SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN"

Transkriptio

1 SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAU- PUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN Tampereen kaupunki Päivitetty

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä Ohjeistus- ja seurantaryhmän jäsenet A OHJEET SISÄILMAONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYYN Johdanto Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi Tilakeskuksen vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi B OHJEET SISÄILMAONGELMIEN RATKAISUUN Johdanto Hyvä huono sisäilma VAIHE 1, Sisäilmaepäilyn esitutkinta työpaikalla Työnantajan velvoite Reagointi kiinteistön käyttäjän oireisiin oireileva työntekijä Reagointi kiinteistön käyttäjän oireisiin oireileva muu käyttäjä (koululainen, potilas, päiväkotilapsi jne.) Oirekysely työntekijöille Oirekysely muille käyttäjille Siivouksen laadun varmistus Tiedottaminen VAIHE 2, Alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset Rakennuksen esitutkinta VAIHE 3, Sisäilmaongelman ratkaisuvaihtoehdot Suppea ongelma syy selvä Laajempi ongelma syy selvä Lisäselvityksiä tarvitaan VAIHE 4, Sisäilmatyöryhmätoiminta VAIHE 5, Korjausvaihe VAIHE 6, Seurantavaihe Eri osapuolien vastuut ja velvollisuuden hyvän sisäilman turvaamiseksi Työterveyshuolto Työsuojeluorganisaatio Tilakeskus Ympäristöterveys Tiedottaminen Ohjeet ja periaatteet: C OHJEET RATKAISTUJEN SISÄILMAONGELMIEN JÄLKIKÄSITTELYYN

3 1 Ohjeistuksen sisällys Tampereen kaupungin palvelurakennusten sisäilmaohjeistus jakaantuu kolmeen osaan: A Ohjeet sisäilmaongelmien ennaltaehkäisyyn Ohjeen tavoitteena on ohjeistaa eri osapuolia omalta osaltaan toimimaan siten, että sisäilmaongelmia ei pääsisi syntymään. B Ohjeet sisäilmaongelmien ratkaisuun Ohjeen tavoitteena on ohjeistaa, kuinka menetellään sisäilmaongelmaepäilyjen tullessa esille työpaikalla. C Ohjeet ratkaistujen sisäilmaongelmien jälkikäsittelyyn Ohjeen tavoitteena on ohjeistaa, kuinka ratkaistut sisäilmaongelmat tulee jälkikäsitellä, jotta niitä ratkaistaessa havaitut rakenteelliset ja toiminnalliset ongelmat tulevat huomioiduksi toimintaa kehittävästi. 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä Yhteistoiminnan kaupungin eri asiantuntijoiden välillä sisäilmastollisissa kysymyksissä toteuttaa terveellisen sisäilmaston ohjeistus- ja seurantaryhmä. Työryhmän puheenjohtajana toimii kiinteistönpitopäällikkö ja muina jäseninä ovat edustus ympäristöterveydestä, konsernihallinnon henkilöstöyksiköstä, Tilakeskuksen isännöinnistä, työsuojelusta sekä tehtäväalueiden hallinnosta. Ryhmä kokoontuu kutsusta päättämään sisäilmastollisten ongelmien ratkaisusta kaikissa kaupungin kiinteistöissä. 2.1 Ohjeistus- ja seurantaryhmän jäsenet Pertti Koivisto, kiinteistönpitopäällikkö, tike, puheenjohtaja Sisko Hiltunen, suunnittelupäällikkö, tilaajaryhmä Jenni Pitkänen, vastaava isännöitsijä, tike Anne Kaukinen, siivouspäällikkö, tike Riitta Järvinen, ympäristöinsinööri, yte Tuula Angervuori-Pursila, työterveyslääkäri, tuku Sami Uusitalo, henkilöstösuunnitelija, koha/heky Erja Koskinen, suunnittelija, vapeha Harri Haraholma, suunnittelija, laitoshoito Eerik Laulajainen, palvelupäällikkö, 2. asteen koulutus Raimo Laaksonen, työsuojeluvaltuutettu, vapeha 3

4 3 A OHJEET SISÄILMAONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYYN 3.1 Johdanto Paras tapa välttää sisäilmaongelmia on pyrkiä niiden ennaltaehkäisyyn. Tähän osioon on koottu asioita, joita noudattamalla voidaan osaltaan vaikuttaa siihen, että sisäilmaongelmia ei rakennuksessa syntyisi. Osiota täydennetään myöhemmin. 3.2 Käyttäjän vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi Huolehdi, että tiloja käytetään alkuperäisen käyttötarkoituksen mukaisesti. o Henkilömäärät on oikein mitoitetut Pidä tilat siivottavassa kunnossa äläkä kerää liikaa tavaroita/kalusteita tilaan, jotka haittaavat siivouksen toteutumista. Pölyn vähentämiseksi säilytä tavarat ja paperit kansioissa ja ovellisessa kaapissa. Muista pitää tasopinnat vapaina siivouksen helpottamiseksi. Käytä huonetilan säätimiä ja termostaatteja ohjeiden mukaisesti. Tee vikailmoitus, jos ne eivät toimi tai pyydä käytönopastusta. Mikäli havaitset poikkeavaa hajua tiloissa, niin ilmoita niistä esimiehesi kautta kootusti vikailmoituksella huoltoon. Tarkista ensin, ettei tiloissa ole kuivuneita lattiakaivoja tai vesilukkoja. Jos outo haju ei lähde siivouksella ja tuuletuksella, niin ota yhteys huoltoon. Mikäli havaitset kosteusvauriojälkiä tiloissa, niin ilmoita niistä esimiehesi kautta kootusti vikailmoituksella huoltoon. Tarkkaile, vaihtuuko ilma eli toimiiko ilmanvaihto. Mikäli havaitset ongelmia, niin ota yhteys huoltomieheen. Ilmanvaihdon toimintaa havainnoidessa tarkista, että tilassa on se määrä ihmisiä, jolle ilmanvaihto on suunniteltu. Tarkkaile, onko sisälämpötila tavoitetasossa astetta. Työteho kärsii, jos lämpötila nousee liian korkeaksi. Kuitenkin kesällä sisälämpötila saattaa, varsinkin sellaisissa kohteissa missä ei ole jäähdytystä, nousta 26 asteeseen. Siksi helteellä ja auringonpaisteella estät lisälämpökuormaa sulkemalla sälekaihtimet/verhot ja sammuttamalla turhat lämpöä tuottavat sähkölaitteet. Tarvittaessa käytä pöytätuuletinta. Pakkasilla sisäilman kuivuus herkistää limakalvoja ns. terveissäkin taloissa. Huonekasvit voivat aiheuttaa erilaisia ärsytysoireita ihmisille ja niiden hoitamaton tai liian tehokkaasti hoidettu multa voi toimia mikrobien kasvualustana. Mikäli tiloissa on huonekasveja, niiden tulisi olla sisäilmaystävällisiä ja niiden hoidon säännöllistä. 4

5 Sisustusesineet, varsinkin kotoa, mökiltä tai muualta tuodut voivat olla myös oireiden aiheuttajana. Sohviin ja nojatuoleihin voi jäädä esimerkiksi hyvinkin allergisoivaa eläinhilsettä tai mikrobeja vaurioituneesta rakennuksesta. Kotitekstiilit eivät myöskään yleensä ole palvelurakennuksiin soveltuvia heikon paloturvallisuutensa vuoksi. Sisäilmahaittaa epäillessäsi tee vikailmoitus kootusti esimiehesi kautta isännöitsijälle. 3.3 Tilakeskuksen vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi Tilakeskus varmistaa, että rakennusten ja tilojen suunnittelussa kiinnitetään huomiota hyvään sisäilmaan. Materiaalivalinnoissa ja rakenneratkaisussa suositaan ensisijaisesti sisäilman kannalta turvallisia ja riskittömiä vaihtoehtoja. Lisäksi pyritään välttämään sellaisia vaihtoehtoja, joissa on olemassa olevissa rakennuksissa todettu ongelmia sisäilman kannalta. Tilakeskus valvoo, että rakennustyöt suoritetaan hyvää laatua noudattaen ja siten, että rakennusvirheet pyritään minimoimaan. Tämä osio täydentyy myöhemmin. 5

6 4 B OHJEET SISÄILMAONGELMIEN RATKAISUUN 4.1 Johdanto Epäillyn sisäilmasto-ongelman tutkimisen käynnistäminen ja ratkaisun toteuttaminen vaativat onnistuakseen monen eri osapuolen hyvää yhteistyötä ja asiantuntemusta. Aktiivisella ja asiantuntevalla toiminnalla pystytään pureutumaan oikealla tavalla ongelmaan ja vältetään turha tai eri asiantuntijatahojen päällekkäinen työ. Katso liite Hyvä huono sisäilma Hyvä sisäilma ei aiheuta terveyshaittaa ja käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä. Sisäilmaseminaari 2012/Juhani Pirinen Sisäilma on huonoa, jos... - siinä on liikaa sellaisia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa käyttäjille epämukavuutta, oireilua tai terveyshaittaa o Esimerkiksi: Mikrobit ja niiden aineenvaihduntatuotteet Rakennuspöly Huonepöly Hiilidioksidi Asbestikuidut Eristevillakuidut Materiaalipäästöt (VOC, PAH ) Radon Viemärikaasut Tupakansavu - tilassa on olosuhde, joka aiheuttaa käyttäjille epämukavuutta, oireilua tai terveyshaittaa o Esimerkiksi: Veto Kylmyys Kuumuus Tunkkaisuus Poikkeavat hajut Sisäilmaongelmiin liitetään neljän tyyppisiä oireita. Nykytiedon mukaan altistuksen pitkittyessä myös oireilu voi muuttua pitkäkestoisemmaksi. Ärsytysoireet (hengitysteissä, silmissä, iholla) Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi) Tulehdukset (keuhkoputkissa, poskionteloissa, korvissa) Pitkäaikaissairaudet ja -oireet (allerginen nuha, astma, homepölykeuhko, monikemikaaliyliherkkyys) 6

7 VAIHE 1, Sisäilmaepäilyn esitutkinta työpaikalla Havainnot Oireilu Työ-, koulu- ja muu terveyshuolto Oirekyselyt Siivouslaadun tarkastus VAIHE 2, Alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset Selvitys 1: Huolto Selvitys 2: Isännöitsijä Selvitys 3: Rakennuksen esitutkinta Vaihtoehto 1 Vaihtoehto 2 VAIHE 3, Sisäilmaongelman ratkaisuvaihtoehdot Vaihtoehto 3 VAIHE 6, Seuranta VAIHE 5, Korjaus VAIHE 4, Sisäilmatyöryhmätoiminta Lähde: Sisäympäristöongelmien ratkaiseminen kuntien rakennuksissa. Ohje toimintatavoista sisäympäristöongelmia hoitaville ryhmille ja henkilöille. Suomen kuntaliitto

8 4.3 VAIHE 1, Sisäilmaepäilyn esitutkinta työpaikalla Työnantajan velvoite Työpaikan esimiehellä on lakisääteinen velvoite toimia, kun sisäilman laadun havaitaan heikentyneen. Tavallisesti työpaikan henkilöstö tuo sisäilmaongelman esimiehen tietoon Reagointi kiinteistön käyttäjän oireisiin oireileva työntekijä Ensimmäiset viitteet sisäilmaongelmasta ilmenevät usein oireina. Työnantajan on ryhdyttävä toimenpiteisiin työntekijän oireiden syyn selvittämiseksi. Luonnollinen yhteistyökumppani selvityksessä on työterveyshuolto, jonka kanssa neuvotellaan mahdollisten jatkotoimenpiteiden tarve. Oirehtivan työntekijän kohdalla esimiehen on selvitettävä vaihtoehdot, joita voidaan toteuttaa oireiden aiheuttajan poistamiseksi. Mikäli oireita ei voida riittävän nopeasti poistaa, tulee esimiehen ryhtyä tarvittaviin työjärjestelyihin mahdollisen altistuksen välttämiseksi. Yleinen toimenpide on työpisteen tai työpaikan väliaikainen siirto Reagointi kiinteistön käyttäjän oireisiin oireileva muu käyttäjä (koululainen, potilas, päiväkotilapsi jne.) Mikäli tilojen loppukäyttäjillä on sisäilmaongelmaan viittaavaa oireilua, tulee heidän olla ensin yhteydessä omaan terveyskeskuslääkäriin tai vastaavaan. Lääkäriltä tulee pyytää arvio, voiko oireilu olla oirekuvauksen ja mahdollisten tutkimusten perusteella käyttäjän käyttämistä tiloista johtuvaa. Toimialan tulee ohjeistaa omia loppukäyttäjiään olemaan em. epäilytapauksissa yhteydessä toimipaikan esimieheen tai omaan yhteyshenkilöönsä (esim. rehtori, päiväkodin johtaja) joka vie asiaa eteenpäin yhdessä kouluterveydenhuollon, työterveyden ja työsuojelun kanssa Oirekysely työntekijöille Työnantajan, työsuojelun ja työterveyden tulee tarvittaessa yhdessä teettää työpaikalla oirekysely sisäilmahaittaepäilyn laajuuden ja tyypin selvittämiseksi. Oirekyselyn yhteenveto toimitetaan vaiheessa 2 isännöitsijälle. Hyvä kyselymalli on esimerkiksi Örebro -oirekysely Oirekysely muille käyttäjille Palveluntuottaja voi, yhdessä käyttäjien terveyspalvelun kanssa, teettää tiloissa oirekyselyn sisäilmahaittaepäilyn laajuuden ja tyypin selvittämiseksi. Oirekyselyn 8

9 yhteenveto toimitetaan vaiheessa 2 isännöitsijälle. Hyvä kyselymalli on esimerkiksi Örebro -oirekysely Siivouksen laadun varmistus Työnantajan tulee teettää työpaikalla siivouksen laadun varmistus ennen rakennuksen laajempia tutkimuksia. Tutkimusmalli on pääasiassa visuaalinen, ja kohteen palveluesimies tekee kohteessa omalaadunvalvontaa. Tarvittaessa pintapölyn määrä mitataan Dustdetector-menetelmällä. Pöly- tai siisteysongelman yhteydessä esimies käynnistää työpaikalla keskustelun siitä, miten voidaan auttaa siivoojia siisteyteen liittyvissä asioissa. Tällaisia asioita ovat esimerkiksi tavaroiden ja esineiden sijoittelu ja määrä siivottavissa kohteissa sekä sähköjohtojen nostaminen pois lattiapinnoilta. Työpaikan esimies voi keskustella siivoojan kanssa siivoustyön painotuksista ja tarvittaessa ottaa yhteyttä palveluesimieheen. Työpaikan esimiehen tulee kertoa asiasta myös työpaikan työsuojeluvaltuutetulle Tiedottaminen Sisäilmaepäilyn esitutkintavaiheista työpaikalla/toimipisteessä tiedottaa työpaikan esimies/yhteyshenkilö. TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 1 Sisäilmaepäilyn esitutkinta työpaikalla 1. Työnantajalla on velvoite aloittaa epäilyn selvittäminen. 2. Oireileva työntekijä on tarvittaessa suojattava selvityksen ajaksi. 3. Oireileva muu käyttäjä on ohjattava terveydenhuollon piiriin. 4. Työnantaja järjestää oirekyselyn työntekijöille. 5. Palveluntuottaja järjestää oirekyselyn muille käyttäjille. 6. Työnantaja järjestää siivouksen laadun varmistuksen. 7. Työpaikan esimies/yhteyshenkilö huolehtii tiedottamisesta. 9

10 4.4 VAIHE 2, Alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset Mikäli työpaikan suorittaman sisäilmaepäilyn esitutkinnan jälkeen on edelleen käsitys, että rakennuksessa olevat epäpuhtaudet tai olosuhteet aiheuttavat käyttäjille epämukavuutta, oireilua tai terveyshaittaa, on työpaikan esimies yhteydessä Tilakeskukseen. Tilakeskuksen kanssa sovitaan tehtävistä ja teetettävistä jatkotutkimuksista. Ennen varsinaisia sisäilmatutkimuksia kiinteistön käyttäjiä pyydetään täyttämään Tilakeskuksen tilakohtaiset havaintolomakkeet (LIITE 1). Alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset tilaa aina isännöitsijä, joka tiedottaa niiden tuloksista aina työpaikan esimiehelle/yhteyshenkilölle, toimialan hallinnolle, toimialan työsuojelulle, ympäristöterveyteen ja työterveyteen. Rakennuksen alustavista tutkimuksista on lomake, joka täydentyy selvitysten edetessä (LIITE 2). Alustavien selvitysten tarkoituksena on saada määriteltyä mahdollisen sisäilmaongelman laajuus Rakennuksen esitutkinta Esitutkinnassa tarkistetaan sisäilmaan mahdollisesti liittyvät asiat isännöitsijän pyynnöstä. Selvityksessä täytetään erillinen lomake (LIITE 2). Tilakeskus tiedottaa suoritetuista toimenpiteistä työpaikan esimiehelle, jonka tehtävään kuuluu tiedottaminen työpaikan henkilöstölle. Rakennuksen esitutkinta: Rakennuksen esitutkinnasta päättää isännöitsijä, joka tilaa tutkinnan Tilakeskuksen teknisistä palveluista. Esitutkinta koostuu moniammatillisesta työryhmästä, joka käy kohteen/tilan läpi liitteen 2 mukaisesti. Kiireelliset viat korjataan havaitsemisen jälkeen pikaisesti ja korjaustyöt kirjataan huoltotieto- ja vikailmoitusjärjestelmään. Isommat korjaustarpeet kirjataan lomakkeeseen 2 ja niiden järjestämisestä päättää isännöitsijä. Myös isännöitsijän huomiot kirjataan samaan lomakkeeseen esitutkinnan kanssa. Isännöitsijä osallistuu pääsääntöisesti tarkastukseen. TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 2 Alustavat rakennukseen liittyvät selvitykset: 1. Käyttäjä täyttää olosuhdeilmoituslomakkeet ja toimittaa ne isännöitsijälle. 2. Tilakeskus suorittaa huollon tarkastukset. 3. Tilakeskuksen isännöitsijä suorittaa omat tarkastukset. 4. Tilakeskus suorittaa rakennuksen esitutkinnan. 5. Tilakeskus koostaa yhteenvedon, jotta saadaan käsitys sisäilmaongelman laajuudesta, ja tiedottaa tarkastusten tuloksista toimipaikan esimiehelle/yhteyshenkilölle. 10

11 4.5 VAIHE 3, Sisäilmaongelman ratkaisuvaihtoehdot Alustavien rakennukseen liittyvien selvitysten jälkeen isännöitsijä koostaa rakennuksen tutkimusten osalta yhteenvedon, jotta kaikille osapuolille saadaan käsitys sisäilmaongelman laajuudesta jatkotoimenpiteistä sopimiseksi Suppea ongelma syy selvä Työpaikan esimies kutsuu koolle työpaikan, Tilakeskuksen ja työterveyshuollon edustajat keskustelemaan jatkotoimenpiteistä. Työsuojeluvaltuutettu raportoi asiasta toimintayksikön yhteistyöryhmälle, joka samalla toimii toimintayksikön työsuojelutoimikuntana. Mikäli havaittu sisäilmaongelma aiheuttaa terveydellisen riskin kiinteistön käyttäjille, Tilakeskuksen isännöitsijä lähtee kiinteistön käyttäjän esimiehen, työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden kanssa kartoittamaan toimenpiteitä, kuinka käyttäjiin kohdistuva vaara poistetaan tai minimoidaan. Päätetään korjaavat toimenpiteet (akuutit korjaukset, ilmanpuhdistimet jne.) Päätetään oireilun seurantatapa Päätetään viestinnän tarve Viestintäsuunnitelma tehdään erillisen ohjeen (LIITE 4) mukaisesti Laajempi ongelma syy selvä Kun kyseessä on laaja ongelma, perustetaan kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä ratkaisemaan ja seuraamaan ongelman poistamista. Työryhmään kutsutaan kiinteistön isännöitsijä, kiinteistön henkilöstön esimies, työterveyshuolto ja työsuojeluvaltuutettu- tai asiamies. Mikäli kyseessä on terveydensuojelulain tarkastuksen piirissä oleva laitos (koulu, päiväkoti, jne.), kutsutaan paikalle myös terveydensuojelun edustaja sekä oppilasterveyshuolto (tai käyttäjien muu terveyshuolto). Mikäli havaittu sisäilmaongelma aiheuttaa terveydellisen riskin kiinteistön käyttäjille, tai havaitun ongelman laajuuden vuoksi korjaustoimenpiteet viivästyvät, Tilakeskuksen isännöitsijä selvityttää kiinteistön käyttäjän, työterveyshuollon (tai oppilasterveyshuolto/muun terveyshuollon) ja työsuojelutoimijoiden kanssa toimenpiteitä, kuinka käyttäjiin kohdistuva vaara poistetaan tai minimoidaan. Päätetään perustaa sisäilmatyöryhmä Laaditaan riskinarvio sisäilmahaitasta Päätetään tavoitteet 11

12 Päätetään korjaavat toimenpiteet (akuutit korjaukset, ilmanpuhdistimet jne.) Tehdään viestintäsuunnitelma Sisäilmatyöryhmätoiminta toimii erillisen ohjeen (LIITE 3) mukaisesti. Viestintäsuunnitelma tehdään erillisen ohjeen (LIITE 4) mukaisesti Lisäselvityksiä tarvitaan Ongelmatilanteissa Tilakeskus pyrkii mahdollisimman nopeasti selvittämään syyt sisäilmaongelmiin. Toiminnalla pyritään kartoittamaan mahdolliset riskit, jotka voisivat aiheuttaa käyttäjille oireilua ja terveyshaittaa. Kartoituksen tulokset pyritään esittämään selkeästi niin, että sisäilmatutkimuksiin perehtymätönkin ymmärtää tutkimusten tulokset. Ongelman kartoituksessa Tilakeskus toimii kiinteässä yhteistyössä kiinteistön käyttäjien, työterveyshuollon, ulkopuolisten asiantuntijoiden ja työsuojelutoimijoiden kanssa. Tilakeskuksella on oma ohje sisäilmatutkimuksen- ja korjauksen teettämiseen. Ohjeistus on erillisenä asiakirjana tämän toimintaohjeen liitteenä (LIITE 5). TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 3 Sisäilmaongelman ratkaisuvaihtoehdot: Vaihtoehto 1: Suppea ongelma syy selvä 1. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto) korjaavat toimenpiteet. 2. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto) oireilun seurantatapa. 3. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto) viestinnän tarve. Tarvittaessa tehdään viestintäsuunnitelma ohjeen mukaan. Vaihtoehto 2: Laajempi ongelma syy selvä 1. Perustetaan sisäilmatyöryhmä ohjeen mukaan. 2. Laaditaan yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto, terveydensuojelu) riskinarvio sisäilmahaitasta. 3. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto, terveydensuojelu) tavoitteet. 4. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, terveyshuolto, terveydensuojelu) korjaavat toimenpiteet. 5. Päätetään yhdessä (käyttäjä, Tilakeskus, työsuojelu, työterveys) viestinnän tarve. Tarvittaessa tehdään viestintäsuunnitelma ohjeen mukaan. Vaihtoehto 3: Lisäselvityksiä tarvitaan 1. Perustetaan sisäilmatyöryhmä ohjeen mukaan. 2. Käynnistetään sisäilmatutkimukset ja -korjaukset ohjeen mukaan. 12

13 4.6 VAIHE 4, Sisäilmatyöryhmätoiminta Kohdekohtaisessa sisäilmatyöryhmässä päätetään mahdolliset ihmisille ja rakennuksille tehtävät lisäselvitykset ja niiden vetovastuu. Työryhmä käyttää lisäselvityksissä tarvittaessa asiantuntijoita. Tiedottamisesta työryhmän toiminnan aikana tehdään suunnitelma. Sisäilmatyöryhmän toiminnasta ja viestintäsuunnitelmasta on oma ohje (LIITTEET 3 ja 4). Sisäilmatutkimusten teettämisestä on myös oma ohje (LIITE 5). Kohdekohtaisen sisäilmastotyöryhmän tarkoituksena on saada määriteltyä sisäilmaongelma, sen riskinarvio (terveyshaitan vakavuus), jatkotavoitteet, jatkotoimenpiteet ja seuranta. TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 4 Sisäilmatyöryhmätoiminta: 1. Sisäilmatyöryhmä toimii kohteessa erillisen ohjeen mukaisesti. 2. Viestintä hoidetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti. 3. Sisäilmatutkimukset teetetään ja tiedotetaan erillisten ohjeiden mukaisesti. 13

14 4.7 VAIHE 5, Korjausvaihe Mahdolliset korjaustoimenpiteet toteutetaan mahdollisimman pian. Korjauksen jälkeen Tilakeskus tiedottaa korjaustoimenpiteiden onnistumisesta viestintäsuunnitelman mukaisesti. Tilakeskuksella on oma ohje sisäilmatutkimuksen- ja korjauksen teettämiseen. Ohjeistus on erillisenä asiakirjana tämän toimintaohjeen liitteenä (LIITE 5) TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 5 Korjausvaihe: 1. Sisäilmakorjauksissa huomioidaan sisäilmakorjauksen erikoispiirteet erillisen ohjeen mukaisesti. 2. Sisäilmakorjauksista viestitään viestintäsuunnitelman mukaisesti. 14

15 4.8 VAIHE 6, Seurantavaihe Korjauskohteissa tehdään oirekysely työsuojelun ja työterveyden yhteistyönä aikaisintaan 6 kk korjauksen päättymisestä. Oirekysely tehdään samaan vuodenaikaan kun vaiheen 1 oirekysely. Oirekyselyn tuloksen viitatessa edelleen sisäilmaongelmaan, siirrytään takaisin vaiheeseen 2. TÄRKEÄT ASKELEET VAIHEESSA 6 Seurantavaihe: 1. Oirekysely työntekijöille työnantajan toimesta. 2. Oirekysely käyttäjille palveluntuottajan toimesta. 15

16 4.9 Eri osapuolien vastuut ja velvollisuudet hyvän sisäilman turvaamiseksi Työterveyshuolto Työterveyshuollon ensisijainen rooli sisäilmaongelmissa on hoitaa työntekijöiden oireita ja sairautta. Mikäli oireiden aiheuttajaksi epäillään työpaikan sisäilmaa, pyydetään työntekijää ilmoittamaan esimiehelle asiasta. Esimiehen tehtävä on ottaa yhteyttä kiinteistön isännöitsijään. Myös työterveyshuollosta voidaan työntekijän luvalla olla yhteydessä esimieheen tai kohteen isännöitsijään. Mikäli tiedossa on jo sisäilmaongelmia, arvioidaan työterveydessä tutkimustulosten ja asiakkaan oireiden perusteella, voiko työntekijä enää työskennellä kyseisessä työtilassa. Tällöin voidaan antaa suositus siirtämisestä toiseen työtilaan. Mikäli oireet ovat niin voimakkaat, ettei työntekijä pysty palaamaan töihin, on mahdollista kirjoittaa sairauslomaa, kunnes oireet ovat lievittyneet ja/tai sairaus on hoidossa. Mikäli herää epäily ammattitaudista, työterveyshuollosta tehdään lähete Työterveyslaitoksen työlääketieteen poliklinikalle. Mikäli oireita ei saada lievitettyä työterveyshuollon keinoin, tehdään lähete erikoissairaanhoitoon. Mikäli tiedossa ei ole sisäilmaongelmaa voidaan työpaikan työntekijöiden oireita selvittää sisäilmastokyselyllä (Örebro-oirekyselyllä) (yli 20 henkilön työpaikoissa) tai muulla kyselyllä. Myös suunnatulla työpaikkaselvityksellä on mahdollista selvittää työpaikan tilannetta. Nämä molemmat tehdään työnantajan (esimiehen) luvalla. Työpaikkaselvitys tehdään yhdessä työsuojeluvaltuutetun kanssa. Tarvittaessa työpaikan työntekijät voidaan kaikki pyytää terveystarkastukseen oireiden / sairauksien selvittämiseksi. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana terveydellisten vaikutusten arvioinnissa ja pyydettäessä osallistuu työntekijöille järjestettyihin tiedotustilaisuuksiin sekä sisäilmatyöryhmiin. Työterveyshuollon tehtävänä on arvioida sisäilmatutkijoiden suorittamien tutkimusten tuloksien vaikutusta terveydelle. Mikäli työntekijän terveyden havaitaan vaarantuvan, eikä yhteistyö toimi työnantajan tai isännöitsijän kanssa, voidaan neuvotella työsuojelun kanssa ilmoituksesta Aluehallintovirastolle. Työterveyshuolto ei voi ilman lupaa ilmoittaa oireilevista työntekijöistä esimiehelle tai isännöitsijälle, mikäli tiedoista on mahdollista tunnistaa työntekijät. Työterveyshuolto ei voi myöskään sulkea työtiloja, eikä nimetä työntekijöille uutta työtilaa. Sairauslomaa voidaan kirjoittaa vain sen ajan, jonka työkyky on alentunut. Työntekijän toipuessa hän palaa takaisin hänelle työnantajan osoittamaan työtilaan Työsuojeluorganisaatio Työsuojeluyhteistoiminnan organisoinnista työpaikoilla vastaa tehtäväalueen työsuojelupäällikkö. Apunaan hänellä on tässä työssä työsuojeluvaltuutetut. 16

17 Työsuojeluvaltuutettu toimii sisäilmaongelmatapauksissa koko henkilöstön edunvalvojana ja edustajana. Samalla hän toimii eri asiantuntijatahojen ja henkilöstön välisen yhteistoiminnan toteuttajana. Edelleen työsuojeluvaltuutettu voi toimia asiantuntijatahojen avustajana heidän tehdessään sisäilmaongelmaan liittyvää selvitys- tai tutkimustyötä. Työsuojeluyhteistoiminta kaupungissa toimii kaupungin yhteistyöryhmän työterveysja työsuojelujaostossa ja eri yhteistyöryhmissä. Työsuojeluvaltuutettu raportoi oman vastuualueensa yhteistyöryhmälle eri toimipisteissä toteutettavista terveydellisiin oloihin liittyvistä toimenpiteistä. Työsuojeluvaltuutettu raportoi myös työsuojelupäällikölle, jotta hän omaa toimintaansa ja erityisesti riskien hallintaa koskevissa tehtävissä voisi ottaa tällaisetkin asiat huomioon. Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä sisäilmaepäilytapauksissa on olla eri asiantuntijoiden apuna mm. suorittamalla alustava tarkastuskäynti ongelman epäilykohteeseen ja olemalla mukana työn eri selvitysvaiheissa sekä käsitellä asiaa työsuojeluorganisaation mukaisessa yhteistyöryhmässä Tilakeskus Tilakeskus vastaa siitä, että tilat ovat käyttökunnossa, toimivia, terveellisiä ja turvallisia koko elinkaarensa ajan. Kiinteistöt on jaettu Tilakeskuksessa isännöitsijöiden (11 hlö) vastuualueittain. Kunkin alueen isännöitsijä vastaa oman kiinteistömassansa käyttökuntoisuudesta ja toimii asiakkaiden yhteyshenkilönä. Tilakeskus järjestää kiinteistöihinsä kiinteistönhoitopalvelut. Ennakoivat huoltotoimet osaltaan tukevat hyvää sisäilmaa. Tilakeskuksen isännöitsijä koordinoi kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän toimintaa erillisen ohjeen (LIITE 3) mukaisesti. Tilakeskus varmistaa, että tilat ovat terveelliset ja turvalliset sille käyttäjämäärälle, mille ne on suunniteltu, koko elinkaarensa ajan Ympäristöterveys Ympäristöterveyden lakisääteisenä tehtävänä on edistää ja valvoa terveydensuojelua kunnan alueella. Terveydensuojelulaki määrittelee säännöllisen valvonnan piirissä olevat kohdetyypit, Valvira taas niiden tarkastustiheydet. Tämän lisäksi suoritetaan tarkastuksia toimijan tekemän aloitusilmoituksen johdosta sekä tilojen käyttäjiltä tulevien valitusten perusteella. Valvontakohteita ovat mm. koulut, päiväkodit, tehostettu palveluasuminen, liikunta- ja kokoontumishuoneistot sekä elintarvikehuoneistot. Ympäristöterveys voi terveydensuojelulain nojalla tehdä itse tai velvoittaa kiinteistön omistajaa tekemään/teettämään tutkimuksia terveyshaitan selvittämiseksi. Mikäli terveyshaittaa aiheuttava vika tai vaurio todetaan, ympäristöterveydellä on mahdollisuus antaa asiassa korjauskehotus. Tarvittaessa asia siirretään lautakunnalle, jolla on oikeus antaa yksittäisiä kieltoja ja määräyksiä, jotka ovat välttämättömiä terveyshaitan 17

18 poistamiseksi tai sen ehkäisemiseksi. Tietyissä tapauksissa myös valvontaa suorittava kunnan viranhaltija saa antaa kiellon tai määräyksen. Ympäristöterveys lähettää tekemiensä selvitysten tulokset ja mahdollisen korjauskehotuksen kiinteistön omistajalle (Tilakeskus). Kiinteistön omistaja taas raportoi omista selvityksistään ympäristöterveydelle, mikäli kyseessä ympäristöterveyden valvonnassa oleva kohde. 18

19 4.10 Tiedottaminen Tiedottamisesta vastaa ensisijaisesti aina kiinteistön esimies tai yhteyshenkilö. Ulkoinen tiedottaminen hoidetaan yhdessä kohteen sisäilmatyöryhmän ja kaupungin viestintäyksikön kanssa Ohjeet ja periaatteet: Yleistä Oikea-aikaisella ja totuudenmukaisella tiedottamisella estetään väärän tiedon sekä huhujen leviäminen. Siksi sisäilma-asioista tiedottamisen tulee olla mahdollisimman selkeää, avointa ja suunniteltua. Tiedottaminen ja sen suunnittelu toteutetaan yhteistyössä Tilakeskuksen, tutkimusten tekijän, työterveyshuollon ja työsuojelutoimijoiden kanssa. Viestintäsuunnitelma Sisäilmaongelmakohteista laaditaan varhaisessa vaiheessa erillisen ohjeen (LIITE 4) mukaisesti viestintäsuunnitelma, jota noudatetaan koko prosessin ajan. Tiedotustilaisuus Havaituista korjaustarpeista tulee, ongelman laajuus huomioon ottaen, järjestää tiedotustilaisuus kiinteistön henkilöstölle ja muille käyttäjille. Tilaisuuden järjestämisestä ja kokoon kutsumisesta vastaa työpaikan esimies tai kiinteistön yhteyshenkilö. Tiedotustilaisuudessa kerrotaan havaitut ongelmat vaurion esiintymiskohde sekä oletettu laajuus tehtävät / tehdyt selvitykset milloin ja miten tarvittavat rakenteelliset korjaukset tullaan suorittamaan mitä työsuojelullisia seikkoja henkilöstön on otettava huomioon työn aikana miten henkilöstön terveydentilaa tutkitaan ja seurataan keneltä henkilöstö voi saada lisätietoja em. asioista hankkeen eri tehtäväalueiden vastuuhenkilöt miten korjaustyö tulee vaikuttamaan normaaliin päivätyöhön korjauskohteessa miten siivoustyö korjaustyön aikana järjestetään miten ja keille kaikille kiinteistössä asioiville asiasta tiedotetaan Korjausprojektien tiedottaminen Normaaleista rakennusten korjaustoimenpiteistä Tilakeskus tiedottaa aina kohteen esimiehelle, joka puolestaan kertoo asiasta edelleen henkilöstölleen ja käyttäjille. Tiedottaminen tehdään sekä ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä että korjausten jälkeen, jolloin voidaan kertoa korjausten vaikutuksesta. 19

20 5 C OHJEET RATKAISTUJEN SISÄILMAONGELMIEN JÄLKIKÄSITTELYYN Tämä osio täydentyy myöhemmin. 20

21 Tampereella Pertti Koivisto kiinteistönpitopäällikkö Tilakeskus Sami Uusitalo henkilöstösuunnittelija Konsernihallinto/ henkilöstöyksikkö Seppo Nikkari ylilääkäri Tullinkulman Työterveys Tuula Sillanpää terveysinsinööri Ympäristöterveys LIITTEET LIITE 1 LIITE 2 LIITE 3 LIITE 4 LIITE 5 LIITE 6 LIITE 7 LIITE 8 Rakennuksen sisäympäristön havaintolomake Rakennuksen esitutkinnan tarkastuslomake Sisäilmatyöryhmän toimintaohje Viestintäsuunnitelmamalli Ohjeistus sisäilmatutkimuksen ja -korjauksen teettämiseen Irtaimiston puhdistusohje Terveydellisen riskin arviointi Sisäilmaongelmaepäilyn käsittely -ohjekortti 21

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus

Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Tampereen kaupungin sisäilmaohjeistus Jenni Pitkänen, insinööri (ylempi AMK) Tampereen Tilakeskus Liikelaitos, vastaava isännöitsijä Raimo Laaksonen, erityisluokanopettaja Tampereen kaupunki varhaiskasvatus

Lisätiedot

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN

SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN SISÄILMAOHJEISTUS TAMPEREEN KAUPUNGIN PALVELURAKENNUKSIIN 1.6.2016 Päivitykset: 2016 Tampereen Tilakeskus Liikelaitos SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjeistuksen sisällys... 3 2 Terveellisen sisäilmaston ohjeistus-

Lisätiedot

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016

Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 Sisäilma-asioiden hoitaminen Tampereen kaupungin palvelurakennuksissa OPAS TILOJEN KÄYTTÄJÄLLE 2016 1 Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat

Lisätiedot

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES

TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES Sipoon kunnan sisäilmaprosessi 1 TERVEYDEN- HUOLTO, TERVEY- DENSUOJELU TILOJEN KÄYTTÄJÄT, KUNTALAISET TYÖSUOJELU, TYÖTERVEYS- HUOLTO TILOJEN HALLINNOLLINEN ESIMIES TUTKIMUSSUUNNITELMA KUNTOTUTKIMUKSET

Lisätiedot

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista?

Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Kuka on vastuussa sisäilmaongelmista? 18.11.2014 Kuopio Eini Hyttinen, ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Vastuut

Lisätiedot

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä

Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä Menettelytapaohjeet ja yleiset periaatteet olosuhdeongelmien ratkaisemiseksi Espoon kaupungin kiinteistöissä 9.12.2016 Espoon kaupunki 2016 1 / 8 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 2 YLEISET PERIAATTEET

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, työsuojelun vastuualue Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue. Valvoo työsuojelua koskevien säännösten ja määräyksien noudattamista Toimintaa

Lisätiedot

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina

Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Sisäilmaoireilevat työterveyden asiakkaina Tuula Angervuori-Pursila Tullinkulman Työterveys Oy 2 Rouva 34 v Minulla on ollut astma lapsena, mutta lääkkeet on loppuneet n 5 v sitten ja olen pärjännyt vuosia

Lisätiedot

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Työsuojelun vastuualue Tarkastaja Raija Jääskelä, Julkishallinnon ryhmä Kokkolan toimipaikka, Torikatu 40, 67100 Kokkola raija.jaaskela@avi.fi Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.

Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle. Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2. Sisäilmatutkimuksen sudenkuopat 10 vinkkiä sisäilmatutkimuksen tilaajalle Maija Ojala, asiantuntija, Tietopäivä Roadshow Vantaa 1.2.2017 1 Kiinteistön sisäilmaongelma käyttäjä, työnantaja ja omistaja isojen

Lisätiedot

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä

Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä Toimintatavat toimenpiteiden ja niiden kiireellisyyden määrittelyssä AVATER -tutkimushankkeen päätösseminaari 16.11.2016, Tampere 30.11.2016 1 Ohjeistuksen kehittäminen koulujen sisäilmaongelmien hallintaan

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA

TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA TERVEYDENSUOJELU- JA RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAISEN YHTEISTYÖSTÄ RAKENNUSTEN TERVEYSHAITTAKORJAUKSISSA Ylitarkastaja Vesa Pekkola Sosiaali- ja terveysministeriö 17.11.2014 Hallintolaki 10 Viranomaisten yhteistyö

Lisätiedot

TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA

TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA TOIMINTAOHJEET SISÄILMAONGELMISSA Kunnan yhteistoimintaryhmä 27.1.2012 Kunnan johtoryhmä 14.2.2012 Henkilöstöjaosto 14.3.2012 TYÖRYHMÄ: LVI Insinööri Risto Utriainen Työsuojelupäällikkö Anu Karkinen Työsuojeluvaltuutettu

Lisätiedot

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE

PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE PUHDASTA SISÄILMAA TILOJEN KÄYTTÄJILLE 28.1.2015 WÄRTSILÄTALO Susanna Hellberg TERVEYDENSUOJELULAKI 763/94 7 LUKU Asunnon ja muun oleskelutilan sekä yleisten alueiden terveydelliset vaatimukset 26 Asunnon

Lisätiedot

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta

Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Ennakoiva työturvallisuuskulttuuri psykososiaalisen kuormituksen valvonnan näkökulmasta Kansainvälinen työturvallisuuspäivä 28.4.2016 Työsuojelutarkastaja Päivi Laakso Työsuojelun vastuualue, ESAVI Työsuojelun

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Tilaajan ohje sisäilmasto-ongelman selvittämiseen Ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien ja laitteiden kuntotutkimusmenettelyn kehittäminen SULVI, Työpajatilaisuus, 28.2.2012, Hki

Lisätiedot

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa

Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa Monialaisen sisäilmastotyöryhmän toiminta Kankaanpään kaupungissa 22.1.2015 Lähtökohta toiminnalle 2008 kevät talvella Kangasmetsän koulun pitkään jatkuneet sisäilmasto-ongelmien syyt tulivat esille ja

Lisätiedot

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu

Kosteusvaurioiden vaikutukset riittävä korjausaste. Risto Salin, Inspector Sec Oy Oulu Pääteesit Kosteudenhallinnan pettäminen voi käynnistää itseään ylläpitäviä reaktioketjuja, jotka jatkuvat, vaikka rakenteet kuivuvat tavoitearvoihin tai jotka tuottavat itse tarvitsemansa kosteuden. Onnistuneen

Lisätiedot

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa

Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Työsuojeluviranomaisen rooli sisäilmaongelmien valvonnassa Sisäilma - terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö POHTO / 1.3.2016 / tarkastaja Jorma Ukkola Työsuojeluviranomainen Aluehallintoviraston

Lisätiedot

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki

Turvallinen ja hyvinvoiva koulu. Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki Turvallinen ja hyvinvoiva koulu Marke Hietanen-Peltola, ylilääkäri Kuntamarkkinat, Helsinki 10.9.2015 Opas oppilaitoksen tarkastuksista julkaistaan kouluterveyspäivillä 22-23.9.2015 Oppaan laatimiseen

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Mikä sisäilmasto-ongelma? Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 11.4.2016 Jari Latvala Milloin sisäilmasto on kunnossa? HAVAITTU/MITATTU SISÄYMPÄRISTÖ Sisäilman laadussa

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta 63 13.06.2013. 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2013 1 (1) 63 Asianro 1749/10.03.00/2013 Rakennustyön keskeyttäminen / 11-6-1 / Pohjolankatu 18 / käyttövesiputkiston korjaustyö Vs. rakennustarkastaja Ilkka Korhonen Alueellinen

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, Sosiaali- ja terveysministeriö SISÄILMAPAJA TAMPERE Asumisterveysasetus - Sosiaali- ja terveysministeriön asetus asunnon ja muun oleskelutilan terveydellisistä olosuhteista sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden pätevyysvaatimuksista (545/2016) Vesa Pekkola

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 282. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 282. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 26.09.2016 Sivu 1 / 1 1285/2016 10.03.02 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 51 15.8.2016 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 66 5.9.2016 282 Valtuustoaloite oirekyselyjen

Lisätiedot

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen

Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen 16.12.2016 JL-M Menettelytapaohje sisäilmasto-ongelmien hoitamiseen Hyväksynyt toimintatavakseen Jyväskylän sisäilmastoryhmä 12.2.2009 Jyväskylän kaupungin sisäilmastoryhmä 2016 Petteri Kontro, (pj.) Jaana

Lisätiedot

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen

Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen Ohje työpaikkojen sisäilmasto-ongelmien selvittämiseen Sanna Lappalainen Työterveyslaitos, Työtilat johtaja Ohje saatavilla verkkokirjana Ohje saatavilla: Työterveyslaitoksen verkkosivuilta www.ttl.fi/sisäympäristö

Lisätiedot

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli

Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Kiinteistön omistajan ja rakennusten käyttäjien rooli Rakennusten ylläpito ja sisäilmaongelmien selvittäminen Käyttäjien huomioiminen ja tehtävät sisäilmaongelmien selvitysprosessissa Vesa Pekkola Ylitarkastaja

Lisätiedot

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA

Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM. Tausta: DI, RTA Vesa Pekkola Neuvotteleva virkamies, STM Tausta: DI, RTA Asumisterveysasetus ja ajankohtaista STM:stä Neuvotteleva virkamies Vesa Pekkola, STM Terveydensuojelulain asumisterveyttä koskevien pykälien päivitys

Lisätiedot

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi

Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Homevaurion tutkiminen ja vaurion vakavuuden arviointi Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dos. Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 26.3.2015 Sisäilmastoseminaari 2015 1 Sisäilmaongelmia voivat aiheuttaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue

Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Jyväskylän kaupungin Ympäristöterveydenhuolto yhteistoiminta-alue Info YLIOPISTON OPISKELIJOILLE 12.4.2016 ympäristöterveystarkastaja Seija Pulkkinen 6.4.2016 Suunnitelmalliset oppilaitostarkastukset ennaltaehkäisevä

Lisätiedot

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö

Asumisterveysasetuksen soveltamisohje. Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö Asumisterveysasetuksen soveltamisohje Anne Hyvärinen, Johtava tutkija, yksikön päällikkö Asuinympäristö ja terveys yksikkö 8.2.2016 Soterko tutkimusseminaari 5.2.2016 1 Elin- ja työympäristön altisteisiin

Lisätiedot

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi

Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi Aktiivinen varhainen tuki työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukemiseksi 1. Tavoitteet Aktiivisen varhaisen tuen toimintamallin on tarkoituksena toimia työvälineenä esimiehille asioiden puheeksi ottamisessa

Lisätiedot

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan

Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan 1. Eurajoen kunnan toimintamalli sisäilmaongelmien ehkäisyyn ja hallintaan Työpaikan sisäympäristön tila ja sisäilman laatu vaikuttavat työntekijöiden

Lisätiedot

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen

Sisältö. Energiaviisas taloyhtiö -koulutus Viisas energiankäyttö ja huolto Energiaviisas korjausrakentaminen Taloyhtiön nykytila Oppaan taustalla on Pääkaupunkiseudun kuluttajien energianeuvonta, joka on Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sekä HSY:n rahoittama hanke. Sisältö Energiaviisas taloyhtiö -koulutus

Lisätiedot

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely

Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely Homekorjaushankkeiden sudenkuopat ja ennakkotehtävien käsittely KOULUN JA PÄIVÄKODIN SISÄILMAONGELMA MONIALAINEN RATKAISU Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 29.10.2014 Tipotien sosiaali- ja terveysasema

Lisätiedot

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012

Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset 2011-2012 Minna Laurinen, Rakennusterveysasiantuntija Marika Raatikainen, Sisäilma-asiantuntija Kirkkokadun koulu Nurmeksen kaupunki Sisäilmatutkimukset

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa

TORNION KAUPUNKI. Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa TORNION KAUPUNKI Hyväksytty kaupunginhallituksen kokouksessa 8.12.2003 647 SISÄLLYSLUETTELO MENETTELYTAPAOHJE TYÖHÖN SOVELTUVUUTTA JA TYÖKYKYÄ KOSKEVISSA RISTIRIITATILANTEISSA 1. Menettelytapaohjeen tarkoitus..

Lisätiedot

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3)

KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä (3) KEMIN KAUPUNKI Sisäilmatyöryhmä 9.3.2015 1(3) SELVITYS SISÄILMATYÖRYHMÄN TOIMINNASTA / 2015 MAALISKUU 1. Taustaa 2. Toiminta Kaupunginhallitus on vuonna 2013 hyväksynyt ohjeet sisäilmasto-ongelmien käsittelyyn

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen

2.12.2015 KOKO TOTUUS. Sisäilmahankkeen tiedottaminen. 2.12.2015 Toimitusjohtaja Miika Natunen KOKO TOTUUS Sisäilmahankkeen tiedottaminen Toimitusjohtaja 1 Viestintä Mitä? Oikean tiedon välittäminen, oikea-aikaisesti, oikeaan paikkaan. Tärkeät kysymykset: 1. MITÄ? ( oleellinen tieto, aikataulut

Lisätiedot

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste

Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Tutkimusseloste 1(10) Oppilaiden sisäilmakysely - Tutkimusseloste Kohde: Ivalon yläaste ja Ivalon lukio sekä vertailukouluna toiminut Inarin koulu Kuopio 29.01.2016 Jussi Lampi Asiantuntijalääkäri jussi.lampi@thl.fi

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Sisäympäristön terveyttä edistävät vaikutukset Jari Latvala Ylilääkäri Työterveyslaitos, Työtilat yksikkö 14.12.2016 Jari Latvala Hyvinvointia edistävän työtilan ulottuvuudet

Lisätiedot

Poikkeavat tapahtumat

Poikkeavat tapahtumat Poikkeavat tapahtumat Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä, 10. 11.12.2012, Säätytalo Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto Vaatimus poikkeavien tapahtumien ilmoittamisesta Säteilyturvakeskukselle

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Timo Murtoniemi. Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Timo Murtoniemi Johtava asiantuntija, FT, Sirate Group Oy Sisäilmatutkimuksissa mukana vuodesta 1999 alkaen Filosofian tohtori, Kuopion yliopisto, Väitöskirja: Mikrobikasvu

Lisätiedot

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki

Työntekijän työkyvyn tukeminen Aktiivinen tuki Varhainen tukeminen osa esimiestyötä asiantuntijapalvelut Tehostettu tuki kun työpaikan eivät riitä 1. Työntekijän ongelman tunnistaminen 2. Esimies ottaa asian puheeksi 3. Työpaikan 4. Työterveyshuollon

Lisätiedot

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA

TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Toimivallan siirtäminen 1.10.2016 alkaen. 1 / 7 TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON JAOSTON ALAISILLE VIRANHALTIJOILLE LAKISÄÄTEISISSÄ ASIOISSA Ympäristöterveydenhuollon jaosto päättää siirtää

Lisätiedot

toimintaohjeet sisäilmaongelmissa

toimintaohjeet sisäilmaongelmissa toimintaohjeet sisäilmaongelmissa Tämä toimintaohje kuvaa sen, kuinka Kontiolahden kunnassa menetellään silloin, kun sisäilmassa havaitaan ongelmia. Khall. 30.10.2006 262 päivitys 25.11.2008, khall 12.1.09

Lisätiedot

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN

SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN KOETUT OLOSUHTEET JA SISÄYMPÄRISTÖÖN LIITTYVÄT OIREET 50 SUOMEN PÄIVÄKODISSA Sisäilmastoseminaari 16.3.2011 Marko Pulliainen LVI-talotekniikkateollisuus ry (1) TAUSTAA PÄIVÄKOTIEN ILMANVAIHTO, 2002 tavoitteena

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Arto Teronen Kuntahanke 2012-2015, visio ja ydinviestit Työsuojelun yhteistoiminnan toteutuminen Ajantasainen työsuojelun toimintaohjelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 13/2013 1 (5) 350 Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle kaupunginvaltuutettu Belle Selene Xian valtuustoaloitteesta koskien lasten ja nuorten hyvinvointia

Lisätiedot

Asunnon terveyshaitan selvittäminen

Asunnon terveyshaitan selvittäminen 2.10.2015 Asunnon terveyshaitan selvittäminen TUTUSTUKAA TÄHÄN ENNEN LOMAKKEEN TÄYTTÄMISTÄ! Mikäli epäillään, että asunnossa esiintyy terveyshaittaa, on ensin otettava yhteys kiinteistön omistajaan (isännöitsijä,

Lisätiedot

Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja

Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja Hippoksen päiväkodin sisäilmatyöryhmä 2006-2012 Tiina Pyykkö päiväkodin johtaja 29.10.2014 Hippoksen päiväkoti perustiedot: rakentamisvuosi 1985 pinta-ala 1110 m2 päiväkodissa n 90 lasta työntekijöitä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen 09.01.2017 Sivu 1 / 1 4885/2016 10.03.02 5 Oppilailla esiintyvien sisäilmaongelmista johtuvien oireiden kartoittaminen Valmistelijat / lisätiedot: Antti Mäntynen, puh. 043 826 8978 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Pulkkilan peruskoulu Kyselyn ajankohta: Tammikuu 2013 Tilaaja: Siikalatvan kunta Lausunto -166134 Työterveyslaitos Oulussa 30.1.2013 Työterveyslaitos Sisäilmastokyselypalvelu

Lisätiedot

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet

Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Työnantajan ja työntekijän vastuut ja velvollisuudet Riikka Raaska Työsuojeluvaltuutettu Riikka Raaska Ennaltaehkäisevää tukea säädöksistä Ohjaa kehittämään Määrittää minimitason Suojaa Velvoittaa Korjaa

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki

PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA. Rovaniemen kaupunki PÄIVÄKODISSA, KOULUSSA SEKÄ AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASSA TOTEUTETTAVAN LÄÄKEHOIDON SUUNNITELMA Rovaniemen kaupunki Päivähoidon palvelukeskus ja Koulupalvelukeskus 4.5.2011 LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA PÄIVÄHOIDOSSA,

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä ALTISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTON LAATUUN VAIKUTTAVIEN TEKIJÖIDEN PERUSTEELLA Sisäilmastoseminaari 2015 Katja Tähtinen¹, Veli-Matti Pietarinen¹, Sanna Lappalainen¹, Anne Hyvärinen²,

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli

LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI Luottamushenkilöpaneeli LUOTTAMUSHENKILÖPANEELI 2011 19.9.2011 Luottamushenkilöpaneeli 1 Tiivistelmä Kyselyyn vastasi 770 paneelin jäsentä. Varhainen puuttuminen työkykyongelmiin Yli puolella (55 ) alle 20 henkilön työpaikoilla

Lisätiedot

Hyvinvointia sisäympäristöstä

Hyvinvointia sisäympäristöstä Hyvinvointia sisäympäristöstä Työterveyshuollon rooli sisäilmastoselvityksissä - terveydellisen merkityksen arviointi Jari Latvala Ylilääkäri, Työterveyslaitos 2 Onko sisäympäristö kunnossa? HAVAITTU/MITATTU

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö

... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä. Vesa Pekkola. Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö ... J O T T A N T A R T T I S T E H R Ä Vesa Pekkola Ylitarkastaja, Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristötekniikan DI, RTA Merkittävimmän osan työurastani olen ollut terveydensuojeluun liittyvissä viranomaistehtävissä

Lisätiedot

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4. JY SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE Kampusmanageri Riitta Pirilä, SYK Oy Kuva: Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto 12.4.2016 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy 1 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Suomen Yliopistokiinteistöt

Lisätiedot

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet

Esim. astmaan liittyvä hengenahdistus diabetes, lasten kohdalla toteutuu monipistoshoito epilepsia allergialääkkeet LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA Suunnitelman perustana ja lähteinä on ollut Sosiaali- ja terveysministeriön 2007 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito, Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta Sosiaali-

Lisätiedot

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen

Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Sisäilmaongelmista aiheutuvien terveyshaittojen tunnistaminen sekä toimenpiteiden kiireellisyyden arvioiminen Anne Hyvärinen, Yksikön päällikkö, Dosentti Asuinympäristö ja terveys -yksikkö 19.10.2016 Pikkuparlamentti

Lisätiedot

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan

Sairauspoissaolojen ilmoitusjärjestelmä. Ptltk 12.06.2014 52 Oikeus sairauslomaan Perusturvalautakunta 52 12.06.2014 Kunnanhallitus 180 04.08.2014 Kunnanhallitus 221 15.09.2014 Yhteistoimintaelin 19 13.10.2014 Kunnanhallitus 267 27.10.2014 Kunnanhallitus 13 18.01.2016 Sairauspoissaolojen

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Lausunto 1 (5) 16.9.2013

Lausunto 1 (5) 16.9.2013 Lausunto 1 (5) Sosiaali- ja terveysministeriö Kirjaamo PL 33 00023 VALTIONEUVOSTO LAUSUNTO ESITYKSESTÄ TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISEKSI JA ASETUKSESTA ASUNNON JA MUUN OLESKELUTILAN TERVEYDELLISISTÄ OLOSUHTEISTA

Lisätiedot

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015

Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsuojelun valvontahanke vuosina 2012-2015 Turvallinen, terveellinen ja tuottava kuntatyö 2015 Hankkeen käynnistyminen 2012 Tavoitteena turvallisuuden hallinnan ja turvallisuusjohtamisen

Lisätiedot

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue

Sisäilmaongelmat ja valvonta. Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue Sisäilmaongelmat ja valvonta Sirkku Lehtimäki Työsuojeluinsinööri Etelä-Suomen Aluehallintovirasto Työsuojelun vastuualue 1 Työsuojelun vastuualue Etelä-Suomen aluehallintovirasto 2 Työsuojelun vastuualue

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE

SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE SISÄILMAINFO OPISKELIJOILLE 12.4.2016 Tilaisuuden avaus ja yliopiston puheenvuoro, Heli Vertamo, tilapalveluinsinööri, Jyväskylän yliopisto Suomen Yliopistokiinteistöt Oy:n toimintamalli, Riitta Pirilä,

Lisätiedot

Ollahanpas ihimisiksi

Ollahanpas ihimisiksi Kunnanhallitus 2.5.2016 65 Ollahanpas ihimisiksi Toimintamalli häirinnän ja epäasiallisen kohtelun varalle Isojoen kunta Häirinnän ja epäasiallisen kohtelun hallinnan ohjeistus. Häirinnän ja epäasiallisen

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatupäivä

Terveydenhuollon laatupäivä Terveydenhuollon laatupäivä 2.4.2014 Tavoitteena vaikuttavuus- työterveyshuollon toiminnan kehittäminen Laatuverkostoyhteistyöllä Heidi Anttila ylilääkäri Valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön

Lisätiedot

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen

Itä-Suomen aluehallintovirasto Ulla Ahonen Olen, työskentelen ympäristöterveydenhuollon ylitarkastajana Itä- Suomen aluehallintovirastossa. Virkatehtäviini kuuluvat mm. asumisterveysasiat osana lainsäädännössä aluehallintovirastolle annettuja terveydensuojelulain

Lisätiedot

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ

Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ Psykososiaalisten riskien valvonta työpaikalla Kuormitustekijät hallintaan Parempi työ 2.12.2015 Seinäjoki Ylitarkastaja Anja Knuuttila Työsuojelun vastuualue Ajankohtaista psykososiaalisen kuormituksen

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC

Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Päivähoidon ja koulun epidemiahoidon ABC Alueellinen tartuntatautipäivä 2.2.2016 Miia koskinen Aluehygieniahoitaja Sairaanhoitaja YAMK Käsitteitä Tartuntatauti = tauti, joka aiheuttaja siirtyvät välillisesti

Lisätiedot

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma

Isojoen työsuojelun toimintaohjelma Isojoen työsuojelun toimintaohjelma 2016-2018 JOHDANTO Työsuojelun perustehtävä on tukea työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työturvallisuutta tasa-arvoisesti. Työsuojelun toimintaohjelmassa määritellään

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu

Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Ennakoi ja säästä - Rahankäytön priorisointi sisäilmaongelmissa: Case Keuruu Lauri Oinonen Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, Keuruun kaupunki Genano-sisäilmaseminaari, Varkaus, 28.10.2016 Kuntien tulevaisuuden

Lisätiedot

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.

Tapaus Vaaranlammen koulu. Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10. Tapaus Vaaranlammen koulu Kimmo Aaltonen Terveystarkastaja, Rovakaaren YTH à 31.8.2016 asti Nyt: Terveystarkastaja, Keski-Pohjanmaan YTH 5.10.2016 Rakennettu vuonna 1974 Historia heti alussa on koulussa

Lisätiedot

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013

KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013. Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 KIRKKOKADUN KOULU Sisäilmastokyselyt 2013 Rakennusterveysasiantuntija Minna Laurinen 29.4.2013 Sisäilmatalo Kärki Oy www.sisailmatalo.fi Sisäilmastokyselyt 2013 2012 Henkilökunnan kysely 14.2-8.3.2013

Lisätiedot

LAY A-siipi, korjaukset YTHS

LAY A-siipi, korjaukset YTHS LAY A-siipi, korjaukset YTHS Katariina Laine, Vahanen Oy 1 Miksi korjattiin? Käyttäjät ilmoittaneet sisäilmahaittaan viittaavasta oireilusta Sisäilma- ja kosteusteknisissä kuntotutkimuksissa 29.10-1.11.2012

Lisätiedot

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU

ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU ONNISTUNUT TYÖHÖNPALUU Työhön paluu-malli on tarkoitettu esimiehen apuvälineeksi, kun työntekijä palaa pitkän työstä poissaolon (äitiysloma, sairasloma, vuorotteluvapaa) jälkeen takaisin töihin. Työhön

Lisätiedot

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja

Fimean tarkastukset. Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean tarkastukset Pirkko Puranen FT, Ylitarkastaja Fimean rooli Laki ihmisen elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä (2001/101) 20 x (12.4.2013/277) Luovutussairaaloiden ja elinsiirtokeskuksen

Lisätiedot

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1

Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari Tarja Holi 1 Hoitohenkilöstön valvonta ja ammattioikeuksien varmistaminen -seminaari 9.10.2013 Tarja Holi 1 Valvonnan perustarkoitus on sosiaali- ja terveyspalvelujen laadun ja turvallisuuden varmistaminen ehkäistä

Lisätiedot

MARTTI AHTISAAREN KOULU

MARTTI AHTISAAREN KOULU MARTTI AHTISAAREN KOULU YHTEENVETO SISÄILMATUTKIMUKSISTA JA - KORJAUKSISTA 2016 1 Tutkimusten lähtökohdat Tutkimusten alussa, marraskuussa 2015, esille nousi ongelmallisina tiloina erityisesti seuraavat:

Lisätiedot

Oppilaan sisäilmailmoitus

Oppilaan sisäilmailmoitus Oppilaan sisäilmailmoitus Työkalu kouluterveydenhuollon ja terveysvalvonnan yhteistyölle Lounais-Suomen sisäilmapäivä 2016 Terveellisempiä ja turvallisempia toimitiloja 20.10.2016 Piritta Hirvonen Taustaa

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettely

Yhteistoimintamenettely Yhteistoimintamenettely Yritystoiminnan muutokset Hotelli Cumulus Mikkeli 12.-13.2.2011 Tuula Sillanpää TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto Henkilöstövaikutukset ja töiden järjestelyt (32 ) Yt-neuvottelut,

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely

Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Työterveyslaitoksen sisäilmastokysely Kohde: Lapin Ammattikorkeakoulu Viirinkankaan toimipiste Viirinkankaantie 1 96300 Rovaniemi Kyselyn ajankohta: Marras-joulukuu 2013 Tilaaja: Lapin Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue

Yhteiset työpaikat valvontahanke Sisällys. Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Hankesuunnitelma 1 (5) Pohjois-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue Yhteiset työpaikat valvontahanke 2016 2019 Sisällys 1. Johdanto...2 2. Tavoitteet...2 3. Aineisto ja menetelmät...3 4. Aikataulu-

Lisätiedot

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS

SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS SISÄILMASTOVIESTINNÄN TOTEUTUS KUNTATASOLLA JA VIESTINNÄN ONNISTUMISEN ARVIOINTI SISÄILMASTO-ONGELMIA KOHDANNEIDEN KESKUUDESSA Mari Lehtonen-Najtre RTA Loppuseminaari, RATEKO, 24.9.15 TUTKIMUKSEN PÄÄSANOMA

Lisätiedot

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta

Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta Työpaikan työsuojeluyhteistoiminta 1 Työsuojelu Tasoita työntekijän tietä kaikilla toiminta-aloilla suojelemalla häntä tapaturmilta ja ammattitaudeilta sekä kohottamalla hänen hyvinvointiaan, tietojaan

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208

TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 TUTKIMUSRAPORTTI Luokat 202, 207 ja 208 Kotkan lyseo, Arcus-talo Kirkkokatu 15 48100 KOTKA Työ nro T8007-5 Kotka 5.4.2016 Oy Insinööri Studio OY INSINÖÖRI STUDIO, TORNATORINTIE 3, PL 25, 48101 KOTKA, PUH.

Lisätiedot