenne- ja kenttäalueiden laajentamista. Päättyneessä EU-hankkeessa kunnostettiin ja laajennettiin pääasiassa sataman kenttä- ja liikennealueita sekä peruskorjattiin itälaituri. Tämä hanke päättyi kenttätöiden osalta vuoden 2010 lopussa, mutta työllisti paperitöiden osalta sataman ja elinkeinopalveluiden henkilökuntaa vielä pitkälle kevääseen viime vuonna. SATAMAAN RAKENNETTIIN KAKSI UUTTA VARASTOHALLIA Lisäksi satamaan rakennettiin v 2011 kaksi uutta varastohallia ja tehtiin kolmanteen halliin valmiiksi massanvaihdot, pohjan asfaltointi, perustukset, maakaapeloinnit sekä liikennöintikentät. Varsinainen hallin rakentaminen tapahtuu tänä vuonna. Vuonna 2011 rakennetuista halleista toinen rakennettiin lunastussopimuksella jolla sataman toinen operaattori Oy Blomberg Stevedoring lunastaa hallin itselleen kertasuorituksena tämän vuoden lopussa. Lunastussummalle maksetaan korkoa tämän vuoden ajan.

3 Satamassa nähdään jatkossakin erittäin positiivisena suuntauksena se, että operaattorit ja muut toimijat rakentavat itse omia varastohalleja. Tämä luonnollisesti lisää toimijoiden intressiä kasvattaa liikennettä, ja pitää halleissa yllä jatkuvaa tavaran kiertoa. Mutta toisena erittäin tärkeänä asiana satamassa nähdään se että se vapauttaa varoja sellaisiin investointeihin, joista sataman on pakko huolehtia liikenteen kasvaessa. Kalajoen satamassa se tarkoittaa ensisijaisesti laituri- ja kenttätilan kasvattamista. Satamassa on käytössä jatkuva laiturikapasiteetin seuranta, jossa mittarina on kuukausittainen maksimi laivamäärä. Tästä mittarista nähdään selkeästi että yhä useammin laitureissa on ruuhkaa. Merirahtiliikenteessä kilpailu on tänä päivänä niin tiukkaa että odotusaikoja ei sataman puuttuvan laiturikapasiteetin takia saisi tulla yhtään. UUSI SATAMATOIMISTO SATAMAN SIDOSRYHMILLE Viime vuonna satamaan siirrettiin Rautaruukki Oy:ltä ylimääräiseksi jäänyt toimistorakennus, johon kunnostettiin toimisto ja taukotupatiloja sataman eri toimijoille ja sidosryhmille sataman jatkuvasti kasvavaa liikennettä silmälläpitäen. ENTISISTÄ SAHATAVARAKUIVAAMOISTA KONEHALLEJA Alkuperäisestä käytöstään jo vuosia sitten poistuneista sahatavarakuivaamoista alettiin kunnostamaan konehalleja sekä kaluston huolto- ja pesutiloja. Ympäristöviranomaisten kanssa päästiin yhteisymmärrykseen siitä että keskitetään kaikki ympäristöriskejä sisältävä toiminta yhteen paikkaan ja rakennetaan sinne 1-luokan öljyntorjuntavalmiudet ja mm. työkoneiden polttoainesäiliöt. KAUPUNKI HANKKINUT LISÄALUEITA 30 ha SATAMAN LAAJENNUSTARPEITA VARTEN Kalajoen kaupunki on hankkinut sataman ympäriltä noin 30 hehtaaria maa-alueita sekä sataman laajentumista silmälläpitäen että uusia satamasidonnaisia teollisuusalueita varten. Näiden alueiden kaavoitus on jo täydessä vauhdissa. Satama pitää kaavoituksen kiirehtimistä tärkeänä koska uusille halleille ei ole nykyisellä satama-alueella käytännössä tilaa.

4 Satamapalvelut on ulkoistettu ja niistä huolehtii Vartiointi Vierimaa- Hintsala Ky, kenttävastaavanaan Pekka Hintsala. Rahjan Huolinta Oy:llä työskentelee keskimäärin 55 ahtaajaa, ja Blomberg Stevedoring Oy Ab puolestaan työllistää kymmenkunta ahtaajaa ja alihankkijaa Kalajoella. KALAJOKI ON PERÄMEREN SUURIN SAHATAVARASATAMA Kalajoki on jo vuosia ollut Perämeren suurin sahatavaran vientisatama ja koko maassa yksi suurimmista, Sataman kokonaisliikennemäärissä päästiin vuonna 2011 yhteensä yli tonniin. Edellinen 16 vuoden takainen tonnin hopeasija ylitettiin siten n tonnilla Sataman Suurin vientiartikkeli on edelleenkin sahatavara. Muita vientituotteita ovat muun muassa hake, kuitupuu, kasvuturve, teräsrakenteet ja vilja. Tuontiliikenteessä tärkeimpiä artikkeleita ovat rehuraaka-aineet, magnesiumsulfaatti, mineraalit, ja rakennuslevyt. Lannoitteet ja maatalouskalkki ovat sataman viime aikojen uusia tuontiartikkeleita, Anttio selvittää. Nykyisen Kalajoen sataman alkuna Rahjassa voidaan pitää heinäkuuta 1897, jolloin höyrylaiva Gremo saapui Ryöppään saaren luo. Santaholma Oy:ssä päätettiin että yksi laiva lastataan Rahjassa. Ottaessaan käyttöön Rahjan lastauspaikan Santaholma Oy oivalsi heti sataman tulevaisuuden mahdollisuudet, mikä oli arvokas avaus koko Pohjois-Suomen viennille.

5 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN VUONNA 2011 MAAILMAN SUURIMMAN LUOKITUSLAITOKSEN LLOYDS REGISTERIN ISO-9001 LAATUSERTIFIKAATTI Edellisen vuoden lopulla sertifioidun ISO-9001 laatujärjestelmän käytännön toimet auditointeineen, poikkeamakäsittelyineen ja johdon katselmuksineen painottuivat ensimmäiselle toimintavuodelle. Loppuvuodesta 2011 satamalaitokselle myönnettiin maailman suurimman luokituslaitoksen Lloyds Registerin ISO-9001 laatusertifikaatti. Tämä tehostaa satamalaitoksen toimintoja entisestään, koska Kalajoen satamassa toimii myös muita Lloydsin sertifioimia yrityksiä. Kalajoen satamalle myönnetty sertifikaatti kattaa satamapalvelut, sisältäen aluspalvelut, satamakenttien ja varastojen myynti- ja vuokraustoiminnan, sataman aluevalvonnan sekä sataman infrastruktuurista huolehtimisen. Erityisesti merenkulkualalla Lloyds tunnetaan hyvin ja sillä on myös korkealle arvostettu status maailman vanhimpana laivojen luokituslaitoksena. FENNOVOIMAN YDINVOIMALAHANKE KASVATTAA KALAJOEN SATAMAN LIIKENNETTÄ Syksyllä 2011 tehtiin myös päätös Fennovoiman ydinvoimalan rakentamisesta Kalajoen naapurikuntaan Pyhäjoelle. Kalajoen satama on käynyt neuvotteluja jo useiden eri toimijoiden kanssa voimalaprojektin laivauksista Kalajoen sataman kautta. Erityisesti ydinvoimateollisuudessa ISO-9001 sertifioitua laatujärjestelmää vaaditaan kaikilta merkittävimmiltä toimijoilta. Laatujärjestelmien kehittämisen yhtenä merkittävimpänä liikkeellepanevana voimana oli erityisesti ydinvoimateollisuus. Tässä mielessä Kalajoen sataman ISO-9001 laatujärjestelmän rakentaminen osui juuri oikeaan ajankohtaan. Kalajoen satamajohtajan mukaan on selvää että Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen kuljetustarpeet tulevat lisäämään Kalajoen sataman liikennettä ja varastointitarvetta lähivuosina. Kalajoen kaupunki on hankkinut parin viime vuoden aikana n 30 hehtaaria maaalueita sataman laajentumista silmälläpitäen. Näiden alueiden kaavoitus satama- ja teollisuusalueiksi aloitettiin jo viime vuoden keväällä ja uusi asemakaava saataneen voimaan tänä vuonna. Sataman alueen ollessa tällä hetkellä n 32 ha, uusien alueiden myötä satamaalue lähes kaksinkertaistuu. Tämä on myös Pyhäjoen voimalahanketta ajatellen erittäin tärkeä asia, koska tarvittavat varastokenttäalueet ovat useita hehtaareja ja varastohalleja tullaan tarvitsemaan tuhansia neliöitä.

6 KALAJOEN SATAMAN LAAJENTAMINEN ON HELPPOA JA KASVUMAHDOLLISUUDET OVAT HYVÄT Viime vuosien EU-hankkeiden myötä satamakenttiä on laajennettu useita hehtaareja. Satamajohtajan mukaan nämä alueet, sekä parhaillaan kaavoitettavat lisäalueet mahdollistavat Kalajoen sataman liikenteen lisäämisen helposti miljoonaan tonniin vuodessa. Useissa Suomen satamissa työskennellyt satamajohtaja Anttio tietää että useilla satamilla ainut laajentumismahdollisuus on alueiden valtaaminen mereltä, joka edellyttää valtavia massansiirtoja, YVA- menettelyistä ja muusta asiaan liittyvistä toimenpiteistä puhumattakaan. Siinä mielessä Kalajoen sataman sijainti on ihanteellinen. Monellakaan Suomen satamalla ei taatusti ole tarjota kolmeakymmentä hehtaaria satamakenttää, joka pystytään tarvittaessa ottamaan käyttöön vaikka vuodessa. Uusien hankittujen maa-alueiden on todettu olevan suurimmalta osin helppoja pohjustaa. Maa-alueet ovat rakenteeltaan samaa tyyppiä kuin viime vuosina pohjustetut ja asfaltoidut alueet, joten tekniikka tiedetään, ja kustannukset on helppo laskea per hehtaari. Lisäksi uusilla alueilla sijaitsevien kallioalueiden pohjustaminen sataman kenttätasoon parantaa ns. massaomavaraisuutta. Eli tasoitettavilta alueilta saatavat massat voidaan käyttää louheena tai murskeena uusia satamakenttiä pohjustettaessa. Tämä pienentää myös massojen kuljetuskustannuksia. Viime vuonna tästä saatiin jo kokemusta kun hallien pohjustuksessa siirretyillä maamassoilla saatiin täytettyä lähes hehtaarin kokoinen lahdenpohjukka joka oli aikoinaan sadevesiviemäröinnin takia jäänyt satama-alueen keskelle. Kenttiä rakennettaessa viemäröinti saatiin muutettua ja kenttälaajennuksia haittaava lahdenpohjukka täytettyä. SATAMA TYÖLLISTÄÄ JA LUO HYVINVOINTIA KOKO SEUTUKUNNALLE Edellisenä vuonna tehtiin yhteistyössä EP- Logistics Oy:n kanssa tutkimus Kalajoen sataman heijastusvaikutuksista seutukunnan talouteen ja työllisyyteen. Sataman toiminta merkitsee suoraan lähes 100 henkilötyövuotta ja lisäksi välillisesti 200 henkilötyövuotta. Satama generoi seutukunnalle yhteensä miljoonien eurojen vaikutukset. Pelkästään kuljetusliikenteelle aikaansaadaan tehdyn herkkyystarkastelun mukaan yli viiden miljoonan euron vaikutukset liikevaihtoon. Selvityksestä ilmeni sataman tärkeä rooli Kalajoen alueen kehittymisessä. Satama on elinkeinoelämän veturi, joka mahdollistaa teollisuuden elinkyvyn säilymisen ja uuden yritystoiminnan kehittymisen. Myös lähikuntien asukkaat käyttävät Kalajoen palveluita ja mahdollistavat osaltaan koko alueen kehitystä tukevien palveluiden syntymistä. Pelkästään satamassa toimivien yritysten työntekijöiden ansiotulojen kunnallisverot tuovat kaupungin pussiin karkean arvion mukaan yli euroa vuodessa.

7 PERÄMEREN SATAMIEN ISPS-HARJOITUKSISTA YHTEISIÄ JA KIERTÄVIÄ Kalajoen Satamassa järjestettiin edellisvuonna lain vaatima vuosittainen ISPS- turvaharjoitus (International Ship and Port Facility Security Code). Siihen osallistui kymmeniä eri viranomaisia seutukunnalta mm. poliisin erikoisryhmä TePo, Merivartiosto, Säteilyturvakeskus ja Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFi. Harjoitukseen sisältyi mm. aseistetun rikollisen pakeneminen, etsintä ja kiinniotto sekä kätkettyjen räjähteiden ja radioaktiivisten aineiden etsintä. Perämeren satamien neuvottelukunta on pitänyt myös kuluneena vuonna Kalajoen satamaa kokoustukikohtanaan. Kalajoki on Perämeren alueella keskeinen paikka, ja sopii jatkossakin erinomaisesti satamajohtajien kokouspaikaksi, Anttio sanoo. Neuvottelukuntaan kuuluvat kaikki Perämeren satamat Torniosta Vaasaan. Hallitusta luotsaavat tätä nykyä satamajohtajat Kaarlo Heikkinen Raahesta puheenjohtajana ja Esa Anttio Kalajoelta varapuheenjohtajana. Molemmat ovat merikapteeneita, joten yhteistyö sujuu juohevasti ja merimieshengessä. Neuvottelukunnan sihteerinä toimii laatupäällikkö Nina Kujala Pietarsaaren satamasta. Vuosikokouksen yhteydessä keskusteltiin vuosittaisten ISPS- harjoitusten vaatimista valtavasta työmäärästä sekä satamille ja kaikille viranomaisille. Niinpä päätettiin esittää Liikenteen Turvallisuusvirastolle TraFille Perämeren satamien yhteistä kiertävää harjoitusta, joka pidettäisiin vuorotellen kussakin Perämeren satamassa. Ehdotus tehtiin lähes samalta istumalta ja TraFi suhtautui siihen myötämielisesti. Itse harjoiteltavat asiat ja harjoitusten tavoitteet kun ovat pitkälti samat kaikissa satamissa. Näin ollen harjoituksen järjestäminen osuisi oman sataman kohdalle joka kahdeksas vuosi, edellyttäen tietenkin että jokainen Perämeren satama osallistuu vuosittaiseen suurharjoitukseen. Näin ollen vuoden 2011 ensimmäinen Perämeren satamien yhteinen suurharjoitus järjestettiin Pietarsaaren satamassa. Harjoitus onnistui erinomaisesti, ja kaikki osapuolet olivat tyytyväisiä harjoituksen antiin. Seuraava suurharjoitus päätettiin järjestää Outokummun satamajohtajan kutsumana Tornion satamassa.

8 Perämeren satamien neuvottelukunta antaa muun muassa yhteisiä kannanottoja Perämeren satamille tärkeistä asioista eri viranomaisille. Tammikuussa 2012 oli ohjelmassa liikenneministeri Merja Kyllösen tapaaminen. SATAMAAN TARVITAAN 10m SYVÄVÄYLÄ JA SYVÄLAITURI Kalajoen sataman osalta esille otettiin esille liikenneministerin tapaamisessa satamaan johtavan meriväylän ruoppaus 10m kulkusyväyteen. Kasvava liikenne ja jatkuvasti suurentuvat aluskoot edellyttävät väylän syventämistä jo lähivuosina. Kalajoen satama on omalta osaltaan tehnyt esisuunnitelmat uudesta 10 metrin syvälaiturista, joka sijoittuisi sataman pohjoisosaan, Kainun saaren pohjoisrannalle. Vuonna 2005 vahvistettu sataman asemakaava mahdollistaa n 300m lisälaituritilan sataman pohjoisosaan. Satamassa tehtyjen laskelmien mukaan koko satama-aluetta ei missään tapauksessa kannata ruopata 10m kulkusyvyyteen, joka edellyttäisi 11 metrin ruoppaussyvyyttä. Tämä puolestaan edellyttäisi sataman kaikkien laiturien rakentamista alaosiltaan uudelleen 11m syväyteen. Hanke maksaisi reilusti yli 10 miljoonaa, joka ei ole enää mitenkään perusteltavissa hyöty/käyttölaskelmissa. Sen sijaan sataman pohjoisosaan rakennettava ja vain siltä osin ruopattava yksi uusi 150m pitkä 10m kulkusyvyinen syvälaituri olisi vielä kustannuksiltaan hallittavissa. Mikäli investointi jaettaisiin parille tai kolmelle vuodelle se ei muuttaisi sataman investointibudjettia juurikaan nykyisestä tasosta. Muita esille otettuja asioita olivat mm Kalajoen sataman meriväylän kunnossapitoruoppaus, Kalajoki-Raahe oikoväylän loppuunsaattaminen, sekä Satamatien peruskorjaus kevyen liikenteen väylineen, 8-tien ja Satamatien risteyksen ryhmityskaista. Kaikkien toimenpiteiden taustalla on myös Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen myötä kasvava satamaliikenne Kalajoen satamassa, Perämeren satamien yhteisiä huolenaiheita ovat; 1. JÄÄNMURRON TOIMIVUUDEN TURVAAMINEN - uuden Perämeren olosuhteissa toimivan murtajan rakentaminen 2. MERIVÄYLIEN KUNNOSSAPITO JA SYVENTÄMINEN - varautuminen meriväylien syventämistarpeeseen 3. MAALIIKENNEVÄYLIEN VÄLITYSKYVYN TURVAAMINEN - pääradan raideliikenteen toimintakyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen - Valtatie nro. 8 kehittäminen 4. LAIVALIIKENTEEN KILPAILUKYVYN TAKAAMINEN - rikkidirektiivin aiheuttaman kustannusten nousun vaikutukset SATAMAN EU-HANKKEET KEHITTÄVÄT TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ JA LISÄÄVÄT TYÖLLISYYTTÄ Kalajoen satamassa jatkettiin koko viime vuosi v 2009 aloitettua yhdessä Pohjois-Pohjanmaan Ely- keskuksen kanssa toteutettavaa EAKR-projektia; Kalajoen sataman toimintaympäristön parantaminen No 2. Kyseessä on yhteensä noin euron kokonaisuus, jolla laajennetaan kenttäalueita ja rakennettiin uusi pengertie sataman ja Rautaruukin teollisuusalueen välille sekä rakennetaan tänä vuonna luotsi- ja hinaajalaituri. Tähän hankkeeseen myönnettiin EAKRtukea 35% kokonaiskustannuksista. Kaikki hankkeen osiot ovat hyvin perusteltuja. Suora 200m tieyhteys sataman ja Ruukin välillä on molempien etu, hinaajien, luotsialuksen ja muiden pienalusten sijoittaminen omaan laituriinsa, vapauttaa lisää tilaa lastaaville ja purkaville aluksille, ja kenttäalueiden laajentaminen mahdollistaa liikenteen kasvun. Satamassa vv toteutetun 1-hankkeen kaikki tavoitteet saavutettiin, ja siihen oltiin Ely- keskuksella erittäin tyytyväisiä. Asiakkaille ja yhteistyökumppaneille suunnatun kyselytutkimuksen mukaan työllisyys kasvoi 20 HTV, joka oli tarkalleen hankkeen tavoite. Lisäksi sataman liikenne on kasvanut viimeisen 5 vuoden aikana n 50%, satamajohtaja

9 summaa edellisen hankkeen vaikuttavuutta. Tämä oli myös merkittävä peruste sille että meihin uskottiin Ely- keskuksella, kun perustelimme nyt käynnissä olevaa 2-hanketta. Jätimme joulukuussa sisään hakemuksen 3-hankkeesta, joka sisältää mm satama-altaan meriilmastusjärjestelmän rakentamisen. Tämä tarkoittaa satama-altaan pohjaan rakennettavan reìjitetyn putkiston rakentamista. Tähän putkistoon talviaikana kompressorilla puhallettava ilma nostaa meren pohjassa olevan +4 asteisen veden pintaan, joka puolestaan vähentää jäänmuodostusta. Tämä puolestaan helpottaa ja nopeuttaa alusten liikkumista ja manöveerausta satama-altaassa. Viimeisinä kahtena talvena olemme joutuneet pahimmillaan nosturilla nostamaan satama-altaasta tuhansia kuutiometrejä suuria jäälohkareita, jotta alusten liikennöintiä ja käsittelyä satama-altaassa on saatu helpotettua. Lisäksi 3-hanke sisältää liikenne- ja kenttäalueiden laajentamista edelleen sekä länsilaiturin jatkamisen. SATAMAN TULEVAISUUS Sataman tulevista hankkeista suurimmat liittyvät lisälaituritilan rakentamiseen. Nyt kun uusia varastotiloja on rakennettu tuhansia neliömetrejä, seuraavaksi pullonkaulaksi muodostuu laituritilan riittämättömyys. Nykyaikana aluksilla ei ole aikaa odotella yhtään ylimääräistä vuorokautta lastausta tai purkausta. Yhden vuorokauden odotuskustannukset ovat pienilläkin aluksilla tuhansia euroja. Alkuvuonna toteutettiin pengertien rakentaminen satamasta suoraan Ruukin teollisuusalueelle. Tie parantaa yhteyttä teollisuusalueen ja sataman välillä ja mahdollistaa lisälaituritilan rakentamisen pengertien kupeeseen sekä Laumalahden vesialueen täytön myöhemmin. OY KALAJOEN SATAMA PORT OF KALAJOKI LTD? Satamalaitosten osakeyhtiöittäminen aiheuttaa melkoisia haasteita jo lähitulevaisuudessa Kalajoen satamalle. EU:n kilpailulainsäädäntö tulee edellyttämään lähivuosina satamien saattamista samaan asemaan muun muassa verotuksellisesti. Satamaliitossa pohditaan jo kuumeisesti toimintamalleja eri satamille. Yhtiöittämisprojektin valmistelut tullaan aloittamaan Kalajoen satamassakin heti kun kuntalain muutos tulee voimaa, eli jo tänä vuonna Satamaliiton arvion mukaan yhtiöittämisen takaraja olisi siirtymäkauden jälkeen vuoden 2014 alku. Lähtökohtana on että kuntienkin liiketoiminnan tulisi tapahtua Oy-muodossa. Ratkaiseva kysymys tulee olemaan, tuottaako kunnan liikelaitos palveluita oman kunnan asukkaille vai ulkopuolisille. Kansainvälisessä satamatoiminnassahan näin tietysti on. Kuntien liikelaitokset saavat samoilla markkinoilla toimiviin osakeyhtiöihin verrattuna merkittäviä etuja, muun muassa verotuksessa. Liikelaitokset eivät esimerkiksi maksa kiinteistöveroja, varainsiirtoveroja eikä tuloveroakaan, jos toiminta tapahtuu omistajakunnan alueella.

10 Niiden Oy-muodossa toimivia kilpailijoita sen sijaan verotetaan täysimääräisesti. Liikelaitos ei myöskään voi mennä konkurssiin Oy:n tapaan, vaan tappiokin kuitataan kunnan budjetista. Kuntaliiton mukaan noin 70 prosenttia liikelaitosten ulkoisesta myynnistä tulee energiahuollosta ja satamatoiminnasta. Satamajohtaja Anttion mukaan Kalajoen satamankin hallintomallia tullaan muuttamaan. On ilmeisen vaikeaa muuttaa satamaa kuitenkin osakeyhtiöksi, jossa kaupunki olisi enemmistöomistaja ja mukana olisi muita yhtiökumppaneita, koska ketään ei varmaankaan kiinnosta sataman vähemmistöosakkuus. Sataman toimiminen osakeyhtiönä ei varmaankaan ole helppoa nykyisillä investointimäärillä. Satama on kuitenkin kokonaisuutena, verotulot ja työpaikat huomioon ottaen, kaupungille erittäin kannattava. Lisäksi tulot ovat lähes kaikki vientituloja. Anttion pohtima varteenotettavin vaihtoehto on sellainen, että tuleva Kalajoen Satama Oy toimisi satamapalveluyhtiönä, joka maksaisi käypää vuokraa Kalajoen kaupungille sataman varastoista ja kenttäalueista. Omaisuusmassa säilyisi kaupungilla. Myös Ely-keskuksen alustava kanta on ollut että mikäli kaupunki on saanut EU-tukia sataman kehittämiseen, niin omaisuusjärjestelyjä kaupungilta osakeyhtiölle ei liene syytä tehdä, koska silloin voi tulla riski tukien takaisinperinnästä. Esa Anttio toimi ennen päätoimiseksi satamajohtajaksi siirtymistään oman perheensä omistaman osakeyhtiön toimitusjohtajana, joten Oy-asiat eivät ole hänelle uusia. Positiivisena asiana hän kokee osakeyhtiöittämisen mukanaan tuoman päätöksenteon helpottumisen. Toki toimitusjohtaja on edelleen vastuussa osakeyhtiön hallitukselle ja yhtiökokoukselle vastuurajojensa mukaisesti tekemistään päätöksistä. Mikäli osakeyhtiön talous mahdollistaa uudet perustellut investoinnit, niin päätökset voidaan tehdä asiakkaan, eli nyt siis kahden yhtiön välillä varsin ripeässä järjestyksessä. TALKOOTYÖNÄ RAKENNETTU KALJAASI ANSIO LASKETTIIN VESILLE KALAJOEN SATAMASSA Plassin kyläyhdistyksen talkootyönä rakentama perinnelaiva Ansio laskettiin vesille 5. kesäkuuta Tilaisuus houkutteli Kalajoen satamaan noin 5000 hengen yleisöjoukon ja oli samalla Kalajoen sataman kaikkien aikojen suurin yleisötapahtuma. Kaljaasin rakentaminen kesti noin kolme ja puoli vuotta. Vapaaehtoiset talkoolaiset ovat käyttäneet urakkaan tuntia. Kaljaasi Ansion kastoi Soili Autio. Kaljaasin kokonaispituus on 25 metriä, leveys 5,2 metriä, syväys 1,5 metriä ja paino n. 60 tonnia. Purjeiden pinta-ala on 200 neliömetriä. Laivalla on tilaa 40 hengelle ja sen esikuvana on v valmistunut kaljaasi Ansio. Uusi Kaljaasi Ansio toimii sekä Kalajoen kaupungin että Kalajoen sataman lippulaivana. FEEDBACK JA SEN MERKITYS Asiakkailta saatu myönteinen palaute auttaa löytämään oikeat linjat sataman kehittämisessä. Meripelastaja saattaa arvostaa, myrskyisellä merellä tai tuulisella satamalaiturilla vietetyn pitkän työpäivän jälkeen, sataman tarjoamaa maukasta ja lämmintä soppalautasta yli kaiken. Laivaajat taas kokevat, että suhteiden ja jatkuvan tiedonvälityksen tulee toimia juohevasti sekä tärkeimmän yhteistyökumppanin, satamaoperaattorin että kunnallisen satamalaitoksen

11 suuntaan. Satamissa pitää ymmärtää asiakkaiden tärkeys. Asiakkaiden huomiointi koostuu pienistä asioista. Joskus puhelinsoitto tai tekstiviesti satamalaitoksen operatiiviselta johdolta asiakkaalle oikealla ja strategisella hetkellä riittää kertomaan, että asiakas on huomioitu. Se on tärkeää, jotta yritykset haluavat jatkossakin käyttää kunnallisen satamayhtiön palveluja ja siten kartuttaa sekä kunnan kassavirtaa että edesauttaa kaikkien asukkaiden hyvinvointia. Kalajoen satama on asiakkaiden mielestä malliesimerkki piensataman merkityksestä laajalle alueelle. Erityisesti juuri pieni satama on ketterä tyydyttämään lähiseudun yritysten tarpeet viennissä ja tuonnissa. Asiakkaiden mielestä Kalajoen sataman valtteina ovat myös suotuisa sijainti, esteettömät laajenemismahdollisuudet ja hyvät liikenneyhteydet ympäröivään maakuntaan. Kalajoen satama yrityksineen muodostaa alueen vientiä ja tuontia palvelevan logistisen keskuksen. Kalajoella on onnistuttu luomaan asiakaslähtöinen ja tehokas satamapalvelukonsepti. - On parempi olla suuri asiakas pienessä satamassa kuin pieni asiakas suuressa satamassa - Anttio kiteyttää monien asiakkaiden yhteisen mielipiteen. Satamajohtaja Esa Anttio Kalajoen satamalaitos puh

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 Tervehdys Kalajoen satamasta! Kalajoen satamassa rikottiin liikenne-ennätys kolmatta kertaa peräkkäin Viime vuosi sujui Kalajoen satamassa hyvässä myötätuulessa. Sataman liikenne

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE 2013. Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa

LEHDISTÖTIEDOTE 2013. Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa 1 LEHDISTÖTIEDOTE 2013 Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa Kalajoen sataman liikennemäärä rikkoi viime vuonna kaikki odotukset. Liikennemäärä nousi lähes puoleen miljoonaan tonniin,

Lisätiedot

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013

RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA TOIMINTAKERTOMUS 2013 PORT OF RAAHE ANNUAL REPORT 2013 RAAHEN SATAMA 2 TOIMINTAKERTOMUS 2013 1. Yleistietoja Suomen satamista ja niiden liikenteestä Suomen satamien ulkomaanliikenne v. 2013

Lisätiedot

Satamien rooli logistiikkaketjussa, sekä elinkeinoelämän ja liikennepolitiikan määrittelyn välinen yhteys

Satamien rooli logistiikkaketjussa, sekä elinkeinoelämän ja liikennepolitiikan määrittelyn välinen yhteys Satamien rooli logistiikkaketjussa, sekä elinkeinoelämän ja liikennepolitiikan määrittelyn välinen yhteys Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja satamien

Lisätiedot

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2

MYYNTIESITE. KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 MYYNTIESITE KALAJOEN R10 DRIVE-IN LIIKETILAT 50 m2 1500 m2 VARAA UUDET TOIMITILAT KALAJOEN NÄKYVIMMÄLTÄ LIIKEPAIKALTA ONKO TÄSSÄ PAIKKA YRITYKSESI UUSILLE TOIMITILOILLE? Kalajoen keskusta Pyhäjoki Raahe

Lisätiedot

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja

Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille. ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Johtava merilogistiikan tuottaja irtolasteille ESL Shipping Matti-Mikael Koskinen Toimitusjohtaja Kestävästi parempaa kannattavuutta Liikevaihto 2014 85 M Liikevoitto 2014 16,0 M Henkilöstö 226 2 Asiakaskuntamme

Lisätiedot

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa

Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Suomen väyläverkko ja satamien rooli logistiikkaketjussa Esityksen rakenne: Väyläverkon yleistavoitteet ja makrotalouden näkökulma Satamaverkko ja niiden toimintaympäristö Lapin satamat 1 Liikenneviraston

Lisätiedot

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013

Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri. Kalajoki 15.11.2013 Ajankohtaista meriväylillä ja talvimerenkulussa Simo Kerkelä/ Keijo Jukuri Kalajoki 15.11.2013 Toteutuksessa olevat väylien kehittämishankkeet Perämerellä Pietarsaaren 11 metrin väylähanke Pietarsaaren

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 Elinkeino- ja 98 10.10.2014 Elinkeino- ja 109 17.10.2014 Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112 11.11.2014 Kalajoen sataman yhtiöittäminen 395/00.01.00/2011

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä

OULUN SEUDUN LIIKENNE. 11.2.2015 Pasi Heikkilä 11.2.2015 Pasi Heikkilä SISÄLTÖ Seudulliset kärkihankkeet Vt4, Vt8, satama ja ratapihat Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Oulun seudun liikenteen johtoryhmä POHJOIS-POHJANMAAN LIIKENTEEN KÄRKIHANKKEET

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa

Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa Liikenne ja infrastruktuuri Pohjois - Suomessa 27.2.2014 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Martti Norrkniivilä Sisältö Pohjolan ja Suomen liikennekäytävät Kaivostoiminnan liikenteelliset

Lisätiedot

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio!

Finnsteve Vuosaaren satamassa. Vuosaaren satama. Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! Finnsteve Vuosaaren satamassa Vuosaaren satama Alussa oli vain ranta, hiekkaa ja huimaava visio! 1 Suomen ulkomaankaupan keskus Säännöllisen linjaliikenteen suuryksikköjen satamapalveluihin erikoistunut

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI

VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI VIENTI- /TUONTILOGISTIIKAN HAASTEET -SEMINAARI Tampere 13.10.2011 Markku Mylly Toimitusjohtaja Suomen Satamaliitto ry. Esityksen sisältö. Suomen Satamaliitto ry. Satamaverkko Suomessa Merikuljetukset Suomen

Lisätiedot

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet

Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Hanhikivi 1 Rakentamisen vaiheet Teemailta Pyhäjoen toimistolla 5.9.2012 Timo Kallio Rakentamisjohtaja Hanke etenee vaiheittain Ydinvoimalan rakentamisen osa-alueet Laitospaikalla tapahtuu Ensimmäiset

Lisätiedot

LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA 8 14.02.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 47 22.05.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 56 28.08.2012 YHDISTYMISHALLITUS 36 03.10.

LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA 8 14.02.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 47 22.05.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 56 28.08.2012 YHDISTYMISHALLITUS 36 03.10. LIIKELAITOSTEN JOHTOKUNTA 8 14.02.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 47 22.05.2012 HALLINTOLAUTAKUNTA 56 28.08.2012 YHDISTYMISHALLITUS 36 03.10.2012 Lisähenkilökunnan palkkaaminen satamatoimistoon 1094/01/0101/010100/2011

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2015 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen TILINPÄÄTÖS 2015 Koko kaupunki TP 2014 TP 2015 Muutos % Toimintatuotot 68 664 727 62 560 049-6 104 678-8,9 Toimintakulut -399 456 971-406 350 041-6 893 069

Lisätiedot

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen

Oulun Satama Valtuustokoulutus Kari Himanen Oulun Satama 2013 Valtuustokoulutus Kari Himanen www.ouluport.com Visio Oulun Satama on pohjoisen Euroopan johtava satama www.ouluport.com Palvelut Hallinto Talous Henkilöstö Aluspalvelut 24/7 Nosturipalvelut

Lisätiedot

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 119/2017 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Lisätiedot

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto

Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Näin rakennettiin Torkkolan tuulivoimapuisto Merikaarrontie N Torkkola Vähäkyrö 7 Torkkolan tuulivoimapuisto sijaitsee Vaasassa, Merikaarrontien varrella, Kyrönjoen eteläpuolella. Pinta-ala: noin 1 000

Lisätiedot

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja

Elinkeino- ja. 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja. 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja Elinkeino- ja 29 11.03.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja 98 10.10.2014 maankäyttötoimikunta Elinkeino- ja 109 17.10.2014 maankäyttötoimikunta Kaupunginhallitus 287 03.11.2014 Kaupunginvaltuusto 112

Lisätiedot

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015

Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Valmistautuminen ulkomaisen työvoiman tuloon viestintävälineet kuntoon Salla Korhonen 10.9.2015 Mitä aluevaikutuksia ydinvoimalan rakentamis hankkeelta odotetaan Pyhäjoelle ja ympäröiviin seutukuntiin?

Lisätiedot

Meriväylät Torniosta Kristiinankaupunkiin. Hirvelä/Jukuri2013

Meriväylät Torniosta Kristiinankaupunkiin. Hirvelä/Jukuri2013 Meriväylät Torniosta Kristiinankaupunkiin Hirvelä/Jukuri2013 Meriväylien kehittämishankkeita länsirannikolla Tornio 8 m väylä syvennetty 9 metriin (hanke valmistunut 2008) Kemi Ajos 10 m väylän syventäminen

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014)

Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Innofactor Investor Newsletter 11.11.2014 Innofactor Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 (pörssitiedote 21.10.2014) Toimitusjohtaja Sami Ension katsaus Vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä Innofactor

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Kaupunginhallitus Kj/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2017 1 (5) 79 Esitys valtioneuvostolle kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi päätti osaltaan tehdä valtioneuvostolle liitteenä

Lisätiedot

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit

Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Vt 8 ja Pyhäjoen ydinvoimalan edellyttämät tieinvestoinnit Risto Leppänen 30.10.2013 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Valtakunnalliset kärkihankkeet Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa

Lisätiedot

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND

Työttömyysaste, työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat - Arbetslöshetstalet, arbetslösa arbetssökande och lediga arbetsplatser UUSIMAA - NYLAND 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 Työttömyysaste, työnhakijat ja työpaikat - Arbetslöshetstalet, och Tiedot taulukkomuodossa ovat seuraavilla sivuilla. - Sifferuppgifterna finns på följande sidor.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Osavuosikatsaus II/2006

Osavuosikatsaus II/2006 Osavuosikatsaus II/2006 25.7.2006 Juha Rantanen, toimitusjohtaja www.outokumpu.com Toinen neljännes lyhyesti Ruostumattoman teräksen markkinat Toimenpiteet kannattavuuden parantamiseksi Toisen neljänneksen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys

Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys Matkailun ja matkailuinvestointien alueellinen merkitys LAPIN MATKAILUPARLAMENTTI 6.10.2016 10.10.2016 Page 1 Sisällys Taustaa Matkailun merkitys Matkailuinvestoinnin vaikutusmekanismit Case-esimerkit

Lisätiedot

KEMIN AJOKSEN SATAMAN ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA YVA-OHJELMAA VARTEN

KEMIN AJOKSEN SATAMAN ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA YVA-OHJELMAA VARTEN KEMIN AJOKSEN SATAMAN ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA YVA-OHJELMAA VARTEN 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Malmiterminaalialue... 3 3. Bulk-terminaalialue... 3 4. Sataman yleissuunnitelma... 4 4.1 Maankäyttö

Lisätiedot

VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN

VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN VUOSAAREN MERIVÄYLÄN JA VUOSAAREN SATAMAN VESILIIKENNEALUEEN SYVENTÄMINEN Hankkeen esittelytilaisuus 7.12.2015 7.12.2015 Page 1 VUOSAAREN VÄYLÄN JA SATAMAN SYVENTÄMINEN Väylän ja sataman nykytilanne &

Lisätiedot

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä

RAOS Project Oy. Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja. Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä Esityksen otsikko yhdellä tai kahdella rivillä t RAOS Project Oy Suurhankevalmennus 17.3.2016 Outi Pelkonen Turvallisen ja ilmastoystävällisen ydinvoimalaitoksen toimittaja Kokenut ja asiantunteva RAOS

Lisätiedot

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16

Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 Midway Alignment of the Bothnian Corridor 2014-09-16 EU-hanke joka luotiin laajentamaan yhteyksiä vahvojen, nopeasti kasvavien, kansainvälisesti merkittävien seutujen välillä seutujen, jotka varmistavat

Lisätiedot

Sataman tarpeet ja näkökulma

Sataman tarpeet ja näkökulma Sataman tarpeet ja näkökulma Sähköistymisen hyödyt satamille ja varustamoille Matti Esko, Toimitusjohtaja, Kvarken Ports Ltd Perusteet Kvarken Ports on osakeyhtiö, joka yhdistää Vaasan ja Uumajan satamat

Lisätiedot

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON

AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa heti AUTOSALPA RAKENTAA LAHTEEN UUDEN TOIMITALON Autosalpa Oy ja Renor Oy ovat sopineet torstaina, 19.6.2008, tonttikaupasta Lahden Asemantaustan kaupunginosassa olevasta

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014

Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 NÄKYMIÄ JOULUKUU 2014 POHJANMAAN ELY-KESKUS Joulukuun työllisyyskatsaus 2014 Julkaisuvapaa 20.1.2015 klo 9.00 Työttömyys korkeimmalla tasolla yli vuosikymmeneen. Pohjanmaan maakunta ainut alle kymmenen

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA

OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA OYL 17:11 :N MUKAINEN HALLITUKSEN SELOSTUS YHTIÖKOKOUKSELLE YHTIÖN ASEMAAN OLENNAISESTI VAIKUTTAVISTA TAPAHTUMISTA YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 - YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 22.11.2011 1 :N HALLITUKSEN

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Mahdollisuus epäonnistua -

Mahdollisuus epäonnistua - Mahdollisuus epäonnistua - Muuramen Hyvinvointi Oy:n perustaminen ja kuoppaaminen Sami Niemi Uskalla kokeilla - verkostofoorumi 16.11.2016 1 Tehtäväksi anto sotekokonaisuuden uudistamiselle Muuramen kunta

Lisätiedot

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003

KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Tiedustelut Timo Partio, puh. 020 434 1382 s-posti timo.partio@kela.fi KOULUMATKATUKI TAMMIKUUSSA 2003 Kaikki Tuki maksun vastaanottajan mukaan, 1 000 euroa 2003 Tammikuu 23 555 2 008 1 156 35 374 23 419

Lisätiedot

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke

Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke 1 (2) 23.8.2011 Soinlahden teollisuusalueen kehittäminen - Synergiapuisto -hanke Hanke tiivistetysti Hanke sisältää Soinlahden teollisuusalueen suunnittelun ja liikennejärjestelyjen toteutuksen sekä puu-

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

The forest means the future for us

The forest means the future for us The forest means the future for us JUNNIKKALA OY 20.11.2013 www.junnikkala.com 2 JUNNIKKALA OY KALAJOELLA JA OULAISISSA TOIMIVA, VUONNA 1960 PERUSTETTU MEKAANISEN PUUNJALOSTUKSEN 100% PERHEYRITYS KASVANUT

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI LAPALUODON SATAMANOSA

RAAHEN KAUPUNKI LAPALUODON SATAMANOSA RAAHEN KAUPUNKI LAPALUODON SATAMANOSA ALUETARVESELVITYS 2008 FCG Planeko Oy RAAHEN KAUPUNKI 2 (14) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 NYKYTILANNE...4 2.1 Satamatoiminnan yleinen kehitys...4 2.2...5 2.3

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 Kauden 2012 toimintasuunnitelma pohjautuu hallituksen laatimaan Talma 2020 strategiaan. yhtiökokoukselle 1.3.2011. Strategia esiteltiin Talous Hoitovastikkeeksi hallitus ehdottaa

Lisätiedot

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA

SUOMEKSI TILASTOTIETOJA SUOMEKSI TILASTOTIETOJA Virolle 14,1 miljardin kruunun matkailutulot! Matkailu on merkittävä tulonlähde Virolle. Vuonna 2004 Viroon tuli matkailukruunuja 14,1 miljardin kruunun edestä, 15 prosenttia enemmän

Lisätiedot

Petri J. Kokko / N-Clean

Petri J. Kokko / N-Clean 9.12.2011 Petri J. Kokko / N-Clean 1 Yhteistyöesitys Pieksämäen kaupunginhallitukselle 23.11.2011 N-Clean Oy Rauno Nurmi hallituksen puheenjohtaja 1. Keitä me olemme? N-Clean Oy on vuonna 2004 perustettu

Lisätiedot

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ

RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ RAUMAN SATAMALIIKELAITOKSEN TOIMINTASÄÄNTÖ Rauman satamaliikelaitoksen johtokunta hyväksynyt 21.5.2014 41 Voimaantulopäivä 22.5.2014 1 SATAMALIIKELAITOKSEN ORGANISAATIO JA JAKAUTUMINEN TULOSALUEISIIN Satamaliikelaitoksen

Lisätiedot

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen

EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita. Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen EPV Energia Oy, osakkuusyhtiöiden merituulivoimahankkeita Uutta liiketoimintaa merituulivoimasta Helsinki 24.9.2013 Sami Kuitunen CO 2 -ominaispäästö (g/sähkö kwh) Kohti vähäpäästöistä energiantuotantoa

Lisätiedot

Vesiväylähankkeet. Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm

Vesiväylähankkeet. Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm Vesiväylähankkeet Hankesuunnittelupäivä 6.5.2015 Olli Holm Vesiväylähankkeet Hankkeiden keskeiset tavoitteet Kuljetustalouden parantaminen (suuruuden ekonomia kuljetuksissa) Uudet tavaralajit (esim. LNG)

Lisätiedot

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta

Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Northland Resourcesin pohjoisen kaivoshankkeiden tilanne kumppaneiden ja alihankkijoiden näkökulmasta Jukka Jokela Toimitusjohtaja Northland Mines Oy Oulu 25.2.2013 Northland Resources S.A. Emoyhtiö -

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon 2 Kasikäytävä on Suomen kansatalouden tukipilari. Se yhdistää kaikki liikenne- ja kuljetuspalvelut sekä kuljetusmuodot. Toimintaympäristö on vahva

Lisätiedot

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan

Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan Paketti-, kuorma- ja linjaautokannan vuositilastoja 216 31.1.217 196 197 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 198 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet

Muutoksenhaku Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano Otteet Otteen liitteet Helsingin kaupunki Pöytäkirja 15/2016 1 (5) 151 Tripla-rakennushankkeen HKL:n kustannusosuuksien hyväksyminen HEL 2016-008432 T 02 08 03 01 Päätös Käsittely päättää hyväksyä Keski-Pasilan keskuksen toteutussopimuksen

Lisätiedot

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20

YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 KUNTAJAKOSELVITYKSEN YLEISÖTILAISUUS KLO 18-20 Seuraavat yleisötilaisuudet 14.11. klo 18.00 ja 18.12. klo 18.00 Seuraa ja anna palautetta www.jyvaskylanseutu.fi/kuntajako Materiaalia lisätään koko ajan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Ajankohtaista Rautaruukista

Ajankohtaista Rautaruukista Ajankohtaista Rautaruukista Sakari Tamminen, toimitusjohtaja Sijoitus-Invest 2005 Wanha Satama, Helsinki 16.11.2005 www.ruukki.com Sakari Tamminen Ruukki lyhyesti Strategia etenee Avainlukuja Lähiajan

Lisätiedot

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen

Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut. Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi. KHT Antti Ollikainen Kasvuun ohjaavat neuvontapalvelut Deloitten menetelmä kasvun tukemiseksi KHT Antti Ollikainen 23.9.2010 Johdanto: miksi yrityksen pitäisi kasvaa? Suuremmalla yrityksellä on helpompaa esimerkiksi näistä

Lisätiedot

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa

Talouden tilanne kesäkuu Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Talouden tilanne kesäkuu 2013 Kunnanjohtajan kokoama tiivistelmä tilanteesta ennen raamin antoa Lähtökohta verot+valt.osuudet vs nettomenot 36000 34000 32000 30000 28000 26000 24000 22000 20000 34457 33085

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

PIETARSAAREN SATAMAN TOIMINTAKERTOMUS 2007

PIETARSAAREN SATAMAN TOIMINTAKERTOMUS 2007 TOIMINTAKERTOMUS 2007 PIETARSAAREN SATAMAN TOIMINTAKERTOMUS 2007 Satamalla vilkas vuosi - Investointeja ja optimismia 4-5 - satamajohtaja Kristian Hällis Pietarsaaren satamassa ennätyksiä ja investointeja

Lisätiedot

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa.

6.5.2013. Liiketulokseen sisältyy omaisuuden myyntivoittoja 7,0 (6,8) miljoonaa euroa. 6.5.2013 VR-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 VR-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä 310,4 (331,7) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi 4,6 prosenttia. Raportoitu

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella

Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa. Hinnat määräytyvät jatkuvasti markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella Puunjalostus ja Aluetalous Tommi Ruha Kuhmo Oy Sahatavaran Maailmanmarkkinat Markkinoilla on todella paljon tuottajia 10 suurinta toimijaa tuottaa selvästi alle 20 % tuotannosta Hinnat määräytyvät jatkuvasti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2013 KOKOUSKUTSU 1/2014 Kokousaika klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, KESLABin neuvottelutila Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 1 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 2 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 3 4 LIIKELAITOS

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus

KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus KUOPION SAARISTOKATU onnistunut kokonaisuus Katupäällikkö, DI, Ismo Heikkinen, Kuopion kaupunki Projektipäällikkö, DI, Ari Kalliokoski, Destia Oy Kuntatekniikan päivät 2009 KUOPION SAARISTOKAUPUNGIN SIJAINTI

Lisätiedot

Mediatiedote 22.2.2012

Mediatiedote 22.2.2012 Mediatiedote 22.2.2012 Julkaisuvapaa heti NSG GROUP: PILKINGTON LAHDEN LASITEHTAAN SULKEMINEN Olemme tänään ilmoittaneet Pilkington Lahden Lasitehdas Oy:n työntekijöille NSG Groupin päätöksestä sulkea

Lisätiedot

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon

Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävä kansantalouden tukipilari Turusta Tornioon Kasikäytävän kehityksen perustana Elinvoimaiset kaupunkikeskukset Vientikuljetukset nopeasti asiakkaalle Energia- ja teollisuusrannikko Varsinais-Suomi

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016

VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 VÄESTÖKATSAUS lokakuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 949 Muutos 10 kk -761 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku lokakuun lopussa oli 173 949. Kymmenen kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006

OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA Julkisoikeuden laitos FINANSSIOIKEUS Aineopinnot OTK, ON täydennystentti 11.12.2006 Vastaukset kysymyksiin 1, 2, 3a ja 3b eri arkeille. Kysymykseen 4 vastataan erilliselle

Lisätiedot

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN

HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN HANKESUUNNITELMA 2.4.2009 PESÄMÄEN MONITOIMIALUEEN JATKOKEHITTÄMINEN Aluearkkitehti Ilmari Mattila puh. 044-5772726 TAUSTAA Honkajoen Pesämäen monitoimialueelle on toteutettu isot kehittämistoimet vuosien

Lisätiedot

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa. Yritystieto-seminaari Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Missä mennään? - Suhdanteet koko maassa ja maakunnissa Yritystieto-seminaari 18.02.2010 Tilastopäällikkö Bruttokansantuote, neljännesvuosittain Viitevuoden 2000 hintoihin 46000 44000 42000 40000 38000

Lisätiedot

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008

Edustajiston kokous Lahdessa MR Kuva Jorma Tenovuo. Uusi ohjelmistokehittäjä aloittaa marraskuu 2008 Tietoa Tiirasta Tiira Edustajiston kokous Lahdessa 21.3.2010 MR Kuva Jorma Tenovuo 1/X Tiiran lyhyt historia Edustajiston kokouksessa päätetään Tiiran toteuttamisesta marraskuu 2004 Ohjelmistokehitys alkaa

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 Lapin liitto 19.8.2010 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2010 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 0 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 31.12

Lisätiedot

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014

Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 Lapin liitto 27.1.2015 Ennakkoväkiluku Lapin kunnissa ja seutukunnissa kuukausittain vuonna 2014 LÄHDE: Tilastokeskus V u o s i 2 0 1 4 k u u k a u s i t t a i s e t e n n a k k o t i e d o t Muutos 2013

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä

MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi. Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MEGAHUB LOGISTICS CENTER Tilaa yrityksellesi Hämeenlinna Lahti Turku Tampere Riihimäki Jyväskylä MegaHub Hämeenlinna Liikenneyhteydet E12 (Valtatie 3) Vuosaari 110 km Helsinki 95 km Valtatie 10 Turku 145

Lisätiedot

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ:

TOT. % TOT M TOIMINTATUOTOT 68,4 16,7 24,5 % 18,6 TOIMINTAKULUT 64,7 16,4 25,3 % 17,4 - SIITÄ: Yhtymähallitus 28.4.217 LIITE 2 Kuntayhtymän taloudellinen välikatsaus 31.3.217 Savon koulutuskuntayhtymän kirjanpidon 31.3.217 tilanteen mukaisen tuloslaskelman tiivistelmä sekä nettoinvestoinnit ovat

Lisätiedot

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen

HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen HKL:n johtamisjärjestelmän uudistaminen Suunnittelu & Valmistelu Toimeenpano Vakiinnuttaminen HKL johtoryhmä työpaja 13.5.2015 1 Uuden johtamisjärjestelmän suunnittelu ja valmistelu 1. Projektin tavoitteet,

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto ,

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto , Liite A OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 4.9.2014, 3.2.2017 VIKBY, ASEMAKAAVAN MUUTOS VIKBYN YRITYSALUEEN KORTTELEISSA 4, 7 JA 12 OAS, Asemakaavan muutos Vikbyn yritysalueen

Lisätiedot

Toimintaympäristö: Yritykset

Toimintaympäristö: Yritykset Toimintaympäristö: Yritykset Tampere 5.2.29 Janne Vainikainen Toimipaikat 12 1 8 6 4 2 lkm 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 % 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, -2, 8 812 8 67 8 743 126 134 145 9 32 144 164 151 liikevaihto/hlö,

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot