LEHDISTÖTIEDOTE Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LEHDISTÖTIEDOTE 2013. Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa"

Transkriptio

1 1 LEHDISTÖTIEDOTE 2013 Kaikkien aikojen ennätysvuosi jälleen Kalajoen satamassa Kalajoen sataman liikennemäärä rikkoi viime vuonna kaikki odotukset. Liikennemäärä nousi lähes puoleen miljoonaan tonniin, mikä on sataman koko historian ennätysmäärä. Kalajoen satama juhli vuonna vuotista toimintaansa. Satamajohtaja Esa Anttion mukaan parempaa ja miellyttävämpää syntymäpäivälahjaa ei satamassa olisi voitu toivoa. Aikaisempi ennätysvuosi oli vuonna 2012, jolloin liikennemäärä oli noin tonnia. Sahatavaran vientimäärä oli yli kuutiometriä, mikä oli 2000-luvun suurin. Tarkka Kalajoen satamassa käsitelty liikennemäärä vuonna 2013 oli yhteensä tonnia.

2 2 Sataman tulevaisuus Sataman osakeyhtiöittäminen ja lisälaituritilan rakentamissuunnitelmat. Kalajoen satamassa on laskettu että puolen miljoonan tonnin liikennemäärän rikkomisen jälkeen on aloitettava valmistelut lisälaituritilan rakentamista varten. Varastotiloja on rakennettu tuhansia neliömetrejä viime vuosien aikana, ja laituritilan puute tulee olemaan seuraava pullonkaula satamassa. Kalajoen sataman osakeyhtiöittäminen on myös ohjelmassa vuonna Osakeyhtiöittämisprojektiin liittyy monia selvitettäviä asioita. Näitä ovat mm sataman arvon määritys, omistuksellisten vaihtoehtojen selvitys, veroselvitykset, henkilöstö- ja eläkeasioiden selvitys, investointiohjelman selvitys ja sen vaikutus yhtiön talouteen, talousennusteiden laadinta sekä arvio yhtiöittämisen vaikutuksesta kaupungin talouteen. Kalajoen Satama Oy aloittaa toimintansa Satamassa on myös käynnissä EU-projekti vv , joka sisältää Kalajoen satamaalueen yritysten toimintaympäristön kehittämisen. Yhtenä projektin osa-alueena on sataman ympäristöjärjestelmän sertifiointi, joka toteutettiin alkuvuonna Satamassa jo oleva ISO-9001 laatujärjestelmä integroitiin uuteen ISO ympäristöjärjestelmään, jotka yhdistettiin sataman uudeksi toimintajärjestelmäksi. Lisäksi hankkeessa kehitetään Kalajoen sataman yrityksille tarjottavaa palvelua ja selvitetään sataman yhtiöittämisen mahdollisuudet. Muita hankkeeseen sisältyviä aihepiirejä ovat mm seutukunnan tuulivoimahankkeiden, sekä Pyhäjoen ydinvoimalahankkeen tuomien kuljetus- ja varastointitarpeiden selvitys yhdessä Fennovoiman ja muiden sidosryhmien sekä laitetoimittajien kanssa. Hankkeen yhteydessä selvitetään myös Kalajoen sataman konttiliikenteen logistiikan ja varastoalueiden kehittäminen sekä muut sataman kehittämistarpeet. Kalajoen sataman liikenne rekkakuormina Kalajoen sataman vuosittainen liikenne vastaa noin rekkakuormaa. Kilometrimäärinä rekkajono vastaisi noin 3400 km saattuetta. Euroopan liikenteessä Tallinna-Barcelona välimatka on noin 3353 km ja Hanko-Petsamo noin 1433km. sekä Helsinki- Ateena 3400 km. Eli rekkasaattueen pituus olisi luokkaa Hangosta Petsamoon ja takaisin. Kalajoen sataman kasvun takana hyvät operaattorit, virkamiehet ja luottamushenkilöt Kalajoen sataman liikenne on ollut myötätuulessa viime vuosien ajan. Vielä seitsemisen vuotta sitten vuosittainen liikennemäärä oli tonnin tienoilla, joten niistä ajoista Kalajoen sataman liikenne on lähes tuplaantunut. Vuosittainen liikenteen kasvu on ollut keskimäärin 10% luokkaa. Erityiset kiitokset liikenne-ennätyksestä satamajohtaja Esa Anttio haluaa antaa satamaoperaattoreille Rahjan Huolinta Oy:lle ja Blomberg Stevedoring Oy Ab:lle. Molemmat operaattorit ovat ansiokkaasti ja ammattitaitoisesti kehittäneet satamaa ja tarjonneet sataman asiakkaille erinomaista ja joustavaa asiakaspalvelua. Satamalaitoksen roolina on ollut huolehtia lähinnä laitureista, riittävistä varastokenttäalueista, varastotiloista, sataman muusta infrastruktuurista sekä vartiointi- ja aluspalveluista.

3 Kalajoen kaupungin johto- ja luottamushenkilöt ovat myös seisseet yksimielisesti sataman takana ja tukeneet sitä omilla päätöksillään. Erityisen tyytyväinen satamajohtaja on vuoden 2013 alussa tehdystä päätöksestä rekrytoida satamaan päätoiminen satamakapteeni jakamaan jatkuvasti kasvavaa työtaakkaa. Kalajoen sataman satamakapteeniksi rekrytoitiin merikapteeni Tytti Toikkanen Kalajoelta. Merkittävä puutavaran vientisatama Kalajoki on jo pitkään ollut Perämeren suurin ja koko maassa yksi suurimmista sahatavaran vientisatamista. Muita vientituotteita ovat muun muassa hake, kuitupuu, kasvuturve, teräsrakenteet ja vilja. Lisäksi syksyllä 2012 alkoivat tuulivoimahankkeiden kuljetukset, joita varten Kalajoen satamaan on hankittu tarpeen mukaan siirrettävää raskasnostokalustoa. Niitä käytetään myös sekä teräsrakenteiden että projektilastien lastauksiin ja purkauksiin. Tuulivoimaloiden lastausta Kalajoella 3 Tuontiliikenne: Tuontiliikenteessä tärkeimpiä artikkeleita ovat rehuraaka-aineet, magnesiumsulfaatti, mineraalit ja rakennuslevyt. Viime aikojen uusia tuontiartikkeleita ovat myös lannoitteet ja maatalouskalkki. Hyvät kehitysnäkymät Satamaan on rakennettu tuhansia neliöitä uusia kenttä- ja liikennealueita sekä satoja neliömetrejä toimisto- ja taukotupatilaa, jonne ovat sijoittuneet mm. satamakirkko ja

4 4 lukuisia sataman toimijoita. Kalajoen seurakunta vastaa satamakirkon toiminnasta, ja sen asiakkaina on ollut ensimmäisen toimintavuoden aikana tuhatkunta tyytyväistä merenkulkijaa. Lisäksi satamassa on aloitettu viljakuormien vastaanottoanalyysi-toiminta. Myös varastohallien määrä on kasvanut merkittävästi viime vuosina ja on nyt yhteensä noin m2. Satamajohtaja Esa Anttio pitää Kalajoen sataman logistista sijaintia ja kasvumahdollisuuksia hyvinä. Kalajoen kaupunki on hankkinut satamalle runsaan 20 hehtaarin laajennusalueen, joten satama-alueen pinta-ala on laajentunut 32 hehtaarista 54 hehtaariin. Tämän ansiosta liikennemääriä ja sataman varastotiloja voidaan nopeasti lisätä. Yhtenä haaveena on tulevaisuudessa myös 10 metrin väylän ja sen syvyisten laituritilojen rakentaminen sataman yhteyteen. Kalajoen kaupunki ja satama tekivät loppukesällä 2013 Liikennevirastolle esityksen sataman meriväylän ruoppaamiseksi tämänhetkisestä 8,5m kulkusyväydestä 10 metrin kulkusyväyteen. Tämä mahdollistaisi lähes 50 % suurempien alusten käynnit satamassa. Liikennevirasto on jo aloittanut kartoittamaan ruopattavia massamääriä ja tekemään väylähankkeen hyöty/kululaskelmia. Yksinomaan jo vireillä oleva Pyhäjoen ydinvoimalahanke merkitsee toteutuessaan huomattavaa kasvua sataman liikenteeseen, arvioi Anttio. Sekä voimalahankkeen logistiikkayritysten että voimalatoimittajien kanssa on jo käyty runsaasti neuvotteluja. Kalajoen satama on lisäksi avannut oman nettisivuston jonne on ryhdytty keräämään hankkeesta kiinnostuneiden yritysten websivustoja. Satama luo hyvinvointia koko seutukunnalle Muutama vuosi sitten tehty tutkimus Kalajoen sataman heijastusvaikutuksista seutukunnan talouteen ja työllisyyteen osoitti, että sataman toiminta merkitsee suoraan lähes 100 henkilötyövuotta ja välillisesti vähintään 200 henkilötyövuotta. Satamalla on lisäksi

5 miljoonien eurojen vaikutukset koko seutukunnalle. Pelkästään kuljetusliikenteen liikevaihtoon satama tuo vuosittain runsaat viisi miljoonaa euroa. Satama onkin koko jokilaaksojen elinkeinoelämän veturi, joka mahdollistaa teollisuuden elinkyvyn säilymisen, uuden yritystoiminnan kehittymisen ja kuntien verotulojen kasvun. Anttion mukaan yksinomaan satamassa toimivien yritysten työntekijöiden ansiotulojen kunnallisverot tuovat Kalajoen kaupungille karkean arvion mukaan lähes euroa vuodessa. Talviliikenteen toiminta varmistettu Ankarat jäätalvet aiheuttavat viivästyksiä alusliikenteelle ja vaikeuttavat myös alusten käsittelyä satama-altaassa. Kalajoen satama on omasta puolestaan varautunut koviin jäätalviin satamajäänmurtajan vuokraamisella. Lisäksi syksyllä 2012 satama-altaan pohjaan asennettiin meri-ilmastusjärjestelmä, jossa sataman pohjalla olevan putkiston läpi puhalletaan kompressorilla paineilmaa. Ylös nouseva ilma nostaa merenpohjassa olevan n. +4 asteisen veden pintaan ja vähentää siten jäänmuodostusta. Lisäksi erittäin ankarina jäätalvina satama-altaasta on nostettu nosturilla tuhansia kuutioita suuria jäälohkareita ja kuljetettu ne satama-alueen ulkopuolisille kentille. Tämä on helpottanut ja nopeuttanut myös alusten liikennöintiä ja käsittelyä satama-altaassa. 5 Kalajoen satama juhli 50 toimintavuottaan vuonna 2013 ja järjesti juhlaseminaarin. Kalajoen satama juhli vuonna vuotista toimintaansa. Ensimmäinen alus M/S Milos saapui satamaan Juhlaseminaarin juhlapuhujina olivat seuraavat juhlapuhujat: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Raili Myllylä, Liikenneministeri Merja Kyllönen, Suomen Satamaliiton apulaisjohtaja Kirsti Tarnanen-Sariola, Rahjan Huolinta Oy:n toimitusjohtaja Leena Rahja, Junnikkala Oy:n toimitusjohtaja Kalle Junnikkala, Liikenneviraston Meriväyläyksikön päällikkö Simo Kerkelä, Arctia Shipping Oy:n toimitusjohtaja Tero Vauraste, Liikenteen Turvallisuusvirasto TraFin osastopäällikkö Kari Lehtonen, Merenkulun koulutus- ja tutkimuskeskuksen yksikön päällikkö Eija Velin, Metsäteollisuus Ry:n toimialapäällikkö Aila Janatuinen, Satamaoperaattorit Ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru, Finnpilot Pilotage Oy:n luotsinvanhin Ilkka Sipilä, Backman-

6 Trummer Groupin toimitusjohtaja Hannu Uusi-Pohjola sekä Meriaura Projects Oy:n Myyntipäällikkö Petri Heikinheimo. Yhteensä 50v juhlaseminaarivieraita oli noin sata henkilöä. Juhlaseminaarissa esitettiin sataman kuvahistoriikki, jossa esitettiin mm alla mainittuja merkittäviä vaiheita sataman kehittämisessä: 1. Sataman ensimmäisen, 150m pitkän laiturin, sekä nykyisen Rautaruukin 60m laiturin valmistuminen vuonna Rahja & Co, nyk. Rahjan Huolinta Oy aloitti sahatavaralastaukset uudessa satamassa. 2. Sataman toisen, 115 m pitkän laiturin rakentaminen, sekä satama-altaan syventäminen v Sataman kulkuväylän haraaminen 8,5 m kulkusyvyyteen, ja sataman ympärivuotisen liikenteen aloittaminen v Sataman kolmannen 150 m pitkän laiturin rakentaminen Blomberg Stevedoring Oy Ab:n aloittaminen toisena sataman operaattorina v Ensimmäinen alus, M/S Milos saapuu Kalajoen satamaan Esa Anttio Satamajohtaja Kalajoen Satama

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015

LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 LEHDISTÖTIEDOTE 7.1.2015 Tervehdys Kalajoen satamasta! Kalajoen satamassa rikottiin liikenne-ennätys kolmatta kertaa peräkkäin Viime vuosi sujui Kalajoen satamassa hyvässä myötätuulessa. Sataman liikenne

Lisätiedot

Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän.

Kalajoen satama saavutti historiansa toiseksi suurimman liikennemäärän. Mikäli Egyptin kriisiä ei olisi ollut, Kalajoen satama olisi epäilemättä kirjannut kirkkaasti kaikkien aikojen liikenne-ennätyksen. Siitä jäätiin tänä vuonna vain yhden laivanmitan päähän, Lehdistötiedote

Lisätiedot

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI

KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI LEHDISTÖTIEDOTE PRESS RELEASE 2/2013 KALAJOEN SATAMALLE MYÖNNETTIIN SEKÄ LAATU- ETTÄ YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTI Kalajoen satamalle on myönnetty Lloyds Register Quality Assurance sertifiointilaitokselta kansainvälisesti

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 5 / 2012 3.5.2012 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 5/2012 Tikusta asiaa Ruotsin tammikuun vienti kasvoi Ruotsin sahatavaran ja höylätuotteiden vienti

Lisätiedot

Vuosaaren satamaa viimeistellään

Vuosaaren satamaa viimeistellään K &L 5/2008 Kaikki TALKOISIIN Vuosaaren satamaa viimeistellään 4 DB Schenker seminaari keskittyi ympäristökysymyksiin 10 Raahessa uudistetaan satamaa ja väyliä 13 Porin Satama jatkaa erikoistumista 14

Lisätiedot

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT

HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT HANKO-HYVINKÄÄ-RADAN SÄHKÖISTÄMISEN AIKAISTAMISEN KEINOT 1.2.-31.10.2009 tehdyn selvityksen Loppuraportti Länsi-Uudenmaan kauppakamari Riihimäki-Hyvinkää alueen kauppakamari RealCase Oy: Marja Kallio,

Lisätiedot

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti

Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti OuluPort Oulun Sataman ja Herman Andersson Oy:n yhteinen asiakas-, sidosryhmä- ja henkilöstölehti 2-2009 NO SMOKING Satamalla uusi strategia Nuottasaaren laiturille merkittäviä parannuksia Luoteis-Venäjän

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy

Finnpilot Pilotage Oy Finnpilot Pilotage Oy Sisältö Finnpilot 1 3 Organisaatio ja johtaminen Yritysvastuun teemat Vuosi 2014 5 7 8 Toimitusjohtajan katsaus Strategiset avainluvut Yritysvastuun keskeiset saavutukset Yritysvastuu

Lisätiedot

MERITIE LÄNTEEN - MAANTIE ETELÄÄN

MERITIE LÄNTEEN - MAANTIE ETELÄÄN SYKSY 2004 Oy Hacklin Ltd:n tiedotuslehti LUVEENISTA MANTSISEEN Porin Sataman tehokkaat nosturit HACKLIN SEACONT UUSII TIIMINSÄ SAHATAVARAN KONTTIKULJETUKSET YHÄ KASVUSSA PROJEKTILAIVAUKSET MYÖTÄTUULESSA

Lisätiedot

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut

SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA Yrityshaastattelut TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 135 2006 SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLINEN KULJETUSLOGISTIIKKA

Lisätiedot

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2015 www.oulu.chamber.fi YRITTÄJÄ, TURVAAMME MENESTYKSESI. Omaisuudesta ja työntekijöistä huolehtiminen on tärkeää mutta se ei riitä. Yrittäjänä sinun tulee huolehtia myös omasta turvastasi.

Lisätiedot

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS

Helsingin Sataman VUOSIKERTOMUS 2008 VUOSIKERTOMUS 37 Länsisatama 2008. Kuva: Juha Peurala, Taideteollinen korkeakoulu Sisällysluettelo Helsingin satama.............................. 3 Satamajohtajan katsaus........................ 4

Lisätiedot

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu

NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen. NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NECL-II, Loppuraportti, Activity 3.7 IP: SEEK, PP: Kaskinen NLC SEINÄJOKI - Intermodaali logistiikkakeskus 2013, Elokuu NORTH EAST CARGO LINK II INTERREG NLC SEINÄJOKI - HANKEYHTEENVETO 2 3 ESIPUHE Nordic

Lisätiedot

PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET TURUN YLIOPISTON MERENKULKUALAN KOULUTUS- JA TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUJA PUBLICATIONS FROM THE CENTRE FOR MARITIME STUDIES UNIVERSITY OF TURKU B 161 2009 PORIN JA RAUMAN SATAMIEN ALUETALOUDELLISET VAIKUTUKSET

Lisätiedot

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013

VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 VAHVASTI MERELLÄ ARCTIA-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 2 3 5 6 7 9 10 12 13 15 16 18 20 22 24 25 26 44 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS ARVOT, VISIO MISSIO ORGANISAATIOKAAVIO JÄÄNMURTOPALVELUT

Lisätiedot

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä

95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin. 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Oulun Kauppakamarilehti 2/2013 95-VUOTIAAN OULUN KAUPPAKAMARIN historiaa kootaan yksiin kansiin 40 VUODEN IKÄERO EI HIDASTA Oulun yliopiston ja kauppakamarin yhteistyötä Maakuntajohtaja Pauli Harju: Eikö

Lisätiedot

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj

Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011. M Suomen Posti Oyj Puutuoteteollisuuden uutis- ja ammattilehti 10 / 2011 26.10.2011 M Suomen Posti Oyj 2 Puu&Tekniikka numero 10/2011 KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET VAATIVAAN PAKKAAMISEEN KIRISTEKALVOPAKKAUSKONEET Cross Cross

Lisätiedot

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi

Vuosikirja 2012. www.oulu.chamber.fi Vuosikirja 2012 www.oulu.chamber.fi LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2013 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodelta 2013 vuosiraportin, joka sisältää yritysvastuun tunnusluvut, hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen. Sisältö

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012

Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy Vuosiraportti 2012 Finnpilot Pilotage Oy julkaisee vuodesta 2012 vuosiraportin, jossa on kaksi erillistä osaa. Toinen on yritysvastuun raportti ja toinen hallituksen toimintakertomus.

Lisätiedot

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3

Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 Ramirentin asiakaslehti Nro 2 2010 Ramirent ja Havator strategiseen yhteistyöhön s. 3 08 10 Jättiristeilijä työllisti myös Ramirentiä Telineramilla vilkas vuosi 2 Ramirentin asiakaslehti 2 2010 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä

Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä TEM raportteja 13/2013 Meriteollisuus 2020 -kilpailukykytyöryhmä Välimietintö Elinkeino- ja innovaatio-osasto 13.3.2013 Meriteollisuus 2020 kilpailukykytyöryhmä Välimietintö 13.3.2013 Työ ja elinkeinoministeriölle

Lisätiedot

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry

SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET. Loppuraportti 15.12.2010. Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry SIMON KARSIKKOON SUUNNITELLUN YDINVOIMALAN YHTEISKUNTATALOUDELLISET VAIKUTUKSET Loppuraportti 15.12.2010 Kemi-Tornio alueen kehittämiskeskus ry 2 Esipuhe Fennovoima Oy suunnittelee ydinvoimalaa Pohjois-Suomeen,

Lisätiedot

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011

Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 Finnpilot Pilotage Oy Vuosikertomus 2011 2 Navigare necesse est vivere non est necesse. 4 Toimitusjohtajan 6 Organisaation 10 12 Sisältö katsaus kuvaus Asiakkuus ja laatu Ympäristö ja turvallisuus 20 Hallituksen

Lisätiedot

English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011. Sähköinen. Logistiikan suuri harppaus

English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011. Sähköinen. Logistiikan suuri harppaus English summary Fertilog aloittaa Kotkassa VR TRANSPOINTIN LEHTI 4/2011 Polttoaineveron korotus nostaa kuljetusten hintoja Metsäteollisuus vaatii todellista liikennepolitiikkaa Sähköinen kuljetustilaus

Lisätiedot

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi

Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi 2 2011 LIIKENNEVIRASTON SUUNNITELMIA PEKKA IIKKANEN MIKKO MUKULA Seinäjoki Kaskinen-radan perusparannuksen hankearviointi VERTAILUVAIHTOEHTOINA RADAN TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO JA RADAN LIIKENTEEN LAKKAAMINEN

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

HELSINGIN YLEISKAAVA. Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto HELSINGIN YLEISKAAVA Vuosaaren satamakeskus osana uutta yleiskaavaa Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:17 HELSINGIN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys

Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma. BGLC- ja NECL II- hankkeiden yhteenvetoselvitys Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelma 11.10.2013 2 (34) SISÄLTÖ 1 KULJETUSKÄYTÄVÄT... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2 Kuljetuskäytävät Etelä-Pohjanmaalla... 4 2 KULJETUSVIRRAT KULJETUSMUODOITTAIN... 7

Lisätiedot

Kempeleen ja Limingan kunnat

Kempeleen ja Limingan kunnat Kempeleen ja Limingan kunnat Esiselvitys 24.3.2014 tarkistettu 2.4.2014 FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy / Kai Tolonen SISÄLLYSLUETTELO... 1 SISÄLLYSLUETTELO... 2 ESIPUHE... 4 LÄHTÖKOHDAT... 5 LOGISTIIKAN

Lisätiedot

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma Logistiikkaselvitys Ilkka Salanne ja Sanni Rönkkö 16.9.2014 2 (30) 16.9.2014 SISÄLTÖ 1 TOTEUTTAMINEN... 3 2 LOGISTIIKAN TAUSTA JA NYKYTILA... 4 2.1 Elinkeinoelämä... 4 2.2 Liikenneyhteydet... 9 2.3 Logistiikka-alueet

Lisätiedot